Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015"

Transkript

1 Dato: 2. september 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015 VABR ESARK Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr ,- til etablerings- og kulturstipend samt kunst- og kulturpriser, og kr ,- til tre arbeidsstipend á kr Dette er det samme som i 2014, men en økning på kr ,- i forhold til 2013, da beløpet var kr ,- til etablerings- og kulturstipend og priser, og kr ,- til to arbeidsstipend á kr ,-. Dette er i tråd med «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er et satsingsområde. Hovedmålet for fellestiltakene i Rullert kunstplan, der stipendene inngår, er som følger: Bergen skal kjennetegnes som en fremtidsrettet kunstnerby, som imøtekommer utviklingen innenfor, og på tvers av, ulike kunstfelt. Fellestiltakene skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling, for både nykommere og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere. Stipendene er sentrale tiltak for å sikre at kunstnere og kulturarbeidere innen alle felt etablerer seg i Bergen, og som bidrag til mer etablerte kunstnere og kulturarbeideres faglige utvikling. Sterke fagmiljøer gjør Bergen til en særegen og dynamisk kunstnerby med høy produksjon, grobunn for spennende nisjemiljøer, og et vitalt og mangslungent offentlig kunst- og kulturtilbud. Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, og elektronisk kunst, og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Av årets midler er det avsatt kr ,- til priser, som behandles i egen sak. Det er avsatt kr ,- til kostnader i forbindelse med arrangementet for utdeling av stipend og priser. Det samlede stipendbeløp til utdeling i 2015 er dermed på kr ,-. I 2014 var beløpet ,- og i 2013 var totalbeløpet kr ,-. 1

2 Saken gjelder tildeling av kr ,- til etablerings- og kulturstipend innen alle fagfelt, og kr ,- til tre arbeidsstipend. Det er i 2015 behandlet 279 søknader mot 291 søknader i fjor, 262 i 2013, 264 søknader i 2012, og 242 søknader i I utgangspunktet mottok seksjon for kunst og kultur i år 287 søknader via elektronisk søknadsportal, hvorav 8 ble avvist fordi de ikke fylte kriteriene for ordningen, eller fordi søker selv trakk søknaden. Tallene viser altså et fortsatt høyt søknadsantall innen stipendordningen, noe som bekrefter inntrykket av sterke fagfelt og høy aktivitet innen kunst- og kultursektoren i byen. Det er allikevel verdt å merke seg en liten nedgang i søknadstallene sammenlignet med fjorårets søknadstall som er det høyeste noen sinne. Av årets søknader gjelder 84 etableringsstipend, 112 gjelder kulturstipend, og 83 av søknadene gjelder arbeidsstipend. Fjorårets søknader var fordelt på 101 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 83 arbeidsstipend. I 2013 ble det til sammenligning behandlet 95 søknader om etableringsstipend, 106 innen kulturstipend og 61 søknader om arbeidsstipend. Et stort flertall av årets søknader kommer fra godt kvalifiserte søkere, noe som vitner om at et høyt antall profesjonelle kunstnere har sitt virke i Bergen. Antallet søknader om arbeidsstipend er også i år omfattende og av gjennomgående svært god kvalitet, og underbygger dette. Billedkunstnere har det høyeste søkertallet med sammenlagt 106 søknader, etterfulgt av totalt 77 søknader fra musikkfeltet. Ellers er søkertallene som følger: 25 søknader innen scenekunst, 24 søknader fra filmfeltet, kunsthåndverk 11 søknader, elektronisk kunst 9 søknader, litteratur 8 søknader, design 7 søknader og 12 søknader fra kulturarbeidere. Seksjon for kunst og kultur innstiller i denne saken til utdeling av totalt 65 stipend; 3 arbeidsstipend 33 kulturstipend, og 29 etableringsstipend. I fjor ble det tildelt 70 stipend; 3 arbeidsstipend 34 kulturstipend og 33 etableringsstipend. Mens det i 2013 ble tildelt 73 stipend; 31 etableringsstipend, 40 kulturstipend og 2 arbeidsstipend. Det er altså 5 færre stipend totalt som innstilles i år enn i fjor, noe som bidrar til at gjennomsnittsbeløpet på årets stipendinnstillinger øker i forhold til i fjor. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Årets innstillinger øker altså det gjennomsnittlige stipendbeløpet, noe som er i tråd med kunstplanens prioriteringer. Beløpet på kultur- og etableringsstipendene varierer fra kr til kr Langt de fleste av disse stipendene ligger imidlertid på mellom 30- og Stipendbeløpene i 2014 varierte fra kr ,- til kr Og i 2013 varierte beløpene fra kr ,- til kr ,-. Det bemerkes at det også i år er mange søknader fra personer som har mottatt stipend fra Bergen kommune tidligere år. Praksisen med å ikke innstille søkere som har mottatt stipend de siste tre årene er videreført. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke behandling av søkere til arbeidsstipend. Innstillingen baserer seg først og fremst på en kvalitetsvurdering av søknadene. Det er også søkt en relativ balanse mellom genrer, generasjoner og kunstneriske posisjoner, men med hoved vekt på nyskapende, eksperimentelle og kvalitativt sterke kunstnerskap. Kulturarbeidere har også i år hatt et eget fokus, da dette er et satsingsområde i den gjeldende kunstplanen. 2

3 I årets søknadsbehandling er 3 søknader flyttet internt i seksjonen grunnet inhabilitet. Dette er dokumentert i saksbehandlingssystemet Insights. De tre arbeidsstipendene er på kr ,- og er ettårige. Arbeidsstipendet ble innført i 2008, og er et viktig tiltak i "Kunstbyen Bergen ", og er ytterligere vektlagt i den rullerte utgaven av planen vedtatt i Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 2. Vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b-sak ). Sist endret 5. februar 2013 i sak 27/ Byrådets spesifikke fullmakter på kulturfeltet. Fagfullmakter for byråd for kultur, næring, idrett og kirke er vedtatt av byrådet i møte 20. oktober 2014 i sak Kommunaldirektøren er delegert samme ansvarsområde som byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Vedtak: Byråden for kultur, næring, idrett og kirke fastsetter at det i 2015 deles ut 29 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 3 arbeidsstipend med en samlet tildelingssum på kr ,- til følgende mottakere: Billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend 3

4 Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design: 2 etableringsstipend Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst: 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 4

5 Scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 Idun Vik Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 Totalt bevilges kr ,- til kunstner- og kultur- og arbeidsstipend i Bevilgningen belastes artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted Det bevilges også inntil kr ,- til utgifter i forbindelse med stipendarrangementet. Disse belastes med kr fra artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted og kr fra ansvarssted , tjeneste 37760, art Helge Stormoen Byråd kultur, næring, idrett og kirke 5

6 Saksutredning: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, elektronisk kunst og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Stipendenes primære formål er å bidra til kunstnerisk fordypning, nyskapning og produksjon. Midler til utstyr utgjør en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i Avsetningen i bybudsjettet for 2015 er på kr ,- og skal fordeles på 3 arbeidsstipend av ett års varighet. I Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen er stipendene en viktig del av planens overordnete strategiske mål for å sikre kunstnerisk frihet og uavhengighet, samt å bedre vilkårene for kunsten og for skapende og utøvende kunstnere. I denne saken behandles etablerings-, kultur- og arbeidsstipend. Kunstnerpris, talentpris, gatekunst- og graffitipris, og kulturpriser behandles i egen sak. I 2015 er det samlet avsatt kr ,- til stipender og priser. Det foreslås en fordeling som følger: Kr avsettes til priser, som er behandlet i egen fullmaktssak, , Bergen kommunes kunst- og kulturpriser i Kr gjenstår til fordeling av stipender i denne saken, hvorav kr ,- er øremerket 3 arbeidsstipend. Kr avsettes til stipendarrangement Utdeling av stipendene finner sted fredag 11. september 2015 på Cornerteateret. Dette arrangementet inkluderer også utdeling av Bergen kommunes kunst- og kulturpriser og talentutviklingsstipend. Hvem kan søke Stipendene kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjonell virksomhet. Det kan gis stipend innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, film, scenekunst, musikk, elektronisk kunst, og kulturarbeid. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det legges særlig vekt på profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet i vurdering av søknadene. Profesjonalitet kan ha ulike kriterier innen de ulike fagfeltene. Bergen kommune regner som hovedregel en aktør som profesjonell når et eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Relevant utdanning Relevant kunstnerisk arbeid de siste tre årene 6

7 Arbeider på et profesjonelt nivå, herunder vurderes gjennomføringsevne, egenart og kvalitet Arbeider i en profesjonell kunstnerisk sammenheng, herunder vurderes samarbeidspartnere Kunstnerisk aktivitet som hovedvirke Etableringsstipend: Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Bergen, fortrinnsvis til unge og nyetablerte. Midlene kan brukes til innredning av arbeidssted, utstyr og andre etableringsutgifter. Stipendet kan bare tildeles en gang. I særskilte tilfeller kan en etablert kunstner få støtte til nyetablering. Kulturstipend: Åpne midler for kunstnere etablert i Bergen til kompetanseheving og videreutvikling. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeidsstipend og prosjektutvikling. Der det er hensiktsmessig, har en siden 2008, med bakgrunn i kunstplanen, valgt å la kulturstipend også gå til utstyr. Stipendet kan tildeles flere ganger, men de siste års praksis er å vente minst tre år før stipendmottaker igjen kan tildeles et stipend. Denne praksisen omfatter ikke arbeidsstipend. Ved vurdering av arbeidsstipend kan søker ha mottatt andre stipend fra kommunen de siste tre årene. Etablerings- og kulturstipendene var inntil 2006 på kr ,-, i 2007 på kr ,- mens det fra 2008 ble praktisert differensierte stipendbeløp mellom kr ,- og kr ,-. Etablerings- og kulturstipendene ligger i 2015 mellom kr ,- og kr ,-. Arbeidsstipend: Arbeidsstipend skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Det er i 2015 avsatt midler til tre arbeidsstipend á kr ,-. Det er mulig å søke flere stipend, men bare én type stipend kan tildeles per søker. Saksbehandling Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige og vil bli behandlet i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Den faglige vurderingen av stipendsøknadene foretas i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for kunst og kultur. Den enkelte søknad behandles av fagrådgiver. Ved inhabilitet flyttes søknaden til en habil fagrådgiver. Den enkelte søknad og tendenser i søknadsmassen diskuteres i en rekke møter som settes opp parallelt med stipendbehandlingen. All data med informasjon om søker, søknad, søknadssum, innstilt sum, faglig vurdering med mer samles i et eget xl-ark som genereres direkte fra det elektroniske søknadssystemet Insights. Søknadsfristen er 1. juni, og svarbrev sendes ut i løpet av september. Ved behandling av søknaden vektlegges følgende: Faglige kvalifikasjoner og kompetanse. Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale. Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer. 7

8 Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune. Rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Bergen kommune må foreligge for at søknaden skal bli behandlet. Stipendbeløp i 2015 Antallet søknader har steget fra 221 i 2010, 242 i 2011, 264 i 2012, 262 i 2013 til 292 søknader i I 2015 er det en liten nedgang, og det totale antallet er 279 søknader. På grunn av mange søknader av høy faglig kvalitet har en valgt å prioritere et høyt antall stipender også i år fremfor å øke den gjennomsnittlige tildelingen per stipend vesentlig. Årets tildelinger viser allikevel en liten økning, og den gjennomsnittlige tildelingen per stipend (ikke iberegnet arbeidsstipend) er på kr i forhold til kr i 2014, kr i 2013, og kr i Totalt 279 søknader er behandlet, hvorav 196 gjelder etableringsog kulturstipend og 83 arbeidsstipend. Søknader og søknadsfordeling 2015 Søknadsutviklingen de siste 11 årene: I 2004 var det 170 søknader: I 2004 var det kun utlyst etableringstilskudd I 2005 var det 164 søknader: 96 etableringsstipend og 68 kulturstipend (59 og 41 %). I 2006 var det 156 søknader: 83 etableringsstipend og 73 kulturstipend (53 og 47 %) I 2007 var det 153 søknader: 94 etableringsstipend og 59 kulturstipend (61 og 39 %). I 2008 var det 115 søknader: 62 etableringsstipend, 50 kulturstipend og 3 arbeidsstipend (54, 43 og 3 %) I 2009 var det 240 søknader: 81 etableringsstipend, 117 kulturstipend og 42 arbeidsstipend (34, 49 og 17 %) I 2010 var det 221 søknader: 96 etableringsstipend, 86 kulturstipend og 39 arbeidsstipend (43, 39 og 18 %) I 2011 var det 242 søknader: 88 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 46 arbeidsstipend (36, 45 og 19 %) I 2012 var det 264 søknader: 95 etableringsstipend, 103 kulturstipend, og 66 arbeidsstipend (36, 39 og 25 %) I 2013 var det 262 søknader: 95 etableringsstipend, 106 kulturstipend og 61 arbeidsstipend (36, 40 og 23 %) I 2014 var det 292 søknader: 101 etableringsstipend, 110 kulturstipend og 81 arbeidsstipend (34,5, 37,5 og 28 %) I 2015 er det 279 søknader: 84 etableringsstipend, 112 kulturstipend og 83 arbeidsstipend (30, 40 og 30%) Av oversikten kan en se at balansen mellom antall søknader til kulturstipend og etableringsstipend er varierende, men at det de siste årene er en overvekt av søknader om kulturstipend. Av tabellene under kan det leses hvordan stipendene er fordelt mellom de ulike fagområdene siden Antallet stipend som deles ut har stabilisert seg de siste fem årene. Forskjell i prioritering mellom kulturstipend og etableringsstipend innen de ulike fagfeltene henger sammen med vektlegging av ulike behov innen hvert felt, samt en kvalitetsvurdering av hver enkelt søknad. Musikk- og billedkunstfeltet er store og aktive felt med mange godt kvalifiserte søkere hvert år. De to siste årene skiller imidlertid det visuelle kunstfeltet seg ut med rekordhøye søknadstall. Vi ser at film og design er felt i vekst, selv om film har færre 8

9 søkere i år enn i fjor, er søknadstallet allikevel godt statistisk sett. Det elektroniske kunstfeltet har bedre søknadstall enn i fjor, men går generelt sett opp og ned. Dette kan henge sammen med flere faktorer, blant annet at kunstnere innen dette feltet også søker innen musikk og/eller billedkunst. I tråd med budsjettmålet for 2015 og den rullerte kunstplanen satses det i tillegg på stipend til produsenter og kulturarbeidere innen alle genrer. Stipendene til etablering anses som et viktig bidrag til at nyutdannete kunstnere velger å utøve sin praksis i Bergen, noe som stadig vitaliserer og fornyer fagmiljøene. Nyetablerte arbeidsfellesskap eller organisasjoner er også prioritert innenfor stipendene. Disse er essensielle i henhold til å dekke behovet for arbeidsplasser, samt å utvikle faglig kompetanse og å dele teknisk utstyr. Antallet søknader til arbeidsstipend er jevnt stigende, og årets søknadstall er det høyeste noen sinne. Det høye antallet søknader om arbeidsstipend kan være et uttrykk for profesjonalisering, samt høyt ambisjonsnivå blant byens kunstnere, og at byen har vekst innen kunstneryrker. Søknadsantallet tyder på at informasjonen om stipendordningen er godt kjent ute i kunstnermiljøene. Den nedenstående tabellen viser fordeling av stipend tidligere år, samt forslag til årets fordeling. Forslag til fordelingen i 2015 reflekterer en kvalitativ vurdering av de innkomne søknader balansert mot behovet for å sikre balanse mellom sjangre, generasjoner og kunstneriske posisjoner i tråd med gjeldende kulturpolitikk. Budsjettmål for profesjonell kunst og kultur i 2015 har også blitt vektlagt i vurderingen av årets søknader: Styrke vilkår for utvikling av Bergen som Norges mest interessante by for samtidskunst Bidra til å utvikle kulturprodusenter/virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping Dette gjør seg blant annet utsalg i en prioritering av produsentenheter og kulturarbeidere i årets tildelinger. Det bør bemerkes at flere av disse ikke har søkt eksplisitt som kulturarbeidere, men har søkt om stipend innen det fagfeltet deres virksomhet opererer innenfor. Oversikt over antall stipendsøknader og antall vedtak innen de ulike kategoriene: ETABLERINGSSTIPEND År Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak (9)* 33 Vedtak *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt 9

10 Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere i % av antall søkere 31 4,8 4,8 0 8,3 14,3 28,5 0 % av tildelingssum 29,9 3 7,9 0 13, , ,3 10,5 Totalt Antall søkere i % av antall søkere 34, ,5 1 % av tildelingssum 29, , (13)* 101 (13)* 100 (25)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 32 6, ,5 100 Antall søkere % av antall søkere ,5 4, % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. KULTURSTIPEND År Billedkunst Kulturarbeider Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak i Vedtak i Vedtak (2)** 34 Vedtak i *I 2004 ble det kun utlyst etableringsstipend ** I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Kulturarbeider Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere % av antall søkere 37,5 5,3 0,9 4,5 9,8 4,5 30,3 3,6 % av tildelingssum , ,6 2,6 Kulturarbeider 2,6 4 3,6 Totalt Antall søkere % av antall søkere ,5 7, % av tildelingssum ,5 5 6, (11)* 110* (10)* 100* (7)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 22,5 2,5 2,5 12,5 12,5 7,5 25 7,5 7,

11 Antall søkere % av antall søkere 30 7, , % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling * I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. ARBEIDSSTIPEND År Billedkunst Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Totalt Vurdering Utdeling av stipender til kunstnere og kulturarbeidere er en oppfølging av bystyrets vedtak i sak «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der satsingen på stipend vektlegges. Kulturbyråden ser stipendene som sentrale tiltak for å sikre etableringen av kunstnere innen alle kunstarter i Bergen, og som bidrag til kunstnernes faglige utvikling og oppdatering. Signalene fra kunst- og kulturlivet er at stipendene er svært viktige, noe som også ble spilt inn i forbindelse med rulleringen av kunstplanen, og som gjenspeiles i de vedvarende høye søknadstallene. Stipendene kan sees i sammenheng med kunstplanens overordnede mål: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017 For at byen skal fortsette å nærme seg dette målet, er en satsing på stipender som legger til rette for kunstnerisk utvikling, produksjon, kommunikasjon og samarbeid et strategisk treffsikkert virkemiddel. Stipendene sammen med åpne prosjektmidler gjør Bergen attraktiv for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og bidrar til faglig utvikling og nyskapende kunst- og kulturproduksjon. Søknadsmassen inneholder en klar overvekt av gode og velbegrunnete søknader, og svært mange av søkerne er kvalifiserte og profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere. Det er 11

12 derfor foretatt en krevende prioritering blant en rekke gode søkere. Dette er en tiltagende tendens de seneste årene, og gjør at flere kvalifiserte søknader får avslag. Grunnet det store antallet søknader er det i 2015, på lik linje med foregående år, ikke innstilt etablerings- eller kulturstipend til søkere som har mottatt stipend fra Bergen kommune de siste tre år. For søkere til arbeidsstipend gjelder ikke denne avgrensningen. Dette er beskrevet i avvisningsbrev til søkerne dette gjelder, da det kun gis en generell begrunnelse for avslag i stipendsaker. I innstillingen til etableringsstipend er det søkt en balanse mellom nyutdannete kunstnere og kunstnere som er i de første årene av etableringsfasen. Det er i år innkommet 83 søknader om arbeidsstipend mot 81 søknader i 2014, 61 i 2013 og 66 søknader i Antallet søknader om arbeidsstipend er altså stigende. Den markante stigningen etter lanseringsåret 2008, da søknadsantallet var 3, er en vedvarende trend. Det er blitt lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og faglighet, konkrete planer for bruk av stipendet i løpet av et års varighet, samtidig som det også er tilstrebet en balanse fagfeltene imellom i løpet av årene arbeidsstipendene har eksistert. Presentasjon av årets innstillinger Billedkunst Billedkunstfeltet har også i år svært gode søknadstall med totalt 106 søknader. I fjor kom det inn 111 søknader til fristen 1. juni, og 2013 hadde samlet sett 82 søknader fra billedkunstfeltet. I år gjaldt 38 av søknadene arbeidsstipend, 26 søknader gjaldt etableringsstipend og 42 søknader gjaldt kulturstipend. Tallene viser en økning i antallet arbeidsstipend, en liten nedgang i forhold til søknader om kulturstipend og en større nedgang i antallet søknader om etableringsstipend. Dette bekrefter at det visuelle feltet både har stort omfang og høy aktivitet i Bergen, men at det i år er en del færre etableringer enn tidligere år. Dette kan henge sammen med at ateliersituasjonen i Bergen har stabilisert seg, og at behovet for å etablere nye atelierfellesskap er mindre enn for få år siden. Søkerne holder også et høyt kunstfaglig nivå, noe som viser at feltet står sterkt både kvalitativt og kvantitativt. Søknadene er gjennomgående grundige og velskrevet med noen få unntak, og de fleste av kunstnerne stiller ut både nasjonalt og internasjonalt. I søknadsbehandlingen er det vektlagt å oppnå en bredde i uttrykksformer innen billedkunstfeltet, men også en god aldersmessig - og kjønnsmessig fordeling. Kunstnerisk aktivitet har vært særlig vektlagt sammen med faglig tyngde, og at kunstnerskapets egenart er markant, og viser evne til nyskapning. Tildeling av stipend innen billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 12

13 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk Det var 11 søknader som hadde krysset av for kunsthåndverk blant årets innkomne søknader mot 12 i fjor. Dette tallet er ikke helt presist, da flere av søknadene innen billedkunst like gjerne kunne blitt vurdert innen kunsthåndverk. 1 av søknadene gjaldt arbeidsstipend, 4 gjaldt etableringsstipend, og 6 av søknadene gjaldt kulturstipend. Kunsthåndverksfeltet står sterkt i Bergen, men dette gjenspeiles ikke tydelig i antallet innkomne søknader fra feltet i år. Årsaken kan som sagt være at mange kunsthåndverkere like gjerne definerer seg som samtidskunstnere, og krysser av for billedkunst i søknadsskjemaet. Søknadene er allikevel gjennomgående av høy kvalitet, og stort sett grundig utformet. Grunnen til at kun 1 av søknadene er innstilt på stipend innen denne sjangeren, er at flere kunsthåndverkere i år også tildeles stipend innen sjangeren Billedkunst. Det bør vurderes å slå disse to sjangerne sammen i søknadssammenheng, slik at søknader fra kunsthåndverkere og billedkunstnere behandles samlet under sjangeren Visuell kunst. Tildeling av stipend innen kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film På filmfeltet var det innkommet totalt 24 søknader, herav 6 søknader om arbeidsstipend, 7 søknader om etableringsstipend og 11 søknader om kulturstipend. Det totale antallet søknader er omtrent som i 2014, men det er en mindre andel etableringssøknader, og flere som søker kulturstipend. Kjønnsbalansen er fortsatt god, og det samme gjelder bredde i sjanger og uttrykk. I søknadsbehandlingen er det lagt vekt på søkers aktivitetsnivå, kunstneriske ambisjoner, profesjonalitet og gjennomføringsevne. Søknader som gjelder utvikling og produksjon av konkrete filmprosjekter har i år som tidligere år ikke blitt prioritert, da slike tilskuddsmidler forvaltes av Vestnorsk filmsenter. Det er mange sterke og gjennomarbeidede søknader i alle kategorier, noe som bekrefter inntrykket av en ambisiøs filmbransje med både godt etablerte filmskapere og lovende nye talenter. Det utdeles 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend, fordelt på både produksjonsselskaper og individuelle filmkunstnere. Tildeling av stipend innen filmfeltet: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 13

14 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design Innenfor designfeltet er det en nedgang i antall søknader, fra 11 i 2014 til 6 i I tillegg er en søknad i kategorien kulturarbeider knyttet til designfeltet. To av årets søknader gjelder arbeidsstipend, 4 gjelder etablering, og 1 søker om kulturstipend. Søknadene er av god kvalitet og representerer stor bredde innen design, men noen av søkerne har en litt for uklar eller uetablert tilknytning til Bergen til å bli prioritert. Designfeltet i Bergen har hatt en sterk utvikling de senere årene, og flere av byens designere gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det er i år gitt 3 etableringsstipend til designforetak innen klesdesign, møbelog interiørdesign og merchandiseprodukter. Ingen kultur- eller arbeidsstipend er tildelt designere. Tildeling av stipend innen design: 2 etableringsstipend. Det er også delt ut 1 etableringsstipend innen design under sjangeren Kulturarbeider Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur Det har kommet inn 8 søknader om stipend fra litteraturfeltet mot 10 i Ingen av disse gjaldt etableringsstipend, 5 gjaldt kulturstipend, og 3 gjaldt arbeidsstipend. Søkerne er gjennomgående godt kvalifiserte, men utformingen av søknadene er varierende. Tendensen som også kan sees i forbindelse med prosjekttilskudd er at litteraturfeltet ikke har kultur for å søke kommunale tilskudd. Ved vurderingen av årets søknader ble kunstfaglig erfaring og/eller egenart og nyskapning særlig vektlagt. Søknadene som er innstilt gjelder en tekstforfatter og en barnebokforfatter/filmprodusent. Tildeling av stipend innen litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk I 2015 kom det inn totalt 82 søknader, noe som er nøyaktig det samme antallet som i Av disse søkte 27 om etableringsstipend, 36 kulturstipend og 19 arbeidsstipend. Det er en noenlunde jevn fordeling av kvinner og menn blant søknadene. Hovedvekten av søkerne kommer fra det rytmiske feltet, men det har vært en liten oppgang i søkere fra det klassiske musikkfeltet sammenlignet med I år har mange søkt om stipend til turneer og innspillinger, prosjekter som faller utenfor kriteriene for å få stipend. I 2015 tildeles det 6 etableringsstipend, og 2 av disse går til etablering av plateselskap/management. Det tildeles 14 kulturstipend, som i hovedsak vil gå til kunstnerisk fordypning og utvikling sammen med innkjøp av nytt utstyr. I tillegg tildeles det ett arbeidsstipend innen musikk i Dette er fjerde året på rad at det tildeles arbeidsstipend til en aktør innen musikkfeltet, noe som reflekterer det høye kunstneriske nivået og den sterke utviklingen i byens musikkliv. 14

15 Tildelinger av stipend innen musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det har også blitt tildelt to etableringsstipend innen musikk under kategorien Kulturarbeider (se lenger ned i saken) Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst Søkningen til stipender innen elektronisk kunst har gått opp og ned de siste årene. I 2014 var det kun 3 søknader totalt, og ingen ble tildelt stipend. Derfor er det gledelig at man i år har mottatt 10 søknader innen elektronisk kunst. 5 søkte om arbeidsstipend, og en av disse har blitt tildelt stipend. 4 søkte om kulturstipend, og her ble det tildelt ett stipend. Det kom også inn én søknad om etableringsstipend. I tråd med målsetningen i kunstplanen om at Bergen skal være et nasjonalt og internasjonalt sentrum for forskning og utvikling innen elektronisk kunst, vil Bergen kommune jobbe for å styrke søkningen til stipender innen elektronisk kunst. Tildelinger innen elektronisk kunst: 1 etableringsstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 Scenekunst Det er en nedgang i antall stipendsøknader fra scenekunstfeltet, fra rekordhøye 37 i 2013 til 25 i år. I tillegg er en kulturarbeidersøknad tilknyttet scenekunstfeltet, slik at det totale antall behandlede søknader er 26. Av disse har 8 søkt om arbeidsstipend, 13 har søkt om etableringsstipend, og 5 har søkt kulturstipend. De innsendte søknadene er gjennomgående av høy kvalitet, og det er påfallende mange sterke talenter og nyetableringer blant søkerne. Dette gjenspeiles i at hele 7 av 9 tildelte stipender går til etablering. I tillegg er det tildelt ett kulturstipend og ett arbeidsstipend til scenekunstnere. 15

16 Tildelinger av stipend innen scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det er også tildelt 1 etableringsstipend innen scenekunst under sjangeren Kulturarbeider Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 IDUN VIK Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeider Søknadene om stipend fra kulturarbeidere har blitt behandlet i sammenheng med de fagfeltene disse arbeider innenfor. Tildeling av stipend til kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 16

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233 Dato: 2.september 2010 Fullmaktssak /10 Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 EVHO SARK-3342-201000058-233 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt arbeidsstipend kan tildeles

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler.

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler. Dato: 26. mars 2012 Fullmaktssak /11 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2012-1. runde AERS SARK-007-201200178-118 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder: Dato: 13. mai 2011 Fullmaktssak /11 Tilskudd til litteratur vår 2011 KRGU SARK-3324-201100021-18 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i budsjettet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 PLANGRUNNLAG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 PLANGRUNNLAG 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 PLANGRUNNLAG 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Befolkning og kulturbruk... 5 1.1 Befolkning... 5 1.2 Befolkningens kulturvaner og interesser... 6 2 Kulturinstitusjoner i

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Kulturstrategier i Finnmark

Kulturstrategier i Finnmark Kulturstrategier i Finnmark Utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk Av Heidi Stavrum Arbeidsrapport nr. 16/2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 16 ISSN 0802-3662

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

SYSSELSETTING OG SYNLIGHET. - filmproduksjon i Bergen mot 2020

SYSSELSETTING OG SYNLIGHET. - filmproduksjon i Bergen mot 2020 SYSSELSETTING OG SYNLIGHET - filmproduksjon i Bergen mot 2020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosess... 3 1.2 Avgrensninger... 3 2 FILMBRANSJEN I BERGEN... 3 2.1 Verdikjeder og aktører... 4 2.2 Sysselsetting,

Detaljer

Stipendordningen Høringssvar fra BOA

Stipendordningen Høringssvar fra BOA Stipendordningen Høringssvar fra BOA Det har vært nedsatt et utvalg som over to møter har drøftet begrunnelser og forslag til tiltak/vedtak fra NBK. Utvalget har bestått av: Mari Krokann Berge, Jens Hamran,

Detaljer