ÅRSRAPPORT FOR VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2013 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret Regnskap oversendes etter godkjenning i generalforsamling. For øvrig dekker den aktiviteten ved bedriften i perioden etter siste årsrapport.

2 Innhold: 1. Innledning side 3 2. Fakta om MAKS Adresser Aksjefordeling Styremedlemmer Ordinært ansatte Oversikt over ansattes kompetanse Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Oversikt over bedriftens arbeidsfelt og hvilke arbeidsområder som tilbys Organisering av bedriften Omfanget av tverrfaglig samarbeid Kompetanseheving for ordinært ansatte Sertifisering i Equass og Achilles JQS Equass Achilles JQS Tiltakene Hovedtrekk Varig tiltrettelagt arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Kompetanseformidling til Moldova.. 16 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 2

3 1. Innledning MAKS - Meland Arbeids- og kompetansesenter AS er en vekstbedrift som tilbyr formidling, tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til personer med ulike behov. Vår visjon er: MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin moglegheit til sjølv å nå måla sine Vi holder til på Frekhaug, kommunesenteret i Meland kommune i Nordhordland, og vi har også kontorer i Bergen sentrum. MAKS leverer tiltak og tjenester til hele Bergensregionen. MAKS har til sammen ca 170 personer i ulike statlige og kommunale tiltak, og 30 personer som utgjør den faste staben. MAKS har utviklet seg fra den spede starten i 1985, fra å være en skjermet arbeidsplass for noen få personer, til å være en moderne bedrift med ulike tiltak og mange ulike arbeidsområder. Vi tilbyr i dag ulike arbeidsoppgaver til personer i tiltakene APS og VTA, herunder: industriproduksjon, pakkearbeid, trearbeid, produksjon av glasskunst, fruktpakking, distribusjon, service- vedlikeholdsarbeid, vaktmestertjenester, kantine og catering, lagerarbeid, butikk, sykkelsalg, service og reparasjon. Vår største avdeling er MAKS Formidling, som har 120 tiltaksplasser i AB. Tiltaket har fokus på formidling til ordinært arbeid. Våre viktigste verktøy i arbeidet for å utvikle mennesker er: Dyktige og kompetente ansatte med bred fagkunnskap - tilrettelagt, tilpasset og variert arbeid tett og individuell oppfølging samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig behandlings- og oppfølgingsapparat. Omsetningen i 2013 var på kr ,-. Maks har fått ansvar for kompetanseformidling til Arbeids og sosialdepartementet i Moldova, finansiert av Norsk UD. Arbeidet er innledet i 2013 og videreføres som et treårig delprosjekt under SIVA. Maks er tillagt det faglige og praktiske ansvaret for delprosjektet. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 3

4 2. Fakta om Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS 2.1.Adresser Gateadresse: Havneveien 11 og 15, 5918 FREKHAUG Mjåtveitflaten 33, 35 og 37 Postadresse: Pb. 97, 5906 FREKHAUG Vareadresse: Havnevegen 11 og Frekhaug senter Telefon: sentral daglig leder faks E-post: Eierforhold og styre mv Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS har en aksjekapital på kr Bedriften eier sine egne lokaler. Havnevegen 15. Produksjonslokaler og 5 leiligheter. Havnevegen 11. ( fra 2007). Produksjonskjøkken, kantine, møterom, undervisningsrom, kontorer og 4 leiligheter. Mjåtveitflaten 35. Kontorer og produksjonslokaler for serviceavdelingen treproduksjon og sykkelverksted. Mjåtveitflaten 37. Produksjonslokale, plasthaller og lagerlokaler. Mjåtveitflaten 33 Kontorlokaler for Arbeid med Bistand Ti kontorer og møte/ undervisningsrom I tillegg leier vi lokaler i Bergen sentrum / Strandgaten. 2.2Aksjefordeling pr : Meland Kommune Meland lokallag av NFU Norges Handikapforbund Frank Mohn Flatøy Meland Helselag Helge Vidar Larsen Steinar Knudsen Karl G. Oppsahl Per Sæthre Ingvald Bastesen Johan A. Andersen Gunnar Vetlejord 27 aksjer 5 aksjer 4 aksjer 3 aksjer 3 aksjer 2 aksjer 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje Totalt 50 aksjer Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 4

5 2.3.Styremedlemmer med personlige vararepresentanter pr : Medlemmer: Personlige vararepresentanter: Rolf Hansen Anne-Grete Eide Dag Erik Hagesæter Silje Ingelin Sæterstøl Elna Bjørndal Kåre Skibenes Sølvi Knudsen Hildegunn Hove Åshild Aamli Johan A. Andersen Steinar Raa Anne Berit Kolås Bjørn Thorshein Håvard Stusdal ( Valgt av ansatte) Bård Tvedt Jan Flekke ( Valgt av arbeidstakerne) Styreleder: Nestleder: Dag Erik Hagesæter Åshild Aamli 2.4.Ordinært ansatte Pr har Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS 30 ordinært ansatte, hvorav 10 er tilknyttet tiltaket Arbeid med Bistand. 1 Daglig leder 1 Koordinator Arbeid med bistand 9 Jobbkonsulenter i Arbeid med Bistand 12 Arbeidsledere 1 Oppfølgingsansvarlig 1 Produksjonsleder 1 Sekretær 2 Miljø-/omsorgsarbeider 2 Renholdere (noen bekler flere roller) 2.5. Oversikt over ansattes kompetanse: Pedagogisk kompetanse: - Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og forming - Lærer - Spesialpedagog Helse- og omsorgsfag: - Sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, - Sosionomer med ulik videreutdanning og spesialkompetanse. - Flere har etter og videreutdanning innenfor feltene: coaching, veiledning og systemisk-metode, sosiologi, psykologi, - Hjelpepleier - Barne- og ungdomsarbeider - Omsorgsarbeider - Aktivitør Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 5

6 Annen kompetanse: - Jurist - Diplomøkonom - Bachelor jus og ledelse - Markedskommunikasjon (bachelor) - Befalsutdanning - Arbeidsrett og organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, personalledelse og kompetanseutvikling - Møbelsnekker med fagbrev - Kokk med fagopplæringskompetanse - Fengselsskole - Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, administrasjon og omsorgsyrker. Attføringskompetanse: - Personer med tjenestetid i Nav - Personer med utdanning og erfaring fra sosialt arbeid og rehabilitering. - Personer med utdanning og erfaring innen kriminalomsorg - Person med utdanning og erfaring som kursleder og veileder i attføringsbedrift - Personer med erfaring innen omsorgsarbeid - Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg - Personer med erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor - Personer med ledelseserfaring fra offentlig sektor. - Annen praksis innen attføringsfeltet. - En person med sertifisering i arbeidsevnekartlegging. - Syv personer har gjennomført på basiskurs i attføring. - To personer med opplæring og erfaring med bruk av jobpics 3. Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Bedriften hadde både ved inngangen og utgangen av 2013 tildelt: - 23 VTA-plasser. - Ved inngangen av 2013 var det 24 personer i tiltaket - Ved utgangen av 2013 var det 24 personer i tiltaket - Gjennomsnitt for året: 24 personer i tiltaket - 9 APS-plasser - Ved inngangen til 2013 var det 10 personer i tiltaket - Ved utgangen av 2013 var det 13 personer i tiltaket - Gjennomsnitt for året: 11 personer i tiltaket AB-plasser - Ved inngangen til 2013 var det: 103 personer i tiltaket - Ved utgangen av 2013 var det: 93 personer i tiltaket - Gjennomsnitt for året: 89 personer i tiltaket Se for øvrig beskrivelsen på hvert enkelt tiltak. VTA pkt. 9.3 APS pkt. 9.4 AB pkt. 9.5 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 6

7 4. Oversikt over bedriftens arbeidsfelt og hvilke områder vi kan tilby arbeidspraksis. MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter A/S, tilbyr følgende arbeidsoppgaver: Mekanisk-/monteringsarbeid: - Pussing av rørklammer og påliming av gummiklosser, herunder kvalitetskontroll og bruk av tilhørende maskiner og utstyr. - Modifisering av metallsplinter. Montering: - Lettere montering som innebærer kobling av rørklammer i par, påsetting av bolter. muttere, mellomstykker og merkelapper. - Rensing og montering av rotorcaps til skipsmaskiner. Pakking: - Pakking av rørklammesett. - Pakking av O-ringsett, pakningssett og rep. sett til skipsmotorer. - Pakkeoppdrag (enkeltoppdrag). Tekstilarbeid: - Klipping, merking og sying av støvhetter til rør. - Bedriften har utstyr også til veving av ryer og andre artikler, og driver sporadisk slik produksjon. Glassproduksjon, bilder, smykker, fat med mer. - Produksjonen er godt egnet for personer med ulikt funksjonsnivå med mulighet for tilpasset vanskelighetsgrad og deltagelse i delproduksjon. Trearbeider: - Utsaging og fresing av profilerte bord til terrasserekkverk. Produksjon av dekkplater, pynteklosser, profilerte vannbord, benker, postkassestativ, bosspannhus, samt produksjon av blomsterkasser og diverse artikler avhengig av etterspørsel. - Produksjon av store transportkasser. Transport, spedisjon, ekspedisjon og lagerhold: - Mottak og forsendelse av artikler i produksjonen. - Ordrepakking - Lasting, transport og levering av varer til kundene. - Bruk av palletruck. - Organisering, drift og vedlikehold av lager. Kantine, catering og utleielokaler: - Tilberedning av mat, servering, ekspedering over disk, bruk av kassaapparat, bankkortterminal og rydding i egen kantine og i kantinen på Meland Rådhus. - Renhold - Utleie av selskapslokaler og møtelokaler med kapasitet for opptil 80 personer. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 7

8 Fruktpakking og distribusjon: - Vi har pakking og distribusjon av frukt som et satsingsområde. Vi har tre fruktbiler og vi har store tjenlige kjølerom til oppbevaring av frukt. - Vi inngår i en landsomfattende ordning i samarbeid med Bama. - Pakking og distribusjon av skolefrukt i Nordhordland og deler av Bergen. - Vi har også fått avtale med Bama om pakking, salg og distribusjon av jobbfrukt i Nordhordlandskommunene og deler av Bergen. - Vi tilbyr gavekurver med frukt til bedrifter og privatpersoner. Dette er populære gaver til for eksempel fødselsdager og jul. Vi kjøper inn frukt, pakker og distribuerer. Sykkelverksted: - Vi selger sykler som vi også har avtale om service og reparasjoner på. - Vi tilbyr og har avtale om vinterlagring og langtidslagring av sykler. Service: - Oppdrag i form av jernkapping og boring. Bilpleie: - Vi driver med bilvask, innvendig og utvendig. - Vi har lett service og vedlikehold av biler. - Pleie og omsorg har avtale med oss for alle sine biler. I tillegg har vi også biler fra det private marked. Vaktmester: - Vi har ansvaret for vaktmestertjenesten i Frekhaug Senter. - I vintersesongen innebærer dette, brøyting, salting, strøing i tillegg til ansvar for at det er rent og ryddig på uteområdene. - I sommerhalvåret har vi ansvar for plenklipping og lettere gartnerarbeid i tillegg til å holde uteområdene rene og ryddige. - Vaktmesteravdelingen har også ansvaret for forefallende arbeid på de ulike byggene våre. Butikk: - MAKS har egen gave- og interiørbutikk som selger både egenproduserte produkter og andre eksterne produkter. - Arbeidsoppgaver er ekspedering over disk, bruk av kassaapparat, bankkortterminal, bestilling av varer, varemottak, klargjøring av utstillinger Resepsjon/kontorarbeid: - Mottak av kunder, fakturering og annet forefallende kontorarbeid. Diverse: - Postombringing, internt vedlikehold, rydding samt makulering. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 8

9 5. Organisering av bedriften Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS er pr. i dag organisert på følgende måte: Med unntak av tiltaket Arbeid med Bistand er ikke bedriften inndelt i ulike avdelinger, men arbeidsfelt. De ansatte har i hovedsak sine ansvarsfelt, men er også fleksibel i forhold til arbeidsområde. Type og mengde av arbeid vil til en hver tid være avgjørende for hvilken avdeling den enkelte arbeidsleder skal arbeide i. Hensynet til variasjon i arbeidet tilsier også en viss flyt mellom avdelingene. Det har blitt gjennomført tilfredshetsundersøkelse for alle ordinært ansatte i Omfanget av tverretatlig samarbeid - Det ble i 2013 avholdt seks formelle møter i rådgivende utvalg (RU). - Det er tett samarbeid med den enkelte saksbehandler i Nav rundt hver enkelt sak. - Vi har deltatt på samarbeidsmøter med Nav. - Arbeidsledere, jobbkonsulenter og oppfølgingskonsulenter i bedriften deltar i flere ansvarsgrupper, for de av våre arbeidstakere, der det er etablert slik gruppe. - Vi har også i 2013 tilbudt praksis til elever fra Knarvik vgs. og samarbeidet med skolen om et helhetlig tilbud for å sikre god oppfølging i arbeidsutprøvingen for disse elevene. - Dette gjelder først og fremst elever som i framtiden kan ha behov for tilrettelagt arbeidsplass. - Bedriften samarbeider tett med voksenopplæringen i Meland kommune rundt opplæring til arbeidstakere på MAKS. Voksenopplæringen leier lokaler i bedriften. - MAKS har hatt samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet: Psykiatri (VOP), kommunal psykisk helsevern, pleie og omsorg, lege, og PPT. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 9

10 - Vi har et formalisert samarbeid på ledernivå med de andre tiltaksbedriftene og deltar jevnlig på disse møtene. Et av samarbeidsområdene er felles opplæringstilbud. - Vi deltok i 2013 på Næringskonferansen på Mongstad. Bedriften er medlem i Nordhordland Håndverks- og industrilag (NHIL) og deltar fast på deres møter og arrangement. - Som medlem i ASVL deltok vi på ulike møter og konferanser i AB samarbeider aktivt med næringslivet og er opptatt av å være tilstede på arenaer hvor arbeidsgivere er representert. - Jobbkonsulenter deltar på aktiviteter i regi av fagforeningen LEDERNE. I dette samarbeidet er fokus å gjøre tiltaket kjent og å få kunnskap om, og forbindelser i, arbeidsmarkedet. - AB samarbeider også med enkeltarbeidsgivere som tilbyr sesongarbeid. - AB har opprettet en fast arbeidsgruppe med Markedskoordinator i Nordhordland, LOS, Norkomp/NHIL, hvor fokus er utvikling av områder for samarbeid. - AB har også samarbeidet med andre AB-tiltak, og da spesielt med Fretex AS og Trigger AS. Det vises forøvrig til pkt. 9. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 10

11 7. Kompetanseheving for de ordinært ansatte MI-kurs: 11 personer (hele AB, samt oppfølging) Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse Høyskoleutdanning i MI: 2 personer i AB Kurs på seminarer og konferanser; BATT, CMS, IPS m.m. Møte med mennesker i krise og sorg. Felleskurs med bedrifter i vårt distrikt, alle Brannvernkurs, alle Diverse fagkurs Ledersamlinger i ASVL Seminar med alle ordinært ansatte på MAKS: Strategi som agenda. Ledernettverk i regi av NHIL med 4 årlige samlinger med aktuelle temaer innen ledelse. 8. Sertifisering i Equass og Achilles 8.1 Equass På bakgrunn av resertifiseringen 2012, jobbet vi i 2013 med forbedring av rutiner og prosedyrer, og annet kvalitetsikringsarbeid i tråd med tilbakemeldingene fra Equass. Bedriften skal resertifiseres høsten Achilles JQS I forbindelse med inngåelse av service-, lager og transportavtale med Statoil Mongstad ble bedriften godkjent/sertifisert i Achilles JQS. For å oppnå kvalifikasjon må vi besvare obligatoriske spørsmål knyttet til HMS formål og ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til en internasjonal standard som EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard. Se mer på Norge/. Vi ble første gang godkjent 18. mai 2010 og har siden blitt resertifisert i mai måned hvert år. 9. Tiltakene 9.1 Hovedtrekk I 2013 har det vært drevet godt i alle tiltakene til MAKS. Det ble avholdt seks rådgivende utvalg dette driftsåret, hvor bedriften og NAV deltok. Det er nå NAV TIM sin representant som deltar som representant for NAV på RU-møtene. Vi har gjennomført tilfredshetsundersøkelse i alle tiltakene for I tillegg er det foretatt tilfredshetsundersøkelse blant aktuelle lokale NAV-kontor. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 11

12 9.2.VTA Oppfølgingen av den enkelte ivaretas av arbeidslederne, med støtte fra Oppfølgingsansvarlig. Det er gjennomført personalsamtaler med samtlige arbeidstakere i VTA og revidert oppfølgingsplaner og årsrapporter etter avtale med NAV. Det gjennomføres daglige produksjonsplanleggingsmøter på de forskjellige avdelingene, hvor dagens arbeid drøftes og neste dags arbeid planlegges og fordeles. Dette gir arbeidstakerne påvirkningsmulighet over egen arbeidssituasjon, samt at bedriften får god styring av ressurser. Arbeidstakerne er representert i vernearbeidet gjennom kontaktpersoner på hver avdeling. Bedriften har en trivselsgruppe bestående av to valgte arbeidstakere og to ordinært ansatte som jobber med trivselstiltak i bedriften. Arbeidstakerne har også utpekt en representant til bedriftens styre og en tillitsvalgt og sekretær som skal ivareta arbeidstakernes interesser. Antall personer i VTA pr : 24 personer Antall personer i VTA pr : 24 personer Antall sluttet i løpet av 2013: -0- person Antall ansatt i løpet av 2013: -0- personer 9.3. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Oppfølgingsansvarlig koordinerer den daglige oppfølgingen deltakere får på de ulike avdelingene. Videre er han kontaktperson og ansvarlig for rapportering til NAV. Arbeidslederne veileder de ulike deltakerne i den daglige arbeidssituasjonen. Det har gjennom året variert fra 8 til 13 deltakere pr. mnd. Oppfølgingsansvarlig har regelmessig samarbeid med jobbkonsulenter i AB for der å kunne drøfte enkeltsaker i APS-tiltaket MAKS fordeler APS-deltakerne til de ulike avdelingene på bakgrunn av bestillingen fra NAV, personens eget ønske, og behovet den enkelte har for tilrettelegging. Gjennomstrømning i APS Totalt antall Herav kvinner Antall deltakere pr Inntak i løpet av året 17 6 Antall deltakere som sluttet i løpet av året etter årsak: 13 6 Ordinært arbeid Arbeid/lønnstilskudd AMB og andre tiltak fra NAV (APO, Avklaring m.m.) AB VTA 1 Utdanning SUM AKTIVE TILTAK 2 Søkt/fått uførepensjon/alderspensjon etc. 2 2 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 4 2 Institusjonsplassering Annet/tilbakeført til NAVuten tiltak m.m. 5 2 SUM PASSIVE TILTAK 11 6 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 12 1

13 Antall deltakere pr Varighet i APS: Her angis antall deltakere etter hvor Inntil mnd. mnd mnd. lenge de har deltatt i APS, for de som sluttet i Alder på deltakere i APS: < 20 år år Over 40 år Antall deltakere i APS pr Antall deltakere som har sluttet i Øvrige ansatte i APS (ikke yrkeshemmede) Årsverk Ledere/administrasjon 0,1 3 Arbeidsledere/instruktører el. liknende 1,5 6 Pedagogisk personell 0,2 1 Attføringspersonell/attføringsansvarlig 1,2 2 Annet personell 0,1 1 Totalt 3,1 13 Fordelt på ant. personer 9.4 Arbeid med bistand 2013 har vært det første hele året etter vi ble store på AB. Det har vært både utfordrende og spennende. NAV Åsane ble forsøkskontor for interne tiltak fra , og AB ved MAKS AS overførte 41 saker etter en trinnvis modell, da NAV Åsane ikke var klar fra prosjektoppstartsdato. Dette førte til at AB gikk store deler av siste halvår med betydelig overkapasitet. I 2013 har også virksomheten i Bergen sentrum vokst betydelig når det gjelder antall deltakere, og vi begynte å lete etter større lokaler på slutten av året for bedre å kunne betjene deltakerne som ønsker å ha Bergen som treffpunkt. Se ellers punkt om utviklingsarbeid. Vi har hatt en endring i personalgruppen; en person gikk tilbake til sin tidligere jobb, og vi ansatte en ny jobbkonsulent. Tjenesteutførende personell 2013 Jurist Sosionom Spesialpedagogikk Diplomøkonom Bachelor jus og ledelse Befalsutdanning Sosiologi Psykologi Disc-sertfisering Coaching Veiledning Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 13

14 Bedriftsøkonomi Bedriftsledelse Endringsfokusert rådgivning Organisasjonspsykologi Personalledelse Autorisasjon i Relasjonsledelse Høyskolestudie i MI Sertifiseringer i WIE, JobPics, og SMART. Jobbkonsulentene har lang og variert arbeidserfaring fra blant annet fengselsvesenet, rusomsorgen, psykiatrien, virksomhetsstyring, kvalitetssikringsarbeid, forelesning, formidlingsarbeid, veiledning, militæret, NAV, attføringsbransjen og bemanningsbransjen. Personalgruppen består av 5 kvinner og 5 menn i alderen 29 år til 58 år. Kompetansehevende tiltak i 2013: SE- konferanse MI- grunnkurs og studiepoenggivende Karriereveiledning Autorisasjon i Relasjonsledelse ASVL-konferanse Kursrekke sammen med andre NH-bedrifter Utviklingsarbeid Vi har i 2013 hatt fokus på å implementere det gode utviklingsarbeidet som vi påbegynte i Vi har også hatt fokus på kvalitet på våre tjenester og det å levere til rett tid. MAKS har videreutviklet arbeidssøkermiljø og gruppebaserte aktiviteter, og vi har blant annet hatt samlinger med tema jobbsøk, søknad/cv, intervjutrening attribusjon, motivasjon og Disney-modellen. Videre har vi opprettet et gratis treningstilbud for deltakere og jobbkonsulenter hver mandag. Dette foregår i en idrettshall med gode fasiliteter, og vi ser betydelig gevinst i form av øket selvtillit og bedre helse for deltakere som er med på dette. Vi har fortsatt fokus på «forventningskultur»: Vi mener at alle leverer etter de forventninger som blir stilt. Det blir avholdt ukentlige møter i avdelingen, både for å utveksle informasjon og for å drøfte enkeltsaker. Faggruppene som vi innførte i 2012 ble erstattet av utvidede AB-møter grunnet en tendens til at gruppene ikke gjennomførte sine møter. Vi har fortsatt med månedlige gjennomganger mellom hver enkelt jobbkonsulent og koordinator. Her går vi grundig inn i porteføljen til hver enkelt konsulent, med fokus på progresjon i sakene. Vi utvikler kontinuerlig våre rutiner, slik at vi til enhver tid leverer i forhold til de krav, forventninger og avtaler som foreligger. Arbeidsgiverarbeid er sentralt innen AB-tiltaket, og noe vi har brukt mye tid på. Vi kommer til å vie dette feltet mye oppmerksomhet i tiden fremover også. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 14

15 MAKS har innført BATT, og 2014 vil være det første året vi har fullstendige tall for hele året. Tverretatlig samarbeid MAKS samarbeider tett med saksbehandlere på NAV og andre i hjelpeapparatet rundt deltakere. Vi ser at det er svært gunstig for personer som har stort profesjonelt nettverk rundt seg, å få koordinert innsatsen fra de involverte. Dette vil videre også gi størst mulig potensiale for arbeid. MAKS samarbeider aktivt med næringslivet, og vi er opptatt av å være tilstede på arenaer hvor arbeidsgivere er representert. Vi har også konkret samarbeid med to ulike bemanningsbyråer. Vi har fokus på å delta på arenaer hvor næringslivet er representert, herunder blant annet Næringskonferansen på Mongstad, og aktiviteter i regi av fagforeningen LEDERNE. I dette samarbeidet er fokuset å gjøre tiltaket kjent, og for å få nyttig informasjon om arbeidsmarkedet. Videre samarbeider vi også med enkeltarbeidsgivere som tilbyr sesongarbeid, Markedskoordinator i Nordhordland, LOS, Norkomp/NHIL, og med andre tiltaksarrangører som har AB-tiltaket, da spesielt med Fretex AS og Trigger AS. Brukertilfredshet Vi har gjennomført vår årlige brukerundersøkelse for For 2012 benyttet vi elektronisk løsning og vi fikk svært lav svarprosent. Vi har derfor for 2013 valgt papirbasert undersøkelse og det har fått opp svarprosenten betydelig. Vi har benyttet undersøkelsene som ligger i BATT, slik at vi kan sammenligne resultater med tilsvarende virksomheter. Resultater av attføringsarbeidet 17 personer ble overført til NAV Åsane grunnet prosjektet der. Vi har valgt å holde disse personene utenfor analysen og utregningene nedenunder. I 2013 ble 50,6 % formidlet til arbeid, mot 37 % i ,3% ble formidlet til aktive løsninger, mot 58% i Hvis vi tar bort de med varighet under 2 mnd (som praktiseres av noen arrangører) har vi formidlingsprosent på 56 % til arbeid og 71% til aktive løsninger. Vi har for øvrig ikke oversikt over hvor mange av våre deltakere som blir stående i arbeid over tid. I 2013 hadde 2,3 % av de som ble utskrevet en tiltakstid på mnd. Tallene for 2012 var 8% og for 2011 var tallet 29%, så dette ser vi som en fortsatt gledelig utvikling. I 2013 hadde 11,7% av de som ble utskrevet under 2 mnd. tiltakstid, mens 43,5% hadde tiltakstid mellom 2 og 8 mnd. Alders- og kjønnsfordeling ser ut til å være relativt konstant med en liten overvekt av kvinner. Totalt sett synes vi at tallene viser en positiv utvikling både i andel personer som går til aktive løsninger, samt når det gjelder tiltakstid. Gjennomstrømning i AB Totalt antall Herav kvinner Antall deltakere pr Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 15

16 Inntak i løpet av året Overført til NAV Åsane 17 6 Antall deltakere som sluttet i løpet av året etter årsak: Ordinært arbeid Arbeid/trygd/lønnstilskudd 11 7 AMB og andre tiltak fra NAV, ev. hva: APS, APO, Avklaring, Jobbklubb 10 4 Utdanning 0 0 SUM AKTIVE TILTAK Søkt/fått uførepensjon/alderspensjon etc. Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering Institusjonsplassering 0 0 Annet (spesifiser) Flytting / mangl oppmøte 15 6 SUM PASSIVE TILTAK Antall deltakere pr Varighet i AB: Antall deltakere i hver < 2 mnd. 2-8 mnd mnd mnd. varighetsgruppe for de som sluttet i Alder på deltakere i AB: < 20 år år Over 40 år Antall deltakere i AB pr Antall deltakere som har sluttet i Kunnskapsformidling til Moldova I 2013 fikk «Moldovaprosjektet» gjennom samarbeid med organisasjonen Hjelp Moldova tildelt midler til oppstart av et opplegg for utvikling av arbeidstiltak for mennesker i Moldova med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet var en oppfølging av en henvendelse i 2011 til Ingvald Bastesen fra organisasjonen Hope and Health i Moldova om mulighet for å få se hvordan Norge tilrettela arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Etter en ukes opphold i Nordhordland der delegasjonen fikk se hvordan myndighetene sentralt og lokalt tilrettela ulike arbeidstiltak. Sentrale myndigheter i Moldova var deltaker i delegasjonen. Etter besøket i Norge skrev myndighetene i Moldova til daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om mulighetene for om vi kunne delta på en konferanse i Moldova eller arrangere en konferanse i Moldova med temaet tilrettelegging av arbeidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 16

17 Det ble søkt om midler til tiltaket ved henvendelse til Utenriksdepartementet som igjen koblet oss sammen med organisasjonen Hjelp Moldova. Gjennom midler fra UD fikk vi således midler til å videreføre spørsmålet om å lage en konferanse i Moldova om organisering av arbeidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi arrangerte en konferanse i Moldova over 2 dager i september. Konferansen var begrenset til 40 personer med sentrale og lokale deltakere fra departement både i Moldova og Norge. Etter en vellykket konferanse sendte Arbeidsdepartementet i Moldova en takk til Norge og myndighetene for her for opplegget som de mente var svært vellykket. På konferansen ble det nedsatt en prosjektgruppe med medlemmer fra sentrale myndigheter i Moldova og Norge samt organisasjoner for å legge til rette for videre samarbeid på å utvikle arbeidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Moldova. I desember var noen sentrale medlemmer av prosjektgruppen samlet i Norge for å legge en plan for videreutvikling av prosjektet. Fra Moldova møtte Vasillie Cusca, Sosialdepartementet i Moldova og Ludmila Scoreatina, oversetter. Fra Norge deltok Bjørn Arild Herfindal, leder av MAKS, Christian Kielland, tidligere avdelingsdirektør i Barne- Likestilling og Inkluderingsdepartementet og i Sosialdepartementet, Alma Karabeg fra Siva og leder for prosjektet Ingvald Bastesen. Arbeids-, sosial- og familiedepartement er nå den viktigste samarbeidspartneren i Moldova. Prosjektet er nå, etter initiativ fra UD, knyttet til Selsksapet for industrivekstanlegg (SIVA), som har en omfattende virksomhet i Moldova for å støtte innovasjon og industrietablering. Faglig ansvar på norsk side er tillagt MAKS. Midlene til et treårig prosjekt er bevilget, og vi er i full gang med planleggingen videre. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 17

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Innhold: Årsrapport for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 2. side

Innhold: Årsrapport for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 2. side Årsrapport 2014 Innhold: side 1. Hilsen fra daglig leder 3 2. Visjon og verdier.. 5 3. Arbeidsinkludering.. 6 3.1. AB 6 3.2. APS. 7 3.3. VTA 8 3.4. Andre ordninger.. 8 4. Organisasjon.. 9 4.1. Organisering

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene.

Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene. Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2012

ORGANISASJONSKART 2012 Årsrapport 2012 ORGANISASJONSKART 2012 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal 2 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 15 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2013. Follo Futura AS

Årsrapport 2013. Follo Futura AS Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk...

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer