Besam Slagdøråpner PowerSwing. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besam Slagdøråpner PowerSwing. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Besam Slagdøråpner PowerSwing Brukerhåndbok Originale instruksjoner ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr... Miljøkrav... Produktansvar... Garanti... Service... Tiltenkt bruk... Hvordan PowerSwing fungerer... Teknisk spesifikasjon... Jevnlige sikkerhetskontroller... Generelt ekstrautstyr... Sikkerhetsutstyr... Feilsøking... Andre produkter fra Besam... Samsvarerklæring Alle rettigheter i og til dette materialet tilhører ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Kopiering, skanning, endring eller modifisering på annen måte er uttrykkelig forbudt, uten etter skriftlig tillatelse fra det gjeldende selskapet innenfor ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Retten til endringer uten forvarsel forbeholdes. Backtrack information: folder: Library, version: a40, date: , time: 08:01:02, state: Frozen NO-.0

3 Takk for at du valgte vår nye automatiske dør! Besam har utviklet automatiske dører i mer enn 40 år. Det aller nyeste innen teknologi og grundig testede materialer og komponenter sørger for at du får et førsteklasses produkt. Som med alle andre tekniske produkter krever en automatisk dør regelmessig vedlikehold og service. Det er viktig at du har god kjennskap til den automatiske dørens systemer, og at du også vet hvordan den skal vedlikeholdes i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsregler. Din lokale Besam-autoriserte representant har kunnskap om lokale lover og regler, og anbefalinger fra Besam når det gjelder automatiske dører. Service og justeringer foretatt av den autoriserte Besam-representanten vil sikre at den automatiske døren fungerer sikkert. FAREVARSLING Hvis du unnlater å følge informasjonen i håndboken, kan dette føre til personskade eller skade på utstyret. Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk. Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr Utstyret er i samsvar med det europeiske EMC-direktivet (US market FCC Part 15), forutsatt at det er installert i samsvar med Installasjons- og Servicehåndboken. Utstyret kan generere og bruke radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke blir riktig installert og brukt, føre til interferens med radio, TV-mottak eller systemer med andre radiofrekvenstyper. Dersom annet utstyr ikke er fullt ut oppfyller kravene til immunitet kan det oppstå interferens. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en spesiell installasjon. Hvis utstyret forårsaker interferens på radio- eller TV-signaler, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen gjennom ett eller flere av de følgende tiltakene: Drei mottakerantennen. Flytt mottakeren til et annet sted i forhold til utstyret. Flytt mottakeren lenger bort fra utstyret. Koble mottakeren til en annen stikkontakt, slik at utstyret og mottakeren går på forskjellige strømkurser. Kontroller at jordkabelen (PE) er koblet til. Hvis det blir nødvendig kan du kontakte forhandleren eller en erfaren elektronikktekniker og be om flere forslag. Miljøkrav Opptre i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og kast ubrukt(e) produkt(er) og emballasje som foreskrevet. Ved å overholde gjeldende miljølover vil du bidra til å forebygge potensielle negative miljø- og helsemessige konsekvenser NO-.0

4 Besam produktene er utstyrt med elektronikk, og kan dessuten være utstyrt med batterier som inneholder materialer som er skadelige for miljøet. Fjern disse materialene fra døråpneren før den kastes, og pass på at de blir kastet på riktig måte, slik det ble gjort med emballasjen. Denne håndboken inneholder de nødvendige detaljene og instruksjonene for installasjonen, vedlikeholdet og servicen på Swing Door Operator Besam PowerSwing. Produktansvar I henhold til gjeldende lovbestemmelser er eier eller forvalter av utstyret ansvarlig for følgende: at utstyret fungerer korrekt, slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse når det gjelder sikkerhet og helse at utstyret brukes og blir regelmessig vedlikeholdt og kontrollert, og får service av personer med dokumentert kompetanse på utstyret og gjeldende regelverk. at det føres en loggbok for inspeksjon, vedlikehold og service som også inkluderer leverandøren at inspeksjonen også gjelder nødutgangsfunksjonen (når dette er relevant) at lukkekraften er passende for dørens størrelse for branngodkjente dørsystemer (når dette er relevant) Garanti Besam garanterer at produktene er uten feil som skyldes materialer og produksjon for tiltenkt bruk, og service i en garantiperiode på måneder som begynner på leveringstidspunktet. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av utstyret. Besam garanterer at programvaren på alle vesentlige punkter vil fungere i overensstemmelse med dens funksjonsbeskrivelse, og at den er blitt lagret på et medium uten mangler. Besam garanti dekker ikke: At programvaren skal være feilfri eller fungere uten avbrudd Generell bruk og slitasje på systemet. Sikringer, engangsbatterier og skader på glass. Systemavvik som skyldes annen installatør enn Besam System som er blitt endret eller skadet ved hærverk eller misbruk System som er utstyrt med ekstrautstyr av ikke originale Besam-deler og/eller reservedeler Unødvendige besøk grunnet dårlig kommunikasjon med klient (dør fungerer når våre teknikere ankommer, tilbakestiller produktet eller strømmen kommer tilbake). Justeringer (lukke- og åpnehastighet samt registreringsfeltradarer) på kundens bestilling (unntatt justeringer som kan utgøre en fare) Vannskader Ugunstige værforhold Alle skader forårsaket, direkte eller indirekte, av forhold utenfor kontroll av det gjeldende selskapet innenfor ASSA ABLOY Entrance Systems AB, slik som arbeidskonflikt, brann, naturkatastrofer, krig, omfattende militær mobilisering, opprør, beslagleggelse, overtakelse, embargo, begrensninger mht. strømbruk og feil eller forsinkelser ved levering fra underleverandører som er forårsaket av nevnte forhold. Vær oppmerksom på: NO-.0

5 Hvis ikke produsentens forholdsregler og vedlikeholdsregler ikke overholdes, kan dette gjøre garantien ugyldig. Besam-autoriserte forhandlere er forpliktet til å gi denne garantien videre til sluttbruker, men har ingen fullmakt til å forlenge eller endre garantien på vegne av Besam. En serviceavtale med Besam vil sikre at systemet er fullt operativt, og kunder med serviceavtale vil bli prioritert ved utrykning, slik at systemets nedetid reduseres til et minimum. Service Regelmessige inspeksjoner av personer som har fått opplæring og er kvalifisert, og hyppigheten av servicearbeid, skal som et minimum utføres i henhold til nasjonalt regelverk eller bransjestandarder dersom nasjonalt regelverk mangler. Det skal også tas hensyn til miljøaspekter. Dette er spesielt viktig når installasjonen gjelder en branngodkjent dør eller en dør med nødåpningsfunksjon (rømningsvei). For å forlenge investeringens levetid og sørge for sikker og pålitelig drift av døren anbefaler vi minimum to besøk per år, avhengig av bruksomfanget og driftsforholdene. Snakk med din Besam-representant for å finne den beste løsningen for din installasjon og for å lære mer om Besam Pro-Active Care! For kontaktinformasjon, se siste side i denne håndboken. Tiltenkt bruk Døren er konstruert for kontinuerlig drift, høy sikkerhet og optimal levetid. Besam PowerSwing er en automatisk slagdøråpner utviklet for å lette inngangen til bygninger samt inne i bygninger. PowerSwing er en elektrohydraulisk døråpner godkjent for branndører. Den skal monteres innendørs, hvor den passer til nesten alle typer utvendige og innvendige slagdører. Denne populære åpneren kan plasseres på alt fra dører i private hjem (for funksjonshemmede) til dører i travle butikker. Selve døråpneren er ikke beregnet på bruk av personer (deriblant barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av døråpneren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette er imidlertid ikke til hinder for at disse personene kan bruke døren hvor døråpneren er montert. Ikke la barn leke med døren eller de monterte døråpnerne. Oppbevar fjernkontroller utilgjengelig for barn. For installasjon og vedlikehold, se Installasjons- og Servicehåndboken NO-.0 5

6 Hvordan PowerSwing fungerer PowerSwing benytter en motor for å åpne og en fjær til å lukke en dør. Åpneren kan også innstilles slik at den kontrollerer en elektrisk lås, hvis en slik er installert. For å aktivere åpneren kan det brukes en manuell aktiveringsmekanisme (albuebryter) eller en automatisk aktiveringsmekanisme (radar). Det er også mulig (hvis loven tillater det) å aktivere åpneren ved bare å dytte på døren, hvis det er installert push and go. Etter at døren er aktivert vil den åpne og forbli åpen i en spesifisert HOLDE ÅPEN-TID (HOT). Når HOLDE ÅPEN-TIDEN har gått lukkes døren. PowerSwing kan stilles i tre forskjellige modus (hvis det er installert en programvelger). Se bilde nedenfor. Ved helt manuell bruk (eller hvis det er strømstans) vil PowerSwing fungere som en normal dørlukker. Stilling AUTO Normal posisjon AV ÅPEN Funksjon Teknisk spesifikasjon Produsent: Adresse: Type: Mains power supply: Strømforbruk: Beskyttelsesklasse: Godkjenninger: Døren kan åpnes med de innvendige og utvendige manuelle og/eller automatiske aktiveringsmekanismene. Det elektriske sluttstykket, hvis montert, er åpent. Døren er lukket. Døren kan ikke åpnes med innvendige og utvendige aktiveringsenheter. Døren låses hvis det er montert en elektromekanisk låseanordning. Døren kan åpnes med nøkkelbryter (hvis montert). Døren holdes permanent åpen av motoren. ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10, SE Landskrona, Sweden PowerSwing 20 V AC +/-10%, 10 A, 50 Hz Maks. 20 W (Maks 40 W sett til tofløyede dører) IP20 Tredjeparts godkjenning fra etablerte sertifiseringsorganisasjoner er gyldig for sikkerhet ved bruk, se Samsvarserklæring NO-.0

7 Jevnlige sikkerhetskontroller For å hjelpe deg med å oppfylle nasjonale/internasjonale krav, og for å unngå feil og fare for personskader, har vi laget følgende kontrolliste: Ikke bruk utstyret hvis det har behov for reparasjon eller justering. Koble fra strømforsyningen/nettspeningen 220V når det utføres renhold eller annet vedlikehold. Daglig Aktiver åpneren og kontroller ved selvsyn, festet for åpneren 1 armsystemet 2 kabler programvelgerne 4 hengslene 5 dør og glass Kontroller også døråpneren, og kontroller ved selvsyn følgende: skarpe kanter på dørbladet og dørkarmen (hvis den har karm) 7 dørlistenes tilstand 8 klemsikringen 9 og til slutt at døren som helhet fungerer som den skal, og lukker seg langsomt og jevnt. Still programvelgeren på AV og kontroller at døråpneren og den elektromagnetiske låsen (hvis montert) fungerer sammen. Kontroller også at låsen 10 faktisk sikrer døren. Hvis problem oppstår Aktiver de manuelle aktiveringsenhetene 11, hvis det er noen, og gå mot døren. Kontroller at døren har åpnet seg riktig når du går inn/ut gjennom den. Gjør deretter det samme med de automatiske aktiveringsmekanismene. Kontroller sikkerhetssensorene 1, hvis montert. Døren må ikke treffe deg når den åpner eller lukker. Hvis du er usikker på hvilke sensor du har, så ta kontakt med Besam-representanten. Rømningsdører Branndører Disse testene skal i følge loven utføres regelmessig av autorisert personell. Sett programvelgeren i AUTO-modus. Trykk døren manuelt i rømningsretningen og kontroller at det ikke er noen gjenstand eller funksjon som vil hindre døren i å åpne. Kontroller dessuten at nødutgangen er fri for hindringer. La døren lukke etter en impuls, for å kontrollere at det ikke er noe som hindrer døren i å lukke og låse (hvis regelverket krever det). = = Kontakt Besam-representanten. For kontaktinformasjon, se siste side. Utfør nødvendige tiltak NO-.0 7

8 FUNKSJON OG VISUELT ETTERSYN RENGJØRING Det er enklest å fjerne støv og skitt fra PowerSwing med bruk av vann og en myk klut eller en svamp. Det kan brukes et mildt rengjøringsmiddel. For å opprettholde kvaliteten på emaljelaget(dekkappen) bør overflaten rengjøres en gang hver fjerde måned. Rengjøringen bør dokumenteres. For å unngå skader på profilene skal børster/lister støvsuges hver uke. Ikke utsett vinduer, dører eller profiler for alkaliske væsker. Både aluminium og glass er sensitive for alkalier. Ikke bruk høytrykksspyler til rengjøring. Døråpneren, programvelgeren og sensoren kan bli skadet, og det kan komme vann inn i profilene. Poleringsmiddel skal ikke brukes. Ikke skrubb med materialer som Scotch-brite. Dette vil føre til mekaniske skader NO-.0

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , 9558 xxxxxxxxx Click! SYMBOLER Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL-01 Tiltak Kontroller at alle symboler som kreves blir benyttet og er i orden. Påbudt indikerer at symbolet er et krav nedfelt i EU-direktiver og likeverdig nasjonal lovgivning utenfor EU. A Produktetikett: Påbudt Hvis problem oppstår B C D E F G H J Rømningsvei: Påbudt, hvis godkjent som rømningsvei. Besam dørmerke: Påbudt, hvis aktuelt, for å markere at det brukes glass (festes på alle glasseksjoner som beveger seg). Pass på barna: Påbudt, hvis aktuelt (på begge sider av døren). Skal plasseres ved inngangen, der hvor risikoanalyser viser at barn, eldre og funksjonshemmede bruker døren. Døråpner konstruert for funksjonshemmede: Anbefalt, hvis aktuelt (satt på begge sider av døren) Aktivering for funksjonshemmede: Anbefalt, hvis aktuelt Ingen adgang, kjennetegner enveis trafikk: Påbudt i Storbritannia og USA, hvis aktuelt Automatisk dør: Bare påbudt i Storbritannia Hold avstand: Bare påbudt i Storbritannia = Kontakt Besam-servicerepresentanten. For kontaktinformasjon, se siste side NO-.0 9

10 Generelt ekstrautstyr PowerSwing kan forbedres ytterligere med følgende ekstrautstyr (ta kontakt med den lokale Besam-bedriften for mer informasjon): Posisjonsbryter 4, se side 8 Elektrisk lås 10, se side 8 Nøkkelbryter 11, se side 8 Albuebryter 11, se side 8 Radar, se side 8 Trådløse sendere (ikke vist) Tilgangskontroll (ikke vist) Dørstopper (ikke vist) Sikkerhetsutstyr Selv om PowerSwing installeres i overensstemmelse med alle gjeldende sikkerhetsregler, er det mulig å heve sikkerhetsnivået (og komforten) ved å ta i bruk følgende tilleggsutstyr (ta kontakt med den lokale Besam-bedriften for mer informasjon). Sikkerhetssensorer 1, se side 8. Klemsikring 9, se side 8. Feilsøking Hva er galt? Døren åpner seg ikke Motoren starter ikke Motoren starter, men døren(e) åpner ikke. Døren lukker seg ikke Døren åpner og lukker kontinuerlig. Tiltak Change the setting of the program selector. (Se side ). Kontroller at det ikke er gjenstander i registreringsfeltet, hvis det er montert sensor. Kontroller hovedbryteren og strømsikringen i bygningen. Sjekk og om det er 20V frem til automatikken Lås opp de mekaniske låsene. Kontroller at det ikke er noe i klem under døren. Change the setting of the program selector. (Se side ). Kontroller at det ikke er gjenstander i registreringsfeltet, hvis det er montert sensor. Kontroller at det ikke er noe i klem under døren. Kontroller at det ikke er noen bevegelige gjenstander innenfor 1-1,5 m fra døren, hvis det er montert automatisk aktiveringsmekanisme. Hvis problemene fortsetter, må du ta kontakt med den lokale Besam-representanten NO-.0

11 Som nevnt tidligere i denne håndboken, vil service og vedlikehold utført av din Besam-autoriserte representant sikre at den automatiske døren fungerer sikkert og tilfredsstillende. Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene (i måneder) for utskifting av deler, som del av det forebyggende vedlikeholdet. Snakk med din Besam-representant hvis du ønsker å vite mer om Besam Pro-Active Care! Del Vibrasjonsdempere og oljeplugg PUSH servicesett PULL/PULL-P servicesett ST-V/H servicesett Kondensator Delenummer Andre produkter fra Besam Sykluser/timer i drift <10 Lite trafikk <100 Middels trafikk >100 Mye trafikk Krevende Miljø Dørsystemer Balanserte dører Luftgardiner Rullesjalusi Karuselldører Skyvedører Svingdører Automatiske og manuelle aktiveringsenheter Service, som forebyggende vedlikehold og oppgraderingsprogram, nødreparasjoner, serviceanbefalinger og døradminstrasjon NO-.0 11

12 Samsvarerklæring Vi ASSA ABLOY Entrance Systems AB Box 11 SE Landskrona Sweden erklærer som eneansvarlig at utstyrstypen: PowerSwing (SDA) er i overensstemmelse med følgende meddelelser: Telefone Telefax E-post EU-direktiver som gjelder for produktet: A X Lav spennings direktivet 200/95/EC B X Elektromagnetisk direktivet 2004/108/EC C Konstruksjon/produkt direktivet 89/10/EEC + 9/8/EEC D X Maskin direktivet 200/42/EC Harmoniserte europeiske standarder som er anvendt: EN 05-1 EN 0950 EN EN EN ISO Andre standarder eller tekniske spesifikasjoner som er anvendt: BBR BGR 22 BVL DIN /-2 FCC 47 CFR Part 15 B IEC 05-1 EN 1158 EN DIN UL 25 EU-kontroller og sertifiseringer utstedt av meddelt eller kompetent organ (for full adresse, vennligst ta kontakt med ASSA ABLOY Entrance Systems AB) vedrørende utstyret: DIBT Z GOST R POCC SE.ME 01.B002 SITAC 0710/97 SITAC 1/99 TÜV B TÜV DE -148 UL File E478 UL File R949 A B D Utstyret er i full overensstemmelse med gjeldende deler av nevnte harmoniserte standarder og D Utstyret er helt eller delvis i overensstemmelse med andre standarder eller tekniske spesifikasjoner. Produksjonsprosessen sikrer overensstemmelse av utstyret med den tekniske filen. Produksjonsprosessen er regelmessig tilgjengelig for. part. De to siste sifre av det året som CE-merket ble satt på: A 11 B 11 C - D 11 Sted Landskrona Dato Signatur Johnny Persson Utarbeidelse av teknisk dokument Adresse som ovenfor Posisjon Product Safety & IP Manager NO NO-.0

13

14 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 25 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 1 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 21c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 042, 50 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #1, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 190, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 2, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 270 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, 9484 Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, 4807 Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 1, 22 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 2 Tel: +4 (0) Fax: +4 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 017 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Av. Marechal Gomes da Costa, Fracção AD, 1º Piso, Cabo Ruivo Lisboa Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 9, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 0, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No Ubi Ave. #0-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 9, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW1 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 11, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Entrematic EMSW. Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvsing. Entrematic EMSW Art.nr.: 2102000. Foreløpig

Entrematic EMSW. Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvsing. Entrematic EMSW Art.nr.: 2102000. Foreløpig Foreløpig Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvsing Entrematic EMSW Entrematic EMSW Art.nr.: 2102000 Gewa AS Postboks 2 Trollåsveien 8 N-1411 KOLBOTN Tlf.: (+47) 99 0 00 Telefaks: (+47) 80 94

Detaljer

TrioVing slagdøråpner DA132/DA133. Brukerhåndbok

TrioVing slagdøråpner DA132/DA133. Brukerhåndbok TrioVing slagdøråpner DA132/DA133 Brukerhåndbok Innhold Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr...3 Miljøkrav...3 Produktansvar...4 Service...4 Tiltenkt bruk...4 Hvordan TrioVing DA132/DA133 fungerer...5

Detaljer

TrioVing slagdøråpner. Brukerhåndbok

TrioVing slagdøråpner. Brukerhåndbok TrioVing slagdøråpner Brukerhåndbok Innhold Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr...3 Miljøkrav...3 Produktansvar...4 Service...4 Tiltenkt bruk...4 Hvordan TrioVing EMO fungerer...5 Teknisk spesifikasjon...5

Detaljer

Besam Slagdøråpner IK-A/IKS-A. Brukerhåndbok

Besam Slagdøråpner IK-A/IKS-A. Brukerhåndbok Besam Slagdøråpner IK-A/IKS-A Brukerhåndbok Originale instruksjoner ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser på mottak

Detaljer

Besam Buet skyvedørsystem CMD. Brukerhåndbok

Besam Buet skyvedørsystem CMD. Brukerhåndbok Besam Buet skyvedørsystem CMD Brukerhåndbok Originale instruksjoner ILL-00224 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser

Detaljer

Slagdøråpner Besam SW300. Brukerhåndbok

Slagdøråpner Besam SW300. Brukerhåndbok Slagdøråpner Besam SW300 Brukerhåndbok Originale instruksjoner ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser på mottak

Detaljer

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvsing Entrematic PSW PSW Art.nr.:

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvsing Entrematic PSW PSW Art.nr.: Foreløpig Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvsing Entrematic PSW PSW Art.nr.: 2102010 Gewa AS Postboks 626 Trollåsveien 8 N-1411 KOLBOTN Tlf.: (+47) 66 99 00 Telefaks: (+47) 66 80 94 90 E-post:

Detaljer

Besam Skyvedøråpner UniSlide. Brukerhåndbok

Besam Skyvedøråpner UniSlide. Brukerhåndbok Besam Skyvedøråpner UniSlide Brukerhåndbok Originale instruksjoner ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser på mottak

Detaljer

Besams automatiske dørsystem. Slim og Slim Thermo. Generelt tilbehør og ekstrautstyr. Slim og Slim Thermo. Slim og Slim Thermo Telescopic

Besams automatiske dørsystem. Slim og Slim Thermo. Generelt tilbehør og ekstrautstyr. Slim og Slim Thermo. Slim og Slim Thermo Telescopic Besams automatiske dørsystem Slim og Slim Thermo Slim og Slim Thermo Basisversjonen av Besam Slim automatisk dørsystem kan også leveres i teleskopiske modeller og modeller for rømning og reversert rømning.

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Produktoversikt 2007. 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Produktoversikt 2007. 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Produktoversikt 2007 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Komplette inngangsløsninger Besam utvikler og produserer automatiske dørsystemer som oppfyller våre kunders behov og krav

Detaljer

Automatikk. EMO- DA132- PSW250 Slagdøråpner

Automatikk. EMO- DA132- PSW250 Slagdøråpner Automatikk EMO- DA132- PSW250 Slagdøråpner 1 EMO Stillegående og fleksibel EMO er en av de stilleste døråpnerne på markedet. Den er en ideell løsning for helseinstitusjoner, boliger og kontormiljøer der

Detaljer

Automatiske skyvedører Besam Frame-serien

Automatiske skyvedører Besam Frame-serien Automatiske skyvedører Besam Frame-serien Tilbehør og ekstrautstyr Profiltype: - Frame - Frame thermo (profil med termisk brudd) Profilfinish: - anodisert aluminium, farge etter ønske - lakkert i farge

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Mole. Bruksanvisning

Mole. Bruksanvisning Mole Bruksanvisning IMM1019_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler / Kombinasjoner...7

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Automatiske skyvedører Besam Slim-serien

Automatiske skyvedører Besam Slim-serien Automatiske skyvedører Besam Slim-serien Tilbehør og ekstrautstyr Profiltype: - Slim - Slim thermo Profilfinish: - anodisert aluminium, farge etter ønske - lakkert i farge fra RAL-kort Glasstype: - 8,

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Skråpute. Bruksanvisning

Skråpute. Bruksanvisning Skråpute Bruksanvisning IMM1039_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

AutoTurn. Bruksanvisning

AutoTurn. Bruksanvisning AutoTurn Bruksanvisning IMM1049_IFU_NO Utgave 6 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...

Detaljer

SmartMove. Bruksanvisning

SmartMove. Bruksanvisning SmartMove Bruksanvisning IMM1027_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Høyhastighetsdør Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Høyhastighetsdør Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Høyhastighetsdør Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Høyhastighetsdør Albany RR200 Albany RR200 hurtiggående rulleport med innovative skinner for innendørs bruksområder. PVC-duk med glidelåslukking

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Produktmanual. Wired

Produktmanual. Wired Produktmanual Wired Eskens innhold 1. Unimouse 2. Bruksanvisning 2 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk Midtklikk* Høyreklikk Base / Tilt Kabel Knapp for å navigere bakover Knapp for

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Monteringsveiledning. Daylight LED. Daylight LED. 160 DS Ø 25 cm. 290 DS Ø 35 cm. 330 DS Ø 53 cm. 750 DS Ø 53 cm. Monteringsveiledning for:

Monteringsveiledning. Daylight LED. Daylight LED. 160 DS Ø 25 cm. 290 DS Ø 35 cm. 330 DS Ø 53 cm. 750 DS Ø 53 cm. Monteringsveiledning for: Monteringsveiledning Monteringsveiledning for: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innholdsfortegnelse Side1 Side 2 Sikkerhets- og bruksanvisning Spesifikasjoner og garanti. Side

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Comfortinfra CIR11021C

Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 NO... 6 DE... 7 FR... 9 NL...11 ES...13 IT...15 FI...17 RU...18 PL...20 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W]

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm orsk bruksanvisning 2005 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and Seat in a box are registered trademarks of R82 A/S. 05.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Batterifri Trådløs Dørklokke

Batterifri Trådløs Dørklokke Batterifri Trådløs Dørklokke Katt. Nr.: 27783 Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full funksjon. 1. Viktig 1) Ikke få mottakeren våt. 2) Ikke demonter, reparer

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

HandySwing. Bruksanvisning

HandySwing. Bruksanvisning HandySwing Bruksanvisning IMM1063_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 Illustrasjon 5 Illustrasjon 7 Illustrasjon 8 Illustrasjon 6 2 Innhold Overskrift...

Detaljer

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41 2 Innhold Side Pakkens innhold...36 Innledning... 37 Installasjon... 38 Fjernkontroll...39 Spesifikasjoner... 40 Informasjon... 41 Pakkens innhold HDMI 2-til-1-svitsj for lyd og video IR-forlenger Infrarød

Detaljer

Tourniket. Den allsidige karuselldøren. Door Systems

Tourniket. Den allsidige karuselldøren. Door Systems Door Systems Tourniket Den allsidige karuselldøren Tourniket er en iøyefallende karuselldør av høy kvalitet. Dens unike design kombinert med dens fleksiblitet gir arkitektoniske muligheter. Med karuselldørens

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer