ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

2 Hei igjen! Strømberg Gruppen har også for 2007 levert resultater som er bedre enn budsjettert, samt bedre enn resultatet for Jeg takker igjen alle i konsernet for en glimrende innsats. Virksomheten fikk nesten 1,3 mrd kroner i omsetning og et resultat før skatt på 46 mill kroner for Et høyt mål er således nådd for Strømberg Gruppen. Konsernet er også Konsernsjefen har ordet blitt en stor virksomhet i norsk målestokk. Vi forventer at denne positive utviklingen vil vedvare i Konsernet er i 2007 blitt tilført nye aktiviteter. Selskapets nye næringseiendom på 8300 m2 stod ferdig ved årsskiftet. Dette er første byggetrinn i en planlagt næringspark i Åsane ved Bergen. Det er hyggelig at hele eiendommen er utleid. I tillegg har vi tilført 3 nye skip til vår shippingvirksomhet. Dette foretningsområdet begynner å bli betydelig. Vi har nå 9 skip i vår portefølje og det er høy aktivitet innenfor dette området. Resultatene er også gode. Eiendom og shipping vil være de forretningsområdene som har størst utviklingspotensiale de neste årene. Konsernet har også brukt mye tid på å utvikle en handlekraftig ledergruppe. Vi forventer at lederne skal være aktive på langs og på tvers i organisasjonen. Dette arbeidet er kommet godt i gang og vi ser allerede positive resultater av prosessen. Det er viktig at konsernet har en helhetlig profil, slik at prosesser/oppgaver kan gjennomføres på en effektiv måte. Virksomheten forventer høy aktivitet også i Derfor er det viktig at det jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid. Det har de siste årene blitt innført flere nye systemer som har hatt som mål å lette noe på arbeidsoppgavene. Økt bruk av systemene kan medføre ytterligere forenklinger. Konsernet har stor tillit til at organisasjonen klarer å gjennomføre dette. Lykke til! Introduksjon Strømberg Gruppen er et stadig voksende konsern som utvider grensene for sin virksomhet i takt med tidens strømninger. Det er spennende ved starten av et nytt år å skulle se fremover og spå utviklingen. Minst like spennende er det å skue tilbake og se hva som egentlig skjedde i året som gikk. Årsrapporten har økt i sidetall for å kunne gi våre lesere et sammendrag av alt som rørte seg i konsernet i Det er på denne måten vi ønsker å kommunisere med viktige aktører i forretningslivet slik at de blir bedre kjent med oss og våre forretningsområder. Tilbakemeldingen på tidligere rapporter tilsier at vi er inne på riktig vei. På samme måte som samfunnet er i stadig endring, endrer konsernet seg for å kunne følge opp samfunnsutviklingen. Stikkord i denne sammenheng er konsesjoner, fusjoner, infrastrukturer, EU-tilpasninger, klimaendringer, endringer i rammebetingelser fra våre myndigheter etc. Hver minste forandring berører oss på en eller annen måte. Konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen, som representerer 3. generasjon Rasmussen i ledelsen, har gitt leserne sine betraktninger og fremtidsvisjoner, og på de neste sidene vil alle våre forretningsområder bli godt belyst med bilder, fakta og litt historikk. Strømberg Gruppen ønsker å fremstå som et konsern som griper tak i og utvikler muligheter. Per Gunnar Strømberg Rasmussen Konsernsjef 2 3

3 Forretningsidè: Strømberg Gruppen skal være en profesjonell investor og aktiv pådriver Rasmussen Eiendom Rasmussen Ejendomme Danmark Trucknor Advanced Asset Management Truckpartner ARKA Karos Shipping Fjøsangerveien 68 Rasmussen Eiendom Åsane Sogn og Fj. Auto Moderne Transport Trucknor Haugesund Rieber Thorsen Buss og Last Agder Motor Last og Buss Agder Last Bergen Storbil Senter Ømi Transrep Vaage Bulk I AS/KS Vaage Bulk II AS/KS Vaage Bulk III AS/KS Vaage Bulk IV AS/KS Vaage Ship Management Sogn Bilservice Mandal Last Dette er Strømberg Gruppen Konsernet Strømberg Gruppen er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer investering og shipping. Selskapet har som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser. Strømberg Gruppen AS ble stiftet i 1998 som ledd i en reorganisering av selskapsstrukturen og en forberedelse av generasjonsskiftet i det familieeide Rasmussen-konsernet. Før denne reorganiseringen besto virksomheten av tre selskaper; Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS, ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS og Moderne Transport AS. Fra reorganiseringen og frem til i dag er konsernet blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo-forhandlere og verksteder i tillegg til nyinvesteringer i eiendom, shipping og etablering av en Renault-forhandler. I 2007 hadde konsernet en omsetning på i underkant av 1,3 milliarder kroner og et resultat før skatt på 46,6 millioner kroner. Tall i mill Sum driftsinntekter 1 294,3 940,4 Driftsresultat 75,0 50,9 Ordinært resultat før skatt 46,6 34,2 Årsresultat 33,3 24,4 Totalkapital 1 025,1 687,9 Sum egenkapital 1 140,4 90,3 Egenkapitalandel 1 13,7 % 13,1 % Driftsmargin 2 5,8 % 5,4 % 1 Inkluderer ikke urealiserte verdier knyttet til eiendomsmasse. 2 Driftsresultat / driftsinntekter Nøkkelverdier Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanseog motivasjonsheving av den enkelte. Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. Virksomhetsområdene Strømberg Gruppen har i hovedsak 6 virksomhetsområder som omfatter påbyggervirksomhet, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, næringseiendom, shipping og finans.. Påbyggervirksomhet Påbyggerne representeres ved Arka AS i Os, sør for Bergen sentrum, Bergen Storbil Senter AS i Åsane, nord for Bergen sentrum og Ømi AS på Sola ved Stavanger. Bedriftene produserer påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy og importerer og selger i tillegg kraner og annet relevant utstyr. Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse for å utføre reparasjoner og service på sine produkter. Arka AS har også kontor sentralt i Oslo og en eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. Påbyggervirksomheten hadde totalt en omsetning på ca. 172 millioner kroner i Volvo forhandlervirksomhet Forhandlervirksomheten besto i utgangspunktet av selskapet Moderne Transport AS. I de senere årene er virksomhetsområdet blitt utvidet til også å omfatte Trucknor Haugesund AS, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Agder Motor Last og Buss AS, Agder Last AS og Sogn og Fjordane Auto AS. Disse bedriftene er en del av forhandlersystemet innen Volvo med forhandlere som er lokalisert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør. Agder Last AS ble heleid selskap i Strømberg Gruppen i I tillegg eies 33,33% av Mandal Last og Buss AS. Forhandlervirksomheten for Volvo hadde en samlet omsetning på vel 1 milliard kroner i Renault forhandlervirksomhet Strømberg Gruppen AS ved datterselskapet Truckpartner AS inngikk i 2005 en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS om salg av Renault lastebiler etc. i EØS-området, da spesielt i Bergen, Haugesund og Stavanger. Forhandlervirksomheten for Renault hadde en omsetning på 21,3 millioner kroner i 2007 Næringseiendom Eiendomsvirksomheten eier, driver og forvalter konsernets faste eiendommer. Samlet eiendomsmasse utgjorde ved årsskiftet ca kvm og har tilnærmet full beskjeftigelse. De senere år er det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nyinvesteringer. Eiendomsvirksomheten har bestått av selskapene Rasmussen Eiendom AS, Fjøsangerveien 68 AS, Rasmussen Eiendom Åsane AS og Rasmussen Ejendomme Danmark AS, men i desember 2007 ble det stiftet tre nye eiendomsselskaper; Heiane 4 AS, Heiane 4B AS og Fjøsangerveien 70 A AS. I 2007 har det pågått arbeid med oppføring av det nye utleiebygget på kvm i Heiane 4B. Bygget ble offisielt åpnet like over nyttår. Bygget ligger like i nærheten av Moderne Transport AS og skiller seg positivt ut på grunn av den særegne arkitekturen. Eiendomsvirksomheten hadde i 2007 en omsetning på 35.6 millioner kroner, og er et av konsernets to satsingsområder. Alle byggene er 100% utleid. Shipping Selv om dette forretningsområdet er nytt for konsernet, er det høy aktivitet på området, og det er allerede kommet 8 skip i porteføljen. Videre er det bestilt ytterligere 2 skip for levering på vårparten av Shippingvirksomheten hadde et overskudd før skatt på 3,4 millioner kroner i 2007, og er det andre av konsernets satsingsområder. Finans Advanced Asset Management AS står for konsernets likvide investeringer. De senere år har konsernet bygget opp en portefølje med likvide verdipapirer med moderat risiko. Fremover skal porteføljen ytterligere tilføres kapital årlig for å bygge opp forretningsområdet til å bli en betydelig del av konsernet. 4 5

4 Styrets beretning 2007 med endelig virkning av morselskapets styre etter innstilling fra styret i det respektive datterselskap/ morselskap i underkonsern. Konsernets eiendomsselskap, Rasmussen Eiendom AS ferdigstilte ved utgangen av 2007 et nytt forretningsbygg på Heiane i Åsane. Bygget ble åpnet i januar 2008 og er i det vesentligste utleid på langsiktige leiekontrakter med solide leietakere. Gjennom Karos Shipping AS har virksomheten innen forretningsområdet shipping ekspandert ved ytterligere investeringer i skipseiende kommandittselskaper, slik at konsernet ved årsskiftet kontrollerte i alt 7 skip. Transaksjoner mellom selskaper i konsernet prises etter armlengdesprinsippet. Fra venstre bak: Rolf Arne Strømberg Rasmussen, Dagfinn Heradstveit, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Rolf Andreas Rasmussen. Foran fra venstre: Svein Andreas Strømberg Rasmussen, Eldar Sætre 1 Selskapet og dets virksomhet Strømberg Gruppen AS er morselskap i et av Bergens og Vestlandets største konsern. På landsbasis rangeres konsernet blant de 500 største. Virksomhetene er inndelt i forretningsområdene bilforhandler (Volvo og Renault lastebiler og busser), næringseiendom, karosseri/påbygg og shipping. I tillegg utøves investeringsvirksomhet, hovedsakelig i noterte instrumenter, gjennom et eget datterselskap. Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i Fjøsangerveien 70 a i Bergen. Virksomheten i morselskapet består i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet administrasjon av disse. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål og disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av styrene i de enkelte datterselskaper. Konsernet omsatte i 2007 for kr 1, 294 mill. 2 Konsernet Konsernet besto pr siste årsskifte av 7 direkte heleide datterselskaper, 14 selskaper i underkonsern, hvorav 9 heleide og 5 majoritetseide, samt strategiske poster i 3 tilknyttede selskaper som ikke inngår i konsolideringen. I forbindelse med reorganisering av eiendomsvirksomheten (fisjon) var ytterligere 3 selskaper under stiftelse ved årsskiftet. Ett av de heleide datterselskapene; Rasmussen Ejendomme Danmark AS er solgt i februar/mars 2008, slik at konsernet pr dd. omfatter i alt 23 selskaper. De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i konsernets årsrapport. Hvert av selskapene har selvstendig fungerende styrer. Datterselskapene rapporterer direkte til konsernstyret. I rapporteringen inngår også disse selskapers datterselskaper. Beslutninger av særlig viktighet, så som større investeringer, avgjøres 3 Fortsatt drift Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Konsernet har innen alle virksomhetsområder hatt en jevn vekst de siste årene og leverte i 2007 sitt beste totalresultat noensinne. Selv om veksten forventes å flate noe ut i 2008, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 4 Arbeidsmiljøet - hms Arbeidsmiljøet innen konsernet anses som godt. Konsernet sysselsatte pr til sammen 332 ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk for alle selskapene i konsernet. Skader og sykefravær har i alle selskapene gjennom driftsåret vært tilsvarende eller i underkant av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. 5 Forsknings - og utviklingsaktiviteter Strømberg Gruppen AS driver ingen forsknings- eller utviklingsaktivitet. 6 7

5 Innen konsernet driver datterselskapet ARKA AS kontinuerlig utvikling av nye produktløsninger. For øvrig har virksomhetene ikke i særlig grad vært involvert i forsknings- eller utviklingsaktiviteter gjennom Forskning og utvikling er i konsernregnskapet bokført under anleggsmidler med kr 0,45 mill mot kr 0,5 mill i Likestilling mellom kjønnene Av konsernets i alt 332 ansatte er 31 kvinner. Disse arbeider i det alt vesentlige innen administrasjon, regnskap og sekretærfunksjoner. Konsernet har et bevisst forhold til likestilling mellom kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen kvinnelige søkere gjennomgående lav. Det er ut fra virksomhetenes art heller ikke stor grad av spillerom med hensyn til å tilrettelegge arbeidsmetoder spesielt for kvinner. Konsernet vil imidlertid se positivt på og bidra til å tilrettelegge for en større kvinneandel, dersom utviklingen skulle gå i retning av at flere kvinner søker yrkesutdanning innen bilmekaniker- og karosserifagene. Alle selskaper i konsernet følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid. 7 Miljø Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og andre forurensende stoffer. Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø. 8 Redegjørelse for årsregnskap og konsernregnskap Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2007 etter skatt på kr. 21,3 mill mot kr 18.7 mill i Det er mottatt konsernbidrag med i alt kr 31,25 mill. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregninger er eliminert. Konsernregnskapet er oppgjort med et resultat etter skatt på kr 33,3 mill mot kr 24,4 mill i Konsernets omsetning økte fra kr 940,3 mill i 2006 til kr 1,274 mill i Økningen skyldes i tillegg til generelt høy aktivitet innen Volvo - forhandlersegmentet i stor grad en betydelig økning i omsetningen av busser. Innen forretningsområdet Eiendom er resultatet omtrent som budsjettert. Inntektene fra dette området vil øke i 2008 som følge av nybygget i Åsane. Utleiegraden er tilnærmet 100%. Forretningsområdet Shipping har også gitt et positivt bidrag til resultatet, mens det området som står overfor de største utfordringene er påbyggervirksomheten. Her var resultatutviklingen gjennom året sterkt negativ til tross for høy aktivitet, Et meget positivt 4. kvartal ga imidlertid balanse i driften ved årets slutt. Det arbeides kontinuerlig med aktiviteter til forbedring av lønnsomheten. Investeringer i fast eiendom er økt med kr 90,8 mill. I samme periode er den langsiktige gjelden økt med 178,8 mill og avsetning til forpliktelser er økt med kr 6,3 mill, mens kortsiktig gjeld er økt med 102,0 mill. Samlet gjeldsøkning er således kr 287,1 mill, mens den bokførte egenkapitalen i samme periode er økt med kr 50,1 mill til kr 140,4 mill som tilsvarer 14% av totalkapitalen i konsernet mot 13,1% i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr 20,6 mill mot kr 71,0 mill i Avviket i kontantstrøm i forhold til driftsresultatet har i det vesentligste sammenheng med endringer i varelager, og periodisering av kundefordringer og leverandørgjeld. Volvo-virksomheten hadde et betydelig omsetningsvolum mot slutten av 2007, dels med oppgjør i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var kr 269,0 mill. Det er foretatt betydelige investeringer i 2007, bl.a. til nybygg i Åsane og andeler i skipseiende kommandittselskaper. Netto kontantstrøm finans var kr 260,0 mill, hvorav kr 178,8 mill er opptak av ny langsiktig gjeld til finansiering av investeringer, samt kortsiktig gjeld bl.a. til mellomfinansiering av busser og lastebiler for videresalg samt toppfinansiering av skipsinvesteringer. Konsernets netto likviditetsbeholdning pr årsskiftet var kr 30,7 mill. Likviditeten i konsernet har gjennom året vært tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning ligger det betydelige merverdier både i konsernets eiendommer og i de enkelte virksomheter. Styret mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne beretning samlet gir et rettvisende bilde av konsernets utvikling, resultat og stilling. 9 Fremtidig utvikling mv Konsernets eiendomsportefølje består av en godt vedlikeholdt bygningsmasse. Flere av byggene er av ny eller nyere dato og de øvrige er betydelig oppgradert gjennom de senere år. Selv om deler av bygningsmassen i dag er knyttet opp mot driften i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie også av disse objektene for gode, dersom det skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene. Ledigheten på utleiearealer er tilnærmet 0. Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert gjennom underkonsernet Trucknor AS, har vist en jevn vekst siden starten i Styret anser virksomheten godt rustet til å møte de stadig nye utfordringer og den økte konkurranse bilbransjen står overfor og konsernet har som del av sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Karosserivirksomheten (Arka) er sterkt konkurranseutsatt. Til tross for en betydelig økt aktivitet er det kun oppnådd et totalresultat så vidt i balanse. I forhold til 2006 da selskapet hadde et underskudd på nærmere kr 1,5 mill, er utviklingen likevel positiv. Arbeidet med tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt standardisering, produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen pågår kontinuerlig. I tillegg har selskapet som en del av sin strategi fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget god, og selv med økt konkurranse har det vist seg at virksomheten har en solid og lojal kundemasse. Det legges stor vekt på å kunne tilfredsstille kundenes behov for transportløsninger også i årene fremover. Selskapets datterselskaper; Ømi AS og Bergen Storbil Senter AS hadde begge positive resultater i Det samme gjelder for selskapets avdeling i Oslo; Transrep AS der Arka As eier 1/3. Også innen forretningsområdet shipping viser driften positive resultater. Fraktmarkedet har hatt en positiv utvikling og skipene har tatt flere gode kontrakter i driftsåret. Det har ikke vært uforutsett off hire og ingen vesentlige overraskelser på drifts-/ og vedlikeholdssiden. Styret har besluttet å satse ytterligere innen dette området. Samlet anser styret fortsatt utsiktene for konsernet som gode. 10 Opplysninger om finansiell risiko Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom egenkapital og langsiktige lån, til dels med fast rente, som gjør denne del av virksomheten mindre eksponert for rentesvingninger. De eksterne leietakere oppfattes som solide og langsiktige. Bygningsmassen er godt og løpende vedlikeholdt og styret regner med fortsatt vekst i de underliggende verdier. Etter styrets oppfatning er den finansielle risiko i eiendomsvirksomheten ikke større enn hva som må ansees normalt for eiendomsselskaper. De øvrige virksomhetsområdene innebærer Dagfinn Heradstveit etter styrets oppfatning heller ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret forventer at det vil gjøre, vil inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være god. Det tilstrebes en relativt rask nedbetaling av den langsiktige gjelden. Konsernet er eksponert gjennom sitt ansvar som deltaker i skipseiende kommandittselskaper. Uinnkalt kapital utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 52,1 mill, hvorav minoritetens andel utgjør kr 26,2 mill. Styret anser likevel risikoen for moderat. Konsernet har en konsernkontoordning, som bidrar til å sikre effektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av kapital innen de respektive virksomhetsområder i takt med varierende behov og krav til en god likviditetsstyring. Som følge av import er deler av virksomheten i en viss grad eksponert for valutasvingninger. De aktuelle selskaper har etablert gode prosedyrer for valutasikring for å kunne avhjelpe denne eksponeringen. 11 Disponering av årets resultat Selskapets resultat er foreslått disponert slik: Avsatt til annen egenkapital 21,3 mill Bergen, 13. mars Per Gunnar Strømberg Rasmussen 12 Aksjonærer og ledelse Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i Styret har i 2007 bestått av følgende: Dagfinn Heradstveit, styreleder Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Andreas Rasmussen, styremedlem Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Arne Strømberg Rasmussen, styremedlem Eldar Sætre, styremedlem Advokatfirmaet Thommessen, der styreleder er partner, har levert juridiske tjenester til konsernet. Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning. 13 Forhold inntrådt etter regnskapsårets slutt Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 8 9

6 STRØMBERG Gruppen KONSERN Resultatregnskap STRØMBERG gruppen KONSERN Balanse Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m 2, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Goodwill Varige driftsmidler Tomter,bygninger o.a. fast eiendom 4, Skip Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Finansielle driftsmidler Beregnet pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5, Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Varelager 6, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.1 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årets konsernresultat Minoritetens andel Majoritetens andel

7 Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktiggjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD STRØMBERG gruppen KONSERN Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Verdijustering aksjer /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger fra minoritetsinteresser Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt - Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Bergen, 13. mars Dagfinn Heradstveit Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 12 13

8 Noter til konsernregnskapet 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet inkluderer Strømberg Gruppen AS og selskaper som Strømberg Gruppen AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for nedskrivninger og ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter Konsernet består av følgende selskaper: fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for solgte biler er vurdert til antatt kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt inntekt, og inntektsføres over garantiperioden. Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er ført opp med den høyeste kursen på balansedagen og kursen ved låneopptak. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Navn Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Strømberg Gruppen AS Bergen Morselskap Morselskap Trucknor AS Bergen 100,00% 100,00% Sogn og Fjordane Auto AS Sandane 100,00% 100,00% Moderne Transport AS Bergen 100,00% 100,00% Trucknor Haugesund AS Haugesund 100,00% 100,00% Rieber Thorsen Buss og Last AS Sandnes 100,00% 100,00% Agder Motor Last og Buss AS Kristiandsand 100,00% 100,00% Agder Last AS Arendal 100,00% 100,00% Truckpartner AS Bergen 100,00% 100,00% Arka AS Os 100,00% 100,00% Bergen Storbil Senter AS Bergen 100,00% 100,00% Ømi AS Sola 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom AS Os 100,00% 100,00% Rasmussen Ejendomme Danmark AS Viborg, Danmark 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 68 AS Os 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom Åsane AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4 AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4B AS Os 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 70A AS Os 100,00% 100,00% Karos Shipping AS Bergen 100,00% 100,00% Vaagebulk I AS Bergen 50,87% 50,87% Vaagebulk I KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk II AS Bergen 50,87% 50,90% Vaagebulk II KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk III AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk III KS Bergen 45,09% 45,09% Vaagebulk IV AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk IV KS Bergen 45,09% 45,09% Advanced Asset Management AS Os 100,00% 100,00% Konsernet eier og kontrollerer, direkte og indirekte, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk I KS, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk II KS, 50,10 % i Vaagebulk III KS og 50,10 % i Vaagebulk IV KS. Selskaper som er nystiftet i 2007 og der konsernet er en av stifterne Navn Vederlag Vaagebulk II AS Vaagebulk II KS Vaagebulk III AS Vaagebulk III KS Vaagebulk IV AS Vaagebulk IV KS Heiane 4 AS Heiane 4B AS Fjøsangerveien 70A AS Note 2 Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler - kostnader 3 selskaper endret i 2002 hovedpensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Noen ansatte er imidlertid igjen i den gamle ordningen. Forpliktelser for den ytelsesbaserte ordningen er aktuarberegnet pr i samsvar med NRS om pensjoner. Selskapets forpliktelser angående AFP er beregnet i samsvar med NRS om pensjoner pr Årets endring i AFP forpliktelser er resultatført i regnskapet. Det er benyttet en uttakstilbøyelighet på 12 %. Nivået på ytelsen er avtalens miniumsnivå fra år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til de ytelsesbaserte ordningene beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Det knytter seg ingen forpliktelse til den innskuddsbaserte ordningen. Det er selskaper i konsernet som er pliktig til å ha tjenestepensjonssordning etter lov om tjenestepensjon. De aktuelle selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av tidl opptj pensjoner Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser Estimert nåverdi av pål pensjons forpl pr Estimerte pensjonsmidler Ikke resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto overfinansiering/pensjonsforpl (+) Diskonteringsrente 5,50 6,00 Forventet lønnsøkn/pensjonsøkn/g-reg 4,50 3,00 Forventet avkastning 5,40 7,00 Forventet uttakstilb AFP 12,00 12,00 Note 3 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Styrehonorar Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Daglig leder lønn Annen godtgjørelse Lønn Styret Revisor: Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon I tillegg kommer andre tjenester Lån til ansatte Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte utgjør kr Lånene avdras over opptil 8 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene, og alle lån er sikret Lån til daglig leder, aksjonærer og styret Det er ikke gitt lån til daglig leder, aksjonærer eller medlemmer av styret. Note 4 Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Skip Bygninger Tomter etc. Transportmidler Driftsløsøre etc. Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats år år 5-8 år 5-15 år 14 15

9 Andre ikke avskrivbare driftsm. Goodwill Forskning og utvikling Varemerke Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats 5-10 år 10 år 10 år Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. Andre aksjer Sum anleggsaksjer Aksjer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmet Note 6 Varer Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans. Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost Varer for videresalg Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum varelager Note 7 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Note 8 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Sum Garantier Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld. Rep.avtaler Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for andre forpliktelser. Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld Varer Debitorer Fast eiendom Driftsmidler Skip Totallimit for konsernkonto er kr. 180 mill. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto, har kausjonert for forpliktelsen. Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Andre kortsiktige plasseringer i verdipapirer er vurdert til markedsverdi Selskap Bokført verdi Markedsverdi Andeler i verdipapirfond Sum Andre fordringer (anleggsmidler) Note 9 - Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen Korrigering skatt tidligere år Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller ( ) Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Garantiavsetninger ( ) ( ) Andre avsetninger ( ) ( ) Underskudd til fremføring ( ) ( ) Sum Utsatt skatt 22-28% Note 10 Egenkapital, aksjekapital mv Kapital 1/ Årets resultat Kursdifferanse (85.638) Minoritetsandel nye selskaper i konsernet Utgang minoritetsinteresser ( ) Kapital 31/ Aksjekapitalen består av A-aksjer pålydende kr. 90,- og B-aksjer pålydende kr. 90,-. Selskapets aksjonærer Eierandel Anne Sofie Invest AS... 25% PGR Invest AS... 25% Aksjonæren er representert i styret Svein Andreas Invest AS... 25% Rolf Arne Invest AS... 25% Aksjonæren er representert i styret Aksjonæren er representert i styret Note 11 - Investering i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Mandal Last og Buss AS, Mandal- Investor: Agder Motor Last og Buss AS eierandel 33,33% Balanseført verdi Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte Sogn Bilservice AS, Sogndal - Investor: Sogn og Fjordane Auto AS eierandel 50% Balanseført verdi Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte Transrep AS, Oslo - Investor: Arka AS eierandel 33,33% Balanseført verdi Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte...0 Note 12 - Salgsinntekter Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, shipping, samt investeringer i og drift av næringseiendommer. Pr. virksomhetsområde Forhandlervirksomhet Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy Leieinntekter Shipping Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Geografisk fordeling Norge Danmark Sum Note 13 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 14 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som reduserer denne risikoen pr Råvareprisrisiko Risiko for svingninger i råvarepriser sikres gjennom langsiktige avtaler om kjøp, samt inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i markedet

10 STRØMBERG GRUPPEN AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

11 STRØMBERG GRUPPEN AS Balanse STRØMBERG GRUPPEN AS Kontantstrømoppstilling Eiendeler, egenkapital og gjeld Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler /- Endring langsiktig fordring = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 Noter til regnskapet 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipp som anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for Note 2 Sammendratte poster Posten annen renteinntekt er slått sammen av: Rente på konsernkassakredittkonto Renteinntekter fra datterselskaper Renteinntekt skatt Sum annen renteinntekt Posten annen rentekostnad er slått sammen av: Rente på konsernkassakredittkonto Renter aksjonærer Rentekostnad skatt Renter datterselskap Sum annen rentekostnad Note 3 Virksomhetsområde Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern bestående av i alt 27 norske og 1 dansk datterselskap. Selskapets virksomhetsområde er i hovedsak lokalisert til Sør-Norge. Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v Aksjer i de norske datterselskaper er bokført til kostpris. Aksjene i Rasmussen Ejendomme Danmark AS er nedskrevet til kr ,-. avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Selskapet inngår i konsernet Strømberg Gruppen AS, og benytter de samme regnskapsprinsipper som konsernet. Regnskapsrinsippene er ellers omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Note 5 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 3 3 Godtgjørelse Daglig leder Styrer Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor for eks.mva Anskaffelses tidspunkt Forretnings kontor Eierandel/Stemmeandel Selskapsresultat Selskapets egenkapital Rasmussen Eiendom AS Industriveien % OS Rasmussen Ejendomme Danmark AS Viborg 100% DKK DKK Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet endret i regnskapsåret 2002 pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Selskapet har følgelig ingen pensjonsforpliktelser. Pensjonspremie er kostnadsført under lønnskostnader med kr Det er 3 personer som er tilsluttet selskapets pensjonsordning. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonssordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 7 Varige driftsmidler Ikke avskrivbart inventar Datautstyr Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk. avskrevet Bokført verdi Årets ordinære avskrivning Ordinær avskrivning i % 20% Note 8 Øvrig langsiktig gjeld Beløpet gjelder innlån fra morselskapets aksjonærer. Lånet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrenten for ekstra skatt på renter av lån. Note 9 Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Selskapet har på vegne av Rasmussen Ejendomme Danmark AS stilt sikkerhet for lån på DKK 2 mill. Selskapet kausjonerer solidarisk for konsernkonto med totallimit millioner kroner Note 10 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Nedenfor er gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28% Midlertidige forskjeller pr. 31/12 er knyttet til: Driftsmidler Netto negative forskjeller Utsatt skattefordel Note 11 Bundne midler Innskudd bankkonto skattetrekk utgjør kr Note 12 Egenkapital Aksjekapitalen består av A-aksjer pålydende kr. 90,- og B-aksjer pålydende kr. 90,-. Det er bare A-aksjene som har stemmerett Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 13 Aksjonærer Selskapets aksjonærer er: Eierandel Anne Sofie Invest AS 25% PGR Invest AS 25% Svein Andreas Invest AS 25% Rolf Arne Invest AS 25% Note 14 Mellomværende konsernselskap I posten kundefordringer inngår fordring på datterselskap I posten andre fordringer inngår fordring på konsernbidrag I posten annen kortsiktig gjeld inngår skyldig konsernbidrag I posten leverandørgjeld inngår gjeld til datterselskap Note 15 Annen kortsiktig gjeld Oppgjørskonto mva Avsatt ferielønn Påløpende rentekostnader (58.345) Skyldig konsernbidrag Note 16 Finansiell markedsrissiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. ARKA- Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS Industriveien OS Advanced Asset Management AS Industriveien OS Trucknor AS Fjøsangerv. 70 A Bergen 100% % % Skattekostnadene i resultatregnskapet består av: Betalbar skatt Endring utsatt skatt (3.084) (2.652) Årets skattekostnad Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som reduserer denne risikoen pr Truckpartner AS Fjøsangerv. 70 A Bergen Karos Shipping AS Fjøsangerv. 70 A Bergen 100% % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34

ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34 ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34 Strømberg Gruppen AS har vært gjennom en stor omstilling og vekstprosess de siste fem årene. Dette har skjedd gjennom kontinuerlig forbedring, benchmarking samt

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer