Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design"

Transkript

1 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

2 KHIB Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) ble etablert i 1996 som en sammenslåing av Statens høgskole for kunsthåndverk og design og Vestlandske kunstakademi. Skolen har i dag sin virksomhet i flere ulike lokaler i Bergen sentrum, og det er ønskelig med en samlokalisering. Den nye skolen skal huse 300 studenter og 100 ansatte og skal bygges på en gammel industritomt ved sydenden av Store Lungegårdsvann, nærmere bestemt Møllendalsveien 61. Kunst- og designhøgskolen skal som institusjon være en viktig innspiller til Bergen som by og til samfunnsdebatten generelt. Skolens fysiske omgivelser skal tilrettelegge for kunstnerisk utfoldelse og være et fristed for studenter og ansatte. Byggets arkitektur skal slik sett tilrettelegge for spennet meliom åpenhet og formidling til innadvendthet og utforskning. Kunst- og designhøgskolen samarbeider med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om samlokalisering av alle KHiB sine funksjoner. Byggeprosjektet har pågått siden 2005 da arkitektkontoret Snøhetta vant den internasjonalt utlyste konkurransen. Den planlagte bygningskonstruksjonen har siden 2005 og frem til dagens design gjennomgått en rekke revisjoner.

3 Tomtens beliggenhet ved Store Lungegårdsvann

4 Aktører Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver. Kunst- og designhøgskolen er bruker. Statsbygg er byggherre og eier. Snøhetta er arkitekt. Rambøll er rådgivende ingeniør. Fakta Byggested: Møllendalsveien, Bergen Brutto bygningsareal: kvm Riving og graving i løpet av 2014 Byggestart: planlagt 1. halvår 2015 Ferdigstillelse: planlagt 1. halvår 2017 Status januar 2014: Detaljprosjekt Kostnadsramme: mill. kr pr. juli 2013 Tomten ligger på Møllendal i Bergen og er bebygd med en industrihall fra 1950-tallet, en del av Sverre Muncks kranfabrikk. Tomten er på 11,45 daa og eies av staten ved Statsbygg. Steinmuren og trær langs Møllendalsvegen har kulturhistorisk verdi og deler av muren er planlagt bevart.

5 Eksisterende industribygg og mur langs Møllendalsveien

6 Utsikt fra skolens innvendige Prosjekthall ut mot Kunstallmenningen

7 Samlokalisering Nye lokaler for kunst- og designhøgskolen skal stimulere til økt tilhørighet, til fellesskap mellom ansatte og mellom utdanningene/profesjonene og skal fremme et dynamisk arbeids- og læringsmiljø. De nye lokalene skal fremme tverrfaglighet og utvikling av sammensatte kompetanser. Skolens plassering i bybildet Det nye institusjonen skal være en generator i den nye bydelen Møllendal i det den skal gi bydelen identitet og være den viktigste offentlige institusjonen i Møllendal. Skolen utgjør fondveggen i bydelens nye offentlige plass; Byallmenningen, og den vil være godt synlig fra andre siden av Store Lungegårdsvann. Om KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ledende innen kunstnerisk utviklingsarbeid og tilbyr høyeste utdanning i Norge innen kunst og design. Utdanningen på KHiB er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap. Gjennom en aktiv og synlig rolle formidles viktigheten og verdien av kunst og design i samfunnet. KHiB tilbyr treårige bachelorstudier og toårige masterstudier innen kunst og design og har stipendiater som er ansatt ved KHiB og er knyttet til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. KHiB har to avdelinger: Avdeling for design Avdeling for kunst Videre tilbys praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som er en ettårig pedagogisk utdanning på fulltid for kunstnere og designere. KHiB driver også etter- og videreutdanning for kunstnere, designere og relaterte yrker.

8 Perspektiv som viser bygget sett fra nord

9 Byallmenningen Byallmenningen er bydelstorg, en offentlig arena der institusjon og by møtes. Kunstallmenningen Kunstallmenningen skolens offentlige arena og en direkte forlengelse av skolens Prosjekthall. Kaféterrassen Skolens sydvestvendte terrasse. Verkstedsgården Skolens interne og avlukkede utendørs gårdsrom med arbeidsterrasser på taket. Samfunnsmål Nybygget skal skape gode og funksjonelle rammer for studentenes og de ansattes virksomhet, og deres forhold til naboene. Nybygget skal være en arena for utdanning, nytenkning og utprøvende kunstenerisk utviklingsarbeid som skal være samfunnsrelevant og på et høyt internasjonalt nivå. Effektmål Opprettholde omfanget, gjennomstrømmingen og kvaliteten på de kunstneriske utviklingsprosjektene i et 30-årsperspektiv. I løpet av en femårsperiode etter ferdigstillelse videreutvikle et sterkt fagmiljø som utfordrer etablert praksis, er nytenkende innenfor kunst- og designfeltet og som gir en 20% økning i deling av kunnskap og formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Oppnå en permanent høyere tilfredshet med arbeids-og læringsmiljøet ved KHiB målt gjennom arbeidsmiljø-og studenttilfredshetsundersøkelser. Oppnå besparelser på ca 20% i driftsutgifter, med særskilt vekt på energibruk og transport, i løpet av fem år.

10 Utsikt fra Prosjekthall til Kunstallmenning

11 Drift Verksteder Verkstedsgården Verksteder Tekniske rom Plan 1 - hovedbygg Prosjekthallens offentlige plan Auditorium Foaje og garderober Keramikkverksted Metallverksted Treverksted Fellesverksted Studentarbeidsplasser Prosjektrom Rengjøringssentral Tekniske rom Auditorium Kunstallmenning Inngang Prosjekthall Foaje Plan 1 - verkstedsgård Driftsverksted med møterom Gipsverksted Sveis/slip/sand-glassblåsing Eksperimentverksted Pusserom, Lakk/blanderom og Avdunsting Arkiv og lager Teknisk rom Utstyrsbod

12 Fasade mot Verkstedgård

13 Prosjektrom Plan 2 Prosjekthallens interne plan Kafé med Kaféterrassen Bibliotek Prosjektrom med lager Studentarbeidsplasser Studentarbeid plasser Prosjekthall Bibliotek Kafeteria

14 Studentarbeidplasser Atelier

15 Verktsted gra kk Verktsted Video studio Plan 3 Administrasjon Atelier Verksted tekstil Verksted Grafikk Videostudio med garderobe Studentarbeidsplasser Atelier Studentarbeid plasser Prosjekthall Administrasjon

16 Utsikt ned i Prosjekthallen fra studentarbeidsplasser i 4.etg

17 Data verksted Plan 4 Atelier Studentarbeidsplasser Atelier/studio Verksted Foto med fotostudio Verksted Data Seminarrom verksted Atelier Seminarrom Studentarbeid plasser Overlys åpent ned Studentarbeidsplasser asser Atelier

18 Perspektiv av Prosjekthallen

19 Prosjekthall Hallen vil brukes til studier og arbeid med 3-dimensjonale fenomener, og den inviterer til å arbeide med store formater. Hallens areal vil brukes til performative aktiviteter med eller uten rammeverk av fysiske materialer. Hallen vil brukes til utstillinger som kan være orientert omkring diskusjonen av objekter, installasjoner eller bilder i dialog med det store rommet de befinner seg i. Hallen vil brukes i arbeid og studie av prosjekter på vegg. Denne type aktivitet fører til ønske om store, plane, hvite flater for projeksjon eller opphenging av store eller små arbeider. Snitt Prosjekthall Oppriss Prosjekthall

20 Perspektiv av Kafeterrassen mot sør

21 Landskap Kunstallmenningen, et generøst byromsgulv med trinnfri adkomst inn til institusjonen. Hovedinngangen er tydelig markert i byrommet. Kunstallmenningen er omkranset av trerekker bestående av små, frodige trær, som gir en god menneskelig målestokk som inviterer til opphold mellom og under trærne. Skolens sydvendte terrasse er lagt i tilknytning med kafeen på plan 2. Kafeterrassen knyttes sammen med den nedenforliggende Kunstallmenningen via en trapp og en generøs amfitrapp med sittemuligheter. Eksisterende natursteinsmur langs Møllendalsveien blir tilpasset siktforhold, bevaring av ekisterende trær og byggegrop Verkstedsgården er skolens interne og avlukkede utendørs gårdsrom med arbeidsterrasser lagt på taket over de en etasjes paviliongene.

22 Utsnitt fasade Detalj av fasade

23 Fasader Yttervegg i hovedfasaden er bygd opp med en isolert klimavegg med en utlektet kledning, der den ytre kledningsplaten ligger med varierende avstand og sprang. Dette gir et tydelig uttrykk, med de skiftende plane flatene som et gjennomgående tema. I tillegg til de generelle sprangene, er det noen steder utkragede «bokser», i form av karnapp som artikulerer seg på veggfl atene. Dette spillet med forskyvning av vertikale fl ater («skuffer») er en grunnleggende formtematikk i prosjektet. Sprangene i den generelle fasaden vil skape et varierende relieff og gi et ulikt skyggespill i løpet av dagen samt skifte med lysforhold. Karnappene er strategisk plassert i forhold til planløsning og utsyn og blir markante volumer i fasaden. Fasade mot øst og nord

24 Prosjektteam detaljfase Byggherre: Statsbygg Bruker: Kunst - og designhøgskolen i Bergen (KHIB) Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet (KD) Prosjekteringsledelse: Statsbygg v/ Terramar Arkitekt: Snøhetta Oslo Landskapsarkitekt: Snøhetta Oslo Rådgivende ingeniør: Rambøll Informasjonsmaterialet er utarbeidet på bakgrunn av prosjektstatus februar 2014.

25

Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen. Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484

Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen. Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484 Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484 Versjon 2, 14. juni 2012 Superside til Concepts trailbase

Detaljer

Statsbygg former det nye Bergen, og tar vare på det gamle

Statsbygg former det nye Bergen, og tar vare på det gamle Statsbygg former det nye Bergen, og tar vare på det gamle vi bygger Bergens nye landemerker HVA ER? Foto: Trond isaksen Få byer i Norge kan skilte med en så mangfoldig og vakker natur, så mange landemerker

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Aktiviteter året 2012

Aktiviteter året 2012 utdanningsinstitusjonene khib Kunst- og designhøgskolen i Bergen Avdeling for design Fagområde møbel- og romdesign/interiørarkitektur TEKST Interiørarkitekt MNIL Eli-Kirstin Eide, PROFESSOR fagområde møbel-

Detaljer

Etablering av kunsthall i Trondheim

Etablering av kunsthall i Trondheim Etablering av kunsthall i Trondheim INNHOLD Mål 2 Anbefaling er 3 Forslag til fremdrift 4 Innledning 5 Alternativene 6 Fjordplassen 17 Nettverk og samarbeidsaktører 18 Organisasjon 19 Økonomi 20 layout&grafikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 Ferdigmelding nr. 686/2010 Prosjektnr. 10913 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk................................. 4 Byggesakens

Detaljer

All kunst i. dette hus

All kunst i. dette hus All kunst i Arkitekttegning «Spansketrappa» Målestokk 1:80 dette hus Fra Seilduksfabrikk til Kunsthøgskole Innhold Virksomhetsidé Introduksjon Anlegget Byggetrinn 2 Statsråd Rektor Historien om Seilduksfabrikken

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Kunstakademiets profil

Kunstakademiets profil Vedlegg Sak 04-12 FUSKJONSBESKRIVELSER FOR KUSTAKADEMIETS LOKALITETER MACK II Kunstakademiets profil Kunstakademiet i Tromsø skal utdanne kunstnere på høyt profesjonelt nivå og bidra med ny kompetanse

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Utarbeidet av: Rambøll AS for Byggekomite prosjekt Østre Porsgrunn Kirke Dato: 24. mars 2014 Revidert: Status: Byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nye avdelingsbygg skiptvet omsorgssenter for barn Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nybygg Nr 687/2010 Ferdigmelding nr. 687/2010 Prosjektnr. 11669 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

KUNSTPLAN NORGES IDRETTSHØGSKOLE

KUNSTPLAN NORGES IDRETTSHØGSKOLE KUNSTPLAN NORGES IDRETTSHØGSKOLE Prosjektopplysninger Tidsperiode: 2014 2017 Prosjektnavn: Rehabilitering Norges idrettshøgskole Byggherre/prosjektansvarlig: Statsbygg Arkitekt: Nils Tveit AS Kunstkonsulenter:

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag...

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag... Budsjettforslag 2014 Cecilia Jonsson: The original arrangement was for a solo violin and a string orchestra. Fra masterutstillingen i Kunst, mai 2012. Foto: Bjarte Bjørkum INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer