Mikroøkonomi på norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikroøkonomi på norsk"

Transkript

1 Erik Grønn Mikroøkonomi på norsk Fasitsvar på oppgaver

2

3 Svar på oppgaver i kapittel. i) opp, p opp ii) opp, p ned iii) Som i) iv) ned, p ned v) ubestemt, p opp vi) Som iv), kanskje. a) Pris opp, kvantum ned b) Pris ned, kvantum ned c) Kvantum ned, priseffekten usikker. a) b) c) Pris = = Pris = = Pris = = a) Prisen % opp: Etterspørselen 0,% ned. Prisen % opp: Etterspørselen 0,9% ned. Prisen 0% opp: Etterspørselen % ned. b) Større (reelle) valgmuligheter ved lengre reiser.

4 4 Svar på oppgaver i kapittel.5 a) T = E: b) T = E : 0 + = 60 = 0, p= = 80 = 0, p= 50 c) ε= p p = p ( ) for E og ε= p for E 60 p 80 p Ved E: p = 50 ε= 5, p= 40 ε=, p= 0 ε= 5 Ved E : p= 50 ε=, p= 40 ε=, p= 0 ε= 5 d) η= p p p ( ) = η=, når p = 0 p 0 η=, når p = 40, η= 5, når p = a) ε= ( p) p 0p = 500 0p e går fra - til 0 når p synker fra 50 til 0. b) Høyest salgsinntekt når p = 75. Da er e =-.7 Ved E: Ved E : ε= = p p 4 ( ) 500p p p ( ) = 500 = ε=.8 Før avgift: 00 = 0 + X = 40, p = 60 Etter avgift: T : 0++5=p T : p=5+ p K =p P + 5. Sett p K =p Likevekt: 5 + = 00, = 75, = 7,5 p K = 6,5, p P = 57,5

5 5 Svar på oppgaver i kapittel.9 a) = 50: p = = 00 b) La p være prisen studentene betaler, q det utleierne får: q= p+ 000, p= q 000. Ny etterspørselskurve (i utleiepris): q= p+ 000 = = Likevekt: = 50, q = 400, p = 00. Virkning: Ingen endring for studentene, utleierne får hele gevinsten (subsidiet)..0 a) p = 5 b) Med et subsidium på kroner pr. liter blir konsumentprisen 4 kroner pr. liter. c) Konsumentprisen ville blitt, tilbyderne ville fått 5 kroner pr. liter.. Før skatt: 0, N= 0, 05N+ 00 N= 000, W = Etter skatt på 5%: N= 0, 05N N 47, W 6

6 Svar på oppgaver i kapittel 4 4. a) 500 epler b) 000 pærer c) 980 pærer d) Et eple kan byttes mot to pærer e) 4 + y U(X,Y) = X + Y a) U = 0 = X + Y, Y = 0 X (I) U = 0 = X + Y, Y = 0 X (II) b) 00 X+ 00 Y= 000 X + Y = 0, Y = 0 X Budsjettlinjene faller sammen med I. c) MRS = d) P =P = 00. X, Y er ubestemt P = 00, P = 50, X = 0, Y = 0 P = 50, P = 00, X = 0, Y = 0

7 7 Svar på oppgaver i kapittel 4 4. i) MRS = ii) MRS = iii) MRS = iv) MRS = 4 4y U U y 4y = ( y+ 0) y 0 = + 4y 4.4 a) ( y+ 0 ) = y + 0 =, y= 40 0 b) ( + 0) y = ( + 0) y= 600, y= ( + 0) c) 0 4 y= 40, y= 4.5 i) 0+ 0y= 600 0, 5+ y= 0, y= 0 0, 5 ii) 0+ 0y= 600, y= 0 iii) 0+ 0y= 600, y= 60 iv) v) 0+ 0y= 400, y= 0 0, 5 + y= 60, y= 0 0, 5

8 8 Svar på oppgaver i kapittel a) b) c) 00 = + y y= 00 MRS MRS p =. = og p + q y = R, gir q p=, q= 4, R = 60 = 4, y = 4 q = 4 p R y = q 4 q p 4.7 a) { } + = Ma gitt p p m p MRS = = p = p p m p + p = m 4p = m = 4p = p p m p = p 4p = 4 m p b) c) p =, p = 00, m= = 50000, = 500 p =, p = 00, m= = , = a) U= 5: y = 5, 5 y= 5, y= U =0 : 00 y= 00, y= U = 0 : 400 y= 400, y=

9 9 Svar på oppgaver i kapittel 4 b) MRS = y Budsjettlikning: 000 = y y+ 05, = 0 y 50 Optimum: = + y & 05, = 0 00 y = = 4y y+ 4y = 0 y= 5 = 0 4,, 4 ( ),, = 0, y= 5 gir U= 0 5 = 0 altså kan ikke Bjørn nå et nyttenivå på U = 0.

10 Svar på oppgaver i kapittel a) = 500 = + 0 Helningen på budsjettlinjen = b) = 8, = 4 c) =, = a) Vi skal se en figur med en budsjettlinje og en indifferenskurve som tangerer budsjettlinjen. Det skal argumenteres grafisk for at tilpasningen er i tangeringspunktet. (Tegn inn - indifferenskurver.) Videre skal ligningssystemet: MRS p = & p + p = m p settes opp og forklares. Som innledning kan studenten forklare hva indifferenskurver og nyttefunksjoner er. b) Ma ( + 0) gitt p + p = m, gir:, + 0 p ( MRS = ) = & p + p = m p som gir: m+ 0p = p, m 0p = p p = 5, p =, m= 60 =, = 50 (Punkt B) c) = & + = 40 = = 7, 8 (Punkt C) 9 0 = = 4,

11 Svar på oppgaver i kapittel 5 Det er opplagt at endringen har vært en fordel for konsumenten for punktet B var tilgjengelig for konsumenten da punktet C ble valgt. d) MRS 0 = Tilpasning I: 0 5 = & 5 + = 60 = 8, = 60 (Punkt D ) Tilpasning II: 0 = & + = = =,, = = 5, (Punkt Dn ) 9 vd ( ) = 8 ( 60 0) =. vd ( n ) = = = =

12 Svar på oppgaver i kapittel 5 Mer nøyaktig: = >, fordi > Altså: D er det beste punktet; endringene er ingen forbedring. 5.7 a) b) c) 0 U= 0 = ( + ) = + U =, U = 0 U = +, U = 0 Ingen av grensenyttene er avtagende de er begge konstante. MRS U = = U + Etterspørselsfunksjonen er gitt ved systemet: p + p = m & p + = p Vi får: p = p + p, som innsatt i budsjettbetingelsen gir: p + ( p + p ) = m m p p = m p = p p p p m p = + = p p m+ p = p 4p + p d) i) ii) m= 8, p =, p = =, = 6 m= 8, p = 5, p = gir innsatt i etterspørselsfunksjonen = & =9 5 Denne løsningen er ikke mulig. Det som er tilfelle er at ved denne pris-inntekstskombinasjonen har ikke konsumentens tilpasningsproblem en «indre» løsning, dvs. = 0. Se figuren.

13 Svar på oppgaver i kapittel 5 e) m p 8 p 4 = = = p p p 00 y = 50 = 50 p f) y = samlet etterspørsel = y + y y = y + y = 00 p + 00 p y = eller p = 500 p y a) 000 X+ 500 Y= 4000 Y = 4X+ 8 MRS = Y ( 8 + X) Y Y = 4 & Y= 4X X Y = 8 + X X=, Y = 0

14 4 Svar på oppgaver i kapittel 5 b) Y= 8 X= 0, Y= 4 X=, Y= 0 X= Y= 8 X= 4, Y= 6 X= 5 X> : 000 ( X ) Y= 000 Y = X+ 6 c) Y MRS = = & Y= X+ 6 Y= 4, X= X Y er ikke nødvendigvis mindreverdig: De relative prisene er endret. d) D på figuren.

15 Svar på oppgaver i kapittel 6 6. f (N) = 4N 0,6N f( N) N = N 0, N 6. f (N) = N = N f( N) = N = N N Når f( N) N synker, må vi ha f (N) < f ( N ). N f ( kn) = kn = k f ( N) < kf ( N). Avtakende utbytte m.h.p. skalaen.

16 6 Svar på oppgaver i kapittel = N: N= 0 00 = N: N= 00 FkNkK (, ) = 4( kk) + kn = k ( 4K+ N) = k F( N, K). Kontant utbytte m.h.p. skalaen. MRTS = X = 40 N K N X = 50 N K K K MRTS = 4 5N Avtakende utbytte m.h.p. skalaen. X N 00 N K = = 06. N N = 80 N 06.

17 7 Svar på oppgaver i kapittel = NK, K = 4 N X = K, N X = N K MRTS = K N FkNkK (, ) = ( kn) ( kk) = k F( N, K) > k F( N, K) Økende utbytte m.h.p. skalaen. 6.6 X= 0 N K = 0 N 49 = 70 N , hvis K = FkNkK (, ) = 5 knkk, = k 5 NK= kfnk (, ) Konstant utbytte m.h.p. skalaen. X= 5 N K. X =. 5 N K N, X =, 5 N K K MRTS = K N

18 8 Svar på oppgaver i kapittel a) Avtakende, b) Konstant, c) Konstant, d) Økende, MRTS = 5 MRTS = K N K N 5 MRTS = = 00 MRTS ( N, K )= 5 4 MRTS ( N, E )= 0 K N E N M MRTS( N, M)= 5 N 6.0 Grenseproduktiviteten: d i) = N, N dn Gjennomsnittproduktiviteten: N = 6N 0, 4N

19 9 Svar på oppgaver i kapittel 6 ii) π= p WN = 0 9N = 0( 6N 0. 4N ) 9N dπ = 0 når N = 8 dn 6. b) w = 000 N= 0, π = w = 90 N= 6, π = w = 50 N= 5 eller N= 0, π = w = 500 N= 0, π = a) p F = w & p F = r N K p N K = w & p N K = r b) N, K uendret, π ned c) Y = F ( 0 N, K ) MRTS = w r d) i) N, K uendret, samme likningssystem ii) N ned, K opp e) Avtakende utbytte m.h.p. skalaen.

20 0 Svar på oppgaver i kapittel 6 6. a) b) π= ( P Q) F( X,X ) W X W X K Optimal tilpasning : ( P Q) F ( X,X ) FX (,X ) = W, (P Q) = W X X Har nå: FX (,X) FX (,X) = 80 og = 6, altså er tilpasningen ikke optimal. X X Reduser X (mindre TV - reklame) og øk X (mer avisreklame).

21 Svar på oppgaver i kapittel 7 7. Profittmaksimering gir:. p = c (). c( ) > 0 Må også ha at prisen er større enn variable gjennomsnittskostnader for at det skal lønne seg å produsere. Variable gjennomsnittskostnader er lik. Altså:. p = 6 = c ().. c( ) = 6> 0 p= c ( ) = 6 > Profitten er positiv hvis p > Tilbudsfunksjonen... p= c ( ) c ( )= c ( )> 0 c ( )> 0 p > ( ) vc ( ) = vc

22 Svar på oppgaver i kapittel 7 Altså: c ( ) er fallende når < 0 c ( ) er stigende når > 0 c ( ) = altså når vc ( ) Oppsummert: Tilbudsfunksjonen:. p= når d vc ( ) = 0, d 0 = 0, dvs. = 5 c ( 5) = 75. >0 (som er ekvivalent med c ( ) > 0) vc( ). >5, dvs. p > 75 (som er ekvivalent med c ( ) = p> ) Altså: 0, hvis p < 75 = Gitt ved: p= 0+ 50, hvis p> 75 (Kan vises at profitten er positiv når p > 50.) 7. a) Tilbud:. P= c ( ),. c( ) > 0,. P> AVC, ellers = 0 b)

23 Svar på oppgaver i kapittel 7 c ( ) har sin minimumsverdi lik 50 når = 0. Vet da at = c( 0) c( ) 0 (Faste kostnader er uten betydning.) Altså: P= 50 = c ( ) når =0. c ( ) π( P= 50) = 50 c( ) = 50, når = 0. = 0 (Anta at de faste kostnadene er lik null.) c) Y = markedets tilbud = 0 X Hvis X = 0, altså Y = 00, er P = = 70, som er større enn 50. Altså vil markedet klareres for en P > 50; da har bedriftene positiv profitt (se figuren). 7.4 i) Tilbudsfunksjon: p= c ( y ), p=y ( c ( y) = > 0) p= 08 y= 9, π = 486 iv) p= y= c ( y) = MC, som før 54 Variable gjennomsnittskostnader = AVC = 6y +. y Vil bare produsere hvis p= c ( y) > AVC, altså y> 6y+, 6y >, 6y > 54, y y y > 9, altså y >, dvs. p > 6, siden p= y. Tilbudsfunksjonen: p = y, hvis p > 6, y = 0, hvis p < 6.

24 Svar på oppgaver i kapittel 8 8. Før toll: Produksjon = 40 Etterspørsel = 00 Import = 60 Etter toll: Produksjon = 50 Etterspørsel = 90 Import = NB! Det er en trykkfeil i oppgaveteksten: Innenlands tilbud skal være p =, ikke p = 00 a) Markedslikevekt: = 00, p = 900, KO = , PO = b) Konsum = 450, Produksjon = 00, Import = 50 KO = 0 500, PO = Konsumentene har fordel av fri import, produsentene har tapt, og det samfunnsmessige overskuddet har gått opp fra til

25 Svar på oppgaver i kapittel 9 (Det er oppgaver til dette kapitlet, ikke 0, slik det står i læreboken.) 9. c ( )= 4, R ( )= 00 6 Monopoltilpasningen: R ( ) = c ( ) 00 6 = 4, 00 = 0, = 0, p =40 9. a) R ( y) = c ( y): 40 6y= 4y y=, p= 44 Π= p y c( y) Π= 44 = 440 b) c) Py ( ) = c ( y): 40 8y= 4y y= 0 KO( = 0) = 0, 5 0 ( 40 80) = 0 60 = 600 KO( = ) = 0, 5 96 = 576 Forskjellen = 04. d) Effektivitetstapet = 0. 5 ( 0 ) 96 = 84

26 6 Svar på oppgaver i kapittel 9 9. a) R ( ) = c ( ): 90 4 = 4, 8 = =. 5, p = 67, 5, Π= b) p ( ) = c ( ): 90 = 4, 6 = 90 =5, p = 60, Π=50 c) Effektivitetstapet = 0, 5, 5, a) Grenseinntekt = Grensekostnad 00 0, = 0. ordensbetingelsen: 0, < 0= c ( ) = 450, p = 55 b) Arealet ABCD er et mål på effektivitetstapet ved at 50 seter står tomme. (En pris på 50 eller lavere vil fylle kinoen.) Arealet ABCD = 5 c) p er etterspørselsfunksjonen fra pensjonister, er etterspørselsfunksjonen ( ) p( ) fra «andre».. grads prisdiskriminering: Grenseinntektene like og lik grensekostnaden: p ( ) + p ( ) = 0 = p ( ) + p ( ) d) Kinoeieren kan ikke hindre videresalg av sjokolade (eller at besteforeldrene kjøper sjokolade for (ikke til) barnebarna).

27 7 Svar på oppgaver i kapittel a) Monopol: Bare en produsent, ingen nære substitutter, ingen mulighet for nyetableringer. BI? Monopolist i det minste utenfor visse studieprogram (reiseliv, eiendomsmekling, bank, MBA, MSc) b) Grenseinntekt: R ( ) = 90 0, 4 R ( ) = 90 0, 4 = 0 = c ( ) 80 =, = 00, p = 50 5 Velferdstapet = 0, 5 ( 50 0) ( ) = 4000 Etterspørselen fra de som betaler kontant er mer priselastisk (mer følsom over prisendringer). (dette kan utbroderes) Prisdiskriminering: R ( ) = C ( + ) = R ( ) 98 0, 8 = 0 = 80 0, = 0, = 50 p = 54, p = 45 d) Monopol er ineffektivt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt (prisen er for høy, kvantum er for lavt). Produsenten, derimot, tjener mer penger i monopoltilpasningen enn i frikonkurransepasningen.

28 8 Svar på oppgaver i kapittel a) i) Grenseproduktivitetene: Y Y = 0 X N > 0, = 5 X N < 0 X X ii) Y Y = >, 0 X N 0 = 5 X N < 0 N N Y MRTS X N = =, avtar når X øker og N går ned Y X N iii) Skalautbyttet er konstant fordi: 0 ( k X) ( k N) = k 0 X k N = k 0 X N b) Min q X + w N gitt XN, { } Y= 0 X N Min{ 60 X N} gitt 40 = 0 X N N 60 Skal ha: = & 40 = 0 X N X 640 N = 9 og X = 6 løser minimeringsproblemet (tilfredsstiller ligningssystemet). c) = = 400 = Optimum når Y = 400. N X 60 9 = = & 400 = 0 X N N 5 9 ( XN, ) = ( 6, 5) = > X 6 6 N 6 9 ( XN, ) = ( 5, 6) = > X 5 6

29 9 Svar på oppgaver i kapittel 9 Altså er ingen av disse to løsningene den kostnadsminimerende løsningen. Langs Y = 400 skal vi finne et punkt hvor MRTS = 9. Et slik punkt ligger til høyre 6 9 for både (6,5) og (5,6), siden MRTS i disse punktene er større enn. 6 d) Y= 400 & X= = 0 6 N, altså N = 5 e) e e Y p = p Y p = p 5 e e Y = p p Y p = 500 p 50 e( p = 500) = e = = 50 En prisøkning på % reduserer privatkunders etterspørsel med %, bedriftskunders etterspørsel går bare ned med % f) Prisdiskriminering: R ( Y) = C ( Y + Y ) = R ( Y ) Y = 50 = Y Y = 95, p = 05, Y 7, 5, p = 55

30 0 Svar på oppgaver i kapittel a) Effektiv løsning: 60 = 0,X p= C0 : 700 0, X= 90 X = 600, p = 90 b) Forlagets tilpasning: 09. R ( X) = c ( X) 0, 9( 700 0, X) = 90 X = 000, p = 400 c) Anta at forfatteren ønsker å maksimere 0, RX ( ), dvs. setter R ( X) = 0 R ( X) = 700 0, X= 0, X = 500, p = 50 d) Forfatteren, som ser bort fra produksjonskostnadene, ønsker lavere pris og større salg enn forlaget. 9. a) Tilbud og etterspørsel i et (,p)-diagram. Fig..9 i læreboka. b) Konsumentens tilpasning i et ( -diagram. Fig. 4.7 i læreboka., ) c) Produsentens tilbudskurve i et (,p)-diagram. Fig 7.8 i læreboka. d) Monopolistens tilpasning. Fig 9.5 i læreboka.

31 Svar på oppgaver i kapittel 0 0. a) Det er alltid best for A å spille a, uavhengig av hva B gjør. b) a er en dominant strategi for A hvis Y >. b er en dominant strategi for B hvis X < 8. c) i) Nash-likevekt: (a,b ) ii) Ingen Nash-likevekt d) a må være en dominant strategi: Y >. b må være en dominant strategi: X < 8. Utfallet (Y, 4) må være dårligere for begge enn utfallet (4, X), altså: Y < 4, X > 4, dermed: < Y < 4 og 4 < X < 8, for eksempel: Y =, X = 6 0. B velger H, daerl best for A. B velger V, daerm best for A. Foreløpig har A ingen dominant strategi. B har V som dominant strategi. Likevekt: (M, V) 0. Bare en Nash-likevekt: (a,b ). Hvis a og b strykes og hvis a og b strykes, oppstår «fangens dilemma»-spill.

32 Svar på oppgaver i kapittel a) Et to-person ikke-kooperativt variabelsum spill med simultane trekk. Normalform: b) Ingen likevekt i rene strategier. c) To betingelser for et «fangens dilemma»-spill: Partene har dominante strategier, og Nash-likevekten er ikke Pareto-optimal. Her har partene ikke dominante strategier. d) Anne velger nå S, og så velger Bjørn S. 0.5 a = ikke starte spurten b = starte spurten Et «chicken»-spill. To likevekter (a,b) og (b,a).

33 Svar på oppgaver i kapittel i) ii) iii) 0.7 i) Nash-likevekt: (500, 500). Ingen har dominante strategier. Ikke et «fangens dilemma»-spill. ii) Likevekt: S : =0, N : p = 0

34 4 Svar på oppgaver i kapittel 0 iii) iv) En sistetrekksfordel.

35 Svar på oppgaver i kapittel. a) Kartelløsningen: C ( ) = R ( + ) = C ( ) = 60 ( + ) = 4 = 6, =, p = 4 b) Reaksjonsfunksjonen til bedrift nr. : { } Maks 60 ( + ) ( ) Løsning: 60 = 0 60 = 4 = f ( ) Likedan for nr. : =, 60 ( + ) = 4 60 = 6 = f ( ) Cournot-løsningen: = f( f( )) osv.: = 5 6 =, = =, 04, = 0 40 = 78,, p = 9, c) { } Maks 60 ( + f ) ( ( ) ) = π π ( ) = : = = = 64, 50 f 0 50 = 77 = 6 =, p = 8, 6

36 6 Svar på oppgaver i kapittel d) 0 = 60 ( + ) = 0 + = 5 Enhver fordeling av produksjonen på 5 enheter på de to bedriftene gir det samme resultatet. p = 5. e) Pareto-optimal produksjon har vi når pris = grensekostnad langs etterspørselskurven, dvs. p = 0. Produksjon: = 50 Produsentoverskuddet = 0 Konsumentoverskuddet = ( ) = f) Kartelløsningen er ikke Pareto-optimal fordi produksjonen er 5, ikke 50, noe som gir lavere velferd. Produsentoverskuddet = ( 5 0) 5 = 65 Konsumentoverskuddet = ( 60 5 ) 5 =, 5 Summerer vi får vi et samfunnsmessig overskudd på 97,5, noe som er mindre enn 50.

37 7 Svar på oppgaver i kapittel. a) c ( y )= 0 y, c ( y )= 5 + y Reaksjonsfunksjon for nr. : Maks 00 0 ( y + y ) y 0 y y (, ) π = 99y 0, y 0, y y 0 = 99 0, y 0, y = 0, gir Likedan for nr. : Cournot-løsningen: y = f ( y ) = y y = f ( y ) = 995 0, 5y y π y = 995 0, 5( 995 0, 5y ) y = , 5y, 5y = 995 y = 66, likedan y = 66 b) Kartell: { } Maks ( 00 0,( y + y )) ( y + y ) 0 y 5 y yy Løsning: = 00 0, ( y + y ) = y + y = 995 { } y = f( f( y)) (Bare den totale produksjonen kan bestemmes.), c) Pris = Grensekostnad: 00 0, y= y= 990. i) Hvis a = og b =, er Bertrand-likevekten P =P =. ii) Hvis a = og b = 4, er Bertrand-likevekten P =4 ε, P =4. Bertrand-konkurranse kan føre til et «fangens dilemma»-spill, for det kan alltid være lønnsomt å underprise konkurrenten, og denne prosessen drives inntil prisene er lik grensekostnadene. Se også læreboka kapittel.4.

38 8 Svar på oppgaver i kapittel.4 a) Reaksjonsfunksjoner: = ,5, = ,5 Cournot-løsningen: = = 4000, p = 60, π = π = b) Bertrand-løsningen: = + = 000, P =P =0,π = π =0 c) Reaksjonsfunksjoner: P = 60 + P, P = 45 + P 4 4 Bertrand-løsning: P =76,P =64, = 5600, = 4400, π = 600, π = d) Kartellløsningen: = + = 6000, P = 80, π = π = π = e) Litt utenfor det vi gjennomgår i denne boken, men se kapittel.7.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode. Konsumentteori Nyttefunksjonen U(x 1, x 2 ) forteller oss hvordan vår nytte avhenger av konsumet av x 1 og x 2. En indifferenskurve viser godekombinasjonene som gir konsumenten samme nytte. Grensenytte

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Fredag 5 desember 04 Tid: 4 timer / kl 9-3 Antall sider (inkl forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0 0000 Mikroøkonomi Book.fm Page 7 Tuesday, November 19, 2002 10:18 AM 7 Del 1 Oppvarming og ledning inn......................... 17 Kapittel 0 Oppvarming................................................

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved Eksamen i ECON 0 30..005 Oppgave (vekt 60%) (a) (b) (c) Definer begrepene konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Bruk en figur til å illustrere og sammenlikne begrepene

Detaljer

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet.

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet. Økonomisk Institutt, oktober 2005 Robert G. Hansen, rom 1208 Oppsummering av forelesningen 28.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12, RH 4.1) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12,

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002 Besvarelse nr 1: Innføring i mikro. -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002 Besvarelse nr 1: Innføring i mikro. -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 004 SØK 00 Besvarelse nr : Innføring i mikro OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det studentene har

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopolistisk konkurranse Hva er det? Hvordan skiller det seg fra monopol? Hvordan skiller

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd 1 / 29 ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd Karen Helene Ulltveit-Moe 10. mars 2015 0 / 29 Ricardo: komparative fortrinn skyldes produktivitetsforskjeller - Kun én innsatsfaktor

Detaljer

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Innledning 1.1 Generell profittmaksimering Profitten til en bedrift er inntekter minus kostnader. Dette gjelder

Detaljer

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd?

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Fordeling: Hva er rettferdig fordeling? Er det en avveining mellom effektivitet og

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Forelesning 12. Optimal skatt Vridende skatter, skattekostnad

Forelesning 12. Optimal skatt Vridende skatter, skattekostnad ECON3610 Forelesning 12 Optimal skatt Vridende skatter, skattekostnad Fagutvalget og Økonomisk institutt inviterer til møte om Finanskrisen i Norge onsdag 12. november kl. 14.15 16.00 i auditorium 1 i

Detaljer

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene Mikroøkonomi del 1 Innledning Riktig pris betyr forskjellige ting for en konsument, produsent, og samfunnet som helhet. Alle har sine egne interesser. I denne oppgaven vil vi ta for oss en gitt situasjon

Detaljer

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave)

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) Økonomisk Institutt, oktober 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 Oppsummering av forelesningen 27.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S &

Detaljer

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %)

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %) Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar følgende begreper (1/2-1 side): a) Etterspørselselastisitet: I tillegg til definisjonen (Prosentvis endring i etterspurt kvantum etter en vare når prisen på varen øker med

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag obligatorisk oppgave

ECON3730, Løsningsforslag obligatorisk oppgave ECON3730, Løsningsforslag obligatorisk oppgave Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no 14. april 2008 Oppgave 1 Regjeringen har som mål å øke mengden omsorgsarbeid i offentlig sektor. Bruk modeller for arbeidstilbudet

Detaljer

Uke 36 Markedseffektivitet

Uke 36 Markedseffektivitet Velferdsøkonomi Vi skal starte med å definere betingelsene for areto Effektiv allokering. Uke 36 Markedseffektivitet J. S. Kaittel 3 Vi skal deretter vise at markedsløsningen er areto Effektiv under visse

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse 10. forelesning, vår 2011 Knut Nygaard Strategi Strategi Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse

Detaljer

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 23. mars 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 23. mars 2015 1 / 56

Detaljer

Løsningsforslag Obligatorisk

Løsningsforslag Obligatorisk Løsningsforslag Obligatorisk innlevering ECON 1220 a) Beregn de samfunnsøkonomiske grensekostnadene () ved produksjonen. Vi finner de samfunnsøkonomiske grensekostnadene () ved å legge sammen bedriften

Detaljer

Oppsummering. ECON1210: Forbruker, bedrift og marked. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo. a.r.gramstad@econ.uio.no. 8. / 15.

Oppsummering. ECON1210: Forbruker, bedrift og marked. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo. a.r.gramstad@econ.uio.no. 8. / 15. Oppsummering ECON1210: Forbruker, bedrift og marked Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 8. / 15. mai, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Oppsummering 8. / 15. mai, 2014 1 / 103

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 15 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 3. april, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 3. april, 2014

Detaljer

Leseveiledning til 02.03

Leseveiledning til 02.03 Leseveiledning til 0.03 Fortsetter på konsumentens valg mellom goder: Hva er det beste valget for konsumenten gitt at hun må holde seg på budsjettbetingelsen? Indifferenskurvene (IK) bestemmer konsumentens

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 15 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 24. oktober, 2013 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 24. oktober,

Detaljer

I denne delen skal vi anvende det generelle modellapparatet for konsumentens valg til å studere beslutninger om arbeidstid.

I denne delen skal vi anvende det generelle modellapparatet for konsumentens valg til å studere beslutninger om arbeidstid. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 26.09.07 Nils-Henrik von der Fehr ARBEID OG FRITID Innledning I denne delen skal vi anvende det generelle modellapparatet for konsumentens valg

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 001: Miljø- og ressursøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 001: Miljø- og ressursøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 001: Miljø- og ressursøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag seminar 2

ECON3730, Løsningsforslag seminar 2 ECON3730, Løsningsforslag seminar 2 Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no Uke 37 Oppgave A Marked (a) For å finne likevektsprisen, setter vi x E = x T : ep + d = ap b ep ap = b d p(a + e) = b + d p = b+d a+e

Detaljer

Handout 12. forelesning ECON 1500 - Monopol og Arbeidsmarked

Handout 12. forelesning ECON 1500 - Monopol og Arbeidsmarked Handout 2. forelesning ECON 500 - Monopol og Arbeidsmarked April 202 Monopol Pensum: SN Kap 4 fram til SECOND-DEGREE... s. 465 og unntatt: "A formal treatment of quality", (p 459). (466-47 er altså ikke

Detaljer

Nåverdi og konsumentteori

Nåverdi og konsumentteori Nåverdi og konsumentteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 5 + notat om nåverdier Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 21. og 28. oktober, 2015 Arne Rogde Gramstad (UiO) Nåverdi

Detaljer

Nåverdi og konsumentteori

Nåverdi og konsumentteori Nåverdi og konsumentteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 5 + notat om nåverdier Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 15. september, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Nåverdi

Detaljer

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 13.

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 13. Konsumentteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 13. februar, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Konsumentteori 13. februar, 2014 1 / 46

Detaljer

ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 2

ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 2 ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 2 Diderik Lund Økonomisk institutt Universitetet i Oslo 2. september 2011 Diderik Lund, Økonomisk inst., UiO () ECON1210 Forelesning 2 2. september 2011

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 14 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 20. oktober, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 20. oktober,

Detaljer

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto aktor - En eksamensavis utgitt av Pareto SØK 2001 Offentlig økonomi og økonomisk politikk Eksamensbesvarelse Høst 2003 Dette dokumentet er en eksamensbesvarelse, og kan inneholde feil og mangler. Det er

Detaljer

ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 4 (Hvis vi ikke rekker alt dette 12. sept., vil noe bli forskjøvet til 19. sept.

ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 4 (Hvis vi ikke rekker alt dette 12. sept., vil noe bli forskjøvet til 19. sept. ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesning 4 (Hvis vi ikke rekker alt dette 12. sept., vil noe bli forskjøvet til 19. sept.) Diderik Lund Økonomisk institutt Universitetet i Oslo 12. september 2011

Detaljer

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris

Detaljer

For å svare på disse spørsmålene må vi undersøke hva som skjer i et marked når vi legger på en skatt (avgift) eller utbetaler en subsidie?

For å svare på disse spørsmålene må vi undersøke hva som skjer i et marked når vi legger på en skatt (avgift) eller utbetaler en subsidie? «Prisoverveltning», «Skatteoverveltning» («ta incidence») Hvor mye øker prisen på brus dersom myndighetene legger på en avgift på 5 kroner per liter? Og hvor mye reduseres forbruket? Hvor mye mer vil de

Detaljer

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme.

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme. Produsentene 1. Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll 3. Produserer bare èn vare (tjeneste) 4. Kort sikt:

Detaljer

I marked opererer mange forskjellige virksomheter.

I marked opererer mange forskjellige virksomheter. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 28.08.07 Nils-Henrik von der Fehr DRIFT OG LØNNSOMHET Innledning I marked opererer mange forskjellige virksomheter. Fellestrekk oppsummeres i

Detaljer

ALLE FIGURER ER PÅ SISTE SIDE!

ALLE FIGURER ER PÅ SISTE SIDE! OPPGAVER 28.10.15 ALLE FIGURER ER PÅ SISTE SIDE! Oppgave 1 Du har valget mellom å motta 50 kr nå eller 55 kr om ett år. 1) Beregn nåverdien av 55 kr om ett år for en gitt rente PV = 55/(1+r) 2) Til hvilken

Detaljer

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Whinston, Michael D., Tying, Foreclosure and Exclusion, American Economic Review, 80 (1990),

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 14 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 7. oktober, 2015 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 7. oktober,

Detaljer

ECON1210 Oblig. Fredrik Meyer

ECON1210 Oblig. Fredrik Meyer ECON1210 Oblig Fredrik Meyer Oppgave 1 Hva er de viktigste forutsetningene for såkalt fullkommen konkurranse i et marked (perfectly competitive market)? Forklar kort hvilken betydning hver enkelt forutsetning

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Dagens forelesning. Skattepolitikk. Skatt og økonomisk effektivitet. Hvordan bør et skattesystem designes? Effektivitetstap ved skatt.

Dagens forelesning. Skattepolitikk. Skatt og økonomisk effektivitet. Hvordan bør et skattesystem designes? Effektivitetstap ved skatt. agens forelesning Hvordan bør et skattesystem designes? kattepolitikk J.. kap 17, 18, og 19 Effektivitetstap ved skatt. katteinsidens hvem bærer skattebyrden. 1 For å finansiere for eksempel kollektive

Detaljer

Ny tilbudskurve. Etterspørselskurve. Mengde olje P P. eksport. import

Ny tilbudskurve. Etterspørselskurve. Mengde olje P P. eksport. import Oppgave 1: a) OPEC beslutter å redusere sin produksjon av olje. Hvilken konsekvens har dette for verdens tilbud av olje, relativ verdensmarkedspris på olje, Norges bytteforhold og norsk velferd (nasjonalinntekt)?

Detaljer

Hva skal til for å lage en spillteoretisk modell?

Hva skal til for å lage en spillteoretisk modell? Spillteori Spillteori er et effektivt verktøy for å analyse av strategisk adferd. Spillteori baserer seg på at bevisste aktører forstår at de er i en situasjon der de gjensidig påvirker hverandre gjennom

Detaljer

Forelesning 2a: Markedet

Forelesning 2a: Markedet Forelesning 2a: Markedet Tone Ognedal 23.januar 2012 1 / 12 Markedet Les kap. 4 i Maniw and Taylor (heretter:mt) Ulike markeder Markedet for tomater Aksjemarkedet Markedet for filmer Boligmarkedet Arbeidsmarkedet

Detaljer

Oppsummering av forelesningen 10.11.04 Spillteori (S & W kapittel 12 og 19) Fangens dilemma

Oppsummering av forelesningen 10.11.04 Spillteori (S & W kapittel 12 og 19) Fangens dilemma Økonomisk Institutt, november 004 Robert G. Hansen, rom 08 Oppsummering av forelesningen 0..04 Spillteori (S & W kapittel og 9) Fangens dilemma Spillteori er et effektivt verktøy for analyse av strategisk

Detaljer

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015 Forelesningsnotat 3, januar 2015 Produksjon og tilbud 1 Innhold Produksjon og tilbud...1 Innledning...1 Produksjon...2 Produktfunksjonen...2 Grensekostnaden...8 Bedriftenes prissetting...9 Prissetting

Detaljer

Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post)

Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post) ECON1210 Våren 2010 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post) Leseveiledning til forelesning 18.01.10 Bernheim&Whinston,

Detaljer

Masteroppgave. Hvilken betydning har avstanden til hjemmet for etterspørselen etter fritidsboliger på fjellet?

Masteroppgave. Hvilken betydning har avstanden til hjemmet for etterspørselen etter fritidsboliger på fjellet? Masteroppgave Hvilken betydning har avstanden til hjemmet for etterspørselen etter fritidsboliger på fjellet? Av John Kristian Birkestøl Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder

Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder ECON1210 Høsten 2012 Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på

Detaljer

Forelesning 12 og 13: Oppsummering

Forelesning 12 og 13: Oppsummering Forelesning 12 og 13: Oppsummering Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: Se kursets hjemmeside Dato: 27. april og 4. mai 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Oppsummering 27. april,

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Dette notatet gir en oversikt over kva vi skal gjennomgå i stikkords form. Eksempler og figurer legges inn etter forelesningen 1 Hvordan få mest mulig velferd? «Statsminister

Detaljer

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi Innledning En bedrift som skal selge sitt produkt på forskjellige markeder står ovenfor flere utfordringer når de skal

Detaljer

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 19.

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 19. Konsumentteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 19. september, 2013 Arne Rogde Gramstad (UiO) Konsumentteori 19. september, 2013 1

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: Econ 00 - MMI Dato for utlevering: Mandag 16. mars 009 Dato for innlevering: Tirsdag 1. mars 009 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter

Detaljer

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Flere grunner til å se på denne teorien tidlig i kurset De neste gangene skal vi bl.a. se på hva slags kontrakter

Detaljer

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 15,16 Dato: 13. april 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Monopolistisk

Detaljer

Velferd og økonomisk politikk

Velferd og økonomisk politikk Velferd og økonomisk politikk Forelesing #1 19.08 2015 Gaute Torsvik Universitetet i Oslo praktisk informasjon I De finn informasjon om når og kvar forelesingar er; kva som vert forelest (forellesingsplan);

Detaljer

den enkleste valgsituasjonen men like fullt interessant. Nyttefunksjonen kan i dette tilfellet skrives som

den enkleste valgsituasjonen men like fullt interessant. Nyttefunksjonen kan i dette tilfellet skrives som Økonomisk Institutt, setember 006 Robert G. Hansen, rom 07 Osummering av forelesningen.09 Hovedtemaer: () Konsumentens tilasning ( S & W kaittel 6 og 9 i 3. utgave og kaittel 5 og 9 i 4. utgave) () Produsenters

Detaljer

Eksamensoppgaven -i mikro grunnfag Grunnfag mikro høst 2000, karakter 2,2

Eksamensoppgaven -i mikro grunnfag Grunnfag mikro høst 2000, karakter 2,2 Eksamensoppgaven -i mikro grunnfag Grunnfag mikro høst 2000, karakter 2,2 Gjengitt av Marius Holm Rennesund mariushr@student.sv.uio.no Oppgave 1 En bedrift produserer en vare ved hjelp av en innsatsfaktor.

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.: 73 59 16 65 Eksamensdato: 16.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 5

Detaljer

Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori

Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 5 + notat om nåverdier Dato: 23. feb 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Nåverdi og konsumentteori

Detaljer

Produsentene. Innledning. Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift:

Produsentene. Innledning. Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: Produsentene Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll 3. Produserer bare èn vare (tjeneste) 4. Kort sikt:

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 100: Innføring i samfunnsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 100: Innføring i samfunnsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 100: Innføring i samfunnsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det

Detaljer

Oppsummering av forelesningen 16.09. (1) Elastisiteter. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 1208.

Oppsummering av forelesningen 16.09. (1) Elastisiteter. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 1208. Økonomisk Institutt, setember 005 Robert G. Hansen, rom 08 Osummering av forelesningen 6.09 Hovedtemaer: () Elastisiteter (S & W kaittel 5, RH 3.) () Konsumentens tilasning ( S & W kaittel 6, RH 3.) ()

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Eksamensbesvarelsene

Eksamensbesvarelsene side 31 Eksamensbesvarelsene ECON3210 Høst 2003 Gjengitt av: Enrique Jiménez enriquejir@lycos.com Magdalena Nowakowska magdaln@student.sv.uio.no Besvarelse 1 Karakter: B A) Spill (game): En situasjon der

Detaljer

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større Oppgave 11: Hva kan vi si om stigningen til gjennomsnittskostnadene? a) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er positiv når marginalkostnadene er høyere enn gjennomsnittskostnadene og motsatt. b) Stigningen

Detaljer

Moms på ebøker. Espen R. Moen og Christian Riis. Mai 2010

Moms på ebøker. Espen R. Moen og Christian Riis. Mai 2010 Moms på ebøker Espen R. Moen og Christian Riis Mai 2010 Notatet har følgende struktur. Vi redegjør først for premissene for diskusjonen. Dernest skisserer vi grunnprinsippene for analyser av hvilke virkninger

Detaljer

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 16, 17 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 31. oktober, 2013 Arne Rogde Gramstad (UiO)

Detaljer

Veiledning oppgave 4 kap. 3 (seminaruke 42): ECON 3610/4610

Veiledning oppgave 4 kap. 3 (seminaruke 42): ECON 3610/4610 Jon Vislie; oktober 007 Veiledning ogave 4 ka. 3 (seminaruke 4): ECON 360/460 I en økonomi roduseres én konsumvare i mengde x, kun ved hjel av elektrisitet, symboliseret ved E. Produksjonsteknologien for

Detaljer

Masteroppgave. Hyttemarkedet i Sirdal 2005-2007. Av Elisabeth Omland

Masteroppgave. Hyttemarkedet i Sirdal 2005-2007. Av Elisabeth Omland Masteroppgave Hyttemarkedet i Sirdal 005-007 Av Elisabeth Omland Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan. Denne godkjenningen innebærer

Detaljer

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2 Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen

Detaljer

Økning i enten L eller K.

Økning i enten L eller K. NÆRINGSSTRUKTUR I EN LITEN, ÅPEN ØKONOMI Prisene på verdensmarkedet gitt Faktorbeholdningene i økonomien gitt Fire ligninger som bestemmer fire endogene variable: w = w(p 1, p 2 ) q = q(p 1, p 2 ) Y 1

Detaljer

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag Bøk1 Bedriftsøkonomi I Del 1 Løsningsforslag Eksamen 3 november 212 Oppgave 1 To-Hjul EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Envareproduksjon kostnad/volum/resultat analyser Materialkostnader:

Detaljer

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 16, 17 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 10. april, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopolistisk

Detaljer

Produktsammenbinding

Produktsammenbinding Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Produktsammenbinding 1. Eksempler på produktsammenbinding 2. Hvorfor produktsammenbinding? Seks ulike motiver 3. Mer om aggregeringsfordeler

Detaljer

Alternative systemer for beregning av engangsavgift på personbiler

Alternative systemer for beregning av engangsavgift på personbiler Sammendrag: TØI rapport 434/1999 Forfattere: Trond Jensen Knut Sandberg Eriksen Oslo 1999, 31 sider Alternative systemer for beregning av engangsavgift på personbiler Dagens system for engangsavgift på

Detaljer

Skatt. Pensum i Stiglitz & Rosengard (kap 17 og 18).

Skatt. Pensum i Stiglitz & Rosengard (kap 17 og 18). Skatt Pensum i Stiglitz & Rosengard (kap 17 og 18). Ulike skatter Direkte skatter: skatt på personer eller bedrifter. Indirekte skatter: skatt på transaksjoner av varer og tjenester; meirverdiavgift, forbruksavgifter,

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det studentene

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Velferd og økonomisk politikk Kollektive goder og offentlig anskaffede private goder

Velferd og økonomisk politikk Kollektive goder og offentlig anskaffede private goder Velferd og økonomisk politikk Kollektive goder og offentlig anskaffede private goder Elisabeth T. Isaksen Kurs: ECON1220 Forelesning: #5 Pensum: Stiglitz kap. 6 og kap 8 (s.190-198) Dato: 18. september

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger : Fordeling og effektivitet. Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger?

Samfunnsøkonomiske vurderinger : Fordeling og effektivitet. Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Samfunnsøkonomiske vurderinger : Fordeling og effektivitet Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Fordeling: Er det en avveining

Detaljer

. Ved å resonnere på samme måte finner vi at nåverdi av z kroner om T år blir z = 1 / (1 + r) T.

. Ved å resonnere på samme måte finner vi at nåverdi av z kroner om T år blir z = 1 / (1 + r) T. Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer