INF1050: Systemutvikling, 29. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INF1050: Systemutvikling, 29. april 2015"

Transkript

1 INF1050: Systemutvikling, 29. april 2015 Metoder for evaluering av systemutvikling/forskningsmetoder (Pensum: Upublisert kap. 11 i lærebok. Lærebok kap. 3.6, og (Sommerville kap og artikkel tilsv. 3.6) Professor Dag Sjøberg INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 1 Forskningsmetode = Hvordan kunnskap dannes God metode Dårlig metode Pålitelig kunnskap Upålitelig kunnskap INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 2 1

2 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 3 Valg av prosessmodeller, metoder, teknikker, praksiser, verktøy, språk etc. Organisasjoner, team og individer må stadig velge teknologi som støtter systemutvikling På hvilket grunnlag tar man slike valg? Ofte basert å moter/ hype og synsing fra guruer Velger ofte det man kjenner best Ideelt: Basert på empiriske undersøkelser (empirisk = erfaringsmessig, det som baserer seg på erfaring, dvs. observert i virkeligheten) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 4 2

3 Nytteverdi Nyttig å kjenne til systematisk evaluering og forskningsmetoder Forstå og nyttiggjøre forskningsresultater Stille kritiske spørsmål til påstander som blir servert Nyttig både i privat og offentlig sektor Nyttig i alle fag, ikke bare informatikk INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 5 Mer om motivasjon for bruk av forskningsmetoder i systemutvikling: Tichy, W. Empirical software research: an interview with Dag Sjøberg, University of Oslo, Norway, Magazine Ubiquity, June 2011, Article No. 2, ACM New York, NY, USA INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 6 3

4 29/04/15 Tidligere eksamensoppgaver 2011: Lag et forslag til en undersøkelse som vil kunne gi deg et bedre beslutningsgrunnlag for innføring av Scrum i hele bedriften. 2012: Tenk deg at nettbanken beskrevet i oppgave 2 har vært i bruk i to år med blant annet de tre kravene du foreslo under punkt (a). Du får beskjed om å undersøke i hvilken grad disse kravene faktisk er oppfylt. Beskriv en egnet studie for å undersøke dette. Du velger selv metode(r). 2013: Hva er triangulering innen forskningsmetode? Hvorfor kan det være ønskelig med triangulering? Hvorfor er det gunstig å kjenne til undersøkelses- eller forskningsmetoder når man driver med systemutvikling? 2014: Hva er triangulering innen forskningsmetode? Hvorfor kan det være ønskelig med triangulering? Hvorfor er det gunstig å kjenne til undersøkelses- eller forskningsmetoder når man driver med systemutvikling? Nevn en forskjell på et eksperiment og en case studie. INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 7 Er helikopter bedre enn sykkel? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 8 4

5 Man sier man vil velge det beste, men hva betyr det? Er par-programminering bedre enn solo-programmering? Er det lurt å bruke UML? Er Scrum bedre enn Kanban? Isolert sett er spørsmålene er meningsløse! INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 9 Når er det bedre å bruke X? Spørsmålet er: For hvilke oppgaver på hvilke systemer for hvilke kategori av utviklere i hvilke typer organisasjoner i hvilke teknologiske omgivelser med hvilke ressurser er det gunstig (kost-nytte) å bruke X fremfor Y? Konkret for dere i en jobbsituasjon: Hvilke valg gjør vi og hvorfor? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 10 5

6 Stor risiko ved vilkårlig innføring av teknologi Innføring av ny teknologi i private og offentlige organisasjoner kan være svært dyrt Trenger derfor skikkelig kost/nytte-evalueringer opp mot alternativer Men hvordan gjennomføre slike evalueringer? Når kan vi stole på resultatene? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 11 Behov for kunnskap om empiriske metoder Systemutvikling menneskelig aktivitet i organisasjoner. Kan ikke bruke matematikk/logikk til å utlede hvordan utviklingen skal utføres Lytt til folk med erfaring, men den er ofte begrenset til spesielle kontekster ikke nødvendigvis gyldig i nye situasjoner Metode vektlegges mye i samfunnsfag og psykologi Nyttig kunnskap uansett hva man skal drive med Masteroppgave Rapporter INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 12 6

7 Kronikk om forskningsmetode (lenke på forelesningsplanen) Forskning.no: Forskning viser at de syklistene i Tour de France som kvinner mente var kjekkeste, var også raskest Absurd resultat Man kan gjøre mange feil: Velger å presentere bare de analysene som gir ønsket resultat Trekker større konklusjoner enn det dataene faktisk viser Intervjuobjektene blir påvirket (gjenkjenner de beste) Måler noen annet enn det som er poenget (hjelperyttere skal hjelpe, ikke satse på best mulig tid selv) Undersøkelser med oppsiktsvekkende funn bør gjentas (replikeres) av andre INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 13 Når bruke hvilken metode? Hvem Hva Hvor Hvordan Hvorfor Type spørsmål, kompetanse, ressurser og mange andre forhold påvirker valg av metode INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 14 7

8 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 15 (Kontrollert) eksperiment Et eksperiment undersøker årsak-virkning hva fører til hva? Direkte, presis og systematisk manipulering (endring) av det fenomenet man studerer, og så måler man virkningen Enkeltindivider eller team (deltakere) utfører systemutviklingsoppgaver der hensikten er å sammenligne ulike prosessmodeller, metoder, teknikker, språk eller verktøy ( treatments ) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 16 8

9 Eksperiment Uavhengige variable (treatment) Teknologi Effekt Avhengige variable (resultat) Tid, kostnader & Kvalitet Moderator variable (kontekst) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 17 Hypotesetesting Nullhypotese: en påstand vi ønsker å forkaste Hvis det er svært lite sannsynlig (f.eks. < 5 % (signifikansnivå)) at vi hadde fått de resultatene vi faktisk fikk i eksperimentet, hvis nullhypotesen er sann, da forkaster vi den. Dvs. antar at den alternative (motsatte) hypotesen er sann Hvis vi ikke kan forkaste nullhypotesen, anser vi den som gyldig INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 18 9

10 Eks: Parprogrammering Delt eierskap og ansvar for kode, dvs. teamets ansvar, ikke den enkelte sitt alene Kunnskap om spesiell kode deles av flere (redundans) Folk kan steppe inn for hverandre Mindre problem at noen slutter Utviklerne bli bedre kjent ved stadig å endre parsammensetningen Uformell inspeksjon av kode siden den gås igjennom av minst to personer INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 19 Parprogrammering fører til at programvare blir utviklet raskere, bedre og billigere, eller? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 20 10

11 Hva er kost-nytten ved parprogramming? Sommerville side 72: However, studies with more experienced programmers (Arisholm et al., 2007*; Parish et al., 2004) did not replicate these results. They found that there was a significant loss of productivity compared with two programmers working alone. *E. Arisholm, H.E. Gallis, T. Dybå and D.I.K. Sjøberg. Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2): 65-86, 2007 INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 21 Eksperiment om parprogrammering Par- vs enkeltprogrammering Effekt Varighet, timer & korrekthet Moderator variable: Dyktighetsnivå, Vanskelighetsgrad på oppgave INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 22 11

12 Eksperiment om parprogrammering: Nullhypotese Parprogrammering og solo-programmering gir like resultater mht tid, kostnader og kvalitet for ulike typer utviklere og oppgaver INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 23 Deltakere og oppgaver 295 junior, mellomnivå og senior Java konsulenter fra 29 firmaer ble betalt en arbeidsdag for å delta (kostet 1,5 mill.) 99 jobbet enkeltvis 98 i par (Norge: 41, Sverige: 28, Storbritannia: 29) Enkeltindividene og parene utførte de samme endringsoppgavene i Java på Et enkelt system med sentralisert kontrollstil og Et komplekst system med delegert kontrollstil INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 24 12

13 Statistisk styrke Statistisk styrke: sannsynligheten for at en statistisk test vil forkaste null-hypotesen hvis den faktisk er feil En test uten nok styrke vil ikke forkaste nullhypotesen selv om den er feil Må ofte gjøre et forsøk flere ganger eller ha mange deltakere i et eksperiment for å få nok styrke INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 25 Parprogrammeringseksperimentet: Verdens største eksperiment mht antall profesjonelle utviklere som deltakere. Hvorfor så mange? For å oppnå nok statistisk styrke. Finnes måter å beregne hva som er godt nok 2x2x3 grupper: par-programmering (2 nivåer), kontrollstil (2 nivåer) og ekspertise (3 nivåer), til sammen 12 grupper N = 170 (85 individer og 85 par) (= minimum, vi hadde 99 individer og 98 par) N = 14 i hver av de 12 gruppene INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 26 13

14 160 % Total Effect of PP Difference from individuals 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 84 % 7 % -20 % -40 % -8 % Duration Effort Correctness Correctness = Prosent flere riktige løsninger enn hos individuelle programmerere INF1050/ / Dag Sjøberg Slide % Moderating Effect of System Complexity on PP Difference from individuals 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % CC (easy) DC (complex) 6 % 60 % 112 % 48 % -20 % -40 % -20 % -16 % Duration Effort Correctness INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 28 14

15 160 % Effect of PP for Juniors 140 % Difference from individuals 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 5 % 111 % 73 % -20 % -40 % Duration Effort Correctness INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 29 Difference from individuals 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Moderating Effect of System Complexity for Juniors CC (easy) DC (complex) 4 % 6 % 109 % 112 % 32 % 149 % -20 % -40 % Duration Effort Correctness INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 30 15

16 160 % Effect of PP for Seniors Difference from individuals 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -9 % 83 % -8 % -40 % Duration Effort Correctness INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 31 Difference from individuals 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % Moderating Effect of System Complexity for Seniors CC (easy) DC (complex) -23 % 8 % 55 % 115 % -13 % -2 % Duration Effort Correctness INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 32 16

17 Effekten av å bruke parprogrammering kommer an på Programmeringsekspertise Junior Mellomnivå Senior Oppgavekompleksitet Bruke PP? Kommentar Lett Ja Gitt at hovedmålet er god kvalitet Vanskelig Ja Gitt at hovedmålet er god kvalitet Lett Nei Vanskelig Ja Gitt at hovedmålet er god kvalitet Lett Vanskelig Nei Nei* * Med mindre oppgaven er svært for vanskelig, selv for en senior INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 33 Når ønsker du å jobbe sammen med andre? 1. Alltid 2. Når oppgavene er enkle 3. Når oppgavene er vanskelige 4. Aldri INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 34 17

18 Kommentarer til eksperimentet Utviklere med lang erfaring i parprogrammering vil kunne gi andre resultater Parprogrammering som ledd i opplæring? Her: alle var på samme nivå. Dyr form for opplæring! Parprogrammering som ledd i å sikre kunnskapsredundans? Flere personer kjenner samme kode og kan steppe inn for hverandre INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 35 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz 6. INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 36 18

19 Case-studier Eksperimenter svarer på hva, case-studier mer på hvordan og hvorfor Case-studier legger vekt på å studere fenomener i sine naturlige omgivelser Mange flere variable enn datapunkter Teorier bør styre datainnsamling og analyse Generalisering ved bruk av teori, ikke statistikk som i eksperimenter INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 37 Kontroll versus Realisme Kontroll Eksperimenter Case-studier Realisme Undersøkelser og forskning må oppfattes som relevant av utviklere, ledere og andre interessenter. INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 38 19

20 Realisme/representativitet Hvordan sikre at studien er realistisk og representativ for de omgivelsene man ønsker å få vite noe om? Mange eksperimenter som gjøres i systemutvikling mangler nødvendig realisme i oppgaver og systemer Aktør individer, team, prosjekt, organisasjon Teknologi metode, prosessmodell, teknikk, verktøy, språk Oppgaver hva skal gjøres, varighet, vanskelighetsgrad System størrelse, kompleksitet, domene, innebygde/ sanntid etc. INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 39 Eksempel på komparative (sammenlignende) case-studie A B Anbudspris C D INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 40 20

21 Annet eksempel på case-studie (Læreboka seksjon 3.6, artikkel lagt ut) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 41 På hvilket grunnlag tas beslutninger: f. eks. velge Scrum eller Kanban? Mange påstander for/mot Scrum og Kanban Argument mot Kanban Mangler positiv deadline effekt (budsjett og tidspress) Lite struktur Argument mot Scrum Oppfattes av noen firmaer som rigid, lite egnet for vedlikeholdsoppgaver, tidsbokser basert på usikre estimater ga lengre lead-time og redusert produktivitet, og generelt mye waste (oppstartsmøter etc.) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 42 21

22 Overgang fra Scrum til Kanban i Software Innovation (SI) SI begynte med Scrum i 2007 og Kanban i 2010 Motiver for overgang til Kanban: Økt produksjonen Bedre systemkvalitet, bl.a. ved å redusere lead-time Har forventningene blitt møtt? Analyse av utviklingsoppgaver (work items) over 3,5 år registrert i Team Foundation Server (TFS) Dag I.K. Sjøberg, Anders Johnsen and Jørgen Solberg: Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software, Vol. 29, Nr. 5, side 47 53, Sep./Oct INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 43 Måling av prosesskvalitet INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 44 22

23 Ledetid INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 45 Bugs INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 46 23

24 Produktivitet INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 47 Konklusjon på studien Ved å erstatte Scrum med Kanban, SI nesten halverte ledetiden reduserte antall feil med 10% forbedret produktiviteten SI ser derfor ut til å dra fordel av å bruke Kanban istedenfor Scrum Bør vurderes av andre som erfarer vanskeligheter med estimering avbrytelser pga. ad hoc-bug fiksing, support og vedlikeholdsoppgaver INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 48 24

25 Realitet versus guru # utviklingsoppgaver per person per kvartal 66 Konservativt guru-estimat Guru lovnad: Etter hans interne Scrum-kurs sommeren 2009: % more productive in about a year 42 INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 49 Triangulering For å unngå subjektive vurderinger casestudier, bør man ha: Ø Data-triangulering: Data fra flere kilder bør beskrive de samme fenomenene vi undersøker Ø Undersøker/forsker-triangulering: Ulike personer bør undersøke det samme INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 50 25

26 Intervjuer ofte brukt i case-studier (Læreboka seksjon 4.5.2) Strukturerte intervjuer Ø Spørsmålene definert på forhånd, veldefinerte svaralternativer. Kan kvantifisere (telle opp) hvor mange som svarer hva på hvert spørsmål Semistrukturerte intervjuer Ø Intervjuerne baserer seg på stikkord og spørsmål som evt. kan droppes underveis, og nye spørsmål kan stilles avhengig av hvordan intervjuet forløper Åpne (ustrukturerte) intervjuer Ø Forløper seg mer som en samtale mellom intervjuer og intervjuobjekt INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 51 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 52 26

27 Etnografi/observasjon (Læreboka seksjon 4.5.5) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 53 Metode Forskere observerer over lengre tid hva folk gjør Dyp forståelse av hva folkene, organisasjonen og konteksten for arbeidet Personene som studeres trenger ikke å forklare hva de gjør Arbeidsoppgaver er ofte mer omfattende og komplekse enn hva arbeidsprosessmodeller indikerer Sommerville nevner etnografi som mulig metode for å identifisere krav til et datasystem INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 54 27

28 Etnografi versus case-studier Etnografi forskeren mer involvert i gruppen som studeres bruker gjerne grounded theory, dvs. lager teorier ut fra det som observeres Case-studier bruker gjerne eksisterende teorier for å bestemme hva slags data som samles inn (ikke så vanlig i systemutvikling) teorien styrkes, forkastes eller justeres avhengig av det man finner i eksplorative (utforskende) case-studier utvikler man også teorier ut fra dataene som samles inn INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 55 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz 6. INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 56 28

29 Spørreskjemaundersøkelser (Surveys ) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 57 Vanlig i samfunnet Krever lite ressurser å nå ut til mange Lager statistikk og tester hypoteser over egenskaper ved gruppen som studeres (målpopulasjon) Man får svar på hva folk mener om hva, hvor mye, hvor mange, hvordan og hvorfor eller hva folk sier de gjør I motsetning til eksperimenter kontrollerer man ikke de uavhengige og avhengige variable I motsetning til case studier og etnografi observerer man ikke Vanligvis data fra et utvalg. Men hvis populasjonen er alle i et firma eller prosjekt, kan hele populasjonen undersøkes INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 58 29

30 Eksempler på temaer Identifisere problematiske områder i systemutvikling Mange uklare kravspesifikasjoner? Overskridelser i systemutviklingsprosjekter? Identifisere faktorer som påvirker en egenskap eller en betingelse Hvilke faktorer må være tilstede for vellykket innføring av UML i en organisasjon? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 59 Når egner spørreskjema-undersøkelser seg? Har du definerte hypoteser? Er det klart hvilke variable du ønsker å måle? Er det klart hvordan disse variablene skal måles? Er det klart at man kan få pålitelige svar? Kan du få et utvalg som er representativt og stort nok (responsrate) til å kunne si noe om målpopulasjonen? Hvis nei, er kanskje ikke en spørreskjemaundersøkelse egnet INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 60 30

31 Spørreskjemaer type spørsmål Numeriske verdier, for eksempel alder Svarkategorier, for eksempel stillingstype Ja/Nei-svar Ordinalskala som vanligvis er bedre for holdninger og preferanser. Tre typer Enighetsskalaer, f.eks. 5-nivå Likert-skala med kategoriene: sterkt uenig, uenig, verken uenig eller enig, enig, sterkt enig Frekvensskala, for eksempel aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid Evalueringsskalaer: svært dårlig, dårlig, passe, god, veldig god Åpne spørsmål INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 61 Fire typer skalaer Nominal Verdiene tilhører kategorier uten rangering (rekkefølge), f.eks. farger, kjønn Ordinal Som nominal skala, men kategoriene rangeres, f.eks. lite, middels, mye eller aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid Intervall Som ordinal, men avstanden mellom verdiene har betydning, f.eks. temperatur i Celsius Ratio (forholdstalls) kontinuerlige skala med et absolutt nullpunkt. Forholdet mellom verdier kan beregnes, f.eks. temperatur i Kelvin ( kan si: en verdi dobbelt så stor som en annen ) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 62 31

32 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 63 Aksjonsforskning Praksis og teori tett integrert slik at både praksis og forskning lærer av hverandre Forskere og ansatte i organisasjoner erfarer sammen problemer og utfordringer, og lærer hvordan man takler dem Sammen utførere de aksjoner (tiltak for endring) for å forbedre situasjonen INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 64 32

33 Aksjonsforskning prøver å oppnå praktisk nytte for organisasjonen samtidig med å fremskaffe ny teoretisk kunnskap INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 65 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 66 33

34 Sekundærstudier/sekundærforskning Analyse av tidligere publiserte enkeltstudier (primærstudier) for å frembringe mer generell kunnskap Systematisk litteraturstudie Meta-analyse INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 67 Systematisk litteraturstudie Finner, evaluerer og setter sammen resultater fra en mengde enkeltstudier innen et tema til en helhet (syntese) INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 68 34

35 Systematisk prosess Velg relevante (elektroniske) baser for søk etter primærstudier Søk etter primærstudier innen temaet Vurder kvaliteten på disse Samle inn dataene fra primærstudiene som har god nok kvalitet Sammenlign og oppsummer dataene fra de ulike primærstudiene Rapporter studien INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 69 Eksempel: Utfra eksisterende studier, hva er fordelene og ulempene ved smidige metoder? I hvilken grad er det evidens eller forskningsmessig belegg for påstander angående smidig systemutvikling? Hva sier eksisterende studier om konsekvensene for næringsliv, industri og forskning? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 70 35

36 Plan Behovet for metodekunnskap Empiriske forskningsmetoder Primære metoder 1. Eksperiment 2. Case-studie 3. Etnografi 4. Spørreskjema-undersøkelse (survey) 5. Aksjonsforskning Sekundære metoder 6. Systematisk litteraturstudie 7. Meta-analyse Quiz INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 71 Meta-analyse Hvis enkeltstudier er like mht uavhengige og avhengige variable (oftest eksperimenter), kan man bruke meta-analyse, dvs. statistiske metoder til å sammenligne og generalisere resultater fra flere studier I systemutvikling er ofte enkeltstudiene så ulike at det er vanskelig å kjøre statistikk over dem INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 72 36

37 voice of evidence Editor: Forrest Shull Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering, Maryland Eksempel på meta-analyse Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming Tore Dybå, Erik Arisholm, Dag I.K. Sjøberg, Jo E. Hannay, and Forrest Shull While working my way through graduate school in the mid-90s, I took every chance I had on summer and holiday breaks to go back to work as a software developer. Luckily, I worked for a great boss and a flexible organization, which could usefully put me back to work extending the applications I worked on during my previous visit. If there was a downside, it was that I usually got assigned to whichever random desk was open during each visit. All too often, I ended up at the dreaded solitary desk in the windowless server room, among the empty computer boxes and the walls of sheetrock and spackle. These experiences (which are not so uncommon, I suspect, among junior software developers) are probably among the reasons why I ve found pair programming (PP) so interesting. Many developers, and not just those who have ended up programming alone in windowless offices, have been excited by the paradigm shift, while others seem extremely annoyed by it. In both cases, perhaps the most important result is that PP leads to rethinking about the concept of development teams and about how individual programmers can best contribute to the project. Now that PP is several years old and has seen increasing interest and adoption, it s useful to consider what has been learned about its more specific effects. The evidence certainly provides proof of its benefit, although not in all cases and perhaps not in the contexts that many developers would have thought. Forrest Shull The familiar adages two heads are better than one, many hands make light work, and too many cooks spoil the broth suggest that working with others sometimes facilitates performance, yet sometimes hinders it. Pair programming is a collaborative approach that makes working in pairs rather than individually the primary work style for code development. Because PP is a radically different approach than many developers are used to, it can be hard to predict the effects when a team switches to PP. Luckily, we have evidence that takes a hard look at such effects. Because projects focus on different things, this article concentrates on understanding general aspects related to effectiveness, specifically project duration (the calendar time required to produce a given system), effort (the person-hours required), and quality (how good the final product is). Advocates claim that, when applied to new code development or used to maintain and enhance existing code, PP has many benefits over individual programming, such as producing higher-quality code in about half the time. 1 (Other claimed benefits include happier programmers and improved teamwork, knowledge transfer, and learning. We don t address these benefits in this article except insofar as these factors might impact effort, duration, or quality.) Interestingly, these claims seem at first to contradict decades of research in psychology focused on understanding productivity in small groups; such studies typically have found that small groups usually are less productive than expected for many tasks IEEE SOFTWARE Published by the IEEE Computer Society /07/$ IEEE INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 73 VOICE OF EVIDENCE Kvalitet (a) Study P07a S06a S00 S03 S05b P07b S02 S06c S06b P98 S06d Overall effect Effect size Lower limit Upper limit Effect size and 95% confidence interval Relative weight Varighet (b) P07a 0.21 S05a 0.57 S S S05b 1.30 P07b 0.59 S P S06b 0.98 S06d 1.85 P Overall effect Innsats (persontimer) (c) P07a 0.68 S05a 1.09 S05b 0.25 S05c 0.49 S06b 0.64 S06d 0.11 S06c 2.52 Overall effect Favors solo programming Favors pair programming Figure 1. Meta-analyses of pair programming s effects on (a) quality, (b) duration, and (c) effort. outcome is shown. For each study, the square box indicates the estimated effect size, and the length of the line to either side of the square represents the 95 percent confidence interval for that estimate. (Studies with less variance have smaller confidence intervals.) The bottom line in each analysis contains a plot with a diamond, which indicates the overall effect size for the metaanalysis. The line s center and width give the estimated mean and its 95 percent confidence interval of the population effect size, respectively. Not all studies contribute equally to that overall conclusion. In each analysis, the studies are sorted by the relative weight that the study s effect size reby the size of each square). Each study s weight is inversely proportional to the variance. Estimates from larger studies will usually be more precise than those from smaller studies; so, larger studies will generally receive greater weight. Regarding PP s effect on quality, the meta-analysis shows a general agreement among the studies and suggests that PP leads to a medium-sized increase in quality compared with individual programming (effect size = 0.38). All the included studies show that PP positively affects quality, although most of these effect sizes are small to medium. Regarding duration, the meta-analysis suggests that PP has a medium-sized overall reduction of the time to deliver individual programming (effect size = 0.40). Unlike the analysis for quality, the studies on duration show a more mixed picture; two of the 11 studies show a negative effect, while the remaining nine show a positive effect. Regarding effort, the meta-analysis suggests that there s a medium-sized negative effect due to PP when compared with individual programming (effect size = 0.57). All but one study show a negative effect on effort that is, that working in pairs requires more person-hours to develop the same software. The one exception is study S06b. 9 However, the results of that study aren t directly comparable because this was the only study that compared teams of 37

38 Konklusjon Når noen påstår X, bør dere finne ut bakgrunnen for påstanden. Hvordan har man kommet fram til at X er gyldig (er sant)? Dvs. hvilken metode er brukt. Finnes mange metoder. De egner seg i mer eller mindre grad avhengig av hva man skal finne ut og konteksten (omgivelsene). Er metoden holdbar i dette tilfellet? INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 75 Quiz - Kahoot INF1050/ / Dag Sjøberg Slide 76 38

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Undervisning i Smidige metoder ved Universitetet i Oslo

Undervisning i Smidige metoder ved Universitetet i Oslo Undervisning i Smidige metoder ved Universitetet i Oslo Dag Sjøberg Professor ved Ins4tu7 for informa4kk Universitetet i Oslo Dag Sjøberg, Universitetet i Oslo 1 Planer for undervisning Kurs INF1050 Systemutvikling/software

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold Ove Dalen There is a lack of discipline in many web publishing processes because managers in charge of websites often don't respect

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Bodø 22.mai 2012 KLAR, FERDIG, GÅ! Lena Heitmann, prosjektleder og psykiatrisk sykepleier Linnéa Rosell Olsson, prosjektmedarbeider og psykolog

Bodø 22.mai 2012 KLAR, FERDIG, GÅ! Lena Heitmann, prosjektleder og psykiatrisk sykepleier Linnéa Rosell Olsson, prosjektmedarbeider og psykolog Bodø 22.mai 2012 KLAR, FERDIG, GÅ! Lena Heitmann, prosjektleder og psykiatrisk sykepleier Linnéa Rosell Olsson, prosjektmedarbeider og psykolog Agenda Bakgrunnen for JobbResept? Metode Praktisk gjennomføring

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)??

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? 139 styringskrav ett av dem: Helse Midt-Norge skal sikre at alle helseforetak skal kunne motta elektronisk

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016 PSY 1002 Statistikk og metode Frode Svartdal April 2016 GANGEN I HYPOTESETESTING 1. Formuler en hypotese «Man får bedre karakterer hvis man leser pensum» 2. Formuler motstykket, nullhypotesen H 0 «Man

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Hvorfor Læring av Erfaring er Vanskelig og Hvordan Bli Bedre

Hvorfor Læring av Erfaring er Vanskelig og Hvordan Bli Bedre Hvorfor Læring av Erfaring er Vanskelig og Hvordan Bli Bedre Magne Jørgensen Simula Research Laboratory What we learn from history is that people don t learn from history. (George Bernard Shaw) The Importance

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Prototyper og anbudsdokumentasjon Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Anbudsprosessen Løsningsuavhengig dokumentasjon Motivasjon Arbeidet gjennom prosjekter

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer