GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:"

Transkript

1 GL BALNYTT M AGA S I N FOR K F U K-K F UM G L O B A L N R 2/ 2013 K M G L O B A L. NO TEMA: R ET T FER DI G FR E D M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt Våre ungdommers virkelighet ØST-J ERUSAL EM K FUM:

2 Leder Rettferdig fred er ikke bare målet, men også veien vi må gå. GLOBALNYTT 2/2013 KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Giveroppfølging: Vera Nielsen Redaksjon: Margit Aas Onstein (red.), Ellen Hestnes Ribeiro, Live Håberg Grafisk formgiving: Helene Moe Slinning Trykk: Østfold trykkeri Opplag: 3000 Forsidebilde: Gaza KFUM: Musa Za'noun og Mohammed Naser Foto: Margit Aas Onstein KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal V år visjon er: Sammen bygger vi global rettferdighet og fred. Hvorfor det? Fordi vi tilber og bekjenner en rettferdig Gud, midt i en dypt urettferdig verden. Fordi vi tilber og bekjenner en Gud som har skapt alle mennesker i sitt bilde, som elsker alle like mye, og som ikke gjør forskjell på folk. Fordi vi tilber og bekjenner en Gud som sier at vi skal elske vår neste og at salige er de som skaper fred. At det ikke blir fred uten rettferdighet er opplagt for de fleste. På Sri Lanka er krigen slutt, men mange opplever at urettferdigheten fortsetter. I Sør-Sudan er krigen slutt, men fattigdommen er ekstrem. I Sør-Afrika er apartheid over, men økonomisk urettferdighet er kjempeproblem. Listen er lang, bare blant våre partnerland. Vi har i mange år hatt partnerskap med KFUK og KFUM i Palestina om rettferdig fred. Mange mener Oslo-avtalen ikke legger opp til rettferdig fred. Våre palestinske partnere og vi er grunnleggende skeptiske til freds-initiativ som ikke forutsetter at okkupasjonen opphører. Det er umulig å få til perfekte fredsprosesser. Men sannhet må være grunnlaget for alle forsøk. Vi kan være kompromissvillige, men ikke på bekostning av sannhet. Fred har ingen sjanse uten sannhet. Det krever at noen står opp og sier sannheten. KFUK-KFUM Global vil stå sammen med våre partnere og tale sant om konflikter. Konflikten i Palestina har en grunnleggende årsak i Israels okkupasjon av Palestina. Internasjonal rett må gjelde. FN har vedtatt resolusjoner som krever at Israel trekker seg tilbake til grensene fra Men Israel har ikke respektert dette kravet og verdenssamfunnet har ikke stilt makt bak kravet. Tiden er moden for å legge kraftig press på Israel og selskaper som støtter okkupasjonen. Martin Luther King sa «Peace is not merely a distant goal we seek, but a means by which we arrive at that goal». Vi er opptatt av at de ikke-voldelige miljøene i Midtøsten må styrkes. BDS-bevegelsen er et slikt miljø. De tar til orde for boikott, de-investering og sanksjoner mot de selskapene som støtter okkupasjonen av Palestina. Vi er ikke anti-israelske. Vi mener israelere har rett til selvbestemmelse og rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Vi er villige til å kjempe for Israels eksistens og for jøders rett til beskyttelse, religionsfrihet, frihet fra diskriminering og oppfyllelse av øvrige menneskerettigheter. Per i dag er den israelske staten den sterke parten i konflikten økonomisk og militært. Derfor mener vi palestinere trenger solidaritet i kampen for rettferdig fred og den israelske staten insentiver for å avslutte okkupasjonen. En global BDS-kampanje vil gi dem det. Rettferdig fred er også i Israels interesse. Stop Poverty dreier seg om rettferdig fred. Tanzania har hatt fred i lang tid, men familier som opplever at barna deres dør av fattigdom, vil ikke oppleve fred. Vi mobiliserer for økonomisk rettferdighet og miljørettferdighet gjennom Stop Poverty-kampanjen. Vi ønsker å la oss utfordre av Jesu ord i Bergprekenen: Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Blessed are the peacemakers, they shall be called children of God. Vær en Peacemaker, folkens! Vi ønsker å mobilisere en global, inter-religiøs folkebevegelse som stiller makt bak kravene om fred med rettferdighet. Det er vår visjon. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global 2 GLOBALNYTT 2/2013

3 INNHOLD 2 LEDER Rettferdig fred både målet og veien 4 VÅRE UNGDOMMERS VIRKELIGHET Øst-Jerusalem KFUM 7 HÅPAR PÅ RETTFERDIG FRED Unge i Gaza 8 HJELP TIL FOLKEHØGSKULE Samarbeid på Sri Lanka 10 MED KVINNER FOR RETTFERDIG FRED Lokalt, nasjonalt og globalt 12 GLOBALAKSJONEN Mer power til jentene 13 MADAGASKAR KFUK Engasjement for dei fattigaste 14 BOIKOTT En personlig historie 16 ANDAKTEN Av Ellen Ribeiro 17 STOP POVERTY PRAHA Energi på festival 18 SMÅTT OM STORT Småstoff 20 OLIVENTREKAMPANJEN Gi et tre i gave GLOBALNYTT 2/2013 3

4 Rettferdig fred 4 GLOBALNYTT 2/2013

5 ØST-JERUSALEM KFUM: VÅ R E UNGDOMMERS VIRKELIGHET Soldatene kom hjem til oss midt på natten. Det var sikkert tretti stykker av dem. De så gjennom ID-kortene til alle i familien. Vi er elleve søsken. De så på kortene, og på oss, og beholdt mitt. Det virket som om de triumferte over å ha funnet meg. Mamma og brødrene mine gråt. Så satte de håndjern på meg. Jeg fikk bind for øynene før de tok meg med til bilen. Jeg ble skremt og redd. Jeg tenkte på fremtiden og på eksamen. Jeg hadde sittet til langt på natt for å lese. Neste dag skulle jeg hatt siste eksamen på videregående skole. Tekst: ELLEN HESTNES RIBEIRO ILLUSTRASJON: HELENE MOE SLINNING GLOBALNYTT 2/2013 5

6 Rettferdig fred Det er Obida fra en landsby i Betlehems-området som forteller. Som 17-åring ble han arrestert for steinkasting. Han satt fengslet i seks måneder. Tre måneder mens rettsaken ble forberedt, og deretter ytterligere tre måneder for å sone dommen han fikk. Etter løslatelsen har han slitt med å konsentrere seg, og med å finne seg til rette. Det er vanskelig å komme i gang igjen med skolegang. Vi møter en 19-åring som er i ferd med å få retning på livet sitt etter en lang periode med en følelse av å være utenfor. Nå virker det tydeligere for meg at fremtiden kan bli bedre, sier han og forteller at han har fått tro på at han kan komme videre på alle områder i livet. Hans rådgiver, Marwan Alahmar i Øst-Jerusalem KFUM bekrefter at de har fått til et veldig godt samarbeid. Obida jobber hardt på alle felt, forteller han. Hver uke møtes de to til samtaler. Det handler om å gi hjelp til å navigere i livet, sier han. For mange som har vært i fengsel er det vanskelig å fokusere, mange er sinte og strever med å håndtere dette sinnet. I tillegg er det ofte vanskelig for familien å ta imot en sønn som har vært i fengsel. Det er vanlig at mødre blir overbeskyttende og at sønnene strever med å finne seg til rette i familien igjen etter et tøft opphold i fengsel. var vanskelig. I forbindelse med flyttingene måtte jeg alltid også kle helt av meg, det kjentes veldig nedverdigende, forteller han. Nye muligheter Obida ser litt brydd ut når han forteller at han nå har bestått eksamen, men med dårlige resultater. Han møter oss i hvitflekket arbeidstøy fordi han kommer fra en praksisplass. Han sier han har oppdaget noen nye muligheter gjennom KFUM. Teoretiske studier er kanskje ikke det rette for ham nå. Det er vanskelig å konsentrere seg. Nå vil han kvalifisere seg som interiør-designer. Alahmar bekrefter at Obida er en talentfull tegner og at de sammen har analysert de ulike talentene og interessene hans, og satt seg inn i hvilke muligheter han kan ha med hensyn til yrkeskarriere. Før vi avslutter samtalen finner Obida fram telefonen sin og viser oss stolt tegninger og vegg-dekorasjoner han har laget som del av sine yrkesforberedelser. Han er klar over at ikke alt er enkelt, men han har fått ny retning og et nytt håp. Mitt største ønske for framtiden er at okkupasjonen avsluttes, sier han. Slik kan vi alle få bedre liv. ELLEN HESTNES RIBEIRO er kommunikasjonssjef hos KFUK-KFUM Global. Tøff behandling Obida forteller om avhørene den første natten. Vi var tre gutter som ble hentet fra samme område samtidig. De første avhørene skjedde i en militærleir. Der ble vi holdt i ti dager. Vi måtte stå oppreist hele den første natten. Jeg hørte hvordan de spurte ut kameraten min. Så var det min tur. Avhørene ble foretatt mens han fortsatt hadde bind for øynene. De var fire stykker som forhørte meg. Det verste var at jeg ikke visste hvor slagene kom fra, forteller han rolig. Dommen sonet Obida i det beryktede Ramon- fengselet. Dette er kjent for å være Israels tøffeste fengsel, der mange soner svært lange dommer. Obida fikk ingen særskilt behandling i fangenskap, selv om han var under 18 år. Han forteller om tøffe kår uten mulighet for å kunne fortsette med eksamensforberedelser, og med få anledninger til besøk fra familien. Noe av det vanskeligste var all ventingen. Når vi skulle flyttes, og når det var forhandlinger om forlengelse av fengslingen, måtte vi alltid vente på små celler i timesvis. Det Mellom murene Dette er våre ungdommers virkelighet. Derfor jobber vi i KFUM med rehabilitering av ungdom som har sittet i fengsel, sier Nader Abu Amsha, leder for Øst-Jerusalem KFUMs rehabiliteringsprogram I 2012 satt 880 mindreårige palestinere i israelske fengsler. Arrestasjonene og fengselsoppholdet preger både ungdommene, familiene og lokalsamfunnene KFUM arbeider i. Gjennom rehabiliteringsprogrammet møter de ungdom i 11 lokalsamfunn på Vestbredden. De siste årene har 350 ungdommer fått oppfølging hvert år. Arbeidet har de siste årene fått støtte fra Redd Barna i Sverige. KFUK-KFUM Globals partnerskap med Øst-Jerusalem KFUM strekker seg tilbake til Mangeårig organisasjonsstøtte fra KFUK-KFUM Global bidro blant annet til yrkesskolen i Jeriko og til rehabiliteringssenteret som ble etablert i I perioden støttet Norad og KFUK-KFUM Global et prosjekt som hadde som hovedmål å rekruttere og utdanne traumebehandlere på Vestbredden. Noe av dagens arbeid kan du bli kjent med i filmen «Mellom murene» som ble vist på NRK i vår. Regissør for filmen er Tone Andersen. Filmen kan lånes fra KFUK-KFUM Global både med norsk og engelsk tekst. 6 GLOBALNYTT 2/2013

7 Håpar på rettferdig fred i Gaza Tekst og foto: Margit aas onstein Eg trur det kan bli fred. Eg trur alle kan komme saman. Men då må me få fridomen vår. Alle er eigentleg like, ingen er betre enn andre. Så lenge me får fridomen vår er det nok. Om det vert fred, vil eg besøke resten av Palestina. Viola Masoud, 14 år. KFUM gir meg håp. Eg gjekk i barnehage her, og som ungdom kom eg tilbake for å delta i aktiviteter som basket og tennis. Eg har venner her, og alle her er bra folk. Utanfor KFUM møter me mykje press frå krigen, men her kan me ha det kjekt. Når eg er her, gløymer eg situasjonen. Amal Ashour, 16 år. Foto: Jamal Ashour Rettferdig fred er livet. Me må alle, Israel og Palestina, forstå kva fred er. Jamal Ashour, 17 år Det er som om framtida vår har stoppa. Når eg er ferdig å studere får eg kanskje ikkje nokon jobb. Eg vil bli verande her i Gaza, fordi det er her familien min og venene mine er. Eg er her og eg høyrer til her. Rettferdig fred for meg vil seie ein betre situasjon. Alt vil verte annleis og me vil ha ei god framtid. Det vil vera jobbar til alle og det sosiale livet vil verte betre. Om situasjonen vert betre, håpar eg ungdom frå Noreg kan komme på besøk til Gaza. Haitham Abu Foul, 17 år. Gaza KFUM Gaza KFUM vart etablert i 1952 med utgangspunkt i det kristne miljøet og med mål om å hjelpe born, ungdom og deira familiar i Gaza uavhengig av religion. Samarbeidet med KFUK-KFUM Global starta i Gaza KFUM har meir enn 40 års erfaring med å organisere program for barn og unge og driv anerkjend leiartrening for ungdom i Gaza. Sommaren 2013 arrangerte dei leir, med leiarkurs for eldre ungdom først, for 33. gong. Frå 2013 samarbeider KFUK-KFUM Global og Gaza KFUM om eit prosjekt der ungdom får opplæring i demokrati og rettferdig fred, for å kunne spele ei konstruktiv rolle i å bygge eit bedre samfunn og ei betre framtid. GLOBALNYTT 2/2013 7

8 Rettferdig fred Sri Lanka KFUM: KAN DE HJELPE OSS Å LAGE EIN FOLKEHØGSKULE? Tekst: Fredrik Glad-Gjernes og Ellen Hestnes Ribeiro I februar 2011 reiste Jorun Knapstad, rektor på Sunnfjord Folkehøgskule, og mannen Reidar til Sri Lanka. Dei skulle vitje Dilanka Fernando, som hadde vore elev ved skulen. -Vi ønskte å gjere oss kjent med arbeidet ho stod i i KFUM og bad derfor om eit møte. Vi fekk mellom anna møte generalsekretær Lakshan Dias, som sjølv har vore nesten eit år i Noreg, og kjende til folkehøgskulane. Vi snakka om utfordringar Sri Lanka KFUM stod ovanfor etter mange år med borgarkrig. Han uttrykte sorg og uro fordi dei mangla møteplassar der ungdom kunne lære seg å vere saman på tvers av folkegrupper og religionar. Overraskande kom spørsmålet; «kan de hjelpe oss å lage ein folkehøgskule på Sri Lanka?» Halvanna år etter, og gjennom nært samarbeid mellom Sunnfjord Folkehøgskule, KFUK-KFUM Global og Sri Lanka KFUM er skulen snart i drift. Målet er at bygget som står klart i Kallar skal ta imot dei første elevane på kurs i januar. Før den tida skal rektor frå Sri Lanka vitje Førde, og ein ekspert på folkehøgskulepedagogikk frå Sunnfjord skal kurse dei ferske folkehøgskulelærarane på Sri Lanka. Fleire av skuleklassane skal og til Sri Lanka i haust. Kvifor er dette viktig for Sunnfjord Folkehøgskole? Som folkehøgskule har vi som oppdrag å drive allmenndanning og folkeopplysning, seier Jorun. Dette kan vi ikkje oppfylle om vi ikkje har fokus ut over oss sjølv. Vi må hjelpe studentane våre til å bli verdsborgarar som tar ansvar. For henne er det og viktig at dette er bygt på venskap. Det er ofte sagt at å gå på folkehøgskule er «å leve i si eiga boble». Denne bobla må vi sprenge. Ungdom treng å få engasjement for verda omkring seg. Det gjev ny kunnskap, erfaringar, vener og nære relasjonar til eit land og levemåtar som er framande for oss. Eg trur og dei får oppleve at det å ta ansvar kan bety mykje, også for dei sjølve. Ein ting som òg er viktig, er å erfare at det vi samlar inn av pengar kjem fram og gjer stor forskjell for dei som får pengane. Jorun fortel at møtet med Sri Lanka KFUM har vore svært positivt. Ho meiner vi kan lære mykje av deira program- og sosialarbeid. Ho reflekterer over forskjellane mellom seg sjølv og partnaren: Jo nærare ein kjem kvarandre, jo meir skjønnar ein at ein sjølv har mykje å lære. For meg er det viktig å vere audmjuk. Eg veit at eg er den rike i møte med mange av mine vener og samarbeidspartnarar på Sri Lanka. Rikdommen er ikkje mi forteneste. Eg har derfor eit stort ansvar for å dele med dei som har mindre. Kva tenker du om at skulen involverer seg i arbeid mot fattigdom og for forsoning mellom grupper på Sri Lanka? Eg tenkjer det er heilt nødvendig og rett, men det er ikkje lett for oss å skjønne kor djupt konfliktane og vanskane rører. Det er vanskeleg å sette seg inn i kva livssituasjon folk lever under utan å ha sett det og kome på nært hold. Derfor er det viktig å reise, og derfor må vi lytte og lære. Vi må vere med å gje ungdom tru på ei betre framtid. Vi må bruke all vår kraft og energi på dette, avsluttar den energiske rektoren på Sunnfjord Folkehøgskule. Jorun Knapstad. 8 GLOBALNYTT 2/2013

9 Folkehøgskulen på Sri Lanka. Foto: Lars Håberg Dilanka Fernando: Fred med rettferdighet. For meg personlig betyr rettferdig fred at vi har frihet som er anerkjent og beskyttet av samfunnet. Det er meget viktig for meg å uttrykke mine tanker uten frykt, kunne reise til stedene jeg liker, praktisere min tro og viktigst av alt; være den jeg er. I en politisk kontekst kunne man si at «ingen krig betyr fred», men det er ikke sant. Fred er ikke noe vi kan gi til den andre. Det er noe vi alle bør streve for å oppnå. Shehan Kolambage: Rettferdig fred er å komme sammen uten krise. Sri Lanka vært i en krigssituasjon siden Vi har ikke fått fred og rettferdighet. Hvis vi jobber tett sammen, så kan fred og rettferdighet komme samlet. Vi må forandre oss som individer. Jesus sa: Elsk din neste. Da kan vi skape rettferdighet i hjertene våre og spre det i lokalsamfunnet. Som unge skal vi arbeide med rettferdighet og forsoning. Det å utrydde fattigdom er viktig. Unge mennesker har et stort ansvar. Hvis vi ikke jobber for å stoppe fattigdom vil det ikke bli fred. Michael Jeyakumar: Fred er likhet. Det er ikke sympati. Vi trenger ikke-diskriminering og like muligheter. Noen ganger blir jobber tildelt basert på etnisitet og kaste. Jeg ønsker ikke det. Jeg vil at folk blir behandlet ut fra karakter og kompetanse. Vi kan ikke overse folk fra andre grupper. Noen ganger er fred misforstått. For eksempel har vi på Sri Lanka fortsatt et problem med at Nord og Sør er splittet. Singalesere og tamiler. Folk forstår ikke virkelig hva fred er. Krigen har rammet oss alle. Det er hat og traumer. Hvis du spør et barn i sør, kan han si at fred er å drepe alle tamiler. Hvis du spør et barn i nord så kan han si at fred er å drepe alle militære på Sri Lanka. Folk er traumatisert og må bygges opp igjen mentalt. Jeg ønsker meg virkelig forsoning. Da kan vi få få virkelig fred. Philip Damion Arumugam: Rettferdig fred er like rettigheter for alle. Fred uten rettferdighet er ingen fred. GLOBALNYTT 2/2013 9

10 Rettferdig fred Med kvinner f o r rettferdig fred lokalt, nasjonalt og globalt Omgrepet rettferdig fred er stort på mange måtar. Så stort at det må handterast både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. KFUK-KFUM Global samarbeider nært med fleire KFUK-organisasjonar, og med Verdas KFUK, både for å få slutt på urettferdig og grusom behandling av kvinner, og for å gje kvinner nye plattformar der dei får bidra til rettferdig fred i sine samfunn. Tekst: Margit Aas Onstein 10 GLOBALNYTT 2/2013

11 Sør-Sudan: Arbeid mot vald og for kvinners deltaking «Elizabeth» er 14 år og bur i Sør-Sudan. Ho var gift og vart mishandla av mannen sin. For ei stund sidan kom ho i kontakt med Sør-Sudan KFUK og fekk hjelp til å få skilsmisse. Dessverre var 14-åringen då allereie HIV-positiv, mor til tvillingar og gravid. KFUK har støtta Elizabeth med juridisk rådgiving for skilsmissa, og med strafferettsleg reaksjon mot mannen ho var gift med. Dei har òg følgt ho på sjukehus der ho har fått behandling, og dei har hatt tett kontakt med henne og familien. Delar av valden me ser i heimane skjer på grunn av traumer etter krigen, forklarer Hendrica Okondo frå Verdas KFUK. Ho har jobba mykje i Sør-Sudan, først under borgarkrigen og nå som støtte i utviklinga av Sør-Sudan KFUK. Ho fortel om kvinner som har kjempa seg til innflytelse: Eg møtte desse kvinnene for 20 år sidan, då dei nesten ikkje hadde klede og måtte flykte frå by til by for å komme unna bombinga. Det er fantastisk å møte dei igjen som parlamentsmedlemmer, statstilsette og lærarar, og dei har sin eigen organisasjon. To av styremedlemmene i KFUK er parlamentsmedlemmer og ei er representant i delstatsparlamentet, fortel Hendrica. Hendrica Okondo Foto World YWCA Sør-Sudan er eit ungt land, og Sør-Sudan KFUK er ein ung organisasjon, men dei får likevel til mykje. Dei er òg engasjert i tiltak som bygger lokalsamfunnet. Eit eksempel er barnehagen i Maridi, som Globalaksjonen finansierte bygginga av. Barnehagen vert nå driven på inntekter frå mellom anna engelskkurs for vaksne, og han er utvida til skule for dei yngste klassane. KFUK-samarbeid om kvinner, fred og tryggleik I det såkalla 1325-programmet vårt arbeider KFUK-KFUM Global for å sikre kvinners posisjon i land i konflikt og post-konflikt. Vi legg til rette for eit samarbeid mellom Palestina KFUK, Sri Lanka KFUK, Sør-Sudan KFUK og Verdas KFUK. Programmet, som er finansiert av FOKUS og våre givarar, har tre hovudkomponentar. For det første vil ein styrke KFUK-organisasjonar i land i konflikt så dei kan vera ei tydelig stemme for kvinner. For eksempel har generalsekretæren i Palestina KFUK vore mentor for generalsekretæren i Sri Lanka KFUK, i arbeidet med å bygge ein sterkare organisasjon der. For det andre vil ein gje kvinner opplæring i FNs Tryggingsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og tryggleik. Resolusjonen kan innhaldsmessig oppsummerast på engelsk i fire P-ar: prevention, protection, participation og peacekeeping (førebygging, vern, deltaking og fredsbevaring). På Sri Lanka jobbar organisasjonen med slik formidling blant anna gjennom teater. Den tredje hovudkomponenten i programmet er å bringe unge kvinners praktiske erfaringar frå å leve i konflikt opp på den internasjonale arenaen. Unge kvinner frå prosjektlanda har derfor mellom anna delteke på FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York dei siste fire åra. Globalt KFUK-arbeid mot tidlige ekteskap Verdas KFUK jobbar iherdig på globalt nivå for å få slutt på tvangsekteskap og barneekteskap. Tvangsekteskap og barneekteskap er eit uakseptable brot på barns rettar, og får ei lang rekke negative konsekvensar, for eksempel auka risiko for dødelege fødselskomplikasjonar, og seksuell og fysisk vold. Avbrot av utdanning er òg eit stort problem, som øydelegg for framtidsutsiktene til dei det gjeld. Målet til KFUK er at vi er den siste generasjonen som får oppleve dette. Gjennom KFUK er vi involvert i fleire viktige FN-prosessar knytt til dette. I mars fekk KFUK gjennomslag for sitt forslag på FNs kvinnekommisjon. Planen vidare er å få saka opp på Human Rights Council i mars 2014 og å utarbeide ein resolusjon for generalforsamlinga i FN. GLOBALNYTT 2/

12 Globalaksjonen MER POWER til jentene Jenter blir systematisk undertrykt og nedprioritert i mange land. Dette er urettferdig! Globalaksjonen jobber for å styrke jenters rettigheter. Det er en viktig nøkkel til å stoppe fattigdom og skape rettferdighet. Hime og Sharmin danser for de andre i Chittagong YWCA sin jentegruppe. Tiden går med til å lære om hvilke rettigheter de har, i tillegg driver jentene med lek og moro. Hvorfor er det viktig at jenter blir empowered? Mange jenter verden rundt blir urettferdig behandlet. Det finnes mye dokumentasjon på at jenter blir systematisk undertrykket, nedprioritert og diskriminert. Situasjonen er alvorlig i mange land, også i Bangladesh. Graviditet og fødsel er den den viktigste dødsårsaken til jenter mellom 15 og 19 år i utviklingsland kvinner dør hver dag som resultat av graviditet og fødsel. Jenter har tre ganger så stor sannsynlighet for å bli offer for feilernæring enn gutter. Det er fordi mannlige familiemedlemmer blir prioritert, siden de skal på skolen eller jobb. Globale tall tilsier at det «mangler» 66 millioner jenter i barne- og ungdomsskolen. Jenter tvinges til å gjøre husarbeid hjemme, som å lage mat, vaske og passe småsøsken. Det er jentene, og ikke gutta, som først må slutte på skolen dersom familien ikke kan betale skoleuniform eller trenger mer hjelp hjemme. Hva er jentenes power? Det er minst to gode grunner til at Globalaksjonen støtter jenter i Bangladesh. Den viktigste grunnen er rettferdighet overfor jentene. Det er grunnleggende urettferdig at jenter blir nedprioritert. Sånn kan vi ikke ha det. Den andre gode grunnen er at jenter er en viktig nøkkel til å redusere fattigdom. Jenter skal være med på å skape arbeidsplasser, ta viktige politiske avgjørelser og være aktive medborgere i samfunnet. Jenter med power forstår sine rettigheter og gjør krav på dem, de har evne til å bestemme sin egen fremtid og forandre sine samfunn. Jenter med power utrydder fattigdom! Derfor arrangerer YWCA i Bangladesh jentegrupper. Der får jentene opplæring og fellesskap som gjør at de evner å mobilisere sin egen kraft til å bestemme over sitt liv. Jentene blir empowered. HVA ER GLOBALAKSJONEN? Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge sin årlige solidaritetsaksjon der barn og ungdom samler inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge til å kjempe seg ut av fattigdom. I fokuserer Globalaksjonen på Bangladesh KFUK. Gjennom å bli med på Globalaksjonen lærer barn og ungdom mer om hvordan det er å vokse opp som fattig jente i Bangladesh og hvordan vår bevegelse bidrar til å gi barn og unge en bedre fremtid. Samtidig får de oppleve gleden av å jobbe for rettferdighet og fred, vise engasjement og gjøre noe for de som trenger det mest. Globalaksjonen starter i august 2013 og varer ut februar Hva er empowerment? Empowerment er et engelsk ord, og på norsk har vi ikke et godt ord for det samme. Men Empowerment handler om å sette folk i stand til å bestemme over sitt eget liv og være aktive medborgere i samfunnet. Det handler om å gi folk kunnskap om deres rettigheter og styrke deres rettigheter, slik at de evner å mobilisere for å gjøre noe med sin livssituasjon. Urettferdig-fakta OM JENTER 70% av dem som lever i ekstrem fattigdom er jenter og kvinner. Jenter har tre ganger så stor sannsynlighet for å bli feilernært enn gutter. 66 millioner jenter mangler barne- og ungdomsskole hvert år. Hva med gutta? Globalaksjonen setter jentene i sentrum. Det trenger vi selvsagt dere gutta med på! Like muligheter og rettferdighet er like viktig for jenter og gutter. Sammen kan vi utrydde fattigdom for alle. HVA KAN DU GJØRE? Sjekk om grupper nær deg arrangerer Globalaksjon. Da kan du gi din støtte, for eksempel ved å sponse noen som løper Globalløp eller bidra som frivillig. Om grupper du kjenner ikke deltar i Globalaksjonen kan du utfordre dem til å gjøre det eller sette i gang selv! Globalaksjonsmateriell får du ved henvendelse til KFUK-KFUM Global på 12 GLOBALNYTT 2/2013

13 Madagaskar KFUK: Engasjement f o r dei fattigaste Engasjementet for Madagaskar i KFUK-KFUM-rørsla i Noreg har vore sterkt lenge. Kontakten byrja allereie før 1900 gjennom misjonærar med bakgrunn frå ungdomsforeiningar, og ingen land har hatt misjonærar frå Noreg i like mange år samanhengande. Madagaskar var og det viktigaste samarbeidslandet for Ungdomsmisjonen, KFUK-KFUM-rørsla i Noreg sin misjonsorganisasjon gjennom mange år. MARGIT AAS ONSTEIN er rådgiver hos KFUK-KFUM Global. Tekst: Margit Aas Onstein D ei siste åra har engasjementet mellom anna gått gjennom Globalaksjonen i 2010 og 2011, der Madagaskar KFUK fekk støtte til å drive skule i Ambatomaro i hovudstaden Antananarivo. I 2010 vart det bygd eit nytt skulebygg her finansiert av aksjonen. Ambatomaro har om lag innbyggarar, dei fleste lever av å jobbe i steinbrudd. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen på Madagaskar er det mange foreldre som ikkje har råd til å sende ungane sine til den offentlige skulen der ein må ein betale skulepengar og utstyr. Mange foreldre veljer difor å heller sende ungane for å jobbe i steinbrudda. På KFUK sin uformelle skule «Gode Guds barn» er det gratis å gå, og ungane får lunsj kvar dag. I 2013 har undervisningsopplegget på skulen vorte utvida. Målet er å sikre ungdomane si framtid og hjelpe dei til å bli aktive borgerar. Dette vert gjort gjennom trening i From Subject to Citizen (S2C), i tillegg til praktisk yrkestrening. Våren 2013 hadde prosjektet 60 deltakarar frå 8 år og oppover. Dei fekk opplæring i mellom anna historie, politikk, økonomi og korleis ein kan starte sitt eige firma. I tillegg fekk foreldra trening i dei samme temaa. Madagaskar KFUK har og starta opp med spare- og investeringsgrupper i I april deltok 33 kvinner på todagars kurs i metoden for gruppene. Deltakerane var frå dei ulike regionale KFUK-laga i tillegg til tilsette og ungdom frå organisasjonen sine nye Stop Poverty-grupper. Meir enn halvparten av deltakarane var ungdom. Det har tatt litt til å få gruppene i gong, og bygge tillit mellom deltakerane, men minst fire grupper er no starta opp. I november arrangerer Madagaskar KFUK sin årlige ungdomsleir på skulesenteret i Ambatomaro. Der samlast mellom 30 og 60 unge frivillige og deltakarar frå alle KFUK sine regionar. Fokus er på leiartrening, med ei særlig merksemd retta mot det å vera jente og leie grupper. Ten Sing har og ein stor plass, og felleskoret «Ten Sing Madda» held konsert. Norges KFUK-KFUM sitt utvekslingsprogram Communication for Change har åtte ungdommar på Madagaskar denne hausten, to frå Noreg, to frå Kenya og fire frå Madagaskar. Desse deltek som leiarar på samlinga og skal mellom anna ha Stop Poverty-workshop. GLOBALNYTT 2/

14 En personlig historie om boikott Tekst: Gil Harper Oversatt av: Ellen Hestnes Ribeiro Mens jeg sitter her, faster og ber for Syria og Midtøsten som et svar på Pave Frans utfordring, går tankene i to retninger: erfaringen jeg nylig gjorde i Jordan, og hvordan det var å vokse opp under apartheid i Sør-Afrika. Maram Maher Yousef Sahlieh. Foto: Yazan Adnan Al-Qubaidy Gil Harper. Foto: Privat 14 GLOBALNYTT 2/2013

15 Forrige uke underviste jeg Young Peace Performers (YPP) i Jordan i vår endringsmodell «Subject to Citizen» (S2C). Deltakerne er unge mennesker fra syv land som sammen skal reise i ti måneder for å promotere rettferdighet og fred. I år er temaet okkupasjonen av Palestina. Jeg møtte en lidenskapelig ung kvinne, Maram, som fortalte: Forstå dagliglivet vårt! I dag passerte min mor en kontrollpost bare noen timer før folk ble drept samme sted. Vi lever under ekstremt press. Det er lite rom for engasjement og underholdning, det å leve fra dag til dag koster oss så mye. Men vi håper! Vi håper dette vil avsluttes og at internasjonalt press vil endre livene våre slik at vi kan få våre grunnleggende rettigheter oppfylt. Vi kommer aldri til å gi opp dette håpet. I 2005 startet det palestinske sivilsamfunnet en kampanje for boikott, de-investering og sanksjoner (BDS) mot Israel, for å få Israel til å oppfylle internasjonal lov og palestinernes rettigheter. Den globale bevegelsen mot israelsk apartheid vinner stadig nytt terreng. Jeg fikk grundig opplæring i dette i februar i Palestina og har på min måte forsøkt å bidra gjennom å kjøpe palestinske produkter og personlig boikotte israelske. Du skjønner, jeg vokste opp i apartheidstaten Sør- Afrika, hvor BDS var en daglig agenda og fungerte slik at det presset myndighetene til å starte forhandlinger i retning av demokrati. Så for meg er det viktig å støtte BDS-bevegelsen. Den gir anledning til å dra paralleller mellom vårt liv i Sør-Afrika, og det israelsk-okkuperte Palestina. Jeg vokste opp i et land der jeg hadde rettigheter, og mine med-«borgere» ikke hadde. Under avslutningen av apartheid gikk jeg på journalistskolen og lærte historien om landet mitt på nytt. Noen år senere ble jeg forelsket i en svart mann, noe som var straffbart under apartheid, og fikk et «farget» barn. Et barn som vokser opp, sammen med to hvite brødre, med kjennskap til friheten og angsten i en ny demokratisk nasjon. De er alle post-apartheid barn, så det er med store vanskeligheter at jeg forklarer hvorfor BDS-bevegelsen for Palestina er så viktig for oss som sør-afrikanere. Det er vanskelig for et barn å forstå når man har vokst opp i GIL HARPER er kommunikasjonsansvarlig i Afrikaalliansen av KFUM et land der alle mennesker har sin frihet. Jeg møtes av veldig skuffede ansikter når jeg forklarer at det ikke er riktig å spise denne take-away-maten, eller handle i denne lekebutikken, fordi den rammes av kampanjen, men vi går tilbake i vår historie og ser sammenhengen med barn som vokser opp i Palestina for å få det til å gi mening i deres verdensbilde. Jeg forteller om menneskene jeg har møtt og livene de ønsker å leve. Forteller om håpene, drømmene og målene deres. Historier betyr noe. Fordi hver av disse hjerteskjærende historiene representerer tusenvis av andres liv. Andre som ikke har mulighet til å formulere sine egne historier. Deler av det YPP skal gjøre er å fortelle historier om menneskene de har møtt. De skal også holde S2Cworkshops. S2C handler om å bli hørt, om å ta plass og få innflytelse. For å bli hørt trengs tro på seg selv, og styrking av sin egen kompetanse. Det å ta plass betyr å ta en rolle i det offentlige livet og bruke stemmen sin til å si sin mening. Innflytelse oppnås gjennom å bruke plassen en har i det offentlige rom til å påvirke beslutningstakere til å skape endring. Gjennom workshops vil YPP utfordre unge mennesker til å tro på seg selv og på at endring er mulig, og til å bruke alle muligheter til å skape endring. Dette vil de gjøre i Palestina, Kenya og Norge. YPP vil også forsøke å påvirke beslutningstakere til å bidra til å avslutte okkupasjonen av Palestina. Dette er Afrikaalliansens bidrag til fred i Midtøsten: dele S2C-endringsmodellen utenfor vårt kontinent fordi vi har sett stor suksess i Afrika, der S2C har slått rot, fra avslutning av voldelige opprør ved universiteter, til ungdom som stemmer ved valg, til bidrag til fredelige valg. Så, mens jeg faster og ber for folk i Syria og om at verdens regjeringer møter situasjonen med ro, verdighet og rettferdighet, er mine tanker i stor grad hos palestinerne, fordi jeg kjenner at jeg er engasjert personlig, i tillegg til gjennom arbeid. Og det som stadig kommer tilbake i tankene er at vi ikke kan oppnå fred uten rettferdighet. Det var slik i mitt eget land. Og jeg tror det også er slik i Midtøsten. GLOBALNYTT 2/

16 ANDAKTEN Kjærlighet. Det er mer enn vanskelig å elske sin fiende. Jeg satt to år i fengsel. Min svoger og min søster satt i fengsel. Min bror ble drept av israelerne. Vi må yte motstand mot det onde i fienden. Motstand mot urettferdighet og ondskap men i kjærlighet. ELLEN HESTNES RIBEIRO er kommunikasjonssjef hos KFUK-KFUM Global. Ikkevoldelig motstand vil frigjøre både de undertrykte og de som undertrykker. Vi foreslår BDS. Vi foreslår alternative pilegrimsreiser. Vi ber kirker gjennomgå teologien sin på nytt. Vi lider under dårlig teologi. Fortsatt investerer kirker i bosettinger. Fordi det er lønnsomt. Vi ber om at slike investeringer trekkes ut! Pilegrimsreiser er å dele tro med de undertrykte. Utfordringen er ta opp ditt kors, og følg meg! Vi ber om at pilegrimsreiser gjennomføres på bakgrunn etiske retningslinjer som inkluderer et element av lidelse. Du må kunne kjenne lidelsen for å kunne bidra til rettferdighet. Utfordringen over kommer fra Nidal Abuzuluf, leder for Joint Advocacy Initiative. Han er en av forfatterne bak «Et sannhetens øyeblikk», det palestinske Kairosdokumentet. Nidals oppfordring er for meg en påminnelse om at troen ikke først og fremst sitter i hodet. Tro er tillit og etterfølgelse. Det handler ikke først og fremst om dogmer. Det handler om hele livet, om hele meg og om menneskene rundt meg. Og så handler det om nåde. Og håp. Slik avsluttes Kairosdokumentet: «Når alt håp er ute, roper vi likevel ut vårt rop om håp. Vi tror på Gud, god og rettferdig. Vi tror at Guds godhet til sist vil seire over hatets ondskap og over døden som ennå henger ig jen i vårt land. Her skal vi oppleve «et nytt land» og «en ny menneskehet» i stand til å reise seg med ånden til å elske hver eneste av sine brødre og søstre.» 16 GLOBALNYTT 2/2013

17 PRAHA! - Praha var et flott sted å samle oss som verdens største ungdomsorganisasjon om én felles sak, sier Ingrid Elene Andersson. Hun er frivillig i KFUK-KFUM Global og jobber for å spre Stop Poverty-kampanjen internasjonalt. Tekst: Marit Skarestad deltakere fra mer enn 70 forskjellige land deltok på YMCA Europe festival, Europeisk KFUMs ungdomsfestival i Praha i august. Fra KFUK-KFUM Global stilte mer en 30 frivillige for å promotere og spre Stop Poverty-kampanjen. På dag fire i festivalen arrangerte vi et stort show kalt Love 2 Change Stop Poverty på hovedscenen. Love 2 Change Stop Poverty var et absolutt høydepunkt på festivalen, og kampanjen fikk fantastisk omtale. I tillegg til at showet fikk fantastiske jubelbrus fra publikum skrev generalsekretær Johan Vilhelm Eltvik i Verdensalliansen av KFUM på bloggen sin: «Det er lenge siden jeg har sett slikt et fantastisk show med så mye energi og kraft. Jeg ble virkelig stolt!» Både Verdens KFUK og KFUM har nå signert kampanjen, og dette var et enormt framskritt for Stop Poverty! Forsangerne Håvard Skjerdal, Tora Bjørnøy Lalim, Stine Muri og Anna Engh gjorde en imponerende jobb med å engasjere 5000 ungdommer i kampen mot fattigdom. KFUK-KFUM Globals fire politiske utvalg var på plass med seminarer om sine fagområder: klima og miljørettferdighet, demokratisk borgerskap, økonomisk rettferdighet og rettferdig fred. Alle festivaldeltakere var velkommen på workshops og mange engasjerte ungdommer møtte opp for å lære mer om kampanjen og stille kritiske spørsmål som skapte diskusjon. Signer kampanjen du også på - Vi hadde stand på festivalområdet hver dag, hvor deltakerne kunne få informasjon om kampanjen, forteller Ingrid Elene Andersson. Festivaldeltakere kunne også lære gjennom ulike aktiviteter som urettferdig bowling, vannballongkrig med ulikt utgangspunkt og «Bli født på ny»-tombola. Det var også mulighet til å skrive under på kampanjen. GLOBALNYTT 2/

18 SMÅTT om STORT Alphaxard deler ut Stop Poverty kort under workshopen i Tanzania. Foto: Tor-Erik Stenberg. Stop Poverty på Aust-Afrika-cup Årets Aust-Afrika-cup i fotball samla unge menneske frå fem forskjellige land: Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda og Zambia. Det var tiande gongen cupen vart arrangert, og i år var Tanzania vertsland. Veka skapte ein plattform for unge, ikkje berre for å utvikle talenta sine, men òg for å lære frå kvarandre. Det var mange workshopar parallelt med turnerissnga, og for første gong var Stop Poverty tema for workshopane. Kvar morgon var det to Stop Poverty-workshops, og det vart samla inn mange underskrifter på kampanjen. Dette var ei flott moglegheit for å spreie Stop Poverty-kampanjen! Tekst: Richard Mbuya og Alphaxard Gitau KORSVEI-FESTIVAL I sommer var KFUK-KFUM Global til stede på Korsveifestival på Seljord i Telemark. Tema for festivalen var «Alt vi eier». Under festivalen ble det samlet inn over kr til KFUK i Tanzania og deres arbeid med spareog investeringsgrupper. Under «Baluba», Korsveis store pengeinnsamlingsfest, ble det blant annet løpt Globalløp, vasket føtter og skrevet dikt til inntekt for prosjektet. Under hele festivalen var det også bruktbutikk der inntektene gikk til Tanzania KFUK. Tanzania KFUK vil gjennom støtte fra KFUK-KFUM Global starte mange flere spare- og investeringsgrupper. Gjennom slike grupper gis mennesker som lever i fattigdom et enkelt redskap til å bygge og ta hånd om egen økonomi. Vi arrangerte også seminar om «Ny bistand for en ny tid» der Godfrey Walalaze, prest i Lutherske kirka i Tanzania og leder for Lushoto KFUK-KFUM, og utenlandsjef Fredrik Glad-Gjernes snakket om hvordan bistand kan bidra til å stoppe årsakene til fattigdom. Godfrey Walalaze og Knut Grønvik på scenen på Korsvei. Foto: Lars Verket. OLIVENTREKAMPANJEN I løpet av de siste ti årene har mer enn oliventrær blitt plantet i Palestina gjennom Oliventrekampanjen. Kampanjen drives av palestinsk KFUK og KFUM gjennom deres felles organisasjon Joint Advocacy Initiative (JAI). Siden 2001 har mer enn oliventrær blitt ødelagt. Trærne hugges blant annet for å gi plass til israelske bosettere og muren. Både muren og bosettingene er ulovlige ifølge FN. KFUK-KFUM Global jobber sammen med KFUK og KFUM i Palestina for rettferdig fred. Vi ønsker en fredsavtale basert på menneskerettigheter og internasjonal lov. JAI organiserer også Olivenplukking (i oktober-november) og Oliventreplanting (i februar) der du kan gjøre en praktisk innsats, møte menneskene kampanjen støtter og lære mer om situasjonen i Palestina. Les mer om reiser og kampanjen på Se baksiden for kjøp av tre. Kirkenes Verdensråd samles om rettferdighet og fred Under overskriften «Livets Gud led oss til rettferdighet og fred», samles det tverrkirkelige Kirkenes Verdensråd (KV) til sin 10. generalforsamling i Busan, Sør-Korea fra 30. oktober til 8. november. Temaet er både en bønn og en trosbekjennelse som utfordrer oss som kristne til å la oss utfordre av Guds visjon for rettferdighet og fred- slik at alle kan leve fullverdig liv, skriver KV på sin hjemmeside Det er utviklet et ressurshefte som er tilgjengelig både på hjemmesiden og på Facebook (søk på WCC 10th Assembly). Under arrangementet blir det også lagt til rette for interaktiv deltakelse med streaming av taler og muligheter for å dele og kommentere underveis. For dere som har lyst til å jobbe med temaet rettferdig fred i en bibelgruppe anbefaler vi studieheftet Veier til fred. Heftet kan kjøpes fra KM-butikken på eller lastes ned gratis på 18 GLOBALNYTT 2/2013

19 Resultater 2012 KFUK-KFUM Global støttet mange ulike prosjekter i Noen eksempler er Palestina KFUKs Styrking av unge palestinske kvinner i Øst- Jerusalem ( kr fra Norad og givere), Afrikaalliansen av KFUMs Ungdom som aktive samfunnsborgere og en ny mannsrolle (S2C) ( kr fra Norad og givere) og Kenya KFUKs prosjekt mot kjønnslemlestelse ( kr fra Fokus). Vårt program Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder (FNs resolusjon 1325) ble i 2012 støttet med til sammen kr til Sør-Sudan KFUK, Palestina KFUK, Sri Lanka KFUK og Verdens KFUK. I 2012 fikk vi kr fra faste givere. Tusen takk for ditt bidrag! Les mer om resultater fra 2012 i årsrapporten, som du finner på under «Om oss». UTGIFTER 2012 TIL FORMÅL: 84% TIL ADMINISTRASJON: 8% TIL INNSAMLING: 8% TIL FORMÅL: TIL ADMINISTRASJON: TIL INNSAMLING: SUM: SAMARBEID MED ARMENIA Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM (OAK) har i en årrekke hatt et samarbeid med Armenia der fellesskap har vært i fokus. I år reiser en gruppe på 15 ungdommer til Armenia for å ÅRSRAPPORT oppleve en annen kultur og bli kjent med armensk YMCA. KFUK- KFUM Global er også med i samarbeidet i år, gjennom å organisere et «From Subject to Citizen»-seminar i vennskapsbyen Vanadzor. Vi står sammen om å jobbe for en sterk organisasjon som tar ungdommers situasjon på alvor. Vi har også fokus på å bygge et sterkt demokrati i organisasjonen og i samfunnet. Oslo ICY til Sri Lanka ICY Oslo er en ungdomsgruppe som arbeider for en rettferdig verden. Nettverket av ICY-grupper er spredd rundt i forskjellige deler av verden, blant annet på Sri Lanka. Oslo ICY har siden 2005 hatt et partnerskap med Pamunugama ICY, en lokalgruppe på Sri Lanka. Oslo og Pamunugama ICY har et treårig partnerskapsprosjekt, der begge gruppene sender en delagasjon på utveksling en gang i året for å bli kjent med prosjekter som drives, og for å jobbe videre med partnerskapet. Vi var i år 3 representanter fra Oslo ICY som reiste: Karoline Bjerga, Elisabeth Ristesund og Hanne Helene Andersen. Fra 12. til 26. august fikk vi delta på et seminar om demokratiske rettigheter og rettferdighet, bli med de lokale fiskerne på fisketur og prate med mange mennesker om situasjonen på Sri Lanka. Etter en lang borgerkrig arbeides det med å bygge fred og et demokrati hvor man kan ytre sine meninger. Pamunugama ICY gjør et viktig arbeid med å arrangere flere seminarer i løpet av året hvor ungdom samles og diskuterer hvordan de kan være med å skape fred og endring. Tekst: Karoline Bjerga Armenia er et land som er preget av mye korrupsjon, og nettopp demokratibygging kan motvirke korrupsjonen. Det smarteste vi kan gjøre er å skolere ungdom slik at de kan ta et oppgjør med urettferdigheten i eget samfunn. Det er nettopp dette samarbeidet mellom OAK, KFUK-KFUM Global og Armenia YMCA handler om! Tekst: Christine Andreassen Tur til Armenia høsten Foto: Kristian Møller Krystad.

20 avsender: KFUK-KFUM Global, Postboks St. Olavs plass, N Oslo GI ET OLIVENTRE I GAVE! Hvert minutt ødelegges et tre i Palestina. Ved å kjøpe et oliventre gir du nytt håp til generasjoner av palestinske familier! Får det stå i fred kan det gi frukt i mer enn tusen år! Oliventrær er en viktig kilde til mat og inntekt i Palestina. For 200 kroner kan du kjøpe ditt eget tre, eller gi det bort som gave. Send oss en mail på med hvem treet er til, samt adresse dersom du ønsker et sertifikat i posten. Dine oliventrær blir plantet av Joint Advocacy Intitiative (palestinsk KFUK og KFUM) på Vestbredden. Prisen dekker tre, transport, planting, vanningsanlegg og kostnader til produksjon og utsendelse av gavebevis. Treet betales til konto merk innbetalingen «Oliventre».

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte GLOBALAKSJONEN 2017-2018 SAMMEN ER VI STERKE Lederhefte ALT DU TRENGER VITE OM GLOBALAKSJONEN I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om hvor du finner det du trenger, for

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss?

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Tekst: Olaug Nilssen, e-post: olaugnilssen@gmail.com Artikkelen ble først trykket i Morgenbladet 24.-30. august 2015 s.24 Når D, min son med autisme

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer