NORWEGIAN GRAND PRIX. Arendal juli Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship. Arrangementsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWEGIAN GRAND PRIX. Arendal. 18. 20. juli 2008. Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship. Arrangementsplan"

Transkript

1 NORWEGIAN GRAND PRIX Arendal juli 2008 Runde 3 Class 1 World Powerboat Championship Arrangementsplan Side 1 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

2 1. Dato for arrangementet, juli 2008 NGP har undertegnet en avtale med WPPA/IOTA om å arrangere Norwegian Grand Prix i frem til og med sommeren Datoen (3 helg i juli) vil være den samme for fremtidige årlige arrangementer og vi ber som i fjor om at helgen er reservert fremtidige arrangement. Tidspunktet er bevisst lagt til ferietiden hvor tilreisende publikum og en stor del av næringslivets ledere allerede befinner seg i området. Ut ifra et miljømessig perspektiv, er også denne perioden gunstig ettersom den ligger etter fuglenes hekketid. 2. Arrangementskomiteen Hovedarrangør: Norwegian Grand Prix (NGP) Kystveien Arendal NGP formann: Terje Tellefsen Tlf NGP co-formann Andreas Ove Ugland NGP Administrerende direktør Per Carsten Michelsen Tlf NGP styremedlem Jann Hillestad Tlf Prosjektleder sport/sikkerhet Økonomisk ansvarlig TBA Sikkerhet og Miljø Svein Elgvin Tlf Pressesjef Jens Petter Christensen Tlf Teknisk arrangør: NGP Hovedkomiteen er ansvarlig for planlegging, organisering, søknadsprosess overfor respektive myndigheter, finansiering, media og samfunnskontakt, samarbeide med den internasjonale promotoren IOTA, WPPA samt gjennomføring. NGP er tilsluttet NIF/Norges Motorsportforbund og derved autorisert for å være teknisk arrangør. Klubben stiller med autoriserte funksjonerer og personell forøvrig gjennom dugnadsinnsats. NGP vil ha totalansvaret for arrangementet og den sportslige og tekniske gjennomføringen av arrangementet. De vil etablere en funksjonærstab hvor bl.a Offiser-of-the-day (OOD), sikringssjef, sambandsjef, redningssjef, banesjef og depotsjef inngår. Sikringssjefen har sammen med prosjektleder for sport/sikkerhet ansvaret for å utarbeide og videreutvikle en komplett sikringsplan. Denne sikringsplanen vil ta utgangspunkt i fjorårets sikringsplan med endringer som følge av erfaringer gjort i 2007 racet. Side 2 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

3 Den endelige utgaven av Race instruction som beskriver kjøreregler og program for deltakerne, vil bli gitt til politi, raceledelse og team om morgenen fredag 20 juli. 3. Program Fredag 18. juli Administration/Registration Technical Scrutineering Fuel Available Team Managers Briefing Cranage Available Official Practice (on race course) Boat Parade and opening ceremony mandatory) Drivers Briefing (Event Arendal Culture Hall) The Mayor s official welcome reception Culture Hall) Lørdag 19. juli Cranage Available Official Practice (on race course) Fuel available Water show/race of other classes All race to be parked in wetpit(pollen) POLE POSITION START Fuel Available Søndag, 20. juli Cranage Available Official Practice (on race course) Water show/race of other classes Boats must be launched into the Wet Pits Boats must leave pits to do parade lap with police. 14:20 Pits Close NORWEGIAN GRAND PRIX START After Finish. Norwegian Grand Prix Prize Presentation on the podium After Prize Presentation Press Conference for the 1 st, 2 nd, and 3 rd of the Norwegian Grand Prix. Side 3 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

4 4. Race beskrivelse Merknad. Dette er en plan etter samme mal som 2007 arrangementet og som inneholder justeringer basert på de erfaringer som ble gjort i Dersom arrangøren finner det hensiktsmessig ut fra arrangement, miljø eller sportslige forhold, kan det være aktuelt å forkorte banen innenfor det angitte banekart. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Politiet og enighet om at det ikke skaper nye utfordringer. Banedesign. Banen er designet og kvalitetssikret av Jann Hillestad som har lang erfaring som aktiv utøver, lokal arrangør og VM promotor. Ettersom det er trangt i flere deler av traseen, er det lagt stor vekt på tilpassning til racerbåtenes kjøreegenskaper og de sikkerhetsrammer som kreves. Små justeringer er blitt gjort etter erfaringer fra i fjor. Start Lap = 7.91NM X 1 Long lap = 8.18Nm X 2 Race lap = 7.73NM X 9 Racets totale lengde inklusive 93.84NM Kjøreretning med klokka Køreretningen i racet skal være med klokka. sikkerhetsmessige grunner: Dette med følgende - Når båtene kommer inn mot byen fra Galtesund, vil de ha en høy hastighet. Det påpekes at redusert startbane/lengde som ble innført i 2007 hadde ønsket effekt med redusert hastighet i første sving rundt Skilsø på veg ut Galtesund. Dette videreføres i Svingen rundt bøyene K og K1 og A er uproblematisk. - På vei ut av indre havn Rundt bøyene D, D1 og D2, vil båtene ha en betydelig lavere hastighet ettersom de akkurat kommer ut ifra rundingen rundt bøyene C, C1 og C2. I lavere hastighet er denne svingen helt uproblematisk og vil ikke føre til at båtene kommer for langt ut i svingen med risiko for kollisjon med de som kommer i motsatt retning for runding rundt K og K1 og A. - Den sorte staken mellom Store Skottholmen og Pinneholmene er mye lettere å få øye på visuelt når man kjører denne leden ut av sundet. Beskrivelse av løypetrase. Start i Tromøysund på sørsiden Tromøybrua. Stor bøye markerer Start Gate. Første runding 90 graders sving i indre havn, fritt løp ut Galtesund på hver side av Lille Skottholmen hvoretter banen samles vest for Småholmene og fortsetter rundt Lille Torungen tilbake gjennom Galtesund som er delt i et inngående og et Side 4 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

5 utgående løp med grønne separasjons bøyer, vest av Lille Skottholmen, høyresving forbi Tollbodkaia og hovedtribunen, runding i Tromøysundet nord for Styrsvika, tilbake til indrehavn og venstresving rundt Skilsøodden ut Galtesund mellom Store og Lille Skottholmen. Se kartskisse nedenfor. Kartutsnitt med kart datum WGS 84 er basert på sjøkartverkets siste utgave av elektroniske kartdata. Bøyene kan derfor legges ut nøyaktig ved hjelp av GPS posisjonering. Trening, Pole Position og Race trace. Side 5 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

6 - Startrunde er markert med rød strek. - Normal race runde er markert med sort strek. - Long lap, Pit lap er markert med grønn strek. Trening : Her får teamene målt og finjustert båtene samtidig som førerne får en grundig gjennomgang av løypetraseen. Dette er en klar sikkerhetsmessig fordel før båtene skal kjøre racet. Sikkerhetsopplegget vil være tilsvarende det som gjelder under hovedracet men med noe færre sikringsbåter (etter nærmere avtale med politiet). Dette vil gjøre førerne bedre kjent med forholdene og i tillegg øke oversikt og forståelse for publikum. Treningen forutsetter Havnevesenets dispensasjon fra fartsforskriftene og racerbåtene må forholde seg til gjeldende vikepliktregler og sjøveisregler forøvrig. Imidlertid vil det ikke være tillatt for fergetrafikk eller fritidsbåter i de angitte perioder for trening og Pole Position/Race. Arrangør vil avtale opplegget for dette direkte med ferge selskapene og utstede kunngjøring i egen VM avis og i Agderposten. I tillegg vil VM Radio (P5 FM 104) daglig ha dette med i sine sendinger til generell opplysning. Side 6 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

7 Pole Position: I samme trase som race trase. Pr i dag er opplegget som følger: Båtene kjører en oppvarmingsrunde pluss to runder med tidtaking. Maksimum en båt i banen samtidig. Start etter signal fra jurybåt som ligger utenfor Pollen. Racerbåtene ligger på vent i Pollen. Etter endt forsøk returnerer båtene til flytebrygge i dry pit. Det er lagt inn spesielle rutiner for innkjøring i løypetrase fra Wet Pit i Pollen samt utkjøring fra løypetrase etter fullendt Pole Position, ref Appendices 4 i Race Instruction Draft 1. Hovedracet, Norwegian Grand Prix Før start, d,v.s. kl vil offisiell startbåt (Oransje Nor-Tech) gjennomføre en runde i banen. Samtidig trekker racebåtene opp mot i Muster Area like sør for Tromøybrua. Dette vil gi politiet og sikringsledelsen en god mulighet til å få ryddet løypa og kvalitetssjekkets sikringsopplegget før start. Start vil foregå med startbåt etter WPPA sitt regelverk hvor båtene vil ligge å volte rundt Muster Buoy som ligger rett sør for Tromøybrua. Det første strekket fra båtene slippes fram til de runder rundt gul bøye D, D1 og D2 ved Skilsøodden, vil være på 1.5 Nm. Dette er et tilfredsstillende strekk for at båtene spres før de runder første sving på en forsvarlig måte. Ut Galtesund vil båtene kjøre fritt løp på hver side av Lille Skottholmen og separasjonsbøyene S S2. Etter passering vest for Håholmsbåen, skal båtene følge normal løypetrase som angitt med sort strek i Appendics 1. Start runden er tegnet inn med rød strek. Startrunde pluss 9 runder pluss 2 x long lap totalt 93.94Nm. (totalt 1 time) I løpet av racet, senest innen runde 7, skal racerbåtene kjøre to long lap. Dette er en liten forlengelse av hovedløpstraseen rundt bøyene X, X1, X2. (tegnet med grønn strek). Long Lap blir også benyttes som penalty pitlap overfor racerbåtene ved regelbrudd eller uregelmentert kjøring. Før start må Tromøysund være ryddet for publikumsbåter fra Muster Buoy til Tyholmen - Kolbjørnsvik. Etter start kan publikumsbåtene ligge ca 200 meter nordøst for rundingsbøyene C og C1. Publikumsgrense angitt med tykk fiolett strek i løpekart. For mer utfyllende beskrivelse av kjøre regler og rutiner i forbindelse med trening, pole position og race følger herunder et utsnitt fra førernes Race Instruction Side 7 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

8 Start Procedure Parade Lap Start prosedyre Paraderunde,oppvarming The start will be with two lines. The first five boats (positioned according to the result of Pole Position) follows Start boat 1 and the next five boats follow Startboat 2. Mandatory Parade Lap. - All pilots must be ready in boat at wet pit pontoon at hours. - Race control will call the first five boats separately and they have to follow Start boat 1. - The next five boats will then be called from race control and they have to follow Start boat 2. - The race boats will be lead by the startboats from wetpit around the buoys E, E1, E2 following the course to K, and up to the starting area where the start group turn around the Muster boat The race boats must always keep behind their respective Startboats until they, after having rounded the muster boat, line up behind their respective startboat according to the two line start procedure. - The start will immediately be affected. Side 8 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

9 Late Start Procedure Prosedyre for sen start Late start procedure. - After Pits close at hours, a boat has to remain at pontoon until clearance from race control. - When cleared from race control, the boat must follow the route as described above. Landside Y1, Y and B where after entering into normal race course Side 9 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

10 Enter route to practice course Exit route from practice course Innkjøring til trening Utkjøring fra trening Enter to practice course - follow the green line landside of the buoys Y, B off plane, and at controlled speed landside the following yellow buoy, where after entering in to race course at buoy C. - controlled speed maximum 50 knots Exit from practice. - After passing finish line, continue at race speed up to C - Slow down to controlled speed and turn anti clockwise around Z continuing landside of Z2 and B back to craning area - Off plane from B to craning area Failure to follow these instructions will result in a penalty, which can be given as a Yellow card and/or a fine of EURO 1000,- Side 10 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

11 Enter to Pole Position Course Exit from Pole Position Course Innkjøring til pole position Utkjøring fra pole position Enter to Pole Position Course - Pilots must be ready, in cockpit by the wet pit pontoon - When a boat receives the permission by Race Control on VHF channel 10 to enter the race course, it must leave the pontoon within 30 sec and proceed to the separator island passing between buoy K and K1. - The boat must accelerate up to race speed and enter into the race course between K1 and Y1. - The timing gate will be from buoy K1 to Y1. Timing will start as soon as the boat passes the timing gate for the first time. - Each boat is entitled to run two consecutive pole position laps Exit from Pole Position course. - When passing the finish line/timing gate, each boat must continue at race speed until C, - then slow down to controlled speed and proceed around Z following on landside of the Z1 and yellow buoys. - Proceed off plane from B back to the craning area. Side 11 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

12 Long Lap / Pit Lap Side 12 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

13 Restricted Zone. Kjøreregler Galtesund. The channel (named as Galtesund) is defined as restricted area. The area is between the flash orange buoy S2 and the orange buoy K. The race course is very narrow and the teams must respect the following rules in this area: - The boats must keep the line. - It is not allowed to close the line for a boat overtaking another one. Race boats doing that will be penalized with an extra pit lap. - Back markers must keep a line in the outer part of the course line in order to avoid trouble and risky situations for the faster boats. Extra pit lap will automatic be penalized to the boats not respecting this rule. - LOC safety boats will fly the blue flag in order to signalize faster boats coming from behind. - Boats not making a penalty pit lap will be disqualified. Side 13 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

14 5. Sikkerhet. Generelt. Hovedutfordringen blir det trange sundet i Galtesund hvor fare for kollisjon mellom racerbåter kan oppstå. Imidlertid vil denne faren kun oppstå i midten av Galtesund der hvor grønne sektordelingsbøyer markerer delelinjen mellom utgående og inngående løp. Ikke nær land. Vi mener derfor at publikum på land ikke vil være utsatt for fare i så henseende. Dessuten vil ikke mer enn 10 båter delta i racet slik det ser ut nå og banens design med et langt start-strekk samt runding rundt Lille Torungen med utfordrende bølger før båtene kjører tilbake til indre havn igjen, vil føre til at feltet blir spredd såpass at det vil bli tilfredsstillende plass for racerbåtene. Imidlertid stiller løypetraseen stor krav til våre vaktbåtmannskaper og god disiplin fra publikum. Vi kommer til å legge stor vekt på å informere publikum godt i forkant av arrangementet gjennom trykket media samt over live radio under arrangementet. Ut fra erfaring fungerer dette svært bra og vi har ingen negative episoder å vise til i så henseende. Sikringsopplegg. Det legges opp til et grundig dokumentert sikkerhetsopplegg med en sikringsplan som er godkjent av politiet og WPPA Commissioner. Banen overvåkes med ca. 60 vaktbåter og 5-8 politibåter (etter samråd med politiet). Banen inndeles i sektorer som hvor vaktbåter i hver sektor blir ledet av en sektorlederbåt. Vaktbåtene er utrustet med blått flagg og U-flagg. I tillegg til dette vil man kunne dra nytte av assistanse fra helikoptere som er under ledelse av helikopter cooperatør i Master Control. Ferdsel for fritidsbåtene og sjøtrafikk forøvrig vil bli regulert og begrenset slik at publikum ikke skal utsettes for fare. Begrenset adgang for publikumsbåter rundt hele banen, spesielt i Galtesund. Det legges vekt på å følge opp sikringsopplegget og justere dette etter erfaringer man oppnår bl.a. gjennom testkjøringen på fredag. Sikre soner for publikumsbåter vil bli beskrevet i pressen og vil være følgende: - Indre Havn vest for linje mellom Tyholmen og Kolbjørnsvik - Nordøst for Store Skottholmen, øst for en linje mellom Knubben og Store Skottholmen - Nord for rett linje mellom Fårvikøren og Songekilen meter øst for linje mellom Nabben og Håholmen meter øst for linje mellom Håholmsbåen og Småholmene meter i ytterkant av løpstrase tegnet med blå strek fra Småholene, rundt lille Torungen og tilbake til Sandviksodden. - Avhengig av vindretning og vindtsstyrke, kan vaktbåtene dirigere publikumsbåter bort fra områder hvor de risikerer å bli blåst inn i løypetraseen. Her vil man også ved behov kunne benytte helikopter for å hjelpe publikumsbåter på riktig vei. Side 14 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

15 Sikre soner for publikumsbåter. Sikring. Ca 60 vaktbåter vil passe på at publikumsbåtene ikke skal komme i noen fare under racet. Vaktbåtene fordeles inn i forskjellige sektorer og hver sektor ledes av en sektorlederbåt. I 2006 fungerte politibåtene som sektorlederbåter og vi anbefaler samme løsning i årets arrangement. Vaktbåtene vil bestå av en fører pluss uniformert funksjonær. Det vil bli stilt krav til vaktbåtenes størrelse og egenskaper. De må være minimum 18 fot og må kunne oppnå en hastighet på minimum 20 knop. De vil føre et blått. Vaktbåtene vil bli utstyrt med VHF/UHF radio for kommunikasjon med sektorleder båt samt skriftlig vaktbåtinstruks Båtfører på vaktbåter skal være over 18 år gamle. Mannskapet for sektorlederbåter og vaktbåter vil gjennomgå en grundig briefing i forkant av arrangementet i samarbeid med Politiet. Det er svært viktig at disse har riktig fokus på det arbeidet de skal gjøre. I tillegg til dette vil Sikringsopplegget bestå av redningsbåter som er utstyrt med profesjonelle dykkere, redningsmann, båtfører og rednings utstyr. 3 ambulansebiler vil bli utplassert etter nærmere plan. Politiet i Arendal har anbefalt at 5-8 uniformerte politibåter. Side 15 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

16 Galtesund. Galtesund vil bli regulert med egne tiltak som går på følgende: - Området fra Kolbjørnsvik til grønn lykt v. Småholmene defineres som Restricted Zone - Sonen deles inn i et inngående og et utgående løp ved hjelp av grønne separasjonsbøyer S, S1, S2. - Det skal ikke være publikumsbåter i denne sonen. - Det anbefales at området ved Sandviksodden, Pinneholmene, Knubben, Håholmen og Lille Skottolmen er fri for publikum. Disse områdene vil bli merket med skilter og uniformerte vakter vil passe på at ingen går i land der. Flytebryggen v. Hafstad må også være fri for publikum. Det må være vakter ved Hafstad området. - Racerbåtene skal følge rett stabil kurs gjennom Galtesund og det er forbudt for en båt som blir innhentet av en annen å presse denne ut til sektorsidene. - Det vil gjennomføres aktiv blå flagging fra vakt/jurybåter som hele tiden varsler at en bår er i ferd med å bli innhentet av en annen. Dersom racerbåtene ikke respekterer dette vil de bli straffet med ekstra long lap runde eller diskvalifikasjon. Viser til ovenstående utsnitt fra Race Instruction. Side 16 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

17 Pace boat. Det bli benyttet Pace boat under racet. Dette innebærer at ved eventuelle ulykker eller situasjoner som hindrer sikker race trafikk, så vil en Pace boat tre inn i løypa hvoretter racerbåtene må følge bak denne i race rekkefølge. Hastigheten vil være 50 knots og båtene vil kjøre rundt løypa i denne hastigheten til løypa er ryddet hvoretter pace boat kjører ut av løypa igjen og racet kan fortsette. Rundene som er kjørt sammen med pace boat, inngår i racets opprinnelige rundeantall. Pace båten er samme som WPPA offisiell startbåt. Race Control Sikring ledes fra Master Control som vil være lokalisert hos havnesjefen på bryggefront mot banen. Race Control består av WPPA Commissioner, OOD, Sikringssjef, redningssjef, helikoptersjef, sambandssjef, redningskoordinator, stevnelege og representant fra politiet. Politiets funksjonær i Race Control gir tillatelse til å starte racet så snart løypetraseen er klarert. Samband. Sambandsplan lik opplegget i 2006 og 2007 med justeringer. Samtlige racerbåter vil være på nett med raceledelsen og vil ved aktuelle situasjoner motta instrukser over VHF/UHF radioen derfra. Samband mellom racerbåter og teamledelse skal skje innenfor godkjente rammer fra teletilsynet. Helikoptre. Arrangørens flygeleder utarbeider egen operasjonsplan og flyinstruks for helikoptrene. Denne operasjonsplanen og instruksen skal godkjennes av Luftfartsverket, politiet og fylkesmann. Flygelederen vil være tilstede som koordinator under arrangementet. Ingen helikoptre tillates innenfor arrangementets definerte sikkerhetssone uten samtykke og kontroll fra vår flygeleder. Flygeleder sitter sammen med mastercontrol hvor politi, sikkerhetssjef og sambandssjef er til stede. Landingsplass vil være på Vindholmen. Flygeleder vil søke luftfartstilsynet om stenging av aktuelle luftrom for å sikre mot uønsket trafikk i luften under arrangementet. Helikoptrene benyttes fortrinnsvis til TV filming og fotografering. Det vil komme 3 6 helikoptre. Før Pole Position og Hovedrace kan vi legge opp til et Helikopter air show hvor helikoptrene flyr i kortesje og gir honnør til publikum på hovedtribunene. Side 17 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

18 6. Fritak for fartsbegrensninger. Det søkes om havnefogdens tillatelse om fritak fra forskrift om fartsbegrensning innenfor de soner som er angitt i kartsskissen. Egen søknad for dette sendes så snart tillatelse fra Kystverket 1. Distrikt foreligger. 7. Fergetrafikk og kommersiell trafikk. Fergetrafikken til Hisøya kan gå som normalt under hele arrangementet. Øvrige ferger må innstille sin trafikk i følgende perioder: Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag Søndag Official Class 1 practice on race course. Official Class 1 practice on race course Arendal Pole Position Official Class 1 practice on race course Parade /Warm up lap Norwegian Grand Prix Arrangøren vil avtale dette separat med fergeselskapene og sørge for informasjon om ferdsel senest 3 uker før 18. juli Fergenes ferdsel vil også kunne bli begrenset lørdag og søndag i tidsrommet avhengig av arrangørens bruk av fjorden. 8. Forsikring. Arrangøren tegner en arrangørforsikring gjennom NIF (Norges Idrettsforbund) Kopi av forsikringspolisen vil bli gitt til politiet i forkant av arrangementet. De deltakende båtene har egen ansvarsforsikring som gjelder for arrangementet i Arendal. Forsikringen er obligatorisk og båtene slipper ikke ut på vannet uten at dette er iorden. Arrangøren samarbeider med WPPA/IOTA ved utstedelsen av disse forsikringene. 9. Miljø. Racerbåtene har ingen utslipp annet enn co2 og støynivået ligger innenfor tilfredsstillende rammer med unntak av hustander som ligger nærmere enn meter fra racebåtenes passering. Anbefalte publikumsområder eller tribune og hustander generelt har ikke blitt belastet med støy over Arendal Kommunes egen grense for støy på 110 db (A). Dette er dokumentert gjennom pålagte støymålinger under 2006/2007 arrangementene i Arendal. Imidlertid har vi etter samråd med kommunelegen og Fylkesmannen i Aust Agder besluttet at det skal gjennomføres nye og mer detaljerte støymålinger under 2008 arrangementet. Blant annet med støybelastning over tid på flere aktuelle steder rundt banen. Dette for at man skal få en mer helhetlig forståelse av støyens virkning i banens mest utsatte deler. Egen søknad om dispensasjon fra støyforskriftene i fritidsfartøy vil bli sendt til Fylkesmannen i Aust Agder, Miljøvernavdelingen. Forutsetningene i Side 18 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

19 dispensasjonen vil bli fulgt i arrangementet. Dette er retningslinjer og rammer som gjennom 7 tidligere arrangementer i Oslo og dokumentasjon har blitt utarbeidet i samarbeide med Norsk Ornitologisk Forening og SFT. Det er stadfestet at fuglene ikke blir nevneverdig forstyrret og faktiske fugletellinger har dokumentert at variasjoner i bestanden ikke er påvirket av arrangementet. Politiet bidrar med å overvåke at vi følger de pålegg som blir gitt. Dispensasjon fra forskrift om effektiv støydemping i eksosanlegg på fritidsfartøy vil bli forelagt politiet i forkant av arrangementet. 10. Friluftsliv. Ingen badestrender eller friluftsområder vil være berørt av arrangementet. All lystbåt trafikk kan skje uhindret med unntak av området som omfattes av løypetraseen. I forhold til tidligere løp blir et betydelig mindre område berørt. Berørte lystbåthavner vil bli varslet gjennom oppslag og særskilte meldinger via båtforeningene. 11. Ressurser fra politiet. Vi mener at ressurser fra politiet i henhold til tidligere arrangement (sjøsiden)er godt avstemt i forhold til behovet. Politiet har foreslått at 5-8 politibåter benyttes, hvorav arrangøren tilrettelegger to egnede båter som politiet kan bemanne. På landsiden vil vi forholde oss til de planer som politiet har. 12. Disponering av sjø og landområder. Plan for dette utarbeides i samarbeide med Arendal Havnevesen og Arendal Kommune. Formelle søknader for dette vil bli sendt separat. Det tas sikte på å benytte Tollbodkaia som VIP og tribuneområde, området rund Pollen som aktivitetsområde for publikum med salgsboder og utstillinger og Barbu som Team Hospitality område og depot / kranings / fuellingsområde. Søknad vedrørende fuelling og lagring av fuel på land vil bli sendt brannvesenet. Side 19 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

20 Arenaplan. 13. Tilrigging. Tilrigging/ avstengning av Barbuområdet vil starte tirsdag 18 juli. Øvrig tilrigging vil starte onsdag 19 juli. Det forutsettes at all tilrigging starter etter avtale med havnefogd og Arendal kommune. 14. Informasjon. Det vil bli utarbeidet en media, informasjons og kommunikasjonsplan. Annonsering/ kunngjøring gjennom annonsering i aviser som distribueres i Agderposten, Grimstad Adressetidende og Fedrelandsvennen. Det tas sikte på å utarbeide en VM avis.videre tas det sikte på å samarbeide med en radiostasjon og gjennom dette informere om arrangementet i forkant samt benytte dette som den bærende speakertjenesten under arrangementet. På denne måten vil all relevant informasjon nå ut til publikum både på land og på vann. Side 20 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

21 15. Finansiering. Internasjonale og nasjonale sponsorer samt lukket hospitality, expo og VIP opplegg. Det forutsettes at det gis tillatelse til å henge opp reklameseil innenfor de rammer norsk lov forutsetter. Man vil også selge billetter innenfor lukkede områder som i tidligere arrangementer i Arendal 16. TV dekning. Det vil være en bred nasjonal og internasjonal TV-dekning hvor unike bilder fra Arendal i følge promotor kringkastes til 100 millioner husstander worldwide. Arrangementet skaper positive ringvirkninger i form av økende omsetning for hotel og restaurantnæringen. I tillegg har det utviklet seg til å bli en hyggelig folkefest som mange ser frem til å få med seg. 17. Samarbeide. Et vellykket arrangement forutsetter et godt samarbeid mellom arrangør, politi, havnevesen, brannvesen og næringslivet forøvrig. Det foreligger nå god dokumentasjon på en god og sikker organisering av arrangementet. Arrangementet vil administreres, organiseres og gjennomføres med en stab som består av de erfarne nøkkelpersoner. Side 21 av 21 Arendal 2008 Arrangementsplan Rev /12/2007

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI FÆRDERSEILASEN PROGRAM 2015 12. - 14. JUNI 1 REGATTAKONTOR Torsdag 11. juni Kl. 09.00-16.00 Sted: KNS, Huk Aveny 1, Oslo Tlf.: 23 27 56 00. KNS vil i tillegg ha ha et eget informasjonskontor i Race Village

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

Evalueringsrapport - konsert ved Operaen 30.5.2012

Evalueringsrapport - konsert ved Operaen 30.5.2012 Beredskapsetaten Side 1 Forord 30. mai 2012 sto Justin Bieber på scenen på sjøen utenfor taket til Den Norske Opera & Ballett i Oslo, og holdt en kort, men intens konsert for inviterte og andre fremmøtte.

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG

Versjon 1.0 Februar 2011. RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Versjon 1.0 Februar 2011 RAPPORT FRA NRRLs SAMBANDSUTVALG Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 NAVNET PÅ SAMBANDSTJENESTEN... 5 3 HENSIKTEN MED SAMBANDSTJENESTEN... 6 4 MÅL FOR NRRLs SATSING... 6 5 OPPGAVER FOR

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 Avgitt mars 2010 RAPPORT Sjø 2010/02 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 English summary included Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

en for Paragliding, Distanse.)

en for Paragliding, Distanse.) Reglement for NorgesCup i Paragliding (XC) 2012 (Revisjon B, 3.februar, 2012, siste endring i BLÅTT ) 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er gjennom et åpent nasjonalt mesterskap Å

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund 2015 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 3. ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB... 6 4. APPROBASJONER, FORSIKRINGER

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 16 REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotell Tønsberg Dato: 15 Februar 2003 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Kasserer:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE KURSHEFTE - KRETSSTARTERE Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. AUTORISASJON AV STARTERE... 4 2.1. KRETSSTARTERE... 4 2.1.1. KURSMATERIELL... 4 2.. TEORI... 4 2.1.3. PRAKSIS... 4 2.1.4. PRAKTISK PRØVE... 4 2.1.5.

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 Spesialreglement trial Sist endret januar 2014 gjeldende fra 2014 INNHOLD Fellesdelen side 12 Fellesdelen til spesialreglementene

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012 Mengdetrening Et kort blikk på dagens situasjon Og et lengre blikk på foreldres motivasjon Tommy Sørensen og Jim Aas Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikklærerutdanningen,

Detaljer

1Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

1Klubbhåndbok. Klubbhåndbok 1Klubbhåndbok Klubbhåndbok 2 Denne utgaven ble utarbeidet av styret i 2013 og godkjent av Årsmøtet i 2014. Klubbhåndbok Narvik - desember - 2013 3 1.0 Innledning... 7 2.0 Klubben... 9 2.1 - Organisering...

Detaljer