Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag

2

3 Helse- og sosialfag 2014 Cappelen Damm Akademisk

4 CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: istockphoto Sats: Paul Heisholt Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.

5 Kjære leser Velkommen til 2014-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du informasjon om nye titler og utgaver, i tillegg til oversikt over andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærerbøker, læringsressurser og fagbøker for studenter, akademia og profesjonsutøvere. Vi lever i et digitalisert samfunn hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noen sinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, som er tilpasset behovene ved norske universiteter og høgskoler. I år er vi spesielt stolte av å presentere våre nye digitale læringsressurser for sykepleiestudenter. Her finner studentene praksisnære case og eksamensrelevante oppgaver som supplerer lærebøkene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om noen av bøkene, eller hvis lærestedet har behov for et frieksemplar for pensumsvurdering. Du kan også melde deg på nyhetsbrev og få løpende informasjon om nye utgivelser på ditt fagområde. Vi har også egne kataloger for følgende fagområder: Barnehagelærerutdanningen Humanistiske fag Juridiske fag Lærerutdanningene Samfunnsvitenskaplige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

6 Hilde Lærum redaksjonssjef helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Oskar Andersson markedsansvarlig - helse- og sosialfag og PPS cappelendamm.no dir.: mobil: Even Emaus redaktør helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Anne Marie Gjeldnes redaktør helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Irene Lona redaktør digitale produkter helse- og sosialfag cappelendamm.no dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

7 Innholdsfortegnelse Nyheter 12 Fag og profesjon 25 Digital læringsressurs i sykepleie 26 Medisinske og naturvitenskapelige fag 41 FRISK og SYK 42 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 49 PPS 50 Videreutdanning og master 61 Forskningsteori og metode 75 Medisin 81 Helsefagskolen 89 Helse- og sosialfag 99 Cappelens upopulære skrifter 127 5

8 Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.

9 Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program.

10 Omfattende nettsted friskogsyk.no Øv til eksamen! Mer enn 2500 oppgaver vegard bruun wyller friskogsyk.no Øv til eksamen! Mer enn 2500 oppgaver Læringstrekanten Sykepleiefag Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki (red.) 4. utgave Henvisninger til aktuelt fagstoff Henvisninger til aktuelt fagstoff Læringstrekanten Henvisninger til aktuelt fagstoff Omfattende nettsted vegard bruun wyller Cellebiologi, anatomi, fysiologi Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin Naturvitenskapelige og medisinske fag Kunnskapsbaserte prosedyrer Vi synes det er viktig å utvikle læremidler som utfyller, men ikke overlapper hverandre. De ulike læremidlene i Læringstrekanten er nøye tilpasset hverandre og gir en god tilnærming til fagstoffet med rike illustrasjoner og mange henvisninger. For å tydeliggjøre sammenhengene mellom de medisinske basefagene, sykdomslære og sykepleie, er det i starten av hvert kapittel av Sykepleieboken 1, 2 og 3 innarbeidet henvisninger til PPS og til aktuelle kapitler i FRISK og SYK.

11 Frisk og Syk friskogsyk.no Digitale ressurser som gjør læringstrekanten komplett Det er utarbeidet nettressurser til FRISK og SYK. Oppgavene vil være en ressurs for både studenter og lærer og består av interaktive kunnskapstester og drøftingsoppgaver. Les mer på side og Øvelser i klinisk sykepleie sykepleiecase.cappelendamm.no Vår nye digitale læringsressurs Øvelser i klinisk sykepleie knytter fagene ytterligere sammen med lenker til både oppgaver fra FRISK og SYK og til prosedyrene i PPS. Les mer på side PPS - Kunnskapsbaserte prosedyrer pps.no og integrert løsning PPS er et beslutningsstøtteverktøy med 10 års bruk og utvikling: over 300 kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsoppsummeringer, temastoff og tester. Les mer på på side

12

13 Nyheter

14 Nyheter Vegard Bruun Wyller FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelige læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. 3. utgave FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi. friskogsyk.no nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk. 12

15 Nyheter Vegard Bruun Wyller SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom. 3. utgave Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. friskogsyk.no nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen! Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barneog ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk. 13

16 Nyheter Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov Komorbiditet i somatikk og psykiatri Forstålse, betdyning og konsekvenser Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplikasjoner. Behandlingsopplegg må justeres, og prognosen for enkeltsykdommene forverres ofte. Komorbiditet øker ofte mortaliteten og funksjonssvikten og kan føre til at pasientene får et mangfold av legemidler. Utbredelsen av komorbiditet, og særlig komorbiditet mellom kroniske lidelser, øker i takt med økt levealder og høyere forekomst av kroniske livsstilssykdommer. Fenomenet representerer dermed en stadig større utfordring for helsevesenet og betyr at alle helsearbeidere, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, må være kjent med begrepet og konsekvensene. Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet ved noen vanlige og sentrale somatiske sykdommer og psykiske lidelser: komorbiditet mellom somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser, og ikke minst mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Boka henvender seg til medisinstudenter og til masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten som savner en samlet fremstilling av alle vesentlige sider ved komorbiditet. Ellen Karine Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun har vært postdoktorstipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og er fra 2010 professor i sykepleievitenskap. Grov leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke artikler og bokkapitler. 14 Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er utdannet lege og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo

17 Nyheter Alv A. Dahl, Jon Håvard Loge og Trond F. Aarre Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis. Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten. Boka består av fire deler: Modeller og utredning Psykiske lidelser og symptombilder Behandlingsformer Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommer Redaktørene har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt: Trond F. Aarre Haakon Aars Erik Bautz-Holter Antonie Giæver Beiske Torkil Berge Arnold Berstad Petter Borchgrevink Jørgen Bramness Alv A. Dahl Florence Dalgaard Trond F. Diseth Øivind Ekeberg Arnstein Finset Elin Fjerstad Stein Frostad Ellen Karine Grov Sævar Berg Gudbergsson Amund Gulsvik Ole Rikard Haavet Odd Havik Arvid Heiberg Ingrid Hyldmo Anette Ranhoff Hylen Nina Lang Birgit Lie Lars Lien Jon Håvard Loge Egil W. Martinsen Torill Moe Karl Otto Nakken Tine Nordgreen Valbona Preljevic Ole Rysstad Cecilie Røe Vegard Skogen Thomas Small Tore Sørlie Suraj Thapa Heidi A. Trydal Jørgen Valeur Heidi A. Zangi Inger Øverlie

18 Nyheter Terje Mesel Når noe går galt Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det? I denne boken retter forfatteren lyskasterne mot helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert i at noe går galt. Forfatterens hensikt er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende. Boken bygger på intervjuer med leger, psykologer og sykepleiere. Begreper som skyld, skam og ansvar står sentralt i deres fortellinger om hendelser som har gått galt. Boken er rettet mot studenter i profesjonsutdanningene innen helsefag og helseledelse og mot helsepersonell og deres ledere. Den er interessant også for alle som jobber med pasientklager og pasientskade. Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP. 16

19 Nyheter Bjørgulf Claussen Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Forfatteren drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører. Noen sentrale spørsmål i boka: Hvem er fattige? Hvordan kan vi definere og måle fattigdom? Hvilke ulike uttrykk har fattigdom? Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom? Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet. Bjørgulf Claussen, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt. 17

20 Nyheter Kjersti Narud (red.) Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder. Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere: Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF. 18

21 Nyheter Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp Dette er ei bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også ei bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert s Kr 399,- Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold. Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. 19

22 Nyheter T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent Vurdering av nyfødte barns adferd Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) Vurdering av nyfødte barns atferd beskriver en metode for å forstå atferden til nyfødte barn. NBAS-metoden handler om å se individuelle forskjeller hos nyfødte barn: s Kr 389,- Hvilke faktorer påvirker atferd og utvikling hos nyfødte? Hvordan forstå den nyfødtes egenart, kroppsspråk og atferd? Hvordan hjelpe foreldre med å forstå barnets kroppsspråk? NBAS er den mest utbredte vurderingsmetoden av nyfødte barns atferd og har vært brukt i mer enn 35 år over hele verden. Deler av vurderingsskalaen inngår i barnelegeundersøkelsen av alle nyfødte barn i Norge. Vurdering av nyfødte barns atferd er en innføringsbok for alle som arbeider med nyfødte barn og deres familier. Boka er spesielt skrevet for jordmødre, helsesøstre, sykepleiere på avdelinger for syke nyfødte og premature barn, barnefysioterapeuter, barneleger og barnepsykologer. T. Berry Brazelton er professor emeritus og en av verdens mest fremstående barneleger. Han forsker og underviser ved Harvard Medical School og arbeider med videreutvikling av NBAS ved Brazelton Institute i Boston, USA. J. Kevin Nugent er professor ved University of Massachusettes at Amherst og underviser ved Harvard Medical School. Han forsker på nyfødte barn og relasjonen mellom foreldre og nyfødte. 20

23 Nyheter Lars André Olsen Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen s Kr 339,- Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen Helsefagskolen Etikk og kommunikasjon 2. utg. Helsefagskolen Etikk og kommunikasjon gir oss viktig kunnskap til bedre å forstå hvem vi er, hvordan vi er, og hvordan vi tenker og begrunner handlingene våre. Forfatterne viser hvordan vi gjennom kommunikasjon synliggjør vårt menneskesyn og våre holdninger, fordommer og verdier, og hvordan etikk og kommunikasjon henger tett sammen Geir Lorem Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill. 2. utg. Psykisk helse Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger, og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker forståelsen av pasienten. Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode allianser kan etableres

24 Nyheter Grete Vabo Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Ingeborg Støren Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. 2. utg. Bare søk! er en praktisk veiledning i hvordan man gjennomfører en litteraturstudie. Trinn for trinn leder forfatteren deg gjennom søk etter vitenskapelige artikler, systematisering av litteraturen og å finne hovedtendensene i forskningen. Veiledningen er beriket med praktiske råd og enkle eksempler s Kr 199,- 22

25 Nyheter Knut Halvorsen Velferd Fra idé til politikk for et godt samfunn Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor lite interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dets mange dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for politikken som føres for «det gode samfunn»? Anniken Hagelund Sykefraværets politikk Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det er kritisk stigend, mens andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken? Anders Barstad Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for undersøkelser av den norske befolkningens velferd. Sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd?

26

27 Fag og profesjon

28 Fag og profesjon Digital læringsressurs i sykepleie med case fra praksis Øvelser i klinisk sykepleie gir studenten mulighet til å øve på å arbeide systematisk i sykepleien til pasienten. Læringsressursen er basert på kapittel 11 «Sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess» i Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Her tas det utgangspunkt i sykepleieprosessen og VIPS-modellen for å vise studenten hvordan man systematisk kan samle og bruke pasientinformasjon for å gi pasienten tilfredsstillende behandling. Både prosedyrer og kunnskapsstoff fra PPS er integrert i læringsressursen. Læringsressursen inneholder også lenker til oppgaver i medisinske fag fra FRISK og SYK. Øvelser i klinisk sykepleie Skal lære studenten en metodisk tilnærming til utførelsen av sykepleie Forbereder studenten på praksis Tar utgangspunkt i sykepleieprosessen (VIPS) Direkte knyttet til PPS og nettressursen til FRISK og SYK Gir studenten øvelse i dokumentasjon

29 Unni Knutstad (red.) Utøvelse av klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Fag og profesjon I denne boka er det lagt vekt på å beskrive klinisk sykepleie i samhandling med pasienten gjennom hele pasientforløpet fra innleggelse til planlagt utskriving og rehabilitering. Temaene er organisert etter organsystemene. Pasienthistorier levendegjør stoffet og illustrerer hvilke sammensatte kunnskaper sykepleiere må ha s Kr 1449,- Unni Knutstad (red.) Sentrale begreper i klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Boka bygger på det fremste innen forskning og erfaringsbasert kunnskap og dekker sentrale emner og fenomener i rammeplanen for bachelorutdanningen i sykepleie. Innholdet i boka kan anvendes i alle tre årene i utdanningen s Kr 859,- Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken utg. Boka presenterer kunnskap som er grunnleggende for all sykepleie uavhengig av pasientens sykdom eller lidelse. Boka beskriver grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie og setter søkelys på det å være pasient og pårørende s Kr 1199,- 27

30 Fag og profesjon utgave 72 s Kr 199,- Ingeborg Støren Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier Denne andre utgaven av Bare søk! er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og helsefagene. Forfatteren gir en praktisk veiledning i hvordan studentene, trinn for trinn, kan gjennomføre en litteraturstudie: søke opp vitenskapelige artikler, systematisere funnene og finne hovedtendensene i forskningen. Forfatteren viser også hvordan studentene kan skrive en litteraturstudie. Boka er beriket med praktiske råd og talende eksempler. Sentrale spørsmål som framheves i Bare søk! er: Hvordan gjennomføre søk i databasen CINAHL? Hvordan systematisere funnene av litteratursøk? Hva kjennetegner en vitenskapelig artikkel? Hva består elementene i IMRaD-strukturen av? Hvordan skrive en litteraturstudie? Viktige forbedringer i den nye utgaven: Eksemplene er forenklet og tilpasset bachelorutdanningen. Boka viser til CINAHL som database for søkene. Strukturen i boka bygger på IMRaD-modellen. Denne andre utgaven av Bare søk! er et nyttig supplement til bøkene Bare skriv! (2010) og Bare fortell! (2013). Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Ingeborg Støren Bare fortell! 2013 Kr 199,- Jørn Stordalen og Ingeborg Støren Bare skriv! 2. utgave 2010 Kr 279,- 28

31 Grete Vabo Dokumentasjon i sykepleien 2. utg. Fag og profesjon Dokumentasjon i sykepleien gir en innføring i sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen. Boka viser hva en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert praksis innebærer. Forfatteren tar opp hvordan kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt best kan synliggjøres, og drøfter problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Bjørn Wormnes Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning Psykologisk kunnskap og relasjonens kvalitet er avgjørende for god og effektiv behandling. Boka gjennomgår evidensbaserte metoder, holdninger og teorier som styrker alliansen og samarbeidet i god behandling. Respekt for pasientens subjektive opplevelse vektlegges. Betydningen av å ha et høyt bevissthetsnivå på denne helheten diskuteres og eksemplifiseres s Kr 339,- 29

32 Fag og profesjon Astrid-Mette Husøy (red.) Blodprøvetaking i praksis 2. utg. Endringene i helsetjenesten og behovet for raske analysesvar har medført at en rekke analyser desentraliseres og utføres nær pasienten. Dette har ført til at flere helsepersonellgrupper deltar i prøvetaking og analysearbeid. Boka gir en innføring i alle sider ved blod- og urinprøvetaking og dekker pensum ved bioingeniørutdanningen s Kr 349,- Hanne Tuntland Grunnbok i ADL for sykepleiere ADL (Activities of Daily Living) er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige, praktiske aktiviteter. Mange eldre med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse aktivitetene. Boka gir sykepleiere kompetanse i ADL gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer eldres mulighet til å klare seg selv i dagliglivet s Kr 229,- Stian Biong og Siri Ytrehus (red.) Helsehjelp til personer med rusproblemer Boka presenterer teoretiske og praktiske perspektiver på helsehjelp til personer med rusproblemer. Den gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres, og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp s Kr 420,- 30

33 Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim Fag og profesjon Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Med denne arbeidsboka ønsker forfatterne å vise norske helsearbeidere hvordan de kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskning i fagutøvelsen. Oppgavene i boka er bygd opp rundt praktiske problemstillinger i helsetjenesten s Kr 349,- Audhild Hjalmarsen Lungerehabilitering Kols og andre lungesykdommer Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols, samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig kols og lungesvikt s Kr 368,- Christina Lindholm Sår 3. utg. Dette er tredje utgave av boka, med delvis helt nytt bilde- og tekstmateriale. Biofilm, sår i forbindelse med tortur, vold og misbruk og sår ved katastrofer er noen av de nye områdene som belyses. Boka er utstyrt med en rekke vedlegg som kan være til hjelp b i det praktiske arbeidet med sårpasienter s Kr 628,- 31

34 Fag og profesjon Anne Kalvig Åndeleg helse Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i samfunns-, kultur- og helsefag s Kr 379,- Hanne Tuntland En innføring i ADL Teori og intervensjon Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige innen dette feltet s Kr 509,- Eivind Berthelsen Far vel Å pleie døende og stelle døde Denne boka har som mål å løfte fram og gi fortolkninger av de erfaringene pleiepersonell har fra å pleie døende og stelle døde. Pleierne har mye kunnskap om hvordan døden håndteres, men denne kunnskapen er ofte underkommunisert og «taus». Boka løfter fram slik underkommunisert erfaring og setter ord på den tause kunnskapen s Kr 269,- 32

35 Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard Folkehelsearbeid Fag og profesjon Denne boka presenterer kunnskap om folkehelsefaget og skisserer utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boka er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene? Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner? Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt s Kr 459,- Jeanne Boge Kroppsvask i sjukepleie Eit politisk og historisk perspektiv Forfatteren argumenterer for at sjukepleiefaget har blitt, og blir, forma av politiske føringar som er legitimerte ved hjelp av vitskap. Boka opner for nytenking og for fleksibilitet i møte med pasientar som treng hjelp til kroppspleie og kan lesast som eit innspel i debatten om kunnskapsbasert praksis s Kr 209,- Leif A. Helgesen Menneskets dimensjoner Lærebok i psykologi Boka gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament. Boka har fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Den er tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter s Kr 599,- 33

36 Fag og profesjon Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 2. utg. Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene Ragnar Hanås Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne Bli ekspert på din egen diabetes Boka setter ny kunnskap om type 1-diabetes inn i en praktisk sammenheng. Det hjelper den som har fått diagnosen diabetes til å få bedre kontroll over sin egen sykdom. Forfatteren arbeider klinisk og som forsker og har i en årrekke undervist leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Boka er mye brukt som kurslitteratur s Kr 479,- Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.) Intensivsykepleie 2. utg. Boka skal styrke intensivsykepleierens kompetanse og funksjons- og ansvarsområder, formidle nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og bidra til faglig forsvarlighet. Boka setter søkelyset på grunnleggende behov hos den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk s Kr 1099,- 34

37 Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.) Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling. 3. utg. Fag og profesjon Boka beskriver ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende. Det gis også en innføring i generell onkologi og spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser s Kr 939,- Jannike Engelstad Snoek Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere, beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten s Kr 319,- Herdis Alvsvåg På sporet av et dannet helsevesen Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet Dannelse som fenomen og dannelse i helsevesenet utfordrer utdanningsinstitusjonene: Hvordan danne og utdanne helsepersonell? Hvordan kan det legges til rette for at dannelse kan komme til uttrykk i helsevesenet? Hvordan kan ansatte i helsevesenet opptre dannet i møte med pasienter og pårørende? s Kr 259,- 35

38 Fag og profesjon Anne-Mette Graubæk (red.) Å være pasient En innføring i pasientologi Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person s Kr 419,- Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.) Personer med demens Møte og samhandling I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming s Kr 509,- Adelheid Hillestad og Anne Lene Sørensen Bare reis! Håndbok for helsefagstudenter i internasjonal praksis Forfatterne viser hvilke utfordringer du møter når du har praksis i utlandet. De gir deg nødvendig kunnskap om kommunikasjon og kultur og viser hvilke praktiske forberedelser som må til for å få et velykket opphold s Kr 279,- 36

39 Arild Aambø (red.) Smerter Smerteopplevelse og atferd Fag og profesjon Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-, helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er hovedsaken s Kr 369,- Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.) Å leve med kronisk sykdom En varig kursendring 2. utg. Denne innføringsboka for sykepleie- og helsefagstudenter handler om hvordan livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom. Boka er basert på ny forskning om det å være kronisk syk og erfaringer og opplevelser knyttet til kronisk sykdom s Kr 569,- Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide Mentale knagger En innføring i psykisk helsearbeid Boka gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om og tar for seg de vanligste psykiske lidelsene. Både pasientens/brukerens og pårørendes perspektiv er inkludert. I tillegg beskrives lovgrunnlaget, kommunikasjon og organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser s Kr 469,- 37

40 Fag og profesjon Peer H. Staff og Hans M. Nordahl Når plager blir sykdom 2. utgave 2012 Kr 289,- Anne M. Wolland og Mona Skard Heier Eldre og søvn 2011 Kr 269,- Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer Fysisk aktivitet og trening for eldre 2011 Kr 269,- Mona Skard Heier og Anne M. Wolland Søvn og døgnrytme 2011 Kr 269,- Kitt Austgard Omsorgsfilosofi i praksis 2. utgave 2010 Kr 329,- Mona Skard Heier og Anne M. Wolland Barn og søvn 2009 Kr 269,- Synnøve Caspari Estetikk og helse 2009 Kr 279,- Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.) Engasjement og læring 2007 Kr 479,- 38

41 Fag og profesjon Kai I. Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre Godt, rett, rettferdig 2007 Kr 449,- John Gunnar Mæland Helhetlig hjerterehabilitering 2. utgave 2006 Kr 379,- Kjell Kristoffersen Helsens sammenhenger 2006 Kr 279,- Unni Knutstad (red.) Smitte 2006 Kr 279,- Anne Marie Flovik Munnstell 2005 Kr 279,- Kari Martinsen Samtalen, skjønnet og evidensen 2005 Kr 389,- Lars André Olsen og Lisbeth Rygg Praktisk legemiddelhåndtering 2004 Kr 399,- Lisbeth Irene Buberg og Elisabeth Hessevaagbakke Røde tråder i praktiske studier 2004 Kr 359,- 39

42

43 Medisinske og naturvitenskapelige fag

44 Medisinske og naturvitenskapelige fag Cellebiologi, anatomi, fysiologi Vegard Bruun Wyller 3. utg FRISK og SYK for bedre læring! FRISK og SYK er et naturvitenskapelig læreverk som gir god trening i å anvende kunnskap og oppøver evnen til klinisk resonnement. Forfatteren skriver på en pedagogisk og svært engasjerende måte som virkelig pirrer nysgjerrigheten. Målet er å utruste studenter i helsefagutdanningene med en dypere og mer integrert forståelse av de naturvitenskapelige fagene. FRISK og SYK er bygd opp rundt menneskets organer og organsystemer, og kapitlene i bøkene følger hverandre parallelt. Studenter som leser FRISK og SYK, vil være bedre forberedt til yrkeslivet i helsetjenesten! Sammen dekker bøkene pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie. 42

45 Medisinske og naturvitenskapelige fag Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin nettstedet for studenter i helsefag som vil forberede seg til eksamen Mer enn 2000 «test deg selv»-spørsmål, case-oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer og forslag til utfyllende litteratur. Egne kapitler i mikrobiologi og farmakologi gir en samlet oversikt over hvert av disse fagområdene. Når du kjøper FRISK og SYK, får du lisens til nettstedet ved bruk av e-nøkkelen som står foran i boken. De som vil vurdere FRISK og SYK til pensum får gratis adgang til nettstedet. 43

46 Medisinske og naturvitenskapelige fag Vegard Bruun Wyller FRISK Cellebiologi, anatomi, fysiologi. FRISK beskriver menneskets normalfunksjon i de ulike organene, med vekt på bygning (anatomi), funksjon og regulering (fysiologi). Ved å starte med å utforske hva som skjer i den friske kroppen, øker leseren sin evne til å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom, som er tema i SYK. Boken dekker fagemnene cellebiologi, anatomi og fysiologi Vegard Bruun Wyller SYK Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. SYK tar for seg sykdom i de ulike organene og beskriver årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling. Ved hjelp av realistiske pasienthistorier beskrives symptomer, tegn og observasjoner som er relevante for behandlingen av den enkelte sykdom. Boken dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin Øystein Ringstad Arbeidsbok til Det syke mennesket Dette er en arbeidsbok i sykdomslære som skal få studenten til å tenke igjennom og finne svar på en rekke spørsmål som reises i forbindelse med et utvalg sykehistorier. Boka er egnet for sykepleiestudenter i bachelorutdanning. Den kan også brukes av lærere som trenger ideer og eksempler til undervisning s Kr 249,- 44

47 Ragna Aarli DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet Medisinske og naturvitenskapelige fag DNA-beviset og de nye DNA-registrene er viktige verktøy i moderne kriminalitets bekjempelse. For den uskyldig tiltalte er det vanskelig å forsvare seg mot et biologisk spor med en DNA-profil som matcher tiltaltes profil. Boken drøfter hvordan man kan unngå feilkilder i produk sjonen og anvendelsen av DNA-bevis i retten. Ragna Aarli er medieviter og har en ph.d. i rettsvitenskap. Hun er professor og visedekan for forskning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen s Kr 329,- Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.) Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker Når domstolene trekker slutninger ut fra en bevismessig «helhetsvurdering», uten å stille metodiske krav til sammenhengene, fører det noen ganger til justismord. Budskapet her er at det trengs en helt ny tenkemåte når det gjelder bevisvurderingen i straffesaker. Ståle Eskeland (f. 1943) er ansatt ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dr. juris 1988, professor i rettsvitenskap Han underviser og forsker innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien. Per Brandtzæg er professor i patologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Inntil juli 2006 var han leder for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet s Kr 309,- 45

48 Medisinske og naturvitenskapelige fag Lars André Olsen Praktisk medikamentregning Dose, styrke, mengde. 4. utg. Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Det er også utviklet en egen app, MedRegning, som kan brukes for å øve til eksamen s Kr 339,- Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.) Mat og medisin Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Boka gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse og en forståelse for at maten har en viktig plass i moderne medisin. Den er skrevet for studenter og praktikere innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idret. Boka er aktuell også for andre som er interessert i temaet s Kr 669,- Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal Psykiatri Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Boka er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet - fra barn og ungdom til voksne og eldre i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander s Kr 499,- 46

49 lover, forskrifter og samleutgaver Medisinske og naturvitenskapelige fag Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: 47

50

51 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

52 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Kunnskapsbaserte prosedyrer gir økt pasientsikkerhet PPS er en elektronisk database med over 300 prosedyrer i sykepleie. Prosedyrene er basert på et omfattende kunnskapsstoff og inneholder mer enn 1000 illustrasjoner. PPS er utviklet i samarbeid med fagspesialister og er kvalitetssikret av konsulenter med sykepleiefaglig og medisinsk bakgrunn. PPS oppdateres årlig og er utviklet i Norge. PPS for alle PPS brukes aktivt i de fleste kommuner, i spesialisthelsetjenesten og ved alle høgskoler og universiteter som utdanner sykepleiere i Norge. Nyansatte sykepleiere og annet helsefaglig personell blir raskere funksjonsdyktige med bruk av PPS. Integrasjon med andre elektroniske verktøy PPS er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ). PPS kan integreres med ulike kvalitetssystemer Oppdatering og utvikling PPS videreutvikles fortløpende, både faglig og redaksjonelt. Kontinuerlig fokus på bedret funksjonalitet og teknologisk videreutvikling. Hvert år lanseres en ny versjon som samsvarer med den nyeste kunnskapen innen fagområdene. facebook.com/sykepleieprosedyrer 50

53 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Illustrasjoner PPS inneholder over 1000 illustrasjoner i form av tegninger, foto, animasjoner og videoer. Det er lagt stor vekt på at illustrasjonene skal understøtte læring og forståelse. Illustrasjoner vises som minibilder i løpende tekst og som bildeserier i prosedyrene. Illustrasjoner kan skjules ved behov. Det er også mulig å skrive ut hver enkelt illustrasjon eller bilde. Søkefunksjon PPS har en avansert søkefunksjon. I tillegg til globale søk er det mulighet for spesifikke søk i prosedyrer, kunnskapsstoff og litteraturreferanser. Praktisk utførelse av prosedyrene Prosedyrene presenteres under tre ulike faner som gjenspeiler sykepleieres arbeidsprosess; Forarbeid, Utførelse og Etterarbeid. Dette gir mulighet for å gå direkte inn i den delen som er aktuell for situasjonen brukeren er i. PPS til din mobil og nettbrett Gjennom mobilversjonen av PPS får du tilgang til alle prosedyrer og alt kunnskapsstoff. PPS er tilgjengelig for alle nettbrett og smarttelefoner som for eksempel iphone og Android-enheter. Les mer på Ta gjerne kontakt for mer informasjon Elsebe Hille Salgssjef/produktspesialist Emma Barlindhaug Salgskonsulent

54 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag Praktisk Medikamentregning og app-en MedRegning App-en MedRegning bygger på Lars André Olsens bok Praktisk medikamentregning. Dette er en innføringsbok i medikamentregning for sykepleie-, vernepleie- og radiografstudenter. Boka og appen er sammen et nødvendig treningsverktøy for alle som skal opp til eksamen i medikamentregning, og et nyttig redskap for oppslag, repetisjon og egenkontroll for alle som utfører medikamentregning i praksis. MedRegning gir deg: - Øvelse i utregning av doser, styrker og mender. - Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper. - Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten. - Historikk som viser hvilke områder du mester og de du må øve mer på. - Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker. - Oversikt over alle formlene i medikamentregning. MedRegning har blitt lastet ned over 2500 ganger siden lanseringen i 2012 og er tilgjengelig i Appstore og Google Play 52

Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Last ned

Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Last ned Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Last ned ISBN: 9788202418786 Antall sider: 734 Format: PDF Filstørrelse:36.70 Mb I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes

Detaljer

Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Last ned

Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Last ned Last ned Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Last ned ISBN: 9788202418786 Antall sider: 734 Format: PDF Filstørrelse: 24.55 Mb I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Last ned Når noe går galt - Terje Mesel. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Når noe går galt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Når noe går galt - Terje Mesel. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Når noe går galt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Når noe går galt - Terje Mesel Last ned Forfatter: Terje Mesel ISBN: 9788202444273 Antall sider: 269 Format: PDF Filstørrelse: 25.53 Mb Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen?

Detaljer

Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad. Last ned

Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad. Last ned Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad Last ned Forfatter: Trond Markestad ISBN: 9788245016833 Antall sider: 463 Format: PDF Filstørrelse: 14.18 Mb Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer

Detaljer

Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1. Last ned

Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1. Last ned Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1 Last ned ISBN: 9788202427986 Antall sider: 999 Format: PDF Filstørrelse: 21.08 Mb Boken gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier,

Detaljer

Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk pediatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk pediatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Klinisk pediatri - Trond Markestad Last ned Forfatter: Trond Markestad ISBN: 9788245016833 Antall sider: 463 Format: PDF Filstørrelse:18.82 Mb Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Last ned

Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Last ned Last ned Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Last ned ISBN: 9788202427986 Antall sider: 999 Format: PDF Filstørrelse:35.23 Mb Boken gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag 2015 HELSE- OG SOSIALFAG Cappelen Damm Akademisk 2015 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du en oversikt over nye titler

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap.

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap Nyheter Utdanningsvitenskap www.cda.no akademisk@ 21 61 66 13 Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kropp og sinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kropp og sinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen Last ned Forfatter: Egil W. Martinsen ISBN: 9788245012033 Antall sider: 258 Format: PDF Filstørrelse:36.74 Mb Fysisk aktivitet fremmer den mentale helsen. Denne

Detaljer

Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kropp og sinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kropp og sinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kropp og sinn - Egil W. Martinsen Last ned Forfatter: Egil W. Martinsen ISBN: 9788245012033 Antall sider: 258 Format: PDF Filstørrelse: 17.17 Mb Fysisk aktivitet fremmer den mentale helsen. Denne

Detaljer

Last ned Praktisk psykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Praktisk psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Praktisk psykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Praktisk psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Praktisk psykiatri Last ned ISBN: 9788245011722 Antall sider: 698 Format: PDF Filstørrelse:18.12 Mb Økt brukermedvirkning står sentralt i dagens psykiatriske hjelpetilbud. Hvordan de hjelpetrengende

Detaljer

Last ned Praktisk psykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Praktisk psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle,

Last ned Praktisk psykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Praktisk psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Last ned Praktisk psykiatri Last ned ISBN: 9788245011722 Antall sider: 698 Format: PDF Filstørrelse: 18.61 Mb Økt brukermedvirkning står sentralt i dagens psykiatriske hjelpetilbud. Hvordan de hjelpetrengende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Last ned Norsk fysikalsk medisin. Last ned. ISBN: Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Norsk fysikalsk medisin. Last ned. ISBN: Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Norsk fysikalsk medisin Last ned ISBN: 9788245016642 Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: 19.73 Mb 3. utgave av Norsk fysikalsk medisin er gjennomrevidert og oppdatert. Boka har en generell

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Klinisk sykepleie 1 Last ned ISBN: 9788205483392 Antall sider: 572 Format: PDF Filstørrelse:17.21 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle,

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Last ned Klinisk sykepleie 1 Last ned ISBN: 9788205483392 Antall sider: 572 Format: PDF Filstørrelse: 19.83 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Last ned Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Rusmiddelavhengighet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Rusmiddelavhengighet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen Last ned Forfatter: Terje Simonsen ISBN: 9788245020182 Antall sider: 292 Format: PDF Filstørrelse: 14.03 Mb Utfordringene som rusmiddelavhengighet medfører,

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Last ned Intensivsykepleie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Intensivsykepleie Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Intensivsykepleie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Intensivsykepleie Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Intensivsykepleie Last ned ISBN: 9788202415938 Antall sider: 991 Format: PDF Filstørrelse:36.91 Mb Denne tredje reviderte utgaven av Intensivsykepleie er faglig oppdatert ut fra det nyeste innen

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 2 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 2 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Klinisk sykepleie 2 Last ned ISBN: 9788205483408 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse:21.64 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. ISBN: Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. ISBN: Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Klinisk sykepleie 2 Last ned ISBN: 9788205483408 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: 10.93 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Last ned

Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Last ned Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie Last ned ISBN: 9788202448615 Antall sider: 408 Format: PDF Filstørrelse:31.14 Mb Boken retter søkelyset mot en rekke sentrale fenomener i sykepleie.

Detaljer

Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Last ned

Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Last ned Last ned Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie Last ned ISBN: 9788202448615 Antall sider: 408 Format: PDF Filstørrelse: 18.86 Mb Boken retter søkelyset mot en rekke sentrale fenomener i sykepleie.

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2005 Modulansvarlige: Ingeborg Alexandersen Marit Olsen 1 MODUL 5: SYKEPLEIE

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalgets mandat I Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud Utvalget skal vurdere innholdet i tjenestene,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad Innhold Kapittel 1 Å møte personer med demens........................ 13 Kari Lislerud Smebye Hensikten med boka................................... 13 Kunnskapsbasert praksis...............................

Detaljer

Journalistikk og mediefag. Nyheter

Journalistikk og mediefag. Nyheter Nyheter Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia

Detaljer

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 21.06.2011 www.kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011

Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011 Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011 Levealder i Norge Omkring år kvinner menn 1900 50 år 50 år 2000 80 år 76 år En økning på omkring 60% på hundre år!

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Undersøkelse om praksisens rolle i sykepleieutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Hva er Ungsinn? På Ungsinn finner du artikler om tiltak, intervensjoner, metoder og programmer en grundig

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Last ned Grunnleggende sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grunnleggende sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Grunnleggende sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grunnleggende sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Grunnleggende sykepleie 1 Last ned ISBN: 9788205477698 Antall sider: 386 Format: PDF Filstørrelse:23.07 Mb Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen. Bind 1 fokuserer på

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Last ned LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler - Kirsti Ramfjord Haaland. Last ned

Last ned LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler - Kirsti Ramfjord Haaland. Last ned Last ned LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler - Kirsti Ramfjord Haaland Last ned Forfatter: Kirsti Ramfjord Haaland ISBN: 9788215007403 Antall sider: 165 Format: PDF Filstørrelse:28.41 Mb Kirsti

Detaljer

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15 Problemløsende tilnærming i kliniske vurderingsprosesser Hva noe er? Hva en ønsker å oppnå? Hvordan gå frem for å oppnå det ønskede (målet)?

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer