En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side 5-8 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Å gjøre en forskjell Rogaland trenger en regjering som ser verdien av et sterkt og dynamisk næringsliv, sier Solveig Horne. Side 5 kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i i gatene, at folk flest skal styre mer i i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i i administrasjonen. Eksemplene finnes i i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i i dette. Vi må utnytte all kapasitet i i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Å gjøre en forskjell Rogaland trenger en regjering som ser verdien av et sterkt og dynamisk næringsliv, og som sørger for gode rammebetingelser, sier FrPs toppkandidat, Solveig Horne. Hun har åtte år bak seg på Stortinget, langt flere i lokal og fylkespolitikken. For Rogaland FrPs førstekandidat til stortingsvalget ble den politiske gnisten for alvor tent da hun så Carl I. Hagen på TV. FrP har alltid vært mitt parti. Da jeg så Carl snakke de etablerte politikerne midt imot, visste jeg hvor jeg hørte hjemme, sier Horne. Gikk gradene I 1994 ble hun aktiv. Det ble en lynkarriere i kommunepolitikken. Jeg dro på nominasjonsmøte for å se, men endte opp med å bli nominert, ler hun. FrP gjorde et godt valg. Horne kom inn i kommunestyret og FrP fikk to plasser i formannskapet. Fordi den ene i formannskapet måtte være kvinne, ble jeg kvotert inn. Du kan si det sånn at jeg hadde en svært bratt læringskurve den første tiden min som politiker. Men erfaringene fra lokalpolitikken har vært gull verd på Stortinget sier Horne, som likevel er iherdig motstander av kvotering. Farvel fedrekvote Som førstekandidat i Rogaland er det mange viktige saker som opptar henne, blant annet et bedre boligmarked, sterk satsing på samferdsel, bedre tilgang på næringsarealer og også å få på plass et nytt sykehus. Dette håper hun at hun kan få gjort noe med i sin tredje periode på Stortinget. Solveig har vært to perioder på Stortinget, en i justiskomiteen de siste fire årene har Horne vært FrPs familiepolitiske talskvinne på Stortinget. Å sikre familiene valgfrihet og råderett over egen hverdag er en kampsak for meg. Fedrekvoten er noe av det første som bør ryke med ny regjering, sier Horne, som stortrives i rollen som FrPs fremste familiepolitiker. Jeg er mor selv og ser hvor viktig familiepolitikken kan være for den enkelte familie. Og jeg ser hvor viktig familiepolitikken er for FrP. Men jeg er åpen for alle muligheter i neste periode. Det fine med politikken er at man alltid kan lære noe nytt, sier hun. For Rogaland Som rogalending har Horne mange ganger irritert seg over at regjeringen later til å tro at næringslivet i Rogaland er så solid at det går av seg selv. Rogaland er et viktig fylke med et sterkt og dynamisk næringsliv. Men 1. kandidat Kun med et sterkt FrP som kan røske opp litt, kan vi få positive endringer for samferdselssituasjonen. også Rogaland trenger en regjering som ser verdien av verdiskapingen som gjøres. Oljebransjen og den maritime næringen konkurrerer begge med hele verden, selvfølgelig er det viktig med gode rammebetingelser for videre vekst, sier Horne, som også påpeker viktigheten av å sikre fremtiden til den maritime klyngen i fylket, samt at en lovfesting av fullverdig nettolønns ordning dermed er et viktig tiltak. Hun er også opptatt av å få fart på veibyggingen i hjemfylket. Kun med et sterkt FrP som kan Solveig Horne røske opp litt, kan vi få positive endringer for samferdselssituasjonen. Alle partiene har gode intensjoner, men de andre bare snakker. Det er bare FrP som virkelig vil satse på samferdsel, sier Rogaland FrPs listetopp. Sterk motivasjon Solveig Horne er opptatt av at innbyggerne skal ha en lav terskel for å ta kontakt med henne. Jeg skal alltid være tilgjengelig for innbyggerne i Rogaland. Ingen sak er for liten, og ingen sak for stor. Jeg vil være lyttende og prøve å få løst prob lemer for folk, sier hun. Å være stortingspolitiker gir fantastiske muligheter, mener Horne. Å kunne påvirke hverdagen til folk positivt er et enormt privilegium. Som stortingspolitiker har du en utrolig spennende arbeidsplass, med mulighet til å sette viktige saker på dagsorden. Jeg får et kick av å få gjennomslag, av å kunne gjøre en forskjell for noen. Det gir meg masse energi til å fortsette, sier hun. De beste løsningene Etter åtte år i opposisjon er Horne mer enn klar for å prøve en tilværelse med FrP i regjering. Vi har de beste løsningene og jeg er veldig lysten på å få satt dem ut i praksis. Vi skal vise at vi er et parti som ikke bare lover, men som leverer. Vi må jobbe hardt for å få gjennomslag for en smartere måte å bruke penger på her i landet, for å investere mer i verdiskaping og få bygget bedre veier, sier hun.

6 6 Nytt sykehus Med dagens finansieringssystem må sykehusene kutte i pasientbehandlingen for å få råd til nybygg. Vi mener det er på høy tid å investere mer i sykehusene, sier FrPs Solveig Horne. Horne, som er FrPs førstekandidat fra Rogaland til Stortingsvalget, er opprørt over situasjonen i helsevesenet. Dårlig bygningsmasse og trang sykehusøkonomi går ut over pasientsikkerheten, mener hun. Men med dagens finansieringssystem stilles sykehusene overfor et nærmest umulig valg. Skal de investere i ny, helt nødvendig bygningsmasse, må de først spare opp 50 prosent i egenkapital. For Stavanger Universitetssykehus betyr det at sykehuset må spare opptil 45 millioner kroner. Disse pengene må de nødvendigvis også ta fra pasientbehandlingen, sier Horne, som mener det er på høy tid med en ny finansieringsmodell for sykehusene. Dagens finansieringsmetode fører i verste fall til økt ventetid for pasientene. Det er helt meningsløst at et sykehus skal måtte kutte i driften for å få råd til å investere. Vedlikeholdsetterslepet er allerede enormt, ventelistene lange og på toppen har vi en befolkningsvekst som gjør at behovet for sykehustjenester øker, sier Horne. FrP mener dagens finansieringsmåte må endres. I dag er det slik at presset økonomi ved sykehusene umuliggjør helt nødvendige investeringer. Dette fører igjen til høyere driftskostnader enn nødvendig, sier Horne, som vil skille mellom bevilgninger til den daglige driften av sykehusene og til investeringer i bygg og utstyr. Vårt forslag er vinn-vinn, både for samfunnet og den enkelte pasient. Med FrPs løsning får vi moderne sykehus som kan behandle flere pasienter på en mer kostnadseffektiv måte. Slik kan vi sikre pasientene en verdig behandling og samtidig få på plass utsyr og bygninger som pasientene sårt trenger i fremtiden, sier Horne. Riktig utdannin skaping i Rogal Rogaland har et variert, og i stor grad kompetansekrevende arbeidsliv med lav arbeidsledighet. De aller fleste arbeidsplassene både i offentlig og privat sektor krever at folk har utdanning innen faget de skal arbeide i, sier Bente Thorsen, og forteller videre om bransjer som melder at de har problemer med å skaffe nok folk. Behovet for fagarbeidere og de med høyere utdannelse er størst innenfor helse og omsorg, IkT, maritim og offshore/oljerelatert sektor. SSB anslår behovet for fagarbeidere til over frem mot 2030 på landsbasis. Bare i bygg og anlegg trengs årlig nye medarbeidere, mens under starter videregående på denne linjen i dag. Ja, det er for få som tar fagarbeiderutdannelse. Ekstra alvorlig blir det når vi ser at ca 30 prosent av elevene på yrkesfag slutter før de er ferdige, sier Thorsen, og peker på at det er ulike grunner til at så mange slutter: En for teoritung videregående skole, feilvalg og mangel på læreplass er ofte bakenforliggende årsaker til at elevene slutter. FrP har høye ambisjoner på vegne En verdig og god helse- og Rogaland skal ha en eldre- og helseomsorg som vi kan være stolte av, sier Bente Thorsen. Dessverre ser vi at det er mange pleietrengende som ikke får den helse hjelp som de har behov for. Dette er en stor belastning for både de pleietrengende og deres pårørende. Til stadighet får vi tilbakemeldinger om at det er for få sykehjemsplasser i forhold til behovet i de ulike kommunene i fylket. Dette er nærmere regelen enn unntaket, og gjelder stort sett uansett hvem 2. kandidat som sitter med det politiske ansvaret i kommunen. Dette er uverdig, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen. Thorsen viser til at lokalpolitikerne er ansvarlige for mange viktige oppgaver og når de årlige inntektene fra staten til kommunen ikke dekker stort mer enn økte pensjons og lønnsutgifter så gir ikke dette de beste forutsetninger for tjenestetilbudet. Arbeiderpartiregjeringen har pålagt kommunene så mange oppgaver at det mange steder ikke er penger til å sørge for det viktigste. Fremskrittspartiet vil prioritere omsorgssektoren, det har ikke Stoltenberg vist vilje til, sier hun, mens

7 7 g sikrer verdi verdiand eldreomsorg hun påpeker at helse og eldreomsorg er et av de viktigste områdene for Fremskrittspartiet Frp vil sørge for at folk får det tilbudet som de har krav på, og for at vi skal få et best mulig helsetilbud uavhengig av kommuneøkonomi, så vil vi at staten skal være økonomisk ansvarlig for sykehjemsplasser og forsterket botilbud for de som har henvisning fra lege. FrP er det eneste partiet som vil garantere sykehjemsplass for de som har behov for dette, på samme måte som barnetrygden er et garantert statlig tilbud, sier hun. Thorsen er opptatt av at det skal være de syke og pleietrengende som av Rogalands elever og studenter. Universitetet i Stavanger er en viktig institusjon som må sikres lik finansiering som andre universitet. Videre er jeg opptatt av at elevene i større grad må få opplæring etter egne evner og forutsetninger. Elever som sliter må få tidlig hjelp i faget, og samtidig må vi gjøre det enklere for teoriflinke elever til å ta fag på høyere nivå. En viktig faktor her er tilbakemeldingskulturen i skolen, sier Thorsen, som mener at karakterer er et godt tilbakemeldingsverktøy. Vi vil ha karakterer sammen med god skriftlig tilbakemelding i basisfagene fra 5. klasse, og vil følge opp skolene, slik at dialogen mellom lærerelev og hjem skole er god. Den enkelte elev må kontinuerlig få tilbakemelding på hva som skal til å bli bedre i fag. I tillegg må rådgivningstjenesten både i grunnskolen og på videregående bedres, slik at feilvalg blir redusert, forteller hun. Bente er opptatt av å framsnakke norsk skole, og mener at det er mange gode skoler i Rogaland. Hun påpeker likevel at mange elever og lærere sliter med realfagene, og at dette må være et prioritert område. Hun påpeker videre at norske lærere er gode, men hun og FrP vil sørge for at flere får ta etterlengtet videreutdanning. Jeg er stolt av lærerne vi har i Rogaland. Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring, derfor må flere lærere få faglig oppdatering. Dette er noe lærerne ønsker. Vi har derfor i flere år foreslått å øke budsjettposten til nødvendig etter og videreutdanning for lærerne i grunnskolen. Den nye lærerutdannelsen og mer midler til etterutdanning gir et godt grunnlag for gode lærere, avslutter Thorsen. skal være viktigst og ikke systemet. Hun snakker om en fleksibel og brukervennlig omsorgssektor, som tar hensyn til den enkelte. Mange med pleiebehov ønsker å bo hjemme lengst mulig, derfor vil vi arbeide for at kommunehelsetjenesten har en bredt sammensatt kompetanse i sitt tilbud. Dette er nødvendig for at folk skal få trening og rehabilitering for å holde seg friske lengre. Helse og eldreomsorg er av vital betydning for Rogalands innbyggere og derfor vil vi som representanter stå på for at våre innbyggere skal få nettopp det som de rødgrønne ikke har klart å sørge for: En verdig eldreomsorg, avslutter Thorsen. Kortere bilkø er lønnsomt Samfunnet fungerer utvilsomt bedre med gode veier. Varer, elektrikere, tømmermenn m.m. vil komme raskere frem, noe som vil øke produktiviteten, næringslivet vil få lavere transportkostnader, folk flest vil bruke mindre tid i kø, og mer tid på jobb og hjemme. Bedre veier og kortere bilkø har en verdi, og vil føre til økt omsetning og at økonomien vil flyte bedre, noe som igjen vil føre til økt rikdom og økte skatteinntekter til staten, utdyper Roy Steffensen. 3. kandidat FrP presenterte nylig en offensiv transportplan, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/ Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med innbyggere fra til innen FrP mener at den forventede befolkningsveksten må få konsekvenser for statlige samferdselsprioriteringer, og at Rogaland derfor er et satsingsområde for Fremskrittspartiet. Dette viser klart igjen på tiltakene som FrP har foreslått for de neste ti årene. Rogfast E39 E134 fra Haugesund og over Haukeli Transportkorridor Vest (4-felt mellom Sola-Tananger-Randaberg) 4-felt Kristiansand Sandnes 6-felt Sandnes Stavanger 4-felt Solasplitten Dobbeltspor til Egersund 13 milliarder kroner til kollektivtrafikk i de fire storbyområdene En slik satsing på infrastruktur i Rogaland vil sørge for økt lønnsomhet for næringslivet, lavere byggekostnader siden man prosjekterer strekningene i «ett jafs» i stedet for stykkevis og delt, i tillegg til at bedre veier og færre bilkøer vil sørge for at man utvider boligområdet for hvor folk vil synes det er aktuelt å bosette seg. De aller fleste regner nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke antall kilometer, så et bedre, mer effektivt og ikke minst bomfritt veinett vil sørge for at presset i boligmarkedet i Stavanger/Sandnes reduseres, forteller Steffensen. Fremskrittspartiets måte å finansiere dette på vil være uten bompenger, men i stedet å opprette tre forskjellige infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket hvert sitt formål, henholdsvis bygging av vei, jernbane og kollektivtransport i storbyområdene. Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på vei de neste ti årene, og vi har forholdt oss til Statistisk Sentralbyrå som 2. mai i år kom med en rapport som viser at Norge kan tåle 45,5 mrd. ekstra i årlige investeringer i infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien. Handlingsrommet er veldig stort, og vi har med våre samferdselsvisjoner forholdt oss innenfor dette handlingsrommet, sier Roy Steffensen, som utdyper at Fremskrittspartiet ikke ser på bygging av vei som en utgift, men som investeringer for fremtiden. Veibygging er en god investering for vårt lokalmiljø, for næringslivet og norsk økonomi, for hverdagen til folk flest og vil komme både oss og fremtidige generasjoner til gode. Fremskrittspartiet vil ha en offensiv samferdselssatsing og gjennomføre dette nå fordi vi mener at vi ikke har råd til å la være, avslutter Roy Steffensen. Nettolønn Fremskrittspartiet mener det er svært viktig at sjøfartsnasjonen Norge tilbyr gode og konkurransedyktige vilkår som sikrer norske sjøfolk på norske båter. Dette er å også med å sikre fremtiden til den verdensledende maritime klyngen i vårt fylke. Fremskrittspartiet mener derfor at det må lovfestes en fullverdig nettolønnsordning for norske sjøfolk og at en hever refusjonsbeløpet som ble innført i ordningen fra 1. juli 2008 med lønns og prisveksten frem til i dag inntil den fullverdige nettolønnsordningen er på plass.

8 8 Fylkesmannen har for mye makt Helge Thorheim, 4.kandidat på stortingslisten til Fremskrittspartiet og varaordfører i Karmøy kommune, er oppgitt over fylkesmannens store makt. I løpet av de siste år har fylkesmannsembetet utviklet seg til å bli en stor, byråkratisk offentlig aktør som stadig mer griper inn i det lokale selvstyret i landet, sier Thorheim, og påpeker at det er verst å forholde seg til fylkesmannen når det kommer til saker etter plan og bygningsloven. I de aller fleste kommunene er det i dag ansatt personell med meget gode fagkunnskaper i de fleste fagfeltene, og da spesielt innenfor plan og bygningsloven. Helge Thorheim som selv har vært rådmann i to kommuner mener det er helt unødvendig å ha et statlig byråkrati som skal overprøve kommunene i slike detaljerte spørsmål som de gjør i dag. Lokale politikere vil meget vel klare å ivareta tryggheten og sikkerheten i saker som angår innbyggerne og næringslivet på en tilfredsstillende 4. kandidat måte uten overprøving av fylkesmannen. I Fremskrittspartiet er den lokale selvråderetten et viktig prinsipp, og da må vi gi lokalsamfunnet frihet til å utvikle seg selv uten at sakene må innom fylkesmannen for uttale, forteller en engasjert Thorheim. Helge Thorheim er opptatt av at fylkesmannens oppgaver og rolle må forandres, og bli redusert til et embete som kun passer på at kommunene driver innenfor lovens regelverk. Fylkesmannen er i dag regjeringens forlengede arm, og utøver sitt arbeid på vegne av denne. Kampen mot dagens Fylkesmannsembete samt nedlegging av fylkeskommunen vil bli en prioritert oppgave for FrP fremover, avslutter stortingskandidaten. 5. kandidat Et bedre boligmarked Stavanger området har i dag et stort press i boligmarkedet, som igjen gir noen av landets høyeste salgs og leiepriser på bolig. De høye prisene forplanter seg også utover i resten av Rogaland. Dette presset gjør at studenter velger bort regionen som sin studieby, og familier og ungdom velger å bosette seg utenfor regionen. Fremskrittspartiet mener at for å møte markedet må det i pressområdene bygges tettere og høyere. I tillegg vil vi jobbe for bedre infrastruktur slik at vi kan bo og arbeide i en større del av regionen, sier Kari Raustein. Kari er medlem i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, og svært opptatt av utbyggingsprosjekter. Vi mener at egenkapitalkravet til lån må fjernes, og at bankene igjen må kunne vurdere den enkeltes evne til å betjene et lån. Samtidig vil vi styrke BSU ordningen slik at flere unge stimuleres til å spare til egen bolig, forteller Raustein, mens hun poengterer nødvendigheten av en liberalisering av plan og bygningsloven. Strengere straffer og synlig politi En av det offentliges viktigste oppgaver er å sørge for trygghet for innbyggerne, gjennom å se til at kriminelle blir pågrepet og dømt. Kari Raustein, stortingskandidat og fylkesleder i Rogaland FrP, mener at Rogaland i dag er akterutseilt og mangler ressurser for å gjennomføre oppgavene sine i tråd med forventningene innbyggerne har. Vi har for få polititjenestemenn i tillegg til at politiets utstyr er utdatert og mangelfullt, sier hun, og påpeker at dette fører til lave oppklaringsprosenter og mange henleggelser av «småsaker». Rettsvesenet har svært lang behandlingstid for beramming og gjennomføring av rettsaker, som igjen ofte gir «rabatt» på straffen for kriminelle, forteller Raustein, mens hun lister opp Fremskrittspartiets tiltak som strengere straffer, økt fengselskapasitet, flere polititjenestemenn og ikke minst, at det skal være mer synlig politi i gatene. Mer synlig politi i gatene vil virke forebyggende, men også gi en økt trygghetsfølelse for innbyggerne. Videre er det viktig med strengere straffer fordi dette vil virke avskrekkende, sier hun. Justis er et veldig viktig område for Kari Raustein, og hun nevner videre nødvendigheten av å investere i nytt og moderne IKT utstyr, biler og materiell slik at politiets oppgaver skal utføres på en mest mulig effektiv måte. For Fremskrittspartiet vil en nullvisjon for kriminalitet alltid være målet da trygghet for enkeltmennesket er et fundament i vår politikk, avslutter Raustein.

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en knusende dom over både politiet og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i i Norge leverer ikke de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og dette er er ene og alene regjeringens skyld, påpeker Per Sandberg. Stopp utenlandske bander I I kampen mot en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi vi at at politiet er er best mulig rustet og trent, sier Per Sandberg. Han er er bekymret for den stadig økende strømmen av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få få begrenset politimyndighet og settes i i stand til til å ta ta en mer aktiv rolle i i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er er områder der tolletaten har kompetanse som i i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av at at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i i hverdagen, uten at at dette blir slått ned på av politiet. Vi Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdags- kriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er å bygge opp et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er målet. For å få til det, vil vi gi ansettelses- garanti til alle som består politihøyskolen. Hvis vi i i tillegg får gjort noe med strukturen i i politiets organisering får vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i i 27 politi distrikt, til operative og tilstedeværende politifolk i i fem til ti ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) og 5 politidistrikt. Strengere Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi frigjøre administrative ressurser til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til retts staten når gjernings -- menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i i påvente av soning. Særlig belastende er dette for ofrene og deres familier. innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er ingen nyhet. Det som er nytt for de øvrige partiene, er at dette er helt vanlig i i andre land. I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to slike l l ukkede mottak. Det er tydeligvis helt greit i i andre land, men ikke i i Norge, sier Sandberg oppgitt. I Hellas er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i i førsteinstans, og siste anke er avgjort etter 90 dager. I Norge er gjennomsnittstiden for avgjørelse i i første instans 280 dager, og årevis i i ankeapparatet.

11 11 11 FuLLIntErCIty: IntErCIty:Samferdselspolitisk Samferdselspolitisktalsmann talsmannbård BårdA. A.Hoksrud Hoksrudvil vilha hadobbeltspor dobbeltsporpå påhele heleintercitytriangelet Intercitytriangeletinnen innen (Oslo-Halden, (Oslo-Halden,Oslo-Lillehammer, Oslo-Lillehammer,Oslo-Skien). Oslo-Skien). FuLL (Foto:NTB NTBscanpix/Helge scanpix/helgemikalsen/vg) Mikalsen/VG) (Foto: Bygg vei uten bom Oljeinntektene gir gir oss oss frihet frihet til til åå bygge bygge landet. landet. II stedet stedet Oljeinntektene nekter regjeringen regjeringen åå bygge bygge veier veier med med mindre mindre bilistene bilistene nekter tar det det aller aller meste meste av av regningen. regningen. tar FrPla lanylig nyligfrem fremfriske friskemilliarder milliarder FrP forååstyrke styrkesamferdselssatsningen samferdselssatsningen for deneste nestetitiårene åreneiisin sinnasjonale nasjonale de transportplan. transportplan. SSB SSB FrPssamferdselspolitiske samferdselspolitisketalstalsfrps mannbård BårdHoksrud, Hoksrud,viser viserblant blant mann annettil tilen enrapport rapportfra frastatistisk Statistisk annet sentralbyråsom somkonkluderer konkluderermed med sentralbyrå atdet deter errom romfor forååbruke brukehele hele45,5 45,5 at milliarderkroner kronermer meriiåret åretpå på milliarder investeringertil tilinfrastruktur infrastrukturenn enn investeringer dag,uten utenat atdet detfår fårnoen noenstore store iidag, konsekvenserfor fornorsk norskøkonomi. økonomi. konsekvenser Regjeringenlegger leggeropp opptil tilat at Regjeringen bompengeselskapeneskal skallånelånebompengeselskapene finansierenye nyeveier veierfor for finansiere millionerkroner. kroner.iifølge følgehoksrud Hoksruder er millioner detfolk folkflest flestsom sommå måta taregningen. regningen. det Jegskjønner skjønnerikke ikkehvordan hvordanregjeregje Jeg ringenkan kanforsvare forsvareovenfor ovenforbilistene bilistene ringen atrenter renterog oginnkrevingskostnader innkrevingskostnader at vilkoste kostenesten nesten47 47milliarder milliarderkrokrovil nerde deneste neste årene åreneuten utenat at ner detblir blirbygget byggeten eneneste enestemeter metervei. vei. det følgehoksrud Hoksrudhar harregjeringen regjeringen IIfølge sammenmed medde deøvrige øvrigepartiene partienepå på sammen Stortinget også ogsåhøyre, Høyre,vedtatt vedtattat at Stortinget bilisteneskal skalbetale betaleytterligere ytterligere bilistene 100milliarder milliarderkroner kroneriibompenger bompenger 100 deneste nestetitiårene. årene.dette Detteiiform formav av de veiprosjektersom somplanlegges planleggesstartet startet veiprosjekter ellerfullført fullførtiidenne denneperioden, perioden, eller forklarerhan. han. forklarer Full InterCity InterCity Full Hoksrudforklarer forklarervidere videreat atfrp FrPvil vil Hoksrud byggedobbeltspor dobbeltsporpå påhele heleintercityintercitybygge triangeletinnen innen (Oslo-Halden, (Oslo-Halden, triangelet Oslo-Lillehammer,Oslo-Skien). Oslo-Skien).II Oslo-Lillehammer, tillegglover loverhan handobbeltspor dobbeltsporpå på tillegg Gjøvikbanen,ny nyjernbanetunnel jernbanetunnel Gjøvikbanen, underoslo, Oslo,og ogååforlenge forlengedobbeltdobbeltunder sporetpå påjærbanen. Jærbanen. sporet Vimå måmøte møtede deenorme enormeutforutfor Vi dringenevi vistår ståroverfor overforgjennom gjennomåå dringene satse.investeringer Investeringeriiinfrastruktur infrastruktur satse. erfornuftig fornuftigmed medtanke tankepå påat atoljeoljeer fondetgir gir2,5 2,5prosent prosentavkastning, avkastning, fondet mensekspertene ekspertenemener menerbedre bedre mens infrastrukturgir gir3,5 3,5ganger gangerigjen igjen infrastruktur påinvesteringene. investeringene. på tilleggsetter setterfrp FrPav avpenger pengerfor for IItillegg taigjen igjendet detenorme enormevedlikeholdsvedlikeholdsååta etterslepetpå påriksriks-og ogfylkesveier. fylkesveier. etterslepet Med25 25milliarder milliarderkroner kronermener mener Med partietman mankan kanta taigjen igjenforfallet forfallet partiet påriksveiene riksveienepå påtitiår, år,og ogmed med55 55 på milliarderkroner kronervil vilman mangjøre gjøredet det milliarder sammepå påfylkesveinettet fylkesveinettetover overen en samme periodepå på15 15år. år. periode Fakta Fakta FrP ønsker å bygge et sammenhengende motorveistamnett mellom FrP ønsker å bygge et sammenhengende motorveistamnett mellom destørste størstebyene byenei ilandet, landet,med medtilknytninger tilknytningertiltildet detsvenske svenskestamnettet. stamnettet. de MedFrP FrPblir blirdet detsammenhengende sammenhengendefirefelts firefeltspå påblant blantannet annete18 E18Riksgrensen/ Riksgrensen/ Med Ørje-Oslo-Kristiansand, Ørje-Oslo-Kristiansand, E6Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer, Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer,E39 E39KristiansandKristiansandE6 Stavanger,E39 E39Stavanger-Bergen Stavanger-Bergenog ogen enrekke rekkeandre andreviktige viktigestrekninger. strekninger. Stavanger, FrPsforslag forslagtiltilnasjonalt nasjonaltmotorveinett motorveinetter erryggraden ryggradeni ifremskrittspartiets Fremskrittspartiets FrPs infrastruktursatsing,men menfrp FrPvil vilogså ogsåruste rusteopp oppøvrige øvrigestamveier stamveierog ogriksveier. riksveier. infrastruktursatsing, Deter erbehov behovfor foren enomfattende omfattendeopprustning opprustningav avveier veieri isamtlige samtligefylker/regioner. fylker/regioner. Det FrPvil vilbygge byggeveier veieruten utenbompenger. bompenger. FrP

12 12 FORBUDT: Dersom Anders Anundsens vinglass hadde inneholdt vin, hadde stortingspolitikeren risikert minimum 2000 kroner i bot. I Norge er det forbud mot å nyte alkohol på offentlige steder som for eksempel parker. Frihet til å nyte livet Norge skiller seg negativt ut gjennom uforståelige påbud, forbud og byråkratiske prosesser. Fremskrittspartiet mener at frihet fra unødvendige forbud og påbud legger til rette for at borgerne kan ta egne frie valg. Fremskrittspartiets politikk om valgfrihet tar utgangspunkt i tilliten til enkeltmennesket. Selv om tanken bak forbudene ofte er å beskytte, blir konsekvensen ofte det motsatte, det mener FrPs vaktbikkje i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. Tillit Dersom folk skal ha tillit til staten, må staten ha tillit til folk. Man kan være mot mye, men vi kan ikke forby alt folk er imot, f orklarer Anundsen, som i fire år har passet på at regjeringen og embetsverket følger lover og regler. Hele 698 forbud og påbud har blitt foreslått i tiårsperioden Nærmere halvparten av disse har blitt vedtatt. Folk flest rister oppgitt på hodet når regjeringen vurderer å forby Kinderegg og Kaptein Sabeltann is. Jeg tror også folk har problemer med å ta regjeringen på alvor når tanken om å forby pappvin ble lansert i Stortingets rusmelding, sier Anundsen. Ofte er det summen av mange små irritasjoner som gjør oss frustrerte. Enten det er trehytteforbud for barn, forbud mot proffboksing og snøscooterkjøring, eller vannscooterforbud for lekne voksne. Andre ganger er det forbud med dramatiske konsekvenser, som når for eksempel svært syke mennesker nektes medisin fordi Norge forbyr bruk av EU godkjent livsforlengende medisin eller behandling, sier Anundsen. Vilje Ifølge Anundsen er folk flest like irritert på diverse påbud. Se bare hvordan staten tar seg til rette hvis du betaler TV lisensen eller årsavgiften for bil en dag eller to etter at betalingsfristen har utløpt. Skyhøye gebyr som ingen andre har lov til å ta. Staten setter seg selv foran alt og alle. Det skal ikke være slik, mener Anundsen. Du må jo ansette folk til å tolke regelverket, så må du lage retningslinjer basert på tolkningene, og så Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne Anders Anundsen påvirker reglene andre regler, og så er det i gang igjen. Deretter må de som skal etterleve regelverket gjøre det samme. Det er ikke rart vi ikke sliter med arbeidsledighet i Norge, humrer Anundsen, som mener en av Fremskrittspartiets viktigste oppgaver i en ny regjering er omfattende forenkling av lover og regler. Byråkrati Ifølge Anundsen gjør alle forbudene hverdagen til innbyggerne og de lokale styresmaktene vanskelig og kostbar. Det er for mange som kan blande seg inn i for mye. Innsigelser fra statlige myndigheter eller etater er ødeleggende for effektiv fremdrift i byggeprosjekter lokalt og nasjonalt. I dag hevdes det at det arbeider flere byråkrater i helsevesenet enn leger. Hvordan er det mulig å lage et helsevesen hvor byråkrater er i flertall, spør Anundsen og rister oppgitt på hodet. Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne, mener Anundsen som understreker at det ikke er byråkratene som er problemet, men regelverket og systemet. Både staten og borgerne vil spare mange penger og ikke minst mye frustrasjon når Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og rydder opp i regeljungel og byråkrati, sier Anders Anundsen.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Østfold Julia Brännström (5. kand.), Erlend Wiborg (2. kand.), Ulf Isak Leirstein (1. kand.), Eva Kristin Andersen (4. kand.) og Håvard Jensen (3.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Ronny Berg: Innvandring og asylpolitikk Side 8 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Valget er ditt Monika

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT 2. kandidat Per-Willy Amundsen FrP satser på Nord-Norge Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST En enklere hverdag for folk flest Les intervju

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten? Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten? Finansminister Siv Jensen 17. november 214 Bedring i USA, fortsatt svakt i euroområdet 115 Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. 28= Euroområdet

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landslaget for offentlige pensjonister Landslaget for offentlige pensjonister Fremlegg 14122017 Torild Ofstad Krav til statsbudsjettet for 2018. LOP har følgende 8 hovedkrav i prioritert rekkefølge vedrørende: Alderpensjonen Skatt Styrket kommune

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Regjeringens satsing på infrastruktur

Regjeringens satsing på infrastruktur Regjeringens satsing på infrastruktur Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Arctic Entrepreneur - 17.01.2017 Foto: Heidi Ravnestad, Statens vegvesen Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Tall & fakta kommune Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Innledning Hensikt med rapporten: Kilder: Synliggjøre fremtidige utfordringer og muligheter i pleie- og omsorgssektoren Offentlig

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. Hjertesviktkonferansen, 10.mai 2016 AFTENPOSTEN 10.JANUAR I ÅR

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar 22.1.2016 Perspektivmeldingen - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Seminar om produktiviteten i offentlig sektor, Oslo 21. august 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen

Detaljer