NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG"

Transkript

1 NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG

2 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf , e-post: tirsdag og torsdag kl Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester og Internasjonal sekretær Karin R. Thompson, Kruttmølleveien 14, 1414 Trollåsen. Tlf e-post: Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen. Sondreveien Oslo Tlf e-post: Styremedlemmer Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59, 3408 Tranby Tlf e-post: Thormod Myhre, Lilleteigen 6, 6300 Ålesund. Tlf E-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf e-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Grethe Baustad, Ospelia Hagan. Tlf e-post: NSF: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf , e-post: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Manus stopp: Nr januar Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen Kjære venner! Nå har snart ett nytt år gått, og jeg synes at jeg ikke har kommet skikkelig i gang! Men så er det så at i år må året deles i to: Før og etter landsgildetinget. Og det er nok alt som må gripes fatt i etter tinget som plager meg litt. Men vi er i gang! Komiteer er nedsatt og arbeidsoppgaver fordelt og linjene i de neste to års slagplan har vi begynt å trekke opp. For det er ambisiøse langstidsplaner dere har lagt for oss. Vi har så lenge jeg har hatt en finger med i landsgildeledelsen, snakket om ekspansjon. Og det var også tema i forrige periode. Da var det forholdene til speiderorganisasjonene som var viktige å få klarlagt. Nå må vi strukturere i «eget hus». Vi har et «produkt» som vi må få fram og markedsført for nye medlemmer. Og hvem skal gjøre det? Jo, det skal vi alle, ikke bare distriktsgildemestre og landsgildeledelsen, men også gildemestre og enkeltmedlemmer. Hvordan det kan gjøres, kommer vi tilbake til utpå våren. På et møte som er berammet til 14 dager etter påske, vil vi ha distriktsgildemestrene i tale. Der skal det blant annet legges fram materiale som kan nyttes i markedsføringen og måter dette kan brukes på. Men det er mye arbeid før vi kommer så langt, så det er viktig at alle som blir bedt om å hjelpe til, trår til som best de kan. De kronene vi fikk tildelt fra St. Georgs fondet kommer godt med i dette arbeidet. Det kan høres ut som mye penger, og det er det også, men skal et slikt markedsføringsarbeid nå ut til alle, er det i realiteten en skvett i havet. Derfor er det viktig at pengene brukes til utgifter vi ikke slipper unna og som vi ikke kan ordne med dugnad og egeninnsats. Men det gror litt allerede. Det forlyder at noe skjer i Ålesund, på Romerike og kanskje også i Kongsbergdistriktet. Vi får avvente og se hvor raskt det kan høstes av de frø som er sådd. Og vi skal bli flere! Det tviler jeg ikke på! Men det betyr i de fleste tilfelle at det må startes opp nye gilder. Og da forventer jeg at allerede eksisterende gilder i distriktet gjør sitt beste som «fødselshjelpere». Enten gjennom fadderskap eller at noen går inn og aktivt deltar i å dra det nye gildet i gang. For det er dere som vet hvordan det skal gjøres. Og: La gjerne deltakerne i det nye gildet få bestemme hva og hvordan de vil drive sitt gilde med hensyn til aktiviteter og form! Vedtektene og retningslinjene bestemmer de formelle krav som må oppfylles og det er kanskje helst på det nivået hjelpen trengs mest. På tinget stilte jeg opp for en ny periode på to år. Dette ikke minst fordi jeg fremdeles føler at jeg har mye ugjort. Så får du bedømme min innsats når regnskapet skal gjøres opp i Hvorvidt jeg da stiller opp for to nye år, det kan jeg ikke svare på i dag, men jeg vet bare at om det ikke skjer uforutsette ting, har jeg da tenkt å bli friherre og flytte til Stavanger til min Kari. Jeg har mine barn på Østlandet og i sommer ble jeg bestefar for første gang, så det blir nok en del farting østover om det blir flytting. Men nå er det julen som står for døren. Dette er tiden til å roe ned etter stresset de fleste opplever før jul og lade opp batteriene for de arbeider som ligger foran oss i Jeg og landsgildeledelsen vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Olav B LGM 2 ST. GEORG NR

3 Martine Levys tale da The Spirit Flame ankom Jamboreen 1.august 2007 Sterke følelser 22. februar dette året, da mer enn tusen speidere, unge og ikke lenger helt unge gutter og jenter, menn og kvinner av mange nasjoner, gikk i stille prosesjon fra Paxtu, Lord Baden Powells siste bolig, til kirkegården i Nyeri i Kenya. Opplevelsen da de 400 menneskene som var til stede på den lille kirkegården, så The Spirit Flame, speiderflammen, bli tent med et lite stearinlys fra Lord og Lady Baden Powells grav. Alvoret da vi sto rundt graven og fornyet løftet hver på vårt språk. Fryd blandet med spenning, da flammen forlot kirkegården i hånden på en kenyansk speiderjente for å rekke frem til jubileumsjamboreen. Det sterke visuelle inntrykket fra de vakre bildene fra ferden gjennom 10 land, hvor store menneskemengder, speidere og andre, applauderte for speiderflammen. Inntrykk fra arrangementer i Etiopia, Sudan, Frankrike, Belgia og på Brownsea Island. Begeistringen som sto å lese i ansiktene til de ungdommene som ønsket å bære frem flammen. Det varmende engasjementet hos de eldre som ønsket å komme nær flammen. Entusiasmen i ansiktene til de som kom for å hente med seg en gnist fra The Spirit Flame hjem til sine land. Den synlige stoltheten hos de som hadde bestemt seg for å bringe flammen til Senegal med fredskaravanen og gi videre gløden fra denne flammen til Spania, Marokko og Mauritania. Det store engasjementet her i Hylands Park, hvor speiderflammen, som et symbol, vil bli overrakt til ungdommene her på Jamboreen. Denne flammen synliggjør forbindelsen mellom dagens unge og grunnleggerne. Ved inngangen til et nytt århundre med speiding, er det dere som formidler de verdiene vi har båret med oss fra våre grunnleggere: brorskap, vennskap, fellesskap, toleranse og fred. Dette har flammen minnet oss på, dag etter dag, kilometer etter kilometer, og i alle de landene der den har vekket begeistring og entusiasme. Jeg hilser dere med noen ord fra en kjent mann fra det 20. århundre: Hva som enn skjer, så må speiderflammen ikke dø ut, og den kommer ikke til å dø ut. Martine Levy Leder av verdenskomiteen, the International Scout and Guide Fellowship. ST GEORG NR

4 Norsk speidermuseum ble stiftet 27. november Stifterne var Norges speiderforbund, Norges KFUK- Speidere, Norges KFUM-Speidere og St. Georgs Gildene i Norge. Dette er også speiderhistorie Stiftelsen Norsk speidermuseum ble en realitet 27. november 1987, ved et høytidelig møte på Norges KFUK-Speideres leirsted Nordtangen på Hadeland. Stifterne var Norges speiderforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM- Speidere og St. Georgs Gildene i Norge. Det var spennende om de som var i besittelse av gjenstander som kunne være av interesse for museet ville gi dem fra seg. Det gikk langt bedre enn vi hadde turt å håpe. I dag er det i museet registrert over gjenstander. Hver gjenstand er beskrevet på et skjema, som også forteller hvor gjenstanden er, og hvem giveren er. Disse opplysningene ligger også i et datasystem. Speidermuseet er ikke bare gjenstander, vi har også store mengder fotografier, speiderblader, speiderlitteratur og arkivmateriell. Vi tar altså vare på norsk speidings historie. Utstillingen her har ikke veldig mye besøk, noen få kommer innom i åpningstiden som er to dager i uken. De fleste som besøker oss er speidergrupper, eller gilder som kommer etter avtale, og holder sitt møte her i museet. På landsleire og andre større speiderarrangement har vi gjerne utstilling i store telt, og der er vi godt besøkt. Flere tusen er da innom utstillingen. Alt arbeid i museet gjøres frivillig og gratis av speidere og gildemedlemmer. Det er mange gjennom årene som har gjort en stor innsats for museet. Mange har sluttet på grunn av høy alder, og mange medarbeidere er også etter hvert gått bort. Heldigvis melder av og til nye seg til tjeneste, men vi trenger stadig flere folk. De to speiderforbund og St. Georgs Gildene dekker museets husleie, driften dekkes av det som kommer inn fra Speidermuseets Venner. Det utgis et Speiderhistorisk skrift hvert år, dette sendes gratis til alle «museumsvennene». Beklageligvis er årets skriftet blitt sterkt forsinket. I anledning speidernes 100 års jubileum har museet, sammen med Speidernes fellesorganisasjon arrangert en Speidermuseets jubileumsoppgave, (omtalt i St. Georg nr. 1/2007) som vi har fått god 4 ST. GEORG NR

5 Teltet vårt på Ingelsrud i 2005 hvor Harald B. Pettersen og museets styreformann Eivind Strømman var. Under: Besøk av 2. St. Georgs Gilde respons på. Museet har delt ut mange hundre jubileumsmerker til dem som har besvart oppgaven. Det vil være kjent at Norges speiderforbund har solgt Øvre Vollgate 9, og er flyttet til St. Olavs gate 25 i Oslo. Dessverre fant ikke museets stifterorganisasjoner det økonomisk mulig å la museet flytte med. Gårdens nye eier har gjort det klart at speidermuseet må flytte i løpet av Ennå vet vi ikke hvor. Skulle du, kjære leser, gi oss et tips om egnet lokale, vil vi bli meget glade. Det er en fryktelig vond tanke for oss, at alt det som nu er samlet, og alt det arbeid som er nedlagt, kanskje bare må stues bort, og at Norsk speidermuseum bare ble 20 år gammelt. Husk Speidermuseet ligger der for deg. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Telefon Epost: Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Omvisning også etter avtale. ST GEORG NR

6 EN VERDEN ETT LØFTE Den 1. august 1907 kom 20 engelske gutter sammen med Robert Baden Powell, senere Lord Baden Powell, til øyen Brownsea Island i Sør England. Her slo de leir for første gang. En hel uke sov de i telt med halmunderlag, laget sin egen mat på bål, øvde seg i førstehjelp og gjennom lek og moro ble deres karakter trent opp. Den første speiderleiren var en realitet. Lite ante vår stifter at denne leiren skulle bli starten på den største barne og ungdomsorganisasjonen verden noen gang har sett, med sine 38 mill. medlemmer i 159 land i På dagen 100 år senere, står 50 voksne speidere fra Bergen på samme sted til samme tid på Brownsea Island. Speiderne hadde tatt turen til London for å ta del i den største 100 års markingen for Speiderbevegelsen. Verdensjamboree for speidere fra 159 land og besøk på Brownsea Island sammen med 1000 andre speidere, som er gjester her denne spesielle 6 ST. GEORG NR dagen i speiderbevegelsens historie, var turens høydepunkter. 1. august 2007 startet for oss i London kl med en enkel flott seremoni, «Sunrise Seremoni», hvor vi fornyet speiderløftet vårt sammen med 38 millioner andre speidere rundt hele jorden. Det samme løftet som Baden Powell gav oss, om å tjene Gud og vårt land, hjelpe andre, og å leve etter speiderloven, er framdeles et levende løfte for oss. Ferden gikk så sørover til øyen Brownsea Island i strålende solskinn. I flokk og følge dro vi rundt på øyen, så dagens speidere og deres ledere fullt engasjert med kjente speideraktiviteter, før vi endte opp på stedet der speidereventyret startet. Nede ved fjæresteinene med et lite skogholt som bakteppe, lå leirplassen. De gamle hvite spissteltene var slått opp, og halmen var på plass i teltene Flagg, tau og førstehjelpsutstyr, var der, slik som den gang da. Like ved boltret speidergutter fra ulike land seg, med lek og andre aktiviteter. Aktivitet og trening, felleskap på tvers av alle grenser, Speiderarbeidet er virkelig et levende internasjonalt arbeid den dag i dag. Et fredsskapende arbeid, med oppdragelse til ansvar for hverandre, naturen vi lever i, og respekten for fellesskapet og samfunnet vi er en del av. Dagen ble avsluttet med et fantastisk lysshow. Ved midnattstid lød kjente toner fra leirbålssanger, da vi passerte en liten del av gruppen vår som hadde tatt oppstilling under et stort tre. Speidernes tapto som brukes over hele verden ved avslutningen på en speiderdag, lød på norsk: «Dagen dør skumring rår over skog, over land, over hav. Alt er ro, hvil kun trygt: Gud er nær.» En historisk speiderdag var til ende og for oss 50 som fikk oppleve den, vil den stå som noe av det største vi har fått oppleve som speidere. Linda Amundsen Gildemester 3. St. Georgs Gilde

7 SPEIDING I HUNDRE Begge foto: Odd Martin Hesjadalen, Totens Blad Leiruka «Speiding i hundre» som var lagt til en idyllisk plass i Røykenvika ved Randsfjorden, samlet små og store speidere fra de fleste kretsene i Hedmark og Oppland med NSF og KFUK- KFUM sammen. Leiren fant sted samme uke som 100 års jubileet ble feiret. Det var «Sunrise» seremoni 1. august, vikingfest og mange andre flotte aktiviteter på speidervis. St. Georgs Gildene i Mjøsregionen hadde tatt seg ansvar for å lage mat til staben under leiren. Vi hadde også lederkro på kveldene med ferske vafler, var med på vikingfesten med grilling av helt gris og serverte salat med tilbehør i kano. Det ble innført en kaffeavtale, alle kunne få kjøpe en kopp med leirmerke og få gratis kaffe/te hele uka. Vi holdt derfor kaffen varm hele døgnet. Dette ble svært godt mottatt. Åpen kiosk hadde vi også, med brus, is og sjokolade. Det ble god omsetning! Medlemmene i St. Georgs Gildene som var med på leiren gjorde en kjempeinnsats og fikk svært mye ros. Vi laget også mye god reklame for oss sjøl, og mange ledere ble interessert i å vite mer om oss og det arbeid St. Georgs Gildene driver. Hjertelig takk til dere som gjorde dette til en flott leiruke for alle speiderne, ledere og oss i St. Georgs Gilde. Anne-Lise, DGM i Mjøsregieonen. Har du hørt at... Ny sekretær i Europarådet. Vår landsgildemester Olav Balle er valgt som Nordisk Baltisk Underregion (NBUR) representant i Europarådet. Ved siste Europakonferanse i Krakow i juni ble han valgt til sekretær i Europakomiteen. «Vis at du er gildemedlem» Det ble solgt gildeartikler for kroner under landsgildetinget i Søgne i juni. Jakkene med glidelås er igjen å få kjøpt. Vi har fått en systue i Kristiansand som syr i glidelåser i collegegenserne for oss. Skjer det noe i ditt gilde eller distrikt? Har du en begivenhet, stor eller liten å dele med oss i St. Georg? Du kan ringe, sende brev eller send oss en e. post til Gildekontoret eller til Har gilde ditt egen webb side ønsker vi å få lov til å legge den som en link i fra ST GEORG NR

8 DEN 6. EUROPEISKE KONFERANSE KRAKOW, POLEN, JUNI 2007 Foto: John Egenæs Fra Norge deltok Landsgildemester Olav Balle, medlem av Verdenskomiteen Bjørg Walstad, og de to menige deltakere, John Egenæs og Harald B. Pettersen. John og jeg fordi vi har deltatt på fire tidligere Europeiske konferanser, helt fra den tid det endelig ble bestemt at det skulle være en Europeisk region. Krakow er en flott by, og da vi i tillegg allerede på flyplassen ble møtte av blide og hyggelige speidere som ledsaget rett til hotellet, var starten veldig bra. Speiderne gjorde for øvrig også en flott innsats under hele konferansen. Det var mange påmeldte, nærmere 500, og dette gjorde at arrangøren fikk en del utfordringer med innkvarteringen, men det løste de etter hvert. En annen utfordring var å ikke ha et konferanselokale som var stort nok for alle deltakerne. Det ble seriøst diskutert om framtidige konferanser kun skulle være for delegater, og så fikk vi andre delta på andre samlinger som turister. Under selve konferansen ble det lagt fram forslag om at tysk også skulle bli et offisielt språk innen vår bevegelse, men dette ble avslått. Det var selvsagt utflukter under samlingen, og vi norske hadde bestemt oss for å se Auschwitz. I to timer sto vi og ventet på bussen, men den kom aldri, så der gikk vi glipp av noe av vår historie. Men gamlebyen i Krakow var ikke noe dårlig alternativ. Krakow by feiret sine 750 år mens vi var der, og samtidig markerte speiderne sine 100 år. Det var en stor samling på en høyde over byen, og speiderne hadde underholdning. Ved avslutningen var det et flott fyrverkeri for jubilantene. Neste Europeiske konferanse er på Kypros i Mary Wardropper fra England ble valgt til ny leder, mens vår egen Olav Landsgildemester ble ny sekretær. Harald B.P. 8 ST. GEORG NR

9 Ny dansk landsgildeledelse. Fra venstre: Niels Rosenbom, Margit Toxværd, Søren Silving, Hanne Borgstrøm, Kjeld Krabsen, Lone Erkmann foto: Rudi Tobisch Sct. Georgs Gilderne i Danmark avholdt sitt ting i København september. Alt i alt var det 329 deltakere på listene, så det var mange til stede på «kameratskabsaftenen» på lørdag. Og da var i bunn og grunn hele tinget klart: Beretningen var foredratt, regnskapet godkjent, innkomne forslag behandlet, handlingsplanen for de neste to år godkjent (denne ble egentlig godkjent for to år siden, siden den strekker seg fra ) og budsjettet for de neste to år framlagt. Størst spenning var det rundt valg av landsgildeledelse. Ikke minst siden det i Danmark er anledning Prinsesse Benedikte og hennes hoffdame følger tingets forhandlinger. (foto: Rudi Tobisch) til å komme med benkeforslag og det heller ikke er noen valgkomite som legger fram en innstilling. Det eneste kravet som stilles, er at den som skal stille opp, er ridder i St. Georgs gildene. Og det var allerede to kandidater som var satt opp til vervet som LGM. Og så dukket det opp en til! Så skal den valgte LGM få over halvparten av de avgitte stemmer, så her så vi for oss flere omganger. Nå ble Hanne Borgstrøm gjenvalgt med god margin, så vår engstelse var ugrunnet. Det var også to kandidater til vervet som landsgildekansler. Her ble tidligere internasjonal sekretær Søren Silving, valgt. Landsgildeskattmester ble Margit Toxværd, den andre kandidaten ble strøket, siden han hadde meldt seg ut av gildebevegelsen. Niels Rosenbom, som mange kanskje har vært borti tidligere, ble klappet inn som internasjonal sekretær. Det samme ble Lone Erkmann som utdannelsessekretær og Kjeld Krabsen som PR-sekretær. Det har vært interessant å være til stede på de to siste landsgildeting i Danmark. At den ene av møtelederne er blind, betyr liksom ingen ting. Og forsamlingen er disiplinert, så når vi får beskjed om å være til stede i matsalen for frokost (=lunsj) kl og ikke spise før prinsesse Benedikte kommer, så gjør man det! Prinsessen var til stede ca. 2 timer, og fikk overrakt Sct. Georgs Gildernes Hederspris på DKK (som hun straks ga videre til Olave Baden Powells fond) og et pent utskåret relieff av St. Georg. Hun gikk da valget begynte. Ved avslutningen gjøres tingsalen om til en innsettelsesgildehall, og de tre som ble valgt først får tildelt sine kjeder. Nåja, Hanne hadde sin fra før. Alle de valgte må avlegge løfte om å skjøtte sine verv som lovene sier. Frimerkebanken er også til stede på et landsgildeting, og da summeres antall kilo klipp fra de forskjellige gilder, og det deles ut vandretrofé til det flittigste gildet. Over 300 kilo hadde de klippet og totalt var det kommet inn 1.2 tonn! Det blir penger av slikt! Olav B ST GEORG NR

10 Så de gamle er yngst allikevel?? år tradisjonelle og stilfulle V åpning er gjennomført av Gildemester, de faste postene er lagt bak oss. Rundt bordet sitter en gjeng gildespeidere samlet, ikke bare sultne på hva kveldens vert har på menyen, men også på nye oppgaver. 1. Sandefjord St. Georgs Gilde er en sammensveiset men åpenhjertet gjeng, sammensatt av en pensjonert lungespesialist med frue, tidligere bedriftsledere med og uten koner, en dsb-ingeniør med frue, en veisjef, en landskjent orkide-gartner, en aktiv ambulansesjåfør, et knippe aktive speiderledere og et antall tidligere speidere som slett ikke er utgått på dato med og uten koner. Felles for dem alle er at speiderflammen fortsatt brenner for speidersaken, for speiderne i 1. Sandefjord og for Gildefellesskapet. «Å ærre forno mer å gjørra utover nå a?», lyder det fra en av de eldste. «Vi ær nesten opprådd for arbe...» Speiderlederne i gruppa er av den privilegerte sorten, og de vet å sette pris på det. For noen år siden markerte speidergruppa sine 90 år og i den anledning ble gilde igjen aktivt. Dette hadde ligget uvirksomt noen år etter at både tidligere damegilde og herregilde ble satt i bero etter at medlemstilgangen uteble. I gamle «sømmelige» tider ble nemlig gildearbeidet dyrket med adskilte gilder for damer og herrer på våre trakter, sågar med en egen mødreforening attåt. Men som naturlig er når rekrutteringen uteblir så forsvinner kontinuiteten med årene, selv om grunn- laget nok er til stede. Dette var det noen nye ildsjeler som tok fatt i og på kort tid ble et nytt felles gilde etablert, nytt gildestyre innsatt og igjen var bakapparatet i gang. Men hva skulle samle et nytt gilde, hvor skulle initiativet hentes? Svaret kom som lyn fra klar himmel: Vi samler oss om å gjøre noe for speiderne, noe de har behov for. Dermed ble driften, organiseringen og oppjusteringen av vårt store speiderhus overtatt av gildemedlemmer, nødvendig arbeid på Å ærre forno mer å gjørra utover nå a? speiderhytta ble igangsatt og samtidig var det tid til å sørge for turer, bedriftsbesøk og andre strålende gildemøter. En flott mikstur av ulver, speidere i mange aldere, fornøyde ledere og tilfredse gildemedlemmer ble resultatet. Her sures ikke over det som ikke blir gjort eller de få som ikke har anledning til å stille opp (denne gangen), i stedet gleder man seg over det som blir utrettet. Dette er veiledning i speiderglede på høyt plan!! Men er ikke de gamle normalt eldst da? Å nei, ikke i denne sammenhengen. Forklaringen er enkel. Sommeren 2007 kom 1. Sandefjord speidertropp til den beslutning at det måtte deltakelse til på 10 ST. GEORG NR

11 to leire. Det var et stort ønske fra de eldste speiderne om å reise på gjenvisitt til England og treffe sin vennskapsgruppe der. Sammen med 4. Royton fra Oldham utenfor Manchester ble det lagt planer for felles deltakelse på leir, besøk på Verdensjamboreen og privat overnatting for ti speidere. Dette kunne rett og slett ikke unngås. Men for lederne gav dette en ny utfordring i og med at de minste speiderne var i flertall som også måtte få sin leir. Løsningen var at ledergruppen delte seg i to og sendte stifinnerne sammen med et lederteam på kretsleiren til Oslospeiderne på Håøya. En flott leiropplevelse som nok blir sittende i mange år (jo da, det var våre speidere dere hørte om på nyhetene i sommer som ble fraktet til sykehus med luftambulanse men alt endte godt uten varig men). Denne aktive sommeren er det gilde benytter seg av i smug. Vårt store og kjære speiderhus trengte sårt et strøk maling og oppslutningen fra foreldre og speidere uteble. Man er jo så opptatt i disse tider Men gildet ante råd og skaffet seg allianse med en troppsassistent som sammen med sin far sørget for stilling og bytting av råtne bord. Mens speidere og ledere brukte sommeren på gjennomføring av to leire ble speiderhuset malt på rekord tid og siden det var de eldste som hadde «mest tid» ble det de eldste av de eldste som tok største del av jobben. Selv de som var halvt arbeidsuføre med armen i fatle var med og når englandsfarerne kom hjem fremstod speiderhuset i ny drakt og skinnende som aldri før. Det er utrolig hva en mangeårig pensjonert lungespesialist og en avgått disponent kan få til. Konklusjonen må bli at når vi snakker om bruk av tid så er de eldste yngst. De har mulighet til og ser verdien av å prioritere riktig, de har ganske enkelt mer «tid» enn oss yngre. Hvor de tar kreftene fra finner sikkert vi også ut av når vi får sluttet å jobbe for penger da En ærbødig takk til 1. Sandefjord St. Georgs Gilde for alt de gjør for speidergruppa og speidersaken. Trond Olsen Etterlysning og tilbud! På Landsgildetinget ble det vist en helt foreløpig utgave av en CD med bilder og tekst om Gildearbeidet. Denne CD var ikke ferdigutviklet, derfor: ETTERLYSNING Flere bilder som viser Gildemedlemmer i arbeide, på tur, ved bålet, sammen med speidere... Send bildet du vil ha med, slik at presentasjonen får en bredde til et bilde i posten så kan jeg skanne dette. TILBUD Fra ca 1. desember kan du få tilsendt CD n som kan spilles av på de fleste datamaskiner, og tilkoplet en videoprosjektør egner denne seg godt til rekrutteringsformål. Jeg vil kun ha betalt for porto og kopieringskostnader, sum kr 25,-. Med vennlig Gildehilsen Trond Walstad ST GEORG NR

12 Når du er 15 år gammel og skal på tre ukers tur til England uten foreldre og du reiser sammen med haugevis av ungdommer på samme alder, ja da tenker du kanskje ikke først og fremst på at speiderbevegelsen runder 100 år samtidig. Men når står rundt deg og synger bursdagssangen så får du en opplevelse av at det er noe spesielt som skjer like vel. VERDENSJAMBOREE I ENGLAND Omtrent 450 speidere, rovere og ledere fra Norge hadde gleden av å delta på årets jamboree i Hylands Park like utenfor London. Snaut halvparten fikk også med seg en liten rundreise i forkant og etterkant av leiren, slik at reisen totalt sett ble på tre uker. Rundreisen startet med noen dager i York-området, litt nordover i landet. Her var det aktiviteter og turer både i byen York og rundt til mindre landsbyer og spesielle steder i nærheten. I samme periode var det en stor flomkatastrofe i England, og nyhetene hjemme i Norge fortalte stadig om store mengder nedbør, oversvømte elver og fullt kaos. Dette merket vi rett og slett ingen ting til, så da kunne vi heller konsentrere oss om å oppleve og ha det gøy. En del av rundreisen besto også i et par dagers Home Hospitality. Det var to netter, og det var veldig forskjellig hvor i England troppene ble sendt. Noen fikk familier og speidere fra rundt London og områdene i nærheten av der Jamboreen senere skulle være, mens andre igjen dro helt syd i England. Uansett er dette en fin måte å komme litt tettere innpå speiderne fra vertskapslandet før det hele skulle brake løs. Enormt stor leir Bare det faktum at innsjekkingen til leiren lå en halvtimes kjøring fra selve leirområdet gir deg en følelse av at dette kommer til å bli digert. Og det ble det. Når gåturen fra hovedinngangen til leirplassen du skal bo på tar nesten halvtimen så skjønner du at det er snakk om større avstander enn hva vi er vant med fra landsleire i Norge. Hele leiren var delt inn i fire såkalte Hub er som igjen var delt inn i fire underleire. Det skulle bli 16 underleire til sammen, og i tillegg til dette hadde alle de «voksne» (Stab/ IST ere/rovere) en egen underleir. Denne alene var vel større enn en norsk landsleir. Nydelig vær og god stemning Og når først jamboreen er kommet godt i gang, og åpningen er unnagjort, så begynner alle de spennende tingene å skje. Hele verden ristes sammen gjennom dager med aktiviteter både i og utenfor leiren, gjennom kveldsprogrammer, middager hos tropper fra andre land, mathentingskøer og vannkriger. Når i tillegg været viser seg fra sitt beste dag etter dag, ja da er det bare å hive seg med på alt som er morsomt og nyte tilværelsen. Det er også deilig å oppda- 12 ST. GEORG NR

13 ge at arrangørene har det meste på plass og at tingene fungerer så godt det lar seg gjøre. Litt kaos må man også regne med underveis det er en del av leiropplevelsen. Omtrent midt i leiren var det også en rekke butikker, restauranter, aktiviteter og boder for alle mulige interesser og behov. Hvert land har sin stand, og Sverige var på plass for å promotere neste jamboree som skal være nettopp der. Så det er bare å begynne å glede seg allerede. Sunrise Day Omtrent midtveis i Jamboreen var det tid for «Sunrise Day» som var markeringen av speidingens 100årsdag. Tidlig om morgenen samlet hele leiren seg foran hovedscenen og der ble det som en del av seremonien sendt direkte TV-bilder fra en liten leir som var på Brownsea Island stedet hvor Baden Powell hadde den aller første speiderleiren, nøyaktig for 100 år siden speidere sang også med på bursdagssangen for organisasjonen, og avla i fellesskap speiderløftet. Helt til slutt skulle alle gå rundt og samle minst 100 underskrifter på det spesielle Sunrise Day-skjerfet som alle hadde fått utdelt. En ålreit ting å gjøre, men for de norske skapte det litt utfordringer siden planen var å ta kontingentbilde like etter seremonien. Det ble vanskelig når ingen ville forlate arenaen men heller gå rundt og samle underskrifter og hilse på nye speidere. Masse aktiviteter Mengden av aktiviteter rundt på jamboreeområdet var imponerende og veldig mye av det var svært bra også. Speiderne kunne sikkert vært aktive rundt på leiren en hel måned uten å få med seg alt. Det er også mange aktiviteter som er knyttet til problemer og utfordringer rundt i verden og ulike innfalsvinkler til samfunnsengasjement. Dette er gjerne måter å tenke speiding på som vi ikke er så flinke til i Norge hvor tross alt de fleste tingene er i orden og fungerer. Jamboreen er også en enorm møteplass for kulturer og ulike tradisjoner, og flere aktiviteter handlet i stor grad om rett og slett bare å føre speidere fra ulike nasjoner sammen for å løse diverse oppgaver. La oss fortelle En Jamboree er en gigantisk sak, og det ville blitt fryktelig langt om vi skulle fortalt om alt forskjellig av aktiviteter og inntrykk her. Da er det kanskje bedre, hvis man har muligheten, å få noen som var med til å fortelle. Eller se alle rapportene på Internett. De ligger som en del av speiding.no. Generelt kan vi også godt si at det var veldig god stemning i den norske kontingenten underveis på reisen, og den norske komiteen og staben gjorde en flott jobb med å tilrettelegge og følge opp troppene slik at alle kunne slappe av og nyte opplevelsene på leiren. Tekst og foto: Anders Myhr Nielsen ST GEORG NR

14 det var en kjempeflott tur. Vi takker Trønderkomiteen (Ingrid, Roar, Betty Gerd og Hans) for flott opplegg. irsdag 24. juli møttes 33 grossarlere fra Sverige, Finland og T Norge på Vertshuset Røros, et gammelt hotell like ved kirken. Her fikk vi deilig middag av lokale delikatesser med fransk vri. agen etter var det omvisning i D Røros, og vi var heldig og fikk en fenomenal guide som kunne historien om Røros og som viste oss «baksiden» av Røros, ikke den siden som turistene fikk se. Vi besøkte kirken, fikk vite mye om bergverksdriften samt mange gode historier. De har også en egen ku, Røroskua. tter en god lunsj gikk ferden E videre til Falkbergets museum hvor guiden fortalte oss mye om Falkbergets liv. I høst har Det norske teater i Oslo musikalen Ann Magritt på programmet. Etterpå var det kaffe og kaker på Ingrids seter. Flotte bygninger med like flott utsikt. i koste oss, men så var det videre til Trondheim og Singsa- V ker Sommerhotell. et ble litt «forviklingar» med D bestilling og hva vi fikk, men vi får si som Rørosguiden sa: «Det negative kan ofte snues til det positive», og vi våknet til strålende vær på torsdag. dessuten hadde vi en deilig middag på Grenaderen onsdag kveld. En gammel og flott restaurant. elv Olapakka overlevde vi S kjøkkenet deres var under Et lite referat fra Trønderturen oppussing. Vi gikk så ned til museet i Erkebispegården, hvor det etter brannen i 1983 ble oppdaget mange nye ting bl.a. Erkebiskopens myntverksted, som er bevart slik de fant det ved utgravingen etter brannen. Noen fikk også med seg et besøk i Nidarosdomen og fikk også beskuet kronjuvelene. tter lunsj på egen hånd ble det E omvisning i Stiftsgården (her feiret prinsesse Märtha Louise og Ari Behn sitt bryllup). Så var det tid på egen hånd og noen fikk med seg en flott jazzkonsert. m kvelden var det middag på O Grenaderen. Fredag startet med besøk på Festningen og deretter Ringve museum hvor vi fikk guider som spilte på flere av de flotte gamle instrumentene. Imponerende samling. Her spiste vi også lunsj. Deretter dro noen til byen for shopping, noen til Munkholmen og noen til hotellet for noen timer i fred og ro. Været var fortsatt bra. Ikke noe tegn til regn. redag kveld middag på et gammelt spisested Tavern. Speke- F mat av alle slag pluss godt drikke. Stemningen var god og vi fikk høre mange gode Trønderhistorier pluss noen til. Bussen kjørte oss trygt hjem med stopp på Utsikten. Lørdag morgen kom regnet, da var det avreise til Inderøy og Gjørv gård. Da vi kom frem var regnet borte og vi ble vist rundt av Ole Andreas Gjørv og hans kone Anne Lise Gjørv (tidligere stortingsrepresentant). Utrolig hva de har fått til når vi så hvordan det var da de overtok. Vi ble servert lunsj i det gamle fjøset, nå uten kuer. i fikk smake på deres forskjellige matretter av hjort, noe de V selv har tilberedt, de hadde egen hjortefarm og eget slakteri. De hadde også utstilling av forskjellige ting bl.a. husflid osv. og en stor samling av japanske kimonoer. Flotte. å bar det av sted til Spelet om S Heilag Olav. Nå var været helt på topp. Vi trengte hverken tykke gensere eller søppelsekkene som Roar hadde kjøpt. De som ikke hadde tatt med hatt eller caps kjøpte seg solskjermer! Fantastisk og sitte der i solen og se de flinke skuespillerne og ikke minst de flotte hestene. Regien var ved Stein Winge og derfor noe annerledes enn ved tidligere forestillinger. å gikk turen til Backlund hotell S i Levanger for overnatting. Her fikk mange spist en litt sen middag. Kjempegodt det også. Så var det søndag og siste dag sammen. Nå regnet det litt, men vi dro til Inderøy for besøk på forskjellige steder bl.a. havnet flere av oss hos en glasskunstner, Ben Riala, hvor det ble handlet en del. en siste lunsjen hadde vi på D Berg Gård på Inderøy. Også en gård hvor det unge paret hadde fått til et flott sted med nydelig mat. å skiltes våre veier for denne S gang men håper alle hadde en like god opplevelse som undertegnede. Håper mange av oss treffes i Grossarl. Karin/sjefssekretær I forbindelse med tur til Grossarl i januar 2008, har vi besluttet, som tidligere år, å utvide turen med to dager. Vi reiser 10. januar med stopp i Innsbruck, hvor vi blant annet vil få med oss sightseeing, besøk på Kristallwelten Swarovski og et operabesøk på Tiroler Landestheater og overvære Ariadne auf Naxos av Richard Strauss. De som tidligere ikke har meldt seg på, men ønsker å delta, ta kontakt med Steinar, tlf , epost: eller Karin, tlf , epost: 14 ST. GEORG NR

15 Velkommen Karin, som ny Viselandsgildemester! Tradisjonen tro presenteres nye medlemmer av Landsgildeledelsen i St. Georg. Først ut denne gangen er Karin Randsborg Thompson, vår nye Viselandsgildemester, som også er Gildemester i Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Tradisjon ser det også ut til å bli, det at toppledelsen i St. Georgs Gildene i Norge ofte kommer fra speiderrepresentantene i styret. Jan K. kom inn som speiderrepresentant, Bjørg Walstad direkte derfra, likeså Olav B. Det er tydelig at våre speiderrepresentanter har kunnet sine ting. Hvem er så Karin, som bare har sittet i styret vårt i halvannet år. Undertegnede ringte for å finne nærmere ut om dette, da det sto så lite i tingpapirene om valgbare styrekandidater. Karin begynte sin speidertid tidlig, hun gikk i første klasse og hadde ennå ikke fylt 7 år. Hun var meis i Berg 1, i Norges KFUK-Speidere. Og speiding trivdes hun godt med. Da hun fylte 13 år gikk hun over i Metodistkirkens speidergruppe på Grünerløkka, og har siden hatt et aktivt speiderliv der. Hun har vært leder for flere enheter og er for tiden flokkleder. En tid satt hun i kretsstyre til Oslo KFUK- Speidere. I 1978 da NSF gutter og NSPF jenter slo seg sammen, valgte Metodistspeidernes gutter å fortsette i Norges speiderforbund. Pikene ble med, og dermed ble Karin medlem av Norges speiderforbund. Under landsleiren på Austrått`97 var Karin leder for programetaten, og kom i kontakt med Harald BP. Og han er som kjent en aktiv PR mann for gildene. Snart var små gildefrø sådd! Under landsleiren Urban i 2001 satt Karin i leirstyret, og traff igjen Harald BP som er fast medhjelper på alle landsleire i NSF. Det ble snakket mer om gildene. Karin lurte på om det var mulig å starte et landsomfattende gilde for metodistspeidere, og Harald mente at dette måtte la seg gjøre. Så i 2003 da Karin gikk av som korpsleder, gikk hun for fullt inn for å starte et nytt St. Georgs Gilde. Og starten av det gildet ble det skrevet om i St. Georg nr 1/2005. Gildet er aktivt og vokser stadig, noe vi alle er glade for. Men Karin har jo ikke bare vært speider i sitt liv. Av utdannelse er hun cand.mag. i tysk og nordiske språk og i historie. Hun har også studert noe juss. Hun har holdt på med ulike former for undervisning, og studert og drevet med leder utvikling. De siste 7 årene har hun vært ansatt som sekretær hos Metodistkirkens biskop for Norden og Baltikum. I løpet av denne tiden har hun også rukket å gifte seg og få to barn. Mon tro om vi ikke har fått rett kvinde på rett plass! Til slutt spurte jeg Karin: Hva er din morsomste og største utfordring i din speidertid? Svaret ble: Å lede programetaten under landsleiren på Austrått! Men hvem vet det ligger muligens både morsomme og store utfordringer for Karin som Viselandsgildemester også. Lykke til Karin! Betten ST GEORG NR

16 Som det fremgår av vedlagte bilder så gjenstår en del arbeider. Ptesten som styrer det hele, skriver i et brev at de er kommet så langt at de er i ferd med å lage vegger i brønnen. Hva veggene i brønnen skal bestå av, betong eller annet materiale, vet vi ikke. Det vi vet er at når veggene er på plass så er fremdriftsplanene uavhengig av regnværstid. Vi er enda ikke kommet så langt finansielt at vi kan si at prosjektet er i havn, så alle monner drar. Det er litt underlig å tenke på at norske kroner ,- (om ikke småpenger, så allikevel et lite beløp for oss) kan bety så mye for disse menneskene, en flokk på 100 familier. Ta en speidermessig godtørn på kr 20 per medlem, så er vi i havn. Bruk bankgiro St. Georgs Gilde Oslo 16 ST. GEORG NR

17 FRIMERKEBANKEN Nå er det lenge siden dere hørte noe fra meg, men nå er jeg her igjen. Jeg må dele det jeg har å si på to blader da dere er så gode å levere materiale. Skulle dere ikke finne deres bidrag nevnt denne gangen så fatt godt mot for da vil dere forhåpentlig finne det i neste nummer av bladet. 1. St Georgs gilde i Bergen v/kjell Larsen har levert inn tre ganger store plastposer med kort. Dette var bra for det går unna. Dessuten har det vært en del klipp, pluss noen tidsskrift og auksjonskataloger. Bjørg W. Nilsen i Larvik 1. Gilde har sendt flere sendinger siden sist med fine norske og utenlandske brev og i tillegg var det flere spennende brev bl.a. fra 50 tallet. John H. Simonsen i 5. St. Georgs- Gilde i Fredrikstad sendte oss en stor sending med mange fine merker fra flere land pluss noen spennende brev og kort fra Norge og utland. Dessuten 1.dagsbrev. I sannhet en spennende sending fra en som åpenbart har greie på filateli. Ingar Aas i 1. St. Georgs Gilde i Molde har sendt to sendinger med norske klipp pluss litt utland. Dessuten var det en bunke kort og brev noen virkelig gamle postkort og skoløyvekort fra rasjoneringstiden. Flott kort fra feiringen av 1000 årsskiftet var det også. For noen uker siden fikk vi en ny sending fra Ingar med klipp og brev. På de siste møtene i landsgildeledelsen fikk jeg med meg følgende; 2. Lier St. Georgs Gilde hadde levert en pose med fine klipp pluss en del flotte kort og spennende brev, noen meget gamle og gode. Harald Pettersen leverer fine ting, kort og brev av ypperlig standard. 19. Oslo Enerhaugen v/erna Bruse har levert en pose med fine klipp sortert på land og valør. Dessuten har de for kort tid siden sendt en stor pose med klipp sortert i poser Norge og utland. Fine greier. Anne Margrethe Øverbye i 29. Oslo-Lillomarka, som jeg traff på landsleiren på Røros i 2006, leverte en stor kartong med godt sorterte klipp. En del av disse er gamle og flotte som vil gjøre seg godt i stempelutvalget og i kilovaren. Dessuten var der noe som må spesialbehandles. Ellers var der en del brev og merker på kontoret som ble tatt hånd om. 3. Nesodden v/odd Rud har sendt flere stoe sendinger med bløytede merker som er flott sortert. Ellers spør Odd om Frimerkebanken har spesialstempler fra leirer og Gildesamlinger og det har vi. Frimerkebanken har hatt en egen side på internet: Der finner dere hva banken har å tilby. Imidlertid er vi nå i ferd med å legge om siden og vi vet ikke i dag helt hvordan vi skal gjøre dette, men vi vil gi melding når forandringene er klare. For noen dager siden fikk jeg en ny sending fra 3. Nesodden med to store konvolutter med bløytede merker, mest norsk. I tillegg var der noen flotte kort hvorav fire speiderkort. Alle tiders. Gudbrand Mellbye i Aremark har sendt mange spennende brev og kort fra Norge. Disse var fra før siste krig og inn i en periode før år Dette var helt spesielt som jeg venter meg mye av. Fra Drammen har Wenche Irene Aasland i MS St. Georgs Gilde brukt romjulen til rydding og har sendt tre konvolutter med kort, brev og flere flotte speiderfrimerker. Det er gjerne mer å finne både i Drammen og andre steder? 2. St. Georgs Gilde i Steinkjer v/tove Kvaran har sendt en stor konvolutt med fine klipp både norske og utenlandske. For en stund tilbake fikk jeg igjen et hyggelig brev fra Hasse Aigeltinger hvor det var vedlagt to flotte kort og et brev med fine speiderstempler. Ellers gjør Hasse en flott jobb for frimerkebanken og i 2006 solgte han for over 8000 kroner. Han har mottatt mye godt materiale fra Lier, Drammen og Asker og Bærums gildene. Fra Frei har Berit Roll Elgaas som sier hun sender rester fra sin frimerketid, har vi fått en stor bunke 1. dagsbrev fra Åland, klipp og interessante ustemplede miniatyrark fra Danmark. Kjempeflott. Fra Lovise og Torleiv Hansen i Bodø har vi siden sist fått 3 sendinger med fine klipp hvorav en av sendingene kom i en Nordisk Baltisk Treff konvolutt. Jeg stopper her for denne gangen, men fortvil ikke om du ikke finner din sending i listen, fortsettelse følger i neste nummer av bladet. Frimerkebanken takker for alle bidrag og vi ser lyst på framtiden sammen. Med gildehilsen Per Johannessen, Banksjef ST GEORG NR

18 OM GILDESKJERF GILDEGENSER Takk til Torbjørn Ekroll for ditt innlegg i siste nummer av St.Georg! Jeg er en av de som ikke er «villig» til å gå med den blå gildegenseren. Gildetørkle derimot bruker jeg gjerne og ofte. Jeg har flere forskjellige, også i silke da føler jeg meg mer pyntet. I min tid som sekretær på gildekontoret, , solgte vi fra kontoret materialpakker til tørkleet tilklippet stoff i «gilde-blåfargen», rundt brodert gildemerke og sømbeskrivelse. Medlemmene kunne så sy sitt eget gildetørkle. Denne praksis har siden dessverre «kokt bort i kålen». Det er bare å beklage. Fargen på gildtørkleet bør være den vanlige gilde-blå fargen. Ideen om en tørklering, gjerne med gildemerke, er god. Reidun Algarheim Egeberg, 19.Oslo Enerhaugen Vis at du er GILDEMEDLEM! Send en bestilling eller ring inn til gildekontoret og få varene sendt hjem til deg. Anheng for kjede, merke på porselen...150,- Anheng for kjede, merke på krystall...150,- Biloblat...15,- Bordfaner med sokkel...100,- Collegegenser...250,- Collegejakke*...350,- Flaskeåpner...50,- Gildebrev for opptagelse...0,- Gildehåndboken...25,- Gildemerke, tai tec...50,- Gildemerke, med sikkerhetsnål...50,- Gildemerke, anheng...50,- Gildemerke for montering, sølv/emalje... 85,- Gildemerke, ørepynt (2 stk)...100,- Gildemerke, slipsnål blå bunn (DK)...25,- Gildemerker, brodert, 3 cm...40,- Gildemerke, rundt brodert 7,5 cm...20,- ISGF flagg for stang ,- Jubileumsboken ,- Klistremerker, små rundemerker a 24 stk/ark... 15,- Klistremerker, blå rektangulære a 36 stk/ark... 12,- Kort, doble m/konvolutt, 12 x 17 cm... 15,- Kort, doble m/konvolutt, 10 x 15 cm... 12,- Krystallanheng m/gildemerke ,- Kvernmoenmerke, brodert rektangulært... 20,- Nett... 25,- Nordisk Sangbok... 10,- Paraply... 90,- Sangbok... 90,- Slips ,- Silketørkle ,- Teskje... 50,- Tennisskjorte ,- Tinnplatte, 100 m.m ,- Tinnplatte, 175 m.m ,- Tinnplatte, 260 m.m ,- * Collegejakke er ikke fast salgsvare. Kan bestilles, men vi kan ikke love rask levering. 18 ST. GEORG NR

19 Tusen takk for gaven til St. Georgsfondet ( ) 12. Oslo Nordberg, kr 200,- Kvernmoen (konto ) Aktivitetsoversikt januar 40. European Forum of Guild-scouts in Grossarl april Distriktsmestersamling. 23. april St. Georgsdagen 1. juni Kvernmoendagen september Gildemestermøte 25. oktober Fellowshipdagen Speidermuseets rapport for 3. kvartal 2007 Besøk i perioden: 16 barn og 55 voksne hvorav 19 fra Tyrkia. I anledning av speidingens 100 års jubileum har vi besvart henvendelser fra media. En speiderdrakt ble utlånt til skuespiller Stein Høglund som opptrådde som Chr. Dons i anledning Sarabråtspillet. Fra Speidermuseets Venner har vi mottatt kr 2.750,- og i gaver kr ,-. 1. Snarøen, Tonje Rosenkilde, 16. SGGN Oslo, Asker og Bærum SGGN; alle kr 500. Old Guides 2 NSF, kr 9.946,-. Sunrise Ceremony Sverveli, kr 300,-. Eivind Åstabøl, dir. medl., juli. Marit Gjulem, 1. Smaalenene, juli. Anne Dahl, 3. Fredrikstad, aug. Arne S. Hansen, 1. Tromsø, sept. Thomas Kvalø, 1. Snarøen, aug. Rolf Landfald, 1. Ås, sept. William Gabrielsen, 1. Kristiansand, sept. Thor Madsen, 25. Oslo-Manglerud, sept. Reidar Holmøy, 1. Ås, okt. Nye medlemmer 6. Bergen: Nils Agnar Eldholm 1. Steinkjer: Betty Meldal 1. Kristiansand: Knut Edvard Grøstad; Åse Grøstad Nye gildemestere 1. Nidaros: Borghild Dalbakk, Rådhusveien 33, 7224 Melhus. Tlf / mobil: Gjøvik: Anne-Marie Fredriksen, Prøvenveien 31 D, 2830 Raufoss. Gildekontoret tar julefri fra 19/12.07 til og med 7/1.08. Nå er dette året straks over, og Landsgildeledelsen vil med et nytt vers av Gunnar Liknæs, si tusen takk for alt som er gjort for gildesaken i Tenn julens lys! Tenn håpets klare ild! Så ingen sjel i mørket går seg vill, men ledes i din ånd og i ditt ord, du lysets Gud, i all sin gang på jord. Vi ønsker alle våre gildevenner med familie RIKTIG GLEDELIG JUL OG GODT NYTT ÅR! ST GEORG NR

20 Returadresse: B St. Georgs Gildene i Norge Postboks 6840 St. Olavs plass 0130 OSLO Kjære Gildevenn! Så er det igjen adventstid. Mørketiden er over oss, og da er det så godt å tenne levende lys. Mitt helt personlige lille «leirbål», kaller jeg det. Mange rundt meg liker slett ikke mørketiden. De sier huff og huff, det er mørkt, kaldt og trist. Så tenn noen levende lys når du kommer hjem, sier jeg. Levende lys lever på sitt eget vis, det skaper en egen stemning med lunhet og varme. Kanskje vi som har vært speidere gjennom et langt liv, forholder oss nært til levende lys, som lett lar tanken gå videre til leirbålet. Alle har jo ikke en peis de kan tenne opp i, men flere levende lys kan gjøre samme nytten. Tanken på alle de gode leirbålene, leirbålsanger, den gode varmen fra bålet og fra speidervennene rundt deg. La øynene følge gnistene som løfter seg mot himmelen, og føle den gode freden som senker seg rundt deg. Også i år håper jeg at Fredslyset vil bringe deg lys og varme. Hvis du ikke har anledning til å være med på et Fredslysarrangement og få en «avlegger» for en tid, så tenn likevel et lys, og se for deg at det er et Fredslys med alt det står for. Med juleversene til Andreas Borch Sandsdalen, ønsker Gildekontoret ved Betten alle gildevenner med familie: En fin adventstid, en riktig gledelig jul og et godt nytt år! Julekveld Stans din rastløse gang og lytt til bruset fra fjorden. Den gir dig sin evige sang: Deilig er jorden. Snu dig stille og se mot fjellet, skogen og vannet. Ditt Norge er pyntet i sne. Fagert er landet. Elsk ditt fedreland, sønn og gled dig ved det at du har det. Løft hendene dine i bønn: Herre bevar det! Be for hele vår jord at hat og mørke skal vike. Be livets forjettende ord: Komme ditt rike. Glem ditt rastløse jag når himmelen forkynner: Gled dig! En frelser er født dig i dag. Fred være med dig.

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GODT NYTT ÅR er du beredt på 2014? Godt nyttår

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER KJÆRE GILDEVENNER KJENTE OG ENNÅ IKKE KJENTE 2 Jeg er opptatt av farger. Høsten har vært veldig fargerik

Detaljer

NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG

NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG VELKOMMEN TIL KVERNMODAGEN 1. JUNI 2008 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag

Detaljer

NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG. Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert?

NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG. Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert? NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert? St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25,

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER NOEN TANKER ETTER KENYA TUREN Det er ikke min oppgave å skrive referat fra turen men jeg er heldig som

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER Å HOPPE ETTER WIRKOLA 2 Et år er gått siden jeg ble valgt til landsgildekasserer. Hva har dette året

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER PÅ VEI 2 Jeg hadde sendt ut innkallingen og veibeskrivelse vi er på vei til første møte. Noen kjente

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Roverhelg ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Speider- og roverforum. Camp Alpin. Skummelt! side 11. Speidershow.

Roverhelg ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Speider- og roverforum. Camp Alpin. Skummelt! side 11. Speidershow. Nr. 5 - desember 2004 - årgang 31 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Roverhelg side 12 Speider- og roverforum Speidershow side 6 side 8 Moro på UF side 9 Camp Alpin side 14

Detaljer

Follo. kretsnytt. Fangene på fortet. Slik gikk kretskonken. Småspeidernes. dag side 15. Masse å lese fra hele kretsen. nr. side 3.

Follo. kretsnytt. Fangene på fortet. Slik gikk kretskonken. Småspeidernes. dag side 15. Masse å lese fra hele kretsen. nr. side 3. Follo nr. 5 oktober 2003 kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Slik gikk kretskonken side 10 Småspeidernes dag side 15 Masse å lese fra hele kretsen Kjempekult på Oscarsborg: Fangene

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LANDSTING 8.-10. april kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 1-2011 9. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7.

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7. Nr. 1 - mars 2005 - årgang 32 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Nesten helt til Sverige side 10 Volleyballcup side 6-7 Rally Frambu side 2 Icebear i Nederland side 14 1. Ås

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Speidere overalt Speiderbladet Nr. 2 2009 7. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS SEPTEMBER 2007 Inneholder bla: Side 3: Flaskeaksjon Side 4: Flere nye ledere! Side 5: Portrettet Side 8-9: Rapport fra Tolmers Side 10 : Lederportrett Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer