Synsforstyrrelser hos slagrammede. Kongsberg 25. september 2013 Synspedagog Arne Tømta, Hurdal syn- og mestringssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synsforstyrrelser hos slagrammede. Kongsberg 25. september 2013 Synspedagog Arne Tømta, Hurdal syn- og mestringssenter"

Transkript

1 Synsforstyrrelser hos slagrammede Kongsberg 25. september 2013 Synspedagog Arne Tømta, Hurdal syn- og mestringssenter

2 Oppmerksomheten om synsproblemer ved hjerneslag er i ferd med å endres Tidligere: Øyelegens råd: Snu på hodet Andre faggrupper har konsentrert seg om kognitive og Nå: kroppslige konsekvenser Helsedirektoratets: Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Helseministeren i Spørretimen Videreutdanning i synsnevrologi Nå: KROSS i Buskerud

3 Etter Stortingets spørretime Ifølge Norges Blindeforbund får kun en liten andel av slagrammede med synsforstyrrelse og personer med synstap tilbud om rehabilitering. Tilbudet er mangelfullt og det finnes ikke velfungerende henvisningsrutiner som må på plass for å sikre at de som rammes av synstap får nødvendig oppfølging slik at de kan tilpasse seg sin nye situasjon. Vil statsråden sørge for at det opprettes Spørsmål rehabiliteringstilbud og velfungerende henvisningsrutiner for alle som har behov for synsrehabilitering? Begrunnelse: Jeg viser til Dokument nr. 15:1012 ( ) og ber om svar på spørsmålene. Svar: Jeg viser til mitt svar av 15. mars 2011 på spørsmål nr 1012 fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun om samme tema. I tillegg kan det opplyses følgende: I Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved slag (IS-1802), utgitt av Helsedirektoratet i 2010, anbefales det at alle slagpasienter bør få utredet synsfunksjonen. Dette fordi ca. 64 % av denne pasientgruppen får synsproblemer. Det kan være minsket synsfelt, dobbeltsyn eller vanskeligheter med fokusering. Synsproblemene bør vurderes av øyelege, synspedagog og eventuelt av optiker. Retningslinjene viser bl.a. til at synspedagoger bør inngå som en del av spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud. Det er også behov for synspedagoger for å følge opp synstrening etter utskriving fra sykehus. De siste ti årene har det, ifølge Helsedirektoratet, vært økt fokus på - og kunnskap om årsaker til synsproblemer hos slagpasienter. Det er utviklet treningsprogrammer, og i 2010 ble det startet et etterutdanningstilbud for synspedagoger i synsnevrologi og synspedagogisk metode ved Høyskolen i Bergen. Etterutdanningen har fokus på rehabilitering etter hjerneslag. Som omtalt i de nasjonale retningslinjene forventes det at ny kunnskap om synsproblemer etter hjerneslag bidrar til et likeverdig tilbud om utredning og oppfølging av bl.a. synspedagog i alle helseregioner. Helsedirektoratet utga i 2009 en eksempelsamling (IS-1676) for gode rehabiliterings-forløp, bl.a. for personer med synsproblemer etter hjerneslag. Kartlegging av eventuelle synsproblemer bør skje tidlig i sykdomsforløpet for et best mulig rehabiliteringsresultat. Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene benytter de nasjonale retningslinjene som grunnlag for sitt tilbud, slik at man sikrer både likebehandling og en kunnskapsbasert praksis på dette feltet.

4 Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på synsforstyrrelser For pasienten Synssansen er svært viktig i dagliglivet Opptil 2/3 av alle som får hjerneslag, får synsproblemer For oss som fagpersoner Viktig å få et riktig bilde av personens funksjon Viktig å sette inn de riktige tiltak

5 Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på synsforstyrrelser Synsforstyrrelser etter hjerneslag.. kan tolkes som kognitiv svikt som kommunikasjonsvansker som motoriske vansker virker negativ inn på kroppsholdning, kommunikasjon, orientering, selvfølelse, arbeidsevne og selvstendighet

6 Synsfunksjoner som kan rammes Synets grunnleggende delfunksjoner Visus Synsfelt Kontrastfølsomhet Evne til lys-/mørkeadaptasjon Fargesyn

7 Synsfunksjoner som kan rammes (forts) Nedsatt øyemotorikk Sakkade- og fikseringsproblemer Problemer med følgebevegelser Samarbeid mellom øynene (dobbeltsyn, konvergens, fusjon)

8 Visus Foto: Gunvor B. Wilhelmsen

9 Visusnedsettelser etter hjerneslag Visus er målet for hvor klart vi kan se Visusnedsettelser kan komme av skader i synsbanene Visusnedsettelser kan komme av okulomotoriske problemer (ustødig fiksering forstyrrede minisakkader)

10 Synsfeltskader Illustrasjon fra Å se er ikke alltid nok av G.B. Wilhelmsen

11 Synsfeltet: Synsfeltet kan variere I utstrekning I reduksjonens beliggenhet I lysgjennomtrengelighet (absolutt/relativt) Med evnen til å oppfatte farge og bevegelse... etter dagsform!

12 Viktig med synsfeltutfall Pasienten går ikke rundt og merker at noe er borte. Som vi som ikke føler at vi har noen skygge for det som er bak oss. Siv Ighe: Positive og negative utfall. Gjelder også for personer som ikke har neglect. Kan både forveksles og opptre sammen med neglect.

13

14

15 Relativt synsfeltutfall Foto: Georg Meyer

16 Kontrastfølsomhet Kontrastfølsomhet er en viktig delfunksjon For kommunikasjon, for eksempel se mimikk For lesing, ikke all tekst har god trykk på godt papir For mobilitet og orientering, for eksempel se høydeforskjeller, endringer i underlag

17 Kontrastfølsomhetstest

18 Okulomotoriske systemet Hvorfor er øyets bevegelser viktige for synet? Synssansen er langsom (øyet må kunne stå støtt) Bare den sentrale delen er skarp (hjernen lager en illusjon av at hele synsfeltet sees skarpt) Blikket må kunne flyttes raskt mot interessefokus (sakkadesystemet) Blikket må kunne følge objekter (følgesystemet)

19 Forstyrret øyemotorikk (foto: Georg Meyer)

20 Forstyrret øyemotorikk Kan oppstå som følge av forstyrrelser/lammelser i nerver, muskulatur eller tilhørende hjerneområder. OBS! Kan også være resultat av synsfeltutfall (jfr. lesing senere).

21 Viktig Forstyrrelser i de forskjellige delfunksjonene opptrer ikke nødvendigvis enkeltvis, men ofte i ulike kombinasjoner. Derfor er det viktig at den synsfaglige utredningen er nøyaktig og mest mulig fullstendig.

22 Øyemotoriske funksjoner ved lesing Sakkader Fikseringer Minisakkader Regresjoner Linjeskift Korrekturbevegelser

23 Leseproblemer ved synfeltutfall Magnocellulære og Parvocellulære system Personer med høyresidige utfall kan ha vansker med å finne ut når linja er slutt. Personer med venstresidige utfall kan ha vansker med å vite hvor langt de skal flytte blikket bortover linja (sakkader), får mange regresjoner. Finne ny linje (behov for korreksjonsbevegelser).

24 God normaltseende leser

25 Tidl. god leser etter hjerneslag

26 God normaltseende leser

27 Tidligere god leser etter slag

28 Sammenligning God seende leser: Fikseringer pr 100 ord: 76/76 Regresjoner: 2/2 Lesehastighet: 344 ord/min Tidligere god leser etter hjerneslag: Fikseringer pr 100 ord: 395/367 Regresjoner: 110/81 Lesehastighet: 64 ord/min

29 Synstrening etter hjerneslag Mål: Bedre den synsmessige funksjonen Gjøre pasienten mest mulig selvhjulpen Virkemidler: Trene øyemotorikk Bevisstgjøring: Innsikt i eget syn; vansker, rehabiliteringsmuligheter Opplæring i kompenserende strategier Utvide synsfelt?

30 Treningsøktens innhold Oppvarming Trening i stort synsfelt Trening i lite synsfelt øyemotorisk fintrening Lesetrening Evt. synsstimulering

31 Metode Manuelle øvelser Dataprogram Visuelle øvelser kombinert med kroppsmotorikk Variasjon og progresjon

32 Resultater Bedre bevissthet over egen kroppsholdning Tatt i bruk kompenserende ferdigheter Økt visus Innsikt Bedre utholdenhet. Bedre mental helse På kurs: Styrke å oppleve fellesskap

33 Hva bør andre faggrupper være oppmerksom på Oppdage behov for synskartlegging: Følg med på hodestilling og blikkretning Er oppmerksomheten begrenset til deler av synsfeltet? Få pasienten til å beskrive omgivelsene Hvordan ser teksten ut ved lesing

34 Synsrettede tiltak ved fysisk trening og ADL-trening Pass på at hodestillingen er midtstilt Pass på at pasienten jobber med blikk i alle retninger I spisesituasjoner: Bevisstgjøring på at det er mat på hele tallerkenen (noen pasienter velger å vri tallerkenen under måltidet vi oppmuntrer til aktiv bruk av synet)

35 Råd ved lesing for personer med synsfeltutfall Linjal eller L-formet margviser og linjestøtte i god kontrast til teksten Noen ganger ei svak lupe med linjestøtte

36 Hjelpemidler? Vårt utgangspunkt: Trening før utprøving av hjelpemidler Filterbriller aktuelt ved nedsatt kontrastfølsomhet/nedsatt adaptasjonsevne/lysømfintlighet Belysning kan også kompensere nedsatt kontrastfølsomhet og nedsatt mørkeadaptasjon Prismebriller for å flytte synsfeltet? For å se inn i synsfeltutfallet? Fresnellprismer? Peliprismer

37 Tilbud om synstrening for synshemmede etter hjerneslag Hurdal syn- og mestringssenter Drammen voksenopplæringssenter (bare personer fra Drammen) Linn Hemmingsen, Senter for synsterapi, Drammen Noen optikere *************** Statped sørøst, Fagavdeling syn, (= tidligere Huseby kompetansesenter)

38 Hurdal syn- og mestringssenter Tilbud som fortsatt er i støpeskjeen: 1 ukes kartleggings-/utredningsopphold 2 x 2 ukers treningsopphold for dem som har deltatt på kartlegging/utredning

39 Aktuell litteratur Wilhelmsen, G.B. (2005): Å se er ikke alltid nok Zihl, J. (2000): Rehabilitation of Visual Disorders After Brain Injury. Neuropsychological Rehbilitation: A Modular Handbook Gade, A. (red) (2010): Hjernen og synet Helsedirektoratet (2010): Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

40

41 Synsfeltutfall

«Det var ingen som nevnte noe om synet i det hele tatt»

«Det var ingen som nevnte noe om synet i det hele tatt» Lovise Rimstad «Det var ingen som nevnte noe om synet i det hele tatt» Eldres opplevelser av hjerneslag med etterfølgende synsforstyrrelser. Masteroppgave i synspedagogikk Oslo, juni 2014 Veiledere: Per

Detaljer

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser ØF-rapport 04/2012 Saksnummer 11/4400 H-dir Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser av Anne Sofie Lofthus og Vigdis Mathisen Olsvik ØF-rapport nr.

Detaljer

Friske øyne svekket syn

Friske øyne svekket syn Friske øyne svekket syn Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak GUNVOR B. WILHELMSEN & VIBEKE DONS WANKEL 1 Nevrologiske sykdommer og skader rammer hyppig det visuelle systemet. Sensoriske og

Detaljer

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Øyesykdommer en hefteserie En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Hjerneslag er en skade der det har oppstått en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Dette skjer hovedsakelig

Detaljer

Synsrelaterte leseplager og synstrening

Synsrelaterte leseplager og synstrening Synsrelaterte leseplager og synstrening En undersøkelse som ser om elever med leseplager kan hjelpes av synstrening. Gry Marie Tømmerdal Rennan Master i spesialpedagogikk Masteroppgave ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Sanderstolen har alt: Førsteklasses kj Spa, svømmehall, badstuer, trimrom. på alle rom og bar med alle rettlghetc

Sanderstolen har alt: Førsteklasses kj Spa, svømmehall, badstuer, trimrom. på alle rom og bar med alle rettlghetc Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag 42 o Oslo-Aiesund Sanderstolen har alt: Førsteklasses kj Spa, svømmehall, badstuer, trimrom. på alle rom og bar med alle

Detaljer

Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD)

Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tlf. + 45 96 47 16

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/611 Harald G. Sunde 78 97 30 08 Kirkenes, 19.5.2015 Saksnummer 39/2015 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Utkast med høringsinnspill, juni 2015 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag.

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Se muligheter med optikk

Se muligheter med optikk Se muligheter med optikk Bjørn Øien Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Se muligheter med optikk Bjørn Øien STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Huseby kompetansesenter, Oslo 2010 ISSN 1503-271X ISBN

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2011, ÅRGANG 3, NUMMER 3 T E M A : Sansesvikt hos eldre mennesker, del 2 Landsstyret NSF FGD 2010/2012 Lokalgruppeledere Fylkeskontakter

Detaljer

Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 106

Syn 2011. En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 106 Syn 2011 En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 106 Syn 2011 En samling artikler og tekster fra Huseby kompetansesenter ISSN 1503-271X ISBN 978-82-318-0028-6

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Calmeyersgt. 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 88 88 Telefaks: 22 24 95 90 E-post: postmottak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

OPTIKEREN. Barn og syn N 4 SØLVRETINO- SKOPET FARVEL RAUMYR KREMMEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap

OPTIKEREN. Barn og syn N 4 SØLVRETINO- SKOPET FARVEL RAUMYR KREMMEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 4 Barn og syn Fagartikler og reportasjer gjennom hele bladet KREMMEREN Jon Steinar Johnsen fikk gjennom store endringer i optikerbransjen Les

Detaljer

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn.

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 18 CVI og kommunikasjon 24 Tilbakeblikk på SIKTE-konferansen 2009 TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker

Detaljer

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje Nr. 2-3, 2010 20. årgang En sommer er over.. My vær å klage over en god del vær å glede seg over men kanskje aller mest «tja-vær.» Men uansett vær har det vært overalt. Nå er det bare å brette opp armene

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Bevegelsesglede for synshemmede

Bevegelsesglede for synshemmede Bevegelsesglede for synshemmede Praktisk pedagogisk tilrettelegging Liv Berit Augestad Eli Krokstad Edvin Bye Rita Jeremiassen STATPED SKRIFTSERIE NR. 107 Forfattere (eds.) Liv Berit Augestad, Eli Krokstad,

Detaljer

Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Vi møtes ut fra våre likheter, og utvikles ut fra våre forskjeller Virginia Satir

Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Vi møtes ut fra våre likheter, og utvikles ut fra våre forskjeller Virginia Satir Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Vi møtes ut fra våre likheter, og utvikles ut fra våre forskjeller Virginia Satir Innhold: Om døvblindhet 5 Bruk av sansene 6 Noen viktige

Detaljer

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Nr 1 februar 2006 Tidsskrift for norsk optometri Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Optometriutdanning Europeisk utdanning harmoniseres Studenter i praksis INNHOLD FEBRUAR 2006

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

postmottak@helse-nord.no Oslo 8. mai 2015

postmottak@helse-nord.no Oslo 8. mai 2015 Helse Nord RHF 8038 BODØ postmottak@helse-nord.no Oslo 8. mai 2015 Høringssvar Utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Norges Optikerforbund takker for å få være en del av denne høringen.

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer