NORWEGIAN GRAND PRIX. Arendal juli Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship. Arrangementsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWEGIAN GRAND PRIX. Arendal. 18. 20. juli 2008. Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship. Arrangementsplan"

Transkript

1 NORWEGIAN GRAND PRIX Arendal juli 2008 Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship Arrangementsplan Side 1 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

2 1. Dato for arrangementet, juli 2008 NGP har undertegnet en avtale med WPPA/IOTA om å arrangere Norwegian Grand Prix i frem til og med sommeren Datoen (3 helg i juli) vil være den samme for fremtidige årlige arrangementer og vi ber som i fjor om at helgen er reservert fremtidige arrangement. Tidspunktet er bevisst lagt til ferietiden hvor tilreisende publikum og en stor del av næringslivets ledere allerede befinner seg i området. Ut ifra et miljømessig perspektiv, er også denne perioden gunstig ettersom den ligger etter fuglenes hekketid. 2. Arrangementskomiteen Hovedarrangør: Norwegian Grand Prix (NGP) Kystveien Arendal NGP formann: Terje Tellefsen Tlf NGP co-formann Andreas Ove Ugland NGP Administrerende direktør Per Carsten Michelsen Tlf NGP styremedlem Jann Hillestad Tlf Prosjektleder sport/sikkerhet Økonomisk ansvarlig TBA Sikkerhet og Miljø Svein Elgvin Tlf Pressesjef Jens Petter Christensen Tlf Teknisk arrangør: NGP Hovedkomiteen er ansvarlig for planlegging, organisering, søknadsprosess overfor respektive myndigheter, finansiering, media og samfunnskontakt, samarbeide med den internasjonale promotoren IOTA, WPPA samt gjennomføring. NGP er tilsluttet NIF/Norges Motorsportforbund og derved autorisert for å være teknisk arrangør. Klubben stiller med autoriserte funksjonerer og personell forøvrig gjennom dugnadsinnsats. NGP vil ha totalansvaret for arrangementet og den sportslige og tekniske gjennomføringen av arrangementet. De vil etablere en funksjonærstab hvor bl.a Offiser-of-the-day (OOD), sikringssjef, sambandsjef, redningssjef, banesjef og depotsjef inngår. Sikringssjefen har sammen med prosjektleder for sport/sikkerhet ansvaret for å utarbeide og videreutvikle en komplett sikringsplan. Denne sikringsplanen vil ta utgangspunkt i fjorårets sikringsplan med endringer som følge av erfaringer gjort i 2007 racet. Side 2 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

3 Den endelige utgaven av Race instruction som beskriver kjøreregler og program for deltakerne, vil bli gitt til politi, raceledelse og team om morgenen fredag 20 juli. 3. Program Fredag 18. juli Administration/Registration Technical Scrutineering Fuel Available Team Managers Briefing Cranage Available Official Practice (on race course) Boat Parade and opening ceremony mandatory) Drivers Briefing (Event Arendal Culture Hall) The Mayor s official welcome reception Culture Hall) Lørdag 19. juli Cranage Available Official Practice (on race course) Fuel available Water show/race of other classes All race to be parked in wetpit(pollen) POLE POSITION START Fuel Available Søndag, 20. juli Cranage Available Official Practice (on race course) Water show/race of other classes Boats must be launched into the Wet Pits Boats must leave pits to do parade lap with police. 14:20 Pits Close NORWEGIAN GRAND PRIX START After Finish. Norwegian Grand Prix Prize Presentation on the podium After Prize Presentation Press Conference for the 1 st, 2 nd, and 3 rd of the Norwegian Grand Prix. Side 3 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

4 4. Race beskrivelse Merknad. Dette er en plan etter samme mal som 2007 arrangementet og som inneholder justeringer basert på de erfaringer som ble gjort i Dersom arrangøren finner det hensiktsmessig ut fra arrangement, miljø eller sportslige forhold, kan det være aktuelt å forkorte banen innenfor det angitte banekart. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Politiet og enighet om at det ikke skaper nye utfordringer. Banedesign. Banen er designet og kvalitetssikret av Jann Hillestad som har lang erfaring som aktiv utøver, lokal arrangør og VM promotor. Ettersom det er trangt i flere deler av traseen, er det lagt stor vekt på tilpassning til racerbåtenes kjøreegenskaper og de sikkerhetsrammer som kreves. Små justeringer er blitt gjort etter erfaringer fra i fjor. Start Lap = 7.91NM X 1 Long lap = 8.18Nm X 2 Race lap = 7.73NM X 9 Racets totale lengde inklusive 93.84NM Kjøreretning med klokka Køreretningen i racet skal være med klokka. sikkerhetsmessige grunner: Dette med følgende - Når båtene kommer inn mot byen fra Galtesund, vil de ha en høy hastighet. Det påpekes at redusert startbane/lengde som ble innført i 2007 hadde ønsket effekt med redusert hastighet i første sving rundt Skilsø på veg ut Galtesund. Dette videreføres i Svingen rundt bøyene K og K1 og A er uproblematisk. - På vei ut av indre havn Rundt bøyene D, D1 og D2, vil båtene ha en betydelig lavere hastighet ettersom de akkurat kommer ut ifra rundingen rundt bøyene C, C1 og C2. I lavere hastighet er denne svingen helt uproblematisk og vil ikke føre til at båtene kommer for langt ut i svingen med risiko for kollisjon med de som kommer i motsatt retning for runding rundt K og K1 og A. - Den sorte staken mellom Store Skottholmen og Pinneholmene er mye lettere å få øye på visuelt når man kjører denne leden ut av sundet. Beskrivelse av løypetrase. Start i Tromøysund på sørsiden Tromøybrua. Stor bøye markerer Start Gate. Første runding 90 graders sving i indre havn, fritt løp ut Galtesund på hver side av Lille Skottholmen hvoretter banen samles vest for Småholmene og fortsetter rundt Lille Torungen tilbake gjennom Galtesund som er delt i et inngående og et Side 4 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

5 utgående løp med grønne separasjons bøyer, vest av Lille Skottholmen, høyresving forbi Tollbodkaia og hovedtribunen, runding i Tromøysundet nord for Styrsvika, tilbake til indrehavn og venstresving rundt Skilsøodden ut Galtesund mellom Store og Lille Skottholmen. Se kartskisse nedenfor. Kartutsnitt med kart datum WGS 84 er basert på sjøkartverkets siste utgave av elektroniske kartdata. Bøyene kan derfor legges ut nøyaktig ved hjelp av GPS posisjonering. Trening, Pole Position og Race trace. Side 5 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

6 - Startrunde er markert med rød strek. - Normal race runde er markert med sort strek. - Long lap, Pit lap er markert med grønn strek. Trening : Her får teamene målt og finjustert båtene samtidig som førerne får en grundig gjennomgang av løypetraseen. Dette er en klar sikkerhetsmessig fordel før båtene skal kjøre racet. Sikkerhetsopplegget vil være tilsvarende det som gjelder under hovedracet men med noe færre sikringsbåter (etter nærmere avtale med politiet). Dette vil gjøre førerne bedre kjent med forholdene og i tillegg øke oversikt og forståelse for publikum. Treningen forutsetter Havnevesenets dispensasjon fra fartsforskriftene og racerbåtene må forholde seg til gjeldende vikepliktregler og sjøveisregler forøvrig. Imidlertid vil det ikke være tillatt for fergetrafikk eller fritidsbåter i de angitte perioder for trening og Pole Position/Race. Arrangør vil avtale opplegget for dette direkte med ferge selskapene og utstede kunngjøring i egen VM avis og i Agderposten. I tillegg vil VM Radio (P5 FM 104) daglig ha dette med i sine sendinger til generell opplysning. Side 6 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

7 Pole Position: I samme trase som race trase. Pr i dag er opplegget som følger: Båtene kjører en oppvarmingsrunde pluss to runder med tidtaking. Maksimum en båt i banen samtidig. Start etter signal fra jurybåt som ligger utenfor Pollen. Racerbåtene ligger på vent i Pollen. Etter endt forsøk returnerer båtene til flytebrygge i dry pit. Det er lagt inn spesielle rutiner for innkjøring i løypetrase fra Wet Pit i Pollen samt utkjøring fra løypetrase etter fullendt Pole Position, ref Appendices 4 i Race Instruction Draft 1. Hovedracet, Norwegian Grand Prix Før start, d,v.s. kl vil offisiell startbåt (Oransje Nor-Tech) gjennomføre en runde i banen. Samtidig trekker racebåtene opp mot i Muster Area like sør for Tromøybrua. Dette vil gi politiet og sikringsledelsen en god mulighet til å få ryddet løypa og kvalitetssjekkets sikringsopplegget før start. Start vil foregå med startbåt etter WPPA sitt regelverk hvor båtene vil ligge å volte rundt Muster Buoy som ligger rett sør for Tromøybrua. Det første strekket fra båtene slippes fram til de runder rundt gul bøye D, D1 og D2 ved Skilsøodden, vil være på 1.5 Nm. Dette er et tilfredsstillende strekk for at båtene spres før de runder første sving på en forsvarlig måte. Ut Galtesund vil båtene kjøre fritt løp på hver side av Lille Skottholmen og separasjonsbøyene S S2. Etter passering vest for Håholmsbåen, skal båtene følge normal løypetrase som angitt med sort strek i Appendics 1. Start runden er tegnet inn med rød strek. Startrunde pluss 9 runder pluss 2 x long lap totalt 93.94Nm. (totalt 1 time) I løpet av racet, senest innen runde 7, skal racerbåtene kjøre to long lap. Dette er en liten forlengelse av hovedløpstraseen rundt bøyene X, X1, X2. (tegnet med grønn strek). Long Lap blir også benyttes som penalty pitlap overfor racerbåtene ved regelbrudd eller uregelmentert kjøring. Før start må Tromøysund være ryddet for publikumsbåter fra Muster Buoy til Tyholmen - Kolbjørnsvik. Etter start kan publikumsbåtene ligge ca 200 meter nordøst for rundingsbøyene C og C1. Publikumsgrense angitt med tykk fiolett strek i løpekart. For mer utfyllende beskrivelse av kjøre regler og rutiner i forbindelse med trening, pole position og race følger herunder et utsnitt fra førernes Race Instruction Side 7 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

8 Start Procedure Parade Lap Start prosedyre Paraderunde,oppvarming The start will be with two lines. The first five boats (positioned according to the result of Pole Position) follows Start boat 1 and the next five boats follow Startboat 2. Mandatory Parade Lap. - All pilots must be ready in boat at wet pit pontoon at hours. - Race control will call the first five boats separately and they have to follow Start boat 1. - The next five boats will then be called from race control and they have to follow Start boat 2. - The race boats will be lead by the startboats from wetpit around the buoys E, E1, E2 following the course to K, and up to the starting area where the start group turn around the Muster boat The race boats must always keep behind their respective Startboats until they, after having rounded the muster boat, line up behind their respective startboat according to the two line start procedure. - The start will immediately be affected. Side 8 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

9 Late Start Procedure Prosedyre for sen start Late start procedure. - After Pits close at hours, a boat has to remain at pontoon until clearance from race control. - When cleared from race control, the boat must follow the route as described above. Landside Y1, Y and B where after entering into normal race course Side 9 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

10 Enter route to practice course Exit route from practice course Innkjøring til trening Utkjøring fra trening Enter to practice course - follow the green line landside of the buoys Y, B off plane, and at controlled speed landside the following yellow buoy, where after entering in to race course at buoy C. - controlled speed maximum 50 knots Exit from practice. - After passing finish line, continue at race speed up to C - Slow down to controlled speed and turn anti clockwise around Z continuing landside of Z2 and B back to craning area - Off plane from B to craning area Failure to follow these instructions will result in a penalty, which can be given as a Yellow card and/or a fine of EURO 1000,- Side 10 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

11 Enter to Pole Position Course Exit from Pole Position Course Innkjøring til pole position Utkjøring fra pole position Enter to Pole Position Course - Pilots must be ready, in cockpit by the wet pit pontoon - When a boat receives the permission by Race Control on VHF channel 10 to enter the race course, it must leave the pontoon within 30 sec and proceed to the separator island passing between buoy K and K1. - The boat must accelerate up to race speed and enter into the race course between K1 and Y1. - The timing gate will be from buoy K1 to Y1. Timing will start as soon as the boat passes the timing gate for the first time. - Each boat is entitled to run two consecutive pole position laps Exit from Pole Position course. - When passing the finish line/timing gate, each boat must continue at race speed until C, - then slow down to controlled speed and proceed around Z following on landside of the Z1 and yellow buoys. - Proceed off plane from B back to the craning area. Side 11 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

12 Long Lap / Pit Lap Side 12 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

13 Restricted Zone. Kjøreregler Galtesund. The channel (named as Galtesund) is defined as restricted area. The area is between the flash orange buoy S2 and the orange buoy K. The race course is very narrow and the teams must respect the following rules in this area: - The boats must keep the line. - It is not allowed to close the line for a boat overtaking another one. Race boats doing that will be penalized with an extra pit lap. - Back markers must keep a line in the outer part of the course line in order to avoid trouble and risky situations for the faster boats. Extra pit lap will automatic be penalized to the boats not respecting this rule. - LOC safety boats will fly the blue flag in order to signalize faster boats coming from behind. - Boats not making a penalty pit lap will be disqualified. Side 13 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

14 5. Sikkerhet. Generelt. Hovedutfordringen blir det trange sundet i Galtesund hvor fare for kollisjon mellom racerbåter kan oppstå. Imidlertid vil denne faren kun oppstå i midten av Galtesund der hvor grønne sektordelingsbøyer markerer delelinjen mellom utgående og inngående løp. Ikke nær land. Vi mener derfor at publikum på land ikke vil være utsatt for fare i så henseende. Dessuten vil ikke mer enn 10 båter delta i racet slik det ser ut nå og banens design med et langt start-strekk samt runding rundt Lille Torungen med utfordrende bølger før båtene kjører tilbake til indre havn igjen, vil føre til at feltet blir spredd såpass at det vil bli tilfredsstillende plass for racerbåtene. Imidlertid stiller løypetraseen stor krav til våre vaktbåtmannskaper og god disiplin fra publikum. Vi kommer til å legge stor vekt på å informere publikum godt i forkant av arrangementet gjennom trykket media samt over live radio under arrangementet. Ut fra erfaring fungerer dette svært bra og vi har ingen negative episoder å vise til i så henseende. Sikringsopplegg. Det legges opp til et grundig dokumentert sikkerhetsopplegg med en sikringsplan som er godkjent av politiet og WPPA Commissioner. Banen overvåkes med ca. 60 vaktbåter og 5-8 politibåter (etter samråd med politiet). Banen inndeles i sektorer som hvor vaktbåter i hver sektor blir ledet av en sektorlederbåt. Vaktbåtene er utrustet med blått flagg og U-flagg. I tillegg til dette vil man kunne dra nytte av assistanse fra helikoptere som er under ledelse av helikopter cooperatør i Master Control. Ferdsel for fritidsbåtene og sjøtrafikk forøvrig vil bli regulert og begrenset slik at publikum ikke skal utsettes for fare. Begrenset adgang for publikumsbåter rundt hele banen, spesielt i Galtesund. Det legges vekt på å følge opp sikringsopplegget og justere dette etter erfaringer man oppnår bl.a. gjennom testkjøringen på fredag. Sikre soner for publikumsbåter vil bli beskrevet i pressen og vil være følgende: - Indre Havn vest for linje mellom Tyholmen og Kolbjørnsvik - Nordøst for Store Skottholmen, øst for en linje mellom Knubben og Store Skottholmen - Nord for rett linje mellom Fårvikøren og Songekilen meter øst for linje mellom Nabben og Håholmen meter øst for linje mellom Håholmsbåen og Småholmene meter i ytterkant av løpstrase tegnet med blå strek fra Småholene, rundt lille Torungen og tilbake til Sandviksodden. - Avhengig av vindretning og vindtsstyrke, kan vaktbåtene dirigere publikumsbåter bort fra områder hvor de risikerer å bli blåst inn i løypetraseen. Her vil man også ved behov kunne benytte helikopter for å hjelpe publikumsbåter på riktig vei. Side 14 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

15 Sikre soner for publikumsbåter. Sikring. Ca 60 vaktbåter vil passe på at publikumsbåtene ikke skal komme i noen fare under racet. Vaktbåtene fordeles inn i forskjellige sektorer og hver sektor ledes av en sektorlederbåt. I 2006 fungerte politibåtene som sektorlederbåter og vi anbefaler samme løsning i årets arrangement. Vaktbåtene vil bestå av en fører pluss uniformert funksjonær. Det vil bli stilt krav til vaktbåtenes størrelse og egenskaper. De må være minimum 18 fot og må kunne oppnå en hastighet på minimum 20 knop. De vil føre et blått. Vaktbåtene vil bli utstyrt med VHF/UHF radio for kommunikasjon med sektorleder båt samt skriftlig vaktbåtinstruks Båtfører på vaktbåter skal være over 18 år gamle. Mannskapet for sektorlederbåter og vaktbåter vil gjennomgå en grundig briefing i forkant av arrangementet i samarbeid med Politiet. Det er svært viktig at disse har riktig fokus på det arbeidet de skal gjøre. I tillegg til dette vil Sikringsopplegget bestå av redningsbåter som er utstyrt med profesjonelle dykkere, redningsmann, båtfører og rednings utstyr. 3 ambulansebiler vil bli utplassert etter nærmere plan. Politiet i Arendal har anbefalt at 5-8 uniformerte politibåter. Side 15 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

16 Galtesund. Galtesund vil bli regulert med egne tiltak som går på følgende: - Området fra Kolbjørnsvik til grønn lykt v. Småholmene defineres som Restricted Zone - Sonen deles inn i et inngående og et utgående løp ved hjelp av grønne separasjonsbøyer S, S1, S2. - Det skal ikke være publikumsbåter i denne sonen. - Det anbefales at området ved Sandviksodden, Pinneholmene, Knubben, Håholmen og Lille Skottolmen er fri for publikum. Disse områdene vil bli merket med skilter og uniformerte vakter vil passe på at ingen går i land der. Flytebryggen v. Hafstad må også være fri for publikum. Det må være vakter ved Hafstad området. - Racerbåtene skal følge rett stabil kurs gjennom Galtesund og det er forbudt for en båt som blir innhentet av en annen å presse denne ut til sektorsidene. - Det vil gjennomføres aktiv blå flagging fra vakt/jurybåter som hele tiden varsler at en bår er i ferd med å bli innhentet av en annen. Dersom racerbåtene ikke respekterer dette vil de bli straffet med ekstra long lap runde eller diskvalifikasjon. Viser til ovenstående utsnitt fra Race Instruction. Side 16 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

17 Pace boat. Det bli benyttet Pace boat under racet. Dette innebærer at ved eventuelle ulykker eller situasjoner som hindrer sikker race trafikk, så vil en Pace boat tre inn i løypa hvoretter racerbåtene må følge bak denne i race rekkefølge. Hastigheten vil være 50 knots og båtene vil kjøre rundt løypa i denne hastigheten til løypa er ryddet hvoretter pace boat kjører ut av løypa igjen og racet kan fortsette. Rundene som er kjørt sammen med pace boat, inngår i racets opprinnelige rundeantall. Pace båten er samme som WPPA offisiell startbåt. Race Control Sikring ledes fra Master Control som vil være lokalisert hos havnesjefen på bryggefront mot banen. Race Control består av WPPA Commissioner, OOD, Sikringssjef, redningssjef, helikoptersjef, sambandssjef, redningskoordinator, stevnelege og representant fra politiet. Politiets funksjonær i Race Control gir tillatelse til å starte racet så snart løypetraseen er klarert. Samband. Sambandsplan lik opplegget i 2006 og 2007 med justeringer. Samtlige racerbåter vil være på nett med raceledelsen og vil ved aktuelle situasjoner motta instrukser over VHF/UHF radioen derfra. Samband mellom racerbåter og teamledelse skal skje innenfor godkjente rammer fra teletilsynet. Helikoptre. Arrangørens flygeleder utarbeider egen operasjonsplan og flyinstruks for helikoptrene. Denne operasjonsplanen og instruksen skal godkjennes av Luftfartsverket, politiet og fylkesmann. Flygelederen vil være tilstede som koordinator under arrangementet. Ingen helikoptre tillates innenfor arrangementets definerte sikkerhetssone uten samtykke og kontroll fra vår flygeleder. Flygeleder sitter sammen med mastercontrol hvor politi, sikkerhetssjef og sambandssjef er til stede. Landingsplass vil være på Vindholmen. Flygeleder vil søke luftfartstilsynet om stenging av aktuelle luftrom for å sikre mot uønsket trafikk i luften under arrangementet. Helikoptrene benyttes fortrinnsvis til TV filming og fotografering. Det vil komme 3 6 helikoptre. Før Pole Position og Hovedrace kan vi legge opp til et Helikopter air show hvor helikoptrene flyr i kortesje og gir honnør til publikum på hovedtribunene. Side 17 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

18 6. Fritak for fartsbegrensninger. Det søkes om havnefogdens tillatelse om fritak fra forskrift om fartsbegrensning innenfor de soner som er angitt i kartsskissen. Egen søknad for dette sendes så snart tillatelse fra Kystverket 1. Distrikt foreligger. 7. Fergetrafikk og kommersiell trafikk. Fergetrafikken til Hisøya kan gå som normalt under hele arrangementet. Øvrige ferger må innstille sin trafikk i følgende perioder: Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag Søndag Official Class 1 practice on race course. Official Class 1 practice on race course Arendal Pole Position Official Class 1 practice on race course Parade /Warm up lap Norwegian Grand Prix Arrangøren vil avtale dette separat med fergeselskapene og sørge for informasjon om ferdsel senest 3 uker før 18. juli Fergenes ferdsel vil også kunne bli begrenset lørdag og søndag i tidsrommet avhengig av arrangørens bruk av fjorden. 8. Forsikring. Arrangøren tegner en arrangørforsikring gjennom NIF (Norges Idrettsforbund) Kopi av forsikringspolisen vil bli gitt til politiet i forkant av arrangementet. De deltakende båtene har egen ansvarsforsikring som gjelder for arrangementet i Arendal. Forsikringen er obligatorisk og båtene slipper ikke ut på vannet uten at dette er iorden. Arrangøren samarbeider med WPPA/IOTA ved utstedelsen av disse forsikringene. 9. Miljø. Racerbåtene har ingen utslipp annet enn co2 og støynivået ligger innenfor tilfredsstillende rammer med unntak av hustander som ligger nærmere enn meter fra racebåtenes passering. Anbefalte publikumsområder eller tribune og hustander generelt har ikke blitt belastet med støy over Arendal Kommunes egen grense for støy på 110 db (A). Dette er dokumentert gjennom pålagte støymålinger under 2006/2007 arrangementene i Arendal. Imidlertid har vi etter samråd med kommunelegen og Fylkesmannen i Aust Agder besluttet at det skal gjennomføres nye og mer detaljerte støymålinger under 2008 arrangementet. Blant annet med støybelastning over tid på flere aktuelle steder rundt banen. Dette for at man skal få en mer helhetlig forståelse av støyens virkning i banens mest utsatte deler. Egen søknad om dispensasjon fra støyforskriftene i fritidsfartøy vil bli sendt til Fylkesmannen i Aust Agder, Miljøvernavdelingen. Forutsetningene i Side 18 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

19 dispensasjonen vil bli fulgt i arrangementet. Dette er retningslinjer og rammer som gjennom 7 tidligere arrangementer i Oslo og dokumentasjon har blitt utarbeidet i samarbeide med Norsk Ornitologisk Forening og SFT. Det er stadfestet at fuglene ikke blir nevneverdig forstyrret og faktiske fugletellinger har dokumentert at variasjoner i bestanden ikke er påvirket av arrangementet. Politiet bidrar med å overvåke at vi følger de pålegg som blir gitt. Dispensasjon fra forskrift om effektiv støydemping i eksosanlegg på fritidsfartøy vil bli forelagt politiet i forkant av arrangementet. 10. Friluftsliv. Ingen badestrender eller friluftsområder vil være berørt av arrangementet. All lystbåt trafikk kan skje uhindret med unntak av området som omfattes av løypetraseen. I forhold til tidligere løp blir et betydelig mindre område berørt. Berørte lystbåthavner vil bli varslet gjennom oppslag og særskilte meldinger via båtforeningene. 11. Ressurser fra politiet. Vi mener at ressurser fra politiet i henhold til tidligere arrangement (sjøsiden)er godt avstemt i forhold til behovet. Politiet har foreslått at 5-8 politibåter benyttes, hvorav arrangøren tilrettelegger to egnede båter som politiet kan bemanne. På landsiden vil vi forholde oss til de planer som politiet har. 12. Disponering av sjø og landområder. Plan for dette utarbeides i samarbeide med Arendal Havnevesen og Arendal Kommune. Formelle søknader for dette vil bli sendt separat. Det tas sikte på å benytte Tollbodkaia som VIP og tribuneområde, området rund Pollen som aktivitetsområde for publikum med salgsboder og utstillinger og Barbu som Team Hospitality område og depot / kranings / fuellingsområde. Søknad vedrørende fuelling og lagring av fuel på land vil bli sendt brannvesenet. Side 19 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

20 Arenaplan. 13. Tilrigging. Tilrigging/ avstengning av Barbuområdet vil starte tirsdag 18 juli. Øvrig tilrigging vil starte onsdag 19 juli. Det forutsettes at all tilrigging starter etter avtale med havnefogd og Arendal kommune. 14. Informasjon. Det vil bli utarbeidet en media, informasjons og kommunikasjonsplan. Annonsering/ kunngjøring gjennom annonsering i aviser som distribueres i Agderposten, Grimstad Adressetidende og Fedrelandsvennen. Det tas sikte på å utarbeide en VM avis.videre tas det sikte på å samarbeide med en radiostasjon og gjennom dette informere om arrangementet i forkant samt benytte dette som den bærende speakertjenesten under arrangementet. På denne måten vil all relevant informasjon nå ut til publikum både på land og på vann. Side 20 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

21 15. Finansiering. Internasjonale og nasjonale sponsorer samt lukket hospitality, expo og VIP opplegg. Det forutsettes at det gis tillatelse til å henge opp reklameseil innenfor de rammer norsk lov forutsetter. Man vil også selge billetter innenfor lukkede områder som i tidligere arrangementer i Arendal 16. TV dekning. Det vil være en bred nasjonal og internasjonal TV-dekning hvor unike bilder fra Arendal i følge promotor kringkastes til 100 millioner husstander worldwide. Arrangementet skaper positive ringvirkninger i form av økende omsetning for hotel og restaurantnæringen. I tillegg har det utviklet seg til å bli en hyggelig folkefest som mange ser frem til å få med seg. 17. Samarbeide. Et vellykket arrangement forutsetter et godt samarbeid mellom arrangør, politi, havnevesen, brannvesen og næringslivet forøvrig. Det foreligger nå god dokumentasjon på en god og sikker organisering av arrangementet. Arrangementet vil administreres, organiseres og gjennomføres med en stab som består av de erfarne nøkkelpersoner. Side 21 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). CASER Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). - Arrangørfeil ingen konsekvens Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges Cup. Hva skal TD

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

INNBYDELSE TIL VÅRSPRETTEN 28. MAI 2016

INNBYDELSE TIL VÅRSPRETTEN 28. MAI 2016 INNBYDELSE TIL VÅRSPRETTEN 28. MAI 2016 Stevne: Vårspretten, Arendal 2016 Depot: Båthuset på Vindholmen, Kystveien 226 Arrangør: Arendal Båtsport Klubb Stevne status: Norgescup 3B, 3A, 3C, V60, Thundercat

Detaljer

Seilingsbestemmelser for onsdagsregattaer 2015

Seilingsbestemmelser for onsdagsregattaer 2015 Seilingsbestemmelser for onsdagsregattaer 2015 Arendals Seilforening 1. Regler Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene (RRS) med unntak av endringer i noen av reglene gjort i disse seilingsbestemmelsene.

Detaljer

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse Risikovurdering Stavanger SwimRun 20. august 2016 Stavanger Open Water 21. august 2016 Navn på konkurranse Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 Start Speidermarka, Store Stokkavann Målgang Speidermarka,

Detaljer

OPTIMIST. Coming Stars august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING (NoR) Versjon 1.0

OPTIMIST. Coming Stars august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING (NoR) Versjon 1.0 OPTIMIST Coming Stars 11. - 13. august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening KUNNGJØRING (NoR) Notasjonen [DP] i en regel i NoR betyr at straffen for et brudd på den regelen kan, etter

Detaljer

Festival 02.07.2015. Grenland Racerbåt Klubb Organisasjons nummer Bankkonto Binneveien 3H, 3960 Stathelle 895 021 172 2610.13.

Festival 02.07.2015. Grenland Racerbåt Klubb Organisasjons nummer Bankkonto Binneveien 3H, 3960 Stathelle 895 021 172 2610.13. Grenland Racerbåt Klubb har igjen gleden av å invitere til et nytt for klassene V-60, Thundercat, offshore 3B, offshore 3C samt Sportsbåt. NC runden for V-60, 3B og 3C går etter NMF s nasjonale regler

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

PROGRAM Drammen Grand Prix 2015 Fredag 21. til lørdag 22. august. Båtsportklassene GT15/ GT 30 / F4s / V25

PROGRAM Drammen Grand Prix 2015 Fredag 21. til lørdag 22. august. Båtsportklassene GT15/ GT 30 / F4s / V25 PROGRAM Drammen Grand Prix 20 Fredag 21. til lørdag 22. august Båtsportklassene GT/ GT 30 / F4s / V25 Organizer Outboardklubben Po.box 1941, Vika 05 Oslo. E-mail: styret@outboardklubben.com Contactperson:

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

OPTIMIST. Norgesmesterskap august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.0

OPTIMIST. Norgesmesterskap august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.0 OPTIMIST Norgesmesterskap 10. - 13. august 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening KUNNGJØRING Notasjonen [DP] i en regel i NoR betyr at straffen for et brudd på den regelen kan, etter protestkomiteens

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER APL Race 2017 NOR-rating 28. 30. juli SEILINGSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (RRS). 1.2 Ingen nasjonale forskrifter vil gjelde.

Detaljer

Informasjon og instruks til vaktmannskaper

Informasjon og instruks til vaktmannskaper Informasjon og instruks til vaktmannskaper Takk for at du stiller opp som løypevakt for et av Norges største idrettsarrangement. Du gjør en svært viktig jobb for arrangementet, og er vårt ansikt utad når

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten.

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten. Kjære medlem Velkommen til blå dugnad. Vi vil med dette informasjonsbrevet få takke for at du stiller opp på blå dugnad for foreningen. Blå dugnad er absolutt nødvendig og ryggraden i foreningens aktiviteter

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Stavanger Seilforening Norges Cup 3 2-3 juni 2012 SIKRINGSPLAN

Stavanger Seilforening Norges Cup 3 2-3 juni 2012 SIKRINGSPLAN Stavanger Seilforening Norges Cup 3 2-3 juni 2012 SIKRINGSPLAN I SAMARBEID MED Side 1 av 13 INNHOLD SIKRINGSPLAN... 1 1 Sikkerhet... 3 2 Tidsprogram for arrangementet... 4 3 Stevnelege... 4 4 Hjertestarter

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli.

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 3 cm 0 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. Offshore

Detaljer

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt Arendals Seilforening Seilingsbestemmelser APL Race 2017 NM H-Båt fredag 28. til søndag 30. juli Side : 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus 1 Velkommen om bord i F/F Gunnerus Welcome on board R/V Gunnerus 2 Forberedelse til tokt. Preparation for cruise. Helse miljø og sikkerhet ved NTNU. http://www.ntnu.no/adm/hms Health, safety and environmental

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014 Seilingsbestemmelser SeaPilot2Star NOR 2014 er en utfordrende seilas for to seilere som sammen utfordrer Skagerrak og kystområdet rundt som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper med pitstop. Regattaen

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Mai 2010 Til deg som går med en arrangør i magen Ideen bak å lage en arrangementshåndbok

Detaljer

Åpent Norgesmesterskap Formula September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER

Åpent Norgesmesterskap Formula September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Åpent Norgesmesterskap Formula 18 2.- 4. September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016.

Detaljer

Invitasjon til elektro racing FE2 2015

Invitasjon til elektro racing FE2 2015 Invitasjon til elektro racing FE2 2015 Vi i Sørlandets modellbåtklubb har gleden av å invitere til race innen M seksjonen, elektro racing. Det vil bli lagt opp til løp i OTE1, OTE2, Mono 1 og Mono 2. Meld

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015. Pølsebane

Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015. Pølsebane Seilingsbestemmelser for Onsdagsregatta i Bundefjorden 2015 1. Regler Pølsebane Regattaen vil være underlagt regler slikt de er definert i Kappseilingsbestemmelsene. 2. Endringer i seilingsbestemmelsene

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017

Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Invitasjon Stomperudrittet 9. september 2017 Sørum idrettslag inviterer til det 5. rittet i Norgescup Maraton 2017, Regionmesterskap for region Øst og Stomperudrittet lørdag 9. september 2017 Sted: Sørum

Detaljer

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Breidangen Rundt LYS Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 21. og 22. mai 2011 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Finn veien. Det er rund 1,8 mil i fra Narvik og 1,8 mil i fra Bjerkvik. Det vil bli godt skiltet langs veien.

Finn veien. Det er rund 1,8 mil i fra Narvik og 1,8 mil i fra Bjerkvik. Det vil bli godt skiltet langs veien. Finn veien Det er rund 1,8 mil i fra Narvik og 1,8 mil i fra Bjerkvik. Det vil bli godt skiltet langs veien. Velkommen til NNM 2009 Narvik modellflyklubb inviterer til Nord Norsk Mesterskap i modellfyging

Detaljer

Ladies Tour of Norway

Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway 2016 video Visjon LToN skal skape BEGEISTRING, positive OPPLEVELSER og VARIGE VERDIER for: Team og øvrige deltagere Samarbeidspartnere Publikum Lokal samfunn

Detaljer

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 Ubekreftet sammendrag fra plandokumenter og tekstendringer gitt i kommunestyre-vedtak - sak. 53/07 av 18.06.07 og sak. 73/07 av 25.10.07 Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 1. Bruksbegrensninger : 1.1

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate OSLO Dato:

Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate OSLO Dato: Oslo kommune Oslo Havn KF Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate 4 0161 OSLO Dato: 06.11.2017 Deres ref. Vår ref. (saksnr/løpenr) Saksbeh. / Tlf.: Arkivkode: 2017/862 / 14501/2017 Katrine Brede

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

NOR NC4, Laser 2017, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for:

NOR NC4, Laser 2017, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for: Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for: Laser 4.7, Radial og Standard 9-10 september 2017 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

INVITASJON 11. 12. 2015 NARVIK

INVITASJON 11. 12. 2015 NARVIK INVITASJON Narvik Cykleklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap i Utfor, 11. 12. juli 2015 NARVIK 19 82 CYKLEKLUBB Sted og hvordan komme seg dit? Arrangementet finner sted i Narvikfjellet, sentralt

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Protokoll no 1 10jan2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi,, John Tellman Tjuslia, Åshild Haugland,

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Skandinavisk Seilforbunds tillegg, nasjonale forskrifter samt klassereglene for NOR Rating. 1.2 Reklameregler

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Praktisk informasjon NC 4 Optimist

Praktisk informasjon NC 4 Optimist Praktisk informasjon NC 4 Optimist 9-10 sept 2017 I det følgende ønsker vi å orientere om logistikk, og andre praktiske forhold rundt Norgescupen. Vi ber alle lese dette like godt som seilingsbestemmelsene,

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund KUNNGJØRING Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR 29er, Laser Radial og Laser 4.7 og KLASSEMESTERSKAP for RS Feva i Moss 30. juni 2. juli 2017 1

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Sandefjord Sykleklubb har gleden å invitere deg og ditt lag til Norges Cup Sandefjord Grand Tour en del av Sandefjord Sykkelfestival 2017 Sted

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb

9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb 9. 10. august 2014 Narvik Cykleklubb NARVIK 19 82 CYKLEKLUBB Sted og hvordan komme seg dit? Arrangementet finner sted i Narvikfjellet, sentralt plassert nært sentrum av Narvik. Narvik ligger ca 250km sør

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer Norgescup for Optimist, Europajolle og Zoom8 torsdag 29. mai til søndag 1. juni SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen.

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen. Norges- Cup for Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva 13.-14. mai 2017 på Fjærholmen Arrangør: Tønsberg Seilforening UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.2 Generelle

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer Norgescup for Optimist, Europajolle og Zoom8 torsdag 29. mai til søndag 1. juni SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle KUNNGJØRING Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle Fredrikstad, 30. 31. august 2014 Side 1 av 6 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER

NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, uten nasjonale forskrifter 1.2 Skandinavisk Seilforbunds forskrift

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2 Vestfold Cup 1 REGLER 24. - 25. september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Bestemmelser

Detaljer

Arendals Seilforening. inviterer til. APL Race fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING

Arendals Seilforening. inviterer til. APL Race fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING Arendals Seilforening inviterer til APL Race 2017 fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING Revisjon 02: 15.7.2017 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013,

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013, Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Seilingsbestemmelser Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no V. 2.0

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013

SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013 16. - 18. august 2013 SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013 DISTANSESELAS NOR rating MOSS SEILFORENING MOSS ER SEILING Anno 1960 SEILINGSBESTEMMELSER, Distanse NOR rating ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

VM runde langbane Forus 2012

VM runde langbane Forus 2012 VM runde langbane Forus 2012 Visjonen Vi skal skape et fartsfullt arrangement med masse spenning og god stemning for både førere, funksjonærer og et stort antall publikum. Fakta om arrangementet Arrangør

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM FINNJOLLE Horten Seilforening 26-27.august 2017 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE

Detaljer

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Anglevik, 24. 25. september 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Hankø, 26. 27. september 2015 Side 1 av 7 1 REGLER

Detaljer

SYDOSTSEILASEN Del av Skagerak Skjærgårdscup for Tur/Hav

SYDOSTSEILASEN Del av Skagerak Skjærgårdscup for Tur/Hav 1 REGLER SYDOSTSEILASEN Del av Skagerak Skjærgårdscup for Tur/Hav Tur/Hav NORrating 24. juni 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014

Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014 Seilingsbestemmelser Nordland Offshore Race 2014 Arrangør: Bodø Seilforening Organiserende myndighet er Bodø Seilforening Hovedsponsor: Samarbeidspartnere: 1 Seilingsbestemmelser 1. REGLER 1.1 NOR0214

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

3. ARRANGEMENTSDATO OG STED

3. ARRANGEMENTSDATO OG STED Side 1 av 5 1. ARRANGØRER Arrangør : NAF Motorsport Vålerbanen Adresse : Vålerbanen, 2435 Braskereidfoss Telefon : 47962776 E-mail : naf@vaalerbanen.no WEB : www.naf.no/motorsport-vaalerbanen Arrangementet

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR KUNNGJØRING Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR RS Feva, BIC 293od, RS:X, 29`er Optimist, Zoom8 E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial i Moss 22. 25. juni 2012 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer