Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015"

Transkript

1 Dato: 2. september 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015 VABR ESARK Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr ,- til etablerings- og kulturstipend samt kunst- og kulturpriser, og kr ,- til tre arbeidsstipend á kr Dette er det samme som i 2014, men en økning på kr ,- i forhold til 2013, da beløpet var kr ,- til etablerings- og kulturstipend og priser, og kr ,- til to arbeidsstipend á kr ,-. Dette er i tråd med «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er et satsingsområde. Hovedmålet for fellestiltakene i Rullert kunstplan, der stipendene inngår, er som følger: Bergen skal kjennetegnes som en fremtidsrettet kunstnerby, som imøtekommer utviklingen innenfor, og på tvers av, ulike kunstfelt. Fellestiltakene skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling, for både nykommere og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere. Stipendene er sentrale tiltak for å sikre at kunstnere og kulturarbeidere innen alle felt etablerer seg i Bergen, og som bidrag til mer etablerte kunstnere og kulturarbeideres faglige utvikling. Sterke fagmiljøer gjør Bergen til en særegen og dynamisk kunstnerby med høy produksjon, grobunn for spennende nisjemiljøer, og et vitalt og mangslungent offentlig kunst- og kulturtilbud. Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, og elektronisk kunst, og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Av årets midler er det avsatt kr ,- til priser, som behandles i egen sak. Det er avsatt kr ,- til kostnader i forbindelse med arrangementet for utdeling av stipend og priser. Det samlede stipendbeløp til utdeling i 2015 er dermed på kr ,-. I 2014 var beløpet ,- og i 2013 var totalbeløpet kr ,-. 1

2 Saken gjelder tildeling av kr ,- til etablerings- og kulturstipend innen alle fagfelt, og kr ,- til tre arbeidsstipend. Det er i 2015 behandlet 279 søknader mot 291 søknader i fjor, 262 i 2013, 264 søknader i 2012, og 242 søknader i I utgangspunktet mottok seksjon for kunst og kultur i år 287 søknader via elektronisk søknadsportal, hvorav 8 ble avvist fordi de ikke fylte kriteriene for ordningen, eller fordi søker selv trakk søknaden. Tallene viser altså et fortsatt høyt søknadsantall innen stipendordningen, noe som bekrefter inntrykket av sterke fagfelt og høy aktivitet innen kunst- og kultursektoren i byen. Det er allikevel verdt å merke seg en liten nedgang i søknadstallene sammenlignet med fjorårets søknadstall som er det høyeste noen sinne. Av årets søknader gjelder 84 etableringsstipend, 112 gjelder kulturstipend, og 83 av søknadene gjelder arbeidsstipend. Fjorårets søknader var fordelt på 101 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 83 arbeidsstipend. I 2013 ble det til sammenligning behandlet 95 søknader om etableringsstipend, 106 innen kulturstipend og 61 søknader om arbeidsstipend. Et stort flertall av årets søknader kommer fra godt kvalifiserte søkere, noe som vitner om at et høyt antall profesjonelle kunstnere har sitt virke i Bergen. Antallet søknader om arbeidsstipend er også i år omfattende og av gjennomgående svært god kvalitet, og underbygger dette. Billedkunstnere har det høyeste søkertallet med sammenlagt 106 søknader, etterfulgt av totalt 77 søknader fra musikkfeltet. Ellers er søkertallene som følger: 25 søknader innen scenekunst, 24 søknader fra filmfeltet, kunsthåndverk 11 søknader, elektronisk kunst 9 søknader, litteratur 8 søknader, design 7 søknader og 12 søknader fra kulturarbeidere. Seksjon for kunst og kultur innstiller i denne saken til utdeling av totalt 65 stipend; 3 arbeidsstipend 33 kulturstipend, og 29 etableringsstipend. I fjor ble det tildelt 70 stipend; 3 arbeidsstipend 34 kulturstipend og 33 etableringsstipend. Mens det i 2013 ble tildelt 73 stipend; 31 etableringsstipend, 40 kulturstipend og 2 arbeidsstipend. Det er altså 5 færre stipend totalt som innstilles i år enn i fjor, noe som bidrar til at gjennomsnittsbeløpet på årets stipendinnstillinger øker i forhold til i fjor. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Årets innstillinger øker altså det gjennomsnittlige stipendbeløpet, noe som er i tråd med kunstplanens prioriteringer. Beløpet på kultur- og etableringsstipendene varierer fra kr til kr Langt de fleste av disse stipendene ligger imidlertid på mellom 30- og Stipendbeløpene i 2014 varierte fra kr ,- til kr Og i 2013 varierte beløpene fra kr ,- til kr ,-. Det bemerkes at det også i år er mange søknader fra personer som har mottatt stipend fra Bergen kommune tidligere år. Praksisen med å ikke innstille søkere som har mottatt stipend de siste tre årene er videreført. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke behandling av søkere til arbeidsstipend. Innstillingen baserer seg først og fremst på en kvalitetsvurdering av søknadene. Det er også søkt en relativ balanse mellom genrer, generasjoner og kunstneriske posisjoner, men med hoved vekt på nyskapende, eksperimentelle og kvalitativt sterke kunstnerskap. Kulturarbeidere har også i år hatt et eget fokus, da dette er et satsingsområde i den gjeldende kunstplanen. 2

3 I årets søknadsbehandling er 3 søknader flyttet internt i seksjonen grunnet inhabilitet. Dette er dokumentert i saksbehandlingssystemet Insights. De tre arbeidsstipendene er på kr ,- og er ettårige. Arbeidsstipendet ble innført i 2008, og er et viktig tiltak i "Kunstbyen Bergen ", og er ytterligere vektlagt i den rullerte utgaven av planen vedtatt i Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 2. Vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b-sak ). Sist endret 5. februar 2013 i sak 27/ Byrådets spesifikke fullmakter på kulturfeltet. Fagfullmakter for byråd for kultur, næring, idrett og kirke er vedtatt av byrådet i møte 20. oktober 2014 i sak Kommunaldirektøren er delegert samme ansvarsområde som byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Vedtak: Byråden for kultur, næring, idrett og kirke fastsetter at det i 2015 deles ut 29 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 3 arbeidsstipend med en samlet tildelingssum på kr ,- til følgende mottakere: Billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend 3

4 Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design: 2 etableringsstipend Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst: 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 4

5 Scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 Idun Vik Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 Totalt bevilges kr ,- til kunstner- og kultur- og arbeidsstipend i Bevilgningen belastes artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted Det bevilges også inntil kr ,- til utgifter i forbindelse med stipendarrangementet. Disse belastes med kr fra artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted og kr fra ansvarssted , tjeneste 37760, art Helge Stormoen Byråd kultur, næring, idrett og kirke 5

6 Saksutredning: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, elektronisk kunst og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Stipendenes primære formål er å bidra til kunstnerisk fordypning, nyskapning og produksjon. Midler til utstyr utgjør en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i Avsetningen i bybudsjettet for 2015 er på kr ,- og skal fordeles på 3 arbeidsstipend av ett års varighet. I Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen er stipendene en viktig del av planens overordnete strategiske mål for å sikre kunstnerisk frihet og uavhengighet, samt å bedre vilkårene for kunsten og for skapende og utøvende kunstnere. I denne saken behandles etablerings-, kultur- og arbeidsstipend. Kunstnerpris, talentpris, gatekunst- og graffitipris, og kulturpriser behandles i egen sak. I 2015 er det samlet avsatt kr ,- til stipender og priser. Det foreslås en fordeling som følger: Kr avsettes til priser, som er behandlet i egen fullmaktssak, , Bergen kommunes kunst- og kulturpriser i Kr gjenstår til fordeling av stipender i denne saken, hvorav kr ,- er øremerket 3 arbeidsstipend. Kr avsettes til stipendarrangement Utdeling av stipendene finner sted fredag 11. september 2015 på Cornerteateret. Dette arrangementet inkluderer også utdeling av Bergen kommunes kunst- og kulturpriser og talentutviklingsstipend. Hvem kan søke Stipendene kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjonell virksomhet. Det kan gis stipend innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, film, scenekunst, musikk, elektronisk kunst, og kulturarbeid. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det legges særlig vekt på profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet i vurdering av søknadene. Profesjonalitet kan ha ulike kriterier innen de ulike fagfeltene. Bergen kommune regner som hovedregel en aktør som profesjonell når et eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Relevant utdanning Relevant kunstnerisk arbeid de siste tre årene 6

7 Arbeider på et profesjonelt nivå, herunder vurderes gjennomføringsevne, egenart og kvalitet Arbeider i en profesjonell kunstnerisk sammenheng, herunder vurderes samarbeidspartnere Kunstnerisk aktivitet som hovedvirke Etableringsstipend: Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Bergen, fortrinnsvis til unge og nyetablerte. Midlene kan brukes til innredning av arbeidssted, utstyr og andre etableringsutgifter. Stipendet kan bare tildeles en gang. I særskilte tilfeller kan en etablert kunstner få støtte til nyetablering. Kulturstipend: Åpne midler for kunstnere etablert i Bergen til kompetanseheving og videreutvikling. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeidsstipend og prosjektutvikling. Der det er hensiktsmessig, har en siden 2008, med bakgrunn i kunstplanen, valgt å la kulturstipend også gå til utstyr. Stipendet kan tildeles flere ganger, men de siste års praksis er å vente minst tre år før stipendmottaker igjen kan tildeles et stipend. Denne praksisen omfatter ikke arbeidsstipend. Ved vurdering av arbeidsstipend kan søker ha mottatt andre stipend fra kommunen de siste tre årene. Etablerings- og kulturstipendene var inntil 2006 på kr ,-, i 2007 på kr ,- mens det fra 2008 ble praktisert differensierte stipendbeløp mellom kr ,- og kr ,-. Etablerings- og kulturstipendene ligger i 2015 mellom kr ,- og kr ,-. Arbeidsstipend: Arbeidsstipend skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Det er i 2015 avsatt midler til tre arbeidsstipend á kr ,-. Det er mulig å søke flere stipend, men bare én type stipend kan tildeles per søker. Saksbehandling Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige og vil bli behandlet i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Den faglige vurderingen av stipendsøknadene foretas i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for kunst og kultur. Den enkelte søknad behandles av fagrådgiver. Ved inhabilitet flyttes søknaden til en habil fagrådgiver. Den enkelte søknad og tendenser i søknadsmassen diskuteres i en rekke møter som settes opp parallelt med stipendbehandlingen. All data med informasjon om søker, søknad, søknadssum, innstilt sum, faglig vurdering med mer samles i et eget xl-ark som genereres direkte fra det elektroniske søknadssystemet Insights. Søknadsfristen er 1. juni, og svarbrev sendes ut i løpet av september. Ved behandling av søknaden vektlegges følgende: Faglige kvalifikasjoner og kompetanse. Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale. Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer. 7

8 Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune. Rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Bergen kommune må foreligge for at søknaden skal bli behandlet. Stipendbeløp i 2015 Antallet søknader har steget fra 221 i 2010, 242 i 2011, 264 i 2012, 262 i 2013 til 292 søknader i I 2015 er det en liten nedgang, og det totale antallet er 279 søknader. På grunn av mange søknader av høy faglig kvalitet har en valgt å prioritere et høyt antall stipender også i år fremfor å øke den gjennomsnittlige tildelingen per stipend vesentlig. Årets tildelinger viser allikevel en liten økning, og den gjennomsnittlige tildelingen per stipend (ikke iberegnet arbeidsstipend) er på kr i forhold til kr i 2014, kr i 2013, og kr i Totalt 279 søknader er behandlet, hvorav 196 gjelder etableringsog kulturstipend og 83 arbeidsstipend. Søknader og søknadsfordeling 2015 Søknadsutviklingen de siste 11 årene: I 2004 var det 170 søknader: I 2004 var det kun utlyst etableringstilskudd I 2005 var det 164 søknader: 96 etableringsstipend og 68 kulturstipend (59 og 41 %). I 2006 var det 156 søknader: 83 etableringsstipend og 73 kulturstipend (53 og 47 %) I 2007 var det 153 søknader: 94 etableringsstipend og 59 kulturstipend (61 og 39 %). I 2008 var det 115 søknader: 62 etableringsstipend, 50 kulturstipend og 3 arbeidsstipend (54, 43 og 3 %) I 2009 var det 240 søknader: 81 etableringsstipend, 117 kulturstipend og 42 arbeidsstipend (34, 49 og 17 %) I 2010 var det 221 søknader: 96 etableringsstipend, 86 kulturstipend og 39 arbeidsstipend (43, 39 og 18 %) I 2011 var det 242 søknader: 88 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 46 arbeidsstipend (36, 45 og 19 %) I 2012 var det 264 søknader: 95 etableringsstipend, 103 kulturstipend, og 66 arbeidsstipend (36, 39 og 25 %) I 2013 var det 262 søknader: 95 etableringsstipend, 106 kulturstipend og 61 arbeidsstipend (36, 40 og 23 %) I 2014 var det 292 søknader: 101 etableringsstipend, 110 kulturstipend og 81 arbeidsstipend (34,5, 37,5 og 28 %) I 2015 er det 279 søknader: 84 etableringsstipend, 112 kulturstipend og 83 arbeidsstipend (30, 40 og 30%) Av oversikten kan en se at balansen mellom antall søknader til kulturstipend og etableringsstipend er varierende, men at det de siste årene er en overvekt av søknader om kulturstipend. Av tabellene under kan det leses hvordan stipendene er fordelt mellom de ulike fagområdene siden Antallet stipend som deles ut har stabilisert seg de siste fem årene. Forskjell i prioritering mellom kulturstipend og etableringsstipend innen de ulike fagfeltene henger sammen med vektlegging av ulike behov innen hvert felt, samt en kvalitetsvurdering av hver enkelt søknad. Musikk- og billedkunstfeltet er store og aktive felt med mange godt kvalifiserte søkere hvert år. De to siste årene skiller imidlertid det visuelle kunstfeltet seg ut med rekordhøye søknadstall. Vi ser at film og design er felt i vekst, selv om film har færre 8

9 søkere i år enn i fjor, er søknadstallet allikevel godt statistisk sett. Det elektroniske kunstfeltet har bedre søknadstall enn i fjor, men går generelt sett opp og ned. Dette kan henge sammen med flere faktorer, blant annet at kunstnere innen dette feltet også søker innen musikk og/eller billedkunst. I tråd med budsjettmålet for 2015 og den rullerte kunstplanen satses det i tillegg på stipend til produsenter og kulturarbeidere innen alle genrer. Stipendene til etablering anses som et viktig bidrag til at nyutdannete kunstnere velger å utøve sin praksis i Bergen, noe som stadig vitaliserer og fornyer fagmiljøene. Nyetablerte arbeidsfellesskap eller organisasjoner er også prioritert innenfor stipendene. Disse er essensielle i henhold til å dekke behovet for arbeidsplasser, samt å utvikle faglig kompetanse og å dele teknisk utstyr. Antallet søknader til arbeidsstipend er jevnt stigende, og årets søknadstall er det høyeste noen sinne. Det høye antallet søknader om arbeidsstipend kan være et uttrykk for profesjonalisering, samt høyt ambisjonsnivå blant byens kunstnere, og at byen har vekst innen kunstneryrker. Søknadsantallet tyder på at informasjonen om stipendordningen er godt kjent ute i kunstnermiljøene. Den nedenstående tabellen viser fordeling av stipend tidligere år, samt forslag til årets fordeling. Forslag til fordelingen i 2015 reflekterer en kvalitativ vurdering av de innkomne søknader balansert mot behovet for å sikre balanse mellom sjangre, generasjoner og kunstneriske posisjoner i tråd med gjeldende kulturpolitikk. Budsjettmål for profesjonell kunst og kultur i 2015 har også blitt vektlagt i vurderingen av årets søknader: Styrke vilkår for utvikling av Bergen som Norges mest interessante by for samtidskunst Bidra til å utvikle kulturprodusenter/virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping Dette gjør seg blant annet utsalg i en prioritering av produsentenheter og kulturarbeidere i årets tildelinger. Det bør bemerkes at flere av disse ikke har søkt eksplisitt som kulturarbeidere, men har søkt om stipend innen det fagfeltet deres virksomhet opererer innenfor. Oversikt over antall stipendsøknader og antall vedtak innen de ulike kategoriene: ETABLERINGSSTIPEND År Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak (9)* 33 Vedtak *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt 9

10 Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere i % av antall søkere 31 4,8 4,8 0 8,3 14,3 28,5 0 % av tildelingssum 29,9 3 7,9 0 13, , ,3 10,5 Totalt Antall søkere i % av antall søkere 34, ,5 1 % av tildelingssum 29, , (13)* 101 (13)* 100 (25)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 32 6, ,5 100 Antall søkere % av antall søkere ,5 4, % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. KULTURSTIPEND År Billedkunst Kulturarbeider Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak i Vedtak i Vedtak (2)** 34 Vedtak i *I 2004 ble det kun utlyst etableringsstipend ** I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Kulturarbeider Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere % av antall søkere 37,5 5,3 0,9 4,5 9,8 4,5 30,3 3,6 % av tildelingssum , ,6 2,6 Kulturarbeider 2,6 4 3,6 Totalt Antall søkere % av antall søkere ,5 7, % av tildelingssum ,5 5 6, (11)* 110* (10)* 100* (7)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 22,5 2,5 2,5 12,5 12,5 7,5 25 7,5 7,

11 Antall søkere % av antall søkere 30 7, , % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling * I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. ARBEIDSSTIPEND År Billedkunst Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Totalt Vurdering Utdeling av stipender til kunstnere og kulturarbeidere er en oppfølging av bystyrets vedtak i sak «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der satsingen på stipend vektlegges. Kulturbyråden ser stipendene som sentrale tiltak for å sikre etableringen av kunstnere innen alle kunstarter i Bergen, og som bidrag til kunstnernes faglige utvikling og oppdatering. Signalene fra kunst- og kulturlivet er at stipendene er svært viktige, noe som også ble spilt inn i forbindelse med rulleringen av kunstplanen, og som gjenspeiles i de vedvarende høye søknadstallene. Stipendene kan sees i sammenheng med kunstplanens overordnede mål: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017 For at byen skal fortsette å nærme seg dette målet, er en satsing på stipender som legger til rette for kunstnerisk utvikling, produksjon, kommunikasjon og samarbeid et strategisk treffsikkert virkemiddel. Stipendene sammen med åpne prosjektmidler gjør Bergen attraktiv for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og bidrar til faglig utvikling og nyskapende kunst- og kulturproduksjon. Søknadsmassen inneholder en klar overvekt av gode og velbegrunnete søknader, og svært mange av søkerne er kvalifiserte og profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere. Det er 11

12 derfor foretatt en krevende prioritering blant en rekke gode søkere. Dette er en tiltagende tendens de seneste årene, og gjør at flere kvalifiserte søknader får avslag. Grunnet det store antallet søknader er det i 2015, på lik linje med foregående år, ikke innstilt etablerings- eller kulturstipend til søkere som har mottatt stipend fra Bergen kommune de siste tre år. For søkere til arbeidsstipend gjelder ikke denne avgrensningen. Dette er beskrevet i avvisningsbrev til søkerne dette gjelder, da det kun gis en generell begrunnelse for avslag i stipendsaker. I innstillingen til etableringsstipend er det søkt en balanse mellom nyutdannete kunstnere og kunstnere som er i de første årene av etableringsfasen. Det er i år innkommet 83 søknader om arbeidsstipend mot 81 søknader i 2014, 61 i 2013 og 66 søknader i Antallet søknader om arbeidsstipend er altså stigende. Den markante stigningen etter lanseringsåret 2008, da søknadsantallet var 3, er en vedvarende trend. Det er blitt lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og faglighet, konkrete planer for bruk av stipendet i løpet av et års varighet, samtidig som det også er tilstrebet en balanse fagfeltene imellom i løpet av årene arbeidsstipendene har eksistert. Presentasjon av årets innstillinger Billedkunst Billedkunstfeltet har også i år svært gode søknadstall med totalt 106 søknader. I fjor kom det inn 111 søknader til fristen 1. juni, og 2013 hadde samlet sett 82 søknader fra billedkunstfeltet. I år gjaldt 38 av søknadene arbeidsstipend, 26 søknader gjaldt etableringsstipend og 42 søknader gjaldt kulturstipend. Tallene viser en økning i antallet arbeidsstipend, en liten nedgang i forhold til søknader om kulturstipend og en større nedgang i antallet søknader om etableringsstipend. Dette bekrefter at det visuelle feltet både har stort omfang og høy aktivitet i Bergen, men at det i år er en del færre etableringer enn tidligere år. Dette kan henge sammen med at ateliersituasjonen i Bergen har stabilisert seg, og at behovet for å etablere nye atelierfellesskap er mindre enn for få år siden. Søkerne holder også et høyt kunstfaglig nivå, noe som viser at feltet står sterkt både kvalitativt og kvantitativt. Søknadene er gjennomgående grundige og velskrevet med noen få unntak, og de fleste av kunstnerne stiller ut både nasjonalt og internasjonalt. I søknadsbehandlingen er det vektlagt å oppnå en bredde i uttrykksformer innen billedkunstfeltet, men også en god aldersmessig - og kjønnsmessig fordeling. Kunstnerisk aktivitet har vært særlig vektlagt sammen med faglig tyngde, og at kunstnerskapets egenart er markant, og viser evne til nyskapning. Tildeling av stipend innen billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 12

13 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk Det var 11 søknader som hadde krysset av for kunsthåndverk blant årets innkomne søknader mot 12 i fjor. Dette tallet er ikke helt presist, da flere av søknadene innen billedkunst like gjerne kunne blitt vurdert innen kunsthåndverk. 1 av søknadene gjaldt arbeidsstipend, 4 gjaldt etableringsstipend, og 6 av søknadene gjaldt kulturstipend. Kunsthåndverksfeltet står sterkt i Bergen, men dette gjenspeiles ikke tydelig i antallet innkomne søknader fra feltet i år. Årsaken kan som sagt være at mange kunsthåndverkere like gjerne definerer seg som samtidskunstnere, og krysser av for billedkunst i søknadsskjemaet. Søknadene er allikevel gjennomgående av høy kvalitet, og stort sett grundig utformet. Grunnen til at kun 1 av søknadene er innstilt på stipend innen denne sjangeren, er at flere kunsthåndverkere i år også tildeles stipend innen sjangeren Billedkunst. Det bør vurderes å slå disse to sjangerne sammen i søknadssammenheng, slik at søknader fra kunsthåndverkere og billedkunstnere behandles samlet under sjangeren Visuell kunst. Tildeling av stipend innen kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film På filmfeltet var det innkommet totalt 24 søknader, herav 6 søknader om arbeidsstipend, 7 søknader om etableringsstipend og 11 søknader om kulturstipend. Det totale antallet søknader er omtrent som i 2014, men det er en mindre andel etableringssøknader, og flere som søker kulturstipend. Kjønnsbalansen er fortsatt god, og det samme gjelder bredde i sjanger og uttrykk. I søknadsbehandlingen er det lagt vekt på søkers aktivitetsnivå, kunstneriske ambisjoner, profesjonalitet og gjennomføringsevne. Søknader som gjelder utvikling og produksjon av konkrete filmprosjekter har i år som tidligere år ikke blitt prioritert, da slike tilskuddsmidler forvaltes av Vestnorsk filmsenter. Det er mange sterke og gjennomarbeidede søknader i alle kategorier, noe som bekrefter inntrykket av en ambisiøs filmbransje med både godt etablerte filmskapere og lovende nye talenter. Det utdeles 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend, fordelt på både produksjonsselskaper og individuelle filmkunstnere. Tildeling av stipend innen filmfeltet: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 13

14 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design Innenfor designfeltet er det en nedgang i antall søknader, fra 11 i 2014 til 6 i I tillegg er en søknad i kategorien kulturarbeider knyttet til designfeltet. To av årets søknader gjelder arbeidsstipend, 4 gjelder etablering, og 1 søker om kulturstipend. Søknadene er av god kvalitet og representerer stor bredde innen design, men noen av søkerne har en litt for uklar eller uetablert tilknytning til Bergen til å bli prioritert. Designfeltet i Bergen har hatt en sterk utvikling de senere årene, og flere av byens designere gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det er i år gitt 3 etableringsstipend til designforetak innen klesdesign, møbelog interiørdesign og merchandiseprodukter. Ingen kultur- eller arbeidsstipend er tildelt designere. Tildeling av stipend innen design: 2 etableringsstipend. Det er også delt ut 1 etableringsstipend innen design under sjangeren Kulturarbeider Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur Det har kommet inn 8 søknader om stipend fra litteraturfeltet mot 10 i Ingen av disse gjaldt etableringsstipend, 5 gjaldt kulturstipend, og 3 gjaldt arbeidsstipend. Søkerne er gjennomgående godt kvalifiserte, men utformingen av søknadene er varierende. Tendensen som også kan sees i forbindelse med prosjekttilskudd er at litteraturfeltet ikke har kultur for å søke kommunale tilskudd. Ved vurderingen av årets søknader ble kunstfaglig erfaring og/eller egenart og nyskapning særlig vektlagt. Søknadene som er innstilt gjelder en tekstforfatter og en barnebokforfatter/filmprodusent. Tildeling av stipend innen litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk I 2015 kom det inn totalt 82 søknader, noe som er nøyaktig det samme antallet som i Av disse søkte 27 om etableringsstipend, 36 kulturstipend og 19 arbeidsstipend. Det er en noenlunde jevn fordeling av kvinner og menn blant søknadene. Hovedvekten av søkerne kommer fra det rytmiske feltet, men det har vært en liten oppgang i søkere fra det klassiske musikkfeltet sammenlignet med I år har mange søkt om stipend til turneer og innspillinger, prosjekter som faller utenfor kriteriene for å få stipend. I 2015 tildeles det 6 etableringsstipend, og 2 av disse går til etablering av plateselskap/management. Det tildeles 14 kulturstipend, som i hovedsak vil gå til kunstnerisk fordypning og utvikling sammen med innkjøp av nytt utstyr. I tillegg tildeles det ett arbeidsstipend innen musikk i Dette er fjerde året på rad at det tildeles arbeidsstipend til en aktør innen musikkfeltet, noe som reflekterer det høye kunstneriske nivået og den sterke utviklingen i byens musikkliv. 14

15 Tildelinger av stipend innen musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det har også blitt tildelt to etableringsstipend innen musikk under kategorien Kulturarbeider (se lenger ned i saken) Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst Søkningen til stipender innen elektronisk kunst har gått opp og ned de siste årene. I 2014 var det kun 3 søknader totalt, og ingen ble tildelt stipend. Derfor er det gledelig at man i år har mottatt 10 søknader innen elektronisk kunst. 5 søkte om arbeidsstipend, og en av disse har blitt tildelt stipend. 4 søkte om kulturstipend, og her ble det tildelt ett stipend. Det kom også inn én søknad om etableringsstipend. I tråd med målsetningen i kunstplanen om at Bergen skal være et nasjonalt og internasjonalt sentrum for forskning og utvikling innen elektronisk kunst, vil Bergen kommune jobbe for å styrke søkningen til stipender innen elektronisk kunst. Tildelinger innen elektronisk kunst: 1 etableringsstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 Scenekunst Det er en nedgang i antall stipendsøknader fra scenekunstfeltet, fra rekordhøye 37 i 2013 til 25 i år. I tillegg er en kulturarbeidersøknad tilknyttet scenekunstfeltet, slik at det totale antall behandlede søknader er 26. Av disse har 8 søkt om arbeidsstipend, 13 har søkt om etableringsstipend, og 5 har søkt kulturstipend. De innsendte søknadene er gjennomgående av høy kvalitet, og det er påfallende mange sterke talenter og nyetableringer blant søkerne. Dette gjenspeiles i at hele 7 av 9 tildelte stipender går til etablering. I tillegg er det tildelt ett kulturstipend og ett arbeidsstipend til scenekunstnere. 15

16 Tildelinger av stipend innen scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det er også tildelt 1 etableringsstipend innen scenekunst under sjangeren Kulturarbeider Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 IDUN VIK Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeider Søknadene om stipend fra kulturarbeidere har blitt behandlet i sammenheng med de fagfeltene disse arbeider innenfor. Tildeling av stipend til kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 16

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014 Dato: 1. september 2014 Fullmaktssak /14 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014 VABR ESARK-3342-201400026-5 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det avsatt kr. 2 350

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Kr av midlene er disponert tidligere i år til to forprosjekt, henholdsvis i regi av BEK og Leo Preston. Kr gjenstår til fordeling.

Kr av midlene er disponert tidligere i år til to forprosjekt, henholdsvis i regi av BEK og Leo Preston. Kr gjenstår til fordeling. Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd til tverrestetisk kunst 2008 EVHO SARK-3321-200800096-31 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

Administrativ sak /09

Administrativ sak /09 Dato: 27. april 2009 Administrativ sak /09 Samlesak: Tilskudd til litteraturprosjekter 2009 EVHO SARK-3324-200900881-14 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017"

Detaljer

1 Atelièr205 Atelièr205, drift ,00. 2 BLOKK atelierfellesskap BLOKK, drift og prosjekt ,00

1 Atelièr205 Atelièr205, drift ,00. 2 BLOKK atelierfellesskap BLOKK, drift og prosjekt ,00 Oppsummering av antall søknader og tilskudd innen visuell kunst, tverrfaglige prosjekt, litteratur, gatekunst- og graffiti, kritikk og teoriutvikling samt stipend i 2015 Profesjonelle kunst og kulturtiltak

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK Dato: 7. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til elektronisk kunst 2010 TIRU SARK-3315-201000093-9 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det innen tverrestetisk avsatt kr. 225 000,- i frie prosjektmidler

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 30. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 EVHO SARK-3321-201000057-15 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/362-26 Arkiv: 076 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 15.06.2016 Evaluering av Risør kommunes kunststipender Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/16 Kulturkomitéen 17.08.2016

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

I denne saken er det bevilget tilskudd til 17 søknader mens 7 søknader gis avslag.

I denne saken er det bevilget tilskudd til 17 søknader mens 7 søknader gis avslag. Dato: 23. mars 2009 Fullmaktssak /09 Tilskudd til profesjonell scenekunst 2009 TIRU SARK-3350-200900306-36 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2009 er det innen scenekunst avsatt kr. 900 000,- i frie

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Dato: 30. april 2015 Administrativ sak Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke GERE ESARK-3315 201509243-2 Hva

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 VABR SARK-3342-201200153-277 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Se tildelinger innen visuell kunst

Se tildelinger innen visuell kunst Se tildelinger innen visuell kunst Tilskudd til visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler 2017-1. tildeling er nå ferdig behandlet. Visuell kunst - tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 2017-1. tildeling

Detaljer

Fullmaktssak /14. Dato: 29. august 2014. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 ESARK-3342-201400026-4

Fullmaktssak /14. Dato: 29. august 2014. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 ESARK-3342-201400026-4 Dato: 29. august 2014 Fullmaktssak /14 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 VABR ESARK-3342-201400026-4 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Forenklet, samordnet og uavhengig Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008 Forord Prosess uten fasit Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Fullmaktssak /15. Dato: 26. august 2015. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 ESARK-3342-201501689-2. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /15. Dato: 26. august 2015. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 ESARK-3342-201501689-2. Hva saken gjelder: Dato: 26. august 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 VABR ESARK-3342-201501689-2 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 17 innkommende søknader med flere kvalifiserte

Detaljer

Musikk: Else Myhr, toårig arbeidsstipend kr pr år i perioden Anders Lillebo, materialstipend kr ,-.

Musikk: Else Myhr, toårig arbeidsstipend kr pr år i perioden Anders Lillebo, materialstipend kr ,-. Saknr. 11/2709-31 Ark.nr. 223 C40 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler følgende kunstnere stipend: Musikk:

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 Dato: 3. september 2013 Fullmaktssak /13 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 VABR ESARK-3342-201300148-26 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Stipendordningen Høringssvar fra BOA

Stipendordningen Høringssvar fra BOA Stipendordningen Høringssvar fra BOA Det har vært nedsatt et utvalg som over to møter har drøftet begrunnelser og forslag til tiltak/vedtak fra NBK. Utvalget har bestått av: Mari Krokann Berge, Jens Hamran,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Tverrestetiske prosjekt -tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 2014, 1. tildeling.

Tverrestetiske prosjekt -tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 2014, 1. tildeling. Dato: 26.05.14 Administrativ sak Tverrestetiske prosjekt -tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 2014, 1. tildeling. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke VABR ESARK-3321 201408401-13 Hva

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet.

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. I dette notatet gjennomgås alle Bergen kommunes tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Notatet definerer formål, retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Bergen kommunes kunstner- og kulturpris 2017

Bergen kommunes kunstner- og kulturpris 2017 Bergen kommunes kunstner- og kulturpris 2017 Kunstnerprisen kan tildeles kunstnere som har gjort en fremragende innsats i Bergens kulturliv, særlig innen nyskapende kunst. Prisen forutsetter at det er

Detaljer

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet. Retningslinjer for tilskuddsordningen Tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen Den kulturelle skolesekken i Oslo Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurderingen gjøres i åtte fagutvalg Film: to personer fra skole

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09:

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09: Skriftlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 261009 sak 84-09: 9. Siv Gørbitz (FrP): "Jeg registrerer at Byrådets budsjettforslag ikke gir noen økning for Bergenfest

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Søknadsskjema Type stipend det søkes midler om (sett kryss): Kulturstipend Unge talenter med virke i Vestfold. Profesjonelle utøvere med virke i Vestfold. Idrettsstipend

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 1 Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi BAKGRUNN Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Hva saken gjelder: I denne saken legger byrådet frem rullering av kunstplanen «Kunstbyen Bergen », vedtatt av Bergen bystyre 26.juni 2007.

Hva saken gjelder: I denne saken legger byrådet frem rullering av kunstplanen «Kunstbyen Bergen », vedtatt av Bergen bystyre 26.juni 2007. Byrådssak 176/13 Rullering av kunstplan Kunstbyen Bergen 2008-2017 OEJO ESARK-3004-201212082-43 Hva saken gjelder: I denne saken legger byrådet frem rullering av kunstplanen «Kunstbyen Bergen 2008-2017»,

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Administrativ sak. Dato: Tilskudd til musikk 2014, 1. runde. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK

Administrativ sak. Dato: Tilskudd til musikk 2014, 1. runde. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK Dato: 22.04.14 Administrativ sak Tilskudd til musikk 2014, 1. runde Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK-3315 201409079-6 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det innen

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Talentutviklingsstipend 2012 TIRU SARK-33-201213421-5 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2012 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Fullmaktssak /16. Dato: 29. august Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 ESARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /16. Dato: 29. august Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 ESARK Hva saken gjelder: Dato: 29. august 2016 Fullmaktssak /16 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 VABR ESARK-3342-201609592-2 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2016 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

INFORMASJON OG VEILEDNING

INFORMASJON OG VEILEDNING INFORMASJON OG VEILEDNING SØKNAD OM SAMETINGETS KUNSTNERSTIPEND HVEM KAN SØKE ü Alle som anser seg for å være samisk kunstner og har et yrkesmessig eller profesjonelt forhold til dette, kan sende inn søknad.

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak 10.07.2008 Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet... 2008 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. 1 Virkeområde Forskriften

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder: Dato: 13. mai 2011 Fullmaktssak /11 Tilskudd til litteratur vår 2011 KRGU SARK-3324-201100021-18 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i budsjettet

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Byrådssak 1081/09. Dato: 25. februar Byrådet. Innstillingssak: Tilskudd til lokale kulturbygg SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1081/09. Dato: 25. februar Byrådet. Innstillingssak: Tilskudd til lokale kulturbygg SARK Hva saken gjelder: Dato: 25. februar 2009 Byrådssak 1081/09 Byrådet Innstillingssak: Tilskudd til lokale kulturbygg EVHO SARK-336-200900770-5 Hva saken gjelder: Saken gjelder tre søknader over ordningen Tilskudd til lokale

Detaljer