NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG"

Transkript

1 NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG

2 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf , e-post: tirsdag og torsdag kl Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester og Internasjonal sekretær Karin R. Thompson, Kruttmølleveien 14, 1414 Trollåsen. Tlf e-post: Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen. Sondreveien Oslo Tlf e-post: Styremedlemmer Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59, 3408 Tranby Tlf e-post: Thormod Myhre, Lilleteigen 6, 6300 Ålesund. Tlf E-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf e-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Grethe Baustad, Ospelia Hagan. Tlf e-post: NSF: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf , e-post: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Manus stopp: Nr januar Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen Kjære venner! Nå har snart ett nytt år gått, og jeg synes at jeg ikke har kommet skikkelig i gang! Men så er det så at i år må året deles i to: Før og etter landsgildetinget. Og det er nok alt som må gripes fatt i etter tinget som plager meg litt. Men vi er i gang! Komiteer er nedsatt og arbeidsoppgaver fordelt og linjene i de neste to års slagplan har vi begynt å trekke opp. For det er ambisiøse langstidsplaner dere har lagt for oss. Vi har så lenge jeg har hatt en finger med i landsgildeledelsen, snakket om ekspansjon. Og det var også tema i forrige periode. Da var det forholdene til speiderorganisasjonene som var viktige å få klarlagt. Nå må vi strukturere i «eget hus». Vi har et «produkt» som vi må få fram og markedsført for nye medlemmer. Og hvem skal gjøre det? Jo, det skal vi alle, ikke bare distriktsgildemestre og landsgildeledelsen, men også gildemestre og enkeltmedlemmer. Hvordan det kan gjøres, kommer vi tilbake til utpå våren. På et møte som er berammet til 14 dager etter påske, vil vi ha distriktsgildemestrene i tale. Der skal det blant annet legges fram materiale som kan nyttes i markedsføringen og måter dette kan brukes på. Men det er mye arbeid før vi kommer så langt, så det er viktig at alle som blir bedt om å hjelpe til, trår til som best de kan. De kronene vi fikk tildelt fra St. Georgs fondet kommer godt med i dette arbeidet. Det kan høres ut som mye penger, og det er det også, men skal et slikt markedsføringsarbeid nå ut til alle, er det i realiteten en skvett i havet. Derfor er det viktig at pengene brukes til utgifter vi ikke slipper unna og som vi ikke kan ordne med dugnad og egeninnsats. Men det gror litt allerede. Det forlyder at noe skjer i Ålesund, på Romerike og kanskje også i Kongsbergdistriktet. Vi får avvente og se hvor raskt det kan høstes av de frø som er sådd. Og vi skal bli flere! Det tviler jeg ikke på! Men det betyr i de fleste tilfelle at det må startes opp nye gilder. Og da forventer jeg at allerede eksisterende gilder i distriktet gjør sitt beste som «fødselshjelpere». Enten gjennom fadderskap eller at noen går inn og aktivt deltar i å dra det nye gildet i gang. For det er dere som vet hvordan det skal gjøres. Og: La gjerne deltakerne i det nye gildet få bestemme hva og hvordan de vil drive sitt gilde med hensyn til aktiviteter og form! Vedtektene og retningslinjene bestemmer de formelle krav som må oppfylles og det er kanskje helst på det nivået hjelpen trengs mest. På tinget stilte jeg opp for en ny periode på to år. Dette ikke minst fordi jeg fremdeles føler at jeg har mye ugjort. Så får du bedømme min innsats når regnskapet skal gjøres opp i Hvorvidt jeg da stiller opp for to nye år, det kan jeg ikke svare på i dag, men jeg vet bare at om det ikke skjer uforutsette ting, har jeg da tenkt å bli friherre og flytte til Stavanger til min Kari. Jeg har mine barn på Østlandet og i sommer ble jeg bestefar for første gang, så det blir nok en del farting østover om det blir flytting. Men nå er det julen som står for døren. Dette er tiden til å roe ned etter stresset de fleste opplever før jul og lade opp batteriene for de arbeider som ligger foran oss i Jeg og landsgildeledelsen vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Olav B LGM 2 ST. GEORG NR

3 Martine Levys tale da The Spirit Flame ankom Jamboreen 1.august 2007 Sterke følelser 22. februar dette året, da mer enn tusen speidere, unge og ikke lenger helt unge gutter og jenter, menn og kvinner av mange nasjoner, gikk i stille prosesjon fra Paxtu, Lord Baden Powells siste bolig, til kirkegården i Nyeri i Kenya. Opplevelsen da de 400 menneskene som var til stede på den lille kirkegården, så The Spirit Flame, speiderflammen, bli tent med et lite stearinlys fra Lord og Lady Baden Powells grav. Alvoret da vi sto rundt graven og fornyet løftet hver på vårt språk. Fryd blandet med spenning, da flammen forlot kirkegården i hånden på en kenyansk speiderjente for å rekke frem til jubileumsjamboreen. Det sterke visuelle inntrykket fra de vakre bildene fra ferden gjennom 10 land, hvor store menneskemengder, speidere og andre, applauderte for speiderflammen. Inntrykk fra arrangementer i Etiopia, Sudan, Frankrike, Belgia og på Brownsea Island. Begeistringen som sto å lese i ansiktene til de ungdommene som ønsket å bære frem flammen. Det varmende engasjementet hos de eldre som ønsket å komme nær flammen. Entusiasmen i ansiktene til de som kom for å hente med seg en gnist fra The Spirit Flame hjem til sine land. Den synlige stoltheten hos de som hadde bestemt seg for å bringe flammen til Senegal med fredskaravanen og gi videre gløden fra denne flammen til Spania, Marokko og Mauritania. Det store engasjementet her i Hylands Park, hvor speiderflammen, som et symbol, vil bli overrakt til ungdommene her på Jamboreen. Denne flammen synliggjør forbindelsen mellom dagens unge og grunnleggerne. Ved inngangen til et nytt århundre med speiding, er det dere som formidler de verdiene vi har båret med oss fra våre grunnleggere: brorskap, vennskap, fellesskap, toleranse og fred. Dette har flammen minnet oss på, dag etter dag, kilometer etter kilometer, og i alle de landene der den har vekket begeistring og entusiasme. Jeg hilser dere med noen ord fra en kjent mann fra det 20. århundre: Hva som enn skjer, så må speiderflammen ikke dø ut, og den kommer ikke til å dø ut. Martine Levy Leder av verdenskomiteen, the International Scout and Guide Fellowship. ST GEORG NR

4 Norsk speidermuseum ble stiftet 27. november Stifterne var Norges speiderforbund, Norges KFUK- Speidere, Norges KFUM-Speidere og St. Georgs Gildene i Norge. Dette er også speiderhistorie Stiftelsen Norsk speidermuseum ble en realitet 27. november 1987, ved et høytidelig møte på Norges KFUK-Speideres leirsted Nordtangen på Hadeland. Stifterne var Norges speiderforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM- Speidere og St. Georgs Gildene i Norge. Det var spennende om de som var i besittelse av gjenstander som kunne være av interesse for museet ville gi dem fra seg. Det gikk langt bedre enn vi hadde turt å håpe. I dag er det i museet registrert over gjenstander. Hver gjenstand er beskrevet på et skjema, som også forteller hvor gjenstanden er, og hvem giveren er. Disse opplysningene ligger også i et datasystem. Speidermuseet er ikke bare gjenstander, vi har også store mengder fotografier, speiderblader, speiderlitteratur og arkivmateriell. Vi tar altså vare på norsk speidings historie. Utstillingen her har ikke veldig mye besøk, noen få kommer innom i åpningstiden som er to dager i uken. De fleste som besøker oss er speidergrupper, eller gilder som kommer etter avtale, og holder sitt møte her i museet. På landsleire og andre større speiderarrangement har vi gjerne utstilling i store telt, og der er vi godt besøkt. Flere tusen er da innom utstillingen. Alt arbeid i museet gjøres frivillig og gratis av speidere og gildemedlemmer. Det er mange gjennom årene som har gjort en stor innsats for museet. Mange har sluttet på grunn av høy alder, og mange medarbeidere er også etter hvert gått bort. Heldigvis melder av og til nye seg til tjeneste, men vi trenger stadig flere folk. De to speiderforbund og St. Georgs Gildene dekker museets husleie, driften dekkes av det som kommer inn fra Speidermuseets Venner. Det utgis et Speiderhistorisk skrift hvert år, dette sendes gratis til alle «museumsvennene». Beklageligvis er årets skriftet blitt sterkt forsinket. I anledning speidernes 100 års jubileum har museet, sammen med Speidernes fellesorganisasjon arrangert en Speidermuseets jubileumsoppgave, (omtalt i St. Georg nr. 1/2007) som vi har fått god 4 ST. GEORG NR

5 Teltet vårt på Ingelsrud i 2005 hvor Harald B. Pettersen og museets styreformann Eivind Strømman var. Under: Besøk av 2. St. Georgs Gilde respons på. Museet har delt ut mange hundre jubileumsmerker til dem som har besvart oppgaven. Det vil være kjent at Norges speiderforbund har solgt Øvre Vollgate 9, og er flyttet til St. Olavs gate 25 i Oslo. Dessverre fant ikke museets stifterorganisasjoner det økonomisk mulig å la museet flytte med. Gårdens nye eier har gjort det klart at speidermuseet må flytte i løpet av Ennå vet vi ikke hvor. Skulle du, kjære leser, gi oss et tips om egnet lokale, vil vi bli meget glade. Det er en fryktelig vond tanke for oss, at alt det som nu er samlet, og alt det arbeid som er nedlagt, kanskje bare må stues bort, og at Norsk speidermuseum bare ble 20 år gammelt. Husk Speidermuseet ligger der for deg. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Telefon Epost: Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Omvisning også etter avtale. ST GEORG NR

6 EN VERDEN ETT LØFTE Den 1. august 1907 kom 20 engelske gutter sammen med Robert Baden Powell, senere Lord Baden Powell, til øyen Brownsea Island i Sør England. Her slo de leir for første gang. En hel uke sov de i telt med halmunderlag, laget sin egen mat på bål, øvde seg i førstehjelp og gjennom lek og moro ble deres karakter trent opp. Den første speiderleiren var en realitet. Lite ante vår stifter at denne leiren skulle bli starten på den største barne og ungdomsorganisasjonen verden noen gang har sett, med sine 38 mill. medlemmer i 159 land i På dagen 100 år senere, står 50 voksne speidere fra Bergen på samme sted til samme tid på Brownsea Island. Speiderne hadde tatt turen til London for å ta del i den største 100 års markingen for Speiderbevegelsen. Verdensjamboree for speidere fra 159 land og besøk på Brownsea Island sammen med 1000 andre speidere, som er gjester her denne spesielle 6 ST. GEORG NR dagen i speiderbevegelsens historie, var turens høydepunkter. 1. august 2007 startet for oss i London kl med en enkel flott seremoni, «Sunrise Seremoni», hvor vi fornyet speiderløftet vårt sammen med 38 millioner andre speidere rundt hele jorden. Det samme løftet som Baden Powell gav oss, om å tjene Gud og vårt land, hjelpe andre, og å leve etter speiderloven, er framdeles et levende løfte for oss. Ferden gikk så sørover til øyen Brownsea Island i strålende solskinn. I flokk og følge dro vi rundt på øyen, så dagens speidere og deres ledere fullt engasjert med kjente speideraktiviteter, før vi endte opp på stedet der speidereventyret startet. Nede ved fjæresteinene med et lite skogholt som bakteppe, lå leirplassen. De gamle hvite spissteltene var slått opp, og halmen var på plass i teltene Flagg, tau og førstehjelpsutstyr, var der, slik som den gang da. Like ved boltret speidergutter fra ulike land seg, med lek og andre aktiviteter. Aktivitet og trening, felleskap på tvers av alle grenser, Speiderarbeidet er virkelig et levende internasjonalt arbeid den dag i dag. Et fredsskapende arbeid, med oppdragelse til ansvar for hverandre, naturen vi lever i, og respekten for fellesskapet og samfunnet vi er en del av. Dagen ble avsluttet med et fantastisk lysshow. Ved midnattstid lød kjente toner fra leirbålssanger, da vi passerte en liten del av gruppen vår som hadde tatt oppstilling under et stort tre. Speidernes tapto som brukes over hele verden ved avslutningen på en speiderdag, lød på norsk: «Dagen dør skumring rår over skog, over land, over hav. Alt er ro, hvil kun trygt: Gud er nær.» En historisk speiderdag var til ende og for oss 50 som fikk oppleve den, vil den stå som noe av det største vi har fått oppleve som speidere. Linda Amundsen Gildemester 3. St. Georgs Gilde

7 SPEIDING I HUNDRE Begge foto: Odd Martin Hesjadalen, Totens Blad Leiruka «Speiding i hundre» som var lagt til en idyllisk plass i Røykenvika ved Randsfjorden, samlet små og store speidere fra de fleste kretsene i Hedmark og Oppland med NSF og KFUK- KFUM sammen. Leiren fant sted samme uke som 100 års jubileet ble feiret. Det var «Sunrise» seremoni 1. august, vikingfest og mange andre flotte aktiviteter på speidervis. St. Georgs Gildene i Mjøsregionen hadde tatt seg ansvar for å lage mat til staben under leiren. Vi hadde også lederkro på kveldene med ferske vafler, var med på vikingfesten med grilling av helt gris og serverte salat med tilbehør i kano. Det ble innført en kaffeavtale, alle kunne få kjøpe en kopp med leirmerke og få gratis kaffe/te hele uka. Vi holdt derfor kaffen varm hele døgnet. Dette ble svært godt mottatt. Åpen kiosk hadde vi også, med brus, is og sjokolade. Det ble god omsetning! Medlemmene i St. Georgs Gildene som var med på leiren gjorde en kjempeinnsats og fikk svært mye ros. Vi laget også mye god reklame for oss sjøl, og mange ledere ble interessert i å vite mer om oss og det arbeid St. Georgs Gildene driver. Hjertelig takk til dere som gjorde dette til en flott leiruke for alle speiderne, ledere og oss i St. Georgs Gilde. Anne-Lise, DGM i Mjøsregieonen. Har du hørt at... Ny sekretær i Europarådet. Vår landsgildemester Olav Balle er valgt som Nordisk Baltisk Underregion (NBUR) representant i Europarådet. Ved siste Europakonferanse i Krakow i juni ble han valgt til sekretær i Europakomiteen. «Vis at du er gildemedlem» Det ble solgt gildeartikler for kroner under landsgildetinget i Søgne i juni. Jakkene med glidelås er igjen å få kjøpt. Vi har fått en systue i Kristiansand som syr i glidelåser i collegegenserne for oss. Skjer det noe i ditt gilde eller distrikt? Har du en begivenhet, stor eller liten å dele med oss i St. Georg? Du kan ringe, sende brev eller send oss en e. post til Gildekontoret eller til Har gilde ditt egen webb side ønsker vi å få lov til å legge den som en link i fra ST GEORG NR

8 DEN 6. EUROPEISKE KONFERANSE KRAKOW, POLEN, JUNI 2007 Foto: John Egenæs Fra Norge deltok Landsgildemester Olav Balle, medlem av Verdenskomiteen Bjørg Walstad, og de to menige deltakere, John Egenæs og Harald B. Pettersen. John og jeg fordi vi har deltatt på fire tidligere Europeiske konferanser, helt fra den tid det endelig ble bestemt at det skulle være en Europeisk region. Krakow er en flott by, og da vi i tillegg allerede på flyplassen ble møtte av blide og hyggelige speidere som ledsaget rett til hotellet, var starten veldig bra. Speiderne gjorde for øvrig også en flott innsats under hele konferansen. Det var mange påmeldte, nærmere 500, og dette gjorde at arrangøren fikk en del utfordringer med innkvarteringen, men det løste de etter hvert. En annen utfordring var å ikke ha et konferanselokale som var stort nok for alle deltakerne. Det ble seriøst diskutert om framtidige konferanser kun skulle være for delegater, og så fikk vi andre delta på andre samlinger som turister. Under selve konferansen ble det lagt fram forslag om at tysk også skulle bli et offisielt språk innen vår bevegelse, men dette ble avslått. Det var selvsagt utflukter under samlingen, og vi norske hadde bestemt oss for å se Auschwitz. I to timer sto vi og ventet på bussen, men den kom aldri, så der gikk vi glipp av noe av vår historie. Men gamlebyen i Krakow var ikke noe dårlig alternativ. Krakow by feiret sine 750 år mens vi var der, og samtidig markerte speiderne sine 100 år. Det var en stor samling på en høyde over byen, og speiderne hadde underholdning. Ved avslutningen var det et flott fyrverkeri for jubilantene. Neste Europeiske konferanse er på Kypros i Mary Wardropper fra England ble valgt til ny leder, mens vår egen Olav Landsgildemester ble ny sekretær. Harald B.P. 8 ST. GEORG NR

9 Ny dansk landsgildeledelse. Fra venstre: Niels Rosenbom, Margit Toxværd, Søren Silving, Hanne Borgstrøm, Kjeld Krabsen, Lone Erkmann foto: Rudi Tobisch Sct. Georgs Gilderne i Danmark avholdt sitt ting i København september. Alt i alt var det 329 deltakere på listene, så det var mange til stede på «kameratskabsaftenen» på lørdag. Og da var i bunn og grunn hele tinget klart: Beretningen var foredratt, regnskapet godkjent, innkomne forslag behandlet, handlingsplanen for de neste to år godkjent (denne ble egentlig godkjent for to år siden, siden den strekker seg fra ) og budsjettet for de neste to år framlagt. Størst spenning var det rundt valg av landsgildeledelse. Ikke minst siden det i Danmark er anledning Prinsesse Benedikte og hennes hoffdame følger tingets forhandlinger. (foto: Rudi Tobisch) til å komme med benkeforslag og det heller ikke er noen valgkomite som legger fram en innstilling. Det eneste kravet som stilles, er at den som skal stille opp, er ridder i St. Georgs gildene. Og det var allerede to kandidater som var satt opp til vervet som LGM. Og så dukket det opp en til! Så skal den valgte LGM få over halvparten av de avgitte stemmer, så her så vi for oss flere omganger. Nå ble Hanne Borgstrøm gjenvalgt med god margin, så vår engstelse var ugrunnet. Det var også to kandidater til vervet som landsgildekansler. Her ble tidligere internasjonal sekretær Søren Silving, valgt. Landsgildeskattmester ble Margit Toxværd, den andre kandidaten ble strøket, siden han hadde meldt seg ut av gildebevegelsen. Niels Rosenbom, som mange kanskje har vært borti tidligere, ble klappet inn som internasjonal sekretær. Det samme ble Lone Erkmann som utdannelsessekretær og Kjeld Krabsen som PR-sekretær. Det har vært interessant å være til stede på de to siste landsgildeting i Danmark. At den ene av møtelederne er blind, betyr liksom ingen ting. Og forsamlingen er disiplinert, så når vi får beskjed om å være til stede i matsalen for frokost (=lunsj) kl og ikke spise før prinsesse Benedikte kommer, så gjør man det! Prinsessen var til stede ca. 2 timer, og fikk overrakt Sct. Georgs Gildernes Hederspris på DKK (som hun straks ga videre til Olave Baden Powells fond) og et pent utskåret relieff av St. Georg. Hun gikk da valget begynte. Ved avslutningen gjøres tingsalen om til en innsettelsesgildehall, og de tre som ble valgt først får tildelt sine kjeder. Nåja, Hanne hadde sin fra før. Alle de valgte må avlegge løfte om å skjøtte sine verv som lovene sier. Frimerkebanken er også til stede på et landsgildeting, og da summeres antall kilo klipp fra de forskjellige gilder, og det deles ut vandretrofé til det flittigste gildet. Over 300 kilo hadde de klippet og totalt var det kommet inn 1.2 tonn! Det blir penger av slikt! Olav B ST GEORG NR

10 Så de gamle er yngst allikevel?? år tradisjonelle og stilfulle V åpning er gjennomført av Gildemester, de faste postene er lagt bak oss. Rundt bordet sitter en gjeng gildespeidere samlet, ikke bare sultne på hva kveldens vert har på menyen, men også på nye oppgaver. 1. Sandefjord St. Georgs Gilde er en sammensveiset men åpenhjertet gjeng, sammensatt av en pensjonert lungespesialist med frue, tidligere bedriftsledere med og uten koner, en dsb-ingeniør med frue, en veisjef, en landskjent orkide-gartner, en aktiv ambulansesjåfør, et knippe aktive speiderledere og et antall tidligere speidere som slett ikke er utgått på dato med og uten koner. Felles for dem alle er at speiderflammen fortsatt brenner for speidersaken, for speiderne i 1. Sandefjord og for Gildefellesskapet. «Å ærre forno mer å gjørra utover nå a?», lyder det fra en av de eldste. «Vi ær nesten opprådd for arbe...» Speiderlederne i gruppa er av den privilegerte sorten, og de vet å sette pris på det. For noen år siden markerte speidergruppa sine 90 år og i den anledning ble gilde igjen aktivt. Dette hadde ligget uvirksomt noen år etter at både tidligere damegilde og herregilde ble satt i bero etter at medlemstilgangen uteble. I gamle «sømmelige» tider ble nemlig gildearbeidet dyrket med adskilte gilder for damer og herrer på våre trakter, sågar med en egen mødreforening attåt. Men som naturlig er når rekrutteringen uteblir så forsvinner kontinuiteten med årene, selv om grunn- laget nok er til stede. Dette var det noen nye ildsjeler som tok fatt i og på kort tid ble et nytt felles gilde etablert, nytt gildestyre innsatt og igjen var bakapparatet i gang. Men hva skulle samle et nytt gilde, hvor skulle initiativet hentes? Svaret kom som lyn fra klar himmel: Vi samler oss om å gjøre noe for speiderne, noe de har behov for. Dermed ble driften, organiseringen og oppjusteringen av vårt store speiderhus overtatt av gildemedlemmer, nødvendig arbeid på Å ærre forno mer å gjørra utover nå a? speiderhytta ble igangsatt og samtidig var det tid til å sørge for turer, bedriftsbesøk og andre strålende gildemøter. En flott mikstur av ulver, speidere i mange aldere, fornøyde ledere og tilfredse gildemedlemmer ble resultatet. Her sures ikke over det som ikke blir gjort eller de få som ikke har anledning til å stille opp (denne gangen), i stedet gleder man seg over det som blir utrettet. Dette er veiledning i speiderglede på høyt plan!! Men er ikke de gamle normalt eldst da? Å nei, ikke i denne sammenhengen. Forklaringen er enkel. Sommeren 2007 kom 1. Sandefjord speidertropp til den beslutning at det måtte deltakelse til på 10 ST. GEORG NR

11 to leire. Det var et stort ønske fra de eldste speiderne om å reise på gjenvisitt til England og treffe sin vennskapsgruppe der. Sammen med 4. Royton fra Oldham utenfor Manchester ble det lagt planer for felles deltakelse på leir, besøk på Verdensjamboreen og privat overnatting for ti speidere. Dette kunne rett og slett ikke unngås. Men for lederne gav dette en ny utfordring i og med at de minste speiderne var i flertall som også måtte få sin leir. Løsningen var at ledergruppen delte seg i to og sendte stifinnerne sammen med et lederteam på kretsleiren til Oslospeiderne på Håøya. En flott leiropplevelse som nok blir sittende i mange år (jo da, det var våre speidere dere hørte om på nyhetene i sommer som ble fraktet til sykehus med luftambulanse men alt endte godt uten varig men). Denne aktive sommeren er det gilde benytter seg av i smug. Vårt store og kjære speiderhus trengte sårt et strøk maling og oppslutningen fra foreldre og speidere uteble. Man er jo så opptatt i disse tider Men gildet ante råd og skaffet seg allianse med en troppsassistent som sammen med sin far sørget for stilling og bytting av råtne bord. Mens speidere og ledere brukte sommeren på gjennomføring av to leire ble speiderhuset malt på rekord tid og siden det var de eldste som hadde «mest tid» ble det de eldste av de eldste som tok største del av jobben. Selv de som var halvt arbeidsuføre med armen i fatle var med og når englandsfarerne kom hjem fremstod speiderhuset i ny drakt og skinnende som aldri før. Det er utrolig hva en mangeårig pensjonert lungespesialist og en avgått disponent kan få til. Konklusjonen må bli at når vi snakker om bruk av tid så er de eldste yngst. De har mulighet til og ser verdien av å prioritere riktig, de har ganske enkelt mer «tid» enn oss yngre. Hvor de tar kreftene fra finner sikkert vi også ut av når vi får sluttet å jobbe for penger da En ærbødig takk til 1. Sandefjord St. Georgs Gilde for alt de gjør for speidergruppa og speidersaken. Trond Olsen Etterlysning og tilbud! På Landsgildetinget ble det vist en helt foreløpig utgave av en CD med bilder og tekst om Gildearbeidet. Denne CD var ikke ferdigutviklet, derfor: ETTERLYSNING Flere bilder som viser Gildemedlemmer i arbeide, på tur, ved bålet, sammen med speidere... Send bildet du vil ha med, slik at presentasjonen får en bredde til et bilde i posten så kan jeg skanne dette. TILBUD Fra ca 1. desember kan du få tilsendt CD n som kan spilles av på de fleste datamaskiner, og tilkoplet en videoprosjektør egner denne seg godt til rekrutteringsformål. Jeg vil kun ha betalt for porto og kopieringskostnader, sum kr 25,-. Med vennlig Gildehilsen Trond Walstad ST GEORG NR

12 Når du er 15 år gammel og skal på tre ukers tur til England uten foreldre og du reiser sammen med haugevis av ungdommer på samme alder, ja da tenker du kanskje ikke først og fremst på at speiderbevegelsen runder 100 år samtidig. Men når står rundt deg og synger bursdagssangen så får du en opplevelse av at det er noe spesielt som skjer like vel. VERDENSJAMBOREE I ENGLAND Omtrent 450 speidere, rovere og ledere fra Norge hadde gleden av å delta på årets jamboree i Hylands Park like utenfor London. Snaut halvparten fikk også med seg en liten rundreise i forkant og etterkant av leiren, slik at reisen totalt sett ble på tre uker. Rundreisen startet med noen dager i York-området, litt nordover i landet. Her var det aktiviteter og turer både i byen York og rundt til mindre landsbyer og spesielle steder i nærheten. I samme periode var det en stor flomkatastrofe i England, og nyhetene hjemme i Norge fortalte stadig om store mengder nedbør, oversvømte elver og fullt kaos. Dette merket vi rett og slett ingen ting til, så da kunne vi heller konsentrere oss om å oppleve og ha det gøy. En del av rundreisen besto også i et par dagers Home Hospitality. Det var to netter, og det var veldig forskjellig hvor i England troppene ble sendt. Noen fikk familier og speidere fra rundt London og områdene i nærheten av der Jamboreen senere skulle være, mens andre igjen dro helt syd i England. Uansett er dette en fin måte å komme litt tettere innpå speiderne fra vertskapslandet før det hele skulle brake løs. Enormt stor leir Bare det faktum at innsjekkingen til leiren lå en halvtimes kjøring fra selve leirområdet gir deg en følelse av at dette kommer til å bli digert. Og det ble det. Når gåturen fra hovedinngangen til leirplassen du skal bo på tar nesten halvtimen så skjønner du at det er snakk om større avstander enn hva vi er vant med fra landsleire i Norge. Hele leiren var delt inn i fire såkalte Hub er som igjen var delt inn i fire underleire. Det skulle bli 16 underleire til sammen, og i tillegg til dette hadde alle de «voksne» (Stab/ IST ere/rovere) en egen underleir. Denne alene var vel større enn en norsk landsleir. Nydelig vær og god stemning Og når først jamboreen er kommet godt i gang, og åpningen er unnagjort, så begynner alle de spennende tingene å skje. Hele verden ristes sammen gjennom dager med aktiviteter både i og utenfor leiren, gjennom kveldsprogrammer, middager hos tropper fra andre land, mathentingskøer og vannkriger. Når i tillegg været viser seg fra sitt beste dag etter dag, ja da er det bare å hive seg med på alt som er morsomt og nyte tilværelsen. Det er også deilig å oppda- 12 ST. GEORG NR

13 ge at arrangørene har det meste på plass og at tingene fungerer så godt det lar seg gjøre. Litt kaos må man også regne med underveis det er en del av leiropplevelsen. Omtrent midt i leiren var det også en rekke butikker, restauranter, aktiviteter og boder for alle mulige interesser og behov. Hvert land har sin stand, og Sverige var på plass for å promotere neste jamboree som skal være nettopp der. Så det er bare å begynne å glede seg allerede. Sunrise Day Omtrent midtveis i Jamboreen var det tid for «Sunrise Day» som var markeringen av speidingens 100årsdag. Tidlig om morgenen samlet hele leiren seg foran hovedscenen og der ble det som en del av seremonien sendt direkte TV-bilder fra en liten leir som var på Brownsea Island stedet hvor Baden Powell hadde den aller første speiderleiren, nøyaktig for 100 år siden speidere sang også med på bursdagssangen for organisasjonen, og avla i fellesskap speiderløftet. Helt til slutt skulle alle gå rundt og samle minst 100 underskrifter på det spesielle Sunrise Day-skjerfet som alle hadde fått utdelt. En ålreit ting å gjøre, men for de norske skapte det litt utfordringer siden planen var å ta kontingentbilde like etter seremonien. Det ble vanskelig når ingen ville forlate arenaen men heller gå rundt og samle underskrifter og hilse på nye speidere. Masse aktiviteter Mengden av aktiviteter rundt på jamboreeområdet var imponerende og veldig mye av det var svært bra også. Speiderne kunne sikkert vært aktive rundt på leiren en hel måned uten å få med seg alt. Det er også mange aktiviteter som er knyttet til problemer og utfordringer rundt i verden og ulike innfalsvinkler til samfunnsengasjement. Dette er gjerne måter å tenke speiding på som vi ikke er så flinke til i Norge hvor tross alt de fleste tingene er i orden og fungerer. Jamboreen er også en enorm møteplass for kulturer og ulike tradisjoner, og flere aktiviteter handlet i stor grad om rett og slett bare å føre speidere fra ulike nasjoner sammen for å løse diverse oppgaver. La oss fortelle En Jamboree er en gigantisk sak, og det ville blitt fryktelig langt om vi skulle fortalt om alt forskjellig av aktiviteter og inntrykk her. Da er det kanskje bedre, hvis man har muligheten, å få noen som var med til å fortelle. Eller se alle rapportene på Internett. De ligger som en del av speiding.no. Generelt kan vi også godt si at det var veldig god stemning i den norske kontingenten underveis på reisen, og den norske komiteen og staben gjorde en flott jobb med å tilrettelegge og følge opp troppene slik at alle kunne slappe av og nyte opplevelsene på leiren. Tekst og foto: Anders Myhr Nielsen ST GEORG NR

14 det var en kjempeflott tur. Vi takker Trønderkomiteen (Ingrid, Roar, Betty Gerd og Hans) for flott opplegg. irsdag 24. juli møttes 33 grossarlere fra Sverige, Finland og T Norge på Vertshuset Røros, et gammelt hotell like ved kirken. Her fikk vi deilig middag av lokale delikatesser med fransk vri. agen etter var det omvisning i D Røros, og vi var heldig og fikk en fenomenal guide som kunne historien om Røros og som viste oss «baksiden» av Røros, ikke den siden som turistene fikk se. Vi besøkte kirken, fikk vite mye om bergverksdriften samt mange gode historier. De har også en egen ku, Røroskua. tter en god lunsj gikk ferden E videre til Falkbergets museum hvor guiden fortalte oss mye om Falkbergets liv. I høst har Det norske teater i Oslo musikalen Ann Magritt på programmet. Etterpå var det kaffe og kaker på Ingrids seter. Flotte bygninger med like flott utsikt. i koste oss, men så var det videre til Trondheim og Singsa- V ker Sommerhotell. et ble litt «forviklingar» med D bestilling og hva vi fikk, men vi får si som Rørosguiden sa: «Det negative kan ofte snues til det positive», og vi våknet til strålende vær på torsdag. dessuten hadde vi en deilig middag på Grenaderen onsdag kveld. En gammel og flott restaurant. elv Olapakka overlevde vi S kjøkkenet deres var under Et lite referat fra Trønderturen oppussing. Vi gikk så ned til museet i Erkebispegården, hvor det etter brannen i 1983 ble oppdaget mange nye ting bl.a. Erkebiskopens myntverksted, som er bevart slik de fant det ved utgravingen etter brannen. Noen fikk også med seg et besøk i Nidarosdomen og fikk også beskuet kronjuvelene. tter lunsj på egen hånd ble det E omvisning i Stiftsgården (her feiret prinsesse Märtha Louise og Ari Behn sitt bryllup). Så var det tid på egen hånd og noen fikk med seg en flott jazzkonsert. m kvelden var det middag på O Grenaderen. Fredag startet med besøk på Festningen og deretter Ringve museum hvor vi fikk guider som spilte på flere av de flotte gamle instrumentene. Imponerende samling. Her spiste vi også lunsj. Deretter dro noen til byen for shopping, noen til Munkholmen og noen til hotellet for noen timer i fred og ro. Været var fortsatt bra. Ikke noe tegn til regn. redag kveld middag på et gammelt spisested Tavern. Speke- F mat av alle slag pluss godt drikke. Stemningen var god og vi fikk høre mange gode Trønderhistorier pluss noen til. Bussen kjørte oss trygt hjem med stopp på Utsikten. Lørdag morgen kom regnet, da var det avreise til Inderøy og Gjørv gård. Da vi kom frem var regnet borte og vi ble vist rundt av Ole Andreas Gjørv og hans kone Anne Lise Gjørv (tidligere stortingsrepresentant). Utrolig hva de har fått til når vi så hvordan det var da de overtok. Vi ble servert lunsj i det gamle fjøset, nå uten kuer. i fikk smake på deres forskjellige matretter av hjort, noe de V selv har tilberedt, de hadde egen hjortefarm og eget slakteri. De hadde også utstilling av forskjellige ting bl.a. husflid osv. og en stor samling av japanske kimonoer. Flotte. å bar det av sted til Spelet om S Heilag Olav. Nå var været helt på topp. Vi trengte hverken tykke gensere eller søppelsekkene som Roar hadde kjøpt. De som ikke hadde tatt med hatt eller caps kjøpte seg solskjermer! Fantastisk og sitte der i solen og se de flinke skuespillerne og ikke minst de flotte hestene. Regien var ved Stein Winge og derfor noe annerledes enn ved tidligere forestillinger. å gikk turen til Backlund hotell S i Levanger for overnatting. Her fikk mange spist en litt sen middag. Kjempegodt det også. Så var det søndag og siste dag sammen. Nå regnet det litt, men vi dro til Inderøy for besøk på forskjellige steder bl.a. havnet flere av oss hos en glasskunstner, Ben Riala, hvor det ble handlet en del. en siste lunsjen hadde vi på D Berg Gård på Inderøy. Også en gård hvor det unge paret hadde fått til et flott sted med nydelig mat. å skiltes våre veier for denne S gang men håper alle hadde en like god opplevelse som undertegnede. Håper mange av oss treffes i Grossarl. Karin/sjefssekretær I forbindelse med tur til Grossarl i januar 2008, har vi besluttet, som tidligere år, å utvide turen med to dager. Vi reiser 10. januar med stopp i Innsbruck, hvor vi blant annet vil få med oss sightseeing, besøk på Kristallwelten Swarovski og et operabesøk på Tiroler Landestheater og overvære Ariadne auf Naxos av Richard Strauss. De som tidligere ikke har meldt seg på, men ønsker å delta, ta kontakt med Steinar, tlf , epost: eller Karin, tlf , epost: 14 ST. GEORG NR

15 Velkommen Karin, som ny Viselandsgildemester! Tradisjonen tro presenteres nye medlemmer av Landsgildeledelsen i St. Georg. Først ut denne gangen er Karin Randsborg Thompson, vår nye Viselandsgildemester, som også er Gildemester i Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Tradisjon ser det også ut til å bli, det at toppledelsen i St. Georgs Gildene i Norge ofte kommer fra speiderrepresentantene i styret. Jan K. kom inn som speiderrepresentant, Bjørg Walstad direkte derfra, likeså Olav B. Det er tydelig at våre speiderrepresentanter har kunnet sine ting. Hvem er så Karin, som bare har sittet i styret vårt i halvannet år. Undertegnede ringte for å finne nærmere ut om dette, da det sto så lite i tingpapirene om valgbare styrekandidater. Karin begynte sin speidertid tidlig, hun gikk i første klasse og hadde ennå ikke fylt 7 år. Hun var meis i Berg 1, i Norges KFUK-Speidere. Og speiding trivdes hun godt med. Da hun fylte 13 år gikk hun over i Metodistkirkens speidergruppe på Grünerløkka, og har siden hatt et aktivt speiderliv der. Hun har vært leder for flere enheter og er for tiden flokkleder. En tid satt hun i kretsstyre til Oslo KFUK- Speidere. I 1978 da NSF gutter og NSPF jenter slo seg sammen, valgte Metodistspeidernes gutter å fortsette i Norges speiderforbund. Pikene ble med, og dermed ble Karin medlem av Norges speiderforbund. Under landsleiren på Austrått`97 var Karin leder for programetaten, og kom i kontakt med Harald BP. Og han er som kjent en aktiv PR mann for gildene. Snart var små gildefrø sådd! Under landsleiren Urban i 2001 satt Karin i leirstyret, og traff igjen Harald BP som er fast medhjelper på alle landsleire i NSF. Det ble snakket mer om gildene. Karin lurte på om det var mulig å starte et landsomfattende gilde for metodistspeidere, og Harald mente at dette måtte la seg gjøre. Så i 2003 da Karin gikk av som korpsleder, gikk hun for fullt inn for å starte et nytt St. Georgs Gilde. Og starten av det gildet ble det skrevet om i St. Georg nr 1/2005. Gildet er aktivt og vokser stadig, noe vi alle er glade for. Men Karin har jo ikke bare vært speider i sitt liv. Av utdannelse er hun cand.mag. i tysk og nordiske språk og i historie. Hun har også studert noe juss. Hun har holdt på med ulike former for undervisning, og studert og drevet med leder utvikling. De siste 7 årene har hun vært ansatt som sekretær hos Metodistkirkens biskop for Norden og Baltikum. I løpet av denne tiden har hun også rukket å gifte seg og få to barn. Mon tro om vi ikke har fått rett kvinde på rett plass! Til slutt spurte jeg Karin: Hva er din morsomste og største utfordring i din speidertid? Svaret ble: Å lede programetaten under landsleiren på Austrått! Men hvem vet det ligger muligens både morsomme og store utfordringer for Karin som Viselandsgildemester også. Lykke til Karin! Betten ST GEORG NR

16 Som det fremgår av vedlagte bilder så gjenstår en del arbeider. Ptesten som styrer det hele, skriver i et brev at de er kommet så langt at de er i ferd med å lage vegger i brønnen. Hva veggene i brønnen skal bestå av, betong eller annet materiale, vet vi ikke. Det vi vet er at når veggene er på plass så er fremdriftsplanene uavhengig av regnværstid. Vi er enda ikke kommet så langt finansielt at vi kan si at prosjektet er i havn, så alle monner drar. Det er litt underlig å tenke på at norske kroner ,- (om ikke småpenger, så allikevel et lite beløp for oss) kan bety så mye for disse menneskene, en flokk på 100 familier. Ta en speidermessig godtørn på kr 20 per medlem, så er vi i havn. Bruk bankgiro St. Georgs Gilde Oslo 16 ST. GEORG NR

17 FRIMERKEBANKEN Nå er det lenge siden dere hørte noe fra meg, men nå er jeg her igjen. Jeg må dele det jeg har å si på to blader da dere er så gode å levere materiale. Skulle dere ikke finne deres bidrag nevnt denne gangen så fatt godt mot for da vil dere forhåpentlig finne det i neste nummer av bladet. 1. St Georgs gilde i Bergen v/kjell Larsen har levert inn tre ganger store plastposer med kort. Dette var bra for det går unna. Dessuten har det vært en del klipp, pluss noen tidsskrift og auksjonskataloger. Bjørg W. Nilsen i Larvik 1. Gilde har sendt flere sendinger siden sist med fine norske og utenlandske brev og i tillegg var det flere spennende brev bl.a. fra 50 tallet. John H. Simonsen i 5. St. Georgs- Gilde i Fredrikstad sendte oss en stor sending med mange fine merker fra flere land pluss noen spennende brev og kort fra Norge og utland. Dessuten 1.dagsbrev. I sannhet en spennende sending fra en som åpenbart har greie på filateli. Ingar Aas i 1. St. Georgs Gilde i Molde har sendt to sendinger med norske klipp pluss litt utland. Dessuten var det en bunke kort og brev noen virkelig gamle postkort og skoløyvekort fra rasjoneringstiden. Flott kort fra feiringen av 1000 årsskiftet var det også. For noen uker siden fikk vi en ny sending fra Ingar med klipp og brev. På de siste møtene i landsgildeledelsen fikk jeg med meg følgende; 2. Lier St. Georgs Gilde hadde levert en pose med fine klipp pluss en del flotte kort og spennende brev, noen meget gamle og gode. Harald Pettersen leverer fine ting, kort og brev av ypperlig standard. 19. Oslo Enerhaugen v/erna Bruse har levert en pose med fine klipp sortert på land og valør. Dessuten har de for kort tid siden sendt en stor pose med klipp sortert i poser Norge og utland. Fine greier. Anne Margrethe Øverbye i 29. Oslo-Lillomarka, som jeg traff på landsleiren på Røros i 2006, leverte en stor kartong med godt sorterte klipp. En del av disse er gamle og flotte som vil gjøre seg godt i stempelutvalget og i kilovaren. Dessuten var der noe som må spesialbehandles. Ellers var der en del brev og merker på kontoret som ble tatt hånd om. 3. Nesodden v/odd Rud har sendt flere stoe sendinger med bløytede merker som er flott sortert. Ellers spør Odd om Frimerkebanken har spesialstempler fra leirer og Gildesamlinger og det har vi. Frimerkebanken har hatt en egen side på internet: Der finner dere hva banken har å tilby. Imidlertid er vi nå i ferd med å legge om siden og vi vet ikke i dag helt hvordan vi skal gjøre dette, men vi vil gi melding når forandringene er klare. For noen dager siden fikk jeg en ny sending fra 3. Nesodden med to store konvolutter med bløytede merker, mest norsk. I tillegg var der noen flotte kort hvorav fire speiderkort. Alle tiders. Gudbrand Mellbye i Aremark har sendt mange spennende brev og kort fra Norge. Disse var fra før siste krig og inn i en periode før år Dette var helt spesielt som jeg venter meg mye av. Fra Drammen har Wenche Irene Aasland i MS St. Georgs Gilde brukt romjulen til rydding og har sendt tre konvolutter med kort, brev og flere flotte speiderfrimerker. Det er gjerne mer å finne både i Drammen og andre steder? 2. St. Georgs Gilde i Steinkjer v/tove Kvaran har sendt en stor konvolutt med fine klipp både norske og utenlandske. For en stund tilbake fikk jeg igjen et hyggelig brev fra Hasse Aigeltinger hvor det var vedlagt to flotte kort og et brev med fine speiderstempler. Ellers gjør Hasse en flott jobb for frimerkebanken og i 2006 solgte han for over 8000 kroner. Han har mottatt mye godt materiale fra Lier, Drammen og Asker og Bærums gildene. Fra Frei har Berit Roll Elgaas som sier hun sender rester fra sin frimerketid, har vi fått en stor bunke 1. dagsbrev fra Åland, klipp og interessante ustemplede miniatyrark fra Danmark. Kjempeflott. Fra Lovise og Torleiv Hansen i Bodø har vi siden sist fått 3 sendinger med fine klipp hvorav en av sendingene kom i en Nordisk Baltisk Treff konvolutt. Jeg stopper her for denne gangen, men fortvil ikke om du ikke finner din sending i listen, fortsettelse følger i neste nummer av bladet. Frimerkebanken takker for alle bidrag og vi ser lyst på framtiden sammen. Med gildehilsen Per Johannessen, Banksjef ST GEORG NR

18 OM GILDESKJERF GILDEGENSER Takk til Torbjørn Ekroll for ditt innlegg i siste nummer av St.Georg! Jeg er en av de som ikke er «villig» til å gå med den blå gildegenseren. Gildetørkle derimot bruker jeg gjerne og ofte. Jeg har flere forskjellige, også i silke da føler jeg meg mer pyntet. I min tid som sekretær på gildekontoret, , solgte vi fra kontoret materialpakker til tørkleet tilklippet stoff i «gilde-blåfargen», rundt brodert gildemerke og sømbeskrivelse. Medlemmene kunne så sy sitt eget gildetørkle. Denne praksis har siden dessverre «kokt bort i kålen». Det er bare å beklage. Fargen på gildtørkleet bør være den vanlige gilde-blå fargen. Ideen om en tørklering, gjerne med gildemerke, er god. Reidun Algarheim Egeberg, 19.Oslo Enerhaugen Vis at du er GILDEMEDLEM! Send en bestilling eller ring inn til gildekontoret og få varene sendt hjem til deg. Anheng for kjede, merke på porselen...150,- Anheng for kjede, merke på krystall...150,- Biloblat...15,- Bordfaner med sokkel...100,- Collegegenser...250,- Collegejakke*...350,- Flaskeåpner...50,- Gildebrev for opptagelse...0,- Gildehåndboken...25,- Gildemerke, tai tec...50,- Gildemerke, med sikkerhetsnål...50,- Gildemerke, anheng...50,- Gildemerke for montering, sølv/emalje... 85,- Gildemerke, ørepynt (2 stk)...100,- Gildemerke, slipsnål blå bunn (DK)...25,- Gildemerker, brodert, 3 cm...40,- Gildemerke, rundt brodert 7,5 cm...20,- ISGF flagg for stang ,- Jubileumsboken ,- Klistremerker, små rundemerker a 24 stk/ark... 15,- Klistremerker, blå rektangulære a 36 stk/ark... 12,- Kort, doble m/konvolutt, 12 x 17 cm... 15,- Kort, doble m/konvolutt, 10 x 15 cm... 12,- Krystallanheng m/gildemerke ,- Kvernmoenmerke, brodert rektangulært... 20,- Nett... 25,- Nordisk Sangbok... 10,- Paraply... 90,- Sangbok... 90,- Slips ,- Silketørkle ,- Teskje... 50,- Tennisskjorte ,- Tinnplatte, 100 m.m ,- Tinnplatte, 175 m.m ,- Tinnplatte, 260 m.m ,- * Collegejakke er ikke fast salgsvare. Kan bestilles, men vi kan ikke love rask levering. 18 ST. GEORG NR

19 Tusen takk for gaven til St. Georgsfondet ( ) 12. Oslo Nordberg, kr 200,- Kvernmoen (konto ) Aktivitetsoversikt januar 40. European Forum of Guild-scouts in Grossarl april Distriktsmestersamling. 23. april St. Georgsdagen 1. juni Kvernmoendagen september Gildemestermøte 25. oktober Fellowshipdagen Speidermuseets rapport for 3. kvartal 2007 Besøk i perioden: 16 barn og 55 voksne hvorav 19 fra Tyrkia. I anledning av speidingens 100 års jubileum har vi besvart henvendelser fra media. En speiderdrakt ble utlånt til skuespiller Stein Høglund som opptrådde som Chr. Dons i anledning Sarabråtspillet. Fra Speidermuseets Venner har vi mottatt kr 2.750,- og i gaver kr ,-. 1. Snarøen, Tonje Rosenkilde, 16. SGGN Oslo, Asker og Bærum SGGN; alle kr 500. Old Guides 2 NSF, kr 9.946,-. Sunrise Ceremony Sverveli, kr 300,-. Eivind Åstabøl, dir. medl., juli. Marit Gjulem, 1. Smaalenene, juli. Anne Dahl, 3. Fredrikstad, aug. Arne S. Hansen, 1. Tromsø, sept. Thomas Kvalø, 1. Snarøen, aug. Rolf Landfald, 1. Ås, sept. William Gabrielsen, 1. Kristiansand, sept. Thor Madsen, 25. Oslo-Manglerud, sept. Reidar Holmøy, 1. Ås, okt. Nye medlemmer 6. Bergen: Nils Agnar Eldholm 1. Steinkjer: Betty Meldal 1. Kristiansand: Knut Edvard Grøstad; Åse Grøstad Nye gildemestere 1. Nidaros: Borghild Dalbakk, Rådhusveien 33, 7224 Melhus. Tlf / mobil: Gjøvik: Anne-Marie Fredriksen, Prøvenveien 31 D, 2830 Raufoss. Gildekontoret tar julefri fra 19/12.07 til og med 7/1.08. Nå er dette året straks over, og Landsgildeledelsen vil med et nytt vers av Gunnar Liknæs, si tusen takk for alt som er gjort for gildesaken i Tenn julens lys! Tenn håpets klare ild! Så ingen sjel i mørket går seg vill, men ledes i din ånd og i ditt ord, du lysets Gud, i all sin gang på jord. Vi ønsker alle våre gildevenner med familie RIKTIG GLEDELIG JUL OG GODT NYTT ÅR! ST GEORG NR

20 Returadresse: B St. Georgs Gildene i Norge Postboks 6840 St. Olavs plass 0130 OSLO Kjære Gildevenn! Så er det igjen adventstid. Mørketiden er over oss, og da er det så godt å tenne levende lys. Mitt helt personlige lille «leirbål», kaller jeg det. Mange rundt meg liker slett ikke mørketiden. De sier huff og huff, det er mørkt, kaldt og trist. Så tenn noen levende lys når du kommer hjem, sier jeg. Levende lys lever på sitt eget vis, det skaper en egen stemning med lunhet og varme. Kanskje vi som har vært speidere gjennom et langt liv, forholder oss nært til levende lys, som lett lar tanken gå videre til leirbålet. Alle har jo ikke en peis de kan tenne opp i, men flere levende lys kan gjøre samme nytten. Tanken på alle de gode leirbålene, leirbålsanger, den gode varmen fra bålet og fra speidervennene rundt deg. La øynene følge gnistene som løfter seg mot himmelen, og føle den gode freden som senker seg rundt deg. Også i år håper jeg at Fredslyset vil bringe deg lys og varme. Hvis du ikke har anledning til å være med på et Fredslysarrangement og få en «avlegger» for en tid, så tenn likevel et lys, og se for deg at det er et Fredslys med alt det står for. Med juleversene til Andreas Borch Sandsdalen, ønsker Gildekontoret ved Betten alle gildevenner med familie: En fin adventstid, en riktig gledelig jul og et godt nytt år! Julekveld Stans din rastløse gang og lytt til bruset fra fjorden. Den gir dig sin evige sang: Deilig er jorden. Snu dig stille og se mot fjellet, skogen og vannet. Ditt Norge er pyntet i sne. Fagert er landet. Elsk ditt fedreland, sønn og gled dig ved det at du har det. Løft hendene dine i bønn: Herre bevar det! Be for hele vår jord at hat og mørke skal vike. Be livets forjettende ord: Komme ditt rike. Glem ditt rastløse jag når himmelen forkynner: Gled dig! En frelser er født dig i dag. Fred være med dig.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013.

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013. Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger 6. 13. juli 2013. Motto: «Ganske imponerende» «Ganske imponerende»: Nå skal vi sette fokus på det vi speidere kan som er bra, og det vi er ekstra gode til.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet for postmannskapene hvordan denne posten skal fungere og hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2013.

Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Pannekaker Minste: Ellen 4 Minste: Ellen 5 8 12 9 Vanngruppa får besøk av de eldste i Vardenbarnehage. 10 Fiskesuppe 11 12

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 1. søndag 3. Juni 2012 Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 1. søndag 3. juni Tredalen leirsted,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding!

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding! Planleggingskomitéen for Islandsturen i sommer har nå hatt flere møter. Vi har hatt en foreløpig påmelding ute hvor 23 personer har meldt sin interesse.på grunn av at prisen på leiren stiger med ca 200

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Lavaposten desember.

Lavaposten desember. Lavaposten desember. Nå er det fjerde adventslyset tent og julen er snart her. Da er det på tide å ta et tilbakeblikk på måneden som har gått! Desember måned har vært en innholdsrik og fin måned på Kolsås

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 5. søndag 7. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart bakerst. Fredag 7. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2016. Hei alle sammen! Februar måned har gått fort, vi har forsket sammen med barna og denne måneden er det dyr som har vært i hovedfokus. Det kommer vi til å fortsette

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes!

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 7. søndag 9. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har

I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har I løpet av denne uken har vi vært med på utrolig mye rart. Vi har fått være med på tur med noen av elevene fra skolen, vi besøkte en av øyene de har i elven. Dette var en koselig og kald opplevelse. Det

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer