PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag Teigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen"

Transkript

1 PROTOKOLL årsmøte Torsdag Teigen

2 Tilstede: 15 medlemmer SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Styrets forslag til vedtak: Njål-Inge Enger Thomas Øvrum Vedtak: Njål-Inge Enger SAK 1.2 VALG AV MØTELEDER Styrets forslag til vedtak: Alf Torgersen Vedtak: Alf Torgersen Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 2

3 SAK 1.3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS Styrets forslag til vedtak: Vedtak: Odd Martin Lange Karlsen Jann-Erik Olsen SAK 1.4 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Styrets forslag til vedtak: Hallvard Stormoen Kåre Strøm Vedtak: Hallvard Stormoen Kåre Strøm SAK 1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 3

4 SAK 2 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN Styrets beretning for virksomheten i siste periode legges med dette frem for årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2010 oktober 2011 Vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2010 oktober 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 4

5 ÅRSBERETNING ULLENSAKER SKYTTERLAG 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder: Alf Torgersen Nestleder: Thomas Øvrum Økonomileder: Njål Inge Enger Styremedlem IT: Odd Martin Lange Karlsen Styremedlem vedlikehold Jann-Erik Olsen Ungdomsleder: Rolf Aker / Gretha Edseth Varamedlem: Erik Fjeldheim Varamedlem: Ørjan Strømseth Rygh Det er siden forrige årsmøte avholdt 11 styremøter samt ett foreldremøte arrangert av ungdomsutvalget. Laget har i 2011 hatt 269 aktive medlemmer, en oppgang på 7 medlemmer siden forrige år. Klassevis fordeling: Klasse Asp. / R Klasse Eldre rekrutt Klasse Junior Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse V Klasse V Klasse V Totalt Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 5

6 TEIGEN SKYTEBANE: Skytebanen vår var 4. mars i år utsatt for brann da hele standplassanlegget gikk opp i røyk. Etterforskningen viste at standplassen etter all sannsynlighet var utsatt for brannstiftelse. Dette har resultert i mye frustrasjon både fra aktive skyttere og øvrige medlemmer. Skytterlaget har naturlig nok stått på for å få godkjent gjenoppbygging av standplassen, men dette har skapt reaksjoner og klager både fra grunneier og naboer. Flere har jo selvsagt ment at dette var en gyllen mulighet for Ullensaker kommune å få flyttet banen ut av det man snart kan betrakte som Jessheim sentrum. Flytting er imidlertid ikke tema før kommunen har greid å skaffe et egnet område for relokalisering, slik at Teigen skytebane er det vi må forholde oss til og derfor satses det selvsagt på å få bygd opp igjen tilsvarende det som var med noe forbedret støydemping. Det som i utgangspunktet burde vært en enkel gjenoppbygging med vanlig byggemelding har blitt en politisk sak som går fra det ene HOP-møtet til det neste og fra kommune til fylkeskommune. Ullensaker skytterlag har engasjert advokat gjennom DFS som vil føre saken fra de juridiske sidene. Siden det nå står litt i stampe med gjenoppbyggingen har det blitt nødvendig med advokatbistand for å kunne håndtere dette. Det har ellers vært utført nødvendig vedlikehold på skytterhuset og elektronikken på 15m anlegget. Dugnadsgjengen skal ha en stor takk for innsatsen og for timene som er lagt ned. TRENINGSAKTIVITET Det har, som følge av brannen ikke vært gjennomført jegertreninger / storviltprøver på Teigen i 2011, noe som har ført til et ikke ubetydelig inntektstap for skytterlaget for inneværende år. Videre har rekrutteringsskytterne og klasseskytterne selvsagt heller ikke fått trent på utebanen vår. Treningene ute har i hovedsak vært gjennomført bl.a på Steinsgård skytterlag sin bane. Ellers har det vært gjennomført treninger som normalt i innesesongen på 15 m Med rekrutteringsskyttere på tirsdager og seniorer på torsdager samt uorganisert trening på øvrige dager. ARRANGEMENT 2011 Vi har naturlig nok som nevnt ovenfor ikke fått arrangert vårt tradisjonelle midtsommerstevne. Lagsmesterskap bane og dugleiksmerkeskyting ble gjennomført på Steinsgård sin skytebane. Det har også vært gjennomført lagsmesterskap 15m og Nisseskyting som normalt. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 6

7 SPORTSLIGE RESULTATER På tross av de banemessige utfordringene har lagets skyttere prestert meget bra også i innværende år. På årets LS i Bodø oppnådde lagets skyttere kanskje de beste resultater på mange år. Lars David Øvrum med 30 treff på den innledende grovfelten og selvsagt finale, og oppnådde 239 som også holdt til finaleplass på bane. Lars David var også i stangfinale med 22 treff innledende. Kjell Aarskog kvalifiserte seg til både felt og banefinale i kl 5. Kåre Strøm gjorde ingen feil under innledende skyting verken på bane eller felt og kvalifiserte seg til finale i begge øvelser. I banefinalen gikk Kåre helt til topps på pallen og vant klasse V65. Gratulerer med fantastisk skyting. Ullensaker skytterlag har deltatt med flere lag i forskjellige cuper også i år. I Romerikscup kvalifiserte et av lagene seg til finalen i seniorklassen, mens i rekrutteringsklassene ble lagene for første gang på mange år slått ut før finalen. I veterancupen i 2011 skjøt laget seg til finale og kunne kassere inn 2-plassen etter meget sterk skyting. Gratulerer til skytterne. JEGERPRØVER: Det har naturlig nok ikke vært gjennomført jegerprøver i sesongen 2011, noe som har resultert i et stort inntektstap for Ullensaker skytterlag. ANDRE AKTIVITETER: Ull/Kisa Barneidrett har nok en gang vært på 15m bane og skutt, noe som har resultert i to nye medlemmer i rekrutteringsklassene. UTFORDRINGER: Trolig har Ullensaker skytterlag aldri stått ovenfor så store utfordringer som nå, etter at banen / standplassen brant ned til grunnen i mars. Laget er avhengig av jevn tilstrømning av nye medlemmer spesielt i rekrutteringsklassene og det er derfor særlig viktig og ha noe å tilby medlemsmassen. Vi har i gjennom året som har gått leid inn instruktører utenfra i perioder og dette er nok trolig noe vi må fortsette med og kanskje til og med gjøre mer av. Vi blir avhengig av å leie plass i omkringliggende baneanlegg når det gjelder skyting med grovkaliber. Det er selvsagt fortsatt håp om gjenoppbygging av standplassen, og det jobbes intensivt for å få dette til. Videre må vi kanskje arrangere mer sosialt for å holde medlemmene samlet. Vi har i inneværende år fått flere nye rekrutteringsskyttere både blant seniorer og i ungdomsklassene og disse fortjener selvsagt et tilbud, noe som er utfordrende når Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 7

8 baneanlegget er nede. Det blir da viktig å utnytte 15m-anlegget så langt det lar seg gjøre. Det vises for øvrig til egen årsberetning fra ungdomsutvalget. BANESAKEN: Det har for innværende år vært litt stillstand ifm. relokalisering av banen. Skinnesmieområdet på Hauerseter er fortsatt det området som er mest aktuelt. Her påventes avklaring av Fylkesmannens elgmerkingsprosjekt som skal avsluttes i Det har også vært kikket på et område inne på Ullensaker allmenning sitt nedlagte utsalg på Hauerseter. Dette alternativet ble lagt til side som uaktuelt. Styret takker Johan Janssen og Jørn Dalen for oppfølgingen og innsatsen i relokaliseringssaken. Styret i Ullensaker skytterlag Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 8

9 SAK 3 UNGDOMSUTVALGETS BERETNING FOR PERIODEN Ungdomsutvalgets b eretning for virksomheten i siste periode legges med dette frem for årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner ungdomsutvalgets beretning for perioden oktober 2010 oktober 2011 Vedtak: Årsmøtet godkjenner ungdomsutvalgets beretning for perioden oktober 2010 oktober 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 9

10 Årsberetning Ungdomgruppa Ullensaker skytterlag 2011 Ungdomsutvalget har i 2011 bestått av: Rolf Aker, leder til mai Gretha Edseth, leder fra juli Ivar Brekkli, medlem Tor-Erik Kalbakken, medlem Jon Ivar Muri, medlem Ida Sakshaug, ungdomsrepresentant Hilde Jahr, vara Gretha Edseth, vara til juli Det er ikke avholdt noen møter mens jeg har sittet som ungdomsleder. Aktiviteter i laget 2011 Innesesongen høsten 2011 på 15 m har vært gjennomført med trening for alle klasser av rekrutteringsskyttere på tirsdager. Hittil har vi bare vært på 3 innestevner med bra oppmøte, flere stevner kommer fortløpende utover. Vi har også vært to ganger i Alfhallen med Janssen som instruktør med stor hell. Utesesongen har vi hatt god deltagelse, men ikke med noen store resultater. Det ble ingen finaleplasser på oss i R-cup n i år. Resultater for KM bane, felt og 15 m har ikke blitt offentliggjort. LS 2011 var det 2 ungdomsrepresentanter fra oss, Jan Morten Strømseth Rygh med 246 og Daniel Kalbakken med 243, 21/7 på felt. Utfordringer Ungdomsarbeidet har i 2011 fungert ut i fra omstendighetene i laget, ganske greit, med trening hver uke i Steinsgård i hele sommer. Vi har også fått nye asp og en ER. Han skal opp til J neste år. VI TRENGER EN TRENER!!!! Tanken er å få til noe i Alfhallen en stund fremover sammen med Janssen og co. Ellers har ungdomsgruppa nå en god basis med talentfulle og gode skyttere som igjen har foreldre som følger opp og er med skytterne på trening etc. slik at alt ligger til rette for at man skal kunne få en god utvikling i året som kommer. På vegne av ungdomsutvalget 2011 Gretha Edseth leder Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 10

11 SAK 4 BERETNING FRA JEGERGRUPPA Ingen aktivitet 2011 Forslag til vedtak: Vedtak: Årsmøtet tar til etterretning at det ikke har vært aktivitet i 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 11

12 SAK 5 SAKER FRA MEDLEMMENE Ingen saker innmeldt SAK 6 SAKER FRA STYRET Status banesaken informasjon fra styret. Påfølgende debatt. Div. informasjon vedr. status og fremdrift. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 12

13

14 REGNSKAP INNLEDNING Økonomien har gjennom året vært oversiktlig, men budsjettresultatet er ikke nådd. Dette skyldes i hovedsak brannen som rammet, og som medførte at jegerprøver ikke er gjennomført og dertil sviktende inntekter. Årets resultat viser et solid overskudd, noe som skyldes forskringsoppgjør etter brannen. Uten forsikringsoppgjøret er det reelle driftsresultatet negativt kr ,- Laget har fremdeles utestående et beløp, ca. kr ,- fra Krets 3 for utlegg medaljer og utlegg ombudsmøte for noen år siden. REGNSKAP FOR 2010/2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2010/2011. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2010/2011. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 14

15 RESULTATREGNSKAP DRIFT 2010/2011 EIENDELER BUDSJETT 2010/2011 Hus og bane ,00 Beholdning ammunisjon 1460 Kundefordringer ,00 Kasse ,00 Bankkonto ,27 Bankkonto DNBNOR ,55 Bankkonto DNBNOR ,21 SUM EI ENDELER ,03 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital ,03 Pengepremier medlemmer 2910 S UM EGENKAPITAL OG GJELD ,03 DRIFTSINNT EKTER D RIFTSINNTEKTER Kommunalt tilskudd ,00 Kommunalt tilskudd ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,59 Forsikringsoppgjør ,00 Leieinntekter hus og Leieinntekter hus og bane Medlemskontingent , ,00 bane Medlemskontingent , ,00 Inntekter lotteri, bingo etc ,00 Inntekter lotteri, bingo, sponsing etc ,00 Inntekter fra stevner ,00 Stevneinntekter ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Premieoppgjør eksterne Premieoppgjør eksterne stevner Salgsinntekter ,00 0,00 stevner Salgsinntekter , ,00 Andre inntekter ,97 Andre inntekter SUM ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,56 DRIFTSINNTEKTER ,00 DRIFTSUTGIFT ER DRIFTSUTGIFT ER Pengepremier Pengepremier medlemmer ,00 medlemmer ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Storviltammunisjon ,00 Storviltammunisjon ,00 Deltagelse i stevner ,00 Deltagelse i stevner ,00 Cup og lagskytinger ,00 Cup og lagskytinger ,00 Lederutdanning ,00 Leder/instruktørutdanning ,00 Leie av lokaler, baneleie ,00 Leie av lokaler, baneleie ,00 Strøm, lys og varme ,99 Strøm, lys, varme ,00 Inventar, materiell og Inventar, materiell og utstyr ,00 utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Kontorrekvisita ,01 Kontorrekvisita ,00 Medlemsblad, årbøker, abonnement, Medlemsblad, årbøker, abonnement, lisens/avgifter Møtekostnader ,50 797,20 lisens/avgifter etc. Møtekostnader , ,00 Andre kostnader ,20 Andre kostnader ,00 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 15

16 Porto ,40 Porto ,00 Reiseutgifter ,00 Reiseutgifter ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Reklame, annonser ,00 Reklame, annonser ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,10 Medaljer, premier egne stevner ,00 Forsikring hus og bane ,54 Forsikring hus og bane ,00 SUM SUM DRIFTSKOSTNADER ,94 DRIFTSKOSTNADER ,00 FINANSPOSTER Renteinntekter ,85 Andre finanskostnader ,00 S UM FINANSPOSTER 618,85 SUM , ,09 SUM ,00 RESULTAT Overskudd ,47 RESULTAT 0,- Forsikringsoppgjør ,00 Reelt resultat før forsikri ngsoppgjør ,53 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 16

17

18 SAK 8 KONTINGENT OG BUDSJETT FOR 2012 SAK 8.1 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Det foreslås ingen endringer i kontingent for 2012 Styrets forslag til vedtak: Kontingent: Seniorer: kr. 400,- / Asp/R/J/støttemedlemmer: 250,- / Jegere: 300,- Vedtak: Kontingent: Seniorer: kr. 400,- / Asp/R/J/støttemedlemmer: 250,- / Jegere: 300,- SAK 8.2 BUDSJETT Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2012 Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2012 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 17

19 BUDSJETTFORSLAG 2011 / 2012 BUDSJETTFORSLAG 2011/2012 REGNSKAP 2010/2011 DRIFTSI NNTEKTER DRIFTSINNTEKTER Kommunalt tilskudd ,00 Kommunalt tilskudd ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,59 Forsikringsoppgjør 3430 Forsikringsoppgjør ,00 Leieinntekter hus og b ane ,00 Leieinntekter hus og bane ,00 Medlemskontingent ,00 Medlemskontingent ,00 Inntekter lotteri, bingo, sponsing etc ,00 Inntekter lotteri, bingo etc ,00 Stevneinntekter ,00 Inntekter fra stevner ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Premieoppgjør eksterne stevner ,00 Premieoppgjør eksterne stevner ,00 Salgsinntekter ,00 Salgsinntekter ,00 Andre inntekter ,00 Andre inntekter ,97 SUM DRIFTSINNTE KTER ,00 SUM DRIFTSINNTE KTER ,56 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER Pengepremier medlemmer ,00 Pengepremier medlemmer ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Storviltammunisjon Deltagelse i stevner , ,00 Storviltammunisjon Deltagelse i stevner , ,00 Cup og lagskytinger ,00 Cup og lagskytinger ,00 Leder/instruktørutdanning Leie av lokaler, baneleie , ,00 Lederutdanning Leie av lokaler, baneleie , ,00 Strøm, lys, varme ,00 Strøm, lys og varme ,99 Inventar, materiell og utstyr ,00 Inventar, materiell og utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Kontorrekvisita ,00 Kontorrekvisita ,01 Medlemsblad, årbøker, abonnement, Medlemsblad, årbøker, abonnement, lisens/avgifter etc ,00 lisens/avgifter etc ,50 Møtekostnader ,00 Møtekostnader ,20 Andre kostnader Porto , ,00 Andre kostnader Porto , ,40 Reiseutgifter ,00 Reiseutgifter ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Reklame, annonser ,00 Reklame, annonser ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,10 Forsikring hus og bane ,00 Forsikring hus og bane ,54 SUM DRIFTSKOSTN ADER ,00 SUM DRIFTSKOSTN ADER ,94 FINANSPOSTER Renteinntekter ,85 Andre finanskostnader ,00 S UM FINANSPOSTER 618,85 SUM ,00 SUM ,79 R ESULTAT ,00 RESULTAT: ,77 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 18

20 SAK 9 VALG Valgkomitéens innstilling: Sammensetning 2011 Forslag 2012 Navn Funksjon Status Hovedstyret 2011 Alf Torgersen Leder På valg Alf Torgersen Thomas Øvrum Nestleder På valg Thomas Øvrum Njål-Inge Enger Kasserer / økonomi Ikke på valg Njål-Inge Enger Odd Martin L. Karlsen Medlem Data / IT/ Web På valg Tord-Inge Enger Jann-Erik Olsen Leder vedlikehold Ikke på valg Jann-Erik Olsen Rolf Aker Ungdomsleder På valg Gretha Edseth Erik Fjeldheim Vara På valg Erik Fjeldheim Ørjan Rygh Vara På valg Tor Erik Kalbakken Ungdomsutvalg 2011 Rolf Aker Leder På valg Gretha Edseth Tor Erik Kalbakken Medlem Ikke på valg Tor Erik Kalbakken Jon Ivar Muri Medlem På valg Hilde Jahr Ivar Brekkli Medlem Ikke på valg Ivar Brekkli Ida Sakshaug Ungdomsrepresentant På valg Daniel Klute Kalbakken Gretha Edseth Vara Ikke på valg Robert Gaarden Kjersti Løvseth Vara På valg Monika Pålhaugen Vedlikeholdgruppe / Data / IT 2011 Jann-Erik Olsen Leder Ikke på valg Jann-Erik Olsen Kjell Aarskog Medlem Web På valg Jann-Erik Olsen Jørn Dalen Medlem elektronikk På valg Tord-Inge Enger Odd Martin L. Karlsen Medlem Data / IT På valg Tord-Inge Enger Vidar Sakshaug Medlem Ikke på valg Vidar Sakshaug Banekomite, Ny bane 2011 Jørn Dalen Medlem På valg Jørn Dalen Johan Janssen Medlem På valg Johan Janssen Miljø, Fest og Arrangementskomite 2011 May-Britt Torgersen Medlem På valg May-Britt Torgersen Hilde Jahr Medlem jubileum 2011 Kjersti Løvseth Medlem jubileum 2011 Gretha Edseth Medlem På valg Gretha Edseth Jegerutvalget 2011 Vidar Sakshaug Leder På valg Vidar Sakshaug Jan Olav Lindskog Medlem På valg Jan Olav Lindskog Ole Lund Medlem Ikke på valg Ole Lund Richard Johansen Medlem Ikke på valg Richard Johansen Kåre Olav Hofskelrud Medlem På valg Kåre Olav Hofskelrud Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 19

21 Ole Petter Lund Medlem Ikke på valg Ole Petter Lund Revisorer 2011 Jørn Dalen Revisor På valg Edel Edseth Geir Sletten Revisor Ikke på valg Geir Sletten Kåre Strøm Vararevisor Ikke på valg Kåre Strøm Valgkomite 3 års 2011 Odd Martin L. Karlsen Leder På valg Kåre Lund Kåre Lund Medlem Ikke på valg Gretha Edseth Forslag: Rolf Aker Valgt: Ole Martin Gretha Edseth Medlem Ikke på valg Karlsen Ammunisjonsforvalter 2011 Hallvard Stormoen Ammunisjonsforvalter På valg Hallvard Stormoen Valgkomiteen foreslår for Årsmøtet å velge Leder og Ungdomsleder samt 4 fra styret til å representere Ullensaker skytt erlag på Ombudsmøtet i Samlaget Teigen. Oktober 2011 Odd Martin L. Karlsen Kåre Lund Gretha Edseth Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 20

22

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen PROTOKOLL årsmøte Torsdag 31.10.2013 Teigen SAK 1 SAK 1.1 SAK 1.2 SAK 1.3 SAK 1.4 SAK 1.5 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 Konstituering VALG AV TO REFERENTER VALG AV MØTELEDER VALG AV TO REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen PROTOKOLL fra ÅRSMØTE Torsdag 22.10.2009 Teigen SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh SAK 1.2 VALG AV MØTELEDER Ole Martin Karlsen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2004 hatt et meget bra drifts år. Vi har oppnådd et overskudd på kr 41 145,09,- 1) Dette til tross for at vi har

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding Strandvik Skyttarlag. Org.nr.:

Årsmelding Strandvik Skyttarlag. Org.nr.: Årsmelding 2014 Strandvik Skyttarlag Org.nr.: 892 315 582 Innhold 1. Årsmøte saksliste 2. Årsmelding 2.1. Innledning/generelt 2.2. Styret for 2014 2.3. Medlemsstatus 2.4. Dugnadsarbeid/status på anlegget

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG.

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. Dato: 23.11.2016. Sted: Lampeland hotell. Tilstede: Line Brekke, Thor Inge Navelsaker, Knut Letmolie, Robert Hansen, Vidar Luteberget, Jan Erik Rånes, Lars Simensen,

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

Regnskap 2007 og Budsjett 2008

Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2007 hatt inntekter på kr 575 230,- og oppnådde et overskudd på kr 178 146,- De største inntektspostene i 2007 er

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Regnskap 2005 og Budsjett 2006

Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2005 hatt et meget bra drifts år. Vi har hatt driftsinntekter på kr 488 334,63,- og har oppnådd et overskudd på

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 301 Medlemskontingent 19664,00 20000 310 Tilskudd fra idrettsorganisasjoner 39148,93 40000 320 Offentlige tilskudd 25609,00 20000 340 Leieinntekter anlegg 6400,00 12000 354

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Formann Anders Kruhaug åpnet møtet og ønsket vel

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Årsberetning 2014 Driftsår 153

Årsberetning 2014 Driftsår 153 Årsberetning 2014 Driftsår 153 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl Styremedlem

Detaljer

Frol ski/skiskytteravdelingen

Frol ski/skiskytteravdelingen Frol ski/skiskytteravdelingen Referat årsmøte 03.06.2014 på HINT Følgende saker ble behandlet: 1 Åpning. Avdelingens leder Hans Petter Myhrås ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte 04-2017 Deltagerliste Vara repr. Formann: Åsmund Ottershagen, n.form/kasserer Jonny Granøe, sekretær; Ingrid Tvedt, styremedl. Tor Håkon Sætermoen, styremedl. M. Kjus,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015 Møtereferat Kristiansand og Omegn skytterlag Møtets formål: Styremøte Møtested: Møteleder: Referent: Farvannet skytebane Møtedeltakere: Arnfinn Nordbø () Gunstein Haugå (GH) Kjell Torsvik (KT) Tom Ånesland

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009 Foreningens fung. leder, Marit Rakvaag, ønsket velkommen, og sekretær, Anne S. Bakken foretok opptelling. 33 fremmøtte hvorav alle var stemmeberettiget.

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE 1. Åpning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Årsmelding fra styret 6. Årsmelding fra ungdomsutvalget

Detaljer