FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR ÅRG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2005 76 ÅRG."

Transkript

1 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR ÅRG. TEMA: DET HEILE MENNESKJE. side 3 LEDER: TROEN PÅ FREMSKRITTET side 4 GLIMT side 5 NYE STUDENTER side 6-7 MEDARBEIDERE side 8-9 GJESTEPLASS side 10 ØKONOMI side 11

2 ANDAKT Hvor er dit fokus? Utgis av: Fjellhaug skoler og Fjellhaug elevlag Redaktør Kay Granli 2 Av Birgitte Ravnholt Lukasevangeliet 10, MEN HERREN SVAREDE HENDE: MARTHA, MARTHA! DU GØR DIG BEKYMRINGER OG ER UROLIG FOR MANGE TING. MEN ÉT ER FORNØDENT. MARIA HAR VALGT DEN GODE DEL, OG DEN SKAL IKKE TAGES FRA HENDE. Disse vers taler tydelig til os, men er samtidig et emne, der er utrolig svært. Selvfølgelig forstår vi godt, hva det er, Jesus mener at der er vigtigere ting her i livet end hverdagens stress og jag. I praksis ville det i hverdagen være særdeles upraktisk nogen skal jo lave mad, vaske op osv. Men der er måske en dybere pointe med disse vers. Jeg tror, at Martha bekymrer sig så meget om at gøre det hele så hurtigt og perfekt, at hun slet ikke har øje for det, der egentlig er det vigtigste i hendes liv nemlig Jesus! Forholdet til Jesus var det, som Maria vægtede højest, hvilket Jesus roser. Vi kan også vælge det gode i vores liv hvor Gud får den centrale rolle. Martha gjorde ikke noget galt, hun havde blot fokus det forkerte sted. Hun ville gøre det så godt for Jesus, som hun overhovedet kunne men det var ikke det, Jesus ville have, men derimod Marthas hjerte. Tager man det ned på et lavere plan kan man sige, at havde Martha ikke været i køkkenet, var de alle gået sultne i seng. Der er brug for vores arbejde i Guds rige og i verden. Det er vigtigt at vi bruger vores talenter fuldt du. Men husk, vi kan arbejde lige så tosset, vi vil, for Jesus. Men gør du det for at imponere ham, så ender du ligesom Martha, - og så var det bedre slet ikke at lave noget, men i stedet bare være hos ham som Maria. Så husk altid at have Jesus i fokus i dit liv! Redaksjonsmedarbeidere: Anita Ma Bladet utkommer 4 ganger årlig og sendes alle interesserte Opplag: Fjellhaug skoler: Bibelskole Misjonshøgskole Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15 N-0572 Oslo Tlf: Faks: E-post: Giro: Grafisk design: Ni Zeng Trykk: Allservice AS Neste nummer utkommer slutten av november

3 DET HEILE MENNESKJE. TEMA Av Øystein Stromme 3 Kva er då eit menneskje var tema for UL i sommar. Her vart det sett fokus på heile mennesket og dei mange aspekta av kva det vil seie å vere menneskje. Fremst av alt stod bodskapen om at vi alle er skapt i Guds bilete og vilja av han. I hans auge har vi ein uendelig verdi så høg at Jesus ofra livet sitt og sona den straff vi skulle hatt for at vi skulle leve. Ikkje få av oss har stilt oss spørsmålet, med utgangspunkt i tankar rundt vår verdi, kva er då eit menneskje?. Då er det bra å kunne vise til kva Gud svarar: Fordi du er dyr i mine augo, høgt akta og elska av meg. Og Gud gleder og frydar seg over deg, tek deg atter inn i sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd!. I ein song, som beskriv Guds menneskesyn, heiter det: Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå, at du er elsket for din egen skyld, at ingen annen er som du! Dette står i kontrast til kva menneskesyn normsendarane i samfunnet (reklame og TV-underhaldninga) har. Her få ein høyra at ein helst bør vere annleis enn kva ein er i dag. Program som Ekstrem makeover eller forandring og andre former for reality-tv med ulike metodar for utstemning, er med og formar vår forståing av menneskeverdet. Ein har byrja å differensiere menneskeverdet. Sorteringssamfunnet har vorte ein realitet gjennom nyare lovgiving innan genetikken. Og norma for kva som er eit godt menneskeliv, er trong. Presset på ungdomen i dag er formidabelt. Åleine er ein forventa til å ta gode og riktige avgjersler på alle vala ein vert stilt ovanfor. Og når forventningane eller moglegheitene samstundes er ekskluderande, vert det enda meir komplisert: Ein vert forventa å vere som alle andre (må for all del ikkje skilje seg ut), samstundes forventa å skilje seg ut og framstå som heilt unik og spesiell. At vi er unike og spesielle, er samanfallande med det Gud seier om oss. Men det er vi i kraft av den vi er, ikkje i det vi skal prestere og gjere. Jesus såg at menneska rundt han hadde mange ulike behov. Han brydde seg om heile mennesket, ikkje berre spørsmålet om frelse opptok han. Når folk var svoltne møtte han deira behov og gav dei mat. Helse og frelse gjekk hand i hand; diakoni og evangelisering blir to sider av den same sak. Eg håpar og ynskjer at Fjellhaug kan vere ei motbør til tenkinga som dominerer samfunnet. Eg håpar at vi kan vere med å sjå menneskja i Guds bilete; med hans store og ubetinga kjærleik.

4 LEDER TROEN PÅ FREMSKRITTET Av Aage Myksvoll 4 Jeg innrømmer det: Jeg lar meg lett fascinere av ny teknologi og elektroniske nyvinninger. Nå er den trådløse datateknologien også kommet til Fjellhaug. Hele verden er tilgjengelig i de fleste rom og trappeoppganger. Problemet er ikke lenger mangel på informasjon, men hvordan den overveldende informasjonen skal håndteres, siles, tolkes og forstås. Det er et privilegium å få leve i en tid der en kan få ta del i en slik rivende utvikling. At informasjon på flere måter er blitt lettere tilgjengelig er utvilsomt et gode. Det er viktig at vi oppdaterer oss og tar teknologien i bruk. Mange som av ulike grunner har vært skeptisk til ny teknologi, forandrer gjerne syn etter å ha møtt fremragende datateknologi under et sykehusopphold. Derfor, - det er flere grunner til å være optimistisk. Fremtiden er spennende. Er det så grunn til å være optimistisk på menneskets vegne? Hva lærer historien oss? Først: At mennesket er en fantastisk skapning med uante muligheter. At vi er skapt i Guds bilde innebærer at vi skal få bidra til menneskehetens videre utvikling og fremme det gode. Men dette innebærer også et annet viktig perspektiv: En tro på fremskritt og menneskets muligheter uten Gud, vil på sikt innebære en katastrofe. En informasjonsteknologi på avveie kan bli totalitær og undertrykkende. Ny innsikt som ikke relateres til hva som er rett og galt, vil i siste instans kunne være ødeleggende. Når troen på fremskrittet og menneskets grenseløse muligheter for alvor tar av, er det er grunn til å besinne seg. Midt i den fascinerende informasjonsflyten og kildetilgangen er det nødvendig å minne om følgende: Mennesket har i bunn og grunn ikke forandret seg. Vi går oss fort vill i jungelen og tyr raskt til primitive metoder hvis vi ikke har gode korrektiver å forholde oss til. For en bibelskole og kristen høgskole er det et privilegium å få kunne fremholde realismen i det kristne menneskesyn. Dette menneskesynet stemmer med virkeligheten slik vi observerer den. I bunn ligger et verdisyn som har holdt vann i flere tusen år. Alt skal vurderes ut fra dette verdisyn. Det er et oppdrag med positive fortegn. Det innebærer et ja til alt som fremmer godhet, rettferdighet og troverdig informasjon. Men det innebærer også en betingelsesløs kildekritikk, og vilje til å argumentere mot alt som krenker Guds gode vilje for våre liv.

5 LEKMANNSKORET GLIMT Av Karina Gilje, bibelskolestudent 5 DET ER EN HELT VANLIG MANDAGSKVELD PÅ FJELLHAUG. TI-PÅ-NI-MØTET ER SLUTT, OG DET ER SÅ Å SI FOLKETOMT I GANGENE. MEN HVIS VI SPISSER SANSENE, KAN VI HØRE AT ALT IKKE ER HELT SOM DET PLEIER. Fra et rom oppe i andre etasje høres glade toner, jeg titter inn og lager beklageligvis litt lyd fra meg. Fra de tretti guttene lyder det: Vi vil ikke ha med jenter!! Så dette er altså det berømmelige mannskoret. Hjernene bak dette er Geir Henning Tunheim og Kristian Lilleheim som begge går M1. De startet opp i forrige uke, og forteller at ideen bak koret kom av det store savnet de slet med da de selv gikk bibelskolen i fjor: Et skikkelig mannskor! Alle som vil ha det sosialt og morsomt er hjertelig velkomne. De solide sangene fra den blå sangboka blir fremført med stor innlevelse. Poenget er ikke å synge fint, bare sånn at folk får frysninger. Guttene har i alle fall ambisjoner Årets mål er enten å ha en egen konsert eller å opptre i Misjonssalen. Det spekuleres også i om enkelte kormedlemmer har en litt skjult hensikt med å synge i kor, kanskje er dette et aldri så lite forsøk på å skaffe gullstjerner i bøkene hos jentene på skolen. I år er det nemlig manko på elever av det kvinnelige kjønn Vi gleder oss til å høre mer fra lekmannskoret, og redaksjonen kan avsløre at guttene virkelig kan synge! 170 MISJONSLEDERE PÅ FJELLHAUG LINK KONFERANSEN 2005 ER AVVIKLET PÅ FJELLHAUG MED TEMAET "TRANSFORMATIONAL YOUTH LEADERSHIP". Av Kristian Hiim, bibelskolestudent Dr. Luis Bush LINK arrangeres årlig av NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), og i år har det er ca 170 ledere og ungdomsledere fra forskjellige misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn i Norge på konferansen. Ole Kristian Sameien, som både sang og hadde et foredrag på åpningsmøtet, mener det er viktig med unge kristne ledere som er villig til å ta i et tak, og synes det er bra at det fokuseres på "forvandlende lederskap" og unge ledere. Både han og hovedtaler Dr. Luis Bush har et brennende engasjement for misjon.

6 STUDENTER STUDENTER 2005/ Bachelor, 3 år (M3) 2005/06 Asdahl Dag Erik, Årnes Eklund Øystein, Oslo Habostad Torstein, Erdal Helland Tormod, Oslo Kirkholm Knut Kåre, Jørpeland Loland Gunnar, Vennesla Ohma Kurt Arild, Oslo Oltedal Håvard, Oslo Rifsgård Nils Fredrik, Oslo Selstø Magnar, Stjørdal Thingbø Kjetil, Sandnes Aas Odd Inge, Vennesla Bachelor, 2 år (M2) 2005/06 Abildgaard Morten Andre, Garnes Bjerga Odd Fridtjov, Skartveit Borkamo Vebjørn, Flå Bø Eirik, Oslo Bøe Nils Kåre, Ytre Enebakk Frafjord Lars Olav, Rennesøy Hannevik Øystein, Vennesla Ingólfsson Sakarías, Egilsstadir, Island Istad Lars Kristian, Auli Kolberg Maria Seline, Kvelde Marthinsen Sigbjørn, Eidsvoll Mjølhus Petter, Sandve Nørstrud Ragnar, Notodden Slaathaug Marie, Skien Sve Peter Stranda Viksund David, Strusshamn Aanensen Anders, Søgne Bachelor, 1 år (M1) 2005/06 Abrahamsen Silje, Grimstad Abrahamsen Vidar, Flekkerøy Amundsen Henriette, Oslo Bakken Kenneth, Vennesla Belck-Olsen Einar, Oslo Bjåstad Brit-Silje, Hareid Bredvei Anette, Tjodalyng Claudius Magnhild Irene, Revetal Frøvik Marianne, Stavanger Gebretatiyos Tsega Mobos, Oslo Gillebo Magnus, Oslo Grindheim Tonje, Mathopen Fidjeland Håvard, Oslo Halvorsen Marit, Peru Kirkholm Mona, Jørpeland Kårbø Ingvald Andre, Tjeldstø Leine Yngve L., Alversund Lillebø Anne Marthe, Gursken Lilleheim Christian, Rennesøy Lundeby Sven Arne, Råde Marthinsen Tine Cecilie, Larkollen Myksvoll Ronny, Mjølkeråen Myrene Ragnhild, Mjåvatn Nordhus Gjermund, Rennesøy Norlund Karstein, Råholt Ruud Andreas, Nesttun Smetana Fredrik, Vännäs, Sverige Stautland Anne Karine, Oslo Størkersen Trond Josef, Vedavågen Taksdal Lars Risa, Bryne Tunheim Geir Henning, Godøya Tøkje Jeanette, Straume Vatnedalen Linda Birgithe Torsvik, Paradis Østhus Pål Magne Hortemo, Røyksund Aano Renate Birgitte, Fogn Aardal Audhild, Bjerkreim Ex.phil/ex.fac Bergene Holm Paul André, Oslo Dagsland Helge, Stavanger Ladstein Toralf Veum, Oslo Olsen Even André, Øyestranda Pedersen Anders Martin, Drangedal Stensland Georg, Vedavågen Bibel og Misjon (KoMBi) 2005/06 Gilberg Kristine Reitan, Levanger Indrebø Inger Line, Oslo Indrebø Knut Reier, Oslo Kvam Gjermund, Rennebu Kvam Kjersti, Rennebu Sæth Jostein, Tveit Ødegård Silje, Klæbu Aanestad Magnus, Nærbø Hospitanter: Lindaas Sigrun, Oslo Matsui-Li Keiko, Oslo Korttidsopphold: Høye Alice Leland, Brennåsen Høye Tom Oddvar, Brennåsen Musikk årsstudium (MU) 2005/06 Belt Per Inge, Stranda Breistein Ragne Marie, Breistein Breivik Inger, Knarrevik Furnes Halvard, Bygstad Grøthe Ingvild, Frogner Hardang Nils Kristian, Notodden Haugen Marianne, Molde Jakobsen Astrid Louise Eng, Skudeneshavn Larsen Siril Helgaland, Sandnes Notland Lene Kristin, Huglo Vefring Sigmund, Naustdal Åmås Torbjørg G.Dimmen, Ulsteinvik

7 FJELLHAUG STUDENTER 7 Bibel og TeamTjeneste (BTT) 2005/06 Bjerkvik Solbjørg, Volda Ferkingstad Hanne, Stol Gilje Anna Karina, Dirdal Gilje Gunnar, Dirdal Grønvold John, Oslo Hiim Kristian, Stord Husvegg Jone, Varhaug Kalvenes Sigurd, Bekkjarvik Konsmo Kristin, Konsmo Landro Eivind, Helgøy Lerbrekk Svend, Varhaug Nordbø Hanna Elise, Bølandet Otterlei Christel, Longva Røsberg Henriette, Ottestad Skårland Marita, Sandsnes Straume Anders Egil, Volda Vea Marian, Vedavågen Bibel, Studie og Samfunn (BSS) 2005/06 Hystad Rune, Ask Reime Jan Egil, Varhaug Solberg Hege, Grimstad Tagholdt Simon, Flekkefjord Thoresen Mari, Gjøvik Ueland Jan Olav, Bryne Vrålstad Jørn Åsulf, Drangedal Bibel, Idrett og Friluftsliv (BIF) 2005/06 Angeltveit Rune, Fjell Berge Fredrik, Jørpeland Bognøy Jarle, Ulset Dirdal Kristian, Ålgård Eikli Øystein, Fannrem Frøysa Oddgeir Peder, Hellesylt Giljebrekke Sindre, Stavanger Haga Thomas, Stavanger Hansen Vidar Frøysa, Ålesund Johnsrud Thomas, Sandnes Jøssang Tore, Jørpeland Lyche Bo David, Gøteborg, Sverige Odeh Paul Reidar, Stavanger Sjaastad Andreas, Oslo Solati Amir-Toma, Stavanger Sæther Maria, Ask Årikstad-Nielsen Johan Samuel, Farsund Aarskog Svein Arild, Ålesund Linje: Bibel og Musikk (BM) 2005/06 Alsvik Sigrun, Tau Buarøy Mariann, Grimstad Byrkjedal Bjarte, Ålgård Eikeland Monika, Vikeså Fahre Marita, Skien Giljebrekke Yngve, Stavanger Kvamme Espen, Voss Møller Terese Marie, Fyllingsdalen Nystøyl Narve Kragset, Ålesund Os Synnøve, Ålesund Raknes Børge, Tranby Sandal Martin Davidsen, Florø Seland Anne, Farsund Sætre Kristin, Fjell Viksund Målfrid, Strusshamn Vågen Bjarte, Stavanger Teltmakerkurs i Ås Aarseth Ingvild Børretzen Helene Dagsland Marita Kvitno Fjørtoft Kristian Freim Lars Olav Furre Eilen Gjedrem Trygve Grindheim Øyvind Knudsen Arnstein Engemyr Løitegård Arne Fjellro Marthinsen Tine Cicilie Seland Kristi Renate Tjugen Astrid Tulluan Hanne Undheim Ingrid Velund Hartvig Einar Østby Miriam Lindebø Hansen Karianne Alne Henriette Hørte Gunnstein Nytt teltmakerkurs på Ås Sist vår tok studentlaget ved Universitetet for miljø og biovitenskap (tidligere Land-brukshøgskolen) initiativ til å utfordre Fjellhaug til å arrangere teltmakerkurs på Ås. Vi har tidligere hatt kurser både i Oslo, Bergen og Trondheim, og nå i høst er vi altså i gang på Ås med 20 studenter. Kveldsundervisningen blir ved UMB, mens lørdagsundervisningen på Fjellhaug. Medie-høgskolen Gimlekollen blir vår gode samarbeidspartner også denne gang. Egil Grandhagen

8 MEDARBEIDERE Noen kommer og noen går VI ØNSKER Å PRESENTERE DISSE VÅRE MEDARBEIDERE SLIK AT DERE KAN HUSKE PÅ DEM I EN VIKTIG SAMMENHENG HER PÅ HAUGEN. VI TAKKER FOR DERE ALLE SOM ER MED Å BÆRER SAMMEN MED OSS PÅ DENNE MÅTEN. 8 Øystein Strømme er tilsatt som ny internatleder med begge internatene som sitt ansvarsområde. Han er utdannet sosionom med hovedfag i fred og konfliktløsning. Øystein startet 1. august og har kontor på Studentheimen i 1. etasje Birgitte B. S. Ravnholt er ei blid og hyggelig jente som kommer fra Struer i Danmark. Hun skal være med oss denne vinteren på renhold og kjøkken. Hun er vant til å ta et tak og har allerede vist oss at det stemmer! Lars Iver R. Wennerberg er presentert tidligere. Det nye nå er at han fra 1. august tok over jobben som kjøkkenleder og er i 100% stilling. Lars Iver bor sammen med kona Lene i boligblokka. Irene Tulluan Aarseth har gått opp i full stilling som økonomileder. Hun arbeider på en slik måte at vi til enhver tid har meget god oversikt over økonomien! Bjørn Brudeli. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole fra 1.aug. i 60% stilling. Brudeli har vært misjonær på Taiwan. Fra 1985 og fram til slutten av 2004 var han NLM's misjonsekretær for Asia. Bjørn Brudeli har nylig fullført en avhandling om teltmakermisjon ved Fuller Theological Seminary som har gitt ham graden Doctor of Ministry.

9 FJELLHAUG MEDARBEIDERE 9 Even Wennerberg er vår nye sivilarbeider. Han kommer fra Vennesla, var ferdig med videregående i år og er en altmuligmann som vi gleder oss veldig over. Arne Redse. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole i 60% stilling. Redse har sin teologiske utdannelse fra Fjellhaug og MF, og har vært misjonær i Hong Kong. Han har i en årrekke vært ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda. Roger Os. Midlertidig ansatt ved Fjellhaug Bibelskole i 40% stilling på bibellinja Bibel, idrett og friluftsliv. Han kommer fra Sandnes og vært aktiv i KRIK. Håkon Sunde Pedersen. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole som lærer primært i gresk og hebraisk. Han fullfører denne høsten en mastergrad i teologi ved Menighetsfakultetet. Håkon har tidligere vært timelærer hos oss, og ansatt i en prosentstilling som husfar i Studentheimen. Helge Harila. Midlertidig ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole i 40% stilling med ansvar for undervisningen i korledelse og kordireksjon ved årsstudiet i musikk. Harila har hovedfag i musikk. Han har tidligere vært timelærer ved Fjellhaug og i en periode også midlertidig ansatt. Kåre Ranheim har sluttet som kjøkkenleder. Vi er takknemlige for den innsatsen Kåre har gjort og ønsker ham lykke til videre. Minneord Martha Karlsen døde 5.aug., tre uker før hun ville fylt 80 år. Martha arbeidet på kjøkkenet på Fjellhaug i 36 år fram til hun gikk av med pensjon i I forbindelse med at hun sluttet på Fjellhaug, skrev Egil Sjaastad følgende i Fjellhaug-bladet: Martha hadde sin arbeidsplass i det gamle bygget helt fram til Ikke alt var like lettvint. Det kunne nok bli en hel del tunge løft og ekstrainnsats. Martha Karlsen har ved siden av trofast tjeneste på kjøkkenet, vært aktivt med i miljøet, på fredagsmøter og ved ulike arrangement. Flere av oss har opplevd hennes glede over å lese dikt og merket at hun nådde fram med poesien. Vi takker Gud for Martha og for hennes trofaste tjeneste gjennom mange år på kjøkkenet ved Fjellhaug Skoler. Vi lyser fred over Martha Karlsens minne. Jan Ove Selstø

10 GJESTEPLASS LYDEN AV MJØLBØTTA 10 Av Vegard Svensen Formann i styret for Fjellhaug Skoler Har du sauene rundt deg? Det er rektor, Jan Ove som er på tråden. Lyden av sauebjøller klinger gjennom telefonen. Jeg gir en kort situasjonsbeskrivelse av et herlig beiteområde på Senja hvor jeg står og rister på mjølbøtta, noe som fører til at mange av sauene mine kommer til meg, men og noen trekker seg unna. Ja, vi og står klar med mjølbøtta. sier Jan Ove. Jeg skjønner hva han mener. Fjellaug er akkurat fylt opp med ungdom som ønsker å komme nær DEN GODE HYRDE. Jesus sier: Jeg er det levnede brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Mjølbøtta er bibelens eget budskap. Han som gav seg selv til soning for alle våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse, Han er bibelens kjerne og stjerne. Han er skriftenes sentrum og han er den som lyser opp Ordet slik at vi ser den ufattelige rikdom det er å kjenne Ham og å være kjent av Ham. Vi i styret for Fjellhaug gleder oss over hver av dere som nå fyller salene på haugen. De fleste av oss har selv hatt kortere eller lengre opphold på Fjellhaug og bærer med oss rikdommer med slitestyrken i. Vår lærer, Øyvind Andersen, sa noe til oss som ofte syntes det var vanskelig å få orden på andaktsliv og bibellesning, ja, som rett og slett syntes det kunne være både tørt og trått. Lysten til å lese kommer av å lese og lysten til å høre kommer av å høre. Gud selv vil ved sitt Ord og ved sin Ånd skape det hos deg som du ikke har i deg selv. Om det er tørt i ditt eget hjerte så sier Ordet: Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. Jes. 55,10-11 Lykke til enten du er den som står med mjølbøtte, eller du er den som hører lyden. Guds bekk er full av vann. Slm. 65,10

11 GAVER TIL FJELLHAUG SKOLER ØKONOMI Vi er glade og takknemlige for gavene som kommer inn. Og som dere ser er det en god tendens sammenliknet med årene før. Målet for skattefrie gaver i år er LOTTERIET Det var budsjettert med en inntekt på kr Resultatet ble ! Styret i Fjellhaug Elevlag v/formann Toralf Ladstein takker alle som har støttet Fjellhauglotteriet Her har du muligheten Skattefrie gaver Hvis du gir mer enn kr kan du trekke fra maksimalt 10% av alminnelig inntekt. (Tjener du kroner, vil du altså få fullt skattefradrag for gavebidrag opptil kroner). Kontonummer som kan brukes: Giro: Skolen sender takkebrev og årsoppgave i januar. Årsoppgaven kan brukes som vedlegg til selvangivelsen. Husk å oppgi personnummer. FJELLHAUG SKOLER Sinsenveien 15, 0572 Oslo Tlf: Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den inn til oss på tlf: , eller

12 B-BLAD Retur: Fjellhaug skoler Sinsenveien 15 N-0572 Oslo FJELLHAUG SKOLER BIBEL- OG MISJONSSKOLE Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse Rektorspalten Av Jan Ove Selstø Vi har ingen å innvie til misjonærtjeneste på UL i år. Hovedstyremedlemmer stod på plattformen på et av kveldsmøtene, men det var ingen misjonskandidater klar til innvielse. Dette korte opptrinnet på årets UL ble nok til ettertanke for mange av ungdommene. Det gjorde det også for meg. Nå skal det legges til at NLM også i 2005 har innviet unge mennesker til misjonærtjeneste, og flere misjonskandidater er underveis. Men det er behov for mange flere. Rekruttering til misjonsarbeidet både heime og ute er et stadig tilbakevendende tema i hovedstyrets møter. Nærmere 150 ungdommer startet sine studier ved Fjellhaug Skoler denne høsten. Noen av disse er allerede misjonskandidater. Mange av de andre vil nok også finne sin plass i misjonens arbeid både heime og ute etter hvert. Tankevekkeren fra UL har fulgt meg ved oppstarten til et nytt skoleår på Fjellhaug. Likeens Jesu ord i Matt : Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Vil dere som leser Fjellhaug-bladet være med å be denne bønnen med tanke på de som er studenter ved Fjellhaug dette året? Takk for din støtte til Fjellhaug!

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2004 75 ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 TEMA............................ Side 3 MEDARBEIDERE.................. Side 4 LEDER...........................

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

November, v. Mainy Os

November, v. Mainy Os REISERUTE REGION NORDVEST 1. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: November, v. Mainy Os Januar - Mars 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 1

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Compound Damer 1. June Svensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 336 336 2. Ann Renee Hegge Gauldalspil`N Bueskytterklubb 326 326 3. Wenche Solbakken Sandefjord Bueskyttere 313

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Musikk Årsstudium side 2

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Musikk Årsstudium side 2 Musikk Årsstudium side 2 Bachelor i teologi og misjon, 1. studieår side 4 Årsstudium i kristendom side 4 Årsstudium i bibel og misjon side 4 Årsstudium i religion, livssyn og etikk side 4 Bachelor i religion,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 LEDER: OVERGANGSTID........... Side 3 NY LÆRER........................ Side 4 TEMA: GLAD, BLID OG FORNØYD...

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Resultatliste klasse R

Resultatliste klasse R Resultatliste klasse R 10 Skudd 1 Roger S. Nilsen Asker 100 2 Ole Kr. Bryhn Røyken 100 3 Kim Andre Lund Jondalen 96 4 Siv Marie Vad Sigdal 95 5 Hans Chr. Haarberg Lier 95 6 Kenneth Holst Eker 94 6 Guro

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 Bnr.: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: 142 Naustdal, Eli Karin Vilh. Bjerknesvn. 86, 5081 BERGEN 55286289 97755211 72 Thomsen, Gro Øvrehagen 9, 5580 Ølen 41317545

Detaljer

JechSoft 3 G&G Data Hagenes

JechSoft 3 G&G Data Hagenes Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Elise Sandvoll 96 Frisinn SK 5.40,56 358 35,36(35,36) 1.17,19(41,83) 2.00,93(43,74) 2.46,46(45,53) 3.31,05(44,59) 4.14,93(43,88) 4.59,89(44,96) 5.40,56(40,67) 2 Marthe Gjøsæther

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 13-15/1/2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 48 49 50 98 97 342 12* Gylt medalje 2 Ørjan Frøysadal Sunnylven 48 50 50 97

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 1 2006 77 ÅRG.

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 1 2006 77 ÅRG. Fjellhaug Blad 01-2006 01-03-06 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 1 2006 77 ÅRG. FJELLHAUG 09:15 Side 1 SLITESTERK TRO side 2 CHINA INSTITUTTET 20 ÅR side 4 NYE MEDARBEIDERE side 5 EN

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer