Materopptaket H Masteroppgave i Geovitenskap geobiologi (studieretning - fordypning)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Materopptaket H2012 - Masteroppgave i Geovitenskap geobiologi (studieretning - fordypning)"

Transkript

1 Prosjekttittel: Metamorphic evolution and tectonic position of metasediments of the Austevoll islands. Veileder: Jiri Konopasek Medveileder: Rolf-Birger Pedersen, Jan Kosler Metasedimentary rocks of the westernmost Austevoll islands are represented by quartzites, marbles and garnet-bearing micaschists. The primary goal of this project will be the petrological study of mineral assemblages in marbles and micaschists. Computer modelling of metamorphic evolution will provide insight into the thermal evolution of this part of the Norwegian Caledonides and the results will be compared with tectonic position of rocks in the Bergen Arcs during Caledonian orogeny. Feltarbeid (noter forventet tid på året): 2-3 visits of the Austevoll islands are necessary Laboratoriearbeid : microscopy of rock-forming minerals, electron microprobe, computer modelling Finansiering : CGB GEOV241/242/342/343/347

2 , geokjemi Prosjekttittel: Evolution of passive continental margin in the Kaoko Belt, NW Namibia Veileder: Jan Kosler and Joachim Jacobs Medveileder:Jiri Konopasek and Fabian Kohlmann ( The project will study sedimentary and fission track record of development of the passive continental margin in the Kaoko Belt, NW Namibia. It will investigate how the structures that formed during or shortly after the Neoproterozoic collision influenced the mechanism of the Gondwana breakup and the formation and age of the presentday topography in SW Africa, including the Great Escarpment development. Feltarbeid (noter forventet tid på året): Possible, subject to additional external funding Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): Electron microscopy, fission track, laser ablation ICP-MS tydelig frem om man trenger støtte fra instituttet): CGB throught the ESM project GEOV241/242/342/347/353

3 Materopptaket H2012, geokjemi Prosjekttittel: Evolution of passive Norwegian continental margin through detrital sedimentary record Veileder: Jiri Slama Medveileder:Rolf-Birger Pedersen and Jan Kosler Evolution of the passive Norwegian margin is recorded in offshore sediments derived from the onshore rock preserved as outcrops on the present-day surface in southern Norway. The link between the sediments deposited between Jurassic and Cenozoic and their respective sources onshore can be studied by means of detrital zircon U/Pb analysis. The student will be involved in preparation of the samples, ICP/MS analyses and interpretation of the results. This project should contribute to the integrated studies of surface and orogenic processes at the western Norwegian margin. Feltarbeid (noter forventet tid på året): Yes Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): Electron microscopy, mineral separation, laser ablation ICP-MS Finansiering (CGB throught the ESM project GEOV241/242/342/347/353

4 Prosjekttittel: Geokjemisk og geobiologisk studie av manganavsetninger i Norske-Grønlandshavet. Veileder: Rolf B. Pedersen Medveileder: Romain Meyer, Ingunn Thorseth & Jan Kosler Manganskorper dannes i dyphavet ved utfelling av metaller fra sjøvann, eller fra hydrotermale fluider som strømmer ut fra havbunnen. Utfellingen av mangan foregår svært sakte, og sammen med mangan felles det og ut andre elementer som Co, Ni og REE. Manganskorper kan inneholde informasjon om utviklingen av sjøvannsammensetningen flere millioner år tilbake i tid, og de gir og kunnskap om geomikrobielle prosesser på havbunnen. Pågrunn av et betydelig innhold av overgangsmetaller og sjeldne jordarter representer slike avsetninger en mulig ressurs som vil kunne bli høstet ved gruvedrift på havbunnen. I forbindelse med et tokt til Jan Mayen Ryggen samlet vi nylig inn en rekke prøver med manganskorpe. Denne oppgaven representerer en første undersøkelse av dette prøvematerialet. Oppgaven vil omfatte dokumentasjon av skorpenes oppbygging og sammensetning. En vil blant annet studere variasjoner i isotopsammesetning gjennom skorpene for å se om de kan brukes til å studere endringer i sjøvannsammensetningen gjennom tid. En vil og dokumentere spor av mikrobiell aktivitet, og undersøke mikroorganismers rolle i utfellingsprosessen. Dokumentasjon av elementinnholdet i avsetningene vil gi ny informasjon om det økonomiske potensialet til manganskorper i dette området. Oppgaven vil innebære bruk av en rekke analyttiske metoder som SEM, laserablasjon ICP-MS og TIMS. Vi planlegger nye tokt i området og det vil om ønskelig være mulig å delta på et nytt tokt. Ingen Feltarbeid (noter forventet tid på året): Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): uker. tydelig frem om man trenger støtte fra instituttet): Finansieres av Senter for geobiologi GEOV243/342/344/348

5 Prosjekttittel: Vulkanske prosesser ved ultrasakte sprederygger Veileder: Rolf B. Pedersen Medveileder: Jan Kosler Den vulkanske aktiviteten ved sprederygger avtar med avtagnede spredehastighet, og langs ultrasakte sprederygger har en lange ryggsegmenter med svært lav vulkansk aktivitet. Til tross for dette finner en her og noen av de største vulkanene. Vi mangler kunnskap om hvordan disse dannes, hvilke utviklingsstadier de gjennomgår, hvor dypt magmaet dannes, og hvor dypt og i hvilken grad magmaet differensierer. Studiet vil fokusere på noen store vulkanske sentre som er blitt kartlagt langs Mohnsryggen i Norskehavet. Det vil omfatte analyse av batymetriske kart for å studere samspillet mellom vulkanske og tektoniske prosesser, og petrologisk/geokjemisk analyse av lava strømmer for å forstå magmaets dannelse og utvikling. Feltarbeid (noter forventet tid på året): Det vil være mulig og ønskelig å være med på tokt. Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): Skanning elektronmikroskopi (SEM) og kjemiske og isotopgeokjemiske analyser (ICP-OES og ICP-MS, etc) av basalt. tydelig frem om man trenger støtte fra instituttet): CGB GEOV242/342/343/350

6 Prosjekttittel: The High Arctic Large Igneous Province on Svalbard. Veileder: Romain Meyer Medveileder: Rolf B. Pedersen Mafic sills and other igneous rock formations are outcropping all over Svalbard, Franz Josef Land and are found in sedimentary basins in the North-Western Barents Sea. These igneous rocks form an integral part of a widespread Cretaceous igneous event in the High Arctic, which has been identified as a Large Igneous Province. On Svalbard these mafic diabase rocks compose the Diabasodden suite. Increased igneous rock records have been reported on Svalbard from the Eastern Svalbard Dolerite Belt and the Central Spitsbergen Dolerite Centre. While the Eastern Svalbard Dolerite Belt is more remote, the Central Spitsbergen Dolerite Centre is, due to the proximity to Longyearbyen, logistically easier to reach and includes magmatic bodies outcropping around inner Isfjorden, Sassenfjorden, Billefjorden and Dicksonfjorden. Collecting diabase samples from the Central Spitsbergen Dolerite Centre for major-/trace-element, and radiogenic isotopic geochemical work will be carried out, to try to characterize the mantle source, degree of partial melting, and degree of (crustal) contamination involved in petrogenetic history. Objectives of this project are: 1) Identify the geochemical and isotopic characteristics of the Svalbard dolerite magmas. 2) As a result, define the petrogenetic history of these melts. 3) Test the hypothesis of continental breakup due to hot spot interaction with Lithosphere and develop a coherent geodynamic model for the High Arctic Large Igneous Province formation. 4) Comparing our results with published data from the Lomonosov Ridge and the Gakkel Ridge will provide the opportunity to study the Arctic Ocean evolution over time. 5) This early geodynamic history of the Arctic Ocean in combination with data from the Norwegian margin are fundamental data, to shed light on causal relations between excess magmatism and the rift to drift transition. Romain Meyer, UNIS Feltarbeid (noter forventet tid på året): Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): uker. Finansiering Finansieres av Senter for geobiologi GEOV241/242/342/343

7 Prosjekttittel: The magmatic carbon cycle: CO 2 reservoirs and fluxes, and their significance to alkaline magma and mantle metasomatism. Veileder: Romain Meyer Medveileder: Rolf B. Pedersen Carbon is widely believed to be necessary for the development and maintenance of life. Terrestrial planets, with silicate mantles and metallic cores, obtained carbon compounds during accretion. CO 2 despite its relative shortage in terrestrial planets has a disproportional influence on the alkaline igneous rock genesis and mantle metasomatic processes. CO 2 not only lowers the mantle solidus line but dissolved CO 2 has the important ability to lower the magma density and viscosity substantially. The proposed project is a hybrid research, consisting of a numerical modelling and a classical petrology part. First you should examine theoretically the conditions allowing carbon to be stored in the mantle, the potential mantle reservoir(s) and the mantle degassing to its present state. The greatest fraction of the Earth s initial volatile budget is probably degassed into the atmosphere during the end of the early magma ocean solidification. This leaves probably only a small fraction to be involved into mantle metasomatism and degassing by recent volcanic activity. However, experimental petrology studies show that CO 2 plays a substantial role during alkaline magma generation faraway from subduction factories. To shed light on how the carbon reacts today in the mantle you should petrologically and geochemically investigate natural magmatic systems. Due to the fact, that effective CO 2 storage in the solid Earth mainly occurs by the formation of carbonates your research will focus on interactions between carbonate rocks and silicate melts as analogues. Both the expected numerical and petrological results will not only be beneficial for the igneous petrology and planetary community but also be foundation data for more applied studies as climate research, CO 2 storage, and natural hazard management. Romain Meyer Feltarbeid (noter forventet tid på året): Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): uker. tydelig frem om man trenger støtte fra instituttet): Finansieres av Senter for geobiologi GEOV241/242/243

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

High quality scientific research

High quality scientific research Nr 9/ 26.november 2010 Geoviten-ekstern er Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen sitt eksterne nyhetsblad og utgis en gang pr. måned. Geoviten-ekstern kan også leses fra vår eksterne nettside:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Innhold

ÅRSMELDING 2011 Innhold ÅRSMELDING 2011 Innhold KART OG PUBLIKASJONER UTGITT AV NGU... 3 Kart... 3 Berggrunnsgeologiske kart... 3 Kvartærgeologiske kart... 3 Maringeologiske kart... 4 Ressurskart sand, grus og pukk... 4 Radioaktiv

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

NGU Rapport 2012.007. Program og sammendrag for "Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 14.-15. februar 2012.

NGU Rapport 2012.007. Program og sammendrag for Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 14.-15. februar 2012. NGU Rapport 2012.007 Program og sammendrag for "Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 14.-15. februar 2012. INNHOLD Seminarprogram... 5 Deltakerliste... 9 Sammendrag av foredrag:

Detaljer

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur Petroleumsguide Innhold s 4-5 s 6-9 s 9-10 s 10-11 s 12-13 s 14-15 s 16-17 s 18-19 s 20-21 s 22-23 s 24-31 Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord Snøhvit Goliat Petroleumsrelatert

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

FOREDRAG OG POSTERS FRA

FOREDRAG OG POSTERS FRA FOREDRAG OG POSTERS FRA DET 24. NASJONALE SEMINAR OM HYDROGEOLOGI OG MILJØ NGU, TRONDHEIM 10-11 MARS DAG 1 Hydrogeologens verktøykasse DAG 2 Det norske hydrogeologimiljøet; faglige utfordringer, samarbeid

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TGB4100 GEOLOGI INNFØRING EXAM IN COURSE TGB4100 INTRODUCTORY GEOLOGY. Fredag 16.12.2011 Tid: kl. 09.00-13.00

EKSAMEN I EMNE TGB4100 GEOLOGI INNFØRING EXAM IN COURSE TGB4100 INTRODUCTORY GEOLOGY. Fredag 16.12.2011 Tid: kl. 09.00-13.00 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR GEOLOGI OG BERGTEKNIKK 1 av 6 Faglig kontakt under eksamen: / Contact person during the exam / Fagleg kontakt under eksamen: Professor Allan

Detaljer

Kart og publikasjoner utgitt i 2002

Kart og publikasjoner utgitt i 2002 ÅRSMELDING 2002 KART... 2 Berggrunnsgeologiske kart... 2 Kvartærgeologiske kart... 2 Geofysiske kart... 3 PUBLIKASJONER OG BØKER... 4 NGU Bulletin 439... 4 NGU Bulletin 440... 4 BATLAS Mid Norway plate

Detaljer

Development of hybrid power generating system for Electrical Power Supply Ship (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - MAROFF)

Development of hybrid power generating system for Electrical Power Supply Ship (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - MAROFF) Development of hybrid power generating system for Electrical Power Supply Ship (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - MAROFF) Side: 1 Søknadsnummer: ES474658 Prosjektnummer: 210674 Søker Prosjektansvarlig

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2012 Innhold Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2012 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Mastergrad ved Institutt for biologi ved NTNU

Mastergrad ved Institutt for biologi ved NTNU Mastergrad ved Institutt for biologi ved NTNU Oversikt over tilbud av masteroppgaver HØSTEN 2013 Svalbardrype (Lagopus muta hyperborea) Foto: Per Harald Olsen/NTNU 1 Du som leser dette heftet går antakelig

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation

Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation NINA Norsk institutt for naturforskning Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation Snøhvit og samisk reindrift Framtidsutsikter, konsekvenser og avbøtende tiltak Prepared upon

Detaljer

RAPPORT. HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang

RAPPORT. HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang RAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene - litteraturgjennomgang Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon

Detaljer

Årsrapport 2012Annual report

Årsrapport 2012Annual report Årsrapport 2012Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2012 4 Report from the board of directors 2012 Årsregnskap 2012 6 Financial statement 2012 Vi tar miljøsyndere på fersken

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

AØO fordypningen høsten 2015

AØO fordypningen høsten 2015 AØO fordypningen høsten 2015 Anvendt økonomi og optimering - fordypning Fordypningstilbudet til studentene er en spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering som hovedsakelig er rettet mot industrielle

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

BIOFYSIKKMØTET 2004. KONGSVOLD FJELDSTUE, MARCH 17th-19th, 2004 PROGRAM AND ABSTRACTS. - Post-Meeting Version, 19.03.04 - Faggruppe for Biofysikk

BIOFYSIKKMØTET 2004. KONGSVOLD FJELDSTUE, MARCH 17th-19th, 2004 PROGRAM AND ABSTRACTS. - Post-Meeting Version, 19.03.04 - Faggruppe for Biofysikk BIOFYSIKKMØTET 2004 KONGSVOLD FJELDSTUE, MARCH 17th-19th, 2004 PROGRAM AND ABSTRACTS - Post-Meeting Version, 19.03.04 - Faggruppe for Biofysikk Norsk Fysisk Selskap PREFACE The board of Faggruppe for Biofysikk

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer