FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR ÅRG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2005 76 ÅRG."

Transkript

1 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR ÅRG. TEMA: DET HEILE MENNESKJE. side 3 LEDER: TROEN PÅ FREMSKRITTET side 4 GLIMT side 5 NYE STUDENTER side 6-7 MEDARBEIDERE side 8-9 GJESTEPLASS side 10 ØKONOMI side 11

2 ANDAKT Hvor er dit fokus? Utgis av: Fjellhaug skoler og Fjellhaug elevlag Redaktør Kay Granli 2 Av Birgitte Ravnholt Lukasevangeliet 10, MEN HERREN SVAREDE HENDE: MARTHA, MARTHA! DU GØR DIG BEKYMRINGER OG ER UROLIG FOR MANGE TING. MEN ÉT ER FORNØDENT. MARIA HAR VALGT DEN GODE DEL, OG DEN SKAL IKKE TAGES FRA HENDE. Disse vers taler tydelig til os, men er samtidig et emne, der er utrolig svært. Selvfølgelig forstår vi godt, hva det er, Jesus mener at der er vigtigere ting her i livet end hverdagens stress og jag. I praksis ville det i hverdagen være særdeles upraktisk nogen skal jo lave mad, vaske op osv. Men der er måske en dybere pointe med disse vers. Jeg tror, at Martha bekymrer sig så meget om at gøre det hele så hurtigt og perfekt, at hun slet ikke har øje for det, der egentlig er det vigtigste i hendes liv nemlig Jesus! Forholdet til Jesus var det, som Maria vægtede højest, hvilket Jesus roser. Vi kan også vælge det gode i vores liv hvor Gud får den centrale rolle. Martha gjorde ikke noget galt, hun havde blot fokus det forkerte sted. Hun ville gøre det så godt for Jesus, som hun overhovedet kunne men det var ikke det, Jesus ville have, men derimod Marthas hjerte. Tager man det ned på et lavere plan kan man sige, at havde Martha ikke været i køkkenet, var de alle gået sultne i seng. Der er brug for vores arbejde i Guds rige og i verden. Det er vigtigt at vi bruger vores talenter fuldt du. Men husk, vi kan arbejde lige så tosset, vi vil, for Jesus. Men gør du det for at imponere ham, så ender du ligesom Martha, - og så var det bedre slet ikke at lave noget, men i stedet bare være hos ham som Maria. Så husk altid at have Jesus i fokus i dit liv! Redaksjonsmedarbeidere: Anita Ma Bladet utkommer 4 ganger årlig og sendes alle interesserte Opplag: Fjellhaug skoler: Bibelskole Misjonshøgskole Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15 N-0572 Oslo Tlf: Faks: E-post: Giro: Grafisk design: Ni Zeng Trykk: Allservice AS Neste nummer utkommer slutten av november

3 DET HEILE MENNESKJE. TEMA Av Øystein Stromme 3 Kva er då eit menneskje var tema for UL i sommar. Her vart det sett fokus på heile mennesket og dei mange aspekta av kva det vil seie å vere menneskje. Fremst av alt stod bodskapen om at vi alle er skapt i Guds bilete og vilja av han. I hans auge har vi ein uendelig verdi så høg at Jesus ofra livet sitt og sona den straff vi skulle hatt for at vi skulle leve. Ikkje få av oss har stilt oss spørsmålet, med utgangspunkt i tankar rundt vår verdi, kva er då eit menneskje?. Då er det bra å kunne vise til kva Gud svarar: Fordi du er dyr i mine augo, høgt akta og elska av meg. Og Gud gleder og frydar seg over deg, tek deg atter inn i sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd!. I ein song, som beskriv Guds menneskesyn, heiter det: Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå, at du er elsket for din egen skyld, at ingen annen er som du! Dette står i kontrast til kva menneskesyn normsendarane i samfunnet (reklame og TV-underhaldninga) har. Her få ein høyra at ein helst bør vere annleis enn kva ein er i dag. Program som Ekstrem makeover eller forandring og andre former for reality-tv med ulike metodar for utstemning, er med og formar vår forståing av menneskeverdet. Ein har byrja å differensiere menneskeverdet. Sorteringssamfunnet har vorte ein realitet gjennom nyare lovgiving innan genetikken. Og norma for kva som er eit godt menneskeliv, er trong. Presset på ungdomen i dag er formidabelt. Åleine er ein forventa til å ta gode og riktige avgjersler på alle vala ein vert stilt ovanfor. Og når forventningane eller moglegheitene samstundes er ekskluderande, vert det enda meir komplisert: Ein vert forventa å vere som alle andre (må for all del ikkje skilje seg ut), samstundes forventa å skilje seg ut og framstå som heilt unik og spesiell. At vi er unike og spesielle, er samanfallande med det Gud seier om oss. Men det er vi i kraft av den vi er, ikkje i det vi skal prestere og gjere. Jesus såg at menneska rundt han hadde mange ulike behov. Han brydde seg om heile mennesket, ikkje berre spørsmålet om frelse opptok han. Når folk var svoltne møtte han deira behov og gav dei mat. Helse og frelse gjekk hand i hand; diakoni og evangelisering blir to sider av den same sak. Eg håpar og ynskjer at Fjellhaug kan vere ei motbør til tenkinga som dominerer samfunnet. Eg håpar at vi kan vere med å sjå menneskja i Guds bilete; med hans store og ubetinga kjærleik.

4 LEDER TROEN PÅ FREMSKRITTET Av Aage Myksvoll 4 Jeg innrømmer det: Jeg lar meg lett fascinere av ny teknologi og elektroniske nyvinninger. Nå er den trådløse datateknologien også kommet til Fjellhaug. Hele verden er tilgjengelig i de fleste rom og trappeoppganger. Problemet er ikke lenger mangel på informasjon, men hvordan den overveldende informasjonen skal håndteres, siles, tolkes og forstås. Det er et privilegium å få leve i en tid der en kan få ta del i en slik rivende utvikling. At informasjon på flere måter er blitt lettere tilgjengelig er utvilsomt et gode. Det er viktig at vi oppdaterer oss og tar teknologien i bruk. Mange som av ulike grunner har vært skeptisk til ny teknologi, forandrer gjerne syn etter å ha møtt fremragende datateknologi under et sykehusopphold. Derfor, - det er flere grunner til å være optimistisk. Fremtiden er spennende. Er det så grunn til å være optimistisk på menneskets vegne? Hva lærer historien oss? Først: At mennesket er en fantastisk skapning med uante muligheter. At vi er skapt i Guds bilde innebærer at vi skal få bidra til menneskehetens videre utvikling og fremme det gode. Men dette innebærer også et annet viktig perspektiv: En tro på fremskritt og menneskets muligheter uten Gud, vil på sikt innebære en katastrofe. En informasjonsteknologi på avveie kan bli totalitær og undertrykkende. Ny innsikt som ikke relateres til hva som er rett og galt, vil i siste instans kunne være ødeleggende. Når troen på fremskrittet og menneskets grenseløse muligheter for alvor tar av, er det er grunn til å besinne seg. Midt i den fascinerende informasjonsflyten og kildetilgangen er det nødvendig å minne om følgende: Mennesket har i bunn og grunn ikke forandret seg. Vi går oss fort vill i jungelen og tyr raskt til primitive metoder hvis vi ikke har gode korrektiver å forholde oss til. For en bibelskole og kristen høgskole er det et privilegium å få kunne fremholde realismen i det kristne menneskesyn. Dette menneskesynet stemmer med virkeligheten slik vi observerer den. I bunn ligger et verdisyn som har holdt vann i flere tusen år. Alt skal vurderes ut fra dette verdisyn. Det er et oppdrag med positive fortegn. Det innebærer et ja til alt som fremmer godhet, rettferdighet og troverdig informasjon. Men det innebærer også en betingelsesløs kildekritikk, og vilje til å argumentere mot alt som krenker Guds gode vilje for våre liv.

5 LEKMANNSKORET GLIMT Av Karina Gilje, bibelskolestudent 5 DET ER EN HELT VANLIG MANDAGSKVELD PÅ FJELLHAUG. TI-PÅ-NI-MØTET ER SLUTT, OG DET ER SÅ Å SI FOLKETOMT I GANGENE. MEN HVIS VI SPISSER SANSENE, KAN VI HØRE AT ALT IKKE ER HELT SOM DET PLEIER. Fra et rom oppe i andre etasje høres glade toner, jeg titter inn og lager beklageligvis litt lyd fra meg. Fra de tretti guttene lyder det: Vi vil ikke ha med jenter!! Så dette er altså det berømmelige mannskoret. Hjernene bak dette er Geir Henning Tunheim og Kristian Lilleheim som begge går M1. De startet opp i forrige uke, og forteller at ideen bak koret kom av det store savnet de slet med da de selv gikk bibelskolen i fjor: Et skikkelig mannskor! Alle som vil ha det sosialt og morsomt er hjertelig velkomne. De solide sangene fra den blå sangboka blir fremført med stor innlevelse. Poenget er ikke å synge fint, bare sånn at folk får frysninger. Guttene har i alle fall ambisjoner Årets mål er enten å ha en egen konsert eller å opptre i Misjonssalen. Det spekuleres også i om enkelte kormedlemmer har en litt skjult hensikt med å synge i kor, kanskje er dette et aldri så lite forsøk på å skaffe gullstjerner i bøkene hos jentene på skolen. I år er det nemlig manko på elever av det kvinnelige kjønn Vi gleder oss til å høre mer fra lekmannskoret, og redaksjonen kan avsløre at guttene virkelig kan synge! 170 MISJONSLEDERE PÅ FJELLHAUG LINK KONFERANSEN 2005 ER AVVIKLET PÅ FJELLHAUG MED TEMAET "TRANSFORMATIONAL YOUTH LEADERSHIP". Av Kristian Hiim, bibelskolestudent Dr. Luis Bush LINK arrangeres årlig av NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), og i år har det er ca 170 ledere og ungdomsledere fra forskjellige misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn i Norge på konferansen. Ole Kristian Sameien, som både sang og hadde et foredrag på åpningsmøtet, mener det er viktig med unge kristne ledere som er villig til å ta i et tak, og synes det er bra at det fokuseres på "forvandlende lederskap" og unge ledere. Både han og hovedtaler Dr. Luis Bush har et brennende engasjement for misjon.

6 STUDENTER STUDENTER 2005/ Bachelor, 3 år (M3) 2005/06 Asdahl Dag Erik, Årnes Eklund Øystein, Oslo Habostad Torstein, Erdal Helland Tormod, Oslo Kirkholm Knut Kåre, Jørpeland Loland Gunnar, Vennesla Ohma Kurt Arild, Oslo Oltedal Håvard, Oslo Rifsgård Nils Fredrik, Oslo Selstø Magnar, Stjørdal Thingbø Kjetil, Sandnes Aas Odd Inge, Vennesla Bachelor, 2 år (M2) 2005/06 Abildgaard Morten Andre, Garnes Bjerga Odd Fridtjov, Skartveit Borkamo Vebjørn, Flå Bø Eirik, Oslo Bøe Nils Kåre, Ytre Enebakk Frafjord Lars Olav, Rennesøy Hannevik Øystein, Vennesla Ingólfsson Sakarías, Egilsstadir, Island Istad Lars Kristian, Auli Kolberg Maria Seline, Kvelde Marthinsen Sigbjørn, Eidsvoll Mjølhus Petter, Sandve Nørstrud Ragnar, Notodden Slaathaug Marie, Skien Sve Peter Stranda Viksund David, Strusshamn Aanensen Anders, Søgne Bachelor, 1 år (M1) 2005/06 Abrahamsen Silje, Grimstad Abrahamsen Vidar, Flekkerøy Amundsen Henriette, Oslo Bakken Kenneth, Vennesla Belck-Olsen Einar, Oslo Bjåstad Brit-Silje, Hareid Bredvei Anette, Tjodalyng Claudius Magnhild Irene, Revetal Frøvik Marianne, Stavanger Gebretatiyos Tsega Mobos, Oslo Gillebo Magnus, Oslo Grindheim Tonje, Mathopen Fidjeland Håvard, Oslo Halvorsen Marit, Peru Kirkholm Mona, Jørpeland Kårbø Ingvald Andre, Tjeldstø Leine Yngve L., Alversund Lillebø Anne Marthe, Gursken Lilleheim Christian, Rennesøy Lundeby Sven Arne, Råde Marthinsen Tine Cecilie, Larkollen Myksvoll Ronny, Mjølkeråen Myrene Ragnhild, Mjåvatn Nordhus Gjermund, Rennesøy Norlund Karstein, Råholt Ruud Andreas, Nesttun Smetana Fredrik, Vännäs, Sverige Stautland Anne Karine, Oslo Størkersen Trond Josef, Vedavågen Taksdal Lars Risa, Bryne Tunheim Geir Henning, Godøya Tøkje Jeanette, Straume Vatnedalen Linda Birgithe Torsvik, Paradis Østhus Pål Magne Hortemo, Røyksund Aano Renate Birgitte, Fogn Aardal Audhild, Bjerkreim Ex.phil/ex.fac Bergene Holm Paul André, Oslo Dagsland Helge, Stavanger Ladstein Toralf Veum, Oslo Olsen Even André, Øyestranda Pedersen Anders Martin, Drangedal Stensland Georg, Vedavågen Bibel og Misjon (KoMBi) 2005/06 Gilberg Kristine Reitan, Levanger Indrebø Inger Line, Oslo Indrebø Knut Reier, Oslo Kvam Gjermund, Rennebu Kvam Kjersti, Rennebu Sæth Jostein, Tveit Ødegård Silje, Klæbu Aanestad Magnus, Nærbø Hospitanter: Lindaas Sigrun, Oslo Matsui-Li Keiko, Oslo Korttidsopphold: Høye Alice Leland, Brennåsen Høye Tom Oddvar, Brennåsen Musikk årsstudium (MU) 2005/06 Belt Per Inge, Stranda Breistein Ragne Marie, Breistein Breivik Inger, Knarrevik Furnes Halvard, Bygstad Grøthe Ingvild, Frogner Hardang Nils Kristian, Notodden Haugen Marianne, Molde Jakobsen Astrid Louise Eng, Skudeneshavn Larsen Siril Helgaland, Sandnes Notland Lene Kristin, Huglo Vefring Sigmund, Naustdal Åmås Torbjørg G.Dimmen, Ulsteinvik

7 FJELLHAUG STUDENTER 7 Bibel og TeamTjeneste (BTT) 2005/06 Bjerkvik Solbjørg, Volda Ferkingstad Hanne, Stol Gilje Anna Karina, Dirdal Gilje Gunnar, Dirdal Grønvold John, Oslo Hiim Kristian, Stord Husvegg Jone, Varhaug Kalvenes Sigurd, Bekkjarvik Konsmo Kristin, Konsmo Landro Eivind, Helgøy Lerbrekk Svend, Varhaug Nordbø Hanna Elise, Bølandet Otterlei Christel, Longva Røsberg Henriette, Ottestad Skårland Marita, Sandsnes Straume Anders Egil, Volda Vea Marian, Vedavågen Bibel, Studie og Samfunn (BSS) 2005/06 Hystad Rune, Ask Reime Jan Egil, Varhaug Solberg Hege, Grimstad Tagholdt Simon, Flekkefjord Thoresen Mari, Gjøvik Ueland Jan Olav, Bryne Vrålstad Jørn Åsulf, Drangedal Bibel, Idrett og Friluftsliv (BIF) 2005/06 Angeltveit Rune, Fjell Berge Fredrik, Jørpeland Bognøy Jarle, Ulset Dirdal Kristian, Ålgård Eikli Øystein, Fannrem Frøysa Oddgeir Peder, Hellesylt Giljebrekke Sindre, Stavanger Haga Thomas, Stavanger Hansen Vidar Frøysa, Ålesund Johnsrud Thomas, Sandnes Jøssang Tore, Jørpeland Lyche Bo David, Gøteborg, Sverige Odeh Paul Reidar, Stavanger Sjaastad Andreas, Oslo Solati Amir-Toma, Stavanger Sæther Maria, Ask Årikstad-Nielsen Johan Samuel, Farsund Aarskog Svein Arild, Ålesund Linje: Bibel og Musikk (BM) 2005/06 Alsvik Sigrun, Tau Buarøy Mariann, Grimstad Byrkjedal Bjarte, Ålgård Eikeland Monika, Vikeså Fahre Marita, Skien Giljebrekke Yngve, Stavanger Kvamme Espen, Voss Møller Terese Marie, Fyllingsdalen Nystøyl Narve Kragset, Ålesund Os Synnøve, Ålesund Raknes Børge, Tranby Sandal Martin Davidsen, Florø Seland Anne, Farsund Sætre Kristin, Fjell Viksund Målfrid, Strusshamn Vågen Bjarte, Stavanger Teltmakerkurs i Ås Aarseth Ingvild Børretzen Helene Dagsland Marita Kvitno Fjørtoft Kristian Freim Lars Olav Furre Eilen Gjedrem Trygve Grindheim Øyvind Knudsen Arnstein Engemyr Løitegård Arne Fjellro Marthinsen Tine Cicilie Seland Kristi Renate Tjugen Astrid Tulluan Hanne Undheim Ingrid Velund Hartvig Einar Østby Miriam Lindebø Hansen Karianne Alne Henriette Hørte Gunnstein Nytt teltmakerkurs på Ås Sist vår tok studentlaget ved Universitetet for miljø og biovitenskap (tidligere Land-brukshøgskolen) initiativ til å utfordre Fjellhaug til å arrangere teltmakerkurs på Ås. Vi har tidligere hatt kurser både i Oslo, Bergen og Trondheim, og nå i høst er vi altså i gang på Ås med 20 studenter. Kveldsundervisningen blir ved UMB, mens lørdagsundervisningen på Fjellhaug. Medie-høgskolen Gimlekollen blir vår gode samarbeidspartner også denne gang. Egil Grandhagen

8 MEDARBEIDERE Noen kommer og noen går VI ØNSKER Å PRESENTERE DISSE VÅRE MEDARBEIDERE SLIK AT DERE KAN HUSKE PÅ DEM I EN VIKTIG SAMMENHENG HER PÅ HAUGEN. VI TAKKER FOR DERE ALLE SOM ER MED Å BÆRER SAMMEN MED OSS PÅ DENNE MÅTEN. 8 Øystein Strømme er tilsatt som ny internatleder med begge internatene som sitt ansvarsområde. Han er utdannet sosionom med hovedfag i fred og konfliktløsning. Øystein startet 1. august og har kontor på Studentheimen i 1. etasje Birgitte B. S. Ravnholt er ei blid og hyggelig jente som kommer fra Struer i Danmark. Hun skal være med oss denne vinteren på renhold og kjøkken. Hun er vant til å ta et tak og har allerede vist oss at det stemmer! Lars Iver R. Wennerberg er presentert tidligere. Det nye nå er at han fra 1. august tok over jobben som kjøkkenleder og er i 100% stilling. Lars Iver bor sammen med kona Lene i boligblokka. Irene Tulluan Aarseth har gått opp i full stilling som økonomileder. Hun arbeider på en slik måte at vi til enhver tid har meget god oversikt over økonomien! Bjørn Brudeli. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole fra 1.aug. i 60% stilling. Brudeli har vært misjonær på Taiwan. Fra 1985 og fram til slutten av 2004 var han NLM's misjonsekretær for Asia. Bjørn Brudeli har nylig fullført en avhandling om teltmakermisjon ved Fuller Theological Seminary som har gitt ham graden Doctor of Ministry.

9 FJELLHAUG MEDARBEIDERE 9 Even Wennerberg er vår nye sivilarbeider. Han kommer fra Vennesla, var ferdig med videregående i år og er en altmuligmann som vi gleder oss veldig over. Arne Redse. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole i 60% stilling. Redse har sin teologiske utdannelse fra Fjellhaug og MF, og har vært misjonær i Hong Kong. Han har i en årrekke vært ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda. Roger Os. Midlertidig ansatt ved Fjellhaug Bibelskole i 40% stilling på bibellinja Bibel, idrett og friluftsliv. Han kommer fra Sandnes og vært aktiv i KRIK. Håkon Sunde Pedersen. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole som lærer primært i gresk og hebraisk. Han fullfører denne høsten en mastergrad i teologi ved Menighetsfakultetet. Håkon har tidligere vært timelærer hos oss, og ansatt i en prosentstilling som husfar i Studentheimen. Helge Harila. Midlertidig ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskole i 40% stilling med ansvar for undervisningen i korledelse og kordireksjon ved årsstudiet i musikk. Harila har hovedfag i musikk. Han har tidligere vært timelærer ved Fjellhaug og i en periode også midlertidig ansatt. Kåre Ranheim har sluttet som kjøkkenleder. Vi er takknemlige for den innsatsen Kåre har gjort og ønsker ham lykke til videre. Minneord Martha Karlsen døde 5.aug., tre uker før hun ville fylt 80 år. Martha arbeidet på kjøkkenet på Fjellhaug i 36 år fram til hun gikk av med pensjon i I forbindelse med at hun sluttet på Fjellhaug, skrev Egil Sjaastad følgende i Fjellhaug-bladet: Martha hadde sin arbeidsplass i det gamle bygget helt fram til Ikke alt var like lettvint. Det kunne nok bli en hel del tunge løft og ekstrainnsats. Martha Karlsen har ved siden av trofast tjeneste på kjøkkenet, vært aktivt med i miljøet, på fredagsmøter og ved ulike arrangement. Flere av oss har opplevd hennes glede over å lese dikt og merket at hun nådde fram med poesien. Vi takker Gud for Martha og for hennes trofaste tjeneste gjennom mange år på kjøkkenet ved Fjellhaug Skoler. Vi lyser fred over Martha Karlsens minne. Jan Ove Selstø

10 GJESTEPLASS LYDEN AV MJØLBØTTA 10 Av Vegard Svensen Formann i styret for Fjellhaug Skoler Har du sauene rundt deg? Det er rektor, Jan Ove som er på tråden. Lyden av sauebjøller klinger gjennom telefonen. Jeg gir en kort situasjonsbeskrivelse av et herlig beiteområde på Senja hvor jeg står og rister på mjølbøtta, noe som fører til at mange av sauene mine kommer til meg, men og noen trekker seg unna. Ja, vi og står klar med mjølbøtta. sier Jan Ove. Jeg skjønner hva han mener. Fjellaug er akkurat fylt opp med ungdom som ønsker å komme nær DEN GODE HYRDE. Jesus sier: Jeg er det levnede brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Mjølbøtta er bibelens eget budskap. Han som gav seg selv til soning for alle våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse, Han er bibelens kjerne og stjerne. Han er skriftenes sentrum og han er den som lyser opp Ordet slik at vi ser den ufattelige rikdom det er å kjenne Ham og å være kjent av Ham. Vi i styret for Fjellhaug gleder oss over hver av dere som nå fyller salene på haugen. De fleste av oss har selv hatt kortere eller lengre opphold på Fjellhaug og bærer med oss rikdommer med slitestyrken i. Vår lærer, Øyvind Andersen, sa noe til oss som ofte syntes det var vanskelig å få orden på andaktsliv og bibellesning, ja, som rett og slett syntes det kunne være både tørt og trått. Lysten til å lese kommer av å lese og lysten til å høre kommer av å høre. Gud selv vil ved sitt Ord og ved sin Ånd skape det hos deg som du ikke har i deg selv. Om det er tørt i ditt eget hjerte så sier Ordet: Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. Jes. 55,10-11 Lykke til enten du er den som står med mjølbøtte, eller du er den som hører lyden. Guds bekk er full av vann. Slm. 65,10

11 GAVER TIL FJELLHAUG SKOLER ØKONOMI Vi er glade og takknemlige for gavene som kommer inn. Og som dere ser er det en god tendens sammenliknet med årene før. Målet for skattefrie gaver i år er LOTTERIET Det var budsjettert med en inntekt på kr Resultatet ble ! Styret i Fjellhaug Elevlag v/formann Toralf Ladstein takker alle som har støttet Fjellhauglotteriet Her har du muligheten Skattefrie gaver Hvis du gir mer enn kr kan du trekke fra maksimalt 10% av alminnelig inntekt. (Tjener du kroner, vil du altså få fullt skattefradrag for gavebidrag opptil kroner). Kontonummer som kan brukes: Giro: Skolen sender takkebrev og årsoppgave i januar. Årsoppgaven kan brukes som vedlegg til selvangivelsen. Husk å oppgi personnummer. FJELLHAUG SKOLER Sinsenveien 15, 0572 Oslo Tlf: Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den inn til oss på tlf: , eller

12 B-BLAD Retur: Fjellhaug skoler Sinsenveien 15 N-0572 Oslo FJELLHAUG SKOLER BIBEL- OG MISJONSSKOLE Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse Rektorspalten Av Jan Ove Selstø Vi har ingen å innvie til misjonærtjeneste på UL i år. Hovedstyremedlemmer stod på plattformen på et av kveldsmøtene, men det var ingen misjonskandidater klar til innvielse. Dette korte opptrinnet på årets UL ble nok til ettertanke for mange av ungdommene. Det gjorde det også for meg. Nå skal det legges til at NLM også i 2005 har innviet unge mennesker til misjonærtjeneste, og flere misjonskandidater er underveis. Men det er behov for mange flere. Rekruttering til misjonsarbeidet både heime og ute er et stadig tilbakevendende tema i hovedstyrets møter. Nærmere 150 ungdommer startet sine studier ved Fjellhaug Skoler denne høsten. Noen av disse er allerede misjonskandidater. Mange av de andre vil nok også finne sin plass i misjonens arbeid både heime og ute etter hvert. Tankevekkeren fra UL har fulgt meg ved oppstarten til et nytt skoleår på Fjellhaug. Likeens Jesu ord i Matt : Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Vil dere som leser Fjellhaug-bladet være med å be denne bønnen med tanke på de som er studenter ved Fjellhaug dette året? Takk for din støtte til Fjellhaug!

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2006 77. årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli

Detaljer

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 TEMA............................ Side 3 MEDARBEIDERE.................. Side 4 LEDER...........................

Detaljer

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009 Flere ferske fjes i staben 8-9 #3/2009 Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag Nytt studieår nye studenter! Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 7 dagers bibelstudium 12-14 600 000 500

Detaljer

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 LEDER: OVERGANGSTID........... Side 3 NY LÆRER........................ Side 4 TEMA: GLAD, BLID OG FORNØYD...

Detaljer

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG.

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG. LEDER: BØNN I SKOLEHVERDAGEN side 3 TEMA: MASTERGRAD I TEOLOGI OG MISJON side 4 GLIMT side 5 M3 I PRAKSIS side 6 FRA KoMBi TIL

Detaljer

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2004 75 ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug

Detaljer

FJELLHAUG. SØKNADSKJEMA side 6. ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5. side 3

FJELLHAUG. SØKNADSKJEMA side 6. ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5. side 3 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5 FJELLHAUG SØKNADSKJEMA side 6 Side 1 13:56 side 3 13:56 Side 2 ANDAKT Utgis av: MITT BIBELORD Fjellhaug skoler og Fjellhaug elevlag

Detaljer

FJELLHAUG. «Action» på kjøkkenet. side 7. God jul! Utreisehelg for M1 side 6. Studentene bidrar side 8. Sangglade studenter side 4

FJELLHAUG. «Action» på kjøkkenet. side 7. God jul! Utreisehelg for M1 side 6. Studentene bidrar side 8. Sangglade studenter side 4 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 4 2007 78. årg. «Action» på kjøkkenet side 7 God jul! Sangglade studenter side 4 Utreisehelg for M1 side 6 Studentene bidrar side 8 MITT BIBELVERS

Detaljer

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen»

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #3/2011 Fjellhaug Hageparty Klar for nytt studieår «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» Leder Smånytt Ikke helt som før Denne lederen sitter jeg og

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011 organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/2011 Fjellhaug Pust Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK Frontline Flotte turer på BIF Leder

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/11

Fjelltunglimt Årgang 01/11 Fjelltunglimt Årgang 36 01/11 Endelig vaktmester igjen! - Ingen vits i å reise bort - Tur til misjonsprosjektet i Kina - Fra Chinggis Khaans land - På tokt med MS Gann 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 Endelig

Detaljer

Fjellhaug. misjonsmarka. Studenter møter #2/2011. Lek i Indonesia Filmkveld i bushen

Fjellhaug. misjonsmarka. Studenter møter #2/2011. Lek i Indonesia Filmkveld i bushen organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #2/2011 Fjellhaug Lek i Indonesia Filmkveld i bushen Solveig held ein andakt i Awasa i Etiopia, og tolken vår, Temesgen, overset. Studenter møter

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Vi trenger ikke kopiere andres

Vi trenger ikke kopiere andres LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5 ReGiOn ØST 22. Juni 122. ÅRgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3

Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3 REGION NORDVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer