Informasjon fra Hovedstyret Klepp IL 22. februar 2009 Dette dokumentet er ikke fullstendig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra Hovedstyret Klepp IL 22. februar 2009 Dette dokumentet er ikke fullstendig."

Transkript

1 Informasjon fra Hovedstyret Klepp IL 22. februar 2009 Dette dokumentet er ikke fullstendig. I årsmeldingen mangler foreløpig: Sportslige resultater fra ungdomsavdeling fotball bredde Regnskap og noter 2008 I tillegg mangler sak 7: Budsjett 2009 og sak 13: Valg Det arbeides løpende med å få klargjort og innarbeidet de manglende data innen årsmøtet avholdes. Side 1 av 52

2 Stiftet 1919 Årsmøte Klepp Idrettslag søndag 1. mars 2009 kl Klepp IL - for dei som vil! Side 2 av 52

3 Innholdsfortegnelse Side Side 3 av 52

4 Sakliste Årsmøte Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding Gjennomgang og godkjenning av regnskap Fastsetting av kontingent 7. Godkjenne budsjett for Friidrettsgruppen avvikles 9. Honorar til styreledere prinsippsak 10. Stemmerett for støttemedlemmer endring av 12 punkt B i Klepp Idrettslags lover 11. Forslag til ny logo for Klepp IL 12. Utvidelse antall medlemmer i hovedstyret endringer i 12 punkt A og 14 i Klepp Idrettslags lover 13. Valg Side 4 av 52

5 Stiftet 1919 ÅRSMELDING 2008 KLEPP IDRETTSLAG Side 5 av 52

6 Årsmelding for Klepp Idrettslag 2008 Hovedstyret februar 2008 februar 2009: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Paal Frode Larsen Sølve Skogland Sigmund Bråtveit Kjellaug Anda Austrått Tormod Fjelde Hovedstyret har i løpet av året avholdt 16 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære styremøter. Det er også avholdt 8 ordinære og 1 ekstraordinært lederforum, samt 3 økonomiforum. Utvalg som er underlagt Hovedstyret: Arrangementskomité Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Bjarne Kyllingstad Arrangementskomitéen har ikke hatt noen møter. Anleggskomité Leder: Nestleder: Baneansvarlig: Odd Kjetil Bore Ståle Klepp Asle Jakobsen Nemnd for Ærestegn Leder: Medlem: Medlem: Vara: Magne Jakobsen Ivar Bore Magne Hodne Kari Osen Idrettsmerkeansvarlig Leder: Bjørg Storhaug Side 6 av 52

7 Valgkomité Turn: Fotball bredde: Fotball Elite: Friidrett: Håndball: Barneidrett: Orientering: Bjørg Johnsen NN Ove Horpestad Ikke møtt Marianne Stelzner Kristin Skjærpe Ikke møtt Gruppeledere Turn: Reidun Skretting Fotball bredde: Sjur Lode (fra ) Fra årsmøtet og fram til ekstra ordinært årsmøte i fotball bredde fungerte Paal Frode Larsen, som leder i hovedstyret, i rollen Fotball Elite: Dag Eirik Dagestad (fram til mars -08) Else Karin Stangeland (fungerende gruppelder fra mars -08) Friidrett: Håndball: Svein-Axel Johannesen Barneidrett: Pål Kvernstrøm Orientering: Berge Hatteland Kontrollkomité Medlem: Medlem: Varemedlem: Odd Særheim Torstein Skretting Reiar Norås Andre samarbeidspartnere Revisor: Regnskapsfører: Bryne Revisjon AS Jæren Regnskap AS v/ Oddmund Wiig Lagets kontingent for 2008 har vært: Barn 0-6 år kr 550,- Medlemmer f.o.m. 7 år kr 880,- Passive- og støttemedlemmer kr 330,- Handikappede kr 300,- Familiekontingent kr 2 000,- (gjelder for barn under 20 år) Livsvarig kr 5 500,- For familiekontingent skal ikke hovedkontingenten overstige kr 2.000,-. Eventuelle gruppekontingenter kommer i tillegg. Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien, forutsatt at barnet/barna er under 20 år. Familiekontingenten inkluderer ikke passive- og støttemedlemmer. Side 7 av 52

8 Gruppekontingenter Friidrett F.o.m. 17 år 100,- Passiv/støttemedlem 100,- Orientering f.o.m.17 år 200,- Passiv/Støttemedlem 100,- Barneidrett Passiv/Støttemedlem 100,- Håndball Til og med 12 år 100, /stud./mil 300,- F.o.m. 20 år (ikke student) 500,- Passiv/Støttemedlem 100,- Turn f.o.m. 17 år 350,- Stud./Mil. Pensjonister 175,- Passiv/Støttemedlem 100,- Fotball bredde Minste (7-12 år) 200, år/stud./mil. 500,- Voksne 800,- Passiv/Støttemedlem 300,- Fotball Elite år/stud./mil. 500,- Voksne 800,- Passive/Støttemedlemmer 300,- HU-lag Voksne 0,- Alle passive/støttemedlemmer har stemmerett på eget gruppeårsmøte og hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt en måned før de respektive årsmøter. Laget er medlem av følgende forbund: Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Fotballforbund Norges Friidrettsforbund Norges Håndballforbund Norges Orienteringsforbund Norges Idrettsforbund (Rogaland Idrettskrets) Side 8 av 52

9 Representasjon Sølve Skogland har vært medlem i Klepp Idrettsråd Gruppene har vært representert på sine særting. Laget var representert på Klepp Idrettsråd sitt årsmøte v/jens Lindhardsen og Tormod Fjelde ogsølve Skogland. Innsatspokal Innsatspokal for 2007 ble overrakt: Bente B. Gjerde for mange års engasjement, kjempejobb i idrettslaget generelt, fotballgruppas ungdomsavdeling og stor innsats i Klepp-cupen gjennom flere år! Malvin Austli for jobben som primus motor i fotballgruppas breddeavdeling, både som trener, oppmann, kaffikoker, brushenter og en stor ressursperson i en årrekke! Side 9 av 52

10 Hovedstyret Dette har vært et år der de sportslige resultatene er til å være stolt av. 22 nye norgesmestere til Klepp IL, et herre lag som vinner sin pulje i 3dje divisjon innsatsen i toppserien som det bare er å ta av seg hatten for, en høst for junior gutter som en skal langt tilbake i historiebøkene for å finne maken til. Et turnstevne der vi brukte hele stadion for å få plass ( må ha noen ord til her), potetcupen som håndballen arrangerer med kjemperesultater. Det er neste til å miste pusten av. Det må jo nevnes at dette er toppen av kaken (Klepp IL kaken) det jobbes veldig godt på alle nivåer for å kunne oppnå slik resultater. Møtestruktur Hovedstyret har også dette året hatt fokus rettet mot sluttarbeider, økonomisk ferdigstillelse av det nye stadionbygget og arbeidet med fullføring av strategidokument for Klepp IL. Våren startet med et sterkt fokus på idrettslaget logo, ikke minst internt i klubben, men også i media. Hovedstyret var konstituert styre for fotball bredde sammen med 3 støttespillere fra breddeavdelingen fra årsmøtet fram til ekstraordinært årsmøte i fotball bredde 7. april. Det ble i denne perioden avholdt 3 møter. Det har i 2008 vært avholdt 1 til 2 styremøter i måneden. Herav var et styremøte ekstraordinært. Utover det har det vært gjennomført månedlig møter sammen med lederne i gruppene. Formannsmøtene endret i løpet av året navn til lederforum. Det er satt opp retningslinjer for hvem som deltar, innhold og gjennomføring av lederforum. Faste deltakere i lederforum er lagets gruppeledere samt leder, kasserer og sekretær fra hovedstyret. Det er avholdt to informasjonsmøter med ansatte i idrettslaget. Dette har vært treffpunkt med hovedfokus på å bli kjent, informere og åpne for god kommunikasjon mellom hovedstyret og ansatte. Hovedstyret i Klepp IL for perioden 2008 har vært aktive og jobbet på en strukturert og god måte. Styremøtene har vært preget av vilje til tenke langsiktig, stort engasjement og godt humør. Stadionbygget Stadionbygget ble formelt innviet høsten Etter den tid er 2. etasje i bygget ferdigstilt, og laget har fått et flott og representativt bygg. Det har vært en uoverensstemmelse med hovedentreprenør som har krevd engasjement også i Uoverensstemmelsen ble avklart desember Dugnadsfest for alle som har bidratt med dugnad ble avholdt i september. Deltakelsen på festen var nok noe lavere enn forhåpningen, men festen ble allikevel et gildt arrangement. Styret rette en stor takk til alle som har bidratt i dette prosjektet. Vi har også hatt æren av å være medarrangør av 2 ungdomslandskamper for kvinner. I juni ble to kamper mellom Norge og Tyskland spilt på Klepp stadion. Side 10 av 52

11 Kommende år vil fokus rettes mot driften av stadionanlegget og utvikle potensialet med å drive kafé i 2. etasje. Strategiarbeidet Klepp Idrettslag er ett fler-idrettslag, med turn, håndball, barneidrett, orientering, fotball og friidrett som særidrettsgrupper. Hovedstyret skal ivareta hele laget sine interesser, og samordne aktiviteter, inntekter og utgifter mellom gruppene. Strategiarbeidet hovedstyret startet høsten 2007 er fullført i Arbeidsgruppene som var med fra starten av strategiarbeidet leverte sine innspill våren Basert på disse innspillene har hovedstyret forfattet et strategidokument for Klepp idrettslag som er vedtatt både i hovedstyret og lederforum. Strategidokumentet inneholder lagets verdier, ambisjoner og strategi. Verdiene i Klepp Idrettslag er: Romslig Ærlig Ytende Pådriver Lagets ambisjon er: Klepp IL skal ha et idrettsmiljø som gjennom begeistring får barn, ungdom og voksne til å yte sitt beste. Arbeidet har vært preget av et sterkt engasjement fra start til ferdigstillelse, og hovedstyret takker alle som har bidratt. HU-lag Klepp IL HU lag er etablert. HU laget er inne i sin første sesong og har allerede rukket å spilt flere kamper og de har hatt en flott tur til Lillestrøm for deltakelse på landsturnering. At vi kan gi et slik tilbud her i Klepp IL, viser at vi er en klubb for dei som vil. Jeg vi benytte anledningen til å ønske alle lykke til med dette viktige arbeide. Ny daglig leder Nåværende daglig leder Aud Rosseland ønsker å ha en mindre krevende stilling, og høsten 2008 ble det gjennomført en prosess for å ansette ny daglig leder i Klepp Idrettslag. Torbjørn Hovland er ansatt og tiltrer stillingen Hovedstyret setter stor pris på alt arbeid Aud har utført for idrettslaget, og er glad for at hun fortsetter i en administrativ stilling. Samtidig ønsker vi Torbjørn lykke til som daglig leder for et aktivt all-idrettslag med både topp- og bredde idrett. Paal Frode Larsen Leder Hovedstyret Side 11 av 52

12 Administrasjonen Ansatte i Klepp Idrettslag: Aud Rosseland, daglig leder Bente B. Gjerde, sekretær fotball bredde (fram til ) Martha Aase, kontingentansvarlig Panujnad Folkvord, renholder Jens Lindhardsen, daglig leder Klepp Elite Knut Eriksen, trener Klepp Elite Lill Yvonne Karlsrud, kontorhjelp Klepp Elite Tommy Andrè Velde, trener Herre A Age Roalkvam, Erik Gundersen, Hans Bore, Odd Henrik Haugland, delt vaktmester Hva økonomi angår viser vi til regnskap og hovedstyrets årsmelding. Regnskap Bilagene blir kontert fra administrasjonen og levert Jæren Regnskap for kjøring. Vår revisor er Bryne Revisjon v/ Gaute Sivertsen Antall medlemmer Aktive medlemmer for Passive/støttemedlemmer for Livsvarige, ikke aktive for Æresmedlemmer: (Åge Storhaug og Agnar Hatteland) 2 Antall registrerte medlemmer totalt 1072 (513 kvinner og 559 menn) Totalt betalende medlemmer: 1066 (513 kvinner og 553 menn) (Antall betalte medlemmer for 2007: 1031) Det har i 2008 vært registrert 35 familier med familiekontingent. Medlemskontingent Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret og ble sendt ut i februar. Det er for 2008 kommet inn kontingent for kr ,-. For 2007 kom det inn kr ,-. Klepp Aktuelt - medlemsblad Det har også i år blitt foretatt salg av annonser fra administrasjonen med godt resultat. Brutto salg kr ,- eks. mva. (mot kr ,- i 2007). Klepp Aktuelt har hatt 2 utgaver (vår og høst) og kom i opplag på Disse ble distribuert til hustander i Klepp v/ Klepp Elite og fotball Herre A. Klepp Kortet Det er blitt solgt 325 Kleppkort til en verdi av kr Kontakt med Kommunen, Fylket, Krets, Forbund og Idrettsrådet. Administrasjonen utarbeider og formidler søknader. Arrangement Administrasjonen formidler og fordeler dugnader til gruppene. Side 12 av 52

13 Koordinerer utleie av lokaler og er behjelpelig med bestilling av diverse utstyr som trengs til de ulike arrangement. Klepp Idrettslag har forlenget leieavtale med Klepp Kommune (Riskjellsalen) til bruk for familiebarnehage fra Friidrett Det er heller ikke i 2008 vært noen aktivitet i avdelingen og det er derfor ikke levert inn årsmelding. En stor takk rettes til alle våre ansatte, tillitsvalgte, trenene, lagledere og andre støttespillere, for all innsats som er lagd ned for Idrettslaget i året som har gått. Takk for godt samarbeid! Kleppe, Aud Rosseland Side 13 av 52

14 Arrangementskomité Styret: Valgkomitéen valgte å ikke innstille representanter til arrangementskomitéen, da den sittende komitéen hadde vært inaktiv de siste to årene, med et hederlig unntak i driften av bingo som Bjarne Kyllingstad har hatt ansvar for. Det er derfor ikke vært noen møter. Det er blitt arrangert kun 1 Voksentreff. Aud Rosseland har stått for arrangementet med hjelp fra Laurits Engelsvoll. Oppmøte på denne type arrangementet har gått ned, og en finner det ikke økonomisk å fortsette som før med dette. Det har blitt arrangert 43 bingoer. Her har oppmøtet gått betraktelig ned fra høsten av. Vi sitter igjen med en netto på kr ,-, og av disse er kr ,- overført de forskjellige gruppene som har stått for vaktholdet. En stor takk til Bjarne Kyllingstad (bingoansvarlig), Ståle Anda, Svein Bekken og Torstein Skretting som trofast har stilt opp som bingosjefer. Kleppe, Aud Rosseland Side 14 av 52

15 Anlegg Ansatte Aage Roalkvam, vaktmester, 50 % stilling Hans Bore, Erik Gundersen og Odd Henrik Haugland deler ca 50 % stilling. Det har ellers vært en anleggskomité bestående av 3 personer. Vært i dialog med dem, men komiteen har ikke vært i drift dette året. Vi ansatte savner personer som kan organisere dugnader og andre større ting som bør blir gjort på vårt anlegg for fremtiden. Ser frem til at årsmøte/valgkomité klarer å skaffe en slik gruppe til neste år. Turnhall En del takplater i inngangsparti er skiftet. Ellers litt vedlikehold i og rundt turnhallen, men mye gjenstår både i garderober og hall. Kan nevnes ny nødutgangsdør, reparasjon av gipsvegger og maling. Også en del elektriker og rørleggerarbeid bør utføres. Har hatt brannvernkontroll fra Brannvesenet med en del avvik som er utført i løpet av året. Nytt planverk og oversiktskart over Turnhallen er laget som tilfredsstiller dagens forskrifter. Det har i løpet av året vært en del hærverk ved bakgangen til kjøkkenet hvor tilbygget er delvis revet ned av ungdomsskoleelever. Dette resulterer i at ungdommer fra skolen tilgriser og forsøpler området. Dette rommet blir brukt til røykerom, og det har flere ganger vært tilløp til brann. Tilbygget bør fjernes slik at det blir lett innsyn til område for både lærere og oss i idrettslaget. I bislaget til turnhallen har det siste år vært lekkasje fra taket. Nedløpsrør er blitt tettet av løv og annet rusk. Selve taktekkingen er slitt og bør skiftes/repareres. Riskjellhallen og andre rom som blir utleid til barnehagen Klepp kommune: Her har vi fått en del pålegg i forbindelse utleie av lokalene. Dette dreier seg om HMS tiltak som Klepp kommune betaler utgiftene til. Noe er gjort av oss med god hjelp av Alfred Bore. Andre ting må utføres av fagpersonell som elektriker og rørlegger. Tribune og garderobebygget på stadion Det har blitt jobbet hele året med tribuneanlegget på stadion. Mange har deltatt på dugnad og mange skal ha takk for godt arbeid. For oss vaktmestrer er det vedlikehold og reparasjoner som opptar og til det daglige. Også her Har Alfred Bore vært til stor hjelp. Han har stått bak mange ting i dette anlegget og sier stort sett ja til det han blir spurt om. Mye er gjort på tribunebygget, men også her gjenstår småting som vi forsøker å gjøre etter hvert. Som brannvernleder i idrettslaget har også tribunebygget en egen brannvernplan som er laget lik den i turnhallen. Det er i alles interesse at alle tar ansvar med å melde fra dersom ikke alt fungerer slik det skal. Eget avvikskjema fås hos administrasjonen i idrettslaget. Utedel stadionområdet Utesesongen startet med å legge vekstduk på hovedbanene. Arbeidet utført av den eldre dugnadsgenerasjonen Georg Kyllingstad og Alfred Bore. En stor takk til Side 15 av 52

16 begge to. Banen ble grønn og fin og ble stelt godt med av banemester Hans Bore + hans assistenter resten av sesongen. Etter halv sesong ble begge grasbanene vertikalskåret og behandlet etter alle kunstens regler av Stein Grødem. Både sand, frø og gjødsel ble tilført etter oppsatt gjødselsplan. Begge banene er blitt stukket/luftet 3 ganger i løpet av sesongen. Det var en lang tørkeperiode og vanning av banene måtte til. Med det vanningsanlegget vi rår over er det umulig å få tilført nok vann i slike perioder. Nytt vanningsanlegg må anskaffes dersom dette skal fungere i årene som kommer med tørt vær. (trenger også vanningsanlegg på Klebe grasbanen som Klepp i-lag skal overta) Ellers er anlegget ryddet for friidrettsutstyr (stavhoppgrop, høydehoppområde og en lengdegrop). Løpebane og en lengdegrop er behold. Anlegget blir flittig brukt av mange av Klepp sine barne- og ungdomsskoler + Øksnevad videregående skole til friidrettsdager og løpetester. Området i søre enden av hovedbanen er såpass stort at en bane på 40x20 meter kan lages til denne sesongen. Da behovet av baner er stort så vil dette muligens avhjelpe litt. I forbindelse bygging av tribunen ble en del av dreneringsgrøftene ødelagt/fjernet/gått tette. Har jobbet litt med dette, men fortsatt er det en del overvann ved nedbør i begge ender av løpebanen utenfor tribuneanlegget. Nye grøfter og kummer må legges. Fortsatt mangler en del av gjerdet rundt løpebanen i hver ende av tribunen. Gjerde mot Braut planteskole er reparert av Alfred Bore og vaktmestrene. Selve stadionanlegget ser litt bedre ut, men en mer langsiktig plan må utarbeides hvordan område skal se ut. Skal vi ha en løpebane/friidrettsarena eller kun drive med fotball på stadion i fremtiden. Store økonomiske investeringer bør ikke gjøres før en plan er vedtatt for stadionområdet. Dette gjelder også for reklameskiltingen på stadion. Bruk av plastduk som reklameskilt er ikke brukbart på Jæren med slik vind og vær som vi har. Garasje og verksted i nordre ende av tribunebygget er innredet med arbeidsbenk og hyller til verktøy og utstyr. Traktor er foreløpig satt i denne garasjen. Friidrettsbygg i søre enden av tribunebygget er ryddet og inneholder plenklipper og annet utstyr. Bygget trenger vedlikehold da en del råteskader er observert. Kunst, grus og grasbane området Også kunstbanen har i år blir behandlet og børstet stort sett etter de anbefalinger vi har fått fra fagfolk. Kunstgraset er renset og børstet av Stein Grødem. Ny børste er innkjøpt og denne fungerer bra. En utfordring kan være når det er snø på banen, men det begrenser seg stort sett til noen få dager i året. Det har vært en del hærverk på banen i løpet av året. Hærverk på ny børste og 4 stk 5.m mål har blitt ødelagt. Disse fikk vi reparert, men det kostet tusen kroner. Også speakerboden ble utsatt for hærverk av unger som krøp inn gjennom taket. Alfred Bore og vaktmester ordnet deler av dette. En av de gode Side 16 av 52

17 dugnadspersonene i Klepp i-lag Åge Reve ordnet taket med nye panner. En stor takk til han og de som hjalp til. Grusbanen har blitt sloddet jevnlig hele sesongen. Lyskasterne har blåst ut av stilling og må festes skikkelig til stolpene. Dette bør gjøres så snart som mulig. Vi trenger en høy lift og godt verktøy for å feste lyskasterne til stolpene på en skikkelig måte. Hvite hus og gammelt garderobeanlegg på stadion Det er ikke gjort noe spesielt med det hvite hus på stadion. Brukere av huset må selv holde orden inne med rydding og kasting av ting som ikke er i bruk. Det hadde sikkert vært litt triveligere å bruke huset dersom det hadde vært litt mer orden der. De gamle garderobene er ikke lenger i bruk. Blir brukt til lager for diverse ting. Ellers er det stadig noen som bryter opp dører til garderobeanlegget og gjør en del hærverk som tømming av brannpulverapparat inne i bygget. Hva som skal gjøres med bygget bør være med i fremtidsplanen for hele stadionanlegget. Hilsen Aage og de 3 andre vaktmestrene Side 17 av 52

18 Barneidretten Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Pål Kvernstrøm Kristin Skjærpe Amund Junge NN Oppsummering 2008 var et bra år for barneidretten i Klepp IL. Aktivitetsnivået på gruppene er høyt og vi har i overkant av 100 barn i aktivitet hver uke. Treningstilbudet er det samme som foregående år med grupper for barneidrett for 4-, 5-, og 6- åringer. I disse gruppene er aktivitetsnivået svært høyt, og det er kun fantasien som setter grenser for hvilke aktiviteter som blir brukt. Idrettsskolen har slått sammen gruppene, slik at det nå er én felles gruppe for 7-åringer og eldre. På programmet for idrettskolen har det som vanlig stått en rekke ulike idretter - håndball, fotball, innebandy, bueskyting, dans/rytmikk, karate, volleyball, klatring, turn og friidrett. I barneidrettsgruppene ble det en god del rokkeringer på trenerkabalen fra og med høsten åringene fikk Gunn Marit Håland ansvaret for, som også hadde 6-års partiet i sesongen 2007/2008. Hun har fått med seg Ingvild Refsnes. Høsten 2008 var det en stor utfordring å engasjere nok foreldre til å trene 5-års gruppen. Norunn Tveit fortsatte fra året før, og sammen med Renate Haver har de nå hovedansvaret for 5-års gruppen. Ole Martin Bakken, Øyvind Åsarød og Gunn-Marie Storhaug er med som hjelpere på denne gruppen som er et stort parti med barn på treningene. For 4-åringene er det Kristin Skjærpe, Ingvild Refsnes og Hege Hopen som har ansvaret for treningene. De har etter hvert fått god kontroll på både ungene og aktivitetene. Pål Kvernstrøm har ansvaret for idrettsskolen. En stor takk til hele trenergruppen for innsatsen i Administrativt Våren 2008 fikk ikke styret fylt opp det ene ledige vervet, slik at dette året har styret bestått av 3 personer. Målet er at det alltid skal være minimum 4 stk. i styret. Møteaktiviteten har også i 2008 vært moderat, med 3 styremøter. Økonomien har vært god, og aktivitetene har vært stabile så det har ikke vært noe stort behov for mer møteaktivitet. E-post benyttes i utstrakt grad for kommunikasjon innad i styret, og fra leder/styret til trenere. Formannsmøtene i 2008, som nå har endret navn til lederforum er det Pål Kvernstrøm som har deltatt på. Barneidretten har også bidratt aktivt i det omfattende strategiarbeidet som hovedstyret i Klepp IL har drevet frem ila Økonomien i gruppen er god. Et overskudd for 2008, lover godt for arbeidet vårt fremover i En ny økonomiordning der gruppene beholder overskudd fra år til år, gjør at vi i 2009 kan gjøre en del tiltak som vil bedre treningssituasjonen vår betraktelig. Sommeravslutning Avslutningen for sesongen 2007/2008 ble i som vanlig avholdt som et familiearrangementet i Kleppeloen i mai. Vi prøver å holde dette arrangementet så enkelt som mulig, og når også været var på vår side ble det en veldig kjekk og positiv opplevelse for både barn og voksne. Etter endt løype ble det delt ut Side 18 av 52

19 medaljer til alle ungene som har deltatt i barneidretten i løpet av året. Dette betyr veldig mye for ungene, og det er veldig stas å få gullmedalje. Juleoppvisning Tradisjonen tro, så var 4,5 og 6-åringene, samt idrettsskolen med på juleoppvisningen som turnen arrangerer i desember. Barneidretten viste som vanlig godt igjen i et tradisjonsrikt og flott arrangement. Det var fullt hus, og mange flotte nissebarn og kreative og morsomme oppvisinger ble vist frem. Dette er det veldig kjekt å være med på både for ungene og for oss voksne i barneidretten. Inntektsbringende arbeid og representasjoner Foreldrene har bidratt som bingovakter på 6 bingoarrangement Avslutning og familiearrangement i Kleppeloen i mai Klepp IL valgkomité Klepp IL logokomité Klepp i 90 komité i anledning Klepp IL s 90 års jubileum i 2009 Juleoppvisningen (med turnen) Formannsmøter/lederforum Strategiarbeid Klepp IL Målsetting for barneidretten i 2009 Vi skal fortsette med det arbeidet som er godt innarbeidet de siste 5-6 årene. Fokusere på fortsatt høy aktivitet i barneidrettsgruppene. Vi skal bidra aktivt til god kommunikasjonen og samarbeid mellom gruppene i idrettslaget, for å gi et best mulig tilbud til alle barn mellom 4 og 12 år. Vi ønsker, og vil bidra til å gi et allsidig og bredt tilbud til barn under 12 år, med fokus på trivsel, mestring og idrettsglede. Økonomien i gruppen skal være god, og det er ønskelig å beholde ulønnede trener men allikevel kunne vise at vi setter pris på den store jobben de gjør. Vi skal bli enda bedre på å synliggjøre oss ut mot barnehager, skoler og i media for å sikre god rekruttering og deltakelse på treningene. Vi ønsker å tilby trenere i gruppen deltakelse på kurs som kan videreutvikle dem som trenere, og sikre et godt tilbud til ungene. Vi skal sikre god kontinuitet i gruppen ved å være godt representert i styret. Alle treningspartiene skal være representert i styret. Pål Kvernstrøm Leder Side 19 av 52

20 Håndballgruppa Innledning Håndballgruppa kan se tilbake på et svært godt år med særdeles positiv utvikling både sportslig, sosialt og økonomisk. Sesongen 2007/2008 har gitt oss et stort løft og gitt mot og lyst til å fortsette arbeidet med å gi et godt sportslig og sosialt håndballtilbud til alle håndballinteresserte Kleppsfolk. Laget har vært igjennom et generasjonsskifte både på spiller og ledersida. J16 og G15 laget ble før denne sesongen 07/08 lagt ned, men stor tilvekst av unge håndballspillere gjør at medlemstallet har holdt seg på 175 medlemmer. Prognosene tilsier at medlemstallet i løpet av høsten vil stige til over 200 medlemmer. Foran fjorårets årsmøte valgte samtlige styremedlemmer å trekke seg. Årsmøtet klarte ikke å finne fulltallig styre og i sesongen 07/08 har styret kun bestått av 2 personer og kasserer (fra 1.11 uten møteplikt). I tillegg trakk sentrale støttespillere seg ut fra støtteapparatet slik at året startet med som må betegnes som blanke ark. Sportslig status Utmerkelser: Jenter 15: Gutter 13: Gutter 13: Dame Veteran: Vinner av B-finale, Håndballfestivalen på Stord Vinner av Spar Cup Kristiansand Nr 3. i seriespillet. Nr 3. i veteran NM Representasjon: Thorir Hergeirsson Medlem av trenerteam, LKS Maria Thorirsdottir Landslag lk 92 Uttatt på bylag til Bjørklund Cup Oddvar Penne Dommer/observatør Faglig leder av dommerkomité Region Sørvest. Oddvar Penne Spillere med representasjon Bylag J15: Maria Thorirsdottir og Melinda Anda RUM: J15: Melinda Anda, Maria Thorirsdottir og Marte Vigrestad Sonelag J15: Dina Egeland, Siv Åshild Kydland, Runa Skadsem og Tonje Iren Braut. Sonelag G13 Sonelag J13 Thomas Aleksander Anda, Mathias Kyllingstad og Joar Austrått Bodil Sørheim Årets spiller Maria Thorirsdottir, J15 Maren Gjøse J13 Kristin Østensjø J12 Thomas Aleksander Anda G13 Side 20 av 52

21 Status på lag / dommere Alle lag kan se tilbake på en sesong med flott sportslig utvikling. Hovedårsaken til dette er våre dyktige trenere og flinke og pliktoppfyllende lagledere. Lagene har vært veldrevne og preget av stabilitet og ryddighet. Dame A tapte kvalik til 3 divisjon med knappest mulig margin. Positivt at flere av 16 års jentene har funnet veien tilbake til Klepphallen og spilt seg inn i startoppstillingen. Laget sliter med å finne Sunniva Pennes erstatter på trenersiden. Jenter 15 og Gutter 13 har begge hatt spillere som har vært aktive både i fotball og håndball. Dette har gjort lagene sårbare for forfall og treningsmiljøet i perioder for lite. Jenter 15 har en gang i uka trent sammen med Bryne i Timehallen. Begge lag har spillere med potensial og har vist framragende håndballferdigheter. J15, med mange 14 åringer på laget, var lenge med og kjempet om sluttspillplass, mens G13 viste håndball av høy klasse når de forsvarte tittelen i Spar Cup. For begge disse lagene er det inngått samarbeid med naboklubbene foran neste sesong. Dette for å lage større og bedre treningsmiljø og for å styrke kompetansen på trenersiden. J13 kom sent i gang med treningene og stod lenge uten trener og støtteapparat. Utover i sesongen spilte laget seg stort opp og viste stor sportslig framgang. J12 har vært en ivrig og treningsvillige gjeng og kom på en flott 2. plass i serien etter nesten å ha vunnet alle sine kamper. Det mest gledelige er nok allikevel den store tilveksten av barn i alderen Klepp har i år stilt 10 lag fordelt på 9 minilag og 1 7` er lag i denne aldersgruppen. Spesielt gledelig er det store antall gutter som har funnet veien til Klepphallen. Klubben har i år bare hatt en aktiv dommer, Oddvar Penne. Klubben har en stor utfordring i å rekruttere nye dommere og det er ikke til å legge skjul på at dette arbeidet ikke har blitt prioritert blant annet grunnet manglende folk i styret. Arrangement Potetcup: Potetcupen satte ny deltakerrekord med over 100 lag, og inkluderte i år også 11 årsklassen. Turneringen ble en 2 dagers stor suksess. Tilbakemelding fra deltakerne var udelt positive og spesielt vår sunne og snopefrie kiosk ble satt stor pris på. Økonomisk ble dette også en solid opptur med et overskudd på over ,- Flyball Det ble gjort forsøk med en flyballturnering i samarbeid med Axis ungdomsklubb. 70 spillere i alderen år fra Klepp og Bryne fikk en sosial og sportslig minnerik kveld i Klepphallen. Arrangementet viste at klubben har et potensial til å skape en potetcup for de eldste spillerne. Euro 08 Det ble arrangert tur ifm. Euro -08 i Stavanger. Håndballgruppa reserverte 96 billetter som ble revet bort og vi fikk oppleve internasjonal håndball på nært hold. Det ble satt opp to busser fra Klepp til kampene Danmark Kroatia og Norge Polen. Side 21 av 52

22 Andre klubbrelaterte tiltak gjennomført Hjemmeside November -07 fikk håndballgruppa egen hjemmeside. Sida har blitt en stor suksess og har sprengt alt av forventninger når det gjelder besøksstatistikker. Sida har i gjennomsnitt 50 besøkende hver dag. Klubbdresser Før jul fikk alle trenere, ledere og tillitsvalgte treningsdresser med Klepp Håndball på ryggen. Også spillere fikk tilbud om å kjøpe disse til sterkt redusert pris og over 100 aktive barn og ungdom takket ja til dette tilbudet. HU lag Etter flere måneders arbeid kom HU laget i gang i april. Laget består av 16 spillere, trener og lagledere og er påmeldt til seriespill sesongen 08/09, og til Landsturneringen i Lillestrøm. Samarbeid med naboklubber Det er inngått samarbeid med Klepp/Bryne på J16 og Klepp/Bryne/Voll på G14. Bakgrunnen er å styrke treningsmiljøet, få mer kompetanse inn på trenersida og redusere belastningen på hallkapasiteten. Fellestur til Spar Cup Som en del av identitetsbyggingen og satsing på det sosiale ble det for første gang arrangert felles tur til Spar Cup for alle lag fra 10 år til 13 år. Turen ble en stor suksess. Vi kunne også tilby en egenandel sterkt subsidiert. (kr 750,-) Strategiarbeid Håndballgruppa har deltatt i idrettslagets strategiprosess. Denne pågår ennå og den siste tids logostrid har vist at et slikt arbeid er svært viktig. Økonomi Håndballgruppa har en sunn økonomi og har holdt seg innenfor rammene. Mens håndballsesongen går over to kalenderår gjøres idrettslagets regnskap opp ved års slutt. Det er derfor utfordrende å lage et budsjett når neste års sesong ikke er begynt planlagt. En del av våre store inntekter kommer også helt på slutten av året (potetcup og julestjernesalg) og det er utfordrende å både ha en nøktern pengebruk og samtidig ikke sitte igjen med stort overskudd ved års slutt. Våre inntekter har i år kommet fra: Potetcup Julestjernesalg Loddsalg/Kleppkort Basar Sprengte alt av prognoser og gav håndballgruppa et betydelig økonomisk løft på slutten av sesongen. Julestjernesalget gav også i år et godt bidrag i klubbkassa. Pålagte skrapelodd og Kleppkort er faste inntekter som også i år har bidratt positivt i regnskapet. Ny basarkomité klarte å slå fjorårets rekord. Maledugnad, medlemskontingent og sponsorstøtte har også gitt positive utslag økonomisk. Side 22 av 52

23 Utfordringer foran sesongen 2008/2009 Håndballgruppa er sterkt underbemannet i styre- og støtte apparat. Laget er nødt til å få inn flere personer i sentrale posisjoner da belastningen på dagens tillitsvalgte inkl. lagledere, som hele veien blir tildelt nye oppgaver, blir for stor. Halltid Det er mange år siden hallkapasiteten i Klepphallen var sprengt. For håndballgruppa vil det være helt nødvendig med ny hall for å ta i mot kommunens forventede befolkningsvekst. Det bør i løpet av neste sesong jobbes med å få satt fokus på ny hall. Internt i idrettslaget har det de siste årene blitt satset på bygging fotballbaner og ny tribune. Vår oppgave blir nå å få Hovedstyret til å bidra i arbeidet med å få satt ny hall på dagsorden. Om det er idrettslaget eller kommunen som skal bygge den er underordnet. Det viktigste er at det legges press på beslutningstakere slik at arbeidet blir igangsatt. Økonomi Håndballgruppa vil i 2008 omsette for kroner. Nesten alle disse inntektene stammer fra dugnader, arrangement og loddsalg. Framover må det jobbes for å øke sponsorinntektene og i så måte er strategiarbeidet en viktig arena. Håndballgruppa lever i skyggen av fotballen, som stikker av med store deler av de lokale sponsorkronene. Vi må jobbe for både å få mer ut av de sponsoravtalene idrettslaget har og ikke minst komme i posisjon for egne avtaler. Posisjon i idrettslag Som leder av håndballgruppa oppleves idrettslaget først og fremst som en fotballklubb. Logostriden er et godt eksempel, der vi ikke har fått informasjon, og heller ikke har blitt invitert til andre møter en de som allmennheten har fått. Vi må derfor kjempe hardt for å få synliggjort vårt arbeid og våre behov med tanke på bl.a. sponsorkroner og utbygging av ny hall. Nå er det hallidrettenes tur i Klepp IL. Styre og støtteapparat sesongen 08/09 Styret: Svein Axel Johannessen Anita Horpestad Gro Rosland (kasserer uten møteplikt) Potetcup: Astri Voll Thorir Hergeirsson Bente O Salte Norunn A. Strand Kirsten Pollestad Svein Axel Johannessen (styrets representant) Julestjernesalg Anette K Kyllingstad Inger Grøtta Side 23 av 52

24 Basar: Anita Havrevold Hilde Grude Bente O Salte ( fadder ) Anita Horpestad, Styrets representant. Flyball Thorir Hergeirsson Astri Voll Svein Axel Johannessen Valgkomité Klepp IL Svein Axel Johannessen Side 24 av 52

25 Turngruppa Etter årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Reidun Skretting Dordi Horpestad Heidi Marie Taksdal Sofie Smedsvig Bjørn Hatteland Anne Nødland Valgkomité: Valgkomiteen KIL: Magne Hodne Bjørg Johnsen Møter Det har vært avholdt to møter med trenerne og 6 styremøter. 35 saker har blitt behandlet. I tillegg er det avholdt 4 fellesmøter i forbindelse med Barnas Turnfestival. I tillegg har Reidun Skretting og Bjørn Hatteland deltatt på idrettslagets lederforum. Representasjon Utviklings- og samarbeidskonferanse Rogaland Gymnastikk og Turnkrets (RGTK) mars: Reidun Skretting Forbundsting Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) april: Reidun Skretting, Bjørn Hatteland, Magne Hodne Tillitsverv Magne Hodne: leder RGTKs ærestegnutvalg, medlem NGTFs domsutvalg, leder NGTFs hederstegnkomité, medlem Rogaland Idrettskrets kontrollkomité Reidun Skretting: styremedlem RGTK Heidi Marie Taksdal: medlem gymnastikk komiteen NGTF, medlem NGTFs styringsgruppe for landsturnstevne 2009, vararevisor RGTK, turbokontakt RGTK Trenere Herretrim Bjarne Kyllingstad Dametrim Reidun Skretting Herrer Tone Helen Malmin Sele Damer 2 Reidun Skretting Mix Linn Skretting Jenter 7 9 år vår: Lene Dalaker og Elisabeth Lien, høst: Lene Dalaker + hjelpetrenerne Trine Lundli og Line Nødland Pollestad Jenter år vår: Linn Skretting og Heidi Helland, høst: Lene Dalaker og Eilen Nesse Pedersen Jenter år Linn Skretting og Stine Thu Førland Trampett 7 9 år - vår: Lene Dalaker og Nils Arne Engelsvoll, høst: Øyvind Sigmundson Schøyen, Kristoffer Gaard og Nils Arne Engelsvoll Trampett vår: Lene Dalaker og Nils Arne Engelsvoll, høst: Øyvind Sigmundson Schøyen, Kristoffer Gaard og Nils Arne Engelsvoll Trampett år Nils Arne Engelsvoll og Rune Håland Side 25 av 52

26 Stevner Barnas Turnfestival Klepp Klepp deltok med: 10 stk trinn, 25 stk trinn, 13 stk Bra Bedre Best og 5 ledere Vestlandsturnstevne Stavanger Klepp deltok med: 2 veteraner, 12 herrer, 17 damer og 8 mix Trampettgruppene Antall gymnaster er ganske stabilt. Gymnaster fra de andre partiene har også begynt å trene på trampettgruppene. I høst fikk vi to nye trenere til disse partiene som sammen med godt erfarne karer har gjort en flott jobb. Alle gruppene var med på Barnas Turnfestival i juni og noen gymnaster deltok på en saltokonkurranse i høst. Jenter 7 9 år På dette partiet har det vært en god økning i antall gymnaster. De deltok på turntreff i februar på Brusand og på Barnas Turnfestival på Klepp. Jenter år Dette partiet har hatt en stor nedgang i antall gymnaster. Dette skyldes først og fremst at mange gymnaster har flyttet opp til partiet. Dessverre har det ikke vært så stor rekruttering men partiet har blitt opprettholdt og det er flere som skal opp på 10 til 12 partiet fra jenter 7-9 år til høsten. Jenter var med på Gymnastikkcupen i Stavanger 1. mars, Barnas Turnfestival på Klepp i mai/juni og på turntreff i Sokndal i november. Jenter år Dette partiet var nytt i høst og har godt med gymnaster. Disse var med på ungdomstreff i Stavanger i november Mixen Denne troppen består av gutter/menn og jenter/damer fra 18 år og oppover. De trener dans, turn og akrobatikk. Troppen var med på Gymnastikkcupen i Stavanger 1. mars, Vestlandsturnstevnet i Stavanger i juni og de hadde oppvisning på Barnas Turnfestival på Klepp i mai/juni. Denne gjengen er heller ikke redd for å ta i et tak på dugnad. Damene Damepartiet er stabilt når det gjelder antall og er ca 20 stk. Denne gjengen er flinke på dugnad og stiller opp når det trengs. De fleste deltar på turnstevne og er med på juleshowet. I 2008 deltok de på Vestlandsturnstevnet i Stavanger Herrene Våre godt voksne menn holder et ganske stabilt antall men har hatt en liten økning og nærmer seg 20 stykk. I likhet med damene er dette en gjeng som velvillig hjelper til på dugnad. De fleste har vært med i mange år og er med på turnstevne og juleshowet. I 2008 sjarmerte de hele vestlandet under Vestlandsturnstevnet i Stavanger. Trimpartiene Det har vært trimparti for herrer og damer, en time hver pr uke. Dametrimmen er en glad gjeng med godt voksne damer. Hver mandag møter av dem opp for å trene kondisjon og styrke. Herretrimmen er et parti for menn som nærmer seg eller er i pensjonsalderen. Her er det fokus på å holde kroppen i form til daglige gjøremål. Side 26 av 52

27 Arrangement 8. mars Turnfest, arrangør: Herrene 5. april Loppemarked 31. mai 1. juni Barnas Turnfestival 18. oktober Basar 7. desember Juleshow Diverse Medlemsantall 115 kvinner/jenter, 47 menn/gutter. Totalt 162 Juleshowet ble arrangert i samarbeid med barneidretten. Vi har fremdeles et meget godt samarbeid med dem Vi har som tidligere hatt bingovakter Aktiviteten i de forskjellige gruppene er svært god men vi håper at medlemstallet skal øke, spesielt på barn. Årets store hendelse var Barnas Turnfestival som ble arrangert på Klepp av turngruppen. Over 800 gymnaster og trenere fra 17 klubber deltok på aktiviteter og oppvisning. Deltakerne overnattet på barneskolen og folkehøyskolen og Klepphallen samt turnhallen ble brukt til aktiviteter og fest. Oppvisningene gikk for fullsatt tribune på Klepp stadion. Antall stevner for krettstevnedeltakere i 2008 Mix Lene Dalaker 4 Nils Arne Engelsvoll 2 Karl Grude 22 Rune Håland 11 Sandra Haddeland 2 Eilenn Nesse Pedersen 4 Sølve Skogland 11 Linn Skretting 3 Damer II Synnøve Baustad 38 Marit Bore 27 Åse Bratland 32 Nelly Engelsvoll 23 Reidun Erga 41 Anvor Erås 10 Edith Grude 26 Ingrid Horpestad 35 Dordi Horpestad 11 Ester Holm 26 Brit Håland 43 Bjørg Johnsen 27 Tone Lie 8 Anne Lise Lunde 17 Kari Osen 18 Jofrid Pollestad 34 Mary Ann Stokland 44 Sofie Smedsvig 23 Tulla Stangborli 36 Kari Ølberg 36 Side 27 av 52

28 Herrer Magnar Asheim 31 Lauritz Engelsvoll 26 Åge Erås 17 Leif Arne Engelsvoll 23 Egil Ellingsen 21 Bjørn Hatteland 26 Magne Hodne 44 Roar Løining 8 Elfinn Lea 25 Tor Mauland 9 Bjarne Kyllingstad 41 Torbjørn Pollestad 24 Morten Rasmussen 6 Rune Skretting 5 Per Vagle 28 Veteraner Magne Anda 58 Kjell Engelsvoll 46 Diplomer for aktive år Egil Ellingsen Anvor Erås Lauritz Engelsvoll Bjørn Hatteland Per Vagle Mangar Asheim 20 år 25 år 25 år 25 år 25 år 35 år Side 28 av 52

29 O-gruppa Styret: Gruppen har ikke et aktivt valgt styre. Det er ikke avholdt årsmøte i Berge Hatteland og Magne Jakobsen har tatt på seg noen av oppgavene som holder gruppa i live. Representasjon: Ingen Turorientering: I år har vi ikke arrangert tur-orientering. Aktivt år i gruppa: Magne Jakobsen, Berge Hatteland og Åse K Hatteland O-løpsarrangermenter: Vinterkarusell i Njåskogen: 101 deltakere Karuselløp i Åsen-Time: 132 deltakere Karuselløp i Njåskogen: 107 deltakere Kart: Vi har ikke nye kart eller revidert noen i Økonomi: Godt kartsalg og 3 løp ga et godt overskudd i Det ble ikke avholdt klubbmesterskap i 2008 Side 29 av 52

30 Friidrett Det har heller ikke vært noe aktivitet i denne gruppa i Side 30 av 52

31 Fotball Bredde Styret for 2008 har bestått av: Leder: Sjur Lode Nestleder: Jan Egil Øksnevad Økonomi: Terje Helland Ungdomsleder: Trond Salte (trukket seg høsten 2008) Sportslig leder: Egil Lyse Sekretær: Gunnar Hagen (trukket seg høsten 2008) Medlem: Odd Pettersen Medlem: Bjarte Magnussen Medlem: Rune Austli Avdelingen Fotball Bredde omfatter Herreavdelingen (inkl juniorlaget) og Ungdomsavdelingen i Klepp Idrettslag. I 2008 har Fotball Bredde hatt et fulltallig styre og leder har vært Sjur Lode. Det er avholdt styremøter en gang pr måned f.o.m. mars/april. Men det startet med et interimsstyre før breddestyret kom på plass. Med bakgrunn i den situasjonen vi var i så var det en prosess å få på plass en struktur med arbeidet i styret. Økonomisk har vi igjen hatt et tøft år. Vi hadde med oss et underskudd fra 2007 som skulle dekkes og det er ingen som aktivt har drevet arbeid med å få inn sponsorer etter at Bente B Gjerde sluttet. Vi har i lang tid bedt vårt hovedstyre om hjelp til å få egne personer til å drive markedsarbeidet. Dette har vi også fått lovnader om men det er fortsatt ikke skjedd noe. Å frivillig drive et slikt arbeid er ikke lenger mulig med den størrelsen fotball bredde er. Kunstlotteriet ble også i år gjennomført på tradisjonell vis. Vi vil i denne forbindelse takke kunstkomiteen for å organisere og bidra til en god inntektskilde for oss. Kleppkortet har også blitt solgt. Inntektene er ren netto og er ett fint bidrag til inntektene våre. For 2009 vil vi sette enda mer fokus på kleppkortet og den potensielle inntektskilden vi har her. Klepp Cup og Jente Cup er de to største arrangementene innen fotballen på Klepp. Vi takker Klepp Sparebank og COOP Klepp som sponsorer for Klepp Cupen. Disse cupene har blitt en av de største turneringene for barne-/ungdomsfotballen i Rogaland fotballkrets. En egen arbeidsgruppe tar seg av disse arrangementene - til alles tilfredsstillelse. Cupene krever stor dugnadsinnsats av trenere, oppmenn, foreldre og vi takker alle og spesielt Cup komiteen for en fantastisk innsats og nok en gang ett kjempeflott og profesjonelt gjennomført arrangement. Scoringsklubben for Herrelaget har på tradisjonelt vis eksistert. Dette året ble det scoret hele 92 seriemål og gav herrelaget en god inntekt. I år var 1. premien en tur til cupfinalen for 2 personer. Den heldige vinneren var Torleif Paulsen. Gratulerer! Tine Fotballskole ble arrangert på Klepp for tredje året på rad og det ble igjen en stor suksess. Over 130 unge og entusiastiske spillere deltok over de 3 dagene skolen pågikk. En stor takk til Rune Austli og Tommy A. Velde som koordinerte Side 31 av 52

32 dette arrangementet på en utmerket måte. Takk også til alle som velvillig var med som instruktører og de som var på kjøkkenet disse dagene. Det tradisjonelle Juletresalget har i år vært en stor suksess og en viktig inntektskilde for Breddeavdelingen. Vi solgte mer trær (ca 650) enn noen gang det settes ny rekord hvert år! Det å organisere ett slikt tiltak krever mye arbeid og vi vil i den forbindelsen takke Hans Kyllingstad og Malvin Austli som har gjort en fantastisk jobb på denne fronten. Vi setter også pris på alle som stiller opp og hjelper når det gjelder selve salget utenfor Jærhagen. Dommersituasjonen i klepp er at vi har for få dommere. En stor takk til de som stiller opp som dommere og Kolbjørn Sandve som koordinerer det hele. Dere gjør en kjempeinnsats for klubben, tusen takk!! Vi gratulerer også Alf Inge ini Jåtten med hele 30 år som aktiv dommer. Klubben må se på tiltak som kan bedre dommerrekrutteringen i klubben. Uten dommere så er det vanskelig å drive med fotball!! Støtten fra våre samarbeidspartnere er helt essensiell for å kunne drive på det nivået som vi har i dag. De fleste av sponsorene fra 2007 sesongen var med også i Arbeidet med sponsorer har i hovedsak vært gjort av Bente B. Gjerde fra kontoret, men med god dugnadshjelp fra støtteapparatet. Det har vist seg helt nødvendig å ha en person som jobber for Breddefotballen på dagtid. Arbeid som det må fokuseres på er sponsorarbeid. Her må vi bli enda flinkere i kampen om kronene. Videre er det viktig at en person er til stede i arbeidstiden og tilgjengelig for å avhjelpe med administrativt arbeid. Klepp jobber kontinuerlig og målbevisst med å utvikle klubbens breddeavdeling både når det gjelder satsning i egen ungdomsavdeling og for å utvikle klubbens A-lag. Tommy A. Velde var i 2008 trener for A-laget og har også det faglige ansvaret for den sportslige aktiviteten i breddeavdelingen med fokus på talentutvikling og faglig støtte til trenerne og ledere i ungdomsavdelingen. Tommy har deltatt med fotballskolen, arrangert trenersamlinger, talentsamlinger osv. Sportslig sett har sesongen 2008 vært meget bra. Vi vant vår 3. divisjons avdeling. Det betydde kvalifisering om opprykk til 2. divisjon mot Kopervik. Vi spilte uavgjort i første kampen hjemme og tapte returkampen i Kopervik. Derfor spiller vi også i 2009 i 3. divisjon. Flere lovende unge spillere har denne sesongen fått prøve seg på A-laget. 2. laget til Klepp klarte denne sesongen å beholde plassen i 4. divisjon etter en tøff høstsesong. Juniorlaget spilte i Eliteserien denne sesongen og gjorde en formidabel høstsesong. Mange gode kamper og resultater gjorde Klepp Jr. til et av de beste høstlagene i Junior Elite. Håper at mange av disse talentene blir verdifulle spillere for Klepp i årene fremover. Takk for innstasen til Rolf Martin Skjæveland (2. laget) og Magnar Vigrestad og Bjarne Jåtten (Junior) Våre eldste gutter hevder seg godt i sine respektive klasser og Old Boys ble Kretsmestere for andre året på rad. I ungdomsavdelingen jobbes det også veldig bra. For mer detaljer se egen årsmelding fra Ungdomsstyret. Side 32 av 52

33 Med dette vil vi i styret takke alle og enhver som har vært positive og på en eller annen måte bidratt for Klepp-fotballen denne sesongen. En ekstra takk til Bente B Gjerde som har hjulpet til med sponsorer, Klepp Cup, fotballskolen og mye annet. For Klepp IL's breddeavdeling, fotball Sjur Lode og resten av styret TAKK ALLE SAMMEN FOR EN FLOTT FOTBALLSESONG!! Side 33 av 52

34 Ungdomsavdelingen fotball bredde Ungdomsutvalget 2008 har bestått av følgende personer: Trond Salte Leder/økonomi(trakk seg høsten 2008) Anne Britt Salte Kretskontakt Kirsti Torill Kvål Nestleder, Ferdighetsmerkekoordinator Gisle Meling Kurs/utdanning Tommy Nevland Materialforvalter Generelt Totalt har ca. 500 jenter og gutter (fordelt på 35 lag) vært aktivisert i Ungdomsavdelingen sesongen For å kunne holde det hele i gang har 78 ledere gjort en fantastisk jobb for å aktivisere spillerne. Kursing Lagledere/trenere har også dette året hatt anledning til å delta på kurs. Målet er fremdeles at lederne i Ungdomsavdelingen skal bli så godt skolerte som mulig (og selv ønsker). Spiller-/talentutvikling Hovedtrener for Herre A skulle bruke noe av sin tid på spiller-/talentutvikling. Dette fungerte bra i høstsesongen. Det ble satt opp en trening i uken, fra høsten av for spillere i aldersgruppen G11-16 år. Hovedtrener Herre A har kjørt dette opplegget. Vi har mange gode og talentfulle spillere i aldersbestemte klasser og disse må få ekstra påfyll og følges opp. Draktsett Vi har nå like drakter til alle spillere som en del av sponsorpakkene til Klepp Stadion. Interne Cuper Klepp Sparebank Cup: Cupen ble arrangert over 2 helger (som vanlig). Dette året var det med ca. 260 lag. Etter hvert er det vel blitt det største enkeltarrangementet som blir arrangert i Klepp Kommune. Mellom 7 og tilreisende til kommunen disse 2 helgene. Dette bør kommune og næringsliv dra nytte av (i samarbeid med oss). Opplegget rundt cupen var noe annerledes dette året med bla. kafé i Turnhallen. Innkjøpene ble gjort hos en leverandør. Jente Cup:. Cupen ble dessverre avlyst pga for lite påmeldte lag. Kommer sterkt tilbake neste år. Overskuddet på cupen ble for 2008 ca ,-. Takk for en fantastisk innsats! Inntektene har ikke økt proporsjonalt med antall påmeldte lag. Dette året ble også påmeldingsavgiften økt til kr 700,- pr. lag. Cupen er for aldersgruppen 6 til 14 år. Dommere Vil rette en stor takk til alle dommere som stiller opp på våre turneringer. De fleste stiller opp med godt humør interne klubbdommere (Jåtten, Fagermo, Haugland, Sveinsvoll og Salte), juniorer, Herre A, Old Boys og Dame Elite. Uten Side 34 av 52

35 deres innsats hadde det ikke vært mulig å gjennomføre så store turneringer! De samme dommerne stiller også velvillig opp på hjemmekampene våre i serien. Økonomi Regnskapet for ungdomsavdelingen ligger inn under bredde. Inntektskildene har i 2008 vært: Klepp Cup inne/ute Kunstlotteriet Klepp Kortet Medlemskontingent Sportslige resultater Viser til lagenes egne årsmeldinger. TUSEN TAKK FOR ALL UVURDERLIG HJELP: -Trenere og lagledere 2008 Dere har påtatt dere en stor og viktig oppgave for Ungdomsavdelingen! Velvilje og positivitet gjør at det er gildt å være ungdomsleder! Vi har gode og positive lag i alle aldersklasser, dere jobber jevnt og trutt mot målet og lykkes! Dere tar spillere og foreldre med på sommerturneringer, jeg får bare positive tilbakemeldinger! Takk for flott innsats og god oppførsel! -Foreldre/foresatte Jeg vil igjen rette en stor takk til alle som er med å ta et tak for Ungdomsavdelingen. Dette gjelder spesielt foreldre/foresatte som alltid stiller opp på dugnader for Ungdomsavdelingen, de som møter opp på borte-/hjemmekamper osv. Samarbeidet mellom foreldre/foresatte og lagledere fungerer nesten perfekt på alle lag. -Ungdomsutvalget Har hatt ett tøft år med litt for store oppgaver på litt for få personer. Dette håper vi å rette opp til neste år. Satser på at vi har en flott sesong i vente, og at vi klarer å markere 90 års jubileet til Klepp IL på en minneverdig og positiv måte. Takk for en flott fotballsesong!! Side 35 av 52

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

1. OG 2. JUNI 1 Barnas Turnfestival 2013 Ålgård 3 2 Hjertelig velkommen til Velkommen til Det er med stor glede jeg som ordfører skal få ønske alle deltakere og heiagjenger velkommen til Barnas Turnfestival

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sted: Referent: Fraværende:

Sted: Referent: Fraværende: Møtereferat for: Hovedstyret Dato/ tid: 10.05.17/ 19.30-22.30 Møteleder: Morten Jelsa Deltakere: Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Sigmund Voll Ådnøy, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim, Jan Christian

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016 Hovedstyret har hatt følgene sammensetning: Leder: Jon-Ingar Mæland Økonomileder: Jostein Lindhom Nestleder : Erlend Aksnes Ungdomsrepr: Ruth Slettebø Leder fotball: Martin

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer