Landsmøtet i Norsk Skipsmeglerforbund København 5. mai 2012 President Lars Petter Storfjords tale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtet i Norsk Skipsmeglerforbund København 5. mai 2012 President Lars Petter Storfjords tale"

Transkript

1 Landsmøtet i Norsk Skipsmeglerforbund København 5. mai 2012 President Lars Petter Storfjords tale Kjære kolleger, Velkommen til det 90. Landsmøte i Norsk Skipsmeglerforbund. For et år siden kunne vi konstatere at markedsutsiktene var usikre, og med unntak av LNG og offshore har de andre segmentene hatt en negativ eller i beste fall flat utvikling det siste året. Generelt er årsakene til det en lavere økonomisk vekst enn forventet sammen med en fortsatt høy tilvekst av kapasitet i form av leverte nybygg. Uten å bli for detaljert vil jeg knytte noen kommentarer til de ulike markedssegmentene; I tørrlastmarkedet har vi opplevd en sterk vekst i etterspørselen etter tonnasje deep sea, men når vi samtidig har vært vitne til en rekordartet flåtevekst i form av leverte nybygg har utviklingen dessverre vært negativ. Platous vektede tørrbulkindeks er en god illustrasjon på dette. Året sett under ett var gjennomsnittlig fraktinntjening USD ,- pr. dag i 2011 ned fra USD ,- pr. dag i At det ikke gikk verre er selvfølgelig igjen hovedsakelig takket være Kina som økte sin import av kull og jernmalm med 11%. I tillegg til at kinesisk kystfart har økt med anslagsvis 20% fører også lengre ventetid i kinesiske havner til at tonnasje båndlegges. Tankmarkedet har heller ikke vært preget av særlig mange lyspunkter det siste året. Også i dette segmentet har vi sett en veldig høy tilbudsvekst på 6,2% i form av ny tonnasje sammen med en veldig lav etterspørselsvekst på bare 2,3% med de negative resultater dette har for både fraktrater og skipsverdier. Transaksjonsvolumet på tonnasje falt med 20% og prisene for 5 år gammel tonnasje falt med 20% og 1

2 for 10 år gammel tonnasje hele 30-50%. For eldre tonnasje var prisene tilnærmet skrapverdi. Etter oppsvinget i 2010 falt inntektene for operatører av containerskip markant i 2011, et resultat av at etterspørselsveksten falt og at tonnasje som var i opplag 2009/2010 igjen ble tilbudt i markedet. Gjennomsnittlig fraktinntjening pr. TEU falt med 25% i løpet av Kjemikaliemarkedet bedret seg noe i 2011, men har fortsatt et stykke å gå før ratene er bærekraftige. For nærskipsfart var utviklingen flat til svakt negativ det siste året. Markedet for nærskipsfart er i stor grad knyttet til den økonomiske situasjonen i Europa, og her er utsiktene fremover veldig usikre. I følge nye tall fra IMF i april er Europa området med svakest vekst. For 2012 ventes det faktisk en nedgang i samlet BNP på 0,5% og i 2013 en vekst på svake 0,8%. Tilsvarende tall for den globale økonomien er henholdsvis vekst på 3,4% i 2012 og 3,9% i I følge IMF er det imidlertid positivt at politikken som føres i Europa for å komme ut av krisen ser ut til å være bedre enn tidligere. Jeg er litt bekymret for den høye arbeidsledigheten i Europa som følge av stadige nedskjæringer for å redusere budsjettunderskuddene og ser en fare for at arbeidsledigheten kan føre til sosial uro som ytterligere kan påvirke den økonomiske utviklingen negativt. Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Den økonomiske situasjonen i Europa har også medført en betydelig innstramming av kredittsituasjonen der det nå er svært vanskelig å finansiere nybyggingsprosjekter enten det er for bruk i nærskipsfart eller globalt. Dette vil effektivt bremse tilbudssiden fremover og på sikt bidra positivt for markedene. Jeg tror vi alle har et spennende år i vente! Så litt om Forbundets aktiviteter. Det største prosjektet vi har vært gjennom det siste halvannet året er revisjonen av Saleform. Vi har grunn til å være stolte av at vi faktisk er opphav og eier til verdens mest brukte dokument innen kjøp og salg av annenhånds tonnasje! 2

3 Vi har gjennomført denne revisjonen i nært samarbeid med BIMCO, og hele prosessen har gått veldig bra. I fjor høst gjennomførte vi sammen med BIMCO konsultasjoner med industrien i Oslo, London og Singapore og fikk mange gode tilbakemeldinger. Saleform 2012 ble godkjent av Forbundets Hovedstyre og BIMCOs Dokumentkomite i november i fjor og lansert 21 februar i år. Forbundet arrangerte et seminar om det nye dokumentet i Oslo 5. mars der det var 89 påmeldte, og BIMCO arrangerte et seminar i Hamburg 28. februar med 85 deltakere. Interessen for og mottakelsen av det nye dokumentet i markedet har vært god, og den informasjonen vi har fått fra BIMCO viser at det inntil for 1 uke siden var skrevet ut 72 originaler av det nye dokumentet, noe jeg synes er en bra start etter kun 2 måneder! Jeg har ved alle anledninger, også under min Landsmøtetale i fjor, skrytt hemningsløst av det arbeidet vår arbeidsgruppe har gjort i forbindelse med revisjonen av Saleform. Jeg er både stolt og glad for å stå i spissen for et forbund som har medlemsbedrifter og skipsmeglere av dette kaliber, og som beviser for meg at norske skipsmeglere er fremst i verden! I vårt utdanningsprogram TutorShip, som er tilgjengelig for hele næringen, har det i år vært 32 studenter, 14 færre enn i fjor. Etter flere år med over gjennomsnittlig strykprosent var fjorårets resultater gledelige, og vi håper på et tilnærmet likt resultat for våre studenter i år. Disse kursene er langt fra enkle, noe som gjenspeiler seg i en strykprosent internasjonalt på drøyt 50%. Jeg er overbevist om at Forbundets innsats på kompetanseheving gjennom vår satsing på TutorShip programmet er et viktig bidrag til økt kompetanse i norsk skipsfart! Politisk arbeider vi med mange saker, i hovedsak gjennom Maritimt Forum der Forbundet er en av stifterne. Jeg skal ikke nevne alle i dag, men et tema vi arbeider med både i Maritimt Forum og gjennom andre fora er problemer knyttet til los. Forbundet har siden i fjor sommer arbeidet en del med los problematikk. Først var det et problem, spesielt i Oslofjord- området, at det var problemer med å få 3

4 los og at los ganske enkelt ikke møtte frem til avtalt tid. Årsaken til det var slik vi forsto det både ferieavvikling og interne problemer i Kystverket vis- a- vis losene. Dette ble så fulgt opp av at Kystverket informerte næringen i slutten av desember om at man fra 1 januar 2012 hadde sagt opp særavtalen med losbåtførere, noe som medførte til dels store problemer med tilbringertjenesten for losene flere steder i landet men spesielt i Kystverket region sør. Denne avtalen ble etter det vi vet sagt opp i juni i fjor, så Kystverket kunne med fordel ha informert næringen om dette og mulige konsekvenser på et tidligere tidspunkt enn noen få dager før oppsigelsen trådte i kraft. Jeg er ikke overbevist om at Kystverket og loser/losbåtførere fullt ut er klar over hvor mye ekstra arbeid og kostnader interne arbeidskonflikter medfører for næringen, både for agenter og redere! Vårt engasjement i dette førte til at vi ble invitert til å delta i losalliansen som er et samarbeid med en rekke andre maritime organisasjoner. Losalliansen er nå endret til Sjøtransportalliansen og arbeider med et bredere spekter av saker for å fremme nærskipsfarten og overføring av last fra vei til sjø. Kostnader er et viktig element i det vi arbeider med her, og kostnader ved å måtte benytte los er en viktig del av det sett opp mot at kvalifiserte kapteiner og navigatører kan få tildelt farledsbevis og dermed ikke behøver å bruke los. Vi er like opptatt som andre med sikkerheten langs kysten, og det er hevet over tvil at bruk av loser når det er nødvendig er et viktig element for å opprettholde sikkerheten langs kysten. På den annen side er ikke tilstrekkelig kvalifisert kaptein/navigatør med farledsbevis, som også har fordelen av å kjenne sitt skip, nødvendigvis et dårligere alternativ. Jeg blir litt provosert over det jeg oppfatter som misbruk av statistikk fra losenes side. I forbindelse med grunnstøtingen av containerskipet Celina i mars i år ble det bred pressedekning fordi Losforbundet øyensynlig hadde fått med seg Bellona som hevdet at ulykken kunne vært unngått ved bruk av los, OG at det er fem ganger så stor sannsynlighet for at ulykker skjer når det ikke er los om bord. Hvordan dette er regnet ut vet jeg ikke for i følge Kystverkets 4

5 offisielle tall skjer ulykker i lospliktige seilaser med los om bord i 0,01% av seilasene. I de lospliktige seilasene uten los om bord der kaptein/navigatør har farledsbevis skjer ulykker i 0,03% av seilasene. Ulykkesfrekvensen totalt sett er ekstremt liten med eller uten los om bord. Slik det ble fremstilt i pressen etter Celina hendelsen skulle man nesten tro at situasjonen i virkeligheten er at ulykker med los om bord skjer i 10% av seilasene og at hvis det ikke er los om bord skjer det ulykker i 30% av seilasene. DET ville være oppsiktsvekkende og jeg føler statistikken her blir misbrukt! Jeg vil oppfordre til at en åpenbar intern profesjonskamp innen Kystverket løses raskt og redelig slik at næringen ikke blir holdt som gissel mye lenger! Styret fokuserer sterkt på økonomien i Forbundet både gjennom fokus på kostnader og gjennom bedring av Nortrashipfondets avkastning. I Nortrashipfondet har vi økt eksponeringen i obligasjonslån utstedt av selskaper innen næringen som vi som kollegium har forutsetninger for å følge og vurdere nøye. Dette har resultert i økte inntekter i Nortrashipfondet på rundt ,- kroner årlig. Vi er også opptatt av å skape fordeler for våre medlemmer. Jeg vil her nevne avtalen om pensjonsordning med Storebrand der de av medlemmene som er tilknyttet sparer flere millioner kroner i kostnader og hotellavtale i Oslo med Park Inn. Vi har akkurat inngått avtale med Mobitalk om rimelig telefoni, der nærmere informasjon kommer til uken og vi er i ferd med å utvikle en veldig god og rimelig ansvarsforsikring for mindre medlemsfirmaer i ITIC gjennom AON Norway AS, som vil fortelle mer om betydningen av en god ansvarsforsikring på seminaret senere. Forbundet jobber for dere! Takk for oppmerksomheten! 5

BALESTRAND SUMMIT 2009

BALESTRAND SUMMIT 2009 BALESTRAND SUMMIT 2009 25. mai 2009 Politisk rådgiver Fride Solbakken Lysbilde 1 Takk for invitasjonen til å delta på årets reiselivskonferanse her i Balestrand! Det avholdes mange reiselivskonferanser

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12.

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Virksomhet Haugesund Rederiforening har siden 1998 hatt felles sekretariat og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS). Styresammensetning

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Årsberetning 2008. For øvrig tar det generelle informasjonsarbeidet overfor presse og opinion mye tid.

Årsberetning 2008. For øvrig tar det generelle informasjonsarbeidet overfor presse og opinion mye tid. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 VIRKSOMHET Haugesund Rederiforening har i 2008 (siden 1998) hatt felles sekretariat og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS).

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

2013 Årsberetning 2012

2013 Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2013 2 Haugesund Rederiforening Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Haugesund Rederiforening har siden 1998 hatt felles sekretariat og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013 Månedsrapport April 2013 Oppgang på verdens børser i april Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse Rapport 9 Mai 2009 PAMA TM Proffice Arbeids Markeds Analyse Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil på godt og vondt. Norske

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i finanskomiteen 4. mai Høring med sentralbanksjef Øystein Olsen *3 Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND Indeks Nordland 2004 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling KunnskapsParken Nordland fylkeskommune NORDLAND Nordland - Mulighetens region Kjære leser, Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal. 2238 19. mars Muntlig spørretime 2003 Møte onsdag den 19. mars kl. 10 President: Ø yvind Halleraker Dagsorden (nr. 61): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 16) 2. Referat Presidenten:

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer