Når vi fra tidligere i livet kjenner Guds trofasthet, hans nærvær og fred, da er veien til håp i Gud kortere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når vi fra tidligere i livet kjenner Guds trofasthet, hans nærvær og fred, da er veien til håp i Gud kortere."

Transkript

1 Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2014 Nr årgang Når vi fra tidligere i livet kjenner Guds trofasthet, hans nærvær og fred, da er veien til håp i Gud kortere. Martin Olsen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Innvielse av Haaland Familien Haaland ble innviet som misjonærer og utsendt fra Solheim kirke i Bergen 19. januar. Nå er de på plass i Bangladesh og så vidt i gang. UTLAND 5 JOHN GJERTSEN ILLUSTRASJONSFOTO, MICROSOFT Barn og ungdom er kjenneteiknet på ein familie i vekst og endring. La alle barn bli sett! I Nepal og Aserbajdsjan har flere funksjons hemmede barn fått en bedre oppvekst. Vi satser på god oppfølging, dagsentre og støtte til foreldrene. Kyrkja som familie? Kyrkja voks frå 20 tusen til 20 millionar på 200 år. I Normisjon opplever vi foreiningsnedgang. Kan vi lære noko av oldkyrkja som fører til vekst i misjon? NORGE Fornyer attraktivt kurs Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Derfor relanserer Normisjon kurset «Ta vare på deg selv og andre». 7 PÅ TOMB VGS KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE! NATURBRUK TIP TEKNIKK OG INDU- STRIELL PRODUKSJON BYGG BYGG OG AN- LEGGSTEKNIKK Følg Normisjon på Facebook

2 2 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra ARNE HÅBERG ODD HARALD HALSE SOGN OG FJORDANE SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Ny musikal-linje I skoleåret 2014/2015 starter Sunnfjord folkehøgskule en helt ny musikal-linje. Dette er en linje for alle som har en drøm om å lære mer om hvordan det er å stå på en scene. Linjen vil omfatte alt som omhandler en musikal, fra å sette opp et budsjett til å skrive manus. Så hvis du liker å synge, dramatisere, få andre til å le, danse eller rett og slett bare elsker å stå på scenen, er dette en mulighet for å leve ut drømmene dine. Musikal-linja vil reise på turné rundt i regionen og opptre på mange forskjellige steder. De vil også reise til New York og London for å se andre musikaler og gå på workshops. Det vil bli et uforglemmelig år med utrolig mange utford-ringer, gleder og minner som du vil ha resten av livet. Grip muligheten og lev ut drømmene dine! Spennende opplevelser venter for musikal-elever. NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Praksisstudent Hei, jeg heter Asle Fyllingen, og i år er jeg praksisstudent ved Nordfjord folkehøgskule. Det vil si at jeg studerer Praktisk teologi og ledelse (PTL) ved Norsk lærerakademi (NLA), samtidig som jeg har praksis på folkehøgskulen. PTL er et helt nytt studie på NLA, som er litt annerledes enn mange andre studier. Studiet er lagt opp slik at jeg har undervisning i Bergen hver tredje uke, og i de to ukene mellom er jeg i praksis her på Nordfjord. Så langt synes jeg at studiet har vært svært interessant, både når det gjelder undervisningen i Bergen og når det kommer til praksisen på Nordfjord. Folkehøgskulen er en veldig relevant praksisplass for studiet mitt fordi mye av det jeg leser om i pensum møter meg i reelle situasjoner på Nordfjord. Jeg kan også få prøvd ut mye av teorien jeg lærer på NLA, gjennom praksisen min på Nordfjord. Jeg føler meg privilegert som har fått denne sjansen i år, og selv om det har vært et krevende halvår, så har det absolutt vært verdt det. Jeg gleder meg til et halvår til. Asle Fyllingen (t.h.) samen med lærer Bård E.H. Norheim. «Eg trur på Den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage.» Tørr frase eller saftig livsprosjekt? Ein annleis familie Tekst Vegard R. Tennebø Foto Acta Sogn og Fjordane For kva tenkjer vi om det kristne fellesskapet? Er det: 1. Ein hobby: eit meiningsfult fritidstilbod som held meg aktiv og oppteken. 2. Ein restaurant: eit tilbod eg brukar for å få dekt mine eksistensielle behov. 3. Eit museum: tradisjonar eg skal halde ved like og verne. 4. Ein familie: eit forplikta felles skap eg er ein del av og bidreg inn i på permanent basis. Kva starta Jesus, eigentleg? Jesu kall til og utsending av læresveinane sine ut i verda for å gjere nye læresveinar er grunnen for kyrkje og misjon. Identiteten han gav dei, var så gjennomgripande, og oppdraget han sende dei ut med var så storveis utfordrande at det berre kunne gjerast dersom sterke og tette band vart etablert. Dei trong kvarandre. Dei trong Den heilage ande. For dei skulle disippel gjere alle folkeslag! Her dugde det ikkje med hobby- og restaurant haldningane, som om kristen tru dreia seg om mine individuelle behov og ønske for meg. Heller ikkje museumshaldninga held, fordi misjon alltid handlar om å bevege seg ut i noko ein ikkje heilt veit korleis blir. Olden. Julemessa i Olden vart ein suksess. Det var mykje folk frammøtte heile dagen, og salet gjekk unna i ein fart. Folk kosa seg med å kjøpe årar, lodd, varer, rømmegraut, kaffi og kaker og ikkje minst med amerikansk auksjon. Ingolv Muri og Johanna Nygjerd er det faste «radarparet» når det gjeld auksjonen. Stine Lillebø Hopland hadde andakt på første møtet, og Solveig Aaberg på det andre. Olden Soul Children gledde oss Så dei gjorde det som familie: som brør og systrer bunde saman med felles identitet: Gud som Far i trua på at Jesus er Herre og med eit felles oppdrag som var verdt å ofre alt for: «Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg og gav oss forsoningstenesta.» (2 Kor 5,18) Kva skjedde? Måten kristen tru spreidde seg på, er interessant. Korleis var det mogeleg å gå frå ca kristne i år 100 til ca. 20 millionar kristne i år 300? Ein formidabel vekst! Heilt utan maktmiddel. Under forfølgingar og utan vigsla forsamlingslokale. Kva skjedde? Rodney Stark seier i boka «The Rise of Christianity» at det skjedde gjennom det ekte truslivet ut ifrå heilt vanlege heimar som ein utvida familie. Deira forståing av familie strekte seg i praksis lenger enn vår notidige. Når vi snakkar om familiar, meiner vi som regel kjernefamilien: mor, far og born. Men i oldtida si forståing av familie er sirkelen større, og den kunne inkludere forretningsforbindelsar, naboar, tenarar og slavar i husstanden m.m. Full fart i Olden med fin song. Resultatet vart strålande ny rekord med kr ,. Takk til alle som har produsert ting til sal, til dei som hjelpte til på sjølve messa, til dei som song og tala og ikkje minst til alle som møtte fram og tømde lommebøkene sine til inntekt for Normisjon sitt arbeid heime og ute. Vi gler oss til ei ny messe komande haust på same tid. Heimen er også kyrkje Det var tre viktige faktorar: 1. Familien si diakonale teneste lokalt viste folk at dei kristne ikkje vil ta eller kritisere, men gje og velsigne. 2. Familien levde ope og gjennom siktig med tydelege truspraksisar i heimane, så livet og trua hang saman. Dette såg folk. 3. Familien praktiserte aktiv gjestfridom. I kontakt med medlemmer av husstanden, kom ein i kontakt med det som var viktigast for dei: trua på Jesus. Her er det noko å lære for oss. Ikkje ein ny måte å vere kristen og å vere kyrkje på, men ein gammal ein. Kan det skje igjen? Ingolv Muri med hammaren under amerikansk auksjon. STINE LILLEBØ HOPLAND

3 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 SOGN OG FJORDANE 3 Frivillig kontingent og gjerne gåve Det er tid for giroen som dekkjer utgiftene med å gje ut regionavisa. Me er glade for å kunne sende ut omlag 1000 aviser kvar gong. Sidan betalinga er frivilig, er det ein del som ikkje betaler. Me er difor takksame for at nokon betaler ekstra, for me trur det er viktig stoff me sender ut. Takk til Ruth Torheim Ruth Torheim har gått av med pensjon og har dermed slutta som husmor på Misjonsheimen i Innvik. Ho har vore tilsett sidan 1985 og har lagt ned ein fantastisk innsats gjennom alle desse åra. Ho seier ho vil hjelpe til vidare som frivilleg, noko styrar Anna Marie Skogli Vatnamo er takksam for. Både regionen og hotellet takkar henne hjarteleg for tenesta! Bibelen kallar kyrkja / det kristne fellesskapet ein familie. Her frå familieleir på Fjordly sommaren Foreiningsdød men håp? Mange fortvilar over foreiningsdøden i Normisjon. Foreiningar med lange tradisjonar legg ned. Nedtrapping av aktivitet på bedehuset er bekymringsverdig. Samstundes er alle situasjonar, også dei vanskelege, moglegheiter og gode utfordringar for oss som trur. Gud er framleis Gud og vil at evangeliet framleis skal vinne nye. Dei første kristne konkluderte og erfarte at Guds folk, med Guds Ord og Guds Ande, kunne gjere Guds misjon i Guds verd. Slik må også vi konkludere. Stafettpinnen er vår. Førde. 5. april er datoen vi håpar at mange vil setje av til å delta på regionårsmøtet til Normisjon/Acta Sogn og Fjordane. Dette året vert årsmøtet på Sunnfjord folkehøgskule i Førde. Svein Granerud, leiar for arbeidet til Normisjon i Noreg, vil tale over temaet «Fellesskap og misjon». Han er ein inspirerande forkynnar og vil også gje glimt frå arbeidet til Normisjon i andre land. Årsmøtet er eit godt høve til Kyrkja: ein vakker og litt usannsynleg familie. å bli oppdatert på kva som skjer rundt om i regionen, treffe folk frå heile fylket og bli inspirert i tenesta for Guds rike. Det er også ynskjeleg at flest muleg som har stemmerett er med og stemmer under val av nye styre og andre årsmøtesaker. Acta har også årsmøte denne dagen. I tillegg har Acta eige kveldsprogram fredag og laurdag, samt overnatting for ungdommar frå fredag til søndag på Førde bedehus. Ny veg med Jesus I møte med stagnasjon og nedgang må vi ikkje gå i museumsfella: at ting må bevarast og vernast slik det har vore for kvar ein pris. Vi skal takke Gud for det som har vore, heidre våre brør og systrer som har gått framom og tent Gud slik dei såg det godt. Men identiteten vår og oppdraget vårt tillét ikkje å berre tryggje det vi har. Det er av gjerande at vi vågar å tenkje nye tankar og prøve nye vegar som kan nå vår tid med evangeliet. Vi må invitere alle til å våge nye steg i tru, til å ikkje kjenne seg truga eller underkjent av nye grep og metodar. Kom på regionårsmøtet! SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Svaret ligg ikkje i meir aktivitet eller tilbod. Vi vassar i slikt allereie. Svaret ligg i å vende seg til Jesus, vende oss til kvarandre og la han forme oss på ny. Plante oss om til denne rare og usannsynlege familien av svært ulike folk som lever ærlege, samanvevde liv med Jesus i midten. Svaret er ein trusfamilie som tør vende seg til bygda si, og som for evangeliet si skuld seier: Kva kan vi gjere for dykk, korleis kan vi tene, kva treng de? Ei kyrkje som gjer det, er ikkje berre ein usannsynleg familie. Det er ein vakker familie. Fordi den liknar på Jesus. Det er kallet til oss i dag. Er du med? Årsmøtet for Normisjon/Acta Sogn og Fjordane vert i år på Sunnfjord folkehøgskule. Vinnarane av regionlotteriet 1. Reisegåvekort: Kjellaug Isane Fure, Isane (416) 2. Sony Cyber-Shot RX10. MII: Fam. Skrivervik, Stryn (4494) 3. Kvilestol: Erik Baten, Hafslo (1341) 4. Handbrodert juleduk: Jorunn Lunde, Stryn (4976) 5. Hardangerbestikk Silje: Inger Hoff, Innvik (2643) 6. Microsoft Surface2 nettbrett: Svein Verlo, Utvik (4763) 7. Overnatting Innvik Fjordhotell: Bente og Jan Olav Sleen, Sogndal (6235) 8. Åsnes fjellski m/feller: Jan Tore Eresberg, Kaupanger (741) 9. Carlton koffert: Marit Alme, Hafslo (713) 10. Fossheim-Glas vase: Kjell Tonheim, Florø (4646) 11. Roasting pan: Karstein A. Vederhus, Flatraket (46) 12. Rosendahl karaffel og glas: Reidar og Maria Årskog (2980) Ny medarbeidar på Misjonsheimen Anne Kristin Gunvordal er tilsett på Misjonsheimen frå 15. mars. Anne Kristin har vore tilsett i ulike stillingar i Normisjon. Ho var tilsett i Santalmisjonen før fusjonen med arbeidsområde i Sogn. Ho fortsette i denne stillinga etter at det vart Normisjon. Ein periode var ho frivillig medarbeidar før ho tok til som nestleiar for Fjordly og Holmely. Ho kjem no frå stilling på Fjordly. Økonomien ved årsskiftet Rekneskapen er ikkje ferdig når avisa går i trykken. Det var krise i oktober, men det kom inn veldig mange penger dei siste to månadene. Frå 2014 vert summen på skattefrie gåver auka til Kanskje du skulle melde avtale giro slik at gåver vert sendt regel messig?

4 4 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra JAN MAGNE MOI PRIVAT Julemiddag på Teigen Teigen. Tradisjonen tru var det fullteikna på julemiddagen på Teigen. Tradisjonen tru ynskte også Ottar Tonheim velkommen til fest. God stemning på julemiddagen. Leiartreningshelg Vegard Tennebø er tilsett som fellesskapsutviklar i 80 % i regionen. Sidan 50 % av region leiar-stillinga er ledig, ønskjer regionen å bruke Ungdommar tok del i festen og fortsette med eige opplegg til dagen etter. Det sette unekteleg eit positivt preg på samlinga at unge og eldre kan vere saman til fest og glede. Julemiddag og dessert, kaffi og kaker. Alt smaka fortreffeleg. Diverre vart talaren vêrfast, men Ola Dag Thingnes, som leidde festen, organiserte alternative innslag til både skjemt og alvor. Sjølv hadde han ein flott andakt bygd på minner om bruken av song og musikk. Fjordly. Fyrste helga i vinterferien ( februar) er det klart for leiartreningshelg på Fjordly. Dette er ei kurshelg som vi tilbyr ungdommar som er eller ynskjer å vere leiar på leir eller i lokallag, for at ein skal bli betre rusta til å ta fatt på oppgåvene. Temaet for denne helga er forventning. Kva for forventningar møter vi i rolla som leiar, og kven møter vi forventningar frå? Vi ynskjer å vere disiplar, men korleis vil vi vere disiplar, og korleis gjer vi andre til disiplar? Alt dette er spørsmål som er knytte opp mot temaet forventning, og vi ser dermed fram mot ei spennande helg med fokus på å vere og gjere disiplar! Ny fellesskapsutviklar Hjarteleg velkomen til Vegard! denne prosenten på Vegard. Løn til resten av stillinga vil eiga innsamling dekkje. Vegard har også tidlegare vore involvert i regionen, både som tilsett og frivillig. Han er utdanna teolog og har vore prest i Storsalen i Oslo sidan Arbeidsområda hans vil vere disippelgjering, leiartrening, forkynning og fellesskaps utvikling. Familiar og unge vaksne vil vere i fokus. Vegard ønskjer å sjå fleire nye fellesskap som evnar å nå ut til bygdene dei er ein del av, slik at nye blir frelste. Overtek rektorstolen Hildegunn Gjesdal Tennebø tek over etter Tore Humstad. No har Hildegunn Gjesdal Tennebø starta som rektor ved Nordfjord folkehøgskule. Tore Humstad har gjort ein fantastisk innsats i vikariatet han vart utfordra til å ta medan Hildegunn hadde barsel- og morspermisjon. Tore fortel: «For meg personleg har dette vore eit fantastisk eventyr. Eg kom frå ein spennande jobb som prosjekt leiar i Vegdirektoratet, men i Nordfjord fekk eg i fanget ei oppgåve av ein heilt annan divisjon. Eg skulle få gå inn i ei teneste der eg kunne jobbe for nesten alt eg står for. Tenk å kunne jobbe med ungdom, friluftsliv, naturforvaltning og personal kontakt, og få lov til å formidle av verdiar, kunnskap og tru i ein og same jobb. Det er ein draumejobb, sjølv om eg ikkje heilt såg meg sjølv i stillinga då ho vart utlyst». Tore Humstad og Hildegunn Gjesdal Tennebø. Eit under i kvardagen I denne spalta vil fokuset framover vere på bøn. Vi har fått Ove Aksnes, styrar på Fjordly, til å fortelje om eit under: For om lag ti månader sidan vakna eg ein morgon med sterke smerter bak eine øyret. Smertene vart verre og verre, og tvinga meg til lækjar. Eg hadde fått «helvetesild», og sidan eg var så sein med å søkje hjelp, hadde han no inga råd for meg. Dette måtte berre brenne ut, og var eg skikkeleg uheldig, kunne det verte ei Hildegunn G. Tennebø seier at ho kjenner seg audmjuk i møte med rolla og oppgåva. «Eg gleder meg veldig til å jobbe med det som må vere ein av Norges beste stabar. Det er veldig mange kompetente, engasjerte og morosame kollegaer. Og så har vi ein elevflokk det er umogeleg å ikkje smertefull tid i mange månader. Etterpå fekk eg telefon frå ein kristen bror. Innleiingsvis spurde han korleis det stod til. Då eg fortalde han om sjuk domen, ville han be for meg på telefonen. Då skjedde det som eg aldri har opplevt før eller seinare: Eg vart momentant lækt. Flekken og smertene forsvann, og hevinga i ansiktet gjekk tilbake. Eg vart så overraska at eg ikkje våga å fortelje det til forbedaren min før mange dagar etter. All ære og takk til Jesus Kristus! vere stolt av. Å få jobbe med unge menneske på ein slik måte, ligg midt i det eg har hjarte for. Eg synest det er flott å merke at Normisjons-folket i fylket er stolte av skulen og håpar vi kan styrke banda til bygdene endå meir. Vi treng forbøn og gode støttespelarar, og håpar skulen kan vere ein ressurs tilbake! Ove Aksnes erfarte at «det er makt i de foldede hender». JAN MAGNE MOI PRIVAT LEIAR Jan Magne Moi Regionleiar Normisjon Sogn og Fjordane Korleis ville du ha starta arbeidet om du ville starta ei kyrkje eller eit fellesskap, viss du ville gjere noko for å forvandle staden der du bur? Dei tilsette i Normisjon har felles samling kvart tredje år. Denne gongen var 265 samla til denne store fellessamlinga. Det var intense dagar, og det var til ettertanke. Her vil eg berre trekkje fram tankar eg fekk ut frå foredraget til Martin Cave, leiar av IMI-kyrkja i Stavanger. Han fortalde at han eigentleg ikkje var tøff åleine, men det var stor styrke i å vere saman med andre. «Denne verda har ikkje sagt nei til Jesus, dei har berre ikkje funne vegen.» I Ef 2,8 10 står det at me er frelst av nåde, og også at Gud har lagt gjerningar ferdige for oss. Vågar du å tenkje så konkret om kvardagen din? Vågar du å tenkje at midt i alt det kvardagslege, så har Gud tankar og planar? Det vert fortalt at dei første kristne vekte merksemd ved å vere til hjelp for menneske som trong det. Det kunne vere ei hjelpande hand, pleie sjuke, be for sjuke m.m. Dette ser me skjer i Nepal, og me kan gå tilbake til vekkings tidene i Norge. Rundt 1900-talet var det mange sosiale oppgåver som stod øvst. I Haugesund vart det tilsett både diakonar og sjukesøstrer før det vart tilsett nokon predikant. I dag har me eit heilt anna utbygd helsevesen, men alle treng me å vere til for kvarandre, hjelpe kvarandre. IMI-kyrkja i Stavanger byrja med noko dei kalla «Godhetsfestival» i Det vart ein dag der medlemmer i kyrkja stilte Denne verda har ikkje sagt nei til Jesus, dei har berre ikkje funne vegen. opp for å gjere godt; hjelpe menneske med bilvask, maling, vårstell i hagen osb. Seinare har dei hatt årlege hendingar som dette, og det har gjort noko med med lemmene i kyrkja. Det har også gjort noko med omdømet til dei kristne, og særleg IMIkyrkja. Dette er nokon som vil byen godt og gjer godt mot folk. Eg starta med eit spørsmål. Svara kan kanskje bli ulike, men eg trur i alle fall at det må inkludere aktivt engasjement overfor dei me treffer ein vanleg kvardag.

5 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 UTLAND 5 UTLAND På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møter denne gutten forståelse og ikke fordømmelse. Hvorfor ikke meg? Tekst Foto Line Konstali John Gjertsen Ofte blir funksjonshemmede barn i fattige land tilsidesatt og glemt. Den lille gutten koser seg i ballbingen. På dagsenteret får han møte barn som i større grad ligner på ham selv. Han kan også leke fritt på egne premisser. Støtte til foreldre og barn På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møtes funksjonshemmede barn og deres foreldre til lek, samtaler og for å lære hvordan man kan takle en strevsom hverdag. Her skal barna lære grunnleggende ferdigheter for å fungere i samfunnet. Foreldrene er deres aller viktigste støtte, og derfor er det viktig at de ivaretas i den vanskelige oppgaven det er å følge opp barn med spesielle behov. Normisjon jobber helhetlig med funksjons hemmede barn og deres familier i Aserbajdsjan. Ved hjelp av tiltak i barnas hjem har vi også sørget for at færre sendes til institusjon. Møter forståelse for første gang I Nepal blir funksjonsnedsettelser ofte tolket som djevelens straff. Foreldrene til det funksjonshemmede barnet blir bedt om å ofre dyr for å blidgjøre de onde kreftene. I noen tilfeller blir også barnet og foreldrene ekskludert fra lokalsamfunnet. Organisasjonen Asha Bikas Sewa (ABBS) samarbeider tett med Normisjon i driften av 3 dagsentre. Normisjon dekker også årslønnen til en ergoterapaut som reiser mellom de tre sentrene og tilbyr faglig kompetanse og opplæring av sosialarbeiderne. Foreldrene som får hjelp ved dagsentrene påpeker ofte at de for første gang møter forståelse og omsorg. La alle barn bli sett! Funksjonshemmede barn i fattige land har dårligere fremtidsutsikter enn friske barn. De risikerer å forbli ugifte og fattige. Vi ønsker at alle barn skal bli sett uavhengig av hvilke forutsetninger de har. Ved hjelp av Normisjons prosjekter i Nepal og Aserbajdsjan får funksjonshemmede barn bedre muligheter til skole gang og ikke minst muligheten til å leke og ha det gøy sammen med andre barn. Fakta Ifølge FN bor 80 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne i fattige land. Blant disse barna går bare 10 prosent på skolen. Funksjonshemmede barn blir ofte tilsidesatt og glemt fordi foreldrene og samfunnet rundt ikke har kunnskap og ressurser til å ivareta barnet. I enkelte kulturer blir funksjonshemmede utsatt for fordommer og utestengelse. (Kilde: Norad, FN og Wikipedia) Bibelen i Himalaya Satser på ungdommen! Evangelisering på leir! I Himalaya-fjellene får nå folkegrupper som ikke kan lese og skrive lære seg Bibelen utenat. Normisjon har vært med og trene opp bibellærere, men kan ikke fortelle hvor de har vært på grunn av fare for sikkerheten til lærerne og elevene. For mange av disse folkegruppene er evangeliet helt ukjent, og noen steder finnes bare små husmenigheter som møtes i det skjulte, sier Nils Magnar Sture, som er Nor misjons landkoordinator for Bhutan. SHUTTERSTOCK Det er neste generasjon som skal skape ny historie i Kambodsja. Gjennom å satse på barn og ungdom vil Normisjon være med og skape en trygg identitet og gi utrustning til den oppvoksende slekt. Lederne for internatene i Phnom Penh har to mål med sitt arbeid blant studentene: gjøre det mulig å studere og få en ut dannelse til nytte for seg selv og landet, og enda viktigere: dele evangeliet med unge mennesker og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Nylig var ungdomsledere fra hele Ecuador samlet på leirstedet Paute. Der ble de ut fordret til evangelisering i gatene. På gata møtte de mennesker som gjerne tok seg en prat om Gud. Om kvelden møtte flere av disse opp til gudstjeneste. Takket være støtten fra Normisjon har den lutherske kirken i Ecuador mulighet til flere slike samlinger. Prosjektnr.: Tshangla-prosjektet Budsjett: I Bhutan er det fortsatt mange som ikke har hørt om evangeliet. Prosjektnr.: History Makers Budsjett: Prosjektnr.: Menighetsbyggende arbeid i IECLE Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra Trenger fortsatt støtte Sykehuset Okhaldhunga i Nepal er i ferd med å ta form, men trenger fortsatt støtte. I fjellandsbyen Okhaldhunga i Nepal er det langt fra alle historier som har en lykkelig slutt. Mange dør av syk dommer som lett kan behandles med medisiner. Men her får de hjelp de ellers ofte ikke ville fått. Nå trenger sykehuset å få ferdigstilt nybygg så de kan utvide kapasiteten. Så langt er det gitt millionbeløp fra givere i Norge, og i 2014 er målet å samle inn 3,1 millioner kroner for å gjøre ferdig det nye sykehuset. Bygger i vanskelig terreng Det er komplisert å få fraktet byggematerialene inn til sykehusområdet fordi vi har manglet bro over grenseelven siden mai. Utbyggingen går derfor senere enn planlagt, sier Normisjons lege ved sykehuset, Erik Bøhler. Men når vi feirer nytt år, er det fint å se at to bygg nå er under grønt tak, sier Bøhler. De fattiges sykehus Den siste hovedbygningen er også godt i gang med å ta form. De første pasientene flyttet inn i ny tuberkuloseavdeling før jul. 1. etasje blir en sengepost, 2. etasje blir operasjons- og intensivavdeling. 3. etasje blir føde-, barsel- og barneavdeling. Innbyggerne i dette fattige fjellområdet trenger fortsatt din støtte for at sykehuset skal bli ferdig. Slik så sykehuset ut i januar. Prosjektnr.: Nytt sykehus i Okhaldhunga Budsjett: KRISTIN BØHLER Endelig kan hun lese Maxase fullførte et alfabetiseringskurs i regi av Normisjon. Hun er nå i stand til å skrive lister og føre regnskap for mølla som de har fått gjennom prosjektet. Å satse på lese- og skriveopplæring er en sentral del av arbeidet med Helsehagene i Mali. Hindrer jentebruder Hun har ei datter som nå går på gymnaset i hovedstaden Bamako. Jenter blir ofte giftet bort veldig tidlig, så det er svært få som fullfører ungdomsskolen i området. Maxase forstår at skolegang er viktig. Foreldre som selv ikke har skolegang, kan umulig klare å følge opp sine barn. En støtte til foreldrene innebærer også en støtte til barnas fremtidige skolegang. Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. SYNNØVE AANDSTAD BAGHIROVA Maxase kan både lese, skrive og regne etter å ha gått på alfabetiseringskurs. Prosjektnr.: Helsehagen i Tomora Budsjett: Vil beholde kulturen sin Orayin Udi kultursenter ligger i landsbyen Nich i Aserbajdsjan. Orayin støttes av NHE, Normisjons bistandsorganisasjon i Aserbajdsjan og har som målsetning å bevare udienes kultur, språk, historie, tradisjoner Musikanter fra Khogul og religion. Udienes eneste folkemusikk ensemble, Khoghul, ble startet i Aserbajdsjan hadde akkurat blitt selvstendig etter at Sovjetunionen brøt sammen, og folk etterspurte folklore også blant udiene. Prosjektnr.: Støtt Udi-folket! Budsjett: Vil skape fred Tekst Line Konstali Foto Audun Nedrelid I Assam står santaler og boroer mot hverandre i en blodig konflikt. Ved å fokusere på barn og ungdom ønsker vi å jobbe for fred. Assam er et område nord-øst i India. Helt siden 1996 har streik, etniske konflikter, kidnappinger og vold fra militante grupper vært en del av hverdagen. Organisasjonen Lutheran World Service India Trust jobber med å hjelpe dem som er rammet av konfliktene, til å få en ny hverdag. Til dette arbeidet får de god støtte av Normisjon Fredsarbeid via rollespill Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. De kjenner ikke til en fredelig hverdag, da krig og konflikt har preget hele oppveksten. Ved Gaurang skole og sjelesorgarbeid ( etablert 1960) skal ledere trenes til å lede barneog ungdomsarbeid i menighetene de kommer fra. I utgangspunktet er trenden at flere unge forlater kirken, men ikke i den lutherske menigheten som samarbeider tett med Gaurang. I gudstjenestene fremfører ungdommen skuespill basert på hverdagen de møter. Maskerte menn med geværer må vike for det kraftfulle kjærlighets budskapet som Jesus gir alle. Her lager de unge samfunnsrelaterte skuespill, der det kristne budskapet står sentralt fred og forsoning. Menigheten blomstrer fordi det satses stort på søndagsskolen og ungdomsarbeid. Tradisjonell borodans kombineres med drama som formidler Bibelens budskap. På denne måten får de unge også et budskap om fred. Inspirerer bibelskolestudenter I Gaurang trenes fremtidige ledere til diakonalt arbeid og åndelig veiledning. Det er store utfordringer med å få nye og kompetente ledere i menighetene, og derfor er bibelskolen viktigere enn noen gang. Prosjektnr.: Rehabilitering av flyktninger i Assam Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 NORGE 7 NORGE Hva skjer? februar: Tenerife Vi ønsker seniorer i alle aldere velkommen til å bli med. Kom gjerne alene eller sammen med ektefelle, familie, venner eller barnebarn. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Bjørg og Yngvar Woxmyhr. Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai: Pilegrimsvandring til Santiago de Compostela Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Ove Steinar Haug Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai 1. juni: Krakow Her er opplevelser, kultur, mosjon, og ikke minst kristen glede, fellesskap, forkynnelse og misjonsinformasjon. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Leif Berge Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf juni: Seniorseminar på Solborg i Stavanger Reiseledere: Torill Solli Haugen, Johannes Byberg og Leif Berge mfl. Påmelding: Solborg Folkehøgskole, tlf Annen informasjon: Leif Berge, tlf Ann Helen Aaslund (f.v.) Tor Bringaker og Marianne Kraft har «pusset opp» det populære kurskonseptet «Ta vare på deg selv og andre». Utfordrer til nyplanting Biskop Graham Cray fra Church of England var en av foredragsholderne på medarbeiderkonferanse til Normisjon i Praha i starten av januar. Han utfordret organisasjonen til å intensivere arbeidet med å starte nye menigheter i Norge. Dere må ikke etablere nye kirker for alle de som er frustrert over formene og tradisjonene i de menighetene de i dag tilhører. Kirkene må være der for at vi vil nå nye. Derfor må nye kirker designes på nytt ut fra den kulturen som er på stedet. Kulturen er avgjørende Ifølge Cray må all ny menighetsplanting starte med at ildsjelene ber Gud vise hvordan de skal starte. Det fungerer aldri å kopiere en vellykket menighet fra ett sted og plassere den et annet sted. Kirken må vokse opp som en del av kulturen i området, sa Cray. Han viste eksempler fra England der menigheter har vokst fram av at en gruppe ressurssvake menn gikk sammen for å bake brød. Et annet sted var det behovet for at barna skulle ha et lekeland. Vi må starte med å vise Guds kjærlighet til de vi vil nå fram til. Da kommer undringen fra de som blir berørt: Hvorfor er dere så gode mot oss? Og så kan fellesskapet og disippelskapet utvikles. Og så dannes tilbedelsen. Vår kirke i England fornyes på denne måten, sa Graham Cray. Stevne for hele familen juli Velkommen fra hele landet! Påmelding skjer på vår nettside fra 17. mars. eller ved å ringe region Agder tlf Sommer i Sør Rydder i sjelen Tekst Leif Gunnar Vik Foto Leif Gunnar Vik Normisjon relanserer nå kurset «Ta vare på deg selv og andre». Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Flere tusen mennesker har allerede fått ny innsikt og hjelp til å snakke om viktige sjelesørgeriske emner de siste årene gjennom dette kurset. Nå har det populære konseptet blitt enda bedre. Vi har jobbet med å gjøre det så brukervennlig som mulig. Arrangørene kan nå selv velge lengde og prioritering av temaer ut fra lokale behov, sier Marianne Kraft, som har vært med i revisjonsarbeidet. Kurset består av en «basispakke» med gjennomgang av grunnleggende temaer som «Troshistorie, gudsbilde og identitet». Det er også mulig å bygge videre på temaene «Oppgjør og selvaksept om skyld, skam og tilgivelse», «Følelser og kommunikasjon», «Sorg», «Vandring med hvilepuls», eller «Hva er sjelesorg». Vi oppfordrer Normisjons fellesskap til å arrangere kurs, gjerne i samarbeid med andre foreninger og menigheter lokalt, og gjerne bruke det som en del av sin opplæring av ledere. Dette er ikke for spesialister, men for alle oss som ønsker innsikt i eget liv og å bidra til å hjelpe andre. Kurset gir oss et språk for vanskelige temaer og hjelper oss til større åpenhet i våre fellesskap, sier Kraft. Kurset er mottatt med stor entusiasme i mange sammenhenger. Sauda Normisjon, Normisjons leirsted Stemnestaden og pinsemenigheten i Askim er noen av arrangørene. Flere av kursdeltakerne står i en aktiv sjelesorg-tjeneste i sine lokale sammenhenger. Kurset avdekker viktige sammenhenger mellom livserfaringer og tro, og en større bevissthet om mekanismer i møte med Gud, andre mennesker og seg selv, sier Aud Vihovde Hoftun, kursholder i Rogaland. Det er flott å se voksne mannfolk som får nye erfaringer med gudsbilde og farsbilde og blir mer bevisst på hva de gir videre til neste generasjon, sier kursholder Gjermund Lygre. Ta kontakt med ditt litt lokale regionkontor i Normisjon, og få mer informasjon om kurset. Gjermund Lygre er en av mange kursholdere. Voksne mannfolk får nye erfaringer med guds- og farsbildet. PRIVAT

8 8 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra HORDALAND Familien Haaland ble innviet som misjonærer og utsendt fra Solheim kirke i Bergen 19. januar. Nå er de på plass i Bangladesh. Innvielse MARIANN HENANGER En av de mange populære aktivitetene på Barnas dag er klatring. Høyden overvinnes med mot, teknikk og styrke. av Haaland Tekst Martin Olsen Foto Eivind Johannes Lindtjørn Barnas dag + julefeiring Når dette bladet er i trykken, feirer Norkirken Nordhordland 10 flotte år som menighet. Dette skal vi få høre mer om i neste nummer. Nå før jul slo Norkirken igjen til med det flotte arrangementet «Barnas dag». Vi har sakset rett fra Norkirken Nordhordland sin Facebook-side: Takk til alle gode medarbeidere for fantastisk innsats på Barnas dag i Meland Aktiv i dag. Frå kl hadde vi 155 born innom på aktivitetsdag. Ny rekord :-) Kjempestemning, stor glede og mykje god energi som fekk utløp i dag, på den 7. Barnas dag sidan vi starta opp i Stor takk også til Team Sulebakk, med Barbro i spissen, for ei super god adventstund! Julegudstjeneste Vanligvis samles omkring 130 store og små til storsamling i Norkirken Nordhordland. På selveste julaften er det også stort engasjement. Da er det julegudstjeneste på Nordhordland folke høgskole. Indremisjonsforbundet deltar også, da de ikke har eget møte på julaften. Og denne julen var det godt å vel 300 mennesker som kom og feiret at Guds sønn kom til jord som et lite menneskebarn. Dette fremmøtet viser at juleevangeliet fortsatt er relevant, sier en tydelig begeistret Arve Reigstad, pastor i Norkirken Nordhordland. La alle barn bli sett! I FATTIGE LAND blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og glemt. VÆR MED Å gi disse barna i Nepal og Aserbajdsjan et verdig liv. Gi med mobil: Send «Normisjon» til 2160 Du gir da en gave på kr 200, Kontonr Kampanjenr Foto: Jan Ivar Vik «Jesus er Kongen min» ble sunget av full hals under innvielsesgudstjenesten i Solheim kirke i Bergen. En sang som har fulgt Gerd Elis familie. Både Hallgeir og Gerd Elis bakgrunn som misjonær barn har bevisstgjort dem på deres forhold til Gud. Nå får de reise ut sammen med Kongen. De får reise som Hans barn og med løfte om at de skal få se at Han er med dem. Som Internasjonal leder i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, sa: Dette er en jubeldag for Normisjon. Normisjon satser i Asia Normisjons ledelse har over flere år jobbet med å styrke satsningen i Asia. I 2011 kunne Rolf Kjøde fortelle at Asia er et viktig område for Normisjon. Her er vi til stede, og har stor kompetanse. Asia er det største misjonsområdet i verden i forhold til de store verdensreligionene. Vårt arbeidsredskap er å være partnere med nasjonale aktører. I tillegg skal vi sende flere misjonærer til Asia i årene fremover, sa Kjøde. Haaland tar fatt på bengalien Og nå er familien Haaland på plass i Dhaka. De skal etter hvert bo og jobbe i Brahmanbazar, men først skal de lære språk i hovedstaden. Det viktigste i den første tiden blir å lære bengali. Engelskkunnskapene er dårlige, spesielt på landsbygden. Hele 200 millioner mennesker snakker bengali, sier Ottar Hope. Her skulle vi tro mulighetene etter hvert blir mange når kommunikasjonen kommer på plass. Hope er engasjert i arbeidet i Brahmanbazar, og har introdusert misjonærmulighetene for familien Haaland. Ottar reiser ofte til Bangladesh og håper misjonærene finner seg godt til rette. Jeg håper de tre norske familiene som er Normisjons utsendinger i Bangladesh, finner godt sammen det neste halvåret når de er samlet i Dhaka, slik at de kan støtte hverandre og samarbeide godt med de nasjonale medarbeiderne. Introduksjonen til det medisinske arbeidet i Brahmanbazar starter nok ikke før til høsten. Det viktigste nå er å lære språket. Nå blir det liv! Lønningstrand februar fylles Lønningstrand leirsted med liv og røre. Da er det nemlig Acta-leir for klassinger. Det blir bibelundervisning ved familie- og misjonsarbeider Solveig Gravem Angelskår og barneleder i Norkirken Nordhordland Mariann Urdal Henanger. Misjonssamlingen står Marie Dørdal Sylta for. Hun skal fortelle fra sin tur til Nepal i høst og får hjelp av sin mor, Jorunn Dørdal, til å lage Nepalmiddag til leirdeltakerne. Nytt av året er at vi har med unge tenåringer som hjelpeledere. Disse blir sponset av ulike privatpersoner. Vi håper de nye lederspirene får en god opplevelse, og at de utsrustes som ledere. Vær med og be for leiren: at Gud får berøre hjertene! Om beskyttelse fra sykdom og ulykke. Og om godt og tjenlig vær, for vi skal være mye ute. Bygger ressurssenter for Asia Satsningen i Asia innebærer også oppbygningen av en Asiabase i Dhaka. Rumi og Stig Sperrevik er nettopp kommet på plass i Dhaka. Deres hovedoppgave blir å bygge opp Asiabasen, som skal være et ressurssenter for Normisjons arbeid i Asia. Rumi er fra Bangladesh, og Stig er fra Bergen. De har imidler tid holdt til i Rogaland og ble innviet til misjonærtjenesten der. Vil nå de unådde Normisjon vil fortsatt vektlegge å nå minoritetsfolk, men også større folkegrupper som ikke er nådd. Hovedmodellen for arbeidet er å utvikle partnerskap med nasjonale kirker samt nasjonale og internasjonale organisasjoner og gå målrettet sammen til nye folkeslag. Per i dag jobbes det innenfor menighets byggende arbeid, leder- Deltagere griller pølser under fjordårets leir. SOLVEIG GRAVEM ANGELSKÅR

9 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 HORDALAND 9 Bli medarbeider i Galleri Normisjon Selv om det har kommet med flere medarbeidere i Galleri Normisjons bruktbutikk, er det fortsatt plass og behov for flere som vil bidra. Her er det noe å gjøre for alle. Ta kontakt med butikksjef Asbjørn Risa for mer informasjon dersom du er interessert. Mobil: Gjenstander til Galleri Normisjon Det skal bli spennende å se hvordan det går i den nye butikken, men etter alle solemerker kommer det til å bli økt omsetning og dermed også økt behov for gjenstander. Har du noe du vil gi til bruktbutikken? Overskuddet går til Normisjons arbeid blant barn og unge. Ta kontakt: F.v.: Asbjørn Risa, Tor Arne Teien, Eli Skåland Tveitane og Anne Birgitta Langmoen Kvelland ber for misjonærfamilien Haaland. opplæring, skolevirksomhet, alfabetisering, helse arbeid og landsbyutvikling. Jeg synes mest synd på dem som ikke får reise ut som misjonærer og må være igjen hjemme. Drømmen går i oppfyllelse Haaland har forberedt seg lenge. Gerd Eli har drømt om å bli misjonær siden hun var liten. Jeg synes mest synd på dem som ikke får reise ut som misjonærer og må være igjen hjemme, sier hun. Vi aner engasjementet. Stort engasjement var det også på innvielsesgudstjenesten i Solheim kirke. Anne Birgitta Langmoen Kvelland, som er leder for internasjonal avdeling i Normisjon, talte Guds ord under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det en utvidet kirke kaffe, eller rettere sagt kirke fest. For her var det dekket til 130 personer og enda flere fat og stoler måtte frem. En gastronomisk reise var det også anledning til da det var både Bangladesh-mat, lapskaus og pølser, pluss kaker og kaffe. Mange hilste misjonærene, og vi nevner Hallgeirs far, Gerd Elis far, Haalands gode venn og prest i Normisjon Sandefjord, Tor Arne Teien, lands styrerepresentant og tidligere Malimisjonær Eli Tveitane, nestleder i regionstyret og tidligere Malimisjonær Berit Bakke, sogneprest Arnulf Sandvik og Omund, Gerd Elis bror for å nevne Fokus på Øst-Europa noen. Det var med andre ord ingen liten begivenhet. Be for oss Haaland sier de er avhengige av misjonsfolket hjemme. Uten misjonsfolkets forbønn og støtte kunne vi ikke reist ut. Vi trenger å ha både Gud og mennesker i ryggen for å gjøre dette. Vi kjenner ikke så mange i Normisjon i Hordaland enda, men håper vi kan bli bedre kjent i tiden som kommer, og at dere vil følge oss i det som skjer og ikke minst be for oss. Oppfordringen er gitt. Guds velsignelse over tjenesten i Asia. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn Gud er stor og allmektig, men også nær og tilgjengelig. Han sier i sitt ord at hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt iblant oss. Jesu navn, hva er det? Jo, det er alt Jesus er og står for. Når vi samles om hvem han er, da er han der. Og vi trenger ikke være mange. Når to samles om noe Gud vil, da er han der. Dette burde gi oss stor frimodighet til å stå sammen. Sammen for det gode som Gud vil. Sammen i bønn og lovsang. Sammen for å hjelpe andre. Da er vi også sammen med Gud. Han som er rik og opptatt av hele våre liv. Er det noen du skal begynne å komme sammen med for å søke Gud og gjøre noe som han har lagt deg på minnet? Høsten er moden, arbeiderne få. La Gud sende deg. Regnskap pr Regnskap Budsjett Inntekter Personal Drift Sum kostn Resultat (-overskudd) Under arbeidermøtet for Normisjons ansatte i Praha ble N orkirken Bergens misjonær i Ukraina, Ole Magnus Breivold, tatt frem på scenen. Han fikk fortelle litt om det arbeidet han står i og hvilke muligheter han ser for seg. Ole Magnus har mer og mer fått et brennende hjerte for å gjøre disipler. I de tre og et halvt årene han har vært i Ukraina har han vært med på å starte bibelskole. Han har også fått bygget nettverk i den lutherske kirken, som strekker seg utover i store deler av den russisktalende verden. Her kan mange men - nesker nås og disippel gjøres. Men hvordan? Ole Magnus tror på å forme unge mennesker, men ser også nødvendiheten av å påvirke kirke ledere. Her er det mange muligheter og mange utfordringer. Vær gjerne med og be om at Guds rike får gå frem i den russisk talende delen av verden, og for Ole Magnus Breivold. PRIVAT Ukrainamisjonær Ole Magnus Breivold ser muligheter for disippelgjøring i den russisktalende delen av verden. Inntektene er kr over budsjettet, men samtidig er drifts - kostnadene kr under budsjett. Avviket skyldes i første rekke lavere driftskostnader. Det medfører at driftsresultatet på kr er kr bedre enn budsjettert. De samlede inntektene er kr, hvorav kr er overført HK/fellesskapet. Regi - onens andel av totalinntektene er nå 39 %, og de resterende 61 % går til HK/fellesskapet. Nå er vi spent på inntektene for desember, som gjerne er årets beste inntekts måned.

10 10 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra BIRGIT N. LOPACKI INGRID ANETTE LARSEN Regionens årsmøte Blomsterdalen. Regionen sitt årsmøte blir laurdag 22. mars i Karmel bedehus i Blomsterdalen. General sekretær Rolf Kjøde blir talar. Generalsektretær Rolf Kjøde taler på årsmøtet. Bergen. Norkirken Bergen, Normisjons menighet i Bergen sentrum, vil denne våren gå sakte men sikkert gjennom Apostlenes gjerninger. Hver Årsmøtet er eit tilbakeblikk på 2013, men mest av alt fokus på framtida og arbeidet vidare. Vi håpar mange direktemedlemmer og foreiningsmedlemmer vil ta turen til Blomsterdalen denne laurdagen for å vera med og staka ut kursen vidare for prioriteringar i region Hordaland. Vi opplever òg at den «gode samtalen» og fellesskapet er viktig ein slik dag, og at vi kan inspirera kvarandre og utveksla erfaringar frå arbeidet der vi er med. På ettermiddagen kl blir det open fest med variert program for små og store. Alle foreiningsmedlemmer og direktemedlemmer har stemme rett. Innkalling og sakspapir blir sendt ut ca. 4 veker før. Meir info kjem også på Vi legg til rette for at heile familien skal trivast på årsmøtet, og har difor eige opplegg for borna. Søndag 23. mars deltek vi på 2 gudstenester i Fana. Rolf Kjøde talar i nye Ytrebygda kyrkje, og Thomas Hammer talar i Fana kyrkje. Velkommen til årsmøtet 2014! Vandrer med apostlene Pastor Svein Høysæter går sammen med apostlene. uke går menigheten gjennom ett kapittel sammen gjennom å lytte til forkynnelsen, lese selv og samtale i smågrupper og huskirker. Jeg tror det får en ekstra styrke når vi gjør noe sammen, sier pastor Svein Høysæter. I apostlenes gjerninger er det mye å observere, lære og undres over. Gud overrasket apostlene ved flere anledninger gjennom sin ledelse og gjennom de tegn og under han gjorde gjennom dem. Dette skal det bli gøy å bruke mye tid på sammen som menighet. Bruktbutikk engasjerer Flere engasjerer seg i Galleri Normisjons nye butikk. Den som driver butikk, vet at det er mye hardt arbeid. Når det i tillegg drives utelukkende på frivillig basis, forstår vi at det er noen som virkelig står på. Galleri Normisjon flytter butikken fra bedehuset på Erdal til Strusshamn senter. Her har butikken fått et flott lokale som ligger sentralt til, da mange handler i butikkene hver dag. Økte til 30 frivillige En av utfordringene med å flytte til senteret er at bruktbutikken må utvide sine åpningstider og dermed trenger flere frivillig medarbeidere. Behovet for medabeidere har blitt løftet frem gjennom plakatoppslag i kirker og bedehus, gjennom flyers annonse i Vårt Land. Responsen har vært god, og flere nye har sagt seg villig til å gjøre en innsats for misjonen gjennom dette Åse Nilsen fra Fyllingsdalen og Liv-Helga Gulestøl fra Jondal gjør varene klare i den nye butikken i Strusshamn. Normisjonsfest Leirvik. Vel møtt til Normisjons-fest på Leirvik bedehus og gudsteneste i Stord kyrkje april. Jan Gossner vert med som talar i år. Han har vore på Stord nokre gonger. Me gler oss over at han skal vera med. Gossner har no blitt pensjonist. Han har vore aktiv i norsk kristenliv heile tida, sist som rektor ved Høgskulen i Staffeldtsgate i Oslo. Gossner er utdanna teolog. Han har mellom anna jobba som personalkonsulent i Santalmisjonen og arbeidet. Nå er det omkring 30 frivillige medarbeidere med på laget. Helt fantastisk! Tusen takk for det arbeidet dere gjør! Den nye butikken åpnet 30. januar klokken Før den tid har det blitt jobbet intenst for å innrede og fylle den nye butikken med varer. I Strusshamn senter har det blitt som rektor ved Diakonihøgskulen på Lovisenberg. Frå 1997 var han hovudpastor i Kristiansand frikyrkje. Jan Gossner har òg vore med som leiar av Oaserørsla og delteke som prest i program på TV2 og NRK. Sunnhordlandslotteriet vert som vanleg avslutta med trekking på festen laurdag. Velkommen til fellesskap, til bibeltime, fest og gudsteneste. Sjå detaljert program i kalendaren på siste side. Normisjon i Sunnhordland delt ut vafler og reklamert for Galleri Normisjon. Det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg. Den nye Galleri Normisjonsbutikken i Strusshamn åpnet da dette bladet var i trykken, så en fyldig reportasje fra åpningen kommer i neste nummer. Jan Gossner talar på Normisjonsfesten på Leirvik MARTIN OLSEN NLA HØGSKOLEN LEDER Berit Bakke Nestleder i regionstyret region Hordaland Å dele evangeliet om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag er Normisjon sin visjon. Søndag 19. januar fikk vi være med og virkeliggjøre denne visjonen gjennom å sende ut en misjonærfamilie. Familien Haaland har studert i Bergen og har hatt sitt åndelige hjem i Løvstakksiden menighet, Solheim kirke, og det var herfra de ble sendt ut. Og sammen med menigheten i Løvstakksiden står vi sammen om å sende familien til et spennede og utfordrende oppdrag som leger og misjonærer. Det er lenge siden regionen har fått sendt ut nye misjonærer, og det var derfor mange fra region Hordaland som også var med denne dagen. Å få være med på å sende ut nye misjonærer er viktig for kirken og misjons organisasjonene. Vi får oppleve å stå i en verdensomspennende kirke, der vi på forskjellig måte kan være med og dele evangeliet til nye folkeslag. Jesus har kalt oss alle til å være misjonærer, noen reiser og andre er her hjemme. Da jeg var ute som misjonær i Mali opplevde jeg at misjonsvenner i Norge ba for meg og arbeidet hele perioden jeg var ute, til og med personer som jeg aldri har truffet. Til tross for avstand så kjente jeg i hverdagen at noen ba for meg, og at jeg på en spesiell måte kjente Guds fred. Familien Haaland, som kristen familie i et muslimsk land, vil uansett være et vitnesbyrd om Guds kjærlighet i måten de er og lever på. En malisk medarbeider sa til meg en gang at misjonærene var rettferdige, noe de ikke var vant med. Vi kom med verdier som Vi får stå i misjonens tjeneste både i bønn for de som reiser og gjennom våre liv der vi bor. gjorde noe med menneskene. Vi er også vitnesbyrd om Guds kjærlighet på jobb, i nabolaget eller med familie og venner. En sa til meg en gang: «Du er med og spre Guds kjærlighet i ulike arbeidslag!» Ja, vi får stå i misjonens tjeneste både i bønn for de som reiser og gjennom våre liv i ord og handling der vi bor. Slik som Jesus sa til Peter: «Følg meg!» (Joh 21,19), blir du og jeg også kalt til å være menneske fiskere der Jesus vil at vi skal være. Guds velsignelse over livet som Jesu disipel.

11 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 TRO 11 TRO Andakt Martin Olsen Regionmedarbeider i Hordaland David var med Herren OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD PETER ERKJENNER AT TROEN ER MYE STERKERE I VINTERHALVÅRET. Innspill Tormod Kleiven Landsstyreleder Vi har og tar ansvaret Fredag 24. januar gikk landsstyret i Normisjon og Ingvar T orsvik ut med en felles pressemelding, der vi fortalte at vi har kommet til enighet om en avtale. For oss er det viktig å understreke at vi tar det fulle og hele ansvar for det som har skjedd og betaler Torsvik økonomisk kompensasjon og opp reisingserstatning. I første Samuels bok kapittel 16 leser vi om at gjetergutten David blir salvet til Konge. Det står at fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Gud var med David, men David valgte også å være med Gud. Han valgte å følge Herren. I sin tid som gjetergutt sammen med Herren møtte David farer. Ikke bare skulle han ta gode valg og gjete sauene til gode beiter og vann, han måtte også forsvare sauene mot ville dyr. Når David var ute og gjette sauene slik, var han alene. Det var ingen som så hva han gjorde eller hvilke valg han tok. Men han valgte å være trofast, han valgte å gjøre en god jobb, og han valgte å følge Gud. Og Guds Ånd var med ham. Det virker kanskje ikke så viktig, men nettopp denne tiden i Davids liv var veldig viktig. For David fikk en historie sammen med Gud. Han fikk en troshistorie. Du og jeg er mennesker som David. Vi møter utfordringer og tøffe tider. Noen ganger kan ting bli så vanskelig at vi nesten ikke kan tro at livet kan gå videre. Da er det viktig å ha en tro og en historie sammen med Gud. Vår egen troshistorie. For når vi fra tidligere i livet kjenner Guds trofasthet, hans nærvær og fred, da er veien til håp i Gud kortere. Slik Gud var med David, slik er han også med deg og meg. Hver dag. Mens David ennå var ung gjetergutt, møtte Israel en stor trussel i filisterne og i Goliat. Goliat steg frem og hånte Israel. Og det står at da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. Alle mistet motet. Det var ikke en eneste som hadde håp om at kampen mot Goliat og filisterne kunne gå bra. Det hender også i dag at vi kan bli så rystet at alle mister motet. Men vet du hva? Det er alltid håp. For Gud er trofast, og han er med oss og for oss. David kom for å se til brødrene sine i striden. Han så hvordan Goliat hånte Israels Gud, og han ville selv ta kampen med denne uomskårne filisteren. David hadde nemlig ikke mistet motet og var ikke redd tvert imot. Han hadde en troshistorie. Han hadde drept løve og bjørn sammen med Herren. David går med Gud og slår Goliat. På samme måte får vi hver dag gå med Gud og ha håp. Når vi fra tidligere i livet kjenner Guds trofasthet, hans nærvær og fred, da er veien til håp i Gud kortere. Vi har blitt enige med Torsvik om ikke å gå ut med beløpet som han får utbetalt. For Normisjon sin del vil jeg understreke at ingen øremerkede midler som er gitt til arbeidet innenfor eller utenfor Norge benyttes til å dekke dette beløpet. Normisjon har midler til disposisjon som ikke er knyttet opp mot noe av det nevnte, og som kan benyttes i denne situasjonen. Dermed vil ikke denne avtalen påvirke noe av det arbeidet vi som Normisjon i dag driver i Norge og ti land i Afrika, Asia og Sør- Amerika. Du skal være trygg på at de pengene som er gitt oss blir brukt til det formålet du har opplyst at skal være mottakeren. BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionane Sogn og Fjordane Be for misjonærane våre, Karina Lassen og Gimmi Olsen som er tilbake i Mali. Utland Be for de nye misjonærene som reiser til Senegal og Bangladesh. Norge Be fremfor alt om visdom og glede i tjenesten. For oss i landsstyret har det vært viktig å understreke at opphevelsen av ansettelsen med Ingvar Torsvik ikke var begrunnet i en enkelt sak eller i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt sin tilslutning til det Nor misjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet. Bakgrunnen for opphevelsen av ansettelsesavtalen skyldes forhold som landsstyret har ansvar for. Nå er det satt ned et utvalg med eksterne personer som jobber med å evaluere det arbeidet vi har gjort, og vi ser fram til å forholde oss til konklusjonen når den foreligger. Normisjon har gitt Ingvar Torsvik en uforbeholden unnskyldning for måten vi har håndtert denne saken på. Torsvik har akseptert unnskyld ningen og ønsker Normisjon lykke til i fortsettelsen. Det er vi takknemlige for. Vi arbeider med å finne en god løsning på hvem som skal fungere som generalsekretær fra 1. april. Det blir også temaet på landsstyrets første møte nå i starten av februar. Be for arrangementa utover vinteren (sjå kalenderen på siste side). Hordaland Be for misjonærene Haaland som nettopp har reist til Bangladesh. Be for Acta-leiren. Be om et godt og fremtidsrettet regionårsmøte. Vi starter nytt arbeid i Senegal. Be for dette. Vi åpner et nytt Asiasenter i Bangladesh. Be for en god start. Skal du på tur? Bruk Be for alle Soul Childrenkorene. Be for regionstyrenes frivillige medarbeidere, foreninger og forsamlinger. Jeg tar meg god tid til å lese både Agenda 3:16 og Nytt fra Normisjon. De utfyller hverandre på en god måte. Svein Granerud Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , E-post: Tlf:

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer