MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl. 18.00 - vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. I forkant av møtet kl vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 20/06 06/371 DRIFTSTILSKUDD /06 06/759 BIBLIOTEK VEDAVÅGEN SKOLE 22/06 04/177 UNGDOM- ØKT INNFLYTELSE 23/06 04/203 REFERATSAKER - HSK /06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) leder Terje Blikshavn skole- og kultursjef

2 DRIFTSTILSKUDD 2006 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 06/371 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 20/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur fordeler, utfra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2006 til frivillige organisasjoner slik vedlagte oversikt viser. Tilskuddet skal belastes kt502 Følgende søknader er avslått: Senioruniversitetet, Hørselshemmedes foreldrelag, Vikingklubben Karmøy og Fosen Bygdelag har levert inn søknaden etter søknadsfristen. Haugaland døvesenter, Haugaland hørsel lag, Morbus Crohn forening og Vea Bygdeutvalg er avslått da kan få tilskudd fra andre offentlige etater og er ikke prioritert. Langåkergarden Vel, Neset Ve og Vel og Skår Velforening har for lav fast aktivitet. Side 2 av 28

3 SAKSFRAMSTILLING Denne tilskuddsordningen skal gå til tilskudd til frivillige organisasjoners ordinære drift. Til grunn for vurderingen legges virksomhetenes størrelse, art, aktivitet, antall medlemmer og organisasjonens kapitalbehov. Videre vurderes hvilke andre ytelser organisasjonen får fra kommunen. Flere organisasjoner betaler husleie og det er tatt litt hensyn til dette, men tilskuddet dekker ikke nødvendigvis alle leiekostnadene. I fordelingen er organisasjoner med tilbud til barn og unge prioritert. I år er det ikke noen økning i tilskuddsordningen og det er fordelt kr av totalt De resterende midlene er avsatt ved eventuelle klager og starttilskudd Kort omtale av søkerne: Menigheter og lignende: Når det gjelder menigheter utenom statskirken, får disse generell overføring fra det offentlige. Det er derfor primært barne og ungdomsarbeidet som vi gir støtte til fra denne tilskuddsposten. 001 Sør Karmøy Adventistmenighet Har ukentlige sammenkomster for barn, ungdom og voksne. Arrangerer i tillegg turer. Menigheten skal bygge ny kirke i utkanten av Skudeneshavn, og har derfor solgt tidligere lokaler eget hus. Hadde tidligere egen speidergruppe. 002 Pinsemenigheten Salem I tillegg til ordinært menighetsarbeid driver for menigheten følgende: You-2 : hver onsdag, 8-12 år, Royal Rangers (speider), Non-stop sangtilbud til de minste hver onsdag, Ungdomsklubb for 13 åringer og oppover hver fredag, misjonsarbeid og 3 sanggrupper/kor. Menigheten har eget hus. En liten økning i antall barn og unge. 003 Den Frie Evangeliske Forsamling, Ebeneser, Skudeneshavn Organisasjonen har egne tilbud for barn og unge: Barnemøter (26 møter i året), Juniorklubb (annenhver mandag) og ungdomsgruppe. Prøvde med egne musikktilbud, men det var ikke nok interesse. Foreningen har utgifter til drift av eget foreningshus. 004 Sandhåland Bedehus Egen barneforening med månedlige møter og søndagsskole annenhver søndag, i tillegg til ordinære møter. Foreningen har utgifter til drift av eget foreningshus. 005 Åkrehamn Bedehus Zoar Mange foreninger har sin aktivitet på huset og benytter seg av husets fasiliteter. Brukerne betaler 10% av kollekten som leie. Flere av disse er frittstående organisasjoner som har sendt egen søknad. 006 Ådland Bedehus Bedehuset har flere ulike aktiviteter rettet mot barn og unge i tillegg til faste møter. Disse organisasjonene søker for seg, men de betaler ingen leie til bedehuset. Barnelag og lignende: Som grunnlag for tilskuddet er det lagt til grunn kostnader for 2005 som var forbundet til administrasjon, leie og aktiviteter. Under hver enkelt søker fremkommer aktivitetsutgiftene for Utgifter til mat er ikke med i beregningen. Flere av tilbudene er åpent for alle uten medlemskap. 007 Formiddagstreffet Betel Vedavågen Side 3 av 28

4 Har nå samling annenhver onsdag fra kl på bedehuset. Samlingene inneholder andakt, sang og lek. Aktivitetskostnad kr Fredagsklubben Annenhver fredag fra kl på Kolnes bedehus. Målgruppe: 5-7 klassinger. Spill, konkurranser, andakt og sang. Har leiekostnader. Foreslår dispensasjon vedr. antall medlemmer. Aktivitetsutgift kr Fyrlyset Guttelag, Sævelandsvik Har nå 2 grupper og samling hver mandag fra kl på Ljosheim bedehus. Andakt, bedriftsbesøk, hobbyarbeid og tur. Har doblet antall medlemmer. Aktivitetsutg. Kr Fyrlyset Jentelag, Sævelandsvik Samling annenhver mandag på Ljosheim bedehus for jenter mellom 8-14 år. Hobbyaktivieter, lager mat og basar. Aktivitetsutg Guttelaget Utsyn, Vedavågen Møtene inneholder allsang, andakt, lek og spill og formingsarbeid. En liten økning i antall medlemmer. Aktivitetsutg. Kr Junior Samling hver tirsdag fra time på Salen (Åkrehamn). Samlingene inneholder sang, filmkvelder, kor, dans, drama og ulike aktiviteter både inne og ute. Ønsker å kjøpe popcornmaskin. Aktivitetsutg. Kr Klippen Minior, Vedavågen Tilbud annenhver tirsdag kl Samlingene består av sang, andakt, aktiviteter ute og inne, i tillegg arrangeres egen sommertur. Aktivitetsutg. kr Kornbåndet Barnelag, Vedavågen Møtene inneholder håndarbeid, hobbyvirksomhet og utlodning. Aktivitetsutg. kr Ljosheim yngreslag Møter annenhver mandag. Vanlig møte inneholder andakt og leker, men enkelte ganger er det misjonsmøter og pizzakvelder. Hadde egen weekend tur til Solgry. 016 Maxi Tua Hobbyklubb på Tuastad bedehus for barn fra 4. klasse og oppover. En kveld inneholder andakt, lek, spill og hobbyarbeid. Det er gjennomsnitt 10 unge om gangen. Det foreslås at det gis dispensasjon vedr. krav om antall medlemmer. Aktivitetsutg. Kr Molin Yngreslag Driver yngresarbeid på Betania bedehus, Langåker for barn i alderen klasse. Møter hver 14. dag. Program: andakt, sang, kiosk, leker og konkurranser, og enkelte kosekvelder. 1 medlemstur i året. Utgiftene er hovedsakelig til kiosk og er på totalt kr Nordbø barnelag Samles hver 14. dag på Nordbø bedehus. Har andakt, sang, hobby, og forming. 1 medlemstur til Solgry i året. Akt.utg. kr Skudeneshavn Yngreslag Har hatt 14 møter i Lagsmøte annenhver torsdag på Skudenes bedehus. På møtene er det andakt, sang, leker, hobbyarbeid, og turer lokalt. Aktivitetsutgifter kr Vea Yngresklubb Møter hver søndag kl i peisestuen på bedehuset Betel. På møtene er det sang, andakt, konkurranser og leker. I tillegg er det filmkveld, weekend og lignende. 1 årlig medlemstur. Har kjøp utstyr i løpet av Reduksjon i antall medlemmer. Aktivitets utg Vormedal barneforening Er hovedsakelig et barnekor, men har også hobbyaktiviteter (tegning og håndarbeid). Øvelser annenhver uke. Aktivitets utg. kr Ådland gutalag Side 4 av 28

5 Møter annenhver uke og gutter fra 2. klasse og oppover. Inntektene er større enn forventet pga. testamentert gave til foreningen. Aktivitetsutg. kr Åkra jentelag Møtene inneholder andakt og praktisk formingsarbeid på Åkrehamn bedehus. Har slått sammen med guttalag på noen samlinger. Liten økning i antall medlemmer. Aktivitets utg. kr Åkra yngreslag Møtene inneholder sang, andakt, kiosk og basar. Søndagsskoler De fleste søndagsskolene er på ulike bedehuset og med i Norges Søndagsskoleforbund. 025 DFEF Saron søndagsskole Hver søndag, og har eget kor. 026 Karmel søndagsskole 3 samlinger pr. mnd. Reduksjon i antall medlemmer. 027 Klippen søndagsskole Hver søndag. Har flere grupper klassingene har eget kor. 028 Norheim søndagsskole Hver søndag 029 Salen søndagsskole Hver søndag kl Sevland søndagsskole Hver søndag på Ljosheim 031 Storesund søndagsskole 16 samlinger i Har husleie på kr ved Bjørgene Gredahus. Reduksjon i antall medlemmer. 032 Sund-Ytreland søndagsskole Hver søndag på Sund Bedehus. 033 Syre Høynes søndagsskole Annenhver søndag 034 Vedavågen søndagsskole Hver søndag. Gjennomsnittlig ca 140 barn pr. gang. Arrangerer turer for de eldste. 035 Ådland søndagsskole Har samlinger på Ådland bedehus. Samlingene er sang, tekstlesing og sosialt samvær. 036 Åkra søndagsskole Hver søndag Diverse 037 Haugaland tvilling og trilling forening 7 av 30 familier fra Karmøy. Månedlige treff. 038 Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Haugaland Driver opplysning og informasjonsarbeid, egen ungdomsgruppe og søndagskafè. 15 av 50 er fra Karmøy kommune. 039 Senioruniversitetet Haugalandet Søknad mottatt 3 uker etter søknadsfrist Søknaden foreslås avslås. Side 5 av 28

6 Pensjonistforeninger og lignende: De fleste pensjonistforeningene har lav medlemskontingent, noen foreninger har dokumentert selvfinansieringen med dugnadsinnsats i sitt nærmiljø. Pensjonistforeningen kan også få tilskudd fra Eldrerådet til arrangementer gjennom året. 040 Nord Karmøy Pensjonistforening kor Har øvelser og flere opptredener i løpet av året. 041 Norheim pensjonistforening Møter og turer 042 Skudenes pensjonistforening 6 møter i året og en tur. 043 Torsdagstreff, Åkra kirke Ukentlig tilbud hver torsdag kl Åpent møtested for eldre for å styrke det sosiale nettverket til den enkelte. Har ofte turer i distriktet. Funksjonshemmedes organisasjoner: Mange av disse foreningene er organisasjoner med medlemmer fra flere kommuner i Nord- Rogaland. Det er antall medlemmer fra Karmøy Kommune som legges til grunn for vurderingen. De fleste er interesse org. og driver i tillegg til informasjonsarbeid, velferdstiltak og kurser. 044 Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordland Møter, turer og informasjonsvirksomhet Haugaland Døvecenter Driver døves hus, har hatt flere møter/samlinger og turer i løpet av året. 13 av 30 medlemmer fra Karmøy Kommune. Søknaden foreslås avslått da det gis driftstilskudd fra andre offentlige etater. 046 Haugaland Hørsel lag Møter/arrangement annenhver måned. 105 av 475 medlemmer fra Karmøy. Søknaden foreslås avslått da det gis driftstilskudd fra andre offentlige etater. 046 B Hørselshemmedes foreldrelag, Haugalandet Søknaden mottatt 13. mars og foreslås avslått. 047 Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Hgsd m/omegn 8 arrangement i løpet av Har hatt treningstilbud i gymsalen på Revmatismesykehuset. 048 Mental Helse, Torsdagstreff Kopervik Har treff hver torsdag kl på Kopervik kulturhus. 049 Morbus Crohn foreningen Har medlemsmøter i tillegg til turer. Driver informasjonsarbeid ovenfor medlemmer og allmennheten. Søknaden foreslås avslått da det gis driftstilskudd fra andre offentlige etater. 050 Norges Handikapforbund Karmøy Har eget foreningskontor som er åpent hver torsdag. Foreningen har hatt 5 medlemsmøter, deltar og arrangerer kurs/seminarer og egne hobbygrupper. 051 Sør-Karmøy lag av LHL Arbeider til det beste for hjerte og lungesaken. Humanitære: Mye av selvfinansieringen ved organisasjonene er dugnad i tillegg til kontingent 052 Kopervik Røde Kors Side 6 av 28

7 Disponere eget hus. Søknaden gjelder hjelpekorps, ungdommens røde kors, besøks tjeneste. 053 Norheim Sanitetsforening Disponerer eget hus. Månedlige møter i tillegg til hjelp på Norheim Bo og servicesenter (trim og bingo hver fredag), skolefrokost og andre arrangement. 054 Skudeneshavn Røde Kors hjelpekorps Skudeneshavn Røde kors disponerer eget hus. Driver kurs, deltar på aksjoner og sanitetsvakter. Medlemsoversikten viser totalt antall medlemmer i hjelpekorpset og kan sammenlignes tall fra Skudeneshavn Ungdommens Røde Kors Har ulike samlinger, kurs og turer. Reduksjon i antall aktive ungdommer. Har leiekostnader kr Vormedal sanitetsforening Leier lokaler på Vormedal grendahus. Månedlige møter. Fotpleie for pensjonister og deltar på ulike arrangement på fastland siden. 057 Åkra Røde Kors Disponere eget hus (drift hus kr (netto)) Samlet søknad for hele lokallaget. Lokallaget er medarrangør av Fiskeridagene på Åkrehamn. De høye inntektene skyldes penger etter et arveoppgjør. Lavere andel under 25 år. Idrett: I forbindelse med tilskudd til idrettslag og andre som driver konkurranse for barn, kan det være nyttig å ha med seg hva Norges Idrettsforbund har vedtatt for sine lag: Når det gjelder barneidrett har Norges Idrettsforbund vedtatt at barn under 10 år bare kan delta i konkurranser i idrettslag og i konkurranser i lokalmiljøet. I forslaget er det lagt vekt på tilbud rettet mot barn og unge. I de fleste idrettene er det store utgifter til påmeldingsavgifter og avgifter til kretser. Tallene i parentes er antall deltaker/lag i ungdomsavd. Følgende lag får i tillegg tilskudd til daglig leder: Avaldsnes IL, Ferkingstad IL, Kopervik IL, Kolnes IL, Skudenes UIL, SK Nord, SK Vedavågen, Torvastad IL og Åkra IL. 058 Avaldsnes Idrettslag Idrettskole (211 barn) fotball(28), håndball(19) og friidrett/ski/trim avd. Flere medlemmer deltar i flere aktiviteter og blir registrert med aktivitetsmedlemskap. Får tilskudd til daglig leder. Antall enkeltpersoner som er medlem i idrettslaget er BK Langskudd Bueskyting. Liten andel unge. 060 Ferkingstad Idrettslag Driver med fotball(13) og ulike arrangement i bygda. Har ansatt daglig leder i 40 %. 061 Frisk rideklubb Leier hos Stall Frisk, Åkrehamn. Ukentlige aktiviteter i tillegg til flere enkelt arrangement og stevner. Har store leieutgifter (kr ). 062 Haugaland Kickboxing klubb Beste juniorklubb i Norge. 35 av 100 medlemmer fra Karmøy kommune. Betaler kr i husleie 063 Karmøy Badmintonklubb Har treninger i Norheimshallen. Deltar i konkurranser i Sør Norge. Økning i antall unge medlemmer. 064 Karmøy Cykleklubb Ukentlige treninger. Hovedsakelig seniorer og veteraner. 065 Karmøy Helsesportslag Side 7 av 28

8 Tilbud til funksjonshemmede og andre og har tilbud innen; svømming, boccia, curling, trim for voksne og medlemskvelder. Har store reiseutgifter, da det er behov for ekstra hjelpere. Trening i Karmøyhallen. 066 Karmøy motorcross klubb Tidl. Karmøy Mau motorklubb. Utgifter til bane (Helganes) kr Karmøy Rideklubb Har rideskole, dressur og sprang, og deltar i tillegg på kurs, stevner og turer.. Eier og driver eget ridesenter (kr ) Reduksjon i antall medlemmer. 068 Karmøy sportsdykkerklubb Driver undervannsrugby. Egen båt. Fridykker kurs for ungdom. Sportsdykking. Har ukentlige treninger i Karmøyhallen. Reduksjon i antall medlemmer totalt, men reduksjonen hovedsakelig blant voksne. 069 Karmøy svømmeklubb Driver trening og opplæring i Karmøyhallen og Vormedal svømmehall. Har svømmere på nasjonalt og nordisk toppnivå, noe som også har medført store stevnekostnader. Medlemsoversikten for 2004 viser også kursdeltakere, og registreringen til idrettskretsen viste 117 medlemmer. Det har vært en økning i antall medlemmer og oppgitte tall er de samme som hos idrettskretsen (311) 070 Karmøy trail klubb Har treninger på motorsportsenteret på Helganes hver mandag og torsdag kl Unge deltakere som også gjør det godt på nasjonalt plan. Deltar på ulike arrangement. 071 Kolnes Idrettslag Driver fotball (201 unge), allidrett og håndball (37 pers). Håndballaget for utviklingshemmede får eget tilskudd. Får tilskudd til daglig leder. 072 Kopervik Idrettslag Driver fotball(41), håndball(24), idrettskole(109), turn og orientering. Økning i antall medlemmer og lag. Får tilskudd til daglig leder. 073 Kopervik Pistolklubb Medeier i pistolanlegget på Blikshavn, og har i tillegg skyting i Karmøyhallen. Få unge medlemmer. 074 Kopervik Volleyballklubb Har flere lag i aldersbestemte(18) og seniorlag.. I tillegg er det egen idrettskole for barn i alderen 6-10 år (100 barn). Har treninger i Karmøyhallen og Avaldsneshallen. 075 Krik Avaldsnes Lokallagsgruppe og konfirmantgruppe. Jfr. Retningslinjene gis det ikke tilskudd til konfirmantgrupper og det tas derfor bare hensyn til lokallagsgruppen. 35 treninger i Håvikhallen. En kveld inneholder leker og ballaktiviteter. 076 Krik Karmøy Fotball og andre aktiviteter. Om sommeren er det vannsport og aktiviteter på standen. Er medarrangør i fotballcup. 077 Krik Molin Ukentlige treninger på Ferkingstad skole, tirsdag kl Aktiviteter som fotball, volleyball, landhockey, kanonball, basketball, hinderløype og andakt. Har i tillegg turer i distriktet og deltar på turneringer. 078 Krik Skudenes Etablert Samling i Skudehallen hver mandag kl Har behov for å kjøpe utstyr. 079 Krik Vedavågen Side 8 av 28

9 Ukentlige treninger og siste lørdagen i mnd er det aktivitetskvelder (dart, air-hochey etc) på bedehuset. Tilbud til ungdom som ønsker utflukter, aktiviteter, sport og kristent tilbud. Økning i antall medlemmer. 080 Nordvegen Golfklubb Har egen juniorgruppe med trening tirsdag kl (april oktober) og lørdagstreninger. 37 fjernmedlemmer. Lav andel unge (46) 081 Nord-Karmøy Rideklubb Leier hos Torvastad Ridesenter (kr ). Har egne temakvelder og deltar i konkurranser. 082 Skudenes Pistolklubb Medeier i pistolanlegget på Blikshavn og har i tillegg trening i skytterbanen i Karmøyhallen. Flest voksne medlemmer 083 Skudenes Turnforening Tilbud til barn fra 4 år og oppover. Har egen ungdomsgruppe. 084 Skudenes rytterklubb Har ridetrening, deltar på sprangstevner i distriktet og klubbkvelder. Leier rideanlegg (kr ). 085 Skudenes ungdoms og idrettslag Gir tilbud innen fotball(7), håndball(3), badminton/volleyball(20 pers) og idrettsskole(200). Startet med egen klatregruppe i 2005 (totalt 20 personer). Får tilskudd til daglig leder. 086 Spanne Rideklubb Driver kurser og treninger. Nesten alle kostnader (kr ) var knyttet til drift av hall/anlegg. 087 Sportsklubben Nord Har tilbud innen fotball(36), håndball(17) og idrettsskole (85). Karmøy Kommune leier nesten hele klubbhuset. Får tilskudd til daglig leder. 088 Torvastad Idrettslag Har aktiviteter innen fotball (391 unge), orientering (14 unge) og idrettsskole. Startet i 2004 med friidrettsgruppe (21). Får tilskudd til daglig leder. 089 Sk Vedavåg Karmøy Fotball(23). Økning i antall medlemmer og lag. Får tilskudd til daglig leder. 090 Åkra idrettslag Har tilbud innen fotball(24), håndball(15) og turn. Har driftsavtale med kommune vedr. isbanen. Økning i antall medlemmer. Får tilskudd til daglig leder. 091 Karmøy idrettsråd Samarbeidsorgan for idrettsorganisasjonene. Har ansvar for fordeling av treningstider i idrettshallene og en samarbeidspartner for kommunen. 092 Karmøy Skytterlag Tilknyttet Det Frivillige Skyttervesen. Har egen ungdomsgruppe. Har utgifter til drift av anlegg. Kunst, teater, kultur generelt: 093 Karmøy Kunstforening Disponerer loftsetasjen på Karmøy kulturhus, Åkrehamn, som utstillingslokaler. Flytter aktiviteten til Kopervik kulturhus i løpet av Har hatt flere utstillinger i løpet av året. 094 Stokkastrand barneleikarring Øvelser ved Kopervik kulturhus 094 B Vea Drill tropp Side 9 av 28

10 Etablert november Øvelse hver fredag på Vedavågen skole. Drilltroppen har behov for midler til uniformer og utstyr. Kulturvern: Flere av foreningene har dugnad som en del av selvfinansieringen i tillegg til kontingenten. Aktiviteter som er spesielt rettet mot voksne. 095 Foreningen Gamle Skudeneshavn Har som formål at gamle Skudeneshavn blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne. Driver opplysningsvirksomhet, skape interesse for gamle by- og bygningsmiljø og et godt bomiljø. Søker om midler til etablering av hjemmesider. 096 Karmøy Fiskerimuseum, Vedavågen Søker om tilskudd til foreningsdriften. Museet får eget museumstilskudd. 097 Kobberverkets Venner Arrangerer flere tilstelninger i Visnes, restaureringsarbeid og har eget rallarkor. Har møte hver tirsdag. 098 Kystlaget Kormt Arbeider med bevaring av eldre fartøyer og kystmiljø. Har gjennom flere år drevet med å restaurere Gloppehuset på Avaldsnes. Laget deltar på lokale stevener og havnedager. 099 Nord-Karmøy Historielag Arrangerer flere kulturhistoriske vandringer og medlemsmøter med foredrag. Har lokaler på Torvastad kulturhus. Organisasjonen har inngått et samarbeid med Nordvegen historiesenter. 099 B Vikingklubben Karmøy Søknaden foreslås avslått pga for sent innkommet søknad Kor: 100 Avaldsnes og Håvik barnegospel Barnegospelene på Avaldsnes og Håvik ble sommeren 2005 slått sammen til ett kor. Aldersgrensen for kort er 3 10 år. Etter sammenslåingen er det en dobling av antall medlemmer. Ukentlige øvelser på Karmel. Har deltatt med opptredener på gudstjenester, basarer, aldershjem og i menigheten. Betalte kr i husleie, men får økning i Barnekoret Barnefryd Ukentlige øvelser på Åkra Bedehus. Har minst hatt mange konserter/arrangement i løpet av året. 102 Barnekorene Jubel og Glede 2 kor fordelt etter alder. Korene har hatt flere opptredener. En gang i måneden er det Superonsdag med aktiviteter og mat i tillegg til kor. Nedgang i antall medlemmer. Betaler kr i leie av lokaler. 103 Barnekoret Shalom (Torv) Underavd. av Torvastad KFUM/K. Øvelser annenhver onsdag fra kl på Bjørgene Gredahus. For barn fra 4 8 år. Leie av lokaler kr Barnerøster, Vedavågen Barn i alderen 4 13 år. Har delt koret i 2 etter alder. Spilte inn CD i Øvelse annenhver tirsdag kl Hadde mer utgifter/inntekter pga. CD innspilling. 105 Kolnes Barnegospel Øvelser i Kolnes Bedehus. Har flere opptredener i løpet av året. Betalte kr i leie av lokaler. 106 Korus Barnegospel Side 10 av 28

11 Øvelse annenhver torsdag kl på Torvastad ungdomshus. Fremførte 2 musikaler i tillegg til flere opptredener i Økning i antall medlemmer. 107 Sevland barnekor Øvelse annenhver mandag. Har hatt flere opptredener i løpet av året. Har behov for ny musikk (playback) 108 Norheim Barnegospel Øvelse hver torsdag kl øvelser og 8 opptredener. Flest medlemmer i alderen 4 8 år. 109 Skudnes Soul Children Øvelser hver onsdag kl på Skudenes bedehus. Kombinerer sang med drama. Har deltatt på ulike arrangement/konserter og har hadde en overnattingstur til Grinde. 110 Sund Barnekor Øvelser annenhver torsdag på Sund Bedehus. Barna er i alderen 5-12 år. Høye utgifter i 2005 pga innkjøp av lydanlegg. 111 Witness!! Kor for barn i klasse. Øvelse på Karmel, Avaldsnes, hver tirsdag kl opptredener og en overnattingstur. Betaler kr i husleie 112 Good News, tensingkor Underavd. av Torvastad KFUK/KFUM. Øvelse hver fredag på Torvastad ungdomshus. Flere konserter i løpet av året. Har i tillegg eget orkester, danse og dramagruppe og tekniker gruppe. 113 Ljosheim ungdomsmusikk Øvelser annenhver tirsdag kl Har hatt flere opptredener. 114 ICHTUS Ungdomskor som ble etablert i 2001, og har øvelser hver lørdag kl på Salen, Åkrehamn. Vektlegger det sosiale. 115 Langåker ungdomsmusikk Kor for ungdommer med øvelse på bedehuset hver fredag kl Skal spill inn cd i løpet av Nytt liv Tensing Øvelser i ungdomslokalene i Norheim kirke. Deltok på 13 arrangement i Synzygus Øvelse hver tirsdag kl på U&A senteret i Kopervik. Har flere opptredener i løpet av året. 118 Tensingkoret Testimonia, Avaldsnes Ukentlige øvelser i året i tillegg til 11 arr/oppdrag. Satte opp egenproduserte musikalen TRO. Betaler kr i husleie. 119 Ton Angelon, Skudeneshavn Øvelse hver torsdag kl i tillegg til flere opptredener og sosiale arrangement. Reduksjon i antall medlemmer. 120 Ainos Voksenkor. Har øvelser i Norheim Kirke hver tirsdag kl Flere opptredener. 121 Sangkortet Keryx Voksenkor. Øvelser på Håvik Bedehus. Har konserter i kirker og bedehus 122 Kolneskoret Voksenkor med øvelser og deltakelse på 6 arrangementer. Koret hadde 20 års jubileum i Hadde høye inntekter og utgifter i forbindelse med jubileumstur til Riga. 123 Kopervik kirkekor Voksenkor med øvelse i Kopervik kirke. Har deltatt på flere arrangement/konserter Side 11 av 28

12 124 Sangria, Torvastad Voksenkor med øvelser på mandagene og 9 opptredener. Koret hadde 15 års jubileum i Skudenes bl. kor Voksenkor med 40 øvelser og 8 opptredener. 126 Åkra Kirkekor Voksenkor med øvelser og flere opptredener/oppdrag Musikkorps (ikke skolekorps): Skolekorpsene har egen tilskuddspost (kr ) som blir fordelt etter en egen fordelingsnøkkel. Musikkorpsene består av eldre ungdommer og voksne. 127 Havtonar Øvelser på Karmøy kulturhus, Åkrehamn. Har konserter i egen regi eller i samarbeid med andre. 128 Karmsund Brass Øvelser på Torvastad Kulturhus, Flere konserter i løpet av året. 129 Kopervik Musikkorps Øvelse i Kopervik kulturhus. Består av 2 avdelinger; hovedkorps og oldtimers. Hadde 100 års jubileum i Skudeneshavn Musikkorps Deltatt på 11 arrangement i Stangeland Brass Øver på Eide skole. Korpset har deltatt på flere arrangement i 2004 Avholdsorganisasjoner: 132 Barnelosje Håskjær Møter på Fredheim, Sandve. 133 Losje Jarstein Voksenforening, med månedlige arrangement/møter. 134 Losje Støtt oss 7 arrangement/møter. 135 Stiftelsen Åkra Blå Kors Aktivitetssenteret Fabrikken har åpent for ungdom hver dag. Daglig samles ungdommer til bordtennis, dart, biljard, skateboard/ rulleskøyter (egen rampe) og Playstation/TV. Dette er åpne tilbud for ungdommen krever ikke medlemsskap. I tillegg drives hybelhus og de har egne skøyter. Speidergrupper: Kopervik KFUM/KFUK Ukentlige møter. Delt opp i småspeider, jentespeider og guttespeider Skudeneshavn Sjøspeidergruppe Ukentlige møte. Har utgifter til eget sjøhus og hytte Avaldsnes KFUM Har både speidere og rovere. 139 Avaldsnes 1. KFUK KFUM meisering Småspeidere som må sees i sammenheng med søker 138 og Avaldsnes 1. KFUK Møter annenhver fredag kl Hadde 30 års jubileum i Side 12 av 28

13 141 Kopervik Speidergruppe Disponerer eget hus og eget kanoanlegg på Bygnes. Deltar på mange arrangement i kommunen. Både små og storspeidere. 142 Norheim KFUK og KFUM-speidere Avdelingene møtes annenhver uke. 143 Royal Rangers Klippen, Vedavågen 4 patruljer. Ukentlige samlinger. Liten reduksjon i antall medlemmer. 144 Royal Rangers DFEF Saron Møter annenhver onsdag. Er delt inn i 2 grupper. 145 Royal Rangers, Salen Møter på torsdager fra kl Foreslår at det gis dispensasjon for krav til antall medlemmer. Gruppen har økt antall medlemmer fra Skår Speidergruppe Møter annenhver uke, er delt inn i 6 grupper, og har i tillegg deltatt på flere arrangement og leirer. Har møtene på Skår Grendahus. 147 Torvastad 1. KFUK KFUM speidere Har lokaler på Torvastad kulturhus. Møter annenhver torsdag fra kl Har behov for mer utstyr pga. økning i antall medlemmer. 148 Vea 1. KFUK KFUM speidere Ukentlige møter. 4 grupper. Leier lokaler (kr ) 149 Åkra Speidergruppe Totalt 100 møter i løpet av året. Har eget hus og driftskostnader (kr ) og inntekter (kr ) forbundet med det. Natur/fiske/dyr: 150 Hageselskapet Karmøy Månedlige temamøter og noen hageturer. 151 Haugaland Natur og ungdom Ungdomsforening som fokuserer på miljø- og naturvern. Ca 30 møter i løpet av Haugesund Turistforening 774 av 4084 medlemmer fra Karmøy Kommune. Foreningen har egen ungdomsgruppe (8 turer og 3 temakvelder) og barnas turlag (8 helgeturer og 10 dagsturer). I turprogrammet (totalt 121) er det flere turer i Karmøy kommune. Foreningen driver Geitungen fyr på lik linje med andre hytter i turistforeningens regi. Fyret hadde 21 dagsbesøk og 277 overnattinger. Økning i antall medlemmer. 153 Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening Har eget klubbhus som også benyttes til utleie (overskudd drift av klubbhus kr ), disponerer egen leirduebane og elgbane, i tillegg egen båt, M/S Røgvær, som drives kommersielt i sommer sesongen (underskudd drift båt kr ). Organisasjonen har flere undergrupper bl.a. ungdomsgruppe (onsdagene med 13 fremmøtte). Foreningen har lav andel barn og unge. 154 Karmøy hundeklubb Ringtrening i Kopervik og Skudeneshavn, kurs og 9 medlemsmøter. Ungdomslag etc: Flere organisasjoner opererer uten medlemskap, men med åpne tiltak. Det vil da være gjennomsnittlig brukertall som er oppgitt som medlemstall. Politiske ungdomsorganisasjoner Side 13 av 28

14 kan få til generell drift, ikke politisk arbeid. Aktivitetsutg. er utgifter til administrasjon, leie, aktivitet og utstyr. Prioriterer høyest tiltak som er rettet mot ungdom i helgene. 155 ACTA Skudenes ungdomsforening Har ungdomskafé og møter hver lørdagskveld på bedehuset. Økning i antall brukere. Har ikke delt opp regnskapet godt nok slik at det er vanskelig å finne aktivitetsutgift. 156 Adventura Vea, Blå Kors ungdom Organisasjonen har inngått leieavtale med kommunen vedr. drift av Ytrelandshuset. Åpent tilbud for ungdom nesten hver dag. Hadde stengt noen måneder pga oppussing. Ungdommene deltok selv i dette arbeidet Aktivitetsutg. kr inkl. driftsutgifter til hus (kr ). 157 Avaldsnes Kristelige ungdomsklubb 32 klubbkvelder på Karmel og 2 week-ender. Fremmøte varierer fra 30 til 60 personer på en kveld. Har ikke delt opp regnskapet godt nok slik at det er vanskelig å finne aktivitetsutgift. 158 Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM1 Hovedforening for flere organisasjoner på Avaldsnes og Håvik, men er også ansvarlige for flere arrangement, kurser og se på nye muligheter og utvikling av tilbudene. 160 Betania Kopervik 3 hovedgrupper: søndagsskole hver søndag (30 barn), Royal Rangers hver onsdag (20 speidere) og ungdomssamlinger hver fredag (10 15 ungdommer). Aktivitetsutgifter kr DFEF Saron, Ungdomsklubben Samling hver fredag kl og noen lørdager. Aktivitetsgruppe/bibelgruppe annenhver onsdag. Samlingene inneholder andakt, div. aktiviteter og mat. Har dannet eget band. Aktivitetsutg. Kr (høye utgifter og inntekter pga. tur.) 162 Hinderaker og Visnes Velforening Egen ungdomsavdeling som har åpent hver onsdag på grendahuset og enkelt arrangement for ungdom. Musikk, biljard og andre spill. Aktivitetsutgifter kr I tillegg er det faste tilbud til voksne. 163 Kjerke Pøbel, Den norske Dataklubb i ungdomslokalene i Norheim Kirke.. Åpent nesten hver fredag for ungdom fra 8. klasse og oppover. Opptil 20 personer innom. Aktivitetsutg. kr Klippen Ungdom Har ungdomstilbud hver fredagkveld (åpne for all ungdom). I gang i måneden er det spesielt tilbud for ungdom fra klasse. Da er det aktiviteter som dans, drama, biljard, musikkverksted, dart, airhockey m.m. I tillegg er det bibelgrupper, lovsangteam og ungdomskor. Var vert for en gruppe ungdommer fra Cornwall. Gruppeutvekslingen var en del av EU programmet Ung i Europa. Aktivitetsutg Klubb 2000 Del av Torvastad Kfuk/m. Tilbud for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Aktivitetskvelder på lørdagskveldene. 35 møter i året. Reduksjon i antall brukere. Kjøpte datamaskiner i 2005 og har derfor høyere aktivitetsutgifter enn tidligere. Dette innkjøpet ble støttet fra tilskuddsposten spesielle tiltak. Aktivitetsutgifter kr Klubb 78 Undergruppe av Torv. Kfum/m Tilbud for ungdommer 7. og 8. klasse. 11 klubbkvelder i året. Reduksjon i antall møter og medlemmer. Aktivitetsutg. kr Langåker Ungdomsforening Side 14 av 28

15 Åpent hus hver lørdag med forskjellige aktiviteter og annenhver lørdag er det i tillegg ungdomsmøter med andakt og sang. Har egen hobbygruppe hver onsdag. Aktivitetsutg. kr Norheim KFUK-KFUM Hovedforening for flere organisasjoner på Norheim, men er også ansvarlig for flere arrangement og kurser/ledersamlinger. 169 Sevland bygde og fjellag Søker primært til ungdomsarbeidet på Sevtun Grendahus. Sevland Teater og fritidsklubb med aktiviteter for unge i alderen 4 år og oppover. Ønsker å aktivisere mer gjennom ballaktiviteter og tennis. Har i tillegg tilbud til voksne. Har ikke delt opp regnskapet godt nok slik at det er vanskelig å finne aktivitetsutgiftene for ungdom. I søknaden er det også søkt om midler til nærmiljøanlegg, som ble behandlet av hovedutvalget tidligere i år. 170 Sevland Kristelige Ungdomsforening Ungdomssamlinger hver lørdag som inneholder andakt, sang, mat og div aktiviteter. Arrangerer i tillegg flere fester og turer. Disponerer kjellerstuen på bedehuset. Aktivitetsutg. kr Torvastad KFUK-KFUM Hovedforening for flere organisasjoner på Torvastad, men er også ansvarlig for flere arrangement og ledersamlinger/kurser. Noen av underavdelingen har sendt egen søknad. Eier og driver eget ungdomshus og har utgiftene ved det. 172 Troens Ord Ungdomsarbeidet i menigheten består av, ungdomsmøter hver lørdag kl og startet i løpet av 2005 juniorklubb for barn mellom 9 og 12 år (7corner). Aktivitetsutg. kr Vallhall fritidsklubb Fritidsklubb ved Bjørgene Grendahus. Klubben driver diskotek, spillekvelder, filmkvelder og kafé. I søknaden søkes det spesielt dekning av husleie på totalt kr for Leiekostnadene for 2005 var kr Aktivitetsutgift inkl. investering i musikkutstyr på kr som de fikk ekstra tilskudd for av tilskuddsordningen spesielle tiltak. 174 Vea Kristelige Ungdomsforening Ungdomskor hver torsdag, åpent hus hver uke og en hobbygruppe for jenter som møter 2 mandager i måneden. Organisasjonen holder til på Betel bedehus, Vedavågen. Økning i antall medlemmer. Aktivitetsutg. kr Åkra Kristelige Ungdomsforening Ungdomskvelder annenhver lørdagskveld i tillegg til turer og enkelt arrangement. Åpent hus for all ungdom, mellom 40 og 70 besøkende. Økning i antall brukere. Aktivitetsutg. kr Hovedkostnadene i regnskapet var utgifter til turer (kr ). Velforeninger/grendalag I hovedsak får velforeninger tilskudd til lekeplasser via tilskudd til Nærmiljøanlegg. Enkelte velforeninger driver et arbeid utover ordinær drift, disse er prioritert og får tilskudd. De andre velforeningene har for lav aktivitet gjennom året. 176 Feøy Velforening Driver veldig allsidig arbeid for både barn og voksne på Feøy. 176 B Fosen Bygdelag Søknaden foreslås avslått pga. for sent innkommet søknad. 177 Kvalavåg Velforening Disponerer grendahus. Utgir lokalavis 4 ganger i året. Har flere åpne arrangement. Side 15 av 28

16 178 Langåkergarden Vel Søknad foreslås avslått pga for lav fast aktivitet i løpet av året. 179 Neset Ve og Vel Søknad foreslås avslått pga for lav fast aktivitet i løpet av året. 180 Skår Velforening Søknad foreslås avslått pga for lav fast aktivitet i løpet av året. 181 Sørstokke Vel Ukentlige aktiviteter i tillegg til arrangement og dugnader. 181 B Avaldsnes frilynde ungdomslag Driver Dalen ungdomshus og har store driftskostnader forbundet med huset. Har hatt liten aktivitet. Huset blir leid ut til diverse arrangement. Har bingo hver tirsdag og noen kosekvelder for voksne i løpet av året. Har problemer med å rekruttere ledere. Har tidligere drevet egen ungdomsklubb. 182 Vedavåg Bygdautvalg Bygdautvalgene har egen tilskuddsordning og faller derfor utenfor denne tilskuddsordningen. Hobbyforeninger og lignende 183 American Car Club Karmøy Medlemsmøter, Street legal (billøp), og utstillinger. 184 Karmøy Bygdekvinnelag Månedlige møter. Låner lokaler på Kopervik kulturhus 185 Karmøy Quiltelag Låner lokaler på Karmøy kulturhus. Månedlige møter. 186 Nord-Karmøy husflidslag 9 lagsmøter, kurs og en tur 187 Sevland Sjakklubb Spillekvelder på Sevtun hver onsdag fra kl f or barn og nybegynnere og annenhver onsdag kl for voksne. Spillere på høyt nasjonalt nivå. Side 16 av 28

17 Sak 21/06 BIBLIOTEK VEDAVÅGEN SKOLE Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: C63 Arkivsaksnr.: 06/759 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur ber kommunestyret vurdere muligheten for å få gjenåpnet skolebiblioteket på Vedavågen skole. Kostnaden er beregnet til kr ,-. Side 17 av 28

18 Sak 21/06 Bakgrunn Hovedutvalg skole og kultur ba i møte den om at skole- og kultursjefen til neste møte utarbeidet egen sak angående problemstillinger knyttet til skolebibliotek ved Vedavågen skole. Vedavågen skole er bygd ut i flere etapper, og består i dag av et lappeteppe av bygg som delvis henger sammen og delvis liger sprett. I 1987 fikk skolen nytt tilbygg med 4 klasserom og uinnredet hems/loft. Dette loftet ble i 1993 innredet på dugnad av foreldre, og i 1994 ble det tatt i bruk som skolebibliotek og til noe video-/filmfremvisning. I 1998 ble arealet innredet som et moderne skolebibliotek med bokavdeling, filmrom og datarom inspirert av ny læreplan (L-97) og kommunens bibliotekplan. To lærere tok bibliotekutdannelse for å gi skolen et løft også på det faglige bibliotekområdet. Den økte aktiviteten på skolens loft var ikke klarert med Karmøy Brannvesen. Ved branntilsyn ble det bemerket at rømningsveiene måtte bedres, og noen forbedringer ble gjort. Men på grunn av byggets form kunne ikke tilfredsstillende løsninger lages uten omfattende ombygninger. Høsten 2003 begrenset brannvesenet personantallet til maks. 7 elever og 1 voksen. Det ble gitt dispensasjon fra kravet for en periode, inntil løsningsforslag og fullførelsesplan var laget. Fram til skoleårets begynnelse 2005 var ingen løsning vedtatt, og brannvesenet opprettholdt sine restriksjoner. Høsten 2005 ble rektor bedt om å stenge biblioteket for aktiviteter med mer enn 8 personer.. Bruk av skolebiblioteket Skolen har pr. i dag over 6000 titler på skolebiblioteket. Elevene har ikke tradisjonelle lesebøker, men de låner bøker på skolebiblioteket til leseleksa. På denne måten legges det opp til at hver elev skal få tilpasset opplæring både når det gjelder vanskegrad og interesse. Læreren tar med klassen på skolebiblioteket for å veilede elevene i valg av bøker. Boklånet er stort, og hver måned lånes det ut mer enn 1000 bøker, som er det største utlånet pr. elev i Karmøy kommune. Elevene bruker også biblioteket på den måten at de kan krype inn i Faktahuset eller sette seg i sofaene med ei god bok. Skolebiblioteket er et kultursenter i skolen, og det satses på kulturtimer. To skolebibliotekarer har arbeidet fram dramatiseringer av eventyr, diktframføringer etc. Hele klasser blir da invitert til kulturtimene sammen med lærerne. I tillegg er det eventyrstund, der store elevgrupper i 1. og 2. klasse blir invitert til å høre bibliotekar fortelle eventyr. Det arrangeres årlige kunstutstillinger der skolebibliotekar holder foredrag til klassene om kunsten og kunstnerne. Skolen har to faste utstillinger, en vandreutstilling fra Kunst i skolen, i tillegg til elevarbeid-utstilling i forbindelse med prosjekter. Biblioteket har også egen dataavdeling, som består av 15 maskiner. Skolen har satset på IKT i mange år, og kunnskap i og om data regnes nå som en av de grunnleggende basisferdighetene. Denne avdelingen er den eneste muligheten for lærerne til å undervise alle elevene i klassen på data samtidig. IKT-ansvarlig har utarbeidet en IKT-plan for skolen, og lærerne er forpliktet til å følge denne planen. Skolen har etter hvert fått godt over 200 filmer til bruk i undervisningen. Biblioteket har en egen kinosal som brukes flittig. Side 18 av 28

19 Sak 21/06 Faglige konsekvenser av stengt bibliotek Skolen nytter alle arealer fullt ut, og de aktivitetene som fant sted i skolens bibliotek er langt på veg stanset opp. I praksis nyttes nå arealet bare til utlån av bøker og samling av mindre grupper. Følgende aktiviteter er stoppet: Kulturprogrammet med kulturtimen og eventyrstund for alle gruppene. Kunstutstillinger med foredrag i forbindelse med kunstnermarkeringerog prosjekter. Gruppetimene for småskoletrinnet på biblioteket. Arbeid på datarommet (uten lærer) i forbindelse med prosjektarbeid. Visning av film, DVD og video. Kurs og møtevirksomhet i skoletiden. Dataopplæringen etter skolens dataplaner reduseres. Alternativ 1 - Utbedre dagens bibliotek For å få åpnet nåværende bibliotek på nytt, kreves det etablering av ny rømningsvei. Eiendomsavdelingen har beregnet denne kostnaden til ca. kr ,-. Kostnaden blir høy da en må gjennom taket og samtidig legge om deler av ventilasjonssystemet for å få på plass en godkjent rømningsvei. Bibliotekets plassering i andre etasje gjør at det i dag ikke er mulig for funksjonshemmede å komme opp. Trappeoppgangen er såpass smal at det blir vanskelig å få på plass en trappeheis, og parkering av trappeheis. Trapp/ vegg må i tilfelle forsterkes, og trappeheis må anskaffes. Antatt kostnad er kr ,-. Total kostnad for alternativ 1 er kr. 1 million. Alternativ 2 - Nytt bibliotek Et alternativ kan være å bygge nytt skolebibliotek på grunnplanet, som vil gi en sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet. Dette kan gjøres ved å bygge et rom på 120 m2 som et tilbygg. Et arkitektkontor har vært på befaring sammen med representant fra skole- og kulturetaten og eiendomsavdelingen, der det ble lagt vekt på en mest mulig sentralt plassering. Arkitektkontoret har utarbeidet tre forslag til plassering av bibliotek. To av forslagene har en kostnad på rundt 2 millioner og det tredje alternativet er noe dyrere. Dagens bibliotek kan da eventuelt nyttes som grupperom/møterom og lager. Total kostnad for alternativ 2 er kr. 2 millioner. Konklusjon Skolen har i mange år arbeidet for å oppfylle målene i kommunens bibliotekplan og intensjonene i læreplanen. Skole- og kultursjefen håper det kan finnes en løsning slik at det gode arbeidet kan fortsette. Alternativene kan være at det enten bevilges penger ved budsjettreguleringen i juni, ellers at det føres opp som tiltak i budsjettarbeidet. Side 19 av 28

20 Sak 22/06 UNGDOM- ØKT INNFLYTELSE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 04/177 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/06 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at Ungdomsrådet starter opp igjen høsten 2006 Kommunestyret vedtar følgende endringer av vedtaktene til Ungdomsrådet: 2.3 Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning: Bø ungdomsskole 1 repr. 1 vararepr. Skudenes ungdomsskole 1 repr. 1 vararepr. Stangeland ungdomsskole 1 repr. 1 vararepr. Vormedal skole 1 repr. 1 vararepr. Åkra ungdomsskole 1 repr. 1 vararepr. Kopervik videregående skole 1 repr. 1 vararepr. Åkrehamn videregående skole 1 repr. 1 vararepr. Fridtidsarena sone 1 1 repr. 1 vararepr. Fridtidsarena sone 2 1 repr. 1 vararepr. Fridtidsarena sone 3 1 repr. 1 vararepr. Fridtidsarena sone 4 1 repr. 1 vararepr. Fridtidsarena sone 5 1 repr. 1 vararepr. 2.4 Ungdomsrådet har en funksjonstid på 2 skoleår. Kommunestyret vedtar at det årlig skal avholdes en ungdomskonferanse. Side 20 av 28

21 Sak 22/06 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Karmøy kommunestyre vedtok 12. desember 2001 i sak 0106 opprettelse av et ungdomsråd i Karmøy kommune. Ungdomsrådet fungerte i 3 skoleår fram til sommeren Det ble høsten 2005 foretatt en evaluering av ungdomsrådet som konkluderte med at ordningen med ungdomsrådet ikke fungerer etter hensikten. Kommunestyret vedtok den , saksnr. 0074/05 at Ungdomsrådet legges ned inntil vi har funnet en mer hensiktsmessig måte å sikre ungdom økt innflytelse i saker som angår dem. Hovedutvalg skole og kultur legger fram sak om dette før sommeren En kort oppsummering av evalueringen av ungdomsrådet viser følgende: Det har tatt for lang tid ut i skoleåret før alle skolene greier å få oppnevnt representanter til rådet, hvilket gjør at det tar lang tid før rådet kan konstitueres. Funksjonstiden er på ett skoleår. Jfr. forrige punkt og opplæring og en liten innkjøringsperiode er det ikke lang tid før det skal velges et nytt råd. Frammøtestatistikken har vært varierende og rådet har enkelte ganger ikke vært vedtaksført. Erfaringene viser at det er enklere å engasjere ungdommene i konkrete aktiviteter enn i behandling av saker som skal opp i kommunale organer eller medvirke i politiske prosesser som har betydning for ungdom og oppvekst. Er ungdomsrådet representativt for ungdommen i kommunen? FN s konvensjon om barnets rettigheter sier i artikkel 12: Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. I regjeringens samlede oversikt over satsing på barn og ungdom sier regjeringen at barn og ungdom må få muligheter til deltakelse og innflytelse i og gjennomføringen av barne og ungdomspolitikken på alle forvaltningsnivåer. Det må legges bedre til rette for at ulike grupper av barn og unge får mulighet til deltakelse i plan- og beslutningsprosesser i kommunene på ulike arenaer. Utfordringen for Karmøy kommune er hvordan skal vi sikre at barn og ungdom får større innflytelse over sitt hverdagsliv og for på utviklingen i lokalmiljøet. Hva er medvirkning? Det er flere nivåer for deltakelse fra ungdom. Det er viktig at ungdomsrådet ikke blir opprettholdt bare for å ta seg fint ut i kommunale planer og meldinger. Skal en sikre medvirkning fra de unge er det viktig at de er med på hele prosessen og ikke bare blir en høringsinstans. Ungdommene må komme så tidlig som mulig inn i planprosesser, hvor de selv kan ta initiativ og komme med innspill til planen. Dette kan bidra til økt interesse fra ungdommene selv til å ta del i saker som angår ungdom. For å sikre dette er det viktig med klare retningslinjer/mandat for planarbeidet og ungdomsrådet/ungdommer, jevnlig kontakt og oppbakking fra administrasjonen og politikere i kommunen, egne ressurser til disposisjon, reell innflytelse i enkelte saker, klare rutiner for tilbakemeldinger, informasjon om hva som foregår i kommunen og kontakt med resten av ungdomsmiljøet. Når man involverer barn og unge er det en forutsetning at planleggingen tar hensyn til deres interesser. Å finne ut hva ungdom mener er ikke alltid like enkelt, og det må muligens derfor benytte ulike metoder avhengig av hvilke saker og prosesser man ønsker at ungdom skal engasjere seg i. Noen metoder for medvirkning og komme i dialog med ungdom kan være: Side 21 av 28

22 Sak 22/06 Barnas kommunestyre Karmøy kommune har i dag et Barnas kommunestyre som møtes 2 ganger i året. Barnas kommunestyre består av 58 representanter hvor hver skole stiller med 2 elevrådsmedlemmer henholdsvis 6.klasse og 9. klasse. Hvert år siden oppstarten i 1997 har barnas kommunestyre fordelt kr til tiltak som de selv har fremmet gjennom elevrådene, og hvor det meste av midlene har gått til prosjekter som er relatert til skolemiljø. Barnas kommunestyre har også en pedagogisk funksjon hvor man får en gjennomgang og praktisk erfaring av de demokratiske spillereglene og om lokaldemokrati. Gjennom årene har det vært flere gode diskusjoner og enkelte representanter har tatt opp saker som har opptatt dem. Barnas kommunestyre blir organisert gjennom SLT-utvalget. I 2005 ble det prøvd ut en ny metode på temadagen. Man kjørte etter Open space prinsippet hvor deltakerne selv kom med innspill på hva de ønsket å diskutere og komme med innspill i forbindelse styrking av lokale oppvekstmiljø. Karttegning Kan brukes i planlegging av ny bruk av etablerte eller nye området i et avgrenset område. Metoden kan brukes for å visualisere en ønsket situasjon, og hvor man kan vurdere ønskene opp mot hverandre. Fordelen med denne metoden er at ungdommene selv kan komme med initiativ og setter det på kartet og hvor man finner kreative sambruksløsninger innen for et avgrenset område. Film og video Det er et utfordrende media som kan benyttes til å uttrykke sine meninger. Metoden kan være nyttig for å vise sider av ungdomsmiljø uten nærvær av voksne. Selve gjennomføringen kan overlates til de unge. Metoden kan være både tids- og ressurskrevende. IKT Ny teknologi gir også nye muligheter til å trekke ungdommene med i den kommunale beslutningsprosessen. Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og familiedepartementet støtter et prosjekt for skal se på hvordan bruk av IKT kan bidra til å styrke ungdommenes deltakelse i lokalpolitikken. Det er for tidlig å si noe av resultatene for denne metoden. Intervju og spørreskjema Karmøy kommune gjennomfører annenhvert år en ungdomsundersøkelse som inneholder spørsmål vedr. holdninger og bruk av rusmidler, fritidstilbud og noen åpne spørsmål. Denne er gjennomført blant alle ungdomsskole elevene og 1. klasse ved videregående skoler i kommunen. Utfordringen er å finne de riktige spørsmålene. Dette er en kostbar og tidkrevende metode. Ungdomshøring En høring er når man legger fram et forslag til plan, endringer eller liknende for en aktuell interessegruppe. Prosessen er enkel ved at ungdommene bare vurderer et allerede foreliggende forslag og får mulighet til å uttale seg. Det forutsettes at de unges synspunkter vektlegges og planen justeres. Ungdomskonferanser Metoden egner seg godt for utarbeidelse av ulike planer og for tiltak ovenfor barn og unge. Formålet med konferansen er å komme i dialog med ungdom før planer blir lagt. Før Side 22 av 28

23 Sak 22/06 konferansen må de unge informeres om konferansen og dens formål. Det bør også arbeides med å involvere noen unge fra målgruppen i forkant av konferansen, og som kan være med på gjennomføringen av selve konferansen. Ungdomskonferansen vil være et god møteplass hvor ungdommer møter politikere. For at en slik konferanse ikke bare blir en happening bør den arrangeres med jevne mellomrom. Det bør vurderes å ha en årlig konferanse hvor ungdommene er sammen med politikere og administrasjonen. Ungdomsråd Ungdomsrådet i Karmøy kommune har som formål å gi ungdom økt innflytelse på saker som angår ungdom, og skal ha avgjørende innflytelse i etablering og utvikling av tilbud til barn og unge. Ungdomsrådet bør være en viktig samarbeidspartner i utarbeidelsen av ulike planer og saker som skal til politisk behandling. Rådet vil her kunne gi signaler om prioriteringer og forlag til løsninger. I flere saker vil det være naturlig at ungdomsrådet hare representanter i arbeidsgruppen som er ansvarlig for planen/saken. Fordelen med et ungdomsråd er at det treffes med jevne mellomrom og kan følge planprosesser og saker over lengre tid. Skal man sikre ungdom økt innflytelse i saker som angår dem er det viktig å ha rutiner og en struktur som fungerer over tid. Ungdomsrådet er metode som kan sikre kontinuitet, men da bør det foretas noen vedtektsendringer i forhold til dagens utfordringer og erfaringer. Ungdomsrådet i seg selv sikrer ikke økt medvirkning, men i kombinasjon med flere av de andre metodene vil en mulig få økt engasjement og deltakelse. Ungdomsrådet kan være med som arrangør av for eksempel ungdomskonferanser, være høringsinstans etc. Funksjonstid Skal ungdområdet kunne fungere bedre enn tidligere anbefales det at funksjonstiden økes til 2 skoleår. Det tar alltid litt tid før et råd starter å fungere og man mister ikke tid til valg av nye representanter. I oppstarten bør man beregne noen måneder før rådet har funnet sin form. Det skal blant annet drives informasjon og opplæring av representantene. Ulempen med forlengelsen av funksjonstiden er at representanter som velges på skoler ikke kan velges blant elevene som går øverste klassetrinn (hhv. 10. klasse i ungdomsskole og VK2 i videregående skole), og representanten ikke kan være eldre enn 18 år når den velges. 2.4 endres til at ungdomsrådet har en funksjonstid på 2 skoleår. Ungdomsrådets sammensetning Rådet er i dag sammensatt av representanter fra ungdomsskolene (1 repr. fra hver), videregående skoler (2 repr. fra hver) og idrettsrådet (1 repr.). Ved denne ordningen er det flere ungdommer som ikke har mulighet til å kunne delta i ungdomsrådet. Mange unge går på videregående skoler i Haugesund, mens andre er lærlinger og er ikke knyttet til noen skole. En mulig løsning er at man rekrutteres fra både skoler og fra fritidsarenaer. Det er i dag bare idrettsrådet som representerer samlet en type organisasjoner, men det kan være vanskelig å rekruttere fra noen andre organisasjoner som representere mange unge. Fra fritidsarenaen kan det derfor velges 1 ungdom fra hver sone. Dette valget kan skje på en foreningsnøytral arena hvor ungdommene i sonen velger sin representant. Ungdommer i frivillige organisasjoner eller andre ungdommer i sonen kan da komme med forslag til representanter før man foretar et valg blant disse. En foreningsnøytral arena kan være et kommunalt kulturhus. Ved denne ordningen kan alle ungdommene stille til valg, og alle ungdommene i sonen har mulighet til å stemme på sin kandidat. 2.3 endres slik at sammensetningen av rådet består av 1 representant inkl. vararepresentant fra hver av ungdomskolene og videregående skolene og 1 representant fra Side 23 av 28

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 9/09 09/288 TORVASTAD SKOLE 11/09 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 2009

SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 9/09 09/288 TORVASTAD SKOLE 11/09 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 2009 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: PPS, Bygnes NB! Merk sted. Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen Møtested: Cafeen, Haugenstua Torg, Ole Brumms vei 1 Møtetid: Tirsdag 08. april 2014 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Bergen kommunes Plan for frivillighet

Bergen kommunes Plan for frivillighet Bergen kommunes Plan for frivillighet DEL 1: 1. Innledning Mandat og føringer for planen Definisjoner og avgrensning mot andre planer Hva er frivillighet? Verdigrunnlag Nasjonale føringer for lokal frivillighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 23.1.2013) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer