Pensumliste høstsemesteret 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste høstsemesteret 2008"

Transkript

1 Pensumliste høstsemesteret 2008 Algoritmer 3IP752 Faglærer: Sule Yildirim Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN Co Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk forl. ISBN , Ri Arbeids- og tariffrett 3SJ330 Faglærer: Berulf Vaagan Engelsrud, G. (2006). Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN En Bransjekunnskap 3ØR203 Faglærer: Gunnar Alu Bransjekunnskap i norsk idrett 3ØID10 Faglærer: Business strategy 3ØM455 Faglærere: Consumer behaviour 3ØM305 Faglærer: Ellen Hertzberg Schiffman, L. G., Hansen, H., Kanuk, L. L., & Schiffman, L. G. (2008). Consumer behaviour : a European outlook. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times. ISBN Best 16/5-08 Databaser og grensesnitt Faglærer: Tord Skanche 3ID162 Datahåndtering med samfunnsvitenskapelig metode 3ØD110 Faglærere: Harald Romstad,/Tord Skanche Frye, C. (2004). Microsoft Office Excel 2003 : trinn for trinn. Oslo: IDG Norge Books. ISBN

2 Fr Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Datatjenester på internett 3ID166 Faglærer: Egil Evensen Dugnad, ledelse og betydning 3ØID15 Faglærer: Anette Gjerskaug Event Management 3ØME10 Faglærer: Jarle Kristoffersen Filmforståelse og filmproduksjon 3SP145 Faglærer: Filmforståelse Generell filmteori: Grodal, T. (2007). Filmoplevelse : en indføring i audiovisuel teori og analyse (2. udg. utg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.ISBN Best 24/6-08 Hansen, P. H. (2006). Den dramaturgiske værktøjskasse. København: Frydenlund. ISBN Best Kompendium Spesielle emner Sjanger (utdrag ca 75 sider) Altman, Robert A semantic/syntactic Approach to Film Genre (15s) Schatz, Thomas The Structual Influence: New Directions in Film Genre (11s) Pye, Douglas The Western (Genre and Movies) (16s) Schrader, Paul Notes on Film Noir (14) Elsasser,Thomas: Sounds of Tales and Fury: Observations on the Family Melodrama (30s) Alle artiklene er hentet fra: Grant, Barry Keith (red) (2003) Film genre reader III Austin, Tex University of Texas Press. Ideologikritikk (ca 55 sider): Mulvey, Laura (1999) Visuell nytelse og narrativ film i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s Taylor, Lisa (1995) From psychoanalytic feminism to popular feminism i Approaches to popular film Joanne Hollows and Mark Jancovich (red) s Wollen, Peter (1999) Godard og motfilmen: Vent d'est i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi i (11s). Identifikasjon/karakterkonstruksjon (tils 100 sider) Smith, Murray (1999) Endrede tilstander : karakter og følelsesmessig respons i film i Hallvard J. Fossheim (red.) i Filmteori : en antologi s

3 Bordwell, David (1999) Prinsipper og fremgangsmåter for den klassiske Hollywoodfilmens narrasjon i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s McDonald, Paul (1995) Star studies i Approaches to popular film by Joanne Hollows and Mark Jancovich. Film og tid og rom Deluze, Giles (1999) L image-temps i Hallvard J. Fossheim (red.) 1999 i Filmteori : en antologi (10s). Natali, Maurizia 2006: The Course of the Empire. Sublime landscapes in the American Cinema I Lefebvre, Martin (red) Landscape and Film, New York: Routledge.(ca 30 sider). Krutnik Frank 1997: Something More than Night: Tales of the Noir City in Clarke, David B. (red) The cinematic city. London/New York: Routledge (ca 20 sider). Pallasmaa; Juhani 2001: The Architecture of Image. Existential space in cinema. Helsinki: Rakennustieto (utdrag ca 25 sider). Auteuren ca 40-50s Truffaut, Francois (1954) A Certain Tendency of the French Cinema Bazin, André (1957) La Politique des Auteurs Sarris, Andrew (1962) Notes on the auteur theory in 1962 Alle artiklene er hentet fra: Grant, Barry Keith red (2008) Auteurs and authorship : a film reader Malden, Mass. : Blackwell. Filmproduksjon Meyer, T., & Meyer, C. (2008). Creating motion graphics with After Effects. Amsterdam: Focal Press.ISBN Me Kompendium Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide : an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Kap 1 (s. 2-26) Video tutorials på Internett Andrew Kramer. (2007) Video Copilot Basic After Effects CS3 Training. 10 stk opplæringsvideoer, totalt 2t 20min video. Anbefalt støttelitteratur: Christiansen, M. (2008). Adobe After Effects CS3 professional : studio techniques. Berkeley, Calif.: Adobe Press/Peachpit. ISBN (1 DVD-ROM i lomme) Best 24/6-08 Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide : an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Ma 3

4 Forretningsengelsk 1 3ØE106 Faglærer: Elisabeth Watering MacKenzie, I. (2002). English for business studies : a course for business studies and economics students : student's book (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN x. 428 Ma Audio CD set [lydopptak]. c plater (CD) (ca 103 min). ISBN Ma Sweeney, S. (2003). English for business communication : a short course consisting of five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press 428 Sw Forretningsjus for Sport and Event 3ØM140 Faglærer: Gunnar Martin Kjenner Kjenner, G.-M. (2004). Idrett og juss (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Id Knoph, R., Andenæs, J., & Lilleholt, K. (2004). Knophs oversikt over Norges rett (12. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN , Best 3/6-08 Forvaltningsrett 3SJ312 Faglærer: Anne Oline Haugen Eckhoff, T., & Smith, E. (2006). Forvaltningsrett (8. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ec Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 3ØB112 Faglærer: Ingjerd Liberg Hoff, K. G. (2005). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho Støttelitteratur: Hoff, Kjell Gunnar Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse : oppgaver og løsningsforslag. og Jan Erik Hoff s. ISBN Ho Grunnleggende organisasjonsfag RSA122 (deltid) Faglærer: Jan Merok Paulsen Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Grunnleggende organisasjonsfag 3SA122 Faglærer: Monica Lervik/Jens Petter Madsbu Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i 4

5 organisasjon og ledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Grunnleggende regnskap 3ØR132 Faglærer: Asbjørn Nygaard Sending, A. (2005). Grunnleggende regnskap (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Se Grunnleggende statistikk 3MA525 Faglærer: Tore Nordseth Løvås, G. G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap Lø Informasjonsøkonomi 3ØI352 Faglærer: Kristin Stevik Doyle, Gillian (2002) Introduction to Media Economics I Understanding Media Economics. Sage Publications Ltd. ISBN Tilgjengelig på Ebrary Ringstad, Vidar. (2005) Litteraturøkonomi (kap. 6) I Kulturøkonomi. Oslo : Cappelen akademisk forl., ISBN Ri Shapiro, Carl & Hal R. Varian. (2000) Informasjonsøkonomien (kapittel 1) I Den nye økonomien : hvordan tjene penger på Internett. Hegnar media, (utsolgt fra forlaget og trykkes ikke opp igjen, kopieres etter tillatelse fra forlaget) Sh Innføring i databaser 3ID110 Faglærer: Åge Stensby Kifer, M., Lewis, P. M., & Bernstein, A. J. (2005). Database systems : an applicationoriented approach (2. utg.). Boston, Mass.: Addison-Wesley. ISBN Best 2/7-08 Innføring i programmering 3IP152 Faglærer: Nils Fjeldsø Lewis, J., & Loftus, W. (2008). Java software solutions : foundations of program design (6. utg.). Boston: Pearson Addison Wesley. ISBN Kap. 1-8, 9.4, 9.5, 9.8, Le Innføringskurs i matematikk Faglærer: Innføring i IT 3IN146 Faglærer: Håvard Christensen 5

6 Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Petter Lexander Innovasjon Forsth, Leif-Runar Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. 2. oppl. - [Oslo]: Aquarius forlag, s. ISBN Fo NyskapingsNorge. Olav R. Spilling (red.). Bergen-Sandviken, Fagbokforl., c s. ISBN Ny Entreprenørskap Entreprenørskap på norsk / Olav R. Spilling (red.) ; med bidrag av: Gry Agnete Alsos... [et al.] utg. - Bergen : Fagbokforl., s. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann Psykologi i organisasjon og ledelse. (3. utg.) Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget, Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, Björn Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur, c s. ISBN Bj Edvardsen, Per Kreativitet. Oslo, Index Publishing, s. ISBN Ed Haug, Stig Hjerkinn Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted, s. ISBN Ha Kolvereid, Lars og Anton Thune-Holm Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., c s. ISBN Ko Zimmerer, Thomas W. and Norman Scarborough Essentials of entrepreneurship and small business management. (3rd. ed.) Upper Saddel River, NY, Prentice Hall, s. ISBN Zi International marketing 3ØM525 Faglærer: Daniela Lundesgaard Hollensen, S. (2007). Global marketing : a decision-oriented approach (4. utg.). Harlow: FT Prentice Hall. ISBN , Ho Investering og finansiering 3ØB422 Faglærer: Ingjerd Liberg Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (1999). Prosjektanalyse (2. utg.). [Oslo] Bergen: Skarvet forl. Distribusjon: Fagbokforl. ISBN Kap. 4-7, Bø 6

7 Støttelitteratur Bredesen, Ivar. (2005). Investering og finansiering (3. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Br Boye, Knut. (2006). Finansielle emner. (14. utg.). Oslo : Cappelen akademisk ISBN Bo Journalistikk 3SP120 Faglærer: Jarle Leirpoll Bech-Karlsen, J. (2000). Reportasjen (355 s.). Oslo: Universitetsforl. (Kap 8, 15 og 16) Be Michalsen, Bård. Presseetikk. Ij-Forlaget 2003, 166 s. ISBN Mi Pedersen, F. (2001). Praktisk fototeknikk. I Fotojournalisten : praktisk fotojournalistikk (2. rev., 208 s.). Kristiansand: IJ-forl. (43 s) Pe Østlyngen, Trine og Turid Øvrebø. Journalistikk: metode og fag. (2. utg.) Oslo, Ad notam Gyldendal, s. ISBN Øs Kompendium Clarke, Graham (1997): Kap.1, What is a Photograph. Kap.2, How Do We Read a Photograph.. Kap.8, Documentary Photography. I The Photograph. Oxford: Oxford University Press. (48 sider.) Eraker, Rune (2001) Øyeblikk av lys, Aschehoug: s (10 sider) Nilsson, Christian. (2005) Camera raw Så fungerar det digitala negativet, (s 56-59) Foto, nr. 5, Sandåker, Toralf. (2005) Digital Skarphet for utskrift, Skjerm og Trykk, (s 66-69), Fotografi, nr. 3, Leirpoll, Jarle. (2008) Video i praksis, 4. utg. (Lyden, s71-76, Lydredigering, s ) (14 sider) Nettsider: Vær Varsom Plakaten Redaktørplakaten Tekstreklameplakaten Kommunikasjonstrategi 3SP610 Faglærer: Øyvind Ihlen Hearit, K. M. (2006). Crisis management by apology : corporate responses to allegations of wrongdoing. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN , He Ihlen, Ø., & Robstad, P. (2004). Informasjon & samfunnskontakt : perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforl (Kap 4 og 5) Ih 7

8 Kjeldsen, J. (2006). Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori (2. utg.). [Oslo]: Spartacus. ISBN , Smith, R. D. (2005). Strategic planning for public relations (2. utg.). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN Best 30/6-08 Kommunikasjon og teknologi 3SP655 Faglærer: Jan-Oddvar Sørnes Kreativ forretningsstrategi 3ØM425 Faglærer: Rune Johannesen Ledelse og styring av offentlige virksomheter 3SA510 Faglærer: Hans Christian Høyer Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 1: NPM Rose, L., & Baldersheim, H. (2005). Det Kommunale laboratorium : teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ko Jacobsen, D. I. (1997). Administrasjonens makt : om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform : a comparative analysis (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. ISBN Po Kompendium Christensen, T. m.fl Forvaltning og Politikk. Universitetsforlaget. Utdrag kap. 2 og 7. (25 sider). Christensen, T og Lægreid, P. New Public Management i norsk forvaltning. I Tranøy og Østerud (red) (2001) Den fragmenterte staten. Kap 2. Oslo. Gyldendal Akademiske. (29 sider). Christensen, T. og P. Lægreid (red.) (2001). New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate,. (ca 30 sider). Pollitt, C The Essential Public manager. Utvalgte deler. (40 sider) Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 2: Governance; Finstad, N., & Aarsæther, N. (2003). Utviklingskommunen. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Hele boka utenom kap. 13 (275 s). 352 Ut Kooiman, J. (1993). Modern governance : new government-society interactions. London: Sage.ISBN , Hele boka Kompendium Fimreite, A. L., T. Medalen og J. Aars (2005). By-governance. I A. L. 8

9 Fimreite og T. Medalden (red.) Governance i norske storbyer, s Scandiavian Academic Press, Oslo. (23 sider). Hermanrud, I Bygdeutviklingsstrategier. I Teigen, red. Bygdeutvikling: Historiske spor og framtidige vegval. (17. sider). Mosley, M.J: Local Partnerships for Rural Development. The European Experience. Conclusions and Recommendations. (20 sider). Pierre, J & B.G. Peters: Governance, Politics and the State. Macmillan Introduction: What is Governance? og del III; Different ways to think about Governance. (24 sider). Management av toppidrett 3ØMI10 Faglærer. Makroøkonomisk teori og politikk 3ØB622 Faglærer: Kristin Stevik Vale, P. H. (2007). Makroøkonomi : har vi kontroll med utviklingen? (2. utg. utg.). Oslo: Abstrakt forl Kap. 1-18, 20 og Va Norske finansmarkeder : pengepolitikk og finansiell stabilitet. (2004). Oslo: Norges bank. ISBN Norges Banks Skriftserie nr. 34. Finnes også på Kap. 2, 3 og 7. Aktuelle lenker legges ut i Fronter. Markedskommunikasjon 3ØM352 Faglærer: Ulf Beck Larsen Matematikk 1 (diskret matematikk) 3MA410 Faglærer: Nils Fjeldsø Kleive, P.-E., & Frisvold, F. (2007). Diskret matematikk og lineær algebra (4. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Kl Medier og samfunn 3SP110 Faglærer: Nkosi Ndlela Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Følgende kap: Offentlighet og demokrati Kringkastingsmediene: teknologi, samfunn og politikk. Produksjon: sammenhenger og makt Påvirkning: medienes makt og publikums egenvilje Schwebs, T., & Østbye, H. (2007). Media i samfunnet (5. utg.). Oslo: Samlaget. ISBN Sc Kompendium 9

10 Bastiansen, H. G & Syvertsen, T. (1994) Towards a Norwegian Television History. I I. Bondebjerg & F. Bono (red.) Nordic Television history, politics and aesthetics (s ). København: Universitetet. (33s) Eide, Martin (1999) Mot et institusjonelt perspektiv i Medievitenskap Bind 1: Medier institusjoner og historie (s ). Bergen: Fagbokforlaget. (15s) Habermas-utdrag (1997). Offentlighetens sosiale strukturer i Borgelig offentlighet dens fremvekst og fall. Henimot en teori om det borgelige samfunn (s ). Oslo: Gyldendal. (27s) Mathiesen, Thomas (1983) Makten bak mediene i Makt og medier. En innføring i mediesosiologi (s 53-86). Oslo: Pax forlag A/S. (33s) Sejersted, Francis (2006)Ytringsfriheten og informasjonsfriheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (14s) Bech-Karlsen, J (2006) Intimsfæren i medieoffentligheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (22s) Syvertsen, T (2006) Målsettinger og Virkemidler i mediepolitikken, I Von der Lippe Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (25s) Waldahl, R (2003) Mediefunksjoner, I Waldahl R. Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk (s ) (21s) Anbefalt støttelitteratur Norsk Mediebarometer: Bastiansen, & Dahl, H.F. (2003) Norsk Mediehistorie, Universitetetsforlaget Ba Waldahl, R. (2003) Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk Wa Medierelasjoner 3SP364 Faglærer: Jarle Leirpoll Mikroøkonomi for ikke-økonomer 3ØMØ100 Faglærer: Stein Østre Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforl. ISBN De Støttelitteratur Holden, S., & Caspari, N. (2007). Pareto 1 : samfunnsøkonomi 1 : Vg2 (Bokmål utg.). Oslo: Cappelen. ISBN Ho Holden, S., & Hansen, R. G. (2008). Pareto 2 : samfunnsøkonomi 2 : Vg3 (Bokmål utg.). Oslo: Cappelen. ISBN Best 24/

11 Musikkbransjen 3ØMU12 Faglærer: Jarle Kristoffersen Bråtømyr, G., Berthelsen, E., & Norsk rockforbund. (2007). Feite forestillinger : hvordan arrangere vellykkede konserter (6. utg.). Oslo: Norsk rockforbund. ISBN Best 3/6-08 Dalchow, J., Haugen, T. H., Norsk musikkråd, & Fra kjeller til festival. (2004). Hjelp, jeg er i popbransjen! [Oslo]: Norsk musikkråd. ISBN , Da Hull, G. P. (2004). The recording industry (2. utg.). New York: Routledge. ISBN x, Kap Hu Power, D. (2003). Behind the music : profiting from sound : a systems approach to the dynamics of the Nordic music industry. Oslo: STEP - Centre for Innovation Research. ISBN Be Musikk og markedet 3ØMU30 Faglærer: Jørn Dalchow Hull, G. P. (2004). The recording industry (2. utg.). New York: Routledge. ISBN x, Kap Hu Kerrigan, F., Fraser, P., & Özbilgin, M. (2004). Arts marketing. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann. ISBN Kap Ke Norsk bistandspolitikk 3SV220 Faglærer: Morten Bøås Bøås, M., & McNeill, D. (2003). Multilateral institutions : a critical introduction. London: Pluto Press. ISBN , (Kap 1-3) Bø Degnbol-Martinussen, J., & Engberg-Pedersen, P. (1999). Bistand : udvikling eller afvikling : en analyse af internationalt udviklingssamarbejde. København: Mellemfolkeligt Samvirke. ISBN (Kap 2, 11, 12, 13) De Kieding, V. (2003). Norsk utviklingshjelps historie. Bergen: Fagbokforl. (Bind 1: kap1, 2,10. Bind 2: kap 2, 10, 11. Bind 3: kap 11 og 12) No Tvedt, T., & Makt- og demokratiutredningen (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN (Del 1 + kap 2 og 4) Tv Stortingsmelding. ( ). Felles kamp mot fattigdom : en helhetlig utviklingspolitikk. Oslo: Departementet (Følgende er ikke pensum: Kap 1: kap2.3.1 og kap 3 og kap 10 + vedleggene) 11

12 Nye arbeidsformer i en lærende organisasjon 3SA130 Faglærer: Jan Merok Paulsen Organisasjon- og ledelsesteori 3SA602 Faglærer: Tore Hafting Hatch, M. J. (2001). Organisasjonsteori : moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Oslo: Abstrakt forl. ISBN Ha Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN St Prosjektadministrasjon og ledelse 3ØID30 Faglærer: Harald Romstad Prosjektledelse og endring RSA210 (deltid) Faglærer: Jan Merok Paulsen Karlsen, J. T., & Gottschalk, P. (2005). Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforl. ISBN Ka Prosjektledelse og endring 3SA210 Faglærer: Rune Glomseth Karlsen, J. T., & Gottschalk, P. (2005). Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforl. ISBN Ka Regnskap og budsjettering i off. sektor 3ØK202 Faglærer: Trond Rønning Sunde, Ø. (2006). Kommuneregnskapet : regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, regnskapsstandarder, årsregnskapets innhold, KOSTRAs økonomidata, kontroll av årsregnskapet, overformynderiregnskapene, kommunale foretaks regnskaper, kirkelig fellesråd og menighetsrådets regnskaper (5. utg.). Oslo: NKK Kommunaløkonomisk forlag. ISBN Su Norges kommunerevisorforbund. Kommunerevisors håndbok en samling av aktuelle lover og forskrifter : standarder og guidelines : nyttig info. Oslo: Forbundet. Siste utgave Ko Regnskapsteori 3ØR252 Faglærer: Jon Lundesgaard Lundesgaard, J. (2008). Regnskapsteori : informsjonsinnhold, reguleringsbehov og reguleringsregimer ; [foreløpige notater]. Rena: Høgskolen i Hedmark 12

13 Rettslære 1 3ØJ102 Faglærer: Svein Helgesen Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. Best 30/5-08 Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære : oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Ha Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Spesiallovsamling eller de aktuelle særtrykk. r348 No Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære : oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN , Ha Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. Best 30/5-08 Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer: Tom Erik Lehne Gulden, B. P. (2007). Revisjon teori og metode (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. 700 s. ISBN Gu Gulden, B. P. (2006). Den eksterne revisor (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gu Gulden, B. P., & Den Norske revisorforening. (2003). Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og handlingsvalg. Oslo: Den norske revisorforening : DnR forl. ISBN Gu Revisors håndbok. Den norske revisorforening. Oslo, DNRF, ISBN Re Støttelitteratur: Descartes : revisjonsmetodikk. (2. utg.) Oslo, Den Norske revisorforening, c s. ISBN De Gulden, Bror Petter Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. (5. utg.) Oslo, Cappelen akademisk forl., s. ISBN Gu 13

14 Samfunnsvitenskapelig metode (økonomi) 3SV105 Faglærer: Hanne Haave Johannessen, A. og Tufte, P. A. (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN (Kap og 18) Jo Kompendium med utdrag fra: Grønmo, S (1996). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder i samfunnsforskningen. I Holter, H. og Kalleberg, R. (1996). Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. Robson, C (1997). Designing case studies. Kap 6 i Robson, C. (1997). Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers. Oxford: Blackwell. Robson, C (1997). Interviews and questionnaires. Kap 9 i Robson, C. (1997). Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers. Oxford: Blackwell. Solberg, A. (1996). Erfaring fra feltarbeid. I Holter, H. og Kalleberg, R. (1996). Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. Samfunnsvitenskapelig metode 3SV123 Faglærer: Sigrun Odden og Hanne Haave Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Abstrakt forl. ISBN , Jo Kompendium i metode : H-2002 / Høgskolen i Hedmark (ØSIR). - Oslo : Pensumtjeneste, c s. ISBN Ko Innhold: Grønmo, S (1996) Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder i Samfunnsforskningen. I Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Holter, H. og R. Kalleberg. Oslo, Universitetsforlaget. Robson, C (1997) Designing case studies. I Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers, kap 6. Oxford, Blackwell. Robson, C (1997) Interviews and questionnaires. I Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers, kap 9. Oxford, Blackwell. Solberg, A. (1996) Erfaring fra feltarbeid. I Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Holter, H. og R. Kalleberg. Oslo, Universitetsforlaget. Samfunnsvitenskapelig metode og datahåndtering 3SØ100 Faglærer: Sigrun Odden, Hanne Haave og Harald Romstad Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Abstrakt forl. ISBN ,

15 Jo Kompendium i metode : H-2002 / Høgskolen i Hedmark (ØSIR). - Oslo : Pensumtjeneste, c s. ISBN Ko Innhold: Grønmo, S (1996) Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder i Samfunnsforskningen. I Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Holter, H. og R. Kalleberg. Oslo, Universitetsforlaget. Robson, C (1997) Designing case studies. I Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers, kap 6. Oxford, Blackwell. Robson, C (1997) Interviews and questionnaires. I Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers, kap 9. Oxford, Blackwell. Solberg, A. (1996) Erfaring fra feltarbeid. I Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Holter, H. og R. Kalleberg. Oslo, Universitetsforlaget. Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A. J., & Vårdal, L. (2008). Skatterett for næringsdrivende (31. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Best 15/5-08 Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2005). Lærebok i merverdiavgift (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gj Gjems-Onstad, Ole Skattelovsamlingen. red Ole Gjems-Onstad. Oslo, Ad Notam Gyldendal Sk Torgrimsen, B. (2007). Oppgavesamling i skatterett : revisoreksamen (10. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN To Spesialemne i multimedieproduksjon 3SP460 Faglærer: Jarle Leirpoll Spilldesign 3IN282 Faglærer: Nina Ree-Lindstad/Tone Vold Spillprogrammering 3IP310 Faglærer: Dag Nylund Strategi, ledelse og endring 3SA712 Faglærer: Inge Hermanrud Bang, H. (1995). Organisasjonskultur (3. utg.). [Oslo]: TANO. ISBN Ba Jacobsen, D. I. (2004). Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforl. 15

16 ISBN , Ja Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi (2. utg ed.). [Oslo]: Damm. ISBN , Lø Strategic E-marketing 3ØM335 Faglærer: Ellen Hertzberg Ebrary Studentbedrift 3ØK100 Faglærer: Kristin Stevik Kubr, T., Ilar, D., Brun, A., Marchesi, H., & McKinsey & Company. (2004). Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper (3. oppl. utg.). [Oslo]: Universitetsforl. ISBN , Fr Anbefalt litteratur: Framnes, R., Pettersen, A., & Thjømøe, H. M. (2006). Markedsføringsledelse (7. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Fr Hoff, K. G. (2005). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl Ja Langborg, F. & Westlund, C. (2002). Gjör din grej, Project People. ISBN (Kjøpes på Drivhuset for kr. 50,- - anbefales spesielt for inspirasjon i første fase) PLP prosjektlederprosessen : fra ide til resultat / Innovasjon Norge. - Oslo : Innovasjon Norge, [2004] s. Sending, Aage. (2005). Grunnleggende regnskap (2. utg.). Bergen : Fagbokforl., ISBN Se Styring av systemutviklingsprosjekter 3IS220 Faglærer: Bjørn Faugli Andersen, E. S., Haug, T., & Grude, K. V. (2004). Målrettet prosjektstyring (5. utg.). Bekkestua: NKI-forl. ISBN , An Skagestein, Gerhard. (2005). Systemutvikling : fra kjernen og ut, fra skallet og inn (2. utg.). Kapitel 1, 2 og Sk Øgrim, Leikny. (1993) Ledelse av systemutviklingsprosjekter : en dialektisk tilnærming. (Research report / Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk ; no. 183) Avhandling (Dr.scient.) - Universitetet i Oslo, ISBN (tilgjengelig i ClassFronter) 16

17 Diverse prosjektstyringsfaglige begreper (tilgjengelig i ClassFronter) Systemarbeid 3IS302 Faglærer: 3D Modellering 3IM130 Faglærer: Paul Bettinson/Tone Vold Murdock, K. L. (2006). 3ds Max 8 bible. Hoboken, N.J.: Wiley Mu Utvikling av forretningsplan 3ØI106 Faglærer: Petter Lexander Forretningsplan: Kubr, T., Ilar, D., Brun, A., Marchesi, H., & McKinsey & Company. (2004). Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper (3. oppl.). [Oslo]: Universitetsforl. ISBN , Fr Anbefalt/støttelitteratur: Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2005). Essentials of entrepreneurship and small business management (4th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN Zi Økonomi (bedriftsøkonomi, regnskap og investeringsanalyse): Hoff, K. G. (2005). Bedriftens økonomi (6. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Følgende kapitler er pensum: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 og 14, til sammen ca 355 sider. 658 Ho Anbefalt/støttelitteratur: Hoff, K. G. (2005). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (1999). Prosjektanalyse (2. utg.). [Oslo] Bergen: Skarvet forl. Distribusjon: Fagbokforl. ISBN Bø Ottesen, L., Øyen, A. H., & Lindstrøm, P. (2001). Innføring i eksternregnskap (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ot Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN , Fl Markedsføring Andreassen, T. W. (2006). Serviceledelse : planlegging og styring av sannhetens øyeblikk (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN An Framnes, R., Pettersen, A., & Thjømøe, H. M. (2006). Markedsføringsledelse (7. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Fr 17

18 Anbefalt/støttelitteratur: Andreassen, T. W., & Bredal, D. (2000). Kundepleie i praksis : relasjonsmarkedsføring på forbrukermarkedet (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN An Banken, K., & Solberg, S. L. (2002). Markedsplanlegging : fra visjon til kundetilfredshet. Trondheim: Tapir. ISBN Ba Organisasjon: Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Strategi: Roos, G., Roos, J., Fernström, L., & Krogh, G. v. (2005). Strategi : en innføring (4. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ro Anbefalt/støttelitteratur: Porter, M. E. (1987). Konkurransestrategi. [Oslo]: TANO. ISBN Po Webmaster 3IP722 Faglærer: Tord Skancke Beginning HTML with CSS and XHTML, Modern Guide and Reference David Schultz, Craig Cook Apress. ISBN: Best 30/5-08 Beginning ASP.NET 3.5 in VB 9.0, From Novice to Professional Matthew MacDonald APress. ISBN: Best 30/5-08 Utdelt materiell og elektroniske forelesningsnotater på studiestøttesider Økonomi og IT integrasjon 3ØI402 Faglærer: Ellen Hertzberg Artikkelsamling på Fronter Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 Faglærer: Hans Roger Granrud Fladstad, H. N., Tofteland, A., Kvifte, S. S., & Den Norske revisorforening. (2002). Årsregnskap og god regnskapsskikk : oppgavesamling med løsninger (2. utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Fl Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 18

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Studieplan Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Innledning Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert mastergradsstudium som gjennomføres i samarbeid mellom

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Masterstudium. styring og ledelse

Masterstudium. styring og ledelse Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan 2009 2010 Godkjent av avdelingsstyret våren 2007; sist revidert og godkjent 6. mai 2009. 1 1. Om studiet

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Bachelor i rekneskapsførarfag

Bachelor i rekneskapsførarfag STUDIEPLAN Bachelor i rekneskapsførarfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 15.11.05 A. Overordna omtale av studiet 1. Innleiing Bachelor

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår

Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår ANVENDT MIKROØKONOMI Emnekode SMØ3020 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig Jan Tore Solstad Studiepoeng 7,5 - Høst

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for ledelse Avdeling for , Campus Vaterland Dokumenttittel Innhold Innhold... i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan...

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Norsk namn Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer