«Ser ingen. løsning for Island utenfor EU»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Ser ingen. løsning for Island utenfor EU»"

Transkript

1 PALESTINA: Avviser bytte av land. SIDE 12 OG 13 Mandag 15. desember Nummer 288. Uke 51. Årgang 40. Løssalg: 15 kroner A-avis Venstresidas dagsavis Det vil bli enda verre når husleiereguleringsloven oppheves i FOKUS, SIDE 2 Reza Rezaee Jeg liker å tenke at for alle bygninger og gater finnes et underjordisk tilsvar, myriader av hulganger. DAGEN DERPÅ, SIDE 7 Silje Bekeng «Ser ingen Ja-parti i 2009? Et stort flertall i Venstres programkomité vil ha Norge inn i EU. Partiet vil trolig snu i synet på norsk EUmedlemskap til våren. SIDE 4 OG 5 løsning for Island utenfor EU» Rød mulighet Kan en ny og rødere utgave av Gordon Brown dukke fram når røyken har lagt seg etter finanskrisen, spør Øivind Bratberg. SIDE 10 OG 11 PÅ GLID: Krisa gjør at Islands ledende nei-parti er i ferd med å snu i spørsmålet om medlemskap i unionen. Jeg ser ikke på EU-medlemskap som en enkel løsning. Men jeg ser ikke en løsning på våre pengepolitiske problemer utenfor EU, sier nestleder i det konservative Selvstendighetspartiet Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir (bildet). SIDE 6 OG 7 FOTO: TOM HENNING BRATLIE Vil ha sterk sjef Det er en stor fordel at Nasjonalmuseets styre har tonet ned kravene til kunstkompetanse hos en ny direktør, mener Elin Ørjasæter. KULTUR, SIDE 18 OG 19 FOTO: KNUT KJELDSTAD, SCANPIX For ham var alt mulig KUNST: Kjartan Slettemark er død. En av de aller viktigste etterkrigskunstnerne i Norge, sier Jan Åke Pettersson. KULTUR, SIDE 20

2 2 Mandag 15. desember 2008 Ansvarlig redaktør: Bjørgulv Braanen Daglig leder: Marga van der Wal Redaksjonssjef: Mari Skurdal (perm.) Nyhetssjef: Gunhild Ring Olsen (konst.) Kulturredaktør: Sarah Sørheim Utenriksredaktør: Eline Lønnå Utgitt av Klassekampen AS. Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon forbudt uten etter særskilt avtale. Treholt I dag kunngjer kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker om den spiondømte Arne Treholt skal få prøvd saka si på nytt. Treholt har vore på full intervjurunde, der han fører vidare sin livslange kampanje for at spiondommen på 20 års fengsel var eit justismord bygd på sviktande bevis og eit produkt av den kalde krigens svart-kvitttenking. Hans advokat Harald Stabell legg også vekt på politiske sider når han meiner at Treholt har ei god sak, ved å framheve den konservative slagsida i domstolens samansetjing. Spionsaka skil seg frå dei fleste saker kommisjonenen får på sitt bord. Her er det ikkje er snakk om eit enten-eller i skuldsspørsmålet, slik tilfellet er i Torgersen-saka og andre drapssaker. Heller ikkje Arne Treholt nektar for at han gjorde lovbrot og alvorlege tillitsbrot, noko som også er umogleg ut frå det vi faktisk veit. Men han meiner at spiondommen på 20 år er ute av alle proporsjonar ut fra kva som er bevist om overlevering av informasjon til Sovjetunionen og Irak, og vil reinvaske seg frå landssvikarstemplet. Kommisjonen tek ikkje stilling til skuldsspørsmål, men kan avgjera at saker bør opp på nytt dersom det ligg føre «nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff». På dette grunnlaget voner vi at kommisjonen vil komme til at Treholt bør få saka prøvd på nytt. Dommen mot Treholt var etter alt å dømmme for hard. Det betyr ikkje at vi ser på Treholt som uskuldig forfølgd, slik somme gjer. Treholt var ein sentral embetsmann og tidlegare Ap-politikar, som svikta alle som sto han nær og samfunnet som hadde gitt han betrudde stillingar. Han tente kroner på å gå i teneste for Saddam Husseins etterretning, og hadde ei rekke løynlege møte med sentrale sovjetagentar i ei politisk høgspent tid. Det oppsto eit klima der Treholt vart knallhardt dømt utafor rettssalen, noko som også prega dommen ut over det som lot seg bevise. Difor fortener saka ny handsaming i ein mindre kjensleladd atmosfære. ALF SKJESETH Plastposen på Oslo Øst Kalenderen 15. DESEMBER På Østbanestasjonen i Oslo som den fortsatt het, ble det funnet detaljerte planer på å lamme Norge ved sabotasje mot de ti største kraftanleggene i landet. I dag er det 25 år siden at overvåkingspolitiet gikk ut med opplysninger om sabotasjegruppa «Achilles». Doonesbury av G.B. Trudeau HEI, BESTA! GREIT AT JEG KOMMER INNOM IGJEN I HELGA? HVOR- DAN DA, KJÆRE? HAR BARE NOEN FLERE SPØRSMÅL JEG VIL STILLE OM DE SISTE ÅRA TIL LACEY Sabotasjeplaner? JA, GODE NYHETER FOR- RESTEN: PROFESSOREN MIN MENER FILMEN ER «KLAR FOR SUNDANCE», MED SISTE FINPUSS, DA! DET HUN EGENTLIG SA. ENNÅ IKKE HELT KLAR FOR SUN- DANCE, VEL? KLASSEKAMPEN Politiet hadde etterforsket planene om sabotasjeaksjonene i fire år. Opplysningen stammen fra en plastpose med papirer som ble funnet i en oppbevaringsboks på Østbanestasjonen (Oslo S). Papirene inneholdt en terrorhåndbok på over 300 sider og elleve bilder av kraftanlegg i Norge, samt dokumenter over framstilling av bomber. Papirene tyder på konkrete planer mot minst 35 kraftanlegg. Posen innholdet dessuten en utgave av Frankfurter Allgemeine Zeitung, datert 9. januar 1979, og et brev på engelsk, angivelig til en kontaktmann, skrevet på tysk papir. Politiet sto fast i sin etterforsking. PMJ Politikerne må ta grep om Oslos rekordhøye leiepriser på bolig. En ny husleiestreik? Reza Rezaee FOKUS 4. desember i år ble det gjennomført en fakkelmarkering foran Stortinget. Nei til opphevelse av husleiereguleringen, ja til politisk styring og regulering av boligmarkedet og nei til salg av kommunale boliger var blant kravene. Batteriet, et senter for selvhjelp ved Kirkens Bymisjon, hadde sammen med Leieboerforeningen vært viktige pådrivere for markeringen. Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon (OKL), som organiserer beboere i kommunale gårder i Oslo, var også godt representert. Det er ikke første gang leieboere aksjonerer i denne byen. Organisering av leieboere var i gang allerede før første verdenskrig, som følge av sterk husleieøkning. «Kristiania organiserte arbeideres leieboerutvalg» ble i 1913 satt ned av Arbeiderpartiet i byen. I Bergen ble det i 1920 gjennomført aksjoner der familier flyttet inn i tomme leiligheter. Et annet tilløp var De Husvildes Forening, stiftet i 1924 av boliginspektrise Nanna Broch. Den ble senere omformet til Oslo leieboerforening. På tallet ble det harde kamper, blant annet mot utkasting av leiligheter. Spesielt hard var striden med «Vaterlands-kongen» Sven Braathen, der foreningen satset på husleiestreik. Aksjonen 4. desember var muligens starten på en marsj som vil vokse seg stadig større framover. Det trengs en mobilisering nedenfra for å kreve en politisk styring av boligmarkedet: En mobilisering som kan skape forståelse for at bolig er en så viktig del av ethvert velferdssamfunn at boligutviklingen ikke kan overlates til markedskreftene. En sterk, mangfoldig og folkelig bevegelse i kampen for en rettferdig boligpolitikk som også knytter bånd og kontakter til student- og ungdomsmiljøer, fagbevegelsen, ikke minst innen byggfagene, og andre sosiale bevegelser. Sammen med seniorrådene og rådene for funksjonshemmede, lokale politikere og politiske partier og deres ungdomsorganisasjoner bør det arbeides for en boligpolitikk som gir alle mulighet til en trygg og god bolig. I likhet med de fleste andre land trenger også Norge virkemidler og «Det vil bli enda verre når husleiereguleringsloven oppheves i 2010» styringsmekanismer for å hindre skyhøye husleier, og mer stabilitet og langsiktighet i boligpolitikken. Styring av boligmarkedet trenger vi nå i krisetider, men vi trenger det også når den økonomiske situasjonen blir mer normal. Finanskrisen er skapt av det kapitalistiske systemet og utviklet av markedsfundamentalistiske krefter gjennom mange tiår, og medfører store problemer for boligsektoren. På leiemarkedet har vi fått rekordhøye priser. Folk med lave inntekter står i fare for å miste boligene sine, og mange er ute av stand til å skaffe seg en ny bolig i et så presset leiemarked. Det vil bli enda verre når husleiereguleringsloven som ble vedtatt avviklet i 1999, skal oppheves i 2010, og husleien skal opp på markedsnivå, såkalt gjengs leie. Det er på tide at norske myndighetene kommer på banen, og ikke bare støtter storbanker og storkapitalen. Heldigvis valgte regjeringen å ikke øke husleien mer enn 5,5 prosent for 2009, selv om det siden 2000 har det vært en økning fra 10 til 20 prosent hvert år. Denne seieren kunne ikke komme uten intenst arbeid i Leieboerforeningen, Aksjon mot opphevelse av husleiereguleringen og deres støttespillere. To helter, Merethe Hannestad fra Rivertske beboerforening og Anne Helseth fra husleieregulerte boliger på Frogner, har med sin innsikt, kunnskap og utrettelig kamp klart å sette den manglende politikken på dagsorden. Mobiliseringen har sprunget ut av en ensom og dyp fortvilelse blant mer enn 3000 leieboere i Oslo, fra øst og vest i byen. Alle lever med angst og frykt for å ikke kunne betale sine husleier selv. De ønsker å beholde hjemmene sine uten å bli fattige også etter La det skje! Reza Rezaee, bydelsutvalgsmedlem for SV i bydel Sagene i Oslo JEG HAR JO IKKE GJORT SISTE FIN- PUSS, DA!

3 KLASSEKAMPEN Mandag 15. desember «KRONIKK &DEBATT Folket på Island setter pris på all den støtte det får i disse dagene og tida som kommer. [...] Det er viktig å føle at en ikke står alene, som land og som folk. Det viktigste av alt er likevel å beholde æren. Selv om det islandske folket må bære byrden, betyr ikke det at det skal også bære skylden. Stort sett er islendingene ærlige, snille og hardt arbeidende. Albert Einarsson. Debatt, side 17. Prostitusjonsloven viser frem «den gode seksualitet» gjennom dens avvik. Sexkjøp som diagnose Wenche Mühleisen FEMINIST JAVISST Norske lover bestemmer på hvilken måte og med hvem norske borgere har lov å ha sex, og staten angir på denne måten hva som anses som legitim og moralsk god sex. Noen av de norske seksualitetslovene er siden blitt opphevet slik som forbudet mot sex utenfor ekteskapet, mot samboerskap og forbudet mot sex mellom menn, som ble opphevet i Andre seksualitetslover er helt ferske i statens reguleringskatalog: den nye sexkjøpsloven. Denne nye seksualitetsloven er ikke skapt for å få et verktøy til å bekjempe menneskehandel (traficking) eller hallikvirksomhet, ettersom det allerede eksisterer lover mot kriminelle handlinger av denne art. Det er en holdningslov som først og fremst skal gi et tydelig signal om at samfunnet ikke aksepterer prostitusjon eller i Marit Nybakks ord at: «Ingen kan eie en annens kropp». Sosialantropologen Don Kulick drøfter i et nummer av tidsskriftet Dansk Sosiologi hvordan den svenske sexkjøpsloven (1999) innebærer konstruksjonen av en ny personlighetstype ved å kriminalisere og patologisere sexkjøperen. Han spissformulerer dette poenget ved å postulere at i 1999 fikk Sverige plutselig hundretusenvis av nye perverse. Deres eksistens ble proklamert av en regjeringsbestilt rapport. Denne hadde regnet ut at hver åttende mann, mer en menn over 18 på hadde betalt for seksuelle tjenesteytelser (i Norge er det regnet ut at 13 prosent av den voksne mannlige befolkningen kjøper sex). Dette tallet ble viden kjent i Sverige gjennom en regjeringsfinansiert kampagne med plakater over hele landet. Det er sosialantropologens poeng at kvantifisering av denne art fører til avviksregistrering og sykeliggjøring av en ny gruppe mennesker. Det innebærer forskjellen mellom sexkjøp som en handling og sexkjøp(eren) som en identitet. Den franske filosofen Michel Foucault har vist hvordan «den homoseksuelle» som et moderne klassifiseringsbegrep, seksuell identitet og diagnose ble konstruert med lignende mekanismer. Den svenske rapporten går langt i å konstruere sexkjøperen som en personlighetstype med klassifiserbare psykologiske trekk og Kulick spør: «Er den samme mann kunde når han går til arbeidet neste morgen? Er han kunde KRIMINALISERES: Blir sexkjøpere en ny avvikskategori, spør Wencke Mühleisen. FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN, SCANPIX når han leser godnatthistorier for sine barn? Kan vi se på et seksårig barn og hviske: Den gutten blir kunde som voksen?» Sexkjøpsloven som en holdningslov virker gjennom å fremme «den gode seksualiteten» og nødvendigvis påpeke «den slemme seksualiteten». Den er også delaktig i dannelsen av en offisiell, nasjonal seksualitet som alle nordmenn «Sexkunden står i grell kontrast til den gode norske seksuelle borger» bør leve i overensstemmelse med fordi det blir den eneste moralsk forståelige. Bakgrunnen for denne loven er ikke et kontinentalt «liberalt» syn på prostitusjon eller patriarkalske praksiser som undertrykker kvinners seksualitet (noe man i Norge stort sett antar menn med innvandrerbakgrunn representerer i form av arrangerte ekteskap, kjønnslemlestelse etc.). Norge og Norden reklamerer gjerne sin positive, liberale holdning til likestilt, samtykkende, gjensidig tilfredsstillende seksualitet også seksualitet utenfor ekteskapet og mellom ungdommer. Gjennom seksualundervisning i skolen og gjennom et eget statlig samlivskurs for førstegangsforeldre «Godt samliv» forteller norske politikere at sex er godt og nyttig men det bør altså være riktig og god sex. Seksuelle praksiser som avviker fra denne nordiske modellen, enten det innebærer seksuelle møter mellom fremmede i badstuer, parker eller andre steder, eller sadomasokistisk rollespill, utbredelsen av gruppesex og analsex i ungdomsmiljøer, vekker bekymring og mistanker om misbruk som myndighetene føler seg forpliktet å forholde seg til. Noen norske undersøkelser framhever at sexkjøperen mangler samtalerom der de kan bli seg sine handlinger og holdninger bevisst. Sexkunden står i grell kontrast til den gode norske seksuelle borger: en kvantifiserbar minoritet, en avviker som krever straffelover og behandlingstilbud, en overskrider av normen om sammenhengen mellom sex og kjærlighet, viss unormalitet gjør andre normale. Det er Don Kulicks poeng at akkurat som med det 19. århundrets homoseksuelle, er det 21. århundrets svenske (og norske) sexkjøper en ny avvikskategori som krever straffelover og tiltak. Wencke Mühleisen kjønnsforsker Feministene Siri Lindstad, Jørgen Lorentzen, Asta Beate Håland og Wencke Mühleisen skriver i Klassekampen mandager. PÅ TEPPET Eneste seier Dagbladet.no har fått følgende utbytte av nobelkonsert-vertinne Scarlett Johanssons utlegninger om verdenssituasjonen: De to krigene vi er i nå, under en administrasjon som jobbet for krig, så ser unge ingen løsning. Vi må minne om at fred er eneste seier, og unge må Dunkel blondine se det som et alternativ, og pekte på Ahtisaaris forhandlinger som framgangsmåte. Et typisk produkt av et dunkelt budskap i kombinasjon med en noe distrahert reporter. På ryggen Fremskrittsparti-formann Siv Jensen beklager seg i Aftenposten over verdens urettferdighet: Jeg ser at partier med relativt liten oppslutning ser seg som naturlig deltager i regjering, mens vi som bærer en fjerdedel av befolkningen på ryggen ikke har noe der å gjøre. Siv kan jo, mens hun venter på telefon fra kongen, bli metaforminister. Påskuddet Overskrift i søndags- Dagbladet: Vil du ha barn ? Ha sex nå Dette lyder som en sympatisk tanke, også uten slike hysteriske påskudd. NÅ! Musepiss Kommunikasjonsmedarbeider Kjetil Raknes tror prisen for store reklamekampanjer kan bli for høy for de politiske partiene. Tre millioner eller noe? Det er få partier som har råd til det, sier han til bilaget. Sikre kilder i Rederiforbundet og NHO betegner dette som musepiss i havet.

4 4 Mandag 15. desember 2008 Anders Horn (politisk redaktør) Christiane Jordheim Larsen Hans Petter Sjøli POLITIKK KLASSEKAMPEN Frp-samarbeid opp til velgerne HØYRE: Prosesser hvor vi skal skape avstand til Frp, tror jeg ikke Høyre skal være med på, sier Høyre-leder Erna Solberg. Hun vil la velgerne bestemme. Høyre ble i Aftenposten lørdag invitert til samtaler om regjeringsplattform med KrF og Venstre. Kravet for denne plattformen er at Høyre utelukker regjeringssamarbeid med Frp. Noe Høyre-leder Erna Solberg finner urimelig. Vårt mål er å få til en borgerlig regjering med et sterkt Høyre. Da mener jeg en regjering som utgår fra de fire partiene som sitter i opposisjon. Jeg er ikke åpen for å ekskludere andre. Det vil skade sjansen for en ny borgerlig regjering, sier hun til Aftenposten. NTB Treholt Om det kan lege noen sår i det norske samfunnet, er usikkert. Men i dag offentliggjør Gjenopptakelseskommisjonen om de mener det finnes grunnlag for å åpne Treholt-saken på nytt, eller om de mener at dommen fra 1985 står som ei påle. Det mente ikke overraskende, vil mange si Høyesterett i to omganger. Like lite overraskende er det at Treholts støttespillere mener dommen er feilaktig, og et direkte resultat av det mediehysteriet som saken utløste etter at Treholt ble arrestert på 20. januar Sier kommisjonen nei til DAG- BOKA å åpne saken på nytt, er det forutsigbart at støttespillerne vil forsøke å rokke ved kommisjonens legitimitet. «Den massive forhåndsdommen. Kringkastingsmonopolets rolle. Stortingets vedtak om å frata meg stilling og lønn. Lekkasjene og forhåndsprosedyren. Jeg hadde aldri hatt en sjanse,» skriver Treholt selv i boka «Gråsoner», og både hans og hans støttespillere insisterer til denne på at Treholt var dum og uforsiktig, men at han aldri gjorde noe mer ulovlig enn et lite brudd på taushetsplikten, noe som straffes med inntil et halvt års fengsel. Derfra er det langt til Treholt-dommen på 20 år. Midt i denne striden dukker spørsmål om pengebeviset, ulovlig husransakelse og en domsslutning rettet med korrekturlakk opp. Det er langt fra sikkert at en ny rettssak kan gi nye avklaringer men kanskje kan den gi Treholt en viss oppreisning. For uansett om dommen var rettferdig og klok, eller et grovt justismord, er det etter hvert en ganske utbredt oppfatning at den var streng, selv på egne premisser. Da Treholt ble arrestert var ennå Jurij Andropov generalsekretær i Sovjets kommunistparti, og verden var frosset i is. Mens Treholt satt i avhør ble Andropov erstattet av Konstantin Tsjernenko, og verden føltes like kald. 11. mars 1985 midt under rettsforhandlingene i Oslo døde Tsjernenko, og Gorbatsjov kom på banen. Da dom falt 20. juni visste ingen hvilket tøvær fra øst som var på vei. Hadde de visst, hadde kanskje også dommen blitt mildere. Anders Horn Presser på NEI-DISSENS: Et overveldende flertall i Venstres programkomité vil ha Norge inn i EU. Ledertriangelet kan stå samlet om et ja under landsmøtet til våren. VENSTRE Av Christiane Jordheim Larsen Tre av elleve tar dissens når utkastet til nytt partiprogram for Venstre slår fast at Norge bør inn i EU. Lars Sponheim opptrer i en egen kategori: Som varslet flagger han standpunkt først under landsmøtet til våren. Da tar partiet sin første EU-debatt siden 2005, da tre stemmer avgjorde at Venstre fortsatt skulle være et nei-parti. Ørsmå forflytninger kan dermed gjøre Venstre til et ja-parti fra Lederkabalen i Venstre har inntil nå gjenspeilet partiets splittelse i saken. Mens den tidligere nei-mannen Sponheim lenge har vært en tviler, er 2. nestleder og representant for det «urbane Venstre» Ola Elvestuen en ihuga EU-tilhenger. 1. nestleder Trine Skei Grande har lenge vært sett på som nei-fløyens ledestjerne, men har de siste åra ikke uttalt seg klart om hvor hun står. Jeg skal ta noen runder med meg selv, sier Skei Grande til Klassekampen nå. FAKTA Dette er saken: Venstre vil ved neste landsmøte avgjøre om partiet skal si ja eller nei til norsk EUmedlemskap. Forrige avstemning ble avholdt under landsmøtet foran stortingsvalget i Resultatet var 81 ja-stemmer mot 86 nei-stemmer. Leder Lars Sponheim har lovt å flagge standpunkt ved landsmøtet. Søndag presenterte Venstres programkomité utkast til nytt partiprogram, som vedtas av landsmøtet. 11 vil ha Norge inn i EU, 3 sier nei, og Sponheim avventer. Klimapolitikk påvirker Klima er ett punkt som kan få betydning for Skei Grandes ståsted. Det som skjedde i går med hensyn til klima, rokker ved mange i Venstre sitt EU-synspunkt. Plutselig er Jens Stoltenberg brems og EU motvekt, sier Skei Grande, med henvisning til at EU fredag ble enige om verdens hittil mest omfattende avtale om klimakutt. Skei Grande mener også finanskrisa kan påvirke Venstrepolitikeres syn på norsk medlemskap. I likhet med Sponheim er Skei Grande opptatt av EU som et fredsprosjekt. Hun understreker at det er fullt mulig å være for EU, men mot norsk medlemskap. Jeg synes det er viktig at Tyskland, Frankrike og England sikrer freden, sier hun. Island-effekt Det er med andre ord fullt mulig at ledertriangelet kan tvile seg fram til et felles jastandpunkt før neste stortingsvalg. Om Venstre blir et ja-parti er det imidlertid opp til delegatene på landsmøte å avgjøre. Det er grunn til å tro at det blir et close race, sier Lars Sponheim til Klassekampen. Ola Elvestuen har ledet arbeidet i programkomiteen, og står fullt og helt inne for flertallets syn på at norsk medlemskap vil «styrke det norske demokratiet». Mindretallet vektlegger på sin side at medlemskap vil føre til at «enda flere avgjørelser tas lenger bort fra den enkelte borger». Elvestuen vil ikke spekulere «Plutselig er Stoltenberg brems og EU motvekt» TRINE SKEI GRANDE (V) LEDER PROGRAMKOMITEEN: EU-tilhengeren Ola Elvestuen er nestleder i Ven i bevegelsene rundt EU-ståsted i partiet, men peker på at mye kan endre seg fra nå og fram mot landsmøtet til våren. Det kan bli en avklaring rundt Islands situasjon, for eksempel. Ved sist avstemning var det så jevnt at marginale endringer vil ha betydning, sier han. Ikke veldig aktuell sak Elvestuen, Skei Grande og Sponheim er alle opptatt av å avdramatisere EU-spliden i partiet, selv om et skifte fra nei til ja vil være historisk. Saken splittet partiet i Saken er jo ikke veldig aktuell, sier Skei Grande. På tross av at EU-debatten går på Island og Høyre setter saken på dagsorden? Det er ikke Erna Solberg eller Island som gjør EU-saken aktuell, det er det folket som gjør, sier Skei Grande. Hun tror opprivende EUdebatter i Venstre er over. Vi har en kontinuerlig EUdebatt. Vi tar standpunkt med utgangspunkt i hvordan virkeligheten endrer seg, sier hun. Sponheim mener både neiog ja-folk i Venstre er mer nyanserte enn før. Vi lever godt med denne uenigheten, sier han. Endelig program for neste stortingsperiode vedtas på Landsmøtet i april

5 KLASSEKAMPEN NYHETER Mandag 15. desember Kvoter i julepapir KLIMAGAVER: Her er nyeste tilskudd i floraen av kreative julegavetips som påstås å redde verden: Klimakvoter som avlat til dem som sliter med sin grønne samvittighet. En ideell gave til dem som ønsker seg en hvit jul også i framtida, sier direktør Ellen Hambro i Statens forurensningstilsyn til NTB. NTB Mandag 15. desember 2008 GJENOPPTAKELSE: I dag, mandag 15. desember, er det 155 år siden Norge- Sverige erklærte seg nøytrale i Krimkrigen og 199 år siden det ble vedtatt å DAGEN fjerne sildesalaten fra det norske flagg. I I DAG dag offentliggjør Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker sin avgjørelse om Arne Treholts (bildet) begjæring om gjenåpning. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar på lanseringen av ny, internasjonal rapport om utdanning. AH for EU-ja Sponheims landsmøtetale i april er vårens mest imøtesette begivenhet. Europeisk Uhygge Hans Petter Sjøli KOMMENTAR Den beste grunnen til å stemme Venstre, kan man si med en viss ironisk snert, er at man uansett er enig med noe i partiets program. Tross sin beskjedne størrelse, rommer Venstre så si alt mulig. Partiet hviler på en sprikende og lite definerbar ideologi sosialliberalismen som er en slags liberalisme med et menneskelig ansikt, vil vi tro, noe så si alle partier i dag står for. Men likevel: Med Lars Sponheim til rors, er det ikke lett å se hva som skiller Venstre fra mainstream-høyre. En stemme til dagens Venstre har da også vist at det er praksis er en stemme til Høyre ikke minst ser vi det i hovedstaden, der Venstres kronprins Ola Elvestuen har sørget for å innplassere to Høyre/Frp-byråd i «bytte» mot et par merkesaker få andre enn ham selv klarer å redegjøre overbevisende for. tåketale. Venstre og SV er sannsynligvis de to partiene i Norge med likest velgere: høyt utdannede, urbane, liberale. «En god liberaler er en god sosialist, og en god sosialist er en god liberaler», som Venstres tidligere leder Gunnar Garbo pleier å si. Men om Venstre trives med sin egen schizofreni (partiets gamle organ Dagbladet er jo tuftet på dette), er det en sak som gjør at ellers romslige Venstre-folk flakker nervøst med blikket: EUsaken. Den ulykkelige skilsmissen i 1972, da tungvektere som Helge Seip og Ingvar Helle gikk ut og dannet Det nye Folkepartiet (seinere DLF), knuste mangt et Venstrehjerte. Selv om partiet samlet seg på nytt i 1988, lå Venstre lavt i 1994, da EUsaken igjen herjet gamlelandet. Sponheim og partiets andre frontfigur Dørum var tydelige neifolk, men lot andre partier og politikere dominere ordskiftet. Siden har Sponheim trådt varsomt i Europa-spørsmålet, av frykt å støte fra seg en av sannsynligvis to jevnstore fløyer i partiet, selv om partiets grunnfjell er langt mer EU-skeptisk enn det store deler av toppsjiktet er. stre og leder partiets programkomité, som går inn for norsk EU-medlemskap. Venstre-leder Lars Sponheim vil tvinge kommuner til sammenslåing, men tror saken blir kontroversiell. Kanskje nettopp derfor la han ekstra vekt på betydningen av forslaget i sin tale til landsstyret lørdag. Vi i programkomiteen har sett lyset, sa Sponheim. Venstres leder mener kommunestrukturen må endres for å få ned offentlige kostnader. Sykehuskostnadene har FOTO: TOM HENNING BRATLIE Spår strid om kommunereform Lars Sponheim eksplodert og køene vokser. Regjeringen er fornøyd med at flere er på sykehus, men skal ikke færre på sykehus?, sa Sponheim. Ifølge venstrelederen brukes i dag 45 prosent av sykehuskostnadene på de tre siste levemånedene i folks liv. Sponheim påpekte at lidelsene disse pasientene har er sammensatte, og at de i stedet for å bringes fram og tilbake til sykehus for ulike lidelser bør få et tilbud på sykehjem i nærheten av der de bor. Det er mange kommuner for små til å tilby. I dag gjøres bare 40 prosent av offentlige oppgaver av kommunene. Vi vil øke dette til 50 prosent, sa Sponheim. Det er grunn til å tro at også behandlingen av eldre vil vekke debatt. Til Klassekampen sier Sponheim at dette handler om «verdighet». Dypest sett handler dette om at det må være lov til å dø, sier han. Venstre er likevel et interessant og søkende politisk miljø. Partiet er befriende udogmatisk og, som en funksjon av dette, åpent for nye, pragmatiske, løsninger. Det var denne pragmatismen som gjorde at Odd Einar Dørum på 1980-tallet i politisk forstand ville gå til sengs med Gro. Det ville være synd å hevde at det var en taktisk triumf, men Venstre burde vært langt mer fleksible i sine partnervalg enn hva tilfellet har vært under Sponheim. Her burde partiet lære av sitt søsterparti i Danmark, Radikale Venstre, som har vært langt mer «venstrevridd» enn sine lyseblå søstre i nord. Når Lars Sponheim bjeffer om at SV i regjering har vært en katastrofe for Norge, vet alle at det er taktisk Sist partiet behandlet EUsaken, på landsmøtet i 2005, vant nei-siden med sju stemmers overvekt. Nå er det stort ja-flertall i programkomiteen, og til og med skeptikeren Trine Skei Grande er for alvor i tenkeboksen. Hva gjelder Sponheim, så holder Norges mest breikjefta politiker munn enn så lenge, også i programarbeidet internt. På denne måten gjør han, luringen, sin tale til Venstres landsmøte i april til vårens viktigste og mest imøtesette politiske begivenhet. Lander Venstre på et ja, er det ikke bare et historisk linjeskifte for partiet, men også en omdreining av EUsaken som helhet blir et uhyre spennende politisk år. Hans Petter Sjøli

6 6 Mandag 15. desember 2008 Gunhild Ring Olsen (konst. nyhetssjef) Åse Brandvold Kristin Haug Pål Hellesnes Alf Skjeseth NYHETER NYHETER Beklager etter infoflause NATURFORVALTNING: Direktoratet for naturforvaltning (DN) beklager utformingen av en brosjyre som gir inntrykk av at grunneiere i utmarka nekter folk adgang og krever betaling for selvplukk av blåbær. Restopplaget av brosjyren «Allemannsretten og reiselivsnæringen» er makulert, og den er fjernet fra DNs hjemmeside, skriver direktør Janne Sollie i et brev til Norges Skogeierforbund. Anders Selliås, leder i Røyrvik Skogeierlag i Nord-Trøndelag, reagerte skarpt i en e-post til miljøvernministeren da han i oktober ble oppmerksom på brosjyren, som han oppfattet som «DNs harselering med private grunneiere». NTB KLASSEKAMPEN Islands dominerende nei-parti i glideflukt mot E Har ikke n LINJESKIFTE: Den økonomiske krisa vil tvinge fram en islandsk søknad om EU-medlemskap, tror ledelsen i det dominerende nei-partiet. Alf Skjeseth (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto) ISLAND Jeg tror ikke Island har noe valg etter den knekken vår valuta har fått, sier kultur- og utdanningsminister Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir til Klassekampen. Sammen med sosialdemokratenes leder, utenriksminister Ingibjörg Gísladóttir, er Gunnarsdóttir den mest sentrale kvinnelige islandske politiker. Hun varsler store rystelser i sitt konservative Selvstendighetsparti, der hun er nestleder. Vårt parti har tradisjonelt vært en garantist mot islandsk EU-medlemskap, først og fremst på grunn av kontrollen med fiskeressursene og problemene med EUs fiskeripolitikk. Jeg ser fortsatt mange problematiske sider ved et medlemskap. Men nå er situasjonen for Island så dramatisk at både vi og alle partier må drøfte forholdet til EU på et fordomsfritt grunnlag, sier hun. Også Islands regjering er splittet i EU-saken. Selvstendighetspartiet regjerer sammen med sosialdemokratene i Samfylkingen, som er Islands reine ja-parti. Framstegsflokken, Islands svar på Senterpartiet, er også på glid mot å støtte en EU-søknad. Venstrepartiet De Grønne står fast på sin motstand mot EU, men er åpen for en folkeavstemning om Island bør søke. FAKTA OM ISLAND Dette er saken: Den økonomiske krisa på Island har satt medlemskap i EU på dagsordenen, også i partier som har vært mot medlemskap. Det konservative Selvstendighetspartiet skal ha ekstraordinært landsmøte om EU i januar. Partiet har hatt statsministeren siden 1991, og har tradisjonelt vært mot medlemskap. Det sitter i regjering sammen med det sosialdemokratiske partiet, som er Islands eneste rene ja-parti. Dersom selvstendighetspartiet snur, kan Island sende EU-søknad våren To hovedsyn Det avgjørende slaget vil stå i Selvstendighetspartiet, som skal ha ekstraordinært landsmøte om EU-saken i slutten av januar. Hva tror du blir utfallet? Det er vanskelig å si, fordi mange i partiet vil stå fast på sin motstand mot EU-medlemskap uansett. Det vil stå mellom to hovedsyn, og jeg tror det blir flertall for at Island bør søke, men på klare vilkår i forhold til kontroll over fiske- og naturressursene, sier hun. Hvis det blir flertall for å søke, må også prosedyren avklares. Der er det også to muligheter å levere en søknad så snart det er flertall for dette i Alltinget, eller først å holde en folkeavstemning om vi skal søke. Uansett skal folket avgjøre saken i folkeavstemning når et eventuelt forhandlingsresultat foreligger, slik Norge har gjort to ganger. Et eget EU-utvalg legger nå til rette for en bred partibehandling, med egne grupper som tar for seg kjernespørsmål som fiskeri- og ressurspolitikk, pengepolitikk, demokratiets vilkår og sikkerhetspolitikk. Hva mener du selv? Jeg ser ikke på EU-medlemskap som en enkel løsning. Det er mange hindre som skal overvinnes før vi er klare for medlemskap. Men jeg ser ikke en løsning på våre pengepolitiske problemer utenfor EU. Noe av det mest fortvilende under krisa, er at vi har stått helt alene. Norge og Færøyene var de eneste som støttet oss. For å kunne ta euro i bruk, er det mest realistiske å søke medlemskap. Så får vi se hva slags betingelser Island blir tilbudt, og la folket bestemme. Åpen debatt Den 43 år gamle Gunnarsdóttir mener tida er inne for å oppheve EU som tabuområde, slik det tradisjonelt har vært behandlet som av den gamle garde i hennes parti. Vi kan ikke lengre feie dette under teppet. Noen frykter at EU vil splitte partiet, men det er en frykt jeg ikke deler. Se på Arbeiderpartiet i Norge, der ledelsen har tapt to folkeavstemninger og partiet har hatt intern uenighet om EU uten splittelser. Kom igjen vi lever i 2008, og kan diskutere EU uten å ta livet av hverandre eller ødelegge partiet. Når tror du Island tidligst kan søke? Dersom det blir flertall for å søke uten å gå veien om folkeavstemning, kan dette trolig skje i første halvdel av «Alle disse forhåpningene om EU minner om dem som sitter forgjeves og venter på Godot» EINAR MÁR GUDMUNDSSON, FORFATTER SNUR: Jeg ser ikke på EU-medlemskap som en enkel løsning. Men jeg ser hetspartiet Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir Blir det først folkeavstemning om det skal sendes en søknad, vil det ta noe lengre tid. Det har siden krisa brøt ut vært klart flertall på meningsmålingene for EU-medlemskap, men de siste ukene har dette jevnet seg noe ut. Høyre- og venstresida på Island har stått sammen mot EU-medlemskap. Venstrepartiet De Grønne følger ikke Selvstendighetspartiet på ferden mot en EU-søknad. Vente på Godot Vi har selvsagt ikke noe imot å spørre folket om det bør sendes en søknad. Men vi står fast på at EU ikke er svaret på Islands problemer, sier partileder Steingrimur Sigfússon til Klassekampen. Vi tror det er mye ønsketenkning om hvor enkelt det er å gå over til euro, eller å komme med i EU. Vi trenger en helt annen pengepolitikk, og vårt parti ønsker forhandlinger med Norge eller andre En ulykke En ulykke kommer sjelden alene, sier politikeren og fiskerieksperten Magnus Hafsteinsson. Han er meget bekymret for den islandske fiskeribestanden, som kan bli avgjørende for Islands evne til å reise seg økonomisk og skaffe eksportinntekter. Hafsteinsson er utdannet fiskeribiolog i Bergen, skriver jevnlig om Islands krise i Fiskeribladet Fiskaren og er

7 KLASSEKAMPEN NYHETER Mandag 15. desember personer i Norge i 2009 HØY VEKST: Folkeveksten i 2008 blir på personer, ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Det er ny rekord, og VERDT betyr at det ved årsskiftet vil bo personer i Norge. Opp mot 30 prosent av Å VITE folkeveksten vil komme på grunn av fødselsoverskudd, mens vel 70 prosent kommer fra innflyttingsoverskuddet fra utlandet. Veksten i de store byene og sentrale områder fortsetter, Oslo vokser f.eks. med personer, 3600 flere enn i fjor. Ola Uvaas -søknad i 2009: e valg Silje Bekeng DAGEN DERPÅ Slike steder hvor alt går an. Underverdener La oss tenke litt på hemmelige tunneler, labyrinter, skjulte rom. Som det sagnomsuste systemet av tunneler under Universitetet i Oslo. Eller det gigantiske nettverket av passasjer som strekker seg hele veien fra Washington D.C. til New York. Kanskje. Jeg liker å tenke at for alle bygninger og gater finnes et underjordisk tilsvar, myriader av hulganger der man kan finne alt fra T-banelinjer til glassaktige byggverk av Doserne. Alle elsker hemmelige underverdener på grunn av mulighetene de skisserer; konspirasjonsteorier, fluktruter, alternative samfunn, ideen om at ting henger sammen på en måte vi ennå ikke forstår helt. Det finnes fysiske underverdener, og sosiale, og noen finnes på nett. Dette er også en alternativ verden med eget språk og egne regler. «Kanskje ikke så rart vi ikke har hørt fra de romvesenene enda» Web 2.0s nettdebatter og meningsgytende bloggsfære virker generere samme følelse som i filmer når far og sønn ser ut over kongeriket og far sier: «En dag skal alt dette bli ditt!» Svimlende maktfølelse, grenseløse muligheter. Problemet er når enkelte tar sin frihet med seg ut sivilisasjonens bakdør og drar den vel langt av gårde. ikke en løsning på våre pengepolitiske problemer utenfor EU, sier nestleder i det konservative Selvstendig- vennligsinnede land om et valutasamarbeid når vi får ryddet opp i økonomien. Det har jeg sagt til Kristin Halvorsen, sier han. Forfatteren Einar Már Gudmundsson er innbitt EU-motstander. EU er bare ute etter våre naturressurser. Alle disse forhåpningene om EU minner om dem som sitter forgjeves og venter på Godot. Dette er kommer sjelden alene nestleder i Alltingets minste opposisjonsparti, De liberale. Råvareprisen på aluminium er halvert, noe som vil ramme Islands smelteverksindustri hardt. Fiskeprisene holder seg høye, men Islands torskebestand er på et lavmål. Hadde vi hatt torskebestand på et normalt nivå, ville den økonomiske situasjonen vært mye bedre her på Island. Sildebestanden holder seg bra, men det siste i serien av dårlige nyheter er at silda er rammet av en parasittsjukdom som gjør den ubrukelig til menneskemat. Dermed lider vi store tap også her, sier han til Klassekampen. Hele Island er nedsyltet i gjeld. Dette gjelder ikke minst de store fiskerederiene, som teknisk sett er konkurs. Vi må uansett ta vare på og utvikle fiskeriene, på en drøm om at noen skal komme utenfra og redde oss, uten at noen aner hva redningen skal bestå i, sier han til Klassekampen. grunn av den økonomiske betydningen for landet. Mitt parti mener at staten må nasjonalisere fiskerettighetene, som på grunn av gjeld i praksis er på bankenes hender uansett, og leie ut til dem som vil Magnus Hafsteinsson krever grunnleggen- drive fiske. Men dette de lovendringer, og er foreløpig ikke på dagsordenen i de store partiene, sier han. For alle fornuftige, potensielt demokratifremmende bidrag, finnes en del konspirasjonsteorier her. Dersom nettet blir det første av vår eksistens romvesenene ramler over når de kommer på besøk, vil de få et inntrykk av at Tellus er i ferd med å bli kuppa av tre ulike grupper: 1) Kvinner: På grunn av militante (lesbiske?) feminister og noen villige Girlie men, har De ekte mannfolka blitt rettsløse og marginaliserte i et samfunn som dreier seg rundt interiørdesign og andre myke verdier. For tida forsøker man endog å nekte mannfolk å kjøpe sex. 2) Muslimer: Fra Al-Qaida til kjøkkensjefen på eldrehjemmet i Ytre Utmark som serverer halalmat til forsvarsløse pensjonister snart kan vi bestille jihad via postordrekatalogene våre! 3) Elitister/sosialister: De leser aviser som Klassekampen (bare hør på det navnet), styrer mediene og kler barna sine i hemp. Ikke bare nekter de å kalle en spade for en spade, de ville ikke engang kjent igjen WEB 2.0: Alternativ verden nevnte redskap dersom det ble slått hardt i bakhodet på dem. Kanskje ikke så rart vi ikke har hørt fra de romvesenene enda. Innimellom hjelper jeg til i en non-profit bruktbokhandel i SoHo. Bokhandelen har en kjeller hvorfra vi sender online-bestilte bøker til kunder over hele verden. I det varme, støvete rommet renner bokreolene under bakken helt bort til Broadway. Jeg putter bøker i konvolutter. Fra denne underverdenen sendes bøkene folk ikke har lyst til å kjøpe ansikt til ansikt med en butikkansatt. Bøker om sjekketeknikk, selvhjelp og sexavhengighet. The Pop-Up Kama Sutra. The Easiest Way To Meet And Pick Up Girls EVER! Bøker om sex og ensomhet, ønsker om forbedring. Anonymisert og bemannet med et tastatur kan vi trå ned i underverdener der det ikke spiller noen rolle om man hater på muslimer eller innrømmer at man virker frastøtende på det motsatte kjønn. Men for å avslutte på en håpefull note det snart er jul det er ikke nødvendigvis mange tastetrykk mellom hatske konspirasjonsteorier og bestilling av en selvhjelpsbok i sinnekontroll. Silje Bekeng Silje Bekeng er skribent, og skriver i Klassekampen på mandager

8 8 Mandag 15. desember 2008 Oljefondet vokser Oljefondet vokser på tross av finanskrise og børsfall, viser tall fra Norges Bank. I november økte verdien av Statens Pensjonsfond Utland med 2,8 prosent eller 59 milliarder kroner, skriver E24. Fondets verdi var ved utgangen av november på milliarder kroner, men det går ikke fram av månedsbalansen fra Norges Bank hvor mange oljekroner som ble puttet inn i fondet i forrige måned. NTB NYHETER EU satser på Svalbard EU vil bruke 400 millioner kroner til mer klimaforskning på Svalbard. I tillegg til investering i infrastruktur, vil EU gi et årlig driftsbudsjett på 70 til 80 millioner kroner. Dette er en stor milepæl for polarforskningen. Satsingen fra EU vil gjøre Svalbard til den fremste forskningsarena i Arktis, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt til Aftenposten. NTB KLASSEKAMPEN Brannrekord BRANNVERN Ikke siden 1986 har så mange mennesker omkommet i branner i Norge som i år. Så langt har 77 personer mistet livet. I 1986 mistet 14 personer livet i storbrannen på hotell Caledonien i Kristiansand. Brannstatistikken viste den gang 78 omkomne. Nå BRANN: På opplever Grønland. Norge en ny brannbølge. Så langt i år er 77 personer omkommet i brann. Dette er det høyeste tallet vi har registrert i moderne tid. Sist vi så noe lignende var i Da utgjorde hotellbrannen en betydelig del. Lengre bakover er statistikken usikker, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB. Uvanlig situasjon Direktoratet har de siste to månedene fått hendene fulle. Omstendighetene rundt storbrannene i Drammen og Oslo skal nå granskes. Suhrke betegner situasjonen som uvanlig. Det vi ser er en betydelig økning i branner som krever flere menneskeliv. Det vanlige har vært at en, kanskje to, personer omkommer i en brann. Det er ytterst sjeldent at fire eller flere omkommer, sier han. Mindre utrykninger Likevel påpeker Suhrke at det er flere positive tendenser. Antall brannutrykninger til bolig- og bygningsbranner er synkende, og har vært synkende de siste årene, sier han. Nå varsler DSB at de vil gjennomgå alle forhold knyttet til den siste tidens storbranner. Først og fremst er det naturlig å se på om det har vært endringer i regelverkene. Så handler det om målrettede informasjonstiltak, samt bevisstgjøring rundt forskjellige problemstillinger, forteller Suhrke. NTB WTO trues av sammenbrudd ADVARER: Verdens handelsorganisasjon (WTO) står i fare å bryte sammen, advarer generaldirektøren. HANDEL Av Alf Skjeseth Forrige mandag sa Storbritannias statsminister Gordon Brown at en ny avtale om verdenshandelen var «innen rekkevidde innen få dager». Fredag uttalte WTOs generaldirektør Pascal Lamy seg dryppende av pessimisme. Politikere og diplomater i Norge og hundrevis av andre land kan avbestille flybilletter til Genève. Et varslet ministermøte like før jul er utsatt på ubestemt tid. Etter konsultasjoner med nøkkelaktører som USA, EU, Kina, India og Brasil, kunne Lamy fredag konstatere at det etter sju års arbeid i den såkalte Doha-runden fortsatt ikke er grunnlag for å få på plass en ny, global handelsavtale. Truer WTO-systemet Det vil være altfor risikofylt å innkalle ministre for å forsøke å sluttføre forhandlingene innen utgangen av året. Det vil bare ende i en fiasko, FAKTA: Dette er saken: Forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som mål å komme fram til en ny, global handelsavtale. De har pågått siden Omfatter blant annet landbruk, tjenester og markedsadgang for industrivarer. Alle WTOs 151 medlemsland må være enige før en avtale kan bli vedtatt. Forhandlingene brøt sammen i juli grunnet uenighet om sikkerhetsmekanismer for vern av landbruk i utviklingsland. Kilde: NTB MISLYKKES: WTOs mektige generaldirektør Pascal Lamy sier at en ny fiasko på ministernivå vil true hele WTO-systemet. FOTO: AFP/SCANPIX som i sin tur ikke bare vil sette Doha-runden i fare, men true hele WTO-systemet, sa Lamy på en pressekonferanse i WTOs hovedkvarter. Lamy mener at de stadig like fastlåste forhandlingene er skuffende tilbakeslag for verdensøkonomien, siden avtaler om en friere verdenshandel stadig blir forsinket. Men eksperter tviler på WTOs muligheter til å påvirke økonomien i positiv retning under den økonomiske krisa. Ingen tror egentlig at en Doha-avtale vil løse problemene, sier økonomen Carin Smaller i Genève ifølge NTB. Forskeren Timothy Wise tror at en Doha-avtale faktisk kan gjøre vondt verre, hvis den medfører enda mer avregulering av finansmarkedene. Norges Bondelags første nestleder Eli Reistad har fulgt WTO-forhandlingene tett. Hun sier til Bondelagets nettside at land som Norge ikke har bidratt til å hindre en avtale, men at sentrale land ikke har vist vilje til å bevege seg. U-landenes beskyttelse Hun sier at de vanskeligste spørsmålene nå gjelder nulltoll for enkelte sektorer av industrivarer, bomullssubsidier og sikkerhetsmekanismer for utviklingslandene på landbruksområdet. Da WTO-forhandlingene nesten var i mål i juli, strandet de på utviklingslandenes rett til å beskytte egen matproduksjon og utsatte befolkningsgrupper. Når det trass i intenst diplomati og maksimal prestisje fra Lamys side ikke blir noe ministermøte i år, renner tida ut for å få en ny avtale på plass før det amerikanske presidentskiftet. Det kan ta lang tid før Barack Obama får skaffet seg et handelspolitisk mandat fra Kongressen for å komme videre. FNs spesialrapportør for å sikre retten til mat, Olivier de Schutter, møtte sist uke Lamy til debatt i Genève. Han sa at mer frihandel ikke vil sikre retten til mat. Frihandel ikke svaret Frihandel vil gi mer ustabile priser, de store bøndene vil tjene mer på dette enn de små, de store selskapene vil få mer makt, land med dårlig produksjonskapasitet vil tape og klimaet vil lide, sa han. Det ble vist til studier fra Ghana, Honduras og Indonesia, som viser at økt matimport har svekket matsikkerheten for lokale folkegrupper. Bakteppet var den ferske årsrapporten fra FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO, som viser at tallet på mennesker som lever på sultegrensa har økt med minst 40 millioner på grunn av de høye matvareprisene. FAO regner med at nærmere en milliard mennesker er underernært, og sier det blir stadig mindre realistisk å nå tusenårsmålet om halvering av tallet på sultrammede innen

9 KLASSEKAMPEN Mandag 15. desember Se opp for kopier! I arkeologiens historie finnes det lite å stole på. Juks og bedrag Frans-Arne Stylegar KRINGLA HEIMSINS Bevisste falsknerier av oldsaker har en historie som iallfall går tilbake til renessansen. Ikke minst har mynter og statuer lenge vært etterspurte blant fyrster og andre velstående samlere. I dagens globaliserte marked har imidlertid det å forfalske oldsaker økt voldsomt i omfang, og det er store penger inne i bildet. Nå lages det så vel masseproduserte turistkopier som så å si identiske kopier (replikaer) av spesielt sjeldne og kostbare gjenstander for det mer spesialiserte samlermarkedet. De beste forfalskningene er laget med utgangspunkt i autentiske gjenstander, for eksempel omsmeltet mynt fra den aktuelle perioden eller en original gjenstand uten akkurat den detaljen som gjør den spesielt kostbar, og med nøyaktige kopier av antikt verktøy. Det finnes andre slags «forfalskninger» også i arkeologiens historie. Det kan dreie seg om funn som blir underkommunisert eller tvunget inn i en kontekst der de ikke passer slik tilfellet var med funnene fra Kjelmøy i Sør-Varanger, som lenge ble forutsatt å være fra slutten av jernalderen, men som faktisk viste seg å være fra århundrene f. Kr., og altså var over tusen år eldre enn antatt. Og så har vi de arkeologiske sannhetene som ved nærmere ettersyn forsvinner som dugg for solen. Det gjaldt for eksempel den feirede jydske «Gudenåkulturen», som til slutt viste seg å være en sammenblanding av innlandsboplasser med steinredskaper tilhørende varierende arkeologiske «kulturer» i slutten av eldre steinalder. Eller hva med arkeologiske nasjonalmonumenter som viser seg å ikke være arkeologiske i det hele tatt? Den angivelige runeinnskriften på Runamo i Blekinge var i flere hundre år et av de mest diskuterte og mystiske fornminner i Norden. Innskriften ble omtalt alt av Saxo i det 12. århundre, og han skriver at den danske kong Valdemar hadde sendt sine eksperter til Runamo i et forsøk på å lese runene. Gjennom 1600-, og tallet forsøkte mange av datidens berømte lærde å lese innskriften. Så, i 1834, mente Finnur Magnússon, professor i norrøn litteratur og mytologi i København og medlem av den mektige Oldsagscommisionen samme sted, at han hadde løst gåten. Han LURERI: I Jerusalem kan man tjene en slant på å vise fram Jesu fotspor. leste innskriften baklengs (!), og den viste seg da ifølge Magnússon å være intet mindre enn en forbannelse over Sigurd Ring, skrevet av Harald Hildetand før Bråvallaslaget! Få år senere viste imidlertid J. J. A. Worsaae at «innskriften» på Runamo er en naturdannelse et naturfenomen, rett og slett og Finnur Magnússon satt blamert tilbake. Andre forfalskninger er uskyldige i mer enn én forstand. Tenk bare på den senere professoren i nordisk arkeologi som i sin tid publiserte det sensasjonelle funnet av en bergmaling fra eldre steinalder, en han mente måtte forestille et villsvin. Arkeologer «Man fant spor etter blyantstreker på tresarkofagen» som senere besøkte funnstedet, klarte ikke å finne igjen bergmalingen. Derimot kunne lokalbefolkningen fortelle om de to tenåringsguttene som en del år tidligere hadde laget sin egen røde «steinaldermaling» ved blant annet å bruke knust teglstein, og som hadde malt et bilde av hunden sin på en nærliggende bergflate... Og han er vel for lengst tilgitt, komikeren og klovnen Per Inge Torkelsen, som 15 år gammel lurte arkeologene ved å «salte» et utgravningsfelt hjemme i Stavanger med kinesiske mynter et «funn» som vakte oppsikt både i og ikke minst utenfor fagmiljøet, helt til synderen tilstod. Den hjemlige arkeologien har heller ikke vært forskånet for bevisste forfalskninger. For litt over hundre år siden før den første loven om fornminner, som fastslo at alle oldsaker skulle tilhøre staten, ble vedtatt i 1905 overbød arkeologiske museer i inn- og utland hverandre for å skaffe gjenstander til de forhistoriske samlingene de hver på sitt hold var i ferd med å bygge opp. I alle landsdeler reiste private oppkjøpere omkring og handlet inn oldsaker som de så solgte videre til museene. I dette klimaet lå det meste til rette for falsknerivirksomhet. Av de mer uskyldige var gjenstander som ble utstyrt med falske funnomstendigheter for å øke prisen, og funn fra utlandet som ble utgitt for å være funnet i Norge. Således kjøpte Oldsaksamlingen i Kristiania i 1890-årene et større depotfunn fra førromersk jernalder, som ble oppgitt å være funnet ved Sandefjord. Flere år senere innrømmet selgeren at gjenstandene i realiteten var funnet i Russland. Men det sirkulerte også egentlige forfalskninger, selv om arkeologene nok ofte gjennomskuet dem før de ble innlemmet i samlingene. Men en del slapp likevel gjennom nåløyet. Oldsaksamlingen kjøpte for eksempel en stor bronseøks, etter typen fra bronsealderen, som man senere forstod var en moderne forfalskning. Ifølge oppkjøperen, som selv hadde kjøpt gjenstanden av en «jødisk Opkjøber», skulle øksen være funnet i jorden i Valdres. Flere dyktig utførte forfalskninger av bergartskøller fra steinalderen havnet i løpet av en kort periode i museet med opplysninger om at de var funnet på forskjellige steder på Hadeland. FOTO: ROBERT JONES Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien skriver hver uke om arkeologi og eldre historie. Hvordan museumsfolkene til slutt avslørte at det dreide seg om forfalskninger, vites ikke. Men da ytterligere to køller ble forsøkt solgt i mars 1894, ante man i hvert fall ugler i mosen og takket høflig nei. Den som stod bak forfalskningene, hadde gjort seg stor flid. Skafthullet på disse gjenstandene så nærmest ut som på forhistoriske køller, og falskneren hadde til og med sørget for å gi gjenstandene et alderspreg ved å smøre på et tynt lag med leire. I dag blir graver og andre fornminner i mange land, ikke minst i den tredje verden, ødelagt i større utstrekning enn noen gang tidligere det voksende globale antikvitetsmarkedet krever sitt. Samtidig har det oppstått en falsknerbransje som er så profesjonell at det kan være vanskelig for museer og kulturminnemyndigheter å følge med. Noen husker vel den sensasjonelle avsløringen for noen år siden av at man hadde funnet et ossuarium (en benkiste) i Jerusalem, et som bar den arameiske innskriften «Jakob, sønn av Josef, bror av Jesus». Var det virkelig levningene av en bror av den bibelske Jesus som hadde ligget i kisten? Nei, det var en forfalskning, men falsknerne hadde gjort seg stor flid og blant annet benyttet et ekte ossuarium fra det 1. årh. Dessuten var deler av innskriften original nok det var bare «bror av Jesus» som var føyd til den opprinnelige innskriften. Det er ikke vanskelig å se politiske motiver bak forfalskninger som denne. Når det gjelder en annen arkeologisk skandale de siste årene, var nok ønsket om å tjene store penger utslagsgivende, selv om dette funnet fikk storpolitiske ringvirkninger. Det var i 2000 at det ble oppdaget en mumie i Baluchistan, med en innskrift som tydet på at det dreide seg om Rhodugune, en datter av perserkongen Xerxes, som regjerte på 400-tallet f. Kr. Mumien ble med ekspressfart utstilt på det pakistanske nasjonalmuseet. Iran gjorde imidlertid krav på funnet, som de hevdet var levningene av et medlem av den persiske kongefamilien. Mumien lå under et fint dekorert lokk av stein, og i en ornert sarkofag av tre. Den hadde dessuten en ansiktsmaske av gull. Senere viste det seg at man var blitt ført bak lyset en C14- datering viste at teppet mumien lå på, var moderne, og man fant spor etter blyantstreker på tresarkofagen. Saken tok en mer alvorlig vending da det viste seg at den mumifiserte kvinnen også var høyst moderne og at hun ikke bare var død nokså nylig, men hadde lidd en voldsom død og kanskje blitt drept. Hele svindelen var så godt utført at det må ha vært nødvendig med et helt team av eksperter for å gjennomføre den. Frans-Arne Stylegar

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17 6-2008 www.neitileu.no Klare for et spennende 2009 Standpunkt irland: Ny Lisboarøysting før oktober 2009 Side 12 KOMMENTAR: EU og Nobels fredspris Side 16-17 VETOKRAVET: Stoltenberg bløffet om garantiene

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Møte onsdag den 19. november 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n. Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig

Møte onsdag den 19. november 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n. Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig 19. nov. Muntlig spørretime 491 Møte onsdag den 19. november 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 16): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten: Representantene

Detaljer

Tirsdag 17. desember 2002 Nummer 292 Uke 51 Årgang 34 15 kroner FOTO: JANNE LINDGREN

Tirsdag 17. desember 2002 Nummer 292 Uke 51 Årgang 34 15 kroner FOTO: JANNE LINDGREN A-avis Venstresidas dagsavis Tirsdag 17. desember 2002 Nummer 292 Uke 51 Årgang 34 15 kroner Flest EU-tvilere i hovedstaden: KAMPEN VG OG LØGN MEDIEKRITIKK, SIDE 18 og 19 UTIDIG SAMTID ARNE NÆSS-DEBATT,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer attac: rapport fra landsmøtet UtveierNr. 1 2011 Et medlemsblad utgitt av attac Rally Dakar: Rapport fra World Social Forum Høyrepopulistiske partier vokser i oppgangstider WikiLeaks og Norge Utveier har

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10

Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Etterlengtet seier Side 14 Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Kristian Norheim, nyvalgt leder i Telemark

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

uro/ koro 04/2014 Gompen

uro/ koro 04/2014 Gompen uro/ koro 04/2014 Gompen Lene Berg uro/ koro 04/2014 Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948 89 Lene Berg Tekster av: Nils Petter Gleditsch Tormod Bakke Wenche Mühleisen URO /KORO 4/2014

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Møte onsdag den 29. januar kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g

Møte onsdag den 29. januar kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g 1684 29. jan. Muntlig spørretime 2003 Møte onsdag den 29. januar kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 44): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 10) 2. Referat

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

AntirasisteN. Valg mot rasisme. Vigrid øker. Fotball mot rasisme. Steinbruddet som ble teater

AntirasisteN. Valg mot rasisme. Vigrid øker. Fotball mot rasisme. Steinbruddet som ble teater AntirasisteN Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 4 2005 Valg mot rasisme Valgkampen er over oss for fullt, og kampen om

Detaljer