Underlagsskisser til INFO møte 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem. Solheimslien Borettslag - Løvstakkens Diadem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underlagsskisser til INFO møte 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem. Solheimslien Borettslag - Løvstakkens Diadem"

Transkript

1 Underlagsskisser til 17. og 19.mars Løvstakkens Diadem

2 Stikkord/agenda for infomøte: 1. Etablering av nye rømningsveier utnyttelsesgrad endret avstand til vei 2. Utviding av innglasset balkonger i forbindelse med etablering av nye rømningstrapper Dagslyskrav- evt endret glassflater 3. Fasaderenovering isolering bytting av vindu bytting av fasade overflater 4. Fornying/ombygging av ventilasjon 5. Takdisponering høyblokker Evt. ombygg/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje og etablering av felles uteoppholdsareal på taket 6. Takdisponering av lavblokker Mulig etablering av felles uteoppholdsareal på taket til blokkene. 7. Mulig ombygging av av kjellerlokaler i lavblokk til leiligheter

3 Rømningsveier i dag/ samt mulige løsninger gavl: 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Eksisterende rømningstige/luke i balkonger Skisser på tre ulike plasseringer: Alt 1. -Urørt balkong -Rømning lagt på langfasade mot Løvstakken - Må ha landing mot terreng i overkant - Den vil ta dagslys frå stuevindu. UTGÅR som alt. Alt 2. -Rømning lagt til forlengelse av balkong - Kan skygge for balkong/ta lys - litt uanaturlig å ha dette så tett innpå privatlivet - Er litt i veien for adkomst på bakken Alt 3. -Rømning lagt i hjørnet på utside balkong -Balkong kan lett utvides/må delvis pga at rømning akal ha tilkomst - trapp kjem bort i eks vindu - dess må evt skjæres ned eller gjerast smalere

4 Skisse på alternative 2 plassering av rømningsvei i gavl høyblokk 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Alt 2. -Rømning lagt til forlengelse av balkong - Kan skygge for balkong/ta lys - litt uanaturlig å ha dette så tett innpå privatlivet - Er litt i veien for adkomst på bakken

5 Skisse på alternative 3 plassering av rømningsvei i gavl 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Alt 3. -Rømning lagt i hjørnet på utside balkong -Balkong kan lett utvides/må delvis pga at rømning akal ha tilkomst - trapp kjem bort i eks vindu - dess må evt skjæres ned eller gjerast smalere

6 Skisse på alternative 2 og 3 - sammenligning 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Til sammenligning viser plan av tidligere løsning og ny løsning. Selve rømningstrappen plasseres utenfor dagens balkong - slipper å rive annet enn rekkverk - Kompliserer ikke fremfor eks.vindu Må ikke skjære i betong Selve balkong er plassert mot utsikten

7 Skisse på balkonger/rømningstrapp på lavblokker Ulike former på balkonger. Rektangulære og ulik form for skråstilte volum. Det er mulig at trapp blir noe lenger ut fra fasaden pga krav til flere trinn. ALT_1 10,8m2 ALT_2 ALT_3 ALT_4 ALT_5 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger 10,8m2

8 Prinsippskisse/volum alt.1 for nye balkonger/rømning på langside lavblokker 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger ALT_1 10,8m2 10,8m2 Prinsippskisser på balkonger/ rømning - her skisser på rektangulære balkonger. Denne formen vil ruve endel. Formen vil også ta utsikt fra stuer Lavblokkene er lengre volum enn høyblokkene. Formen vil virke boksete på den lange fasaden.

9 Prinsippskisse/volum alt. 2 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger for nye balkonger/rømning på langside lavblokker ALT_2 Prinsippskisser på balkonger/ rømning - her skisser på kombinert rettog skråstilt balkonger Ved å skrå på denne måten vil en få noe redusert utsikt fra stue. Balkongen bygger maks ut fra veggliv. Lavblokkene er lengre volum enn høyblokkene. Det passer derfor bedre å ha mer liv - men denne vil ta for mye plass foran blokkene.

10 Prinsippskisse/volum alt. 3 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger for nye balkonger/rømning på langside lavblokker ALT_3 Prinsippskisser på balkonger/ rømning - her skisser på kombinasjonskråstilt /rettvinklet form. Ved å skrå på denne måten tar vil en fåminimalt redusert utsikt fra stue. Lavblokkene er lengre volum enn høyblokkene. Det passer derfor bedre å ha mer liv og bevegelse på disse fasadene.

11 Hvordan skal vindusløsning være? (Prinsippskisse uavhengig av form) 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Dagens fasade på lavblokk Mulig fremtidig løsning på balkong/ rømningstrapp. Her vist som skrå balkong - men det kan like gjerne være rett kant

12 Skisse på balkonger på høyblokker 1.Etablering av nye rømningsveier 2.Utviding av innglasset balkonger Prinsippskisse som viser nye balkonger og rømningstrapper (bare for å vise volum) Rømningsprinsipp på langside er likt for både høy - og lavblokker men form på balkonger kan være ulik. Nye trapper etableres mellom to enheter og balkonger trekkes ut.

13 Fasaderenovering 3. Fasaderenovering Tiltak som bør gjøres: - isolering av yttervegger - bytting av vindu - bytting av fasade overflater/ plater Hva må taes hensyn til: - Vedlikeholdsfri yttervegger pga høyder/vanskelig tilgjengelig - Værbestandig - Uttrykk som holder seg over tid - evt endre noen av vinduene til større lysflater pga dypere balonger etc - vaskbare vinduer Aluminium / tre vinduer i leiligheter Aluminium / trevinduer kan være et alternativ Tre innvendig Mul-isolator Aluminium

14 Tidlige skisser på mulige fasadeuttrykk høyblokk 3. Fasaderenovering Skisser på ulike måter å tenke fasade mht fjernvirkning Bør være vedlikeholdsfri og værbestandig Byggene bør opptre som samlet, men likevel ha sin egen identitet Holdbar visuelt uttrykk - noe som ikke er døgnflue Til høyre viser ulike kvaliteter (ikke ment som fargeforslag)

15 Tidlige skisser på mulige fasadeuttrykk lavblokk 3. Fasaderenovering Skisser på ulike måter å tenke fasade mht fjernvirkning Bør være vedlikeholdsfri og værbestandig Byggene bør opptre som samlet, men likevel ha sin egen identitet Holdbar visuelt uttrykk - noe som ikke er døgnflue Til høyre viser ulike kvaliteter (ikke ment som fargeforslag)

16 Fornying/ombygging av ventilasjon 4. Fornying/ombygging av ventilasjon Ventilasjon med FLEXIT system i hver leilighet.

17 Fornying/ombygging av ventilasjon 4. Fornying/ombygging av ventilasjon Ventilasjon med FLEXIT system i leiligheter vist på en plan for lavblokk Aggregat plasseres på balkong

18 Fornying/ombygging av ventilasjon - konsekvenser innvendig 4. Fornying/ombygging av ventilasjon Innkassing av ven(lasjon kanaler i leiligheter Alterna(v er ferdige innkassing av ven(lasjon i større boligprosjekter. Besparelse av (d ved montering og enkel håndtering. Kan være halv dage prosess lite støy og støv.

19 Mulig utnytting av taket/toppetasjen - her vist prinsippskisse på høyblokk og forslag til evt.planer 5.Evt. ombygging/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje

20 Takdisponering alt.1 -beholde plan som idag men gjere utbedringer som må gjøres Alt.1a 5.Evt. ombygging/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje Minimumsløsning Alt.1a - Ingen takterrasse for opphold! - Fjerne dagens tekking/isolasjon - Isolere (evt bedre helning til avløp) og tekke på nytt totalt ca 534 m2 - Utbedring av sluk/nedløp(?) Alt.1b Alt.1b - Benytte areal mellom trapperom til felles takterrasse - forutsetter nytt gangbart dekke og skikkelig rekkverk Heis føres ikke opp i disse alternativene!

21 Takdisponering alt.2 -beholde byggets yttervegger som idag men med utvidelse ca 2m mot øst og etablering av tre mindre leiligheter 5.Evt. ombygging/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje - Isolering og tekkingskostnader som i alt.1 - Forsterking av dekket i begrenset areal ca 35m2 til felles takterrasse - bygg bygges ut ca 2m mot øst - Forutsetter at heis føres opp til denne etasjen! - Usikkert om det blir krav til rampe all den tid vi ikke har tilgjegelighet i adkomst - men i tilfelle kravet kommer bør denne være 3m lang Felles takterrasse mellom trappehusene - ca 35m2 3 nye leil. - totalt ca 164m2 - Ombyggingskostnader ifm etablering av leiligheter

22 Takdisponering alt.3 -nytt bygg med 4 leiligheter mot øst - forsterket areal langs hele vestside for å bruke areal til felles takterrasse 5.Evt. ombygging/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje - Isolering og tekkingskostnader som i alt.1 - Forsterking av dekket langs hele vestsiden for felles takterrasse i tre soner - totalt ca 111m2 - Forutsettes at heis føres opp til denne etasjen. - Forjhold til ramper og krav her som i alt.2 - Nesten alt er nytt i dette alternativet - unntatt trappehus ( Nye ytter- og innervegger samt takkonstruksjoner) - Litt trangt for adkomst til de to midterste leilighetene Felles takterrasse i tre soner - totalt ca 110m2 4 nye leil. - totalt ca 228m2 NB - etablering av nye boenhet er uansett avhengig av at kommunen vil gi dispensasjon fra tilgjengelighet i inngangspart.

23 Snitt /takform Eksisterende tak og forslag til nytt (gjelder alt.3) I alternativ 1og 2 skal dagens tak beholdes - bare isoleres og tekkes på nytt I alt 2 utvider vi ca 2m mot øst. Det enkleste er at taket bare forlenges i samme form. I alt.3 er hele volum på taket nytt og burde da bygges med skråtak i en eller annen form. Det gir avrenning og kan slippe dagslys inn fra vest.

24 Andre skisser på takdisponering på høyblokkene 5.Evt. ombygging/påbygg til leiligheter på høyblokkenes toppetasje Vi har vært gjennom flere alternativer for takdisponeringer gjennom prosessen. Alternativ med gjennomgående fellestakterasse skaper utfordringer mht til forsterkninger og at bygg i seg selv danner skyggeflater for arealet. De er derfor forkastet.

25 Takdisponering lavblokk 6. Fellesterrasse på taket til lavbklokkene Forutsetter at: - areal beregnet opphold bør forsterkes - alle nye rømningstrapper føres opp til tak - rekkverk og gangbart dekke etableres

26 Takdisponering lavblokk 6. Fellesterrasse på taket til lavbklokkene

27 Evt etablering av nye leiligheter i deler av eksisterende kjeller på lavblokker: 7. Mulig ombygging av kjellerlokale til leiligheter F Kjellerplan fra typisk lavblokk G Forutsetter at en har direkte adkomst fra terreng pga tilgjengelighetskrav Til høre viser eksempler fra noen av blokkene. H

28 Evt etablering av nye leiligheter i deler av eksisterende kjeller på lavblokker: 7. Mulig ombygging av kjellerlokale til leiligheter Skisser på leiligheter i lavblokker Kjeller - Blanding studioleiligheter 2 roms FASADE LAVBLOKK F G H Store deler av kjellerareal i lavblokker er idag ikke i bruk. Borettslaget vil gjerne omgjøre disse til studioleiligheter. Vi vil se på muligheter til godt dagslys og tilgjengelighet Det er et minimumskrav til boenhet på 35m2 Vi kan etablere ca 2stk 53m3 eller 70m2 i endene og ca 4stk 35m2 - dvs ca 6 nye boenheter i hver lavblokk. Totalt ca 30 leiligheter/studioer Fasade mot nordøst Terreng rundt blokk H er vist Kjellerplan fra typisk lavblokk

29 Adkomst til leiligheter i lavblokker 7. Mulig ombygging av kjellerlokale til leiligheter Forutsetning for å få leiligheter i kjeller er at det etableres direkte innganger fra terreng. (tilgjengelighet) Dagens adkomster til blokkene har veier som har for bratt helning. Det bør derfor ordnes opp i dette ved evt etablering av leiligheter i kjellerplan. Bergen kommune Kartgrunnlag: Grunnkart Bergen / Bergen kommune og Statens kartverk (Tillatelsesnr. MAD12003) Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon uten innhenting av tillatelse fra Bergen kommune, Plan- og miljøetaten, geodata. Bergen kommune er som eier av nettstedet Bergenskart.no uten juridisk ansvar for feil, mangler og overfullstendighet i kartgrunnlaget. Kartutskriften kan ikke benyttes som situasjonskart ved søknader/meldinger om tiltak etter plan- og bygningsloven (bygge- og deletiltak), eller som meglerinformasjon i forbindelse med omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunens saksbehandlere og må derfor bestilles ved fremmøte, skriftlig, pr. epost, pr. telefaks eller telefon ved kundesenteret, etat for byggesak og private planer i Bergen kommune eller gjennom infoland Vei opp legges om -bør bli lenger. Da blir det letterå få til godkjent helning. Ny vei/adkomst foran blokkene etableres. Her må en samkjøre med landing av rømningstrapper. For å få trinnfri adkomst til leiligheter i gavl bør denne ha rampe fra frontvei. Etat for plan og geodata Tel: Kartutskrift fra Koordinatsystem: Målestokk: Utskriftsdato: Karttype: UTM(EUREF89)Sone32 7XUNDUW

30 Solheimslien Borettslag ligger flott plassert med utsikt utover byen og nærhet tilnatur i bakkant

31 Fornying og tiltak som forbedrer bokvalitet! Ny frisk for Løvstakkens diadem Vil det skape begeistring?

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Innhold 1 Teknisk beskrivelse... 2 1.1 Plantegning 1... 2 1.2 Plantegning 2... 3 1.3 Rekkverksdetaljer... 3 2 Rømningsvei og adgang til taket over B bygget...

Detaljer

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3.

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. Oslo kommune Loftsveileder Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. ledd Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide

Detaljer

Oslo kommune. Revidert mai 2015. Veiledning til plan- og bygningsloven 29-1, 29-2 og 31-1 Loftsveileder

Oslo kommune. Revidert mai 2015. Veiledning til plan- og bygningsloven 29-1, 29-2 og 31-1 Loftsveileder Oslo kommune Revidert mai 2015 Veiledning til plan- og bygningsloven 29-1, 29-2 og 31-1 Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide i sentrumsnære områder. Det gir et positivt bidrag

Detaljer

VEILEDER I BOKVALITET

VEILEDER I BOKVALITET VEILEDER I BOKVALITET Asker, 7. 03.2012 Anbefalt utskrift: Fullfarge. Tosidig utskrift: Fil Skriv ut Egenskaper- oppsett Innbindingsposisjon Auto - Venstre innbinding OK. Engelsrud, Asker kommune. FORORD

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 14.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201304458-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller

HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller HELHETSPLAN FOR BORETTSLAG ILA KVARTAL IIA Utvidelse av leiligheter i 4. og 1.etg mot loft og kjeller SKISSEPROSJEKT - 040320 INNHOLDSFORTEGNELSE : BESKRIVELSE s. 3-8 Helhetsplanen : - Presentasjon - Planløsning

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Etterinstallering av heis i borettslag. muligheter og løsninger

Etterinstallering av heis i borettslag. muligheter og løsninger Etterinstallering av heis i borettslag muligheter og løsninger Litt om NBBL NBBL er fellesorganisasjonen for 82 boligbyggelag. Disse boligbyggelagene og NBBL utgjør til sammen Norske Boligbyggelag. NBBL

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015 MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN INNKOMMEN MERKNAD NR. 1 06.10.2014 6. oktober 2014 Merknad fra beboere i Lyren 15, 19, 23, 27 og 29 ved Berit R. Halvorsen, Lyren 27, 2316 Hamar INNKOMMEN MERKNAD NR.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Moderne funksjonelle boliger

Moderne funksjonelle boliger Moderne funksjonelle boliger Hvem er Håndverksmur? Håndverksmur AS er en sammenslutning av små og store murmestere og entreprenører. Våre murhus settes opp av den enkelte murmester/entreprenør i ditt lokale

Detaljer

Enebolig Nordberg. Eksamen - 1 BIM. Juni 2009. Kandidat nr 59057. 1BIM Fagskolen i Oslo

Enebolig Nordberg. Eksamen - 1 BIM. Juni 2009. Kandidat nr 59057. 1BIM Fagskolen i Oslo Enebolig Nordberg Eksamen - 1 BIM Kandidat nr 59057 1BIM Fagskolen i Oslo Innhold 1 Vedlegg:... 3 3.1 Oppgavetekst:... 4 3.2 Tiltakshavers bestillingslite... 5 4.1. Prosjektbeskrivelse.... 6 4.2 Framdriftsplan....

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer