HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FLERBRUKSHALL. Konkurransepreget dialog Totalentreprise - NS KONKURRANSEGRUNNLAG FASE 2, 3 og 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FLERBRUKSHALL. Konkurransepreget dialog Totalentreprise - NS 8407. KONKURRANSEGRUNNLAG FASE 2, 3 og 4"

Transkript

1 HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FLERBRUKSHALL Konkurransepreget dialog Totalentreprise - NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAG FASE 2, 3 og 4 Prosjektutvikling Pristilbud Tildeling av oppdraget Illustrasjon fra Mulighetsstudie PKA Arkitekter, Asplan Viak og Lusparken Arkitekter, skrevet ut

2 Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall Side 2 av 34

3 Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall 1 ANSKAFFELSEN Oppdragsgiver kan benytte konkurransepreget dialog ved tildeling av særlig komplekse kontrakter. Ref. FOA En kontrakt er særlig kompleks når oppdragsgiver ikke er i stand til: A) i samsvar 17-3 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner) tredje ledd objektivt å presisere de tekniske vilkår, som kan oppfylle deres behov og formål, eller b) objektivt å presisere de rettslige eller finansielle forhold i forbindelse med prosjektet. Henvisning til Doffin ID: av Anskaffelsesprosedyren Etter forutgående prekvalifisering gjennomføres konkurransen som en fasedelt begrenset konkurransepreget dialog iht. Forskrift om offentlige anskaffelser Del III Anskaffelser over EØSterskelverdiene. Dialogfase Forskriftens 20-8 til Skriftlig informasjon om konkurransen og konkurranses innhold er sendt ut i fase 1. Dette dokumentet utgjør supplerende informasjon om gjennomføring av konkurransen etter fase 1. Ved dialog i flere faser kan antall løsninger (leverandører) begrenses i hver fase. Leverandørenes løsninger og andre fortrolige opplysninger holdes hemmelig for de andre så fremt leverandøren ikke har samtykket til formidling. Ved deltakelse i denne konkurransen samtykkes det til offentliggjøring av deler av innlevert materiale i fase 1. Juryens rapport vil ha en offentlig del som beskriver prosjektene generelt, og en tilbakemelding til hver av de tre leverandørene som går videre til fase 2 som er skjult for hverandre og offentligheten. For øvrig er prosjektløsningene unntatt offentliggjøring i fase 1. Byggherre vil ikke aktivt informere om løsninger fra prosjekt som ikke går videre, men tar ikke ansvar for at disse av andre årsaker kan komme inn i videre utvikling av de vinnende prosjektene. Tilbud leveres etter at oppdragsgiver har funnet den eller de løsninger som oppfyller dennes behov. Ved sluttevaluering skal det foreligge min 3 tilbydere. Tildeling skjer iht. tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget Fase 1: Konsept - Plan og design Innledende fase om plan og design for Heimdal videregående skole og flerbrukshall, hvor de 3 beste forslagene går videre til fase 2. En jury kårer de 3 beste prosjektene som går videre til konkurransens fase 2 i henhold til tildelingskriterier for fase Fase 2: Prosjektutvikling De tre beste prosjektforslagene fra fase 1utvikles av konkurransedeltakerne gjennom dialog/samspill med byggherre. Dialogen med brukere vil bli koordinert gjennom byggherres representanter. Innspill fra områdeplanlegging, regulering og samarbeids med Trondheim kommune og evt. andre tas inn i denne fase og koordineres gjennom byggherre Fase 3: Pristilbud Når fase 2 prosjektutviklingsfasen avsluttes, utarbeider konkurransedeltakerne et endelig pristilbud for prosjektforslaget. Leverandør skal levere et tilbud på forenklet forprosjektnivå, inkludert tegninger og beskrivelser. Det er ingen dialog i denne fasen. Side 3 av 34

4 Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall Fase 4: Tildeling av oppdraget Leverandøren av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet tildeles oppdraget med å prosjektere og utføre totalentreprisen i samspill med byggherre og brukere. Pristilbudene evalueres av STFK sin prosjektgruppe iht. fastsatte tildelingskriterier for fase 2. Det inngås totalentreprisekontrakt med vinneren av det økonomisk mest fordelaktig tilbudet på videre prosjektering og utførelse av oppdraget Fase 5: Prosjektering og utførelsesfasen Totalentreprise med samspill. Kontrakt basert på NS 8407 og særskilte bestemmelser for dette prosjektet Fase 6: Drift Fullskala prøvedrift gjennomføres i god tid før overtakelse. Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan for overtakelsesprosessen som beskriver tidspunkter og aktiviteter for gjennomføring av ferdigbefaringer og overtakelsesforretning(er). Denne planen skal utarbeides og vedlegges som et kontrakts dokument. Side 4 av 34

5 Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSEN Anskaffelsesprosedyren Fase 1: Konsept - Plan og design Fase 2: Prosjektutvikling Fase 3: Pristilbud Fase 4: Tildeling av oppdraget Fase 5: Prosjektering og utførelsesfasen Fase 6: Drift TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSSKJEMA OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET Politiske og administrative vedtak Prosjektets art og omfang Forbehold/avlysning av konkurransen Kort beskrivelse av prosjektet Areal Energi og miljømål Synlighet og lydisolasjon Geoteknikk Regulering Beliggenhet og atkomst Prosjektets tiltaksprofil Offentlige tillatelser OPPLYSNINGER OM OPPDRAGET Andre entrepriser ved delt totalentreprise Tiltransport Totalentreprenørens rolle Organiseringen av SHA-arbeidet Fremdriftsforhold Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Andre forhold Godkjenningskrav GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN Generelle regler Obligatoriske kvalifikasjonskrav Utlevering av konkurransegrunnlaget Fase 2 Prosjektutvikling Møte- og milepælsplan fase Honorar for fase Tilbudsfrist Levering av tilbud Krav til tilbudet Tilbudsåpning Kunngjøring av vinnerforslaget Alternative løsninger Vedståelsesfrist Kriterium for valg av tilbud Forbehold i tilbudet Forkastede tilbud Forhandlinger Administrasjon av konkurransen Side 5 av 34

6 Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall 7 KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Supplerende kontraktsbestemmelser Byggherre Byggherremøter Møter med kontraktsmedhjelpere Partenes sikkerhetsstillelse Totalentreprenørens forsikring Partenes representanter Valg av kontraktsmedhjelpere Lover, forskrifter og offentlige vedtak Arbeidstid Støyende arbeider Støv fra rive og grave arbeider Avtalt risikoovergang Indeksregulering Innestående beløp Retten til å pålegge endringer Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv Totalentreprenørens søksmål Prøvedrift Dagmulktbelagte frister Dagmulktens størrelse Gjennomføring av utbedringen Avbestilling Rettigheter til prosjektmaterialet Oppmannsavgjørelse Tvisteløsning Avtaledokument Forretningsrutiner Reklame Utenlandsk arbeidskraft Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold Krav om HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold Fornyede skatteattester/hms-egenerklæring Lærlinger Kommunikasjon mellom partene Anleggsledelse Lønns- og arbeidsvilkår Sosialt ansvar DOKUMENTER SOM DEL AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Kvalifikasjonsgrunnlag Tildelingskriterium og undertildelingskriterier Oversikt over tilbudt personell - mal PA-bok for gjennomføring av prosjektet Byggeprogram Krav til dokumentasjon Teknisk beskrivelse med tilbudsposter SHA-plan Framdriftsplan Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og rådgivere Prosjekteringsanvisninger Bygg- og brukerutstyr Målsetting miljøambisjoner - Energi og materialer Søknad om støtte fra Enova Forslag til EPC Energy Performance Contract Geoteknikk Andre vedlegg Side 6 av 34

7 2 TILBUDSINNBYDELSE Sør-Trøndelag fylkeskommune, bygge- og eiendomstjenesten ønsker tilbud på: Totalentreprise for Heimdal videregående skole og flerbrukshall Følgende anskaffelsesprosedyre er valgt for denne anskaffelsen: Begrenset anbudskonkurranse med konkurransepreget dialog Vi viser forøvrig til kunngjøring i DOFFIN-/TED-databasen og konkurransegrunnlaget. Trondheim Rune Venås Bygge- og eiendomssjef STFK Side 7 av 34

8 2.1 TILBUDSSKJEMA Prosjekt nr: Prosjektnavn: Heimdal videregående skole og flerbrukshall Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse: Telefonnummer: E-postadresse: Webadresse: Besøksadresse: Pris A.1 Tilbudets hovedposter 0 Prosjektering 1 Rigg og drift kr 2 Bygning kr 3 Sanitær kr 4 Ventilasjon kr 5 El-arbeider kr 6 Teleteknikk kr 7 Automatisering kr 8 Heis kr 9 Utomhus kr Sum tilbudets hovedposter ekskl. mva. kr Mva. kr Sum tilbudets hovedposter inkl. mva. (kontraktssum) kr A.2 Samlet tilbudssum inkl. mva (skal ligge til grunn for tilbudsevalueringen) Total pris eks. mva. Merverdiavgift Total pris inkl. mva. A. Tilbudets hovedposter Kr Kr Kr (A1) B. Påslag Kr Kr Kr C. Timepriser Kr Kr Kr D. Fast pristillegg, tilbud Kr Kr Kr E. Opsjoner Kr Kr Kr F. EPC-kontrakt Kr Kr Kr G. Fradrag Enova-støtte Kr - Samla pris for oppdraget. Kr Kr Kr Side 8 av 34

9 B. Påslagsprosenter basert på stipulerte vederlag Stipulert vederlag byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av administrerte sideentreprenører % påslag x kr = kr Stipulert vederlag tiltransport av underentreprise % påslag x kr = kr Påslagsprosent endringer (tilbud underentreprenør) gjennom TE % påslag x kr = kr Påslag regnings arbeider: Stipulert vederlag netto innkjøp materialer % påslag x kr = kr Stipulert vederlag netto kostnad transport % påslag x kr = kr Stipulert vederlag netto kostnad maskiner % påslag x kr = kr Stipulert vederlag netto kostnad ekstern lønn/montasje % påslag x kr = kr Sum påslag ekskl. mva. føres til A.2 kr C. Timepriser for regningsarbeider eks. mva: Fag Timepris saksansvarlig Prosjektleder 200 Prosjekteringsleder 200 Arkitekt 200 Ansvarlig søker 200 Landskapsarkitekt 200 Rådgivende ingeniør byggteknikk 200 Rådgivende ingeniør VVS-teknikk 200 Rådgivende ingeniør elektro 200 Rådgivende ingeniør brannteknikk 200 Rådgivende ingeniør geoteknikk 200 Rådgivende ingeniør akustikk 200 Timer Sum Side 9 av 34

10 Teknisk koordinator totalentreprenør 200 Miljø- og energi rådgiver 200 Anleggsleder totalentreprenør 200 Fagarbeider Formann 200 Bas 200 Bygningsarbeider 200 Rørlegger 200 Ventilasjon 200 Elektro Sum overføres til A.2 D. Indeksregulering, eks mva D.1: Fast pristillegg for angitt oppdragsperiode: Delsummen skal føres til sammendrag over. Kr.. D.2: Indeksregulering etter SSB sin totalindeks for boligblokk årlig, med basis i kontrakts måned. E. Opsjoner, eks mva Ønska opsjoner prises her og føres med 50 % til sammendrag over. E.1: Opsjon 1 som beskrevet Kr.., 50 %: Kr.. E.2: Opsjon 2 som beskrevet Kr.., 50 %: Kr. Sum overføres til A.2 Kr.., 50 %: Kr. Opsjoner og prosentandel for opsjoner kan bli nærmere beskrevet i dialog med oppdragsgiver. F. EPC Energy Performance Contract Pris på foreslått Energy Performance Contract føres her Sum overføres til A.2. Kr. G. Beregnet Enova støtte Pris på beregnet støtte fra Enova til enegitiltak føres her Sum overføres til A.2. Kr. Side 10 av 34

11 Kvalifisering ved bruk av forpliktelseserklæring fra kontraktsmedhjelpere Når tilbyder ikke har kompetansen som kreves i egen organisasjon, skal tilbyder fremlegge forpliktelseserklæringer fra kontraktsmedhjelpere vedlagt den dokumentasjonen som kreves i nevnte punkt. Se skjema «Forpliktelseserklæring fra kontraktsmedhjelper» vedlegg 8.1 Kontraktsmedhjelpere som er avklart: Prosjekteringsleder tidligere angitt i prekvalifisering Arkitekt tidligere angitt i prekvalifisering Landskapskapsarkitekt tidligere angitt i prekvalifisering Rådgivere byggfag/statikk tidligere angitt i prekvalifisering Rådgivere akustikk tidligere angitt i prekvalifisering Rådgivere ventilasjonsteknikk, automasjon og rør tidligere angitt i prekvalifisering Rådgivere elektro tidligere angitt i prekvalifisering Rådgivere brannteknikk tidligere angitt i prekvalifisering Teknisk koordinator tidligere angitt i prekvalifisering Energi og miljø tidligere angitt i prekvalifisering Øvrige kontraktsmedhjelpere: Rådgiver geoteknikk Grunnarbeider Betongarbeider Stål- og metallarbeider Tømrerarbeider Taktekkingsarbeider Snekkerarbeider Glassarbeider Bærende metall- eller betongkonstruksjoner Brannalarm, nødlys og ledesystem Elektroinstallatør Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner Ventilasjons- og klimainstallasjoner Løfteinnretninger Blikkenslagerarbeider Malerarbeider Utomhusarbeider Side 11 av 34

12 Ovenfor nevnte ytelser utgjør... % av kontrakten. Garantier Garantiene vil bli stilt gjennom:... Forsikring Forsikringer vil bli stilt gjennom:... Tiltaksklasse Vårt firma er godkjent i tiltaksklasse:... Komplett tilbud skal bestå av: Se 6.9 Krav til tilbudet. Firma:(stempel) Organisasjonsnummer:......, den Underskrift Side 12 av 34

13 3 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE EIER BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune Politisk og administrativ organisering, se Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten Telefon sentralbord: Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Prosjektsjef Roger Nordahl PROSJEKTLEDELSE Prosjektleder Marit Sollien Prosjektutvikler Hege Herdlevær Brukerkoordinator Roger Nordahl Brukerkoordinator Stein Borgersen ØVRIGE PROSJEKTDELTAKERE Energi og miljø ansvarlig Torger Mjønes Prosjektsekretær Therese Lehn BRUKERORGANISASJON Rektor Heimdal videregående skole Ivar Husby Fylkestannlegen Inger T. Melø, Fylkestannlege ADRESSER Postadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Besøksadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Bytorget Erling Skakkes gate Trondheim Side 13 av 34

14 Side 14 av 34

15 4 OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET 4.1 Politiske og administrative vedtak Vedtak om prosjektet er behandlet i Fylkestinget i april Tomteavklaring er foretatt i Formannskapet i Trondheim kommune i april Siste politiske vedtak vedrørende prosjektets størrelse og kostnadsramme er fra Fylkestinget Det tas generelt forbehold om politisk godkjenning av prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vedtak sak 91/14 FT Samlet brutto areal for hovedprosjektet bestående av Heimdal videregående skole, flerbrukshall med 2 spilleflater og tannklinikk, avgrenses til en øvre ramme på m2 BTA. Øvre økonomisk ramme settes til 704,1 millioner kroner (2012-kroner). 2. Arealer for PPT, barnevernsteam Trondheim syd/vest inkluderes i prosjektet. Frigjorte midler til leie av lokaler inngår i finansiering av arealene. 3. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer for parkeringsanlegg under bakken på m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 4. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer «Ungdomsgruppa» på 766 m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 5. I tillegg til de to hallflatene som inngår i hovedprosjektet, etableres det en 3. spilleflate i flerbrukshallen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå en forretningsmessig avtale med Kolstad Håndball om eierskap til og drift av den 3. spilleflata. 6. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å tilrettelegge flerbrukshallen til topphåndball med tribuneanlegg. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 7. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å oppnå gode flerbruksfunksjoner knyttet til idrett- og kulturarealer i hovedprosjektet, spesielt gjelder dette aktiviteter knyttet til kulturskolen i Trondheim kommune og nærmiljøet på Saupstad. 8. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å legge inn tiltak som bidrar til å realisere Fylkestingets ambisjoner om reduksjon i klimagasser. Tilskudd og ekstra kostnader som særskilt knytter seg til «nullutslippsbygg» fremmes som egen sak for Fylkestinget høsten Det avsettes 6 millioner kroner til planlegging og videre bearbeiding av vinnerprosjektene fra fase 1. Dette kommer i tillegg til tidligere avsatt ramme på 6 millioner kroner til planlegging fram mot konkurranse. Samlet planleggingsramme på 12 millioner kroner (2014-kroner) kommer i tillegg til øvre økonomiske ramme for hovedprosjektet 4.2 Prosjektets art og omfang Prosjektet omfatter konkurransegrunnlag fra fase 1 og 2, rom- og funksjonsprogram, tilbakemeldinger fra byggherre i dialogmøter samt godkjente tegninger, dokumenter, vedlegg og politiske vedtak. Fylkestinget har satt et forbehold om politisk godkjenning knyttet til følgende punkt: Side 15 av 34

16 3. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer for parkeringsanlegg under bakken på m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 4. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer «Ungdomsgruppa» på 766 m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. Inntil annen politisk beslutning foreligger skal prosjektet nå skal inkludere: a) en 3. hallflate utover de to som er programmert. Ekstra areal til garderober inkluderes ikke b) arealer for PPT c) parkeringsanlegg d) arealer for ungdomsgruppa e) tribuneanlegg for topphåndball, inkludert rømningskapasitet for 2000 sitteplasser. Se vedlegg arenakrav håndball f) «tiltak som bidrar til å realisere fylkestingets ambisjoner om reduksjon i klimagasser» Nærmener detaljer om bestillingen for pkt. a, c og d vil bli angitt eget brev til konkurrentene i uke 46. Trondheim kommune har fattet et vedtak i Formannskapet den som angir at skolestrukturen på Saupstad /Kolstad skal tilrettelegge for en ny barneskole og en ny ungdomsskole sør for ny Heimdal videregående skole. Videre har de bestemt at Heimdal videregående skole og flerbrukshall ikke skal flyttes mer enn høyst nødvendig, at Huseby ungdomsskole skal bestå i byggetiden, for deretter å rives og tomta bli til grøntdrag. Administrasjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har sammen med byplan sett på utfordringene, og foreslår å flytte elevene på Huseby ungdomsskole over i midlertidige lokaler i byggeperioden. Dersom dette blir løsningen vil Heimdal vgs. og flerbrukshall trekkes nærmere Huseby badet og Husebyhallen. Dette legges til grunn for videre arbeid. STFK far anbefalt en minimums avstand til eksisterende Huseby bad på 12 meter for å unngå setningsskader på eksisterende badeanlegg, samt tilrettelegge for sikker varelevering til hallen. Dette er kun en antakelse og ikke vurdert av RIB eller geotekniker. Se vedlegg «tomtealternativ A» og «tomtealternativ B» fra byplankontoret. Prosjektet skal styres med vekt på å finne løsninger som gir best mulig totaløkonomi. I tillegg til investeringskostnader vil kostnader til bygningsforvaltning, drift- og vedlikehold samt livssyklusvurderinger i et 60 års perspektiv inngå. En modell for å beskrive og vurdere totaløkonomien i prosjektet utarbeides i fase Forbehold/avlysning av konkurransen Oppdragsgiver tar generelt forbehold om gjennomføring av prosjektet. Forventet økonomisk fortjeneste, erstatning for tap eller avbruddskompensasjon dersom prosjektet må stoppes/avbrytes kan ikke under noen omstendighet kreves. 4.4 Kort beskrivelse av prosjektet Prosjektet er beskrevet i konkurransegrunnlaget for fase 1. I fase 2 utvikles prosjektforslaget i dialog med byggherre, og evt. senere avklaringer innarbeides. Side 16 av 34

17 4.5 Areal Et av konkurransens mål er å utfordre deltakerne til å finne ytterligere effektiviseringspotensial når det gjelder sambruk og gode løsninger for de beskrevne funksjonene, gjennom fleksibilitet, generalitet og elastisitetstenking i planløsningene og ikke minst lav B/N-faktor. 4.6 Energi og miljømål STFK har som partner i ZEB (Zero Emission Buildings) valgt å legge klare miljøambisjoner knyttet til prosjektet Nye Heimdal videregående skole. Prosjekt har følgende krav til klimagassutslipp; ZEB O (Operation) Beregnet klimagassutslipp fra energibruk relatert til drift av bygningene skal over året kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi i tråd med de kriterier ZEB har definerte. ZEB 20% M (Materials) 20% av klimagassutslipp forbundet med materialbruk i prosjektet, kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi gjennom byggets levetid, i tråd med de målemetoder for energibruk og klimagassutslipp i tråd med de kriterier ZEB har definert. 4.7 Synlighet og lydisolasjon Det er et ønske at skolen skal ha et åpent preg med synliggjøring av aktiviteter. For nybygg kan det forutsettes at ca. 30 % av innvendige vegger utføres i glass, men med tilstrekkelig lydisolasjon. Det vil være et stort fokus på redusert lyd gjennomgang (også fra tekniske anlegg) og god rom akustikk. 4.8 Geoteknikk Multiconsult har gjennom rammeavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å foreta grunnundersøkelser på tomta. Funnene fra boreprøvene og rapporten fra Multiconsult vil være tilgjengelig for deltakerne i fase 2. Deltakerne er selv ansvarlig for geoteknisk rådgivning og utførelse i tilbudet. Se vedlegg Regulering Bygge- og eiendomstjenesten har inngått avtale med Selberg Arkitekter om å gjennomføre reguleringsprosessen parallelt med konkurransen. Det betyr at konkurrentene må stille i egne møter med reguleringsarkitekt og byggherre, og bistå med tegninger/illustrasjoner og nødvendig underlagsmateriale til reguleringsprosessen. Det forventes 2.gangs vedtak for reguleringsplanen i september Beliggenhet og atkomst Som beskrevet i konkurransegrunnlaget for fase 1, inkludert vedlegg og svar på spørsmål. Ytterligere avklaringer gjøres i dialog med byggherre Prosjektets tiltaksprofil Prosjektets tiltaksprofil vurderes av byggherre til tiltaksklasse 3. Avklaringer med byggesakskontorer for Trondheim kommune er ikke gjennomført. Side 17 av 34

18 4.12 Offentlige tillatelser Gjennomføring av forhåndskonferanse, samt søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelser og ferdigattest for hele anlegget skal inngå i tilbudet. 5 OPPLYSNINGER OM OPPDRAGET 5.1 Andre entrepriser ved delt totalentreprise Sideentrepriser for byggherrestyrte leveranser kan bli aktuelt. Omfang avklares i dialogfasen og/eller etter at leverandør er valgt. 5.2 Tiltransport Tiltransport av byggherrestyrte delleveranser kan bli aktuelt. 5.3 Totalentreprenørens rolle Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. den til enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgivingen, og kostnader skal være inkludert i tilbudet: Ansvarlig søker Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig utførende Ansvarlig uavhengig kontrollerende prosjektering og utførelse a) Bygningsfysikk b) Konstruksjonssikkerhet c) Geoteknikk d) Brannsikkerhet e) Universell utforming Andre områder som kommunen kan pålegge uavhengig kontroll Ansvarlig søker for alle andre offentlige tillatelser. 5.4 Organiseringen av SHA-arbeidet STFK og leverandører skal organisere SHA-arbeidet slik at våre forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir ivaretatt. Avtaler med SHA-koordinator for prosjektering og SHA-koordinator for utførelse blir satt opp i samsvar med byggblankett Norsk Standard 8440 B. Se også vedlegg 7.9 Byggherrens SHA-plan. Totalentreprenør skal medta SHA-koordinator for prosjektering i sitt tilbud, mens byggherren vil engasjere egen SHAkoordinator for utførelse. 5.5 Fremdriftsforhold Nedenfor nevnte fremdrift er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene skal imidlertid justeres i samsvar med fremdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og fylkeskommunens egen administrative og politiske behandling av saken. Antatt dato for igangsetting av byggearbeider: oktober 2015 Delfrister, se kontraktens bestemmelser. Antatt antall måneder byggetid: 18 mnd. Se framdriftsplan vedlegg 7.10 Side 18 av 34

19 5.6 Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Det følger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg. 5.7 Andre forhold I tillegg er totalentreprenør ansvarlig for å utarbeide nødvendig underlagsmateriale (tegninger/beskrivelse og illustrasjoner) innenfor gitte tidsfrister til reguleringsarkitekt som gjennomfører reguleringsplanprosessen. (Stram tidsplan) Ansvarlig for å levere nødvendig underlag og bistand til byggherre for søknad om blant annet spillemidler, søknad om støtte til Enova og evt. andre. Dette inkluderer innsyn i økonomiske kalkyler og regnskap for de elementene som det søkes økonomisk støtte for. I søknaden om prekvalifisering er det levert dokumentasjon mht. gruppas sammensetning. Dersom totalentreprenøren ønsker å endre eller å utvide med andre aktører i gruppa, skal dette forelegges oppdragsgiver til vurdering og godkjenning. Se vedlegg Godkjenningskrav Totalentreprenøren skal være godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven tiltaksklasse 3 for alle fag, herunder for SØK. Aktører som ikke har sentral godkjenning, må før kontrahering dokumentere at de vil oppnå nødvendig godkjenning i Norge i tiltaksklasse 3 for dette prosjektet. 6 GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN 6.1 Generelle regler De regler som skal gjelde for gjennomføringen av denne anskaffelsen fremgår av lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og nedenfor stående supplerende regler. Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen. Tilbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget. 6.2 Obligatoriske kvalifikasjonskrav Alle tilbydere er tidligere kvalifisert. 6.3 Utlevering av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget for fase 2 sendes på e-post den 7. november 2014 og suppleres/revideres underveis i dialogprosessen. 6.4 Fase 2 Prosjektutvikling Se vedlegg 6.4 Dialogen i fase 2, der regler for kommunikasjon er angitt. Fase 2 starer med individuelle samlinger for hvert prosjektteam, der byggherre og leverandør samhandler om utvikling av prosjektforslaget. Brukerinnspill vil bli formidlet individuelt til gruppene gjennom byggherres representanter. Side 19 av 34

20 Byggherre utarbeider en felles plan for møter og samhandling, se vedlagt møteplan for fase 2. Videre vil det bli tilbudt en fellessamling med ZEB, for gjennomgang av energi og klimamål, og hvordan disse evalueres. STFK er i dialog med Trondheim kommune, Kolstad håndball, Kolstad fotball, områdeløft Saupstad med flere. Innspill fra eksterne brukere og interessenter som skal hensynas i prosjektet vil bli formidlet fra byggherre i dialogen. I tillegg har STFK dialog med Enova, Husbanken, Trønderenergi og Statskraft varme, med flere. Prosjektet skal prosjekteres iht. gjeldende krav for spillemidler. I den grad krav til dokumentasjon i løsningsforslagene er nødvendig for å søke om økonomisk støtte eller tilrettelegge for en bestemt type løsning, vil dette bli formidlet i dialogfasen med byggherre. Brukere vil få presentert deler av prosjektet i egne møter med byggherre, slik at de kan kommentere innhold og forslag til løsninger underveis. Det vil ikke være dialog mellom medlemmer av leverandørgruppa og brukere. Alle innspill og tilbakemeldinger koordineres gjennom byggherres representanter. Det kan være aktuelt med enkelte særmøter der representative brukere, byggherre og leverandør er tilstede for å avklare relevante problemstillinger. STFK har engasjert en egen uavhengig reguleringsarkitekt, som får i oppdrag å utarbeide et eller flere reguleringsforslag for løsningsforslagene i konkurransen. Teamene må bistå reguleringsarkitekten med nødvendig informasjon og underlag gjennom hele fase Møte- og milepælsplan fase 2 Se vedlegg 6.5 Møte- og milepælsplan for fase 2. Tidligere utsendt. 6.6 Honorar for fase 2 Se vedlegg 6.6 Leveranse og betalingsplan fase 2. De teamene som leverer komplette tilbud på løsning og pris iht. konkurransegrunnlaget innen angitt frist vil få utbetalt et honorar på ,- NOK ekskl. mva. pr. team. 6.7 Tilbudsfrist Forutsatt at byggherre har funnet løsninger som tilfredsstiller sitt behov, avsluttes dialogen 30. mars, og frist for å levere tilbud er 30. april 2015 (lik for alle leverandører) 6.8 Levering av tilbud Tilbudet leveres i lukket konvolutt/pakke tydelig merket: «Sør-Trøndelag fylkeskommune Bygge- og eiendomstjenesten v/marit Sollien Tilbud Heimdal videregående og flerbrukshall» og leveres i: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bytorget, Erling Skakkes gt. 14, 7013 Trondheim Tilbud kan ikke sendes med post, telefaks eller E-post. Besvarelser som ikke er mottatt innen avtalt tidsfrist, vil bli avvist. Side 20 av 34

21 6.9 Krav til tilbudet Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilbudet skal bestå av følgende deler skilt med nummererte skilleark (også elektronisk versjon): 0. Signert tilbudsbrev med forpliktende tilbudssum og alle forbehold tydelig angitt. 1.1 Oppdatert dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt, inklusive skatteattester, HMSegenerklæring og eventuelle forpliktelseserklæringer - i samsvar med detaljerte krav i vedlegg Komplett utfylt, firmastemplet og signert tilbudsskjema kap Etterspurt dokumentasjon - i samsvar med detaljerte krav i vedlegg Utfylt beskrivelse med priser, vedlegg 8.7 Tilbudet skal leveres i et eksemplar på papir og ett elektronisk eksemplar på flyttbart medium. Ved motstrid mellom papir og elektronisk versjon skal papirversjon legges til grunn. Tilbudet skal ikke stiftes, limes eller bindes inn på en måte som vanskeliggjør kopiering Tilbudsåpning Åpning av tilbudene skjer umiddelbart etter innlevering. Tilbyderne har ikke anledning til å være til stede Kunngjøring av vinnerforslaget Det vil etter at vinner av konkurransen er kåret, bli avholdt en vinnerseremoni med kunngjøring av vinnerforslaget. Vinnerteamet vil få beskjed på forhånd. Alle deltakere inviteres til å delta Alternative løsninger Det er anledning til å gi pris på alternative løsninger som egne vedlegg, men de beskrevne løsninger skal uansett alltid prises komplett. Alternative løsninger angis i eget følgeskriv til tilbudet. Alternative løsninger skal prises komplett, og skal ha samme detaljeringsgrad som i konkurransegrunnlaget for øvrig Vedståelsesfrist Tilbyderen må vedstå seg sitt tilbud i 180 dager fra tilbudsdato Kriterium for valg av tilbud Tildelingen skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn for valg av tilbud. Se vedlegg 7.2 Tildelingskriterium og undertildelingskriterier ved kontrahering av totalentreprenør Forbehold i tilbudet Forbehold som ikke medfører avvisning, vil bli skjønnsmessig priset av oppdragsgiver. Side 21 av 34

22 6.16 Forkastede tilbud Forkastede tilbud vil ikke bli returnert til tilbyderne Forhandlinger Tilbyders tilbud skal være bindende og det forhandles ikke Administrasjon av konkurransen STFK, Bygge- og eiendomstjenesten har kunngjort og administrerer konkurransen. Kontaktperson for alle henvendelser i denne konkurransen er: Navn: Marit Sollien Telefon: E-post: Side 22 av 34

23 7 KONTRAKTSBESTEMMELSER 7.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med de unntak, endringer og suppleringer som følger av de nedenfor stående bestemmelsene. 7.2 Supplerende kontraktsbestemmelser Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i parentes Byggherre (1.1) Endring Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt Byggherremøter (4.2, tredje ledd, første punktum) Endring Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker Møter med kontraktsmedhjelpere (4.3) Endring Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene innen 3 dager etter avholdt møte. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter Partenes sikkerhetsstillelse (7) Tillegg Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011). Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om Tvister Totalentreprenørens forsikring (8) Endring: Andre ledd, siste punktum. Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren Partenes representanter (9) Tillegg Prosjektleder er byggherrens representant. Side 23 av 34

24 7.2.7 Valg av kontraktsmedhjelpere (10.1) Endring Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av kontraktsmedhjelper og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentrepriser med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også kontraktsmedhjelperen og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser med kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperen fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år Lover, forskrifter og offentlige vedtak (18.1) Tillegg Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Side 24 av 34

25 7.2.9 Arbeidstid (18.8) Tillegg Totalentreprenøren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetstedet. Dette gjelder spesielt for støyende arbeider og alle arbeider i eksamenstid eller tilsvarende Støyende arbeider Det skal varsles særskilt ved planlegging og gjennomføring av støyende og arbeider, slik at berørte parter/naboer blir orientert og tiltak kan koordineres Støv fra rive og grave arbeider Støv fra rive og gravearbeid skal reduseres til et minimum. Det må påregnes tiltak for å redusere støv fra byggeplassen Avtalt risikoovergang (24.2.1) Endring, første ledd Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsningen og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. Dette innebærer at han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv Indeksregulering (26.2) Endring, første ledd Ved eventuell avtale om indeksregulering skal dette gjelde for 80% av beløpet i opprinnelig kontrakt Innestående beløp (27.2.2) Innestående beløp faktureres når byggherren har godkjent prøvedriftsperioden. Ved delovertakelser kan innestående beløp reduseres forholdsmessig Retten til å pålegge endringer (31.1) Tredje ledd, siste punktum Prosentsatsen skal være: 20 % Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (34.1.3) Samla endring Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt og ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva. Side 25 av 34

26 B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum ekskl. mva.) Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning påslag knyttet til innkjøp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv., avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres, regnet i måneder for halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato. Forlenget byggetid Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva. Y = opprinnelig byggetid. Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres, regnet i måneder for halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato Totalentreprenørens søksmål (35.2.a) Utgår Prøvedrift (38.2) Tillegg til tredje ledd. Prøvedriftens omfang Det skal alltid være prøvedrift. I beskrivelsens prisbærende poster vil det fremgå hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor, bygg, tekniske anlegg og installasjoner prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer etter overtakelse. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at bygg og teknikk fungerer tilfredsstillende vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav Side 26 av 34

27 gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/totalentreprenøren rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. Justering av prøvedriftsperiodens lengde Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Totalentreprenørens plikter Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av bygg og teknikk, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres byggherren. Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren Dagmulktbelagte frister (40.2) Tillegg Følgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt: Frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8407:2011 pkt (4 uker).: Dato. Frist for delovertakelse: (avtales særskilt for de ulike delene) Dato. Frist for ibruktakelse av skole/hall/tannklinikk uten overtakelse: Dato. Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: Dato (4 uker før overtakelse).. Frist for utbedring av mangler: Dato Dagmulktens størrelse (40.3) Tillegg Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av sluttfristen. Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av frist for delovertakelse/-r. Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av frist for ibruktakelse av deler av bygget uten overtakelse. Side 27 av 34

28 Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDVdokumentasjon. Dagmulkten skal være stor kr , - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler Gjennomføring av utbedringen (42.3.3) Tillegg Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse Avbestilling (44) Tillegg Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak. Etter at vedtak er fattet, forbeholder oppdragsgiver seg derfor retten til å avbestille noen eller alle gjenstående deler av oppdraget på de tre nedenfor nevnte tidspunkter: - Etter at innstilling på valg av tilbydere er utarbeidet og ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver. - Etter at brukerprosess er gjennomført, priset revidert forprosjekt er utarbeidet i henhold til ytelsesbeskrivelsen og er ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver Leverandøren har ved avbestilling i disse tilfellene bare krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført. Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å bruke i samsvar med reglene i Rettigheter til prosjektmaterialet (47.2.1) Endring. Første ledd (?) erstattes med dette: Sør-Trøndelag Fylkeskommune blir eier av og har alle rettigheter til alt prosjektmaterialet som utarbeides. Dette gjelder all prosjektdokumentasjon inkl alt fil-materiale som utarbeides. Ved prosjektets avslutning skal alt prosjektmateriale overleveres oppdragsgiver både i papirform, i digitale standard format (IFC, smc, dwg, pdf, doc, xls,..) og i det proprietære filformatet dokumentasjonen er utarbeidet i. Oppdragsgiver skal i ettertid fritt kunne arbeide med elektronisk materiale. (Leverandøren vil få skrivetilgang til prosjektportal på plattform Microsoft SharePoint og skal selv legge inn dokument merket med metadata i samsvar med NS 3456.) Oppmannsavgjørelse (50.3.1) Tillegg Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann Tvisteløsning (50.4) Annet ledd, endring Ved ordinær rettergang skal Trondheim tingrett være verneting i alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. Side 28 av 34

29 Tillegg til bestemmelser i NS 8407: Avtaledokument Avtaledokument skal utformes på grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise Forretningsrutiner Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. Se vedlegg nr 7.4 prosjektets PA-bok Reklame Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. All kontakt med media skal håndteres av byggherren Utenlandsk arbeidskraft Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller kontraktsmedhjelpere har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold Totalentreprenøren skal kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på kroner ekskl. mva. Dette kravet følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-3 jfr. 8-7 eller Krav om HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold Totalentreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på kroner ekskl. mva. Dette kravet følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-4, jfr. 8-8 eller Fornyede skatteattester/hms-egenerklæring Totalentreprenøren skal uoppfordret fremlegge fornyede skatteattester for merverdiavgift og skatt én gang i året frem til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet. Totalentreprenøren skal uoppfordret fremlegge fornyet HMS-egenerklæring én gang i året frem til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet. Erklæringen skal leveres sammen med de fornyede skatteattestene. Samtidig som totalentreprenøren fremlegger sine fornyede skatteattester og HMS-egenerklæring, skal totalentreprenøren fremlegge fornyede skatteattester og HMS-egenerklæring fra sine kontraktsmedhjelpere. Skatteattestene og HMS-egenerklæringene skal ikke være eldre enn 6 måneder på fremleggelsestidspunktet. Side 29 av 34

30 Lærlinger Innafor rammene av EØS-avtaleverket skal totalentreprenør inkl. kontraktsmedhjelpere skal være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning for alle relevante fagområder som kontrakten omfatter Kommunikasjon mellom partene Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner (for eksempel byggeplassledelsen) i prosjektet foregå på norsk Anleggsledelse Totalentreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen. Arbeidsleder/bas skal til enhver tid være på byggeplassen når arbeidene pågår. Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende og begge skal snakke norsk, svensk eller dansk Lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende lønns- og arbeidsvilkår: - På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. - På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene skal på forespørsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. Dersom totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperene/leverandøren/kontraktsmedhjelperene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren Sosialt ansvar Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner 1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandøren bruker kontraktsmedhjelpere til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til kontraktsmedhjelperne og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder kontraktsmedhjelperne. 1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se Side 30 av 34

Frøya videregående skole Tilbygg Sjøhuset

Frøya videregående skole Tilbygg Sjøhuset Mal for konkurransegrunnlag for anskaffelser av totalentrepriser NS 8407:2011 (Blå bok 3 i FEF KS) Fylkesdato: 150814 Filnavn: ver177.doc FEF dato: 150514 Side: 1 av 20 Frøya videregående skole Tilbygg

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Nybygg av fleridrettshall

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Utbedringsarbeider for Legevakten

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT (OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN (Dato) Avtaledokument på grunnlag av NS 8401 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som oppdragsgiver Organisasjonsnummer: 938

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Hovedentreprise etter NS 3430

KONKURRANSEGRUNNLAG. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Hovedentreprise etter NS 3430 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Hovedentreprise etter NS 3430 Prosjektnr: 08/7861 Prosjektnavn: Utbedring fasade Storhamar vgs Storhamar videregående skole Hamar Dato: 4. mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om 171/2013 Rehabilitering av Alnsjøen

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) Organisasjonsnummer: 985 987 246 og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer.:. om Generalentreprenør

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

AVTALEDOKUMENT mellom

AVTALEDOKUMENT mellom AVTALEDOKUMENT mellom 1. Partene Byggherre Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon og Totalentreprenør Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal Vedlegg 1 AVTALE om Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal For perioden xxxxxx xxxxxx Utgave 1.0 Side 1 av 6 Innhold 1. AVTALEN... 3 1.2 Avtalen...

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 3 Konkurransegrunnlag 30.10.2013 CD RL CD 2 Krav til mengdekontroll 30.10.2013 CD RL CD 1 Tilbudsdokumentasjon

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Rehabilitering av fasader, utskifting av dører og vinduer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr : om Entreprise K201 Rigg og drift Byggherren Entreprenøren

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Utbyggingsenheten 10 38 01 Åsveien skole, BILAG D VEDERLAG D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer