Saksliste. Utenfor program 15:00-15:30 Prosjekt «Sikker senior» v/kees Jan Verhage, NORSAFETY. Gratangen. Harstad. Ibestad. Kvæfjord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. Utenfor program 15:00-15:30 Prosjekt «Sikker senior» v/kees Jan Verhage, NORSAFETY. Gratangen. Harstad. Ibestad. Kvæfjord."

Transkript

1 Saksliste Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland 10:00-10:15 Åpning og presentasjon v/leder av Sør-Troms regionråd, ordfører i Lavangen, Erling Bratsberg 10:15-11:30 Orientering fra Sør-Troms kommunene v/alle ordførere 11:30-12:00 Lunsj 12:00-12:15 Etterslep på vegvedlikeholdet i Troms v/avdelingsdirektør Statens vegvesen Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen 12:15-12:45 Kystbyprosjektet v/ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind 12:45-13:00 Sør-Troms prosjekter v/prosjektleder Nina Dons Hansen 13:00-13:30 Behov for økt fokus og satsning på Harstad/Narvik lufthavn Evenes v/ordfører i Harstad, Marianne Bremnes 13:30-14:00 Akuttmedisinsk beredskap (ambulanseberedskap) i Troms bekymring knyttet til nedskjæringer ved UNN HF v/erling Bratsberg 14:00-14:10 Pause 14:10-14:40 Alliert trening v/daglig leder i Sør-Troms regionråd, Sturla Bangstad samt representant fra UK Royal Marines, Captain Barry Colarusso 14:40-15:00 Oppsummering/avslutning Utenfor program 15:00-15:30 Prosjekt «Sikker senior» v/kees Jan Verhage, NORSAFETY

2 Kvæfjord kommune

3 Litt fakta om Kvæfjord Areal: 513 kvkm totalt, hvorav 15 vann Innbyggertall: 3103 pr Antall ansatte i kommunen: ca 425 årsverk, ansatte Kommunens driftsbudsjett: drøyt 300 mill Befolkningsfremskriving tilsier moderat økning

4 Hvor bor innbyggerne? Ca i/rundt kommunesenteret Borkenes, som ligger drøyt 2 mil fra Harstad sentrum Forøvrig spredtbygd med bygdesentrumet Vik. (+Kveøya, Refsnes og Flesnes)

5 Kommunikasjoner Fylkesvei 83 fra Harstad via Kvæfjord mot Sortland i Nordland Fergestrekningen Refsnes-Flesnes er det mest trafikkerte i Troms fylke Harstad er «byen» for de fleste, men ser også mot Nordland (Sortland og Lødingen)

6 Landbruk Landbrukskommune, med vekst i tradisjonelt landbruk Havbruk Videreutvikler vår egenart: Landbruk og landbruksrelaterte næringer Bruker næringsfondet målrettet Nydyrkingsprosjekt og prosjekt for næringsoppmuntring

7 Identitet/merkevarer Den kommunen i Troms fylke som har eksistert lengst i «orginalinnpakning». Sterk Kvæfjord-identitet Kvæfjordpotet, Kvæfjordjordbær Kvæfjordkake

8 Trastad samlinger Kvæfjord kommune og regionrådets fyrtårnsprosjekt Jobber for å få dette til et nasjonalt senter for outsiders art

9 Pensjonsforpliktelser Påtok oss en jobb for hele nordnorge, men sitter alene igjen med pensjonsregningen På den desiderte Norgestoppen i pensjonsforpliktelser i forhold til antall innbyggere og budsjettramme

10 Fremtidsplaner Påbegynt/pågår Borkenes: reguleringsplan for å tilrettelegge for byggevare/busselskap/drivstoffanlegg/småbåthavn/bobil oppstilling + reguleringsplan for utvidelse/påbygg Coop Tilrettelegger og oppmuntrer, bl.a. for å unngå handelslekkasjer (arbeider for allment drivstoffanlegg) Næringsplan: under revisjon Helse- og omsorg (kommunal, statlig og privat) Attraktiv bokommune: Stort boligfelt planlagt på Borkenes

11 Takk for oss! Ordfører Torbjørn Larsen / Adm.sjef Merete Hessen /

12 Kystbyregion Troms Integrerte bo- og arbeidsmarkedsregioner Samarbeid mellom offentlig og privat sektor

13 Det regionale perspektiv Offentlige tjenester sentraliseres, helse, utdanning, politi osv. Ekstremt i Troms grunnet Tromsø` relative størrelse. Behov for effektiv logistikk, konkuranseevne og lønnsomhet i næringslivet. Behov for å flytte kompetanse og arbeidskraft mellom byer og omland. Veksten i sentrale næringer kommer i NN. Ligger ofte utenfor byene.

14 Hvorfor kystbyregion Troms? 78 % av befolkningen bor i kystkommunene i Troms Byene ligger på kysten Næringslivet er i hovedsak er lokalisert langs kysten Behov for integrerte bo-, arbeids-, service- og tjenesteregioner God regional-, nærings- og byutvikling Bedre distribusjon av utdanning, kompetanseheving og FoU Nasjonal og internasjonal betydning

15

16 Kystbyregion - virkemidler En kommunikasjonsløsning for å redusere reisetid og klima- og miljøulemper Infrastruktur for: Vekst og verdiskaping Kunnskap, kompetanseheving og FoU Service, tjenester og handel Innovasjon og næringsutvikling Helse- og omsorgstjenester

17 Styringsgruppe (10 stk) Tromsø - Britt Hege A Harstad Marianne B Finnsnes Geir Inge S Tromsøområdets regionråd Ole Johan R Midt Troms regionråd Paul Dahlø Sør-Troms regionråd Dag Sigurd B (leder) Næringsforening Tromsø Nils Kristian Sørheim N Næringsforening Harstad Stig Kjærvik «Næringsforening Finnsnes» - Anders Berntsen NHO reiseliv - Geir Solheim Prosjektleder: Yngve Lyng (Profio)

18 Prosjekteierskap mellom privat og offentlig sektor Innovasjon i styring og gjennomføring Dualisme i styringsgruppe og prosjektorganisasjon sikrer kvalitet på beslutningsgrunnlag og beslutninger Sikrer bred forankring gjennom eierskap og organisasjonsmodellen Gir aksept i befolkningen og mot nasjonale myndigheter

19 Prosjekter Kystplan Midt- og Sør-Troms Byregionprogrammet imella ei opplevelsesrute Tore Hunds rike Undervisningsmoduler imella Ung i Sør-Troms

20 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland

21 Interkommunalt samarbeid Ny kystsoneplan 13 kommuner Målsetting: å gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Ferdigstilles i 2015 Høring vår 2015 Sluttbehandles før valget

22 Organisering Interkommunalt planutvalg Ansvarlig for alle vedtak frem til ferdig plan Kontaktgruppe Administrativt personal som bidrar med datagrunnlag, analyser/ku, Prosjektledelse Koordinering/prosessansvarlig Utforming av plandokument

23 Kystplan Midt- og Sør- Troms 13 kommuner interkommunal planprosess Karlsøy Kystplan Nord-Troms ( ) Dyrøy Kystplan Tromsø-området

24

25 Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) Deltakere: 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

26 Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) Deltakere: 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

27 Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften

28 Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen Harstad - Et samspill imella bygd og by - Prosjektansvarlig PA Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Prosjekt- /prosessleder Nina Dons-Hansen (STRR) * Marianne Bremnes, Hanne C.S. Iversen, Dag Sigurd Brustind og Ronny Grindstein

29 Omforent handlingsplan for neste 3-årsperiode Økt kompetanse gjennom det nasjonale nettverkssamarbeidet Prosjektmål FASE 1 ByR Kunnskapsgrunnlag for kommunestrukturprosessen Kommunikasjon av resultater * Marianne Bremnes, Hanne C.S. Iversen, Dag Sigurd Brustind og Ronny Grindstein

30 Metode: Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen Få et helhetlig bilde av den økonomiske og organisatoriske utviklingsdynamikken i regionen Harstad- og Narvikregionen samlet sett: hvilke faktorer kan gi samlet styrke og vekst? Forankring og engasjement lokalt og regionalt

31 Resultatmål: Økt kompetanse og bevissthet for regional utnytting av muligheter (distrikt og by) Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og økonomisk vekst i hele regionen Engasjement og enighet om fellestiltak

32 Anbefalinger på bakgrunn av strukturtrekk (Norut) Helhetlig rekrutteringsstrategi Funksjonelle regioner Innovasjon i offentlig og privat sektor Stedsutvikling og omdømmebygging Kultur og ildsjeler Samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud (Ofoten) Næringsutvikling (trender og «spesielle» næringer)

33 HOVEDPROSJEKTET IMELLA - EI OPPLEVELSESRUTE I SØR-TROMS -

34 UTVALGTE STEDER Ferdige prosjekter: Ibestad Fabeløya naturlekepark Kvæfjord Nupen Skånland Isbadestranda Gratangen Morgans skip Harstad Generalhagen - ferdig vår 2015 Forprosjekt: Lavangen Salangen Bjarkøy Vikinghus og gamme ved Fjellkysten/Soløy Salangsverket nybygg Tore Hunds rike

35 FIRE STEDER MARKERT SÅ LANGT

36 PROGRAM OG FANFARE

37 4 HOVEDSTRATEGIER

38 FORPROSJEKTER

39 TORE HUNDS RIKE

40 FORPROSJEKT 2015/16 UNDERVISNINGSMODELL FOR IMELLA-STEDENE SØR-TROMS REGIONRÅD I SAMARBEID MED KUNNSKAPSPARKEN NORD

41 PROSJEKT UNG I SØR-TROMS Prosjektmål: kartlegge status for ungdomsarbeid og ungdomspåvirkning i regionens syv kommuner, og på grunnlag av dette skissere en plan (hovedprosjekt) for regional ungdomssatsning. Formål/hensikt: gjennomføre en målrettet, regional ungdomssatsning i regionen.

42 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

43 Utfordringer på fylkesveger Forfall i Troms Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

44 Status Drift og vedlikehold Store kostnadsøkninger på drift av fylkesveger , samt økte krav. Det er stort forfall i fylkesvegnettet i Troms Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

45 Status Forfall Rapport «Hva vil det koste å fjerne forfallet fra fylkesvegnettet?» publisert i februar Beregningen viser at Troms fylke er et av fylkene med størst forfall Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

46 Status Forfall Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

47 Status Forfall Det største behovet er på bæreevne, drenering og dekke. Tunnelvedlikehold er nest største post på forfallssiden i Troms. Noen av de største bruene i fylket trenger betongrehabilitering Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

48 Kartlegging av forfall på fylkesvegnettet Kort presentasjon av resultatene Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør Vegavdeling Midtre-Hålogaland

49 Kartlegging av forfall fylkesveg Best mulig grunnlag for NTP og fylkeskommunenes planer Gjennomført etter ønske fra Samferdselsdep. og i samråd med fylkeskommunene Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard. (ingen fylkesvegutredning jf. Riksvegutredningen) Ikke konkretisering av strategier for gjennomføring eller prioriteringer av tiltak

50 Forfall, hva snakker vi om?

51 Valgt metodikk forts. Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard (kurvatur, stigning, vegbredde etc.). Behovet knyttet til forfall må sees i sammenheng med behov knyttet til utvikling av vegnettet (større investeringer)

52 Km Fylkesvegnettet - Veglengder og Trafikkmengder ÅDT > <

53 Fylkesveger - vegdekke Lengde fylkesveg (km) Grusdekke Fast dekke

54 Antall tunneler Samlet lengde tunnelløp (km) Fylkesvegtunneler (antall og samlet lengde) Ant tunneler Samlet lengde tunnelløp (km)

55 Fylkesvegbruer (antall og samlet lengde) Antall bruer Samlet lengde bruer Ant bruer Samlet lengde bruer (km)

56 Mill. kroner (2012) Estimert kostnad for å fjerne forfall og gjennomføre tilhørende oppgradering på fylkesvegnettet (45-75 mrd kr) pr fylke (med spenn for usikkerhet)

57 Mill kroner (2012) 9000 Forfall og oppgradering fylkesveger - Hele landet (totalt om lag 55 mrd kr) Fordelt på type vegobjekt Ferjekai Bru Vegutstyr og miljøtiltak Vegfundament og vegdekke Drens- og avløpsanlegg Tunneler

58 Eksempler på utfordringer knyttet til forfall på fylkesveger Observert dekkelevetid er kun 5 år når trafikken tilsier dekkelevetid på minst år

59 Smal veg med mangelfull drenering på fv. 848 til Sørrollnes Forfallet knyttet til manglende vedlikehold er kanskje ikke enormt, mer knyttet til manglende generell vegstandard (og standardsprang!)

60 Tunnel Fylkesveg Troms Strukturelle behov 190 mill kr (19 %) Annen oppgradering 20 mill kr (2 %) Tunnelsikkerhetsforskrift 155 mill kr (16 %) Elektroforskrifter 80 mill kr (8 %) PE-skum brannsikring 75 mill kr (8 %) Utskifting andre årsaker 470 mill kr (47 %)

61 Lavtrafikkerte veger må også vedlikeholdes Fv. 132 til Årbostad Fv. 212 på Dyrøya Dilemma: det er sannsynligvis ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre noe når ÅDT er kjt/døgn!

62 Mill kroner (2012) 3400 Troms Tunnel Drens- og avløpsanlegg Vegfundament og vegdekke Vegutstyr og miljøtiltak Bru Kai

63 Forfall veg Region nord (1000 kr/km) Nordland Troms Finnmark Region nord

64 Forfall bru Region nord (1000 kr/km) Nordland Troms Finnmark Region nord

65 Forfall tunnel Region nord (1000 kr/km) kr/km Nordland Troms Finnmark Region nord

66 Drift og vedlikehold Region nord - kr/m (2013-kr) Sum Nordland Sum Troms Sum Finnmark Sum fylkesveger Sum riksveger

67 Winter Deployment 15 Ex AQUILA Maj Steve Cox OC WD15 Capt Baz Colarusso Lead Planner and RMLO

68 Royal Marines operated here in WWII (Commandos used in raids) Background 60yrs of experience First training deployment to Norway 42 Cdo RM in 1955 Deployed to Norway annually from Invited by Norwegian Government Deployments increased to 3 months in 1978 and included additional Brigade assets Biennial Deployment cycle previously disrupted due to Op HERRICK Aspiration for 2 x Coy Gp (Enabler / LCG(-) in even years) Ex AQUILA 15 is a key building block to restore MCWW capability Coy Gp Arctic trained / capable within the LCG CWE Training is still very much in the Royal Marines DNA If you can soldier in this environment, you can soldier in any environment

69 WD15 Ex AQUILA 15 is designed to enhance the OPCAP of LCG 15 and continue to build RM M&CWW capability. Opportunities to strengthen links with our Norwegian hosts and RNLMC are also to be scoped. HQ 3 Cdo Bde RM Initiating Directive Winter Deployment 15 Dated 31 July 2014

70 Wider Context 3 Commando Brigade is ready to protect UK interests at short notice anywhere in the world. It is optimised to respond to emerging crises: it is capable of strategic reach, operational manoeuvre and tactical mobility, enabled by its amphibious ships, as well as the aircraft and vehicles it carries with it. Agile and versatile, the Ld Cdo Gp has enough firepower and protection to act independently or as part of the Joint Expeditionary Force. The UK Joint Expeditionary Force (JEF) is a UK-led expeditionary force comprising Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway and the UK.

71 Asegarden Camp

72 WD15 Asegarden Infra

73

74

75

76

77

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel Troms fylkeskommune Innhold 1. Forord... 2 2. Mål og hovedstrategier for samferdsel i Troms... 3 3. Formål med Regional transportplan... 4

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen VEDLEGG 1. Kravspesifikasjon Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Harstad kommune deltar, sammen med kommunene Gratangen,

Detaljer

TRANSPORTPLAN NORDLAND

TRANSPORTPLAN NORDLAND TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 2024 I JUNI 2012 BEHANDLET FYLKESTINGET SAK 82/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024, HVOR FØLGENDE BLE VEDTATT: 1. Fylkestinget vedtar prinsippene med visjoner og mål slik de

Detaljer

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD 2009-2013 Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 21.02.14 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-13.45 02/14 Trine-Lise W.

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Flytting av Norges Brannskole? Norges brannskole utdanner brannkonstabler til kommunenes brannvesen.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 06.03.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg.

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.30 07/12 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: STURLA BANGSTAD Telefon:770 26008 Vår dato: 22.06.2015 Vår ref. 2015/4042 / Sør-Troms kommuner REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 5. JUNI 2015 Viser til innkalling

Detaljer

Samfunnsanalyse av Rana-regionen

Samfunnsanalyse av Rana-regionen TFoU-rapport 2015:4 Rabothytta i Hemnes kommune, ved Nord-Norges høyeste fjelltopp, Oksskolten. Kilde: Fabrice Milochau/Okstindan natur- og kulturpark. Samfunnsanalyse av Rana-regionen Roald Sand Espen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer