TERRORKRIG, PESSIMISME OG INVESTERINGSVEGRING HVA SKJER?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERRORKRIG, PESSIMISME OG INVESTERINGSVEGRING HVA SKJER?"

Transkript

1 Seminar Storebrand 9. mai 2003 Professor Arne Jon Isachsen TERRORKRIG, PESSIMISME OG INVESTERINGSVEGRING HVA SKJER? 1. Terrorisme og terrorkrig 2. Det store spillet 3. Realinvesteringer og økonomisk vekst 4. Nærmere om utsiktene i USA og Europa

2 1. TERRORISME OG TERRORKRIG A. Litt om begrepene Terrorisme: Søke å realisere bestemte mål ved organisert og hensynsløs bruk av, eller trussel om bruk av fysisk og psykisk vold. Terrorisme skaper frykt, og frykten blir i seg selv en del av terrorismen 2

3 Politiske Religiøse Nasjonale Kulturelle Etniske motsetninger kan ligge bak terrorisme Eller sosiale og økonomiske interessekonflikter kan ligge bak 3

4 Skille mellom terrorisme innen et land (mafia) og terrorisme utøvet av et lands øverste myndigheter. Kofi Annan 1999:. Massive and systematic violation of human rights. should never be allowed to stand. Terrorkrig i to former: Mot illegal terrorisme (mafia) 11. september, og de to formene ser ut til å Mot regimer (Irak) flyte over i hverandre 4

5 B. Økonomiske konsekvenser Homeland security i USA: - Nasjonalgarden patruljerer på 1 mrd USD i subway i New York ekstra kostnader - Lastebiler sjekkes i byen for byen pr. år Mer generelt, dyrere å reise - Kostnadskrevende sikkerhetskontroll, særlig på flyplassene - Forlenger reisetider og tid er penger Tiltak for økt sikkerhet gir økt BNP men ingen triveligere verden. 5

6 Terrorkrig og terrorisme skaper en tåke av usikkerhet. Virker inn på økonomiske disposisjoner. Investeringer holdes tilbake. Passe på at terroren ikke møtes på en måte som gjør helheten verre. Satellitt vil eksplodere over øde områder i N-Sverige. Henter folk ut med helikopter. Mange ganger så stor fare for at det da skjer noe, enn at man skal få en metallbit fra satellitten i hodet. 6

7 2. DET STORE SPILLET A. Hva vil krigen i Irak koste? Selve krigen: mrd. USD Gjenoppbygging: mrd. USD Militær tilstedeværelse i fem år: mrd. USD I sum, mellom 250 og 500 mrd. USD. Tilsvarende mellom seks og tolv måneders importoverskudd til USA. Ikke lite. Men heller ikke mye SARS har kostet 220 mrd. kr (30 mrd USD) den siste måneden 7

8 B. Hvem betaler? Gulf-krigen i 1991 ble i stor grad betalt av andre land, og USA fikk et lite overskudd på driftsbalansen Spesielt for USA: Gjeld til utlandet i egen valuta Kan redusere realverdien av denne gjelden ved: - Inflasjon - Lav rente - Svekket dollar Behov for ekspansiv pengepolitikk i USA, og man kan få en slik utvikling 8

9 C. Langsiktige og strukturelle konsekvenser Vietnam krigen ga inflasjon i USA. De Gaulle forlangte gull for dollar og bidrog til sammenbruddet av fastkurs-systemet Kan euroen komme til å overta i større grad som internasjonal valuta? - Som reservevaluta - Som transaksjonsvaluta Tap av prestisje for USA, om euro tar Tap av seigniorage over for dollar 9

10 Er USA i ferd med å bli for egenmektig? - Beskytter egen stålindustri (WTO) - Godtar ikke Kyoto- avtalen om reduserte utslipp av klimagasser - Kontrakter for oppbygging av Irak bare til amerikanske bedrifter (?) - Konfiskere til USAs fordel verdier eid i utlandet av irakiske stat. Men burde ikke FN fått råderetten over disse midlene? Martin Wolf (Financial Times): USA jakter på absolutt trygghet. Men kan gi økt utrygghet for andre (Jf. beskyttelse av amerikansk stålindustri) 10

11 Norge: Absolutt trygghet for én gruppe (f. eks. pensjonistene) kan gi redusert trygghet for andre (folk i arbeid og fremtidige pensjonister) Økende behov for å demme opp for USA? Norge i EU - økt trygghet, også for fiskere og bønder? I så fall vil euroen erstatte kronen. Lavere rente og behov for strammere finanspolitikk. Men får vi det til da når rente og valutakurs ikke lenger er ris bak speilet? 11

12 D. Politiske konsekvenser Geopolitiske bildet i endring. USA eneste supermakt. Bush 2003: The course of this nation does not depend on the decisions of others Bare ett land kan si det National Security Strategy, av september 2002: - Fattigdom er en moralsk og strategisk utfordring - Hensikt med sterk militærmakt er også å hindre andre i prøve å bygge opp tilsvarende - Klar til å handle alene og preemptively når våre interesser and unique reponsibilities krever det 12

13 USA kan tenkes å ville danne passende koalisjoner i hvert enkelt tilfelle og hoppe over FN og Sikkerhetsrådet. Frankrike m.fl. motsetter seg unipolar verden Chirac: any community with only one dominant power is always dangerous and provokes reactions Frankrikes ønsket å avvæpne Irak. Men også å styrke Frankrikes stilling USA vil søke å sette i verk tiltak for å straffe Frankrike pga. landets atferd under Irakkrisen 13

14 Hvordan bør Europa respondere i denne situsjonen? Chirac: Konfrontasjon bygge opp konkurrerende virksomhet Blair: Akseptere unipolar verden. Samarbeide med USA og prøve å påvirke atferden til amerikanerne 14

15 3. REALINVESTERINGER OG ØKONOMISK VEKST Real BNP vekst index (4Q 1992=100) Kraftig vekst i amerikansk økonomi gjennom 1990-tallet, og stagnasjon i Japan og Tyskland. Det har sammenheng med Tyskla nd US EU Japan US EU Tyskland Japan nov.92 nov.94 nov.96 nov.98 nov.00 nov.02 15

16 Fixed captial investments index (4Q 1992=100) 190 EU solid vekst i 170 Tyskla nd US EU realinvesteringene i USA gjennom 150 Japan US 1990-årene Tyskland Japan 90 nov.92 nov.94 nov.96 nov.98 nov.00 nov.02 16

17 Fixed Capital Investment relative to GDP Tyskland.men som andel av BNP er Japan på topp. 0,29 Japan US EU Japan 0,25 Japan får liten effekt ut av sine investeringer 0,21 Tyskland EU US 0,17 nov.92 nov.94 nov.96 nov.98 nov.00 17

18 Oljepris (dollar per tønne, daglige observasjoner) Høyere og ustabile olje priser de senere årene,

19 Gullpris (dollar per unse, daglige observasjoner) men gullprisen er nå lavere enn midt på 1990-tallet. Spetalen: Gullprisen mellom 800 og 1500 dollar om fire fem år

20 4. Desember 2002; 1 euro = 1 dollar 1,2 1,15 Gullindex ( =1) dollar euro Gullprisen i april 2003 omtrent uendret i dollar, men klart lavere i euro. Hva skjer? 1,1 1,05 1 0,95 0,

21 1,1 US dollar/euro Prisen på euro steget fra 1 dollar til 1,10 dollar 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,

22 Men hva med usikkerheten? Høsten 2001: Enron-krisen og man kan ikke lenger stole på tallene Mars 2002: Teknologiboblen Sprekker 3,6 3,1 2,6 2,1 Spread between Baa rated bond and 10 y. Gov. Bond. Høsten 2002: Krisen i Irak 1,6 jan.99 jul.99 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 22

23 Den økte usikkerheten, målt ved rentespread, blir møtt med aggressive rentenedsettelser i USA US FED 2 1,25%

24 ..og med noe mer beskjedne rentekutt i Europa ESB US FED 2,50% ,25% 24

25 Det var lite heldig 8 7 ESB NB Foliorente DN 25/11/02: Vi anbefaler uten forbehold fastrentelån nå at renten ble hevet 6 i Norge i juli Og en tabbe at man 5 5% ikke gav signal om lavere rente i 4 oktober 3 2,5%

26 Sammenfatning : Realinvesteringene stiger med i snitt 10% pr. år i USA : Nedgang på 5-6%. pr. år Realinvesteringer ned før krigen med Irak var aktuelt tema Fed spådde økte realinvesteringer gjennom hele 2002, men ble stadig skuffet Synkende aksjekurser Større credit spreads Lav kapasitetsutnyttelse 26

27 4. NÆRMERE OM UTSIKTENE I USA OG EUROPA Hvor i konjunktursyklusen er vi nå? Hva slags finans- og pengepolitikk kan vi vente i USA? Realpris på bolig opp 28% i USA siden I 40% av tilfellene blir booms i boligmarkedet etterfulgt av busts. Kort rente = 1,25% Sårbart boligmarked ved hevning av renten. Trolig at renten forblir lav et par år til. 27

28 I Europa er bildet preget av stagnasjon Det store spørsmålet er om Gerhard Schröder lykkes med å få arbeidsmarkedet til å fungere Annet spørsmål er om ECB vil akseptere noe høyere inflasjon, dvs. senke renten ytterligere John Llewellyn i Lehman Brothers oppsummerer Europas situasjon slik:.investors are questioning whether Europe s institutional policy framework, as well as the mindset of its policymakers, are appropriately framed to deal in a timely manner with a serious crisis of confidence, should that eventuate. 28

29 2003 growth forcasts, % World United States Britain France Japan Germany Made in September 2002 Made in April ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kilde: Economist 29

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

VERDEN I UBALANSE UTFORDRINGER FOR NORGE

VERDEN I UBALANSE UTFORDRINGER FOR NORGE Arne Jon Isachsen Seminar i Finansdepartementet 15. januar 2015 VERDEN I UBALANSE UTFORDRINGER FOR NORGE 1 2 Verden har gått inn i en periode preget av systemic disorder. (William Hague, Storbritannias

Detaljer

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003 Arne Jon Isachsen Desember 2003 URO I EUROLAND Den 25. november 2003 vedtok ECOFIN (Rådet av finansministere i EU) at Frankrike og Tyskland skal ha anledning til større statsfinansielle underskudd i 2004

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

NORSK UTENRIKSPOLITIKK BEHOV FOR REORIENTERING?

NORSK UTENRIKSPOLITIKK BEHOV FOR REORIENTERING? Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI 9. februar 2007 NORSK UTENRIKSPOLITIKK BEHOV FOR REORIENTERING? Tim Greves symposium er myntet på meningsskapere. Det gjør meg noe usikker. Jeg er mer opptatt av

Detaljer

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003 Arne Jon Isachsen Desember 2003 URO I EUROLAND Den 25. november 2003 vedtok ECOFIN (Rådet av finansministere i EU) at Frankrike og Tyskland skal ha anledning til større statsfinansielle underskudd i 2004

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Working Paper Series 3/05

Working Paper Series 3/05 Working Paper Series 3/05 INTERNASJONAL ØKONOMI PÅ RANDEN? Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management INTERNASJONAL ØKONOMI PÅ RANDEN? Valutapolitiske

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

ØKONOMISKE FREMTIDSUTSIKTER NORGE OG VERDEN

ØKONOMISKE FREMTIDSUTSIKTER NORGE OG VERDEN ØKONOMISKE FREMTIDSUTSIKTER NORGE OG VERDEN Akkurat nå Dramatiske strukturelle endringer Hva med Norge oppe i det hele? No man is an island unto himself John Donne (1572-1631) Arne Jon Isachsen, 25. Juni.2008

Detaljer

Finanskrisen årsaker og mekanismer *

Finanskrisen årsaker og mekanismer * TEMA FINANSKRISEN STEINAR HOLDEN 1 Økonomisk institutt, UiO Finanskrisen årsaker og mekanismer * Finanskrisen skyldes et samspill av ulike faktorer. Lave renter, høy økonomisk vekst og ubalanser i verdenshandelen

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer

Working Paper Series 6/11

Working Paper Series 6/11 Working Paper Series 6/11 FELLES VALUTA KREVER FELLES VANER Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 INNHOLD Island først alt

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Working Paper Series 2/09

Working Paper Series 2/09 Working Paper Series 2/09 FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Arne Jon Isachsen CME/BI Mars 2009 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Den

Detaljer

Working Paper Series 1/06

Working Paper Series 1/06 Working Paper Series 1/06 GREENSPAN GÅR FRA BORDE, OG ERNA VIL HA EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Februar 2006 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Greenspan går fra borde, og

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje Civita-rapport Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer