BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring?"

Transkript

1 BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring? En orientering om arbeidet til SFs utredningsgruppe av Sverre Røed-Larsen Seminaret Barnesikkerhet trygg oppvekst, utfordringer og mestring Oslo, 11. desember 2012

2 MANDATET Kartlegge dagens regelverk (sentrale lover/forskrifter) som er relevant for barns fysiske sikkerhet innenfor aktuelle områder. Også aktuelle standarder kan nevnes. Utarbeide problemnotat hvordan virkeligheten ser ut / relatert til undersøkelsens resultat og de saker vi mener det er spesielt relevant å følge opp, inkl. angivelse av viktigste målgrupper for slik oppfølging Anbefale overordnede tiltak relatert til eksisterende strukturer Utarbeide forslag til konkrete tverrsektorielle prosjekt som vi kan følge opp i våre egne nettverk og i Trygge lokalsamfunn

3 KONKRETE ARBEIDSOPPGAVER Oversikt over regelverket i Norge/barnesikkerhet Problemnotat Forslag til overordnede tiltak Samlerapport Forslag til utvalgte prosjekter

4 UTREDNINGSGRUPPA - MEDLEMMER Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, HMS-rådgivning (leder) Ole Tom Johansen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Mats Melbye, Norges Livredningsselskap Carina Henske, Trygg Trafikk (for: Kristin Øyen) Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune

5 GRUPPAS ARBEID 3 møter E-postkommunikasjon Datainnsamling, analyse og vurdering Tiltaksforslag Prosjektforslag Problemnotat Sluttrapport

6 ULYKKESDØDELIGHET BLANT BARN

7 CHILD SAFETY REPORT europeiske land 102 indikatorer 12 ulykkesarenaer, derav 9 konkrete skadeområder Undersøkelser i 2007, 2009 (Norge ikke med) og 2012

8 NORWAY 2012 De 12 arenaene: 1. Sikkerhet for fotgjengere 2. Sikkerhet i bil 3. Sikkerhet på moped/motorsykkel 4. Sikkerhet for syklister 5. Sikkerhet i vann/forebygging av drukning 6. Forebygging av fall 7. Forebygging av forgiftninger 8. Forebygging av skåldningsskader 9. Forebygging av kvelning 10.Barnesikkerhet: ledelse og prioritering 11.Barnesikkerhet: Organisering 12.Barnesikkerhet: ressurser

9 NORGE I DET STORE BILDET NORGE Europa

10 NORGE I DETALJER NR ULYKKESARENA/-OMRÅDE NORSK SKÅR * KOMMENTAR: relativ endring Sikkerhet for fotgjengere/ Pedestrian Safety 2,5 3,5 Relativt svakere skår 2 Sikkerhet i bil: passasjerer/sjåfør/ Passenger/driver 3 3,5 Liten tilbakegang safety 3 Sikkerhet på moped/motorsykkel/ Moped/motor scooter 4 4 Uendret safety 4 Sikkerhet for syklister/ Cycling safety 2,5 4 Relativt svakere skår 5 Sikkerhet i vann/forebygging av drukning/ Water 2 2 Uendret safety/drowning prevention 6 Forebygging av fall/ Fall prevention 2,5 2 Litt forbedring 7 Forebygging av forgiftninger/ 3 1,5 Klar forbedring Poisoning prevention 8 Forebygging av skåldningsskader/ Burn/scald 2,5 2,5 Uendret prevention 9 Forebygging av kvelning/ Choking/strangulation 3 2,5 Bedring prevention 10 Barnesikkerhet: ledelse og prioritering/child safety 3 2 Klar forbedring leadership 11 Barnesikkerhet: organisering/child safety infrastructure 3,5 4 Relativt litt svakere skår 12 Barnesikkerhet: ressurser Child safety capacity 4 4 Uendret

11 NOEN KRITISKE MERKNADER Definisjonen av gruppen barn: 0 19 vs Skill mellom barn og eldre ungdom! Bruken av indikatorer: faller norsk samfunnsorganisering utenfor? Utvid definisjonen! Delta i alle nasjonale undersøkelser! Mht. kontinuitet og trenddata.

12 FORSLAG TIL TILTAK NR ULYKKESARENA Merknader/FORSLAG TIL TILTAK 1 Fotgjengere Sikkerhetssone (2-4 km) rundt skoler/avgifter for sikrere bilpark 2 I bil Strengere krav til barnesikringsutstyr i bil/kampanje 3 Moped/motorsykkel 4 Syklister Sikkerhetssone (2-4 km) rundt skoler 5 Drukningsforebygging Bedre opplæring i selvberging/livredning. Strengere sikkerhetskrav i svømmehaller/badevaktopplæring 6 Fallulykker Bedre informasjon fra helsevesenet/barnehagesikkerhet 7 Forgiftninger Infoformidling som rutine: helsestasjoner & førskoleundersøkelse 8 Skåldningsskader Lovkrav om maksimumstemperatur på 50/55 grader i hjem 9 Kvelning Bedre informasjon til småbarnsforeldre 10 Ledelse og prioritering Helhetstilnærming: som nasjonal strategi og i skolen 11 Organisering Nasjonalt ulykkesregister 12 Ressurser Tildeling av større ressurser

13 PROSJEKTFORSLAG 1.Forebygging av drukningsulykker 2.Sikkerhet for barn i bil 3.Ledelse og prioritering

14 INVITASJON TIL KOMMENTARER! Barn er vår mest sårbare gruppe Nye barnekull Kontinuerlig forebygging! Derfor er barnesikkerhet en prosess vi er ikke ferdig!

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2012 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 På årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF) 22.4.99 ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Skadeforebyggende forum skal fremme et effektivt

Detaljer

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler)

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innledning 1. foil Jeg vil takke for muligheten til å få komme hit til Brannforebyggende forum for å dele regjeringens tanker og prioriteringer

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 ORIENTERING OM IVERKSETTING AV FAMILIERÅD Orienteringsnotat Familierådsprosjektet

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

på vei mot et tryggere samfunn

på vei mot et tryggere samfunn Kalenderen Kurs og konferanser: 2007 3. - 6. desember i Florida Den andre globale HMS-konferansen om offshore-sikkerhet arrangeres av International Regulator s Forum under mottoet Improving Offshore Safety

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig HARSTAD KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet Innhold 1. BESKRIVENDE DEL... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Planarbeidet... 4 1.2.1 Bakgrunn... 4 1.2.2 Formål og mål...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter

Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter Oslo kommune Arbeidsgruppen for bekjempelse av overfallsvoldtekter SLUTTRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT TILTAK MOT OVERFALLSVOLDTEKTER 1. Bakgrunn Mandat Sammensetning av arbeidsgruppa Arbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Trygghet 6 23 A: Innføring 8 12 B: Utføring 13 18 C: Videreføring 19 23 Intervju: Unn

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer