Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven"

Transkript

1 Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Forholdet til ekstremvær og klimaendring Staten landbruksforvaltning Seniorrådgiver Tron R. Bøe

2 Naturskadeordningen kort historie Store ulykker i 1893(Verdal, 115 omkomne), 1905 (Loen, 61 omkomne), 1934 (Tafjord, 40 omkomne) og 1936 (Loen, 74 omkomne) førte til stor bevissthet rundt behovet for offentlig støtte Skatteletter som tiltak allerede fra 1746, ad hoc bevillinger fra staten fra 1893

3 Forts. 23. mars 1929 Naturskadefondet. Behovsprøving og kommunal delfinansiering 1961 Naturskadeloven, rett til naturskadeerstatning

4 Store ulykker i nyere tid - beredskap Orkanen i erstatning, saker, millioner på forsikring og over 200 millioner på Naturskadefondet (for det meste skogskader) Østlandsflommen erstatning, millioner (800 millioner på forsikring, 205 millioner på Naturskadefondet, 130 millioner på avlingsskade, veg og jernbane) Åknes/Tafjord prosjektet - stort sikringsprosjekt finansiert via Naturskadefondet, 64 millioner pr. 2007

5 Naturskadeerstatning i tall erstatningssaker pro anno saker Gjennomsnittlig erstatning kr , saker Gjennomsnittlig erstatning kr ,- 749 saker var mindre enn gj. snitt 203 saker var større enn gj. snitt 1099 saker var mindre enn gj. snitt 393 saker var større enn gj. snitt Av disse var 12 saker større enn kr ,- Av disse var 29 saker større enn kr ,- 75% av sakene er på under kr ,- 1,5 2% av sakene er på mer enn kr ,-

6 Naturskade erstatning, sikring og forsikring Naturskadeforsikring - alle byggverk som er brannforsikret er også forsikret mot naturskade, nært en obligatorisk forsikring Naturskadeloven - erstatning - i utgangspunktet er all privat eiendom på land som ikke kan brannforsikres dekket under naturskadeloven Naturskadeloven sikring - kommunene har ansvaret for sikring mot naturskader. Statens naturskadefond gir tilskudd til tiltak etter søknad

7 Erstatning etter naturskade Erstatning for skader på objekter som ikke kan forsikres gjennom alminnelig forsikringsordning (Veier, bruer, arealer) Erstatning kan gis til ikke offentlige grunneiere Skadetaksering gjennom lensmannsskjønn Dersom lovens betingelser er oppfylt: en rettighetsordning

8 Tilskudd til sikring mot naturskader Sikringstiltak, definisjon: Tiltak som fjerner/reduserer fare for naturskader, eller tiltak som fjerner/reduserer sannsynligheten for skade på byggverk.

9 Forts. Kommunen må normalt være tiltakshaver, og det forutsettes en kommunal delfinansiering Søknader der ett eller flere av nedenstående elementer inngår, prioriteres normalt: Skredfare (snø-, stein-, kvikkleire-, løsmasse-) Tiltaket skal bidra til kompetanseutvikling Tiltaket bør ha stor samfunnsøkonomisk nytte

10 Ny naturskadelov SLF har fått i oppdrag å gjennomgå ordningen mht. målretting og effektivisering. Vi ser i den sammenheng på: - organisering - dekningsområde - forholdet til forsikring Mandat som er gitt er målretting og effektivisering av ordningen.

11 Mer ekstremvær klimaendring: Virkning for naturskadeordningen - økt frekvens av naturulykker. Stiller krav til administrasjon av ordningen, effektivitet og målretting - større omfang ved hver enkelt hendelse, økt frekvens av store naturskadehendelser som nyttårsorkanen og østlandsflommen vil stille krav til administrativ og økonomisk beredskap for erstatningsordningen.

12 Forts. - Eventuelle nye typer naturulykker, økt frekvens av naturulykker som i dag er sjeldne. Et eksempel kan være vår- og sommerflom i vassdrag og økt frekvens av hittil uvanlige skredtyper. - Utfordringen er å fange opp skadetypene i ordningen samt å ta høyde for disse naturulykkene ved planlegging.

13 SLFs fokus på ekstremvær og klimaendring i lovarbeidet - SLF har bred oppmerksomhet mot disse spørsmålene i alle deler av lovarbeidet. Målet er at loven skal være robust og fremtidsrettet. - SLF har samarbeidet med met.no og CICERO for å motta en rapport som sier noe om de sider ved denne problematikken som er mest relevant for SLFs arbeide med naturskadeordningen. - Rapporten foreligger som CICERO Report 2007:03

14 Hvilke konsekvenser er det naturlig å ta på nåværende tidspunkt? - Det er en vanskelig utfordring å finne riktige grep for å redusere samfunnets sårbarhet mot naturskader. - Umiddelbart synes det ikke nødvendig å ta høyde for store endringer i naturskadeordningen. SLF anbefaler at erstatningsordningen videreføres. Erstatningsordningen gjør samfunnet mer robust mot virkningene av naturskader gjennom å redusere skadevirkningene i privat sektor.

15 Forts. - Loven må dertil være et egnet redskap til bruk ved store hendelser, kanal for midler til gjenoppbygging. - Beredskapsfunksjonen ved store hendelser gjennom å ha et eksisterende apparat for å gi økonomisk kompensasjon til gjenoppbygging beholdes og videreutvikles. - Det er naturlig å beholde fokus på flom og skred samt eventuelt styrke tilstedeværelse i de regioner som sannsynligvis blir mest utsatt.

16 Forholdet erstatning/sikring - Det er ikke påtenkt vesentlige endringer i forholdet mellom erstatningsdelen i dagens lov og naturskadefondets ansvar på sikringsområde eller naturskadelovens forhold til naturskadeforsikring pr. d.d.

17 Planlegging mot naturskade - SLF har et sektoransvar for planlegging på vårt område, landbruk. - God planlegging er et avgjørende instrument for å forhindre at ekstremvær og klimaendringer gir dramatiske økninger i frekvens og omfang av naturskader. - Mange skader og nødvendige sikringstiltak kunne vært unngått gjennom bedre planlegging, risiko- og sårbarhetsanalyser samt hensyntagen til aktuell kunnskap om endringer i værsituasjonen i Norge.

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

Skadetakstkonferansen

Skadetakstkonferansen Naturskader Skadetakstkonferansen Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Fagsjef Arne Lycke If Skadeforsikring 1 Naturskader på dagsorden www.naturskade.no Foto NGI 2 Leirskred 3 Fjellskred Ålesund

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer