Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015"

Transkript

1 Dato: 2. september 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015 VABR ESARK Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr ,- til etablerings- og kulturstipend samt kunst- og kulturpriser, og kr ,- til tre arbeidsstipend á kr Dette er det samme som i 2014, men en økning på kr ,- i forhold til 2013, da beløpet var kr ,- til etablerings- og kulturstipend og priser, og kr ,- til to arbeidsstipend á kr ,-. Dette er i tråd med «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er et satsingsområde. Hovedmålet for fellestiltakene i Rullert kunstplan, der stipendene inngår, er som følger: Bergen skal kjennetegnes som en fremtidsrettet kunstnerby, som imøtekommer utviklingen innenfor, og på tvers av, ulike kunstfelt. Fellestiltakene skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling, for både nykommere og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere. Stipendene er sentrale tiltak for å sikre at kunstnere og kulturarbeidere innen alle felt etablerer seg i Bergen, og som bidrag til mer etablerte kunstnere og kulturarbeideres faglige utvikling. Sterke fagmiljøer gjør Bergen til en særegen og dynamisk kunstnerby med høy produksjon, grobunn for spennende nisjemiljøer, og et vitalt og mangslungent offentlig kunst- og kulturtilbud. Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, og elektronisk kunst, og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Av årets midler er det avsatt kr ,- til priser, som behandles i egen sak. Det er avsatt kr ,- til kostnader i forbindelse med arrangementet for utdeling av stipend og priser. Det samlede stipendbeløp til utdeling i 2015 er dermed på kr ,-. I 2014 var beløpet ,- og i 2013 var totalbeløpet kr ,-. 1

2 Saken gjelder tildeling av kr ,- til etablerings- og kulturstipend innen alle fagfelt, og kr ,- til tre arbeidsstipend. Det er i 2015 behandlet 279 søknader mot 291 søknader i fjor, 262 i 2013, 264 søknader i 2012, og 242 søknader i I utgangspunktet mottok seksjon for kunst og kultur i år 287 søknader via elektronisk søknadsportal, hvorav 8 ble avvist fordi de ikke fylte kriteriene for ordningen, eller fordi søker selv trakk søknaden. Tallene viser altså et fortsatt høyt søknadsantall innen stipendordningen, noe som bekrefter inntrykket av sterke fagfelt og høy aktivitet innen kunst- og kultursektoren i byen. Det er allikevel verdt å merke seg en liten nedgang i søknadstallene sammenlignet med fjorårets søknadstall som er det høyeste noen sinne. Av årets søknader gjelder 84 etableringsstipend, 112 gjelder kulturstipend, og 83 av søknadene gjelder arbeidsstipend. Fjorårets søknader var fordelt på 101 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 83 arbeidsstipend. I 2013 ble det til sammenligning behandlet 95 søknader om etableringsstipend, 106 innen kulturstipend og 61 søknader om arbeidsstipend. Et stort flertall av årets søknader kommer fra godt kvalifiserte søkere, noe som vitner om at et høyt antall profesjonelle kunstnere har sitt virke i Bergen. Antallet søknader om arbeidsstipend er også i år omfattende og av gjennomgående svært god kvalitet, og underbygger dette. Billedkunstnere har det høyeste søkertallet med sammenlagt 106 søknader, etterfulgt av totalt 77 søknader fra musikkfeltet. Ellers er søkertallene som følger: 25 søknader innen scenekunst, 24 søknader fra filmfeltet, kunsthåndverk 11 søknader, elektronisk kunst 9 søknader, litteratur 8 søknader, design 7 søknader og 12 søknader fra kulturarbeidere. Seksjon for kunst og kultur innstiller i denne saken til utdeling av totalt 65 stipend; 3 arbeidsstipend 33 kulturstipend, og 29 etableringsstipend. I fjor ble det tildelt 70 stipend; 3 arbeidsstipend 34 kulturstipend og 33 etableringsstipend. Mens det i 2013 ble tildelt 73 stipend; 31 etableringsstipend, 40 kulturstipend og 2 arbeidsstipend. Det er altså 5 færre stipend totalt som innstilles i år enn i fjor, noe som bidrar til at gjennomsnittsbeløpet på årets stipendinnstillinger øker i forhold til i fjor. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Årets innstillinger øker altså det gjennomsnittlige stipendbeløpet, noe som er i tråd med kunstplanens prioriteringer. Beløpet på kultur- og etableringsstipendene varierer fra kr til kr Langt de fleste av disse stipendene ligger imidlertid på mellom 30- og Stipendbeløpene i 2014 varierte fra kr ,- til kr Og i 2013 varierte beløpene fra kr ,- til kr ,-. Det bemerkes at det også i år er mange søknader fra personer som har mottatt stipend fra Bergen kommune tidligere år. Praksisen med å ikke innstille søkere som har mottatt stipend de siste tre årene er videreført. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke behandling av søkere til arbeidsstipend. Innstillingen baserer seg først og fremst på en kvalitetsvurdering av søknadene. Det er også søkt en relativ balanse mellom genrer, generasjoner og kunstneriske posisjoner, men med hoved vekt på nyskapende, eksperimentelle og kvalitativt sterke kunstnerskap. Kulturarbeidere har også i år hatt et eget fokus, da dette er et satsingsområde i den gjeldende kunstplanen. 2

3 I årets søknadsbehandling er 3 søknader flyttet internt i seksjonen grunnet inhabilitet. Dette er dokumentert i saksbehandlingssystemet Insights. De tre arbeidsstipendene er på kr ,- og er ettårige. Arbeidsstipendet ble innført i 2008, og er et viktig tiltak i "Kunstbyen Bergen ", og er ytterligere vektlagt i den rullerte utgaven av planen vedtatt i Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 2. Vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b-sak ). Sist endret 5. februar 2013 i sak 27/ Byrådets spesifikke fullmakter på kulturfeltet. Fagfullmakter for byråd for kultur, næring, idrett og kirke er vedtatt av byrådet i møte 20. oktober 2014 i sak Kommunaldirektøren er delegert samme ansvarsområde som byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Vedtak: Byråden for kultur, næring, idrett og kirke fastsetter at det i 2015 deles ut 29 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 3 arbeidsstipend med en samlet tildelingssum på kr ,- til følgende mottakere: Billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend 3

4 Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design: 2 etableringsstipend Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst: 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 4

5 Scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 Idun Vik Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 Totalt bevilges kr ,- til kunstner- og kultur- og arbeidsstipend i Bevilgningen belastes artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted Det bevilges også inntil kr ,- til utgifter i forbindelse med stipendarrangementet. Disse belastes med kr fra artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted og kr fra ansvarssted , tjeneste 37760, art Helge Stormoen Byråd kultur, næring, idrett og kirke 5

6 Saksutredning: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon, eller til personer som driver profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk, elektronisk kunst og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak , og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » vedtatt i sak har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend. Stipendenes primære formål er å bidra til kunstnerisk fordypning, nyskapning og produksjon. Midler til utstyr utgjør en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. Det innstilles i 2015 til en fordeling av det totale stipendbeløpet på følgende måte: Kr til 29 etableringsstipend og kr til 33 kulturstipend. Gjennomsnittsbeløpet på stipendene er kr mot ,- i 2014, kr i 2013, kr ,- i 2012, og kr ,- i Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i Avsetningen i bybudsjettet for 2015 er på kr ,- og skal fordeles på 3 arbeidsstipend av ett års varighet. I Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen er stipendene en viktig del av planens overordnete strategiske mål for å sikre kunstnerisk frihet og uavhengighet, samt å bedre vilkårene for kunsten og for skapende og utøvende kunstnere. I denne saken behandles etablerings-, kultur- og arbeidsstipend. Kunstnerpris, talentpris, gatekunst- og graffitipris, og kulturpriser behandles i egen sak. I 2015 er det samlet avsatt kr ,- til stipender og priser. Det foreslås en fordeling som følger: Kr avsettes til priser, som er behandlet i egen fullmaktssak, , Bergen kommunes kunst- og kulturpriser i Kr gjenstår til fordeling av stipender i denne saken, hvorav kr ,- er øremerket 3 arbeidsstipend. Kr avsettes til stipendarrangement Utdeling av stipendene finner sted fredag 11. september 2015 på Cornerteateret. Dette arrangementet inkluderer også utdeling av Bergen kommunes kunst- og kulturpriser og talentutviklingsstipend. Hvem kan søke Stipendene kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjonell virksomhet. Det kan gis stipend innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, film, scenekunst, musikk, elektronisk kunst, og kulturarbeid. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det legges særlig vekt på profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet i vurdering av søknadene. Profesjonalitet kan ha ulike kriterier innen de ulike fagfeltene. Bergen kommune regner som hovedregel en aktør som profesjonell når et eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Relevant utdanning Relevant kunstnerisk arbeid de siste tre årene 6

7 Arbeider på et profesjonelt nivå, herunder vurderes gjennomføringsevne, egenart og kvalitet Arbeider i en profesjonell kunstnerisk sammenheng, herunder vurderes samarbeidspartnere Kunstnerisk aktivitet som hovedvirke Etableringsstipend: Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Bergen, fortrinnsvis til unge og nyetablerte. Midlene kan brukes til innredning av arbeidssted, utstyr og andre etableringsutgifter. Stipendet kan bare tildeles en gang. I særskilte tilfeller kan en etablert kunstner få støtte til nyetablering. Kulturstipend: Åpne midler for kunstnere etablert i Bergen til kompetanseheving og videreutvikling. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeidsstipend og prosjektutvikling. Der det er hensiktsmessig, har en siden 2008, med bakgrunn i kunstplanen, valgt å la kulturstipend også gå til utstyr. Stipendet kan tildeles flere ganger, men de siste års praksis er å vente minst tre år før stipendmottaker igjen kan tildeles et stipend. Denne praksisen omfatter ikke arbeidsstipend. Ved vurdering av arbeidsstipend kan søker ha mottatt andre stipend fra kommunen de siste tre årene. Etablerings- og kulturstipendene var inntil 2006 på kr ,-, i 2007 på kr ,- mens det fra 2008 ble praktisert differensierte stipendbeløp mellom kr ,- og kr ,-. Etablerings- og kulturstipendene ligger i 2015 mellom kr ,- og kr ,-. Arbeidsstipend: Arbeidsstipend skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Det er i 2015 avsatt midler til tre arbeidsstipend á kr ,-. Det er mulig å søke flere stipend, men bare én type stipend kan tildeles per søker. Saksbehandling Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige og vil bli behandlet i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Den faglige vurderingen av stipendsøknadene foretas i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for kunst og kultur. Den enkelte søknad behandles av fagrådgiver. Ved inhabilitet flyttes søknaden til en habil fagrådgiver. Den enkelte søknad og tendenser i søknadsmassen diskuteres i en rekke møter som settes opp parallelt med stipendbehandlingen. All data med informasjon om søker, søknad, søknadssum, innstilt sum, faglig vurdering med mer samles i et eget xl-ark som genereres direkte fra det elektroniske søknadssystemet Insights. Søknadsfristen er 1. juni, og svarbrev sendes ut i løpet av september. Ved behandling av søknaden vektlegges følgende: Faglige kvalifikasjoner og kompetanse. Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale. Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer. 7

8 Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune. Rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Bergen kommune må foreligge for at søknaden skal bli behandlet. Stipendbeløp i 2015 Antallet søknader har steget fra 221 i 2010, 242 i 2011, 264 i 2012, 262 i 2013 til 292 søknader i I 2015 er det en liten nedgang, og det totale antallet er 279 søknader. På grunn av mange søknader av høy faglig kvalitet har en valgt å prioritere et høyt antall stipender også i år fremfor å øke den gjennomsnittlige tildelingen per stipend vesentlig. Årets tildelinger viser allikevel en liten økning, og den gjennomsnittlige tildelingen per stipend (ikke iberegnet arbeidsstipend) er på kr i forhold til kr i 2014, kr i 2013, og kr i Totalt 279 søknader er behandlet, hvorav 196 gjelder etableringsog kulturstipend og 83 arbeidsstipend. Søknader og søknadsfordeling 2015 Søknadsutviklingen de siste 11 årene: I 2004 var det 170 søknader: I 2004 var det kun utlyst etableringstilskudd I 2005 var det 164 søknader: 96 etableringsstipend og 68 kulturstipend (59 og 41 %). I 2006 var det 156 søknader: 83 etableringsstipend og 73 kulturstipend (53 og 47 %) I 2007 var det 153 søknader: 94 etableringsstipend og 59 kulturstipend (61 og 39 %). I 2008 var det 115 søknader: 62 etableringsstipend, 50 kulturstipend og 3 arbeidsstipend (54, 43 og 3 %) I 2009 var det 240 søknader: 81 etableringsstipend, 117 kulturstipend og 42 arbeidsstipend (34, 49 og 17 %) I 2010 var det 221 søknader: 96 etableringsstipend, 86 kulturstipend og 39 arbeidsstipend (43, 39 og 18 %) I 2011 var det 242 søknader: 88 etableringsstipend, 108 kulturstipend og 46 arbeidsstipend (36, 45 og 19 %) I 2012 var det 264 søknader: 95 etableringsstipend, 103 kulturstipend, og 66 arbeidsstipend (36, 39 og 25 %) I 2013 var det 262 søknader: 95 etableringsstipend, 106 kulturstipend og 61 arbeidsstipend (36, 40 og 23 %) I 2014 var det 292 søknader: 101 etableringsstipend, 110 kulturstipend og 81 arbeidsstipend (34,5, 37,5 og 28 %) I 2015 er det 279 søknader: 84 etableringsstipend, 112 kulturstipend og 83 arbeidsstipend (30, 40 og 30%) Av oversikten kan en se at balansen mellom antall søknader til kulturstipend og etableringsstipend er varierende, men at det de siste årene er en overvekt av søknader om kulturstipend. Av tabellene under kan det leses hvordan stipendene er fordelt mellom de ulike fagområdene siden Antallet stipend som deles ut har stabilisert seg de siste fem årene. Forskjell i prioritering mellom kulturstipend og etableringsstipend innen de ulike fagfeltene henger sammen med vektlegging av ulike behov innen hvert felt, samt en kvalitetsvurdering av hver enkelt søknad. Musikk- og billedkunstfeltet er store og aktive felt med mange godt kvalifiserte søkere hvert år. De to siste årene skiller imidlertid det visuelle kunstfeltet seg ut med rekordhøye søknadstall. Vi ser at film og design er felt i vekst, selv om film har færre 8

9 søkere i år enn i fjor, er søknadstallet allikevel godt statistisk sett. Det elektroniske kunstfeltet har bedre søknadstall enn i fjor, men går generelt sett opp og ned. Dette kan henge sammen med flere faktorer, blant annet at kunstnere innen dette feltet også søker innen musikk og/eller billedkunst. I tråd med budsjettmålet for 2015 og den rullerte kunstplanen satses det i tillegg på stipend til produsenter og kulturarbeidere innen alle genrer. Stipendene til etablering anses som et viktig bidrag til at nyutdannete kunstnere velger å utøve sin praksis i Bergen, noe som stadig vitaliserer og fornyer fagmiljøene. Nyetablerte arbeidsfellesskap eller organisasjoner er også prioritert innenfor stipendene. Disse er essensielle i henhold til å dekke behovet for arbeidsplasser, samt å utvikle faglig kompetanse og å dele teknisk utstyr. Antallet søknader til arbeidsstipend er jevnt stigende, og årets søknadstall er det høyeste noen sinne. Det høye antallet søknader om arbeidsstipend kan være et uttrykk for profesjonalisering, samt høyt ambisjonsnivå blant byens kunstnere, og at byen har vekst innen kunstneryrker. Søknadsantallet tyder på at informasjonen om stipendordningen er godt kjent ute i kunstnermiljøene. Den nedenstående tabellen viser fordeling av stipend tidligere år, samt forslag til årets fordeling. Forslag til fordelingen i 2015 reflekterer en kvalitativ vurdering av de innkomne søknader balansert mot behovet for å sikre balanse mellom sjangre, generasjoner og kunstneriske posisjoner i tråd med gjeldende kulturpolitikk. Budsjettmål for profesjonell kunst og kultur i 2015 har også blitt vektlagt i vurderingen av årets søknader: Styrke vilkår for utvikling av Bergen som Norges mest interessante by for samtidskunst Bidra til å utvikle kulturprodusenter/virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping Dette gjør seg blant annet utsalg i en prioritering av produsentenheter og kulturarbeidere i årets tildelinger. Det bør bemerkes at flere av disse ikke har søkt eksplisitt som kulturarbeidere, men har søkt om stipend innen det fagfeltet deres virksomhet opererer innenfor. Oversikt over antall stipendsøknader og antall vedtak innen de ulike kategoriene: ETABLERINGSSTIPEND År Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak (9)* 33 Vedtak *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt 9

10 Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere i % av antall søkere 31 4,8 4,8 0 8,3 14,3 28,5 0 % av tildelingssum 29,9 3 7,9 0 13, , ,3 10,5 Totalt Antall søkere i % av antall søkere 34, ,5 1 % av tildelingssum 29, , (13)* 101 (13)* 100 (25)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 32 6, ,5 100 Antall søkere % av antall søkere ,5 4, % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling *I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. KULTURSTIPEND År Billedkunst Kulturarbeider Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak i Vedtak i Vedtak (2)** 34 Vedtak i *I 2004 ble det kun utlyst etableringsstipend ** I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. Totalt Billedkunst kunsthåndverk Design litteratur Film Kulturarbeider Scenekunst Musikk Elektronisk Antall søkere % av antall søkere 37,5 5,3 0,9 4,5 9,8 4,5 30,3 3,6 % av tildelingssum , ,6 2,6 Kulturarbeider 2,6 4 3,6 Totalt Antall søkere % av antall søkere ,5 7, % av tildelingssum ,5 5 6, (11)* 110* (10)* 100* (7)* 100 Antall søkere % av antall søkere % av tildeling 22,5 2,5 2,5 12,5 12,5 7,5 25 7,5 7,

11 Antall søkere % av antall søkere 30 7, , % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling * I 2014 ble søknadene fra kulturarbeidere behandlet i sammenheng med feltene de arbeider innenfor. ARBEIDSSTIPEND År Billedkunst Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Antall søkere i Vedtak i Totalt Vurdering Utdeling av stipender til kunstnere og kulturarbeidere er en oppfølging av bystyrets vedtak i sak «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen » der satsingen på stipend vektlegges. Kulturbyråden ser stipendene som sentrale tiltak for å sikre etableringen av kunstnere innen alle kunstarter i Bergen, og som bidrag til kunstnernes faglige utvikling og oppdatering. Signalene fra kunst- og kulturlivet er at stipendene er svært viktige, noe som også ble spilt inn i forbindelse med rulleringen av kunstplanen, og som gjenspeiles i de vedvarende høye søknadstallene. Stipendene kan sees i sammenheng med kunstplanens overordnede mål: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017 For at byen skal fortsette å nærme seg dette målet, er en satsing på stipender som legger til rette for kunstnerisk utvikling, produksjon, kommunikasjon og samarbeid et strategisk treffsikkert virkemiddel. Stipendene sammen med åpne prosjektmidler gjør Bergen attraktiv for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og bidrar til faglig utvikling og nyskapende kunst- og kulturproduksjon. Søknadsmassen inneholder en klar overvekt av gode og velbegrunnete søknader, og svært mange av søkerne er kvalifiserte og profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere. Det er 11

12 derfor foretatt en krevende prioritering blant en rekke gode søkere. Dette er en tiltagende tendens de seneste årene, og gjør at flere kvalifiserte søknader får avslag. Grunnet det store antallet søknader er det i 2015, på lik linje med foregående år, ikke innstilt etablerings- eller kulturstipend til søkere som har mottatt stipend fra Bergen kommune de siste tre år. For søkere til arbeidsstipend gjelder ikke denne avgrensningen. Dette er beskrevet i avvisningsbrev til søkerne dette gjelder, da det kun gis en generell begrunnelse for avslag i stipendsaker. I innstillingen til etableringsstipend er det søkt en balanse mellom nyutdannete kunstnere og kunstnere som er i de første årene av etableringsfasen. Det er i år innkommet 83 søknader om arbeidsstipend mot 81 søknader i 2014, 61 i 2013 og 66 søknader i Antallet søknader om arbeidsstipend er altså stigende. Den markante stigningen etter lanseringsåret 2008, da søknadsantallet var 3, er en vedvarende trend. Det er blitt lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og faglighet, konkrete planer for bruk av stipendet i løpet av et års varighet, samtidig som det også er tilstrebet en balanse fagfeltene imellom i løpet av årene arbeidsstipendene har eksistert. Presentasjon av årets innstillinger Billedkunst Billedkunstfeltet har også i år svært gode søknadstall med totalt 106 søknader. I fjor kom det inn 111 søknader til fristen 1. juni, og 2013 hadde samlet sett 82 søknader fra billedkunstfeltet. I år gjaldt 38 av søknadene arbeidsstipend, 26 søknader gjaldt etableringsstipend og 42 søknader gjaldt kulturstipend. Tallene viser en økning i antallet arbeidsstipend, en liten nedgang i forhold til søknader om kulturstipend og en større nedgang i antallet søknader om etableringsstipend. Dette bekrefter at det visuelle feltet både har stort omfang og høy aktivitet i Bergen, men at det i år er en del færre etableringer enn tidligere år. Dette kan henge sammen med at ateliersituasjonen i Bergen har stabilisert seg, og at behovet for å etablere nye atelierfellesskap er mindre enn for få år siden. Søkerne holder også et høyt kunstfaglig nivå, noe som viser at feltet står sterkt både kvalitativt og kvantitativt. Søknadene er gjennomgående grundige og velskrevet med noen få unntak, og de fleste av kunstnerne stiller ut både nasjonalt og internasjonalt. I søknadsbehandlingen er det vektlagt å oppnå en bredde i uttrykksformer innen billedkunstfeltet, men også en god aldersmessig - og kjønnsmessig fordeling. Kunstnerisk aktivitet har vært særlig vektlagt sammen med faglig tyngde, og at kunstnerskapets egenart er markant, og viser evne til nyskapning. Tildeling av stipend innen billedkunst: 9 etableringsstipend og 11 kulturstipend Manuel Portioli Etableringsstipend 30000,00 Karin Blomgren Etableringsstipend 35000,00 Emil Keller Skousen Etableringsstipend 30000,00 Kerstin Juhlin Etableringsstipend 30000,00 Benedicte Leinan Clementsen Etableringsstipend 35000,00 Lona Hansen Etableringsstipend 30000,00 Helene Førde Etableringsstipend 35000,00 Stacy Brafield Etableringsstipend 30000,00 Lasse Årikstad Etableringsstipend 30000,00 Kristin Tårnesvik Kulturstipend 40000,00 Kari Hjertholm Kulturstipend 40000,00 Sveinung Rudjord Unneland Kulturstipend 40000,00 12

13 Tom Stian Kosmo Kulturstipend 40000,00 Trudi Jaeger Kulturstipend 40000,00 Sturla Heggdalsvik Kulturstipend 30000,00 Amber Simone Veronica Ablett Kulturstipend 30000,00 Jonas Ib H. Jensen Kulturstipend 40000,00 Ragnhild Ohma Kulturstipend 35000,00 Katrine Meisfjord Kulturstipend 50000,00 Anngjerd Rustand Kulturstipend 40000,00 Kunsthåndverk Det var 11 søknader som hadde krysset av for kunsthåndverk blant årets innkomne søknader mot 12 i fjor. Dette tallet er ikke helt presist, da flere av søknadene innen billedkunst like gjerne kunne blitt vurdert innen kunsthåndverk. 1 av søknadene gjaldt arbeidsstipend, 4 gjaldt etableringsstipend, og 6 av søknadene gjaldt kulturstipend. Kunsthåndverksfeltet står sterkt i Bergen, men dette gjenspeiles ikke tydelig i antallet innkomne søknader fra feltet i år. Årsaken kan som sagt være at mange kunsthåndverkere like gjerne definerer seg som samtidskunstnere, og krysser av for billedkunst i søknadsskjemaet. Søknadene er allikevel gjennomgående av høy kvalitet, og stort sett grundig utformet. Grunnen til at kun 1 av søknadene er innstilt på stipend innen denne sjangeren, er at flere kunsthåndverkere i år også tildeles stipend innen sjangeren Billedkunst. Det bør vurderes å slå disse to sjangerne sammen i søknadssammenheng, slik at søknader fra kunsthåndverkere og billedkunstnere behandles samlet under sjangeren Visuell kunst. Tildeling av stipend innen kunsthåndverk: 1 etableringsstipend Ingeborg Blom Andersskog Etableringsstipend 30000,00 Film På filmfeltet var det innkommet totalt 24 søknader, herav 6 søknader om arbeidsstipend, 7 søknader om etableringsstipend og 11 søknader om kulturstipend. Det totale antallet søknader er omtrent som i 2014, men det er en mindre andel etableringssøknader, og flere som søker kulturstipend. Kjønnsbalansen er fortsatt god, og det samme gjelder bredde i sjanger og uttrykk. I søknadsbehandlingen er det lagt vekt på søkers aktivitetsnivå, kunstneriske ambisjoner, profesjonalitet og gjennomføringsevne. Søknader som gjelder utvikling og produksjon av konkrete filmprosjekter har i år som tidligere år ikke blitt prioritert, da slike tilskuddsmidler forvaltes av Vestnorsk filmsenter. Det er mange sterke og gjennomarbeidede søknader i alle kategorier, noe som bekrefter inntrykket av en ambisiøs filmbransje med både godt etablerte filmskapere og lovende nye talenter. Det utdeles 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend, fordelt på både produksjonsselskaper og individuelle filmkunstnere. Tildeling av stipend innen filmfeltet: 4 etableringsstipend og 3 kulturstipend Ina Porselius Etableringsstipend 30000,00 Holme reportasje, film og foto Etableringsstipend 30000,00 Hoppeslott Film Etableringsstipend 30000,00 Handmade films in Norwegian woods Etableringsstipend 35000,00 Pål Øie Kulturstipend 40000,00 Planet Earth AS Kulturstipend 40000,00 13

14 Tommy Næss Kulturstipend 35000,00 Design Innenfor designfeltet er det en nedgang i antall søknader, fra 11 i 2014 til 6 i I tillegg er en søknad i kategorien kulturarbeider knyttet til designfeltet. To av årets søknader gjelder arbeidsstipend, 4 gjelder etablering, og 1 søker om kulturstipend. Søknadene er av god kvalitet og representerer stor bredde innen design, men noen av søkerne har en litt for uklar eller uetablert tilknytning til Bergen til å bli prioritert. Designfeltet i Bergen har hatt en sterk utvikling de senere årene, og flere av byens designere gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det er i år gitt 3 etableringsstipend til designforetak innen klesdesign, møbelog interiørdesign og merchandiseprodukter. Ingen kultur- eller arbeidsstipend er tildelt designere. Tildeling av stipend innen design: 2 etableringsstipend. Det er også delt ut 1 etableringsstipend innen design under sjangeren Kulturarbeider Mikael Pedersen Etableringsstipend 35000,00 Fårikål Etableringsstipend 40000,00 Litteratur Det har kommet inn 8 søknader om stipend fra litteraturfeltet mot 10 i Ingen av disse gjaldt etableringsstipend, 5 gjaldt kulturstipend, og 3 gjaldt arbeidsstipend. Søkerne er gjennomgående godt kvalifiserte, men utformingen av søknadene er varierende. Tendensen som også kan sees i forbindelse med prosjekttilskudd er at litteraturfeltet ikke har kultur for å søke kommunale tilskudd. Ved vurderingen av årets søknader ble kunstfaglig erfaring og/eller egenart og nyskapning særlig vektlagt. Søknadene som er innstilt gjelder en tekstforfatter og en barnebokforfatter/filmprodusent. Tildeling av stipend innen litteratur: 2 kulturstipend Robert Eidevik Kulturstipend 30000,00 Lisbeth Dreyer Kulturstipend 30000,00 Musikk I 2015 kom det inn totalt 82 søknader, noe som er nøyaktig det samme antallet som i Av disse søkte 27 om etableringsstipend, 36 kulturstipend og 19 arbeidsstipend. Det er en noenlunde jevn fordeling av kvinner og menn blant søknadene. Hovedvekten av søkerne kommer fra det rytmiske feltet, men det har vært en liten oppgang i søkere fra det klassiske musikkfeltet sammenlignet med I år har mange søkt om stipend til turneer og innspillinger, prosjekter som faller utenfor kriteriene for å få stipend. I 2015 tildeles det 6 etableringsstipend, og 2 av disse går til etablering av plateselskap/management. Det tildeles 14 kulturstipend, som i hovedsak vil gå til kunstnerisk fordypning og utvikling sammen med innkjøp av nytt utstyr. I tillegg tildeles det ett arbeidsstipend innen musikk i Dette er fjerde året på rad at det tildeles arbeidsstipend til en aktør innen musikkfeltet, noe som reflekterer det høye kunstneriske nivået og den sterke utviklingen i byens musikkliv. 14

15 Tildelinger av stipend innen musikk: 4 etableringsstipend, 14 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det har også blitt tildelt to etableringsstipend innen musikk under kategorien Kulturarbeider (se lenger ned i saken) Thea Hjelmeland Arbeidsstipend ,00 Coriolis kvartetten Etableringsstipend 35000,00 Linn Frøkedal Etableringsstipend 25000,00 Inge W. Breistein Etableringsstipend 30000,00 Eget Selskap Etableringsstipend 40000,00 Eline Sundal Kulturstipend 40000,00 Building Instrument Kulturstipend 40000,00 Syntax Landskap Knut Andreas Knutsen Kulturstipend 30000,00 Karoline Krüger Kulturstipend 20000,00 Line Dybedal Kulturstipend 15000,00 Propulsion Music DA Kulturstipend 30000,00 Øyvind Skarbø Kulturstipend 30000,00 K Stockhaus Entertainer Kulturstipend 30000,00 Håvard Sannes musikk Kulturstipend 30000,00 JØRGEN TRÆEN Kulturstipend 30000,00 Maksimal Kulturstipend 30000,00 Gabriel Fliflet Kulturstipend 40000,00 Ketil Mosnes Kulturstipend 40000,00 Mari Kvien Brunvoll Kulturstipend 50000,00 Elektronisk kunst Søkningen til stipender innen elektronisk kunst har gått opp og ned de siste årene. I 2014 var det kun 3 søknader totalt, og ingen ble tildelt stipend. Derfor er det gledelig at man i år har mottatt 10 søknader innen elektronisk kunst. 5 søkte om arbeidsstipend, og en av disse har blitt tildelt stipend. 4 søkte om kulturstipend, og her ble det tildelt ett stipend. Det kom også inn én søknad om etableringsstipend. I tråd med målsetningen i kunstplanen om at Bergen skal være et nasjonalt og internasjonalt sentrum for forskning og utvikling innen elektronisk kunst, vil Bergen kommune jobbe for å styrke søkningen til stipender innen elektronisk kunst. Tildelinger innen elektronisk kunst: 1 etableringsstipend og 1 arbeidsstipend Espen Sommer Eide Arbeidsstipend ,00 Kristian Birknes Nygaard Kulturstipend 30000,00 Scenekunst Det er en nedgang i antall stipendsøknader fra scenekunstfeltet, fra rekordhøye 37 i 2013 til 25 i år. I tillegg er en kulturarbeidersøknad tilknyttet scenekunstfeltet, slik at det totale antall behandlede søknader er 26. Av disse har 8 søkt om arbeidsstipend, 13 har søkt om etableringsstipend, og 5 har søkt kulturstipend. De innsendte søknadene er gjennomgående av høy kvalitet, og det er påfallende mange sterke talenter og nyetableringer blant søkerne. Dette gjenspeiles i at hele 7 av 9 tildelte stipender går til etablering. I tillegg er det tildelt ett kulturstipend og ett arbeidsstipend til scenekunstnere. 15

16 Tildelinger av stipend innen scenekunst: 6 etableringsstipend, 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend. Det er også tildelt 1 etableringsstipend innen scenekunst under sjangeren Kulturarbeider Silje Sandodden Kise Arbeidsstipend ,00 IDUN VIK Etableringsstipend 35000,00 Teaterkompaniet Hennes Majestet Etableringsstipend 35000,00 Sara Bruteig Olsen Etableringsstipend 35000,00 Dominika Minkacz Sira - Open Window Etableringsstipend 35000,00 Lisa Nøttseter - Bjelke i øyet prod. Etableringsstipend 35000,00 Stephanie M. Mowinckel Etableringsstipend 35000,00 Jennifer Dubreuil Houthemann Kulturstipend 35000,00 Kulturarbeider Søknadene om stipend fra kulturarbeidere har blitt behandlet i sammenheng med de fagfeltene disse arbeider innenfor. Tildeling av stipend til kulturarbeidere: 3 etableringsstipend og 1 kulturstipend Thisisrobot AS (Design) Etableringsstipend 35000,00 Vibbefanger (Musikk) Etableringsstipend 30000,00 Ingrid Saltvik Faanes (Scenekunst) Etableringsstipend 35000,00 Annabel Guaita (Musikk) Kulturstipend 30000,00 16

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Fullmaktssak /15. Dato: 26. august 2015. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 ESARK-3342-201501689-2. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /15. Dato: 26. august 2015. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 ESARK-3342-201501689-2. Hva saken gjelder: Dato: 26. august 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2015 VABR ESARK-3342-201501689-2 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 VABR SARK-3342-201200153-277 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 Dato: 3. september 2013 Fullmaktssak /13 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 VABR ESARK-3342-201300148-26 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Dato: 30. april 2015 Administrativ sak Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke GERE ESARK-3315 201509243-2 Hva

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 17 innkommende søknader med flere kvalifiserte

Detaljer

Fullmaktssak /14. Dato: 29. august 2014. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 ESARK-3342-201400026-4

Fullmaktssak /14. Dato: 29. august 2014. Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 ESARK-3342-201400026-4 Dato: 29. august 2014 Fullmaktssak /14 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2014 VABR ESARK-3342-201400026-4 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Forenklet, samordnet og uavhengig Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008 Forord Prosess uten fasit Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Stipendordningen Høringssvar fra BOA

Stipendordningen Høringssvar fra BOA Stipendordningen Høringssvar fra BOA Det har vært nedsatt et utvalg som over to møter har drøftet begrunnelser og forslag til tiltak/vedtak fra NBK. Utvalget har bestått av: Mari Krokann Berge, Jens Hamran,

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen Den kulturelle skolesekken i Oslo Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurderingen gjøres i åtte fagutvalg Film: to personer fra skole

Detaljer

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet.

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. I dette notatet gjennomgås alle Bergen kommunes tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Notatet definerer formål, retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Talentutviklingsstipend 2012 TIRU SARK-33-201213421-5 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2012 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Fullmaktssak /16. Dato: 29. august Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 ESARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /16. Dato: 29. august Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 ESARK Hva saken gjelder: Dato: 29. august 2016 Fullmaktssak /16 Bergen kommunes kunst- og kulturpriser 2016 VABR ESARK-3342-201609592-2 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2016 er det avsatt kr. 2 350 000,- til kunstnerstipend

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder: Dato: 13. mai 2011 Fullmaktssak /11 Tilskudd til litteratur vår 2011 KRGU SARK-3324-201100021-18 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i budsjettet

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 1 Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi BAKGRUNN Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Søknadsskjema Type stipend det søkes midler om (sett kryss): Kulturstipend Unge talenter med virke i Vestfold. Profesjonelle utøvere med virke i Vestfold. Idrettsstipend

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233 Dato: 2.september 2010 Fullmaktssak /10 Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 EVHO SARK-3342-201000058-233 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt arbeidsstipend kan tildeles

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet Kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

"Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no Oslo, 14.05.2015 "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 2. september 2011. Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 SARK-3342-201100018-264. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 2. september 2011. Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 SARK-3342-201100018-264. Hva saken gjelder: Dato: 2. september 2011 Fullmaktssak /11 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 EVHO SARK-3342-201100018-264 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt

Detaljer

Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør.

Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør. Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør. Under budsjettforhandlingene høsten-07 vedtok Bystyret enstemmig følgende uttalelse: Bystyret ser positivt

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak: Saksframlegg Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 24 innkommende søknader, har Utvelgelseskomiteen for Trondheim kommunes Arbeidsstipend

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 Digital søknad sendes inn via www.billedkunst.no/soknad Søknader innkommet etter fristen, blir

Detaljer

Fullmaktssak / september Talentutvikling 2016 ESARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak / september Talentutvikling 2016 ESARK Hva saken gjelder: Dato: 08. september 2016 Fullmaktssak /16 Talentutvikling 2016 GERE ESARK-33-201606479-7 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes vedtatte budsjett for 2016 er det avsatt kr 129 300 til talentutvikling. Avsetningen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 20 innkommende søknader, har Utvelgelseskomiteen

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway Ole Marius Hylland og Ola K. Berge Mandat og utgangspunkt En evaluering av UDs delegerte

Detaljer

Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer

Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer 1. februar 2016 Til: Utvalget for statens stipend og garantiinntekt for kunstnere Norsk Kulturråd post@kulturradet.no Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer Norske Billedkunstnere

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURFONDET I RISSA KOMMUNE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV RISSA KOMMUNESTYRE I MØTE 10.12.09 1. Hjemmel og kapital 2. Formål 3. Fondsstyret 4. Ikrafttredelse 5. Vedtektsendringer

Detaljer