4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett."

Transkript

1 HMS OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn, tilstrekkelig kunnskap for å få selvstendig adgang og for å kunne utføre nærmere definerte oppgaver i netteiers høyspentanlegg. 2. Ansvar Opplæringsansvarlige skal påse at opplæringen skjer i samsvar med driftsleders instrukser og retningslinjer. Det forutsettes at personellet setter seg godt inn i underlagsmateriellet og følger opp de informasjoner som vedkommende får under opplæring/gjennomgang i netteiers nett. 3. Omfang av opplæring Opplæringen skal gjennomføres i nettområdet, eller i de stasjonene som personen skal ha selvstendig adgang til eller utføre definerte arbeidsoppgaver i. Eksempel på arbeidsoppgaver: - renhold og vinduspuss innenfor høyspenningsanleggene - gressklipping og snøbrøyting innenfor høyspenningsanleggene - Vedlikehold av jordings- heise- og løfteutstyr - Vedlikehold av ventilasjonsanlegg - Tilgang til teletekniske anlegg - Renhold og bygningsmessig arbeid i nettstasjoner - Fjerning av grafitti på nettstasjoner - Tilgang til styrings- og signalanlegg i nettstasjoner 4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. 5. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende - Generell opplæring i FSE med vekt på faremomentene i høyspenningsanlegg Personer som skal utføre selvstendige arbeidsoppgaver i Hafslund Netts høyspenningsanlegg skal gis informasjon om FSE og delta i årlig opplæring/gjennomgang fastsatt av Hafslund Netts driftsleder. - Gjennomgang og informasjon om Driftsleders instrukser Personer som skal utføre selvstendige arbeidsoppgaver i Hafslund Netts nett eller i stasjoner skal før arbeidet påbegynnes informeres om driftsleders instrukser og retningslinjer gjeldende for området. - Adgangstillatelse Kun personer med eget sikkerhetskort har selvstendig tilgang til høyspenningsområdene. For å hindre at uvedkommende får adgang til høyspenningsanlegg, skal disse holdes forsvarlig låst. Personer som ikke er gitt adgang av driftsleder, eller er i følge med personer som kan gi adgang og som har ledsagertillatelse, har ikke adgang til anleggene og skal bortvises. - Gjennomgang av arbeidsoppdraget sammen med en godkjent Leder For Sikkerhet (LFS) Ikke noe arbeid må påbegynnes i et høyspenningsanlegg uten at en godkjent LFS har vurdert arbeidet som skal utføres. Er det ikke behov for LFS, skal arbeidslaget instrueres om hvordan arbeidet skal utføres med de begrensninger som gjelder, og er dette arbeid i transformatorstasjonene skal det i sikkerhetsprotokollen i stasjonen føres at det ikke er behov for LFS.

2 HMS : Opplæringsplan Begrenset adgang Side 2 av 5 - Utpeking av Leder For Sikkerhet/ Overvåker Er det behov for LFS, skal denne instruere arbeidslaget om sin funksjon og oppgave, og gjøre seg synlig tilkjenne. Dersom LFS må forlate arbeidsstedet, skal han utpeke/ instruere en overvåker. LFS og arbeidslaget skal skrive seg inn i sikkerhetsprotokollen i transformatorstasjonen. - Utføring av arbeidsoppgaver i rom og utendørs med åpent høyspenningsanlegg Det skal alltid være minst to personer tilstede ved utførelse av arbeid i rom med åpent høyspentanlegg. Før arbeidet påbegynnes, skal driftssentralen varsles om arbeidets art, hvor mange som er tilstede og antatt tidsforbruk. - Utføring av arbeidsoppgaver i rom med kapslet høyspenningsanlegg I rom i transformatorstasjoner med innkapslet høyspenningsanlegg, kan arbeidsoppgaven utføres av en person, og det er ikke behov for å varsle driftssentralen. - Melding om avvik, ulykke etc Driftssentralen til Hafslund Nett skal varsles umiddelbart dersom det registreres avvik i stasjonen eller det skulle oppstå en ulykke på tlf nr eller Førstehjelpsutstyr og HMS - plan Det firmaet som har oppdrag på nettet er selv ansvarlig for å holde førstehjelpsutstyr til sine ansatte og for å utarbeide en HMS - plan. - Lys og lysforhold i transformatorstasjonene Lyset i rommene tennes enten ved inngangen til rommet eller sentralt for hele stasjonen ved første inngangsdør. I stasjonene er det montert fluoriserende rømningsveimerking som får oppladning fra stasjonens lyskilde. Dersom det ikke er andre personer tilstede, skal lyset slukkes når stasjonen forlates. I stasjoner hvor lyset er sentralstyrt, må en før lyset slukkes, forvisse seg om at det ikke er andre personer inne i bygningen. - Informasjon om skriftlig avtale Det skal dokumenteres i en arbeidsavtale om arbeidsart og innhold og om hvilke forholdsregler som gjelder for utførelse av oppgaven. Avtalen gjøres for et halvt år av gangen og skal signeres av alle som skal delta i utførelse av arbeidet. Ved ethvert avvik fra avtalen, skal arbeidet stanses umiddelbart og kontaktperson kontaktes.

3 HMS : Opplæringsplan Begrenset adgang Side 3 av 5 6. Generell befaring og informasjon i stasjoner skal omfatte følgende: Avhengig av arbeidets art,type og stasjonen, gjennomgås følgende : Vanntilkobling Rømningsvei og rømningsveimerking Alarm og varslingssignaler Verktøy og utstyrsbruk Krav til verne- og sikkerhetsutstyr Plassering av telefon Brann og røykvarsleranlegget Finn ut og noter ned følgende : Klargjør flukt og rømningsveier i stasjonen Klargjør hvor telefonen er plassert Klargjør hvor brann- og røykvarsleranlegget er plassert Klargjør hvor lyset slokkes og tennes

4 HMS : Opplæringsplan Begrenset adgang Side 4 av 5 7. Utkast til arbeidsavtale for personell med midlertidig sikkerhetskort For å kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver med midlertidig sikkerhetskort i stasjonen, skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. I avtalen skal det fremkomme følgende : Hafslund Nett: Personer som er tilstedet fra Hafslund Nett Firmet: Personer som er tilstedet fra firmet Denne avtale gjelder for tidsrommet fra? til? og er en fornyelse av avtalen for tidsrommet fra? til? Avtalen gjelder arbeids- og adgangstillatelse til Hafslund Netts anlegg og tillegg til avtalen inngått for utførelse av følgende arbeidsoppgaver? Hvilke eventuelle tegninger og beskrivelser som ble gjennomgått :???? se plantegning eks ???? se plantegning eks Kun personer med eget sikkerhetskort har tilgang til høyspenningsområdet. Dører skal være låst. Dersom det ikke er andre personer tilstede, skal lyset slukkes når stasjonen forlates. 2. Ikke noe arbeid må påbegynnes i høyspenningsanleggene uten at en godkjent Leder For Sikkerhet (LFS) har vurdert arbeidet. Uavhengig om det er behov for LFS eller ikke, skal arbeidslaget instrueres om arbeidet og de begrensninger som gjelder. Dette dokumenteres i denne arbeidsavtalen. Alle i arbeidslaget skal påse at arbeidet blir utført i henhold til denne avtalen. Ved ethvert avvik fra avtalen skal arbeidet stanses umiddelbart og kontaktperson øyeblikkelig kontaktes. Dersom det er behov for LFS, skal denne instruere arbeidslaget om sin funksjon og utpeke/ instruere en overvåker hos utførende firma dersom han må forlate arbeidsstedet. LFS og arbeidslaget skal skrive seg inn i sikkerhetsprotokollen for LFS. 3. Det skal alltid være minst to personer tilstede ved utførelse av arbeidet i ikke kapslede anlegg. 4. Utførende firma er økonomisk ansvarlig for de skader og følgeskader som måtte bli påført netteiers eller tredjeparts eiendom. 5. Utførende firma er ansvarlig for at det utarbeides en HMS-plan som er tilpasset netteiers krav og å holde nødvendig førtshjelpsutstyr. 6. Driftssentralen skal varsles, på tlf: , dersom en ulykke skulle oppstå. Punkter som skal gjennomgås i stasjonen: Personlig verneutstyr som er pålagt brukt: Sett inn Påbudt bruk av annet verneutstyr: Sett inn Arbeidsmetode og utstyr som er tillatt brukt: Sett inn Gitt informasjon om farer som kan oppstå ved berøring av spenningsførende deler med verktøy/utstyr:

5 HMS : Opplæringsplan Begrenset adgang Side 5 av 5 Gitt informasjon om sikkerhetsavstand ved utførelse av arbeidsoppdraget: Gitt informasjon om forholdsregler ved kopling/koplingsalarm i stasjonen: Gitt informasjon om hvor det finnes vann: Gitt informasjon om hvor det er telefon: Gitt informasjon om rømningsveier: Gitt informasjon om andre forhold som ikke er beskrevet : Før arbeid påbegynnes i stasjon med ikke innkapslet anlegg, skal driftssentralen informeres. Personer som ikke har hatt gjennomgang stasjonene, skal før renholdet påbegynnes kontakte en LFS for gjennomgang i stasjonen. Etter gjennomgang i stasjonen, skal vedkommende skrive seg inn i sikkerhetsprotokollen med dato. Kontaktperson fra netteier Mobiltlf Tlf jobb Tlf priv Arbeidslaget Mobiltlf Tlf jobb Tlf priv Det er en forutsetning for avtalen at personellet deltar i en dags årlig informasjon/ kurs i FSE hvor det blir gjennomgang av rutiner og retningslinjer for ferdsel og arbeid i Hafslund Nett/ Fortum Distributions høyspenningsanlegg. Kontaktperson og utførende person bekrefter skriftlig at avtalen er gjennomlest og forstått. Tilsvarende er alle relevante opplysninger i forbindelse med jobben gjennomgått og beskrevet/ avkrysset Sign. kontaktperson fra Hafslund Nett Sign. alle i arbeidslaget

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.5.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 15.9.2015 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Kvalitetssystem EB Kraftproduksjon AS

Kvalitetssystem EB Kraftproduksjon AS Innhold 1 HOVEDPRINSIPPER... 3 1.1 Formål og bruksområder... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.2.1 Adgangstillatelse (adgang)... 3 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Tilgang (til driftskontrollsystemer)... 3

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01022008 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning...3 2. Definisjon...3 3. Taushetsplikt...3 4. Praktisering av avtalen...3 5. Informasjonssikkerhet...3

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum 06.-08.02.2012 Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer