SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611"

Transkript

1

2

3 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P

4 If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii..... åi i..... jii..... jii f øi i..... jii.... ijii..... OP - æ..... Vjii..... jf..... jii i y..... jii.... i ji i.... iæ i jøf... i i f.... i fi.... i øi.... i i f j... fåi... i i... ijø fø i ø.... i.... i.... i jii.... i..., åi i i... ijøii j.... ijøii- y.... i.... ii ijøii.... fi... Wi i ijøii f.... ijøii.... Oj... f...

5 V - jiii ijøifii.... ø æ..... æji..... jii.... jii f øi i.... ijii.... jii...

6 ii. i i.... j ø /-, i æ f.... øf ø /-.... ii Pf.... yf i å j å º ' N.... jii iy.... fi øøy i å.... yå f..... i.... Vi ifii i å ø.... I f j i ij.... i - j.... øi f /-.... Pi f if i i ø /-.... f D i (.... f D i (N.... j i æf.... Ifå fi, /, i.... Ojj fi, /, i.... yi f i j f fi, /, i.... ijøii f jøf i å.... ijøii f jøf yæ....

7 i. ifj ø /-.... O ii, ffyi i i.... i f i ø /-.... jii f i f ø /- f å j.... jii f i f ø /- f å jiiy.... i f i ø /-.... i i f f fi i ø /-.... i i f f øi i ø /-.... i i f f fi ø.... f iy.... f iy N.... iii.... V æ: j (⅞" i " " j.... V æ: j (½", ¼" ½" j.... V æ: N j (" i (½".... jii : - i.... jii i øi -i.... jjii (OP, i, jf..... jii...

8 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Ii Of I i fi f (i,. yifif, ø Wi N (Wi i i i i ø /- i P. ø i i i i. ii f f i. i i f øi. j fø f i jii i jø, i i f fåi. i. i i ø æ (V. D i i i i i iifif iø ii. i i i i, Wi ø P.. i i ii. i ø i y å. D. f ⅞" (i, ", ", ½", ¼" ½" j i å i i. i i. i jii D fø ijøi jii å y. jii i

9 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i ijøi ifiiy i iifif. i f i i. ijøi i i. f å j. f å æy. i i i y jii i ø ijøi. D ø i ff i ijøi. i jii i i,% i jii. y, ø Wi f jii i ø ijøi, i ijøi. D i i i jii i ø ijøi. jii ifii få ( V - jiii ijøifii. N å f ø f i i f (i øj i jfø: ø i i ij i/øi jfø i ji (DNV,,. ø (, i i ij. I øi i i - (P. I å f, øy i f i få å. På i øy f, i øy yi iii. Wi i i f j i i åii å f i å. ijø ii- y D jfø ijøii- y f ø (-i, i i N Oj (NOO NOO/NOO ii. øi øy f f ø. ijøii i yi f i å yæ. i f jøf i å i % ii i i (Pi i. i f jøf yæ i % ii i i i (. y i NOO å y i Wi y i fi i å i yi. i

10 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Oåi. fi j f ø ø /- (P i i øi. f i æ yij, å øy i N,. ø i. f if (i.. P! NØVI i ( i : i : OI f ( i : i :! Wi i i O P i. j ø /-, i æ f i

11 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : D fi i ijø- fiiij i i. I å P i i i åi. øi i i i i f N-å. I å fi i i å, øy ii i ii. i jfø i fi føy y i ifi (i få. I i i i i fi (Pi,. D i å ø ø/- å. Piæå. På i ø j ø i i iø fj. Di i, i j. V f i å - i D-åf føi y ii f i i y. ø i D. ifj f ø i i... ifj ø /- P Vi ø /- iii P Wi N ø ( % ii P N (% P (% / '." N '." (D I. Vy ± i. P y i øi Vi å j, i ø. ijøi i j.. ø ø i yø jfø ( ; DNV,. Dyåi (yi i j i ø y f ø i, ø y, i y,. i ifj-, i i i f ø, å i i. Ifj- ii y, i i å i. i i øå f å f æ ø i ø, i å, i i ø i i. Ifj å, y f i, i øi å. I å, å, f i yi æ i, i i, i

12 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :, i i ø i i. I i å, i, f i å f æ ø i ø i, i iy i å. I i å, f, å fyi i ii y ii. I å yifi iifi j i, ii i fi ifj-, å f æ. Pøy y åi f i øå, f i i. I if i øå... yi f, i N, i N i ø Nj Zj. Oå ij i f i j å, ify å ij i øy. jii y, å å y i (I f, i. i øf i. D i ø j i. åi i j, i, i i ø-øi i, i if j i fø. i. øf ø /- i

13 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Pf ( i. i ii æiå f yi jøf i å -fj-jøøy. Pf i å å f f i yi. Pf i å å, i f iå i æij if. ø ii i i å åi ø i i i å. i. ii Pf Pf (ø ij, ( I i å å, i å. D i, ifii øy ø y i iøy. i y, fi j øy iy, y y i yijø yf. D øy j i æi f f fi, å jøf i y i i æiø. Pj øy i å i i i å i i. yi ( ø jøi i f/ i å, i ij i i. I fy i i å i ø i. f j i æ i i i å f å i. V ii f f ii j, f fø i, yi j j i i ijø. I å i i i jø å i ; f jii,º i i å i,º i å. Oå i i ij i f (. å å, f -,º i f i,º i.. i

14 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :. O ii, ffyi i i Dii, ffyi j i i i ij i i i å f å i yi, j i J N D ( i ii (ø, jii ii (ø,,, jii ii (ø øy ffyi i (%,,,,,,, jii ffyi i (%,,,,,,,. j ( ji j ( I yi yi i, f i i jy i i i i i i ( i.. i. yf i å j å º ' N i i if i yå, å. iy i ii. D fi i ff åj f i i å. Vii f åi fy ( i.. i Ii jfø i øøy f å (.,. D i æ j., øø f. fi i øøy å i i i.. få fi i øy i øy ø i fø yi. i

15 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. jii iy ( f i. i. fi øøy i å (. N å N, å ijøf if ifå ( f ø /- (P å iå i i i

16 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : f (ijø, iø. I fø i iå f i i ifi y i øj... i yå ø i øy. i. å i i i y. øi i æi. føi ii å f y f i ii fi y, y y,, i. i. yå f. i

17 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : æ i. N i N i yå f i ii fi, å iy å (f f Vå i f jøøy., i i i ii yå f. åi i y i åi f i i i f i N. D f I ( y f å i f yå/ yi jåi f y ii. yå f fi i f å i å, f y i yi. i fø yå i ifå f ii; (yi: -i y (yi: f-i (yi: j-i (yi: -i P (yi: - åi (yi: - yf f å i i i.... jøf æ ii i i. D fi i, i ii jøf f å i i. i i i N Njø. fø å å f å iy, å jøøy. I ifå j, ii å f jøf. jøf å f jø, i y. D i i i f i f å ø fø (I,. iy f ii få,. å jøy ( øi i POP-, jæ (N i øy (f. Oå øi jøøy i i iå i yå. Oåi i i POP- i % i i å f i. i jøf i f i ø å øi. æi yif ij f å f (i yj å (iå, i å. Å i i j f i ø, æii ø j iå yii i fi f f... i y y i ii å iy. fi Ny. y, i i fi fi åfi, å i i yå i i i. - åfiå jø ii å i. i ii i (fø i ji-ji. åfi j i -. ii i i -. åfi j i f-i (fiii,. D ijø iiy f (-i, f i

18 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : f if yå,. ø, y i. i, føi i y, i f i ijøii f i f ii. D f ii i f, i. f i. åfi få i åi, f iii åfi i ji å. iæ å, i f åfii. å ø i, jøøy, å f ø, ii i i f (i-ji., å i jøøy i, i i -å å. O O fi i fj i -/y i N. øy å f jfi, fi i f i f Ii. D f føi i y ijøii f. D fi i f. D æ i øj i å øi i i å ø f øy. æ øy. fø å å øi f, i fø i i å ij y å i i. i i i i. D i i i å, å i., i fi, ø, å, i i f å i å f y fi. O ø ø i i- iå. i å (f.. ø, i. D j f å i i. D fi i f ii ijøiiy, i i I ii å f i j f Di f Nfi, å ijøi (i.,. Oå ji i f I y f f i ijø iiy f (-i,... æi if å å f ø jfø f å f å -; fø i y DNV- i (DNV-,,, i, øij (, N (D, y (, ø, i ( i.. f f O-ø i f å y DNV- i i, i i ø f. D i fi æ Vif Oå (VO æ j. i

19 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. i... i f DNV- fø i i. D iå i f i å øi f ø i P-å. ø. y -. ø i i, f. % ø, i å i i (. å å -% i. ifii j i i i.. i

20 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. Vi ifii i å ø. D f DNV- O i i ( å ø i i fi I å øy f ø DNV- fø. I ø ø i P-å fø O yi i ø. i å fi -, ø i. ii i ø i, ifii i f i ifii i (ø (- ifi i å øy, øy ifii i å æ i (-. i

21 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : f f O-ø å y DNV- i i i i ø f (fi.. å. Oå øy i i få å. N i å f if f j. i å f i i i.. i. I f j i ij ( å ø i i fi å i å i øy i i ID-, f iii (. i. D fi å øy if - f j (, å i if (, i.. Oå "øy" fi. - f j, å "i" (.. i i å ( fi øø f j. i

22 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. i - j O! i f i

23 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : iii å f j : jfø j å ijø Påi y i i i i iø yfj (- fj (- i D i fj ii i i jø i å ii fji I wii- WD- f øyi i fj I øyi, i fjy i i fj i, i fj, y ifi fø D- i if i i f i fj fø D- i if i i f i yfj Ofy øfi f i P i -iij P& fø j if i- ø /- i ø D å D. D ø åi y f i i iø yfj i «y i» i i ½" j. I if i j i j, øi i ji i fø j i. i ø i if f. D i " i. øj i ø; ", ", ½", ¼" ½". øi ø i i i.. i ø f å i P& ø ø. V f i ø å i wii i ji («y i» i yfj, ji i fj. D D fø ii. Vi f fji ii j i i.:. i f i ø /- Oj Vi ( i ø (ø, i P& i ø ( f, f W, jøi, i i ø ( f, f W, jøi, i, ø j i j, ii ififi, i i i i. i

24 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : D y VD VD - W " D VD W i-i w VD W i-i w " i D VD ±. W VD +/- O D O D /" i VD D VD ± /" i ±.. W D VD VD +/- ±.. W VD i. øi f /- i

25 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : P i i jø. ø i Wi ø fø f i ø /- : i i fi i: æ jii OP-yiæ jf ø-jii ø jii i ø ijøi. jii i ø ijøi fi i y i i å i i i jø. ø f i ff i ø,, ø ijøi få i - V. ijøi if ifj å ON iji i N i. i y i if i: jii Di iæ f i i Oi jøf i f i i i i yi fø i i jø. D i å å i, i i i f i j å f i. D i i iifi jii i y f /å. Oi ø jii i i... jii f i f ø /- f å j j jii jii i. ijøi i jii i. ijøi ( i ( ø ( ( ø.. Oj - N Oj - i.. Oj - ø... ø ( ( ø ( ( ø ( (. jii f i f ø /- f å jiiy j jii ( i ( jii i. ijøi ø ( -.. øjii. jjii(i & y ( ø ( ( i jii i. ijøi ø ( ( ø ( ( i

26 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :., - øjii.. æjii ø f i øyiøi æ å jø i (V i j. ⅞" j (i ⅞" ij i i i D øyiøi æ å jø. D jø f j. V y (D i i i i V ( i i i. æ/ i y i i. " j "-j i i øyiøi æ å jø. i å i i i V ( i y i D. " ø i i å O. æ/ y i i. " j "j i i D øyiøi æ å jø. i å i i i V ( i i i D. " fôiø i i å O. æ/ y i i. ½" j ½"j i i D V-y Pfi. D i ⅜" fôiø jø å. æ/ i i i, i, f å å i i. ¼" j ¼" j i i D V-y f ½" j. D i ⅝" fôiø jø å. ff i æ i j. æ/ i i i, i, f å å i i. ½" j ½" j i i i D V-y f få j,. Pfi. æ/ i i i, i, f å å i i. Oj ½" i f «y i» I if f, i i j, y ½" j i, i «y i» i i. ff i æ i j. I if D, jø " fø i å. æ/ i i i, i, f å å i i. Oj N-i N (N få " ø i f i f j å. N i y i f i " j, i N ø i i ij i/i, ij f å. jø y åå i øi i. i

27 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :.. åi i i i å. Oå øy i i få å. D f i å i (... i f i ø /- Di (i i ( ( ( f j f i " i - i-i w " - i-i w " - i-i w " - V " - V " - V " i - V N Di (i ( ( i ( f j f i " i - i-i w ". - i-i w " - i-i w " - V " - V " - V " i - V På Wi DNV jfø i i f, D-, i i- ijøii i fi i f j (DNV,. i... i ii. i å i if. Di :. i f, i j, ½, ¼ ½ j f i.. N-i ( N f i f, i j, ½, ¼ ½ j f i. I i iå i if å % i i i. i jø iø i i f f øii, y f i f jø. V i jø if å %. i

28 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : j Wi i ijøi y i i. jø i i,f å i/i i. i, f i, å i ø å j f j i j. Oy ø å i j i j... jii i jii i i ijøifi ø. I - øj y i f å f ø ø, ø f fôiø i å yii fji fj j. i i. I i øi å i fji jii f å i fyi ji i å i fi. Di jii ii i ii i. Nå i å i æ i j ø, ii fi i i ø. Nå i i ø, i ø. i - V - jiii ijøifii, i i f i ijii, jii ijøi. D jii i ø ijøi. jii i i i i jø. i " ø " ffôiø i i ø i i jø i " ø " ffôiø. D å % f i " ø, % f i " ffôiø. O øi f å i i i ø ø f j. D jø i i jø. V i fi ø å j. i i fi j y. i ⅜" ⅝" fôiø ôiø f ½" ¼" j i i i i f. Df i i i i f i j, jii i i i jø. i " fø I if ø i å i i i y, i ø i. D i " fø (i i i å. i fø i i i f å i fø i. O i i i i i jø. D ø i å æ ø i " fø i i. i P& D ø i f. D jø ii. -, i i i i. O i å i i i i i jø. j f i i i. ø fi i f å i i jø: V i j (ø ffiø i i å. % f ø % i

29 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : f ffôiø fø i jø. i i å i - f j. D fø yi i, "i"- i, i. i å fii f, i f å i i. I i f å i i i ø. D i fji f "" j f å i i å i. å i i i ø f j i... jii f øi i D f i ø i y f. øi i yfj ( i fj ( i i fø fj yæ ii i y i å æ øi. yf i, i j. D i i å i æ å jø, wii æø f f D. I ø i f- ø i i i y f i i. Nå j f å jfø ø, i " fø i å. ø i i j i i i. jii i jøi ø i. jii f øi i. Di jii i. jii f øi : - (jy, jii i ijøi i iji i øø f å f y/ j. D i. i - i ø å. (Df i ijøi i iji i øø f å i i å ii ø. D i. i i. PI- (Wx i å i ijøi i iji i øø f å fj i, f å i i ø y. D i. i PI- i. jii i i i i jø, i i i i... jii ii å jii i i æ å ij i (f.. fi ij i. D i ø ii f jii. P j i. i iifif, ON iji i N i. i jii f i i i. jiii. i iifif.. ijii Oi i f i ijøi ijii i i. ijii. i

30 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :.. OP - æ OP-æ i O- (,. i å i,. I i i y i, (fæ i i. i ø ijøi... Vjii V- i i jøi f,, j/fi y. jøijii fi ff i i å ø øi j i. D i i i P ( ijøi i jøi å i. D i i, ii f i ø... jf jf ( y i fôiø f å y j, f å fi fi ij å. V jf j å i i y, ifi fi, i ijøi. V i æ i jf i i jø. i i jø jf i i % f. å J N i ijøi. D i f å i å. iø øi j f fôiø å J i ijøi. i f i å. i iø i y J, jii i ijøi, i øi i å iø. i f i å... jii i y P j å ON f jii i y f y å. Di y i f i i jø. D i jii i OP- å, i ON iji å i. Ii ON i, i jii i. f fø fyi y, ifi jii. i ON å jii i y f å i å. jii i. ijii i jiii ijøifii... jii jii i y iå jii å i. i y fi jii i % i. D i ø ii f jii, j i. i iifif. jii i ON ijøifi. V fy jø i f : å i ø. åi y i i. i

31 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :. i ji i i f i i i i yi å i i i jø. i å i i " Off i". i - /i. Oji i i j i i ji f å. åi fø, fø i i jø. i å i i åi /, i å f i. D ifi i å å i, i i f i i j f i. D i y jii f ii; O- PX-X. å fi jii f f i ff, / O-, / PX X-. N ij f i y æ y, å æ i f ø ii. jii i y i i. å fi f ø, % i f jii. Oi i f i ijøifii i i. ijii. iæ i jøf i i å. f iæ i i i jø. Oi jøf i i i jø. i

32 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i i f. i fi i i f i i æ f i i i fi fi. i y j i y Wäi V Wäi f fi. jii if ø å i. ø /- f f å. i ø i i få (.. if f f N Oj y i i i iifi if f NO x i i. NO x -f f i f i å i. NO x / iff. f i. /. if fø: (.. i i f f fi i ø /- i ji i O NOx VO Ox i & ø ( + P&... i & f (f W+ jøi + i i & f (f W + jøi + i + ø Vi ( i ( i ( O :, / NO x :, / VO :, / O x :, /. i øi D f ii ø i øø f. D i i å i i å jø, wii i, æø f j i. ø j f i jø : D i jø i -; i i iø fj (Ø i yi y i f fjæ/ y øi i ii ii i ii i y i å æ i. D i jø i -; i i iø yfj ( i i i («y i» yi y i i ø, f fjæ/y øi i ii ii i ii i y i å æ i. D i f f j i : / j ( å O / / D i f i øø i if. å fi i fi jføi i å y y øy ffii fi. D i

33 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : y f fi f å ø f ø i fi fi i i å å øø i %. f ø ø i Njø, i å æ æ ffi. Oj i i y å å jø få i fi øø f å iii i i jø. D y å i, f å i. æf f i fi y. fi ø i æ f f å jø. N j f f å.% j. ø i i f å.,. øø i i å i øø i i f. V øø æ i. D æ (y, å æi i i f j. P i f øi i i f. D i iii øi, ø øi fy i å. i i f i fi øi i i.. if f f N j y (.. i jføi ø j.. i i f f øi i ø /- O NOx VO ( i i i ( ( ( N, (/, (/., (/. Oi, (/, (/., (/. i, (/, (/., (/.... i i f j D i i f f i øi i i... i i f f fi ø ii O ( NOx ( VO( Ox( fii... iøi iff Oxf øi iijif O i

34 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : fåi i y f fåi fi i iij i NOO j. Pii j f i, å å i, i i f. j i æ i i jfø f j i. f i i i f fø y f: P i P -f (j å i f f/ f ( fi f i i i f fi åi i, i i j fif fi f. Vi åi f få å. Wi N fåiø ii W. f ( i fø. i

35 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i i i jføi j i f. Di i i f i j i jføi j: D ifø i f å ii jii, j jfø å i. Py i ii f fyi i å i i å ø i å, æ å æ j f iij i i. D f ij i ø fø i i i jø. D i i f i i ii i. D i, i æ i i f j. i j f å ii i i fi j, å i jfø. jii i i å i i. ø ij i j, fi i. i y i i/i y ( i i i j f i j. D j.. iii i å i, ji/i/ifi, i f ji ii i. Vifij i i f å ii f i i jø. OV, f å ifi å jø i j f å i i i, i i f å j å j. i ijø æ (. i ø, ijøi. D j ii jiiij. ø, jii i ø ijøi i i jii i i. i jii, ø ijøii y i jii i ijøi,. i y i i i i å æ fi f ijø. D i, f å i y fø- ii, i iifi i iii. i, i jø i,% i. D j å ij jii i i å i i. J P P (ø ijøi f i iø jf, J P- ( ijøi i. yi ( ijøi i y ii f i (ø ijøi. i

36 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : ijø fø i ø. i i i i å ij å j. D i i jfø iy IO I f. Å i ii i. i i i i f å i i åi i. Di fi «øy» i ø ii i,%, ii f "øy" i i f,%, ii. D f i f i å i ifi "i " "iii" "", i.. % % % % % % % % % % % i i / i. Pi f if i i ø /- i i if ø i i å ø /- å ø i i i åi i. V i, f øj, fi i å øy i æ, i i få fi f. På iji i, i i å, æ f ji f i i.. D iii i f ji i ø i å. j f å i å fi.. i Vi i i f i i iø, øy i, i i i i i f j, i i j å f i. fø iii i (DNV,. å få f, iiy f D-i i ø/i. i

37 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Vi i i f «i» f i ( i N, i. i.. i. f D i ( i

38 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. f D i (N Vi i f i, i f «i» f if. i f («i» å,... i

39 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :. f iy iz/, f i i q i: < / : < i: - / : - i: - / : - i: > / : > Nii (. D f i w ( iifi ( i (>. f iy N iz/, f i i q i: < / : < i: - / : - i: - / : - i: > / : > Nii (. D f i w ( iifi ( i (> i iif fy f N-ii i, i i f i i > -ii. Wi i i å.. i jii Wi å å jii i i ijø i i jø. Wi i ii ø å ij fi jii å i i å i i. jiiø ij f fi ijøi jii. ijøifii jii j i i iifif. jii (f N i ff i f ijøi: ø (PONO, x IV V, (ijø ø. D i i y jii i ø i i ø /-. Di f i y å i. D i i f i i jø ø jii. Øii y jii f i, i f jii ij øy ii/ ii i

40 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : ifi, f i å i i ijø. jii i i å i i i, % i jii i ø. Øii i jii ijøi jii fø å ifj i ON f ijø N i. ii f ijøi fø i. iifif I ii i fyi ON / f N (f : i Off i Nifii, OP i / - y ii f Nwi.. æ D f i æ i fi i ø /-. D f i jii i ø ijøi. j fø i fy, f i å fø å i i i å. ø jii y å f i: Pf ( : i ifi f, i iiyi (<% OD. y > W i i i ij. D å i i i i ijøii ijøii. jii jii i i fi i i y j å i ff å ijø. D f, i jii i i. jii i i i i i æå ø, i i f. N øi i fy ø i i. ø jii ø jii i i y ifi ø, (i i ijøii. Oi W ifi W i ø ijøi i. Oi W ( : i ii y ifi, iii i i. D i i, f, jii ijøii. ijii jii i y i "fi f if" i y fy (f. "i". i jii æ ij ifi i i å ON. i i fø j y åi f i ON. ijii f, ø, ø ifi jii. i y y ifi yi j ( yi ø ifi yi æ. i i P ifi. OP æ ( i f. i O- ( : å y OP æ ifi i ijøi. P i ifi. iy. ifi, i iii. i O- ijøii. i

41 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i (ø: i i, ø ifi f i. D ii y ifi i ifi i i f ij. D i ifi, iy, i i ii. D i i. D øy ii i i ijø. D i i i y i y. (: i ø ifi. i ifi f ifi, i i j. i iiyi. iii i iii i / yi, øy ijøii i. ij I å Wi ijøi fi f jii y i å ij iii. i ii ijøi. I jii i ø i i øi i, f i fi i P ø. D å f å i ii. i jii f ø ifi jø <,% i i jø. Vi i jii iifi fø i ij. I i å i i i f ij fø ii. jiiø i i ii f ø i ø, i i jiiø, fø ij i. i ø ifi J P P (i iø jf ifi J P- i. yi ( i y f ii i (ø.. i V ø å /- i y, y i y. f fi f å ø f ø i fi fi. ii i æ øy fiffii. øø i i å i øø i i f. ii f f æ i jø i i i i i if f N j. Oj i i y å å jø få i fi øø f å iii f. Nå j ø jø f å få få ii, ø yi. i i i ø ii ø Wi å få å y ifj i i. D i å i i jø f i ø, i i ifj i i æ i ø. å få i ii, ii, i f f ø. V i i æ i f å jø, i æf i y jfi. D i i å ø ijøifi jii ø, i. jii i ø ijøi i i. i

42 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. :, åi i i i f i jii i fi i ø i i i yi (ijøi, i. Di i å j f ø j i fi i ø. i fø ø, ij/j ø. i fø i i i i i fi fif. i

43 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : ijøii j. ijøii- y -i jfø ijø ii- y f /- (. y fø i. NOO ii. D ijø ii- y i jifi å f -/ ii fj, f å jø- fi. ii jfø O/OD (W., i f w & Dyi Wi ii f /- ( w y, ø- i f IN f W.. ijøiiy jfø y f POP f yæ jøf (f. Di y f ii å iiii i i NIN (i & y, i. ijøii f i i ji (iæ yi, f i, i i i. y å y i fyi i. f ijøii- y ji i i.. i f y ijøii ijø iiy (-i, I- (O, fø f jøf, y. ff- ø i i. i y i fi f ii y ijøii, jfø i ii å f i i i j (ifå. fi jfø ii i x j i yå ( f I,. D f føi i ijø iiy f føi i jføi (-i,. f y y fø NOO ii, i (i,. y jfø f å ø Wi f ii. y ii ijøii f,. å iifi få f å øy ii. I å ijøi ii f ø, y i y. yi Ojify jfø f å, ijøii y f i i ji (iæ yi, f i, i i i. D fi i f å yi, i fi, f å i f å. N å i f y æ ii i i. D fi i, i ii jøf f å i i. i i i N Njø. fø å å f å iy, å jøøy. I ifå j, ii å f jøf. i

44 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : ijøii y f jøf fi f POP. i jfø å i å f ii, å. D f - åfi f y if yå. y å øy i i,. å åfi i f- i i -. i i i ji-ji, f åfi i. O øy å å,. i y ii. ijøii (. æii j ifå. i ifå y f å, fi, ø, i, ø, å. yå f fi i f å i å, å i i i æ å å yi få. y f å å y - i i f yi, yå i fi yå. å y i æ j. Oå jii -j > <% yå. ijø iiy f f j. D i y f y ijøii f jøf yæ i f NIN ( f POP-. -i i jfø, NIN, iiii f å fi f ii y. ii y i fjå/æiø f i i, fi fi jøf. iiii æ i ijø iiy (-i, i (i & y, i.. jøf i å y i f POP (. i y y f fiii, i -i (PN f ii ijøiiy f i. D y å åfi- f i. i ii i ii å f øi i y ii ifå å f y i f Di f fi (DN i i fiii (I. PN få i f I i å y i i y f. fi. i iæ f ijøiiy. ii i y f D iiii, i f ii ijøiiy PN PN åi. I i f y i yy i yå, i i ii ifj i. ij. y ijøii f fi y yf f I ( i. D å y yi f f i, i fi f NOO ø.. ii fj (IN, fj f ijøii- y. D j j øy i. ii % å i. O i ( å å f i

45 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i iy / i /. V fi ( iii fiy å j i i å f iy (% ij å f ø / i. V i ( / j ij å f ø (%. V if f å j i i ( /. % j ij å f ø,. % ø. j «ji i» i ii i iy ii i i. I i / i ifi j «ji i» «/åi i». Ojifi jfø ii i i i y f j j i. j i i i fj i i, if i i fiii (IN,. Vii -i i f i. D f å i ii i åi j f i åj if å å i i iæ jå. i (fi j ø i i i.. ijøii- y i f j å f øy i. i. j i æf. j i å f i if øi åj; f fi. Dij f- y D ij fi f- yij (D å æ øi f fø ø. yi f ø, x -, /-yifi f. f jøi. i w y ( jfø ii øi f f Wi, yifi i. I i i i i. i fi f jifii f i: / (i f i / (% fi / (i f i / (% fi / (% fi i

46 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : / (% fi / øi f å (% fi i jøi f jifii f i: / (if i / (% å OP,% jøi / (i f i / ( % å OP, % jøi / ( % å OP,% jøi / ( % å OP,% jøi / øi f å ij i øii (% jøi V f fi /ø f jøi /ø. V i ø f fi ø f jøi. y ii åi i i i ø. yi f i i (f å, f jifii. jifii D jfø ii f å i. jø fi f å. ii jfø i iæ yi (-ji. i, i yi f i å,%. y yii f i iyi i,%.. i - -i f ii i, ø ff j.. iii. Pii f i ii i, ø j i, ff i yi. ii ifå, i i æ i, i i i., i. i.. i

47 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. Ifå fi, /, i yi f ff j å f i x f fi i æ i. i

48 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. Ojj fi, /, i yi -j i i x f fi i æ i. i

49 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : i. yi f i j f fi, /, i yi f ff j å i x f fi i æ i.. - ijøii i i å jii -j > <% yå f i. D,% å jii -j > yå f i. ijøii æ f fi. jøf ijøiiy jfø f i jøf i POP, f å i å å i. fi i i i i ijøiiy. i VØ- i yi jøf i å. i

50 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Piæ yi ( i ji: øy ijøii f i, i,% Wi i ii i i (i.. D fø, i,% i i. i i, å i i i. f i å i N å. i. ijøii f jøf i å. ijøii Wi ii i i f jøf i å. jøf yæ øy ijøii f, i % Wi i ii i i i (i.. D fø,.,% ii i i i. Øi yi: D i ijøii f i (. -% ii. D, i i iii i å. yæ ijøii, i i % ii. i,, yj, i, i, øy i i i. ijøii øy i i f i. I (i i ijøiii f yæ jøf jfø å ff, i NIN. D ii y i æiø i i yi f i. i y yi f i, å ijøii f yæ i (i,% Wi ii. ijøii f øi i y iå i y æ. i

51 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : D jfø ii ijøiiy I- f f å. å f i Ny. D æ å i ijøii i yi. i. ijøii f jøf yæ. ijøii Wi ii i i f jøf yæ.. fi f j y f /- i f NOO-y i å. y i æ å i i, i i. i å i j i iæ jå. D i i å jøf i å, iif j i y. ji i å fø i j i fiy å jf, i å jø. Oi f y øi i ø i. D øi åi i (fi i ø i /. fj ( i i i å f f if. iyi i æ. ijøii. D i ijøii f i, i,% Wi i ii i i. ijøii yæ i (i % Wi ii. D ijøii f i y æ. i

52 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : Wi i ijøii f. ijøii f i Wi f j i åii å f, åii å i ijø i å, æ ii. D i ijøii f i i å,.,% ii. ijøii i f jøf yæ (i % ii. y jøf, i å yæ, i ijøi f. D ijøii f i y æ. D i fi i fi i i i f i å åi i æå. i f i i (f. i i jfø fø i /-.. Oj Wi å å ii ff j å ijø, æ i if. å å ii f ø, ii å f i y i. V i Wi i ii iji i å, å i ij. å y fi, ø NOO Wi i i øi f. i øi i ø ø y f ii. i iæ ji. D i jfø y ijøi i iy, j i iå i øifi i f ø /-. V i ii jø i f jføi y ijø i i. Dj i ii ji j ij i (f.. j, I i i j. j øi i f i j i. å (i N fij y #: NOO-y å Wi y- yføy ø j å /-. i føy i i i æ i. i = i. y #: O-føy (f if. føy ii i NOO. D i = i ( i f, i f føy. y #: NOO-y ii f f. føy ii i NOO. i = i ( i f y, i f føy. V if i

53 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : D ff fij iæ i ff fij y #: O-føy (f if fiii å fi i. i føy i i i æ i. i = i. y #: NOO-y ii f f. føy ii i NOO. i = i ( i f y, i f føy. y #: NOO-y ii f f. føy ii i NOO. i = i ( i f y, i f føy. yæ (i D i i ifi i y f yæ. æ yi f i (,%, i i -i f i ii i ø j. i j NOO. å fi i ji f æ. j fj. ijøø ijøø i i. øifi, iø i, i i i j i i fø. D i i å føy-/y-/iå i iå i øi, å i å f ifij. j ij æi i Wi i ij i j j y, fi, i ffi i i jj i i i i. Vifij D ifij øi f ii, i øifi i i. D jø å i ii i i ij, i f æ f i æ ij. i

54 i: ø i i i fi f ø /- D. N.: V-WIN-D-- D:.. : f w y,. w Dyi Wi ii /- xi W (P. -i,. ijøii- y f ø /- ( i P. -i : V-PN-D--. DNV,. ø. N.-, DNV f. N-.., V-DNV-D--. DNV,. Vi i i. N. -. DNV f. N-.., V-DNV-D--. DNV,. i i i i. DP. N.:-,., V-DNV-D--. DNV,. D, N. -,., V-DNV-D- -.,. Dii z i y N / P, i. WIN, V--D-- I,. I f. ijøi,. iij f i f i i. : -. ijø,. Oi fi f i ijø i å f f... (. N Oj (NOO,. Vii f ijø y. Pi,. ii, P P.., ii., V-P-D--. i,. (i,..,,., i,.., y,., ø,.,,... jfi. y ii. i

55 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /- V - jiii ijøifii. ø æ.. æji " P i z V i ifi..... i W i..... i V i ifi..... D x i i..... D iw i P i + V i iy..... i iy / " j z V i ifi..... i W i..... i V i ifi..... D x i i..... D iw i P i + V i iy..... i iy / " j z V i ifi..... i W i..... i V i ifi..... D x i i..... D iw i P i + V i iy..... i iy / i f i j / i. i i j ( ( % i ( ( % (% ( ( i ( i ( i ( i ( j i i j ij - i ( i i j ( i ( j i i j ij - i ( i i j ( ( % (% (% i ( j i i j ij - i ( i ( ( ( ( ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( i (. V æ: j ( " i " " j i

56 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /- " j i W i D X ID i D iw i P i i ii P i + V i iy P f i i ii i iy / " j i W i D X ID i D iw i P i i ii P i + V i iy P f i i ii i iy / i i y % " j i W i D X ID i D iw i P i i ii P i + V i iy P f i i ii i iy / i f i j / i. ( % (% j i i j ij - i ( i i j ( ( % i ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( ( ( i ( i ( ( % (% ( ( (% ( j i i j ij - i ( i ( i i j ( i ( i ( i ( i ( ( j i i j ij - i ( i i j (. V æ: j (½", ¼" ½" j i

57 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /-, N j " j z V i ifi.... i W i.... i V i ifi.... D x i i.... D iw i P i + V i iy.... i iy / i " j i W i D X ID i D iw i P i i ii P i + V i iy P f i i ii i iy / i i y % i f i j / i. i ( i ( i i j ( i ( ( % (% ( ( i ( j i i j ij - i ( i ( i i j ( i ( ( % (% ( ( i ( i ( j i i j ij - i ( i ( i (. V æ: N j (" i (½" i

58 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /-.. jii : I W i i.... I O ID IN i D i D W - N i.... O N O I IQ ID x.... Z - O I w.... i O N N i i i N - D f i X i.... ii.... W if - i : " i I W i i.... I O ID IN i.. - D i... D W - N i O N O I IQ ID x Z - O I w.. i... O N N i... - i i N - D f i X i ii.... W if - i i ( j i i j ij - i ( i i j ( ( % (% ( ( i ( i ( ( ( i ( i i j ( ( % (% j i i j ij - i (. jii : - i i

59 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /-. jii f øi i j i i f i i N D f N O D f Z N V i ifi.... i i i iy i i i iy I N -O D D i.... y.... O X O N O x y.... O V.... ID i i.... X P - O i O i.... J P i O i W f i i i f i j / i. i ( i ( i ( i ( ( j i i j ij - i ( i ( i i j ( ( % (% (. jii i øi -i i

60 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /-. ijii i j i i ( O P, i, j f. i O - O P i P V i J j f i J Ḻ N J P O P j i i i y i y i j f y i q i - O P..... i y i j..... if y i f N y i y i j i i i O - P -j i P X X - jø i i i f i j / i. i ( i ( ( j i i j ij - i ( i ( i i j ( ( % (% (% (% ( ( ( (% (% ( ( ( ( j i i j ij - i / ( i ( i i j ( ( % (% i ( i ( ( % (% (% (% ( ( ( ( i ( i ( i i j ( j i i j ij - i ( i (. jjii (OP, i, jf. i

61 : D:.. D. N.: V-WIN-D-- i: ø i i i fi f ø /-. jii j i i f i : j i i j ij - i i / i i i i ( I f O I (. I f z V i ifi ii w i O Ḻ N i If i q i i i i / i i D if i x ii i i iy ' ' i i i I f N - D -f. i i if f i N - O W P i If i i i i i i iy f i if i O V i i ID i i i i ( I f ' ' i i W Ṉ ( I f j i i f i i : j i i j ij - i i / i i i i P I w x i D f f f j i i f i : j i i j ij - i i / i i i i i f % fi fi i f ø j i i f i : j i i j ij - i i / i i i i N i y i - i "w - " i i j i i. jii i

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

MER JENTESNAKK! Hvordan starte med jentegrupper? Lillehammer, 9. September 2010

MER JENTESNAKK! Hvordan starte med jentegrupper? Lillehammer, 9. September 2010 MER JENTESNAKK! Hvordan starte med jentegrupper? Lillehammer, 9. September 2010 Bestilles hos www.borgestadklinikken.no Videreutdanning i Rusforebyggende og helsefremmende arbeid Semesteroppgave: Samtalegrupper

Detaljer

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen LOGGBOKA K 1 R /,,, B Pł B I,,, y H,, y B N By A 2 3 4 T P y,, FD-,, c. 5 L Pł N By A D 1 K 1 D 1 K I O L 3 Ny 4 y 4 K y y 4 L 5 B 6 E 7 F FD- 7 K 8 U 8 A 9 T 10 B 12 F 14 H 15 N 16 By 17 Ny 18 Pł L N

Detaljer

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI j i i ij i i i h f ;h t i p f i u u dd i ; u d u d,, Ktd Tji D i Ktd f f p A A ; A F RINAKR KOMMUN RURINPAN FOR ARNKRN - TJRNI O t KART p ANDIN TTR PAN- O YNINON -M UTAT TI OFF. TTRYN I TIDN:..-.. u -.Pt

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Ad. Rehabilitering av dam Krokflø inntaksmagasin for Mesna kraftverk i Lillehammer kommune.

Ad. Rehabilitering av dam Krokflø inntaksmagasin for Mesna kraftverk i Lillehammer kommune. N ii Pb 4 Eii V S O.. 887 9 7 T. P Pb. 4, 7 H i@iii. 7 H D Sbh Vå D Ti Tj /8 4 8..7. Rhbiii ø ii i Lih. Vi i ii hbiii ø. D i i i ii ji..9.4 å j bå ii i Lih. V i y ji NVE. i i i Sii å yi å i. P i ii i i.

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

å ø å å ø å å å ø å å å å

å ø å å ø å å å ø å å å å æøå ØÅ æ å Ø å ø åø åø åøå åø ååå øå åø ååååå ååå å åø åå å å øå å ååå æøåæå Å ø øø ååå åå åå ø ØÅ æø ø å ø æø å å å å ø ø å å Å å é ååå æ æø æ å Å ø æø ø å ø æø ø ØÅ æø ø å ø æø å å ø å åå å åø å ØÅ é

Detaljer

å ø å å ø å å ø å å ø å ø ø å å å å å å ø å å å å å ø å Å å å å ø ø ø

å ø å å ø å å ø å å ø å ø ø å å å å å å ø å å å å å ø å Å å å å ø ø ø æøå ØÅ æ å Ø åå åø ååøååø æ å åø ååøåø å åæ ååø øååå ååööö æøå æå åå åøåååå åøå Åå åå øø ø ååø ø ØÅ æø ø å ø æø å å å å ø ø å å Å å é ååå ø ää æååæ Åå å ø ø æø ø å ø æø ø ØÅ æø ø å ø æø å å ø å åå å åø

Detaljer

IO 74/ november 1974

IO 74/ november 1974 IO 74/49 6. november 1974 ESTIMERING V TOTLER MED EN T0-TRINNS UTVLGSPLN DER DE PRIMÆRE UTVLGSOMRÅDER TREKKES MED ULIK SNNSYNLIGHET I FØRSTE TRINN av Petter Laake Side 1. Generelt om Byråets nye utvalgsplan

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008 NNHERRED SAMKMMLV ]AN, 2008 Iherred samkommue Postboks 130 7601 LEVANGER States vegvese Behadlede ehet : Saksbehadlerfivalgsr Vår referase : Deres referase : Vår dato: Regio midt Kjellaug Fredrikke Fuglem

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

METODEHEFTE NR. 22. Notat om varianser for endringstall som er estimert ved bruk av Byraets nye utvalgsplan INNHOLD

METODEHEFTE NR. 22. Notat om varianser for endringstall som er estimert ved bruk av Byraets nye utvalgsplan INNHOLD IO 77/23 9. juni 977 METODEHEFTE NR. 22 Notat om varianser for endringstall som er estimert ved bruk av Byraets nye utvalgsplan INNHOLD Forord Hans Viggo Sb0: "Varianser for endringstall som er estimert

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak åfj Ky Pb Ål ø il il l fiihil bj Ky : åfj P: 999 P: K: yl: K lf: K ij: K b: åfj åfj i Pjifj Hjf Øyi Jø lf 99 979 98799 49 89 y il: ll ii/fii Ihl ø il il l fiihil il Mål Mi æi i 4 ii iii lil Vl 4 Vl : j

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

ø å å ø å ø å æ å å å ø å ø æ å ø ø ø ø

ø å å ø å ø å æ å å å ø å ø æ å ø ø ø ø æøå ØÅ æ å Ø åæ ø åø ø å åå ø øæ øååøå øåæ å ø ååø åååøå å øåå øæå øøøø øååå å ø øå å øåååå åå å øø åæåå æååøååø ø å å å åååå åå åå ø ø ååæ øåø å øåø å åø å ææ ø åå ååååæ åå øå åå åå åå øååå åøå åå åå

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

æ ø å Ø Å å å ø å ø å æ å ø å æ Å å å å å å å å å å å Ø æ å å ø å å ø ø å å ø å æ å ø å æ å ø å ø

æ ø å Ø Å å å ø å ø å æ å ø å æ Å å å å å å å å å å å Ø æ å å ø å å ø ø å å ø å æ å ø å æ å ø å ø æøå ØÅ æ å Ø åå ø åø åæ åøå æ Å åå å å åå ååååå ååø ååå ø Ø æååøåå å ø å å øøå å åøåæå å øåæå øåø ø ååååøå åååå øæ åø å ø øååø åæå å ø å æ åå åøå øå æååøå åå ååå æ ååå å åø Å åå ø åæå å øøåø øå øø æåå

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1.

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1. ÆÇÌ Ì ÇÅ Ê ÆË Ê Î Ä ÌÁÄ ÊÍà Á ÃÍÊË Ì Å Ì½½½ Î ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì Ì Á Ê Æ ØØ ÒÓØ Ø Ø ÒÒ ÓÐ Ö ÒÓ ÒÝØØ Ô Ò ÙÑ ÙÖ Ø Å Ì½½½ ÓÖ ÓÐ Ø Ð ÐÖ Ó Ò Ó Ö ÙÒ Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÙØ ÝÐÐ Ò ÒÓØ Ø Ø Ð Ã Ô ØØ Ð ½ Ñ Ð ÒØ ÒÒ Ø ÒÓ Ò Ö ÑÔÐ Ö

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater Documents 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T ÙÖ ½ ÇÔÔ Ø Ò Ò Ò ÓÔÔ Ú º¾½ºÌº ¾¾¼¼ ØÑÓ Ö Ý ¾¼½ Ä Ò Ò ÓÖ Ð Ø Ð ÑÐ Ñ ØØ ÖÑÓÔÔ Ú Ö º¾½ºÌ Î ÒØ Ö Ø ÖÖ ÐÙ Ø Ó Ö Ø Ð Ô Ö Ø Ò Γ ÓÖ ÓÑ Ú Ð Ò µ ÐÐØ Ö Ñ Ò Ö ÒÒ Ø ÖÖ Ø Ò ÙÖ ½µº ÖÑ Ú Ð ÐÙ Ø ÓÑ Ú Ø Ð Ö Γ d µ ÐÐØ Ð

Detaljer

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ ÈÖ Ö Ó ÓÒØÖ Ø Ö Ö ÙÐ Ö ØÐ Ú Ö Ò Ö Ö Ì ÓÖ Ø Ó ÑÔ Ö Ò ÐÝ Å Ø ÖÓÔÔ Ú Ñ ÙÒÒ ÓÒÓÑ Ã Ö Å Ö Ö Ø Ð ØÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ö Ò À Ø ¾¼¼ ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: 11:15

Møteinnkalling. Side1. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: 11:15 Møii U: m f mfubyi Mø: 7 yhu, M : 78 Ti: :5 f m i uæ Ki Rum -: ium@mfy, m i mm Vmm mø b i ii Oii: Ømii fø hå umm 7 96 Si S Ih Uff NS-7/ RS-/ Su - i fmif ømi fyj Rhbiii fju: Vii u bmii i fbi m ihji u Si

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN S l 4 Flf i y 10 14 Fy Fjll li fj 16 B BERGENSEREN INNBYGGERMAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE NUMMER 2 JUNI 2016 HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN Si 9-12 2 JUNI 2016 BERGENSEREN JUNI 2016 BERGENSEREN 3 PORTALEN D

Detaljer

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s.

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s. å b u Hd ou V Ho j ø u o y u b b h h Ø L u b b d o Hu B x F o d o d F c h u u d BYOM O EKEJO o f o du d u bo d u L Jo jo o d M Å T op fo Hd u jo d p y F å H b V T o d æ H F hu ø Vdu. H E B j K : ø, b,

Detaljer

O p p d a. S jø. U a n. t o. s p. r g. v e. s p u n k. n o v. d s. m b. n d b. g g. b æ. s p. k e. b d s k. s m : B. p s lø s n. b å. v å. s o.

O p p d a. S jø. U a n. t o. s p. r g. v e. s p u n k. n o v. d s. m b. n d b. g g. b æ. s p. k e. b d s k. s m : B. p s lø s n. b å. v å. s o. S '", 1.) (-1 O m 2 0 1 3 G l U u f l l lø i å f i i D ju i, 9 0 4 6 O l l. R i fi i u u i m f f il u y l i l. S jø l lø i i æ å l m i j A -R i l lø i, å f l ø ṛ V h i j i : B il 1 2-2 4 im å 1 2-4 8 im

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen ÄÖ Ò ÑÓ ÐÐ Ö Ñ Ø Ñ Ø ÍØÚ Ð Ò ÓÔÔ Ú Ò Ö Ö Ø Ò Ò ÈÖ Ø Ô Ó ÙØ ÒÒ Ò À ÙÐ Ò ÎÓÐ Å ¾¼¼ Ì Ñ Ø Ñ Ø Ò³ Ô ØØ ÖÒ Ð Ø Ô ÒØ Ö³ ÓÖ Ø ÔÓ Ø³ ÑÙ Ø ÙØ ÙÐ Ø Ð Ø ÓÐÓÙÖ ÓÖ Ø ÛÓÖ ÑÙ Ø Ø ØÓ Ø Ö Ò ÖÑÓÒ ÓÙ Û Ýº ÙØÝ Ø Ö Ø Ø Ø Ø

Detaljer

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016 Årsmøte ttåentl Helse Buskeru d?:016 A ktivitetshuset Spi kkøstd 17. ebruar 2Ot6 kl. 18.00 tåtliltål ll te ;Tr*il 06 lluåux Saksliste Sak 1. Sak 2. sk. Sk 4. ak 5 Åpning/knstituering Gdkjenning av innkalling,

Detaljer

.7. Tolkning av en av overgangssannsynlighetene... 15. IO 70/4 Oslo, 9. april 1970 INNHOLD

.7. Tolkning av en av overgangssannsynlighetene... 15. IO 70/4 Oslo, 9. april 1970 INNHOLD IO 70/4 Oslo, 9. april 970 EN MODELL FOR ANALYSE AV INNGÅELSE OG OPPLØSNING AV EKTESKAP I EN ÅPEN BEFOLKNINGx) Av Tor Halvorsen INNHOLD. Innledning 0...0000000000.400000900.0000000...00..000000 2 2 Modellbeskrivelse...........

Detaljer

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv:

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2016 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær undervisning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler.

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler. P! #" %$& & &')(%* " -*..0/.2.3547683:9- ;7? @>; 4AA. B;.!/ 6 ; - BEF %G 6 >A 6.0IJ!/ K MLN.?QP)R7SUTATVAẄ YX >Z0 7? J[!A 62\ ] L.?QP^RBSUTBV`_aWYR +$ bdcfegihbdk lmelyno^p)orq ctsbdhle!c nvuwe!lycxc

Detaljer

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ ½ Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ Å Ø Ò ÙÖ ÙÒ Ø ÑºÓÑ ÃÓÒØ ØÔ Ö ÓÒ Ì ÓÑ Ù Ø ËØ ÓÖ µ

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10129 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/2484 I Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056110 I DRIFTSUTV ALG L Dato: 17.11.2010

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer