Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord"

Transkript

1 Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT

2 Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT INNHOLD Konkurransen side 2 Oppgaven og konkurransens bakgrunn side 2 Innleverte utkast side 4 Juryen side 5 Bedømmelseskriterier side 5 Juryens generelle kritikk side 6 Spesiell kritikk av premierte og innkjøpte utkast side 7 Juryens konklusjon side 15 Åpning av navnekonvolutter side 15 Juryens anbefaling om videre arbeid side 17 KONKURRANSEN Arkitektkonkurransen er kunngjort og gjennomført som en Åpen Plan- og designkonkurranse etter bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser, kapittel 23. Innbyder er Jøssingfjordsenteret, opprettet av Dalanerådet i nært samarbeid med Dalane Folkemuseum og Magma Geopark. Rogaland fylkeskommune sammen med de fire kommunene i Dalane støtter prosjektet. Bygget vil bli finansiert av private, statlige, regionale og lokale midler. Berettiget til deltakelse i konkurransen har vært norske sivilarkitekter/master i Arkitektur samt utenlandske arkitekter med utdanning i henhold til EUs Arkitektdirektiv eller andre utenlandske arkitekter som kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Konkurransen ble kunngjort gjennom Doffin Frist for innlevering av utkast var Juryen hadde første ordinære jurymøte etter innlevering med start 17.mars 2011 og avsluttet med det fjerde jurymøtet 26. mai Juryen har vært på felles befaring i Jøssingfjord før ordinært oppstart av juryarbeid og underveis i juryeringen. Ved fristens utløp var det innkommet 135 forslag, ytterligere ett forslag ble tatt opp til vurdering, da årsaken til forsinkelse skyldes feil av tollvesenet. Norske Arkitekters Landsforbund har hatt ansvaret for den konkurransetekniske gjennomføring etter oppdrag fra Dalanerådet. OPPGAVEN OG KONKURRANSENS BAKGRUNN Kommunen oppnevnte i 2005 en gruppe som utarbeidet rapporten på: Reiselivs- og dokumentasjonssenter i Jøssingfjord. I 2006 laget Hanne Thomsen på oppdrag av Dalane Folkemuseum en utredning om et bergverkssenter i Dalaneregionen. Utredningen var støttet økonomisk av Dalanerådet gjennom geopark prosjektets midler. I 2007 opprettet Dalanerådet en 100% prosjektstilling med formål å klargjøre økonomiske, reguleringsmessige og praktiske spørsmål i forbindelse med et slikt senter. Næringssjefen i Dalane var prosjektansvarlig og styringsgruppen ble samkjørt med Magma Geopark. Rogaland fylke og kommunene i Dalane har bevilget midler til Jøssingfjordsenteret siden Prosjektet har fått arbeidstittel Jøssingfjordsenteret, men det er nødvendigvis ikke den endelige tittel. 2

3 Jøssingfjord Nybygget skal lokaliseres innerst i Jøssingfjord, og Nedre Helleren Kraftstasjon og strandsitterplassen Helleren blir en del av planområdet. Rogaland er i dag et av landets viktigste industrifylker. Fylket har flere industrimuseer og industrihistoriske avdelinger som dokumenterer én enkel industribransje - olje, hermetikk, fajanse, og grafisk industri. Men vi har ingen institusjon som dokumenterer bergverkshistorie. Jøssingfjordsenteret skal gi forståelse for geologien og utnyttelsen av regionens spesielle berggrunn, knyttet til fortidens og nåtidens bergverksvirksomhet, kultur og historie. Det skal synliggjøre hvilken betydning dette har hatt for lokalbefolkningen, og denne virksomhetens forbindelse til resten av landet og verden forøvrig. Den lokale historien i Jøssingfjord Jøssingfjord er et industriområde med kontinuerlig aktivitet i 112 år. På tallet var Helleren og Jøssingfjord i ferd med å utvikle seg til å bli det en kan kalle et klassisk industristed av nasjonal dimensjon. Industrinavn som Albert Hiorth, Fredrik Hiorth, C.W. Søderberg (Søderbergelektroden), Sam Eyde, Albert Petterson, Alf Frantzen og F.M. Tharaldsen var knyttet til industrien og planene her. I 1915 skiftet stålsmelteverket eier og det ble etablert et sinksmelteverk. Eiendommene ble utvidet og den tredje kraftstasjonen ble bygget. Kraftproduksjonen ble raskt firedoblet. De storstilte planene om en industri av internasjonale dimensjoner ble delvis satt ut i livet, men virksomheten ble gradvis nedtrappet på 1920-tallet. Smelteverksbygningene og kraftrettighetene ble kjøpt av Titania i Siste gang bygningene var i bruk var på 1950-tallet og ble senere revet. Nå er det kun kraftstasjonsbygget fra 1907 som står igjen, men det er ikke vanskelig å finne spor av den sydende virksomheten i området. I dag har Titania sitt tørkeanlegg for ilmenitt plassert på toppen av fjellet like over kai og lasteanlegg. Titanias kraftstasjon nr. 4 i Jøssingfjord ble åpnet i første halvdel av Jøssingfjords historie er også Titanias historie. I det svarte, rike kulturlaget som dekker grunnen under Helleren, har arkeologer funnet spor etter bosetting fra eldre steinalder. Bygningene som nå står under Helleren er fra og 1800-tallet, og ble fraflyttet i 1920-årene. Hellerenhusene er omtalt allerede i amtmann de Fines beskrivelse fra 1745, og er kanskje Norges mest fotograferte trehusbebyggelse. Det er nok sammenhengen med den spektakulære naturen og den store Helleren som har gjort de små hus så kjente i Norge. Jøssingfjord var skueplass for de første krigshandlinger på norsk jord under annen verdenskrig. Det tyske hjelpefartøyet Altmark ble bordet av britiske marinesoldater fra destroyeren Cossack 16. februar Nær 300 briter ble befridd fra tysk fangenskap. Sju tyskere mistet livet og begravet på kirkegården i Sokndal. Jøssing ble siden et begrep på norsk motstand mot okkupasjonsmakten. Oppgaven Jøssingfjordsenteret Nybygget skal plasseres i nær tilknytning til Nedre Helleren Kraftstasjon, som vil inngå som en del av senteret. Senteret blir strategisk lokalisert ved Nordsjøvegen (Fv44), innerst i fjorden. Hundre meter sør ligger Hellerenhusene, som også inngår i planområdet. Jøssingfjordsenteret skal være et bygg som vekker interesse for de besøkende med et utstillingsareal på ca 700 m2, der en tredel er til skiftende utstillinger og to tredeler faste utstillinger. For utstillingene legges det vekt på at formidlingsarbeidet også skal basere seg på at publikum gjennom egne eksperimenter skal kunne gjøre seg fortrolig med det utstillingen formidler. Formidlingen skal bygge på vitensentermetodikken. Den dramatiske naturen i område skal utnyttes. Forholdet til friluftsaktiviteter som landskapsstudie, vandringer og klatring inngår som en viktig del av oppgaveforståelsen. Senteret kan som del av Dalane Folkemuseum bli tillagt nye arbeidsplasser. Arkitektonisk og landskaplig utfordring Senteret skal ligge i en dramatisk natur. Det er viktig at anlegget forholder seg til dette dramatiske landskapet og de kvalitetene som finnes i området: Det store landskapsrommet med de bratte fjellsidene, den frodige dalbunnen og fjorden i sør og kulturlandskap og bygningsmiljøet med Hellerenhusene, den gamle kraftstasjonen, de ulike sporene etter storindustrien. Totalopplevelsen i Jøssingfjordområdet inneholder også kontrasten mellom storindustrien og livsviljen til de to små husene fra tidlig på 1800-tallet. En av museets viktigste oppgaver er å ta vare på og formidle kulturarven, både i form av gjenstander, kunnskaper og ferdigheter. I Jøssingfjord er kulturarven representert med flere bygg fra ulike perioder av industriens utvikling. Tomten Konkurransetomten ligger i en særpreget og dramatisk fjord. Den er et tydelig avgrenset som et landskapsrom med markerte fjellsider og fjordprofil. En imponerende vei er skutt inn i fjellsiden, og snor seg ned gjennom ei ur innerst i fjorden med den åpne Nordsjøen like utenfor. De to små og skjøre Hellerenhusene ligger i stor kontrast til de steile fjellsidene og til tidligere industrivirksomhet inne i fjorden. Helleren og Titanias eldste 3

4 industrivirksomhet gir landskapet betydelig kulturhistorisk verdi. Konkurranseområdet utgjør 20,8 daa og er begrenset av Fv44 mot nord og øst, tidligere Fv40 (brukes i dag som sti til turløyper) mot vest, og industriområdet mot sørvest. Nær Fv44 mot øst ligger kraftstasjonen som tidligere var midtpunktet på industriområdet. Trallebanen og rørgater ligger på motsatt side av Fv44 mot øst. Mot nord ligger en arbeiderbolig fra 1920-tallet og sørvest ligger Hellerenhusene. Mot fjorden ligger Titanias industriområde som grenser mot sjø med en noe problematisk stor fylling som begrenser anleggets kontakt med fjorden både visuelt og fysisk Et vannfall starter fra den tidligere inntaksdammen til Nedre Helleren kraftstasjon og renner under Fv44 og renner gjennom hele området fra øst og videre ut i sjøen utenfor Hellerenhusene. INNLEVERTE UTKAST Konkurransen samlet hele 136 innleverte utkast. Dette er et meget høyt tall i en konkurranse av denne karakter, faktisk blant de konkurranser i Norge som har hatt størst oppslutning. Juryen er meget tilfreds med denne responsen og mener å ha fått en svært bred belysningen av tomtesituasjonen og de mulige løsninger av oppgaven. De innleverte utkastene hadde følgende motto: 001 Øyet 046 Glimt ⁰9 43 N 6⁰21 13 E 002 Vindu 047 Tiden og skyggene 092 Navis 003 Jossingfjord ring 048 Bukkene Bruse 093 Malm 004 Næra Helleren 049 Kolderupsenteret 094 Skjerpet 005 G8 050 V 095 Kulturhaugen 006 Mellom bakkar og berg 051 Block 096 Mellom hav og fjell 007 Jøss! 052 Barre 097 i Stein 008 Ned opp 053 Skjul och tempel 097 Farfar sa Steinen trenger 3punkter Anortositt 054 Flyt 098 K.K. 010 JØFS 055 Nedgång til underjorden 099 Bergtatt 011 Spiralen og Kuben 056 Ura 100 SUB 012 CuBISME 057 La Torre 101 Frøya 013 Den nye Helleren 058 Square cut 102 Samklang 014 Fokus 059 Glød 103 x 1, Stein Tre 060 Grevelang 104 Connecting views 016 Saga 061 Kaolin 105 Inclino Magma 017 TTMLT 062 Troll 106 Taktile Jøssingfjord 018 Ilmenitt 063 Mellom bakkar og berg ut med havet 107 Mellan 019 Opp fra jorden 064 Reflections on landscapes 108 Dansen hem 020 Stein på stein 065 Ny-Helleren 109 UP der menneske og natur møtes Skåket i stein 110 [ + ] 022 Spor 067 Blå magma 111 HELLERENhus 023 Lys i mørket 068 Broene 112Teleskop 024 Dagbrudd 069 ask EMBLA 113 Bergverket 025 Fortellingens dal 070 Brobygger 114 Ruggesteinen 026 Elvelangs 071 Små grå 115 VOID 027 Mellom stein 072 Viten kan flytte fjell 116 Hjärtat 028 Over streken 073 Steinrøysa 117 Sløyfa 029 Himmelen og Helleren 074 Huseum 118 Rød sten 030 Farkost 075 Isbre 119 Like a rolling stone 031 MeNaTek 076 Nivå 120 Poetisk monolit 032 Dagbrudd 077 Fjellen ruller ned 121 Månestein 033 De glødende gruver 078 JFS Polyformen Jøssingvarden 123 Våghalsen/ Bergets Panorarium 080 Minen en Tidsrejse 124 Magasin 036 Bergteken 081 Ma 125 Mellom 037 Jøssing 082 Rosarot 126 ultima thule 038 Sixteen Tons Forord 039 Ilmenitt on the rocks 084 Geo-ForZA 128 Man lærer så lenge man lever 040 Opplysning 085 Ilmenitt 129 Jøssingfjorden i balans 041 Det sorte under 086 Geoscape 130 Spaltet 042 Fjordtun 087 Bergkrystallen 131 Helleren-museet Fra naturlig til raffinert 043 DH1 088 Dagbrudd 133 Varde 044 i Wave 089 Svart til hvitt 134 Fra fjellet ut i lyset 045 River side 090 a LONG the LINE 135 This Must Be It 136 Focus 4

5 Etter åpning av navnekonvolutter viste det seg at bidragene kom fra 18 nasjoner fordelt slik: Norge 58, Sverige 31, Danmark 16, Finland 6, Latvia 1, Storbritannia 3, Tyskland 1, Nederland 2, Frankrike 2, Sveits 2, Østerrike 1, Italia 1, Spania 6, Portugal 1, Tsjekkia 1, Ungarn 1, USA 1 og Japan 2. JURYEN De innleverte, anonyme konkurranseutkastene er bedømt av en jury, sammensatt i henhold til kravene i Anskaffelsesforskriftens kap.23 (min 1/3 skal inneha arkitektkompetanse), og besto av følgende personer: Dag Sørensen, Juryens Leder Ordfører Sokndal kommune Leif Dybing Direktør Dalane Folkemuseum Bess Grastveit Prosjektleder Jøssingfjordsenteret Dag Larsen Direktør Titania AS Pål Thjømøe Daglig leder Magma Geopark Sivilarkitekt MNAL Grete Kvinnesland Prosjektsjef Stavanger kommune Arkitekt / Dipl.ing. Reinhard Kropf Helen & Hard AS, oppnevnt av NAL Sivilarkitekt MNAL Erik Fenstad Langdalen Ly Arkitekter AS, oppnevnt av NAL Juryens sekretær har vært sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, fra NALs Konkurransesekretariat Norske Arkitekters Landsforbund har vært konkurransens adresse og sivilarkitekt MNAL Per Rygh, leder av NALs Konkurransesekretariat, har ivaretatt oppgaven som konkurransefunksjonær. BEDØMMELSESKRITERIER Juryen har i sitt arbeid med evaluering av de innleverte forslagene lagt til grunn programmets kriterier, krav, forutsetninger og konkurransetekniske bestemmelser, samt de svarene som ble avgitt på spørsmålene i den formelle spørsmålsrunden. Programmets kriterier var som følger: Arkitektoniske uttrykk i forhold til landskap og eksisterende bygg. Løsningens helhetlige planmessige hovedgrep. Planløsning og funksjonalitet. Effektiv utnyttelse av areal / sambruksløsninger. Realistisk prosjektøkonomi mht. investeringer, drift og vedlikehold. Materialbruk i forhold til høy brukerintensitet og en nøktern kostnadsramme. Miljøvennlig og teknisk realistisk løsning som reduserer byggets ressursbruk og klimabelastning. Løsningen av programmets øvrige oppgaver. I tillegg til å vurdere utkastene slik de faktisk foreligger fra forfatternes side, har juryen i noen tilfeller også forsøkt å se på mulige forbedrings-/utviklingsmuligheter ved evt. senere bearbeidelse av utkastene innenfor det konsept som er presentert. 5

6 JURYENS GENERELLE KRITIKK Juryen er imponert over antall og kvalitet på de innleverte forslag. Oppgaven har likevel vist seg vanskelig med tanke på riktig å forstå stedet. Det er et dramatisk landskap som kan leses på mange forskjellige måter og i forskjellige lag. Jøssingfjord er et område hvor både geologi, industri, historie og samfunn har satt sine spor i landskapet. Plassering på tomten De innkomne prosjektene har vist mange ulike plasseringer på tomten. Der ingen plassering har vært innlysende og juryen er svært fornøyd med at så mange alternative plasseringer er grundig vurdert. De fleste forslagene har plassert museumsanlegget midt på tomten vis a vis og nordvest for Nedre Hellern Kraftstasjon. Enkelte ligger nordøst for bekken, og andre også nedenfor og innenfor Nedre Hellern Kraftstasjon mot Fv44. Få prosjekter har evnet å inkludere Nedre Hellern Kraftstasjon i anlegget på en naturlig måte. Noen har her knyttet seg tett på eksisterende bygning og dannet tun. Mange av forslagene ligger midt på tomta og viser manglende forståelse for konteksten. Usikkerheten rundt den fremtidige utnyttelsen av industritomten ved fjorden i sør vest kan ha medvirket til at såpass få forslag tar helhetlig grep på situasjonen. Det noe problematiske med den store fyllingen som begrenser anleggets kontakt med fjorden både visuelt og fysisk samt atkomstvegen for Titanias industritomt ned til fjorden har skapt problemer for flere av forslagene. Denne veien danner i mange av forslagene en barriere mellom eksisterende kraftstasjon og nybygget. Den noe uavklarte og iboende konfliktfylte avveininger mellom hensyn til industri og havnevirksomhet, med tungtrafikk og verneinteresser og hensyntaken til besøkende og myke verdier i et museumsanlegg/besøkssenter, er utfordringer som mange forslagstillere ikke har funnet en overbevisende løsning på. Landskap, trafikk og parkering De ulike prosjektene er påvirket av hvilke plassering de har på tomten. Noen har valgt å grave seg ned, andre ligger som frittliggende objekter med klare referanser til naturformer på stedet. De forslagene som skiller seg ut er der forfatterne har søkt originale svar på situasjonen ut i fra en helhetlig forståelse av stedet uten å ty til metaforer. Noen forslag har vist god forståelse for elvelandskapet og utviklet dette til en positiv del av anlegget. De forslagene som utmerker seg er unike for stedet, og kunnet ikke ligge noe annet sted enn i Jøssingfjord. Parkering er i enkelte forslag lagt som en barriere foran inngangspartiet. Andre har lagt parkeringen nedenfor anlegget, noe som unødvendig tar bilene langt inn i anlegget, og publikum må gå tilbake inn i bygningen. Juryen mener at de beste løsningene er der bilene parkeres på nordsiden av elven og dermed frigjør tomt og utearealer for andre aktiviteter og opphold. Enkelte har vist fine mindre oppdelte anlegg over det ene elveløpet opp mot den gamle arbeiderboligen. Arkitektonisk hovedgrep og uttrykk Juryen er overrasket over at ikke flere av forslagene har bearbeidet landskapet i større grad. En kunne ha forventet at flere av forslagene ville ha gravd vekk deler av fyllingen for å øke kontakten til fjorden og gjenskape noe av tidligere situasjon for strandsitterstedet Helleren. Det hadde også vært ønskelig å sette flere landskapsprosjekter som i større grad hadde knyttet bygningene til den spektakulære naturen. Dette kan skyldes den noe uavklarte situasjonen mellom kultur- og industriområdet. Her skal et unikt bygnings-naturmiljø bevares samtidig som man ønsker en moderne industriell utnyttelse av området. De to premierte forslagene har begge klart å løse denne utfordringen. Dette gjennom å et tydelig arkitektonisk uttrykk som er lesbart i og forholder seg til det store landskapsrommet, uten å ta luven av eksisterende bygninger og anlegg. De forholder seg pragmatisk til dagens situasjon og den store flaten ved å tilføre elementer som supplere og styrker situasjonen, slik at det fremstår som en helhet. Varde, gjennom å tydeliggjøre kraftstasjonens retning og veggen mot fv 44, Jøssing gjennom å tilføre en ny retning som en demning eller bro i dalbunnen, som et definert skille mellom natur og kultur. Likevel ligger der en utfordring i å videre bearbeide landskapet, slik at man tilrettelegge for nye aktiviteter ute som kan supplere og videreutvikle Jøssingfjordsenteret som et møtested for kultur- og naturaktiviteter. I det videre regulerings- og prosjekteringsarbeidet er det viktig at det tilrettelegges for en videreutvikling av Jøssingfjordsenteret også med tanke på utearealene og å knytte dette anlegget til de nære attraksjoner som Helleren og elven til omkringliggende tur- og klatreløyper og utsiktspunkt. Vinnerprosjektet kan også bearbeides ytterlige med tanke på dette og bearbeidelse av uteområdene. 6

7 Begrunnet vedtak om evt. avvisninger/utelukkelse fra bedømmelse Programmets pkt sier at ved endelig prosjektering skal alle løsninger være i overensstemmelse med norske byggeforskrifter og regelverk. Dette er forutsetningen som alle vurderte prosjekter kan og skal oppfylle. Programmet, samt spørsmål & svar (nr 33 og nr 72), berører spørsmål om avstand til vei. Juryen har derfor spesielt diskutert spørsmålet om alle utkast skal tas opp til vurdering, også de som eventuelt er svært nær vei eller grenser. Juryen besluttet, etter grundig gjennomgang av program og konkurranseregler, at det som er viktig for konkurransen er; Fair play, praksis og rimelighetsbetraktninger. Dvs alle konkurrenter skal ha fått lik informasjon og mulighet til å velge en optimal løsning. Juryen fant derfor at alle prosjekter som er innenfor loven og kan gjennomføres, skal tas opp til vurdering. Juryen finner støtte for denne beslutningen i konkurranseprogrammets pkt. 8.8: Utkast som avviker fra programmet; der det står: Utkast som ikke er kommet i rett tid, eller som bryter anonymitetsprinsippet, eller bryter vesentlige bestemmelser om innlevert materiale, utelukkes fra bedømmelse. Likeledes utelukkes utkast som avviker vesentlig fra programmet. Juryen kan ved enstemmig og protokollert vedtak å vurdere utkast som i enkelte deler avviker fra programmet, hvis juryen finner at avviket er uten særlig betydning eller til fordel for oppgavens løsning. Juryen besluttet derfor alle skal tas opp til vurdering dersom prosjektet er gjennomførbart, om dette er til fordel for oppgavens løsning. Alle 136 innkomne forslag er derfor tatt opp til vurdering. Forslagene er grundig studert av juryen i plenum, juryens arkitekter har beskrevet hvert forslag for resten av juryen uten vurdering ved første gjennomgang. Deretter er forslagene vurdert av alle juryens medlemmer og forslag som er funnet gode har gått videre til neste juryeringsrunde. SPESIELL KRITIKK AV DE PREMIERTE OG INNKJØPTE UTKAST Det gis her en særskilt redegjørelse for vurderingen av de premierte og innkjøpe forslagene samt hedrende omtale, i tillegg ønsker juryen å kort å vise de forslagene som har nådd helt opp da de alle har vært viktige og gode forslag i en svært god og spennende konkurranse. De best rangerte forslagende til har likevel skilt seg klart ut. Juryen har etter nøye gjennomganger og vurderinger valgt å tildele 2 forslag premie, 2 Innkjøp og 8 hedrende omtaler. De premierte, innkjøpte og hedrende omtalte forslagene har alle elementer som belyser oppgaven og bidrar til å forstå situasjon bedre og gir verdifulle erfaringer inn i det videre prosjekterings arbeidet I tillegg vekker de entusiasme og tilfører Jøssingfjord noe nytt og positivt. Utkast nr.133 Motto: Varde Utkastet Varde ligger i forlengelsen av Nedre Hellern Kraftstasjon, med en spalte på to meter. Slik blir den gamle bygningen en naturlig del av det nye senteret. Den langsmale bygningen forsterker retningene i landskapet og henvender seg mot Hellerenhusene og fjorden. Bygningskroppen ligger i forlengelse av Nedre Hellern kraftstasjon og er en fortolkning av kraftstasjonens bygningskropp. Anlegget bygger videre på dagens trafikale situasjon med avkjøring fra Fv44. Parkering skjules bak murer mot elven. Veien videre mot fjorden og industriarealene legges noe om grunnet lengden på bygningen. Besøkende 7

8 ankommer stedet ved å gå nedover forbi Nedre Hellern Kraftstasjon og mot Hellern husene og fjorden. Senterets entres midt på den lange bygningen, der den besøkende kommer inn i foajeen som er senterets nav. Her starter vandringen i museet ved å ta gruveheisen opp til det øverste nivået for så å gå nedover i ramper i lengderetning langs husets yttervegger. Rampene er som et galleri der man får gløtt ut i landskapet og inn i museumsarealene. Vandringen avsluttes i kafeen. Faste arbeidsplasser og magasin er lagt på nederste nivå. Publikum har også muligheter til å ta snarveier på trapper i tverr - og lengderetning. Det museumstekniske er løst ved at en traverskran frakter gjenstander på langs inne i bygningskroppen og med luker i plan der det er behov for det. Varetransport foregår inn under utearealet mot sør. Mot nordøst har Varde et sadeltak med lik proporsjon som Kraftstasjonen, takets raft stiger jevnt i lengderetning opp til høyden på mønet. Mønet holder lik høyde i lengderetning mot gavl fasaden i sørvest, slik at gavl fasaden i sørvest tegner seg som et rektangel med flatt tak. Denne enkle geometriske transformasjonen av saltaket fra gammelt til nytt åpner opp huset i lengderetning. Dette grepet forsterkes ved at terrenget faller tilsvarende. På denne måten er det stedet og omgivelsene selv som er de viktigste formgiverne til det nye Jøssingfjordsenteret. Varde transformerer stedet ved bruk av stedets elementer til en ny helhet. Fasade materialene er stedets egen knuste stein som fylles i gabioner og omslutter en kjerne i plasstøpt betong. Konstruksjonen er enkel både i forhold til geometri og gjennomførbarhet. Bak steinfasaden er det beskrevet glass, noe som helt klart må reduseres vesentlig både med tanke på energibruk og vedlikehold. Varde er et hus som der formene er påvirket av landskap og kraftstasjonen uten forsøk på imitasjon. Bevegelsesmønsteret er enkelt og rasjonelt, men det vil sannsynligvis virke komplekst og berikende og vil gi anlegget en spennende tvetydighet. Det oppleves som om prosjektet ikke er funnet opp, men snarere heller funnet frem til. Det har på et vis alltid ligget der, slik at det er nytenkende og sublimt og gir en klar og elegant løsning i forhold til situasjon. Prosjektet har potensial til omarbeiding i forhold til lengde og snitt uten at dette går utover de arkitektoniske og kvaliteter. Prosjektet er mulig noe stort i areal og bygningskroppen er for lang i forhold til god utomhus bevegelse. I en videre bearbeidelse bør arkitektene vurdere å korte bygningen noe 8

9 ned. Kommunikasjonsarealene kan med fordel regnes som formidlingsareal, hvilket medfører mulighet til å redusere bruttoarealet uten at det går utover funksjonsareal. Prosjektet er robust nok i sitt konsept til å tåle endringer uten at det går utover arkitektoniske-, funksjonelle museumstekniske- eller kontekstuelle kvaliteter. Adkomst fra nivå til underetasjen på nivå er løst med en ekstra heis. Alternative adkomstforhold bør i en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. Varde er et svært sofistikert prosjekt som ikke umiddelbart er lett forståelig. Juryen mener at Varde har det i seg som kan skape en ny begynnelse for Jøssingfjord, det er åpent, det viser ut over seg selv og fungerer som en katalysator til programmet og stedet. Varde er inkluderende for stedet historien og det som kommer. Den arkitektoniske paletten er rikere enn bare den geometriske grunnformen. Her vil materialer, detaljer, lysets, værets og årstidenes skiftninger, stedets egenart være viktige roller i et nytt spill. Prosjektet viser med enkle og grundige illustrasjoner hvordan forfatteren forstår menneskelige opplevelse og følelser og bruker hele den arkitektoniske paletten for å skape en atmosfære der disse tingene får spille ut sitt register. Juryen har funnet at prosjektets kvaliteter vokser jo mer det studeres. Gammelt og nytt synkroniseres i en enkel arkaisk form. Formen og materialet er ikke innovativt, men bruken og skalaen. Forslaget er vakkert, enkelt og overbevisende beskrevet i tekst, bilde og tegning. Dette er et prosjekt som vil vekke entusiasme og begeistring. 9

10 Utkast nr.037 Motto: Jøssing Jøssing er en langsmal bygningskropp som legger seg på tvers av landskapets retning og skaper en ny grense mellom det forlatte industriområdet i sørvest og naturen mot nordøst. Slik lages en industriflate som bearbeides på den ene siden og naturen får ta over på den andre siden. Flaten i dalbunnen forsterkes og får spille sin rolle som gulv sammen med de andre definerende landskapselementene. Forfatteren beskriver landskapet som to tydelige størrelser; de vertikale dalsidene og den horisontale fjorden og dalbunnen. Som reisende gjennom eller til Jøssingfjord oppleves disse ulikt avhengig av besøkerens posisjon. Å stå på dalbunnen gir en annen opplevelse enn å stå oppe i fjellsiden og se ned og prosjektet evner å skape en tydelig bakgrunn for opplevelsen av det store landskapsrommet. Flaten i dalbunnen forsterkes og får spille sin rolle som gulv sammen med de andre definerende landskapselementene. Bygget plasseres i tomtens indre del. Slik defineres to ytterpunkter på tomten; i sørvest ivaretas og forsterkes spenningen i møtet mellom vann, dalbunn og fjellsider, mens det i nordøst skapes et sentralt punkt mellom nytt og gammelt bygg og menneskers aktivitet. Jøssing tilrettelegger parkeringen og aktiviteten rundt bilen på en sentral del av tomten. Når man slår opp bildøren kan man vandre rett ut i geoparkens utstilling. Dette kan samle de ulike besøkende på en fin måte. All aktivitet har noe positivt ved seg og kan være med på å skape et genuint og levende sted. På feltene er det utplassert steinblokker som representerer geologien i Magma Geopark som gir besøkende en mulighet å oppleve en miniatyrutgave av geoparken. På denne måten skapes allerede på parkeringsplassen en forventning og økt interesse for hva området har å by på. Den store flaten deles inn i felter på tvers av dalens retning. I Jøssingfjord drives det i dag aktivt steinbrudd med knusing av stein. Med utgangspunkt i lokal stein og ved bruk av lokal kunnskap foreslås det at de forskjellige feltene i dalbunnen konstitueres av lokal stein i forskjellige fraksjoner (størrelse på grus / pukk/ sand) og eventuelt ulike typer stein. Senteret binder sammen de ulike aktivitetene og attraksjonene på hver side av dalen uten å konkurrere med eksisterende attraksjoner. Prosjektet foreslår en direkte fysisk forbindelse til trallebanen, og gir mulighet for alle, uansett alder eller fysisk form, å komme seg til toppen av dalen og en nyetablert utsiktsplattform for å nyte utsikten over dalen. Midt på bygningen mot sør ligger hovedadkomst entreen, med en forplass som strekker seg forbi kafeen og ned mot elven. Bygget har en god indre logistikk med publikumsrettet del som ligger mot vest og en driftsdel som ligger mot øst. I skjæringspunktet mellom disse ligger resepsjon med butikk foran inngangen til auditoriet. Her kan man se inn i den store utstillingshallen for permanente utstillinger. Den besøkende kan passere resepsjonen og bevege seg i en sløyfe videre inn i utstillingshallen og opp en rampe til den skiftende utstillingen. Her ligger laboratorier i direkte tilslutning til den skiftende utstillingen. En ny rampe leder den besøkende ned bak resepsjonen og tilbake til den store utstillingshallen. Via resepsjonen kan man også gå langs sørfasaden til kafeen. I kafeen kan den besøkende via glassvegger se inn i den store utstillingshallen, og på tidspunkter utstillingen ikke er åpen likevel få et inntrykk av hva som stilles ut. I den østre delen av bygningen ligger driftsdelen med sin inntaksdel og verksted med en høydel for store objekter. Langs bakkant av bygget i driftsdelen har man adgang til utstillingen slik at gjenstander kan flyttes fra verksted/lager og ut til utstillingen på en enkel måte. 10

11 Fra mesaninetasjen har gjestene adgang til en rampe som løper fra utsiden av bygget, fra bakkenivå ved elven og videre helt opp på taket. En utendørstrapp leder også fra elven og direkte opp på taket. På taket tjener en takflate både som utsiktspunkt, utstillingsplass og et naturlig attraksjonssted. Alle deler av bygget oppfyller kravet om universell tilgjengelighet. Bygningen er bygget opp av konstruktive rammer som står på en plate på grunn. Mellom disse rammene spenner dekker i bygningens lengderetning. Rammene er integrert i en kledning av lameller av tre som danner en semitransparent struktur utenpå bygningskropp og vindusflater. Mellom lamellene kan lyset slippes inn og gi de besøkende glimt av landskapet utenfor, utstillingen innenfor og gi siktlinjer tvers gjennom bygningskroppen. Taket er en lett konstruksjon med et tredekke av en type som tåler vær og vind. Jøssing er det prosjektet som mest radikalt tar tak dalbunnen og stedet som en del av en stor utstillingsflate. Dette gjør prosjektet stort i dobbelt betydning. De ulike fraksjonene og steintypene er med på å være en del av det pedagogiske programmet i forhold til å vise geologien og de forskjellige industrielle prosessene knyttet til steinindustri. Slik kontrasteres og framheves ruinene og spor av tidligere industri. Løsningene av museumsfunksjonene er svært godt gjennomtenkt og løst. Prosjektet er vakkert presentert og viser stor forståelse av stedet og oppgaven. Det er muligens noe stort, men det kan med enkle grep reduseres noe i størrelse uten at dette skader konseptet og løsningene. 11

12 Utkast nr. 018 Motto: Ilmenitt (18) Utkastet danner et tun der Kraftstasjonen er en del av tunet. Ved å distribuere de forskjellige romprogrammene som en sammenhengende klynge som omgir et indre gårdsrom, inspirert av et tradisjonelt norsk tun, vil hvert bygningsvolum ha en tett relasjon til terrenget og en visuell forbindelse til de historiske bygningene på tomten. Det indre gårdsrommet gir en enestående mulighet for å ha en enkel sirkulær adgang til alle funksjonene og en utendørs utstilling som kan stenges. På den måten blir naturen både en ekstern og en intern del av besøksopplevelsen. Anlegget forholder seg til kravet om universell utforming ved at alle bygningens funksjoner er på ett plan. Dette fører til en stor grunnflate og med rommenes utforming også et relativt stort volum. Prosjektet søker ved volumoppbyggingen å komme i visuell og utrykksmessig kontakt med omgivelsene, gjennom takformer med overlys. Sett utenfra de to sidene i landskapet er taket en viktig femte fasade. Dette danner en kompleks sammensatt geometri som kan bli en fin attraksjon for stedet. Ilmenitt har en god løsning av museets forskjellige funksjoner med en klar indre logistikk. Enkelte funksjoner kan med hell endre plassering. Utkastet er godt og presentert med analyser og beskrivelser, mens enkelte fotomontasjer ikke yter prosjektet full rettferdighet. 12

13 Utkast nr.088 Motto: Dagbrudd (88) Dagbrudd er plassert langs elven mot nord i nærheten av Nedre Helleren kraftstasjon, og danner en klart definert plass mellom det nye og det gamle. Ved å ligge helt inntil elven repareres elvebredden og gjør at prosjektet knytter seg naturlig til landskapet og skaper kun forsider. Plasseringen forbedrer på den måten den delen av tomten som er mest preget av inngrep og sår. Trærne på nedsiden av kollen nord fjernes for å få fram det opprinnelig vakre landskapet. Senteret bygger videre på den eksisterende muren mot elven og viderefører denne i de delene som har rast ut. Dette skaper et avklart forhold til elven som en del av stedets historie, og en klar grense mellom det menneskeskapte og naturen. Dagbrudd er et vertikalt prosjekt med liten grunnflate. Dagbrudd har et klart og overbevisende indre logistikk, med et spennende romforløp opp gjennom huset med sin vertikalitet som samspiller med dalen romlighet. Programmet er organisert med administrasjon, inntak og kafé på grunnplan mens auditorium og utstillingsrom er plassert oppover i høyden. Dette gir mulighet til å skape en vandring i museet hvor omgivelsene blir en aktiv del av historiefortellingen. Vandringen starter langs elven og ender i det øverste ustillingsrommet hvor man kan se fjorden og videre utover horisonten. Underveis kan man se arbeiderboligen, ruinene, elven, rørbanen, trallebanen, kraftstasjonen, Helleren og den dramatiske naturen. Det utstillingstekniske løses med en stor heis som knytter magasinet sammen med inntak og utstillingsarealer. Prosjektet lar stedet være den viktigste formgiveren for et kompakt og godt bygningsvolum. Det har en meget klar og fin situasjonsplan. 13

14 Utkast nr. 022 Motto: Spor Forslaget hedres for en god situasjonsplan med fint utviklet elvelandskap. Prosjektet er godt gjennomarbeidet og forbilledlig oversiktlig presentert Utkast nr. 025 Motto: Fortellingens dal Forslaget hedres for en god og inviterende adkomst. Huset er som en vandring som gir en fin landskapelig interessant opplevelse av utstillingen og omgivelsene. Det knytter seg på en interessant måte til Nedre Hellern Kraftstasjon. Utkast nr. 079 Motto: JøssingVarden Forslaget hedres for et frekt og spennende arkitektonisk landskapelig grep. Det er et av flere prosjekter som graves ned som likevel gir et godt svar på oppgaven. Utkast nr.082 Motto: Rosarot Forslaget hedres for en løsning som er godt samstemt i skala med kraftstasjonen. Det tar et interessant grep om stedet ved å legge huset over elvemøtet gjennom huset. Utkast nr.110 Motto: Up Forslaget hedres for en radikal løsning med sin vertikalitet. Det er et interessant innspill i hvordan dalen og stedet kan oppleves. Forslaget er poetisk og vakkert presentert. Utkast nr. 116 Motto: Void Forslaget hedres for en interessant og god adkomst og en fin situasjonsplan. Vandringen gjennom huset gir en fin opplevelse med lys skygge. Det er noe problematisk museumsteknisk med inngang i en ende og utgang i en annen. Også i forholdet til universell utforming må bearbeides bedre. Utkast nr. 124 Motto: Våghalsen/57 Forslaget hedres for et viktig innspill i diskusjon om hva Jøssingfjordsenteret kan være, og er interessant ved at det forholder seg til dagens industriaktivitet. Det er vakkert formgitt og viser en interessant måte å fremheve dalens kvaliteter.museumsteknisk er det mulig gjennomførbart. Utkast nr. 134 Motto: Fra fjellet ut i lyset Forslaget hedres for en godt gjennomarbeidet og forbilledlig oversiktlig presentasjon. Det har vært en viktig kandidat i evalueringen av mulige løsninger på oppgavens problemstilling. 14

15 JURYENS KONKLUSJON På grunnlag av disse evalueringer har juryen i sitt møte fattet enstemmig vedtak om følgende rangering av de beste utkastene, samt hvorledes den samlede disponible premiesum på NOK skal fordeles: 1. premie, NOK , tildeles utkast nr. 133: Varde 2. premie, NOK , tildeles utkast nr. 037: Jøssing Innkjøp, NOK , tildeles utkast nr. 018: Ilmenitt (18) Innkjøp, NOK , tildeles utkast nr. 088: Dagbrudd (88) Hedrende omtale tildeles utkast nr. 022: Spor Hedrende omtale tildeles utkast nr. 025: Fortellingens dal Hedrende omtale tildeles utkast nr. 079: JøssingVarden Hedrende omtale tildeles utkast nr. 082: Rosarot Hedrende omtale tildeles utkast nr. 110: Up Hedrende omtale tildeles utkast nr. 116: Void Hedrende omtale tildeles utkast nr. 124: Våghalsen/57 Hedrende omtale tildeles utkast nr. 134: Fra fjellet ut i lyset ÅPNING AV NAVNEKONVOLUTTER Etter å ha fattet endelig vedtak om kåring av vinner, rangering av de øvrige utkastene og fordeling av den samlede premiesum, foretok juryen åpning av de respektive, forseglede navnekonvolutter. Forfatterne av de enkelte utkast viste seg å være: 1. premie, kr Motto: Varde Gustav Hultman og Erik Magnusson, Gøteborg, Sverige 2. premie, kr , Motto: Jøssing MAD AS, Oslo v/ Patriq Backlund, Olav Kvalnes, Line Kaasine, Sandra Riedel, Catriona Bridget Shine, Kurt Singstad og Fegus Sørli Lalaland AS, Oslo v/ Iwan Thomson Innkjøp, kr ,- Motto: Ilmenitt (18) David García Studio, København, Danmark Innkjøp, kr ,- Motto: Dagbrudd (88) Atelier Oslo AS, Oslo v/nils Ole Brandtzæg, Thomas Liu, Juan Ruiz Anton, Bosheng Gan, Jonas Norsted, Marius Mowe, Dorota Zubrek og Jan Klauza Konsulenter: Florian Kosche AS, rådgivende ingeniør Anton A. Bakken, Norsam AS, rådgiver ingeniør samferdsel 15

16 Hedrende omtale Motto: Spor Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Oslo v/ Reiulf Ramstad, Christian S. Fuglset, Ådne Trodahl og Ragnhild Snustad Hedrende omtale Motto: Fortellingens dal WAW, København, Danmark v/ Sanne Lovén Damgaard og Kristoffer Nejsum Hedrende omtale Motto: JøssingVarden CEBRA, Århus, Danmark v/carsten Primdahl, Mikkel Frost og Kolja Nielsen Medarbeidere: Kazuhiko Yazaki, Troels Holm, Jason Antony Sam og Mia Nordberg Hedrende omtale Motto: Rosarot OOOJA APS, Århus, Danmark v/ Jan Buthke, Jeppe Olesen, Rune Hvarre Bauer, Thorbjørn Brøndum Leth og Rosa Marie Ølgaard Hedrende omtale Motto: Up KTH Arkitektur Studio 6, Solna, Sverige v/ Sven Jansse og Elena Guk Hedrende omtale Motto: Void Christian Fursund, Arkitekt MAA Christopher Ketil Dehn Carlsen, Arkitekt MAA Per Winbladh Carlsen, Arkitekt MAA, alle København, Danmark Hedrende omtale Motto: Våghalsen/57 Asbjørn Andresen, forfatter, skulptør, designer Torben Schønherr, Landskapsarkitekt MAA MDL António Jorge de Moura Leitão Cerejeira Fontes, Arkitekt, Ingeniør André de Moura Leitão Cerejeira Fontes, Arkitekt, Ingeniør José Joaquim Carvallo, Ingeniør Sverige/ Danmark/Portugal Hedrende omtale Motto: Fra fjellet ut i lyset Uhlala Architects, Århus, Danmark v/søren Marxen, Arkitekt MAA Medarbeidere: Sune Kornbeck Nielsen, Arkitekt MAA Per Preem Ravn, Arkitekt MAA Rune Johan Riis, Arkitekt MAA 16

17 JURYENS ANBEFALING OM VIDERE ARBEIDE MED OPPGAVEN Det er juryens klare anbefaling overfor Dalanerådet at den videre planlegging av Nytt museumsanlegg i Jøssingfjord baseres på utkast nr. 133 Varde. Følgelig tilrådes det at det innledes forhandlinger med dette utkastets forfatter om kontrakt om det videre arkitektfaglige prosjekteringsoppdrag. Som nevnt i den individuelle kritikken er det, til tross for de mange sterke kvaliteter i utkastet, enkelte forhold som enten ikke er løst eller som bør forbedres. Juryen vil her peke på følgende: Prosjektet har potensial til omarbeiding i forhold til lengde og snitt uten at dette går utover de arkitektoniske og kvaliteter. Adkomst fra nivå til underetasjen på nivå er løst med en ekstra heis. Alternative adkomstforhold bør I en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. I en videre bearbeidelse bør arkitektene vurdere å korte bygningen noe ned. Kommunikasjonsarealene kan med fordel regnes som formidlingsareal. Alternative adkomstforhold bør I en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. JURYEN Dag Sørensen, Juryens Leder Ordfører Sokndal kommune Leif Dybing Direktør Dalane Folkemuseum Bess Grastveit Prosjektleder Jøssingfjordsenteret Dag Larsen Direktør Titania AS Pål Thjømøe Daglig leder Magma Geopark Sivilarkitekt MNAL Grete Kvinnesland Prosjektsjef Stavanger kommune Arkitekt / Dipl.ing. Reinhard Kropf Helen & Hard AS Sivilarkitekt MNAL Erik Fenstad Langdalen Ly Arkitekter AS, oppnevnt av NAL Oslo/Sokndal Sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, Jurysekretær 17

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør -Profilhåndbok Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør Med de nye kraftverkene i Tosbotn vil HK bygge videre på sin rolle som en samfunns- og miljøbevisst kraftleverandør. For utenom Tosdalen,

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

SJONFJELLET. Konkurranse Nasjonale turistveger Dato:

SJONFJELLET. Konkurranse Nasjonale turistveger Dato: SJONFJELLET Konkurranse Nasjonale turistveger Dato: 13.06.2016 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Statens vegvesen, Turistvegseksjonen GENERELT BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE «UNGE FORMGIVERE 2014» Nasjonale Turistveger. Unge formgivere 2014

Statens vegvesen, Turistvegseksjonen GENERELT BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE «UNGE FORMGIVERE 2014» Nasjonale Turistveger. Unge formgivere 2014 Statens vegvesen, Turistvegseksjonen BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE «UNGE FORMGIVERE 2014» GENERELT Nasjonale Turistveger Nasjonale Turistveger er 18 nøye utvalgte strekninger gjennom de mest opplevelsesrike

Detaljer

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet.

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Horisont og detaljer Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Disse analogiene finnes både i liten og stor skala. Ta eksempelet ved berglav som trosser

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG

JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG I forbindelse med 1000års jubileet har Sarpsborg kommune mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen til et spektakulært kunstprosjekt på St.Marie

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Professor, sivilarkitekt MNal Sverre Fehn. Tekst og illustrasjoner: Arkitekt Sverre Fehn AS og Young Fehn AS (3d)

Professor, sivilarkitekt MNal Sverre Fehn. Tekst og illustrasjoner: Arkitekt Sverre Fehn AS og Young Fehn AS (3d) Kapell i Ny Hellesund Professor, sivilarkitekt MNal Sverre Fehn Tekst og illustrasjoner: Arkitekt Sverre Fehn AS og Young Fehn AS (3d) På Kapelløya i Ny-Hellesund, mellom Olavsundet og havet, tenkes det

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst??

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst?? et annerledes kulturhus SENTRALEN Oslo KIMA arkitektur og Atelier Oslo Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: nispe@mac.com 37 Figurtekst?? 38 Bakhagen KIMA arkitektur AS har bred erfaring fra kultursektoren

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Jøssingfjord Vitenmuseum - 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Jøssingfjord Vitenmuseum - 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 10/765 Arkivkode: FA - L12 Plan- og miljørådgiver Greta Benediktsdottir Saksnummer Utvalg Dato 035/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Prosess Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 2 Innhold Innledning Oppmåling og registrering Adkomst og kommunikasjon Prinsipp - snitt i bygget Nivåer og ramper Siloen - hva kan den være?

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

At her sko stå åkrar og bølga i brisen.

At her sko stå åkrar og bølga i brisen. At her sko stå åkrar og bølga i brisen. 12 Forslagets hovedidé er organiseringen av program rundt den indre hagen, eller gårdsrommet. Utstillingsrommene ligger langs hagen mens tilleggsprogrammene ligger

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247 Til: Askim kommune Fra: Glava AS ved Norconsult Dato: 2013-04-30 Ny illustrasjoner og supplerende kommentarer til områderegulering Glava, Askim Om opplevelsen av nytt lager Fotomontasjene under viser fasader

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess

fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess Prosesshefte til masteroppgave i arkitektur Camilla Åseng og Karin Hylin Veileder: Finn Hakonsen NTNU, høsten 2014 INNHOLD 01 02 03 INTRODUKSJON TILNÆRMING

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Soltorget Prosjektet foreslår en utvidelse av eksisterende Rjukan Torg til en aktivitetsflate som omslutter rådhuset og biblioteksbygningene. Torget bearbeides som en stor "bygning" med forskjellige rom

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

OPPGAVEN. Denne oppgaven er en undersøkelse av tidevannet som virkemiddel i arkitekturen. Temaet

OPPGAVEN. Denne oppgaven er en undersøkelse av tidevannet som virkemiddel i arkitekturen. Temaet OPPGAVEN To ganger i døgnet veksler vannstanden i havet mellom høyeste og laveste nivå. Disse stadige skiftningene i vannstand har en del steder store konsekvenser for opplevelsen av landskapsrom ved hav

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler Dale+Bang FUNDAMENT Foto: Stian Herdal Flyfoto: Anders Martinsen Illustrasjon: Linda Blom/ Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb byenhavetlivet.no Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold

Detaljer

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad Foto Johnny Foss Visjonen er å skape en utradisjonell hyttelandsby, ut i fra en kollektiv tanke med en sterk miljøprofil. I det kollektive ligger at friarealer,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN //LANDSKAPET I MOSKENESVÅGEN Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter

Detaljer

VK Arkitektonisk formgiving komplekse program

VK Arkitektonisk formgiving komplekse program AAR 4602 prosjekteringsfaget 15 Sp AAR4903 teoridelen 7,5 Sp VK Arkitektonisk formgiving komplekse program TRIPPEL ARKITEKTUR 3 FASER 3 MODUS 3 FOKUS Forutsetter intensivt EiT Faganvarlig: Helge Solberg,

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 sidenr. 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Program for konkurransen... 5 3. Generell

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 NOMINERTE KANDIDATER 2014: Damsgårdsveien 82A, Støperiet nybygg bolig Link Arkitekter AS Fjøsangerveien 36, distriktspsykiatrisk senter DPS, Origo AS/

Detaljer

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September 2013 Ark. Patrik Skjærstad Arkitekt Patrik Skjærstad Heidmannsgate 92 2317 Hamar Org.nr: 992 262 222 T: 62 52 22 21 M: 90 64 30 63 E-post: patrik.skjaerstad@gmail.com

Detaljer