Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE"

Transkript

1 Arkivsaksnr: Arkivkode: G10 Sakstittel: OPPSTARTSAK FOLKEHELSEPLAN - PLANPROGRAM OG PROSJEKTSKISSE Dokumentbeskrivelse: HØRINGSBREV - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE Fra: Regionale fagmyndigheter Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: L12 Sakstittel: DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR SKULERUD Dokumentbeskrivelse: SAKSBEHANDLINGSGEBYR Fra: Haldenvassdragets Kanalselskap AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: G71 Sakstittel: MODELLKOMMUNEPROSJEKTET 2012, 2013, 2014 Dokumentbeskrivelse: MODELLKOMMUNEPROSJEKTET - RAPPORT 2014 Fra: Barne-ungdoms-og familiedirektoratet Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ÅD Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK TILBYGG BOLIG FOR EIENDOMMEN Fra: Randi Romhus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB

2 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN UTGÅR Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN UTGÅR TREKKES Fra: Thygesen As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1103 Sakstittel: FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTVIDET AVKJØRINGSTILLATELSE - FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Fra: Statens vegvesen Region Øst Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1103 Sakstittel: FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Dokumentbeskrivelse: FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Fra: Aurskog-Høland kommune - Samfunn og utvikling Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1103 Sakstittel: FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - FRADELING AV TUNET PÅ EIENDOMMEN 1103 Fra: Øyvind A. Haga Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

3 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG 2-MANNS BOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR-NYBYGG 2-MANNS BOLIG PÅ EIENDOMMEN Fra: Holtet og Havnaas As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: J07 Sakstittel: MILJØRETTET HELSEVERN - EPLETUNET BARNEHAGE Dokumentbeskrivelse: GODKJENNING AV VIRKSOMHET ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLER OG BARNEHAGER Fra: Epletunet barnehage AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: BALHA Arkivsaksnr: Arkivkode: J07 Sakstittel: TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SAMTYKKE - UTVIDELSE AV FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: BALHA Arkivsaksnr: Arkivkode: 611 L03 Sakstittel: VARSEL OM KARTLEGGING AV GRUNNFORHOLD Dokumentbeskrivelse: VARSEL OM BORING I GRUNNEN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HELSEHUS Fra: Jon-Aksel Fosskaug Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABB

4 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: AVTALE OM OMSORGSLØNN Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG - ENDELIG VEDTAK, BOLIG KJØPT Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM STRYKING AV 10 FRAVÆRSDAGER Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ

5 Arkivsaksnr: Arkivkode: Q80 Sakstittel: GENERELLE HENVENDELSER - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Dokumentbeskrivelse: INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FYLKESVEG Fra: Statens vegvesen Region Øst Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AMGN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT RENHOLDER Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IHEO

6 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HANJO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH

7 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HT Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HANJO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HANJO

8 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HANJO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HANJO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA DAGVAKTER Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IH

9 Arkivsaksnr: Arkivkode: Q21 Sakstittel: GANGVEI MELLOM BJØRKELANGEN SENTRUM OG EINERHAUGEN Dokumentbeskrivelse: ETTERLYSER SVAR Fra: Dagfinn Lunner Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OLJ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT, BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: 155 Arkivkode: 062 Sakstittel: INNSYNSBEGJÆRINGER 2015 Dokumentbeskrivelse: INNSYNSBEGJÆRING REGNSKAPSRAPPORT PR 2.TERTIAL 2014 Fra: Dine Planer Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIU Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPGRADERING AV PRIVAT AVLØPSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 10019

10 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ EIENDOMMEN Fra: Henning Nyengen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: 408 Sakstittel: KONFLIKTER I ARBEIDSLIVET - FORHOLDSREGLER VED STREIK Dokumentbeskrivelse: KONFLIKTER I ARBEIDSLIVET - FORHOLDSREGLER VED STREIK Fra: KS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ETA Arkivsaksnr: Arkivkode: C58 Sakstittel: KRIGENS KULTURMINNER Dokumentbeskrivelse: SUPPLERENDE INFORMASJON - KRIGENS KULTURMINNER Fra: Klima- og Miljødepartement Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: 1577 Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLE SKOLEÅRET Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ

11 Arkivsaksnr: Arkivkode: K42 Sakstittel: SKADEFELLING AV KANADAGÅS 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKADEFELLING AV KANADAGJESS - EIENDOMMEN 1604 Fra: Bente Bjerkek Bunæs Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: AVSLUTNING AV SAK Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HT Arkivsaksnr: Arkivkode: A10 Sakstittel: SU-MØTE BRÅTEBAKKEN BARNEHAGE Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA SU-MØTE BRÅTEBAKKEN BARNEHAGE Fra: Dok.type: N Løpenr: Datert: Saksbehandler: ANKR Arkivsaksnr: Arkivkode: Q62 Sakstittel: OPPRETTELSE AV BJØRKELANGEN SMALSPORJERNBANE - NYE AURSKOGBANEN

12 Dokumentbeskrivelse: NYE AURSKOGBANEN - TILSAGN OM TILSKUDD TIL REETABLERING ELLER VEDLIKEHOLD AV INFRASTRUKTUR OG BYGNINGER I 2015 Fra: Jernbaneverket Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: EB Arkivsaksnr: Arkivkode: L00 Sakstittel: REGULERING AV OMRÅDET MELLOM AURVEIEN OG SCHØNHEYDERSVEI, NORDJORDET Dokumentbeskrivelse: REGULERING AV OMRÅDET MELLOM AURVEIEN OG SCHØNHEYDERSVEI - NORDJORDET Fra: Stiftelsen Aur Prestegård Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 831,6 Sakstittel: SPREDNING AV AVLØPSSLAM PÅ EIENDOMMEN 831,6 Dokumentbeskrivelse: MELDESKJEMA SPREDNING AV AVLØPSSLAM PÅ EIENDOMMEN 831,6 Fra: Stine V. Strand og Vidar Evenby Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JAK Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1596 Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 1596 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 1596 Fra: Statens vegvesen Region Øst Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

13 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKOLEPLASS PÅ AURSMOEN SKOLE Fra: Sarpsborg kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: Q52 *** Sakstittel: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1604 Sakstittel: RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 1604 Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 1604 Fra: Bente Bjerke Bunæs Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN

14 Sakstittel: DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Dokumentbeskrivelse: FORSLAG TIL DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Fra: Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SVAR - INNHENTING AV OPPLYSNINGER Fra: Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LM Arkivsaksnr: Arkivkode: M45 *** Sakstittel: KONTROLL AV 200 MINIRENSEANLEGG Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSETTELSE - KONTROLL AV 200 MINIRENSEANLEGG 2013 Fra: Magnus Heyerdahl-Simonsen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: B08 Sakstittel: HØRING - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ FRIST Dokumentbeskrivelse: HØRING - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ FRIST

15 Fra: Opplæringsavdelingen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NORAS Arkivsaksnr: Arkivkode: 033 Sakstittel: AURSKOG-HØLAND KONTROLLUTVALG 2015 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL FRA MØTE I AURSKOG-HØLAND KONTROLLUTVALG Fra: Romerike kontrollutvalg ROKUS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1528 Sakstittel: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIENDOMMEN 1528 Dokumentbeskrivelse: FYLKESMANNENS UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIENDOMMEN 1528 Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Fra: Byggmester Johan Nadden AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

16 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT SYKEPLEIER, SYKEHJEMSTJENESTEN, HEMNES SYKEHJEM Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LWA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 7548 Sakstittel: DOKUMENTASJONBEKREFTELSE - EIENDOMMEN 7548 Dokumentbeskrivelse: SVAR - VIDEREFØRING AV EKSISTERENDE BRUK AV BYGNING Fra: Importex AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN 19364

17 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Fra: Byggmester Johan Nadden AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: RETT TIL FAST ANSETTELSE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TANHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 312 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 312 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 312 Fra: Leif R. Rønneberg Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 5315 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 5315 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 5315 Fra: Leif R. Tønneberg Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY

18 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: OPPHØR AV OPPDRAGSAVTALE FOR AVLASTER Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT VED BJØRKELANGEN SYKEHJEM, SKJERMET AVD. Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AML Arkivsaksnr: Arkivkode: 614 C22 Sakstittel: LEIEAVTALER FOR HALSNES FRILUFTSSENTER - LEIRSTED 2015 Dokumentbeskrivelse: LEIEAVTALE FOR HALSNES FRILUFTSSENTER - LEIRSTED Fra: Laila Risebrobakken Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: VJ

19 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 312 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 312 Dokumentbeskrivelse: SERVICEAVTALE FOR RENSEANLEGG PÅ EIENDOMMEN 312 Fra: Leif R. Rønneberg Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: H43 Sakstittel: STYREMØTE I ROMERIKE KRISESENTER Dokumentbeskrivelse: ETTERSENDELSE AV SAK 315 MED VEDLEGG - ROMERIKE KRISESENTER IKS Fra: Romerike Krisesenter IKS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 5315 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 5315 Dokumentbeskrivelse: SERVICEAVTALE FOR RENSEANLEGG PÅ EIENDOMMEN 312 Fra: Leif R. Tønneberg Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2414 Sakstittel: MINIRENSEANLEGG PÅ EIENDOMMEN 2414 Dokumentbeskrivelse: SERVICEAVTALE FOR RENSEANLEGG PÅ EIENDOMMEN 312 Fra: Torhild Melgård Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY

20 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 2 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ALDERSPENSJON - REDUSERT PENSJONSGRAD Fra: KLP AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM INDIVIDBASERTE TJENESTER Fra: Statped hovedkontor Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 U71 Sakstittel: TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2015 Dokumentbeskrivelse: BEVILGNING AV TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2015 Fra: Husbanken Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1726

21 Sakstittel: OPPLØFT PÅ TAK - EIENDOMMEN 1726 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LØFTING AV TAK PÅ EIENDOMMEN 1726 Fra: Ole Johnny Hedum Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 541 Sakstittel: RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 541 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 541 Fra: Thor Grønlund Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SYVKA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILDELING AV SKOLEPLASS VED GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETTER FLYTTING TIL AURSMOEN Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 624 Sakstittel: REGISTRERING AV SÆRSKILT BRANNOBJEKT PÅ EIENDOMMEN 624 Dokumentbeskrivelse: FORHÅNDSVARSEL OM REGISTRERING AV SÆRSKILT BRANNOBJEKT PÅ EIENDOMMEN 624 STORE LANGSJØ VANNVERK Fra: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

22 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GCN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 5127 Sakstittel: RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 5127 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN 5127 Fra: Thor Grønlund Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SYVKA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: EIERFORHOLD TIL EIENDOMMENE OG Dokumentbeskrivelse: DIVERSE E-POST KORRESPONDANSE - EIERFORHOLD TIL EIENDOMMENE OG Fra: Frode Borgersrud Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TGH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1211 Sakstittel: FRADELING PÅ EIENDOMMEN 1212 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING PÅ EIENDOMMEN 1212 Fra: Anne Enger Mjåland Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MW Arkivsaksnr: Arkivkode: 026 M70 Sakstittel: STYREMØTER I NRBR - NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

23 Dokumentbeskrivelse: MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE I NRBR Fra: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - (NRBR) Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TJENESTETIDSBEKREFTELSE Fra: Joanna Ozog Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TILSAGN OM TILSKUDD TIL ARBEIDSPRAKSIS Fra: Nav tiltak Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ETA Arkivsaksnr: Arkivkode: 026 M70 Sakstittel: REPRESENTANTSKAPSMØTE I NRBR (NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN) 2015 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE ROMERIKE KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS Fra: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

24 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: A20 Sakstittel: TILSYN PÅ AURSMOEN SKOLE Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - ELEVENES SKOLEMILJØ VED AURSMOEN SKOLE FORHÅNDSVARSEL OM VEDTAK Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NORAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT - SAKSBEHANDLER VED TJENESTEKONTOR Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BASEV Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG BOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST PÅ EIENDOMMEN Fra: Roger og Beate Stenby Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

25 P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Fra: Nav tiltak Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ER Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILDELING AV SKOLEPLASS I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETTER FLYTTING TIL AURSMOEN Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT - 100% STILLING SOM HELSESØSTER Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BSB

26 Arkivsaksnr: Arkivkode: 243 D11 Sakstittel: SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - BRÅTE SKOLE OG SAMFUNNSHUS ANLEGGSNUMMER Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - BRÅTE SKOLE OG SAMFUNNSHUS ANLEGGSNUMMER Fra: Aurskog-Høland kommune veirik Udnæs Hoel Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: 223 C00 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL 2015 SØKNADSFRIST 1. APRIL Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Fra: Aurskog-Høland kunstforening Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: 223 C00 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL 2015 SØKNADSFRIST 1. APRIL Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Fra: Taddeus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: 223 C00 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL 2015 SØKNADSFRIST 1. APRIL

27 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Fra: Aurskog-Høland afasiforening Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL HENVISNINGSSAMTALE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NIH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13

28 Dokumentbeskrivelse: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Fra: Nav tiltak Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JHA Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN FOR AURSKOG- HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER VALGKOMITEEN Fra: Carl Fredrik Havnås Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN FOR AURSKOG- HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN Fra: Karin Gulbrandsen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl $13 Dokumentbeskrivelse: PÅMELDING TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN

29 Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV PLASS PÅ SFO Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AKA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: MELDING OM YRKESSKADE Fra: Nav Aurskog-Høland Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: REV Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG DRIFTSBYGNING UTHUS PÅ EIENDOMMEN ENDRING TIL ENEBOLIG Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ENDRING AV TILTAK PÅ EIENDOMMEN Fra: Asc Eiendomsutvikling AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB

30 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN PÅ EIENDOMMEN Fra: Terje Løver Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: RIVING AV ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN Fra: Terje Løver Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: 033 Sakstittel: REPRESENTANTSKAPSMØTER - ROMERIKE KONTROLLUTVALG - ROKUS 2015 Dokumentbeskrivelse: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE ROMERIKE KONTROLLUTVALG - ROKUS 2015 Fra: Romerike kontrollutvalg ROKUS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

31 Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN FOR AURSKOG- HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER VALGKOMITEEN Fra: Bernt Øystein Vormeland Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: VALG AV LEDER I VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER VALGKOMITEEN Fra: Cathrine Brekken Kolstad Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: L12 Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LØKEN SENTRUM FOR OPPFØRING AV LEILIGHETSBYGG Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ FORMANNSKAPETS VEDTAK OM IKKE Å INNVILGE DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR LØKEN SENTRUM Fra: Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: 1416 Arkivkode: INNF 000 Sakstittel: INNFORDRING Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNFORDRING 2014 Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MH

32 Arkivsaksnr: Arkivkode: 140 Sakstittel: OPPSTART RULLERING AV KOMMUNEPLAN Dokumentbeskrivelse: SVAR - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ AT INNSPILL ER TATT MED I DEN NYE RULLERINGEN Fra: Gisle Skjønhaug Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 312 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 312 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 312 Fra: Leif R. Rønneberg Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13

33 Dokumentbeskrivelse: TJENESTETIDSBEKREFTELSE Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FASADEENDRING OG BRUKSENDRING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: VEDR. FORELØPIG SVARBREV - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING PÅ EIENDOMMEN Fra: Ingeniør Bjørn Erik Hvidsten Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: K54 Sakstittel: VANNFORVALTNING - VANNOMRÅDE ØYEREN Dokumentbeskrivelse: REFERAT STYRINGSGRUPPA FOR VANNOMRÅDE ØYEREN Fra: Vannområde Øyeren Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY

34 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: M45 Sakstittel: VANNOMRÅDE ØYEREN - FAGGRUPPE VANN OG AVLØP Dokumentbeskrivelse: ÅRSMELDING VANNOMRÅDE ØYEREN Fra: Kristian Moseby Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 25 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Gabriele Valentien Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

35 P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: 25 ÅRS SAMLET TJENESTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Ulf Steinar Pettersen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GRM Arkivsaksnr: Arkivkode: 014 Sakstittel: VALGLISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Dokumentbeskrivelse: VALGLISTER FOR ARBEIDERPARTIET - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Fra: Arbeiderpart Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: KOMMUNAL BOLIG 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV KOMMUNAL BOLIG Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

36 P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT FAGARBEIDER AURSMOEN BARNEHAGE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Fra: Akershus universitetssykehus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL DIALOGMØTE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

37 P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT - HJEMMETJENESTEN BJØRKELANGEN Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: EF Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: ENDRING AV OPPHOLDSTID SFO Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AKA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2312 Sakstittel: SEKSJONERING AV EIENDOMMEN 2312 Dokumentbeskrivelse: SEKSJONERING AV EIENDOMMEN RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LLL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

38 P 2 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA DIALOGMØTE Fra: Nav tiltak Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ER Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV STILLING Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LWA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OMREGULERING AV JORDE TIL BOLIGTOMTER PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: OMREGULERING AV JORDE TIL BOLIGTOMTER PÅ EIENDOMMEN Fra: Ingar Sæther Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: 033 &17 Sakstittel: INNKALLINGER PROTOKOLLER ROMERIKE REVISJON IKS

39 Dokumentbeskrivelse: INNKALLINGER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE ROMERIKE REVISJON IKS Fra: Romerike Revisjon IKS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RAH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: MELDING OM KRAV Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: MELDING OM KRAV Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: BIOBRENSELANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: NABOERKLÆRING AVSTAND TIL NABOGRENSE Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

40 Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 Q21 Sakstittel: TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER OG 2015 Dokumentbeskrivelse: INVITASJON TIL Å SØKE TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Fra: Statens vegvesen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OLJ Arkivsaksnr: Arkivkode: X20 Sakstittel: NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Dokumentbeskrivelse: NY NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Fra: Helsedirektoratet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: BIOBRENSELANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: RAMMETILLATELSE - BIOBRENSELANLEGG PÅ EIENDOMMEN Fra: Tegneriet Bygg og Interiørdesign As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: SAMSVARSERKLÆRING - RÅDHUSET, BJØRKELANGEN 73224

41 Dokumentbeskrivelse: SAMSVARSERKLÆRING - RÅDHUSET, BJØRKELANGEN Fra: Aurskog Elektriske Installasjon AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIJ Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN Sakstittel: DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Dokumentbeskrivelse: PRIVAT DETALJREGULERING FOR OMRÅDET HØGTU - FØRSTEGANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN Fra: Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: M45 *** Sakstittel: KONTROLL AV 200 MINIRENSEANLEGG Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSETTELSE MED RETTELSER - KONTROLL AV 200 MINIRENSEANLEGG 2013 Fra: Magnus Heyerdahl-Simonsen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LJ

42 Arkivsaksnr: Arkivkode: S00 &13 Sakstittel: HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG FRIST: Dokumentbeskrivelse: INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG FRIST: Fra: Direktoratet for byggkvalitet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSPLASSVURDERING Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BASEV Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN Sakstittel: DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE FORSLAG TIL DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Fra: Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: H34 Sakstittel: VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV

43 Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Fra: Morthen Bakke Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPGRADERING AV PRIVAT AVLØPSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SITUASJONSKART PÅ EIENDOMMEN Fra: Henning Nyengen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSPLASSVURDERING Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BASEV Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FORHOLD PÅ ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SVAR - VEDR. BEFARING Fra: Torbjørn Harlem Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA

44 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT, HELSEATTEST Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AMGN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3235 og 3213 Sakstittel: FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Dokumentbeskrivelse: SISTE TILBAKEMELDINGER - NABOPROTESTER - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Fra: AMB arkitekter AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1724 Sakstittel: FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN 1724 Dokumentbeskrivelse: SAKSBEHANDLINGSGEBYR Fra: Lars Henrik Sundby Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: RIVINGNYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RIVINGNYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Fra: Tor Blakseth

45 Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILDELING AV SKOLEPLASS VED GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETTER FLYTTING TIL AURSMOEN - ENKELTVEDTAK Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Fra: Lars Rene Jøraas Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: SHO Arkivsaksnr: Arkivkode: Q80 Sakstittel: GENERELLE HENVENDELSER - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Dokumentbeskrivelse: SVAR - INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FYLKESVEG Fra: Statens vegvesen Region Øst Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TB

46 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3235 og 3213 Sakstittel: FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SISTE TILBAKEMELDINGER - NABOPROTESTER - EIENDOMMEN 3235 OG 3213 Fra: AMB arkitekter AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: 037 Sakstittel: GENERALFORSAMLING NORASONDE Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORASONDE 2015 Fra: Norasonde AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI TIL BJØRKELANGEN SKOLE OG TURVEI LANGS LIERELVA Dokumentbeskrivelse: FYLKESMANNENS UTTALELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI TIL BJØRKELANGEN SKOLE OG TURVEI LANGS LIERELVA Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 3025 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 3025

47 Dokumentbeskrivelse: STANS AV SERVICE PÅ BIOVAC MINIRENSEANLEGG PÅ EIENDOMMEN 3025 Fra: Goodtech Environment Sørumsand As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: H43 Sakstittel: STYREMØTE I ROMERIKE KRISESENTER Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. FEBRUAR ROMERIKE KRISESENTER IKS Fra: Romerike Krisesenter IKS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: H34 Sakstittel: VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Dokumentbeskrivelse: SVAR - VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Fra: Morthen Bakke Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: A40 Sakstittel: VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS Dokumentbeskrivelse: VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: CH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG PÅ EIENDOMMEN

48 Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG PÅ EIENDOMMEN Fra: Arve Sætra Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1541 Sakstittel: FRADELING AV FOTBALLBANE FRA EIENDOMMEN 1541 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE FOR BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV FOTBALLBANE FRA EIENDOMMEN 1541 Fra: Rolf Christian Spilhaug Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 693 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PÅ EIENDOMMEN 693 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PÅ EIENDOMMEN 693 Fra: Hans Petter Kongtorp Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MW Arkivsaksnr: 155 Arkivkode: 062 Sakstittel: INNSYNSBEGJÆRINGER 2015 Dokumentbeskrivelse: INNVILGET INNSYN I DOKUMENTER , , 158-3, , OG 13, , OG Fra: Indre Akershus Blad Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: AB

49 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: N61 Sakstittel: HENTINGLEVERING AV POST TIL RÅDHUSET Dokumentbeskrivelse: HENTINGLEVERING AV POST TIL RÅDHUSET Fra: Bjørkelangen Postomdeling Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TIN Arkivsaksnr: Arkivkode: 130 U01 Sakstittel: HØRINGSFORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG NYSKAPNING I OSLO OG AKERSHUS FRAM MOT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Dokumentbeskrivelse: HØRINGSFORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG NYSKAPNING I OSLO OG AKERSHUS FRAM MOT TIL OFFENTLIG ETTERSYN FRIST Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: EILSI Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN 000 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING - STASJONSTOMTA HEMNES

50 Dokumentbeskrivelse: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STASJONSTOMTA PÅ HEMNES Fra: Øvre Romerike Prosjektering As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1596 Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 1596 Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 1596 Fra: Henryk Przewloka Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: G71 Sakstittel: MODELLKOMMUNEPROSJEKTET 2012, 2013, 2014 Dokumentbeskrivelse: MODELLKOMMUNEPROSJEKTET - RAPPORT 2014 Fra: Barne-ungdoms-og familiedirektoratet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ÅD Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 C22 Sakstittel: TILSKUDD TIL SKILTING OG MERKING AV STIER OG LØYPER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Dokumentbeskrivelse: INNVILGET SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKILTING OG MERKING AV STIER OG LØYPER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

51 B Unntatt off, jf. ofl $13 Dokumentbeskrivelse: PÅMELDING TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORTSATT SKOLEGANG VED HANEBORG SKOLE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MORKO Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORTSATT SKOLEGANG VED HANEBORG SKOLE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MORKO

52 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: BORTFALL AV RETT TIL REFUSJON AV FORSKUTTERTE SYKEPENGER Fra: Nav Aurskog-Høland Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JAA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL OM FORHÅNDSKONFERANSE IFBM OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN Fra: Rune Johannesen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: F08 Sakstittel: FRIVILLIG ARBEID PÅ HELSE- OG OMSORGSFELTET Dokumentbeskrivelse: HAR DERE GODE EKSEMPLER PÅ LOKALE TILTAK FOR Å STYRKE DET FRIVILLIGE ARBEIDET PÅ HELSE- OG OMSORGSFELTET Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: RH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: MULIG ULOVLIG BYGNINGSMESSIGE TILTAK - EIENDOMMEN 73285

53 Dokumentbeskrivelse: MULIG ULOVLIG BYGNINGSMESSIGE TILTAK - EIENDOMMEN Fra: Azhar Iqbal og Farzana Kausar Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: SYVKA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OMGJØRING AV TILLATELSER - DIGERNESET Dokumentbeskrivelse: KLAGESAK - DIGERNESET SAKSKOSTNADER I MEDHOLD AV FORVALTNINGSLOVEN 36 Fra: Kommunal- og moderniseringsdepartement Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TGH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2001 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 2001 Dokumentbeskrivelse: FAKTURAER IFBM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 2001 Fra: Jacob Killingmo Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MW Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT - OPPVEKST OG UTDANNING BARNEHAGE Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HG

54 Arkivsaksnr: Arkivkode: H34 Sakstittel: VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Dokumentbeskrivelse: TAKKER FOR REFERAT - VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Fra: Morthen Bakke Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: H34 Sakstittel: VEDRØRENDE BOLIGER FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Dokumentbeskrivelse: SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ANSETTELSE AV NY PROSJEKTLEDER Fra: Lene Malnes Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LF Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

55 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: PLAN Sakstittel: DETALJREGULERING HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERINGSPLAN HØGTU BOLIGOMRÅDE ,15,16,20,31,33,35,41 OG Fra: Aune og Hovland AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HMØ Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

56 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: 014 Sakstittel: VALGLISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Dokumentbeskrivelse: VALGLISTER FOR VENSTRE - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Fra: Venstre Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

57 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ******************************

58 B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** B Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: KOMMUNAL BOLIG

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 131157 Arkivkode: C86 Sakstittel: INNKALLINGERREFERATER I BYGDEBOKKOMITEEN Dokumentbeskrivelse: REFERAT FRA MØTE I BYGDEBOKKOMITEEN 250914 Fra: Medlemmer i Bygdebokkomiteen Dok.type: U Løpenr:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143054 Arkivkode: GA 396 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 396 Dokumentbeskrivelse: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Tinglysing Dok.type: I Løpenr: 794115 Datert: 19.06.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121272 Arkivkode: V72 Sakstittel: SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Fra: AHK Dok.type: U Løpenr: 645412 Datert: 10.04.2012 Saksbehandler: SS Arkivsaksnr:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 112313 Arkivkode: GA 32274 (FØR 32131) Sakstittel: DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32274 (FØR 32131) Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN 32131 Fra: Adv. Harris

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 151227 Arkivkode: GA 2958 Sakstittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 2958 Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Fra: Frode Johannesen Dok.type: U Løpenr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 06.01.2014-10.01.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 06.01.2014-10.01.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 14524/13 Regdato: 06.01.2014 Arkivkode: 026 M80 Saksnr: 13/1715-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RLT//SYNRAM Journalenhet: Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik OPPSUMMERING FRA OPPSTARTSSAMLING FOR

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Søknad om dispensasjon for vanning

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer