NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL."

Transkript

1 Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT. Denne lisensavtalen for sluttbrukere («Lisensen» eller «Avtalen») er mellom Uniblue Systems Ltd (C32567), et aksjeselskap registrert på Malta og med hovedkontor i Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (heretter «Uniblue») og sluttbrukeren («Du» / «Deg»). 1. Samtykke Ved å klikke boksen «Jeg godtar» eller på annen måte samtykke elektronisk, samtykker du i å være bundet av, og bli en part i denne Lisensen, og Du forsikrer at Du har myndighet til å inngå denne Avtalen. Hvis Du ikke samtykker i å være bundet av alle bestemmelsene i denne Avtalen, skal du klikke på «Avbryt»-knappen og ikke installere Uniblue-programvaren. Hvis Du kjøpte en lisens til Uniblue-programvaren på et fysisk eller ikke-fysisk medium uten å ha hatt muligheten til å gå gjennom denne Lisensen og du ikke aksepterer denne Avtalen, kan Du få refundert prisen Du originalt betalte hvis Du (i) ikke bruker Uniblue-programvaren og (ii) returnerer den til selgeren den ble kjøpt fra, eller til Uniblue, sammen med et kjøpsbevis innen tretti (30) dager fra kjøpsdatoen. Uniblue har ingen forpliktelser til å refundere eller forårsake en refusjon hvis selgeren ikke er autorisert av Uniblue til å selge Lisensen eller distribuere Uniblue-programvare. For denne Avtalens formål skal «Uniblue-programvare» bety programvaren som viser denne Lisensen, Dokumentasjonen og enhver Kopi Du tillates å lage under denne Avtalen, ekskludert Tredjepartsprogramvare. Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for Ditt arkiv. 2. Tildeling av lisensen I samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Lisensen, og underlagt betaling av eventuelle avgifter, tildeler Uniblue Deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og gjenkallelig lisens for å installere tre (3) Kopier av Uniblue-programvaren til eget bruk samt relatert, skriftlig materiale i enten trykt tekst eller maskinlesbar versjon («Dokumentasjonen»). Enhver bruk av flere kopier av Uniblue-programvaren enn det som er lisensiert, er forbudt. Lisensen for Uniblue-programvaren tillates ikke delt ved vekslende bruk av Uniblue-programvaren på ulike datamaskiner. Disse begrensningene gjelder selv om Du mottar Uniblue-programvaren på flere medier (for eksempel elektronisk nedlasting og CD). For denne Avtalens formål skal «Kopi» omfatte den opprinnelige installasjonen av Uniblue-programvaren. Du skal ikke tillate, og du skal hindre, at andre lager eller skaffer seg kopier av Uniblue-programvaren. 3. Lisensbegrensninger Hvis det ikke er spesielt tillatt i bestemmelsene i denne Avtalen, tillates Du ikke (i) å kopiere, reprodusere, endre, modifisere, opprette et derivativt verk derfra, reverskompilere eller reversfremstille, demontere, dekompilere eller på annet vis forsøke å trekke ut kildekoden eller interndata fra Uniblue-programvaren eller noen del av denne, (ii) fjerne eller på noen måte utydeliggjøre eventuelle eierskaps- eller varemerkemeldinger på Uniblue-programvaren, (iii) viderelisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, overdra, vise, være vert for, outsource, røpe, distribuere eller på annen måte kommersielt utnytte Uniblue-programvaren, (iv) omgå eventuelle serienummer eller noen annen mekanisme som brukes eller anvendes av Uniblue for å beskytte Uniblue-programvaren mot ulisensiert bruk, kopiering eller

2 distribuering, (v) legge ut eller på annen måte tilgjengeliggjøre Uniblue-programvaren eller noen del av denne, herunder serienummeret, på Internett eller noe annet offentlig tilgjengelig forum, (vi) eksportere eller reeksportere Uniblue programvare eller enhver underliggende informasjon eller teknologi i brudd med eksportlovene i USA, EU eller andre gjeldende lover eller forskrifter; eller (vii) gjøre bruk av slik Uniblue-programvare på en måte som krenker gjeldende lovverk. 4. Lisensierte kopier og nettverk Enhver/ethvert samtidig lagring, vedlikehold eller bruk av Uniblue-programvaren er forbudt. Du godtar å enten implementere mekanismer for tilgangssikkerhet for å forhindre samtidig bruk eller å betale en ekstraavgift i henhold til antall brukere med tilgang til et nettverk som muliggjør at flere datamaskiner samtidig bruker Uniblue-programvaren. 5. Oppgraderinger og innholdsoppdateringer Uniblue skal kunne tilby Deg gratis Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer fra tid til annen i løpet av Varighetstiden for denne Avtalen. I denne sammenheng betyr Oppgradering en ny versjon av Uniblue-programvaren som inneholder tekniske modifikasjoner, oppdatert informasjon, endret funksjonalitet eller eventuelle andre endringer som fra Uniblues side er ment å bedre eller legge til, fjerne eller på annet vis modifisere Uniblue-programvareaspektet. Og Innholdsoppdatering betyr en oppdatering av innholdet som brukes av Uniblue-programvaren, og som kan hende må oppdateres fra tid til annen. Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer skal kunne besørges av Uniblue via onlinetjenester. Uniblue-programvaren kan automatisk laste ned og installere Oppgraderinger og/eller Innholdsoppdateringer fra tid til annen. Du samtykker til å motta slike Oppdateringer (og tillater Uniblue å levere disse til deg) som en del av din bruk av Uniblue-programvaren. Lisensen gir Deg ikke på noen annen måte rett til å skaffe deg Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer. Merk: Uniblue-programvaren kan kreve Innholdsoppdateringer for å fungere effektivt. 6. Evalueringsversjon Du kan bli gitt en gratis evalueringsversjon av Uniblue-programvaren («Evalueringsversjonen»). Enkelte av egenskapene og/eller funksjonaliteten til Uniblue-programvaren kan være låst eller utilgjengelig i Evalueringsversjonen. Du må betale eventuelle avgifter og legge inn et gyldig serienummer for å kunne dra nytte av alle egenskapene og funksjonaliteten til Uniblue-programvaren. Ved gjennomføring av en slik handling, skal Evalueringsversjonen ikke lenger regnes som en Evalueringsversjonen og alle vilkårene i denne Avtalen skal begynne å gjelde i sin helhet. Klausuler 1, 3, 8 til 15 og 17 til 20 skal gjelde som for en Evalueringsversjon. 7. Aktivering og andre teknologiske tiltak Du vil bli gitt et serienummer når Du anskaffer en lisens. Du må aktivere Uniblue-programvaren ved å taste inn serienummeret som bedt om av denne programvaren. Det kan være andre teknologiske tiltak, herunder håndhevingsteknologi, i Uniblue-programvaren som er utformet for å hindre ulisensiert eller ulovlig bruk. Du samtykker i at Uniblue skal kunne bruke disse tiltakene etter sitt rimelige skjønn. 8. Beskyttelse av åndsrettigheter Uniblue-programvaren er beskyttet av lovverk om opphavsrett samt andre lovverk om åndsrettigheter både nasjonalt og i henhold til internasjonale avtalebestemmelser. I alle tilfeller er Uniblue-programvaren lisensiert og ikke solgt. Denne Lisensen gir Deg ingen åndsrettigheter i Uniblue-programvaren eller noen Tredjepartsprogramvare, og gir Deg ingen lisens, rett eller interesse i noe slags varemerke, handelsnavn eller tjenestemerke tilhørende Uniblue eller tredjepart. Uniblue eier og bevarer alle/alt rettigheter, eierskap og interesser i og til Uniblue-programvaren, alle Kopier eller deler av Uniblue-programvaren og eventuelle derivater av slike.

3 9. Begrenset garanti Uniblue-programvaren gis Deg i henhold til denne Lisensen på «slik den er»-basis, uten garanti eller forsikring av noe slag. Uniblue-programvaren tilbys som en programvare for generell bruk og ikke for Din spesialbruk. Du godtar at Uniblue og dennes leverandører ikke forsikrer eller garanterer at Uniblue-programvaren vil oppfylle Dine krav eller være feil- eller defektfri, eller at eventuelle defekter i virkemåten eller funksjonaliteten i Uniblue-programvaren vil bli utbedret. Uniblue frasier seg videre eksplisitt alle garantier og betingelser av enhver art, enten uttrykte eller underforståtte, herunder, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om omsettelighet, egnethet for et spesielt formål og ikke-krenkelse av åndsrettigheter. Eventuelle underforståtte garantier som ikke kan utelukkes, er begrenset til det som er kortest av tretti (30) dager eller den korteste perioden som det gjeldende lovverket tillater. Din bruk av Uniblue-programvaren er helt på Din egen risiko og Du er ansvarlig for alle beslutninger som tas og handlinger som utføres basert på Uniblue-programvaren, uavhengig av eventuelle anbefalinger som gis av slik Programvare. Uniblue gir ingen forsikringer hva gjelder Tredjepartsprogramvare som måtte bli aksessert gjennom eller inkludert i Uniblue-programvaren. 10. Ansvarsbegrensning SÅ LANGT LOVEN TILLATER SKAL IKKE UNIBLUE ELLER DENNES LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER I HENHOLD TIL NOEN / NOE JURIDISK TEORI / INSTITUTT, HVERKEN VED TORT, KONTRAKT ELLER PÅ ANNET VIS VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN SLAGS DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, TYPISKE, STRAFFBARE ELLER PÅFØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELL SKADE FOR TAP AV FORRETNINGER, FORTJENESTETAP, DATATAP, PERSONVERNTAP, TAP AV KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, DATAMASKINSVIKT ELLER FEILFUNKSJON OG FOR EVENTUELT ANNET PEKUNIÆRT ELLER ANNET TAP AV ENHVER ART) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE RELATERT TIL BRUKEN ELLER UEGNETHETEN TIL Å BRUKE UNIBLUE-PROGRAMVAREN, LEVERINGEN ELLER DEN MANGLENDE LEVERINGEN AV STØTTETJENESTER ELLER NOE ANNET I FORBINDELSE MED ET ELLER ANNET ASPEKT VED DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET HAR INNTRUFFET SVIKT, FORVOLDT SKADE (HERUNDER UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, OG SELV OM UNIBLUE ELLER DENNES LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DEN TOTALE FORPLIKTELSEN, DET VÆRE SEG I TORT, KONTRAKT ELLER ANNEN, TIL UNIBLUE ELLER DENNES LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE SUMMEN DU FAKTISK BETALTE FOR UNIBLUE-PROGRAMVAREN («LISENSAVGIFT»). DU ERKJENNER AT LISENSAVGIFTEN GJENSPEILER DENNE RISIKOALLOKERINGEN, OG AT DEN BEGRENSNINGEN SOM ER FASTSATT I DENNE PARAGRAFEN, ER ET BETYDELIG ELEMENT I AVTALEN MELLOM PARTENE. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av ansvar. De ovenstående begrensningene vil av den grunn muligens ikke gjelde for Deg. 11. Skadeerstatning Du skal verne Uniblue mot, og holde Uniblue fri for alle krav, tap, ansvarsforhold, skader, bøter, straffer, kostnader og utgifter (herunder advokatsalærer) som oppstår fra eller er relatert til Din bruk av Uniblue-programvaren. Dine plikter i henhold til denne paragrafen skal vare utover utløpet eller opphøret av denne Avtalen. 12. Personvern Du samtykker i at Uniblue skal kunne samle inn og bruke informasjon overført gjennom

4 Uniblue-programvaren for å bedre sine produkter og tjenester. All personlig informasjon knyttet til Deg som måtte være i Uniblues besittelse (for eksempel relatert til støttetjenester levert Deg), vil bli prosessert i samsvar med Uniblues Personvernpolicy slik denne gjelder på det relevante tidspunktet. Du skal når som helst kunne aksessere vår Personvernpolicy på 13. Tredjepartsprogramvare Annen tredjepartsprogramvare vil kunne bli distribuert sammen med Uniblue-programvaren («Tredjepartsprogramvare»). Alle slike Tredjepartsprogramvarer vil kunne kreve meldinger og eller være underlagt ulike lisensbestemmelser. Du kan få tilgang til slike påkrevde eventuelle Tredjepartsprogramvaremeldinger og lisensbestemmelser i mappen med navn «Third Party Terms» som befinner seg i programmappen til Uniblue-programvaren eller gjennom Tredjepartsprogramvaren. Ved å godta denne Avtalen aksepterer Du også de eventuelle lisensbestemmelsene som Tredjepartsprogramvaren er gjort tilgjengelig under. Du inngår ikke noen kontraktsmessig forbindelse med Uniblue når det gjelder slik Tredjepartsprogramvare, og Uniblue påtar seg ikke noe ansvar for Din bruk av disse. 14. Opphør Lisensen skal automatisk opphøre hvis Du unnlater å etterleve noen av bestemmelsene, uten innvirkning på Uniblues rett til kompensasjon for skader etter gjeldende lovverk. Straks etter slikt opphør skal enhver lisens herunder opphøre, og Du skal straks returnere til Uniblue eller ødelegge alle kopier av Uniblue-programvaren Du har i Din besittelse. Bestemmelsene i denne Avtalen som er ment å overleve utløpet eller opphøret, skal fortsatt gjelde. 15. Brukerstøtte Uniblue kan hjelpe Deg med brukerstøttetjenester relatert til Uniblue-programvare. Brukerstøtte vil muligens ikke være tilgjengelig på samme språk som Uniblue-programvaren ble anskaffet med. 16. Modifikasjoner Hvis oppgraderinger tillates, vil slike Oppgraderinger kunne bli ledsaget av en ny Lisens og kan være betinget av at en slik Lisens godtas. 17. Generelle bestemmelser Det tas forbehold om eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til denne Lisensen. Denne Lisensen utgjør hele avtalen mellom Deg og Uniblue hva gjelder dette saksforholdet, og går foran alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forsikringer, forhandlinger, eventuelle tilleggsbestemmelser eller annen tilsvarende kommunikasjon mellom partene. Hvis en del av denne Avtalen finnes å være virkningsløs, ugjennomførbar eller ugyldig, skal den delen anses strøket og skal ikke påvirke gyldigheten av de andre Lisensbestemmelsene. Hvis en part unnlater å håndheve en eller annen bestemmelse i denne Lisensen, skal det ikke anses som en fravikelse av fremtidig håndheving av den eller noen annen bestemmelse. 18. Valg av lovverk Denne Lisensavtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til lovverket på Malta, Europa, med unntak av eventuelle regler om lovgivningskonflikter. 19. Bindende melding HVIS DU ER EN AMERIKANSK STATSBORGER, SAMTYKKER DU I AT TVISTER MED UNIBLUE SKAL LØSES VED MEGLING SOM BESKREVET NEDENFOR:

5 A. Formål. Hvis du har en tvist (som definert nedenfor) med Uniblue som ikke kan løses gjennom en uformell overenskomst med Uniblue, kan du eller Uniblue velge å la tvisten gå til megling i henhold til betingelsene i denne meglingsbestemmelsen i stedet for å la tvisten avgjøres i retten. Megling betyr at du vil få en rettferdig behandling av en nøytral megler i stedet for i retten foran en dommer eller jury. B. Definisjoner. Begrepet «Tvist» henviser til enhver tvist, ethvert krav og enhver uenighet mellom deg og Uniblue vedrørende ethvert aspekt av ditt forhold til Uniblue, uansett om den eller det er basert på kontrakt, lov, forskrift, vedtekt, erstatningsrettslige eller rettstridige forhold (herunder, men ikke begrenset til, bedrageri, uriktig fremstilling, falske forespeilinger, uaktsomhet eller annen tilsiktet eller utilsiktet skadevoldende handling), eller enhver annen juridisk teori eller rettskilde, og omfatter gyldigheten, retts- og tvangskraften eller virkeområdet til denne meglingsbestemmelsen. «Tvist» skal gis den bredest mulige betydningen som vil være retts- og tvangskraftig. «Uniblue» slik det er brukt i denne meglingsbestemmelsen betyr Uniblue, dets moderselskap, datterselskap og konserntilknyttede selskap, og direktører, styremedlemmer, ansatte og representanter for hver av disse. C. Retten til å fravelge megling. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN, MÅ DU UNDERRETTE UNIBLUE SKRIFTLIG OM DETTE INNEN 30 DAGER ETTER AT DU BESTILTE PRODUKTET VED Å GÅ TIL ELLER VED Å SKRIVE TIL UNIBLUE PÅ ADRESSEN ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATT: LEGAL DEPARTMENT. DIN SKRIFTLIGE UNDERRETTELSE TIL UNIBLUE MÅ INKLUDERE DITT NAVN OG ADRESSE, UNIBLUE-BESTILLINGSNUMMERET, SAMT EN KLAR UTTALELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED UNIBLUE MED MEGLING. DITT FRAVALG AV DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN VIL IKKE HA NOEN NEGATIV EFFEKT PÅ DITT FORHOLD TIL UNIBLUE ELLER LEVERINGEN AV PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL DEG FRA UNIBLUE. D. Innledning av meglingsprosess / valg av megler. Hvis du eller Uniblue velger å løse tvisten deres med megling i henhold til denne meglingsbestemmelsen, kan parten som innleder meglingsprosessen åpne en sak hos American Arbitration Association Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, USA, , i henhold til AAAs regler for kommersiell megling. E. Meglingsprosedyrer: 1. Da lisensen(e), produktet/produktene og/eller tjenesten(e) levert til deg fra Uniblue dreier seg om handel på tvers av delstatsgrenser og/eller internasjonal handel, skal Federal Arbitration Act (FAA), og ikke delstatlig lovgivning om megling være bestemmende for alle tvisters egnethet for megling. Gjeldende føderal lov eller loven i delstaten hvor du mottok produktet eller tjenesten fra Uniblue kan imidlertid være gjeldende og bestemmende for innholdet i en tvist hvis bestemmelsen om valg av lovverk, uansett årsak, i denne avtalen ikke er gjeldende. Ingen delstatlig forskrift vedrørende megling skal være gjeldende under denne meglingsbestemmelsen. Hvis denne meglingsbestemmelsen strider mot reglene til det valgte meglingsorganet skal denne meglingsbestemmelsen være bestemmende. Hvis AAA ikke vil la denne meglingsbestemmelsen komme til anvendelse kan AAA ikke fungere som meglingsorgan for å løse din tvist med Uniblue. Hvis denne situasjonen oppstår skal partene komme til enighet om et alternativt meglingsorgan. Hvis partene ikke er i stand til å komme til enighet, skal partene gjensidig anmode en rett med relevant jurisdiksjon om å utnevne et meglingsorgan som vil iverksette denne meglingsbestemmelsen. Hvis denne meglingsbestemmelsen strider mot resten av avtalen med Uniblue skal denne meglingsbestemmelsen være bestemmende. 2. Én enkelt megler vil løse tvisten. Megleren skal også ha eksklusiv fullmakt til å avgjøre om en tvist skal være gjenstand for megling i henhold til denne meglingsbestemmelsen. Du må også være

6 oppmerksom på at deltakelse i megling kan medføre begrenset fremleggelse av dokumenter avhengig av reglene til meglingsorganet som er valgt til å løse tvisten. Megleren vil respektere rettighetskrav som er lovmessig anerkjent, og vil treffe rimelige disposisjoner for å beskytte kundeinformasjon og annen fortrolig eller beskyttet informasjon. 3. Megleren vil avgi skriftlige kjennelse, men trenger ikke begrunne kjennelsen med mindre en av partene ber om dette. En kjennelse avgitt av megleren kan inngis i enhver rett som har jurisdiksjon over partene for iverksettelse av kjennelsen. 4. Hvis et beløp tilkjent av megleren overstiger USD, kan hver av partene anke denne kjennelsen til et meglerpanel med tre meglere, administrert av det samme meglingsorganet ved å inngi en ankeerklæring innen tretti (30) dager fra registreringsdatoen for den skriftlige voldgiftskjennelsen. De tre medlemmene i meglerpanelet vil bli valgt i henhold til reglene til meglingsorganet. Meglingsorganet vil deretter underrette den andre parten om at kjennelsen er anket. Meglerpanelet vil deretter avgi sin avgjørelse innen ett hundre og tjue (120) dager fra datoen for den ankende partens ankeerklæring. Meglerpanelets avgjørelse skal være endelig og bindende, med unntak for eventuell ankerett som eksisterer under FAA. F. Forbehold: 1. DU MÅ KONTAKTE OSS INNEN ETT (1) ÅR ETTER DATOEN FOR NÅR HENDELSEN ELLER FORHOLDET SOM GIR ANLEDNING TIL EN TVIST INNTRAFF, ELLERS GIR DU AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FORFØLGE KRAV BASERT PÅ EN SLIK HENDELSE, SLIKE FORHOLD ELLER EN SLIK TVIST. 2. ALLE PARTER I MEGLINGEN MÅ NAVNGIS INDIVIDUELT. DET SKAL IKKE VÆRE NOEN RETT ELLER HJEMMEL TIL MEGLING ELLER RETTSBEHANDLING AV GRUPPESØKSMÅL, ELLER PÅ KONSOLIDERT BASIS ELLER PÅ BASIS SOM OMFATTER KRAV SOM ER FREMLAGT AV ERKLÆRTE REPRESENTANTER FOR DEN GENERELLE OFFENTLIGHETEN (FOR EKSEMPEL ADVOKATER SOM FØRER SAKER PÅ ALLMENNYTTIG BASIS), ANDRE UNIBLUE-KUNDER ELLER ANDRE PERSONER I LIGNENDE SITUASJON. G. Gjennomføringssted for meglingen. Meglingen vil finne sted på sted som passer for Deg, i det samme området som Du kjøpte produktet eller tjenesten fra oss. H. Betaling av meglingskostnader. UNIBLUE VIL FORSKUDDSBETALE ALLE ADMINISTRATIVE KOSTNADER OG MEGLERKOSTNADER PÅ DIN SKRIFTLIGE FORESPØRSEL GITT FORUT FOR INNLEDNINGEN AV MEGLINGEN. DU ER ANSVARLIG FOR ALLE YTTERLIGERE KOSTNADER SOM DU PÅDRAR DEG I FORBINDELSE MED MEGLINGEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATSALÆRER ELLER GODTGJØRELSE TIL EKSPERTVITNER. HVIS VOLDGIFTSKJENNELSEN GÅR I UNIBLUES FAVØR SKAL DU DEKKE UNIBLUES FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER, MEN KUN I DEN UTSTREKNING DET KAN AVGIS KJENNELSE OM DETTE I EN RETTSLIG BEHANDLING. HVIS VOLDGIFTSKJENNELSEN GÅR I DIN FAVØR VIL DU IKKE BLI PÅLAGT Å DEKKE NOEN AV KOSTNADENE SOM ER FORSKUDDSBETALT AV UNIBLUE. HVIS EN AV PARTENE VELGER Å ANKE EN KJENNELSE TIL ET MEGLERPANEL AV TRE MEGLERE, SKAL DEN PARTEN SOM FÅR MEDHOLD HA RETT TIL Å FÅ DEKKET ALLE RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG KOSTNADER SOM PARTEN HAR PÅDRATT SEG I FORBINDELSE MED DENNE ANKEN. SELV OM DET MOTSATTE SKULLE FREMGÅ I DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN, VIL UNIBLUE BETALE ALLE KOSTNADER SOM DET I HENHOLD TIL LOVEN ER FORPLIKTET TIL. I. Utskillelse. Hvis en klausul i denne meglingsbestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke tvangskraftig, vil denne klausulen utskilles fra denne meglingsbestemmelsen, og den gjenværende delen av denne meglingsbestemmelsen ha full virkning. Hvis klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål blir funnet å være ulovlig eller ikke tvangskraftig, vil hele meglingsbestemmelsen være ikke tvangskraftig, og tvisten avgjøres i retten. I det tilfelle at hele denne meglingsbestemmelsen, uansett årsak, blir funnet å være ugyldig eller ikke tvangskraftig, eller hvis et det fremlegges et krav i en tvist som av en rett blir funnet å ligge utenfor virkeområdet til denne meglingsbestemmelsen, har både Du og Uniblue samtykket i å gi avkall på en juryrettssak, i den grad loven tillater dette.

7 J. Unntak fra megling. DU OG UNIBLUE SAMTYKKER I AT FØLGENDE FORHOLD IKKE SKAL VÆRE GJENSTAND FOR MEGLING: (1) ETHVERT KRAV FREMLAGT AV DEG ELLER UNIBLUE SOM IKKE ER SLÅTT SAMMEN MED KRAV FRA ANDRE KUNDER, OG HVOR KRAVSTØRRELSEN LIGGER INNENFOR JURISDIKSJONEN TIL EN RETTSINSTANS SOM ER BEGRENSET TIL Å AVGJØRE TVISTER MED MINDRE KRAV; (2) ENHVER TVIST OM GYLDIGHETEN AV NOEN AV PARTENES INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER; OG (3) ENHVER TVIST TILKNYTTET ELLER OPPSTÅTT UT FRA PÅSTANDER FORBUNDET MED UAUTORISERT BRUK ELLER MOTTAK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. K. Videreføring. Denne meglingsbestemmelsen skal videreføres, også etter at din avtale med og/eller tjeneste(r) fra Uniblue er oppsagt og avsluttet. 20. Verneting for all annen rettsbehandling Alle tvister som er oppstått ut fra eller i forbindelse med denne avtalen, og som (a) ikke innbefatter en amerikansk statsborger som part, eller (b) omfatter krav som ikke er gjenstand for meglingsbestemmelsene i avsnitt 19 ovenfor, uansett årsak, herunder, men ikke begrenset til, rettidig underrettelse fra deg om at du fravelger megling i henhold til avsnitt 19(C) ovenfor, skal inngis til maltesisk retts eksklusive jurisdiksjon, dog under forutsetning av at Uniblue bibeholder retten til, etter eget valg å kunne forfølge en sak oppstått i forbindelse med din bruk av programvare fra Uniblue i en rettsinstans i ditt hjemland, hvis du ikke er maltesisk statsborger. V End User License Agreement This End-User License Agreement (the "License" or "Agreement") is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter "Uniblue") and the end user ("You"). 1. Consent By clicking the box marked I agree or otherwise indicating assent electronically, you consent to be bound by and become a party to this License and You represent that You have the authority to enter into this Agreement. If You do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the Cancel button and do not install the Uniblue Software. If You purchased a license to the Uniblue Software on tangible or intangible media without the opportunity to review this License and You do not accept this Agreement, You may obtain a refund of the amount You originally paid if You (i) do not use the Uniblue Software and (ii) return it to the vendor from which it was acquired, or to Uniblue, together with proof of payment within thirty (30) days from the date of purchase. Uniblue has no obligation to make or cause a refund if the vendor is not authorized by Uniblue to sell or resell this License or to distribute the Uniblue Software. For the purposes of this Agreement, "Uniblue Software" shall mean the software displaying this License, Documentation and any Copies You are permitted to make under this Agreement, excluding Third Party Software. Uniblue recommends that You keep a copy of this Agreement for Your records. 2. Grant of the License Subject to the terms and conditions of this License, and subject to payment of any applicable fees, Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable and revocable license to install, solely for Your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software

8 and related written materials in either printed text or machine readable version (the "Documentation"). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. These limitations apply even if You receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, "Copy" shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the United States, the European Union or any other applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited. You agree either to implement access security mechanisms to prevent simultaneous use or to pay an additional fee according to the number of users with access to a network enabling use of the Uniblue Software by multiple computers simultaneously. 5. Upgrades and Content Updates Uniblue may provide You with Upgrades and/or Content Updates from time to time at no charge at its sole and absolute discretion. For the purposes hereof, "Upgrade" means a new version of the Uniblue Software containing technical modifications, updated information, altered functionality, or any other changes that are intended by Uniblue to improve or to add to, delete or otherwise modify any aspect of the Uniblue Software; and "Content Update" means an update of the content used by the Uniblue Software that might need to be updated from time to time. Upgrades and/or Content Updates may be provided by Uniblue via on-line services. This License does not otherwise permit You to obtain and use Upgrades and/or Content Updates. Note: The Uniblue Software may require Content Updates in order to work effectively. 6. Evaluation Copy You may be granted an evaluation copy of the Uniblue Software free of charge (the "Evaluation Copy"). Certain features and/or functionality of the Uniblue Software may be locked or unavailable in the Evaluation Copy. In order to benefit from all features and functionality of the Uniblue Software, You must pay any applicable fees and input a valid serial number. Upon such actions being taken, the Evaluation Copy shall cease from being considered an Evaluation Copy and all the terms of this Agreement shall commence to apply in their entirety. Clauses 1, 3, 8 to 15, and 17 to 20 shall apply equally to an Evaluation Copy. 7. Activation and other Technological Measures

9 When You acquire a license You will be provided with a serial number. You must activate the Uniblue Software by entering the serial number as prompted by such Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 8. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. Notwithstanding anything else, the Uniblue Software is licensed and not sold. This License does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software, and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 9. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an "as is" basis, without warranty or representation of any kind. The Uniblue Software is provided as general purpose software and not for Your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet Your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at Your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 10. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE UNIBLUE SOFTWARE ("LICENSE FEE"). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE FEE REFLECTS THIS ALLOCATION OF RISK AND THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You.

10 11. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney's fees) arising from or relating to Your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 12. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information transmitted through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 13. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the "Third Party Software"). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this License Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 14. Termination The License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 15. Support Uniblue may provide You with support services related to the Uniblue Software. Support may not be available in the language in which the Uniblue Software was acquired. 16. Modifications If Upgrades are granted, such Upgrades may be accompanied by a new License and may be conditional on acceptance of such License. 17. General Provisions Any rights not expressly granted under this License are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to this subject matter and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 18. Choice of Law

11 This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 19. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PRODUCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a

12 substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the three-arbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FILING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDITIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL REASONABLE ATTORNEYS FEES AND COSTS INCURRED IN THAT APPEAL. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or

13 unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTROVERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICATING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS ASSOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/or any Service(s) with Uniblue. 20. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 19 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 19(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V260612

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL.

NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. PC Mechanic 2016 Lisensavtale for sluttbrukere Sist oppdatert: 6. april 2016 Denne lisensavtalen for sluttbrukere («Lisensen» eller «Avtalen») er mellom Uniblue Systems Ltd. (C32567), et aksjeselskap registrert

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. Machanic 2016 Lisensavtale for sluttbrukere Sist oppdatert: 18. februar 2016 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures.

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures. IMPORTANT! By downloading this file you have indicated your complete agreement and willingness to abide by the terms of the ORS, SRS, CORS, CSRS, YCORS/SRS, and GSRS/CGSRS Binding License Agreement 1.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Brukerhåndbok for Embedded Web Server

Brukerhåndbok for Embedded Web Server Brukerhåndbok for Embedded Web Server September 2011 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt...3 Bruke Embedded Web Server...4 Tilgang til Embedded Web Server...4 Lær mer om startsiden...4 Tilpasse

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT Følgende vilkår gjelder all bruk av Clickslip sin sanntids- og lokasjonsbaserte bildedelingstjeneste (heretter Tjenesten) levert av selskapet Clickslip AS som kan lastes ned som

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

NOFOs GENERELLE BETINGELSER

NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFO s general terms 1 DEFINISJONER 1. 1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE NORWAY HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG Med unntak av det som er avtalt her, vil følgende leveringsbetingelser gjelde uten unntak i alle salg fra medlemmene i Honeywell International

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Avsnitt Norsk oversetting

Avsnitt Norsk oversetting Item No Original English version Avsnitt nr Norsk oversetting 1 DEFINITIONS 1 DEFINISJONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I disse Vilkårene skal følgende

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

og open source spillutvikling FreeCol

og open source spillutvikling FreeCol og open source spillutvikling FreeCol Colonization FreeCol bygger på Sid Meier s Colonization (1994), som er et rundebasert strategispill (à la Civilization). Handlingen er lagt til Amerika år 1492-1800

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Multiconsult ASA Articles of association

Multiconsult ASA Articles of association Multiconsult ASA Articles of association (last amended 22 June 2015) The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company. 1 The registered office of

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler

Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler Solstrandseminaret, 12. desember 2013 Fra Kluge: Olav Hasaas Introduksjon Oppfølger til presentasjon «Kjøp og salg

Detaljer

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Disk Station. DS107+, DS107, DS108j. Installasjonsveiledning

Disk Station. DS107+, DS107, DS108j. Installasjonsveiledning Disk Station DS107+, DS107, DS108j Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

IPR og forskningen: Hvordan sikre rettighetene i en stadig åpnere forskningsverden? IPR i 7. rammeprogram

IPR og forskningen: Hvordan sikre rettighetene i en stadig åpnere forskningsverden? IPR i 7. rammeprogram IPR og forskningen: Hvordan sikre rettighetene i en stadig åpnere forskningsverden? IPR i 7. rammeprogram Ås, 24. april 2009 Yngve Foss NCP Legal and Financial Gangen i et EU-prosjekt Søknadsfasen Forhandlingsfasen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer