Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Medlemmer i formannskapet inviteres til å spise i kommunens kantine rett etter møtet. Side 1

2 Saksliste PS 2010/13 PS 2010/14 PS 2010/15 PS 2010/16 RS 2010/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Avtaler mellom Halden kommune og fotballklubbene i Halden vedr. drift og vedlikehold av kunstgressanlegg PS 2010/17 Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter PS 2010/18 PS 2010/19 PS 2010/20 PS 2010/21 PS 2010/22 Boligsosialt utviklingsprogram for Halden Kommune - søknadsprosess Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Ungdomsrådet Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / / / /284 PS 2010/23 Opera Østfold. 2008/940 PS 2010/24 Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen 2008/1175 PS 2010/25 Avslutning av investeringsprosjet - Harekas 2009/1198 PS 2010/26 Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober /1198 PS 2010/27 Opprettelse av Næringspolitisk utvalg 2008/3156 PS 2010/28 PS 2010/29 Søknad om midler til Kvalitetskommuneprogrammet 2010 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden turist 2008/2506 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP John Østensvig Nestleder AP Svein Olaussen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Mons Hvattum Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Morten Christoffersen Medlem KRF Gerd Berit Odberg Medlem KRF Egil Lund Pettersen Medlem FRP Carl-Victor Sundling Medlem H Helene van Eeden Medlem SP Jan Tore Harlyng Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Marthe Nilssen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Günther Andersen Marthe Nilssen V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2010/1 PS 2010/2 PS 2010/3 PS 2010/4 RS 2010/1 PS 2010/5 PS 2010/6 PS 2010/7 PS 2010/8 PS 2010/9 PS 2010/10 PS 2010/11 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Nyhetsbrev Science Center Østfold 26. januar 2010 Finansieringsmodell for infrastrukturløsning for vei- og brotilknytning til Mølen, Tyska og Hollenderen. Ettergivelse av krav om innbetaling av pensjonsinnskudd Frivillighetssentralen Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / /5260 Etablering av nettportalen halden.no 2009/6954 Støtte til jordskjelvkatastrofen på Haiti 2010/324 Kjøp av bygning i Tomtegata 2 på Mølen ( Båt og Motor ) Science center Østfold - Søknad om kommunene i Østfolds bidrag til realisering og drift 2009/ /1781 Ismaskin - ny - Halden ishall - finansiering. 2009/796 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører Side 5

6 PS 2010/1 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkalling godkjent. PS 2010/2 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører foreslo å sette 2 nye referatsaker på sakslisten: RS 2010/2 Signert protokoll Halden Byutvikling AS RS 2010/3 Fylkesmannen stadfester Halden kommunes avslag på krav om innsyn etter offentlighetslova. Referatsakene samt vedlegg til PS 2010/5 ble delt ut i møtet. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Carl-Victor Sundling, H, meldte 2 forespørsler. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2010/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra vedtatt. Side 6

7 PS 2010/4 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. RS 2010/1 Nyhetsbrev Science Center Østfold 26. januar 2010 RS 2010/2 Signert protokoll - Halden byutvikling RS 2010/3 Fylkesmannen stadfester Halden kommunes avslag på krav om innsyn etter offentlighetsloven PS 2010/5 Finansieringsmodell for infrastrukturløsning for vei- og brotilknytning til Mølen, Tyska og Hollenderen. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Svein Olaussen, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å slutte kontrakt for iverksetting av infrastrukturarbeider for vei- og brutilknytning til Tyska og Hollenderen samt Mølen innenfor en ramme på kr ,- med fradrag av merverdiavgift som maksimalt er beregnet til kr ,. I tillegg kommer kostnader til tilrettelegging av fjernvarme og fiberkabel som i notat til formannskapet er beregnet til sammen maksimalt kr ,-. 2. Infrastrukturarbeider knyttet til jernbaneundergang og T-kryss henføres til utbyggingsprosjektet Tyska/Hollenderen, jfr avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden. 3. Finansiering av vann og avløp fremmes uten opphold i egen sak som forutsettes finansiert av midler avsatt til vann og avløp i budsjett for Salg av eiendommer som skal benyttes til finansiering av prosjektet skal rapproteres hvert kvartal til møte i hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring frem til prosjektet er avsluttet. Jan Tore Harlyng, Rødt, fremmet følgende forslag til vedtak: Prosjektet med infrastrukturløsning for vei- og brotilknytning til Mølen, Tyska og Hollenderen avvises, og iverksettes ikke. Det ble foretatt separat votering over innkomne forslag. Forslaget fra Harlyng fikk en stemme og falt. (Rødt) Forslaget fra Olaussen ble vedtatt mot 4 stemmer. (V, H Sp og Rødt) Side 7

8 Roar Günther Andersen, V, ønsket følgende protokolltilførsel: I forbindelse med saksframlegget til brotilknytning til MØLEN opptrer Halden kommune som om kommunen har et eierforhold til det offentlige havneområdet. Det er fra politisk flertall gjennom administrasjonen fremlagt et brev av 20. desember 1978 undertegnet kontorsjef Svein Wik som skal underbygge dette kravet. Brevet bygger på en avtale som inbefatter en tomt som tidligere ble leiet av Johan Magnusen AS skraphandlerforretning. Dette området ble bortleid til Halden Havnevesen uten at det ble krevd leie, og område skulle tilbakeleveres til Halden kommune uten kostnader for kommunen. Det er i den forbindelse viktig å presisere at dette var ett lite område som ikke har noe med den offentlige havna å gjøre. Området er senere utviklett av havnekassen og faller dermed inn under anskaffelser med havnekassens midler etter havneloven av Til tross for at kommunestyret er forespeilet en intensjonsavtale mellom Halden kommune og Norske skog Saugbrugs, hvor det ikke er fremlagt en fullstendig juridisk bindende avtale mellom partene, opptrer Halden kommune som om de skulle ha full disposisjonsrett over områdene. En etterlyser videre finansiering på kr som Halden kommune skal betale for MØLEN en takst det vil bli strid om! På bakgrunn av ovenstående ber Halden Venstre om full gransking av eierforholdet etter havneloven. Videre kreves full gransking av økonomien i prosjektet, og forpliktelsene Halden kommune etter havneloven ovenfor brukerne til den nye havna. Protokolltilførsel fra Harlyng, Rødt: Rødt Halden viser til eget forslag, og stemmer imot at rådmannen skal gi fullmakt til å inngå en finansieringsmodell fordi: 1. Byggingen av den planlagte infrastruktur umuliggjør vår målsetning om å bruke området til grønne lunger, rekreasjoner friluftsområder. 2. Det er ikke i tilstrekkelig grad synliggjort hvordan hvilke eiendommer kommunen skal selge hos å hente inn 57 millioner kroner. 3. Salg av trygdeboliger forringer boligtilbudet til utsatte grupper 4. Prosjektet er startskuddet til en omfattende utbygging av dyre og eksklusive boenheter. 5. Framtidig finansiering og samarbeidspartnere er ikke synliggjort. Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å slutte kontrakt for iverksetting av infrastrukturarbeider for vei- og brutilknytning til Tyska og Hollenderen samt Mølen innenfor en ramme på kr ,- med fradrag av merverdiavgift som maksimalt er beregnet til kr ,. I tillegg kommer kostnader til tilrettelegging av fjernvarme og fiberkabel som i notat til formannskapet er beregnet til sammen maksimalt kr ,-. 2. Infrastrukturarbeider knyttet til jernbaneundergang og T-kryss henføres til utbyggingsprosjektet Tyska/Hollenderen, jfr avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden. 3. Finansiering av vann og avløp fremmes uten opphold i egen sak som forutsettes finansiert av midler avsatt til vann og avløp i budsjett for Salg av eiendommer som skal benyttes til finansiering av prosjektet skal rapproteres hvert kvartal til møte i hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring frem til prosjektet er avsluttet. Protokolltilførsel fra Günther Andersen: Side 8

9 I forbindelse med saksframlegget til brotilknytning til MØLEN opptrer Halden kommune som om kommunen har et eierforhold til det offentlige havneområdet. Det er fra politisk flertall gjennom administrasjonen fremlagt et brev av 20. desember 1978 undertegnet kontorsjef Svein Wik som skal underbygge dette kravet. Brevet bygger på en avtale som inbefatter en tomt som tidligere ble leiet av Johan Magnusen AS skraphandlerforretning. Dette området ble bortleid til Halden Havnevesen uten at det ble krevd leie, og område skulle tilbakeleveres til Halden kommune uten kostnader for kommunen. Det er i den forbindelse viktig å presisere at dette var ett lite område som ikke har noe med den offentlige havna å gjøre. Området er senere utvikliet av havnekassen og faller dermed inn under anskaffelser med havnekassens midler etter havneloven av Til tross for at kommunestyret er forespeilet en intensjonsavtale mellom Halden kommune og Norske skog Saugbrugs, hvor det ikke er fremlagt en fullstendig juridisk bindende avtale mellom partene, opptrer Halden kommune som om de skulle ha full disposisjonsrett over områdene. En etterlyser videre finansiering på kr som Halden kommune skal betale for MØLEN en takst det vil bli strid om! På bakgrunn av ovenstående ber Halden Venstre om full gransking av eierforholdet etter havneloven. Videre kreves full gransking av økonomien i prosjektet, og forpliktelsene Halden kommune etter havneloven ovenfor brukerne til den nye havna. Protokolltilførsel fra Harlyng, Rødt: Rødt Halden viser til eget forslag, og stemmer imot at rådmannen skal gi fullmakt til å inngå en finansieringsmodell fordi: 1. Byggingen av den planlagte infrastruktur umuliggjør vår målsetning om å bruke området til grønne lunger, rekreasjoner friluftsområder. 2. Det er ikke i tilstrekkelig grad synliggjort hvordan hvilke eiendommer kommunen skal selge hos å hente inn 57 millioner kroner. 3. Salg av trygdeboliger forringer boligtilbudet til utsatte grupper 4. Prosjektet er startskuddet til en omfattende utbygging av dyre og eksklusive boenheter. 5. Framtidig finansiering og samarbeidspartnere er ikke synliggjort. PS 2010/6 Ettergivelse av krav om innbetaling av pensjonsinnskudd Frivillighetssentralen Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannen endret punkt 1 i sin innstilling til følgende: 1. Krav om innbetaling av pensjonsavsetning for perioden juni ettergis. Til sammen kr ,- dekkes over formannskapets konto. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 9

10 Vedtak: 1. Krav om innbetaling av pensjonsavsetning for perioden juni ettergis. Til sammen kr ,- dekkes over formannskapets konto. 2. Kommunalt driftstilskudd til Frivillighetssentralen for 2010 økes med tilsvarende pensjonsavsetningen, kr , og finansieres ved bruk av Formannskapets konto. For kommende år innarbeides dette i årsbudsjettet. 3. Forholdet mellom kommunalt driftstilskudd til Frivillighetssentralen og lønnsutbetaling til daglig leder avregnes en gang pr år. PS 2010/7 Etablering av nettportalen halden.no Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer, V og H Vedtak: 1. Portalen opprettes og settes i drift. Kostnadene ved dette finansieres av formannskapets konto. 2. Portalen tas opp til evaluering av formannskapet 6 mnd etter oppstart, hvor det tas stilling til eventuell videre drift og driftsform. PS 2010/8 Støtte til jordskjelvkatastrofen på Haiti Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr. 1,- pr innbygger, avrundet til kr ,- til Røde kors hjelpearbeid på Haiti. Midlene finansieres fra formannskapets konto. PS 2010/9 Kjøp av bygning i Tomtegata 2 på Mølen ( Båt og Motor ) Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vedtaket i HBPT ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Halden Sparebank for kjøp av bygningen i Tomtegata 2 for kr Side 10

11 Kjøpet finansieres over havnekassas driftsfond som per beløper seg til kr PS 2010/10 Science center Østfold - Søknad om kommunene i Østfolds bidrag til realisering og drift Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vedtaket fra HUO ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden kommune bidrar med kr til realisering av Science Senter Østfold, samt inngår en 3 årig driftsavtale til en årlig kostnad pålydende kr , som innarbeides i det årlige driftsbudsjett. PS 2010/11 Ismaskin - ny - Halden ishall - finansiering. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: For å løse ismaskinsaken foreslås at nødvendig kjøpesum eks. mva. kr lånes ut til selskapet Halden Ishall eiendom AS av Halden kommune. Beløpet tas av den ubenyttede del av de bevilgede inntil kr. 4 mill. i engangstilskudd for kontantkjøp av ny ismaskin. Om tilbakebetalingen av dette skal utlignes mot en tilsvarende årlig reduksjon i det kommunale tilskuddet jf. den i budsjettet til selskapet innlagte årlige kostnad til leasing med kr eller ikke, tas det stilling til når man har noe mer driftserfaring i selskapet. PS 2010/12 Forespørsler Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Forespørslene ble besvart av ordfører i møtet. Vedtak: Side 11

12 FO Forespørsel fra Sundling, H, vedr. tomter på Høvleriområdet FO Forespørsel fra Sundling, H, vedr. fjernvarmekonsesjon i Halden Side 12

13 PS 2010/13 Godkjenning av innkalling PS 2010/14 Godkjenning av saksliste PS 2010/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 13

14 PS 2010/16 Referatsaker Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D / Martin Vik Referatsak Fra: Til: Rådmannen Formannskapet Avtaler mellom Halden kommune og fotballklubbene i Halden vedr. drift og vedlikehold av kunstgressanlegg Kommunestyret behandlet sak om kunstgressanlegg i Halden. Et punkt i vedtaket var å legge fram avtaler med fotballklubbene for formannskapet. Avtalene er ferdigforhandlet og signert av ordfører. Vedlegg: H H Side 15

16 g/36 Avtale mellom Kvik Halden FK TTIF og Halden kommune org. nr Mellom Halden kommune og idrettslagene Kvik Halden FK, Tistedalen Tum og Idrettsforening (TTIF er det inngått avtale om forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunalt eide kunstgressbanene ved Tistedal stadion og ved Strupe Ungdomsskole. Denne avtalen regulerer ikke bruk av garderober ved de respektive skoler. 1. Halden kommune stiller til de respektive klubbers disposisjon for vedlikehold av kunstgressbaner, følgende utstyr: a. Traktor b. Slådd c. Snø fres / Skyffel d. Salt spreder e. Dyprenser / Kule løfter (leies) f. Overflate behandler (Deles) Herunder dekke utgifter til service, vedlikehold, reparasjoner og forsikringer og dekker alt forbruk av salt. Halden kommune er som eier ansvarlig for å avvikle brukt gummi granulat. Klubbene må selv sørge for forsvarlig lagring og daglig vedlikehold av dette utstyret, slik at utstyret får en levetid på minimum 10 år. Ved vedlikehold av utstyr/ reparasjoner, skal utstyr kunne disponeres/lånes av de øvrige klubbene. Ved slike tilfeller er Halden kommune behjelpelig med å bistå med flytting av tungt utstyr. 2. Respektive klubber dekker driftstoff til maskiner, etter avtale klubbene imellom. 3. Respektive klubber er ansvarlig for forvaltning, drift og helårs vedlikehold av kommunens kunstgressbaner. Klubbene er ansvarlige for at vedlikeholdet gjennomføres i tråd med FDV instruks for kunstgressbaner i Halden kommune og slik at leverandørens garantibestemmelser ivaretas. Fordelingen av anlegg er som følger: a. TTIF: Kunstgressbanen ved Tistedal Stadion b. Kvik Halden: Kunstgressbanen ved Strupe Ungdomsskole 4. Respektive klubber er ansvarlig for at utstyr som Halden kommune stiller til disposisjon betjenes av kyndig personell. De skal ha alle nødvendige sertifikater og bevis og ha deltatt på kurs i vedlikehold av kunstgressbaner i regi av Halden kommune. Side 16

17 2 5. Respektive klubber er ansvarlig for generell opprydding og søppelplukking på og rundt anleggene daglig. Herunder særlig ansvar for daglig å plukke opp snus, tape rester og tyggegummi. Respektive skoler har ved bruk tilsvarende ansvar på dag tid. 6. Respektive klubber er ansvarlig for å kjøpe inn tjenester og stå for utgiftene med spesialutstyr for dyp rens av banene minimum en gang pr år, samt etterfylle og stå for utgifter til etterfylling av gummi granulater etter behov. 7. Respektive klubber er ansvarlig for umiddelbart å varsle Halden kommune, V/Kommunalteknikk, dersom noe av utstyret ikke fungerer eller er ødelagt. 8. Respektive klubber er ansvarlig for at overflate rens gjennomføres minimum en gang pr måned, oftere om høsten ved løvfall. Det skal slåddes (Lett slådd) minimum en til to ganger pr uke. 9. Respektive klubber er ansvarlig for å føre logg over vedlikeholdet og kunne fremvise en oppdatert oversikt over vedlikehold til enhver tid. Det gjelder for slådding, dyp rens og overflate rens. 10. Respektive klubber er ansvarlig for å oppnevne en kontaktperson som er ansvarlig for vedlikeholdet på kunstgressbanen og for at punktene i denne avtalen følges. Ansvarlig fra de respektive klubbene plikter å møte på koordineringsmøter når halden kommune kaller inn til slikt, på eget initiativ eller etter ønske fra andre klubber som deltar i dette samarbeidet. 11. Respektive klubber er ansvarlig for fordeling av treningstid og forvaltning av banene. Dersom kamper på kommunens natur gressbaner må flyttes, er de involverte klubbene selv ansvarlig for å finne tid/sted for sine respektive lag/på respektive kunstgressbaner. Ved kamper mellom klubber i denne avtalen, er det oppsatte hjemmelaget som har ansvaret. 12. Respektive klubber er ansvarlig for at vedlikehold gjennomføres forsvarlig og i tråd med gjeldende sikkerhetsforskrifter for denne type arbeid og utstyr. 13. Halden kommune, ved respektive skole disponerer kunstgressbanene kostnadsfritt mellom kl og kl på ukedager, respektive klubber disponerer øvrig tid. Vedrørende kunstgresset ved Tistedal gjelder egen avtale vedrørende skolens bruk. 14. Det gis anledning til framleie, men eventuell ledig tid skal primært disponeres til selvkost av lokale lag og foreninger. 15. Respektive klubber gis fullmakt til å selge reklame rundt selve banene og beholde inntektene av dette uavkortet selv. Dette må godkjennes av enhetsleder kommunalteknikk, slik at det ikke er i konflikt med etiske retningslinjer. Reklame skal settes opp i tråd med lover, regler og forskrift i bl.a. plan og bygningsloven. 16. Avtalen er løpende, med 6 mnd gjensidig oppsigelse. Avtalen skal evalueres i løpet av mai/juni Avtalen er på tre sider. Side 17

18 3 Halden, / 2009 c; Halden, / 2009 for Halden kommune (eier) vik Halden FK ruker) (bruker) - Kontaktpersoner/ansvarlige Halden kommune: Jan Erik Hansen, , Kvik Halden / TTIF Vedlegg: FDV instruks for kunstgressbaner i Halden Side 18

19 FDV INSTRUKS FOR KUNSTGRESSBANER I HALDEN KOMMUNE. i SYNTEC AS 3521 JEVNAKER TLF.: FAKS: E-post: s ntec aonline.no ntec.no Side 19

20 UKENTLIG VEDLIKEHOLD SOM UTFØRES AV BYGGHERREN 1. Banen bør sloddes ved jevne mellomrom med børsteslodden som følger med. Hyppigheten avhengig av hvor mye banen benyttes. Børsteslodden kan trekkes med en mindre personbil eller en liten traktor med plendekk. Det er en fordel at det alterneres ved å slodde på langs, på tvers og diagonalt. Ved våt bane bør slodding unngås, da dette fører til at gummigranulaten dras opp i overflaten. Sloddingen utføres for å reise opp igjen fiberen når denne ligger nede. 2. Banen må gåes over daglig for fierning av tape, papir, tyggegummi og annet uønsket smuss. Det er også viktig å holde det tilstøtende arealet ryddig, slik at utenforliggende søppel ikke kommer inn på kunstgressbanen og forurenser dekket. Det finnes maskin for oppsamling av søppel i overflaten. Denne kan leies eller kjøpes av SYNTEC. & 44ALL 91111, Maskin for oppsamling av søppel i overflaten ØVRIG 3. Gå nøye over skjøtene 1 gang pr. mnd. Dersom sprekker eller åpne skjøter oppdages, må SYNTEC kontaktes for utbedring. 4. Unngå oljelekkasjer eller lignende fra maskiner og redskap. Oppdages noe slikt må redskapen kjøres av banen umiddelbart. Påfylling av drivstoff, olje og lignende må skje utenfor banen. For fierning av eventuelle tilsølinger av olje eller diesel, må en sterk blanding av Salo og vann (eller lignende) benyttes umiddelbart. Søl av olje eller diesel kan føre til at latexen på "backingen", som kunstgressfiberne er festet til, går i oppløsning og kunstgressfiberne løsner. 5. Det må ikke kjøres med truck eller store maskiner/biler på kunstgresset uten at dette tildekkes med fin&plater eller lignende. Dette vil føre til at kunstgresset blir vridd og får skader på grunn av store punktlaster eller bruk av servostyring. Side 20

21 2 6. Ved bruk av banen til andre arrangement enn fotball, må banen tildekkes. Hvilke tiltak som må gjøres, avhenger av type arrangement. Ta kontakt med SYNTEC for råd. 7. På grunn av at gummikornene "knisser" mot hverandre, vil disse bli slitt over tid og danne gummipulver. Det kan derfor være aktuelt å etterfylle ny gummigranulat etter noen år. Hvor mye og hvor ofte det må etterfylles er avhengig av bruk og eventuelt om noe av gummigranulaten har blitt fiernet ved vinterdrift (hvis banen holdes oppe om vinteren). 8. Banen må renses min. 1 gang pr.år med en spesialmaskin. Denne maskinen går ned i gummigranulaten og tar bort alt finstoff og fremmedgjenstander som har kommet ned i dekket. Maskinen kan leies eller kjøpes av SYNTEC. Maskin for rensing av kunstgressbaner 9. Da gummigranulaten "pakker" seg over tid må det benyttes en maskin som løser opp gummigranulaten ved jevne mellomrom. Dette gjøres 1 gang pr. måned. Maskinen kan leies eller kjøpes av SYNTEC. Maskin for løsgjøring av gummigranulat Side 21

22 3 VINTERDRIFT Dagens kunstgressbaner er normalt ikke en helårsbane uten undervarme, men en forlenget sesongbane fra mars til november. Hvis en derimot velger å forsøke å holde banen oppe hele vinteren i den kaldeste årstiden, må en være oppmerksom på følgende: 10. Benytt egnet traktor, hk, kg, utstyrt med plendekk. Maks hjultrykk 0,75 kg/cm2. Det må ikke benyttes kjettinger. Det bør benyttes snøfres for fierning av snø. Snøfresen må ha påmonterte hjul, slik at det blir en avstand på 1-3 cm ned til gresset. Skjær anbefales ikke til å fjerne større mengder snø, da dette vil føre til at snøen blir skjøvet foran skjæret og lett kan gi forskyvninger av gresset og dermed skjeve linjer. For fjerning av det siste laget med snø (1-3cm), kan det imidlertid benyttes et skjær med gummiskinne mot kunstgresset. Skjæret må ha påmonterte hjul for justering av arbeidshøyden, slik at skjæret ikke går ned i dekket. Dette er viktig for å unngå å f:jerne sanden eller gummien i banen og skade gresset. Det må ikke benyttes roterende børster som går ned i dekket. Eksempel på valg av utstyr: Traktor type John Deere 4520 (53hk, 1908kg) Snøfres, arbeidsbredde 1,90 m Skjær med gummiskinne, arbeidsbredde 4,0-5,0m Hydraulisk nylon-børste, arbeidsbredde 2-5,40 m Leverandør: Reinhardt Maskin AS, tlf Eksempel på utstyr for vinterdrift Side 22

23 4 > Eksempel på utstyr for vinterdrift 11. Det er normalt lite rasjonelt å holde banen oppe i den aller mørkeste årstiden (des. febr.) uten undervarme. Dersom banen likevel holdes åpen, kan vi anbefale at det benyttes miljøvennlige produkter som NAAC, CMA eller CF7. Disse produktene har vist seg å være svært effektive mot isdannelse og holder banen myk selv ved lave temperaturer. Produktene er langtidsvirkende. Vi anbefaler ikke bruk av sjøsalt (NaCI) eller klorkalsium (C1Ca). Dette kan være uheldig for undergrunnen, da saltlaken som kommer igjennom kunstgress-systemet kan tette vanngjennomslippeligheten over tid, ved at en hinne dannes i avrettingslaget. I verste fall kan dette også føre til mindre telehiv i banen. Men husk at de kunstgresstyper som er på markedet i dag, i utgangspunktet ikke er en helårsbane uten undervarme, men en forlenget sesongbane fra mars november måned. En kunstgressbane uten undervarme som benyttes hele året med reiff vinterdrift (stor mekanisk påkjenning), vil kunne ha en kortere levetid, enn om banen benyttes i perioden fra mars november måned. 12. Vær minimum 2 personer under ryddeoperasjoner på vinterstid. Side 23

24 5 REKLAMASJON/GARANTI Desso DLW kunstgressbaner som bygges av SYNTEC har en funksjonsgaranti på 5 år ihht "Standard anbudsbeskrivelse for kunstgress til fotball". Dette forutsetter imidlertid at baneeier gjør nødvendig vedlikehold på banen etter denne instruksen og at skader som skulle oppstå ikke kan tilbakeføres til uvettig bruk eller vedlikehold. Dersom det registreres forhold som skyldes manglende vedlikehold fra baneeiers side, eller uvettig bruk/unnlatelse på tildekking av kunstgresset, vil det kunne føre til avkorting eller i verste fall bortfall av våre garantier. Garanti på selve kunstgresset er 10 år. For ytterligere informasjon eller råd om vedlikehold, kontakt SYNTEC. Side 24

25 Avtale C)(1/12.6 mellom Berg IL Idd Sportsklubb og Halden kommune org. nr Mellom Halden kommune og idrettslagene Berg IL og Idd Sportsklubb er det inngått avtale om forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunalt eide kunstgressbanen ved Risum Ungdomsskole. Denne avtalen regulerer ikke bruk av garderober ved de respektive skoler. 1. Halden kommune stiller til de respektive klubbers disposisjon for vedlikehold av kunstgressbaner, følgende utstyr: a. Traktor b. Slådd c. Snø fres ev. Skyffel d. Salt spreder e. Dyprenser / Kule løfter (leies) f. Overflate behandler (Deles) Herunder dekke utgifter til service, vedlikehold, reparasjoner og forsikringer og dekker alt forbruk av salt. Halden kommune er som eier ansvarlig for å avvikle brukt gummi granulat. Klubbene må selv sørge for forsvarlig lagring og daglig vedlikehold av dette utstyret, slik at utstyret får en levetid på minimum 10 år. Ved vedlikehold av utstyr/ reparasjoner, skal utstyr kunne disponeres/lånes av de øvrige klubbene. Ved slike tilfeller er Halden kommune behjelpelig med å bistå med flytting av tungt utstyr. 2. Respektive klubber dekker driftstoff til maskiner, etter avtale klubbene imellom. 3. Respektive klubber er ansvarlig for forvaltning, drift og helårs vedlikehold av kommunens kunstgressbaner. Klubbene er ansvarlige for at vedlikeholdet gjennomføres i tråd med FDV instruks for kunstgressbaner i Halden kommune og slik at leverandørens garantibestemmelser ivaretas. Fordelingen av anlegg er som følger: a. Berg IL og Idd sportsklubb (I samarbeid): Kunstgressbanen ved Risum Ungdomsskole. 4. Respektive klubber er ansvarlig for at utstyr som Halden kommune stiller til disposisjon betjenes av kyndig personell. De skal ha alle nødvendige sertifikater og bevis og ha deltatt på kurs i vedlikehold av kunstgressbaner i regi av Halden kommune. Side 25

26 2 5. Respektive klubber er ansvarlig for generell opprydding og søppelplukking på og rundt anleggene daglig. Herunder særlig ansvar for daglig å plukke opp snus, tape rester og tyggegummi. Respektive skoler har ved bruk tilsvarende ansvar på dag tid. 6. Respektive klubber er ansvarlig for umiddelbart å varsle Halden kommune, V/Kommunalteknikk, dersom noe av utstyret ikke fungerer eller er ødelagt. 7. Respektive klubber er ansvarlig for at overflate rens gjennomføres minimum en gang pr måned, oftere om høsten ved løvfall. Det skal slåddes (Lett slådd) minimum en til to ganger pr uke. 8. Respektive klubber er ansvarlig for å føre logg over vedlikeholdet og kunne fremvise en oppdatert oversikt over vedlikehold til enhver tid. Det gjelder for slådding, dyp rens og overflate rens. 9. Respektive klubber er ansvarlig for å oppnevne en kontaktperson som er ansvarlig for vedlikeholdet på kunstgressbanen og for at punktene i denne avtalen følges. Ansvarlig fra de respektive klubbene plikter å møte på koordineringsmøter når halden kommune kaller inn til slikt, på eget initiativ eller etter ønske fra andre klubber som deltar i dette samarbeidet. 10. Respektive klubber er ansvarlig for fordeling av treningstid og forvaltning av banene. Dersom kamper på kommunens natur gressbaner må flyttes, er de involverte klubbene selv ansvarlig for å finne tid/sted for sine respektive lag/på respektive kunstgressbaner. Ved kamper mellom klubber i denne avtalen, er det oppsatte hjemmelaget som har ansvaret. 11. Respektive klubber er ansvarlig for at vedlikehold gjennomføres forsvarlig og i tråd med gjeldende sikkerhetsforskrifter for denne type arbeid og utstyr. 12. Halden kommune, ved respektive skole disponerer kunstgressbanene kostnadsfritt mellom kl og kl på ukedager, respektive klubber disponerer øvrig tid. Vedrørende kunstgresset ved Tistedal gjelder egen avtale vedrørende skolens bruk. 13. Ved Risum koordinerer skolen bruken på dag tid også med Halden VGS og eventuelle inntekter tilfaller halden kommune. 14. Det gis anledning til framleie, men eventuell ledig tid skal disponeres til selvkost av øvrige klubber omfattet av denne avtalen ved behov. Framleie administreres av Berg/Idd og Halden kommune skal ha 50% av alle inntektene. 15. Berg og Idd forplikter seg til å betale en andel av utgiftene til strøm, gummi grandulater og dyp rens, på kr per år. Beløpet faktureres av kommunalteknikk innen 3 kvartal. 16. Respektive klubber gis fullmakt til å selge reklame rundt selve banene og beholde inntektene av dette uavkortet selv. Dette må godkjennes av enhetsleder kommunalteknikk, slik at det ikke er i konflikt med etiske retningslinjer. Reklame skal settes opp i tråd med lover, regler og forskrift i bl.a. plan og bygningsloven. 17. Idd sportsklubb og Berg IL må koordinere alle forhold rundt FDV og bruk selv. Ved eventuell uenighet skal Halden kommune som eier avgjøre/beslutte. Partene forplikter da å følge avgjørelser fra eier. Side 26

27 18. Avtalen er løpende, med 6 mnd gjensidig oppsigelse. Avtalen skal evalueres i løpet av mai/juni Avtalen er på tre sider. Halden, // 209? Halden, e or Halden kommune (eier) for Berg IL (bruker) for Idd Sportsk ubb (bruker) Kontaktpersoner/ansvarlige Halden kommune: Jan Erik Hansen, , Berg IL i-t t~tvk v i ic Idd Sportsklubb A LtL oidt, ftl H 0 Vedlegg: FDV instruks for kunstgressbaner i Halden Side 27

28 FDV INSTRUKS FOR KUNSTGRESSBANER HALDEN KOMMUNE SYNTEC AS 3521 JEVNAKER TLF.: FAKS: E-post: s ntec online.no ntec.no Side 28

29 1 UKENTLIG VEDLIKEHOLD SOM UTFØRES AV BYGGHERREN 1. Banen bør sloddes ved jevne mellomrom med børsteslodden som følger med. Hyppigheten avhengig av hvor mye banen benyttes. Børsteslodden kan trekkes med en mindre personbil eller en liten traktor med plendekk. Det er en fordel at det alterneres ved å slodde på langs, på tvers og diagonalt. Ved våt bane bør slodding unngås, da dette fører til at gummigranulaten dras opp i overflaten. Sloddingen utføres for å reise opp igjen fiberen når denne ligger nede. 2. Banen må gåes over daglig for f:jerning av tape, papir, tyggegummi og annet uønsket smuss. Det er også viktig å holde det tilstøtende arealet ryddig, slik at utenforliggende søppel ikke kommer inn på kunstgressbanen og forurenser dekket. Det finnes maskin for oppsamling av søppel i overflaten. Denne kan leies eller kjøpes av SYNTEC. Maskin for oppsamling av søppel i overflaten ØVRIG 3. Gå nøye over skjøtene 1 gang pr. mnd. Dersom sprekker eller åpne skjøter oppdages, må SYNTEC kontaktes for utbedring. 4. Unngå oljelekkasjer eller lignende fra maskiner og redskap. Oppdages noe slikt må redskapen kjøres av banen umiddelbart. Påfylling av drivstoff, olje og lignende må skje utenfor banen. For fierning av eventuelle tilsølinger av olje eller diesel, må en sterk blanding av Salo og vann (eller lignende) benyttes umiddelbart. Søl av olje eller diesel kan føre til at latexen på "backingen", som kunstgressfiberne er festet til, går i oppløsning og kunstgressfiberne løsner. 5. Det må ikke kjøres med truck eller store maskiner/biler på kunstgresset uten at dette tildekkes med finèrplater eller lignende. Dette vil føre til at kunstgresset blir vridd og får skader på grunn av store punktlaster eller bruk av servostyring. Side 29

30 2 6. Ved bruk av banen til andre arrangement enn fotball, må banen tildekkes. Hvilke tiltak som må gjøres, avhenger av type arrangement. Ta kontakt med SYNTEC for råd. 7. På grunn av at gummikornene "knisser" mot hverandre, vil disse bli slitt over tid og danne gummipulver. Det kan derfor være aktuelt å etterfylle ny gummigranulat etter noen år. Hvor mye og hvor ofte det må etterfylles er avhengig av bruk og eventuelt om noe av gummigranulaten har blitt fjernet ved vinterdrift (hvis banen holdes oppe om vinteren). 8. Banen må renses min. 1 gang pr.år med en spesialmaskin. Denne maskinen går ned i gummigranulaten og tar bort alt finstoff og fremmedgjenstander som har kommet ned i dekket. Maskinen kan leies eller kjøpes av SYNTEC. Maskin for rensing av kunstgressbaner 9. Da gummigranulaten "pakker" seg over tid må det benyttes en maskin som løser opp gummigranulaten ved jevne mellomrom. Dette gjøres 1 gang pr. måned. Maskinen kan leies eller kjøpes av SYNTEC. Maskin for løsgjøring av gummigranulat Side 30

31 3 VINTERDRIFT Dagens kunstgressbaner er normalt ikke en helårsbane uten undervarme, men en forlenget sesongbane fra mars til november. Hvis en derimot velger å forsøke å holde banen oppe hele vinteren i den kaldeste årstiden, må en være oppmerksom på følgende: 10. Benytt egnet traktor, hk, kg, utstyrt med plendekk. Maks hjultrykk 0,75 kg/cm2. Det må ikke benyttes kjettinger. Det bør benyttes snøfres for f:jerning av snø. Snøfresen må ha påmonterte hjul, slik at det blir en avstand på 1-3 cm ned til gresset. Skjær anbefales ikke til å fjerne større mengder snø, da dette vil føre til at snøen blir skjøvet foran skjæret og lett kan gi forskyvninger av gresset og dermed skjeve linjer. For f:jerning av det siste laget med snø (1-3cm), kan det imidlertid benyttes et skjær med gummiskinne mot kunstgresset. Skjæret må ha påmonterte hjul for justering av arbeidshøyden, slik at skjæret ikke går ned i dekket. Dette er viktig for å unngå å fjerne sanden eller gummien i banen og skade gresset. Det må ikke benyttes roterende børster som går ned i dekket. Eksempel på valg av utstyr: Traktor type John Deere 4520 (53hk, 1908kg) Snøfres, arbeidsbredde 1,90 m Skjær med gummiskinne, arbeidsbredde 4,0-5,0m Hydraulisk nylon-børste, arbeidsbredde 2-5,40 m Leverandør: Reinhardt Maskin AS, tlf Eksempel på utstyr for vinterdrift Side 31

32 4 - agile` - Eksempel på utstyr for vinterdrift 11. Det er normalt lite rasjonelt å holde banen oppe i den aller mørkeste årstiden (des. febr.) uten undervarme. Dersom banen likevel holdes åpen, kan vi anbefale at det benyttes miljøvennlige produkter som NAAC, CMA eller CF7. Disse produktene har vist seg å være svært effektive mot isdannelse og holder banen myk selv ved lave temperaturer. Produktene er langtidsvirkende. Vi anbefaler ikke bruk av sjøsalt (NaCI) eller klorkalsium (C1Ca). Dette kan være uheldig for undergrunnen, da saltlaken som kommer igjennom kunstgress-systemet kan tette vanngjennomslippeligheten over tid, ved at en hinne dannes i avrettingslaget. I verste fall kan dette også føre til mindre telehiv i banen. Men husk at de kunstgresstyper som er på markedet i dag, i utgangspunktet ikke er en helårsbane uten undervarme, men en forlenget sesongbane fra mars november måned. En kunstgressbane uten undervarme som benyttes hele året med roff vinterdrift (stor mekanisk påkjenning), vil kunne ha en kortere levetid, enn om banen benyttes i perioden fra mars november måned. 12. Vær minimum 2 personer under ryddeoperasjoner på vinterstid. Side 32

33 5 REKLAMASJON/GARANTI Desso DLW kunstgressbaner som bygges av SYNTEC har en funksjonsgaranti på 5 år ihht "Standard anbudsbeskrivelse for kunstgress til fotball". Dette forutsetter imidlertid at baneeier gjør nødvendig vedlikehold på banen etter denne instruksen og at skader som skulle oppstå ikke kan tilbakeføres til uvettig bruk eller vedlikehold. Dersom det registreres forhold som skyldes manglende vedlikehold fra baneeiers side, eller uvettig bruk/unnlatelse på tildekking av kunstgresset, vil det kunne føre til avkorting eller i verste fall bortfall av våre garantier. Garanti på selve kunstgresset er 10 år. For ytterligere informasjon eller råd om vedlikehold, kontakt SYNTEC. Side 33

34 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: H / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Råd for funksjonshemmede 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Tegninger, kostnadsanslag fra Moth Arkitekter Ikke utsendte vedlegg Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Enhetsleder Ann Sofie Næss, prosjektleder Thor Egil Sæthre, avdelingsleder Jeanne Aravanitis. Sammendrag av saken: Båstadlund Dagsenter er i behov av store utbedringer med bakgrunn i brannkrav. Det er også et stort behov for et generelt vedlikehold. Saken har vært utredet av en arbeidsgruppe som i samarbeide med Moth Arkitekter AS har foreslått riving av gammelt bygg og at et nybygg settes opp på samme tomt. I forslaget inngår at BRA veien dagsenter overføres til Båstadlund Dagsenter. BRA veien dagsenter, BRA- veien 64 foreslås solgt. Eiendommen er eid av Halden Kommune. Bevilgede investeringsmidler for 2009 kr til brannsikkerhetstiltak anbefales benyttet i finansieringen av tiltaket. Rådmannen foreslår et låneopptak på kr inkl. mva for å fullfinansiere et nybygg. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. Side 34

35 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. Rådmannens innstilling: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. Saksutredning: Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 avdelinger, Båstadlund gammelt bygg, Båstadlund nytt bygg (fra ca. 1990), Nordbrøden, BRA-veien,Edderkoppen og Katoplast. Avdelingene er geografisk plassert på 4 ulike steder. Siden 1.mai 2009 har Edderkoppen vært lokalisert i Rektorboligen ved Rødsberg ungdomsskole. Det er mellom brukere som benytter tilbudet på Båstadlund hver dag. Alderen er mellom 18 og 77 år. Brukerne er primært psykisk utviklingshemmede, men også andre grupper, som unge funksjonshemmede, har blitt en viktig gruppe. Mange ungdommer er på vei inn som nye brukere, noen er på hospitering og andre har nettopp kommet fra videregående skole. Enkelte brukerne har store bistandsbehov og det er behov for tilrettelegging både fysisk, faglig og aktivitetsmessig. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter skal primært være en arbeidsplass. Aktivitetene er derfor knyttet til industri, skogsarbeid, vedproduksjon og salg,. I tillegg annen type arbeide som rammeverksted, salg av tekstilprodukter, butikksalg m.m. Enkelte av brukerne har behov for helt annen type aktivisering, som bl.a. turgåing, enkle håndarbeidsaktiviteter og sansestimulering. Det gamle bygget på Båstadlund er ble bygget på begynnelsen av 1900 tallet. Bygget er meget dårlig bygningsmessig og det er lite egnet til brukergruppen. Bygget er i 3 etasjer med en grunnflate på 300 kvm. 3.etasje ble stengt for mange år siden, grunnet manglende rømningsveier og brannsikring. Frem til mai i år har det vært aktivitet i 1. og 2.etasje. I 1.etasje var det en industrigruppe, samt en gruppe med unge fysisk funksjonshemmede.i 2.etasje har butikken Edderkoppen hatt tilhold frem til rektorboligen ved Rødsberg Ungdomsskole ble tatt i bruk.. Arealene har samtidig blitt benyttet til produksjon, spiserom og kontorer. Fra 1.mai 2009 ble 2.etasje stengt av Halden Brannvesen og det er nå bare 1.etasje som benyttes. Bygget gamle Båstadlund har lenge slitt med forfall. Det er et bygg uten ventilasjon, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Taket har lekkasjer på flere steder, flere vinduer er spikret igjen (holder på å falle ut), utvendig panel må skiftes ut/males, det er sjenerende kloakklukt og hyppige oversvømmelser i kjelleren. Bygget er plaget med rotter og andre skadedyr. Dette er ikke akseptabelt for ansatte og brukere. Etter et branntilsyn i 2008, ble det avvik ift brannsikkerheten og det ble bedt om en brannteknisk statusrapport for bygget. Firesafe AS utarbeidet en brannteknisk tilstandsrapport. Rapporten av konkluderte med at bygget hadde store mangler ift brannsikkerheten. Trappevanger måtte oppgraderes, branncelleinndelingen var ikke tilfredsstillende, det er behov for oppgradering av trapperommene, bygningsdeler med krav til brannmotstand må oppgraderes og gjennomføringer må brenntettes, ledelys må monteres i rømningsveier, rømningsveier må etableres. Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i rapporten ville gi et akseptabelt sikkerhetsnivå. Firesafe konkluderte med en kostnad på kr. 740` eks. mva. for å lukke avvikene i rapporten. Rapporten konkluderer imidlertid med at utvendig oppgradering av overflater og fullsprinkling av bygget ville innebære at alle 3 etasjer kunne benyttes. Ettersom bygget har store bygningsmessige mangler, ble det utarbeidet en rapport av fra Offenberg & Grønberg. Det ble estimert en kostnad på kr ` eks.mva.for å utbedre de mest nødvendige mangler. For rehabilitere bygget til dagens standard ble kostnaden vurdert til kr. 8000` ` eks. mva. I denne kostnad ligger ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke Side 35

36 på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Viser her til ny lov av , Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, der loven pålegger arbeidsgivere forpliktelser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er Avdeling BRA veien også i behov av oppgradering. Bygget er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for brukergruppen. Dette bygget ble oppført tidlig på 1970-tallet hvor det ble bygget som en vernet bolig innen HVPUomsorgen. Bygget er i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 200m2. Bygget har heis, men det er smale dører, trange korridorer, samt at det ikke er tilrettelagt bad/toalett og stellerom for fysisk funksjonshemmede. Her er det aktivisering og sansestimulering som det er mye fokus på, og ikke så mange av aktivitetene er jobbrelaterte. Behov for endring Med bakgrunn i de utbedringer som må gjøres i eksisterende bygg er det vurdert at den beste løsningen er å bygge et helt nytt tilrettelagt bygg. Det er et sterkt ønske om plassering av dette bygget på den gamle Båstadlundtomta, da veldig mange av brukerne bor i nærheten av Båstadlund og de kan komme seg til og fra aktivitetssenteret på egen hånd. Det er vurderes at riving av det gamle bygget, samt selge Bra-veien og på denne måten samle virksomhetene i disse byggene under samme tak vil være den beste løsningen utifra et drifts og brukeraspekt. Et nytt bygg vil kunne tilrettelegges både for de aller svakeste brukerne, med terskelfrie, brede dører, tilpassede toaletter og stellerom, heis, osv., men også for aktivitetene som utføres. Det er en stor utfordring i dag med industijobber hvor tunge paller på opptil 200 kg, skal forflyttes ut/inn, samt inn i bil. Gamle Båstadlund er ikke egnet til dette. Flere nye, unge brukere trenger også andre type aktiviteter enn det Båstadlund i dag kan tilby. Det er derfor et sterkt ønske om et stort aktivitetsom, der det er mulig med ballspill, trampoline, dans og annen fysisk utfoldelse. I tillegg er det viktig å videreutvikle Snoezelen-aktivitetene som er startet opp i BRA-veien. Mange flere brukere enn de som får det i dag, har behov for sansetimulerende aktiviteter. Det bør også vurderes om deler av Båstadlund skal åpnes på kveldstid, slik at disse aktivitetene når ut til flere. Forslag om nytt bygg En gruppe, bestående av avdelingsleder Jeanne Arvanitis, prosjektleder Thor Egil Sæthre og enhetsleder Ann-Sofie Næss, har utarbeidet et forslag til nytt bygg. Gruppen engasjerte arkitekt Ole Jørgen Moth fra Moth arkitekter As. På bakgrunn av samtaler og befaringer, har arkitekten levert inn et forslag til nytt bygg. (se vedlegg). Firmaet har også utarbeidet et foreløpig prisoverslag på riving av bygg, oppføring av nybygg, utomhusanlegg, samt adm. kostnader (se vedlegg). I tillegg til dette kommer nytt utstyr. For å kunne sette opp et nytt bygg på Båstadlund, er det en forutsetning at det gamle bygget rives. Det er ikke fysisk mulig å sette opp et nytt bygg på gjenværende tomt. Det er også behov for parkeringsplasser til ansatte, publikum, samt busser. Moth Arkitekter AS har gitt følgende kostnadsoverslag på et nybygg på ca 1200 m2 : Rivingsarbeider gammelt bygg Kr Nybygg 1218 m2 Kr Utomhus, anlegg Kr Administrative kostnader Kr Inventar og utstyr Kr % mva. Kr Totalt Kr Til fratrekk Bevilget investering 2009 P 3010 Kr Netto finansieringsbehov Kr Salg av BRA-veien, stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Overføring av driften ved BRA veien til nytt bygg ved Båstadlund vurderes i øyeblikket ikke å gi lavere bemanningskostnader da driften er knyttet direkte opp mot enkeltvedtak. Noe omrokkeringer kan gjøres men bekymringsmeldinger fra Tjenestemottakerforeningen, mht. en for dårlig bemanning i Båstadlundsystemet og en økning i antallet brukere i årene fremover tilsier at reduksjoner selv ved samlokalisering ikke kan påregnes. Noen effekter kan imidlertid hentes ut i den daglige driften ved at personalet lettere kan overlappe hverandre, vikarinnleie ved korttidsfravær kan reduseres og personell kan omrokkeres ved behov. Effekten er anslått til en innsparing på variabel lønn ca.kr pr. år. Ved avhending av BRA veien vil kr innspares i driftsutgifter årlig. Side 36

37 Alternative løsninger Det har vært vurdert å bygge en 2. etg. over industribygget. Arealet var planlagt benyttet til avlastning. Målet var at avlastninger skulle tilbys deler av den brukergruppen som i dag får tilbud ved Rishaugen Avlastningssenter. Ideen var å oppføre 4 6 rom med felles kjøkkenareal, avlastnings - og oppholdsrom.totalt 296 kvm. Kostnaden for dette ble av arkitekt Moth anslått til kr inkl. mva men eksklusiv inventar. Rådmannen vurderer at denne kostnaden blir for høy sett i forhold til de tilskudd som vil mottas fra Husbanken. Husbanken vil kun gi tilskudd i forhold til denne utbedring og ikke den totalkostnad som ligger i prosjektet. Alternativet vurderes således ikke som aktuelt å realisere. Konklusjon Summert vil en utbedring av eksisterende bygg ha en kostnad på kr inkl. mva. Dette inkluderer ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Denne utbedring er det ikke gjort et kostnadsanslag på. Et nybygg har et kostnadsanslag på, inklusiv inventar og utstyr kr inkl. mva. Rådmannen vurderer på bakgrunn av de kostnader som er beskrevet at en utbedring av eksisterende bygg ikke kan forsvares. Det vurderes, selv om kostnaden ikke er definert, at en utbedring som også inkluderer heis, stellerom og øvrig tilpasning av bygget etter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil overstige kostnadene ved å bygge nytt. Det vurderes også at en slik tilpasning innenfor rammen av et eksisterende bygg ikke vil gi optimale løsninger. Samtidig er vurderingen at tilpasningen av eksisterende bygg til klientene fra BRA veien ikke vil være optimal. Fra arbeidsgruppen er konklusjonen at driften ved BRA veien må videreføres viss kun en utbedring skal gjennomføres. Dette vil igjen medføre at BRA veien også må rehabiliteres. Dette er et bygg som har hatt et manglende vedlikehold gjennom flere år. Bygget er også lite tilpasset brukergruppen som er de tyngste funksjonshemmede innenfor dagsentervirksomheten. Det vurderes at et nybygg vil være en god løsning både for brukere og ansatte. Flere aktiviteter og ansatte vil være samlet under ett tak, noe som vil gjøre driften mer effektiv og mindre sårbar. Bygget må tilpasses kravene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming. Disse premisser er allerede innarbeidet i det forprosjekt som nå fremlegges. Rådmannen anbefaler at gitt bevilgning i 2009 til brannsikkerhetstiltak kr omdisponeres og benyttes i finansieringen av et nybygg. Det foretas et låneopptak på kr Salg av BRA veien stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Det henvises til vedtatt budsjett for 2010 hvor det er bevilget kr til formålet. I økonomiplan er det vedtatt bevilget kr i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 37

38 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS Tekjøkken Møte 15,6 Lager 7,2 BK Kjøk/spis 33,0 Kontor 12,7 Arb. rom 27,4 WC A HK 5,3 BRA- veien Kontor 12,0 Kontor 12,7 Arb. rom 34,3 nød SALTAK m/ loft til tekn rom. Pers. gard 15,0 Vent. rom 36,5 HK 5,6 Pers. gard 11,8 Aktivitetsrom 78,0 (skråtak - stor takhøyde) C ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" A Båstadlund arbeids og aktivitets-senter PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt Side 38 TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Plan 2. etg. - oppriss nord vest Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: PLAN 2. etg. BTA 420 m2 MÅLESTOKK TEGN SAKSNR. 1:200 0JM DATO ANSV 0JM 14 ORG. FORMAT KONTR A -3 VEDLEGG NR.

39 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. "N ye " PROSJEKT Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom TEGN. STATUS Forprosjekt Side 39 TEGN.VEDR. MÅLESTOKK Forside - perspektiver. moth ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: DATO ORG. FORMAT TEGN SAKSNR. 0JM ANSV 0JM TEGN.NR. 10 A -3 KONTR VEDLEGG NR.

40 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. OMRÅDET: Tomten er på ca m2 Området er regulert til byggeområde - offentlige bygg (merket rödt på) Kommuneplanens arealdel, rullering 2003 vedtatt Tomten har en BYA på 70 %. Dette medförer at vedlagt prosjekt er innenfor vedtatt kommnneplan. Vedlagt prosjekt og eksisterende bygg gir fölgende BYA; (1248/4100) x 100 = 30% 64/304 64/2 64/1 64/95 17 P. pl Evt. vaskehall N Ny innkjøring 64/331 Grønt område Eksist. bygg 64/5 Sansehage 64/ / Nybygg Innkjøring stenges Båstadlundveien 12 P. pl Ny innkjøring 64/13 66/752 64/12 66/751 ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" 64/26 Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Karrestadveien PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m 66/758 Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: MÅLESTOKK Situasjonsplan. 1:500 TEGN SAKSNR. 0JM DATO ORG. FORMAT A -3 ANSV 0JM 11 KONTR VEDLEGG NR. Side 40

41 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. Butikk/ Cafè Aktivitetsrom Fasade nord øst. Fasade syd øst mot Båstadlundveien. Arkitektur: Med en så lang og stor bygnings masse ( 58 m) er det meget viktig at arealene blir brutt opp i forskjellige volumer, fasadeutrykk og farger. Fasade syd vest. Administrasjon/ Snoezelen og BRA- veien Lager/produksjon Brannvegg ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Fasade nord vest. PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA Hovedinngang. m Fasader. Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: MÅLESTOKK DATO ORG. FORMAT TEGN SAKSNR. 1: A -3 0JM ANSV 0JM 12 KONTR VEDLEGG NR. Side 41

42 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" Prefab. takstol Hulldekke + påstøp T- profil Møte 15,6 Hvitt rom 15,4 Grønt rom 15,4 Gult rom 15,4 ADM. Kontor 12,0 Kontor 12,0 WC A WC Snoezelen avd. A SANSEHAGE / UTEROM Vaskerom 10,3 Hvile rom 14,9 Stellebenk Kontor 12,7 Bad/ stelle 15, Kaldt loft Snitt A-A Tekn. føringer HOVEDINNG. Arb. rom HK- gruppa 38,5 Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Industri 1 40,2 PROSJEKT TEGN. STATUS Kontor 8,5 Kontor 8, gr. prefab takstol Vent. anlegg Port Lager/ varemottak 22,5 Industri 2 40,2 Snitt B-B Nybygg. B B Tekn. føringer Produksjon Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt BK 3, TEGN.VEDR. Prod. Tekstil 40,2 HK 5,8 Pusserom 18,7 moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Lasterampe Lasterampe Port Hulldekke T- profil Støpt dekke Lager 44,2 Overdekket uteservering. Hovedplan/ snitt. Cafè/spiserom 40,0 Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: Kontor 9, MÅLESTOKK TEGN SAKSNR. 0JM Kontor 8,2 Butikk 90,5 HOVEDPLAN BTA 798 m Vent. rom Aktivitets rom Butikk Snitt C-C 1: DATO ANSV C JM 13 ORG. FORMAT KONTR A -3 VEDLEGG NR. Side 42

43 Halden kommune, Enhet rehabilitering & aktivitet. Att: Ann - Sofie Th. Næss Halden Kostnadsoverslag Nye Båstadlund arbeids og aktivitets-senter. Rivearbeider gml. Båstadlund skole Kr: ,- Nybygg 1218 m2 Kr: ,- Utomhus anlegg Kr: ,- Adm. omkostninger 7% Kr ,- Sum eks. mva. Kr ,- 25 % MVA Kr: ,- SUM TOTALKOSTNADER inkl. mva Kr: ,- Evt. investeringsavgift, samt inventar kommer i tillegg. Prisstigning iht. indeks. Kostnadsansoverslaget er gitt uforbindtlig, og bygger på forprosjekt tegn nr: datert Bygningen inneholder store rom med produksjons og butikklokale, samt lager areal i 1. etasje noe som er en medvirkende årsak til at man kan bygge kostnads effektivt. Halden Moth Arkitekter AS Ole-Jørgen Moth (sign) Side 43

44 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arnstein Karlsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Boligsosialt utviklingsprogram for Halden Kommune - søknadsprosess Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Husbanken har invitert Halden kommune til å kunne sende søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Halden kommune ved rådmann har igangsatt søkeprosessen. Det er innvilget midler i fra Husbanken på kr til å utarbeide søknaden Hovedmomentene i søknaden framkommer i vedlegg 1 Boligsosialt utviklingsprogram Programmet vil være et samarbeid over 3 til 5 år og kommunens andel av utgifter dvs. ressurser/direkte vil dreie seg om budsjettårene 2011,2012, 2013 og Hovedmålsetting er å utvikle en forankret, helhetlig boligsosial politisk for alle målgrupper og spesielt de vanskeligstilte. Administrativ og politisk forankring og deltakelse underveis i programmet er vesentlig for å lykkes. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. UHOS stiller seg positive til at Halden kommune sender søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Utgiftene i søknadsprosessen dekkes via innvilget midler fra Husbanken kr UHOS, tar til etterretning at kommunes deltakelse i - Boligsosialt utviklingsprogram - søknaden vil medføre konkrete forpliktelser - via egeninnsats og direkte finansiering. Prosentvis fordeling i tråd med pkt. 9 i søkermal(vedlegg 1). 4. Programmet organiseres via prosjektleder, prosjekt grupper, styrings og referansegrupper. Rådmannen og politiske er delaktig i programmet via styringsgruppe. Side 44

45 5. Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Den endelige økonomiske ramme for egeninnsats, direkte finansiering kommunens utgiftsandel innarbeides i budsjettene for årene 2011, 2012,2013. Rådmannens innstilling: 1. UHOS stiller seg positive til at Halden kommune sender søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Utgiftene i søknadsprosessen dekkes via innvilget midler fra Husbanken kr UHOS, tar til etterretning at kommunes deltakelse i - Boligsosialt utviklingsprogram - søknaden vil medføre konkrete forpliktelser - via egeninnsats og direkte finansiering. Prosentvis fordeling i tråd med pkt. 9 i søkermal(vedlegg 1). 4. Programmet organiseres via prosjektleder, prosjekt grupper, styrings og referansegrupper. Rådmannen og politiske er delaktig i programmet via styringsgruppe. 5. Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Den endelige økonomiske ramme for egeninnsats, direkte finansiering kommunens utgiftsandel innarbeides i budsjettene for årene 2011, 2012,2013. Saksutredning: Innleding Bakgrunn: Husbanken har igjennom Boligsosialt utviklingsprogram invitert Halden kommune til å kunne søke om å få delta i programmet. Overordnet mål. med satsningen er at kommunene gjennom et forpliktende og langsiktig partnerskap med Husbanken skal bli dyktigere til å løse sine boligsosiale utfordringer. Programmet skal bl.a. bidra til kompetanseheving, bedre utnyttelse av Husbankens økonomisk virkemidler og øke tilbudet for de mest sårbare gruppene. Husbanken har hovedansvar for selve programmet, mens kommunene har ansvar for den lokale gjennomføring. Selv om kommunen er invitert til å være med i prosjektet, må hver enkelt kommune søke om deltakelse i programmet. Rådmannen er søkerinstans, men det er en forutsetning at prinsippet om å delta i søknadsprosseen er forankret også via politiske vedtak. Vi vedlegger malen for hvordan søknaden skal utformes vedlegg 1. Søknadsfrist er 26.mars Halden kommune har fått tildelt - via Husbanken kr til arbeidet med å sluttføre arbeidet med søknaden. Viktige hensyn og krav prioriteringer og vurderinger: Programfaser: Programfasen er fra 3 til 5 år og programmet er inndelt i fire faser: 1. Foreberedende fase 3 mnd. 2. Planfase 6-8 mnd. 3. Gjennomføringsfasen 36 mnd. 4. Utfasing og videreføring 18 mnd. De som får positivt vedtak om å delta i programmet, går videre til fase 2, planfasen. Fase 2. Planfasen Det inngås samarbeidsavtale mellom kommunen og Husbanken Region øst i oppstart av planfasen. Det gis tilskudd fra Husbanken på inntil 1 mill. kr. Det stilles ikke krav til egenfinansiering fra Kommunen i planfasen. Tilskuddet på inntil 1 mill. kr skal benyttes til o planlegging og etablering av kommunens programdeltakelse o gjennomføring av en foranalyse o utarbeiding av handlingsplan, på bakgrunn av foranalysen Kommunen skal i søknad om deltakelse utarbeide et budsjett som viser bruk av tilskuddet på 1 mill kr. Fase 3. Gjennomføringsfasen Bekreftelse på kommunens økonomiske forpliktelser Husbanken vil kunne gi et årlig tilskudd på 1,5 3 mill. kr. per kommune. Det forventes at kommunen bidrar med både direktemidler og egeninnsats i tre år og dette skal dokumenteres i søknaden. Side 45

46 Fordelingsnøkkelen mellom direkte finansiering og egeninnsats fra kommunen fremgår i tabellen. Kommunens egenandel av finansieringen skal være på henholdsvis 30, 40 og 50 % i de tre årene. Behov for investeringsmidler til for eksempel fremskaffelse av utleieboliger tas ikke inn i denne oversikten Mal for fordeling i de forskjellige faser dette er et eks. se ellers pkt. 9 i vedlegg. Finansiering/ Fase Samlet finansiering fra kommunen Forberedende fase - Finansierings fra Husbanken Direkte Egeninnsats Husbanken finansieringsmidler inkl.prosjektlederst. Plan og Ikke krav, Inntil - 1 mill Programfase 2010 Gjennomføringsfase kommunen avgjør 1,5-3 mill.kr pr år År % 20 % 70 % År % 20 % 60 % År % 20 % 50 % Forankring: Det vektlegges at kommunen også er tydelig på at de ønsker å være med på å søke om deltakelse i programmet. På den bakgrunn er det sentralt at politiske vedtak fattes inn i søknadsprosessen. Det vektlegges at hele programmet er tungt administrativt og politisk forankret også underveis i programmet. Derfor vil det framkomme tydelig at rådmannen og politisk ledelse er representert i styringsguppa for programmet. Vurdering og videre prosess: Rådmannen vil utarbeide endelig søknad i tråd med hovedmomenter i rammen Husbanken legger til grunn for søknaden jfr. vedlegg 1. Det er allerede igangsatt arbeide med grunnmateriale til selve søknaden. Husbanken har nå innvilget kr for å ferdigstille søknaden innen fristen 26.mars Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Det er viktig å understreke at det i programmet skal igangsettes konkrete analyser, prosesser der en spisser kommunens behov, utfordringer, tydeliggjør hovedmålene og tiltakene. Dette er en unik mulighet for Halden kommune å være delaktige i en prosess, som vil sikre framdrift på å kunne dokumentere behov, dagens og framtidens utfordringer. Videre vil programmet kunne sikre kompetanseheving både inn og ut i fra bolig/tjenester. Programmet vil også sette tverrsektorielt samarbeid i fokus, samt å kunne sikre at kommunens ansatte blir enda dyktigere til å utnytte de statelige virkemidler for målgruppene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Per Egil Pedersen Side 46

47 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc Side 47

48 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig samarbeid med kommunene. Målet for boligsosialt utviklingsprogram er å gjøre kommunene dyktige til å løse sine boligsosiale utfordringer og gjennomføre en helhetlig lokalt forankret boligsosial politikk. Programmet skal bidra til gode bolig- og tjenestetilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom kompetanseheving i kommunene bedre utnyttelse av statlige virkemidler bedre tverrsektorielt samarbeid bedre analyseverkøy og beslutningsgrunnlag metodeutvikling innen boligsosialt arbeid Fokus på læring og endring på systemnivå skal føre til et mer planmessig og systematisk boligsosialt arbeid i kommunen. Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess og søknadsbehandling for deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram som Husbanken Region øst startet våren I pulje 1 ble følgende kommuner tatt opp i programmet: Bærum, Lørenskog, Lillehammer og Hamar. Pulje 2 inviteres til å søke våren 2010, og følgende kommuner inviteres: Asker, Elverum, Fredrikstad, Gjøvik, Halden, Kongsvinger, Moss, Ringsaker, Sarpsborg, Skedsmo, Ski og Oslo Programmet er beskrevet nærmere på Programmet er inndelt i fire faser: 1. Foreberedende fase 3 mnd. 2. Planfase 6-8 mnd. 3. Gjennomføringsfasen 36 mnd. 4. Utfasing og videreføring 18 mnd. Samtlige søkere vil få mulighet til å presentere et utkast til søknad i møte med Husbanken region øst i uke 10. SØKNADSFRIST for deltakelse i programmet: 26. mars Søknadsmal januar 2010.doc Side 48

49 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Søknad om deltakelse i programmet - søknadsmal I forberedende fase søker kommunen om deltakelse i programmet. Det er utarbeidet en søknadsmal som skal følges, se nedenfor. Malen inneholder ni punkter og alle må besvares. Søknaden skal ikke overstige åtte A-4 sider. Vedlegg kommer i tillegg. 1. Formalia om kommunen (=ansvarlig søker) Kommunenavn: Adresse: Kontaktperson hos søker: Navn:. Tittel: E-post og tlf./mobiltlf.:.. 2. Begrunnelse for å søke Gi en kort beskrivelse av hvorfor kommunen ønsker å bli med i satsningen 3. Utfordringer a. Gi en kort situasjonsbeskrivelse av de boligsosiale utfordringer som kommunen er kjent med og som deltakelse i programmet skal bidra til å løse: Boligsosiale utfordringer knyttet til å bosette og opprette botilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Som f. eks tilgang på boliger, tjenestetilbud m.v. Organisatoriske utfordringer og samarbeidsutfordringer i kommunens boligsosiale arbeid. Kompetansemessige utfordringer på det boligsosiale området. Rammebetingelser som kommunale planer, budsjett, lover mm. b. Søker må sende inn relevante vedlegg som utdyper de behov og utfordringer som er trukket opp. Dette kan være plandokumenter for eksempel boligsosial handlingsplan og/eller relevante sektorplaner, statistisk dokumentasjon eller annet materiale. For de kommunene som blir tatt opp i programmet, dvs. de som går videre til fase 2 planfasen, skal det i neste omgang gjennomføres en ekstern foranalyse 1 som konkretiserer behov og utfordringer nærmere. 4. Hovedmål for kommunens satsing Det forventes at kommunen trekker opp et foreløpig hovedmål for sin programsatsning. Hovedmålet skal på bakgrunn av situasjonsbeskrivelsen angi hva man vil oppnå. Det forventes ikke en oppdelt målstruktur i denne søknaden. Etter foranalysen og i handlingsplanen vil målstrukturen bli mer spesifikk og målbar. Endelige mål med underliggende struktur (delmål, tiltak) utarbeides etter at foranalysen er gjennomført. 5. Organisering og forankring a. Gi en kort beskrivelse av dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen. b. Gi en kort beskrivelse av hvordan arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram tenkes organisert og forankret politisk og administrativt i kommunen: Her skal det oppgis hvor arbeidet forankres d.v.s. ansvarlig instans, hvordan skal arbeidet ledes, hvem deltar og styring. Det foreventes at ordføreren gir sin skriftlige støtte som påskrift på søknaden. c. Dokumentere hvordan det boligsosiale området er beskrevet og prioritert i strategier, planer, vedtak etc. 1 Krav til foranalysens struktur vil beskrives nærmere i forbindelse med planfasen. Søknadsmal januar 2010.doc Side 49

50 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Samarbeidspartnere a. Gi en kort beskrivelse av hvilke samarbeidspartnere kommunen vil trekkes inn i utviklingsprogrammet, som f.eks. andre offentlige aktører, regionale og nasjonale, frivillige organisasjoner eller andre. b. Gi en kort beskrivelse av hvordan samarbeidspartnerne er tenkt å kunne delta i arbeidet. 7. Brukermedvirkning Gi en kort beskrivelse av hvordan kommunen planlegger medvirkningen i tilknytning til arbeidet. 8. Referanseprosjekter Gjennomføringsevne står sentralt i vurderingen av søknaden. Gi en kort oversikt over tidligere utviklingsarbeid/tiltak som anses som relevante i denne sammenhengen og som i dag er implementert i ordinær drift/virksomhet, nye stillinger og lignende. 9. Økonomi for utviklingsprogrammet De som får positivt vedtak om å delta i programmet, går videre til fase 2, planfasen. Fase 2. Planfasen Det inngås samarbeidsavtale mellom kommunen og Husbanken Region øst i oppstart av planfasen. Det gis tilskudd fra Husbanken på inntil 1 mill. kr. Det stilles ikke krav til egenfinansiering fra kommunen i planfasen. Tilskuddet på inntil 1 mill. kr skal benyttes til o planlegging og etablering av kommunens programdeltakelse o gjennomføring av en foranalyse o utarbeiding av handlingsplan, på bakgrunn av foranalysen Kommunen skal i søknad om deltakelse utarbeide et budsjett som viser bruk av tilskuddet på 1 mill kr. Fase 3. Gjennomføringsfasen Bekreftelse på kommunens økonomiske forpliktelser Husbanken vil kunne gi et årlig tilskudd på 1,5 3 mill. kr. per kommune. Det forventes at kommunen bidrar med både direktemidler og egeninnsats i tre år og dette skal dokumenteres i søknaden. Fordelingsnøkkelen mellom direkte finansiering og egeninnsats fra kommunen fremgår i tabellen. Kommunens egenandel av finansieringen skal være på henholdsvis 30, 40 og 50 % i de tre årene. Behov for investeringsmidler til for eksempel fremskaffelse av utleieboliger tas ikke inn i denne oversikten Fase Finansiering Fase 1 Forberedende fase Samlet finansiering fra kommunen Finansiering fra Husbanken Direkte Egeninnsats finansieringsmidler - x - Fase 2 Planfasen Fase 3. Gjennomføringsfasen ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Ikke krav, kommunen avgjør X % X % X % x X % X % X % 1 mill. kr. 1,5-3 mill. kr. 70 % 60 % 50 % Søknadsmal januar 2010.doc Side 50

51 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Hvem behandler søknadene? Husbankens regionkontor organiserer søknadsbehandlingen og benytter et eksternt ekspertpanel for å sikre kvalitet, legitimitet og faglighet i søknadsbehandlingen. Husbanken har etablert et programråd som skal innstille på hvilke kommuner som skal tas opp. Regiondirektøren fatter endelig vedtak. Tidsplan for søknadsbehandlingen Det er utarbeidet en tidsplan for de ulike trinnene i søknadsbehandlingen. Denne tidsplanen må justeres etter behov. Tid jan febr mars april mai juni sept okt nov des 2011 Oppgaver Søkekonferanse Søknadsutforming Presentasjon utkast Uke 10 Søknadsfrist Søknadsbehandling Vedtak Uke 24 Samarbeidsavtale Igangsette Foranalyse Oppstartsamling: Læringsarenaer Etc. Utforming av handlingsplan Andre oppgaver X X X Søknadsmal januar 2010.doc Side 51

52 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Halvard Bø Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold inngikk i 2005 en samarbeidsavtale for fireårsperioden 1.juli juni Avtalen ble våren 2009 prolongert ett år. Avtalen er evaluert av Høgskolen i Østfold. Evalueringen konkluderer med at avtalen har utløst en rekke aktiviteter knyttet til bedre pasientlogistikk, og har bidratt til økt fokus på samhandling mellom sykehuset og kommunene. Med bakgrunn i dette har KS Østfold og Sykehuset Østfold utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale. Fundamentet fra den gamle avtalen ligger fast, men det er foreslått at det i tillegg til dagens Administrative samarbeidsutvalg opprettes et Overordnet samarbeidsutvalg med fokus på strategi og utvikling. I tillegg foreslås noen mindre endringer i sammensetningen av Administrativt samarbeidsutvalg. Forslaget til ny avtale er enstemmig anbefalt av styret i KS Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 og gjelder frem til 30. april Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det inngås ny fireårig samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold for tidsperioden 1. mai 2010 til 30. april Side 52

53 Rådmannens innstilling: Det inngås ny fireårig samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold for tidsperioden 1. mai 2010 til 30. april Saksutredning: Bakgrunn KS Østfold tok i 2002 initiativ til å etablere prosjektet Helhetlige helsetjenester et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Østfold og SØ for å bidra til mer helhetlige helsetjenester i fylket. Hovedmålet med dette prosjektet var å skape overordnede prinsipper for samhandling. KS Østfold og sykehusledelsen sluttet seg til anbefalingene i prosjektet. Resultatet ble opprettelse av Administrativt samarbeidsutvalg og inngåelse av en samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Samarbeidsavtalen ble politisk behandlet i alle kommunene og trådte i kraft 1. juli 2005 med en varighet frem til 30. juni Avtalen i Østfold er prolongert ett år for arbeid med videreutvikling av avtalen. Saken ble sendt til alle rådmenn, pr. brev datert 29. mai 2009, med anbefaling lagt frem som melding for kommunestyre. KS Østfold og Sykehuset Østfold tok ansvar for å gjennomføre en prosess andre halvår Formålet med prosessen var å legge fram ny samarbeidsavtale til behandling i kommunestyrer og styret i Sykehuset Østfold. Det foreligger nå er ny samarbeidsavtale som er enstemmig anbefalt av styret i KS Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen vil være svært viktig med tanke på en videreutvikling av samarbeidet, samt sørge for at kommunene og sykehuset i fylket er godt forbredt i forhold til den forestående samhandlingsreformen. Videreutvikling av samhandling helse i Østfold og samarbeidsavtalen KS Østfold og Sykehuset Østfold har hatt ansvar for å videreutvikle samhandlingen innen helsefeltet i Østfold gjennom en ny samarbeidsavtale. Det er gjennomført flere arbeidsmøter med representanter fra kommunene og sykehuset. I tillegg har det vært drøftinger i rådmannsutvalget og fylkesstyret i KS Østfold, Samhandlingsforum og styret i Sykehuset Østfold. Det skjedde mye når det gjelder fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i Regjeringen la frem en Stortingsmelding i juni om samhandlingsreformen. Bygging av nytt Østfoldsykehus ble også vedtatt i juni. KS Østfold og Sykehuset Østfold var derfor av den oppfatning at avtalen burde prolongeres ett år. Det er gitt sterke signaler fra politisk og administrativ ledelse i kommunene og fra ledelsen i Sykehuset Østfold om viktigheten og nytten av dagens samarbeidsavtale. En evaluering fra Høgskolen i Østfold understreket likeledes behovet for at avtalen ligger fast. Det er allikevel nødvendig at utviklingsarbeidet fortsetter og at det ble brukt tid på å gjennomføre nødvendige justeringer slik de fremkommer i forslaget til ny samarbeidsavtale. Ny samarbeidsavtale Samhandlingen mellom Sykehuset Østfold og kommunene skal bygge på et helhetlig syn på tjenester til den enkelte pasient/bruker og til Østfolds befolkning. Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og dialog, god ressursutnyttelse og et formelt overordnet, systematisk og konkret samarbeid til praktisk nytte for pasient/brukerne. Side 53

54 Fundamentet fra den gamle avtale ligger fortsatt fast. Følgende større endringer er foreslått: - nytt punkt 4.1 som hjemler et Overordnet samarbeidsutvalg - endring i punkt 4.2 med hensyn til sammensetningen av Administrativt samarbeidsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått samarbeidsavtalen. Administrerende direktør i Sykehuset Østfold og styret i KS Østfold oppnevner tre representanter hver. Administrativt samarbeidsutvalg er et partsammensatt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått avtalen. Utvalget består av fem representanter fra kommunene og fem representanter fra Sykehuset Østfold. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis kommunenes administrative ledelse og administrerende direktør i Sykehuset Østfold. I tillegg foreslås det i den nye avtalen to observatører med tale- og forslagsrett: - brukerrepresentant, utpekt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) - praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (fastlege som er deltidsansatt i sykehuset for å bedre samarbeidet mellom sykehuset og fastlegene) Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 gjelder frem til 30. april 2014 Konklusjon Samarbeidsavtalen har vært et godt fundament for videreutvikling av samarbeidsrelasjoner mellom helseforetak og kommunene i Østfold. Avtalen anses av politisk og administrativ ledelse i kommunene og Sykehuset Østfold som et godt virkemiddel. Styret i KS Østfold har enstemmig anbefalt avtalen og rådmannen anser at avtalen er et viktig verktøy for å videreutvikle samarbeidet mellom kommunene og sykehuset. Den sørger også for at kommunene og sykehuset er godt forbredt i forhold til den forestående samhandlingsreformen. Evalueringen fra Høgskolen i Østfold viser at samarbeidsavtalen har utløst en rekke aktiviteter knyttet til bedre pasientlogistikk, og har bidratt til økt fokus på samhandling mellom sykehus og kommunene. Rådmannen mener at avtalen som kommunene i Østfold og Sykehuset i Østfold har levd etter i over fire år, bør ligge fast med de nødvendige endringer som er gjort i forslaget til ny samarbeidsavtale. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Halvard Bø Side 54

55 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune 1. Innledning/lovgrunnlag En av de største utfordringene innen helsetjenesten er å sikre pasientene/ brukerne muligheter for kontinuitet, helhet og medvirkning i tilbudet. Dette krever samarbeid med pasienten/ brukeren og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Denne avtalen bygger på Kommunehelsetjenesteloven, Sosialtjenesteloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Psykisk helsevernloven og Pasientrettighetsloven. 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde for samarbeidsavtalen Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunene bygger på et helhetlig syn på tjenester til den enkelte pasient/ bruker og til Østfolds befolkning. Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og dialog, god ressursutnyttelse og et formelt, overordnet, systematisk og konkret samarbeid til praktisk nytte for pasientene/brukerne. Pasientene/ brukerne skal oppleve at tjenestene: er faglig gode er samordnede og helhetlige preges av kontinuitet blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene Både kommunene og sykehuset i Østfold erkjenner at nødvendige endringer og planlegging/ etablering av nytt østfoldsykehus vil bli førende for samhandlingsarbeidet i Østfold i avtaleperioden. 3. Avtalens parter Med parter i denne avtalen forstås Sykehuset Østfold og NN kommune. 4. Samarbeidsformer Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert holdning og prinsippet om at avgjørelser tas så nær pasienten/brukeren som mulig. Samarbeidet har to former: samarbeid etter denne avtale samarbeid etter andre avtaler inngått mellom Sykehuset Østfold og enkeltkommuner som skal være forenlig med intensjonene i denne avtalen og ha overføringsverdi 4.1 Overordnet samarbeidsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått denne samarbeidsavtale. Utvalget skal utrede økonomiske, formelle og andre problemstillinger som følge av ny sykehusstruktur i Østfold (SØ 2015) og andre fremtidige endringer (for eksempel samhandlingsreformen). Utvalget har innstillende myndighet overfor kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Administrerende direktør i Sykehuset Østfold og styret i KS Østfold oppnevner 3 representanter hver. Utvalget møtes minimum 2 ganger pr. år. Leder for administrativt samarbeidsutvalg (jf. 4.2) er sekretær for utvalget. Leder og nestleder- funksjonen alternerer årlig mellom Sykehuset Østfold og kommunene (er leder fra kommunene her skal leder i adm. samarbeidsutvalg (punkt 4.2) være fra sykehuset og motsatt for nestleder). Partene bærer selv egne kostnader. Side 55

56 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune 4.2 Administrativt samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg er et partssammensatt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner i Østfold som har inngått denne samarbeidsavtale. Oppgaver Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å følge opp og ha ansvar for vedlikehold av denne samarbeidsavtalen avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende samhandling om pasienter/ brukere opprette kliniske samarbeidsutvalg for ulike områder (jf. 4.3) avgjøre uenighetssaker som ikke kan løses på annet nivå godkjenne rutiner og prosedyrer vedrørende samhandling om felles pasienter etter forslag fra kliniske samarbeidsutvalg eller en eller flere av partene arrangere samhandlingsforum, en felles arena for samhandling i Østfold. (jf. 4.4) fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i Østfold Sammensetning Utvalget består av 5 representanter fra kommunene og 5 representanter fra Sykehuset Østfold. Det oppnevnes vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis kommunenes administrative ledelse og administrerende direktør i Sykehuset Østfold. Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med dem man representerer. Kommunenes 5 medlemmer representerer regionene/ kommunene slik: Fredrikstad Fredrikstad, Hvaler Halden Aremark, Halden Indre Østfold Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Rømskog Moss Moss, Rygge, Råde, Våler Sarpsborg Rakkestad, Sarpsborg I tillegg oppnevner utvalget 2 observatører med tale- og forslagsrett: Brukerrepresentant utpekt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FF0) Praksiskoordinator (fastlege) i Sykehuset Østfold - lege med koordinerende ansvar for praksiskonsulentene (fastleger) Arbeidsform Utvalget konstituerer seg selv, leder og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom Sykehuset Østfold og kommunene (funksjonsperiode for utvalget er fra september - september). Saker fremmes av partene gjennom representantene, som har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling. Vedtak forutsetter enstemmighet og forplikter partene. Den administrative ledelse i henholdsvis Sykehuset Østfold og den enkelte kommune har ansvar for at vedtak gjennomføres. Utvalget møtes minimum seks ganger pr. år og møteplan for funksjonsperioden avtales. Utvalget legger frem årsrapport i 1. kvartal. Sekretærfunksjonen tillegges Sykehuset Østfold. Partene bærer ellers egne kostnader. Kliniske samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg kan opprette faste eller midlertidige kliniske samarbeidsutvalg for aktuelle faglige og/ eller administrative utfordringer. Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Kliniske samarbeidsutvalg er partssammensatt og følger som hovedregel de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt 2 Side 56

57 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune samarbeidsutvalg. Oppnevning skjer etter forslag fra partene og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon. Utvalgene rapporterer til administrativt samarbeidsutvalg. Samhandlingsforum Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes to ganger per år i høstsemesteret for sykehusets ledelse og kommunenes administrative og politiske toppledelse, i vårsemesteret for fagpersonell/ andre ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer. 5. Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til å: gjøre avtalens konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde medvirke i utviklingsprosesser i overordnet samarbeidsutvalg og bidra i beslutningsprosessene i administrativt samarbeidsutvalg orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen gjelder for gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører annen part opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne 6. Håndtering av uenighet Uenighet om: Prinsipielle enkeltsaker som hovedregel er partene forpliktet til å løse uenighet så nært pasient/bruker som mulig. Oppnås ikke enighet sender de aktuelle parter en uenighetsprotokoll til administrativt samarbeidsutvalg for drøfting og anbefaling av løsning. Tolkning av denne avtalen saken drøftes i administrativt samarbeidsutvalg og oversendes overordnet samarbeidsutvalg for behandling. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 og gjelder for 4 år, fram til 30. april Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel i avtaleperioden. Dersom avtalen ikke blir sagt opp, forlenges den med ett år ad gangen. Overordnet samarbeidsutvalg har ansvar for å evaluere avtalen årlig ved innhenting av erfaringer gjennom administrativt samarbeidsutvalg og revidere avtalen ved behov. 8. Annet Denne avtalen utstedes/undertegnes i 2 eks. hvorav partene beholder 1 hver. Sted, I Sykehuset Østfold Just Ebbesen administrerende direktør NN kommune NN ordfører 3 Side 57

58 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede 2010/ Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Plan for det forebyggende helsearbeidet er utarbeidet og fremlegges til politisk behandling. Planen er en del av kommunalavdeling helse og omsorg sitt totale planverk med helse og omsorgsplanen som hovedplan. Selv om denne planen har sin forankring i helse og omsorg omfatter den all kommunal drift og ansvarliggjør alle kommunalområder i forhold til å arbeide i samsvar med målsettinger og tiltak i planen. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme, Rødt Vedtak: 1. Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune godkjennes. 2. Planen er førende for alle kommunale tjenesteområder i det forebyggende arbeide. Side 58

59 Rådmannens innstilling: 3. Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune godkjennes. 4. Planen er førende for alle kommunale tjenesteområder i det forebyggende arbeide. Saksutredning: En plan for forebyggende arbeide i Halden Kommune ble fremlagt for Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester den Følgende vedtak ble fattet i saken: Vedtak i Utvalg for helse- omsorg og sosiale tjenester Plan for forebyggende arbeid i Halden viser behovet for et tettere tverrfaglig samarbeid. Slik planen foreligger savner utvalget en beskrivelse av flere konkrete tiltak som også er nært knyttet til hovedutvalgets ansvarsområde. Planen sendes av den grunn tilbake for å få med disse tiltakene. Senere vil planen behandles i hovedutvalget og bli en viktig del i en helhetlig helse og sosialplan og arbeidet med denne bør få sin oppstart høsten Med bakgrunn i dette vedtaket ble arbeidet med en revidert plan startet opp. Fremlagt plan for det forebyggende helsearbeidet tar utgangspunkt i noen viktige premisser for at dette arbeidet skal lykkes. For det første at det forebyggende arbeidet bør knyttes opp mot Østfoldhelsa. Halden Kommune har inngått et forpliktende samarbeid med dette prosjektet fra tidligere. Samarbeidet vil gi den videre drift av det forebyggende arbeidet kompetanse og sikre at driften er i tråd med sentrale føringer. Sentrale føringer i dette arbeidet gis i fremlagt forslag i St.meld. 47 Samhandlingsreformen s. 29: Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen. Med utgangspunkt i de fremtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker risiko for funksjonstap med bortfall av skole og yrkesliv, og som påvirkere individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling. Videre i helse og omsorgsdepartementet budsjett for 2010: Helse og omsorgsdepartementet anbefaler at kommunene i 2010 prioriterer å sikre det forebyggende arbeidet en tydelig organisatorisk plassering i kommunen og en god forankring i plan og budsjettsystemene. Departementet tar således også til orde for systemer som gir oversikt over helsetilstanden og de faktorer som påvirker helsen. Departementet foreslår, slik fremlagt plan også beskriver, at man bør starte arbeidet opp med innsats på noen områder der man kan forvente raske resultater. I fremlag plan foreslås ansettelse av en egen folkehelsekoordinator. Dette anses som meget viktig for at det forebyggende arbeidet skal få den nødvendige forankring i det administrative arbeidet og det nødvendige fokus. Det er for 2010 lagt inn i budsjettet et årsverk til dette arbeide. Ansettelse av en egen koordinator til dette arbeidet er i tråd med de sentrale føringer. Det nye folkehelsebegrepet retter fokus på alle samfunnssektorer som har eierskap til faktorer som påvirket folkehelsen. Det forebyggende arbeidet er således ikke noe som alene skal driftes innenfor hele og omsorg. Andre kommunale driftsområder har også sitt ansvar i dette arbeidet. Dette gjenspeiles også i de forslag til tiltak som foreslås i planen. Østfoldhelsa følger 3 strategier i sitt arbeide, Levende Østfold, Trygge Østfold og Sunne Østfold. Felles for disse strategier er en metode hvor kommunen med bakgrunn i kartlegging fastsetter mål og tiltak. Evaluering av tiltakene inngår som et element for å justere tiltakene. I fremlagt plan foreslås noen fokusområder: - Trygge barn i hjem og nærmiljø - Trygg barnehage - Trygg skole - Trygge idrettslag - Trygg ungdom - Trygge eldre i hjemmet, nærmiljøet, trafikken og på sykehjemmet Side 59

60 Konklusjon En helse og omsorgsplan vil fremlegges til behandling i mars Denne Plan for forebyggende helsearbeid er en delplan som viderefører og konkretiserer føringene i kommunalavdelingens helse og omsorgsplan. Fremlagt plan er ikke å forstå som endelig utformet mht. til fokusområder og tiltak. Målsettingen er å ha en levende plan som gjennom samarbeide med Østfoldhelsa, kunnskaper om helsetilstanden i egen kommune skal utvikle seg over tid. Sentralt fokus på veiledning og informasjon til kommunen vil gi det nødvendige grunnlag for å kunne gjennomføre effektive forebyggende tiltak. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 60

61 Plan for forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune 1 I hvilken grad lønner det seg å arbeide forebyggende? 2 Hva kan forebygges i Halden? 3 Hvorfor blir forebyggende folkehelsearbeid nedprioritert? 4 Østfoldhelsas strategier 5 Konklusjon og anbefalinger Referanser ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 61

62 Plan for forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune Det er en etablert sannhet at det er bedre å forebygge enn å reparere. Allikevel settes de fleste ressursene i samfunnet vårt inn på reparasjon og ikke forebygging. Slik er det også i Halden. Temaet for denne planen er hvordan Halden kan gjøres til en foregangskommune når det dreier seg om å forebygge folkehelseproblemer. Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Følgelig kan folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelse er derfor et vidt begrep som strekker seg langt ut over det som tradisjonelt har vært omfattet i helsebegrepet og helsearbeid. Det dette gir en indikasjon på er at løsninger på folkehelseproblemer må søkes i et bredt og tverrsektorielt samarbeid, der også lokalsamfunnet involveres. Planen er disponert som følger. I kapitel 1 argumenteres det kort for at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive med forebyggende helsearbeid. I kapitel 2 gis det eksempler på utfordringer Halden har der det er sannsynlig at en forebyggende innsats kan lønne seg på både kort og lang sikt. I kapitel 3 skisseres noen av grunnene til at forebyggende folkehelsearbeid ofte blir nedprioritert. I kapitel 4 presenteres et forslag til hvordan Halden kan bli en forebyggende kommune ved at folkehelsearbeidet organiseres hensiktsmessig, og ved at Halden kommune benytter seg av de mulighetene folkehelsepartnerskapet med fylkeskommunen gir. I kapitel 5 oppsummeres utfordringene knyttet til å få til et effektivt forebyggende helsearbeid og det gis en rekke konkrete anbefalinger. Hovedkonklusjonen er at mulighetene til å få til et godt forebyggende folkehelsearbeid er til stede dersom organiseringen er hensiktsmessig og det er mulig å heve seg over den snevre og innarbeidede tilnærmingen som hittil har preget folkehelsearbeid. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 62

63 1 Lønner det seg å arbeide forebyggende? Det er svært mye forskning som konkluderer med at gode forbyggende tiltak på sikt har god til svært god lønnsomhet. For eksempel Bremnes m. fl. (2006), i en undersøkelse av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ferdighetsstimulerende førskoletiltak, og der en lang rekke forskningsresultater sammenfattes, konkluderer med at det for hver krone investert i ferdighetsstimulerende førskoletiltak vil være brutto gevinster på 1,4 4,5 kroner, altså en avkastning på 40 til 350 prosent 1. Også innen feltet ungdomskriminalitet er det gjennomført meta-undersøkelser over den relative effekten av programmer og tiltak. Konklusjonen er også her at gode tiltak og tidlig intervenering gir høy samfunnsmessig avkastning på sikt (Sherman et al 1997). Forebyggende tiltak rettet mot barn står i en særstilling fordi fordelene og gevinstene gjerne er større jo lavere ned i aldersgruppene man kommer. Imidlertid kan forebyggende tiltak rettet mot mange aldergrupper være lønnsomme, også for kommuneøkonomien. Tiltak rettet mot eldre, som helsestasjon for eldre, aktivitetstilbud, og ulykkesforebygging, er tiltak det høyst sannsynligvis vil være lønnsomt for kommunen å gjennomføre. Det er selvfølgelig ikke slik at et hvert tiltak vil ha positive effekter, eller at effekten av alle tiltak vil være like god. Etter hvert har vi på mange områder imidlertid også mye kunnskap om hvilke forebyggende tiltak som faktisk er gode. Et eksempel på en presentasjon av slik kunnskap er rapporten om forebyggende innsatser i skolen som ble utgitt av Utdanningsdirektoratet og Sosialog helsedirektoratet i 2006 (Nordahl m. fl. 2006), og som tar for seg programmer for forebygging av problemadferd og utvikling av sosial kompetanse, samt forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Rapporten gir en klar oversikt over hvilke programmer som har god effekt, og under hvilke forutsetninger dette skjer. Dette er kunnskap vi raskt kan nyttiggjøre oss også i Halden kommune. Tilsvarende arbeider Østfoldhelsa aktivt med å kartlegge effektive tiltak. Svaret på spørsmålet om hvorvidt det lønner seg å arbeide forebyggende må være et klart ja, under forutsetning av at man støtter seg til forskning på området om hvilke tiltak som faktisk er gode og effektive. Det som kan problematiseres er hvorvidt det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt også kommer kommuneøkonomien til gode, eller om det er det kommunale forvaltningsnivået som skal finansiere innvesteringene på dette området. 1 Dette er et forsiktig anslag. Forfatterne av rapporten tror de reelle gevinstene ligger enda høyere. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 63

64 2 Hva kan forebygges i Halden? Påstanden i denne planen er at vi i Halden har en lang rekke samfunnsmessige problemer som vi best kan møte med offensive og forebyggende tiltak, og at det vil være store samfunnsøkonomiske gevinster, og i mange tilfeller også svært mye å hente for kommuneøkonomien, ved forebyggende arbeid. Det er flere områder som peker seg ut. Det demografiske fenomenet som gjerne refereres til som eldrebølgen vil etter hvert føre til et økt behov for pleie- og omsorgstjenester i befolkningen. Dette er fordi vi får flere eldre, og flere eldre som lever mange år etter pensjonsalderen. Det er klart at det for samfunnet, kommunen, og enkeltindividet, vil være svært store gevinster forbundet med å holde hjelpe- og omsorgsbehovet for denne gruppen på et så lavt nivå som mulig. Et annet område der Halden har problemer er ungdomskriminalitet der innvandrerungdom er særlig belastet. Bakgrunnen er ofte fattigdom og en vanskelig sosial bakgrunn. Handlingsplan mot ungdomskriminalitet beskriver hvordan tidlige tiltak kan redusere ungdomskriminaliteten. For eksempel er det erfaring for at en styrkning av den oppsøkende delen av helsevesenet gir en kriminalitetsforebyggende effekt på sikt. Halden, og Østfold generelt, gjør det dårlig på nasjonale skoleundersøkelser. I tillegg er det et høyt frafall i videregående skole og det er få som tar høyere utdanning. Lav utdanning gjør mange sårbare i økonomiske nedgangstider, og vil kunne føre til et behov for større sosiale utbetalinger fra Halden kommunes side. Tiltak som retter seg mot de faktorene som gjør at unge ikke mestrer utdanningsløpet tilfredsstillende vil kunne gi store samfunnsøkonomiske gevinster over tid. Tall fra Ungdomsundersøkelsen 2007 viser at mobbing på ungdomsskolene i Halden ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Ca. 4 % oppgir å bli ofte mobbet eller plaget av andre elever. Selv om tallet sett i forhold til landsgjennomsnittet ikke er spesielt foruroligende, er mobbingen allikevel alvorlig for den det gjelder. Fra barnetrinnet mangler vi gode tall, men erfaringsmessig er det slik at det er mer mobbing på barne- enn på ungdomstrinnet. Her vil deltakelse i antimobbe programmer kunne gi gode resultater, og dessuten bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 64

65 Det er flere enn tidligere som sliter med psykisk helse-relaterte lidelser, og økningen gjelder særlig barn og unge. Vi har få eller ingen tiltak rettet mot innvandrerdelen av befolkningen, selv om det er grunner til å tro at den psykiske helsetilstanden for denne gruppen er dårligere enn ellers i befolkningen. Tidlig intervenering, for eksempel ved etableringen av et familiens hus for på et tidlig tidspunkt avdekke hjelpebehov vil kunne ha stor effekt. Det er stadig flere som lider av livsstilsrelaterte sykdommer, og helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, etniske grupper, og kjønn øker. Særlig utsatt for helseplager er de svakeste gruppene i samfunnet. Brede, forebyggende tiltak vil kunne avhjelpe dette. Oppramsningen kunne fortsettes, men poenget er at det er mange områder der man vet at forebyggende tiltak kan gi store gevinster, men der en allikevel ikke i tilstrekkelig grad evner å sette i gang konkrete tiltak. Kunnskapen er der, men ikke evnen. Påstanden her er at dette i høy grad skyldes historiske og organisatoriske faktorer. 3 Hvorfor blir forebyggende folkehelsearbeid nedprioritert? I St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge vises det til at det lokale folkehelsearbeidet ofte er prosjektbasert og tilfeldig, og at det generelt er mangel på systematikk, kontinuitet og langsiktighet i arbeidet. I hvert fall en årsak til dette er at tradisjonelt helsearbeid retter seg mot sykdommer og symptomer og ikke mot bakenforliggende forklaringsvariabler. Folkehelse har derfor blitt sett på som helsesektorens ansvar alene, både av dem som arbeider i helsesektoren selv, og i andre sektorer. Erfaringer har vist at satsinger forankret i det lokale helsesystemet, frikoblet fra det øvrige kommunale systemet, ofte blir liggende på siden av ordinær virksomhet. Det nye folkehelsearbeidet passer ikke inn i det organisatoriske apparatet som er bygget opp for å håndtere tradisjonelle sykdommer. Med det nye folkehelsebegrepet rettes fokus mot alle samfunnssektorer som har eierskap til faktorer som påvirker folkehelsen, og det kreves en helt annen type av tverrsektorielle løsninger. Selv om målet er bedre helse i befolkningen, må det forebyggende arbeidet finne sted på alle samfunnsområder; og i kommunen løses i samarbeid mellom alle sektorer, ikke bare helse- og omsorgssektoren. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 65

66 Et eksempel fra Halden kan brukes som case-studie på hvordan og hvorfor folkehelsearbeid ofte er vanskelig å gjennomføre. I Halden ble det rundt årtusenskiftet gjennomført et omfattende prosjektarbeid med deltakelse fra både folkevalgte og næringslivet. Målet med prosjektet var å gjøre Halden til en tryggere kommune og å søke om å bli godkjent i Verdens helseorganisasjons nettverk Safe Communities. Imidlertid gikk arbeidet i stå ved overgangen fra prosjekt til ordinær drift. Siden arbeidet ikke ble definert til kommunens kjerneoppgaver, og siden det stort sett bare var helsesektoren som følte eierskap for prosjektet, var det lett å kutte i trange økonomiske tider. Selv om noen tiltak kom i gang, ble det til slutt aldri sendt noen søknad om å bli en trygg kommune. 4 Følg Østfoldhelsas strategier! Folkehelse er et veldig bredt felt og det finnes derfor også mange forskjellige mulige tilnærmingsmåter. Med bakgrunn i de problemene som ble skissert i forrige kapittel synes det fornuftig å ta utgangspunkt ikke bare i folkehelse som sådan, men også å ta høyde for de problemene vi har hatt til nå med å implementere folkehelsetiltak. Dessuten bør vi som kommune følge statlige føringer og anbefalinger. Folkehelsepolitikkens overordnede mål i Norge er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, og reduserte sosiale forskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge og St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal Strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Den enkleste måten å få dette til på er ved å tenke nytt i forhold til organisering, og å ta konsekvensen av at vi har inngått en forpliktende partnerskapsavtale med Østfoldhelsa og benytte oss av fordelene og kunnskapen ved dette samarbeidet. Ved en hensiktsmessig organisering unngår vi at folkehelsearbeidet stopper opp slik det har gjort flere ganger tidligere, og ved å benytte oss av den kompetansen som er bygget opp i fylkeskommunen sikrer vi oss at vi følger opp statlige føringer, samtidig som vi får en gjennomtenkt og gjennomprøvd metodikk for effektiv folkehelsejobbing. Både når det gjelder det organisatoriske og når det dreier seg om å etablere et systematisk og godt folkehelsearbeid finnes kunnskapen allerede. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 66

67 Organisering Erfaringer fra fylker og kommuner som lykkes med forebyggende folkehelsearbeid, kjennetegnes ved at arbeidet er godt forankret politisk og administrativt i overordnede plansystemer. Nettopp fordi folkehelse ikke passer inn i den tradisjonelle kommunale organisasjonsformen er denne forankringen avgjørende for at arbeidet skal lykkes. Et hvert felt som ikke tilhører kjerneaktivitetene i en organisasjon vil lett bli nedprioritert ved ressursknapphet, også selv om alle er enige om at feltet er viktigere enn mange av aktivitetene som faktisk blir opprettholdt. For et felt som folkehelse betyr dette rent konkret at kommunestyret bør ta en bevisst beslutning på at det skal jobbes med folkehelse, og at de administrative topplederne i kommunen involveres direkte, for eksempel som deltakere i en styringsgruppe. Dessuten må viktigheten av forebyggende folkehelsearbeid vektlegges tydelig i samfunnsdelen av kommuneplanen og i de forskjellige sektorielle delplanene. For at dette skal ivaretas må Folkehelsekoordinatoren også være aktiv i planarbeidet. Det er nødvendig at det ansettes en egen folkehelsekoordinator som skal drive arbeidet. Tverrsektorielt arbeid er ofte ensbetydende med at ingen føler ansvar. På samme måte som en prosjektleder må en folkehelsekoordinator kunne arbeide på tvers av sektorer og avdelinger. For at folkehelsekoordinatoren skal få gjennomslag for sitt arbeide må vedkommende også ha en viss status i organisasjonen. Slik status kan oppnås ved de krav som stilles til personen som skal inneha stillingen; et høyt lønnsnivå, organisasjonsmessig plassering av stillingen (helst i rådmannens stab), og eget budsjett til løpende utgifter. Helst bør vedkommende kunne legge frem forslag i forberedende utvalgsmøter på eget initiativ, men i samråd med styringsgruppen. Halden kommune er en liten organisasjon i forhold til oppgavene den er pålagt. Hvert tjenesteområde vil derfor føle ressursknapphet overfor oppgavene som skal utføres, og en kan ikke forvente resultater hvis folkehelse uten videre legges til rutineoppgavene. Østfoldhelsas strategier Som kapitelet om utfordringer i Halden viser har vi mange utfordringer, men også mange muligheter til å sette i gang konkrete tiltak som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster på sikt. Mange gode enkelttiltak kan og bør settes i verk. Selv om det legges en fornuftig organisatorisk ramme rundt folkehelsearbeidet må en allikevel ta tak i innholdet i ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 67

68 folkehelsearbeidet. Det mest nærliggende er at Halden kommune tar utgangspunkt i Østfoldhelsas arbeid. Sekretariatet i Østfoldhelsa har over flere år arbeidet med hvordan folkehelse beste kan fremmes og har kompetanse på dette området. Selv om en kan tenke seg flere tilnærmingsmåter virker det derfor fornuftif å benytte seg av denne kompetansen. Målet for folkehelseprogrammet generelt er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for og vise at helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet. For å få til dette følger Østfoldhelsa blant annet strategiene Levende Østfold, Trygge Østfold og Sunne Østfold. Felles for alle strategiene er en metode bestående av syv steg: 1. Kartlegging. 2. Fastsettelse av mål. 3. Lokale aktivitetsplaner. 4. Gjennomføring. 5. Evaluering. 6. Justering av aktivitetsplanen. 7. Overføringer av erfaringer og anbefalinger om videreføring. Et viktig poeng er at arbeidet skal være fakta- og kunnskapsbasert, og at tiltak eller aktiviteter kontinuerlig skal evalueres i forhold til fastsatte mål. Tiltak som ikke er effektive må justeres eller eventuelt fjernes. Ved samarbeidet med Østfoldhelsa er man med på å bygge opp en kunnskapsbase om hvilke tiltak som fungerer og under hvilke forutsetninger. På den måten legges grunnlaget for et stadig mer effektivt folkehelsearbeid. Det er dessuten et poeng at folkehelse ikke bare er det offentliges ansvar; lokalsamfunnet skal også involveres. I denne planen foreslås det at strategien Trygge Østfold brukes som en innfallsport for å bygge opp et velfungerende forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune. Fordelene med dette valget er at strategien har vist seg å gi lett synlige resultater innen en relativt kort tidsramme. I tillegg kan man bygge på deler av det store og grundige arbeidet som allerede er lagt ned i forbindelse med prosjektet Trygge Halden. Metoden består som sagt av syv steg og vil for strategien Trygge Østfold kunne se ut som følger. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 68

69 1. Kartlegging. Skade- og ulykkesfeller i bo- og nærmiljø samt skadeomfang kartlegges med utgangspunkt i en sjekkliste. Skadeomfanget baseres på tall fra Østfold Skaderegister og andre datakilder. 2. Fastsettelse av mål. Med utgangspunkt i kartleggingen fastsettes en rekke lokale mål. Det må være mulig å kontrollere at målene er nådd. 3. Lokale aktivitetsplaner. Det lages aktivitetsplaner som beskriver tiltakene som skal settes i verk 4. Gjennomføring. Gjennomføringen av de forskjellige tiltakene prioriteres på lik linje med andre arbeidsoppgaver i kommunen. 5. Evaluering. Det foretas en kontinuerlig evaluering av at tiltak settes i gang og virker etter hensikten. Det etableres rapporteringsrutiner som sikrer at skader, ulykker og andre forhold som har betydning for trygghetsskapende arbeid blir registrert på en måte som gjør at de kan brukes i forebyggende og helsefremmende arbeid. Samtidig må det lages rutiner som sikrer at lønnsomheten av denne innsatsen kan vurderes og dokumenteres. 6. Justering av aktivitetsplanen. Planen justeres om nødvendig på bakgrunn av resultatene fra evalueringen. 7. Overføring av erfaringer og anbefalinger om videreføring. Informasjon om resultatene og hvordan de er oppnådd spres til andre gjennom fagtidsskrifter, deltakelse på konferanser og via media. Resultatene danner også grunnlaget for vurderingen om i hvilken form folkehelsearbeidet skal anbefales videreført. Strategien angir en rekke mulige innsatsområder og aktiviteter som dekker hele livsløpet. For eksempel: Trygge barn i hjem og nærmiljø a) Gjør informasjon, sikkerhetskompetanse og sikkerhetsartikler tilgjengelig for foreldre og ansatte som har med barn å gjøre. b) Arranger førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. c) Sikre trygge lekeplasser og trafikkområder i nærmiljøet. d) Foreta kvalitetssikring av helsestasjonens sikkerhetsarbeid. e) Organiser Familiens sykkeldag. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 69

70 Trygg barnehage a) Etabler gode rutiner for skaderegistrering og bruk av skadedata (også i skole). b) Organiser gåtrening i trafikken. c) Foreta demonstrasjoner av sikkerhetsartikler og ha sikkerhet som tema i årlig foreldremøter. d) Organiser førstehjelpskurs for barnehageansatte Trygg skole a) Legg inn all skadeforebyggende innsats i undervisningsplanen slik at det sikres rutiner og kontinuitet i arbeidet (skolevei, sykling, hjelm, nærmiljø, refleks, patrulje, buss, følgesvenn, giftige sopper og planter, brann.). b) Sett i gang gå-til-skolen tiltak slik at barn får naturlig mosjon. c) Organiser egne sikkerhetsuker på skolene. d) Engasjere barna til å delta aktivt i sikkerhetsaktviteter (bilbeltetelling, hjelmtelling og lignende). Trygge idrettslag (her hører alle utøvere, trenere, og ledere til målgruppen) a) Skaderegistrering. b) Kurs og opplæring av trenere og ledere i førstehjelp og utstyr. c) Se trygghet og idrett i sammenheng med kommunens planer (idrett og friluft, retningslinjer for tilskudd). d) Alternativ dugnad: Foreldreinnsats for tryggere fritid, refleksorientering, sykkelorientering, transportspolicy til trening/ kamp/ arrangementer. e) Etablering av en idrettens trygghetspris. Trygg ungdom a) Rus- og krimialitetsforebyggende arbeid (etter modell av SLT = samordning av lokale tiltak). b) Bedre bruk av tilgjengelig kompetanse (for eksempel PPT og skolehelsetjenesten) for å forebygge mobbing og selvmord. Målgruppe: Lærere og foreldre i ungdomsskole/ videregående. c) Trafikkatferd øves i forskjellige opplegg (TT, undervisning, øvelser, temadager). ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 70

71 d) Foreldrekontrakter. e) Lærlinger på kurs om trafikkkultur og jobbkjøring. f) Glattkjøringskurs til foreldre med ungdomsskoleelever som passasjerer. Trygge eldre i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken, på sykehjemmet a) Rutiner for registrering og forebygging av fall i sykehjem og hos hjemmeboende med hjelp fra hjemmetjenesten. b) Medisinering sett i forhold til falltendens. c) Fysisk aktivitet: 55+, seniortrim og dans, gågrupper, stavgang, svømming. d) Strøsandtiltak. e) Opplæring av ansatte i hjemmetjenesten i brann- og fallforebyggende samt voldsforebyggende arbeid for praktisk bruk i det enkelte hjem, i sykehjem. f) Informasjonstiltak til målgruppa (i grupper, i det enkelte hjem m.v.) fulgt opp av praktiske tilbud (sikkerhetsartikler). g) Sikkerhetsuke på eldresenteret. h) Tilbud om Sikkerhetskurs 65 + (Vegvesen, NAF, kjøreskoler..). i) Brannforebyggende tiltak. j) Feieren en samarbeidspartner innen forebygging av brannskader og ulykker. En god del av disse aktivitetene har vi allerede, men ved å følge Østfoldhelsas opplegg får vi en bedre ramme rundt arbeidet vi skal gjøre og sikrer en bedre systematisk oppfølging. 5 Konklusjon Det er store samfunnsøkonomiske gevinster ved å arbeide forebyggende. På en lang rekke samfunnsområder kan det lønne seg å satse på forebyggende folkehelsearbeid i Halden. Utfordringen for kommunen ligger i at folkehelsearbeid stiller krav til en tverrsektoriell tilnærming som ikke passer inn i kommuneorganisasjonen slik den ser ut i dag. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 71

72 Hvis Halden kommune skal lykkes i en ambisiøs satsing på forebyggende helsearbeid er følgende elementer viktige: - Det bør treffes et tydelig politisk vedtak på at vi skal ha en folkehelsekoordinator. - Folkehelsekoordinatoren bør være i fast og full stilling. - Satsingen på folkehelse bør forankres i planverket. - For å symbolisere at folkehelse er en tverrsektoriell oppgave bør avdelingene dele på utgiftene knyttet til å opprette folkehelsekoordinatorstillingen. - Vi bør begynne med å utvikle områder der det fort kan vises til resultater - Vi må få til et tett samarbeid med Østfoldhelsa og benytte oss av dets kompetanse. Det siste punktet er vikig fordi vi ved å knytte arbeidet vårt tett opp mot Østfoldhelsa sikrer at nasjonale føringer følges opp. Dermed øker også sjansen for å få tildelt ekstra midler. Dessuten får vi en klar struktur og metode for hvordan arbeidet skal gjennomføres, og en kunnskapsbasert tilnærming til folkehelsearbeidet der vi nyttiggjør oss nasjonale erfaringer og kompetanse. Dette betyr også at vi får et mye bedre grunnlag for å foreta evalueringer: Hvor flinke er vi; hva og hvordan kan vi bli bedre, hvilke samordningsproblemer mellom enhetene finnes? ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 72

73 Referanser Bremnes, Ragnhild, Torger Falch og Bjarne Strøm (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-rapport nr. 04/06. Senter for økonomisk forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Halden kommune (2000): Halden en tryggere kommune. Søknad om godkjenning som trygt lokalsamfunn i Verdens helseorganisasjons nettverk safe communities. Halden kommune (2007): Ungdomsundersøkelsen Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, H., Larsen, T.M.B. og Rørnes, K. (red.) (2006) Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergruppen oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problemadferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Sherman, L.W., Gottfredson, D., MacKenzie, D.L., Eck, J., Reuter, P., and Bushway, S., eds. (1997): Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising. Report to the U.S. Congress. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 73

74 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Formannskapet 2010/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ungdomsrådet Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Medsaksbehandler: Matin Vik, Politisk sekretær. Sammendrag av saken: Det ble i kommunens budsjett for 1999 vedtatt å opprette et Barne- og Ungdomsråd i Halden kommune. For 1999 ble det avsatt 5 000,- til drift og ,- til aksjonsmidler for rådet. Hovedutvalg for Kultur og Idrett vedtok i sak 053/99 følgede: HKI ber administrasjonen fremme en sak om etablering av ungdommens kommunestyre i Halden. Vi viser til samarbeidspartienes budsjettforslag nr1 under kultur og pkt. 58 i det vedtatte budsjettet. Ungdomsrådet har pr. d.d. 15 medlemmer og 15 vararepresentanter. Gjennom 2009 har frafallet av representanter vært stor. Dette skyldes at det ikke er samsvar med vedtekter og virkelighet hva angår møtegodtgjøring og at det er svært få saker som ungdomsrådet får oversendt. Likeså er det ingen stimuli midler som kan være med på å viktig gjøre rollen som ungdomsråd representant. Denne saken er formelt ikke behandlet av ungdomsrådet da ungdomsrådet pr. d.d ikke fungerer i tråd med hensikten og ikke greier å samle beslutningsdyktig råd. Ett utvalg av representantene i ungdomsråder har vært aktive i forarbeidet til denne saken. Disse har i samarbeid med saksbehandler jobbet frem forslaget som presenteres i denne saken. Det er således at ungdommenes medvirkning er sikret. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Toril Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: - Evaluere ungdomsrådets virksomhet etter første halvår - Halden VGS skal ha tre representanter Side 74

75 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med Brekkes tilleggsforslag. Vedtak: 1.HUKI godkjenner forslag til Ungdomsråd med vedtekter. 2.HUKI oversender saken til formannskapet for finansiering. 3. Ungdomsrådets virksomhet evalueres etter første halvår. 4. Halden VGS skal ha tre representanter Rådmannens innstilling: 1.HUKI godkjenner forslag til Ungdomsråd med vedtekter. 2.HUKI oversender saken til formannskapet for finansiering. Saksutredning: Bakgrunn Det er viktig for kommunen å utvikle metoder for systematisk medvirkning for barn og unge i det kommunale planarbeidet. Bak tanken om medvirkning fra barn og unge er det et ønske om at de skal få større mulighet til å uttale seg om saker som angår de. Det er viktig at ungdommen selv blir tatt med på råd når det skal foretas avgjørelser som får konsekvenser for ungdommens hverdag. Et ungdomsråd skal rekruttere medlemmer fra ulike ungdomsorganisasjoner, skoler og uorganiserte miljøer. Alderen på medlemmene bør være fra år, og det bør være en jevn fordeling i både alder og kjønn. Et ungdomsråd bør få utvikle seg innenfor sine forutsetninger, og ikke presses inn i rammene og forventningene for et voksent råd. For at barn og unges behov skal kunne bli tatt på alvor, har Halden kommune utnevnt en person som Barn og unges talsmann. Denne rollen er viktig i det stadige pågående utviklingsarbeidet i Halden. Likeså er det viktig at Ungdomsrådet har en dialog med talsmann for barn og unge. Det er forskjellige måter å organisere et ungdomsråd, men det er helt avgjørende at rådet forankres politisk og plasseres under politisk sekretariat, for å ivareta reell innflytelse og at ungdommene ser at det stilles krav til de og at de kan stille krav til sin kommune. Videre er det viktig at ungdomsrådet får bevilget en sum med midler som de i en demokratisk prosess skal fordele på ulike tiltak som elevrådene ved de ulike skoler fremmer gjennom sin representant. Å etablere et ungdomsråd som fungerer er en utfordring på lik linje med alt annet ungdomsarbeid. Et ungdomsråd er i en stadig utviklingsprosess; medlemmene blir for gamle, de flytter fra kommunen eller får andre tidkrevende interesser. Det er viktig å ha en god plan for hvordan rådet skal overleve over tid. Andre kommuner har erfart viktigheten av å ha en person Side 75

76 fra kommunen som pådriver for rådet. Uten dette leddet vil rådet gå til grunne fort. En ungdomskonsulent kan inneha denne funksjonen. For at ungdomsrådet skal uttale seg i saker som angår barn og unge og å få saker forelagt rådet, er det viktig at saksbehandlere i kommunen etterlever rutinene med sjekkpunkter i saksforberedelse hva angår Konsekvenser for barn og unge ikke tilstrekkelig blir fulgt. Dette kan sikres ved at ungdomsrådet organisatorisk ligger under politisk sekretariat. Men det påhviler saksbehandler et ansvar for at dette blir fulgt. Forslag til retningslinjer og mandat for ungdomsrådet 1.Målsetning - Ungdomsrådet skal være et talerør for barn og ungdom i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid i Halden kommune. - Rådet skal være et kontaktorgan på tvers av organisasjonstilknytning og partitilhørighet. - Rådet skal på eget initiativ, på henvendelse fra andre interesseparter i kommunen eller enkeltpersoner, ta opp saker som berører barn og ungdom som ikke ivaretas av lovpålagte oppgaver som barnevern osv. 2.Mandat - Ungdomsrådet skal ha en rådgivende funksjon overfor kommunens folkevalgte organer. Det forutsettes at saker som vedrører ungdom blir sendt rådet til høring og uttalelse. - Ungdomsrådets uttalelser skal følge saksdokumentene i saker som skal vedtas av folkevalgte organer i kommunen. - Ungdomsrådet skal ha mulighet til å nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med konkrete saker bestemt av ungdomsrådet. - Ungdomsrådet skal ha rett til å fremme saker for utvalgene på eget initiativ og/ eller igangsette tiltak og arrangementer. - Ungdomsrådet fremlegger for Utvalg for kultur og idrett forslag til fordeling av kulturmidler til nærmiljøtiltak. - Ungdomsrådet legges under Politisk sekretariat. Rådet kan melde saker, men ikke pålegge administrasjonen å utrede saker. 3. Oppnevning og sammensetning - Ungdomsrådet er et frittstående organ med uttalelsesrett i saker som vedrører unge i Halden kommune. - Ungdomsrådet bør representere et videst mulig spekter av byens organisasjonsliv, samt også representanter fra uorganisert ungdom. - Rådet skal ha maksimum 10 representanter i aldersgruppen år. Alle representanter må være bosatt i Halden kommune. I tillegg velges 10 vararepresentanter. - Møtesekretærens oppgaver vil være: Skrive referat fra møtene. Veilede ungdomsrådet i faglige spørsmål. Ellers bistå rådet på forespørsel. Møtesekretær kan ikke pålegges saksbehandling av Ungdomsrådet. Leder av Ungdomsrådet velges for 2 år. Representantene velges for 1 år. Nytt valg av representanter gjennomføres årlig, slik at man sikrer kontinuitet. Leder av ungdomsrådet oppnevnes av Utvalg for oppvekst og kultur, for øvrig konstituerer rådet seg selv. 4. Møtevirksomhet - Rådet holder møte en gang pr. mnd. - Arbeidsgruppenes møtevirksomhet bestemmes av gruppen selv. Side 76

77 - Møtene skal være offentlige. - Det skal avholdes åpne møter en gang i året for å informere ungdom og andre om virksomheten. Dette møtet skal holdes i april, noen uker før valget. - Det skal avholdes møter mellom Ungdomsråd og gruppeledere av politisk partier en gang i halvåret. Det ene møtet raskt etter at rådet er valgt og det andre møte skal dreie seg om planlegging av våren. - Årlig avholdes ett møte om fordeling av bevilgede midler. Ordfører deltar på dette møte. 5. Goder - Medlemmer av rådet har møtegodtgjørelse bestemt av HKUI for 1 møte pr. mnd. - Medlemmer av rådet får en attest fra kommunen når medlemmet avslutter sin perioden. 6 Endring av retningslinjer. Endringer av retningslinjer foretas av Utvalg for oppvekst og kultur etter innspill fra rådet gjennom kulturadministrasjonen. Forslag til sammensetting av Ungdomsråd Rødsberg ungdomsskole 1 representant Risum ungdomsskole 1 representant Strupe ungdomsskole 1 representant Halden vgs 1 representant Tosterødberget vgs 1 representant Halden Idrettsråd 1 representant Halden Kulturskole 1 representant 4H/ speidere 1 representant Ungdomsklubben 1 representant Rockehuset 1 representant Halden kommune må besørge en person som skal tiltre møtene som møtesekretær uten stemmerett. Konklusjon Ungdomsrådet Halden kommune har jobbet med å se på ulike modeller for ungdomsråd. De har vært aktive i arbeidet med å innhente informasjon fra andre kommuner. Ungdomsrådets medlemmer har kommet frem til at en organisering at ungdomsrådet skal representere ungdommer frem til de er ferdig på videregående skole. Det har vist seg ikke formålstjenelig med en alders begrensning på 18 år. Videre har ungdomsrådet sett at det er viktig at leder velges for 2 år og at resten av representantene velges for 1 år. Dette vil sikre rekruttering og å være med på å øke interessen for å delta i dette viktige og interessante arbeidet et ungdomsråd skal gjøre. Formannskapet fatter vedtak om å bevilge ungdomsrådet kroner til fordeling. Formannskapet fatter vedtak om størrelse på møtegodtgjøring. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stein Cato Røsnæs Side 77

78 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtok i møte å legge ut til høring planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet. Høringsfrist: Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet i Halden vedtas. Rådmannens innstilling: Forslag til planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet i Halden vedtas. Side 78

79 Saksutredning: Bakgrunn Forslag til planprogram har vært utlagt på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Planprogrammet er også sendt til alle klubber og lag som er medlemmer av Halden idrettsråd. Høringen er annonsert i Halden Arbeiderblad. Det har kommet en henvendelse fra Halden skiklubb, men denne henvendelsen gjelder selve innholdet i planen og ikke forslaget til planprogram. Halden Skiklubb er orientert om dette, og innspillet fra HSK innlemmes i arbeidet med planens innhold. Konklusjon Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslag til planprogram for fysisk aktivitet i Halden og planprogrammet kan vedtas uten endringer. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 79

80 Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Bakgrunnen for revideringen. Kommunestyret vedtok 8.desember 2005 Kommunedelplan for fysisk aktivitet Idrett og friluftsliv Langsiktig del med handlingsplan Handlingsplanen i kommunedelplanen skal rulleres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år. Det foreligger et pålegg fra Kirke- og kulturdepartementet (rundskriv v-7/93) om at kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for idrett og friluftsliv og at fylkeskommunen skal følge opp med planlegging med en samordnende fylkesplan eller sektorplan for idrett på fylkesnivå. Formålet med planarbeidet: Revisjon av kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Halden, Idrett og friluftsliv I samarbeid med lag / foreninger og andre skal kommunen oppdatere behovene for anlegg, områder for friluftsliv og aktiviteter for uorganiserte innbyggere i årene framover. Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av spillemidler. Hovedstruktur for revisjonen: 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. Gjennomgang av eksisterende plan 3. Revidere hovedtemaene i eksisterende plan / nye temaer 4. Oversikt over behov for anlegg 5. Oversikt over områder for friluftsliv Organisering av arbeidet: Styringsgruppe: Hovedutvalg for kultur og idrett Prosjektgruppe: Det opprettes en administrativ prosjektgruppe med representanter fra kommunalteknikk og kultur. Prosjektgruppen henter inn nødvendig kompetanse. Prosessen skal følge krav til delaktighet iflg. Plan- og bygningsloven. Side 80

81 Informasjon og medvirkning: Planforslaget sendes på høring til lag og foreninger, legges ut på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Framdriftsplan: : Forslag til planprogram behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett : Høringsperiode for forslag til planprogram : Planprogrammet behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett. Februar 2010: Planprogrammet behandles i F/S Februar 2010: Planprogrammet behandles i K/S Mars 2010 april 2010 : Utarbeiding av høringsforslag til kommunedelplanen Mai 2010: Høringsforslag til kommunedelplanen behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett : Høringsperiode for forslag til kommunedelplanen September 2010: Redigering av forslag til kommunedelplanen September oktober 2010: Kommunedeplanen behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett, Formannskapet og Kommunestyret Overordede føringer og retningslinjer: Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050 Sammen for fysisk aktivitet handlingsplan ( 8 departementer.) Fylkesdelplan Sammen for fysisk aktivitet St.m. nr 14 ( ) Idrettslivet i endring St.m. nr 39 ( ) Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet St,m, nr 39 ( ) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge St.m. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St.m. nr 40 ( ) Nedbygging av funskjonshemmede barrierer St.m. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. T-1472 Universell utforming som kommunal strategi St.m. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid Side 81

82 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Sluttrapport Turandot 2009 Referat fra styringsgruppemøtet Ikke utsendte vedlegg Opera Østfold. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Vedlagt følger sluttrapport Turandot 2009 og referat fra styringsgruppemøtet Opera Østfold / Fredriksten festning, avholdt Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: HKI tar referat fra styringsgruppemøtet og sluttrapport Turandot 2009 til orientering. Rådmannens innstilling: HKI tar referat fra styringsgruppemøtet og sluttrapport Turandot 2009 til orientering. Side 82

83 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 83

84 Referat Styringsgruppemøte Opera Østfold / Fredriksten festning Tidspunkt: Onsdag 13. januar 2010 kl Sted: Tollboden, Kongens Brygge 3, Halden Tilstede: Inger-Christin Torp, John Østensvig, Rune Gribsrød, Stein Cato Røsnæs, Pål Scott Hagen og Christer A. Elnes (referent) Neste møte: (NY DATO) Mandag 22. februar 2010 kl i Tollboden i Halden Saker: 1. Godkjenning saksliste Godkjent 2. Godkjenning av referat fra møte 27. november 2009 Godkjent 3. Statusrapport Turandot Pål la frem sluttrapporten etter Turandot og forklarte bl.a. at produksjonen er i regnskapsmessig balanse. Styringsgruppen ønsket å ha den totale budsjettsummen ( kr ,-) med i rapporten samt at økningen i besøkstallet må synliggjøres gjennom å nevne besøkstall fra 2005 og Med ovennevnte tillegg sluttet styringsgruppen seg til Sluttrapporten som nå sendes til Østfold fylkeskommune og Halden kommune til politisk behandling. 4. Lokaler i Halden / leieavtale I møte med Opera Østfold, HK og Nasjonale Festningsverk den 6. januar 2010 ble det enighet om å lage en intensjonsavtale for leie av skolebygningen på festningen. Kaare Breda deltok på møte. Pål la frem utkast til intensjonsavtale. Midler til nødvendig ombygning søkes hentet fra Regionale utviklingsfond. Inger Christin Torp og John Østensvig arbeider videre med den løsningen. Pål sørger for at det blir lagt frem en sak om flytting og midler til ombygging i februarmøtet til OKH-komiteen. Stein Cato vurdere egen saksbehandling i Halden kommune. Kommentarer til intensjonsavtalen: - Pkt 2, Allsang på Grensen benytter lokalene uten kostnad, mot at HK øker sitt bidrag til OØ. - Pkt 4, En eventuell forskuddleie av 2. etg må ses i sammenheng med kontraktens varighet. Side 84

85 Under forutsetning av enighet om leieavtale mellom Opera Østfold og Nasjonale festningsverk stiller Styringsgruppa seg bak følgende løsning: - Opera Østfold blir fortsatt en del av Østfold kulturproduksjon. - Opera Østfold flytter sine faste kontorer til skolebygningen på Fredriksten festning i Halden og oppretter samtidig gode garderobeforhold, kostymelager og syverksted i samme bygning. 5. Status Carmenoppsetningen 2011 DNO&B har gitt sitt endelige avslag på kunstnerisk medvirking i Det ses på muligheter for ulike samarbeid via Scenerommet. F.eks lån av møtelokaler, prøvesanglokaler m.m. Ser på mulighet for produksjon av kostymer i samarbeid med Cato Ringstad AS. I forbindelse med sponsorarbeid har vi knyttet til oss Merete Riise Jensen, via Media og Design, i et samarbeid om å få sponsorer. Ser også på mulighetene om ytterligere en sponsorkategori (10.000) Prøvesang på solister i uke 8 (fire hovedroller) 6. Status oppsetning i 2013 Ser på samarbeid med Den Nye Opera i Bergen om 2013, forslag til intensjonsavtale lagt frem. Styringsgruppen tar avtalen til orientering. 7. Diverse info Markedsdesign for Carmen i. Tre designere/firmaer har levert inn forslag. ØO sin administrasjon tar avgjørelsen på hvem som blir valgt i løpet av uke 3. Årlig rapport og søknad til KKD i. Søknadsfrist 1.mars ii. Må ha et ekstra møte i styringsgruppa for behandling av søknaden møtedato MANDAG 22. FEBRUAR kl Absolutt Opera 11. og 13. februar 2010: Alt i rute Konsert ifm Østfoldkonferansen 28. januar 2010 i samarbeid med Blåseensemble: Alt i rute 8. Eventuelt Opera i fengselet fengslende opera i. Åpen dag i fengselet. Forslag fra Halden kommune Sigwardt Aspestrand, operakomponist fra Aremark Sjømanssbruden. OØ ser på muligheten for å restaurere verket, og evt fremføre det ved en senere anledning. Side 85

86 Sluttrapport Turandot 2009 Bakgrunn Fylkestingssak nr. 61/2007: Opera på Fredriksten festning. Framtidig organisering og ny oppsetning i 2009 Fylkesutvalgssak nr. 12/2008: Avtale mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune om operasatsing på Fredriksten festning - navn på operaorganisasjonen. Fylkestingssak nr. 72/2008: Status for operaoppsetningen Turandot 2009 På bakgrunn av ovennevnte saker legger Opera Østfold frem en sluttrapport for Turandotoppsetningen på Fredriksten festning juni Fakta Operaen Turandot ble fremført utendørs på Fredriksten festning 11., 12. og 13. juni kl I tillegg ble det gjennomført en åpen generalprøve 10. juni. Turandot ble fremført på norsk i en oversettelse av Ronald Rørvik og Toni Herlofson. Billettene ble solgt via Billettservice i perioden 1/ / Salget av billetter gjenspeiler følgende geografiske profil: Halden 35 % Resten av Østfold 34 % Norge utenfor Østfold 30 % Sverige 1 % Totalt, inkludert generalprøven, var det 9400 mennesker som overvar Turandot på Fredriksten festning. Det viser en økning i antall fra 2005 og frem til nå. Dette skyldes samarbeidet med Østfold kulturproduksjon / Den kulturelle skolesekken samt en økning i antall solgte billetter. Til sammenligning var besøkstallet for Aurora i 2005 totalt 8200 og Trubaduren i 2007 totalt Opera Østfold var kunstnerisk ansvarlig / produsent for oppsetningen som ble gjennomført som et gedigent samarbeidsprosjekt. Samarbeidspartnere Den Norske Opera & Ballett Blåseensemblet Värmlandsoperan Østfold teater Halden Ballettskole Nasjonale festningsverk Halden og Glemmen videregående skoler Frivillighetssentralen i Halden Østfold kulturproduksjon / Den kulturelle skolesekken Side 86

87 Kunstneriske team Dirigent Regi Scenografi Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Maskedesigner Koreograf Kormester Produsent Solister Turandot; Calaf Liu Timur Ping Pang Pong Mandarin Keiser Altoum Terje Boye Hansen (DNO&B) Ronald Rørvik /DNO&B) Øystein Hansen (Østfold teater) Else Lund Hans Åke Sjöquist Dag Stephen Solberg (Frontlite) Per Ragnar Karlsen Toni Herlofson (DNO&B) Vigdis Djupang Christer Elnes (Opera Østfold) Torild Carlsen 11. og 13. juni og Turid Karlsen 12. juni Henrik Engelsviken 11. og 13. juni og Thor Inge Falck 12. juni Åshild Skiri Refsdal Carsten Stabell Ketil Hugaas Jan Erik Fillan Svein Erik Sagbråten Trond Gudevold Kjell Magnus Sandve Orkester Orkesteret ble satt sammen som et samarbeid mellom Blåseensemblet og Värmlandsoperans sinfonietta. I tillegg ble det engasjert 10 ekstra musikere for å kunne benytte fult partitur / besetning. Totalt 55 musikere. I tillegg deltok: Operakoret på 100 stemmer. Operakoret var sammensatt som et prosjektkor med medlemmer fra Bohuslän, Østfold og Oslo Glemmen barne-, og guttekor på 34 stemmer 170 statister inkl 30 elever fra MDD ved Halden vg 10 dansere tilknyttet Halden Ballettskole Ut over det kunstneriske deltok syersker, påkledere, maskeleggere, inspisienter, scenearbeidere, lys og lydteknikkere m.m. Totalt har det i løpet av 2008 / 2009 deltatt rundt 600 personer i prosjektet. Detaljert informasjon finnes på: I løpet av 2008 ble det arbeidet med å få til et samarbeid med akrobater og Kung Fu artister fra Shangsha / Hunan i Kina, Loket Operafestival i Tsjekkia og Livgardets dragontrumpetarkår i Stockholm. Ingen av disse kontaktene førte til et samarbeid. Økonomi Turandotproduksjonen hadde et budsjett stort kr. 6.5 mill. Produksjonen ble gjennomført i henhold til planen og er i regnskapsmessig balanse. Arbeidsinnsats fra DNO&B, DNBE og Värmlandsoperaen dekkes av hver enkelt institusjon og synliggjøres ikke i budsjettsummen ovenfor. Side 87

88 Kompetanseutvikling I samarbeidet med de videregående skolene knyttet Opera Østfold designere og håndverkere opp mot skolene. I tillegg til å få oppfølging ved skolene igjennom skoleåret har deltagende elever vært på studietur til DNO&B med omvisning i verkstedene med hovedvekt på eget fag. Elevene ved Glemmen vgs overvar også en ballettforestilling på hovedscenen 5.februar Deltagelsen til elevene fra de videregående skolene ble lagt opp i samarbeid med de ulike ansvarlige lærere for å skape en relevant undervisning i forhold til læreplankravene for de ulike fag. Følgende linjer deltok: Glemmen vgs: Design og tekstil og Frisørfag Halden vgs: Byggfag og Musikk, dans og drama. I tillegg til skolene som var direkte involvert i Turandotoppsetningen ble det gjennomført prosjekter ved Mysen vgs og Kirkeparken vgs. Opera Østfold sin kostymedesigner, Else Lund, ledet et kurs ved valgfaget Scenografi og kostymedesign. Kostymedesigner besøkte skolene tre ganger i løpet av våren Elevene ble satt inn i hvordan en kostymedesigner må forberede seg foran et oppdrag og elevene måtte, etter grundige studier, selv designe noen av Turandot sine roller. Resultatet ble vist i form av en utstilling på Fredriksten festning ifm Turandotforestillingene. I et samarbeid med Østfold kulturproduksjon / Den Kulturelle Skolesekken overvar 500 elever fra u. skolen og 500 elever fra den videregående skolen førpremieren på Turandot 10. juni. Alle elevene var forberedt gjennom en produksjon som hadde navnet Ditt og datt om Turandot. Samtlige elever fikk denne produksjonen ved sin egen skole før de var på førpremieren. Ditt og datt om Turandot var produsert av Østfold kulturproduksjon. Media / pressedekning Opera Østfold oppnådde en bred pressedekning i samtlige Østfoldmedier både før, under og etter produksjon. I tillegg ble oppsetningen omtalt av Mona Levin i Aftenposten og Torkil Baden i NRK P2. Mona Levin skrev: Med denne oppsetningen av Puccinis storverk, Turandot, er det trolig satt ny standard for utendørs operaoppsetninger i Norge. Sponsorer Opera Østfold delte sponsor / partnerprogrammet inn i tre ulike kategorier ut fra størrelsen på hver enkelt bedrifts engasjement og bidrag i oppsetningen. Partners bidrag inneholder både direkte økonomisk støtte og levering av viktige tjenester. Sponsorer med Operapartner status ga det største bidraget. Opera partnere: Halden Sparebank 1 og Halden Arbeiderblad Samarbeidspartnere: AF Bygg Glomsrød, Kynningsrud as, Østfold energi, Cato Ringstad as og Fresenius Kabi. Støttepartnere: Halden dataservice, Halden Tecnology Center, Navita, Inkubator Halden AS, Jensen og Scheele bil og Fredriksten utvikling Fredrikstad 12. januar 2010 Side 88

89 Pål Scott Hagen Leder Opera Østfold Side 89

90 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Avtale mellom Halden Sparebank og Halden kommune Ikke utsendte vedlegg Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen Sammendrag av saken: Halden Sparebank og Halden kommune inngikk 3. september 2008 avtale om opptak av lån til finansiering av utstyr i kultursalen. Anskaffelsen er foretatt, lånet er tatt opp og benyttet til finansiering av utstyret, som Brygge Kultursal Halden høster lovord for. Låneopptaket har imidlertid aldri formelt sett vært vedtatt i kommunestyret. Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, Vedtak: Det opptas rente og avdragsfritt lån stort kr 9,7 mkr i Halden Sparebank, i tråd med inngått avtale datert Rådmannens innstilling: Det opptas rente og avdragsfritt lån stort kr 9,7 mkr i Halden Sparebank, i tråd med inngått avtale datert Side 90

91 Saksutredning: I de vedtatte bevilgningene for realisering av Brygge Kultursal Halden, var det ikke inkludert bevilgninger til å dekke investeringer i sceneteknikk samt lyd- og lysutstyr. Ressurser til å dekke dette behovet skulle skaffes tilveie uten at dette belastet kommunens driftsregnskap. Den 3. september 2008 ble det inngått avtale mellom Halden Sparebank og Halden kommune, der Halden kommune skulle motta et rente og avdragsfritt lån med en løpetid på 5 år, stort 9,7 mkr.. Med bakgrunn i ovennevnte avtale (vedlagt) ble gjeldsbrev undertegnet i 2009, og lånet utbetalt til Halden kommune. Dette er foretatt uten at det foreligger et formelt vedtak fra kommunestyret om låneopptaket. Brygge Kultursal Halden innehar i dag noe av det mest tidsriktige utstyr innenfor lyd og lys. Kultursalen høster stor anerkjennelse blant etablerte artister for dette, noe som er meget positivt for Halden. Det rente- og avdragsfrie lånet fra Halden Sparebank har bidratt til disse anskaffelsene, som var nødvendig for å få aktivitet i kultursalen. Halden kommune har manuelle avdrag på de fleste lån, og foretar innbetalingen av størsteparten av det budsjetterte avdraget på langsiktig gjeld en gang pr år. I beregningene av minimumsavdrag inngår også utstyret i kultursalen som er anskaffet for lånet i Halden Sparebank, og slikt sett utgiftsføres avdrag i hht utstyrets levetid. I motsatt fall ville Halden kommune ha stått igjen med 5 år gammelt utstyr som ville ha hatt en lånefinansiering som var like stor som på anskaffelsestidspunktet. Dette ville ha vært i uoverensstemmelse med kommuneloven. Konklusjon: Den inngåtte avtalen med Halden Sparebank har bidratt til en prisgunstig anskaffelse av lyd og lys utstyr til Brygga Kultursal Halden. Lånets løpetid er 5 år, og må refinansieres/nedbetales i desember Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 91

92 Side 92

93 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjet Harekas 2 Vedtak KU Ikke utsendte vedlegg Avslutning av investeringsprosjet - Harekas Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Utbyggingen av Harekas har sin start tilbake til 1989, men ble iverksatt først i 2003, etter at kommunen på begynnelsen av 2000-tallet hadde få ledige tomter for salg. Tre parter var involvert i prosjektet, Mansbach Stiftelse, HABO og Halden Kommunale Eiendomsselskap KF. Prosjektet har vært uryddig organisert, noe som har medført et uoversiktlig prosjekt, som spesielt kommer til uttrykk når prosjektet nå revideres. Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Prosjekt Harekas avsluttes. Side 93

94 Rådmannens innstilling: 2. Prosjekt Harekas avsluttes. Saksutredning: Bakgrunn Utbyggingen av Harkas boligfelt hadde sin bakgrunn i avtale mellom Mansbach stiftelsen og Halden kommune av 1989, hvor Mansbach stiftelse ga HK rett til å regulere området til boligbebyggelse, mot at HK sto for opparbeidelsen av tomtene og foresto salg. I henhold til avtalen skulle Mansbach stiftelse feste bort tomtene. For avtalen betalte HK kr til stiftelsen. Feltet ble regulert, men tilretteleggingen og utbyggingen ikke i gangsatt. I 2000 var svært få kommunale tomter disponible for salg og daværende Halden Kommunale Eiendom KB (HKE), foreslo derfor å igangsette opparbeidelse av Harekas tomteområde. Dette ble behandlet i styret i HKE i sak 028/00. Det ble i samme sak vedtatt å innlede samarbeid med Halden Boligbyggelag om opparbeidelsen. Styret i HKE vedtok i samarbeidsavtale med HABO at HABO skulle stå for byggeledelse av prosjektet. Opparbeidelse ble igangsatt i 2003, og tomter lagt ut for salg samme år. Byggeregnskap er ført av HABO og avsluttet i Parallelt med dette har Halden kommune ført prosjektet i sitt investeringsregnskapet. Økonomi Ut i fra avtalen inngått i 1989 skal utgiftene i prosjektet dekkes ved salgsinntekter. Av den grunn er verken inntekter eller utgifter budsjettert. En av årsakene til dette kan også være at HABO førte byggeregnskapet. Prosjektet viser, slik det nå er regnskapsmessig ført, et mindreforbruk på kr ,73, som er benyttet til finansiering av andre prosjekter tidligere år. Som det fremkommer i regnskapet, også gjengitt i vedlagt revisjonsrapport, ble imidlertid utgifter i 2003 dekket bl.a. ved bruk av kapitalfond (kr ,-). Slikt sett har utgiftene vært høyere enn inntektene i dette prosjektet. Regnskapsmessig sett er hvert enkelt år avsluttet og finansiert. Revisjonens gjennomgang Revisjonen har revidert prosjektet og rapporten ligger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at prosjektet ikke er regnskapsført på en tilfredsstilende måte, og argumenterer for sitt syn i 6 punkter. Rådmannen har hatt kontakt med revisjonen i utarbeidelsen, og har hatt synspunkter på flere av punktene som fremsettes. Imidlertid er rådmannen enig i at, slik revisjonen konkluderer, urettmessig mottatt mva-kompensasjon må tilbakebetales. Rådmannen korrigerer regnskapet for dette. Konklusjon Måten prosjektet Harekas var organisert på var uryddig, og bidro til at prosjektet ble uoversiktlig. Klar organisering med tilhørende rutiner for kommunikasjonsflyt og rapportering er viktig i fremtidige prosjekter, spesielt der flere aktører er med. Side 94

95 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 95

96 REVISJONSRAPPORT Avslutning av prosjektet Harekas Halden kommune Side 96

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapssal, Halden rådhus

Formannskapssal, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.03.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssal, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer