PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag Teigen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen"

Transkript

1 PROTOKOLL årsmøte Torsdag Teigen

2 Tilstede: 15 medlemmer SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Styrets forslag til vedtak: Njål-Inge Enger Thomas Øvrum Vedtak: Njål-Inge Enger SAK 1.2 VALG AV MØTELEDER Styrets forslag til vedtak: Alf Torgersen Vedtak: Alf Torgersen Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 2

3 SAK 1.3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS Styrets forslag til vedtak: Vedtak: Odd Martin Lange Karlsen Jann-Erik Olsen SAK 1.4 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Styrets forslag til vedtak: Hallvard Stormoen Kåre Strøm Vedtak: Hallvard Stormoen Kåre Strøm SAK 1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 3

4 SAK 2 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN Styrets beretning for virksomheten i siste periode legges med dette frem for årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2010 oktober 2011 Vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2010 oktober 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 4

5 ÅRSBERETNING ULLENSAKER SKYTTERLAG 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder: Alf Torgersen Nestleder: Thomas Øvrum Økonomileder: Njål Inge Enger Styremedlem IT: Odd Martin Lange Karlsen Styremedlem vedlikehold Jann-Erik Olsen Ungdomsleder: Rolf Aker / Gretha Edseth Varamedlem: Erik Fjeldheim Varamedlem: Ørjan Strømseth Rygh Det er siden forrige årsmøte avholdt 11 styremøter samt ett foreldremøte arrangert av ungdomsutvalget. Laget har i 2011 hatt 269 aktive medlemmer, en oppgang på 7 medlemmer siden forrige år. Klassevis fordeling: Klasse Asp. / R Klasse Eldre rekrutt Klasse Junior Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse V Klasse V Klasse V Totalt Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 5

6 TEIGEN SKYTEBANE: Skytebanen vår var 4. mars i år utsatt for brann da hele standplassanlegget gikk opp i røyk. Etterforskningen viste at standplassen etter all sannsynlighet var utsatt for brannstiftelse. Dette har resultert i mye frustrasjon både fra aktive skyttere og øvrige medlemmer. Skytterlaget har naturlig nok stått på for å få godkjent gjenoppbygging av standplassen, men dette har skapt reaksjoner og klager både fra grunneier og naboer. Flere har jo selvsagt ment at dette var en gyllen mulighet for Ullensaker kommune å få flyttet banen ut av det man snart kan betrakte som Jessheim sentrum. Flytting er imidlertid ikke tema før kommunen har greid å skaffe et egnet område for relokalisering, slik at Teigen skytebane er det vi må forholde oss til og derfor satses det selvsagt på å få bygd opp igjen tilsvarende det som var med noe forbedret støydemping. Det som i utgangspunktet burde vært en enkel gjenoppbygging med vanlig byggemelding har blitt en politisk sak som går fra det ene HOP-møtet til det neste og fra kommune til fylkeskommune. Ullensaker skytterlag har engasjert advokat gjennom DFS som vil føre saken fra de juridiske sidene. Siden det nå står litt i stampe med gjenoppbyggingen har det blitt nødvendig med advokatbistand for å kunne håndtere dette. Det har ellers vært utført nødvendig vedlikehold på skytterhuset og elektronikken på 15m anlegget. Dugnadsgjengen skal ha en stor takk for innsatsen og for timene som er lagt ned. TRENINGSAKTIVITET Det har, som følge av brannen ikke vært gjennomført jegertreninger / storviltprøver på Teigen i 2011, noe som har ført til et ikke ubetydelig inntektstap for skytterlaget for inneværende år. Videre har rekrutteringsskytterne og klasseskytterne selvsagt heller ikke fått trent på utebanen vår. Treningene ute har i hovedsak vært gjennomført bl.a på Steinsgård skytterlag sin bane. Ellers har det vært gjennomført treninger som normalt i innesesongen på 15 m Med rekrutteringsskyttere på tirsdager og seniorer på torsdager samt uorganisert trening på øvrige dager. ARRANGEMENT 2011 Vi har naturlig nok som nevnt ovenfor ikke fått arrangert vårt tradisjonelle midtsommerstevne. Lagsmesterskap bane og dugleiksmerkeskyting ble gjennomført på Steinsgård sin skytebane. Det har også vært gjennomført lagsmesterskap 15m og Nisseskyting som normalt. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 6

7 SPORTSLIGE RESULTATER På tross av de banemessige utfordringene har lagets skyttere prestert meget bra også i innværende år. På årets LS i Bodø oppnådde lagets skyttere kanskje de beste resultater på mange år. Lars David Øvrum med 30 treff på den innledende grovfelten og selvsagt finale, og oppnådde 239 som også holdt til finaleplass på bane. Lars David var også i stangfinale med 22 treff innledende. Kjell Aarskog kvalifiserte seg til både felt og banefinale i kl 5. Kåre Strøm gjorde ingen feil under innledende skyting verken på bane eller felt og kvalifiserte seg til finale i begge øvelser. I banefinalen gikk Kåre helt til topps på pallen og vant klasse V65. Gratulerer med fantastisk skyting. Ullensaker skytterlag har deltatt med flere lag i forskjellige cuper også i år. I Romerikscup kvalifiserte et av lagene seg til finalen i seniorklassen, mens i rekrutteringsklassene ble lagene for første gang på mange år slått ut før finalen. I veterancupen i 2011 skjøt laget seg til finale og kunne kassere inn 2-plassen etter meget sterk skyting. Gratulerer til skytterne. JEGERPRØVER: Det har naturlig nok ikke vært gjennomført jegerprøver i sesongen 2011, noe som har resultert i et stort inntektstap for Ullensaker skytterlag. ANDRE AKTIVITETER: Ull/Kisa Barneidrett har nok en gang vært på 15m bane og skutt, noe som har resultert i to nye medlemmer i rekrutteringsklassene. UTFORDRINGER: Trolig har Ullensaker skytterlag aldri stått ovenfor så store utfordringer som nå, etter at banen / standplassen brant ned til grunnen i mars. Laget er avhengig av jevn tilstrømning av nye medlemmer spesielt i rekrutteringsklassene og det er derfor særlig viktig og ha noe å tilby medlemsmassen. Vi har i gjennom året som har gått leid inn instruktører utenfra i perioder og dette er nok trolig noe vi må fortsette med og kanskje til og med gjøre mer av. Vi blir avhengig av å leie plass i omkringliggende baneanlegg når det gjelder skyting med grovkaliber. Det er selvsagt fortsatt håp om gjenoppbygging av standplassen, og det jobbes intensivt for å få dette til. Videre må vi kanskje arrangere mer sosialt for å holde medlemmene samlet. Vi har i inneværende år fått flere nye rekrutteringsskyttere både blant seniorer og i ungdomsklassene og disse fortjener selvsagt et tilbud, noe som er utfordrende når Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 7

8 baneanlegget er nede. Det blir da viktig å utnytte 15m-anlegget så langt det lar seg gjøre. Det vises for øvrig til egen årsberetning fra ungdomsutvalget. BANESAKEN: Det har for innværende år vært litt stillstand ifm. relokalisering av banen. Skinnesmieområdet på Hauerseter er fortsatt det området som er mest aktuelt. Her påventes avklaring av Fylkesmannens elgmerkingsprosjekt som skal avsluttes i Det har også vært kikket på et område inne på Ullensaker allmenning sitt nedlagte utsalg på Hauerseter. Dette alternativet ble lagt til side som uaktuelt. Styret takker Johan Janssen og Jørn Dalen for oppfølgingen og innsatsen i relokaliseringssaken. Styret i Ullensaker skytterlag Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 8

9 SAK 3 UNGDOMSUTVALGETS BERETNING FOR PERIODEN Ungdomsutvalgets b eretning for virksomheten i siste periode legges med dette frem for årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner ungdomsutvalgets beretning for perioden oktober 2010 oktober 2011 Vedtak: Årsmøtet godkjenner ungdomsutvalgets beretning for perioden oktober 2010 oktober 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 9

10 Årsberetning Ungdomgruppa Ullensaker skytterlag 2011 Ungdomsutvalget har i 2011 bestått av: Rolf Aker, leder til mai Gretha Edseth, leder fra juli Ivar Brekkli, medlem Tor-Erik Kalbakken, medlem Jon Ivar Muri, medlem Ida Sakshaug, ungdomsrepresentant Hilde Jahr, vara Gretha Edseth, vara til juli Det er ikke avholdt noen møter mens jeg har sittet som ungdomsleder. Aktiviteter i laget 2011 Innesesongen høsten 2011 på 15 m har vært gjennomført med trening for alle klasser av rekrutteringsskyttere på tirsdager. Hittil har vi bare vært på 3 innestevner med bra oppmøte, flere stevner kommer fortløpende utover. Vi har også vært to ganger i Alfhallen med Janssen som instruktør med stor hell. Utesesongen har vi hatt god deltagelse, men ikke med noen store resultater. Det ble ingen finaleplasser på oss i R-cup n i år. Resultater for KM bane, felt og 15 m har ikke blitt offentliggjort. LS 2011 var det 2 ungdomsrepresentanter fra oss, Jan Morten Strømseth Rygh med 246 og Daniel Kalbakken med 243, 21/7 på felt. Utfordringer Ungdomsarbeidet har i 2011 fungert ut i fra omstendighetene i laget, ganske greit, med trening hver uke i Steinsgård i hele sommer. Vi har også fått nye asp og en ER. Han skal opp til J neste år. VI TRENGER EN TRENER!!!! Tanken er å få til noe i Alfhallen en stund fremover sammen med Janssen og co. Ellers har ungdomsgruppa nå en god basis med talentfulle og gode skyttere som igjen har foreldre som følger opp og er med skytterne på trening etc. slik at alt ligger til rette for at man skal kunne få en god utvikling i året som kommer. På vegne av ungdomsutvalget 2011 Gretha Edseth leder Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 10

11 SAK 4 BERETNING FRA JEGERGRUPPA Ingen aktivitet 2011 Forslag til vedtak: Vedtak: Årsmøtet tar til etterretning at det ikke har vært aktivitet i 2011 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 11

12 SAK 5 SAKER FRA MEDLEMMENE Ingen saker innmeldt SAK 6 SAKER FRA STYRET Status banesaken informasjon fra styret. Påfølgende debatt. Div. informasjon vedr. status og fremdrift. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 12

13

14 REGNSKAP INNLEDNING Økonomien har gjennom året vært oversiktlig, men budsjettresultatet er ikke nådd. Dette skyldes i hovedsak brannen som rammet, og som medførte at jegerprøver ikke er gjennomført og dertil sviktende inntekter. Årets resultat viser et solid overskudd, noe som skyldes forskringsoppgjør etter brannen. Uten forsikringsoppgjøret er det reelle driftsresultatet negativt kr ,- Laget har fremdeles utestående et beløp, ca. kr ,- fra Krets 3 for utlegg medaljer og utlegg ombudsmøte for noen år siden. REGNSKAP FOR 2010/2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2010/2011. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2010/2011. Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 14

15 RESULTATREGNSKAP DRIFT 2010/2011 EIENDELER BUDSJETT 2010/2011 Hus og bane ,00 Beholdning ammunisjon 1460 Kundefordringer ,00 Kasse ,00 Bankkonto ,27 Bankkonto DNBNOR ,55 Bankkonto DNBNOR ,21 SUM EI ENDELER ,03 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital ,03 Pengepremier medlemmer 2910 S UM EGENKAPITAL OG GJELD ,03 DRIFTSINNT EKTER D RIFTSINNTEKTER Kommunalt tilskudd ,00 Kommunalt tilskudd ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,59 Forsikringsoppgjør ,00 Leieinntekter hus og Leieinntekter hus og bane Medlemskontingent , ,00 bane Medlemskontingent , ,00 Inntekter lotteri, bingo etc ,00 Inntekter lotteri, bingo, sponsing etc ,00 Inntekter fra stevner ,00 Stevneinntekter ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Premieoppgjør eksterne Premieoppgjør eksterne stevner Salgsinntekter ,00 0,00 stevner Salgsinntekter , ,00 Andre inntekter ,97 Andre inntekter SUM ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,56 DRIFTSINNTEKTER ,00 DRIFTSUTGIFT ER DRIFTSUTGIFT ER Pengepremier Pengepremier medlemmer ,00 medlemmer ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Storviltammunisjon ,00 Storviltammunisjon ,00 Deltagelse i stevner ,00 Deltagelse i stevner ,00 Cup og lagskytinger ,00 Cup og lagskytinger ,00 Lederutdanning ,00 Leder/instruktørutdanning ,00 Leie av lokaler, baneleie ,00 Leie av lokaler, baneleie ,00 Strøm, lys og varme ,99 Strøm, lys, varme ,00 Inventar, materiell og Inventar, materiell og utstyr ,00 utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Kontorrekvisita ,01 Kontorrekvisita ,00 Medlemsblad, årbøker, abonnement, Medlemsblad, årbøker, abonnement, lisens/avgifter Møtekostnader ,50 797,20 lisens/avgifter etc. Møtekostnader , ,00 Andre kostnader ,20 Andre kostnader ,00 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 15

16 Porto ,40 Porto ,00 Reiseutgifter ,00 Reiseutgifter ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Reklame, annonser ,00 Reklame, annonser ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,10 Medaljer, premier egne stevner ,00 Forsikring hus og bane ,54 Forsikring hus og bane ,00 SUM SUM DRIFTSKOSTNADER ,94 DRIFTSKOSTNADER ,00 FINANSPOSTER Renteinntekter ,85 Andre finanskostnader ,00 S UM FINANSPOSTER 618,85 SUM , ,09 SUM ,00 RESULTAT Overskudd ,47 RESULTAT 0,- Forsikringsoppgjør ,00 Reelt resultat før forsikri ngsoppgjør ,53 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 16

17

18 SAK 8 KONTINGENT OG BUDSJETT FOR 2012 SAK 8.1 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Det foreslås ingen endringer i kontingent for 2012 Styrets forslag til vedtak: Kontingent: Seniorer: kr. 400,- / Asp/R/J/støttemedlemmer: 250,- / Jegere: 300,- Vedtak: Kontingent: Seniorer: kr. 400,- / Asp/R/J/støttemedlemmer: 250,- / Jegere: 300,- SAK 8.2 BUDSJETT Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2012 Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2012 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 17

19 BUDSJETTFORSLAG 2011 / 2012 BUDSJETTFORSLAG 2011/2012 REGNSKAP 2010/2011 DRIFTSI NNTEKTER DRIFTSINNTEKTER Kommunalt tilskudd ,00 Kommunalt tilskudd ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,00 Offentlige tilskudd, Frifond, statsbidrag etc ,59 Forsikringsoppgjør 3430 Forsikringsoppgjør ,00 Leieinntekter hus og b ane ,00 Leieinntekter hus og bane ,00 Medlemskontingent ,00 Medlemskontingent ,00 Inntekter lotteri, bingo, sponsing etc ,00 Inntekter lotteri, bingo etc ,00 Stevneinntekter ,00 Inntekter fra stevner ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Inntekter jaktprøver ,00 Premieoppgjør eksterne stevner ,00 Premieoppgjør eksterne stevner ,00 Salgsinntekter ,00 Salgsinntekter ,00 Andre inntekter ,00 Andre inntekter ,97 SUM DRIFTSINNTE KTER ,00 SUM DRIFTSINNTE KTER ,56 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER Pengepremier medlemmer ,00 Pengepremier medlemmer ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Innkjøp av ammunisjon ,00 Storviltammunisjon Deltagelse i stevner , ,00 Storviltammunisjon Deltagelse i stevner , ,00 Cup og lagskytinger ,00 Cup og lagskytinger ,00 Leder/instruktørutdanning Leie av lokaler, baneleie , ,00 Lederutdanning Leie av lokaler, baneleie , ,00 Strøm, lys, varme ,00 Strøm, lys og varme ,99 Inventar, materiell og utstyr ,00 Inventar, materiell og utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold bygning ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Reparasjon/vedlikehold utstyr ,00 Kontorrekvisita ,00 Kontorrekvisita ,01 Medlemsblad, årbøker, abonnement, Medlemsblad, årbøker, abonnement, lisens/avgifter etc ,00 lisens/avgifter etc ,50 Møtekostnader ,00 Møtekostnader ,20 Andre kostnader Porto , ,00 Andre kostnader Porto , ,40 Reiseutgifter ,00 Reiseutgifter ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Lotteri, bingo etc ,00 Reklame, annonser ,00 Reklame, annonser ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Gaver, pengepremier til stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,00 Medaljer, premier egne stevner ,10 Forsikring hus og bane ,00 Forsikring hus og bane ,54 SUM DRIFTSKOSTN ADER ,00 SUM DRIFTSKOSTN ADER ,94 FINANSPOSTER Renteinntekter ,85 Andre finanskostnader ,00 S UM FINANSPOSTER 618,85 SUM ,00 SUM ,79 R ESULTAT ,00 RESULTAT: ,77 Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 18

20 SAK 9 VALG Valgkomitéens innstilling: Sammensetning 2011 Forslag 2012 Navn Funksjon Status Hovedstyret 2011 Alf Torgersen Leder På valg Alf Torgersen Thomas Øvrum Nestleder På valg Thomas Øvrum Njål-Inge Enger Kasserer / økonomi Ikke på valg Njål-Inge Enger Odd Martin L. Karlsen Medlem Data / IT/ Web På valg Tord-Inge Enger Jann-Erik Olsen Leder vedlikehold Ikke på valg Jann-Erik Olsen Rolf Aker Ungdomsleder På valg Gretha Edseth Erik Fjeldheim Vara På valg Erik Fjeldheim Ørjan Rygh Vara På valg Tor Erik Kalbakken Ungdomsutvalg 2011 Rolf Aker Leder På valg Gretha Edseth Tor Erik Kalbakken Medlem Ikke på valg Tor Erik Kalbakken Jon Ivar Muri Medlem På valg Hilde Jahr Ivar Brekkli Medlem Ikke på valg Ivar Brekkli Ida Sakshaug Ungdomsrepresentant På valg Daniel Klute Kalbakken Gretha Edseth Vara Ikke på valg Robert Gaarden Kjersti Løvseth Vara På valg Monika Pålhaugen Vedlikeholdgruppe / Data / IT 2011 Jann-Erik Olsen Leder Ikke på valg Jann-Erik Olsen Kjell Aarskog Medlem Web På valg Jann-Erik Olsen Jørn Dalen Medlem elektronikk På valg Tord-Inge Enger Odd Martin L. Karlsen Medlem Data / IT På valg Tord-Inge Enger Vidar Sakshaug Medlem Ikke på valg Vidar Sakshaug Banekomite, Ny bane 2011 Jørn Dalen Medlem På valg Jørn Dalen Johan Janssen Medlem På valg Johan Janssen Miljø, Fest og Arrangementskomite 2011 May-Britt Torgersen Medlem På valg May-Britt Torgersen Hilde Jahr Medlem jubileum 2011 Kjersti Løvseth Medlem jubileum 2011 Gretha Edseth Medlem På valg Gretha Edseth Jegerutvalget 2011 Vidar Sakshaug Leder På valg Vidar Sakshaug Jan Olav Lindskog Medlem På valg Jan Olav Lindskog Ole Lund Medlem Ikke på valg Ole Lund Richard Johansen Medlem Ikke på valg Richard Johansen Kåre Olav Hofskelrud Medlem På valg Kåre Olav Hofskelrud Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 19

21 Ole Petter Lund Medlem Ikke på valg Ole Petter Lund Revisorer 2011 Jørn Dalen Revisor På valg Edel Edseth Geir Sletten Revisor Ikke på valg Geir Sletten Kåre Strøm Vararevisor Ikke på valg Kåre Strøm Valgkomite 3 års 2011 Odd Martin L. Karlsen Leder På valg Kåre Lund Kåre Lund Medlem Ikke på valg Gretha Edseth Forslag: Rolf Aker Valgt: Ole Martin Gretha Edseth Medlem Ikke på valg Karlsen Ammunisjonsforvalter 2011 Hallvard Stormoen Ammunisjonsforvalter På valg Hallvard Stormoen Valgkomiteen foreslår for Årsmøtet å velge Leder og Ungdomsleder samt 4 fra styret til å representere Ullensaker skytt erlag på Ombudsmøtet i Samlaget Teigen. Oktober 2011 Odd Martin L. Karlsen Kåre Lund Gretha Edseth Årsmøte Ullensaker skytterlag s. 20

22

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister SKYTTER-POSTEN Nr. 01. 2013 41. årgang Premieutdeling Kvemyra 2013 Her ser vi premievinnerne som var tilstede på Kvemyra 20. januar. I tillegg til premieutdeling var det selvsagt god mat og godt drikke.

Detaljer

Stange og Romedal skytterlag

Stange og Romedal skytterlag Stange og Romedal skytterlag Årsberetning 2011 Styresammensetning Leder Nestleder Kasserer Leder ungdom Sekretær Lars Standerholen Fride Berg Standerholen Rune Tangen Torill Engevoll Bjørn Oustad Arbeidsfordeling

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET 3 ÅRSMELDING 2010 Sesong nr. 149 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste

Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret Hovedsponsor Saksliste 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling til årsmøte...2 Årsmelding 2013...3 Regnskap 2013... 10 Innkomne forslag (sak 6)... 12 Forslag til medlemskontigent 2013 (sak 7)... 14 Forslag

Detaljer