Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO"

Transkript

1 Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO Høgskolen i Telemark

2 2 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Oppgave 1 Spørsmål fra pensum (20%) 1. Nødvendige aktiviteter i systemutvikling: Problemanalyse Kravarbeid Implementasjon Testing Design Integrering Innføring/opplæring Foranalyse Validering og verdifisering Validering = Har vi bygd riktig system/produkt Eks: Har vi bygget riktig bro (hengebro) Verifikasjon/verdifisering = Har vi bygd systemet/produktet riktig Eks: Er broen bygget etter dagens standarder sikkerhet. 2. Forskjellen på hyllevare- systemer og skreddersydde/spesialtilpassede systemer. Hyllevare= løser kjente problemer det finnes ferdige produkter å velge mellom, ikke spesielt brukertilpasset. Ofte flere løsninger å velge mellom og lavere pris. Skreddersydd= lages på bestilling, større risiko og pris. Lages etter kundens krav og ønsker. Mer og mer gjenbruk av kode for skreddersydd, dette gjør at prisen og risiko synker. 3. Ikke- funksjonelle krav 4. Fossefall 5. Blackbox testing. 6. Attributter/variabler 7. Top- down testing 8. Kontroll objektet? 9. Vanlige prosessmodeller: UP/RUP SCRUM XP Evolusjonær/prototyping

3 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark 3 Fossefall Spiral- modellen Gjenbruk basert 10. Fossefall modellen egner seg best når kravene er tydelig og godt dokumenterte og lette å forstå. Klart definerte oppgaver som skal løses hvor det oppstår få eller ingen endringer underveis. Typisk vegprosjekt bygg en bru. Ikke typisk en applikasjon hvor kunden/oppdragsgiver er usikker på hvordan sluttprodukt han ønsker. Typisk store prosjekter. 11. Forskjell på inkrement og en iterasjon Inkrement: Deler som i for eksempel. XP som legger til ny funksjonalitet til sluttproduktet, inkrementet er den delen som blir lagt til. I programeringsspråk er et inkrement ofte betegnet som ++. Inkrementel software utvikling er bassert på måten vi vanligvis løser problemer, vi har skjeldent løsningen på problemet før vi tar fatt på det, vi jobber steg for steg fram, tar et steg tilbake vis vi trår feil og finner løsningen underveis. Dette er motsetningen til fossefalssmodellen. Ved å utvikle programvare på denne måten er det lettere og billigere å gjøre endringer i programvaren underveis mens den blir utviklet. Vanligvis inneholder tidlige inkrementer av systemet de viktigste funksjonalitetene, og funksjonaliteter som haster. Iterasjon: Gjentagelser av sykler som fører til et nytt inkrement. Interasjon nr N er en runde med Krav, konstruksjon testing implementasjon etc. denne iterasjonen fører til et nytt inkrement. 12. Smidige, XP og RUP/UP, protyp, evlosjonær etc. 13. Fordeler med smigig metoder Endrigsvillig underveis/tar høyde for endringer Mindre risiko for å feile Dynamiske kravspesifikasjon Ofte inkrementel levering, det viktigste kan være tidlig ferdig og bli raskt overlevert til kunden. Feil blir oppdaget på et tidligere tidspunkt pga tidlig testing. Kundeinkludering 14. Scrum master har ingen autoritet/admin/management innad i scrum teamet han er likestil med de andre deltagerene. Prosjektleder har myndighet til å administrere deligere og prioritere i scrum teamet. 15. Produkteier/product owner Holder dialogen med kunden Representerer interessentene Ansvarlig for backlog

4 4 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Prioriterer aktivitere i backlog Fremmer krav og spesifikasjoner Administrere budsjettet Bør ha store visjoner og kreativitet Aksepterer eller ikke et arbeids resultat Ansvarlig for ROI (return of investment) Bestemmer release date og innhold som skal lanseres 16. Betyr at kildekoden til programmet er gjort tilgjengelig for alle (ofte på internett) Alikevel kan programmet lisensieres under ulike lisenser som for eksempel. GNU/GPL. Fri programvare og åpen programmvare er to forskjellige ting. Fri programvare betyr også at kildekoden kan redistribueres kommersielt. 17. Use case diagrammet beskriver i utgangspunktet standardforløpet til et system, basert på bruker historier. Representer funksjonelle krav til systemet. Aktører blir definert og deres ønsket funksjonalitet blir definert som ulike use caser. Diagramet viser hvordan de ulike aktørene samhandler med systemet. Use Case diagrammer forteller hva systemet skal gjøre, men ikke hvordan det skal gjøres. 18. Funksjonelle krav. 19. En interesent som benytter systemet. For en bank kan en aktør for eksempel være: Kunde, bankansatt etc. 20. Aktivitetsdiagrammer: viser forretningsprosesser og arbeidsprosesser. Aktivitetsdiagrammer er grafiske fremstillinger av arbeidsflyten av trinnvise aktiviteter og tiltak med støtte for valg, gjentakelse og samtidighet/pralell. Aktivitetsdiagrammer viser flyten fra aktivitet til aktivitet. En aktivitet er en pågående ikke-atomisk eksekvering innen en tilstandsmaskin. Skjema: trekanter med valg mulighet og praralelle aktiviteter. Tilstandsdiagramer: Viser hvordan systemet reagerer på interne og eksterne hendelser. Et tilstandsdiagram viser en tilstandsmaskin og vektlegger kontrollflyten (overgangene) fra tilstand til tilstand. Skjema: do/aktivitet

5 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark 5 Oppgave 2 Modellering av en nettbank(40%) 2a) Use case 2b) Use case beskrivelse Aktør: Kunde, Bank Navn: Betale regning Pre: Kunde har usr/pass Penger tilstrekkelig på konto Nødvendige opplysninger tilgjengelig(kid, konotnr etc) HovedFlyt: 1. Kunden velger betale regning 2. Kunden fyller inn data 3. Bekrefter OK 4. Kunden taster inn brukernav/passord 5. Betalingen blir validert og utføres 6. Kvitering/bekreftelse til kunden Post: Betaling utført til mottaker Tilbakemelding/kvitering til kunde Alternativ flyt: 5.1 Betaling ikke godkjent 5.2 Start fra punkt 3

6 6 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Forutsetning: I punkt 3 ligger det mulighet for å velge betalingsmottaker fra register, det er mulig å legge til endre betalingsmottaker, disse detaljene er ikke inkludert. 2c) Sekvens diagram Betale regning Oppgave 3 Krav og empiriske metoder (20%) a) Ikke- funksjonelle krav for nettbanken: Krav til høy sikkerhet ihht. Dagens standarder.(ukjent for meg men kan angis spesifikt og måles mot dette) Innenfor bank tjenester er kanskje sikkerhet det viktigste ikke- funksjonelle kravet, kunden må kunne stole på at pengene er trygge hos banken. Ytelses krav med tanke på å tåle X antall samtidige brukere, antallet (X) må beregnes ihht. Bankens ambisjoner og visjoner om antall kunder. Dette kan verdifiseres med en stress av systemet.

7 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark 7 Systemet skal være brukervenlig slik at også eldre/senior it brukere med lav it kunnskap skal kunne benytte systemet. 90% av brukere mellom skal klare å benytte 80% av tjenestene systemet tilbyr. b) Undersøkelse av om ikke- funksjonelle krav har blitt infridd. Av empiriske forskningsmetoder ville jeg benyttet kontrollert eksperiment for å teste sikkerheten og ytelse. For å undersøke om brukervennligheten har vært tilstrekkelig for eldre kunder ville jeg benyttet Case- studie med intervjuer, ved å eksponere ny og gamle kunder for systemet og undersøke om brukervenligheten er ihht. Krav som er spesifisert. Oppgave 4 Smidig metodikk (20%) a) Jeg tror det er flere grunner til at smidig metodikk har blitt svært vanlig i systemutvikling. 1. Utviklingen av it systemer i dag går raskere en noen gang tidligere, nye standarder og muligheter dukker stadig opp, dette gjør at også forventningene til kunden endrer seg raskt. For utviklingsprosjekter som strekker seg over tid er det stor sannsynlighet for at både krav, forventninger og ønsket fra kunden forandrer seg under utviklingen. Smidige metoder åpner for akurat dette, at endringer kan oppstå mitt i utviklingen i motsettning til tradisjonelle metoder som gjennomfører fullstendig analyse og kravspesifikasjon før utviklingsarbeidet starter. Etter at utviklingsarbeidet har startet er det ikke rom for nye endringer, og vis det må foretaes endringer blir det ofte svært kostbart. 2. Smidig utviklingsmetodikk åpner for bedre dialog med kunden, kunden blir underveis eksponert for deler av produktet i form av inkrementer, dette gjør at kunden og leverandør får en solid felles forståelse for hva som vil bli levert til slutt, missforståelser eller endringer kan avklares tidlig. 3. Jeg tror det er mye mer gøy å kunne bruke mer tid på å skape vellfungerende programmvare fremfor å bli låst til omfattende dokumentasjon og studier viser at det også gir raskere og bedre resultater. 4. Dialog med kunde fremfor å holde på kontraktene er mer menneskelig og skaper et bedre sammarbeid mellom kunde og leverandør. Alt munner ut i The Agile manifesto: Vellfungerende programmvare framfor omfattende dokumentasjon Dialog med kunde framfor kontrakts forhandlinger. Endringsvillighet fremfor å bli styrt av en plan

8 8 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy. b) Matvarekjede nytt logistikk system. Utfordringer med SCRUM over store avstander globalt. Språk Tidssoner Kulturelle forskjeller Ulik oppfattning av kundens behov/forventning. Forskjellige utviklingsstandarder Management og koordinering av ressurser Mange interessenter Vannskelig å opprettholde dialog med kunden med alle prosjektdeltagerene.

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

Intelligente Handlevogner

Intelligente Handlevogner Intelligente Handlevogner Prosjektdokument Prosjekt I Systemutvikling ved Høgskolen I Gjøvik våren 2005. Audun Klundby Asbjørn Konstad Hans Einar Øverjordet 03HBINDA Kilde: www.windowsfordevices.com 1.

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer