Evaluering og tidslinjer Lister LMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering og tidslinjer Lister LMS"

Transkript

1 Evaluering og tidslinjer Lister LMS Helsenettverk Lister, prosjektperiode januar 2011 juli Lister ernæring januar 2011 juni 2012: Ernæringskoordinator besøkte alle kommunene januar/februar: o Mål for møtet: orientering om prosjektet, avklaring av kommunenes forventninger til ernæringskoordinator/prosjekt, forankring av ernæringsomsorg i ledelsen Implementering av ernæringsomsorg: o Kompetanseheving for personale v/ernæringskoordinator Kurs og veiledning på arbeidsplasser Fagdag i ernæring, Lyngdal kulturhus, september 2011 Fagdagen var et ledd i implementering av en god ernæringsomsorg i Lister og vi ønsket å anskueliggjøre den røde tråd i ernæringsomsorg fra de offisielle krav helt frem til brukeren/pasienten. Lister ernæringsperm skal være et verktøy i ernæringsarbeidet og kommunene, SSHF, Geriatrisk Daghospital og Sørlandets Rehabiliteringssenter fikk utdelt et til flere eksemplarer på fagdagen. Seminar kostkontakter, Utsikten desember 2011 Seminaret på Utsikten for kostkontakter og ressurspersoner i ernæring samlet 85 deltakere og 8 foredragsholdere fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ernæringsarbeidet i Lister er et eksempel på samarbeid og kompetansedeling i Samhandlingsreformens ånd. Målet er å sikre en god ernæringsomsorg for brukere og pasienter i Lister. Lister ernæringsperm Lister ernæringsperm er et verktøy som kan brukes i ernæringsarbeidet for å sikre en god ernæringsomsorg i tråd med offentlige forskrifter. er en kommunikasjons- og kompetanseplattform: fagstoff og inspirasjon til ernæringsarbeidet samt informasjon fra Lister mestringsteam. 1

2 Samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten samt mellom de seks Lister kommuner kompetanseheving og erfaringsutveksling: o Fagforum eldre med sammensatte lidelser/mestring: Samhandlingsarena, erfaringsutveksling, kompetansedeling, økt forståelse av hverandres ståsted i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Møter: arena for samhandling Studietur til Fredericia Danmark: hverdagsrehabilitering o Helsenettverk Lister: Hægebostad kommune: erfaringer og kompetanse i oppstart, på fagdag og seminar for kostkontakter (Alf Vatne, Arnfinn Hobbesland) Geriatrisk daghospital i Farsund bidro med kunnskap og erfaringer i oppstart og på så vel fagdag som seminar (Kari Håheim, Søren Meng) SSHF Flekkefjord og EFF Kristiansand bidro med kompetanse og med innlegg på seminar for kostkontakter (Anne Amdal, Hanne Mannermaa, Henrik Lian, Mari Aanensen). o Kjøkkensjefer og kjøkkenpersonale: Studietur til Bærum storkjøkken Kjøkkensjefer har deltatt aktivt i implementering av ernæringsomsorg, nettverksbygging. o Kostkontakter og andre med ansvar for ernæringsomsorg Kompetanseheving lokalt, fagdag og seminar Lister ernæringsperm, Oppfølging av brukere/pasienter: screening og kostplanlegging Historier fra ernæringsarbeidet: Min opplevelse av dette er at ved å sette fokus på ernæring, har vi oppdaget viktigheten av rett ernæring. Vi har fått verktøy som avslører når tiltak skal settes i gang. Vi har både laget rett mat, vurdert egne ernæringsbehov, og prøvd å lage diett til oss selv. I og med at alle arbeidslag har egne kontakter er kunnskapen spredt i hele tjenesten. Vi har alltid opplevd at du Elisabeth har vært mer enn villig til å hjelpe oss i prosessen. Tusen takk. Ernæringspermene står i vårt eget bibliotek, og blir flittig brukt. Tusen takk for godt samarbeid. Anne Karen Haaland, Bergsaker, Lyngdal. Hei! Har bare lyst til å dele litt erfaring, det er nok sett både fra personalperspektiv, og tilbakemelding fra brukere. Det er så flott å se at personalet tar ernæringsomsorgen seriøst, og hvordan det kommer i fokus for hver enkelt pasient. Vi har jobbet litt for å få alle til å forstå viktigheten av næringstett kost, beriking av maten. Personalet har nå større forståelse for at det å kunne yte fysisk henger sammen med inntak av kalorier - nok kalorier. 2

3 Jeg observerer at mine kolleger aktivt hjelper pasienten til bedre forståelse av spesielt dette, som er viktig her på rehab, hvor de fleste har hatt traumer i forkant av innleggelse. Og derfor nedsatt matlyst og inntak av mat. Det er også fantastisk å oppleve når pasienten forstår hvor enkelt de selv kan berike kosten f.eks. med en spiseskje rapsolje, eller en skvett med fløte. Hadde nylig to pasienter som var svært takknemlig for å få så enkle råd for å få i seg kalorier. De ser at dette er enkle grep som de kan beherske selv når de reiser hjem. Jane Karin Jakobsen, Kvinesdal bo- og rehabiliteringssenter. Vår erfaring når det gjelder økt fokus på ernæring: Vi har nå bevisst gått inn for å øke næringsinnholdet i middager, desserter og grøter. Med tanke på at mange av våre beboere er småspiste, og noen ganger underernærte når de kommer hit, er det ekstra viktig at maten de spiser er næringstett. Vi beriker maten med olje, fløte smør og egg. Resultatet av dette er at mange, ifølge pleiepersonell, har gått opp i vekt. Dette ser vi som veldig positivt! og at det vi holder på med nytter :o) Rita Sleire, Kjøkkenet Tjørsvågheimen. Lister mestringsteam september 2011 juni 2012 Tilsetting av fysioterapeut september 2011 Besøk til kommunene høsten: fysioterapeut og ernæringskoordinator: o Dialog med kommunalsjef, lege, avdelings/soneledere, folkehelsekoordinatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt andre aktuelle yrkesgrupper/fagpersoner o Mål: orientering prosjektets mål og muligheter, avklaring av kommunenes forventninger til teamet, se nedenfor. Diabeteskoordinator tilsatt november 2012 o Introduksjon i Helsenettverk Lister Lister mestringsteam o Infohefte utarbeidet og distribuert til alle i Helsenettverk Lister o Nettverksbygging og kontaktpersoner i kommuner o Informasjon om teamet og tema på Samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten samt mellom de seks Lister kommuner kompetanseheving og erfaringsutveksling: o Kommunale fag/temadager i samarbeid med SSHF Flekkefjord Kvinesdal og Sirdal (Jens Siemsgluess, spes. indremedisin og kardiologi), Hægebostad (Kristian Molander-Søderholm, psykolog) o Kontaktpersoner og nettverk: Ernæring: Kostkontakter, se ovenfor Fysisk aktivitet og fallforebygging: fysioterapeuter og folkehelsekoordinatorer Diabetes: diabeteskontakter 3

4 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Diabetesforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost Revmatismeforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost Livsglede for eldre, 2 kveldsmøter, innlegg om kost Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Listaheimen/hjemmebasert: 3 samlinger, kurs ernæring personale Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester: 1 samling, kurs kost Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter og kjøkkensjef/personale Studietur til Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal september 2011 Seminar for kostkontakter, Kvinesdal desember 2011 Lister ernæringsperm Fysisk aktivitet Planlagt og gjennomført aktivitetsopplegg og instruksjon for personalet og beboere ved Listaheimen. Ett teoretisk opplegg, deretter gjennomføring av totalt 4 praktiske treningsgrupper med både personal og pårørende tilstede. Tilbudet videreføres på avdelingen to ganger ukentlig. 4

5 Personale Forelesning om fysisk aktivitet for Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester. Bistått kommunal fysioterapeut ved behov i forbindelse med opprettelse av treningsgrupper. Aktivitetsopplegg Listaheimen. Aktivitets- og kostperm utarbeidet til Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester. Diabetes Team Diabetesforbundet, forelesning om diabetes - kontrollrutiner og medisiner Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad, 2 kurs Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte. 5

6 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Kostveiledning: 10 brukere Lyst på livet, 1 møte med deltakere, innlegg om kost Diabetesforbundet: 1 kveldsmøte, innlegg kost Åpen dag, veiledning om kosthold Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Hidra omsorgssenter: 2 samling, kurs kost & ernæring Sonemøter åpen omsorg: 3 samling, kurs kost & ernæring Boveiledere/psykisk helse: 4 samlinger, kurs kost & ernæring Tjørsvågheimen: 4 samlinger; kurs kost & ernæring, diabetes Liljevik: 5 samlinger: delvis veiledning for bruker/kurs personale kost & ernæring Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter og kjøkkensjef/kjøkkenpersonale Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm 6

7 Tjørsvågheimen smooties Frosne bær ca halve muggen (vitaminer, antioksidanter, fiber, sporstoffer) Rapsolje (uten smak) Tranebærsaft (god for urinveiene) Fløte (ekstra energi) Kesam mager (ekstra protein) Yoghurt (protein, fett, smak, godt for tarmen) Biola (som yougurt) Eplejuice, appelsinjuice, andre typer etter behov Mindre bruk av medisin: mage/tarm, sårbehandling. Bedre søvn sammen med tilbud om mat på kvelden Fysisk aktivitet Planlagt og gjennomført aktivitetsopplegg og instruksjon for personalet, brukere og pårørende ved Tjørsvågheimen. Ett teoretisk opplegg, deretter to praktiske treningstimer med både personal og pårørende tilstede. Tilbudet videreføres på avdelingen to ganger ukentlig. Fulgt opp personal og beboere ved Liljevik i forhold til fysisk aktivitet, tilrettelegging og gjennomgang av aktivitetsopplegg. Forelesning om fysisk aktivitet for pensjonistforeningen. Deltatt på Åpen Dag der det ble informert om fysisk aktivitet, fallforebygging og informert om ulike aktivitetstilbud fra kommune, lag og foreninger. Personale Bistått kommunal fysioterapeut ved behov i forbindelse med gjennomføring og overføring av treningsgrupper på dagsenter. Aktivitetsopplegg tjørsvågheimen, 3 samlinger Oppfølging Liljevik, 5 samlinger Diabetes LHL foredrag om diabetes på kveldsmøte Forsøker å få opp igjen lokal diabetesforening som har vært inaktiv i flere år. Har derfor arrangert møte med representanter fra Farsund og omegn diabetesforbund og en representant fra fylket, samt Egil Skogestad som var kasserer i lokallaget. Vi skal i første omgang arrangere et møte med tema; diabetes og kosthold, og håper å få tak i noen som kan tenke seg å sitte i styret. Personale: Diabeteskurs til helsefagarbeidere på Tjørsvågheimen, 2 samlinger Undervisning på sykepleiermøtet på Tjørsvågheimen nå i juni Jobbes med evt screeningskjema- føtter til diabetespasienter ved innkomst til Tjørsvågheimen. Undervisning på sonemøte i hjemmesykepleien i Flekkefjord 7

8 Team Åpen dag: Kom innom.. døren er åpen Flekkefjord kommune inviterer alle til åpen dag onsdag 30. mai kl i Fjellgt. 8. Her kan alle som ønsker det få mulighet for å snakke med fagfolk om alt fra diabetes, kost, fysisk aktivitet til velferdsteknologi. Kommunen setter fokus på den enkeltes evne til å ta vare på egen helse og mestring. Blant dem du kan treffe er kommunelege Tor Nilsen, folkehelsekoordinator, ergoterapeuter, brukere og mange flere.. 8

9 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Åpen dag Eiken: 1 møte med eldre hjemmeboende, innlegg kost & ernæring Åpen dag Snartemo: 1 møte med eldre, hjemmeboende, kost & ernæring Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Eiken bu- og behandlingssenter: 2 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Snartemo aktivitetssenter: 2 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter og kjøkkensjef/personale Studietur kjøkkensjefer til Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Fysisk aktivitet Planlagt og gjennomført aktivitetsopplegg og instruksjon for personalet, beboere og hjemmeboende eldre ved Eiken Bo og omsorgssenter og ved Snartemo aktivitetssenter. Ett teoretisk opplegg, deretter to praktiske treningstimer med både beboere, hjemmeboende eldre og personalet. 9

10 Personalet: Gjennomgang av aktivitetsopplegg i forhold til fysisk aktivitet og fallforebygging sammen med aktivitører, opplegget skal gjennomføres som en del av åpen dag samlingene. Forelesning om fysisk aktivitet og eldre på temadag for pesonalet. Diabetes Team Åpen dag Eiken: 1 møte med eldre hjemmeboende, innlegg diabetes Åpen dag Snartemo: 1 møte med eldre, hjemmeboende, innlegg diabetes Temadag for personale: Fredag 16. mars inviterer Hægebostad kommune sine tilsatte innen helse og omsorg til fagdag. En av foredragsholderne er psykolog Kristian Molander- Søderholm, som skal snakke om temaet psykisk helse hos eldre. Det er viktig å kunne vurdere når vi skal sette inn tiltak og mye kan gjøres forebyggende. Andre tema er fysisk aktivitet og oppsøkende helsearbeid for eldre. 10

11 Lister mestringsteam september 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 7 brukere/pasienter Diabetesforbundet, 1 kveldsmøte, innlegg om kost & ernæring Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Kvinesdal bo- og rehabilitering: 3 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Fjotlandsheimen: 3 samlinger: personale, kurs kost & ernæring Fedaheimen: 1 samling: personale, kurs kost & ernæring Hjemmebasert/Åpen omsorg/psykisk helse: 3 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Bjørkelunden: 3 samlinger/møte: veiledning bruker, kurs personale kosthold Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter/kjøkkensjef Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm 11

12 Fysisk aktivitet Deltatt på samling med brukere av Aktivitet på Resept, Sørlandsbadet, sammen med gruppen fra Flekkefjord Individuell oppfølging i forhold til fysisk aktivitet og treningsprogram i basseng og generell funksjonsforbedring for bruker og personale. Personalet Gjennomført forelesning for personalet rundt temaene fysisk aktivitet og fallforebygging ved Kvinelsdal Bo og Rehabiliteringssenter samt Fjotland Omsorgssenter. Diabetes Team Personale: Undervisning sykepleiermøte Undervisning om diabetes(6 timer) for helsefagarbeidere. Test i etterkant som brukes for å fornye dispensasjon for å sette insulin. Totalt 5 undervisningdager ca 100 personer Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte. Annet Temakveld på Frivilligsentralen: Kvinner og hjerte, samarbeid med LHL og SSHF Ny helse og omsorgsplan: Hverdagsrehabilitering og trenende hjemmehjelp 12

13 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 2 brukere/pasienter Diabetesforeningen: en temakveld: fiberrik diabeteskost Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Bergsaker: 5 samlinger, veiledning kurs personale kost & ernæring Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm På Bergsaker i Lyngdal ble teori til praksis. Personalet tok utgangspunkt i seg selv og dermed ble kroppsmasse index, kartlegging av ernæringsstatus og valg av matvarer relevante i forhold til egne utfordringer. Disse erfaringer blir kompetanse som kan brukes i det daglige ernæringsarbeid sier kostkontakt og enhetsleder Anne Karen Haaland 13

14 Fysisk aktivitet Personale Bistått kommunal fysioterapeut ved behov i forbindelse med aktivitetsgrupper med fallforebyggende fokus. Diabetes Personale: 3 timer diabeteskurs for de ansatte på Lyngdalsheimen og hjemmebasert omsorg. Kjørt totalt 10 kurs- ca 100 personer Annet KUA: temadag om ernæringsomsorg 14

15 Lister ernæring og Lister mestringsteam januar 2011 juni 2012: Ernæring Brukere: Kostveiledning til 1 bruker Dagsenter Tjørhom 7-8 deltakere, innlegg om kost & ernæring Thunheimhuset: 6 deltakere, innlegg om kost samt individuell veiledning Personale: god ernæringsomsorg og grunnleggende ernæringslære: Sirdalsheimen/hjemmebasert: 4 samlinger, personale, kurs kost & ernæring Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Kostkontakter og kjøkkensjef Studietur kjøkkensjefer Bærum storkjøkken Fagdag i ernæring, Lyngdal sept Seminar kostkontakter, Utsikten des Lister ernæringsperm Fysisk aktivitet Gjennomført foredrag om fysisk aktivitet, energiomsetning og fallforebygging under temakveld; God Helse for alle i Sirdal. Laget forelesning og informasjon om temaet fysisk aktivitet for deg med diabetes, gjennomført av kommunal fysioterapeut under samling i den lokale diabetesforeningen. 15

16 Diabetes Personale Personale: Gjennomført forelesning for personalet rundt temaene fysisk aktivitet og fallforebygging for eldre. Bistått kommunal fysioterapeut ved behov i forbindelse med oppstart av fallforebyggende treningsgrupper i kommunen. Forelesning om diabetes på Sirdalsheimen Team Temakveld: God helse for alle i Sirdal, samarbeid med kommunen, SSHF Sirdal kommune inviterer til åpen dag for alle 25. april i Sirdal kulturhus kl 19. Tema er GOD HELSE. Det er ikke så mye som skal til for å gi en bedre helse og økt livsglede og livskvalitet. Kvelden vil gi informasjon, inspirasjon og ideer til å komme igang..eller fortsette. Ta med familie og venner. Gratis for alle. Spesialist i indremedisin og kardiologi Jens Siemsgluss og Lister mestringsteam er foredragsholdere. Kurs i motiverende intervju v/ Britt Brastad Kurs i motivasjon og veiledning: Mange ganger er det ønskelig å endre gamle vaner for å oppnå bedre helse og livskvalitet, og som helse- og omsorgspersonale må vi kunne veilede og motivere på en god måte. Flekkefjord, Lister mestringteam: Merete Langeland, Frode M. Tesaker og Elizabeth Andersen. 16

Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli 2012.

Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli 2012. Evaluering og tidslinjer Prosjektet Lister LMS, Helsenettverk Lister Prosjektperiode januar 2011 juli 2012. Prosjektet har hatt to arbeidsområder: Lister ernæring og Lister mestringteam. Lister ernæring

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

"Det er bare å ringe "

Det er bare å ringe "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken,

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Oppsummeringsnotat for prosjekt.

Oppsummeringsnotat for prosjekt. Oppsummeringsnotat for prosjekt. Tidsperiode: September- desember 2014. Ansatte: Sykepleierne Åsta Bue Tjelta og Kari Selstø ble frikjøpt i 40 % stilling. Formål: 1. Kartlegge hvordan dagens utveksling

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ARBEIDSNOTAT KREFT OG LINDRING I VÆRNESREGIONEN. Økt kompetanse og økt samhandling om felles utfordringer

ARBEIDSNOTAT KREFT OG LINDRING I VÆRNESREGIONEN. Økt kompetanse og økt samhandling om felles utfordringer ARBEIDSNOTAT KREFT OG LINDRING I VÆRNESREGIONEN Økt kompetanse og økt samhandling om felles utfordringer Forfatter Irene Moan Pettersen Karin Dybvad Storflor Rigmor Wostryck Karin Torvik Høgskolen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer