SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER"

Transkript

1 SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer

2 MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik?

3 VISJON OG MÅLSETTING Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Målsettingen vår er kvalitet i møte mellom pasient og ansatt.

4 SYKEHUSET INNLANDET (SI) SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset Sannerud 2 LMS Lillehammer Gjøvik Reinsvoll Fagernes Otta 9000 ansatte innbyggere m2 bygningsmasse 1200 senger Budsjett 7,5 milliarder Sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres

5 VERDIER Nasjonale verdier For medarbeiderne i Sykehuset Innlandet betyr dette: Kvalitet Fremtidsrettet og kunnskapsbasert Trygghet Åpenhet og involvering Respekt Respekt og forutsigbarhet Felles verdier og alle vil det beste for pasienten, men ikke lett allikevel.

6 UTFORDRINGSBILDE FOR SYKEHUSET INNLANDET Befolkningen blir eldre, flere blir syke (kroniske- / livsstilsykdommer) Rask medisinsk utvikling det som er god behandling og godt medisinsk teknisk utstyr i dag, kan være utdatert om få år Helsepersonell blir knapphetsfaktor Økt faglig spesialisering, fragmenterte fagmiljøer, mye ressurser brukes til passiv vakt Sykehusstruktur med stor bygningsmasse, stort utstyrs- og investeringsbehov Samhandlingsreformen har som formål at spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere, veksten skal reduseres Flere av disse utfordringene deler vi med dere..

7

8 OVER HALVPARTEN AV ALLE ENDRINGSPROSESSER MISLYKKES.. Endring innebærer bevegelse fra status quo. Hvordan bevege enkeltpersoner og organisasjonen fra der man er til der man ønsker å være? Alle ser det bildet fra sin vinkel, alle har sine ønsker, motiver og fortolkninger.

9 LEDELSE AV ENDINGER - 8 FASER 1. Skape en kriseforståelse 2. Etablere allianser 3. Ha en klar visjon 4. Kommuniser visjon og strategi 5. Fjerne hindringer 6. Synliggjør tidlig suksess 7. Ikke ta seier på forskudd fokus på det som gjenstår 8. Skape forankring i det nye implementere ny adferd John P Kotter, Prof. i ledelse, Harvard Business School. (Leading Change 1996)

10 Teorien 1. Skape en kriseforståelse 2. Etablere allianser 3. Ha en klar visjon 4. Kommuniser visjon og strategi 5. Fjerne hindringer 6. Synliggjør tidlig suksess 7. Ikke ta seier på forskudd fokus på det som gjenstår 8. Skape forankring i det nye EKS.1; SAMLING AV ORTOPEDIEN I OPPLAND 1. Ledelsen mente det var behov for samling, større fagmiljø ville gi bedre kvalitet. Ble ikke akseptert / trodd 2. Forsøkte å få med og forplikte sentrale fagfolk og ledere, lykkes ikke 3. Visjonen var uklar for de involverte. 4. Forsøkte å kommunisere visjon og strategi, men ble ikke akseptert / trodd / anerkjent av sentrale aktører 5. Lykkes ikke å fjerne hindringene til tross for forsøk på å legge til rette, ombygginger osv. 6. Mye uro, klager fra pasienter, store driftsproblemer, høye kostnader og stor belastning for ansatte 7. Ble gjennomført med stor motstand 8. Lykkes ikke Vedtaket ble reversert

11 Teorien Skape en kriseforståelse Etablere allianser Ha en klar visjon Kommuniser visjon og strategi Fjerne hindringer Synliggjør tidlig suksess Ikke ta seier på forskudd fokus på det som gjenstår Skape forankring i det nye EKS.2; ETABLERING AV KVINNEKLINIKK Tilbudet i SI oppfylte ikke nasjonale krav Aktuelle leder fikk ansvar for utredningene Oppfylle kravene i nasjonal veileder Behovet ble akseptert i fagmiljøet Forhandlinger om enkelte pas.grupper, Nye rutiner og prosedyrer. Opplyse fagmiljø, politiske miljø og mannen i gata om gevinstene. Kompensasjon til avgivende avdelinger. Bedre tilbud for risikofødende + for fødende ift rus og psykiatri. Oppslag i media, SI Magasinet, internavis, osv. Følge opp at rutiner blir fulgt, blir de riktige pas overført? Tettere faglig samarbeid på tvers i SI, evaluere etter 6 mnd. og 1 år

12 Teorien 1. Skape en kriseforståelse 2. Etablere allianser 3. Ha en klar visjon 4. Kommuniser visjon og strategi 5. Fjerne hindringer 6. Synliggjør tidlig suksess 7. Ikke ta seier på forskudd fokus på det som gjenstår 8. Skape forankring i det nye EKS.3; MOTTAK AV SLAGPASIENTER 1. Brukte for lang tid fra mottak av pas. til behandling ikke alle så problemet 2. Forbedringsgrupper på tvers av divisjonene. Involverte sentrale fagfolk. 3. Gruppen ble enige om mål i tråd med anbefalinger i internasjonal litteratur 4. Viktigheten og arbeidet ble kommunisert på allmøte, fagmøter,osv. 5. Avtaler om samarbeid på tvers i SI. Gjøre målinger og synliggjøre resultater. Stille krav, ha tydelige forventninger 6. Fortelle om resultatene, gladhistorier i media, internavis, osv. 7. Følge opp at standarder og tiltak blir gjennomført og ikke glir tilbake 8. Følge opp, endre, måle - over lang tid

13 FORBEDRINGSARBEID HJERNESLAG (TROMBOLYSE) Målsetning: Alle pasienter som ankommer sykehuset med hjerneslag skal ha fått actilyse (der indikasjonene er til stede) innen det er gått 20 minutter.

14 Teorien 1. Skape en kriseforståelse 2. Etablere allianser 3. Ha en klar visjon 4. Kommuniser visjon og strategi 5. Fjerne hindringer 6. Synliggjør tidlig suksess 7. Ikke ta seier på forskudd fokus på det som gjenstår 8. Skape forankring i det nye Styresak i november 2014 Antagelig på høring deretter EKS.4; OMSTILLING SOMATIKK 1. Alle er tydelige på at nå må det skje noe 2. Faggrupper, ledere, TV, HVO har vært involvert på tvers av divisjonene. 3. Målet er bedre kvalitet, i tråd med nasjonale og internasjonale krav 4. Veien til målet er kommunisert på styremøter, allmøter, divisjons- og avdelingsmøter, osv 5. Ekspertutvalg med nasjonalt tunge fagfolk er etablert, vil legitimere beslutningene 6. Må tidlig få vist effekt av å samle sårbare fagmiljø, bedre resultat KI 7. Gjennomføre vedtakene og følge opp 8. Ny org. må understøttes av alle

15 HVA MED KOMMUNENE? 1 Skape en kriseforståelse ser dere det samme bilde? Smådriftsfordeler Beholde arbeidsplasser som er viktige i kommunen Skole-, pleie- og andre tilbud nær bosted Medbestemmelse og levende lokaldemokrati Politikere, ledere, ildsjeler kjenner hverandre, får til mye Dugnadsånd, felles ansvar Det går jo helt strålende i Norge, verdens rikeste land. Hva er problemet? Stordriftsfordeler Bedre utnyttelse av samlet kapasitet Større fagmiljø gir mer robuste tjenester og mer stabil kvalitet Bedre rekruttering, mer attraktivt Habilitet / nøytralitet lettere Barnevern, lettere med distanse Færre tidkrevende prosesser ift. Interkommunalt samarbeid osv Kan ta større oppgaver, overføre mer makt og myndighet fra staten. Eks. Samhandlingsreformen krever økt kompetanse, går det på sikt uten samling?

16 VÅR STØRSTE UTFORDRING ER STRUKTUREN Prosjekt 2020 ( ) - Fagdivisjoner, funksjonsfordeling Strategisk utviklingsplan (2008) - 3 allsidige akuttsykehus, geografisk ledelse Strategisk fokus ( Premisser,mål, utfordringer høring 1) Strategisk fokus 2025 ( høring 2) Delplaner - prehospitale tjenester, psykiatri, hab rehab og desentraliserte tjenester (- høring 3) Søker om å gå over i idefase oktober 2014 for å utrede hva som er den beste strukturen i fremtiden 6 somatiske sykehus - 42 enheter m2 bygningsmasse HVA GJØR VI?

17

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020 1 Høringsdokument Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag og punkter til diskusjon...3 1 Bakgrunn...5 1.1 oppdrag og prosess...5 1.2 Om Helse Midt-Norge...7

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Foto: Siv Johanne Seglem

Foto: Siv Johanne Seglem SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Oppsummering av høringsuttalelser Foto: Siv Johanne Seglem Brukerorganisasjoner Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 3 Konklusjon: [ ] 3a er det eneste reelle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten Visjon for samhandling St. Olavs Hospital er landets beste helseforetak på samhandling med kommunene. 1. Innledning Det er en allmen

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer