Oversikt over publikasjoner i skriftserien ved Avdeling for helse- og sosialfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over publikasjoner i skriftserien ved Avdeling for helse- og sosialfag"

Transkript

1 Oversikt over publikasjoner i skriftserien ved Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST/AHS-NOTAT Nr. 1/1998 Nr. 2/1998 Sverdrup, Anne-Lise Støttebehandling en arbeidsform i sosialt arbeid. 23 s. Lysestøl, Peder Martin Kan nye husholdsøkonomiske teorier gi oss ny kunnskap om menneskelig adferd? 14 s. Nr. 1/1999 Forskning og utviklingsarbeid : oversikt over virksomhet i s. Nr. 1/2000 Nr. 2/2000 Nr. 3/2000 Ingebrigtsen, Oddbjørn Hverdagsvirkelighetens fortolkningsverk. 25 s. Løfsnæs, Berit Noen trekk ved utviklingen av samfunnsarbeid som metode i Norge. 16 s. Skjærvold, Knut og Peder Martin Lysestøl Langtidsarbeidsløses møte med sosialkontoret en tosidig opplevelse? 38 s. Nr. 4/2000 Forskning- og utviklingsarbeid : oversikt over virksomhet i s. Nr. 5/2000 Nr. 6/2000 Nr. 7/2000 Nr. 8/2000 Nr. 9/2000 Nr. 1/2001 Reinseth, Lillian Daglige gjøremål og håndfunksjon hos revmatikere. 44 s. Lønnum, Halldis og Gerd Knudsen Rapport fra desentralisert sykepleierutdanning : om bakgrunn, gjennomføring Og evaluering av 1. studieår, Kull 98 C og D. 20 s. Viken, Lisbeth Sosialhøgskolen, Trondheim : historikk. 16 s. Johannessen, Eli og Elin Sivertsen - Jeg har måttet tenke selv : rapport fra prosjekt Alternative læringsformer 1. årsenhet kull 98 Sørgaard, Jon Tingenes betydning : semiotisk metode som verktøy for analyse av tekniske gjenstander. 25 s. Magnus, Eva Studentassistenter i tema I, Institutt for ergoterapeututdanning HiST. 11 s.

2 Nr. 2/2001 Nr. 3/2001 Nr. 4/2001 Gjertsen, Per-Åge Urban 2000 : evaluering av unges medvirkning i prosjektet URBAN s. Lund, Margunn S. og Jon A. Ekeland Vernepleieres helse- og pleiefaglige kompetanse. 68 s. Knudsen, Gerd og Halldis Lønnum Rapport fra desentralisert sykepleierutdanning : om gjennomføring og evaluering av andre studieår, Kull 98 C og D. 48 s. Nr. 5/2001 Forskning- og utviklingsarbeid : oversikt over virksomhet i s. Nr. 6/2001 Nr. 7/2001 Nr. 1/2002 Nr. 2/2002 Nr. 3/2002 Nr. 4/2002 Nr. 5/2002 Nr. 1/2003 Nr. 2/2003 Nr. 3/2003 Thorsen, Aashild, Ebba Bredland, Jon Peder Grimstad og Per Ivar Hagen Å lære sammen for å kunne arbeide sammen : delrapport nr s. + vedlegg Malmedal, Wenche Holder det mål? : evaluering av etterutdanningskurset Aldring og eldreomsorg Med særlig vektlegging på aldersdemens. 27 s. + vedlegg Barnerettighetsarbeid i Redd Barna : med eksempler fra Nepal og Laos. 29 s. Berg, Kari Hvis PBL er svaret hva er så spørsmålet? : en didaktisk vurdering av studentaktive læringsformer i høgskolens yrkesutdanninger med særlig vekt på lærerrollen i problembasert læring i helse- og sosialarbeiderutdanningene. 47 s. Hynne, Astrid Bjørnerheim Evalueringsrapport av Videreutdanning i kreftsjukepleie s. Knudsen, Gerd og Halldis Lønnum Rapport fra desentralisert sykepleierutdanning : om gjennomføring og evaluering av desentralisert sykepleierutdanning i Orkdalsregionen og fjellregionen s. Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST AHS : oversikt over publikasjoner og formidling s. Werge-Olsen, Inger Brit Hverdagsaktiviteter og kulturelle verdier : brødbaking hver lørdag. 24 s. Hoff, Kari, Torbjørn Bolstad og Oddmar Iversen Face to face eller Interface : med AHS inn i framtida. 36 s. Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST AHS : oversikt over publikasjoner og formidling s.

3 Nr. 1/2004 Nr. 2/2004 Hansen, Liv Bye Samhandling på tvers : utvikling av samhandlingskompetanse i et læringsnettverk. 21 s. Bolstad, Torbjørn Child care and welfare in Norway : an introduction. 22 s. Serien fortsetter som: HIST AHS/ASP-notat: HIST AHS/ASP-notat Nr. 1/2004 Engelsk modul ved AHS høsten s. + vedlegg Nr. 2/2004 Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST AHS s. Nr. 3/2004 Nr. 4/2004 Nr. 1/2005 Nr. 2/2005 Bredland, Ebba Langum Fagutvikling i klinisk arbeid : bruk av pasienthistorier og tegninger. 32 s. Rannestad, Toril Livskvalitet og "det gode liv". 12 s. Participation and dialogue as the fundamental core : summary of the course, Health and Social Care in the Welfare State. 19 s. Teaching Social work from North to South : Professional Imperialism or Mutual professional Development. 17 s. Nr. 3/2005 Binde, Ragna Hva fremmer, hva hemmer tverrfaglig samarbeid? 14 s. Nr. 4/2005 Løfsnæs, Berit, Turid Midjo og Ove Gustafsson Tverretatlig samarbeide og kompetansestyrking : et barnevern i endring: tradisjon eller nyskapning? 28 s. Nr. 5/2005 Johannessen, Eli, Elin Sivertsen og Aashild Thorsen "- Dette er mappa mi, læringsfokusert vurdering" : rapport om mappe som arbeids- og vurderingsform, 1. studieår innføring og evaluering. 46 s. HiST/AHS-RAPPORT Nr. 1/1999 Barnet i sentrum. Festskrift til 10-årsjubileet for Barnevernpedagogutdanningen i Trondheim s.

4 Nr. 1/2000 Nr. 2/2000 Nr. 1/2001 Nr. 2/2001 Nr. 1/2002 Nr. 2/2002 Nr. 1/2003 Nr. 2/2003 Nr. 3/2003 Nordstrand, Mari Sosialfaglig opplæring nytter det? 23 s. Prosjekt som arbeidsform i habiliteringsarbeid En samling artikler om prosjekter gjennomført ved Habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag i perioden 1994 til Redaktør: Karl-Johan Johansen. 74 s. Stensdotter, Ann-Katrin Conveying of Complex Knowledge in Physical Therapy Education 36 s. Segtnan, Solvor Kolsrud Er det noen forskjell i effekt av to ulike treningsprogram for pasienter operert med totalprotese i hofta? 114 s. + vedlegg Fra tårn til kuppel : sosialt arbeid i utvikling : sosionomutdanningen i Trondheim Redaktør: Hans Göran Eriksson. 291 s. Ellingsen, Karl Elling The Proof of the Pudding is in the Eating : hva finner vi ved å analysere Studentenes fordypningsoppgaver? 43 s. Kompetanseutvikling alternativ til tvang og makt : sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom Trondheim kommune og Høgskolen i Sør-Trøndelag 75 s. Indergaard, Trond Bruk av informasjonsteknologi i desentralisert sykepleierutdanning (DSU IT) 127 s. Hagen, Per Ivar og Jon Peder Grimstad Tverrfaglige praksisstudier : prosjektrapport 2 55 s. Serien fortsetter som: HIST AHS/ASP-rapport HiST AHS/ASP-rapport Nr. 1/2004 Nr 2/2004 Jacobsen, Klara Hvordan arbeidsdeltakelsen etter evne kan muliggjøres for kvinner med revmatisme : sluttrapport fra prosejktet Yrkesaktive kvinneres dagligliv. 32 s. + vedlegg Hauge, Kari Ansatte i sykehjems kompetanse og deres forhold til fremtidig kompetanseoppbygging : rapport fra undersøkelse på Søbstad sykehejm 2. mars s.

5 Nr 1/2006 Hauge, Kari Rapport fra prosjektet Karriereplaner for sykehjemmets personale. Del prosjekt II Søbstad undervisningssykehjem. 36 s. + vedlegg Nr 2/2006 Jubileumsboka til avd. for sykepleie Nr 3/2006 Løfsnæs, Berit Mine ord er like mørke som natten. 137 s. Nr 4/2006 Vinsnes, Anne G. Livskvalitet og opplevelser hos pasienter med urininkontinens. 21 s. Nr 5/2006 Skjærvold, Berit og Kristin Viggen Ansvarsgruppemodellen som samarbeidsverktøy for klienter under rehabilitering. Nr 6/2006 Aune, Inga-Karin Ellingsen Evaluering av Best på tvers : et kompetanseprogram for utvikling og Implementering av ansvarsgruppe og individuell plan. 55 s. + vedlegg Skriftserien kan kjøpes hos Tapir bokhandel, Leangen. Tlf:

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene.

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene. Handlingsplan for FoU, Avdeling for sykepleie 2008-2010 2 av 14 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID VED AVDELING FOR SYKEPLEIE Avdeling for sykepleie har i strategisk plan slått fast at avdelingen skal være

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Program for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2010 FORORD Fysioterapeututdanningen i Trondheim ble etablert i 1992 som

Detaljer

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Ergoterapeututdanningen i Bergen anerkjenner viktigheten av å tilrettelegge undervisningen slik at studentene kan tilegne seg

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse jorid.krane.hanssen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR 3. ÅRS STUDENTER MED OPPSTART HØST 2012 1 www.haraldsplass.no epost; hdh@haraldsplass.no 2 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE... 1 Formål og mål med bachelor utdanning

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Fagplan for bachelorutdanning i. vernepleie. 180 studiepoeng

Fagplan for bachelorutdanning i. vernepleie. 180 studiepoeng Fagplan for bachelorutdanning i vernepleie 180 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Revidert i avdelingsstyret AHS juni 2006 Etableringstillatelse

Detaljer

Prosjektskisse: Landsby 5

Prosjektskisse: Landsby 5 Gode løsninger på UTFORDRINGER I HELSEVESENET gjennom tverrfaglig samarbeid et samarbeidsprosjekt mellom Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag Smiso og Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppdragsgiver

Detaljer

E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE

E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE Utarbeidet av Aud Moe - leder Brit Bårdsen Drange Kjellaug K. Johannessen Berit Stjern Desember 2005 0 1.0 INNLEDNING, BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1 BEGREPSFORKLARING...

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis og brukerkvalitet

Kunnskapsbasert praksis og brukerkvalitet Innlandets helseforskningskonferanse 2010 Kunnskapsbasert praksis og brukerkvalitet Kunnskapsbasert praksis og brukerkvalitet er tema for plenumssesjonen. Kunnskapen er basert på forskning, erfaring og

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 bbk 2 20.03.2015 Innhold 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER... 6 2.1 Ernæring... 6 2.2 MEDCED Studien:

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektrapport «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Rigmor Furu, Irene Lund og Ove Fondenæs Tittel: NST-rapport: Forfattere: ISBN:

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Godt rustet til sykepleieryrket?

Godt rustet til sykepleieryrket? Godt rustet til sykepleieryrket? Ved Ingrid Femdal, Eva Bjørg Antonsen, Kirsti Lauvli Andersen og Inger Tjøstolvsen Introduksjon Hvor godt rustet opplever nyutdannede sykepleiere at de er til å møte hverdagen

Detaljer

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513 Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole Referanse 13/513 15. mars 2014 A Innledning...5 B Resultatrapportering 2013...7 1. Sektormål: Høyskolene skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet

Detaljer

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis Universitetslektor Mette Fløystad Kvammen Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Universitetet i Agder mette.f.kvammen@uia.no Paper til konferanse for Nordisk nettverk for profesjonsforskning, Århus

Detaljer

RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER Utarbeidet av: Berit Stjern Brit Bårdsen Drange Kjellaug K. Johannessen 2006-2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Mandat...

Detaljer

Evaluering av HUSK - Høgskole- og universitetssosialkontor

Evaluering av HUSK - Høgskole- og universitetssosialkontor NF-rapport nr. 8/2010 Evaluering av HUSK - Høgskole- og universitetssosialkontor Et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere 20 15 Delrapport 2 10 Trude Gjernes Trond

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer