Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes."

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 5. OKTOBER 2009 Tid: Sted: Møterommet 10.etg, Administrasjonsbygningen, Blindern Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes. Følgende var til stede under møtet: BI 1. Remi Wulff Vara fra : Ole Steinsholt 2. Sylwia Oczkowska Vara: Christoffer Rabben 3. Peder Weidemann Egseth Vara: Preben Strand til Elizabeth Toft Erichsen 5. Anders Stedding Kristiansen 6. Erik Nilssen 7. Stein André Andresen SVL 8. Erik Schreiner Evans 9. Iris Øiesvold Vara: Niclas Poulsson Realistlista 10. Synnøve Knivsland 11. Frank Olsen 12. Sivert Kronen Hatteberg Til Sveinn Sandvik Svendsen Vara: Asgeir Mortensen Medisinsk- Odontologisk Liste 14. Kristine Johannesen Vara: Martin Mikkelsen til Lars Hemmingby 16. Jessie Poon HFL 17. Thomas Syvertsen Fra Jus-lista 18. Ragnhild Kristensen Vara: Sara Faye Boone til Miriam Aakre Til Marianne Høva Rustberggaard Venstrealliansen 21. Olivia Salles Vara: Ingvild Reymert 22. Oddne Fjellstad Johnsen Vara: Torbjørn Gjefsen til Solveig Tesdal 24. Johan Aron Halfen Til Ingrid Tungen Liberal Liste 26. Daniel Heggelid-Rugaas Fra til Mathilde Jacobsen Vara: Sten Ånnerud 28. John Christian Brekke Side 1 av 14

2 Blå Liste 29. Marius Malmer Til Natalie Helen Knutli Vara: Ane Juul Andersen 31. Peter Schwartz Vara: Sigve Reme Sand til Sosialdemokratene 32. Emil Stoltenberg Vara: Helena Lauvrak til Ingrid Aune Vara: Egil Heinert til Andreas Snildal 35. Anne Raum Christensen Vara Elin Maria L Estrange til Norges Veterinærhøgskole 36. Toni Erkinharju Til Arkitektur- og designhøgskolen 37. John Roe Luna Kunsthøgskolen i Oslo 38. Irene Theisen Norges Idrettshøgskole 39. Linn Cecilie Skarderud 40. Kenneth Pedersen Det Teologiske Meninghetsfakultet 41. Hanne-Marie Pedersen-Eriksen Norges Musikkhøgskole 42. Jo Fougner Skaangar Øvrige (med tale- og forslagsrett) Mari Helén Varøy, SP Mari Mamre, SP Øyvind Gjengaar, HS Fredrik Øren Refsnes, HS Inge Carlén,HS Guro S. Fresvik, HS Jonas Winther, AKHS Jenny Nygaard, AU Ingvild Skogvold, AU Peder Egseth, AU Mari Djupvik, AU Anders Rindal, AU Ingvild Valente, Innside Haakon Riekles, Universitas Anna Valberg, Argument Kristoffer Ravneberg, Studentradioen i Oslo Kjetil Moen, Studentradioen i Oslo Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen som ordstyrer, og Mariann Fossheim som referent Vedtak: AUs innstilling godkjent Side 2 av 14

3 Sak 1b) Godkjenning av innkalling Ingen merknader Vedtak: Innkalling godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan Forslag fra AU: Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra 31. august V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Stillingsprosenten i Velferdstingets Arbeidsutvalg D VT 04 Politikk 4a) Innføring av refusjonsordning, Studenthelsetjenesten V 4b) Tilgjengelighet og offentlighet i SiO V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstingets driftbudsjett for 2010 V 5b) Budsjettsøknad til SiO for 2010 V VT 06 Valg 6a) Valg til Hovedstyret i SiO V VT 07 Eventuelt Side 3 av 14

4 TIDSPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat Velferdstingsmøte 31. august 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer 2d) Andre orienteringer a) Valg til SiOs Hovedstyre a) Velferdstingets driftbudsjett for b) Budsjettsøknad til SiO for Pause a) Innføring av refusjonsordning, Studenthelsetjenesten a) Vedtektsendringer b) Stillingsprosenten i Velferdstingets Arbeidsutvalg b) Tilgjengelighet og offentlighet i SiO Møteslutt (tentativt) Forslag: Ta ut sak 4a Innføring av refusjonsordning. Studenthelsetjenesten.. Vedtak: Vedtatt Forslag: La BIs representanter få holde orienteringen sin først fordi de må videre til et annet møte. Vedtak: Vedtatt Forslag fra Øyvind Gjengaar: Fremskynde sak 4b Tilgjengelighet og offentlighet i SiO til etter sak 5b Budsjettsøknad til SiO for 2010 Vedtak: Vedtatt Vedtak: Dagsorden og tidsplan vedtatt med endringene over. Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 31. august. Vedtak: Referatet ble godkjent. Side 4 av 14

5 Sak 2d) Andre orienteringer Orientering fra SBIO ved Remi Wulff og Christoffer Rabben. Det var et spørsmål til orienteringen. Christoffer svarte på spørsmål. Forslag fra Thomas Andre Syvertsen (HF-lista) og likelydende forlag fra Høgskolene: Fraksjonsmøte Vedtak: Vedtatt Forslag fra Erik Evans (SV-lista): Siden BIs representanter må gå, går man rett til fraksjonsmøte og valg. Vedtak: Vedtatt Sak 6a) Valg til Hovedstyret i SiO Kandidatene fikk anledning til å presentere sitt kandidatur. Kandidatene som presenterte seg var: Jenny Nygaard, med Inge Carlén som vara. Marianne Høva Rustberggard, med Øyvind Gjengaar som vara. Ingvild Reymert, med Torbjørn Gjefsen som vara. Det var mange spørsmål til kandidatene. Alle kandidatene samt Torbjørn Gjefsen svarte på spørsmål. Det var 36 stemmeberettigede representanter til stede under valget. Dette betyr at valgtallet var 12,01. Forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL): Jenny Nygaard med Inge Carlén som vara Vedtak: Kandidaten fikk valgtall 13 og ble valgt. Forslag fra Erik S. Evans (SV-lista): Fremmer Marianne Høva Rustberggard med Øyvind Gjengaar som vara. Vedtak: Kandidaten fikk valgtall 14 og ble valgt. Forslag fra Solveig Tesdal (VA): Ingvild Reymert til SiOs Hovedstyre. Vara Torbjørn Gjefsen. Vedtak: Kandidaten fikk valgtall 9 og ble ikke valgt. Sak 2a) Arbeidsutvalgets orienteringer AU v/ Jenny Nygaard orienterte i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Det var ingen spørsmål til AU. Sak 2b) Hovedstyrets orienteringer Hovedstyret v/ Øyvind Gjengaar orienterte i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Det var to spørsmål til Hovedstyret. Øyvind svarte på spørsmål. Sak 2c) Delstyrenes orienteringer Marianne Høva Rustberggard orienterte fra Boligstyret. Det var ingen spørsmål til orienteringen. Sak 2d) Andre orienteringer Side 5 av 14

6 Erlend S. Bruer orienterte fra Kulturstyret. Det var ingen spørsmål til orienteringen. Sak 5a) Velferdstingets driftsbudsjett for 2010 Innledning v/jenny Nygaard. Det var et spørsmål til innledningen. Jenny svarte på spørsmål. Det var ingen debatt. Endringsforslag fra Jenny Nygaard (AU): Post 6630 økes med 7000kr. Dette tas fra bunnlinjen av VTs driftsbudsjett. (ny post blir da på totalt kr) Vedtak: Vedtatt Vedtak: Helheten vedtatt med endringen over. Sak 5b) Budsjettsøknad til SiO for 2010 Innhabile representanter som ikke har stemmerett i denne saken: Nr.22 Torbjørn Jefsen Innledning v/ Jenny Nygaard Det var også en innledning for det helhetlige endringsforslaget ved Marianne Høva Rustberggard. Det var flere spørsmål til innledningene. Marianne og Thomas svarte på spørsmål. Det ble åpnet for at studentmediene og lærestedene kunne presentere seg: Anna Valberg presenterte Arguments sak. Haakon Riekles presenterte Universitas sak. Kjetil Moen presenterte Radio Novas sak. Hanne-Marie Pedersen-Eriksen presenterte Det Teologiske Menighetsfakultetets sak. Mari Helén Varøy presenterte Studentparlamentets sak. Erlend S. Bruer presenterte Kulturstyrets sak. Ingvild Valente presenterte Insides sak. Det var mange spørsmål til studentmediene, Kulturstyret og lærestedene. Representantene fra Studentmediene, Kulturstyret og lærestedene svarte på spørsmål. Det var en lang debatt. Budsjett for tilskudd til medier, demokrati, kultur og velferd 2010 Regnskap 08 Budsjett 09 Budsjett Lokalt Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet , , , SBIO , , , NIH , , , MF , , , NMH , , , AHO , , , VETHS , , ,50 Side 6 av 14

7 108 KHiO , , ,00 Sum , , , Studentmedier: 201 Universitas , , , Radio Nova , , , Argument , , , Inside ,00 0, ,00 Sum , , , Kulturstyret: , , , Velferdstinget: , , , SUM , , ,00 Fra VTs egenkap: Søke SiO: Forslag fra Realistlista, Jus-lista, SV-lista, HF-lista og Medisinsk-Odontologisk studentliste: Helhetlig endringsforslag Budsjett for tilskudd til medier, demokrati, kultur og velferd 2010 Regnskap 08 Budsjett 09 Budsjett Lokalt Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet , , , SBIO , , , NIH , , , MF , , , NMH , , , AHO , , , VETHS , , , KHiO , , ,00 Sum , , , Studentmedier: 201 Universitas , , ,00 Side 7 av 14

8 202 Radio Nova , , , Argument , , , Inside ,00 0, ,00 Sum , , , Kulturstyret: , , , Velferdstinget: , , ,00 SUM , , ,00 Fra VTs egenkap: Søke SiO: Vedtak: Forslaget falt. Forslag fra AU: VT kan ikke gå utover den bunnlinjen som AU har lagt til grunn i budsjettsøknaden for 2010 til SiO. ( kr) Men at denne summen kan reduseres. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Solveig, Ingrid og Ingvill: 201: 0 202: : : : Bunnlinja: Alle punktene voteres over separat om helheten faller. Forslag fra Sigve Reme Sand (BL): 202: Støtten til Radio Nova settes til : Støtten til Argument økes med ( ) 204: Støtten til Innside økes med ( ) 300: Støtten til Kulturstyret økes med (2,6 mill) 201: Støtte til Universitas økes med ( ) Forslag fra Hanne Marie (MF): Øke tilskudd til Radio Nova til Kutte i tilskudd til Innside til 0. Øke tilskudd til Universitas til Forslag fra Anders K (BI): Alle studentmedier; innside, Argument, Radio Nova og Universitas, skal være sikret minst kr for å ha mulighet til å praktisere vedtatte mediepolitiske retningslinjer. Dvs Side 8 av 14

9 Kr må dekkes inn til Innside, og tas i fra Universitas dersom forslag går igjennom. Forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL): Bevilgningen til Rdio Nova økes fra AUs innstilling med kr , slik at den totale summen blir kr Inndekningen hentes fra bevilgningen til Universitas. Forslag fra Andreas Snildal (SD): Argument kr (indeksreg.) Forslag fra Anders K: Forslag at grunnstøtte til lokale studentdemokratier økes i fra kr til kr (minstepotten) på skoler med mer enn 500 studenter. Pengene tas i fra Universitas. Tillegg: Kr vil taes fra Universitas og føres til forskjellige høyskoler basert på semesterregistrerte studenter vår 09. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Elin L Estrange (SD): Innside: 0,- Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Torbjørn Gjefsen (VA): Kutte Innside til 0,- og redusere bunnlinjen tilsvarende. Vedtak: Likelydende forslag vedtatt. Forslag fra Marianne H. Rustberggard (Jus-lista): Endre post 203 Argument til kr ,- Sekundært: ,- Vedtak: Primærforslaget ble vedtatt. Forslag fra Erik Schreiner Evans (SV-lista): Endre post 204 Inside til ,- Forslag fra Erik Schreiner Evans (SV-lista): Endre posten 201 Universitas til ,- Sekundært: Endre post 201 Universitas til ,- Tertiært: ,- Vedtak: Forslagene ble ikke vedtatt. Forslag fra Sten J. M. Ånnerud (LL): Til post 204: De to siste avsnittene i AUs bakgrunn for tildelingen til Innside tas inn som budsjettnote, med unntak av første setning som skal lyde: Halve tildelingsbeløpet utbetales på våren. En skjønnsmessig vurdering.. Side 9 av 14

10 Forslag fra VT-AU: Hvis AUs innstilling vedtas til Innside, skal deler av AUs begrunnelse til vedtak være en budsjettnote til budsjettet, og en betalingsutløsende betingelse for Innside. Dette gjelder de to siste avsnittene. Om Innside ikke oppfyller de betalingsutløsende betingelsene lagt til grunn og Velferdstinget på bakgrunn av dette må holde penger tilbake, da skal de tilbakeholdte midlene øremerkes neste års budsjettsøknad, for å redusere bunnlinjen for budsjettsøknaden for Arbeidsutvalget innstiller på følgende: Velferdstingets budsjettsøknad for 2010 vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Vedtak: Helheten vedtatt, Den nye bunnlinjen og dermed det nye søknadsbeløpet er da på kr. PROTOKOLLMERKNAD fra Anders Rindal Jeg ønsker å påpeke at det er i strid med gode prinsipper å endre presedens i en så viktig sak som budsjettsøknaden på så kort varsel som KK gjorde i dag. Jeg ønsker at VT tar dette til etterretning ved senere behandling av budsjett. Forslag til Dagsorden og Tidsplan fra Øyvind Gjengaar, HS: Fremskynde sak 4b) Tilgjengelighet og offentlighet i SiO til neste sak. Begrunnelse: Saksansvarlig, Øyvind må gå Da sak 5b) var ferdig var det så mange delegater som valgte å forlate møtet, at møtet ikke lenger var vedtaksdyktig og man så seg derfor nødt til å avslutte møtet uten å behandle de resterende sakene. Disse sakene vil derfor bli oversendt til neste VT-møte. Velferdstingets leder, Jenny Nygaard, utrykte sin bekymring over situasjonen og takket de som var igjen for oppmøtet. Innkomne reglementsendringer Voteringer Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst fire av Arbeidsutvalgets medlemmer er til stede ved voteringen over den enkelte sak. Arbeidsutvalgets medlemmer har stemmeplikt i den enkelte sak. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Endres til: 1-5 Voteringer Arbeidsutvalgsmøtene er bare vedtaksdyktige dersom alle Arbeidsutvalgets medlemmer Side 10 av 14

11 er til stede ved voteringen over den enkelte sak. Arbeidsutvalgets medlemmer har stemmeplikt i den enkelte sak. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme Velferdstingets leder 3-1 Velferdstingets leders oppgaver innad Innad skal Velferdstingets leder ha det overordnede ansvaret for; a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg b) den interne informasjonsvirksomhet c) de interne representasjonsoppgaver d) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder disponerer over Velferdstingets kontoer og har fullmakt over disse. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene. Nestleder godkjenner og kontrasignerer alle bilag. e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) at Arbeidsutvalget fungerer etter disse retningslinjer i) Velferdstingets sekretariat 3-2 Velferdstingets leders oppgaver utad Utad skal Velferdstingets leder ha det overordnede ansvaret for: a) den eksterne informasjonsvirksomhet b) kontakten med ledelsen i SiO c) kontakten med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre d) eksterne representasjonsoppgaver 3-3 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: a) være leders stedfortreder 3-4 Informasjons- og organisasjonsansvarlings oppgaver Velferdstingets Informasjons- og organisasjonsansvarlig skal a) ha ansvar for informasjon rettet mot studentene om Velferdstinget og dets politikk og oppgaver. b) Ha ansvar for kontakt med de lokale studentdemokratiene og fraksjonene c) Ha ansvar for oppdatering av Velferdstingets nettsider d) Ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-5 Komitéansavarligs oppgaver Velferdstingets komitéansavarlig skal a) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets komiteer, herunder som komitésekretær b) bistå komiteene med innsamling av informasjon 3-6 PR- og samfunnskontakt Velferdstinges PR- og samfunnskontakt skal a) ha ansvar for kontakt med ekstern presse og media b) ha ansvar for å opprettholde informasjonsflyt og drive lobby overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter c) bistå informasjons- og organisasjonsansvarlig med informasjon rettet mot studenter og øvrig publikum Side 11 av 14

12 Endres til: 3 Arbeidsutvalgets ansvarsområder 3-1 Velferdstingets leders oppgaver innad Innad skal Velferdstingets leder ha det overordnede ansvaret for; a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg b) den interne informasjonsvirksomhet c) de interne representasjonsoppgaver d) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget e) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget f) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde g) at Arbeidsutvalget fungerer etter disse retningslinjer h) Velferdstingets sekretariat 3-2 Velferdstingets leders oppgaver utad Utad skal Velferdstingets leder ha det overordnede ansvaret for: a) den eksterne informasjonsvirksomhet b) kontakten med ledelsen i SiO c) kontakten med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre d) eksterne representasjonsoppgaver e) ha ansvar for kontakt med ekstern presse og media f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner g) ha ansvar for å opprettholde informasjonsflyt og drive lobby overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-3 Nestleders og komitéansvarligs sine oppgaver Velferdstingets nestleder og komitéansvarlig skal: a) være leders stedfortreder b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets komiteer, herunder som komitésekretær c) bistå komiteene med innsamling av informasjon d) bistå leder i å opprettholde informasjonsflyt og drive lobby overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-4 Økonomi og organisasjonsansvarlings oppgaver Velferdstingets økonomi og organisasjonsansvarlig skal a) ha økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Økonomiansvarlig disponerer over Velferdstingets kontoer og har fullmakt over disse. Økonomiansvarlig har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene. Leder og nestleder godkjenner og kontrasignerer alle bilag. b) ha ansvar for kontakt med de lokale studentdemokratiene og fraksjonene c) ha ansvar for oppdatering av Velferdstingets nettsider d) bistå leder med informasjon rettet mot studenter og øvrig publikum e) ha ansvar for informasjon rettet mot studentene om velferdstinget og dets politikk og oppgaver Tegningrett Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av Leder og Nestleder i felleskap. Ingen andre enn Leder og Nestleder har anledning til å tegne organisasjonen. Endres til: Side 12 av 14

13 tegningsrett Arbeidsutvalget er fullmaktsgiver for Velferdstinget. Velferdstingets signatur innehas av leder og Økonomiansvarlig i felleskap. Ingen andre enn Leder og Økonomiansvarlig har anledning til å tegne organisasjonen Lønn til tillitsvalgte Leder og nestleder lønnes for 12 måneder etter lønnstrinn 10 etter statens lønnsregulativer. De andre medlemmene av Arbeidsutvalget lønnes for 12 måneder med 35% av lønnstrinn 10 etter statens lønnsregulativer. Endres til: 7-1 Lønn til tillitsvalgte Leder, nestleder og økonomiansvarlig lønnes for 12 måneder etter lønnstrinn 10 etter statens lønnsregulativer. Det gis inntil 2 uker lønn for overlapp for leder, nestleder og økonomiansvarlig. Lønnen justeres automatisk i tråd med endringer i statens regulativ. Lønn utbetales forskuddsvis den 25. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. Innkomne vedtektsendringer Strykningsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL): Til Mediepolitiske kriterier: Punkt I) Avsnitt: 2 Side: 2 Punkt I) Ha en jevn kjønnsballanse i lønnede stillinger strykes fra 2 i Mediepolitiske kriterier Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjons- og organisasjonsansvarlig d) Komitéansvarlig e) PR og samfunnskontakt Leder og nestleder honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35% av full arbeidstid. Endres til: 6-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: Side 13 av 14

14 a) Leder b) Nestleder og komitéansvarlig c) Økonomi og organisasjonsansvarlig Leder, nestleder og økonomiansvarlig honoreres for fulltid Valgmåte Velferdstinget velger de fem medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter fordeler Velferdstinget posisjonene i Arbeidsutvalget blant de fem valgte personene. Endres til: 6-3 Valgmåte Velferdstinget velger de tre medlemmene av Arbeidsutvalget under ett. Deretter fordeler Velferdstinget posisjonene i Arbeidsutvalget blant de fem valgte personene Settedyktighet og vedtaksdyktighet Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede. Endres til: 6-5 Settedyktighet og vedtaksdyktighet Arbeidsutvalget er settedyktig og vedtaksdyktig når alle dets medlemmer er til stede. Til eventuelt: Ingen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet kl Mariann Fossheim Side 14 av 14

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET Dato: 13. OG 14. FEBRUAR 2010

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 3. november 2005 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer:

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer: Saksfremlegg Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Iselin Ruud Goksøyr og Lars Magnus Bergh Referent:

Detaljer

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 Tid: 17.30 22.40 Sted: Gamle festsal, Domus Academica Opprop kl. 17.40 Nr Fornavn Etternavn Status Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO Dag 1 Dato: 17. februar

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.14 var det 30 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.14 var det 30 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte forsamlingen om Faglige prioriteringer på Universitetet i Oslo.

Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte forsamlingen om Faglige prioriteringer på Universitetet i Oslo. REFERAT FRA MØTE 08/08 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 23.OKTOBER 2008 Sted: Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen Tid: kl.17.07 21.00 Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte forsamlingen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 30. mars 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 30. mars 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew. Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat

Årsmøte i WarpCrew. Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat Metropolis 27. januar 2009 kl. 17:10 Tilstede: Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat Totalt: 11 10 med stemmerett, 1 styremedlem uten medlemsskap, Bård I. Skjæveland, Henrik Øgård, Ørjan Jåsund,

Detaljer