SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER"

Transkript

1 Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010

2 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse av utredning av små, rimelige og robuste boliger. Prosjektets formål var å frembringe ny kunnskap om hvordan boliger kan bygges med lave byggekostnader og dermed fremskaffe flere boliger for unge i etableringsfasen og reetablerere. Utgangspunktet for Vestbos søknad var at det ikke er trenger å være motsetning mellom å bygge rimelig og robust, og vi ønsket derfor å undersøke priser for ulike byggemetoder basert på plassbygde konstruksjoner og bruk av moduler og elementer. Helt siden 1946 har Vestlandske Boligbyggelag - Vestbo drevet med bygging, salg og forvaltning av boliger og gode bomiljø på Vestlandet, med hovedvekt på Bergen og omegn. Per i dag tegner vi omtrent medlemmer og har nærmere boliger i ca 270 boligselskaper under forvaltning. Vestbo er en rendyrket medlemsorganisasjon som bygger på samvirke. Det var derfor naturlig for oss å bidra til sosial boligbygging sammen med Husbanken, Bergen kommune og de to andre boligbyggelagene, BOB og Stor-Bergen. Rapporten er delt inn i to hovedeler: Første del omhandler de ulike byggeteknikkene ved fortrinnsvis modul- og elementbygging. Vi redegjør for befaringene til leverandørene og deres utbyggingsprosjekter. Andre del omhandler Vestbos byggeprosjekt der vi innhentet tilbud for rimelige og robuste boliger i Øvre Sædalen. Tilslutt gir vi et sammendrag av de erfaringer som er gjort med hensyn på prosjektets utvikling. Det legges opp til at erfaringene fra prosjektet kan brukes av andre relevante parter, for eksempel andre offentlige instanser og boligbyggelag som ønsker å forsøke modul- og elementbygging, samt utvikle boliger med en sosial dimensjon i samarbeid med andre aktører. Bergen, 30. september Bjørn-Frode Schjelderup

3 3 1. Innholdsfortegnelse s Oppsummering s Bakgrunn s Modul, element eller plassbygget? s Hva innebærer bygging med moduler og elementer s Befaringene s Bodø, Kodumaja s Horten Boligbyggelag s Moelven, Byggmodul s Zitty og Bo Klok, Drammen s Vestby, Tendenser s Gjøvik, Bondelia plassbygget s Fordeler og ulemper s Moduler s Elementer s Vurdering moduler og elementer s Vestbos utredning av rimelige, robuste boliger s Prosjektgruppen s Plan- og modultegninger s Tomter s Prosjektets byggebudsjett s Utdrag byggebudsjett s Tilbudsrunden s Innkomne tilbud s Oppsummering s Offentlig innkjøpsavtale s Erfaringer og slutninger s Vedlegg s.45

4 4 Basert på Vestbo sin søknad til Husbanken ble det bevilget penger til å vurdere forskjellige byggeteknikker, modul- og elementbygging kontra plassbygget. Utgangspunktet var at disse metodene forhåpentligvis ville være kostnadsbesparende, slik at sosial boligbygging kunne utføres rimeligere. Resultatet skulle eksemplifiseres i et felles byggeprosjekt i Bergensområdet mellom Vestbo, Bergen Kommune og Husbanken. Befaringene ble gjennomført i februar De aktuelle byggeprosjektene som benyttet seg av modulbygging i tre og betong var: Horten Boligbyggelag, moduler produsert av Kodumaja og utført i fabrikk i Estland. Moelven Byggmodul AS har gjennomført modulkonstruksjoner i tre for byggeprosjektet Zitty og Bo Klok i Drammen. For bygging med elementkonstruksjoner har Systemhus Norge AS utviklet konseptet Tendenser i Lillehammer. Vi dro til Gjøvik for å befare plassbygget og boligprosjektet Bondelia. Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. Modulbygging innebærer at gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til en ferdig montert romlig funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og kobles på anleggsplass til andre tilsvarende moduler. En leilighet kan bestå ev en eller flere moduler som settes sammen. Fordelene med å bygge i moduler og elementer er flere. Moduler og elementer blir produsert under tak i fabrikk i et godt og tørt miljø hele året og dermed mindre eksponert for vær og vind. Dette betyr mindre behov for å tørke ut bygget og mindre svinn. Produksjonsprosessen er effektiv og enkel å kontrollere. Anlegget gir også gode forhold for kvalitetskontroll av produktet. Dette medfører høy varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et minimum av endringer hos sluttbrukerne etter innflytting. En åpenbar fordel er at byggetiden blir kortere, siden produksjonen i fabrikk kan foregå parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når fundamentene er ferdig og klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. Når det gjelder moduler ligger det noen begrensninger på transportmulighetene på grunn av modulenes størrelser. Bygging i moduler er mer materialkonsumerende enn plassbygget, all tid modulene er bygd som helhetlige enheter. På den andre siden gir dette mer solide bygg med god lydisolasjon. Det er viktig å planlegge logistikken grundig, det optimale er å montere moduler og elementer rett på plass ved ankomst, eventuelt må en ha plass til å lagre dem må anleggsplassen. Muligheter for å endre bygget under byggetid med moduler og elementer

5 5 vil være små, eventuelt vil de bli svært kostbare. Dette krever også grundig planlegging. Angående boligprosjektet i Sædalen resulterte tilbudsrunden i tre innkomne tilbud som kunne vurderes og sammenlignes med erfaringspris for plassbygget konstruksjon. Tre ulike leverandører sendte inn sine tilbud. De ulike tilbudene varierte i pris, størrelse og ulike kvaliteter. Leverandør 1 leverte 100 boenheter basert på prosjekttegningene fra ABO. Gjennomsnittsarealet var 63,18 m2 og snittprisen pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen var kroner eks.mva. Leverandør 2 leverte tolv boenheter pr bygg over tre etasjer, med fire leiligheter i hver etasje. Gjennomsnittsarealet var 64,5 m2, med snittpris pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen på kr eks.mva. Leverandør 3 leverte et tilbud på tre boenheter over en etasje, til sammen 102 leiligheter. Gjennomsnittsarealet var 71,8 m2, med snittpris pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen ble derfor kr. eks.mva. Prosjektet ble avsluttet før Vestbo rakk å gå inn i del to av tilbudsrunden og i forhandlinger med leverandørene. Vestbo konkluderte dermed ikke på hvilke leverandør de ville valgt. Andre gangs forhandling ville gitt oss mer presis informasjon om tilbudenes kvaliteter ved levering. Sammenligner vi tilbudene er det en prisdifferanse på omtrent kr/m2 mellom det rimeligste tilbudet og opp mot det nest rimeligste modulbaserte. Grovt regnet ville snittkostnaden fra det rimeligste tilbudet til det neste variere med kr per enhet. Dette er en prisforskjell på ca 9 %. Sammenligner vi det rimeligste tilbudet med det plassbygde blir prisdifferensen for en boenhet på 63 m2 kr Dersom vi legger til grunn samme pris pr m2 for det plassbygde alternativet, og sier at dette brukes på 63,18 m2 blir prisen pr leilighet for plassbygget på kr ,- Da blir prisforskjellen mellom rimeligst modul og plassbygget kr ,- Hadde leiligheten blitt justert noe opp i m2, ville prisen likevel ikke øke proporsjonalt med arealøkningen, siden arealøkningen i all hovedsak vil utgjøre rimelige arealflater. I tillegg måtte planløsningene justeres i henhold til eventuelle merknader fra Husbanken. Dette kunne gitt en glidning i areal og pris som kunne medført en endring av rekkefølge i tilbudsrunde nummer to. Dersom snittarealet hadde økt opp til 75 m2 ville vi fått en betydelig økning som ville ha utgjort opp mot kr/enheten, eller opp mot en økning på 30 millioner kroner i prosjektet.

6 6 I tilbudsrunde to ville Vestbo likevel inkludert alle modulbaserte tilbudene i andre tilbudsfase å få klarhet i viktige forskjeller i kvaliteter i leveransene. Dette kom ikke godt nok frem i den første runden på grunn av at kravene ikke var tilstrekkelige spesifikke. Vi ville da ha fokus på FDV-kostnader. Etter Bergensmodellen har flere boligbyggelag i Bergen opprettet utleieboliger for ungdom hvor boligbyggelagene bygger, eier, fremskaffer og forvalter boligprosjekt tiltenkt ungdom som ønsker å etablere seg i boligmarkedet. Modellen forutsetter et nært samarbeid mellom boligbyggelagene og kommunen. Husbanken bistår med en gunstig fullfinansiering av slike boligprosjekt gjennom lån og tilskudd. Fordelingen av boliger mellom kommunen og byggelagene ble regnet gjennom Husbankens utmålingsprosent av boligtilskudd i prosjektet, herav: Bergen kommune: 30 % til utleie for unge( 4-2 & 4-3) Leie til eie: Boligbyggelagene: 20 % som overgangsbolig 50 % selges til unge familier i etableringsfasen. Et av premissene for avtalen, og særlig med hensyn på å nå prosjektets mål om lave byggekostnader, var at alle samarbeidspartnerne utførte sine forpliktelser beskrevet i samarbeidsavtalen. Gjennom denne avtalen ble hensikten og ansvaret forankret hos de ulike partene. Bergen kommunes oppgave var å tilrettelegge for rimelige tomter og aktivt avklare dem, samt koordinere prosjektet internt i kommunen, hvorpå en prosjektleder ble ansatt. Husbanken skulle bistå med 70 % finansiering som felles lån, tilskudd på 20 % for Kommunens andel av boliger og startlån med toppfinansiering. Siden hver enkel utgiftspost i prosjektet ble vurdert var det viktig at byggelånsrentene ble minimert. Husbanken skulle også finansiere prosjektkonkurransen. Gjennomføring av prosjektet skulle boligbyggelagene utføre på selvkostprinsipp og få dekket øvrige kostnader. Boligbyggelagene skulle ha prosjektledelsen og være regnskapsfører for borettslaget. Samarbeidsavtalen for prosjektet små, rimelige og robuste boliger ble signert av Husbanken Region Vest, Bergen kommune og boligbyggelagene BOB, Stor-Bergen og Vestbo den

7 7 Målgruppen for dette boligprosjektet var unge i etableringsfasen, reetablerere og boliger for leie, med overgang til eie. Det prismessige målet var en prosjektkostnad pål kr/m2. Gjennomsnittlig størrelse skulle være 75 m2 og dermed ikke koste mer enn 1,5 millioner kroner. Husleien skulle da bli maksimum kroner i måneden, forutsatt en Husbankrente på 5,5 %. Med denne bakgrunnen søkte Vestbo om å få utføre en ekstraordinær utredning for hvordan ulike byggekonsept kan redusere byggekostnadene, ved spesielt å se nærmere på bruk av elementer og moduler kontra plassbygget konstruksjoner. Det ble avholdt forhåndskonferanse med Kommunen i anledning bruk av tomt i Øvre Sædalen.

8 8 Den 26. september 2008 sendte Vestbo inn søknad til Husbanken Region Vest, med henvisning til den inngåtte samarbeidsavtalen. I den forbindelse ønsket Vestbo å vurdere forskjellige byggemetoder som forhåpentligvis ville resultere i lavere byggekostnader. Vi ønsket å undersøke erfaringer og kostnader knyttet til bruk av moduler/elementer i tre, sammenlignet med en tradisjonell blokk i betong og tre. Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. For eksempel kan det være i et veggelement oppbygget av kledning, vindtetting, isolasjon, stendere, plast, innvendig kledning etc. Modulbygging innebærer at gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til en ferdig montert romlig funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og kobles på anleggsplass til andre tilsvarende moduler. En leilighet kan bestå ev en eller flere moduler som settes sammen. Disse kan sammensettes i ulike kombinasjoner og i ulike størrelser, helt opp til blokkstørrelser. De forskjellige leverandørene har forskjellige byggehøyde som de anbefaler og kan gå gode for. Figuren viser noen av elementene til Systemhus.

9 9 Da informasjon om moduler og elementer skulle innhentes fra de ulike leverandørene vurderte Vestbo de ulike leverandørene som produserer moduler og elementer til bygg i Norge. Med henvisning til søknadsbrevet til Husbanken var den mest hensiktmessige måten å dra på befaring for en direkte dialog med produsentene. Dette ble gjort som en forberedelse til prisforespørsel. På befaringene deltok Siri Erdal fra Husbanken, Siv Stavseng fra Bergen kommune, Øystein Johannesen, Erling Gripsgård, Geir Svenningsson og Bjørn-Frode Schjelderup fra Vestbo. Fra Stor-Bergen Boligbyggelag deltok Sverre Øvrebotten ogtor Inge Døsen. Oddbjørn Gule fra BOB deltok på den ene befaringen. Alice Bigom deltok fra ABO Plan- og Arkitekter, mens fra Bjerk og Bjørge Arkitekter deltok Arne Bjerk. Det ble avgitt ulik mengde og type informasjon fra de ulike leverandørene under befaringene. Det er i ettertid utfordrende å oppsummere våre inntrykk og erfaringer fra befaringene, siden leverandørene også fokuserte på ulike deler av sitt produkt. Eksempelvis leverte noen leverandører planløsninger og prospekter for deres boligsystemer. Hos andre fikk vi under befaringen levert ut prisoverslag over prosjektene noe som var et nyttig tillegg under besøket. Deler av informasjonen rundt leverandørenes kvaliteter er derfor innhentet fra leverandørenes egne beskrivelser og prospekter. Dette merkes for øvrig i teksten. Ved alle befaringene ble leverandørene spurt hvilke suksessfaktorer ved modulproduksjon som er avgjørende for å holde lave produksjonskostnader. Oppsummert er svarene vi fikk: Beholde samme linje i fasade, ingen sprang ut og inn, ingen sprang i høyder mellom leiligheter. At balkong og andre eksteriørmessige uttrykk er utenpåhengt. Badeinnretning er rimeligst rygg mot rygg. Mulige besparelser ved å endre til fra flis til maling, men lite å hente fordi leverandør har gunstige avtaler på fliser. At modulbredde ikke er mer enn 3,6 meter. Moduler fra 3,6 til 4,2 meter vil ved frakt kreve politieskorte på nattetid, dersom leverandørene ikke har mulighet til frakt over sjø.

10 10 Befaring ble avholdt den 19. februar Kodumaja fokuserer på design og konstruksjoner av moduler i tre. Hovedsakelig bygger de leiligheter i fleretasjers bygninger. Fabrikkene deres er i hovedsak i Estland. Kodumaja leverer moduler med maksimumsdimensjoner på - bredde: 5,3 meter - lengde: 14,5 meter - høyde: 3,8 meter. Modulene veier fra ca 8 til 16 tonn. En leilighetsblokk med 56 moduler, 28 leiligheter over fire etasjer. En slik blokk bruker Kodumaja syv uker å montere, med gjennomsnittlig 14 arbeidere under produksjonstiden i fabrikken, hvorpå installasjon av moduler på ferdig fundament tar 2,5 dager. Installasjonstid av en modul er som regel 20 til 60 minutter. Kvaliteter 1 : Anleggsarbeidet består av installasjon av modulene på ferdig fundament. Modulene blir levert med ferdigkoblet el-kabel og rørsystem mellom modulene og til hovedrørsystemet. Badet ferdiginstalleres med vask, toalett etc. Kjøkken og badeinnredningen ferdigstilles etter avtale, det samme gjelder annet husholdningsutstyr. Balkonger og svalganger kobles sammen ved montasje. Hele bygget monteres med sprinkler. Dette er en fordel med treblokk av slike dimensjoner, siden noen krav i forhold til brann faller vekk. Innvendig var der noen hindringer for universell utforming, spesielt i karmovergang til balkong. Modulskillene medførte også til sjenerende listeverk over vegger, gulv - og takflater for å dekke modulskjøten. Utvendig kunne en observere i modulskillene unøyaktige detaljer ved tilpasning av rekkverk til bærekonstruksjoner. Fasadene var repeterende med enkle materialer, eksempelvis Stenicolor med innslag av tre presentasjon

11 11 Bilder tatt i Bodø, Kodumaja.

12 12 Bilder tatt i Bodø, Kodumaja.

13 13 Da vi befarte Horten Boligbyggelag i Sembskogen den 26. februar 2009, fikk vi se et eksempel på et import byggsystem fra Kodumaja. Her ble prosjektkostnaden ca kr/m2 i Justert for pristakten vil beløpet i dag bli noe høyere, men det vil fortsatt være rimelig sammenlignet med andre byggeprosjekt. En stor fordel under befaringene var at de leverte priser til oss, slik at vi enkelt kunne sammenligne med andre leverandører og plassbygget, samt få en oversikt over tilbudet. På stedet fikk vi fikk også utdelt prospekt og plantegninger. Kvaliteter 2 : Bygget gikk over tre etasjer, men med en noe smal planløsning, spesielt med tanke på universell utforming. 57 boenheter gikk fra en til tre plan og varierte fra to-roms på 41 m2 til fem-roms på 117 m2. Alle boenhetene var effektivt arealutnyttet, der lite areal har gått vekk på ganger og lignende. Leilighetene var gjennomgående og med god gjennomlysning. Takhøyde på 2,6 meter gav god romfølelse. Boenhetene ble levert med eget varmepumpeanlegg og ventilasjon med varmeveksler som medfører lavt energiforbruk. Vannbåren varme gir også miljøvennlig og godt inneklima. På befaringen fikk vi et inntrykk av at arkitektene hadde hatt sterke meninger som modulleverandøren måtte tilpasse seg etter. I ettertid ser vi at dette ikke har vært optimalt. 2 Deler av informasjon hentet fra Sembskogen Borettslag prospekt.

14 14 3 Under de forskjellige størrelsene på boenhetene var det valgt forskjellige løsninger på baderomsinnredning og kjøkken. På bad leveres det innredning fra Arens med møbler fra cm, avhengig av badets størrelse. Det leveres dusjvegger og sluken plasseres i dusjhjørnet. Overskap kommer med speil og lysarmatur. Kjøkkeninnredningen kommer også fra Arens. Oppvaskmaskin av type Bosch leveres ferdig montert. Garderobeskap kommer i ulike kombinasjoner, men med skyvedører eller slagdører, avhengig av boenhetens type. På alle gulv var 14 mm eikeparkett lagt. Entreen hadde flislagt gulv. Badet var flislagt på både gulv og vegger og boenheten ble levert med fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Innvendig var listverk og utforinger malt hvit. Gulvene var lakkerte eikelister. Utvendig kunne en observere en del avløp langs fasaden. Alle innvendige vegger hadde gips, etter krav fra arkitekt, med unntak av trapperom i leiligheter over flere plan som er panelerte. Veggene ble levert med tapèt og malt med to strøk vannbasert maling. Takene var malt hvite. Innvendige dører var glatte, kompakte hvite og ferdigmalt fra fabrikk. Vinduer var hvitmalte. Boenheten ble levert med skjult elektronisk anlegg i alle rom, bortsett fra anlegg på lydvegger. Stikkontakter var doble med barnesikring, med unntak fra tak og jordingskontakter for stasjonære husholdningsartikler. Badene hadde varmekabler med termostat. Det var tilkoblingspunkt for 3 Bilde fra Sembskogen Prospekt.

15 15 vaskemaskin og tørketrommel på badet, samt felles varmtvannstanker for hele borettslaget. I hver boenhet blir det levert fjernsyn og datasignaler fra Canal Digital, ved innflytting en pakke av typen Komplett. Internett kommer med dekoder og modem på hastighet 750/750 mb/s. Bilder ovenfor og nedenfor er tatt fra Sembskogen, Horten boligbyggelag.

16 16 ϰ Ϯ Ϯ ĞĨĂƌŝŶŐ ŝ DŽĞůǀĞŶ LJŐŐŵŽĚƵů Befaring til Moelven ByggModul sin fabrikk ble avholdt den 25. februar Fabrikken er lokalisert i Moelv. Under befaring fikk vi observere hvordan Moelven utfører det vesentligste av arbeidet med prefabrikkerte moduler før leveranse til forskjellige byggeprosjekt. I modulbygging settes gulv, vegger og tak sammen i fabrikk for å lage en ferdig montert romlig funksjon, som på anleggsplass kobles til andre ferdigproduserte moduler. En boenhet kan være satt sammen av en eller flere moduler. Moelven kan montere opp til tre etasjer, siden de benytter seg av trematerial. Moduler kan sammensettes i ulike kombinasjoner og i ulike størrelser, helt opp til blokkstørrelser. Bilder tatt i Moelvens fabrikk.

17 17 Kvaliteter 4 : Ytterveggene på boenhetene rommer 11mm Huntonit faspanel, 50mm mineralull mellom 48mm stendere, 0,15 mm diffusjonssperre, 200 mm mineralull mellom 198mm stendere, 9 mm GU-gips /12mm asfalt vindtett, 23 mm utlekting og 19x148 mm kledning. Vinduene har U-verdi på 1,2 W/m2 K, og er hvitmalte. Beslag over og under vindu blir levert i hvit farge. Vindu i svalgang på to-etasjes bygg er beregnet som EI 30, og for øvrig ikke klassifisert. Vinduene har en 40x40 mm skråskjært omrammingslekt som dekker overende ved utvendig kledning. Utvendig kledning er 19x148mm horisontal dobbeltfalset kledning. Det er beregnet utenpåliggende dekkbord i alle modulskjøter samt på ytterhjørner. Panelet blir kjøpt inn maskinbeiset og påføres ett dekkende strøk etter at panelet er påsatt. Tørkesprekker må her til en viss grad påregnes. Innvendig modulskillevegg innenfor samme leilighet innehar 11mm Huntonit faspanel, 100 mm mineralull mellom 98mm stender, vindsperre, 20 mm luftrom, vindsperre, 100 mm mineralull mellom 98mm stender og 11mm Huntonit faspanel. Innvendige modulskillevegger mellom leiligheter innehar det samme som beskrevet over, men med 2x platelag 12mm spon i tillegg. Innvendig listverk rundt dører, samt rundt vindu i soverom leveres med karmlister med 90 graders sammenføyninger i hjørner. Vertikalene føres ca 5 mm forbi de horisontale. Vertikale karmlister 15 x 58 mm malt med oljemaling. Horisontale karmlister 12 x 58 mm også malt med oljemaling. Innvendig listverk rundt vindu, unntatt soverommet blir levert uten karmlist, men med innfuget utforing. Utforinger på dører og vinduer har vertikale og horisontale utforinger av valgfri dimensjon, malt med oljemaling. Gulvlister 8x12x45mm er lakkert i eik. Taklist 21x45mm dobbelt skygge er utført i hvitmalt. Det er synlig spikring i alt listverk. Garderobeinnredning kommer med hvite glatte fronter, type Sigdal hvit Optima og er ikke takhøyt. Det er ett stykk 100cm kombiskap pr sengeplass. I to-roms leiligheter er skapene erstattet med ett 50cm hylleskap og ett 50 cm hengeskap. Entreen har skyvedørsgarderobe i hvit farge. Innredningen er ikke tatt med. 4 Deler av informasjon hentet fra Moelven ByggModul beskrivelse

18 18 Baderomsinnredning leveres med ett 60 cm hvit servantskap med nedfelt porselen servant og med fritt hengende speil med lysarmatur over. Svalgang/ balkongene er basert på elementer med bærende ramme av bjelker og søyler i impregnert limtre. Gulv har impregnerte terrassebord. Det er konstruksjon for vannavrenning inklusive renner og utkast. Underkledning med UT1 platematerialer. Rekkverket er i tre med stående trespiler utført i elementer. Skjermveggene inngår ikke i bestilling. På innvendige flater har vegger, unntatt baderom, Huntonit Faspanel. Over kjøkkenbenk monteres det hvitmalte fliser 10x10 cm. Veggene på baderom har keramiske ensfargede fliser 20x20 cm, samt vegg med ett lag skrufast kledning bak gipsen. Gulv, unntatt baderom, innehar 14 mm klikk-parkett eik natur med underlegg. I stue og kjøkken med store åpninger ble det lagt hel parkett uten overgangslist! I øvrige åpninger benyttes det overgangslist. Gulvet på badet har keramiske fliser 15x15 cm. Himlingene har vinylbelagt sponplate Tak-Ess. I overgang mellom stue og kjøkken i 3-roms og 4-roms leiligheter vil det påsettes dekkbord.

19 : Zitty og Bo Klok, Drammen. Som eksempler på prosjekter som Moelven har levert til er Zitty og Bo Klok. Prosjektgruppen dro på befaring den 25. februar Bo Klok baserte seg på småhusbebyggelse, med fire leiligheter over to plan, med åtte elementer. Konstruksjonene var lette, med større moduler i endene og mindre i midten. Bo Klok er et konsept utviklet av Skanska og IKEA. I følge NIBR-rapport 2009:18 5 er BoKlok et eksempel på vellykket konseptutvikling mot en tydelig definert kundegruppe: ungdom med begrenset kjøpekraft. BoKlok har kunnet tilby rimelige og gode boliger, og blitt svært godt mottatt i markedet. Med tanke på bomiljø og estetikk har de fokusert på få enheter for å unngå store, monotone boligområder. Zitty Drammen var interessant på den måten at første etasje var i betong og således ble ansett som fundament. De øvrige fire etasjene, den siste inntrukket, var modulbygget. Boenhetene ble levert uten hvitevarer og med enkle, robuste flater. Badet hadde lokalt fall og med små detaljer som integrerte vannavløp. Det ble benyttet vannbåren varme. For andre kvaliteter henviser vi til punkt 4.2.2, hvor Moelvens byggkvaliteter er redegjort for. 5 NIBR-rapport 2009:18; Industrialisering av trehusproduksjon.

20 20 Biler fra Bo Klok (ovenfor) og Zitty Drammen (nedenfor).

21 21 Befaring ble avholdt den 26. februar Systemhus ble etablert i 1967 og er av de største boligbyggerne i Norge med et bredt produktspekter. Tendenser er et elementbasert byggekonsept i tre utviklet av Systemhus. Konseptet har fokusert på inneklima og energiforbruk, høye tekniske kvaliteter med stor fleksibilitet i planløsninger. Av leverandør ble det fokusert på at de hadde brukt designer til å utvikle konseptet for at ønsket design og god arkitektur skulle være godt nok prioritert. Kvaliteter 6 : Elementbygging består som nevnt tidligere i rapporten av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. Den generelle oppbygningen av veggelementene har 13 mm gips, 12 mm sponplate, fuktsperre, bindingsverk på 198 mm, 200 mm Rockwool, 9 mm GU, vindsperre, 11x36 mm sløyflekt, 36x48 mm bordkledning lekt, 22x 98 mm stående dobbeltfals. Utvendig kledning er ferdigbeiset med ferdigmalte vinduer og dører. Boligene i prosjektet Tendenser var kledd i tre, med moderne, små flater. Utvendig hadde byggene trappeløsninger som var visuelt dominerende. Ut fra befaringen var de innvendige kvalitetene blant annet vegghengte toaletter og skyvedørsgarderobe og generelt med gode kvaliteter med fliser på bad og parkett på gulvflater. Noen av utgangene på boligene 6 - digital presentasjon

22 22 hadde montert en tykk svill. Dette medførte en terskel på 10 cm under dørene. Den byggetekniske årsaken for svillen er å stabilisere veggelementene ved montasje, men slike løsninger blir utfordrende med tanke på universell utforming og bomiljø. Fra Tendenser. Nedenfor kan en observere høyden på terskelen.

23 23 Befaring ble avholdt den 25. februar Utgangspunktet for dette prosjektet var et samarbeid med Gjøvik boligbyggelag som ble avholdt i mai Boligbyggetlaget gikk ut i markedet og undersøkte hva de kunne få til en låst pris, 50 boliger til 30 millioner kroner, før de sendte ut en klar bestilling til byggemarkedet. Utgangspunktet for at vi ønsket å befare dette byggeprosjektet baserte seg dermed ikke på selve byggeteknikken, da Bondelia er plassbygget, men mer at Gjøvik boligbyggelag snudde vanlig fremgangsmåte i utlysning av boligprosjekt, ved først å fastsette prisen på prosjektet. De ønsket å vite hva markedet kunne tilby dem innenfor den fastsatte prisrammen. Ved siden av prisrammen vektla boligbyggelaget følgende kvaliteter: 7 - Bebyggelsesplaner - Planløsninger - Materialbruk - Tilpasning til tomten - Byggeskikk. Kvaliteter: Borettslaget består av 50 boenheter fordelt over flere lavblokker, med fire til seks leiligheter i hver blokk. Boenhetene har ulike størrelse og kommer som to-roms, tre-roms og fire-roms, alle over et plan. De ulike boenhetene inneholder, entré/gang, bad/wc, soverom, kjøkken og stue, med tilgang til balkong eller uteplass. Ellers holder boenhetene god standard med parkett i stue og kjøkken og med belegg på øvrige rom. Overflatene er malt strukturtapet, malte plater og våtromsbelegg på vegger. Det er benyttet panel i taket. Det er installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Sentralstøvsuger er også montert. Kjøkkenet er innredet i hvitt med innfelte treprofiler, med opplegg for oppvaskmaskin. Badet leveres med hvit innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin, WC og dusjhjørne. Varmekabler er installert på badet. Garderobeskap er montert på soverommene og leilighetene kommer med kabeltilknytning. 7

24 24 Bilde fra befarin, Bondelia, Gjøvik boligbyggelag.

25 25 Ved bygging av moduler og/eller elementer er det noen åpenbare fordeler, og noen ulemper. Modulene blir produsert under tak i fabrikk i et godt og tørt miljø hele året og dermed mindre eksponert for vær og vind. Det betyr mindre behov for å tørke ut bygget og mindre svinn. Det tilføres mindre fuktighet i byggefasen, fordi flere av modulleverandørene hadde valgt overflate med ferdig malte plater. Dette gir samme konsekvens mindre svinn. Som er en åpenbar fordel vil byggetiden være kortere, siden produksjonen i fabrikk kan foregå parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når fundamentene er klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. Eksempelvis ferdigstiller Kodumaja en modul på 20 til 60 minutter og bruker som regel to og en halv dag på å montere boligene på ferdig fundament. Produksjonsprosessen er effektiv og enkel å kontrollere. Anlegget gir også gode forhold for kvalitetskontroll av produktet. Dette medfører høy varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et minimum av tilbakekallinger hos sluttbrukerne etter innflytting. Bygging med moduler gir mindre frihetsgrader og er mindre tilpasset hver enkelt tomt enn plassbygget. En må planlegge logistikken grundig på forhånd, eventuelt ha plass til å lagre moduler på byggeplass, men det optimale er å montere modulene rett på plass ved ankomst. Det at byggetiden er kort kan medføre at byggematerialene har hatt liten tid til å tørke ut. Dette kan føre til noe svinn i første fase når boligen tas i bruk. Dette er i motstrid til det som blir nevnt over, men vi kan konkludere med at totalt svinn mest sannsynlig vil bli lavere da en ikke tilfører noe fuktighet av betydning i selve byggefasen. En annen ulempe er at noen av modulleverandørene valgte å legge ferdig parkett i leilighetene som medførte en langsgående/tversgående list på gulv for å dekke modulskjøt. Dette er lite hensiktmessig med tanke på universell utforming og estetikk. Videre blir viktige beslutninger tatt tidlig i prosessen for produksjon i fabrikk. Eventuelle endringer i produktet under konstruksjonstiden blir generelt svært kostbare. Dette krever grundig planlegging, både fra leverandør og tiltakshaver sin side. Fordelen er at man i større grad slipper potensielle problemer med sub-leverandører/aktører og tilsvarende utfordringer som må løses på kort tid under produksjonsfasen i fabrikk.

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune Prosjektbeskrivelse Kalvatresjøen BRL I Karmøy kommune Orientering om beliggenhet: Kalvatresjøen er et boligalternativ for alle aldersgrupper som ønsker egen ny bolig, plassert i etablerte, sentrale og

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no 192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON 1 www.iconhouse.no 115 KVM UTEROM HAGE OG TAKTERRASSE BINDES SAMMEN AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 88 KVM BOLIG 2.ETG (BRA

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt meland - FREKHAUG LØYPEONA trinn Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt Meland Løypetonet MELAND FREKHAUG Velkommen til Løypetona Meland Meland kommune er en vekstkommune med stor tilflytning.

Detaljer

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis BLOKK KVALATOPPEN KVALA Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis LEILIGHETER Illustrasjon Illustrasjon KVALA Kvalatoppen BLOCK WATNE «Her bor du lyst og luftig.»

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt BRATTEBØ GÅRD SANDNES 8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt LEILIGHETER BRATTEBØ GÅRD SANDNES BLOCK WATNE Nyt det gode liv i en lettstelt leilighet i en hyggelig småhusbebyggelse

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Denne overordnede beskrivelsen forteller om de viktigste kvaliteter i huset. Husene leveres i henhold til norske lover og forskrifter, herunder TEK10 og NEK400. Tomt Kleivane B7, delfelt

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Moderne leiligheter med parkeringskjeller

Moderne leiligheter med parkeringskjeller BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Moderne leiligheter med parkeringskjeller LEILIGHETER I BLOKK Illustrasjon BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE «Lys og frisk luft øker trivselen her får du det godt» Illustrasjon

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Tendenser Modulært elementbyggeri, fra utviklingsprosjekt til praksis.

Tendenser Modulært elementbyggeri, fra utviklingsprosjekt til praksis. Tendenser Modulært elementbyggeri, fra utviklingsprosjekt til praksis. Design: ODD THORSEN A/S ODD THORSEN A/S TENDENSER design: ODD THORSEN A/S Mål Systemhus satte som mål å bli trendsettende - førstevalget

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND Versjon 02.Mars 2013 PROSJEKT: FALKHYTTEN FORHANDLER: Slettedal Prosjekt AS Adresse: Julsundet 355, 6409 Molde KUNDE (forbruker/kjøper): Navn:... Byggeadr.:... Hustype:...

Detaljer

Moderne og praktisk i naturskjønt, sentrumsnært område

Moderne og praktisk i naturskjønt, sentrumsnært område KORSMO SKARNES Moderne og praktisk i naturskjønt, sentrumsnært område LEILIGHETER Illustrasjon KORSMO SKARNES BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE SKARNES KORSMO Illustrasjon Finn deg en

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Telefon: 70 17 24 60 Org.nr: NO 942 510 969 MVA post@planor.no - www.planor.no OVERSIKTSKART OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting 1 Ver 100316 NB: Dette er en foreløpig beskrivelse. Den endelige vil være en del av kontrakten. Generelt Boligene leveres klar til innflytting. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer