3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN Nr årgang II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2002/EØS/43/01 Liste over meldte organer utpekt av medlemsstatene i EF og de EFTA-stater som er medlemmer av EØS i samsvar med ny medote -direktivene Domstolen

2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/1 LISTE OVER MELDTE ORGANER UTPEKT AV MEDLEMSSTATENE I EF OG DE EFTA-STATER SOM ER MEDLEMMER AV EØS I SAMSVAR MED NY METODE -DIREKTIVENE HERUNDER ORGANENES IDENTIFIKASJONSNUMMER OG OPPGAVENE DE ER MELDT FOR. LISTEN ER UTARBEIDET PER DIREKTIV OG OMFATTER ORGANER MELDT INNEN 15. MARS 2001(*) Opplysninger om organer meldt etter denne dato, samt eventuelle tillegg eller endringer, vil bli offentliggjort senere. Denne listen erstatter den tidligere listen offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 172 av 15. juni 1996, og i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 44 av 28. september (*) Listen ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 129 av 30. april 2001.

3 Nr. 43/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave INNHOLDSFORTEGNELSE Side Liste over organer meldt i henhold til direktiv 89/686/EØF (personlig verneutstyr)... 3 Liste over organer meldt i henhold til direktiv 90/384/EØF (ikke-automatiske vekter) Liste over organer meldt i henhold til direktiv 93/42/EØF (medisinsk utstyr) Liste over organer meldt i henhold til direktiv 96/48/EF (samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog) Liste over organer meldt i henhold til direktiv 98/79/EF (medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk)... 99

4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/3 LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 89/686/EØF PERSONLIG VERNEUTSTYR produkter LLOYD S REGISTER OF SHIPPING TYPE-APPROVAL DEPARTMENT 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS 0038 Alt personlig verneutstyr ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION Tour Europe F Paris La Défense Cedex Alt personlig verneutstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 System med tilsyn for å sikre produksjon med EF-kvalitet NATIONAL STANDARDS AUTH- ORITY OF IRELAND Glasnevin Dublin 9 Ireland 0050 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre ISTITUTO ITALIANO DEL MAR- CHIO DI QUALITÀ IMQ SpA Via Quintiliano, 43 I Milano 0051 Alle typer personlig verneutstyr til beskyttelse mot elektriske støt System med tilsyn for å sikre INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUA- LIDADE 0064 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre Rua António Gião, 2 Fot- og leggvern samt sklivern P Caparica Vernetøy System med tilsyn for å sikre ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEO PRODOTTI INDUS- TRIALI Srl Via Emilia Parmense, 11 A I Pontenure (PC) 0066 Hørselsvern: ørelapper øreplugger Fallsikringsutstyr: nedfiringsutstyr forankringsliner med faste føringer reip/liner støtdempende utstyr System med tilsyn for å sikre

5 Nr. 43/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave produkter personlig verneutstyr til sikring av arbeidsposisjon og fallsikring; støttebeltesystemer automatiske fanginnretninger kroppsseler karabinkroker og andre kroker falldempere Elektriske farer: vernedrakt hansker og votter av isolerende materiale muffer av isolerende materiale justerbare stenger til arbeid under spenning ISTITUTO DI RICERCHE E COL- LAUDI M. MASINI Srl Via Moscova 11 I Rho 0068 Spesialarbeidshjelmer med sideforsterkning Industrivernehansker til mekanisk arbeid Femfingrede arbeidshansker av lær Vernehansker mot kjemiske produkter og mikroorganismer System med tilsyn for å sikre produksjon med EF-kvalitet Vernehansker mot termiske farer (varme og ild) Industrivernehansker mot kjemiske angrep Senkeinnretninger Forankringsliner med faste føringer Forankringsliner med fleksible føringer Liner Falldempere Støttebeltesystemer Støttesystemer Automatiske fanginnretninger Kroppsseler Karabinkroker og andre kroker Forankringsutstyr Støttebelter med tilbehør Elektrisk isolerende spesialarbeidshjelmer Gassfiltre og kombinasjonsfiltre Støvfiltre

6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/5 produkter AX gassfiltre og kombinasjonsfiltre mot organiske forbindelser med lavt kokepunkt SX gassfiltre og kombinasjonsfiltre mot spesielt angitte kjemiske forbindelser Filtre til bruk i nødstilfelle Åndedrettsvern til bruk i nødstilfelle hetter med filter til beskyttelse mot brann Hodeplagg som beskytter mot hodeskader Industrivernehjelmer Arbeidshjelmer Uantennelige spesialarbeidshjelmer UNION TECHNIQUE DE L AUTO- MOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE Autodrome de Linas-Monthéry BP 212 F Monthéry Cedex 0069 Personlig hodeverneutstyr System med tilsyn for å sikre INSTITUT NATIONAL DE RECHER- CHE ET DE SÉCURITÉ BP Åndedrettsvern F Vandœuvre Cedex Øye- og ansiktsvern Hørselsvern LABORATOIRE NATIONAL D ES- SAIS 0071 Alt personlig verneutstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 System med tilsyn for å sikre 1, rue Gaston-Boissier Falldempingsutstyr F Paris Cedex 16 Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm mot ioniserende stråling Vernetøy mot ioniserende stråling Personlig verneutstyr for å hindre drukning og flytehjelpemidler Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm mot knivslag

7 Nr. 43/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave INSTITUT TEXTILE DE FRANCE BP 60 F Écully Cedex produkter Personlig verneutstyr til sports- og fritidsaktiviteter: masker og visirer til ansiktsvern tannvern brystvern og lyskevern Vernetøy mot knivskader Øyevern mot laserstråler 0072 Personlig verneutstyr til sports- og fritidsaktiviteter: tannvern brystvern og lyskevern Vernetøy Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CENTRE TECHNIQUE D HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES) BP 6 F Fontenay-aux-Roses Cedex 0073 Vernetøy mot ioniserende stråling Utstyr til å beskytte luftveiene, med særskilt gassfilter eller kombinert gassog partikkelfilter, med eller uten ventilasjon Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm mot ioniserende stråling CENTRE EXPÉRIMENTAL DE RECHERCHES ET D ÉTUDES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUB- LICS 0074 Signalfarget varseltøy Domaine de Saint-Paul, BP 37 F Saint-Rémy-les-Chevreuses CENTRE TECHNIQUE DU CUIR ET DE LA MAROQUINERIE 0075 Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm Parc Sc. T. Garn 4, rue Herm. Frankel F Lyon Cedex 07 Alle typer fot- og leggvern

8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/7 produkter LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONTRÔLE DES CAOUTCHOUCS ET DES PLASTIQUES 0076 Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm mot kjemiske og biologiske farer 60, rue Auber F Vitry-sur-Seine Cedex APAVE PARISIENNE , boulevard Victor Hugo F Saint-Ouen 0077 Alle typer personlig verneutstyr til beskyttelse mot elektriske støt INSTITUT NATIONAL DE LA PLONGÉE PROFESSIONNELLE Entrée 3 Port de la Point Rouge F Marseille 0078 Personlig verneutstyr til bruk ved dykking eller under hyperbariske forhold LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES 33, avenue du général Leclerc F Fontenay-aux-Roses 0081 Alle typer personlig verneutstyr til beskyttelse mot elektriske støt APAVE LYONNAISE BP 3 F Tassin 0082 Personlig fallsikringsutstyr DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L ARMEMENT Centre aéroporté de Toulouse BP 3023 F Toulouse Cedex 0083 Personlig fallsikringsutstyr BRITISH STANDARDS INSTITUTION 389 Chiswick High Road London W4 4AL 0086 Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Vernetøy (herunder redningsvester og flytehjelpemidler) System med tilsyn for å sikre Fallsikringsutstyr Fot- og leggvern Hodevern Øyevern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Hørselsvern

9 Nr. 43/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) LTD EUROPEAN DIRECTIVE SERVICES Middlemarch Office Village Siskin Drive Hiramford Coventry, CV3 4FJ GERMANISCHER LLOYD AG Vorsetzen, 32 D Hamburg produkter 0088 Følgende utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4: hodevern øye- og ansiktsvern åndedrettsvern hånd- og armvern vern av rygg og mage vern av hele kroppen 0098 Personlig verneutstyr til bruk under vann for å hindre drukning for å eller redde mennesker fra vann til seiling og brettseiling System med tilsyn for å sikre ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICA- CIÓN Génova, 6 E Madrid 0099 Alt personlig verneutstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 System med tilsyn for å sikre PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT BRAUN- SCHWEIG (PTB) Bundesallee 100 D Braunschweig 0102 Øyevern (nevnt i artikkel 8 nr. 4) Øyevern Hørselsvern System som garanterer EFkvalitet Artikkel 11A SGS UNITED KINGDOM LIMITED Worle Park, Weston-Super-Mare Somerset BS22 0WA 0120 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES INSTITUT FÜR ARBEITSSICHERHEIT Alte Heerstraße 111 D Sankt Augustin 0121 Personlig fallsikringsutstyr Åndedrettsvern dykkerdrakter Hørselsvern Verneutstyr til vern av fot og legg mot varme, kulde og mekanisk påvirkning System med tilsyn for å sikre Utstyr til vern av hele eller deler av ansiktet mot varme, kulde og mekanisk påvirkning

10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/9 produkter Utstyr til vern av hånd og arm mot varme, kulde og kjemisk, biologisk og mekanisk påvirkning Hodevern mot varme og mekanisk påvirkning Vernetøy mot varme, kulde, klimatisk påvirkning, kjemisk og mekanisk påvirkning, statisk elektrisitet, elektromagnetisk høyfrekvensstråling og radioaktiv kontaminasjon Signalfarget varseltøy TÜV PRODUCT SERVICE GmbH Ridlerstraße 65 D München 0123 A. Personlig verneutstyr til vintersport: sikkerhetsbindinger til ski og snøbrett med stoppinnretninger skistaver vernesko til vintersport Vernetøy mot ioniserende stråling Personlig fallsikringsutstyr Vernehansker mot mekanisk påvirkning (unntatt gjennomhulling) og kjemisk og mikrobisk påvirkning System med tilsyn for å sikre Artikkel 11B B. Personlig verneutstyr til fjellklatring: vernesko til klatring personlig verneutstyr til bruk under isforhold forankringsutstyr og karabinkroker til bruk ved klatring tau stropper slynger bardunrep seler tauklamper personlig verneutstyr til bivuakkering

11 Nr. 43/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave produkter C. Personlig verneutstyr til vannsport: våtdrakter til beskyttelse mot kulde personlig verneutstyr med faste fyllstoffer for å hindre drukning svømmehjelpemidler trapeser til brettseiling D. Personlig verneutstyr til enkelte kroppsdeler: beskyttere E. Vernehjelmer til sportsbruk F. Sko med beskyttelsesfunksjon til sportsbruk (som ikke er nevnt under A og B) L A N D E S G E W E R B E A N S TA LT BAYERN PRÜFSTELLE FÜR GERÄ- TESICHERHEIT (LGA) Tillystraße 2 D Nürnberg 0125 Personlig verneutstyr for å hindre drukning og flytehjelpemidler DEUTSCHE MONTAN TECHNOLO- GIE GMBH Am Technologiepark 1 D Essen 0158 Vernedrakter for sprøytingsarbeid Vernedrakter for arbeid med kjemikalier Sikkerhets- og redningsseler Industrivernehjelmer System med tilsyn for å sikre Åndedrettsvern Drakter med lufttilførsel, hjelm- /maskekombinasjoner Dykkerutstyr Åndedrettsvern for sprøytingsarbeid Personlig fallsikringsutstyr Hodevern CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SEGU- RIDAD E HIGIENE Autopista de San Pablo sn 0159 Alt personlig verneutstyr til yrkesbruk, unntatt utstyr til vern mot ioniserende stråling og for å hindre drukning Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 E Sevilla

12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/11 produkter INSTITUTO ESPAÑOL DEL CALZA- DO Y CONEXAS, ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN 0160 Personlig fot- og leggvern til yrkesbruk som gir beskyttelse mot mekaniske støt og fysisk påvirkning Polígono Ind. C. Alto Apartado de Correos 253 E Elda (Alicante) ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-3800 Alcoy (Alicante) 0161 Vernetøy Personlig verneutstyr til beskyttelse av de øvre ekstremiteter mot aggressive ytre påvirkninger generelt LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES TEXTILES DEL ONDICIONAMIENTO TARRASENSE Passeig 22 de Julio 218 Apartado de Correos Vernetøy Personlig verneutstyr til beskyttelse av de øvre ekstremiteter mot aggressive ytre påvirkninger generelt E Tarrasa (Barcelona) LABORATORIO OFICIAL JOSÉ MARÍA DE MADARIAGA Alenza, 1-2 E Madrid 0163 Gruvesektoren; særskilt åndedrettsvern som beskytter luftveiene mot farlige stoffer, samt antistatisk fot- og leggvern for eksplosjonsfarlige omgivelser INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DEL AUTOMÓVIL L Albonar Apartado de Correos 20 E Santa Olivia (Tarragona) 0164 Personlig verneutstyr som beskytter hodet mot mekaniske støt (sykkelhjelmer) PFI PRÜF-UND FORSCHUNGS- INSTITUT FÜR DIE SCHUHHER- STELLUNG e.v. Hans-Sachs-Straße 2 D Pirmasens 0193 Fot- og leggvern: sikkerhetssko, vernesko og arbeidssko System med tilsyn for å sikre INSPEC INTERNATIONAL LTD Upper Wingbury Courtyard Wingrave Aylesbury HP22 4LW 0194 Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Vernetøy for brukere av motorsager Åndedrettsvern System med tilsyn for å sikre

13 Nr. 43/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave produkter Åndedrettsvern med filter (unntatt vern mot radiotoksiske gasser) Åndedrettsvern som gir full isolasjon mot omgivelsene (unntatt til bruk ved dykking) Fallsikringsutstyr Vernetøy Alle typer fot- og leggvern Hodevern Øyevern Åndedrettsvern Hørselsvern System med tilsyn for å sikre Redningsvester Flytehjelpemidler DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH Burggrafenstraße 6 D Berlin 0196 Øyevern med eller uten ansiktsvern Øyevern med eller uten ansiktsvern, nevnt i artikkel 8 nr. 4 TÜV RHEINLAND Product Safety GmbH Am Grauen Stein D Köln 0197 Personlig fallsikringsutstyr Personlig verneutstyr for å hindre drukning og flytehjelpemidler Fot- og leggvern Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm Hodevern Vernehjelmer Vernetøy System med tilsyn for å sikre FORCE-DANTEST CERT Park Alle 345 DK-2605 Brøndby 0200 Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Fotvern Vernetøy og flytehjelpemidler Fallsikringsutstyr Øyevern Åndedrettsvern Hørselsvern Vernehjelmer Artikkel 11A

14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/13 produkter DEUTSHCE GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFIZIERUNG VON MANAGE- MENTSYSTEMEN MBH QUALI- TÄTS- UND UMWELTGUTACHTER August-Schanz-Straße 21 D Frankfurt am Main 0297 Følgende personlige verneutstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4: åndedrettsvern utstyr mot fare for elektriske støt Fallsikringsutstyr: nedfiringsutstyr sikkerhets- og redningsseler fjellklatringsutstyr Vernetøy: beskyttelsesdrakter for arbeid med kjemikalier flammesikkert tøy tøy som beskytter mot kulde drakter for arbeid med plantevernmidler Tøy som beskytter mot varme: vernehansker og vernesko mot kjemiske og termiske farer Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 System med tilsyn for å sikre FACHAUSSCHUSS PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-PRÜFZERT Klinkerweg 4 D Erkrath 0299 Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Nedfiringsutstyr Sikkerhets- og redningsseler Hansker Industrihjelmer Støvler og sko Verneutstyr for å hindre drukning Fjellklatringsutstyr Deler til sikkerhets- og redningsseler Øyevern, vernebriller Vernetøy Åndedrettsvern Unntatt med vern mot: ioniserende stråling forstyrrende lysbuer laserstråler System med tilsyn for å sikre Artikkel Artikkel 11A 11B

15 Nr. 43/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave AGENZIA NAZIONALE CERTIF- ICAZIONE COMPONENTI E PRO- DOTTI Srl ANCCP Via Bronzino, 3 I Milano 0302 Senkeinnretninger produkter Forankringsliner med faste føringer Forankringsliner med fleksible føringer Liner Falldempere Støttebeltesystemer Automatiske fanginnretninger Kroppsseler Vernebriller til yrkesbruk og til bruk i industrien (strålevern) Filtre til sveising og beslektede teknikker System med tilsyn for å sikre Filtre mot ultrafiolett stråling Filtre mot infrarød stråling Filtre til sveising med regulerbar transmisjonsfaktor i det synlige spektrum og filtre med dobbel transmisjonsfaktor i det synlige spektrum Signalfarget varseltøy Vernetøy mot risiko for å bli fanget av bevegelige deler Vernehansker for brukere av motorsager Vernetøy for brukere av motorsager (fotvern); sveisegamasjer, leggvern Vernebriller og filtre mot laserstråler Vernebriller for laserregulering Karabinkroker og andre kroker Stoppinnretninger Støttesystemer Forankringsutstyr Støttebelter med tilbehør Vernetøy mot ekstern bestråling Vernetøy mot sprut av smeltet metall Vernetøy mot flytende kjemikalier eller aerosoler Vernetøy mot kjemikalier

16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/15 produkter MERCHANDISE TESTING LABO- RATORIES (UK) LTD 0319 Hansker: vern mot skrubbing, punktering og rifter Oakhurst House 57 Ashbourne Road Derby DE22 3FS Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Vernetøy, generell beskyttelse av hånd, arm og kropp Signalfarget vernetøy NATIONAL ENGINEERING LABO- RATORY East Kilbridge Glasgow G75 0QU 0320 Fallvern: industrielle sikkerhetsbelter, selvlåsende forankringsliner, reip, sikkerhetsbelter, seler, sikkerhetsliner SATRA TECHNOLOGY CENTRE Satra House Rockingham Road Kettering NN16 9JH 0321 Alle typer sikkerhetssko, vernesko og arbeidssko samt leggvern Signalfarget vernetøy Vernetøy til brukere av motorsager Personlig verneutstyr til sport og fritidsbruk Motorsykkeltøy Vernetøy (herunder mot radioaktiv kontaminasjon og mot flytende og gassformige kjemikalier, bl.a. aerosoler og faste partikler) Fallsikringsutstyr Tørrdrakter/dykkerdrakter Sikringsseler og -liner til bruk om bord på fritidsbåter Vernehansker og vernetøy mot: kjemiske farer varme, flamme og kulde mekaniske farer og fare for kutt System med tilsyn for å sikre Ridehjelmer Hjelmer for skisport Hjelmer for flysport Vernehjelmer for syklister og brukere av rullebrett og rulleskøyter Sikkerhetshjelmer for fjellklatrere

17 Nr. 43/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave produkter Hodevern for ishockeyspillere (unntatt fullt ansiktsvern, øyevern og tannvern) Hodebunnvern til industriell bruk Industrivernehjelmer Støtfangluer til industriell bruk Hodevern for jockeyer Hodevern for heste- og ponniryttere Hjelmer til kanosport og rafting Hjelmer for brannmannskaper ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L ASSURANCE QUALITÉ (AFAQ) 116, avenue Aristide-Briand BP 40 F Bagneux Cedex 0333 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre ASSOCIATION POUR LA PRO- MOTION DE L ASSURANCE QUAL- ITÉ DANS LA FILIÈRE TEXTILE 14, rue des Reculettes F Paris 0334 Alt personlig verneutstyr Vernetøy Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm System med tilsyn for å sikre TNO CERTIFICATION BV Schoenmakerstraat 97 Postbus 6080 NL-2600 JA Delft 0336 Personlig verneutstyr for å hindre drukning (redningsvester og flytehjelpemidler) Sykkelhjelmer Sikkerhetsfottøy, vernefottøy og arbeidsfottøy Hørselvern Vernehjelmer Fot- og leggvern samt sklivern Vernetøy Personlig verneutstyr til beskyttelse av hånd og arm Åndedrettsvern med eller uten luftslange, beregnet på og produsert for vern mot partikler, fast og flytende aerosol eller gass og damp, unntatt utstyr som fullstendig isolerer brukeren fra den omgivende luft System med tilsyn for å sikre

18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/17 produkter Vernetøy Fot- og leggvern Hånd- og armvern Åndedrettsvern Øye- og ansiktsvern Hørselsvern BRITISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP SHIRLEY TESTING SERVICES Shirley Tower 856 Wilmslow Road Didsbury Manchester M20 8RX 0338 Vernetøy mot kjemiske farer Vernetøy til beskyttelse mot uvær Vernehansker til beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer Vernetøy: signalfarget varseltøy med høy synlighet Vernetøy: Begrenset bruk: vernetøy med spraybestandige forbindelser mellom ulike deler av tøyet (type 4) Begrenset bruk: vernetøy med væskebestandige forbindelser mellom ulike deler av tøyet (type 3) BRITISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP FIRE TECHNOLOGY SERVICES Unit 4B Stag Industrial Estate Broadhe Alchincham WA14 5DW 0339 Vernetøy og vernehansker mot varme og ild FACHAUSSCHUSS ELECTRO- TECHNIK PRÜF- UND ZERTIFI- ZIERUNGSSTELLE IM BG- PRÜFZERT Gustav-Heinemann-Ufer 130 D Köln 0340 Innretninger og utstyr til øyevern: vernebriller for elektrikere vernebriller mot laserstråler Utstyr til vern av øyne og syn: vernehjelmer for elektrikere vernende skjermer og visirer for elektrikere System med tilsyn for å sikre Elektrisk isolert vernetøy: ermer drakter hansker utstyr til vern av kroppen mot strømførende komponenter

19 Nr. 43/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave INTERTEK TESTING SERVICES (Leicester) Ltd Centre Court Meridian Business Park sko produkter støvler kalosjer Personalarm: kontaktovervåkningsutstyr signalgivende personalarm 0362 Vernefottøy Vernetøy Leicester LE3 2WR DEUTSCHE PRÜFSTELLE FÜR LAND- UND FORSTTECHNIK 0363 Hansker og drakter til bruk ved arbeid med plantevernmidler Weissensteinstraße 70/72 Vern mot kutt for brukere av motorsager D Kassel Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 ELOT HELLENIC ORGANIZA- TION FOR STANDARDIZATION Acharnon Street 313 GR Athen 0365 Vernehjelmer Vernesko til yrkesbruk Hansker som gir mekanisk beskyttelse VDE VERBAND DER ELEKTRO- TECHNIK ELEKTRONIK INFORMA- TIONSTECHNIK E.V. VDE PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Merianstraße 28 D Offenbach (am Main) 0366 Personlig verneutstyr mot fare for elektriske støt og til bruk ved arbeid under farlig spenning System med tilsyn for å sikre LABORATORI GENERAL D AS- SAIGS I INVESTIGACIONS 0370 Personlig verneutstyr for å hindre drukning og flytehjelpemidler Ctra. de acceso a la Facultat de Medicina E Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/19 produkter ORGANISMO EUROPEA Via Ancona, 21 I Roma CERTIFICAZIONE 0397 Personlig fallsikringsutstyr Øyevern Vernehansker Verneutstyr med helt/delvis ansiktsvern, også til sportsbruk System med tilsyn for å sikre Vernehansker mot kjemiske produkter og mikroorganismer Hørselvern: ørelapper øreplugger Fallsikringsutstyr: nedfiringsutstyr forankringsliner med faste føringer kroppsseler karabinkroker og andre kroker falldempere Elektriske farer: isolerende vernedrakt hansker og votter av isolerende materiale muffer av isolerende materiale justerbare stenger til arbeid under spenning SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTITUT 0402 Verneutstyr mot fall fra høyden og hodevern nevnt i artikkel 8 nr. 4 Artikkel 11A Box 857 S Borås Vernetøy beskyttelse mot varme og kjemikalier Alle typer hjelmer Personlig fallsikringsutstyr Vernetøy beskyttelse mot varme og kjemikalier Åndedrettsvern dykkerdrakter System med tilsyn for å sikre Personlig fallsikringsutstyr og hodevern Signalfarget varseltøy Vernetøy beskyttelse mot varme og kjemikalier Vernetøy Hodevern

21 Nr. 43/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave FINNISH INSTITUTE OF OCCUPA- TIONAL HEALTH (DEPARTMENT OF PHYSICS) Laajaniityntie 1 FIN Vantaa 0403 Åndedrettsvern produkter Vernetøy for brukere av manuelle motorsager Sikkerhetsfottøy, vernefottøy og arbeidsfottøy Flytehjelpemidler, redningsvester, armringer og overlevelsesdrakter Personlig fallsikringsutstyr Fot- og leggvern samt sklivern Masker og visirer til ansiktsvern Vernetøy Øyevern Hørselsvern Vernehjelmer Vernehansker Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Artikkel 11A System med tilsyn for å sikre SVENSK MASKINPROVNING AB 0404 Åndedrettsvern Fyrisborgsgatan 3 S Uppsala Vernetøy til beskyttelse mot kutt Støvler til brukere av manuelle motorsager Hørselsvern TÜV ÖSTERREICH Krugerstraße 16 A-1015 Wien 0408 Alle typer fallsikringsutstyr med tilbehør (til yrkes- og fritidsbruk, særlig fjellklatring) Vernetøy til beskyttelse mot mekaniske støt Fot- og leggvern System med tilsyn for å sikre ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR ATEMSCHUTZGERÄTE UND AUTONOME LEICHTTAUCHGE- RÄTE DER BERGBAU-BERUFS- GENOSSENSCHAFT Hunscheidtsraße Åndedrettsvern: ansiktsmasker, selvforsynte pusteapparater, pusteapparater med lukket system, pusteapparater utstyrt med slange, apparater for egen redning utstyrt med filter, kulldioksidfilter Dykkerutstyr D Bochum Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4

22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/21 produkter SFS-SERTIFIOINTI OY Maistraatinportti 2 PL 116 FIN Helsinki 0416 Industrihjelmer Flytehjelpemidler Hørselsvern Verneutstyr mot kuttskader for skogbruksarbeidere Vernefottøy, sikkerhetsfottøy og arbeidsfottøy System med tilsyn for å sikre Artikkel 11A ISTITUTO RICHERCHE BREDA TÜV ITALIA TÜV BAYERN (ITALCERT) Viale Sarca, 336 I Milano 0426 Støttebeltesystemer Stoppinnretninger Automatiske fanginnretninger Kroppsseler Karabinkroker og andre kroker Støttebelter med tilbehør Nippler til ansiktsmasker Gassfiltre og kombinasjonsfiltre Støvfiltre (unntatt filtre til bruk i kullgruveindustrien) AX gassfiltre og kombinasjonsfiltre AX gassfiltre og kombinasjonsfiltre mot organiske forbindelser med lavt kokepunkt SX gassfiltre og kombinasjonsfiltre mot spesielt angitte kjemiske forbindelser Komplett nesebeskytter Helmasker Helmasker til spesialbruk Åndedrettsvern med komprimert oksygen selvforsynt apparat med åpen krets Åndedrettsvern med lufttilførsel utenfra Oksygenmasker med slange Halvmasker og kvartmasker Trykkflaskeventiler nippler Eldrevet åndedrettsvern med støvfilter, utstyrt med hjelm eller hette Eldrevet åndedrettsvern med støvfilter, utstyrt med hel-, halv- eller kvartmaske Ansiktsmasker med støvfilter Åndedrettsvern med komprimert oksygen selvforsynt apparat med åpen krets til bruk under vann System med tilsyn for å sikre Artikkel 11A

23 Nr. 43/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave produkter Eldrevet åndedrettsvern med lufttilførsel utenfra, utstyrt med hette Åndedrettsvern med lufttilførsel fra slange, utstyrt med hette Åndedrettsvern med lufttilførsel fra slange til bruk ved sandblåsing Forankringsliner med faste føringer Forankringsliner med fleksible føringer Liner Falldempere DET NORSKE VERITAS REGION NORGE AS (DNV RN) Veritasveien 1 N-1322 Høvik 0434 Åndedrettsvern mot faste og flytende aerosoler eller irritasjonsframkallende, farlige toksiske eller radiotoksiske gasser Åndedrettsvern som gir full isolasjon fra den omgivende luft, herunder til bruk ved dykking Personlig verneutstyr som gir begrenset beskyttelse mot kjemiske angrep eller ioniserende stråling Personlig fallsikringsutstyr Personlig verneutstyr som gir beskyttelse mot elektriske støt og farlige spenninger eller til bruk ved arbeid under høyspenning System med tilsyn for å sikre ANCI SERVIZI Srl SEZIONE CIMAC (CENTRO ITALIANO MATERIALI APPLICAZIONE CALZATUREIERA) Corso Bradolini, 19 I Vigevano 0465 Legg- og forarmbeskyttere Industrihansker til mekanisk bruk Femfingrede arbeidshansker av lær Vernehansker for brukere av motorsager Hansker som gir mekanisk beskyttelse Vernehansker mot kulde (> 50 C) Vernehansker mot kulde ( 50 C) Industrivernehansker mot kjemiske angrep Vernehansker mot kjemiske produkter og mikroorganismer System med tilsyn for å sikre

24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/23 produkter Vernehansker mot termiske farer Personlig verneutstyr som gir beskyttelse mot elektriske støt og farlige spenninger eller til bruk ved arbeid under høyspenning: hansker og votter av isolerende materiale REGISTRO ITALIANO NAVALE 0474 Komplette nesebeskyttere Via Corsica 12 I Genova Helmasker Helmasker til spesialbruk Åndedrettsvern selvforsynt apparat med lukket krets Åndedrettsvern selvforsynt apparat med lukket krets til spesialbruk Redningsvester Åndedrettsvern med komprimert oksygen selvforsynt apparat med åpen krets Åndedrettsvern med komprimert oksygen selvforsynt apparat med åpen krets til bruk under vann System med tilsyn for å sikre CERMET Via Aldo Moro, 22 I S. Lazzaro di Savena 0476 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre RAPRA TECHNOLOGY LIMITED 0478 Vernehansker Shawbury Shrewsbury SY4 4NR Sikkerhetsfottøy og vernefottøy DU PONT (UK) LIMITED 0479 Vernehansker KEVLAR PLANT GLOVES AND FABRIC TESTING LABORATORY Maydown Works PO Box 15 Londonderry BT47 1TV INSTITUT SCENTIFIQUE DES SERVICES PUBLICS SIÈGE DE COLFONTAINE 60, rue Grande F-7340 Colfontaine 0492 Åndedrettsvern, med unntak av dykkerutstyr System med tilsyn for å sikre

25 Nr. 43/24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave WETENSCHAPPELIJK EN TECH- NISCH CENTRUM VAN DE BELGI- SCHE TEXTIELNIJVERHEID DIVISIE GENT Technologiepark Zwijnaarde 7 B-9052 Zwijnaarde produkter 0493 Vernetøy og vernehansker mot farlige stoffer (kjemiske produkter) og smittsomme agenser Vernetøy og vernehansker til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser Vernetøy som tåler å bli fanget under bruk Tøy som gir visuelle signaler til lokalisering av brukeren Vernetøy og vernehansker mot varme og ild Vernetøy og vernehansker mot kulde og normalt dårlig vær System med tilsyn for å sikre Vernetøy og vernehansker til beskyttelse mot fysisk skade INDUSTRIAL CONSULTANTS Via Botticelli, 51 I Torino ENGINEERING 0495 Hørselvern System med tilsyn for å sikre CONSORZIO DNV MODULO UNO Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso 20, Palazzo Andomeda ingr. I Agrate Brianza 0496 Hørselvern: ørelapper øreplugger Fallsikringsutstyr: nedfiringsutstyr forankringsliner med faste føringer System med tilsyn for å sikre CENTRO SVILUPPO SETTORE IMPIEGO Viale Lombardia, 20 I Bollate 0497 Hjelmer til bruk ved skisport Arbeidshjelmer Sykkelhjelmer Uantennelige spesialarbeidshjelmer Spesialarbeidshjelmer med sideforsterkning Elektrisk isolerende spesialarbeidshjelmer Sikkerhetshjelmer til bruk ved billøp Hjelmer til fjellklatring Hjelmer til bruk i bobsleder Hjelmer til brannmannskaper Hodeplagg som beskytter mot hodeskader System med tilsyn for å sikre

26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/25 produkter Hjelmer til brukere av rullebrett og rulleskøyter Ridehjelmer Hodevern for jockeyer Hodevern Vernetøy til alle deler av kroppen: hansker arbeidsfottøy tekstiler RICOTEST 0498 Vernefottøy Via Einaudi 6/8 Sandra I Castelnuovo del Garda Vernetøy for motorsyklister (unntatt hjelmer og visirer) Industrivernehansker CRITT SPORTS ET LOISIRS 0501 Vernehjelmer til idrettsbruk 200, route de Gencay F Saint-Benoît ALLGEMEINE UNFALLSVERSICHE- RUNGSANSTALT SICHERHEITS- TECHNISCHE PRÜFSTELLE Adalbert-Stifter-Straße 65 A-1200 Wien 0511 Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 Sikkerhetssko, vernesko og arbeidssko Personlig verneutstyr til fallsikring med tilbehør (til yrkes- og fritidsbruk, særlig fjellklatringsutstyr) Hørselsvern Vernehjelmer ISOQAR LIMITED Metropolitan House City Park Business Village Manchester M16 9HQ 0513 Vernehansker av lær med syntetisk fôring Vernetøy engangsdrakter av papir og plastmaterialer Åndedrettsvern: dykkerdrakter masker og visirer til ansiktsvern System med tilsyn for å sikre FLEETWOOD TESTING LABORA- TORY BLACKPOOL AND COLLEGE THE FYLDE 0514 Redningsvester og flytehjelpemidler Vernetøy (overlevelsesdrakter) drakter til kontinuerlig bruk og rømningsdrakter Fleetwood Nautical Campus Broadwater Fleetwood FY7 8JY

27 Nr. 43/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave FACHAUSSCHUSS TIEFBAUPRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-PRÜFZERT Landsberger Straße 390 D München SÄCHSISCHES TEXTILFOR- SCHUNGSINSTITUT e.v. Annaberger Straße 240 D-9125 Chemnitz produkter 0515 Dykkerutstyr 0516 Personlig verneutstyr: værbestandig vernetøy klær til bruk ved lave temperaturer støvsikre klær varseltøy klær som beskytter mot varme flammesikre klær vernetøy for brannmannskaper kjemikaliesikkert tøy vernehansker mot kjemiske, mekaniske, elektriske og termiske farer, unntatt vernehansker forsterket med metallringer Utstyr nevnt i artikkel 8 nr. 4 System med tilsyn for å sikre Vernetøy mot mekaniske støt Vernetøy som er isolert mot elektriske støt Antistatisk vernetøy System med tilsyn for å sikre CERTOTTICA SOCIETÀ CONSORTILE arl PER LA CERTIFI- CAZIONE DEI PRODOTTI OTTICI Via Fortogna, 1 I Longarone 0530 Vernebriller for laserregulering Vernebriller og filtre mot laserstråler Filtre mot infrarød stråling Filtre mot ultrafiolett stråling Filtre for sveising og beslektede teknikker Briller til yrkesbruk (mot blending, stråling og høyhastighetspåvirkning, for bilførere) Beskyttelsesvisirer Filtre til bruk ved sveising

28 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/27 produkter ÖSTERREICHISCHES FORSCHUNGSINSTITUT Spengergasse 20 A-1050 Wien TEXTIL Vernetøy mot: mekanisk påvirkning spesielle værforhold varme som følge av infrarød stråling eller av andre årsaker kjemisk påvirkning kontaminering med farlige stoffer Vernehansker mot termiske farer Samme utstyr i kategori III (artikkel 8 nr. 4) SOCIEDAD ESTATAL DE SALVA- MENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA CENTRO DE SEGURIDAD MARÍTIMA INTEGRAL E Veranes 0540 Personlig verneutstyr for å hindre drukning og flytehjelpemidler FORSCHUNGSINSTITUT HOHEN- STEINPROF. DR. JÜRGEN MECHEELS GmbH & CO.KG Schloss Hohenstein D Bönnigheim 0555 Følgende typer personlig verneutstyr i samsvar med direktivets artikkel 8 nr. 2 og 4 værbestandig vernetøy vernetøy til beskyttelse mot lave temperaturer varseltøy vernetøy til beskyttelse mot høye temperaturer flammesikkert tøy vernetøy for brannmannskaper kjemikaliesikkert tøy vernetøy mot mekaniske farer System med tilsyn for å sikre DRA BRIDGEWATER Bridgewater Puriton Somerset TA7 8AD 0557 Luftfiltersystemer til bruk sammen med åndedrettsvern NATIONAL LEATHER CENTER 0619 Signalfarget varseltøy Thisseos 7a - Kallithea GR Athen Vernehansker Vernesko til yrkesbruk Hansker som gir mekanisk beskyttelse Vernetøy til hele eller deler av kroppen: hansker arbeidsfottøy tekstiler

29 Nr. 43/28 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave ASSOCIAZIONE CERTITEX Viale Sarca, 223 I Milano SOCIETÀ ITALINA CERTIFICA- ZIONE INDUSTRIALE Srl Via Fiorini, 5 I Reggio Emilia CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SpA Piazza S. Anna, 2 I Busto Arizio produkter 0621 Vernetøy til hele eller deler av kroppen: hansker arbeidsfottøy tekstiler 0623 Alle produkter som omfattes av direktivet 0624 Signalfarget varseltøy Vernetøy mot risiko for å bli fanget av bevegelige deler Vernetøy, vernehansker og tilbehør mot kulde (> 50 C) System med tilsyn for å sikre System med tilsyn for å sikre System med tilsyn for å sikre Vernetøy, vernehansker og tilbehør mot kulde ( 50 C) Vernetøy for brannmannskaper Vernetøy, vernehansker og tilbehør til bruk ved sveising mv. Personlig verneutstyr for å beskytte hånd og arm mot kjemiske og biologiske farer Personlig verneutstyr til sport og fritidsaktiviteter: vernetøy hansker Antistatisk vernetøy Vernetøy, vernehansker og tilbehør for arbeidere som er eksponert for varme Hansker mot mekaniske farer AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL BP 83 16, avenue Artistide-Briand 0639 Alt personlig verneutstyr System med tilsyn for å sikre F Bagneux Cedex RGIT LIMITED 338 King Street Aberdeen AB2 3BJ 0647 Redningsvester Personlige flytehjelpemidler Nedsekningsdrakter Rømningsdrakter Drakter til konstant bruk Verneutstyr mot varme

30 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/29 produkter LABORATORIO PROVE TECNO- LOGICHE Snc Via G. Urbino, 62/A I Crema 0721 Fallsikringsutstyr System med tilsyn for å sikre LABORATORIO INCENDI Srl Via della Quercia, 11 I Prato PREVENZIONE 0987 Vernetøy mot varme og ild Vernetøy for brannmannskaper (unntatt vernetøy, vernehansker og tilbehør til bruk ved sveising mv.) System med tilsyn for å sikre

31 Nr. 43/30 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 1, rue Pierre-Montet F Strasbourg Cedex DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 42, rue du général Larminat BP 55 F Bordeaux Cedex LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 90/384/EØF Identifi- kasjons- nummer IKKE-AUTOMATISKE produkter VEKTER produkter 0001 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti 0002 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 43, rue de Wailly F Clermont-Ferrand 0003 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT Citis Le Pentacle, avenue de Tsukuba F Hérouville-Saint-Clair 0004 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 15-17, avenue Jean-Bertin F Dijon 0005 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 9, rue du Clos-Courtel F Rennes Cedex 0006 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 16, rue Charles-de-Coulomb 0007 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Orléans Cedex 2

32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/31 produkter DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 2, rue Grenet-Tellier F Châlons-sur-Marne 0008 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT Rés. d Ajaccio Bât. A rue N. Péraldi F Ajaccio 0009 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 21b, rue Alain-Savary BP 1269 F Besançon 0011 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 21, avenue de la Porte-des-Champs F Rouen Cedex 0012 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 6-10, rue Crillon F Paris Cedex Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 6, avenue de Clavières F Ales Cedex 0014 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 15, place Jourdan F Limoges 0015 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 15, rue Claude-Chappe BP Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Metz

33 Nr. 43/32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 12, rue Michel-Labrousse BP 1345 F Toulouse Cedex DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 941, rue Charles-Bourseul BP 838 F Douai Cedex DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT La Chantrerie 2, rue Alfred-Kastler produkter 0017 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti 0018 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti 0019 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti BP F Nantes Cedex DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 44, rue Alexandre-Dumas 0020 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Amiens Cedex 03 DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT Maison de l industrie Rue de la Goelette 0021 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Saint-Benoît DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 67-69, avenue du Prado 0022 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Marseille Cedex 6 DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 2, rue Antoine-Charial 0023 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Lyon Cedex 03 DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT Impasse Buzaré, BP Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti F Cayenne Cedex

34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/33 produkter DIRECTION RÉGIONALE DE L IN- DUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT 130, rue Léopold-Rambaud, BP 12 F Sainte-Clotilde 0025 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti NATIONAL STANDARDS AUTHO- RITY OF IRELAND Glasnevin Dublin, 9 Ireland 0050 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUA- LIDADE Rua António Gião, 2 P Caparica 0064 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.1.4 LABORATOIRE NATIONAL D ES- SAIS 1, rue Gaston-Boissier F Paris Cedex Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.1.4 BRITISH STANDARDS INSTI- TUTION 389 Chiswick High Road London W4 4AL 0086 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT BRAUN- SCHWEIG (PTB) 0102 Ikke-automatiske vekter.1 Bundesallee 100 D Braunschweig LANDESGEWERBEAMT BADEN WÜRTTEMBERG EICHDIREK- TION Ulmer Straβe 227 B D Stuttgart 0103 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 BAYRISCHES LANDESAMT FÜR MASS UND GEWICHT Franz-Schrank-Straβe 9 D München 0104 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4

35 Nr. 43/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave LANDESAMT FÜR DAS MESS- UND EICHWESEN Kohlrauschstraße 16 D Berlin LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN DES LANDES BRAN- DENBURG Berliner Straße 52 D Potsdam produkter 0105 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter 0106 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4.4 SENATOR FÜR ARBEIT Faulenstraße 69 D Bremen 0107 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 EICHDIREKTION HAMBURG Nordkanalstraße 50 D Hamburg 0108 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 HESSISCHE EICHDIREKTION Holzhofallee 3 D Darmstadt 0109 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 WIRTSCHAFTSMINISTERIUM MECKLENBURG-VORPOMMERN 0110 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti Landeseichbehörde Johannes-Stelling-Straße 14 av enheter.4 D Schwerin MESS- UND EICHWESEN NIEDER- SACHSEN 0111 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti Goethestraße 44 D Hannover av enheter.4

36 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/35 produkter LANDESEICHDIREKTION RHEIN-WESTFALEN NORD Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti Hugo-Eckner-Straße 14 D Köln av enheter.4 EICHDIREKTION PFALZ RHEINLAND Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti Steinkaut 3 D Bad Kreuznach av enheter.4 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND FINANZEN EICHAUFSICHTBEHÖRDE Am Stadtgraben 6-8 D-6611 Saarbrücken 0114 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN Hohe Straße 11 D Dresden 0115 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 LANDESEICHAMT ANHALT SACHSEN Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti Merseburger Straße 1-3 D Halle (Saale) av enheter.4 DER MINISTER FÜR WIRTSCHAFT, TECHNOLOGIE UND VERKEHR DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN AMT FÜR DAS EICHWESEN Dupplestraße 63 D Kiel 0117 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4 LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN THÜRINGEN Unterpörlitzer Straße 2 D Ilmenau 0118 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.4

37 Nr. 43/36 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave SGS UNITED KINGDOM LIMITED Worle Park Weston-super-Mare Somerset BS22 0WA NMI CERTIN BV Postbus 15 NL-9822 ZG Niekerk produkter 0120 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti 0122 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring (garanti av enheter.1.4 NATIONAL WEIGHTS AND MEASURES LABORATORY Stanton Avenue 0126 Ikke-automatiske vekter Verifisering av enheter.1.4 Teddington TW11 0JZ DUDLEY METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL 0128 Ikke-automatiske vekter 4 Ednam Road Dudley DY1 1HW WEST SUSSEX COUNTY COUNCIL 0129 Ikke-automatiske vekter The Tannery Westgate Chichester PO19 3HN SUFFOLK COUNTY COUNCIL 0130 Ikke-automatiske vekter St Edmunds House Rope Walk Ipswich IP4 1LZ STAFFORDSHIRE COUNCIL Martin Street Stafford ST16 2LG COUNTY 0132 Ikke-automatiske vekter

38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/37 produkter GLOUCESTERSHIRE COUNCIL Hillfield House Denmark Road Gloucester GL1 3LD COUNTY 0133 Ikke-automatiske vekter NORFOLK COUNTY COUNCIL 0134 Ikke-automatiske vekter County Hall Martineau Lane Norfolk NR1 2DH OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL 0135 Ikke-automatiske vekter Rewley Road Oxford OX1 2EH LONDON BOROUGHS OF BRENT AND HARROW CONSORTIUM 0136 Ikke-automatiske vekter Trading Standards Service 249 Willesden Lane Willesden Green London NW2 5JH CHESHIRE COUNTY COUNCIL 0138 Ikke-automatiske vekter Backford Hall Near Chester CH1 6EA SHROPSHIRE COUNTY COUNCIL 0140 Ikke-automatiske vekter The Limes, Belle Vue Road Shrewsbury SY3 7LQ SANDWELL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL 0141 Ikke-automatiske vekter Coneygree Road Tipton DY4 8XR

39 Nr. 43/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EAST SUSSEX COUNTY COUNCIL County Hall Lewes BN7 1SW KENT COUNTY COUNCIL Springfield Maidstone ME14 2LS WARWICKSHIRE COUNCIL Old Budbrooke Road Warwick CV35 7DP COUNTY produkter 0143 Ikke-automatiske vekter 0144 Ikke-automatiske vekter 0145 Ikke-automatiske vekter BOLTON METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL Weston House Weston Street Bolton BL3 2AR 0146 Ikke-automatiske vekter SHEFFIELD CITY COUNCIL 1 Barkers Pool Sheffield S1 1EN 0147 Ikke-automatiske vekter DORSET COUNTY COUNCIL County Hall Collinton Park Dorchester DT1 1XJ 0148 Ikke-automatiske vekter WOLVERHAMPTON METROPOLI- TAN BOROUGH COUNCIL 103 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR 0150 Ikke-automatiske vekter BOROUGH OF SOUTHEND Civic Centre Southend-On-Sea SS2 6ER 0153 Ikke-automatiske vekter

40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/39 produkter NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL 0155 Ikke-automatiske vekter County Hall Northallerton DL7 8SA BUCKINGHAMSHIRE COUNCIL County Hall Aylesbury HP20 1UP COUNTY 0157 Ikke-automatiske vekter ESSEX COUNTY COUNCIL 0172 Ikke-automatiske vekter Beehive Lane Chelmsford CM2 9SY LANCASHIRE COUNTY COUNCIL 0173 Ikke-automatiske vekter 55 Guildhall Street Preston PR1 3NU WEST YORKSHIRE TRADING STANDARDS SERVICE 0174 Ikke-automatiske vekter Nepshaw Lane South Morley Leeds LS27 0QP LEICESTERSHIRE COUNTY COUN- CIL TRADING STANDARDS SER- VICE 0175 Ikke-automatiske vekter County Hall Glenfield LE3 8RN SOLIHULL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL 0177 Ikke-automatiske vekter PO box 24 Solihull B91 3EG SOMERSET COUNTY COUNCIL 0178 Ikke-automatiske vekter County Hall Taunton

41 Nr. 43/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave LONDON BOROUGH OF ENFIELD PUBLIC OFFICES Gentleman s Row Enfield EN2 6PS NORTHUMBERLAND COUNCIL County Hall Morpeth NE61 2EF COUNTY ROTHERHAM METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL 15B Station Road Rotherham S60 1HN LONDON BOROUGH OF ISLINGTON Upper Street London N1 1RE LONDON BOROUGH OF HAV- ERING Mercury House Mercury Gardens Romford RM1 3DS BIRMINGHAM CITY COUNCIL 1, Lancaster Circus B4 Queensway Birmingham produkter 0179 Ikke-automatiske vekter 0180 Ikke-automatiske vekter 0181 Ikke-automatiske vekter 0182 Ikke-automatiske vekter 0183 Ikke-automatiske vekter 0185 Ikke-automatiske vekter MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCO- NOMIQUES - ADMINISTRATION DU COMMERCE - INSPECTION GÉNÉRALE DE LA MÉTROLOGIE 24-26, rue J.A. De Mot B-1040 Bruxelles 0195 Ikke-automatiske vekter av enheter.1.4 DANSK A/S KALIBRERINGSTEKNIK 0198 Ikke-automatiske vekter Johan Gutenbergs Vej 5-9 DK-8200 Århus

42 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 43/41 produkter DELTA KVALITET & CERTIFICE- RING 0199 Ikke-automatiske vekter.1 Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm FORCE-DANTEST CERT Park Allee 345 DK-2605 Brøndby 0200 Ikke-automatiske vekter av enheter.1.4 DIREZIONE GENERALE DEL COM- MERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI - UFFICIO CEN- TRALE METRICO Via A. Bosio, 15 I Roma 0201 Ikke-automatiske vekter EF-typesamsvarserklæring.1 UFFICIO PROVINCIALE METRICO DI AGRIGENTO 0202 Ikke-automatiske vekter Via Empedocle, 81 I Agrigento TURA CCIAA DI ALESSANDRIA 0203 Ikke-automatiske vekter Via S. Lorenzo, 21 I Alessandria TURA CCIAA DI ALESSANDRIA 0204 Ikke-automatiske vekter Piazza XXIV Maggio, 1 I Ancona REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA ASSESSORATO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA DIREZIONE SERVIZI CAMERALI E CONTINGENTA- MENTO 0205 Ikke-automatiske vekter Piazza della Rupubblica, Aosta TURA CCIAA DI AREZZO 0206 Ikke-automatiske vekter Viale Giotto, 4 I Arezzo

43 Nr. 43/42 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave TURA CCIAA DI ASCOLI PICENO Via Luigi Mercantini, 25 I Ascoli Piceno TURA CCIAA DI ASTI Piazza Medici, 8 I Asti TURA CCIAA DI AVELLINO Viale Cassitto, 7 I Avellino produkter 0207 Ikke-automatiske vekter 0208 Ikke-automatiske vekter 0209 Ikke-automatiske vekter TURA CCIAA DI BARI Corso Cavour, 2 I Bari 0210 Ikke-automatiske vekter TURA CCIAA DI BELLUNO Piazza S. Stefano, Belluno 0211 Ikke-automatiske vekter TURA CCIAA DI BENEVENTO Piazza IV Novembre I Benevento 0212 Ikke-automatiske vekter TURA CCIAA DI BERGAMO Largo Bortolo Belotti, 16 I Bergamo 0213 Ikke-automatiske vekter TURA CCIAA DI BOLOGNA Piazza Mercanzia, 4 I Bologna 0214 Ikke-automatiske vekter

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER 5.4.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 17/35 LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER De meldte

Detaljer

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 96/98/EF SKIPSUTSTYR

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 96/98/EF SKIPSUTSTYR 5.4.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 17/73 LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 96/98/EF SKIPSUTSTYR De meldte organers navn og adresse Identifikasjonsnummer Ansvarlig

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 28. mars om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (83/189/EØF)

RÅDSDIREKTIV. av 28. mars om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (83/189/EØF) 383L0189.NOR Council Directive of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations 383L0189.NOR/1 RÅDSDIREKTIV av 28. mars 1983

Detaljer

Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr

Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr (PVU) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etter hver blitt et anerkjent begrep, både på arbeidsplassen, for det ytre miljøet og i

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 9. årgang 10.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 9. årgang 10.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2013/EØS/5/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6773 Canon/I.R.I.S )... 1

2013/EØS/5/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6773 Canon/I.R.I.S )... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 5 20. årgang 24.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

Hjelm og annet hodevern

Hjelm og annet hodevern Hjelm og annet hodevern Personlig verneutstyr som hodevern (hjelm eller annen hodebeskyttelse) skal alltid brukes når det ikke er mulig å verne arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd på andre måter.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

Monopoly Live Like a Millionaire UK

Monopoly Live Like a Millionaire UK The major prize winners are: Monopoly Live Like a Millionaire UK First Name Last City State/Pro Prize Description Initial v Rebecca A Salisbury SP Monopoly Millionaire ryan b SHEFFIELD SY Monopoly Millionaire

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 17. årgang 6.5.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Vernedrakter. Vernedrakter

Vernedrakter. Vernedrakter Vernedrakter Huden er ikke bare det største organet, den er også et av de mest sårbare organene Vi har. Spesielle vernedrakter beskytter huden. MSA vernedrakter er designet for å beskytte mot faste stoffer,

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 2 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE Interchange 900 er en omfattende serie hode- og hjelmmonterte

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 19. årgang 16.5.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 19. årgang 16.5.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 27 19. årgang 16.5.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/317 BESLUTNING NR. 186 2005/EØS/49/28 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut.

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut. Hodevern Vernehjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Gjelder også for situasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling eller sprut for smeltet

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

26.11.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. av 17. mai 2005

26.11.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. av 17. mai 2005 Nr. 63/73 KOMMISJONSVEDTAK 2009/EØS/63/10 av 17. mai 2005 om endring av vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 87/404/EØF ENKLE TRYKKBEHOLDERE

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 87/404/EØF ENKLE TRYKKBEHOLDERE Nr. 17/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 5.4.2001 LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 87/404/EØF ENKLE TRYKKBEHOLDERE De meldte organers navn og adresse Identifikasjonsnummer

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Nr. 36/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/685. av 29.

Nr. 36/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/685. av 29. Nr. 36/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/685 2017/EØS/36/02 av 29. april 2016 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

UTSTYR ARBEIDSSTYRKEN MED EKSTREM BESKYTTELSE MOT SKARPE KANTER [KABEL]

UTSTYR ARBEIDSSTYRKEN MED EKSTREM BESKYTTELSE MOT SKARPE KANTER [KABEL] UTSTYR ARBEIDSSTYRKEN MED EKSTREM BESKYTTELSE MOT SKARPE KANTER [KABEL] EKSTREM SIKKER MOT SKARPE KANTER. DET FINNES KUN ÉN MÅTE Å VÆRE SIKKER PÅ. Ekstreme «null-radius» skarpe kanter Du kan ikke se dem

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 16. årgang 23.4.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 22. årgang 26.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

MED SKARPE KANTER SOM FARE, ER NANO-LOK EDGE DIN BESTE BESKYTTELSE [WEB]

MED SKARPE KANTER SOM FARE, ER NANO-LOK EDGE DIN BESTE BESKYTTELSE [WEB] MED SKARPE KANTER SOM FARE, ER NANO-LOK EDGE DIN BESTE BESKYTTELSE [WEB] SIKKER MOT SKARPE KANTER. VÆR SIKKER MED NANO-LOK EDGE [WEB] Skarpe kanter. Du kan ikke se dem. Du vet ikke hvor de er. Men for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 12. årgang 24.3.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Personlig verneutstyr Europeiske standarder

Personlig verneutstyr Europeiske standarder Personlig verneutstyr Europeiske standarder 10. desember 2014 Avdeling for smittevern Standardiseringssystemet NS... EN... ISO... NS-EN... NS-ISO... NS-EN-ISO... Norsk standard Europeisk norm Internasjonal

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Nr. 54/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 192. av 29. oktober 2003

Nr. 54/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 192. av 29. oktober 2003 Nr. 54/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING nr. 192 2007/EØS/54/14 av 29. oktober 2003 om vilkårene for anvendelse av artikkel 50 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 574/72*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 16. årgang 30.7.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4348 PKN/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4348 PKN/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 13. årgang 5.10.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang 27.8.1994

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 1. årgang 27.8.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 30 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

BESLUTNING nr. 172. av 9. desember 1998

BESLUTNING nr. 172. av 9. desember 1998 Nr. 20/134 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.4.2001 NORSK utgave BESLUTNING nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer