Klart for ny rekord-turnering!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klart for ny rekord-turnering!"

Transkript

1 Norway Cup 2003: Klart for ny rekord-turnering! Les mer om: Bjørn Tore Lie blir 60! (side4-5) Info fra avdelingene (side 6-12) Mannskapslistene (side 13-16) Nyhet i Norway Cup: Workshop 2003 (side 17)

2 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo VISE FORMANN: Kate Hege Nielsen Pareliusveien 38, Oslo ØKONOMI: Peter Vodrup Olav Nygards veg 212 B, 0688 Oslo SEKRETÆR: Hilde Berg Jomfrubråtvn. 76D, 1179 Oslo UTDANNING: Frode Stenvik Vardeveien 22B, 1182 Oslo VARAMEDLEM: Rita Møllberg Vingolf 2A, 1170 Oslo VARAMEDLEM: Terje Haugseth Steinhammerveien 13, 1177 Oslo HOVEDSTYRET = AU + GRUPPEFORMENN: TURNERINGSLEDER NORWAY CUP: Marianne Øgaard Bergh Einerveien 9, 1178 Oslo FOTBALL: Jo Evensen Heiasvingen 39, 1177 Oslo BANDY: Odd Arntzen Ekebergveien 149, 1177 Oslo FRIIDRETT: Jostein Haraldseid Olleveien 30, 1182 Oslo HÅNDBALL: Henning Stordal Utsynsv. 3C, 1176 Oslo ORIENTERING: Eldar Børsum Kirkeåsveien 8 A, 1178 Oslo SKI: Jarle Sundelin Skogholtveien 17A, 1178 Oslo DAMER ELITE: Odd Solli Postdamvn. 12 B, 1164 Oslo BKS ÆLDRES: Odd Solli Postdamvn. 12 B, 1164 Oslo BSK BEDRES: Anne Borglin Solveien 136A, 1169 Oslo BSK-KONTORET Frode Kyvåg, Trond Eriksen, Line Bergersen, Tina S. England Karstensen, Vaclav Pletanek, Lucy Thoresen, Anita Hougen, Frank-Otto Kristiansen. Telefon , telefax E-post: Postadresse: Postboks 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo. Besøksadresse: Lambertseterveien 2, Kastellet BSK-POSTEN - medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Journalist: Vaclav Pletanek, Lambertsetervn.2, Kastellet; tlf.: , e-post: faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: , I redaksjonen: Bandy: Odd Arntzen, , Fotball: Gro Kristoffersen, Friidrett: Per Gammelgård, , Håndball:Anne Borglin, , Orientering: Eigil Wekre, , Ski: Frode Viste, , Håndball kvinner elite: Kjersti Rønholt Neste nummer - Neste nummer kommer i september Deadline for innlevering av saker og bilder: 10. september Positiv holdning i sognet Som arrangør setter vi i Bækkelagets Sportsklub stor pris at befolkningen i sognet år for år viser tålmodighet og gjestfrihet overfor alle de som deltar i Norway Cup. Uten denne positive holdningen hadde turneringen aldri kunnet utvikle seg til verdens største for fotballspillende ungdom. Det kommer ca s deltakere og deres familier til årets turnering. Det er en fin ungdom som vet å oppføre seg ordentlig. De kommer til oss med idrettsglede som basis og med ønske om utfordringer, spenning og uforglemmelige opplevelser. Vi mener at arrangementet bidrar til å gjøre livet på Ekeberg/Bekkelaget rikere på opplevelser også for beboere. Det at Norway Cup stadig vokser og utvikler seg videre skal vi først og fremst takke den store staben av frivillige og medhjelpere for. År for år stiller de opp klare til frivillig innsats for fellesskapet. Vi nærmer oss et utrolig tall på 1100 medlemmer som har meldt seg til innsats under Norway Cup. Tenk at klubben vår som har ca.1700 medlemmer er i stand til å mobilisere til en så enorm frivillig innsats midt i ferietiden. Det er det ikke mange idrettsklubber i Norge forunt. Denne frivillige innsatsen, som representerer ca dugnadstimer, sikrer inntekter til BSK. Samtidig knyttes miljøet og fellesskapet i klubben tettere sammen. Dermed kan vi legge forholdene til rette året rundt i et trygt idrettsmiljø for ungdommen i vår bydel. Det er ikke mulig å arrangere verdens største fotballturnering uten solide sponsorer. Vi har gleden av å ha en stabil sponsorfamilie på ca. 40 medlemsbedrifter, i tillegg til mange ideelle organisasjoner. De er med oss ikke minst takket være Norway Cups brede verdigrunnlag. Vi er kjent for Det fargerike fellesskapet som vi startet allerede i 1979, som bidrag til økt forståelse og respekt på tvers av kulturforskjeller, kampen mot vold og rusmidler og en mangeårig innsats på å bedre ungdommens oppvekstvilkår. Vi ønsker å takke Oslo kommune som i år har bidratt med økt støtte til Norway Cup. Vi ser på det som en verdifull bekreftelse fra Oslo Kommune på turneringens betydning for hovedstadens velferd og næringsliv. Vi takker også flere involverte statlige departementer som bidrar som støttespillere i vårt samarbeid mot utlandet, og gjør det mulig for oss å arrangere en så mangfoldig og kulturrik turnering. Til slutt vil jeg rette oppmerksomheten mot finaledagene fredag og lørdag som også i år går på Ekeberg. Vi ønsker flest mulig spesielt velkommen lørdag 2.august. Vi håper det blir en stor familiefest og en verdig avslutning på årets arrangement. Jeg ønsker alle en god sommer og vel møtt til Norway Cup 2003 Marianne Øgaard Bergh, leder TurneringsstyretNorway Cup

3 Flere nyheter og flere lag Marianne Øgaard Bergh er i sitt fjerde år som leder av Turneringsstyret i Norway Cup. Etter jubelåret i fjor, da det strømmet inn med ros fra idrettsledere, toppolitikere og aller viktigst fra deltakere, så hun temmelig nøkternt fram til årets turnering. Det er vanskelig å bli best ever hvert år. Men den store interessen og antall påmeldinger til Norway Cup 2003 overrasket oss alle. Det er den hyggeligste tilbakemeldingen vi som arrangører kan få. Vi har flere lag enn noen gang med i kampoppsettet, nemlig Det blir flere kamper, flere som skal overnatte og bespises, og det krever enda bedre innsats fra vår arrangørstab, sier Marianne Øgaard Bergh. Vi lar lederen i Turneringsstyret fortelle om nyheter, samarbeidspartnere, salgsteltet og litt om hemmeligheten bak suksessen Norway Cup: Nye lag og nye baner Vi tar i år i bruk for første gang banene på Voldsløkka fordi det foregår utbygging av banene på Valle Hovin der vi spilte i fjor. Hvert år tilføres Det fargerike fellesskap nye lag og gjester. For første gang i Norway Cups historie skal et lag fra det krigsherjede Afghanistan delta i turneringen. Aftenposten skrev for noen uker siden at Norway Cup bryter nye barrierer på vei mot fred i Midtøsten. Avisen omtalte den glade nyheten at et sammensatt palestinsk-israelsk lag skal delta i Norway Cup Det er Johann Olav Koss og organisasjonen Right to Play som står bak prosjektet. De siste årene har vi hatt et meget godt samarbeid med kinesiske idrettsmyndigheter og flere lag og kulturgrupper har vært på besøk i Norway Cup. I år må vi dessverre ta en pause i samarbeidet på grunn av SARS-epidemien, men vi håper å kunne ta i mot kinesiske lag og fortsette det spennende samarbeidet neste år. Norway Cup har hele tiden utviklet seg og det kommer nye overraskelser hvert år. Hva er nytt i år? Helt nytt i år er Workshop en som foregår gjennom hele uka i KFUM-hallen. Her har trenere, lagledere, spillere og resten av Norway Cup-familien sjansen til å treffe og høre på noen av de fremste fagekspertene innen norsk og internasjonal idrett, og fotball og ungdom spesielt. Alle får nå sjansen til å tilegne seg ny kunnskap som man får bruk for i hverdagen i sitt lokale idrettsmiljø. Fagfolk fra Norges Fotballforbund med president Per Ravn Omdal i spissen holder fordrag over spennende temaer. Landslagsleger og fysioterapeuter fra Norsk Idrettsmedisinsk Institutt foreleser om forebygging og behandling av idrettsskader. Organisasjonen MOT er til stede med innslag om verdier og holdninger. Dette nye tilbudet er selvfølgelig gratis for alle. Kulturscenen/ Verdileverandører Vi følger opp suksessen fra i fjor og satser enda sterkere på Kulturscene. Deltakerne kommer til å legge merke til årets utgave av Kulturscenen som får en sentral plass på Ekebergsletta. Der blir det underholdning i ca. tre timer hver dag. I turneringsledelsen er vi opptatt av at vi i atskillig større grad bør synliggjøre mangfoldet i Norway Cup overfor deltakere og publikum og satsing på en egen kulturscene på Ekeberg med kulturbidrag fra deltakende lag er et ledd i dette. Nytt i år er at vi forsterker samarbeidet med organisasjonen MOT som har knyttet til seg flere artister og toppidrettsutøvere som vil besøke Ekebergsletta. MOT står også bak arrangementet av Åpningsshowet på Ballsletta som igjen blir arena for både de etablerte og kommende popstjerner. MOT er blitt en mer aktiv del av Norway Cups verdiprofil. MOT er i likhet med Norway Cup opptatt av ungdommens oppvekstvilkår. Samtidig fortsetter vi samarbeidet med Plan, en humanitær organisasjon hvis visjon og måte å drive bistand på passer godt inn i fotballturneringens overordnede verdigrunnlag. Data Det som nok har størst arrangementmessig betydning, men som i første omgang kanskje ikke bli lagt merke til, er vårt samarbeid på områder som data og kommunikasjon med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF). Norway Cup blir brukt som modell. I praksis betyr det at man i løpet av turneringen skal teste en rekke spennende tilbud til lag og deltakere. Tilbudene omfatter bruk av mobil og internett. Avtalen mellom Norway Cup og NIF vil få en stor betydning for hele Idretts-Norge. Her er vi med på å utvikle fremtidens løsninger for idretten. Med i dette samarbeidet er også store betydningsfulle partnere som Telenor, Hewlett- Packard, Microsoft, Cisco og n3sport. Salgsteltet Vi har tegnet en avtale med Gresvig Detalj AS som skal drive salgsteltet i Norway Cup-uka i de tre neste årene. Det er en god avtale som sikrer en solid drift av det populære salgsteltet. Jeg synes jeg må si litt om teltsaken og den omtalen den har fått i media. Bladet Kapital har kommet påstander om Norway Cup som vi har avkreftet. Leder av det uavhengige granskingsutvalget Svein Erik Stiansen slår også fast at Kapitals påstander mangler dokumentasjon. Som antydet finnes det selvsagt ikke svarte penger ei heller underslag i Norway Cup. Dessverre fikk vi i fjor en situasjon hvor tidligere avtalepart ikke gjorde opp for seg og derved påførte Norway Cup / BSK tapte inntekter. Vi er glade for den konklusjonen som granskingsutvalget kom fram til. Vi bør alle trekke lærdom av denne saken og nå se framover. Kontinuitet er hemmeligheten Vi i turneringsledelsen er valgt for å arrangere, videreutvikle og sikre fremtiden for Norway Cup. Vi ønsker ikke bare å gi ungdommen mulighet til å ufolde seg ute på fotballbanen. Vi vil bidra til ungdommens bevisstgjøring i forhold til miljøet, rusmidler, vold og det flerkulturelle samfunn som vi allerede er langt på vei inn i. Det sentrale stikkord i Norway Cups suksess er kontinuitet. Jeg tror suksesskriteriene er å skynde seg langsomt fremover og kontinuitet og stabilitet i ledelsen og samarbeidspartnere. Vi ser det derfor også som svært viktig at vi nylig har fornyet flerårlige avtaler med de største sponsorene våre, Coop, Coca Cola og Scan Trade / Umbro. Vi tenker oss at den nye avtalen med Norges Idrettsforbund vil bli langsiktig. I vår tid er det vanlig med hyppige utskiftinger i verv i idretten, men i Norway Cup har vi klart å beholde kontinuitet. Men noen utskiftninger blir det og i år hilser vi en ny leder for bespisning, Vibeke Spolén Erstad, og ny leder for innkvartering, Rolf Fjeld, velkommen i turneringsledelsen. Vi gleder oss til å ta i mot gjestende lag og til at BSK-posten 3

4 Bjørn Tore Lie blir 60 år Et liv med idrett og BSK Fem dager etter at Norway Cup 2003 er over blir Bjørn Tore Lie 60 år. Etter 45 års innsats for idretten ser han avslappet tilbake og sier: Jeg har hatt mange verv og jobbet med svært mange mennesker og jeg har på følelsen at jeg ikke har blitt ordentlig uvenner med noen. I sin anbefaling til Hedersprisen fra Oslo Idrettskrets skriver generalsekretær Børre Rognlien blant annet følgende om Bjørn Tore Lie: Med sin lavmælte form og uangripelige integritet blir han lyttet til når han tar ordet. De som kjenner Bjørn Tore og som har arbeidet sammen med ham omtaler ham i liknende vendinger: En mild autoritet, en mann som nyter respekt. Spør du ham om hvor mange timer han har brukt på frivillig innsats innen idretten i løpet av disse årene, blir Bjørn Tore litt overrasket over spørsmålet. Ja det hadde vært moro å få en oversikt over det, sier Bjørn Tore. Så kommer han med et tall han har klart: Jeg har vært speaker, først og fremst på håndballkamper, men også i Norway Cup. Her om dagen regnet vi på det og fant ut at hvis jeg slår sammen den tiden jeg har agert som speaker så har jeg pratet sammenhengende døgnet rundt i tre måneder. Angrer ikke Bjørn Tore har holdt på med idrett i 45 år, han har vært leder i Hovedkomiteen i Norway Cup i sju år, medlem av Hovedkomiteen i 14 år, han har vært leder og medlem av en rekke komiteer og utvalg. Her kan man ikke regne i timer, heller ikke i dager. Vi ender med år som beste illustrasjon. Bjørn Tore har brukt ca. 12 av sine snart 60 år til innsats for idretten. Det meste av tiden for Bækkelagets SK. Og nå angrer du fordi du kunne ha brukt tiden til noe annet Nei, jeg angrer overhodet ikke. Jeg har fått mange venner og bekjente gjennom idretten. Den yngste formannen Bjørn Tore Lie kom inn i BSK i Som 14-åring i 1957 spilte han håndball sammen med noen klassekamerater fra Bekkelagets skole. Da lå handballen i BSK nede. Vi dannet et småguttelag. Samtidig spilte jeg fotball fram til junioralderen. Etter det ble det bare håndball. Jeg holdt på opp til A-lagsnivå til jeg var 25 år. Men så sluttet jeg fordi jeg syntes det var mer gøy å administrere og også dømme. Jeg ble forbundsdommer da jeg var 24 år. I 1966 ble jeg formann i BSK. Da var jeg 23 år og det er fortsatt den desidert yngste formannen som noen gang ble valgt i BSKs På Oslo Idrettskrets ting 14.juni ble Bjørn Tore Lie tildelt kretsens med diplom. Fra venstre: Leder i OIK Rolf Nyhus, Bjørn Tore Lie og historie. Jeg tror ikke det kommer til å bli slått, ikke i vår tid, forteller Bjørn Tore. Men du vekket en viss oppsikt allerede i 1959! Det var det året da BSK ble 50år. Jeg var 16 år og mente at det måtte passe veldig fint til jubileet å ta bort æ i klubbnavnet Bækkelagets Sportsklub og begynne å skrive Bekkelagets, og med to B-er, Sportsklubb. Jeg var så naiv at jeg tenkte dette bare var en formalitet. Så skjønte jeg at medlemmene ikke ville ha det fordi det var tradisjoner rundt det. Jeg kunne selv ikke stemme for forslaget fordi jeg var under 17 år og uten stemmerett. Forslaget fikk bare ni stemmer og ble forkastet. Men nå vil jeg ikke foreslå det selv en gang. Derimot vil jeg fraråde sterkt å gjøre endringene i klubbnavnet, ler Bjørn Tore. Men stemmer det at det har vært et bedre samhold blant klubbmedlemmene og at man følte sterkere lojalitet overfor klubben da enn nå? Ja, helt klart, fastslår Bjørn Tore uten å nøle. Jeg har sittet til sammen 20 år i Hovedstyret. I 60- og 70-årene var det fortsatt slik at alle kjente alle i klubben. Man brydde seg om hverandre. Folk satt i verv mye lenger, både 8 og 10 år i verv i BSK. Sånt er det ikke nå lenger. Nå er man innom mens man har unger i klubben i et par, tre år og så er folk vekk igjen. Dette er ikke noe spesielt BSK-fenomen. Slik er det i de aller fleste norske klubber. Det er en dramatisk utvikling, mener Bjørn Tore Lie. 4 BSK-posten

5 høyeste utmerkelse, Oslo Idrettskrets Hederspokal leder i Oslo Håndballkrets Leiv Ragnar Enger. Hvordan har klubbens holdning til å drive toppidrett utviklet seg? BSK har satset på å ha gode utøvere så lenge jeg kan huske. Det er ikke noe nytt. Vi hadde friidrettsutøvere på landslaget, gode skiløpere, gode o-løpere, vi prøvde å få bandylaget opp i toppdivisjonen, håndballen gikk opp i landets øverste divisjon i Men denne satsingen var mye tuftet på utøvere som bodde i Bækkelaget-området. Da vi hentet en håndballspiller fra Lambertseter, var det i seg selv en milepæl. Den lokale tilknyttingen er helt sprengt. Og utviklingen går veien som åpner for at utøvere fra omtrent hele verden er med i klubben, sier årets jubilant. Vil du si at det er vanskeligere å påta seg verv og være leder i klubben nå enn for 30 år siden? Grunnen til at jeg svarer ja til det er at pengebegjæret er mye større. Med kontraktforhandlinger og krav fra utøvere. Det er en helt annen verden. Det er ikke så mye endringer ellers, men akkurat det der, de økonomiske goder og i tråd med det også jakten på sponsorer som gjør næringslivet så viktig for idretten, alt det har endret oppgavene og rollen for klubbledere. I 70-årene var det ikke en gang lov å ha reklame på draktene. Det er en voldsom endring på forholdsvis kort tid. Så sent som i 1988 hadde vi ikke en eneste spillerkontrakt på håndballaget. Vi hadde kontrakt med treneren som fikk en viss kompensasjon, men ingen av spillerne. Det eksploderte like etterpå, i slutten av 80-tallet, forteller Bjørn Tore. Er det noen i BSK som du personlig setter spesielt høyt? Det blir selvsagt veldig urettferdig å fremheve bare en, men jeg vil likevel nevne Rigmor Andresen. Jeg har kjent henne siden hun var 37 år. Da oppfattet jeg henne som velvoksen, men jeg ser i dag hvor mye ungdommelig pågangsmot hun fortsatt har som 81-åring. Rigmor har gjort en uvurderlig innsats for klubben, mener Bjørn Tore. Norway Cup-leder i 7 år Jeg har vært leder av Hovedkomiteen i Norway i sju år. Det er ingen som har vært lenger i den funksjonen. I Norway Cup har jeg møtt idrettstopper fra hele verden, FIFA-presidenter sir Stanley Rous og Joao Havelange, Pelé, Kevin Keegan, samt toppolitikere som Gro Harlem Brundtland. Jeg var med helt fra starten i Norway Cup. Det var Fred Johnny Osthers ide, men han hadde tre-fire mann rundt seg og jeg var en av dem. Jeg gikk ut av ledelsen i Norway Cup i 1988 da jeg ble ansatt i Oslo Idrettskrets fordi jeg mente det var uforenlig å ha en posisjon i Norway Cup og samtidig være sentral i Oslo Idrettens Hus og eventuelt forhandle med Norway Cup. Det har noe med posisjoner og hatter å gjøre. Når ble Norway Cup akseptert og etablerte seg som det store idrettsarrangementet det er i dag, og omtalt som en samfunnsinstitusjon? Det utviklet seg gradvis. Men det store gjennombruddet kom med Frode Kyvåg. Han skal ikke ha æren alene, men avgjort hovedæren for å ha bygget turneringen opp til en idrettsbegivenhet som nyter respekt og anseelse i hele landet og i utlandet. På 80-tallet fikk man besøk av samfunnstopper, toppolitikere og den øverste ledelsen i norsk og internasjonal idrett. Alle var der og Norway Cup fikk allmenn aksept og anerkjennelse. Det hadde mye med den brede profilen som Frode la opp til å gjøre. Det at fellesskapsfølelsen ikke er så sterk i klubbmiljøer er ikke et BSK-fenomen. Det gjelder hele idretts-norge og for så vidt hele samfunnet. Men BSK er heldig fordi klubben har Norway Cup som i en viss grad bidrar til å smelte medlemmene sammen. Det er ikke nok, men det er veldig positivt for miljøet, understreker Bjørn Tore Lie. BJØRN TORE LIE Født: Innmeldt BSK: Sivil: Lærer i grunnskolen (Artium Lærerhøyskole 1965) Tillitsmann Lærerlag Forlagsredaktør (idrettsfag) Daglig leder Oslo Håndballkrets fremdeles Aktiv: BSK fotball: - smågutt- guttelag - jr. lag BSK håndball: alle aldersbestemte lag og A-Iag BSK - (unntatt håndball) Startet i 1961 med verv i klubben: Valgkomiteen 7 år Redaktør BSK posten 6 år BSK-formann ( ) 3 år Oslo Cup - var med fra starten i 1965, og i alle 6 turneringer. Norway Cup - var med fra starten i fra 1972, medlem av turneringsledelsen 14 år hvorav turneringsleder 7 år Hedersbevisningskomiteen 8 år Lovkomiteen formann 10 år (fremdeles) Redaksjonskomiteen BSKs jubileumsbøker Mottatte Hedersbevisninger i BSK: Bronsemedalje med diplom i 1964 Sølvmedalje med diplom i 1968 Gull / Æresmedlem i 1979 Hedersbevisning Oslo Idrettskrets (OIK) Hederspokal m/diplom, OIKs høyeste utmerkelse, 2003 BSK håndball I styret som styremedlem, sekretær, viseformann, jr. oppmann fra , formann og Trener- oppmann Uttallige lag i aldersbestemte klasser samt Elitelag-herrer (NM-mester 1971) Speakertjeneste på klubb, krets og forbundsplan: i 30 år i forskjellige håndballhaller, hvorav 50 hjemmekamper for BSK, eliteserieserie og e- cupen, alle håndballkamper i Oslo Spektrum, så som landskamper, NM-finaler og 2 VM-finaler (1993 og 1999). Oslo håndballkrets Dommeraspirant i 1960 Kretsdommer i 1962 UK-medlem i 1964 (10 år) UK-formann i 1974 Styremedlem - kretsstyret i 1975 (3 år) Styreformann kretsstyret i 1979 (3 år) Norges Håndballforbund Varamedlem i forbundsstyret 3 år Medlem av seriekomiteen 4 år Medlem av domsutvalget 6 år Medlem av valgkomiteen, formann i skolekomiteen og en rekke utvalg. Forbundsdommer 1967; har dømt NM-finale, eliteseriekamper og landskamper Norske Idrettsleder-Veteraner - opptatt 2003 BSK-posten 5

6 Grønt avspark på Norway Cup Norway Cup har som mål å fremstå som et miljøvennlig arrangement også i år 2003 Ansvar fortsatt på topp Norway Cup har erkjent sitt ansvar for miljøet og prosjektet Grønt Avspark har følgende målsetninger: Redusere belastningen på naturen Øke miljøbevisstheten og skape positive holdninger hos deltakere og publikum Gå foran som er godt eksempel for andre idrettsklubber og arrangementer Miljøprofil under Norway Cup 2003 Å motivere alle aktører og jobbe med holdningsskapende arbeid når det gjelder miljø er fortsatt et prioritert tiltaksområde. Norway Cup vil appellere til en mer miljøvennlig profil blant sponsorene og stille krav om å undertegne en miljøkontrakt. Transport Under årets turnering vil transport være et høyt prioritert område. Norway Cup fortsetter å oppfordre deltakere og publikum til å la bilen stå og ta buss, trikk eller sykle til arrangementet. Reiser du kollektiv så følg med på plakatkampanjen på Oslo Sporveier AS. Det vil være mulig å leie sykler på Ekebergsletta i tillegg blir det satt opp sykkelstativer så det er mulig å parkere sykkelen forsvarlig. Vær lur tenk retur! Norge er enestående på innsamling av drikkekartong. Gamle drikkekartonger blir resirkulert og får nytt liv som permer, notisblokker og gratulasjonskort. Norway Cup oppfordrer alle deltakere til å brette melkekartonger under frokosten på innkvarteringstedene. Miljøvennlig innkjøp Norway Cup fortsetter å stille krav til sine leverandører og velger produkter som bærer et miljømerke. Avfallsreduksjon Å kildesortere på et så stort arrangement som Norway Cup har vist seg å være både vanskelig og krevende. I tillegg kan det være veldig demotiverende hvis alt likevel havner i samme søppeldunk. Norway Cup jobber derfor med å innfører bedre sorteringsordninger og forsetter som i fjor med å skille ut papir/papp og drikkekartong fra resten av avfallet. Norway Cup oppfordrer alle til å ta ansvar og benytte de oppstilte søppeldunker. Målet er i tillegg å begrense søppelmengden ved å bruke storforpakninger i stedet for engangsprodukter flere steder på arrangementet. Naturopplevelser For å legge et godt grunnlag for miljøengasjement hos barn og unge er det viktig å gi dem gode naturopplevelser. Under årets arrangement vil Norway Cup profilere naturvennlige aktiviteter. Røykfritt på sidelinja I år som i fjor er det røykfritt på sidelinja. Verdens helseorganisasjon har satt temaet tobakksfri idrett på dagsorden. Det internasjonale fotballforbundet FIFA støtter røykfri fotball. I sommer samles barn og unge på Ekebergsletta til verdens aller største fotballturnering. Og kampanjen Røyfritt på sidelinja håper på like stor suksess som i fjor. Det ser ut som folk tar oppfordringen, og det er vi veldig fornøyde med, sa kampanjesjef Janne Oftedal til Norway Cup på nett i fjor. Røyking og idrett hører ikke sammen. Med tobakksfri idrett menes at det ikke skal brukes tobakk eller reklameres for tobakk på et idrettsarrangement, og ingen skal utsettes for passiv røyking. De fleste klubbene i den norske eliteserien i fotball har nå røykfrie soner på tribunene, på Stavanger stadion er det helt røykfritt, og røykfrihet i idretten er inkludert i verdigrunnlaget til Norges idrettsforbund. Fra 27.juli til 2.august vil ca barn og unge tilbringe mange timer på og ved siden av fotballbanen. Trenere, lagledere, foreldre og andre er viktige rollemodeller for unge spillere. Norway cup bør være en arena der barn og unge slipper å forholde seg til et produkt som bryter ned mye av det positive fotballen står for. Derfor er det røykfritt på Ekebergsletta i år. Det er ikke meningen å få alle de voksne til å slutte å røyke helt, men heller at de slutter å røyke foran alle barna. Voksne er rollemodeller, og barn og unge følger etter det de voksne gjør. De voksne påvirker kanskje ikke bevisst, men de gjør det uansett. Derfor er det veldig fint å se at de voksne virkelig har skjerpet seg, og kuttet ned røykinga på sletta. De få jeg har observert med røyk i hånda, har enten gjemt seg litt bort, eller vært på vei til bilen og bort fra området, mente kampanjesjefen Janne Oftedal. Pressemelding fra Kontrollkomiteen i Bækkelagets Sportsklub Ordinær generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub 23.mars 2003 besluttet å oppnevne et uavhengig granskingsutvalg for å granske forholdet rundt kontrakten knyttet til salgsteltet i Norway Cup. Utvalget har på medlemsmøte i Bækkelagets Sportsklub 16.juni 2003 fremlagt sin rapport. Rapporten slår fast at ingen ansatte eller tillitsmenn i klubben har utøvd økonomisk utroskap eller mottatt personlige fordeler. Granskingen har også konstatert at ryktene om skjult omsetning langt utover det regnskapsførte ikke medfører riktighet. Konklusjonen i rapporten tar for øvrig opp at det har vært svakheter i rutinene med oppfølging av kontrakten knyttet til salgsteltet i Norway Cup. Klubbens Hovedstyre vil behandle dette på ordinær måte. Oslo 17.juni 2003 Kontrollkomiteen i Bækkelagets Sportsklub OBS! Rapporten lagt ut til gjennomsyn på BSK/ Norway Cup-kontoret Rapporten fra det uavhengige granskingsutvalget er til gjennomsyn på BSK/ Norway Cup-kontoret, Lambertseterveien 2, 1160 Oslo. Det er kun medlemmene i Bækkelagets Sportsklub, mot fremvisning av gyldig medlemskort, som har anledning til å lese granskingsutvalgets rapport. Det er ikke anledning til fysisk å ta med seg rapporten ut av BSK/ Norway Cups lokaler. Det er også lagt ut en liste der de BSKmedlemmene som ønsker å lese rapporten skal registreres ved navn. Ved å undertegne denne listen forplikter medlemmene seg til ikke å ta kopier eller fotografere granskingsutvalgets rapport. BSK/ Norway Cup-kontoret i Lambertseterveien er åpent mandag til fredag fra til MERK! Kontoret er stengt fra onsdag 23.juli til og med 4.august, grunnet arrangementet av Norway Cup BSK-posten

7 TRAFIKKAVDELINGEN: Sykkel på Ekebergsletta! Som vanlig er trafikkavviklingen en stor utfordring i Norway Cup-uka. 40 personer jobber i trafikkavdelingen. Spesielt åpningsdagen søndag vil lokke mange tilskuere til Ekebergsletta. Stor pågang på parkeringsplasser er det også på ettermiddagene i turneringsuka. Besøkende bør så langt mulig bru-ke sykkel, eller ta seg en spasertur. Parkeringsarealene er svært begrensede, og store deler er reservert tilbusser. Avgift Også i år vil det bli avgiftsparkering. Prisen blir kr. 30,-, og da kan våre gjester -parkere fritt i ett døgn. Det vil da også bli mulig å kjøre ut og inn igjen på parkeringsplassene uten å betale på nytt. Ukeskortet koster kr. 150,-. Men: Reis kollektivt! Bomstasjonen ligger midt på Ekeberg-sletta, med de problemer det medfører -planlegg turen til Ekeberg! Det er ikke mulig for funksjonærer å parkere privatbilen i skolegården på Ekeberg skole. Positivt Turneringens sjåførstab er på rundt ti personer, og Norway Cup disponerer til sammen 30 biler. Det å kjøre Norway Cup-bil er en a-svarsfull jobb. Bilene med sine spesielle dekorasjoner skal utmerke seg positivt i trafikkbildet. Trafikkavdelingen tar seg også av kontakten med politiet. Norway Cup har avtale med Manglerud politistasjon om vakthold og andre tjenester som utføres av politifolk under åpningen, under hele turneringen og ved finalene. Cato Løken, trafikksjef Sponsorer støtter turneringens verdiprofil Sponsorbudsjettet til Norway Cup 2003 er på ca. 10 millioner kroner, derav 5 mill. i kontanter. Det er markedssjef Trond Eriksen godt fornøyd med. Men han ser mange utfordringer. Samtidig med starten på turneringen kommer spørsmålene fra media: Er ikke det galt å la kommersielle sponsorer prege en turnering for ungdom slik Norway Cup gjør? På dette svarer Eriksen: La oss si det rett ut: Uten sponsorer hadde det ikke vært noen Norway Cup. Vi har ingen rik onkel med ti millioner til overs. Men vil myndighetene gå inn med tilsvarende beløp, så er det en annen diskusjon. Foreløpig har vi ikke hørt noe, konstaterer markedssjefen. Dessuten gir flere av våre sponsorer et viktig bidrag til Norway Cups verdigrunnlag. Så har for eksempel tannbørsteprodusenten Jordan i år finansiert reiseutgifter for det sammensatte israelsk-palestinske laget Peace som stiller opp under FN-flagget. Hva med det kommersielle presset på ungdommen på Sletta? Ingen av våre sponsorer selger noe på sine stands. De satser på å skape opplevelser for ungdommen, konkurranser, give aways. Aktivitetene blir bare større. Nå nytter det ikke lenger med å kaste 100 sukkertøybiter til de som flokker seg rundt standene, mener Trond Eriksen. Han nevner flere sponsoraktiviteter som de fleste sponsorene har forberedt til årets turnering. Blant disse er If, Coca Cola, TV 2, Coop og Telenor Mobil. DnB er til stede med sine minibank-automater. Norway Cups sponsorfamilie er på 40 sponsorer. Vi ser nå på sponsoratene med inndeling i fire grupper: Generalsponsor-gruppe Hovedsponsor-gruppe Sponsor-gruppe Leverandør-gruppe BSK-posten 7

8 Norway Cup, et minne for livet! Deltakerne skal ha det hyggelig også utenom kampene. Organisasjonsavdelingen har ansvar for å legge forholdene til rette slik at deltakernes fritid bidrar til opplevelsen av turneringen, Vennskap og fargerikt fellesskap skal prege både det idrettslige og aktivitetene utenom banen. Gjensidig toleranse og respekt legger grunnlag for vennskap og hyggelig omgang. Denne utgaven av BSK-posten henvender seg til medlemmer av BSK, deltakere i Norway Cup og ikke minst til folk som bor på Ekeberg/Bekkelaget. Vi ber våre deltakere om forståelse for distriktet, hvor mange mennesker har sitt hjem. Det er klart at det er en påkjenning å få unge mennesker på besøk en hel uke! Deltakerne må respektere folk, deres eplehager og grøntanlegg. De må forstå at de ikke er alene på T-baner og Oslo Sporveisbusser. Reis dere for voksne folk som skal til og fra arbeid! Oslo-folk og beboere på Ekeberg vil forhåpentligvis på sin side vise tå1modighet med våre unge deltakere. Vi håper de innser hva Norway Cup betyr for ungdommen og for vår by. Vi håper de hjelper Norway Cup-arrangøren med å gjøre oppholdet i Oslo så fint som mulig. Vi oppfordrer publikum til å komme til Ekeberg og de andre banene for å se barn og ungdom i aksjon med fotballen og se ekte livsglede! Knut Larsen Leder organisasjonsavdelingen Dette skjer i Norway Cup-uka: HOVEDARRANGEMENTER: Søndag 27.7.: Åpningsshow på Ballsletta kl innmarsj starter k l Oppmøte til innmarsj kl på hjørnet av Ekebergvn. og Erlandstuvn. MOTTAKELSE I OSLO RÅDHUS ONS. 30. JULI kl Oslo kommune gjør stas på Norway Cup og inviterer til mottakelse i byens storstue - Rådhuset. Underholdning og taler! Invitasjoner blir sendt ut til klubbenes hovedledere. ROLF HOFMO TIL MINNE Ved bautaen av Ekebergfeltets «far», Rolf Hofmo, vil Norway Cup hedre hans minne med friske blomster hele turneringsuka. Blomstene skal være et synlig bevis på vår takknemlighet overfor denne kjempen. Vi vet hvilken innsats han gjorde, bl a for bevaring av Ekebergfeltet. Hadde det ikke vært for Rolf Hofmo, hadde det kanskje ikke vært noe Norway Cup heller. BEKKELAGET KIRKE Velkommen til sportsgudstjeneste i Bekkelaget kirke søndag 27. juli kl Kirken er med og markerer og ønsker alle hjertelig velkomne! Norway Cup lag deltar. TIVOLI Bergstrøms tivoli vil også i år besøke Norway Cup. Tivoliet vil ligge på grusbanen ved KFUM-hallen. Åpent: lørdag og søndag kl 13:00-18:00, mandag-fredag kl 10:00-18:00. Første dag lørdag 26.juli, siste dag lørdag 2.august. EKEBERG MINIGOLF PARK Minigolfen er også i år med på å markere turneringen. Alle med deltakerkort, kan spille gratis. Åpent fra søndag morgen til lørdag aften 2.8. FELTSYKEHUSET Feltsykehuset har helt siden første Norway Cup i 1972 vært etablert i samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Oslo og leger fra NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt). Feltsykehuset er døgnbetjent. Lege/fysioterapeut er tilstede på dag- /kveldstid. Salg av førstehjelpsutstyr i resepsjonen. Feltsykehuset finner du i paviljongen på Ekeberg skole. Telefon hele døgnet. Ved akuttsykdom og ulykker - ring medisinsk nødhjelp 1l3. Norsk Folkehjelp Oslo har sanitetsposter på alle spillefeltene så lenge kamper pågår. Mannskapene har spesiell utdanning i vurdering og behandling av idrettsskader, men gir også generell førstehjelp ved skader og sykdom. Transport av skadde/syke fra spillefeltene til feltsykehuset skjer i ambulanse eller transportbil fra Norsk Folkehjelp Oslo. Nødvendig videretransport for undersøkelse/innleggelse på legevakt/sykehus utføres også av Norsk Folkehjelp Oslo. MUSEENE Oslo har en rekke museer som dekker forskjellige områder av vår historiske bakgrunn. Norway Cups deltakere har adgang til disse under tilsyn av klubbleder, og med gyldig deltakerkort. Hvis ikke leder følger med, må vanlig inngangsbillett løses. Følgende museer er åpne for Norway Cup deltakere: Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesvn. 37,0286 Oslo Åpent: Panoramafilmer om norskekysten og om Oslo havn.årets temautstilling: Nordvest! Sjøfartshistorie. Norsk kystkultur. Norsk maritim malerkunst. Frammuseet, Bygdøynes, 0286 Oslo Åpent: Kon-Tiki museet viser farkoster og gjenstander fra Thor Heyerdahls fantastiske verden. Stor internasjonal konkurranse frem til 1. november. Mer info på: Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10, 0287 Oslo Åpent: Vikingskiphuset, Huk Aveny 35, 0287 Oslo Åpent: Akershus festning: Forsvarsmuseet, hverdager: Bygning 62, Akershus festning lørdag/søndag: Norges Hjemmefrontsmuseum Man., ons., fre., lør.: Bygning 21, Akershus festning tirsdag/torsdag: søndag: Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. Her finner du Geologisk museum, Zoologisk museum, Veksthusene og Botanisk hage besøksadresse: inngang Sarsgt. Og Monradsgate, 0562 Oslo Åpningstider: Museene og Veksthusene: Tirs.-sønd , stengt mand. Botanisk Hage: hverdager , lør., søn. og helligd Dødelige dinosaurer heter årets utstilling. Her vises kopier av de mest fantastiske rovdinosaurer som er gravet fram i løpet av de siste 20 årene. Det er Skandinavias største samling av skrekkøgler. Geologisk museum som er delt i to avd., Mineralogisk-geologisk museum som tar for seg bergarter, mineraler, meteoritter og en bit av Månen, og Paleontologisk museum som viser dinosaurer, fossiler og menneskets utviklingshistorie. Museet for Samtidskunst, tirs., ons., fredag: Bankplassen 4,0151 Oslo torsdag: lørdag: søndag: Fotballmuseet, Ullevål stadion man-lør , søndag FILM PÅ SKOLENE Alle skoler har video-utrustning i forbindelse med oppholdsrommene. Samme filmforestilling vil bli sendt på alle skoler samtidig kl Søndag 28/7 kl Enough Mandag 29/7 kl Mitt Store Fete Greske Bryllup Tirsdag 30/7 kl Van the Man Onsdag 31/7 kl Mr. Deeds Torsdag 1/8 kl Spider-Man Fredag 2/8 kl Man in Black 2 8 BSK-posten

9 Bespisningsavdelingen: En hilsen fra oss i Ekeberghallen Nok en Norway-cup turnering står for tur, den 31. i rekken. Håper den går like knirkefritt som alle de foregående turneringene. Som ny bespisningssjef i Ekeberghallen er jeg spent på hvordan den oppgaven skal gå, men med så mange gamle i gamet rundt meg så går det vel bra! Det er imidlertid mange ting å sette seg inn i. Blant disse er brannetatens krav om plassering av propan etc, som MÅ følges opp. På dette området har min forgjenger, Leif Inglingstad, lagt opp løpet. Propanflaskene plasseres i godkjente, avlåste skap ute bak Ekeberghallen med godkjente slanger til oppvarmingsovnene i hallen. Også i årets turnering får vi Miljøheimvernet på besøk, med kildesortering i Ekeberghallen. Kildesorteringen vil kun bestå av kverner som maler i stykker melkekartongene. Vi har heller ikke i år satset på storhusholdning, da dette viste seg å ikke være så hensiktsmessig som først antatt. Det ble rett og slett for mye tilgrising av enkelte påleggsorter. Vi velger derfor å fortsette med kuvért sortiment, og som under tidligere turneringer leveres dette av Torgersen & Co A/S. Torgersen & Co A/S kom for øvrig tilbake som distributør av matvarer og oppvarming av middagene i fjor. Selve oppvarmingen foregår som tidligere hos Baker s på Økern. Det er til nå solgt ca A-kort og 500 hotellkort, noe som er en økning fra i fjor. Vi regner med å bespise drøyt personer totalt til hvert måltid inklusive egne AK er, funksjonærer og dommere. Det vil si at Ekeberghallen skal fylles og tømmes 5 til 6 ganger pr. måltid. Da vi har I år er det store utskiftninger på innkvarteringssiden. Undertegnede har overtatt ansvaret for avdelingen. Dette er et ansvar jeg har hatt tidligere, men da det er endel år siden så er det mye nytt å sette seg inn i. Det settes bl.a. helt andre krav til oss i dag i forhold til for ti år siden. De største utfordringene er å tilfredsstille de krav som bl.a. brannetaten stiller. I dag er skolene selvstyrte og endel skoler prøver i det lengste å unngå innkvartering, da det selvfølgelig er noe ekstraarbeid for dem. Her har jeg hatt meget god støtte hos skoleetaten. Dersom vi har møtt for store hindringer har etaten gått inn og lagt press på skolene. Vi har også prøvd å la være å benytte de skolene som ligger lengst unna Ekeberg. I stedet prøver vi å fornye oss. Det betyr at det i år er en del skoler som enten er nye i vårt system, eller det kan være skoler vi ikke har brukt på en del år. Kapasiteten på de ulike skolene er også av stor betydning da utgiftene nesten er like når man samme antall skoler, er antall frokostsjåfører/hjelpemenn opprettholdt, men vi har i år fått inn to jentesjåfører. Håper de vil trives!!! Vi har i år følgende AK-er i hallen: Ansvarlig depot: Monica Hansen. Depot: Ivar Moe og Vidar Håby. Hallansvarlig: Hilde Berg. NK: Jan André Ekeberg. Frokostsjåfører: Jørgen Øyen, Kristian Eide Larsen, Kenneth Lillås, Per Martin Doknæs, Kristin Strømsheim og Hanne Berg Solheim. Disse representerer håndball, fotball, samt foreldre og passive utøvere. Noe revolusjonerende i hallen er det heller ikke i år. Brettvasken går sin gang, men vi har forsøkt å få til en ordning de første 4 dager med 15 faste personer i det populære vaskehjørnet. Hver gruppe har fått sin dag i hjørnet. Det ble dessuten kjøpt inn nye brett i fjor som skal jevne ut presset. Det er like imponerende hver gang det stiller folk i vaskehjørnet. Håper den nye vrien kan bedre situasjonen noe, slik at funksjonærene ikke blir lei det sosiale hjørnet vårt. I de to siste turneringene har vi hatt et godt samarbeid med salgsavdelingen som flytter egne folk over til hallen i den nødssituasjonen som vi til tider er i, samtidig som også andre avdelinger bidrar. Slik holder vi bemanningssituasjonen under kontroll. Håper og tror at dette samarbeidet fungerer i år også. sammenlikner en liten og en stor skole. Orkdal med eget vakthold Vi har også mange nye vaktmannskap i år. Noen av disse kommer langveisfra og det setter større krav til oss da en del av informasjonen må foregå på e-post eller telefon. Vi vil i år prøve en spesiell ordning på Bekkelaget skole. Orkdal idrettslag fyller i år 100 år og i den anledning kommer klubben med 350 deltakere til Norway cup. Alle skal bo på denne skolen og idrettslaget vil selv stå for vaktholdet. På denne måten får de et velkomment bidrag til reisekassa. Kanskje dette er veien å gå for flere tilreisende klubber. Større enn Plaza? Fjorårets jubileumsturnering hadde langt flere deltakere som ønsket innkvartering enn tidligere år. Vi kalkulerte derfor med en nedgang i år. Det er derfor gledelig at dette antallet i stedet har økt med over 400 personer. P. g. a. større kapasitet så Vi som jobber fast i hallen håper på din støtte under turneringen. Vi prøver også i år med en fadder ordning i hallen, noe som vi har oppfattet som positivt de siste årene. Det vil si at en voksen person får ansvaret for tre-fire barn/ungdommer. Dette i forbindelse med rydde- og søppeldelen. Ellers kjøres melken ut direkte fra Fellesmeieriet til skolene og til Ekeberghallen. Videre leverer Stabburet og Torgersen & Co. A/S ut maten og ny leverandør, Bøgh & Arnestad A/S, leverer engangsbestikk mens brødvarer kommer fra Bakers på Økern. Stort sett er altså alt som før. Spesialmat for allergikere og muslimer samt vegetarkost står også i år på listen. Satser også i år på å opprettholde kontakten med gatebarnas far, Arne Skarpsno. Helt til slutt vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god sommer og jeg gleder meg til den store dugnaden sammen med dere alle i NC-uka. For å få bespisningen til å fungere, er jeg avhengig av tilbakemeldinger fra dere alle, store som små - både positive og negative. HA EN GOD SOMMER! Bespisningen Vibeke Spolén Erstad Store utskiftninger på innkvarteringssiden vil vi ikke benytte flere skoler enn under fjorårets turnering. Det betyr at vi bruker 29 skoler til innkvartering. På alle disse skolene er det eksterne idrettslag, musikkorps etc. som står for døgnkontinuerlig vakthold, noe som igjen betyr kjærkomne bidrag til klubbkassa. Også i år har vi et hotelltilbud til deltakerne. Ca. 5 % av de som løser A-kort benytter seg av dette tilbudet. Flesteparten av disse er foreldre. Det betyr at vi skal innlosjere ca personer på skolene. Hvis vi da sier at disse i gjennomsnitt sover 6 netter hos oss så snakker vi om gjestedøgn på en uke. Hvor mange har Oslo Plaza i året? Rolf Terje Fjeld Innkvarteringsansvarlig 10 BSK-posten

10 SALGSAVDELINGEN: Is og pølser til alle Salgsavdelingens oppgaver er først og fremst å sørge for at alle spillere, ledere og tilskuere skal kunne kjøpe kaffe, mineralvann, is, pølser, sjokolade og hva de måtte ønske både på Ekebergsletta og på skolene hvor de bor. Totalt i Salgsavdelingen er det 17 arrangementskomitemedlemmer, samt undertegnede. I tillegg til alle de som ekspederer i kioskene på Ekebergsletta. Arrangementskomitemedlemmene har i år samarbeidet med mannskapsledere i Ekeberghallen for å skaffe mannskap. Salget på innkvateringsskolene ligger også under vår avdeling, men her er det forskjellige idrettslag, skolekorps, kor osv. som har ansvaret. Disse skaffer selv mannskap som skal jobbe. På Furuset-, Abildsø- og Rustad-feltene er det henholdsvis Furuset IF, Abildsø IF og Rustad IL som har ansvaret, både når det gjelder innkjøp og salg. Det er inngått avtaler med følgende leverandører: Is: Norsk Iskrem (Diplom Is) Mineralvann: Coca Cola Sjokolade: Nidar Pølser: Chef (Stabburet) Potetgull/Snacks: Kims/Sætre Kjeks AS Når det gjelder utkjøring av varer på skolene så kjører Torgersen & Co. ut tørrvarer dvs. sjokolade og snacks, mens Norsk Iskrem kjører ut isen og Coca Cola har ansvaret for brusen. På Ekebergsletta kjører Coca Cola og Norsk Iskrem ut varer med sine egne biler, mens våre sjåfører kjører ut andre varer. Arrangementskomitemedlemmene i Salgsavdelingen er som følger: Sjåfører: Atle Stenvik, Bent Mathisen, Christian Inglingstad og Anders Vien Ansvarshavende for bodene på Ekebergsletta: Anita Olafsen, Nina Kristiansen, Øystein Sundelin, Maren Wold, Nils Chr. Brekke, Mette Ekeberg, Mette Fjeldstad, Hege Aas og Toril Wøhni. Lagerpersonell: Cathrine Dybdahl Pilgaard, Mette Ruud-Johansen og Tiril Ekeberg Kontorpersonell: Inger Olsen Elsa Stigen Ringdal Salgssjef Teknisk avdeling Så er vi der igjen - snart - uke 31. Teknisk er beredt og stikkord for årets turnering for oss i Teknisk er: Baner, kampavvikling og finaler. La meg ta det litt mer konkret: Baner Det er noen endringer på banekartet siden i fjor. For første gang spiller vi på Voldsløkka. Der har vi fem 11 er baner. I tillegg vil vi spille 7 er fotball også på Abildsø. Kvaliteten på banene er viktig - vi jobber knallhardt med dette i år også. Kampavviklingen er selvfølgelig viktigst. Endringer skjer fortløpende, i år som tidligere år. Flere lag var på venteliste i år, men vi har anstrengt oss veldig for å få de fleste med i kampoppsettet. Dette gir oss en ekstra utfordring, når vi skal komme i mål. Endringer som vi nå holder på med er f eks mange ganger enklere å gjøre. Dessuten gir den oss rapporter og oversikter som ikke var mulig å få til før. Rapportene er veldig nyttig for oss. Denne nye applikasjonen har jeg stor tro på som et arbeidsverktøy for en hvilken som helst turnering arrangert av nær sagt hvem som helst. Finaler ALLE finalene går på Ekeberg også i år. Det stiller krav til oss i forhold til hele kampavviklingen, som er Teknisk sitt ansvar. Videre så må det sørges for at finalebanen har topp kvalitet. Det er viktig at det blir en positiv opplevelse å spille finalene på Ekeberg. Videre må rammen rundt finalene bli staselig - det er andre avdelinger som har ansvaret for det, men det er viktig at ALLE i organisasjonen tar i et solid tak for å løfte finalene til å bli noe prestisjefylt og fint. Teknisk er beredt - igjen. Vi er i gang - velkommen til dere alle! Stein Erik Halck, Teknisk sjef KULTURAVDELINGEN: Show og finaler Kulturavdelingen er mest show og finaler. Og når vi sier show - mener vi Åpningsshow. Åpningsshowet er tilbake på Ballsletta, og finner sted søndag 27.juli 2003 kl Igjen er det duket for et fantastisk show med de hotteste navnene i norsk og internasjonal popmusikk. I skrivende stund har vi navn som Christian Ingebrigtsen, Maria Arradondo, Klovner i kamp, The Rasmus, L8R, Dina, Diaz og Bjørn Rosenstrøm på programmet, og vi forhandler fremdeles med flere. Så følg med på våre hjemmesider og møt opp!!! Før showet er det som vanlig et fargesprakende opptog av deltagende lag med faner, maskotter og banner godt anført av Sinsen Ungdomskorps og flere. De starter på hjørnet av Ekebergveien og Erlandstuveien kl Oppmøte kl Vi gleder oss til å vise et fantastisk åpningsshow, og er sikre på at stemningen blir høy. I fjor åpnet vi et nytt tilbud til deltagere og supportere kulturscenen hvor ungdom fra fjern og nær kunne opptre med dans, sang og musikk. Det ble en enorm suksess, og vi håper at årets kulturscene skal bidra med enda mer. Selvfølgelig er det våre deltagende lag som står i sentrum, men også våre samarbeidspartnere vil bidra, så det kommer til å bli mange kjente artister på Kulturscenen på Ekebergsletta i år!!! Følg med i Dagbladet. Finalene skal naturligvis spilles på Match-banen på Ekebergsletta, fredag 1. og lørdag 2.august På fredag starter finalene kl.1600, og på lørdag blir det finaler hele dagen fra kl.0900 til Premieutdeling finner sted på banen etter hver kamp. Samtidig skjer det en hel masse i sponsor teltene og rundt match-banen, aktiviteter og konkurranser, ansiktsmaling og klovneri. I pausen - kl blir det flott underholdning. Men det viktigste er jo de spennende fotballkampene. Så møt opp!!! Vi håper på en solfylt Norway Cup-uke, og oppfordrer alle i nærområdet, ja, faktisk alle i hele Oslo, til å legge turen til Ekebergsletta hele uke 31. Det er selvfølgelig gratis adgang, og vi ønsker så mange som mulig velkommen til de forskjellige kulturarrangementene! Gun E. Lund Kultursjef BSK-posten 11

11 Nye utfordringer for dugnadsånden Norway Cup nærmer seg igjen, årets store dugnad står for døren. Mange nye utfordringer for alle BSK s medlemmer. Dugnadsånden skal spisses inn mot Ekebergsletta i uke 31. Alle store og små i sine velkjente grønne t-shirts skal strømme til sine nye arbeidsplasser, alle gjør en kjempejobb for Norway Cup og Bækkelaget. Uten dere hadde aldri Norway Cup kunne blitt arrangert, og uten dere hadde Oslo blitt en attraksjon fattigere. I år har vi igjen noen store, nye utfordringer foran oss. Antall lag i kampoppsettet er større enn noen gang. Dermed økes antall deltagere til over Det er en ny utrolig rekord, men det krever også utrolig mye fra oss som arrangører. Vi starter med en del nye arrangementer, som for eksempel Workshop i KFUM-hallen, og det krever ekstra innsats. Finalene skal spilles på Ekebergsletta fredag 1. og lørdag 2.august. Det betyr at vi igjen må utvide deler av dugnaden med en dag. Vi må rydde sletta delvis på lørdag, og resten må vi ta på søndagen. Gratis barnehage For alle foreldre som står på gjennom uken, men har problemer med barnepass: Vi har en egen Norway Cup barnehage. Den er åpen fra søndag 27.juli til og med lørdag 3. august. Og hos oss er prisene stabile, dette er selvfølgelig gratis. I år vil antall funksjonærer som jobber i uke 31 Som tidligere år er dommeravdelingen installert på Brannfjell skole. Ingen store forandringer er skjedd fra tidligere, men vi håper at de små endringene vi har gjort, er til det bedre. I skrivende stund har vi fått påmeldinger fra ca. 250 dommere. Det er bra. Hyggelig er det i år at vi har fått påmeldinger fra Sverige, og to fra Afrika. Det er blitt en tradisjon at det kommer flere dommere fra fotballens hjemland, Storbritannia. I år er 15 dommere fra England, Wales og Skottland i aksjon i vår turnering. I år får dommerne også mulighet til raskt å finne på nettsidene, de passere Dette er veldig mange, noen jobber 1 skift, andre jobber 20 skift. Noen jobber på dagen, andre om natten. Vi trenger dere alle slik at hele verden kan se at Bækkelaget kan arrangere verdens største fotballturnering år etter år. Gleder meg til å se dere på Ekebergsletta i løpet av uke 31. Kai Frydenlund Holm Mannskapssjef Dommeravdelingen kampene de skal dømme i løpet av turneringen. Vi håper at det vil bidra til en trygg avvikling av årets turnering fra dommeravdelingens side. Norway Cup gir dommerne anledning til å utvikle seg. De får mange interessante oppdrag og arrangøren har et meget oppegående observatørkorps som følger opp og veileder dommerne. Rekruttdommerne får også god oppfølging i form av kurs. Vi krysser fingrene og håper på godt vær. Steinar Bergh, dommersjef Service til 600 pressefolk Pressesenteret er først og fremst en serviceavdeling for mediefolk fra inn- og utland. Vi følger opp journalister fra aviser, radio og TV med mest mulig in-formasjon om turneringen. Journa-listenes nysgjerrighet har ingen grenser, og avdelingen får informasjonsoppgaver om alt mulig, fra vår egen organisasjon til enkeltpersoner på tilreisende lag. Vi akkrediterer ca. 600 pressefolk som vi ønsker å stelle med så godt vi kan. I år kommer mediarepresentanter fra hele Norge, fra flere europeiske land, fra Kenya, Japan og Thailand. For at mediefolkene skal få en så positiv og hyggelig opplevelse av turneringen som mulig, har vi følgende omfattende servicetilbud: 1. Gratis IP sone for presse 2. Utlån av PCMCIA kort for WLAN 3. Kantine med servering av frokost, lunsj og middag. Vi har også vanlig kiosksalg. 4. Salonggruppe til bruk for avkobling og diskusjon 5. Skrivestue 6. Kopiering med telefakstjeneste 7. Telefonsentral med 10 eksterne linjer til bruk for diverse teletjenester 8. Fotosendertjeneste 9. Resultatservice 10. Fototjenester med fremkalling av filmer For å kunne yte ovennevnte service er vi avhengige av et godt samarbeid med våre sponsorer/leverandører som i årets turnering er følgende: Teletjenester: Telenor Mobil Foto og fremkalling: Fuji Norge Datatjenester: Norges Idrettsforbund, Telenor PC, kopiering/telefaks: Hewlett-Packard Til slutt vil vi nevne, at tips om mor-somme episoder eller engasjerende saker knyttet til turneringen mottas med takk. Norway Cups Resultatavis kommer ut i fornyet utgave i år. Der er det god plass til både resultater og redaksjonell stoff. Resultatavisa kommer ut fra mandag til lørdag 3.august, og her kan alle bidra til å gjøre denne spennende og innholdsrik. Norway Cups offisielle nettsider, er i juli og august et av de mest besøkte - blant samtlige nettsider innen norsk idrett. I ukene før og under turneringen blir nettsidene kontinuerlig oppdatert med nye saker, bilder og nyttig informasjon. Pressesenteret holder åpent fra kl til alle dager, og er som vanlig etablert i gymsalen på Ekeberg Skole. Med topp service fra morgen til kveld ser vi frem til en hektisk og morsom uke. Tips oss på Lucy Thoresen pressesjef 12 BSK-posten

Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år

Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år NR 2 Juli 2002-68. ÅRGANG Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år Gratulerer Rigmor Andresen! 80 år og hedret med St.Hallvard-medaljen. side 4-5 Mannskapslistene Norway Cup 2002 side14-17 Det meste om

Detaljer

Norway Cup-lederen har ordet:

Norway Cup-lederen har ordet: BSK-posten Medlemssider for Bækkelagets Sportsklub Nr 3. 2008 74. årgang KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: LEDER: Henning Andesersen Steinhammerv15,1177Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com NESTLEDER:

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten 5-2005 21-12-05 00:31 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2005 71. årgang NM FINALE J19 Håndballfest i Oslo Spektrum fredag 30.desember 2005 BSK Bjørnar Kl.12.00 For 4. gang

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 4, 2013 79. årgang Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Øystein Sundelin oystein.sundelin@oslobystyre.no Theresesgate

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 Sett etikett her NR.2 Des 2007 MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 2007 50 år Kari Tafjord Bjørg Selbekk Ingar Gullteig Anne Kristine Ranheim Øyvind Stenersen Morten

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden Hockeyavisa Avisa for Lillehammer Ishockeyklubb oktober 2008 2008/2009 Foto: Henning Evensen, L.I.K. Lokalt trenerteam q SIDE 6 Ung, lokal og lovende q SIDE 10 Årets A-lags tropp q SIDE 12-13 Viktig for

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang Tema: Forebygging GJENVISITT NACHTWANDERER GJESTET OSLO PÅ PATRULJE EN FREDAGSKVELD MED POLITIET 1 Gatelangs ISSN 1893-899x

Detaljer

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 5, 2011 77. årgang Felix Reinemo i farta 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andersen hen9ng.andersen@hotmail.com Steinhammerv 15, 1177

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer