Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag

2

3 Helse- og sosialfag 2014 Cappelen Damm Akademisk

4 CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: istockphoto Sats: Paul Heisholt Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.

5 Kjære leser Velkommen til 2014-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du informasjon om nye titler og utgaver, i tillegg til oversikt over andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærerbøker, læringsressurser og fagbøker for studenter, akademia og profesjonsutøvere. Vi lever i et digitalisert samfunn hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noen sinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, som er tilpasset behovene ved norske universiteter og høgskoler. I år er vi spesielt stolte av å presentere våre nye digitale læringsressurser for sykepleiestudenter. Her finner studentene praksisnære case og eksamensrelevante oppgaver som supplerer lærebøkene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om noen av bøkene, eller hvis lærestedet har behov for et frieksemplar for pensumsvurdering. Du kan også melde deg på nyhetsbrev og få løpende informasjon om nye utgivelser på ditt fagområde. Vi har også egne kataloger for følgende fagområder: Barnehagelærerutdanningen Humanistiske fag Juridiske fag Lærerutdanningene Samfunnsvitenskaplige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

6 Hilde Lærum redaksjonssjef helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Oskar Andersson markedsansvarlig - helse- og sosialfag og PPS cappelendamm.no dir.: mobil: Even Emaus redaktør helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Anne Marie Gjeldnes redaktør helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Irene Lona redaktør digitale produkter helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

7 Innholdsfortegnelse Nyheter 12 Fag og profesjon 25 Digital læringsressurs i sykepleie 26 Medisinske og naturvitenskapelige fag 41 FRISK og SYK 42 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 49 PPS 50 Videreutdanning og master 61 Forskningsteori og metode 75 Medisin 81 Helsefagskolen 89 Helse- og sosialfag 99 Cappelens upopulære skrifter 127 5

8 Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.

9 Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program.

10 Omfattende nettsted friskogsyk.no Øv til eksamen! Mer enn 2500 oppgaver vegard bruun wyller friskogsyk.no Øv til eksamen! Mer enn 2500 oppgaver Læringstrekanten Sykepleiefag Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki (red.) 4. utgave Henvisninger til aktuelt fagstoff Henvisninger til aktuelt fagstoff Læringstrekanten Henvisninger til aktuelt fagstoff Omfattende nettsted vegard bruun wyller Cellebiologi, anatomi, fysiologi Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin Naturvitenskapelige og medisinske fag Kunnskapsbaserte prosedyrer Vi synes det er viktig å utvikle læremidler som utfyller, men ikke overlapper hverandre. De ulike læremidlene i Læringstrekanten er nøye tilpasset hverandre og gir en god tilnærming til fagstoffet med rike illustrasjoner og mange henvisninger. For å tydeliggjøre sammenhengene mellom de medisinske basefagene, sykdomslære og sykepleie, er det i starten av hvert kapittel av Sykepleieboken 1, 2 og 3 innarbeidet henvisninger til PPS og til aktuelle kapitler i FRISK og SYK.

11 Frisk og Syk friskogsyk.no Digitale ressurser som gjør læringstrekanten komplett Det er utarbeidet nettressurser til FRISK og SYK. Oppgavene vil være en ressurs for både studenter og lærer og består av interaktive kunnskapstester og drøftingsoppgaver. Les mer på side og Øvelser i klinisk sykepleie sykepleiecase.cappelendamm.no Vår nye digitale læringsressurs Øvelser i klinisk sykepleie knytter fagene ytterligere sammen med lenker til både oppgaver fra FRISK og SYK og til prosedyrene i PPS. Les mer på side PPS - Kunnskapsbaserte prosedyrer pps.no og integrert løsning PPS er et beslutningsstøtteverktøy med 10 års bruk og utvikling: over 300 kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsoppsummeringer, temastoff og tester. Les mer på på side

12

13 Nyheter

14 Nyheter Vegard Bruun Wyller FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelige læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. 3. utgave FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi. friskogsyk.no nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk. 12

15 Nyheter Vegard Bruun Wyller SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom. 3. utgave Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. friskogsyk.no nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk. 13

16 Nyheter Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov Komorbiditet i somatikk og psykiatri Forstålse, betdyning og konsekvenser Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplikasjoner. Behandlingsopplegg må justeres, og prognosen for enkeltsykdommene forverres ofte. Komorbiditet øker ofte mortaliteten og funksjonssvikten og kan føre til at pasientene får et mangfold av legemidler. Utbredelsen av komorbiditet, og særlig komorbiditet mellom kroniske lidelser, øker i takt med økt levealder og høyere forekomst av kroniske livsstilssykdommer. Fenomenet representerer dermed en stadig større utfordring for helsevesenet og betyr at alle helsearbeidere, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, må være kjent med begrepet og konsekvensene. Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet ved noen vanlige og sentrale somatiske sykdommer og psykiske lidelser: komorbiditet mellom somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser, og ikke minst mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Boka henvender seg til medisinstudenter og til masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten som savner en samlet fremstilling av alle vesentlige sider ved komorbiditet. Ellen Karine Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun har vært postdoktorstipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og er fra 2010 professor i sykepleievitenskap. Grov leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke artikler og bokkapitler. 14 Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er utdannet lege og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo

17 Nyheter Alv A. Dahl, Jon Håvard Loge og Trond F. Aarre Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis. Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten. Boka består av fire deler: Modeller og utredning Psykiske lidelser og symptombilder Behandlingsformer Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommer Redaktørene har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt: Trond F. Aarre Haakon Aars Erik Bautz-Holter Antonie Giæver Beiske Torkil Berge Arnold Berstad Petter Borchgrevink Jørgen Bramness Alv A. Dahl Florence Dalgaard Trond F. Diseth Øivind Ekeberg Arnstein Finset Elin Fjerstad Stein Frostad Ellen Karine Grov Sævar Berg Gudbergsson Amund Gulsvik Ole Rikard Haavet Odd Havik Arvid Heiberg Ingrid Hyldmo Anette Ranhoff Hylen Nina Lang Birgit Lie Lars Lien Jon Håvard Loge Egil W. Martinsen Torill Moe Karl Otto Nakken Tine Nordgreen Valbona Preljevic Ole Rysstad Cecilie Røe Vegard Skogen Thomas Small Tore Sørlie Suraj Thapa Heidi A. Trydal Jørgen Valeur Heidi A. Zangi Inger Øverlie

18 Nyheter Terje Mesel Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det? I denne boken retter forfatteren lyskasterne mot helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert i at noe går galt. Forfatterens hensikt er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende. Boken bygger på intervjuer med leger, psykologer og sykepleiere. Begreper som skyld, skam og ansvar står sentralt i deres fortellinger om hendelser som har gått galt. Boken er rettet mot studenter i profesjonsutdanningene innen helsefag og helseledelse og mot helsepersonell og deres ledere. Den er interessant også for alle som jobber med pasientklager og pasientskade. Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP. 16

19 Nyheter Bjørgulf Claussen Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Forfatteren drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører. Noen sentrale spørsmål i boka: Hvem er fattige? Hvordan kan vi definere og måle fattigdom? Hvilke ulike uttrykk har fattigdom? Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom? Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet. Bjørgulf Claussen, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt. 17

20 Nyheter Kjersti Narud (red.) Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder. Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere: Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF. 18

21 Nyheter Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp Dette er ei bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også ei bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert s Kr 399,- Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold. Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. 19

22 Nyheter T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent Vurdering av nyfødte barns adferd Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) Vurdering av nyfødte barns atferd beskriver en metode for å forstå atferden til nyfødte barn. NBAS-metoden handler om å se individuelle forskjeller hos nyfødte barn: s Kr 389,- Hvilke faktorer påvirker atferd og utvikling hos nyfødte? Hvordan forstå den nyfødtes egenart, kroppsspråk og atferd? Hvordan hjelpe foreldre med å forstå barnets kroppsspråk? NBAS er den mest utbredte vurderingsmetoden av nyfødte barns atferd og har vært brukt i mer enn 35 år over hele verden. Deler av vurderingsskalaen inngår i barnelegeundersøkelsen av alle nyfødte barn i Norge. Vurdering av nyfødte barns atferd er en innføringsbok for alle som arbeider med nyfødte barn og deres familier. Boka er spesielt skrevet for jordmødre, helsesøstre, sykepleiere på avdelinger for syke nyfødte og premature barn, barnefysioterapeuter, barneleger og barnepsykologer. T. Berry Brazelton er professor emeritus og en av verdens mest fremstående barneleger. Han forsker og underviser ved Harvard Medical School og arbeider med videreutvikling av NBAS ved Brazelton Institute i Boston, USA. J. Kevin Nugent er professor ved University of Massachusettes at Amherst og underviser ved Harvard Medical School. Han forsker på nyfødte barn og relasjonen mellom foreldre og nyfødte. 20

23 Nyheter Lars André Olsen Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen s Kr 339,- Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen Helsefagskolen Etikk og kommunikasjon 2. utg. Helsefagskolen Etikk og kommunikasjon gir oss viktig kunnskap til bedre å forstå hvem vi er, hvordan vi er, og hvordan vi tenker og begrunner handlingene våre. Forfatterne viser hvordan vi gjennom kommunikasjon synliggjør vårt menneskesyn og våre holdninger, fordommer og verdier, og hvordan etikk og kommunikasjon henger tett sammen Geir Lorem Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill. 2. utg. Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger, og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker forståelsen av pasienten. Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode allianser kan etableres

24 Nyheter Grete Vabo Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Ingeborg Støren Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. 2. utg. Bare søk! er en praktisk veiledning i hvordan man gjennomfører en litteraturstudie. Trinn for trinn leder forfatteren deg gjennom søk etter vitenskapelige artikler, systematisering av litteraturen og å finne hovedtendensene i forskningen. Veiledningen er beriket med praktiske råd og enkle eksempler s Kr 199,- 22

25 Nyheter Knut Halvorsen Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor lite interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»? Anniken Hagelund Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det er kritisk stigend, mens andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? Anders Barstad Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolkningens velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd?

26

27 Fag og profesjon

28 Fag og profesjon Digital læringsressurs i sykepleie med case fra praksis Øvelser i klinisk sykepleie gir studenten mulighet til å øve på å arbeide systematisk i sykepleien til pasienten. Læringsressursen er basert på kapittel 11 «Sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess» i Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Her tas det utgangspunkt i sykepleieprosessen og VIPS-modellen for å vise studenten hvordan man systematisk kan samle og bruke pasientinformasjon for å gi pasienten tilfredsstillende behandling. Både prosedyrer og kunnskapsstoff fra PPS er integrert i læringsressursen. Læringsressursen inneholder også lenker til oppgaver i medisinske fag fra FRISK og SYK. Øvelser i klinisk sykepleie Skal lære studenten en metodisk tilnærming til utførelsen av sykepleie Forbereder studenten på praksis Tar utgangspunkt i sykepleieprosessen (VIPS) Direkte knyttet til PPS og nettressursen til FRISK og SYK Gir studenten øvelse i dokumentasjon

29 Unni Knutstad (red.) Utøvelse av klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Fag og profesjon I denne boka er det lagt vekt på å beskrive klinisk sykepleie i samhandling med pasienten gjennom hele pasientforløpet fra innleggelse til planlagt utskriving og rehabilitering. Temaene er organisert etter organsystemene. Pasienthistorier levendegjør stoffet og illustrerer hvilke sammensatte kunnskaper sykepleiere må ha s Kr 1449,- Unni Knutstad (red.) Sentrale begreper i klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Boka bygger på det fremste innen forskning og erfaringsbasert kunnskap og dekker sentrale emner og fenomener i rammeplanen for bachelorutdanningen i sykepleie. Innholdet i boka kan anvendes i alle tre årene i utdanningen s Kr 859,- Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Boka presenterer kunnskap som er grunnleggende for all sykepleie uavhengig av pasientens sykdom eller lidelse. Boka beskriver grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie og setter søkelys på det å være pasient og pårørende s Kr 1199,- 27

30 Fag og profesjon utgave 72 s Kr 199,- Ingeborg Støren Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier Denne andre utgaven av Bare søk! er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og helsefagene. Forfatteren gir en praktisk veiledning i hvordan studentene, trinn for trinn, kan gjennomføre en litteraturstudie: søke opp vitenskapelige artikler, systematisere funnene og finne hovedtendensene i forskningen. Forfatteren viser også hvordan studentene kan skrive en litteraturstudie. Boka er beriket med praktiske råd og talende eksempler. Sentrale spørsmål som framheves i Bare søk! er: Hvordan gjennomføre søk i databasen CINAHL? Hvordan systematisere funnene av litteratursøk? Hva kjennetegner en vitenskapelig artikkel? Hva består elementene i IMRaD-strukturen av? Hvordan skrive en litteraturstudie? Viktige forbedringer i den nye utgaven: Eksemplene er forenklet og tilpasset bachelorutdanningen. Boka viser til CINAHL som database for søkene. Strukturen i boka bygger på IMRaD-modellen. Denne andre utgaven av Bare søk! er et nyttig supplement til bøkene Bare skriv! (2010) og Bare fortell! (2013). Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Ingeborg Støren Bare fortell! 2013 Kr 199,- Jørn Stordalen og Ingeborg Støren Bare skriv! 2. utgave 2010 Kr 279,- 28

31 Grete Vabo Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Fag og profesjon Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Bjørn Wormnes Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning Psykologisk kunnskap og relasjonens kvalitet er avgjørende for god og effektiv behandling. Boka gjennomgår evidensbaserte metoder, holdninger og teorier som styrker alliansen og samarbeidet i god behandling. Respekt for pasientens subjektive opplevelse vektlegges. Betydningen av å ha et høyt bevissthetsnivå på denne helheten diskuteres og eksemplifiseres s Kr 339,- 29

32 Fag og profesjon Astrid-Mette Husøy (red.) Blodprøvetaking i praksis 2. utg. Endringene i helsetjenesten og behovet for raske analysesvar har medført at en rekke analyser desentraliseres og utføres nær pasienten. Dette har ført til at flere helsepersonellgrupper deltar i prøvetaking og analysearbeid. Boka gir en innføring i alle sider ved blod- og urinprøvetaking og dekker pensum ved bioingeniørutdanningen s Kr 349,- Hanne Tuntland Grunnbok i ADL for sykepleiere ADL (Activities of Daily Living) er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige, praktiske aktiviteter. Mange eldre med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse aktivitetene. Boka gir sykepleiere kompetanse i ADL gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer eldres mulighet til å klare seg selv i dagliglivet s Kr 229,- Stian Biong og Siri Ytrehus (red.) Helsehjelp til personer med rusproblemer Boka presenterer teoretiske og praktiske perspektiver på helsehjelp til personer med rusproblemer. Den gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres, og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp s Kr 420,- 30

33 Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim Fag og profesjon Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Med denne arbeidsboka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Oppgavene i boka er bygd opp rundt praktiske problemstillinger i helsetjenesten s Kr 349,- Audhild Hjalmarsen Lungerehabilitering Kols og andre lungesykdommer Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols, samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig kols og lungesvikt s Kr 368,- Christina Lindholm Sår 3. utg. Dette er tredje utgave av boka, med delvis helt nytt bilde- og tekstmateriale. Biofilm, sår i forbindelse med tortur, vold og misbruk og sår ved katastrofer er noen av de nye områdene som belyses. Boka er utstyrt med en rekke vedlegg som kan være til hjelp b i det praktiske arbeidet med sårpasienter s Kr 628,- 31

34 Fag og profesjon Anne Kalvig Åndeleg helse Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i samfunns-, kultur- og helsefag s Kr 379,- Hanne Tuntland En innføring i ADL Teori og intervensjon Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige innen dette feltet s Kr 509,- Eivind Berthelsen Far vel Å pleie døende og stelle døde Denne boka har som mål å løfte fram og gi fortolkninger av de erfaringene pleiepersonell har fra å pleie døende og stelle døde. Pleierne har mye kunnskap om hvordan døden håndteres, men denne kunnskapen er ofte underkommunisert og «taus». Boka løfter fram slik underkommunisert erfaring og setter ord på den tause kunnskapen s Kr 269,- 32

35 Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard Folkehelsearbeid Fag og profesjon Denne boka presenterer kunnskap om folkehelsefaget og skisserer utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boka er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene? Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner? Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt s Kr 459,- Jeanne Boge Kroppsvask i sjukepleie Eit politisk og historisk perspektiv Forfatteren argumenterer for at sjukepleiefaget har blitt, og blir, forma av politiske føringar som er legitimerte ved hjelp av vitskap. Boka opner for nytenking og for fleksibilitet i møte med pasientar som treng hjelp til kroppspleie og kan lesast som eit innspel i debatten om kunnskapsbasert praksis s Kr 209,- Leif A. Helgesen Menneskets dimensjoner Lærebok i psykologi Boka gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament. Boka har fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Den er tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter s Kr 599,- 33

36 Fag og profesjon Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Ragnar Hanås Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne Bli ekspert på din egen diabetes Boka setter ny kunnskap om type 1-diabetes inn i en praktisk sammenheng. Det hjelper den som har fått diagnosen diabetes til å få bedre kontroll over sin egen sykdom. Forfatteren arbeider klinisk og som forsker og har i en årrekke undervist leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Boka er mye brukt som kurslitteratur s Kr 479,- Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.) Intensivsykepleie 2. utg. Boka skal styrke intensivsykepleierens kompetanse og funksjons- og ansvarsområder, formidle nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og bidra til faglig forsvarlighet. Boka setter søkelyset på grunnleggende behov hos den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk s Kr 1099,- 34

37 Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.) Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling. 3. utg. Fag og profesjon Boka beskriver ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende. Det gis også en innføring i generell onkologi og spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser s Kr 939,- Jannike Engelstad Snoek Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere, beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten s Kr 319,- Herdis Alvsvåg På sporet av et dannet helsevesen Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet Dannelse som fenomen og dannelse i helsevesenet utfordrer utdanningsinstitusjonene: Hvordan danne og utdanne helsepersonell? Hvordan kan det legges til rette for at dannelse kan komme til uttrykk i helsevesenet? Hvordan kan ansatte i helsevesenet opptre dannet i møte med pasienter og pårørende? s Kr 259,- 35

38 Fag og profesjon Anne-Mette Graubæk (red.) Å være pasient En innføring i pasientologi Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person s Kr 419,- Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.) Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming s Kr 509,- Adelheid Hillestad og Anne Lene Sørensen Bare reis! Håndbok for helsefagstudenter i internasjonal praksis Forfatterne viser hvilke utfordringer du møter når du har praksis i utlandet. De gir deg nødvendig kunnskap om kommunikasjon og kultur og viser hvilke praktiske forberedelser som må til for å få et velykket opphold s Kr 279,- 36

39 Arild Aambø (red.) Smerter Smerteopplevelse og atferd Fag og profesjon Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-, helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er hovedsaken s Kr 369,- Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.) Å leve med kronisk sykdom En varig kursendring 2. utg. Denne innføringsboka for sykepleie- og helsefagstudenter handler om hvordan livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom. Boka er basert på ny forskning om det å være kronisk syk og erfaringer og opplevelser knyttet til kronisk sykdom s Kr 569,- Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide Mentale knagger En innføring i psykisk helsearbeid Boka gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om og tar for seg de vanligste psykiske lidelsene. Både pasientens/brukerens og pårørendes perspektiv er inkludert. I tillegg beskrives lovgrunnlaget, kommunikasjon og organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser s Kr 469,- 37

40 Fag og profesjon Peer H. Staff og Hans M. Nordahl Når plager blir sykdom 2. utgave 2012 Kr 289,- Anne M. Wolland og Mona Skard Heier Eldre og søvn 2011 Kr 269,- Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer Fysisk aktivitet og trening for eldre 2011 Kr 269,- Mona Skard Heier og Anne M. Wolland Søvn og døgnrytme 2011 Kr 269,- Kitt Austgard Omsorgsfilosofi i praksis 2. utgave 2010 Kr 329,- Mona Skard Heier og Anne M. Wolland Barn og søvn 2009 Kr 269,- Synnøve Caspari Estetikk og helse 2009 Kr 279,- Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.) Engasjement og læring 2007 Kr 479,- 38

41 Fag og profesjon Kai I. Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre Godt, rett, rettferdig 2007 Kr 449,- John Gunnar Mæland Helhetlig hjerterehabilitering 2. utgave 2006 Kr 379,- Kjell Kristoffersen Helsens sammenhenger 2006 Kr 279,- Unni Knutstad (red.) Smitte 2006 Kr 279,- Anne Marie Flovik Munnstell 2005 Kr 279,- Kari Martinsen Samtalen, skjønnet og evidensen 2005 Kr 389,- Lars André Olsen og Lisbeth Rygg Praktisk legemiddelhåndtering 2004 Kr 399,- Lisbeth Irene Buberg og Elisabeth Hessevaagbakke Røde tråder i praktiske studier 2004 Kr 359,- 39

42

43 Medisinske og naturvitenskapelige fag

44 Medisinske og naturvitenskapelige fag Cellebiologi, anatomi, fysiologi Vegard Bruun Wyller 3. utg FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelig læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie. 42

45 Medisinske og naturvitenskapelige fag Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. 43

46 Medisinske og naturvitenskapelige fag Vegard Bruun Wyller FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi. FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi Vegard Bruun Wyller SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom. Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin Øystein Ringstad Arbeidsbok til Det syke mennesket Dette er en arbeidsbok i sykdomslære som skal få studenten til å tenke igjennom og finne svar på en rekke spørsmål som reises i forbindelse med et utvalg sykehistorier. Boka er egnet for sykepleiestudenter i bachelorutdanning. Den kan også brukes av lærere som trenger ideer og eksempler til undervisning s Kr 249,- 44

47 Ragna Aarli DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet Medisinske og naturvitenskapelige fag DNA-beviset og de nye DNA-registrene er viktige verktøy i moderne kriminalitets bekjempelse. For den uskyldig tiltalte er det vanskelig å forsvare seg mot et biologisk spor med en DNA-profil som matcher tiltaltes profil. Boken drøfter hvordan man kan unngå feilkilder i produk sjonen og anvendelsen av DNA-bevis i retten. Ragna Aarli er medieviter og har en ph.d. i rettsvitenskap. Hun er professor og visedekan for forskning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen s Kr 329,- Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.) Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker Når domstolene trekker slutninger ut fra en bevismessig «helhetsvurdering», uten å stille metodiske krav til sammenhengene, fører det noen ganger til justismord. Budskapet her er at det trengs en helt ny tenkemåte når det gjelder bevisvurderingen i straffesaker. Ståle Eskeland (f. 1943) er ansatt ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dr. juris 1988, professor i rettsvitenskap Han underviser og forsker innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien. Per Brandtzæg er professor i patologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Inntil juli 2006 var han leder for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet s Kr 309,- 45

48 Medisinske og naturvitenskapelige fag Lars André Olsen Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen s Kr 339,- Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.) Mat og medisin Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Boka gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse og en forståelse for at maten har en viktig plass i moderne medisin. Den er skrevet for studenter og praktikere innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idret. Boka er aktuell også for andre som er interessert i temaet s Kr 669,- Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal Psykiatri Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Boka er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet - fra barn og ungdom til voksne og eldre i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander s Kr 499,- 46

49 lover, forskrifter og samleutgaver Medisinske og naturvitenskapelige fag Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: 47

50

51 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

52 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Kunnskapsbaserte prosedyrer gir økt pasientsikkerhet PPS er en elektronisk database med over 300 prosedyrer i sykepleie. Prosedyrene er basert på et omfattende kunnskapsstoff og inneholder mer enn 1000 illustrasjoner. PPS er utviklet i samarbeid med fagspesialister og er kvalitetssikret av konsulenter med sykepleiefaglig og medisinsk bakgrunn. PPS oppdateres årlig og er utviklet i Norge. PPS for alle PPS brukes aktivt i de fleste kommuner, i spesialisthelsetjenesten og ved alle høgskoler og universiteter som utdanner sykepleiere i Norge. Nyansatte sykepleiere og annet helsefaglig personell blir raskere funksjonsdyktige med bruk av PPS. Integrasjon med andre elektroniske verktøy PPS er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ). PPS kan integreres med ulike kvalitetssystemer Oppdatering og utvikling PPS videreutvikles fortløpende, både faglig og redaksjonelt. Kontinuerlig fokus på bedret funksjonalitet og teknologisk videreutvikling. Hvert år lanseres en ny versjon som samsvarer med den nyeste kunnskapen innen fagområdene. facebook.com/sykepleieprosedyrer 50

53 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Illustrasjoner PPS inneholder over 1000 illustrasjoner i form av tegninger, foto, animasjoner og videoer. Det er lagt stor vekt på at illustrasjonene skal understøtte læring og forståelse. Illustrasjoner vises som minibilder i løpende tekst og som bildeserier i prosedyrene. Illustrasjoner kan skjules ved behov. Det er også mulig å skrive ut hver enkelt illustrasjon eller bilde. Søkefunksjon PPS har en avansert søkefunksjon. I tillegg til globale søk er det mulighet for spesifikke søk i prosedyrer, kunnskapsstoff og litteraturreferanser. Praktisk utførelse av prosedyrene Prosedyrene presenteres under tre ulike faner som gjenspeiler sykepleieres arbeidsprosess; Forarbeid, Utførelse og Etterarbeid. Dette gir mulighet for å gå direkte inn i den delen som er aktuell for situasjonen brukeren er i. PPS til din mobil og nettbrett Gjennom mobilversjonen av PPS får du tilgang til alle prosedyrer og alt kunnskapsstoff. PPS er tilgjengelig for alle nettbrett og smarttelefoner som for eksempel iphone og Android-enheter. Les mer på Ta gjerne kontakt for mer informasjon Elsebe Hille Salgssjef/produktspesialist Emma Barlindhaug Salgskonsulent

54 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Praktisk Medikamentregning og app-en MedRegning App-en MedRegning bygger på Lars André Olsens bok Praktisk medikamentregning. Dette er en innføringsbok i medikamentregning for sykepleie-, vernepleie- og radiografstudenter. Boka og appen er sammen et nødvendig treningsverktøy for alle som skal opp til eksamen i medikamentregning, og et nyttig redskap for oppslag, repetisjon og egenkontroll for alle som utfører medikamentregning i praksis. MedRegning gir deg: - Øvelse i utregning av doser, styrker og mender. - Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper. - Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten. - Historikk som viser hvilke områder du mester og de du må øve mer på. - Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker. - Oversikt over alle formlene i medikamentregning. MedRegning har blitt lastet ned over 2500 ganger siden lanseringen i 2012 og er tilgjengelig i Appstore og Google Play 52

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag 2015 HELSE- OG SOSIALFAG Cappelen Damm Akademisk 2015 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du en oversikt over nye titler

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag Juridiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mai 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Katalog. Medisinsk faglitteratur

Katalog. Medisinsk faglitteratur Katalog Medisinsk faglitteratur Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 2 Aktuelle fagbøker innen medisin Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for juridiskefag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR 3. ÅRS STUDENTER MED OPPSTART HØST 2012 1 www.haraldsplass.no epost; hdh@haraldsplass.no 2 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE... 1 Formål og mål med bachelor utdanning

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mars 2013 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer