KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67"

Transkript

1 Fiin gammel :36 Side 1 Nr Hon e på vår side Side 3 Offentlig «ensomhetshjelp» Side 5 Fest med kadetter Side 7 Krohnengen skole feirer Side Barnebrev til Santa Claus Side 15 Vandrer gatelangs i skoletiden Side 21 Foto: Tora Synøve Raundalen KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 B-BLAD

2 Fiin gammel :36 Side fiin gammel Mangfoldig frivillig innsats NR årg. Ansvarlig redaktør Robert Rastad Redaktør Tora Synøve Raundalen, tlf tlf Ellen Økland tlf Redaksjonens adresse: Seksjon informasjon Bergen kommune Boks Bergen, tlf E-post: bergen.kommune.no Utgiver: Bergen kommune, Seksjon informasjon Bergen kommunes internettadresse: «fiin gammel» kommer ut fire ganger i året og sendes fritt i posten til alle over 67 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forsinkelser i oppjusteringen av adresseregisteret, slik at det kan ta litt tid å endre navnelisten. Teknisk utgiver: Media Bergen Annonser: Media Bergen Annonsekonsulenter: Elsa Bilsbak Gunn Dyrøy Tlf Layout og montasje: Media Bergen Opplag: eksemplarer Neste nummer kommer uke 13. Frist for innlevering av stoff uke 11. Statens seniorråd etterlyser en kulturell vandringstav som kan gi inspirasjon og aktivitet, bringe eldre ut isolasjon og ensomhet og gi livslyst og glede i hverdagen. Tekst og foto. Ellen Økland KIE Kultur i eldresentrene organiserer mer enn 110 institusjonsbesøk i året i Fana og Ytrebygda. De besøker 14 eldreinstitusjoner med 190 korsangere og musikere som aktører. Ideen om å starte med underholdning på eldresentre og sykehjem dukket opp på begynnelsen 1990-tallet. Ideen var ønske om å gi positive innspill i de eldres hverdag, forteller Svein Lothe, En markedsundersøkelse fortalte ildsjelene at interessen for minikonserter i institusjonene var stor. Mange kor KIE ble etablert og nå lages det halvårsplaner for institusjonsbesøk. Institusjonene får en gang i måneden besøk av en større eller Aktiviteter i andre bydeler Fyllingsdalen sykehjem har halvårige aktivitetsprogram som oppdateres løpende, og månedskalender henges på tavler i foajeen og på boenhetene slik at alle er informert om hva som skjer på huset, forteller ledende aktivitør Birte Eliassen. På aktivitetsprogrammet er også aktiviteter i forhold til personlig omsorg som salg av klær, smykkesalg, julemarked eller gavemarked m.m. Årets største arrangement er Høstfesten eller Kadettfesten. Danckert Krohn sangkor har besøkt Kalfaret sykehjem, Engen sykehjem, Margit Tanners Minne, Nykirkens Aldershjem, Eldretreff i Nykirkens menighetshus, Eldretreff i Fyllingsdalen kirke, Landås menighets Eldresenter og Slettebakken Medarbeidere i dette nummeret: Tora Synøve Raundalen tel.: bergen.kommune.no Ellen Økland, tel.: bergen.kommune.no mindre gruppe amatører eller profesjonelle. Bredden i det kulturelle tilbudet spenner fra gammeldans og spill på torader, ulike sang og musikkgrupper, til kor av forskjellige typer og størrelser. Ett kor er faktisk stiftet nettopp for å kunne drive med slik underholdning. Dette koret har sitt utspring i Fana Kyrkjekor og Fana Mannskor og heter Formiddagskoret. Frivillig innsats Virksomheten er basert på frivillig innsats. De medvirkende får bare et symbolsk beløp til dekning av reiseutgifter. De institusjonene som har mulighet for det, bidrar med noen flere kroner. - KIE s aktiviteter er begrenset til Fana og Ytrebygda, forteller Menighets eldresenter. På programmet har de korsang og allsang. For avtale om korbesøk, kontakt Danckert Krohn seniorsenter på telefon BOAJAZZ er en sanggruppe med 12 medlemmer som synger jazz, evergreens og gamle slagere. Vi vil gjerne glede andre med godt humør og stor sanglede, forteller Else Karin Leikvoll Gundersen. Kontaktpersoner for avtale om korbesøk Else-Karin på telefon eller Turid, telefon Shantykoret Cape Horn drar gjerne på korbesøk til alders- og sykehjem. De øver på Danckert Krohn seniorsenter og kan kontaktes her. Korbesøk kan avtales med Håkon på telefon eller Arne, telefon Ragnhild Øverland Arnesen tel.: bergen.kommune.no Elisabeth Farstad tel.: bergen.kommune.no Koret på Danckert Krohn har sunget i mange år og gledet mange. Svein Lothe Vi får henvendelser fra andre bydeler, men flere oppdrag flere klarer vi ikke å følge opp. Vårt inntrykk er at det er behov for en KIE organisering i andre bydeler også. Et lite hjertesukk til slutt: KIE fikk tidligere støtte av kulturkontoret til dekning av variable utgifter lag og personer hadde ved de forskjellige arrangementene, forteller Svein Lothe. Dekning av slike utgifter er vi avhengige av for å kunne fortsette med vårt kulturinnsats. I desember arragerer KIE julekonserter på institusjonene. Vil noen ha mer informasjon kan de ta kontakt med Komité for KIE - Ingunn Skage, Svein Lothe eller Elisabeth R. Andersen. Seniordansegruppen i Åsane danser hver onsdag kl i Storsalen, Kulturhuset Åsane Senter kulturhus. De ivrigste opptrer gjerne med seniordansegruppe på sykehjem. For avtale kontakt Rigmor på telefon Det er flere seniordansegrupper i sving se Generasjonstreff Flere av eldreinstitusjone og sentrene har naboskap med barnehage og skole. Frida Fasmers Minne har snart tiårsjubileum for barnehagebesøk. Gamle og nye barnesanger står på programmet og institusjonene får kunstverk som barna har laget. Vertskapet står for enkel servering. Barna har av og til med seg småkaker de har laget. Rune Jenssen tel.: bergen.kommune.no Endre Hovland tel.: bergen.kommune.no

3 Fiin gammel :37 Side 3 fiin gammel - 3 Hon e på vår side! - Du e jo på vår side! slo 88 år gamle Gunnar Lien fast, da han en tidlig morgen fikk besøk av byråd Trude H. Drevland, som kom sammen med hans faste hjemmehjelper. Tekst og foto: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN Helsebyråden møtte på sonekontoret på Kalfaret en tidlig tirsdag morgen for å oppleve hvordan deler av en hjemmehjelpers hverdag kan se ut. De følte et genuint fellesskap, Gunnar Lien og helsebyråden; de hadde felles bekjentskaper og felles opplevelser, viste det seg. Og mens støvsugeren gikk, ble mange historier utvekslet. Statsraad Lehmkuhl er hans livs interesse. Han hadde også mangt å si om kommunen, blant annet basert på sin fartstid som lege i Helserådet og som tilsynslege på flere sykehjem. Fornøyd med hjemmehjelpen - Eg og deg sammen skulle ha ordnet opp i hele kommunen! slo Lien fornøyd fast. - Men du må skrive at jeg er veldig fornøyd med hjemmehjelpen! Jeg kan ikke tenke meg å skifte, understreket Lien, og gløttet på byråden: - Vi må jo ikke skifte? Hvorpå byråden understreket at det å beholde den man er fornøyd med, også er et valg, men at det er viktig å ha frihet til å kunne velge bort den tjenesten man ikke er fornøyd med. - Vi får ros og ris for alle tjenester, påpeker helsebyråden. - Men jeg har ingen prestisje når det gjelder valg av privat eller kommunal leverandør av hjemmehjelp. Det vil glede meg hvis de fleste ikke velger bort den kommunale hjemmehjelpen. 51 har skiftet Det er pr i dag 51 personer som har valgt å få hjemmehjelp fra en privat leverandør. I tillegg har fire valgt bort kommunens tjeneste til fordel for et privat firma - dette vil tre i kraft fra 1. november. På neste side legges det frem en brukerundersøkelse som forteller om hvordan kommunens nye hjemmehjelpsforetak mottas av brukerne. MORGENKAFFE: Soneleder Mildrid Mork (t.v.), byråd Trude H. Drevland og Gunnar Lien møttes på kjøkkenet hos Gunnar Lien. De hadde mye å snakke om både fra temaet hjemmehjelp og andre ting. Solgården i Spania Dei populære turane til Solgården i Spania held fram, men i 2006 vert det berre ein tur med fly frå Bergen. Turen går 19. sept. 3. okt TRYGGHET TRIVSEL GLEDE er motto for turane som vert arrangert for 16. sesong frå Bergen. Turane går med eige direkte- fly og med eigne reiseleiarar. Særpreg for turane ein trygg tur og opphald med god tilrettelegging. Her får du høve til triveleg og sosialt opphald og tilbod om mange opplevingar; ulike arrangement, utflukter, strandturar med bading, marknadsturar, kyrkjebesøk i sjømannskyrkja, spansk aften samt rolege kveldar. Turane er garantert gjennom reisegarantifondet. Nærare opplysningar hjå oss på tlf el (etter kl 1600). Du kan og sjå internett eller send e-post til: Hagerupsvei 32X, 5093 BERGEN Vi leverer julekoldtbord, snitter, kaker og julemiddag! Nystekt også lørdag! Vi bringer! Åpningstider: Hverdager Lørdag

4 Fiin gammel :37 Side fiin gammel De fleste er fornøyde med hjemmehjelpen 89 prosent av de spurte brukerne er tilfredse med jobben som hjemmehjelperne gjør hjemme hos dem. Dette viser en undersøkelse som er gjennomført for Bergen Hjemmetjenester KF. Av Ragnhild Øverland Arnesen Noen er likevel ikke fornøyde, og misnøyen er noe mer utbredt blant dem som også mottar hjemmesykepleie, mens det blant dem som bare har hjemmehjelp, kun er 5 prosent som ikke er fornøyde. Meningene er noe mer delte når det gjelder den nye ordningen der hjemmehjelperne går to og to. 44 prosent foretrekker den gamle ordningen, 25 prosent liker best den nye ordningen, mens hele 29 prosent sier at dette spiller ingen rolle. 45 prosent av de som er fornøyde med den nye ordningen er under 67 år. Hjemmehjelper Ann Elisabeth Sandtorv støvsuger hos Kirsten Manum og frisker opp leiligheten. Foto: Endre Hovland. Bare 4 vil bytte Pr dags dato har 51 nye brukere valgt privat leverandør av tjenesten, mens bare 4 personer som har hjemmehjelp fra før, har valgt å bytte. Brukerundersøkelsen viser at 9 prosent har vurdert å skifte til privat leverandør, og at det er en klar sammenheng mellom tilfredshet med tjenesten og vurderingen av å skifte. 6 prosent sier at det er stor sannsynlighet for at de vil bytte innen et halvt år. Årsakene er forskjellige. 34 prosent av brukerne er ikke fornøyd med antallet timer de har fått tildelt hjelp, særlig hvis de har hjelp sjeldnere enn hver 14. dag. Det store flertallet har hjemmehjelp cirka hver 14. dag, 64 prosent er fornøyde med det. Det er ellers hyggelig for kommunen å konstatere at over 95 prosent er fornøyde med personalets høflighet og vennlighet. 80 prosent føler seg trygge på at hjemmehjelpen kommer til avtalt tid. Forsinkelser forekommer, og ikke alle er varslet til brukeren., men 77 prosent er likevel ganske trygge på at de får beskjed ved forsinkelser. Nær 90 prosent er fornøyd med at hjemmehjelperen gjør det han/ hun skal gjøre. Å beholde hjemmehjelpen er -Det å velge å beholde den hjemmehjelpen man har, er også et valg. Å konstatere at så mange vil beholde den kommunale hjemmehjelpen, synes jeg er gledelig, sier byråd Trude H. Drevland. -Det er ikke et mål for meg at alle skal bytte leverandør av hjemmehjelpstjenesten, men muligheten skal være til stede. Av Ragnhild Øverland Arnesen I slutten av oktober viste tallene at bare fire av alle som allerede har hjemmehjelp, ville bytte til privat leverandør, mens 51 nye brukere valgte privat fremfor kommunal tjeneste. Omorganisering Hjemmetjenesten har gjennomgått store endringer det siste året. Fra mars i år ble Bergen hjemmetjenester KF etablert, og et flertall av hjemmehjelperne gikk over i denne tjenesten. Dermed ble hjemmehjelp og hjemmesykepleie skilt, etter å ha vært organisert i felles tjeneste. Fra 1. oktober kan den enkelte bruker velge å få hjemmehjelp levert av et privat firma i stedet for fra det kommunale foretaket. -Den nye organiseringen gir en bedre styring av tjenesten. Å få et bedre mål på kvaliteten er også noe av hensikten, påpeker Drevland. Før ble mange oppdrag pr. uke ikke gjennomført, trass i at det var gjort vedtak om dem. Dette kunne vi ikke leve med. Nå blir jobben gjort, og det vises stor profesjonalitet i tjenesten. God fremdrift Tjenesten har utviklet seg veldig etter omleggingen til kommunalt foretak (KF) i mars. Det understreker ikke minst representanter for de ansatte, som er optimistiske og peker på at deres kolleger gir inntrykk av å trives. Få vil bytte tilbake til det som var. Det ser ikke lenger ut til at en såkalt integrert tjeneste mellom hjem-

5 Fiin gammel :37 Side 5 fiin gammel - 5 Offentlig «ensomhetshjelp»? -Hvem skal gi folk hjelp med ensomheten? Det offentlige eller familien? Hjemmehjelpen er omsider kommet i politikernes fokus. Alle har en mening om tjenesten. Av Ragnhild Øverland Arnesen - Det underlige er at brukerne er fornøyde med tjenesten, mens omgivelsene er misfornøyde. Masse rykter florerer, og gir grunnlag for det ene presseoppslaget etter det andre. Ikke minst har tiden til å snakke eller drikke kaffe vært et ømtålig tema. Tove Wangensten tok opp nettopp spørsmålet om hva brukerne er opptatt av under et foredrag i Bergen nylig. Hun har bakgrunn fra dette fagfeltet i tre kommuner og fra ISS, og er i dag direktør ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger. -Hva ønsker brukerne? Spurte Wangensten. De vil : - ha mer rengjøring - er ganske fornøyde med oppførselen til de ansatte - ønsker større valgfrihet i hva som skal gjøres - vil ha beskjed når tjenesten ikke kommer, og de - vil ha hjelp til sin ensomhet Er dette siste en kommunal oppgave, spurte Tove Wangensten. - Hjemmehjelp er nærmest blitt en rettighet, påpekte hun. Hun Hjemmehjelper Sølvi Vatnøy foretar en oppsummering over hva som er gjort i leiligheten og hvor lang tid det tok hjemme hos Kirsten Manum. Foto: Endre Hovland mente at mange brukere er relativt friske, men venter å få det rent hver 14. dag. Det offentlige driver ikke så dyrt som mange vil ha det til problemet er at for mange ønsker tjenesten, hevdet hun. Yter tjenester med hjertet Hennes budskap var ellers at kommunen må bli mer profesjonelle på dette fagområdet. Kommunen tenker for lite som de private, man jobber med hjertet, men private firma tenker økonomi, omsetning og merkevarebygging. Private firma tenker produkt og forretningside, mens kommunen svarer at vi må hjelpe dem som har behov. Her er store kulturforskjeller, påpeker Wangensten. Private firma tenker: Markedet er stort, her er penger å tjene, mens kommunen sier markedet er for stort, her er for mye å gjøre. Samtidig er det urealistisk for private firma å tro at her er så mye å tjene; kommunen har ikke ubegrenset med penger, og det er kommunen som betaler for tjenestene. Fra knapphetsgode til ulikhetstjeneste? Kommunen skal fordele et knapphetsgode, og da må man også være mer klar på hva man skal yte: skal folk for eksempel få hjelp fra det offentlige for sin ensomhet? Er det riktig at alle skal få det likt? Skal man ha mulighet til å kjøpe tilleggstjenester, eller vil dette bli et ekstra tilbud til dem med god råd? Skal det offentlige ta innersvingen på de private firmaene, må man tenke økonomi og service, understreket hun. I tillegg er det ikke tvil om at det er det offentlige som representerer trygghet for de fleste. Dette er kommunens styrke. Eldrerådets møter våren 2006 Møteplan for eldrerådet i år januar, 2.februar, 30.mars, 27.april, 8.juni, 21.september, 26.oktober, 30.november kl (møtene annonseres i Kommunetorget foreløpig møteplan med forbehold om endelig møtebplan for bystyrets komitemøter blir vedtatt slik de er foreslått fra bystyrets kontor). Møtested, dersom ikke annet er oppgitt: Bergen Rådhus, 4. etg. Innkalling og sakspapirer sendes ut en uke før møtene og legges ut i infosenteret i Rådhuset. For mer informasjon Avdeling for rådssekretariat, Bispengsgt. 25, 2. et. tlf / , faks , mobil e-post: postadresse: postboks 7700, 5020 Bergen. Se ellers brosjyren Eldrerådet i Bergen Hilsen fra eldrerådet Alle pensjonister i Bergen kommune ønskes en riktig god jul og nyttår. Vi sender en særlig takk til de mange frivillige som gjør en stor innsats i eldreomsorgen. Alle pensjonister i Bergen kommune ønskes en riktig god jul. Vi sender en særlig takk til de mange frivillige som gjør en stor innsats i eldreomsorgen. Hilsen Eldrerådet også et valg! mehjelp og hjemmesykepleie er liv laga. Delingen gir bedre struktur, bedre styring og oversikt. Hjemmehjelperne var dessuten de som stod sist i rekken i forhold til å få moderne hjelpemidler og en oppgradert og mer moderne arbeidsform. Nå ligger brukerne inne på data med alle opplysninger og endringer, og de ansatte har fått biler og moderne utstyr som bidrar til å gjøre jobben lettere. -Mye er skjedd, og tjenesten er i god fremdrift, påpeker soneleder Mildrid Mork. Hun fremhever de ansattes positive innsats. Det er positivt at alle brukerne får hjelp, og vi føler at vi er i stand til å yte bedre og bedre service. Vi kunne nok ønske oss noe mer tid hos brukerne; vi får ikke så god tid til å prate med folk. Men før hadde vi nok for mye tid, slik jeg ser det nå. Gjør jobben uten å snakke! Hjemmehjelperne skal disponere dagen sin slik at 65 prosent av den totale arbeidsdagen skal være arbeidstid hjemme hos brukerne, mens resten, 35 prosent, er beregnet til transporttid, administrasjon, gjennomgang av arbeidslister om morgenen, lunsj m.v. Andre steder er tiden fordelt med 75/25 prosent, men i Bergen har en valgt å gå noe mer forsiktig ut. Og under gjennomføringen av brukerundersøkelsen kom det også fram at flere av brukerne gjerne ville slippe all den snakkingen. Hjemmehjelperen skulle gjøre jobben sin, basta! Så forskjellige er oppfatningene. Mange vil lære å bruke mobiltelefon Vitalitetsenteret på Møhlenpris har i høst hatt stor pågang til kursene i bruk av mobiltelefon. Kursene til våren er forlengst fulltegnet. Er det flere som tilbyr kursopplegg? Her er mange som gjerne vil bruke mobiltelefon, men trenger veiledning og opplæring. Frivillighetssentralen i Arna planlegger mobiltelefonkurs på nyåret har vi hørt. Er du interessert, ta kontakt telefon for mer informasjon.

6 Fiin gammel :37 Side fiin gammel Madeira Atlanterhavets flytende blomsterbukett En spesialtilbud til alle seniorer i Bergen! Snart har tusen glade seniorer deltatt på våre sosiale Seniorturer til utlandet. Nå har du som er senior i Bergen muligheten til å bli med på tur for å oppdage Madeira den vidunderlige, blomstrende og gjestfrie øya i Atlanterhavet. Det er lett å forstå hvorfor Madeira blir beskrevet som en flytende blomsterbukett med sine intense grøntarealer, rike blomsterprakt og sine majestetiske fjell. Mer enn 200 blomsterarter, oregano, eukalyptus, vin- og fruktavlinger skaper til sammen et hav av velduftende vekster på slettene og i dalstrøkene mellom de imponerende fjellene. Nå inviterer vi deg til å delta på en av våre fellesturer til Madeira for å ta øya i nærmere øyesyn. I løpet av uken begir vi oss ut på utflukter for å bli bedre kjent med denne eventyrlige skjønnheten hvor vi passerer små pittoreske fiskelandsbyer, opplever bylivet i herlige Funchal, deltar på en Madeirisk aften med folkloredans eller besøker den gjemte Nonnenes dal. Ikke minst er det også tid for ferie, med en god bok på balkongen eller ved hotellets bassengkant. Vi bor førsteklasses på reisen! STS Solia anstrenger seg alltid for å levere enestående kvalitet på sine reiser. I tillegg har vi med en reiseleder fra Norge som sørger for både trygghet og kvalitet. Vi bor på 5-stjerners Hotel Ocean Park med utmerket beliggenhet like ved havet og horisonten. Måltidene inntas i hotellets fine restaurant og ved ledig tid kan man prøve en av de mange SPA-behandlingene i hotellets relaxavdeling. Tur 1 - avreise 31/1-06 Tur 2 - avreise 14/3-06 Turene til Madeira inkluderer: Charterfly fra Bergen Flesland med SAS Braathens. Egen Seniorreiseleder 7 overnattinger på 5 stjerners hotell Ocean Park. Frokostbuffet 7 dager. Lunsj 4 dager. Middag 7 dager. Byvandring i hovedstaden. 2 spennende heldagsutflukter. Nonnenes dal - Curral Freiras. Madeira Aften med show. Vi tilbyr reisen til kr 8 695,- pr. person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg 1 295,- Avbestillingsforsikring 170,-. Avreise med SAS Braathens fra Bergen flyplass. Reiselederen på reisen er Jane Ennis, en glad senior med drømmejobb: Flere ganger om året reiser hun eller en av hennes seniorkollegaer rundt på STS Solias felles seniorturer til bl.a. Madeira, Azorene eller for eksempel Malta. Om sommeren og året i øvrig jobber Jane også som profesjonell guide i Oslo med turister fra inn- og utland. Fra tidligere av har Jane mange år i helsevesenet med seg i kofferten. store ferienytelser Ferie Reiser Bergen AS Engelgården, Bryggen 5003 Bergen For påmelding - ring Feriereiser Bergen direkte på tlf

7 Fiin gammel :37 Side 7 fiin gammel - 7 Agnes Høvik ( 97 år) med bordkavaler, Egil Andre Olsen, President i Sjøkadettforeningen Valkyrien. Fest med kadetter på Fyllingsdalen sykehjem På Fyllingsdalen sykehjem synes de det er viktig å holde oppe gode tradisjoner og miljø. Den første høstfesten med kadetter ble arrangert i 1982 av helsebyråd Trude Drevland den gang styrer på sykehjemmet. Siden har tusener av pensjonister, ansatte og gjester vært med. Tekst og foto: Ellen Økland En hustrig og regnfylt novemberdag ble det også i år arrangert høstfest på Fyllingsdalen sykehjem. Blafrende fakkelbelysning i inngangspartiet ønsket gjestene velkommen, og Sandviken buekorps trommet kadettenes ankomst til festlokalet. Beboerne på sykehjemmet hadde allerede gått til blomsterdekkete festbord, levende lys og glitrende glass. Mange hadde sett frem til årets fest på sykehjemmet. Ranveig Skare, en av festdeltakerne, hadde 90-årsdag denne kvelden, men hadde utsatt familiebesøket. Der var feststemning og forventning til kvelden både hos beboere, inviterte gjester og de ansatte. Festmenyen var reinsdyrstek med rødvin til, multekrem og kaffe med kaker. Som tidligere Laksevåg Senioruniversitet Feststemte gjester og personale i foajeen på Fyllingsdalen sykehjem var pyntet til festlokale. Kadettfesten gleder alle gleder seg til. var de ansatte servitører. lingen besøk av trekkspillmusikanten Kjartan Antun før de Ikka alle beboerne kunne være med i festsalen, men på alle huset samlet seg til sitt eget nydelig 7 poster var det underholdning dekkete festbord. og festaktiviteter for at alle skulle Høstfesten i år ble den siste på være med på høstfesten. På korttids- og rulleringsavdelingen sykehjem. Neste år flytter syke- gamlehuset for Fyllingsdalen fikk de som ble igjen på avdehjemmet til nybygg på Løvåsen. Dato Foredragsholder Emne UKE Redaktør Kjartan Rødland Hva tenkte vi i 1960 og hva ble det til UKE Professor Nils Gilje Lyderhorn og hekseprosessen UKE Siv. ing. Erik J. Larssen Fisk eller olje - eller "Ja takk til begge deler!" UKE Formann Laksevåg Kulturhistoriske museum, R.Zakariassen Laksevågs kulturhistorie Årsmøte etter foredrag UKE Høgskolelektor Oddgeir Synnes Eldrepedagogikk UKE Overlege Stein Husebø En verdig alderdom UKE Professor Asbjørn Aarseth Ibsen og Bergen UKE Blåtur Utflukt med kulturelt innhold Senioruniversitetet i Bergen Vårsemesteret januar: Historismen alle tiders stil, v/fhv. riksantikvar Stephan Tschudi Madsen: 18.januar: Kulturkonflikt i middelalderen: Kva samfunn var det korstoga møtte i Midtausten? 1. amanuensis Knut S. Vikør, senter for Midtøstenstudier og Islam, UiB. 25. januar: Bilder av en annen virkelighet. Kirkekunstens historie, v/prof. Henrik Aachen. 1. februar: Program ikke fastlagt. 8. februar: Et møte med bergensere på Landsutstillingen i Bergen i 1928, v/universitetsbibliotekar Solveig Greve 15. februar: Iraks moderne historie og kvinnenes stilling, v/prof. dr. philos. Anders Bjørkelo. 22. februar: Årsmøte. Program ikke fastlagt. 1. mars : Hvorfor smiler Mona Lisa? Billedtolkninger i kunsten, v/ mag.art. Terje Hauken. 8.mars: Gentester nye muligheter, nye dilemma, v/cathrine Bjorvatn. 15. mars: Demokrati på Internettet? v/1. amanuensis Thor Ø. Jensen, inst. for adm. og org.vitenskap UiB. 22. mars: I skuggen av ein gigant? Om Hulda Garborg sin kulturkamp og kjærleik, v/forfattar Tor Obrestad. 29. mars: Omkring Don Quijote av Miguel de Cervantes, v/ førsteamanuensis Gisle Selnes. 5. april: Mahler, v/journalist Hans H. Rowe. 26.april: Utvandringen til Amerika, v/statsarkivar Yngve Nedrebø. Adgangskortene, utstedt i september, gjelder også for vårsemesteret Nye årskort er tilgjengelige til høsten.

8 Fiin gammel :37 Side fiin gammel UNDERTØYHUSET Julegaven fra Calida varmer alltid! Du finner oss 2 steder: VASKERELVEN 12 Tlf Den unike Fåes også i offwhite ull/silke KLØVERHUSET U.ETG. ( inng. Strandkaien) Tlf Omega fiskeolje J U L E G A V E T I P S! Tilbud som varmer! Her er litt hva vi tilbyr deg: Innsjekket bagasje direkte til ditt rom etter ankomst Vårt eget leilighetshotell med perfekt beliggenhet ved stranden Norske sykepleiere under flyreisen og på hotellet Daglige fysiske aktiviteter, underholdning og dans Trivelige omgivelser med lang strandpromenade langs havet Middelhavets beste vinterklima Vi flyr hele vinteren fra Bergen til Kypros! Tilbud! 19/12 2u 4.995,- 02/01 3u 5.695,- 23/01 3u 5.995,- 14/02 2u 5.195,- 27/02 2u 4.995,- Tlf PRØV GRATIS *! *Kun porto/gebyr kr 39,- tilkommer STOR TEST HELE 80 % OPPNÅR BEDRE HELSE!* *Undersøkelse blant 1000 kunder, etter minimum 3 6 mndr. inntak av Vitomegas rene og naturlige fiskeolje. Hele 1 gram Omega-3 per dag Et nytt liv med naturlig fiskeolje Olaug og Olav Matberg, Verdal PRØV I 45 DAGER kr *Kun porto/gebyr kr 39,-. 0, Hjerte & kar Ledd & hud Immunsystemet * 0, - Overskudd & energi Viktig for mor og barn Diabetikere 135 kapsler à 1000 mg BESTILL via SMS Send: VO KAPS1, navn, adresse til 1980 VO FLY1, navn, adresse til 1980 JA TAKK, send meg GRATIS 45 DAGERS FORBRUK. Jeg betaler kun kr 39,- for porto og ekspedisjonsgebyr etter mottakelsen. Ikke abonnement kun 1 gang per husstand. Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Omega-3-spesialisten Vitomega AS Svarsending OSLO Tlf.:... Tlf Jeg vil heller prøve flytende, 30 dager GRATIS Kun porto/gebyr kr 39,-.

9 Fiin gammel :37 Side 9 fiin gammel - 9 Nye datakurs til våren Flere hundre har gått på datakurs i høst på seniorsentrene. Mange har oppdaget hvor kjekke og nyttige internett-tjenestene er i ulike sammenhenger. På nettet kan en få utrolig mengder med informasjon, lese aviser, holde kontakt med slekt og venner over hele verden via e-post og betale regninger hjemmefra. Det arrangeres flere kurs til våren. Flere av kursoppleggene har seniorlærere. Landåstorget Seniorsenter har datakurs for nybegynnere og viderekomne. Mer informasjon telefon Aktivitetshuset Blonden, Totlandsveien 2 har datakurs for seniorer. Mer informasjon kulturkontoret telefon Ytrebygda Frivillighetssentral, Sandsliveien 98 - datakafe for seniorer, torsdag kl og fredag kl Mer informasjon telefon Søreide seniorsenter har seniorlærere og fleksible kursopplegg. For mer informasjon telefon Aktiv integrasjon kun for 60 til 90 år -Ka sier vi? Få det ut! -Å-å-å- stønnes det samstemt og høylytt fra samtlige deltakere som er samlet under Ruth ens kommando denne onsdagen. Tekst og foto: Ragnhild Øverland Arnesen Trim for eldre som et integrasjonstiltak er for så vidt ikke noe nytt. Dette har triminstruktør Ruth Alværn drevet på med i flere år nå. God helse godt liv kalles tiltaket, et tilbud til innvandrere og flyktninger i Bergen. Betingelsen er at de er i alderen 60 til 90 år! Nytt møtested Nytt i høst er det at trimmen har skiftet tilholdssted og tilhørighet. Nå samles den aktive gjengen i LHL s (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) lyse og trivelige lokaler i Sandbrogaten og tilbudet inngår som en del av LHL s tilbud til medlemmer og andre. Instruktør Ruth Alværn er svært fornøyd med den nye rammen rundt trimmen, og med det utvidete tilbudet trimdeltakerne dermed kan få blant annet gjennom turgrupper. Felles språk Trimgruppen er praktisk integreringsarbeid på riktig nivå, fremholder Ruth. Her er folk fra Vietnam, Bosnia, Chile, Colombia og fra Norge. Flertallet er kvinner, men her er også noen få menn innimellom. Deltakerne hjelper hverandre, de bruker eget språk og kroppsspråk, og vi har fått med oss også noen lærere fra morsmålsundervisningen som hjelper litt med det språklige. Kultur og Frivillighetsentralen på Sandsli har et godt miljø med mange datainteresserte seniorer. Foto: Leder for Frivillighetssentralen Anne Aschehoug. Stor aktivitet for helsens skyld. Nå foregår treningen i LHLs (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) lokaler i Sandbrogaten. Sosialt nettverk fysisk styrke Målsettingen med trimgruppen er å bygge opp et sosialt nettverk for eldre innvandrere, å styrke fysisk helse gjennom trim og aktiviteter, å skape et treffsted for å redusere isolasjon. Det gjennomføres i tillegg ulike temamøter med tanke på forebyggende arbeid i integreringsprosessen, og de gis informasjon om en rekke emner. Det arrangeres også sosiale treff og turer, som blomstringstur til Hardanger, eller byvandring i Marken, for å nevne noe. Via LHL vil medlemmene i trimgruppen kunne ta del i flere trimtilbud, og andre vil kunne dra nytte av integreringsgruppen. Ikke tid til å vente - Dette klarer vi uten penger - vi er altfor gamle til å vente på søknader og frister og vedtak - det har vi ikke tid til å vente på, hevder instruktør Ruth Alværn, og pusjer på trimmerne, som peser og strever. - Kom igjen, rett i ryggen, kommanderer hun. Og alle strekker seg enda litt til. Etterpå venter det hyggelig treff, en prat og ferdig tilberedt frukt. Noen av trimmerne har gjort alt klart på forhånd. Dette er lønn for strevet! Datakurs som julegave Til redaksjonen kom forleden forespørsel fra en sønn som ville gi sin mor et datakurs i julegave. Moren mente hun var for gammel, mens han mente hun burde forsøke seg, og etterlyste en eldrebølge hvor en støttet og oppmuntret hverandre til å lære seg å bruke den nye teknologien. Databruk kunne være nyttig for moren som reiste mye, mente sønnen, og på nettet kunne hun søke etter billige reisemåter og forenklede banktjenester. Hun kunne få mulighet for kontakt med barnebarn og andre i familien over korte og lange avstander. fiin gammel kunne fortelle om datakursene rundt om på seniorsentrene og frivillighetssentralene og om salg av brukte datamaskiner. Senioruniversitet i Fyllingsdalen Vårsemesteret 2006 Fem møter/foredrag er planlagt til våren i Ungdomshuset i Hjalmar Brantingsvei 14. De har møter siste onsdagen i måneden fra kl og ca. 1 time. Etterpå er det sosialt samvær med gratis kaffe/te og tebrød. Semesteret avsluttes med vår/forsommertur til Sotra med besøk på Langøy Kystkultursenter, Sture (Norsk Hydro) og Kollsnes (Statoil). 25.januar Atlanterhavsekspedisjonen Utfordringer og resultater v/phd Olav Rune Godø. 22.februar Bergensere og striler i litteratur og virkelighet v/willy Dahl. 29.mars: Hva forårsaker tap av hukommelse? Kan det forebygges? v/professor Harald A. Nygaard. 26.april I Fjellveivisens fotspor v/jo Gjerstad 31.mai Bergen som operaby v/anne Randine Øverby. Gamle og nye medlemmer ønskes vel møtt i vårsemesteret Medlems-/semesteravgift kr Enkeltarrangementer kr. 50.

10 Fiin gammel :37 Side fiin gammel KLART FOR NYE VÅRCRUISE MED HURTIGRUTESKIP 2006 Las Palmas - Oslo 28. mars april Østersjøen april Oslo - Skagen - Bergen april Vesterled april Også i 2006 vil vi tilby spennende vårcruise med hurtigruteskipene. 1. Las Palmas Oslo 28. mars april Fra kr via Gibraltar, Cadiz, Lisboa, Bilbao, La Rochelle, Brest, Cobh, Dublin, Londonderry og Invergordon. Inkludert fly Bergen Las Palmas og Oslo Bergen. MS Nordnorge Tillegg for 1 ekstra uke i Puerto Rico, Gran Canaria, + kr Østersjøen april Fra kr Oslo, Warnemünde, København, Mariehamn, Helsinki, Tallin, Stockholm, Helsingborg, Oslo, Skagen, Bergen. Inkludert fly Bergen Oslo. MS Nordnorge 3. Oslo Skagen Bergen april Pris kr (Uspes. lugar) Inkludert fly Bergen Oslo. MS Nordnorge 4. Vesterled april Fra kr Skottland og Shetland fra og til Bergen med MS Nordkapp Be om spesialprogram hos ditt reisebyrå eller direkte hos: Samtlige priser inkl. seiling som angitt m/full pensjon, flyreise (tur 1, 2 og 3), alle skatter og avgifter samt all underholdning og reiselederservice ombord. Utflukter bestilles og betales separat. Vi tar forbehold i endringer som følge av store valuta og/eller oljeprissvingninger, samt endrede skatter og avgifter. Kombiner flere cruise og få 20% rabatt på nr. 2 og 3! midt i Bergen sentrum Strandkaien 4 Tlf

11 Fiin gammel :37 Side 11 fiin gammel - 11 Den gang da vi var unge Foto: O. Schuman Olsen, UBB. Bildet antas å være fra mellomkrigstiden. Bergensk hverdag i avisspaltene for 65 år siden På denne tiden for 65 år siden stod landet foran sin første krigsjul. I Bergen slikket man fremdeles sårene etter krigshandlingene i aprildagene og senere på Nordnes og andre steder. Presse- og radiosensuren hadde slått til for fullt, varemangel og rasjonering var blitt en del av hverdagen, og mange lurte på om det kunne bli noen julefeiring i det hele tatt. AV ROLF TOFTE I 1940 falt julaften på en tirsdag. Nazipropagandaens julebudskap gikk ut på at tyskerne seiret ved alle fronter. Der Führer tilbrakte julen «blant soldater og frontarbeidere» på vestfronten, og hans parole var denne: «Foran oss ligger friheten og dermed vårt folks fremtid.» Riksmarsjal Hermann Gørings budskap «ga uttrykk for det håp at neste jul igjen vil være fredens fest og en seirens fest for Tyskland.» Den tyske Reichskommissar i Norge, Josef Terboven, hevdet i sin julehilsen at «Tyskland og Norge er bestemt av skjebnen til å komme til forståelse med hverandre.» Noen trodde dessverre på disse naziprofetiene, men de aller fleste tok dem med en diger klype salt som ikke var rasjonert. Blending og julegaver I mørke desemberkvelder var det ikke så lett å tilvende seg blendingsforskriftene, som strengt måtte overholdes. Månelyset var godt å ha, for det brydde seg ikke om forskriftene. Ellers ble det brukt lommelykter i de forskjelligste utgaver. Mange kvidde seg nok for å bevege seg ute om kveldene, men før jul det var likevel en lang rekke tilbud med konserter, kinoforestillinger, teater, restaurantbesøk osv. I annonsespaltene var det ikke mange tilbud til dem som ville kjøpe julepresanger. Men noe fantes da. Elektromagasinet i Strandgaten 14 presenteret et smilende barn som visste hva mor og far ønsket seg som julegaver:»mor vil ha: leselampe og lampetter på veggene, eller så vil hun ha Osram Vitalux høifjellsol. Far vil ha: Radioapparat og en elektrisk ovn for nu er koksen blitt så dyr. Men jeg vil heller gi dem en elektrisk komfyr til å lage god mat på.» Griegs Hanskeforretning tilbød strikkehansker og stoffhansker uten kort, mens Dina Hansen Modes i Solheimsgaten mente at «en nyttig julegave er en fiks hatt», eller «luehatter til kr. 8,75.» Neevengården og Elsesro Av mer dramatiske hendelser like før jul kan nevnes at en del av besetningen tilhørende gårdsbruket under Neevengården sykehus ble angrepet av munn- og klovsyke, slik at 58 kuer, en okse og 214 griser, en av de største besetningene på Vestlandet, måtte slaktes. Noen av dyrene kunne brukes til menneskeføde, og det kom utvilsomt vel med. Helsetilstanden blant bergenserne var imidlertid god, men i desember ble det registrert en forkjølelsesepidemi. Mer positive ting skjedde like i nærheten av Neevengården. Planene om et bymuseum på Elsesro begynte for alvor å ta form. Foreningen Gamle Bergen, «under konsul Rolf Bentzons energiske ledelse, er nu blitt virkelysten igjen.» I gaver og innkjøp av gamle hus og inventar nærmet man seg sterkt en kapital på kroner, i tillegg til et kommunalt grunnfond på kroner. Det er ett av mange eksempler på at byens liv gikk videre, i håp om at krigen ikke skulle vare så lenge. Realiseringen av planene for det praktfulle bymuseet måtte dog vente en del år, som kjent. Konserter og radio Tradisjonen med mange kirkekonserter både før jul og i romjulen ble holdt vedlike selv i mørketiden. Den store tilstrømningen bidrog utvilsomt til å markere samholdet som fellesskapet ga. Den mest omtalte kirkekonserten var den som «Harmonien» ga i Korskirken med flere kjente solister i anledning Heggens Damekors 15-årsjubileum. 2. juledag var tenoren Erling Krogh i ilden under en «Julehøitidsstund» i Misjonshuset. Av andre tilbud kan nevnes at Arnardo innbød til «stor seanse» med to forestillinger i Turnhallen om kvelden 2. juledag, etter 37 utsolgte hus i Oslo. De som hadde radio og ville lytte på den julaften, måtte registrere at det daværende riksprogrammet var under tysk og norsk nazikontroll, selv om også gode nordmenn slapp til. Programmet startet kl med «Julehilsener til og fra alle fronter» på tysk fra Berlin. En time senere var det barnetime på norsk, så fulgte «Juletoner» ved sangerinnen Gjertrud Sand og Walter Schuberts ensemble. Etter dagsnytt og tidssignal fulgte en «juletale» fra Berlin ved Reichsminister Rudolf Hess (som ennå ikke hadde flyktet til England). Kl var det julekonsert ved Radioorkesteret ledet av Odd Grüner-Hegge. Til slutt fulgte «et program for nordmenn i utlandet», og vi kan vel tenke oss at det inneholdt mange gode ord om hvor godt vi hadde det under tyskernes beskyttelse. En fredelig jul Politiet kunne melde om en stille og fredelig julehelg i Bergen og omegn. Men det var glatt føre, og en del ben- og armbrudd ble behandlet på «Nødhjelpstasjonen». Det var stor tilstrømming til gudstjenestene julaften, og i Domkirken kom det inn henimot 600 kroner til skotøy til trengende barn. I BT-spaltene kunne man finne tanker som åpenbart tok sikte på å holde motet oppe hos alle som gjennomskuet nazistenes propaganda. Daværende sokneprest Karl Marthinussen skrev en rekke år i BT en julebetraktning som ble plassert i første spalte øverst på side 1. Denne gangen innledet han med spørsmålet: «Kan vi holde jul i år?» Han mente avgjort ja, men «En hver form for juleromantikk og julesentimentalitet i vanlig form kan ikke holdes oppe. Så ikke for dem som lever våkent og under ansvar». Han slo ellers fast at julens sanne budskap hadde en forvandlende makt i menneskers liv: «der opplever en freden som et urfaktum, om all verden stod i luer.» I en spalte med tittelen «Et ord i dag» ble det like før jul skrevet om ordet forventning. Følgende betraktning ble muligens oversett av sensorene: «Dersom vi venter oss av fremtiden noget som helst i retning av et jordisk paradis, da er vår forventning falsk Men i samme grad som vi går inn under ansvaret for det som er kommet over oss, har vi også rett til å vente at vi gjennom lidelsen skal lutres, prøves og seire.» Det var vel også det som faktisk skjedde.

12 Fiin gammel :37 Side fiin gammel Krohnengen skole 125 år Stor stas da ordfører Herman Friele besøkte Krohnengen skole for å avduke et klasserom fra Det var starten på en lang jubileumsuke som varte fra 26. oktober til skolens fødselsdag 5. november. Hele skolen var møtt frem da ordføreren kom til Krohnengen denne våte høstdagen. Tekst og foto: Rune Jenssen Så gikk det slag i slag, mandag, 31. oktober, var det historisk kirkesang i Mariakirken og Sandvikskirken trinn var i Sandvikskirken, mens 5.-7.trinn var i Mariakirken hvor elevene fremførte historiske salmer og sanger Stor feiring tre dager til ende Onsdag 2. november var det stor forestilling i Korskirken som arena for hele skolen og foreldre. En spennende forestilling i ord og toner. Krohnengen skoles Musikkorps spilte. Fredag 4. november var det offisiell feiring med inviterte gjester. Det startet opp i gymnastikksalen med elevinnslag, ny og gammel skolesang og utstillingen før og nå. Skolens nye skolesang er skrevet av Ove Thue som selv har barn på Krohnengen skole. Selve fødselsdagen lørdag 5. november var det stor feiring med elever, foreldre og lærere. Det var kafé i gymnastikksalen med utstillinger og kunstneriske innslag fra scenen. Krohnengen skoles musikkorps spilte. Det var anledning til å besøke skolens klasserom fra 1900 og det var rollespill: En skoletime før. Det var også tilbud som klatring, ansiktsmaling, ballongkunst, musikkverksted, triksing med hjelp av Brann-spiller,film m.m. Det var lagt ned et stort arbeid i forbindelse med markeringen av jubiléet. Jenteklassen på Krohnengen anno 1905 tok godt imot ordføreren av anno Jubileumsboken er kommet I forbindelse med 125-års jubiléet har Krohnengen laget en jubileumsbok som viser skolens historie fra 1880 og frem til Tekst og foto: Rune Jenssen Krohnengen var den første av de store, nye bergensskolene som ble bygget med utgangspunkt i den nye Folkeskoleloven av De private skolene, stort sett knyttet til kirken, hadde levd et langt liv før dette, men den offentlige/kommunale innsatsen på skolefronten starter på 1880 tallet, skriver Eva Grimstad, rektor og redaktør for boken Krohnengen skole 125 år. Det er derfor en viktig del av byens skolehistorie som presenteres i boken. Boken henter sitt historiske stoff fra skrifter som har vært utgitt tidligere, heftet til Faksimile av forsiden på jubileumsboken. skolens 75 års jubileum i 1955, og et hefte utgitt til skolens 100 års jubileum i Boken vier naturligvis de siste 25 år mye oppmerksomhet, men det er også funnet plass til Torstein Slettens bok om Stølen skole, for å få frem spiren til det som senere ble den store skolesatsingen i Bergen på slutten av tallet og langt ut på tallet. Samfunnsbyggeren Ole Irgens I en bok om Krohnengen skole er det naturlig å vie stor oppmerksomhet til skolens grunnlegger, skoleinspektør Ole Irgens. Han var en særdeles viktig samfunns- og skolebygger på denne tiden, og har satt sterke spor etter seg i alt han foretok seg. Anbefalingen går derfor til tidligere og nåværende elever med tilknytning til Krohnengen skole men også andre som er interesserte i skolehistorie. Boken har noe viktig å formidle.

13 Fiin gammel :38 Side 13 fiin gammel - 13 Av Rune Jenssen Kåre og resten av familien bodde i Boligen, rett nedenfor skolen, 2 minutters gange fra skolen. Herfra løp de, Per, Mette Helene, Else, Ingrid, Kåre og Berit. Bjørn kom til senere. Det ble en spesiell skoletid for Kåre og klassekameratene hans, Norge var i krig og det ble så som så med undervisning i krigsårene. Gutteklasser og jenteklasser Klassen vår var en ren gutteklasse, som det var på den tiden, forteller Kåre Einarsen. - Vår første lærer var Frøken Martens. Klasseforstander ble O.A. Holen som vi hadde det meste av tiden, vi fikk aldri greie på hva forbokstavene O.A. sto for. På slutten av skoletiden hadde vi lærerne Slinde, Skram, frk Lie og Sletten. Laura Hordvik som ble overlærer fra 1946 hadde oss i engelsk. Jenteplassen var forbudt område Skoleplassene, den lille mellom skolen og vaktmesterboligen, jenteplassen, og den nederste og største, gutteplassen, var strengt skilt fra hverandre. Fangeleir i skolebygget - De fleste guttene i klassen bodde i skolens nærhet. På grunn av krigsårene ble undervisningen avbrutt i lengre perioder. I lange perioder gikk vi nesten ikke på skolen. Da deler av Krohnengen ble rekvirert til fangeleir i februar 1943, ble en del elever flyttet over til Sandviken for resten av skoleåret. Under deler av krigen ble russiske og franske fanger internert på Krohnengen, barn og voksne kastet mat til fangene, tilbake kom små gaver som krigsfangene hadde laget. Mang en familie i området hadde etter krigen små tobakksesker i aluminium og med fin sisselering og påfugler som de russiske fangene hadde laget, minnes Kåre B. Einarsen. Mye elendighet Krigsårene førte med seg mye elendighet for mange i nabolaget. Noen familier hadde fedre i utenriksfart som ikke kunne komme hjem på grunn av krigen. Stor matmangel førte til at barn ble sendt til totalt fremmede rundt om på Vestlandet. Store barnefamilier og knapphet på mat var konstant disse årene, minnes Kåre Einarsen. Kåre B. Einarsen husker skoletiden med glede, trass i mye elendighet. 3 klasse, Krohnengen skole 1943:. Første rekker fra venstre: Kjell Totland, Ulf Steen Pedersen, Leif J. Isaksen, Bjørn Gullachsen, Kåre B. Einarsen, Eivind Danbolt og Willy H. Gustafson. I andre rekke: Magne Bysheim, Jan Fr. Sunde, John Olsen, Finn Manum, Egil Sunde, Terje Olsen, Rasmus Mariussen og Per Fenstad. I tredje rekke: Alf Jørgensen, Karl Martin Olsen, Olaf Frotjold, Kjell Iversen, Viktor Baldersheim, Roald Holgersen og Per Amundsen. Øverst: Finn Sørensen, Sigmund Kleiven, Egil Torbjørnsen, Jan Blindheim, Henrik Stensaker, Arne Lund, Orvald Feste, Svein Seland og klasseforstander O.A. Holen. Agnar Skulstad, Torolf Agasøster, Harald Johnsen og Svein Svendsen er ikke med på bildet. På skolen under krigen Som nummer fem i en søskenflokk på syv, begynte Kåre Broholm Einarsen på Krohnengen skole i Overbelastede skoler, lite skolegang Vi hadde flere opphold på Sandviken og Christi Krybbe skoler. Undervisning ble også gitt i private hjem i Skanselien og hjemme hos lærer Holen. I tillegg hadde vi oppgaver som ble besvart og postlagt for retting. Høsten 1943 kom vi tilbake til Krohnengen, men måtte også da dele skolen med elever fra Christi Krybbe. Etter bombingen av Holen skole 4 oktober 1944, hvor ialt 74 barn, 45 kvinner og 75 menn omkom, ble undervisningen redusert til 1 time hver dag for alle klasser. så kom elevene fra Rothaugen og Sandviken skoler til Krohnengen som lå lenger fra havneområdet. Det var nå samlet så mange barn på skolen at 1-4 klassene fikk helt fri, de øvrige klassene skulle lese 4 timer annen hver dag. Disiplin og samhold Under lærerstreiken i 1942 ble vår klasseforstander O.A. Holen arrestert, men på grunn av svak helse ble han sluppet fri før transporten til Kirkenes. Dagens ungdom ville nok aldri godtatt skolens disiplin. Det vanket både ørefiker og annet, sier Kåre B Einarsen, som likevel ser tilbake på skoletiden og samholdet på Krohnengen med glede. Han og klassekameratene sluttet på Krohnengen i På grunn av krigstiden regner Kåre med at normal undervisning ble det bare i 4-5 av de 7 årene. Bergen Pensjonist Bowlere: Vil du bli medlem De treffes mandager, onsdager og fredager i Sandsli bowlinghall, Sandslihaugen 10. I fjor hadde de 25årsjubileum. Klubben har ca. 75 medlemmer. - Vi vil gjerne ha nye seniorer både kvinner og menn med oss, forteller Ansgar Helgesen til fiin gammel. - Bowling er både samvær med konkurranser, turer i inn- og utland, fester og sammenkomster som for eksempel det årlige julebordet, forteller han. Nye medlemmer vil få gratis instruksjon og opplæring av dyktige instruktører og spilletiden er valgfritt innenfor kl og Parkeringsplass m/fri parkering like ved er der også. Spillere må gjerne ha med følge. Nye seniorer er hjertelig velkommen, og vil du vite mer, kan du kontakte Ansgar Helgesen på telefon eller Grete Færøvik telefon Hjertestarter til DNS Bergen Teaterforening, stiftet 1872, er en uavhengig forening som har til hovedformål å styrke og ivareta medlemmenes teaterinteresser. Styret i Bergen Teaterforening har som formål å styrke foreningens engasjement til beste for teatrene/scenene i Bergen. De vil også gjerne gi noe tilbake til både medlemmene og publikum for øvrig. I november overrakte de en ny hjertestarter til Den Nationale Scene. De ser det som viktig å kunne være en bidragsyter til å øke sikkerheten for både teaterpublikummet og ansatte/skuespillere ved teateret. Eldretreff i Arna Ytre Arna Sanitetsforening har eldre treff i Kulturhuset Sentrum Ytre Arna tre tirsdager i måneden kl For nærmere informasjon: Ring leder Ragnhild Nattland

14 Fiin gammel :38 Side fiin gammel Vondt i leddene? Selolje er godt for: Hjerte og kretsløp Ledd, muskler og sener Huden Immunforsvaret Universitetet i Bergen forsker på seloljens spesielle positive effekt på ledd/muskulatur og mage/tarm. Tilbudene får du hos: Arken Laksevåg Gullgruven Vestkanten Sartor Nesttun Bergen Storsenter Xhibition Oasen Kleppestø Torgallmenningen Knarvik Senter Trygghetsalarm når du trenger det! Mange har behov for trygghetsalarm, og får en slik av kommunen, ofte betjent av oss. Men trenger du kanskje bare denne tryggheten i kortere perioder, har Hjelp24 nå et tilbud også til deg og dine. Med trygghetsalarm fra Hjelp24 kan du føle deg trygg. Vi har allerede ansvaret for flere enn slike. Og tryggheten gir du videre til dine nærmeste - enten de bare er borte noen uker på ferie eller på hytta, eller de bor langt unna. Med trygghetsalarmen kan du kontakte vårt døgnbemannede alarmmottak. Det er alltid offentlig godkjent sykepleier på vakt. Vårt helsepersonell er trenet til å takle spennvidden i de forskjellige alarmene som kommer inn og ta raske og riktige beslutninger. De er trenet i å kartlegge og vurdere en nødsituasjon, men har også tid til å "bare snakke" hvis det er det du har behov for. Hjelp24 Trygghetsalarm AS er eiet av Falck og Gjensidige NOR Forsikring. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for bestilling eller mer informasjon. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for bestilling eller mer informasjon.

15 Fiin gammel :38 Side 15 Barnebrev til Santa Claus fiin gammel - 15 AV ROLF TOFTE «Av barn og fulle folk skal en høre sannheten», sier et gammelt ordtak. Det foreligger i flere versjoner, som i Ivar Aasens «Norske Ordsprog»: «Småe born og galne folk segja sanning». For min del foretrekker jeg i hvert fall heller utsagn fra barnemunn enn fra fulle folk. Jeg kom i tanker om dette da jeg nylig fant fram igjen en sjarmerende liten bok med tittelen «Children s Letters to Santa Claus» (Collins, London 1969) altså barns brev til det vi kaller julenissen. Det dreier seg om et utvalg blant tusener av slike førjulshenvendelser fra barn i Storbritannia. Mange barn er av den oppfatning at det blir ingen skikkelig jul uten Santa Claus. Og mye av det de skrev for drøye 35 år siden mener de kanskje fremdeles. Det er åpenbart de unge brevskriverne har omsorg for denne rødkledde karen som dukker opp i ukene før jul. Som det heter i brevet fra Marlene: «Jeg har vært i mange butikker og sett mange julenisser. Jeg tror det er mange som aper etter deg og bruker navnet ditt.» Det var utvilsomt en riktig observasjon. Lille Marscha er også omtenksom: «Kjære Santa Claus! Jeg skal sette fram et glass melk og litt mat til deg. Jeg kan ikke sette fram noe til reinsdyrene, for jeg vet ikke hva reinsdyr spiser.» Jersy kommer med denne advarselen: «Når du kommer der jeg bor, stopp ikke rett foran huset vårt. Du får bøter for dobbeltparkering her.» Selvsagt vil barna gjerne stå på god fot med Santa Claus, og det forekommer litt lengre utredninger: «Kjære Santa Claus! Det var en gang en liten jente. Hun var syv år og veldig snill. Den lille jenten hjalp alltid sin mor med oppvasken, og hver kveld etter middagen tømte hun restene. Den lille jenten pusset tennene hver dag og vasket ansiktet før hun gikk til sengs, og hver kveld ba hun aftenbønnen. Hun var den beste lille jenten du kan tenke deg. Jeg håper Santa Claus tar vare på den lille jenten. Kjærlig hilsen Luzy. PS: Gjett hvem den lille jenten er!» Mange har nokså konkrete og detaljerte ønsker når det gjelder det de håper å få av gaver til jul. Andre prøver å fremstille seg selv så godt de kan for å gjøre seg fortjent til å komme i betraktning, i likhet med Lucy. Bruce skriver: «Kjære Santa! Jeg er sikker på at det er mange uskikkelige unger som skriver til deg. Jeg er ikke en uskikkelig unge. Jeg er Bruce.» Og Horace: «Jeg skulle gjerne se at jeg kom på snillguttlisten din. Jeg har allerede vært på slemguttlisten. Din venn Horace.» Eller Max: «Jeg trenger leker i år, neste år og året deretter. Jeg kan ikke skrive hvert eneste år. Kjærlig hilsen» De skrivende barnas julegaveønsker er mangfoldige. Det samme er fantasien. Litt problematisk er kanskje denne ønskelisten: «Kjære Santa Claus! Mitt navn er Robert. Jeg er seks år gammel. Jeg ønsker meg en rifle, en pistol, et maskingevær, kuler og en håndgranat, dynamitt og tåregass. Jeg planlegger en overraskelse for min storebror» Like mangfoldig er Ben, som ønsker seg «en båt, et gevær, et fly, en hanske, en cowboydrakt, et togsett, en fotball, rulleskøyter, en sykkel, en romhjelm, boksehansker, en pennekniv, et tryllesett. Det er alt jeg kommer på. Jeg skriver til deg i morgen» Noen av brevskriverne er åpenbart svært dyrevennlige. Som her: «Kjære Santa! Til jul ønsker jeg meg en hund, en katt, en kanin, en ape og en løveunge. Min mor vet ikke at jeg har skrevet dette brevet. Kameraten din Eugene.» Albert håper å få en venstrehånds vannpistol ettersom han er keivhendt, mens Andy gjerne så at han fikk en cowboydrakt med følgende omtenksomme tillegg: «Min babybror vil også ha en har du cowboydrakter med bleier?» Det hender også at enkelte har gode ønsker for Santa Claus selv: «Kjære Santa! Jeg synes det er ille at du bare arbeider ved juletider. Jeg håper du snart får en helårsjobb, i likhet med andre mennesker. Hilsen Bobby.» Andre gir nokså klar beskjed: «Hei Santa! I fjor fikk jeg ikke noe særlig fint av deg. I forfjor fikk jeg heller ikke noe særlig fint av deg. I år har du din siste sjanse! Din venn Alfred.» Og så er det Gertrude, som forteller om bestemoren som sier at den beste julepresangen er god helse: «Men jeg har god helse fra før, så jeg ønsker meg heller en dukke» Ikke alle brevskrivere i den lille boken tenker bare på seg selv: «Kjære herr Santa Claus! Jeg heter Perry. Jeg tror det er best du gir USAs president to aspirin. Han har mye hodepine.» Det er vel et juleønske som er like aktuelt i dag? Smitty har dette ønsket: «Vær så snill å gi læreren min et glad ansikt til jul!» Og i pakt med grunntanken bak våre julegaver i det hele tatt tar vi til slutt med dette ønsket fra lille Jordan: «Kjære Santa Claus! Jeg synes du skulle gi en stor presang til min bestemor. Hun kjente deg da du var liten.» Ja, hvem gjorde ikke det? Kulturminne og friluftsliv Av Ellen Økland Er du historisk interessert og planlegger tur til Kvarven, anbefaler vi Friluftsrådets nye brosjyre Kvarven friluftsområde. Spør etter den på informasjonssenteret i Rådhuset, eller se internett Du kan også kontakte Bergen og omland friluftsområde på telefon tlf /52. Veien opp til festningsområdet på Kvarven er bratt, men asfaltert. Det er reservert parkeringsplass for handicappede ved bommen og oppi området. (innkjøring må avtales). Friluftsområdet har toalett tilpasset rullestolsbrukere.ved nederste kanonstilling er det laget en rampe med sikringsgjerde. Naturlos Dag Bjørnar Lunde i utlånt 1905-uniform var turleder i høst i forbindelse med 100 årsjubileet for unionsoppløsningen. Bergen befestninger ble bygget på slutten av 1800-tallet og som del av Kystartilleriet, spilte festningsverkene en viktig rolle under unionsforhandlingene med Sverige i Foto: Frithjof Fosse. BOF

16 Fiin gammel :38 Side fiin gammel PRIVATE OMSORGSTJENESTER TILPASSET DITT BEHOV Ønsker du din egen faste hjemmehjelp? - som hjelper deg med det du har behov for - som kommer etter avtale med deg Ønsker du fysioterapi i hjemmet? HJELP I HJEMMET AS Omsorgstjeneste Hjemmesykepleie Åpningstid hverdager Tlf Birkeveien 2, 5093 Bergen PRIVAT HJEMMEHJELP OG OMSORGSFIRMA. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende en enklere hverdag og tilbyr deg fleksible hjelpetjenester både hjemme og i kontakt med det offentlige.. Sykepleie Omsorg og pleie Hjemmehjelp inklusiv matlaging Følge til offentlige kontorer etc. Kontor, konsulenttjenester Hage og utearbeid. Diverse vaktmestertjenester/med maling Ta kontakt med oss for mer informasjon. Tlf eller Mobil Fritt brukervalg: Vil du ha ny hjemmehjelp? Stabile og koselige hjemmehjelpere Fast husvask Små og store engangsoppdrag Gavekort - en flott julegave Ta kontakt på tlf eller få tilbud på Bedrer eldres relasjoner Muliggjør aktivitet BERGEN KOMMUNE BERGEN HJEMMETJENESTER KF Vi kan tilby: Hjemmehjelp, matlaging og vinduspussing Frisør og sykepleie Følge til tannlege, lege og offentlige kontorer Avlastning for pårørende/sykehjemsbesøk Aktiviteter i/utenfor hjemmet - høytlesning/konserter/kino/ rusleturer/utstillinger etc. Kontakt oss: Berit og Marilyn Mobil Kurs for seniorer Kurs for seniorer Pensjonistkurs data nybegynner, starter 27/2 kl Pensjonistkurs data viderekomne, starter 3/3 kl Bruk av mobiltelefonen, starter 23/2 kl Be om brosjyre over våre språkkurs i engelsk og Spansk. Kursene går på dagtid. For mer informasjon eller påmelding, kontakt AOF på telefon eller besøk våre hjemmesider: - fordi mennesket lærer Tlf E-post: Webadr.: hordaland.aof.no Julehilsen fra hjemmehjelpen! Den 1. oktober åpnet bystyret for at 5000 hjelpetrengende bergensere kunne velge mellom ni private og en kommunal leverandør. Så langt har 99 prosent valgt oss, kommunens egne hjemmehjelpere i Bergen hjemmetjenester. Vi takker for tilliten, for alle rosende ord og for all velvilje og forståelse som vi er møtt med i dette omskiftelige året. Vi ønsker våre brukere en riktig god jul og et godt nytt år! Vennlig hilsen Bergen kommunes egne hjemmehjelpere. Kontakt oss på tlf.:

17 Fiin gammel :38 Side 17 fiin gammel - 17 Monets Normandie til Bergen I januar åpner Bergen Kunstmuseum en utstilling vi tror vil ha stor appell til våre lesere. Maleri fra Normandie vil vise verk av store franske malere som Claude Monet og Gustave Courbet, og av andre, mindre kjente kunstnere som var inspirert av det karakteristiske nordfranske kystlandskapet. Fremdeles inspirerer Normandies kyststripe og landskapets møte med havet kunstnere fra mange nasjoner. Denne utstillingen kan betraktes som en invitasjon til ny Claude Monet: Etretat (ca. 1864) kunstnerisk innsikt og et møte med et landskap og en region som har sterke forbindelseslinjer til våre egne kyster. Utstillingen, som vises i Stenersensamlingen, er åpen fra 10. januar til 30. april Vitalitetsenteret på Møhlenpris: Juleball for de over 70 Den 17. desember inviteres hundre pensjonister til Vitalitetsenteret på Møhlenpris. Det er Frivillighetssentralen som arrangerer gratis juleball for første gang for pensjonister i sentrum. 20 frivillige besøksvenner er spent på om de klarer å få til et festlig og fargerikt juleball med julebordservering, levende musikk, underholdning og god stemning. Det er leder for Frivillighetssentralen og besøksvenn André Nerheim som er initiativtakere til juleballet. Juleballet kan bli en fin Møhlenpris-tradisjon. Mer fra ballet på nyåret. For informasjon, kontakt Frivillighetssentralen, Vitalitetssenteret tlf /65. Stemningsbilder från Stockholm i 1905 Av Astrid og Olai Børslid Hele året 1905, fra februar til av november måtte være med for å lage et fullstendig bilde, mente han. Christian Laine pekte på broderfolkenes ulike syn på unionen: På svensk hold ønsket man full sammensmeltning, dvs. at de to statene med tiden skulle bli ett rike. I Norge var innstillingen at vi først skulle oppnå full likestilling, og deretter skulle vi frigjøre oss. Krisen i februar En ikke uventet krise vokste ut av slike forskjellige synspunkter. Norge ville først og fremst ha eget konsulat. Krisen tilspisset seg 7. februar da forhandlingene om konsulatsaken brøt sammen. Betydningsfulle regjeringsskifter I løpet av de neste to månedene fikk vi regjeringsskifte i begge land, noe som fikk stor betydning: Den nye svenske regjeringen var mer vennlig innstilt overfor Norge enn den som gikk av. Her i landet var den nye regjeringen mer pågangsorientert når det gjalt å kreve egne konsuler, og dette kravet ble det store stridsmålet de to landene imellom. 18. mai vedtok Stortinget lov om eget konsulatvesen, men Bildet er hentet fra forsiden av boka «Norsk-svenske relasjoner i 200 år» utgitt på Aschehoug forlag i Øystein Sørensen og Torbjørn Nilsson (red.) kongen nektet sanksjon den 27. mai, og den norske regjeringen gikk av. Den 7. juni fastslo Stortinget at kong Oscar II ikke lenger fungerte som konge, siden han ikke var i stand til å skaffe Norge en ny regjering. Store politiske forskjeller innad i Sverige Stemningen i Stockholm etter dette, dokumenterte Laine ved å vise fram bilder som stort sett var hentet fra svenske vittighetsblader. Innleggene i svensk presse varierte sterkt alt etter avisenes politiske farge. Det gjaldt både leserinnlegg og redaksjonelle kommentarer. Konservative aviser var ganske harde i sine uttalelser om Stortingets og den norske regjerings Senioruniversitetet i Åsane var ikke tilfreds med kunnskapsformidlingen omkring Unionsoppløsningen vi nordmenn hadde i juni. De ville også sjekke hvordan svenskene tok situasjonen og inviterte den svenske kulturhistorikeren Christian Laine. Han kom og holdt forelesningen Unionen i uppløsning stemningsbilder från Stockholm sommaren holdninger og vedtak. De liberale uttrykte større forståelse for det norske synet, og sosialdemokratene ga åpent uttrykk for sympati med 7. juni-vedtaket. Imidlertid ga et allment svensk syn uttrykk for at Norge ikke ensidig og alene kunne oppheve unionen. Selv den sosialdemokratiske lederen, Hjalmar Branting, slo fast at selv om unionen var død, så måtte begravelsen og bo-oppgjøret bli gjenstand for forhandlinger. Resultat fra Karlstad var begge nasjonene fornøyde med, viste det seg senere. Forhandlingene i Karlstad er da også blitt betraktet som en seier for begge parter, fordi resultatet ble en varig fred bygget på at begge parter var rimelige og slo av på sine krav. Konservativ sabelrasling I en del høykonservative kretser forekom nok en del sabelrasling. Det ble forlangt mobilisering, uten at den slags tanker vant gjenklang i folket. Representanter for arbeiderbevegelsen svarte med å si at om de skulle vende våpnene mot noen, skulle det i alle fall ikke bli mot Norge! Populær kong Oscar II var fornærmet, men nektet krig Selv kongen, som nok så på vedtaket i Stortinget 7. juni som en fornærmelse og et personlig nederlag, avviste bestemt alle tanker om å vinne Norge tilbake gjennom en krig. Han understreket at en krig mot Norge kun ville komme i gang på èn betingelse: At Norge skulle angripe Sverige. Et slikt syn var nok også nokså vanlig i Sverige, selv om enkelte der nok kritiserte kongen for hans store eftergivelse.. Det svenske folket viste stor sympati med sin gamle konge i tiden etter 7. juni. Det ble arrangert demonstrasjoner der det kunne være med mellom og deltakere som uttrykte sterk sympati med kongen og hans familie. Vittig-pressen drev gjøn med nordmennene I vittighetsbladene ble det gjort en del forsøk på å latterliggjøre Norge og nordmennene. Ett eksempel som ble vist, var et bilde av en revidert Karl Johanstatue utenfor slottet i Oslo. Der var Karl Johan fjernet og triumviratet Christian Michelsen, Jørgen Løvland og Sophus Arctander plassert på hesteryggen. 26. oktober frasa kong Oscar 2. seg den norske tronen. Foreleseren høstet stor applaus for en lærerik og humørfylt forelesning.

18 Fiin gammel :38 Side fiin gammel Velkommen til god, gamaldags vinter med fine skiturar, god mat, peiskos og mykje flott snø å boltra seg i! VINTER- OG PÅSKEFERIE: Ta med barn og barnebarn til ei naturoppleving i vinterland. Gode tilbod til skuleklassar og barnehagar! Sjå våre tilbod for familie og grupper på: MJØLFJELL UNGDOMSHERBERGE Tlf: Vi hjelper deg med årets Juleantrekk. Velkommen innom! Strandkaien 18 - Tlf (tidligere Garncentralen) En del varer 50% PEN MØRK DRESS i ull og terylene kr ,- Godt utvalg i YTTERJAKKER fra kr. 595,- Vi har og godt utvalg i STRETCH CORD kr. 599,- OG TERYLENEBUKSER kr. 499,- De fleste av våre kunder er «Fiin Gammel» Noen julegavetips! MYE PENT I GENSERE - STRIKKEJAKKER OG VESTER FRA ELKJÆR. GODT UTVALG I PYJAMASER, FLANELL, POPLIN OG JERSEY! KALDERE DAGER KREVER VARMERE KLÆR Vi fører norsk vinterundertøy makko og ull i beste kvalitet til gode priser. HUSK VI HAR BYENS STØRSTE UTVALG I LUER! VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG JULEHANDEL! A/S A.PRÆSTTUN Strandkaien Bergen

19 Fiin gammel :38 Side 19 fiin gammel - 19 Aktivt seniorsenter Vil du vite hvor du finner Søreide seniorsenter? Ta av fra rundkjøringen på Søreide, kjør inn Steinsvikveien og ta deretter første vei til høyre. I en liten og hendig folder presenterer de sine mange tilbud og aktiviteter. Senteret er åpent mandag fredag kl med middagservering kl Middagen kan spises i kafeteriaen eller tas med hjem. De har fotterapeut og frisør, men der må en bestille time på telefon Senteret har bibliotek med utlån av bøker og lydbøker, aviser, tidskrifter og informasjonsmateriell. Kopimaskin er også tilgjengelig. De har eget datarom som er tilkoblet internett. Andre tilbud er treskjæringskurs, datakurs, seniordans og diverse håndarbeidskurs. Trimopplegg hører med. Det lages eget halvårsprogram for kulturelle innslag som konserter, sangkor, dans (hver siste fredag i måneden kl.19.00) og gjestebesøk. Senteret vil gjerne være et møtested for alle. Gjennom Forvaltningstjenesten i Ytrebygda kan en søke plass på dagsenteret som også er tilknyttet seniorsenteret. Transport besørges etter behov. Det serveres frokost, middag og kaffe. Ellers deltar en på de forskjellige aktivitetene på seniorsenteret. Pensjonistenes Velforening på senteret har møter hver torsdag kl Alle er velkommen Det er også mulig å leie lokaler til private arrangementer. Er det noe du lurer på, ring telefon Spør etter den nye brosjyren på Søreide seniorsenter, på biblioteket eller i informasjonssenteret i første etasje på Rådhuset. Perling er in. Vakre smykker til eget bruk eller gaver blir til i hobbyrommene på Søreide seniorsenter. Foto. Ragnhild Brekke Brev frå Ytrebygda Ungdomshuset på Liland i Ytrebygda, tidleg kveld i sommarhalvåret. Mange menneske finn seg plass rundt småbord i salen, og snart går praten for fullt. På borda er stelt i stand med dukar og blomar, asjettar og kaffikoppar. På kvar plass ligg eit songhefte. Somme av dei er eldre ungdomar på 60+ år, andre er godt vaksne ungdomar på 80+. Ytrebygda Eldrelag har rundt 70 medlemmer og ungdomshuset er ein stad der dei kjenner seg heime. Dei fleste var i si tid medlemmer i Liland Ungdomslag, som eig og driv huset. Det er godt samarbeid mellom Undomslaget og Eldrelaget. Eit møte i Eldrelaget er svært likt eit møte i Ungdomslaget før i tida, men med den skilnaden at i gamle dagar i Ungdomslaget såg ein seg ikkje råd til å ha noko slags matstell på vanlege møte. Det høyrde til på festane. Det same galdt utlodningar. Basar eller marknad var tilstellingar for seg sjøl. Kulturelt program Ein av medlemmene les alltid Ord for dagen, eit dikt eller lite prosastykke. Vi har ein god pianist og kordirigent, og songen har stor plass. Det er og alltid plass til eit kåseri eller ei opplesing. Kanskje eit songkor, ei musikkgruppe eller ein visesonger er innbeden. Når sjela har fått sitt, er det kroppen sin tur. No kjem store fat med smørbrød, tebrød og kanner med kaffi eller te inn på borda. Praten går livleg rundt borda. Kanskje ein eller annan er framme til mikrofonen for å fortelja ei soge eller ein vits. Men om ein stund kjem alvoret fram. I staden for å koma med meir kaffi, kjem serveringspersonalet med nokre små korgar. Kaffipengane. Basar Så kan Friskluftklubben ta seg ein tur ut på tunet og få seg ein røyk og prata vidare, medan andre hjelper til med å rydda av borda. Framme på scenekanten ligg ei lang rekkje med vinstar, m.a. alle potteplantene som sto på borda i salen. Og så kjem seljarane. Her er det ekte, handlaga årer av tre, med 10 nummer på kvar. Tilsaman 400 årer vinnarsjanser. Kvifor somme bord får 5-6 vinstar og andre ingen, under trekkinga, er framleis eit uløyst spørsmål. Inntektene går til å betale husleige til Ungdomslaget, og det meste av overskotet vert brukt til fordel for medlemmene. Laget skal ikkje spara saman penger, men ein reserve er likevel god å ha i bakhand. Karane ryddar bort borda og stolane. Somme av dei eldste ungdommane tek no på heimveg medan musikken spelar opp til marsj og eller polonese, som det heiter andre stader. Så skifter det med dans og folkeviseleik utover til kl Då er det broder-ring. Alle er med og syng Å leva, det er å elska og seier eit høgt og takkfast Takk for i dag. Julemøtet, som er eit festmøte med middagservering, og utan loddsal, vert halde på eit av hotella i Ytrebygda. Turar Laget har også ein leikarring. Dei møtes på Kulturhuset på Sandsli. Leikarringen har eige styre, eigen økonomi og eigne møte, men er ein del av Eldrelaget. Kvar sommar skipar laget til ein busstur på 3-4 dagar for medlemene. Eit hotell som ligg høveleg til, vert base, og så tek ein dagsturar med bussen eller turar i fjellet. Det kjem nett an på korleis basen ligg til, og kva tankar turnemnda har hatt då turen vart planlagd. Desse turane vert subsidierte av lagkassen, alt etter kor mykje pengar ein har å rutta med. Fleire av medlemene er med i ei turgruppe som tek turar til fots rundt i utmarkene i Ytrebygda. Her er mange fine stader å velja mellom, og mangt å sjå mellom Storrinden og Vågsbøpollen, Klaslona og Lønningshamn. For Ytrebygda eldrelag Dag Bakka Innlegget er noko forkorta. Skriv til oss Bli med M/S GANN til Nordkapp sommeren 2006 TUR 1: 16/6-27/6 (kun få plasser) TUR 2: 28/6-9/7 (kun få plasser) TUR 3: 10/7-21/7 TUR 4: 22/7-2/8 For mer informasjon, besøk våre hjemmesider: Ta kontakt for å få tilsendt brosjyren. Gannturene, Tømmerodden, 4085 Hundvåg, tlf: faks: , e-post:

20 Fiin gammel :38 Side fiin gammel Møt våren i Europa Bli med til våre favorittsteder! Sevilla Appelsintrærne blomstrer og vi nyter Europas deiligste by! Berlin er byen vi alle bør kjenne. Foredrag, vandringer og kneiperunder. Roma Nye kunstvandringer. Vi bor hos Birgittasøstrene på Piazza Farnese OBS! Fortsatt noen få ledige plasser på våre populære juleturer: Røros Bergen-Kirkenes-Bergen MS Polarlys E-post: Tlf / Det er lettere å se pen ut med en parykk enn du tror! Tops Apollo Senter as er et senter som arbeider med å hjelpe mennesker som har uønsket hårtap av ulike årsaker. Vi er stolte av å kunne si at vi har mer enn 30 års erfaring og at vi har den største kompetanse. Ta kontakt og la oss få presentere den nye Personallity serien som leveres både i ekte og synetisk hår. La oss bli med til å gi mennesker en bedre hverdag. Tops Apollo Senter as Christiesgt Bergen tlf Spør gjerne etter Rigmor er Vi ønsker nye medlemmer velkommen til å prøve et av våre medlemsmøter: Vi tilbyr: * Et medlemsmøte pr.mnd. * Weekend-turer/dagsturer * Høsttur * Julefestmøte * Nyttårsfeiring * Medlemskap kr. 200,- pr. år HJERTELIG VELKOMMEN! NB! Hos oss finner du mange gode venner, i et trygt fellesskap!.. Tlf TRYGGHET Sykepleie - lege TRIVSEL Aktiviteter - utflukter Bli med til Spania under trygge forhold! GOD SERVICE Voksne reiseledere - bagasjehjelp Vi har nå egne fly fra Flesland. VÅRE AVGANGSTIDER 2006 ER KLARE! Internett: seniorsolturer.no Telefon:

Farvel Fyllingsdalen sykehjem. Modne musikere. Forvalter velferden. Spillegale seniorer. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Farvel Fyllingsdalen sykehjem. Modne musikere. Forvalter velferden. Spillegale seniorer. Kommunal informasjon for seniorbergensere 16. årgang nr. 4/06 Kommunal informasjon for seniorbergensere Farvel Fyllingsdalen sykehjem Side 12 Modne musikere Side 2 Forvalter velferden Forvaltningsenheten er inngangsporten til de kommunale tjenestene.

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 3.2005 21.09.05 11:13 Side 1 Nr. 3-2005 Rådgivning for hørselshemmede Side 2 Godt å bli gammel på Strimmelen Side 7 Vår mann i Vietnam Side 12-13 Mobilkurs for eldre Side 17 Carl Larsson i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 1-2005 30 år for de eldre Side 3 En halv million for ett år Side 4-5 90 år og på cruise til Egypt Side 7 Bergens store billedhugger Side 14-15 Slik forebygger de sykdom Side 21 Kunsten å eldes Side

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 2.2004 15.06.04 14:24 Side 1 Nr. 2-2004 Modig dame med rødvin Side 6-7 Ludvig Holberg fra en annen synsvinkel Side 9 Barnas egne stemmer Side 12 Eldrebølgen på bergensk Side 17 Historiens sus

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER B-BLAD NR. 4-2002 Tøff oppvekst gjorde sterk Side 3 Filmstjerne ledig for oppdrag Side 5 Rift om bergenske spaniaplasser Side 8 og 9 Det geniale minibordet Side 12 og 13 Er du svært utsatt for brann? Side

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 2-2006 Hertervigs papirarbeider Side 2 Barnehage + sykehjem er sant Side 7 125 år med bergensk renovasjon Side 8-9 Det er godt å være i Bergen Side 12-13 Ibsen i Bergen Side 16-17 Blenda vant husmødrenes

Detaljer

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere 18. årgang nr. 3/07 Kommunal informasjon for seniorbergensere Dagnys nye liv side 3 AktiViteteR FOR SeniOReR HøSten 2007 En æra er forbi Satser på seniorene Bergen kommune vil beholde flere seniorer i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 4-2003 Raspeballer er topp for de fleste Side 5 Skriver seg inn i minnet Side 8 Lille Svend og Store Lungegårdsvann Side 12 og 13 Demente skal få bedre hjelp Side 15 Helse i hvert øre Side 24 Foto:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR. 3-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Tanker om lykke Side 4. Leken var annerledes Side 5. Slanketips for regninger Side 8.

NR. 3-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Tanker om lykke Side 4. Leken var annerledes Side 5. Slanketips for regninger Side 8. B-BLAD NR. 3-2002 Tanker om lykke Side 4 Leken var annerledes Side 5 Slanketips for regninger Side 8 Barndomsminner fra Isdalen Side 18 God attest til «fiin gammel» Side 24 Foto: Tora Synøve Raundalen

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 1.2004 23.03.04 10:40 Side 1 Nr. 1-2004 Hva er egentlig god mat? Side 3 Tinnitus hva er det? Side 9 Synger nykomponert Grieg Side 15 Pensjonistene imponerer igjen Side 17 Den farlige jøden

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

NR. 2-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Fangeleir på Storetveit Side 2-3. Mina og Regina lærer språk og fag Side 8. Byen brenner Side 12-13

NR. 2-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Fangeleir på Storetveit Side 2-3. Mina og Regina lærer språk og fag Side 8. Byen brenner Side 12-13 B-BLAD NR. 2-2002 Fangeleir på Storetveit Side 2-3 Mina og Regina lærer språk og fag Side 8 Byen brenner Side 12-13 Ellevilt bergensk Side 15 Kunst-utflukt med Arna eldresenter Side 24 Foto: Tora Synøve

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet

Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet 21. årgang nr. 3/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Hageglede på byens sykehjem MIDTSIDER Djupdykk i arkivet side 3 Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? SIDE 15 Hjelp til

Detaljer

Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier.

Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier. 2 Bergenseren INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE DESEMBER 2003 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier. Barnevernet skal bli flinkere til å hjelpe barnet i dets

Detaljer

Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen.

Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen. 21. årgang nr. 2/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Bli med på vandring historiske bygg Side 3 Skattejakt på havbunnen MIDTSIDENE Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart

Detaljer

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2007 Mortepumpen 30 år å! 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité:

Detaljer

Nr 2 Oktober 2004 Årgang 14. Høststemning fra koia til Høybråten Jeger og Fiskeforening ved Skålsjøen i Losbymarka.(se side 11 om HJFF)

Nr 2 Oktober 2004 Årgang 14. Høststemning fra koia til Høybråten Jeger og Fiskeforening ved Skålsjøen i Losbymarka.(se side 11 om HJFF) Nr 2 Oktober 2004 Årgang 14 Høststemning fra koia til Høybråten Jeger og Fiskeforening ved Skålsjøen i Losbymarka.(se side 11 om HJFF) Parkkveld med noe for store og små Så var det duket for årets sommerbegivenhet

Detaljer

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen 20. årgang nr. 3/09 Kommunal informasjon for seniorbergensere Eit aktivt liv Side 3 Jakten på postvegen midtsidene Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i

Detaljer

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet Nr 2/2008 Kr 35,- Bildet over disse linjer er fra Herrejordet, eller parti fra "Herre skole" som er tekst på kortet. Kortet er sendt under krigen fra Herre til en person som lå på "katolske sykehuset"

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92)

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92) Forsiden: 8 av de 10 elevene som bruker Signo CSS sitt botilbud for elever ved Nydalen videregående skole i Oslo. Elevene mener både skolen og botilbudet er det beste i Norge og redaktøren er hel enig.

Detaljer