ProffNett Sentralbord Pluss V2.1. Installasjonsmanual & Administratormanual. PNSP V2.1 Dokumentversjon 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProffNett Sentralbord Pluss V2.1. Installasjonsmanual & Administratormanual. PNSP V2.1 Dokumentversjon 2.0"

Transkript

1 Installasjonsmanual & Administratormanual PNSP V2.1 Dokumentversjon 2.0

2 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON DEFINISJONER: HURTIGVEILEDNING PÅ INSTALLASJON AV PNSP SLIK VIRKER PNSP V UTSTYRSKRAV SENTRALBORDKLIENT-PC SERVER: MOBILTELEFON HEADSET IP-FORBINDELSE KRAV TIL NETTVERK FOR SENTRALBORDKLIENTER VED FLERE LOKASJONER GENERELT OPPSETT AV DATAFORBINDELSE GJØRES FØR INSTALLASJON TEST AV IP-FORBINDELSEN FORBEREDELSER FØR INSTALLASJON INSTALLASJON AV PROGRAMVARE INSTALLASJON AV SENTRALBORDAPPLIKASJONEN INSTALLASJON PNSP SERVER REGISTRERING AV SENTRALBORDKLIENTER PÅ SERVER: REGISTRERING AV HOVEDNUMMER/KØER PÅ SERVER IMPORT AV BRUKERDATA FRA TIDLIGERE PROFFNETT SENTRALBORD INSTALLASJONER IMPORTERE FRA PROFFNETT SENTRALBORD (2003) OG PROFFNETT SENTRALBORD PLUSS V OPPGRADERING AV PNSP V2.0 TIL PNSP V VEDLIKEHOLD AV DATA PÅ SERVER PNSP OG SYSTEM MANAGEMENT GENERELT FILE View Logfiles Edit INI-files: VIEW: SBO reistration Call Queue registration SB monitor View traffic recording TOOLS: Service Management Resort Database Delete Database Directory Import Load Backup Store Backup Side 2 av 40

3 1. INTRODUKSJON ProffNett sentralbord Pluss (PNSP) er en tilleggstjeneste til tjenesten ProffNett levert av Telenor. ProffNett Sentralbord Pluss gir bedriften et avansert sentralbord med kø og oversikt over samtalestatus for mobiltelefoner i bedriftens ProffNett. Dette dokumentet beskriver kun hvordan ProffNett Sentralbord Pluss installeres og hvordan løsningen driftes. For en detaljert beskrivelse av selve tjenesten og hvordan den fungerer, se brukerveiledningen for ProffNett Sentralbord Pluss. For å kunne benytte ProffNett Sentralbord Pluss er det viktig at bedriften har nødvendig utstyr. Detaljer og spesifikasjoner på dette utstyret finnes i kapittelet Utstyrskrav. Før bedriften kan laste ned og installere ProffNett Sentralbord Pluss, så er det viktig at bedriftens kobling mot internett er satt opp riktig i forhold til brannmur og IP adresse. Nærmere detaljer om hvem som gjør dette og hva som skal gjøres finnes i kapittelet Oppsett av dataforbindelse Gjøres før installasjon. 1.1 Definisjoner: I dette dokumenter har vi valgt å bruke følgende begreper: PNSP: Sentralbordserver: Sentralbordklient: Sentralbordapplikasjon: Serverprogramvare: Operatør: BlackBox ProffNett Sentralbord Pluss. PC der PNSP Serverprogramvare er installert. PC som brukes til å betjene samtaler til PNSP. Programvaren som installeres på klient-pc. Programvare installert på server. Bruker av Sentralbordapplikasjon. Telefon uten skjerm eller tastatur. Betjenes fra Klient-PC. 2. HURTIGVEILEDNING PÅ INSTALLASJON AV PNSP 1. Last ned filen TnHttpDiag.exe fra Online forhandler, https://www.telenorforhandler.no/index.do 2. Verifiser at IP-forbindelsen til Telenor er OK (kjør TnHttpDiag.exe) 3. Koble til BlackBox telefonene til hvert sentralbord, merk hvilken COM-prort som brukes. 4. Last ned installasjonsfiler for server og klient-pc fra Online forhandler, https://www.telenorforhandler.no/index.do 5. Innstaller sentralbordapplikasjon på hver klient PC. 6. Installer serverprogramvare på server. 7. Gå inn på PNSP System Management ->View -> SB registration og registrer Klient-PCer. 8. Gå inn på PNSP System Management ->View -> CallQueue registration og registrer køer. 9. Ev. importer gammel database 10. Ev. uninstall /avinstaller gammel PNSP. 11. Start server på nytt. Anbefaling: Verifiser at sentralbordet fungerer før ev. svargruppetjenester, tidsstyrte profiler, IVR, Hovednummer i fastnett el. henges på det mobile hovednummeret Side 3 av 40

4 3. SLIK VIRKER PNSP V2.1 Løsningen er bygget opp som en klient-server løsning. Sentralbordapplikasjon installeres på hver PC som skal brukes til sentralbord. Sentralbordklientene kommuniserer på den ene siden via en COM-port med mobiltelefonen (mobiltelefonen kalles også BlackBox på grunn av utseendet), og på den andre siden med sentralbordserveren via en tcp/ip forbindelse. På sentralbordserveren går programvaren som Services, og vil alltid ligge i bakgrunnen etter oppstart av serveren. Serverprogramvaren er delt inn i to hoveddeler: Kommunikasjonsprogrammet som går mot Telenor sin ASP-server for bl.a. henting av mobilstatus, kø-lengde og av/på-logging av sentralbordklienter. Database modul som håndterer alle brukerdata som for eksempel adressebok, fravær, samtalelogger, SMS osv. En prinsippskisse vises under: Internett Telenor ASP server BlackBox 1 Sentralbordklient 1 Telenor GSM LAN Sentralbordserver BlackBox 2 Sentralbordklient 2 Sentralbordapplikasjonen er utviklet slik at den i tillegg til databasen i serveren også har sin egen speilte database. Dette har den fordelen at data blir raskere tilgjengelig på klienten, samt at klienten vil fortsette å fungere dersom dataforbindelsen (LANet) skulle gå ned Side 4 av 40

5 4. UTSTYRSKRAV ProffNett Sentralbord Pluss stiller enkelte krav til bedriftens utstyr. Hver sentralbordoperatør må ha følgende utstyr tilgjengelig: 4.1 Sentralbordklient-PC PC som skal benyttes til sentralbordklient må benytte Windows XP eller Vista operativsystem. Dersom bedriften ønsker flere sentralbordklienter må disse være tilknyttet bedriftens datanettverk for tilgang til server. Sentralbordklient PC spesifikasjoner: Windows XP eller Vista 20 MB ledig plass på Hard Disk. Ledig USB/serieport for kobling mot mobilterminal Lydkort + Høyttaler (Kun nødvendig dersom det er ønskelig at det skal spilles av lyd gjennom sentralbordets PC ved innkommende anrop.) Skjermkort: VGA minimum 1024 x 768 punkter Min ledig 256MB internminne. 4.2 Server: Windows MB ledig plass på Harddisk Min ledig 256MB internminne. 4.3 Mobiltelefon Mobiltelefonene som fungerer med ProffNett Sentralbord Pluss er av typen Black Box mao mobiltelefoner uten skjerm eller tastatur. Følgende mobiltelefoner er verifisert som kompatible med ProffNett Sentralbord Pluss: Siemens MC35i Siemens TC35i Siemens M20 Sony Ericsson GM29 Sony Ericsson GM47 SAMBA 55 Tango 55 MultiTech Systems Multimodem (USB) Ved bestilling av disse mobiltelefonene må det også bestilles følgende ekstraustyr: Antenne Strømforsyning Ev. kabel for sammenkobling av PC og mobiltelefon (Denne må kobles til mobiltelefonen via en RS232 plugg, og kobles til bedriftens PC via RS232 eller USB) Disse telefonene kan bestilles hos leverandører: ACTE AS Forhandlere av mobiltelefoner vil også kunne bestille dette utstyret Side 5 av 40

6 4.4 Headset -Det finnes mange forskjellige headset på markedet som passer til mobiltelefonene nevnt ovenfor. Det eneste kravet til headset er at pluggen på headsetene må være av typen RJ9, som passer inn i overnevnte Siemens telefoner. Samba 55 og Tango 55 har egne headset. Telenor anbefaler Plantronics headset, da disse har vært grundig testet av Telenor under utviklingen av ProffNett Sentralbord Pluss. Headset kan bestilles hos forhandler av mobiltelefoner. 4.5 IP-forbindelse Det kreves at bedriftens brannmur eller PC/Server som kjører serverprogramvaren har en statisk offentlig IP-adresse. Denne adressen benyttes til å sende statusmeldinger fra Telenor til bedriftens sentralbordtjeneste. Det finnes løsninger på Internett som tilbyr en kvasi statisk IP-adresse som for eksempel DynDNS, men Telenor fraråder bruk av disse da kvaliteten/ tilgjengeligheten ikke er noe Telenor kan garantere. 4.6 Krav til nettverk for sentralbordklienter ved flere lokasjoner Maks forsinkelse på datapakker (LAN/WAN): 200ms Båndbreddekrav til hver ekspedient: 64 kb/s Pakketap: < 0.1% Anbefaler eget WAN Side 6 av 40

7 4.7 Generelt Det er nå mulig å kombinere tjenesten Tvilling med PNSP. Når denne kombinasjonen skal brukes er det viktig at Hoved-SIM-kort (må ikke blandes med Skuffe SIM for hovednummer) står i Black box terminalen. Tvilling-SIM kan stå i en vanlig mobiltelefon. Det anbefales at mobiltelefonen som skal bruke tvilling SIM-kortet settes til kun å bruke 2G nett (ikke 3G/UMTS). Samtale venter må deaktiveres på SIM-kort som inngår i sentralbordtjenesten (black box). For å deaktivere/koble ut tjenesten på SIMkortet, sett SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon og tast: firkant (#) 43 firkant (#) og trykk på ringeknappen. SIM-kortet som har sentralbord-/kø-tjenesten knyttet til seg ( Skuffe SIM for hovednummer) må ikke brukes i en sentralbordklient (black box), men legges i skuffen. Dette har noe å gjøre med håndtering av anrop ved stengt sentralbord. Windows XP inneholder en strømsparefunksjon som deaktiverer bla. COM porter. Denne må deaktiveres for å unngå at PC-en mister kontakt med telefonen. SIM-kort som skal brukes i en sentralbordklient (black box) bør først settes inn i en vanlig mobiltelefon for å deaktivere PIN-kodesjekk tjenesten. Da slipper ekspedienten siden å bruke pin-kode hver gang denne skal starte sentralbordløsningen Side 7 av 40

8 5. OPPSETT AV DATAFORBINDELSE GJØRES FØR INSTALLASJON Før ProffNett Sentralbord Pluss kan tas i bruk må nødvendig kommunikasjon mot Telenors systemer settes opp. Oppsettet for denne kommunikasjonen vil avhenge av bedriftens eksisterende oppsett, og vil således variere fra kunde til kunde. Det er derfor viktig at IT-kyndig personell hos bedriften (Alternativt bedriftens IT-kontakt dersom drift av bedriftens IT-systemer er outsourcet) utfører de nødvendige endringer i bedriftens IT-systemer. En beskrivelse av løsningen og nødvendig oppsett følger nedenfor: Bedriften Internett Telenor Operatører Brannmur ASP server Server For å tillate kommunikasjonen mellom bedriftens sentralbord og Telenors ASP server må bedriftens brannmur åpnes for toveis trafikk fra Telenors ASP server. Telenors ASP server sender informasjon fra fire forskjellige IP-adresser: Dersom eksterne adresser ikke videreføres til maskinen med serverprogrammet installert, så må den siste IP-adressen overskrives med IP-adressen til bedriftens brannmur. Listen over IP-adresser er i filen TsHttp9x.ini. Ettersom serverprogrammet kun vil godkjenne data fra IP-adressene spesifisert i TsHttp9x.ini, så er det viktig at avsender er en fast IP-adresse. - Trafikk/Data fra disse IP-adressene sendes i utgangspunktet på port Dersom bedriften ønsker at data skal sendes på en annen port må dette spesifiseres, både til Telenor via kundeinfoskjema og i filen TsHttp9x.ini. Dersom det er ønskelig med en annen port enn 2000, må det velges en port mellom 2000 og Side 8 av 40

9 Regelen i brannmuren må defineres slik at informasjon fra disse IP-adressene på den spesifiserte porten rutes til datamaskinen i bedriften der serverprogramvaren er installert. Dette kan være en server som avbildet ovenfor, eller en enkelt PC dersom bedriften kun har en sentralbordklient. Dersom IP-adressen til serveren/pc som benyttes som sentralbord varierer (Tilfelle med dynamisk tildeling av IP-adresser) må regelen i brannmuren ta høyde for dette, slik at data fra Telenor til enhver tid rutes til riktig datamaskin i bedriften. Dersom bedriften skal ha mer enn en sentralbordklient anbefales det å benytte en server som skissert ovenfor. Dersom en PC benyttes for å kommunisere med Telenor, og denne PC-en krasjer eller på annen måte utilgjengeliggjøres vil alle klienter være uten forbindelse med Telenor. Dersom en server benyttes vil bedriftens sentralbord fortsatt kunne betjenes selv om en av sentralbordets PC-er er utilgjengelig. Det er viktig å merke seg at kommunikasjonen mellom bedriften og Telenor er toveis. I tillegg til å motta informasjon vedrørende opptattstatus og kølengde fra Telenor sender bedriften informasjon til Telenor når operatører logger seg av og på sentralbordet. Kommunikasjonen mellom bedriften og Telenor må derfor være toveis. Trafikk fra bedriften til Telenor sendes via port 80. Det må derfor åpnes for dette fra bedriftens side. Dersom bedriften benytter proxy for utgående trafikk må dette omgås for denne tjenesten. Det finnes løsninger på Internett som tilbyr en kvasi statisk IP-adresse som for eksempel DynDNS, men Telenor fraråder bruk av disse da kvaliteten/tilgjengeligheten ikke er noe Telenor kan garantere Side 9 av 40

10 5.1 Test av IP-forbindelsen Før installasjonen av selve programvaren bør man sjekke om IP-forbindelsen mellom Bedriften og Telenor er satt opp riktig. Dette kan gjøres ved å kjøre programmet TnHttpDiag.exe (den ligger som del av filen PNSP21_srv.exe når denne pakkes ut), eller kan lastes ned fra Online forhandler, https://www.telenorforhandler.no/index.do. Etter å ha dobbeltklikket på filen TnHttpDiag.exe kommer vinduet i figuren under frem. Her kjøres tre tester: Lytter på port 2000: Her venter programmet på heart beat fra Telenor (ASP-Server), noe som kan ta opp til 360 sekunder. Test sending til meg selv (klikk på knappen) Test forbindelse til Telenor (klikk på knappen) For nærmere forklaring på testene, klikk på tilhørende Info knapp til venstre. Dersom IP-forbindelsen er i orden, skal alle tre testene resultere i OK!. Hvis ikke må man kontrollere IP-forbindelsen og ev. sjekke hintene under Info-knappen på testen som feilet. Dersom Bedriften har valgt å bruke en annen port enn port 2000 å lytte på, må dette endres i filen TnHttpDiag.ini før testen gjennomføres Side 10 av 40

11 6. FORBEREDELSER FØR INSTALLASJON Når internett forbindelsen mot Telenor er OK kan installasjon av sentralbordløsningen starte, men det er lurt å gjøre noen forberedelser først. Ved oppgradering ta en back up av gammel data base. Databasen kan importeres igjen som beskrevet i kapittel 8. Nødvendig programvare for installasjon av ProffNett Sentralbord Pluss lastes ned fra Online Forhandler, https://www.telenorforhandler.no/index.do. To filer må lastes ned: Pnsp21_sba.exe (dette er filen som installerer sentralbordklienten) Pnsp21_srv.exe (dette er filen som installerer sentralbordserver) Sett SIM-kort som senere skal brukes i BlackBox telefonen(e) i en vanlig mobiltelefon. Deaktiver funksjonen som spør etter PIN-kode ved oppstart (anbefales) Slå av tjenesten Samtale venter ved å taste #43# og så trykke ringeknappen (grøn knapp) Motta og merk deg passord for abonnementet/sim-kortet fra Telenor ved å gå inn på internettsiden: https://telenormobil.no/minesider/bruker/visnybruker.do eller ved å sende SMS med teksten passord <ønsket passord> til Sett SIM-kort i BlackBox telefonen(e), og koble til nødvendige ledinger dvs. Seriekabel til PC-port/Com-port (ev. via USB-adapter), kobles til sentralbord PC. Antenne Strøm Headset Merk hvilken IP-adresse Serveren som skal brukes som sentralbordserver har. Server må ha.net Framework installert. Forslag til tabell for å samle nyttige data før start av installasjon (anbefales). Lokal IP-adresse på SentralbordServer (kun for flerbruker løsning): SIM-nr til BlackBox / Sb.nr. Sentralbordterminal nummer PC Com- Port for BlackBox Passord på fra Minesider Navn på sentralbord Navn og (nr.) på standard kø Hovednummer (skuffe SIM) accdexx BORD1 Oslo kontor (01) qwertyxx BORD2 Moss kontor (02) ggjxx BORD3 Moss kontor (02) Nummer i stigende rekkefølge med 0 foran. Port kan finnes ved bruk av programmet ComPort.exe Velg passende navn Velg passende navn og nummer på Default sentralbordkø Side 11 av 40

12 7. INSTALLASJON AV PROGRAMVARE Installasjonen er delt i to hovedaktiviteter og utføres i rekkefølgen: 1. Installasjonen av sentralbordklienten på det enkelte sentralbord 2. Installasjon av serverprogramvaren 7.1 Installasjon av Sentralbordapplikasjonen Last ned installasjonsfilen for sentralbordapplikasjonen (heter pnsp21_sba.exe), og gjør følgende på hver PC som skal fungere som sentralbord. Aktiver installasjonsprogrammet ved å dobbeltklikke på filen. Les gjennom betingelsene i de to påfølgende meldingene/vinduene og klikk Neste dersom du er inneforstått med innholdet. Det vil nå komme et vindu der det kan spesifiseres hvor sentralbordapplikasjonen skal lagres. Bruk knappen Bla igjennom dersom foreslått lagringsmappe ikke er ønskelig, og definer en ny mappe. I det neste vinduet konfigureres sentralbordapplikasjonen som skal legges inn på PCen det jobbes på Side 12 av 40

13 Det kan velges mellom en oppdatering (dersom klienten allerede har en eldre versjon) eller om klienten skal legges inn helt på nytt. Gjør et valg og klikk neste. Nå kommer det opp et vindu der systemparametrene for sentralbordklienten settes. Com-port. Datahastighet Sentralbordnavn Sentralbordnummer Terminalnummer TCP/IP Figur 1: System Parameter Com-port: Her spesifiseres hvilken com-port som benyttes av BlackBox terminalen. Programmet ComPorts.exe som følger med kan finne porten dersom dette er uklart. Ved bruk av USB-RS232 adapter kan portnummeret bli ganske høyt (som for eksempel port 41). Datahastighet: Her er det mulig å spesifisere datahastigheten (Baudrate) mellom BlackBox (mobiltelefon) og sentralbordklienten. Standard er 9600 bit/s for Siemens TC35i, MC35i og SonyEricsson GM29 og GM47. For Siemens M20 terminaler må datahastigheten settes til bit/s. For Multimodem settes datahastigheten bit/s Side 13 av 40

14 Sentralbordnavn: Her spesifiseres et unikt navn på aktuell sentralbordklient. Det er viktig at ingen klienter får samme navn. Husk sentralbordnavnet og tilhørende sentralbordnummer i feltet under, dette må brukes senere under installasjon av serverprogramvaren (Name og Sbo.no). Sentralbordnummer: Dette er telefonnummeret på SIM-kortet som sitter i aktuell BlackBox telefon. Terminalnummer: Dette er et unikt nummer som indikerer det spesifikke sentralbordet. Ingen sentralbord kan ha like terminalnummer (sentralbord 1 =01, sentralbord 2 =02, merk at man må skrive 0 foran nummeret). Numrene må være stigende i rekkefølge (01,02,03 ). TCP/IP: Dersom sentralbordløsningen som skal installeres er en enbrukerløsning (max 1 sentralbordklient og sentralbordserver på samme PC), skal dette feltet holdes uendret (dvs. satt til: ). Dersom sentralbord server programvare kjører på egen server, og eller det er flere sentralbord som skal installeres skrives Serverens statiske IP-adresse i dette feltet. Portene som brukes til internkommunikasjon er per default satt til 2101 og Dersom disse ønskes endret, gjøres dette ved å editere filen Tmsba21ws.ini på hver sentralbordklient-pc og filen Tssbsrv1.ini på serveren. Velg Neste når alle parametrene er fylt inn i dette vinduet. Et nytt vindu åpnes for å fylle inn de resterende parametere: Åpen ved oppstart Default Sentralbord kø Automatisk registrering Lydfil Talepostkasse Figur 2 Applikasjonsparametere Åpen ved oppstart: Ved å hake av denne boksen vil sentralbordklienten alltid automatisk logge seg på køen ved oppstart av applikasjonen. Default sentralbord kø: Dersom bedriften har flere hovednummer/køer (for eksempel Oslo kontor og Moss kontor) må man Side 14 av 40

15 under installasjonen angi hvilken kø som skal gjelde som standard for dette sentralbordet (den køen sentralbordet automatisk logger seg på ved oppstart). For eksempel skal sentralbordet som standard logge seg på Oslo kontor, angis 01 i feltet. Tallet som står i dette feltet gjenspeiler nummeret køen får under installasjon av PNSP server (se kapittel Call Queue registration ) Automatisk registrering: Med denne boksen haket av, vil operatøren etter svar få et spørsmål om innringeren automatisk skal legges til adresseboken dersom denne ikke allerede er registrert.. Det vanligste er ikke å hake av denne boksen da dette kan virke litt forstyrrende for noen. Denne tjenesten kan siden enkelt aktiveres/deaktiveres i sentralbordapplikasjonen (se brukermanualen). Lydfil: Ved å hake av denne vil sentralbord PCen spille av en varslingstone ved innkommende anrop (krever lydkort og høyttaler i PC). Merk: Denne tjenesten kan siden enkelt aktiveres/deaktiveres i sentralbordapplikasjonen (se brukermanualen). Talepostkasse: Her skriver man inn MobilSvar-nummeret som for alle er Når alle parametrene er fylt inn / haket av, klikker man på Neste for å starte installasjonen av sentralbordklienten. Klikk så i påfølgende vinduer Neste, Next, Avslutt og OK Side 15 av 40

16 Etter restart av sentrabordpcen vil du ha fått opp et nytt ikon på Desktopen som heter: ProffNett Sentralbord Pluss. Dobbeltklikk på dette ikonet for å starte ProffNett Sentralbord Pluss V2. klienten for første gang. Det vil nå komme frem et vindu som heter Brukerdata, se figuren under. Skriv inn mobiltelefonnummeret på SIM-kortet i Black Boxen. Skriv inn bedriftens ProffNett avtalenummer Skriv inn hovednummeret (skuffe-sim) som denne sentralbordklienten skal logge seg inn på. Skriv inn Firmanavn Skriv inn Firma adresse Skriv inn ev. ytterligere Firma adresse Skriv inn Postnummer Skriv inn Post sted I dette vinduet registreres det aktuelle sentralbordets brukerdata. Når OK-knappen trykkes etter utfylling, sendes automatisk en SMS til Telenor for tildeling av lisensnummer. I Sentralbordsapplikasjonens statusfelt vil det varsles at SMS er sendt og mottatt, og applikasjonen skal være klar til bruk når teksten Telefonforbindelse OK vises. En enkel test av klienten kan nå være på sin plass: Ring nummeret på SIM-kortet i BlackBoxen og verifiser at samtalen dukker opp med A-nummer på klienten, besvar samtalen og legg på Side 16 av 40

17 7.2 Installasjon PNSP Server Last ned installasjonsfilen for sentralbordserveren (heter pnsp21_srv.exe). Aktiver installasjonsprogrammet på serveren ved å dobbeltklikke på filen. Les gjennom betingelsene i de to påfølgende meldingene/vinduene og klikk Neste dersom du er inneforstått med innholdet. Det vil nå komme et vindu der det kan spesifiseres hvor serverprogramvaren skal lagres. Bruk knappen Bla igjennom dersom foreslått lagringsmappe ikke er ønskelig, og definer en ny mappe. Klikk Neste Side 17 av 40

18 Det vil nå komme frem et nytt vindu der en må velge mellom: Oppdatering av program og drivere: Denne velges dersom eksisterende serverprogramvaren skal oppgraderes til nyere versjon. Databasen med alle innstillingene, adresser, fravær osv. blir ikke berørt. Anbefaler dog først å lage en sikkerhetskopi av databasen ved bruk av PNSP System Management -> Tools -> Store backup (se kapittel Store Backup) Ny installasjon: Denne opsjonen velges dersom man skal installere server applikasjonen for første gang eller på nytt. Denne vil også skrive over gammel database. Ta ev. en sikkerhetskopi av database dersom denne eksisterer fra før ved bruk av PNSP System Management -> Tools -> Store backup. Klikk Neste når valget er gjort. Ved valg Oppdatering vil installasjonsprogrammet hopper rett til vinduet Start installeringen. Ved valg Ny installasjon kommer vinduet nedenfor frem der man spesifiserer typen sentralbordkonfigurasjon, samt angir hvilket mobilabonnement som skal faktureres for SMS fra sentralbordene (les mer nedenfor). Her velges det om sentralbordklient og serverdel ligger på samme PC (Enbruker), eller ikke (Flerbruker) Her legges abonnementet inn som skal belastes for sentralbord SMS, og som skal stå som SMS avsender Side 18 av 40

19 Flerbruker: Denne opsjonen velges dersom sentralbord serverprogramvaren legges på en dedikert server, og/eller det er mer enn en sentralbordklient. Enbruker: Denne opsjonen velges dersom det kun er en sentralbordklient som legges på samme PC som kjører sentralbord server applikasjonen LAN Enbruker løsning Flerbruker løsning Felles SMS sending via Telenor SMAPI: Dette er en ny tjeneste i PNSP V2.1. I stedet for at SMS sendes via sentralbordets blackbox telefon over GSM-nettet, sendes nå SMS meldinger over internettforbindelsen. En grei regel kan være at Avsendernummer er telefonnummeret knyttet til SIM-kortet i blackboxen til Sentralbordet (da vil også svar på sendte SMS havne på sentralbordet). Passordet er Telenor passordet knyttet til SIM-kortet (kan hentes fra Telenors MineSider, sett da først SIM-kortet i en vanlig mobil for å kunne lese passord som kommer på SMS). Gjør et valg vedr. En-/Flerbruker, legg inn telefonnummer og passord for SMS tjenesten og klikk på Neste. Klikk så i påfølgende vinduer Neste, Next, Avslutt og OK Side 19 av 40

20 Serverapplikasjonen skal nå være installert/oppgradert. For at SMS tjenesten skal fungere må programmet.net Framework være installert på server. Det gjøres automatisk en sjekk om dette programmet er på plass (se figuren under). Dersom dette ikke er på plass kan programmet lastes ned gratis fra Microsoft sine hjemme sider. For eksempel: Når serverinstallasjonen er ferdig vises det et nytt ikon som heter ProffNett Sentralbord Pluss Management: Proffnett Sentralbord Pluss Management.lnk Side 20 av 40

21 7.3 Registrering av Sentralbordklienter på server: Dobbeltklikk på ikonet ProffNett Sentralbord Pluss Management for å åpne PNSP System Management. På PNSP System Management: Velg Tools og så Service Management Hak av for PNSP MainServer + http/asp service Hak også av PNSP SBdata Server + TcpIp drivers dersom serveren ble installert som flerbruker løsning Klikk på knappen Uninstall Service (dette stopper sentralbord servicene på server) Velg View og så SB Registration, det kommer opp et nytt vindu for registrering av sentralbordene. Under Name skrives navnet som ble gitt det enkelte sentralbordet under installasjonen (Sentralbordnavn), under Sbo.no skrives det korresponderende Sentralbordnummer (nummer på SIMkort som skal sitte i blackbox). Merk: Det er viktig at Name og Sbo.no. er eksakt likt det som ble oppført under installasjon av sentralbordklienten, se Figur 1 side Side 21 av 40

22 Når alle sentralbordklientene er ført inn klikkes knappen Registrer og så OK Side 22 av 40

23 7.4 Registrering av Hovednummer/Køer på server Velg View og så CallQueue registration, det kommer opp et nytt vindu for registrering av hovednummer/køer. Under Location skrives navnet som en ønsker å gi køen (for eksempel Oslo kontor), under CallQueue no. skrives det korresponderende Hovednummeret (nummeret på skuffe-sim ). Merk: Det er viktig at rekkefølgen i tabellen blir slik at ønsket default kø tabell-nr stemmer med det som ble angitt under installasjon av sentralbordklienten, se Figur 2 på side14. Når alle køene er ført inn klikkes knappen Registrer og så OK. Start nå Sentralbord servicene på serveren ved å velge Tools og så Service Management Huk av for PNSP MainServer + http. Huk også av PNSP SBdata Server + TcpIp... dersom serveren ble installert som flerbruker løsning Klikk på knappen Install Service (dette starter sentralbord servicene på server) PNSP System Management kan nå stenges, Sentralbord servicene går i bakgrunnen på serveren, og den enkelte sentralbordklient kan startes. På sentralbordklienten vises nederst til høyre hjørne av skjermen dersom login av sentralbordklienten er ok (klienten har kontakt med server), eller dersom login ikke er ok. Dersom det skulle være tvil om servicene er startet er det mulig å sjekke dette ved å velge knappen Windows service view i Service management vinduet. Alle servicer som er relevante begynner navnet med PNSP Side 23 av 40

24 8. IMPORT AV BRUKERDATA FRA TIDLIGERE PROFFNETT SENTRALBORD INSTALLASJONER Etter at serverprogramvare for PNSP V2.1 er installert er det mulig å importere telefonliste fra tidligere installasjoner av ProffNett Sentralbord: PNSP (V1, V2.0) eller PNS (Sentralbord med kø / 2003). OBS: Gamle fravær, SMS, samtalelogg og annet blir ikke importert over til PNSP V2.1 fra aldre versjoner (PNSP V1 og PNS). Fra PNSP V2.0 blir ikke SMS importert. 8.1 Importere fra ProffNett sentralbord (2003) og ProffNett sentralbord Pluss V1 Dette gjøres på serveren ved å åpne PNSP System Management -> Tools -> Import data from PNSPv1 eller Import data from PNS2003. Det vil nå åpnes et vindu som vist under. Ved hjelp av browseren må man søke og velge den gamle katalogfilen som heter Katnavn.dat (ligger for eksempel under mappan C:\TelenorPNSP\data). Velg OK og importen starter. Katalogdata vil nå kopieres til PNSP V2. NB: For generell import av brukerdata basert på kommaseparerte filer vises det til kapittel (import fra Outlook beskrives i kapittel ) Side 24 av 40

25 8.2 Oppgradering av PNSP V2.0 til PNSP V2.1 Følgende rutine må kjøres for å oppgradere PNSP V2.0 til PNSP V2.1. Gjøres på PNSP V2.0 Server: 1. Start programmet System Management på PNSP Server. 2. Avslutt alle PNSP servicer ved å velge Tools -> Service Management, huk av som vist i figuren under og så velge Unistall Service 3. Lagre Backup ved å velge Tools -> Store backup. 4. Lukk System Management på PNSP Server 5. Installer ny PNSP V2.1 server programvare som beskrevet i Installasjonsmanualen kap. 7.2, 7.3 og 7.4. Husk å velge Ny installasjon i vinduet Installeringstype 6. Start programmet System Management på PNSP Server. 7. Last inn Backup ved å velge Tools -> Load backup (Marker register 1, 2,4 og 5 ved å bruke space-tasten) og trykk Start. PNSP Sentralbordklient: Installer ny PNSP V2.1 klient programvare som beskrevet i Installasjonsmanualen kap. 7.1 på hvert sentralbord. Husk å velge Ny installasjon i vinduet Installeringstype Side 25 av 40

26 9. VEDLIKEHOLD AV DATA PÅ SERVER. For å kunne regenerere gamle data i databasen er det viktig å jevnlig ta backup. PNSP er laget slik at backup tas automatisk hver natt klokken I tillegg er det mulig å gjøre dette manuelt etter behov. Ved bruk av PNSP System Management og Tools er følgende tjenester tilgjengelige: Resort database: Gjenopprett korrupt database Delete database: Slett database Directory import: Importerer ekstern telefonkatalog Load backup: Last inn backup av database Store backup: Lagre manuelt ny database Les mer om disse tjenestene i kapittel: 10 PNSP og System Management Side 26 av 40

27 10. PNSP OG SYSTEM MANAGEMENT 10.1 Generelt PNSPserver er i PNSPv2 delt opp i 3 programservicer som kjører under standard Windows management. De tre delene har følgende funksjoner: PNSP server som Http agent for Kø/Status link Del 1 i PNSPserver er en kommunikasjonsenhet for å sende og motta data fra Telenor "ASP" server. Disse dataene inneholder bl.a. telefonstatus og køinformasjon. Kommunikasjonsenheten består av to servicer. Datakommunikasjon mellom PNSP serveragent og Telenor ASP foregår via toveis maskin til maskin Tcp/Ip interface som benytter http protokoll. Serveragneten har en fast oppkoblet Tcp/Ip serversokkel for mottak av data fra ASP server og overvåkes med "heartbeat". Dersom "heartbeat" uteblir vises feilmelding på sentralbordklienten. PNSP server som datareplikator Del 2 i PNSPserver er en dataserver med en kommunikasjonsenhet for å sende og motta data til/fra sentralbordene i kundens anlegg. Alle databaseoppføringer i sentral database blir replisert til sentralbordene sammen med statusinformasjon fra ASPserver. Dersom det blir gjort data vedlikehold ute på et sentralbord blir dette "fanget opp" og videresendt til de andre sentralbordene. Alle repliseringer er online og med en full synkronisering en gang i døgnet og ved oppstart av det enkelte sentralbord. Datakommunikasjon mellom PNSP serveragent og sentralbordene foregår via toveis maskin til maskin Tcp/Ip interface som benytter proprietær og kryptert protokoll. Tcp/ip sokkel er på PNSP serveragent, dvs. server har fast IP adresse med bruker kontroll for pålogging. PNSP server for integrasjon av kalendersystem som Outlook eller Lotus Notes. Del 3 i PNSP server behandler kalenderdata fra prosesser i kalendersystemet og via denne tjenesten kan de enkelte telefonbrukere i sin egen kalender fraværmarkere telefon på lik linje med det som kan utføres i PNSP SBA eller direkte på telefon med tastkoder. PNSP System Management er verktøyet sentralbord administrator har for å drifte, vedlikeholde og overvåke sentralbordløsningen. PNSP System Management åpnes fra serveren ved å klikke på ikonet: Proffnett Sentralbord Pluss Management.lnk PNSP System Management vinduet åpnes: Side 27 av 40

28 Følgende tjenester er tilgjengelige fra menyen, og forklares nærmere i de etterfølgende kapitlene: File: View Loggfiles Edit INI-files INIfil for server USR-fil for server INI fil for ASP/HTTP INI fil for SB TCP/IP INI-fil for loggviewprog Exit View: SB reistration SB monitor View trafic recording Tools: Service Management Resort Database Delete Database Directory Import Load Backup Store Backup Import data from PNSPv1 Import data from PNS Side 28 av 40

29 10.2 File View Logfiles Ved å velge File->View Logfiles er det mulig å få en detaljert oversikt over hva som skjer på serveren. Følgende vindu åpnes: Her finnes følgende arkfaner som viser: TbMainsrv.log: Her vises loggfil for PNSPserver del 1 ASP kommunikasjon og database kontroll TsHttp9x.log: Her vises status kommandoene som sendes mellom server og Telenor ASP. TBDatsrv.log Viser loggfil for PNSP server del 2 sentralbord kommunikasjon TsSbSrv1.log Her vises loggfil for Tcp/ip kommunikasjon til sentralbord Tm_fatal_error.log Her vises loggfil for fatale feil som evt. oppstår på server. Situasjon som oppstår i forbindelse med fatal feil resulterer i at service eller program stopper. Med knappen Refresh 1000ms kan man pause loggingen for å lettere kunne studere meldinger Side 29 av 40

30 Edit INI-files: Med valget Edit INI-files kan viktige ini-filer åpnes direkte fra administrasjonsgrensesnittet. Følgende ini-filer er tilgjengelige, og kan etter behov redigeres: INI-fil for server Åpner filen Tmsba21ser.ini som inneholder systemparametere for serverinstallasjonen. USR-fil for server Åpner filen TSSVsrv1.usr som viser hvilke sentralbordklienter som er registrert. INI-fil for ASP/http Åpner filen Tshttp9x.ini som inneholder systemparametere om IP-adresser til Telenor ASP-server som det sendes data fra (Hostname= ), og adressen det skal sendes data til (CDNSName= ). INI-fil for SB TCP/IP Åpner filen Tssbsrv1.ini som inneholder systemparametere for hvilke porter som benyttes internt mellom sentralbordklient og server (default verdier er: Signalport = 2101 og Dataport = 2102). Endringer på portnummer må også gjøres på hver sentralbordklient PC ved å editere filen Tmsba21ws.ini og feltene: [COMMUNICATION] SbDatSrvIpAddrPort= :2101 SbFCSrvIpAddrPort= :2102 INI-fil for loggviewprog Åpner filen TnLogView.ini som viser hvor de ulike logfilene lagres, samt setter refresh tiden for logging (i millisekunder) Side 30 av 40

31 10.3 View: SBO reistration Her registreres alle sentralbordklientene (max 21 stk). Det er viktig at navn og nummer som skrives inn i feltene eksakt stemmer med de som ble gitt under installasjonen av den enkelte sentralbordklient (dette er også beskrevet i installasjonsdelen av server) Call Queue registration Her registreres alle bedriftens hovednummer (CallQueue.no.) som inngår i sentralbordløsningen (max 21 stk.). Rekkefølgen korresponderer med det nummeret som settes som Default Sentralbord kø i kapittel Installasjon av Sentralbordapplikasjonen. Location er navnet på køen som ekspedienten kan se og ev. velge på sentralbordklienten SB monitor Dette er en monitor som gir en oversikt over alle sentralbordklienter som er registrert på server, samt hvilke av disse som er logget av/på køen. Det er også mulig å logge av en sentralbordklient ved å velge knappen LoggoffSB og angi mobilnummer til klienten som skal logges av køen Side 31 av 40

32 View traffic recording Her er det mulig å hente frem en total statistikk over antall besvarte og utgående anrop, gjennomsnittlig kø og maksimal kølengde for en angitt dato. NB: På klienten kan man kun se lokal status for det enkelte sentralbord. ProffNett Sentralbord Pluss statistikkmodul støtter følgende statistikker som funksjon av tiden: Besvarte anrop Utgående anrop Gjennomsnittlig kølengde Maksimal kø belasting Når View traffic recording velges vises et vindu der datoen for ønsket trafikkmåling kan velges: Angi ønsket dato og Klikk så på Start rapport for å vi se statistikkene. ALL vil vise all trafikk (fra alle køer) i sentralbordløsningen Ved å velge 1 21 er det mulig å sile ut trafikken som har kommet til sentralbordløsningen fra den enkelte kø. Nummeret gjenspeiler kø-nummeret Administrator har gitt de ulike køene på Server. Du kan velge å se statistikkgrafene i 2D eller 3D format. Eksempel på statistikk i 3D format vises i Figur 3. Figur Side 32 av 40

33 10.4 Tools: Service Management Med dette vinduet er det mulig å starte (Install service) og avslutte (Uninstall service) servicene som brukes av ProffNett sentralbord Pluss server.. Prosessen som skal startes eller avsluttes velges ved å hake av og så velge Install eller Uninstall knappen. Prosessene bak PNSP SBDataServer + TCPIp drivers er kun aktuelle ved flerbrukerløsning (flere ekspedienter eller sentralbord-serverprogramvaren på egen dedikert server). Det vil komme frem et vindu som bekrefter når valgt handling er utført. Med knappen Windows Service View er det mulig å se hvilke servicer/prosesser som for øyeblikket går på serveren. Alle servicer som har noe med PNSP å gjøre starter med PNSP i servicenavnet Side 33 av 40

34 Server functions: Her kan man gi kommandoer i PNSPservicene, samt manuelt kjøre oppdateringer fra server til klienter om ønskelig.: PNSP Main server - verbose off = slår av logging av funksjonsdetaljer til loggfil. - verbose on = slår på logging av funksjonsdetaljer til loggfil. - extended verbose = slår på logging av alle kommunikasjonsdetaljer til loggfil (NB Må kun velges/brukes av Telenor eksperter) PNSP Sbdata server - verbose off = slår av logging av funksjonsdetaljer til loggfil. - verbose on = slår på logging av funksjonsdetaljer til loggfil. - extended verbose = slår på logging av alle kommunikasjonsdetaljer til loggfil (NB Må kun velges/brukes av Telenor eksperter) - master update = starter manuelt full dataoppdatering til alle sentralbord. NB! Denne funksjon benyttes for å manuelt synkronisere data f.eks etter nettverskbrudd etc. (automatisk utførese en slik synkronisering hver morgen ved oppstart) - fravær/sms update = stater manuelt fraver og sms oppdatering til alle sentralbord Resort Database Denne kommandoen brukes til å reparere databasen dersom databasen skulle bli skadet av for eksempel et strømbrudd. NB: Husk å stenge servicene på server før denne kommandoen brukes (som beskrevet i ). PNSP benytter DataFlex relasjonsdatabase for nettverk (multiuser) med indeksfiler for hvert søkebegrep i de forskjellige register. Databasen benytter Multi-level ISAM B+ søkealgoritme med redefinerbar "collating sequense", og søkebegrepene er relatert mot sine respektive datafiler (relasjonsdatabase) i egne indeksfiler. Disse indeksfiler (søkefiler) *.K* inneholder søkealgoritmene for de forskjellige data elementer. Et eksempel er søking på navn i katalogen Ved driftsforstyrrelser på anlegget kan det oppstå feil i disse indeksfiler og søking i databaser bli ikke riktig. Mulige årsaker kan være: - ureglementerte nettverksbrudd - strømbrudd - brudd på flerbrukerkontroll LOCK/REREAD på dataregistrene - ødelagte datafiler For å reparere databasen velgers Tools og resort database. Svar med Yes og Ok på de neste vinduene Side 34 av 40

35 Når programmet er ferdig kan servicene installeres igjen (som beskrevet i ), og PNSP anlegget er i drift igjen Delete Database Denne kommandoen brukes til å slette databasen. Husk å stenge servicene på server før denne kommandoen brukes (som beskrevet i ) Ved valg av meny punkt får man følgende spørsmål: Svar Yes dersom database skal slettes. Deretter vises et bilde hvor man kan velge hvilken database som ønskes slettet. NB! Det er brukers ansvar om det blir slettet data. Imidlertid blir det alltid tatt en backup før sletting så man kan "restore" (load) data dersom man har slettet feil register. (Les om Load backup funksjon nedenfor) Side 35 av 40

36 Directory Import I ProffNett Sentralbord Pluss kan det importeres kontakter direkte fra Outlook, eller fra en kommaseparert (*.csv) fil. Dette gjøres ved å velge Directory Import. Følgende dialogboks vises: Figur 4 Dialogboks for import av kontaktliste Valget Fra Microsoft Outlook importerer kontaktregisteret direkte fra Outlook. Valget Fra kommaseparert (*.csv) fil importerer kontakter fra en kommaseparert fil som er eksportert fra et eksisterende kontaktregister, for eksempel Lotus Notes. Velges dette alternativet blir man bedt om å spesifisere lokasjonen på den kommaseparerte filen Import fra kommaseparert fil Dersom det er ønskelig å importere en kontaktliste i form av en kommaseparert fil må filen ha følgende format/feltrekkefølge: <Fornavn>,<Mellomnavn>,<Etternavn>,<Firma/avdeling>,<Adresse>,<Funksjon>,<E-post>,<Fasttelefon>,<Mobilnummer>,<Privatnummer> Alle data for en registrering må være på en linje, og feltene må skilles med, (komma). Fornavn, Mellomnavn, Etternavn kommer samlet inn i Navn felt, med etternavn først. 1. Merk feltet Fra kommaseparert fil 2. Søk opp filen som skal importeres (klikk på knappen til høyre ) 3. Klikk Start import for å laste inn filen i PNSP. Dersom feltet Nullstill katalogdatabase før import merkes, vil den gamle telefonkatalogen slettes før nye data importeres. Dette er nyttig dersom det er store endringer i telefonkatalogen, eller det er mange oppføringer som skal slettes. NB! Dersom Nullstill Database før import merkes vil alle oppføringer som er manuelt lagt direkte inn i telefonkatalogen i PC applikasjonen slettes Side 36 av 40

37 Import fra outlook Velges Fra Microsoft Outlook og trykker Start import åpnes et nytt vindu som vist i Figur 5. Figur 5 Dialogboks for import av kontaktliste fra MS Outlook I det øverste feltet velges hvilken postboks kontaktlisten skal hentes fra. I det nederste feltet velges mappen med den ønskede kontaktlisten. Klikk på knappen Hent data for å importere kontaktlisten til telefonkatalogen. I enkelte tilfeller vil følgende dialogboks vises: Figur 6 Sikkerhetsfunksjon i MS Outlook Dette er en sikkerhetsfunksjon i Outlook. I dette tilfellet er det ønskelig at ProffNett Sentralbordapplikasjonen får tilgang til data lagret i Outlook. Det krysses derfor av i feltet Tillat tilgang for og man velger et tidsrom det skal gis tilgang, for eksempel ti minutter. Klikk deretter på knappen Ja eller tast Enter/Retur ( ) for å tillate applikasjonen tilgang til din kontaktliste i MS Outlook. (Dersom kontaktlisten er stor kan det ta lengre tid å importere alle oppføringene. I dette tilfellet vil dialogboksen om tilgang vises igjen, og man må igjen gi ProffNett Sentralbord applikasjonen tilgang til Outlook.) Innlastingen vil starte, og kan ta flere minutter, avhengig av hvor mange kontakter skal importeres. Når innlastingen er ferdig vil det vises en dialogboks som informerer om hvor mange oppføringer som er lagret i telefonkatalogen: Side 37 av 40

38 Figur 7 Bekreftelse på fullført import av kontaktliste Bekreft ved å klikke på knappen OK eller taste Enter/Retur ( ), og de importerte kontaktene vil være tilgjengelige i telefonkatalogen. Denne prosedyren må gjennomføres hver gang det er ønskelig å importere oppdateringer fra kontaktlisten i Outlook. Dersom feltet Nullstill katalogdatabase før import merkes, vil den gamle telefonkatalogen slettes før nye data importeres. Dette er nyttig dersom det er store endringer i telefonkatalogen, eller det er mange oppføringer som skal slettes. NB! Dersom Nullstill Database før import merkes vil alle oppføringer som er manuelt lagt direkte inn i telefonkatalogen i PC applikasjonen slettes Side 38 av 40

39 Load Backup Med Load Backup er det mulig å laste inn en tidligere lagret sikkerhetskopi av databasen. Det er mulig å laste inn sikkerhetskopi av hele databasen ved å klikke på knappen Select All, eller å klikke spesifikt på det registret det ønskes en backup av (bruk space-tasten for å merke ønsket register). Klikk Start for å starte prosessen. Sikkerhetskopi filene hentes fra mappen C:\...\TelenorPNSP2\tmp. For å distribuere dataene manuelt til alle ekspedientene brukes PNSP System Management -> Tools - > Service Management. Under Server functions velg Master AllData Updata og klikk Activate. OBS: Ved å laste inn backup filene vil data som er nyere enn sist lagret backup slettes. Ny Backup lagres automatisk i mappen C:\...\TelenorPNSP2\tmp hver kveld klokken Det er viktig at bedriftens sikkerhetsprogrammer kjører en automatisk batch-jobb etter dette klokkeslettet for å lagre dagens sentralborddatabase på et sikkert sted Side 39 av 40

40 Store Backup Med Store Backup lagres manuelt en ny sikkerhetskopi av alle registrene i databasen. Den samme jobben går også automatisk hvert døgn klokken Sikkerhetskopien lagres i mappen C:\...\TelenorPNSP2\tmp. Det er viktig at bedriftens sikkerhetsprogrammer kjører en automatisk batch-jobb etter dette klokkeslettet for å lagre dagens sentralborddatabase på et sikkert sted Side 40 av 40

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Installasjon av BlueDialer for SuperOffice

Installasjon av BlueDialer for SuperOffice Installasjon av BlueDialer for SuperOffice 1. Installasjon av BlueDialer for SuperOffice 2. Pare sammen Mobiltelefon og PC 3. Konfigurasjon av BlueDialer for SuperOffice a. Velge telefon b. Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

MBN Microsoft Synkronisering (MSS)

MBN Microsoft Synkronisering (MSS) MBN Microsoft Synkronisering (MSS) Brukerveiledning Innhold Brukerveiledning... 1 Introduksjon... 1 Kalenderintegrasjon... 2 Hvordan virker kalenderintegrasjon... 2 Outlook Plug-in... 2 Nedlasting og installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. Dersom din bedrift allerede har MS-SQL server installert, så kan dere hoppe over installasjonsveiledningen

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0 Innhold Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0... 2 Lisensinformasjon og lisensbehandling:... 2 Endre lisensinformasjon:... 2 Lisensbehandling... 3 Brukeradministrasjon:... 5 Brukeradministrasjon

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer