Regnskap 2. kvartal 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2. kvartal 2000"

Transkript

1 Regnskap Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger Konserndirektør Finans/økonomi Mette D. Storvestre IR ansvarlig

2 Hovedpunkter Beste halvårsresultat i konsernets historie» Vellykket børsnotering av SOL» Flere engangsposter» Positiv utvikling i annonsemarkedene» Økt underliggende inntjening i virksomhetsområdene Kostnadsbesparelser i aviser i henhold til plan Posisjonering for 3G mobiltelefoni» Deltagelse i Orange UMTS konsortium i Norge og Sverige» Oppbygging av organisasjon for utvikling av mobile tjenester

3 Resultat Schibsted konsernet Pr kv kv (NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter 134 (2) Innt. fra tilknyttede selskaper 524 (8) (67) Finansresultat (10) (58) Resultat før skattekostnad Skattekostnad PERIODENS RESULTAT

4 Driftsresultat (NOK mill.) Pr. Pr. Endr ing Driftsresultat før EOP EOP 92 (84) 176 Driftsresultat

5 Finansielle nøkkeltall Pr kv kv (%) 3,4 10,5 Driftsmargin 8,8 2,2 2,3 4,8 12,0 12,6 12,2 9,7 16,5 EBITDA-margin 14,8 8,7 8,7 9,8 16,3 17,0 17,0 2,5 26,0 Fortjenestemargin 16,8 0,9 0,6 2,6 9,6 8,9 10,3 Rentebærende gjeld 25,6 31,8 31,5 23,8 9,1 15,7 0,5 Egenkapitalandel 40,9 37,1 33,3 37,3 50,6 48,1 59,6 (NOK) 0,63 7,74 Resultat pr. aksje 9,78 0,49 0,61 2,48 7,47 5,79 4,99 2,64 7,02 Cash flow pr. aksje 10,74 4,56 8,76 9,95 10,00 9,50 8,01

6 Cash Flow / Investeringer Pr kv kv (NOK mill.) Cash flow EBITDA Brutto investeringer Netto rentebærende gjeld

7 Avis Godt annonsemarked - 11% økning i annonseinntekter Trafikkøkning og 200% økte annonseinntekter for nettavisene til NOK 88 mill. VG styrker posisjon i løssalgsmarkedet Resultateffekt av streik fortsatt usikker, men trolig lavere enn NOK 40 mill. Bedre regularitet ved Schibsted Trykk, men fremdeles forbedringspotensiale

8 Avis Aftonbladet» Aftonbladet.se i fortsatt fremgang både når det gjelder annonseinntekter og trafikk» Positiv mottagelse av sportsbilag» Økt pris på bilag gir resultatbidrag Svenska Dagbladet» Ytterligere restruktureringskostnader NOK 46 mill.» Omstillingsprogram med reduksjon av 120 årsverk etter plan SPP refusjon ga NOK 110 mill. i reduserte driftskostnader for Aftonbladet og Svenska Dagbladet

9 Avis FINN.no styrker posisjonen på eiendom, stilling og bil» Har nå over 50% av eiendomsannonsene på nett i Norge» Sterk trafikkvekst unike brukere pr. uke i juni Avis1 befester posisjon i Oslo Fortsatt videreutvikling av 20 Min Restrukturering av Eesti Media Group og fusjon med Ekspress Group forventes å gi resultater

10 Opplag Opplag Endring Endring Inntekter Endring 2q (NOK/SEK mill.) Aftenposten morgen (8 222) (2,8)% Aftenposten aften (6 617) (3,5)% 304 (4,9)% Aftenposten søndag (2 980) (1,2)% VG hverdager ,7 % VG søndager ,1 % ,2 % Aftonbladet hverdager (2 200) (0,6)% Aftonbladet søndager (23 200) (4,9)% 610 (2,1)% Svenska Dagbladet hverdag (1 473) (0,8)% Svenska Dagbladet søndag (2 464) (1,3)% 167 1,2 %

11 Annonser Volum Endring Inntekter Endring (spm) (NOK mill.) Aftenposten ,5 % 760 9,0 % VG (3,5)% 181 8,9 % Aftonbladet* (1,9)% ,5 % Svenska Dagbladet* ,4 % ,7 % *SEK

12 Resultat Schibsteds nettaviser 1) (NOK mill.) Pr. Pr Annonseinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader 2) Driftsresultat (44) (21) 1) Inkluderer FINN og investeringsselskapene i avisene 2) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold

13 TV/Film Omsetningsvekst på 55% i Metronome Film & TV» Produksjonsavtaler om Hotel Cæsar i Sverige og Big Brother i Sverige, Danmark og Norge følger fastsatte planer» Første produksjonsoppdrag i Finland baner vei for fast etablering» Metronome klart størst i Skandinavia blant de frittstående TV-produsentene i 1. halvår Sesongmessig svakere resultat for Sandrew Metronome i 2. kvartal - men 1. halvår bedre enn i fjor

14 Gode resultater i TV 2 Beste halvårsresultat i selskapets historie - Schibsteds andel av resultatet NOK 64 mill. Schibsteds andel av gevinst på salg av aksjer i Canal Digital Norge NOK 40 mill. 18% økning i reklameomsetningen - fremgangen fortsetter inn i 3. kvartal Kostnader under kontroll Konsesjonsforhandlinger utsatt i påvente av utlysning

15 Multimedia Vellykket børsnotering av SOL» Synliggjort verdier - Investering på ca. NOK 300 mill. tilbakebetalt og Schibsted eier nå 35% av SOL verdt ca. NOK 2,6 mrd.» Skapt ekspansjonsmuligheter for SOL Schibsted fremstår som en attraktiv partner for nystartede selskaper i den nye økonomien Oppbygging av organisasjon for venture investeringer

16 Schibsteds bredbåndsstrategi Deltagelse i Orange UMTS konsortium i Norge og Sverige» Posisjonering for neste generasjons mobiltelefoni (3G) Mobile portaler i samarbeid med konsernets aviser» Utvikling av nye produkter (f.eks. underholdning)» Koordinering av eksisterende innholdsprodusenter» Allianser for å få tilgang til nettverksintelligens (posisjoneringstjenester, profiler etc.) Allianser for å muliggjøre internasjonal ekspansjon

17 Fremtidsutsikter Positivt annonsemarked Videreføring av trenden i opplagsmarkedet Posisjonering for innholdsleveranser gjennom bredbåndsnettet Tredje generasjon mobiltelefoni (UMTS) åpner mange muligheter for Schibsted

18 AVIS TV/FILM FORLAG FINANS OG EIENDOM Aftenposten AS TV-kanaler Chr. Schibsteds Forlag AS Schibsted ASA Verdens Gang AS TV 2 AS (33,3%) Bladkompaniet Schibsted Finans AS Avis 1 (100%) / 20Min (40%) Dine Penger AS Schibsted Eiendom AS Aftonbladet Hierta/AB Nya Medier SMS Publishing AB Hierta Venture AB ca. 90% TV/filmproduksjon Dagens Medisin AS (50%) Svenska Dagbladet Holding AB (89%) Metronome Film & TV AB (65%) SvD Venture AB 89% Meter Film & TV AB - S Schibsted Trykk AS Meter Fakta AB - S Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB Mekano Film & TV AB - S Scanpix Scandinavia (62%) Mekano Enterprise AB - S MULTIMEDIA ESTLAND Mekaniken AB - S Regionsviser Rubicon TV AS - N Se eget vedlegg Eesti Meedia Group (92,5%) Adresseavisen ASA (32%) Nordic Entertainment AS - N Kanal 2 (98%) Stavanger Aftenblad ASA (31%) Metronome Productions AS - DK Fædrelandsvennen AS (25%) Metronome Spartacus AS (50%) - N Bergens Tidende AS (24%) Metronome Studios AS (100%) - DK AS Harstad Tidende (39%) Asker og Bærums Budstikke (10%) TV/filmrettigheter og distribusjon Sandrew Metronome AB (50%) Finn Sandrew Metronome Int. AB - S Aftenposten (62%) Sandrew Metronome (S/N/DK/Fi) BT/Adr.avisen/ Stav. Aftenblad - Sandrew Metronome Video Norge AS 11% hver Sandrew Metronome Video DK AS Fædrelandsvennen (4%)

19 Schibsteds 10 største aksjonærer Pr Beholdning Eierandel 1. Blommenholm Industrier ,1 % 2. Boston Safe Deposit ,5 % 3. Folketrygdfondet ,3 % 4. Avanse Forvaltning ,8 % 5. Marathon Asset Management ,1 % 6. Orkla ASA ,0 % 7. Storebrand Liv ,6 % 8. State Street Bank ,9 % 9. Chase Manhatten Bank ,2 % 10. Vital Forsikring ,5 % Totalt antall utestående aksjer: Utenlandsandel: 33%

20 Driftsresultat justert for EOP & GW Pr Dr.res før EOP&GW EOP Goodwill Inkl. EOP&GW (NOK mill.) Avis (49) TV/Film Multimedia (58) (43) (43) (19) 10 3 (25) (27) Forlag 2 (2) (14) (13) Estland (9) (17) (18) (26) Fellesfunksjoner Totalt (92) GW: Goodwill EOP: Ekstraord. poster. Negative tall er gevinster

21 Tilknyttede selskaper Schibsteds andel Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Avis (4) (0) (28) 4 62 TV/Film 67 (1) (11) (3) 458 Multimedia online 466 (6) (24) (1) (1) Forlag (1) (1) (4) (4) Annet (4) TOTALT 524 (8) (67)

22 Schibsteds andel av SOL resultat (Tall i mill.) For Resultat SOL SEK (254) Schibsteds andel av resultatet NOK (113) 1) Tilbakeføring goodwill avskrivninger NOK 15 Resultatandel i Schibsteds regnskaper NOK (98) 1) Basert på eierandel 50,22% før og 35,45% etter børsintroduksjon

23 Cash Flow Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Resultat før skattekostnad /- Avskrivninger (2) +/- Endring pensjon (276) +/- Andel tilknyttede selskaper (276) (25) (159) - Betalbare skatter (236) (34) (100) Cash flow ,64 7,02 Cash flow pr. aksje (kr.) 10,74 4,56 8,76

24 Finansresultat Schibsted konsern Pr kv 99 2.kv (22) (19) Netto renter (43) (39) (78) Agio/ disagio (6) (2) 65 Gevinst/ tap aksjer o.a Finansresultat 134 (2) Inntekt fra tilknyttede selskaper 524 (8) (67)

25 Balanse (NOK mill.) Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og minoritetsintr Langsiktig gjeld: Rentebærende Ikke rentebærende Kortsiktig rentefri gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 207

26 Brutto investeringer Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinvesteringer Aksjer og andeler Sum investeringer

27 Avis - Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW Driftsres. før EOP & GW (42) EOP & GW (38) Driftsres. inkl. EOP & GW Inntekt fra tilknyttede selskaper (4) (0) (28) Driftsmarginer 13,5 % 11,1 % Aftenposten AS 9,6 % 11,9 % 6,8 % 17,0 % 24,0 % Verdens Gang AS 21,1 % 16,9 % 17,4 % 2,8 % 17,0 % Aftonbladet Konsern 11,5 % 2,1 % 3,1 % (1,7)% 6,8 % Svenska Dagbladet 0,9 % (5,6)% (17,2)%

28 Annonseutvikling regionaviser Pr kv kv. 00 Endring Volum i spm ,3 % Adresseavisen (2,8)% Bergens Tidende (13,2)% Fædrelandsvennen (9,2)% Harstad Tidende (1,0)% Stavanger Aftenblad

29 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

30 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (SEK Mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader (4) 18 Driftsresultat 4 (25) (149) 94,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37

31 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

32 Driftsresultat Konsern Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37

33 Driftsresultat Pr kv kv (NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader (48) (5) Driftsresultat (4) (109) (126)

34 Driftsresultat - Multimedia Pr kv kv Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (6) (22) Driftsres. inkl. EOP & GW (25) (27) (6) (20) (21) Driftsres. før EOP & GW (59) (44) (86) (14) 1 EOP & GW (34) (17) 80 EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

35 Driftsresultat - Forlag Pr kv kv Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (8) 13 Driftsresultat inkl. EOP & GW 11 (13) (8) (5) 2 Driftsresultat før EOP & GW 2 (2) 8 3 (11) EOP & GW (9) 11 (16) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

36 Driftsresultat - TV/Film Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (2) 0 Driftsres. før EOP & GW EOP & GW (7) (4) Driftsres. inkl. EOP & GW Inntekter fra tilknyttede selskaper 67 (1) (11) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

37 Metronome Film & Television AB (100%) Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37 7 % 3 % Driftsmargin 4 % 7 % 5 %

38 Sandrew Metronome Konsern (100%) Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader (14) (17) Driftsresultat 8 (1) 29 94,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37-10,0 % -10,5 % Driftsmargin 2 % 0 % 3,3 %

39 TV - konsern (100%) Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter Programkostnader Personalkostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (2) 166 Netto finansposter 166 (4) 2 3 (15) Inntekt fra tilknyttede selskap (41) (23) (158) 1 80 Skattekostnad Resultat etter skattekostnad 194 (11) (61) (1) 0 Minoritetens andel 0 (3) (3) Majoritetens andel 193 (8) (58)

40 Driftsresultat - Estland Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (7) (1) Driftsres. før EOP & GW (9) (17) (32) 5 4 EOP & GW (11) (5) Driftsres. inkl. EOP & GW (18) (26) (50) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

41 schibsted.com Selskapsoversikt og besøksstatistikk Mer informasjon finnes på

42 "schibsted.com" Newspapers' online activities Aftenposten 100% VG 100% Aftonbladet 100% Svenska Dagbladet 89% Eesti Meedia 92,5%* * Eesti Meedia has online newspapers and magazines, but these activites are currently not a part of the schibsted.com statistics or accounts. Schibsted Multimedia Schibsted Telecom 100% Bokkilden 100% Alt om Stockholm 100% TicNet 80% Filminfo 66% Alt om København 49% Ecomda 38% Scandinavia Online AB 35% SOL Norway SOL Sweden SOL Denmark SOL Finland Vendor 33.3.% Hugin 31% Lommelegen 23% Startsiden 17% Skiinfo 11%

43 Unique visitors at Schibsted (partially) owned sites June 2000 Passagen.se (SOL Sweden) VG.no (calculated) SOL Norway (calculated) Aftenposten.no (calculated) Kvasir Norway (calculated) FINN.no (calculated) SOL Denmark (calculated) Aftonbladet.se SOL Finland (calculated) Svenska Dagbladet.se Bokkilden.no Adresseavisen.no (calculated) Alltomstockholm.se Bergens Tidende.no (calculated) ABC Startsiden (calculated) Stavanger Aftenblad.no (calculated) Lommelegen Fædrelandsvennen.no (calculated) TV2.no (calculated) TopJobs Adress Direkt SOL Newspapers Other Total: Please note that the total does not imply the correct no of unique visitors, since there is a certain overlap between the sites. Also note that sites where Schibsted is a partial owner is included 100%. The calculated figures are based on the weekly figures published by Norsk Gallup times a factor of 1.8. This factor derives from comparative studies and might well be uncertain.

44 Norway - Top 10 unique visitors (weekly) SOL Kvasir 3. VG Nett Alta Vista Dagbladet Yahoo ABC Startsiden 8. Nettavisen Q2 00 Q TV2 Internett 10. Aftenposten Source: Norsk Gallup figures in 1000

45 Sweden Top 10 unique visitors (monthly) 1. MSN Network Microsoft Scandinavia Online Telia AOL 6. Everyday Webguide 7. Aftonbladet June 2000 June Spray Network Altavista Telenordia Source: SIFO Relevant knowledge figures in 1000

46 Internet Penetration Rates 54 % 56 % 58 % 42 % 45 % 46 % 30 % 33 % 34 % 35 % 10. Singapore 9. Japan 8. Korea 7. Taiwan 6. Hong-Kong 5. Australia 4. Holland 3. Denmark 2. Norway 1. USA % of population using the Internet the past month - Source Norsk Gallup

47 Schibsted web sites

48 Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Schibsted Capital Markets Day,» Oslo Konserthus 30. august kl 0830» Påmelding: 3. kvartals presentasjon 9. november kl 1600 IR ansvarlig Telefon: Mette D. Storvestre Mail:

SCHIBSTED. Årsresultat 2000. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans

SCHIBSTED. Årsresultat 2000. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans SCHIBSTED Årsresultat 2000 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans Hovedpunkter Beste årsresultat i selskapets historie Underliggende drift styrket innen alle virksomhetsområder

Detaljer

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen 3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

Delårsrapport Interim Report

Delårsrapport Interim Report Delårsrapport Interim Report 1. HALVÅR / 30.6.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.4.-30.6.99

Detaljer

Delårsrapport Interim Report

Delårsrapport Interim Report > Delårsrapport Interim Report 1. kvartal/ 31.3.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP MILL. KR

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 1998 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 00:00 Innhold Avis 00:12 00:13 00:14 00:16 00:17

Detaljer

Design: Union Design. Foto: Jan Indr Schibsted årsr apport 1999 ehus / Scanpix. T rykk: Gunnarshaug T rykkeri AS. «schibsted.com»

Design: Union Design. Foto: Jan Indr Schibsted årsr apport 1999 ehus / Scanpix. T rykk: Gunnarshaug T rykkeri AS. «schibsted.com» >> «schibsted.com» Årsrapport 1999 database INNHOLD Dette er Schibsted 6 Viktige hendelser 10 Konsernsjefen har ordet 12 Årsberetning 14 Kornsernstyret 20 DETTE ER SCHIBSTED For Schibsted-konsernet representerer

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,71 3,74 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 700 600 500 400 300 200 100 0 541 562 549 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 3,0

Detaljer

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv.

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 4. 3.59 3.71 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 75 ONLINE-ANDEL AV DRIFTSINNTEKTER 6% 54% 3.5 3. 2.5 2. 1.5 6 45 3 521 551 5% 4% 3% 2% 45% 1..5 15 1%. 1. kv.

Detaljer

ADRESSEREGISTER KONSERN

ADRESSEREGISTER KONSERN 1997 Årsrapport ADRESSEREGISTER KONSERN FELLESFUNKSJONER SCHIBSTED ASA Adresse: Apotekergaten 10, Oslo Postadresse: Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 23 10 66 00 Telefax: 23 10 66 01 E-post: schibsted@schibsted.no

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer