Rene overflater - Rene rør - rent vann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rene overflater - Rene rør - rent vann"

Transkript

1 Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell i sjøvannssystemer Unngå tette vakuumsystemer

2 Velkommen til TermoRens Offshore Service AS Rustfrie helsveisede vekslere varer nå så og si evig om man renser med jevne mellomrom. Produktet ble raskt populært og anerkjent og da fikk også offshore industrien øynene opp for Termorens (Systemrens) som også ble utviklet til gele slik at det også kunne rense overflater for rust. Det første store oppdraget ble utført på Statoils Gudrun plattform hvor overflaterust ble fjernet før plattformen ble tatt i bruk. Flere andre store aktører tok produktene og våre tjenester i bruk og i dag benyttes de fleste store aktørene oss. Siste store prosjekt utført av oss var Statoils nye Troll moduler og Valemon som nå står og skinner på sokkelen. TROS AS har høy fagkompetanse inne overflatebehandling, kjemi, VVS og legionellabekjempelse. Våre medarbeidere har lang fartstid og erfaring innen alle felt og kan hjelpe våre kunder med de fleste problemer innen disse områder. Thore Andreassen - Grunder TermoRens AS og TROS AS. Jeg ønsker dere velkommen til TROS AS som ble startet våren Firmaet er en naturlig vidreføring av TermoRens as som ble stiftet i 1994 av undertegnede med formål å rense alle typer rørsystemer for å få tilbake full effekt i varme og kjølesystemer. Termorens rensvæske som er et helt miljøvennlig produkt ble tatt i bruk og har spart våre kunder på land for mange millioner i både energikostnader og ikke minst vedlikeholdskostnader. Tidligere var det obligatorisk å bytte ut rør, kjeler, radiatorer, beredere, vekslere etc når disse mistet virkningsgraden, men etter at Termorens kom på markedet forlenget en rens produktenes levetid med mange år. TROS AS har også høy kompetanse innen legionellakontroll. På land benyttes vi av store aktører som Statsbygg, kommuner og fylkeskommuner, eiendomselskap og mange andre til å forebygge legionellautbrudd i VVS systemer. Flere aktører innen shipping og offshore har også tatt oss i bruk og vi har bland annet levert mange anlegg både til SeaDrill og PGS og andre som alle tar legionellaproblematikken på alvor. Vi kan her tilby rådgivning, kartlegging og oppfølging av fartøyer og plattformer. Vi holder også kurs om hvordan man kan ivareta legionellasikring på beste måte. Ønsker du mer informasjon så ikke nøl med å kontakte oss. Vi er ikke lenger enn en telefonsamtale unna og gleder oss til å kunne hjelpe dere å spare store beløp på vedlikehold. Thore Andreassen EO / VVS ingeniør Korrosjon og Scale problematikk løses med miljøvennlige biologisk nedbrytbare produkter. Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større områder sperres av og det blir merkbar forurensning. Pigging gir et meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for de som utfører oppdraget og de i nærheten. og etter rengjøring med Termorens produkt, uten demontering og fjerning av pakninger. Termorens GEL brukes for rengjøring av malte overflater, hvor det er karbon partikler som ikke vanlig avfettingsvæske fjerner. Ved bruk av GEL, som er uten giftstoffer, og er miljøvennlig og biologisk nedbrytbar slipper man alt dette. I tillegg er geleen meget enkel i bruk. 2

3 Overflate korrosjon Overflateutvendig korrosjon / innvendig utvendig / innvendig Rengjøring av malte overflater, slik at en slipper ny oppmaling Rent innemiljø er også viktig. Renset med Termorens på alle av overflater. som tåler vann. Termorens Termorens fjerner Innvendige fjerner overflater Innvendige spalt korrosjon, spalt korrosjon, og rust knoller og rust effekt knolle Vannutskiller bad Korrosjon fjernet fra rustfrie rørvannutskiller Deler som har ligget i Termorens ved påføring av Termorens GEL. over natten. Etterinnvendig 24 timer med EtterTermorens 24 timer med væske Term Termorens fjerner også spalt korrosjon og rustknoller effektivt. Utvendig Utvendig korrosjon korrosjon rengjøres rengjøres enkelt med enkelt Termorens med Termorens Rustfritt rør, før påføring av Termorens GEL... rør, etter påføring av Termorens Etter...rustfrittEtter EtterGEL... Etter Fjerner rust fra malte Fjerner flater. rustkorrosjon fra malte iflater. vanntank. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses,vrakdeler blir som nye renses, og kan blirgjenbrukes. som nye og kan gjenbrukes. FjernerFjerner industriindustri maling maling med grønt medprodukt grønt produkt som harsom HONF har H Vi har mannskaper som jobber både i inn- og utland. Her i fra Haugesund. Innovasjon Norge besøker vår messe stand i Singapore, hvor vi også har kontor, lager og servicepersonell. 3

4 Urinsalter i vakuumsystemet et mareritt Ikke mye kan blir verre på en båt enn at avløpsystemet går tett. Man glemmer lett at urinsalter gradvis bygger seg opp og alltid ender med full stopp og tette toaletter. Problemet er kjent og fortrengt, men må tas på alvor. De fleste bryr seg ikke før det er tett og da er det ofte for sent. Mang en båt har gått i dokk for å skifte hovedstammene på skipets vakuumsystemer som har grodd helt igjen. Urinsalt bygger seg opp over tid og ser ut som kalk, men er litt mer porøst. Den bygger seg opp overalt slik at ventiler til slutt ikke lar seg åpne og papir til slutt henger seg opp og ikke kommer igjennom. Hva gjør man så når katastrofen er et faktum? Mange går i dokk og skifter rør. En svært dyr og unødvendig løsning. Med Termorens eller Systemrens kan man på en grei måte rense hele båtens vakuumsystem om belegg har bygget seg opp. Dette gjøres ved å sirkulere rensevæsken som løser urinsaltene helt opp tilbake til væskeform. Man arbeider i soner slik at man ikke blokkerer hele båtens toalettsystem. Om uhellet er ute på f eks en cruisebåt kan derfor en del av ett dekk renses mens alt annet er i drift. En grei nødløsning. Med riktig planlegging renser man så resten av anlegget. Viktig å forebygge For å hindre at slikt skjer er det derfor viktig å forebygge dette ved riktig bruk av seper og riktige kjemikalier for å holde unna slik scale. Vi har utviklet en spesiell sepe som både benyttes til å vaske toalettene og rense rørene. Når man spyler denne ned etter vask fjerner man også litt belegg inne i rørsystemet. Dette er greit å bruke på nye båter. På eldre bygg bør man bruke Termorens Descale. Denne kan doseres inn i anlegget via en pumpe som er styrt på timer eller ved å tilsette Termorens Descale i toalettet når man vasker dette. Da slipper man slike problemer. Septi Sanitær Rens Renser og desinfiserer toaletter, servanter og dusjer. Fjerner belegg i vakuumrør. Terje fra TermoRens AS i full gang med å dosere inn renseveske for å fjerne urinsalter på et dekk på et cruiseskip. Slange koblet opp bak på et vakuumtoalett. Rensevæsken som brukes er helt miljøvennlig og tærer ikke på rørvegger, pakninger eller andre komponenter i anlegget. Etter bruk går den derfor også rett i avløp. For daglig rengjøring og desinfisering av toaletter, urinaler, servanter og dusjer. Hindrer og fjerner belegg innvendig i rørsystemet. Biologisk nedbrytbart. Brukes som vanlig rengjøringsmiddel. Skader ingen typer rør eller pakninger i anleggene. SEPTI Sanitær Rens inneholder: Etylgiglykol 1-5% Xi R36, Sitronsyre 10-30% Xi R36,Tensider, Vann. ph: 1,7. 1 Liter TermoRens produserer flere typer produkter som fjerner urinsalter. Slanger er koblet opp til toaletter og delen av systemet som er tett. Slik ser det ut når urinsaltene får lov til å bygge seg opp. 4

5 Legionella og høye bakterienivåer er et stort problem ombord Mange sliter med alt for høye bakterienivåer uten helt å vite hva man skal gjøre med problemet. Det finnes mange løsninger, men få gode som klarer å holde bakteriene unna hele tiden. TROS AS leverer alle typer anlegg for fjerning av bakterier, men når det gjelder å fjerne legionella har metoden anodisk oksidasjon vist seg suveren. Denne metoden ble lansert på det norske markedet i 2008 og ble raskt en suksess. Blandt de som tok denne i bruk umiddelbart var eiendomselskaper, sykehus, skoler, aldershjem, idrettsanlegg ol. som slet med høye nivåer. Resultatene lot ikke vente på seg og i dag er ca 400 anlegg montert i Norge. VVS konsulentene har begynt å beskrive denne typen anlegg av flere grunner. Bakterier fjernes hele døgnet, man slipper å tilsette kjemikalier eller tungmetaller, enkel installasjon og rimelig og enkel service. Kort sagt en drøm for byggeiere som alltid må ha sitt på det tørre når det gjelder legioellakontroll overfor myndighetene. TermoRens as har foreløpig ikke markedsført seg mot shipping og off shore idustrien, men dette viser seg også å være et stort marked. Mange sliter med høye bakterienivåer og tror at UV løser problemet. Det gjør det ikke da slike anlegg ikke har noen virkning videre ut i systemene. Anodisk oksidasjon derimot benytter vannets naturlige saltinnhold til å skape litt hypokloritt ved elektrolyse når vannet passerer titan anoden i anlegget. På denne måten hindres også biofilm å feste seg inne på rørveggene og det er i denne biofilmen bakteriene fritt får lov å utvikle seg. Det finnes forskjellige størrelser og de fleste får man ferdig montert for en rimelig penge i denne sammenhengen. Altså en rimelig forsikring mot legionella. Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella To stk Anodix L montert på vanntanker på Seadrills West EpsilonGeir plattform. Salgsingeniør Teksten. Anodix L montert på vanntank ombord i PGS- skipet Ramform hallanger. Tønsberg sykehusanodix SIV monterte i april 2010 inn to store Anodix anlegg. Ett på hvert av varmtvannsystemene. En tøff avgjørelse den gang da Anodix var et forholdsvis nytt produkt på markedet og metoden anodisk oksidajon lite kjent. Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og sammenarbeider med tyske institutter viste seg å være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddelkonserner. I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske organisasjonen som tilsvarer DVGW den Tyske forening for gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket frem et Legionella innhold på bakterier pr milliliter vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet. leder i TermoRens as som bakteriene lever i. Sykehuset hadde slitt Testen uføres som følger : Dette klarer man ikke er selvfølgelig fornøyd med høye verdier av 1. Test på Pseudonomas bakterien ved 20 grader med dette resultatet, legionella og noe måtte med hettvannspyling. 2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader 3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader I Tønsberg valgte man men mener at anlegget gjøres. Det ble satt ned fortsatt vil få positive en gruppe som nøye ikke å rense, men å la utslag så lenge det er vurderte hva som var på Anodix gjøre hele jobmarkedet og valget falt ben. Anodix produserer scale i anlegget. Det altså på Anodix. Denne en liten mengde hypok- positive er selvfølgelig avgjørelsen angrer de loritt som holder anleg- at når bakteriene Anodix på ferskvannsystemet ombord. stk tanker) get fritt for biofilm, men (Todukker opp fra gamikke påinnmontert i dag. På kort 1 viser at 2 viser at 3 viser at TermoRens as vil ikke klare å fjerne mel scale blir de med tid falt legionellanivået alle bakterier blir alle bakterier blir alle bakterier blir Thore Andreassen belegg i gamle anlegg. sirkulasjonen rundt og raskt til betryggende drept i løpet av at drept i løpet av drept i løpet av 1 viser 300 min. 55 allemin. bakterier blir 200 min. Rørl.m./VVS ingeniør når det nivå. Normalt Man var derfor spent på blir fjernet i Anodix ok 1 Office: drept i løpet Viser av dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grad TNO`s instituttets konklusjon : hvor lang tid det ville ta sidasjonskammeret og anlegg Fax:er legionella i min. Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella i løpet av 200 min.ved temp. 23 Viser dreper Mobil: +47man rør og nivået vil hele tiden bli renser først å fjerne bakteriene og bakterier i stedet for å 3varme vannet til over 60 grader. Mail: Viser dreper Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt i løpet av 300 min. ved temp. 40 nå kom altså den første holdt på et minimum til tanker med Termorens folkehelseinstitutt i Oslo. TNO`s instituttets konklusjon : rensevæske som fjerner målingen med 0 verdier det dør helt ut. ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONE på legionella. Thore Analle bakterier og ikke BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER dreassen som er daglig minst scale og biofilm GRADER ViserViser dreperdreper alle Pseudonomas alle Pseudonomas bakterier bakterier i løpeti løpet av 50av min. 50 ved min.20 ved grader 20 grader 2 2 ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 200 avmin.ved 200 min.ved temp.temp. 23 grader 23 grader 3 3 ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 300 avmin. 300 ved min.temp. ved temp. 40 grader 40 grader Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella? TNO`s TNO`s instituttets instituttets konklusjon konklusjon : : ANODIX ANODIX ER ET ERGODT ET GODT ALTERNATIV ALTERNATIV TIL TIL Å DREPE Å DREPE LEGIONELLA LEGIONELLA Gå inn på vår nettside BAKTERIER BAKTERIER I STEDET I STEDET FORFOR Å VARME Å VARME VANNET VANNET TIL TIL OVER OVER GRADER for detaljert skjema.grader En av våre kunder gjorde en svært grundig jobb og brukte lang tid på å velge hvilket system de ønsket å PGSannet og Seadrill tar Legionellaproblemet på alvor. Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant av smittevernslege, HMS leder, TermoRens as teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe. montere og etter rens mot Thore Andreassen Rørl.m./VVS ingeniør Office: Fax: Mobil: Mail: 5

6 VANN ikke så rent som du tror Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen! NRK satt høsten 2010 fokus på vannkvaliteten i Norge. De fleste tror nemlig at vi har verdens reneste vann fra høye fjell og dype daler i vår vakre natur. Virkeligheten er dessverre helt anerledes. Mer enn 100 år gamle vannledninger gjengrodd med rust, humus og kalk er grunnlaget for den fryktede bakterien legionella og andre ulumsk-heter. Programmet fra NRK viste dette med all tydlighet og vi må nok bare bekrefte at det dessverre nok er slik. De senere år har TermoRens AS fått en økende mengde oppdrag med rens av vannledninger hvor det er påvist legionella. Her ser du bildene fra noen anlegg som brukeren på forhånd påsto var ganske rene. Ikke rart de ble overrasket! Slik er det nesten overalt hvor vi er inne å renser. Legionella? NEI TAKK!! Legionella. Anlegg med Jernoksid under rens....og Kobberoksid. Anlegg med oppløste kalkavleiringer. TERMORENS RENSEVÆSKE gir varme og kjølesystemer tilbake full effekt Vannrør før og etter rens Vannrør med humus, oksider og kalk Vakuumrør med urinsalter Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer. Produktbeskrivelse: Termorens er en væske som er biologisk nedbrytbar og ikke inneholder noen giftstoffer. Væsken er sammensatt av sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en lettblandelig, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 og ph 1,5 Bruksanvisning og dosering Rørsystemer som har fått dårlig gjennomstrømning etter tids bruk må renses for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til væskeform på en enkel måte og anlegget får tilbake full ytelse. Termorens doseres inn i anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % av anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 % av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca grader. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol. Når væske er blandet inn sirkuleres denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne så væsken kommer til overalt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egne sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette. Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake etter kun et døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få timer. Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens TermoRens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget. Rens av anlegg gir tilbake optimale forhold som sparer penger i form av lavere energiforbruk samt unødvendige og dyre driftstans. Anvendelsesområder: Varme og kjøleanlegg Gulvvarme Kjøletak Fyrkjeler og varmtvannsberedere Kondensatorer og Evaporatorer Varme og kjølebatterier Varmepumper Kjøling i bil og båtmoterer Effektiv også på glycol-, sjø- og saltvannsbaserte anlegg. som viser utvikling ved rens av varmeveksler. 6

7 Våre produkter fjerner enkelt kalk, blåskjell og korrosjon i rørsystemer, tanker, sjøvannsinntak og bokskjølere. Bokskjølere Platekjølere Sjøvanninntak Sjøvannsrør Ferskvannsrør Delusj sprinkler Kjølekondensatorer Kjøletårn Vekslere - kjøling og varme Overflate korrosjon utvendig / innvendig Termorens fjerner Innvendige spalt korrosjon, og rust knoller effektiv Rør ledninger, kjølere etc. rengjøres enkelt ved dosering av Termorens in i systemet og sirkulasjon fra 6 timer til et døgn. Gjenta prosessen hvis nødvendig. Ved tilførsel av temperatur reduseres virkningstiden. Rust, Scale og avleiringer løses opp og skylles ut av systemet. Termorens fjerner innvendig biofilm og dreper alt av bakterier. Rens av boks- og platekjølere har tidligere vært et stort Etter 24 timer med Termorens væske problem. Vannutskiller Dette løses nå enkelt med TermoRens. Overflate korrosjon utvendig / innvendig Utvendig korrosjon rengjøres enkelt med Termorens Termorens fjerner Innvendige spalt korrosjon, og rust knolle Vannutskiller Bokskjøler behandlet med Termorens i ca. 6 timer. Etter 24 timer med Term Utvendig korrosjon rengjøres enkelt med Termorens Blåskjell er også et stort problem. Gå inn på vår nettside: og se hvor enkelt det nå er å fjerne disse i rør. Etter Etter Produktnyheter fra TROS AS: Fjerner rust fra malte flater. Korrosjon i vanntank. Pumpe: TR-JP5 proff Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. Miljøvennlig malingfjerner: Spesialdesignet pumpe basert Etter Etter Termorens IPS 300 på erfaringer fra rens onshore Fjerner industri malingfjerner med grønt som har HONF go rust fra malte flater. Korrosjon produkt i vanntank. Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. Vi har utviklet en miljøvennlig malingsfjerner og offshore de siste 21 år. til bruk ombord på båter og plattformer. ProdukPumpen kan leveres spesitet er til HONF godkjenning blir produkt registret isom har H Fjerner industri-maling med og grønt aldesignet etter behov. NEMS-databasen i løpet av mars/april Standar pumpe på uniten er type JP5. Materialet i rustfri eller 5 kw varmekolbe. Påmonterte hjul for enkel transport. Fåes kun hos TROS AS. Påført etter 4 timer. Sluttresultat: ren overflate. 7

8 Flere produktnyheter fra TROS AS: EX- sikre høytrykksspylere og avfuktere. EX- sikre høytrykksspylere med et arbeidstrykk på Bar og en vannmengde på 15 til 80 liter pr. minutt. Sandblåsing, sliping og nålepikking blir unødvendig. EX- sikre avfuktere som holder relativ fuktighet under 40%, og derfor ungåes at stålet tørner før påføring av maling. Gir tilnærmet null død-tid på drift. For spesifikasjoner og flere opplysninger se:. Med eget fagpersonell, utstyr og varelager kan vi mobilisere hurtig og effektivt. Høytrykks pumper 68:1 Høytrykks vaskere m/steam 200 bar EX sikre Høytrykksmaskiner Bar med opp til 80 liter/mi Spinnere EX sikre Avfuktere Sirkulasjonspumper Dyppekar Varmekolber Slanger, flenser og koblinger Varelager for PPE utstyr Mekanisk verksted TROS Vi har egen produksjon av våre produkter og kompetanse til å håndtere store og små prosjekter, samt produksjon av spesialprodukter på forespørsel. Vi kan tilby følgende kvalifisert personell: VVS ingeniører Kjemi fag personell Mekanikere Overflatebehandlere FROSIO sertifiserte inspektører TT personell (tilkomstteknikk) Våre HONF Datablader ligger på NEMS Databasen med produktene: Termorens - SAP nr Termorens GEL - SAP nr Hovedkontor Skien Kontor, lager og verksted Bergen TermoRens Offshore Service AS Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad Tlf:

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen?

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen? Hva Dekker ikke forsikringen hull i membranen 24 spørsmål jeg har fått til skrekk og inspirasjon for deg som ennå ikke har begynt å pusse opp badet selv Lars Guldbrandsen Daglig leder Fagrådet for våtrom

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer