Regnskap 2. kvartal 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2. kvartal 2000"

Transkript

1 Regnskap Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger Konserndirektør Finans/økonomi Mette D. Storvestre IR ansvarlig

2 Hovedpunkter Beste halvårsresultat i konsernets historie» Vellykket børsnotering av SOL» Flere engangsposter» Positiv utvikling i annonsemarkedene» Økt underliggende inntjening i virksomhetsområdene Kostnadsbesparelser i aviser i henhold til plan Posisjonering for 3G mobiltelefoni» Deltagelse i Orange UMTS konsortium i Norge og Sverige» Oppbygging av organisasjon for utvikling av mobile tjenester

3 Resultat Schibsted konsernet Pr kv kv (NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter 134 (2) Innt. fra tilknyttede selskaper 524 (8) (67) Finansresultat (10) (58) Resultat før skattekostnad Skattekostnad PERIODENS RESULTAT

4 Driftsresultat (NOK mill.) Pr. Pr. Endr ing Driftsresultat før EOP EOP 92 (84) 176 Driftsresultat

5 Finansielle nøkkeltall Pr kv kv (%) 3,4 10,5 Driftsmargin 8,8 2,2 2,3 4,8 12,0 12,6 12,2 9,7 16,5 EBITDA-margin 14,8 8,7 8,7 9,8 16,3 17,0 17,0 2,5 26,0 Fortjenestemargin 16,8 0,9 0,6 2,6 9,6 8,9 10,3 Rentebærende gjeld 25,6 31,8 31,5 23,8 9,1 15,7 0,5 Egenkapitalandel 40,9 37,1 33,3 37,3 50,6 48,1 59,6 (NOK) 0,63 7,74 Resultat pr. aksje 9,78 0,49 0,61 2,48 7,47 5,79 4,99 2,64 7,02 Cash flow pr. aksje 10,74 4,56 8,76 9,95 10,00 9,50 8,01

6 Cash Flow / Investeringer Pr kv kv (NOK mill.) Cash flow EBITDA Brutto investeringer Netto rentebærende gjeld

7 Avis Godt annonsemarked - 11% økning i annonseinntekter Trafikkøkning og 200% økte annonseinntekter for nettavisene til NOK 88 mill. VG styrker posisjon i løssalgsmarkedet Resultateffekt av streik fortsatt usikker, men trolig lavere enn NOK 40 mill. Bedre regularitet ved Schibsted Trykk, men fremdeles forbedringspotensiale

8 Avis Aftonbladet» Aftonbladet.se i fortsatt fremgang både når det gjelder annonseinntekter og trafikk» Positiv mottagelse av sportsbilag» Økt pris på bilag gir resultatbidrag Svenska Dagbladet» Ytterligere restruktureringskostnader NOK 46 mill.» Omstillingsprogram med reduksjon av 120 årsverk etter plan SPP refusjon ga NOK 110 mill. i reduserte driftskostnader for Aftonbladet og Svenska Dagbladet

9 Avis FINN.no styrker posisjonen på eiendom, stilling og bil» Har nå over 50% av eiendomsannonsene på nett i Norge» Sterk trafikkvekst unike brukere pr. uke i juni Avis1 befester posisjon i Oslo Fortsatt videreutvikling av 20 Min Restrukturering av Eesti Media Group og fusjon med Ekspress Group forventes å gi resultater

10 Opplag Opplag Endring Endring Inntekter Endring 2q (NOK/SEK mill.) Aftenposten morgen (8 222) (2,8)% Aftenposten aften (6 617) (3,5)% 304 (4,9)% Aftenposten søndag (2 980) (1,2)% VG hverdager ,7 % VG søndager ,1 % ,2 % Aftonbladet hverdager (2 200) (0,6)% Aftonbladet søndager (23 200) (4,9)% 610 (2,1)% Svenska Dagbladet hverdag (1 473) (0,8)% Svenska Dagbladet søndag (2 464) (1,3)% 167 1,2 %

11 Annonser Volum Endring Inntekter Endring (spm) (NOK mill.) Aftenposten ,5 % 760 9,0 % VG (3,5)% 181 8,9 % Aftonbladet* (1,9)% ,5 % Svenska Dagbladet* ,4 % ,7 % *SEK

12 Resultat Schibsteds nettaviser 1) (NOK mill.) Pr. Pr Annonseinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader 2) Driftsresultat (44) (21) 1) Inkluderer FINN og investeringsselskapene i avisene 2) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold

13 TV/Film Omsetningsvekst på 55% i Metronome Film & TV» Produksjonsavtaler om Hotel Cæsar i Sverige og Big Brother i Sverige, Danmark og Norge følger fastsatte planer» Første produksjonsoppdrag i Finland baner vei for fast etablering» Metronome klart størst i Skandinavia blant de frittstående TV-produsentene i 1. halvår Sesongmessig svakere resultat for Sandrew Metronome i 2. kvartal - men 1. halvår bedre enn i fjor

14 Gode resultater i TV 2 Beste halvårsresultat i selskapets historie - Schibsteds andel av resultatet NOK 64 mill. Schibsteds andel av gevinst på salg av aksjer i Canal Digital Norge NOK 40 mill. 18% økning i reklameomsetningen - fremgangen fortsetter inn i 3. kvartal Kostnader under kontroll Konsesjonsforhandlinger utsatt i påvente av utlysning

15 Multimedia Vellykket børsnotering av SOL» Synliggjort verdier - Investering på ca. NOK 300 mill. tilbakebetalt og Schibsted eier nå 35% av SOL verdt ca. NOK 2,6 mrd.» Skapt ekspansjonsmuligheter for SOL Schibsted fremstår som en attraktiv partner for nystartede selskaper i den nye økonomien Oppbygging av organisasjon for venture investeringer

16 Schibsteds bredbåndsstrategi Deltagelse i Orange UMTS konsortium i Norge og Sverige» Posisjonering for neste generasjons mobiltelefoni (3G) Mobile portaler i samarbeid med konsernets aviser» Utvikling av nye produkter (f.eks. underholdning)» Koordinering av eksisterende innholdsprodusenter» Allianser for å få tilgang til nettverksintelligens (posisjoneringstjenester, profiler etc.) Allianser for å muliggjøre internasjonal ekspansjon

17 Fremtidsutsikter Positivt annonsemarked Videreføring av trenden i opplagsmarkedet Posisjonering for innholdsleveranser gjennom bredbåndsnettet Tredje generasjon mobiltelefoni (UMTS) åpner mange muligheter for Schibsted

18 AVIS TV/FILM FORLAG FINANS OG EIENDOM Aftenposten AS TV-kanaler Chr. Schibsteds Forlag AS Schibsted ASA Verdens Gang AS TV 2 AS (33,3%) Bladkompaniet Schibsted Finans AS Avis 1 (100%) / 20Min (40%) Dine Penger AS Schibsted Eiendom AS Aftonbladet Hierta/AB Nya Medier SMS Publishing AB Hierta Venture AB ca. 90% TV/filmproduksjon Dagens Medisin AS (50%) Svenska Dagbladet Holding AB (89%) Metronome Film & TV AB (65%) SvD Venture AB 89% Meter Film & TV AB - S Schibsted Trykk AS Meter Fakta AB - S Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB Mekano Film & TV AB - S Scanpix Scandinavia (62%) Mekano Enterprise AB - S MULTIMEDIA ESTLAND Mekaniken AB - S Regionsviser Rubicon TV AS - N Se eget vedlegg Eesti Meedia Group (92,5%) Adresseavisen ASA (32%) Nordic Entertainment AS - N Kanal 2 (98%) Stavanger Aftenblad ASA (31%) Metronome Productions AS - DK Fædrelandsvennen AS (25%) Metronome Spartacus AS (50%) - N Bergens Tidende AS (24%) Metronome Studios AS (100%) - DK AS Harstad Tidende (39%) Asker og Bærums Budstikke (10%) TV/filmrettigheter og distribusjon Sandrew Metronome AB (50%) Finn Sandrew Metronome Int. AB - S Aftenposten (62%) Sandrew Metronome (S/N/DK/Fi) BT/Adr.avisen/ Stav. Aftenblad - Sandrew Metronome Video Norge AS 11% hver Sandrew Metronome Video DK AS Fædrelandsvennen (4%)

19 Schibsteds 10 største aksjonærer Pr Beholdning Eierandel 1. Blommenholm Industrier ,1 % 2. Boston Safe Deposit ,5 % 3. Folketrygdfondet ,3 % 4. Avanse Forvaltning ,8 % 5. Marathon Asset Management ,1 % 6. Orkla ASA ,0 % 7. Storebrand Liv ,6 % 8. State Street Bank ,9 % 9. Chase Manhatten Bank ,2 % 10. Vital Forsikring ,5 % Totalt antall utestående aksjer: Utenlandsandel: 33%

20 Driftsresultat justert for EOP & GW Pr Dr.res før EOP&GW EOP Goodwill Inkl. EOP&GW (NOK mill.) Avis (49) TV/Film Multimedia (58) (43) (43) (19) 10 3 (25) (27) Forlag 2 (2) (14) (13) Estland (9) (17) (18) (26) Fellesfunksjoner Totalt (92) GW: Goodwill EOP: Ekstraord. poster. Negative tall er gevinster

21 Tilknyttede selskaper Schibsteds andel Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Avis (4) (0) (28) 4 62 TV/Film 67 (1) (11) (3) 458 Multimedia online 466 (6) (24) (1) (1) Forlag (1) (1) (4) (4) Annet (4) TOTALT 524 (8) (67)

22 Schibsteds andel av SOL resultat (Tall i mill.) For Resultat SOL SEK (254) Schibsteds andel av resultatet NOK (113) 1) Tilbakeføring goodwill avskrivninger NOK 15 Resultatandel i Schibsteds regnskaper NOK (98) 1) Basert på eierandel 50,22% før og 35,45% etter børsintroduksjon

23 Cash Flow Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Resultat før skattekostnad /- Avskrivninger (2) +/- Endring pensjon (276) +/- Andel tilknyttede selskaper (276) (25) (159) - Betalbare skatter (236) (34) (100) Cash flow ,64 7,02 Cash flow pr. aksje (kr.) 10,74 4,56 8,76

24 Finansresultat Schibsted konsern Pr kv 99 2.kv (22) (19) Netto renter (43) (39) (78) Agio/ disagio (6) (2) 65 Gevinst/ tap aksjer o.a Finansresultat 134 (2) Inntekt fra tilknyttede selskaper 524 (8) (67)

25 Balanse (NOK mill.) Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og minoritetsintr Langsiktig gjeld: Rentebærende Ikke rentebærende Kortsiktig rentefri gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 207

26 Brutto investeringer Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinvesteringer Aksjer og andeler Sum investeringer

27 Avis - Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW Driftsres. før EOP & GW (42) EOP & GW (38) Driftsres. inkl. EOP & GW Inntekt fra tilknyttede selskaper (4) (0) (28) Driftsmarginer 13,5 % 11,1 % Aftenposten AS 9,6 % 11,9 % 6,8 % 17,0 % 24,0 % Verdens Gang AS 21,1 % 16,9 % 17,4 % 2,8 % 17,0 % Aftonbladet Konsern 11,5 % 2,1 % 3,1 % (1,7)% 6,8 % Svenska Dagbladet 0,9 % (5,6)% (17,2)%

28 Annonseutvikling regionaviser Pr kv kv. 00 Endring Volum i spm ,3 % Adresseavisen (2,8)% Bergens Tidende (13,2)% Fædrelandsvennen (9,2)% Harstad Tidende (1,0)% Stavanger Aftenblad

29 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

30 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (SEK Mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader (4) 18 Driftsresultat 4 (25) (149) 94,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37

31 Driftsresultat Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Royalty Sum driftskostnader Driftsresultat

32 Driftsresultat Konsern Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Opplagsinntekter Annonseinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37

33 Driftsresultat Pr kv kv (NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader (48) (5) Driftsresultat (4) (109) (126)

34 Driftsresultat - Multimedia Pr kv kv Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (6) (22) Driftsres. inkl. EOP & GW (25) (27) (6) (20) (21) Driftsres. før EOP & GW (59) (44) (86) (14) 1 EOP & GW (34) (17) 80 EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

35 Driftsresultat - Forlag Pr kv kv Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (8) 13 Driftsresultat inkl. EOP & GW 11 (13) (8) (5) 2 Driftsresultat før EOP & GW 2 (2) 8 3 (11) EOP & GW (9) 11 (16) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

36 Driftsresultat - TV/Film Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (2) 0 Driftsres. før EOP & GW EOP & GW (7) (4) Driftsres. inkl. EOP & GW Inntekter fra tilknyttede selskaper 67 (1) (11) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

37 Metronome Film & Television AB (100%) Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37 7 % 3 % Driftsmargin 4 % 7 % 5 %

38 Sandrew Metronome Konsern (100%) Pr kv kv. 00 (SEK mill.) Driftsinntekter Forbruk av råvarer Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader (14) (17) Driftsresultat 8 (1) 29 94,57 97,26 Valutakurs: NOK/SEK 97,26 94,57 94,37-10,0 % -10,5 % Driftsmargin 2 % 0 % 3,3 %

39 TV - konsern (100%) Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter Programkostnader Personalkostnader Øvrige driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (2) 166 Netto finansposter 166 (4) 2 3 (15) Inntekt fra tilknyttede selskap (41) (23) (158) 1 80 Skattekostnad Resultat etter skattekostnad 194 (11) (61) (1) 0 Minoritetens andel 0 (3) (3) Majoritetens andel 193 (8) (58)

40 Driftsresultat - Estland Pr kv kv. 00 (NOK mill.) Driftsinntekter inkl. EOP Driftskostnader inkl. EOP & GW (7) (1) Driftsres. før EOP & GW (9) (17) (32) 5 4 EOP & GW (11) (5) Driftsres. inkl. EOP & GW (18) (26) (50) EOP: Ekstraordinære poster GW: Goodwill

41 schibsted.com Selskapsoversikt og besøksstatistikk Mer informasjon finnes på

42 "schibsted.com" Newspapers' online activities Aftenposten 100% VG 100% Aftonbladet 100% Svenska Dagbladet 89% Eesti Meedia 92,5%* * Eesti Meedia has online newspapers and magazines, but these activites are currently not a part of the schibsted.com statistics or accounts. Schibsted Multimedia Schibsted Telecom 100% Bokkilden 100% Alt om Stockholm 100% TicNet 80% Filminfo 66% Alt om København 49% Ecomda 38% Scandinavia Online AB 35% SOL Norway SOL Sweden SOL Denmark SOL Finland Vendor 33.3.% Hugin 31% Lommelegen 23% Startsiden 17% Skiinfo 11%

43 Unique visitors at Schibsted (partially) owned sites June 2000 Passagen.se (SOL Sweden) VG.no (calculated) SOL Norway (calculated) Aftenposten.no (calculated) Kvasir Norway (calculated) FINN.no (calculated) SOL Denmark (calculated) Aftonbladet.se SOL Finland (calculated) Svenska Dagbladet.se Bokkilden.no Adresseavisen.no (calculated) Alltomstockholm.se Bergens Tidende.no (calculated) ABC Startsiden (calculated) Stavanger Aftenblad.no (calculated) Lommelegen Fædrelandsvennen.no (calculated) TV2.no (calculated) TopJobs Adress Direkt SOL Newspapers Other Total: Please note that the total does not imply the correct no of unique visitors, since there is a certain overlap between the sites. Also note that sites where Schibsted is a partial owner is included 100%. The calculated figures are based on the weekly figures published by Norsk Gallup times a factor of 1.8. This factor derives from comparative studies and might well be uncertain.

44 Norway - Top 10 unique visitors (weekly) SOL Kvasir 3. VG Nett Alta Vista Dagbladet Yahoo ABC Startsiden 8. Nettavisen Q2 00 Q TV2 Internett 10. Aftenposten Source: Norsk Gallup figures in 1000

45 Sweden Top 10 unique visitors (monthly) 1. MSN Network Microsoft Scandinavia Online Telia AOL 6. Everyday Webguide 7. Aftonbladet June 2000 June Spray Network Altavista Telenordia Source: SIFO Relevant knowledge figures in 1000

46 Internet Penetration Rates 54 % 56 % 58 % 42 % 45 % 46 % 30 % 33 % 34 % 35 % 10. Singapore 9. Japan 8. Korea 7. Taiwan 6. Hong-Kong 5. Australia 4. Holland 3. Denmark 2. Norway 1. USA % of population using the Internet the past month - Source Norsk Gallup

47 Schibsted web sites

48 Investorinformasjon Besøk Schibsteds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Schibsted Capital Markets Day,» Oslo Konserthus 30. august kl 0830» Påmelding: 3. kvartals presentasjon 9. november kl 1600 IR ansvarlig Telefon: Mette D. Storvestre Mail:

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

Årsregnskap 1999. Kjell Aamot Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted.

Årsregnskap 1999. Kjell Aamot Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted. Kjell Aamot Konsernsjef IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted.no Hovedpunkter 1999 Ny strategisk retning fra Svakt resultat, men god kontantstrøm Sterkt VG år Betydelige

Detaljer

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.s chibsted.no Investor Relations:

Detaljer

SCHIBSTED. Årsresultat 2000. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans

SCHIBSTED. Årsresultat 2000. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans SCHIBSTED Årsresultat 2000 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger Konserndirektør Økonomi/Finans Hovedpunkter Beste årsresultat i selskapets historie Underliggende drift styrket innen alle virksomhetsområder

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2001

Presentasjon 1. kvartal 2001 Presentasjon Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Mette D. Storvestre IR Hovedpunkter Styrket markedsposisjon og økt omsetning innen alle forretningsområder Vekst i annonseinntektene for VG og Aftonbladet

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2001

Presentasjon 3. kvartal 2001 Presentasjon Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Svakt 3. kvartal pga annonsemarkedet 30.09.01 30.09.00! Driftsresultat (EBITA) 255 359! Andre inntekter

Detaljer

3. kvartal 1999. Kjell Aamot. Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. Kontaktpersoner

3. kvartal 1999. Kjell Aamot. Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. Kontaktpersoner Kjell Aamot Konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig Mette D. Storvestre Økonomisjef Stein Yndestad http://www.schibsted.no/ir/ Finansdirektør Eirik Ubøe Investor Relations: 23 10 66 97 Konserndirektør

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

1. kvartal 2003. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR

1. kvartal 2003. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter 2 Hovedpunkter Gode resultater

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2002. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR

Presentasjon 3. kvartal 2002. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Presentasjon Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter 2 Hovedpunkter

Detaljer

1. HALVÅR 1998. Kjell Aamot. konsernsjef

1. HALVÅR 1998. Kjell Aamot. konsernsjef 1. HALVÅR 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.schibsted.no/ir/

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2002. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR

Presentasjon 2. kvartal 2002. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Presentasjon Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter 2 Hovedpunkter

Detaljer

1. kvartal 2004. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Gisle Glück Evensen IR

1. kvartal 2004. Kjell Aamot Konsernsjef. Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Gisle Glück Evensen IR Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Gisle Glück Evensen IR Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Virksomhetsområdene Gjennomgang av resultat Fremtidsutsikter 2 Hovedpunkter Beste

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

1. Kvartal Kjell Aamot. konsernsjef

1. Kvartal Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.schibsted.no Investor Relations:

Detaljer

Årsregnskap 2001. Kjell Aamot Konsernsjef. Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR

Årsregnskap 2001. Kjell Aamot Konsernsjef. Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Årsregnskap 2001 Kjell Aamot Konsernsjef Trond Berger CFO Catharina Thorenfeldt / Elisabeth Blom Tindlund IR Agenda Hovedpunkter Status produktivitets- og lønnsomhetsprogram Visjon, strategi og mål 20

Detaljer

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen 3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

schibsted.com Selskapsoversikt og besøksstatistikk AVIS TV/FILM MULTIMEDIA

schibsted.com Selskapsoversikt og besøksstatistikk AVIS TV/FILM MULTIMEDIA schibsted.com Selskapsoversikt og besøksstatistikk "schibsted.com" Scandinavia Online Avisenes on-line aktiviteter Schibsted Multimedia SOL N 64% SOL S 50% SOL DK 86.5% Aftenposten.no 100% VG.no 100% Aftonbladet.se

Detaljer

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 1997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene.

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Kommentarer 3. KVARTAL 1996 3. kvartal har vært positivt for Schibsted, med omsetnings- og resultatvekst innenfor de fleste områder. Unntaket er multimedia,

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet hadde i 1. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på

Detaljer

Kommentarer 3. kvartal 1998

Kommentarer 3. kvartal 1998 3. kvartal 30.9.98 SCHIBSTED KONSERN Kommentarer 3. kvartal 1998 Norsk økonomi er preget av usikkerhet, og de norske avisene merker dette på annonseomsetningen. I Sverige viser imidlertid Aftonbladet rekordresultat.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL 1997 DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL RESULTATREGNSKAP SCHIBSTED KONSERN 3. KVARTAL 96 3. KVARTAL 97 (TALL I 1000 KR.) 30.9.97 30.9.96 1996 DRIFTSINNTEKTER 122 592 121 110 Abonnementsinntekter 380

Detaljer

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 1996 ble nok et begivenhetsrikt år for Schibsted-konsernet i tråd med den dynamikk som preger medieindustrien i Norge og verden forøvrig. De viktigste hendelsene gjennom året,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT

FORELØPIG ÅRSRESULTAT FORELØPIG ÅRSRESULTAT SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 4. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal er kr 447 mill. (320 mill.)

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1. DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.57 3.26 3.26 2.92 3.00 400 300 200 100 0-100 348 303 266 184-3 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.51 1.37 1.41 0.69

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2003

Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Presentasjon 7. mai v/ konsernsjef Alf Hildrum Agenda > 2 > Hovedtrekk 1. kvartal > Lokale medier > TV 2 > Russland > Organisasjon > Framtidsutsikter Hovedtrekk per

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 13. februar 2014 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2013 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2013 v/øk.dir.

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 3. kvartal 2008 var 538,5 MNOK, 8,7 MNOK (1,6%) høyere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 25. mai 2016 Agenda 1. Innledning v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status v /adm. dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2016 v/ øk. sjef Anders

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 %

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 % DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,62 4. kv. 0 7 3,45 3,57 1. kv. 2. kv. 3,18 3. kv. 3,54 4. kv. 500 400 300 200 100 0-100 -200

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2005 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ~ PROFIT & LOSS ACCOUNT. 2. kv kv. 98 (NOK 1 000)

RESULTATREGNSKAP ~ PROFIT & LOSS ACCOUNT. 2. kv kv. 98 (NOK 1 000) KOMMENTARER 1. HALVÅR 1998 De norske avisene og TV-kanalene nyter fortsatt godt av den sterke norske økonomien, mens Aftonbladet tar en større andel av det svenske annonsemarkedet. Innenfor virksomhetsområdet

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 2. KVARTAL 2014 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Amedia styrket ut av krevende 2. kvartal Stabil merkevareomsetning Fortsatt betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Løpende

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

3. KVARTAL oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

3. KVARTAL oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 3. KVARTAL 2014 30. oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Betydelige kostnadsbesparelser sikrer driftsresultatet i et krevende 3. kvartal Økt fall i annonseinntektene God og nødvendig

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 3. kvartal økte med 14,8%. Konsernets resultat før skatt ble 82,1 mill. kr, en økning på 0,7%. Netto driftsmargin

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 3. juni 2013 1 Agenda 1. Innledning v/ styrets leder Gislaug Rydland 2. Status og veien videre v/ adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial v/

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a 2. KVARTALSRAPPORT 2001 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS 2 ADMINISTRASJONENS BERETNING Konsernets driftsresultat ble på 50 mkr (46 mkr) i første halvår, mens resultat

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2004

Resultat 2. kvartal 2004 Resultat 2. kvartal 2004 Pressekonferanse Oslo 11. august 2004 Driftsresultat 41,5 mill 50,8 mill Resultat etter skatt 8,3 mill 81,0 mill Kvartalsresultat Q2 2004 TV 2 Gruppen Hovedpunkter 2004 Utviklingstrekk

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

Remediering og gjenbruk. even e westvang

Remediering og gjenbruk. even e westvang Remediering og gjenbruk even e westvang Hvorfor høre på Even? Formgiver Web Online underholdning Audiovisuelle installasjoner Print Utvikler Prosjektutvikler Hitfactor Soulmate men det vi skal snakke

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer