Rådmannens innstilling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innstilling:"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/351-1 Arkivnr.: Saksbehandler: skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Side 1 av 7

2 Saksutredning: Lunner ungdomsråd har hvert år kr ,- til disposisjon som skal deles ut til tiltak til nytte for barn og ungdom under 18 år i Lunner kommune. Det har kommet inn 17 søknader på til sammen kr ,-. Gran KFUK-KFUM-speidere Speidergruppa har 14 aktive medlemmer under 18 år. 5 av disse + en leder er bosatt i Lunner. Gruppa har regelmessige møter på Nordtangen en gang i uka. I tillegg er det turer i naturen og en ukes sommerleir. Det søkes om midler til bålpanne, kasser og utstyr til sommerleiren samt tau og annet forbruksutstyr. Finansiering: Pris: 7 200,- Søknadssum: Kr ,- Lunner jeger- og fiskeforening Foreningen ønsker å arrangere to ungdomsrettede aktiviteter: 1. Fluebinderkurs 2. Kurs og praksis i fellefangst Foreningen ønsker hjelp til deknign av utgifter til utstyr til aktivitetene til sammen kr 9500,-. Finansiering: Pris: 9 500,- Søknadssum: Kr ,- Elevrådet ved Lunner barneskole Elevrådet ved Lunner Barneskole ønsker å kjøpe inn gitarer i ulike størrelser til skolen. De gitarene skolen har er gamle og veldig slitt. Kostnadene er beregnet til kr ,- Finansiering: Pris: ,- Egenfinansiering fra elevrådet, FAU og skole: 6 000,- Søknadssum: Kr ,- Hadeland Soul Children Hadeland Soul Children er et kor for barn/ungdom mellom år. Koret har for tiden 13 medlemmer. De søker om støtte til å delta på nasjonal Soulchildren-festival i Oslo i oktober Det koster kr 900 pr prs til sammen kr ,-. Finansiering: Pris: ,- Egenfinansiering: 6 700,- Søknadssum: Kr ,- Harestua skole, elevrådet ved barnetrinnet Side 2 av 7

3 Elevrådet søker om støtte til: 16 T-skjorter til bruk i Gransstafetten i årene framover. De er blå og med trykk. De koster kr 2 753,- I-pad til bruk i elevrådet og til utlån til elevbruk ved spesielle anledninger. Pris kr ,- Finansiering: Pris: 5 042,- Søknadssum: Kr ,- Støttekontaktgruppe, Familie og oppvekst, Lunner kommune Gruppene er for barn mellom 6 12 år som ikke er med på andre aktiviteter og som trenger litt ekstra oppfølging og støtte til å være med på ulike aktiviteter. Det søkes om midler til to akematter. Finansiering: Pris: 1 470,- Søknadssum: Kr ,- Harestua 4H Støtte til å reise på 4H leir i Valdres. Målet er å gi flest mulig av de 20 medlemmene mulighet til å være med og da vil klubben gjerne dekke leirutgiftene. Det søkes om støtte til å finansiere oppholdet. Finansiering: Pris: ,- Søknadssum: Kr ,- Elevrådet ved Grua skole Grua skole har laget en fin tradisjon ved at 7.trinn setter opp et skuespill i februar hvert år. 7.trinn inviterer barnehagene her på Grua for å se generalprøven og det er også forestilling for resten av skolen senere på dagen samt en kveldsforestilling for foreldre og venner. I tillegg har Grua skole tradisjonen «Våg & Vis» som er en forestilling ved skoleslutt hvert år hvor elevene selv lager forestillingen med sang, dans og filmer. Elevrådet her ved Grua skole har tidligere fått midler av ungdomsrådet til å kjøpe både lyd og lysutstyr som har vært flittig i bruk ved de arrangementene som er nevnt over. Nå ønsker elevrådet å søke om midler til å utvide lysriggen vi har. Grua skole søker derfor om penger til å kjøpe inn 6 nye lyskastere til lysriggen vår. Finansiering: Pris kr ,- Egenfinansiering: FAU og elevråd kr ,- Søknadssum: Kr ,- Lunner fotballklubb Lunner fotballklubb bruker kunstgressbanen på Frøystad. Der er det stort behov for innbytterbenker med tak. Slik det er nå må innbytterne stå uten tak over hodet i regn og vind. Hver benk koster ,-. Side 3 av 7

4 Finansiering: Pris: kr ,- Egenfinansiering: kr ,- Søknadssum: Kr ,- Elevrådet ved Harestua skole - ungdomstrinnet Elevrådet ved Harestua skole har i år kommet fram til, at vi ønsker å søke om støtte til to prosjekter. Det ene er nye basketballkurver til skolegården, og det andre er kanoer til bruk i undervisning, på turer og billig utleie for elever. Prosjekt 1: Basketballkurver: Basketballkurvene på skoleplassen ved ungdomstrinnet er nedslitte, både stativ, kurv og plate er i meget dårlig forfatning og må byttes ut. To kurver med nett og plate til sammen koster ca. 8000,-. I tillegg må stativene fikses og festes bedre til grunnen, materialer til dette koster ca. 5000,-. Til sammen kr ,-. Vi søker om kr 8 000,-. Prosjekt 2: Kanoer: Vi ønsker å søke om støtte til 8 kanoer som vi kan bruke på Harestuavannet, Fjordaturen vår og andre turer. Kanoene skal kunne brukes av hele skolen og leies/lånes ut for en billig penge til andre. Vi har tenkt til å bruke de i gymtimer, valgfagstimer, naturfagtimer, klasseturer og til utleie for helgeturer for skolens elever. Friluftslivsgruppa vår skal organisere bruk og utlån. Kanoene skal stå på en låst henger ved skolen. Vi søker om støtte til to av disse kanoene, til en pris av 8125,- for hver. Planen er å skaffe midler til 8 kanoer etter hvert. Dette prosjektet kommer til å koste totalt ,- med henger og utstyr til tre elever i hver kano. Vi søker om kr 8125,- til en kano. Finansiering: Pris: kr ,- Egenfinansiering: kr ,- Søknadssum: Kr ,- Lunner Husflidslag Lunner Husflidslag ble startet i Det settes nå i gang kurs og aktiviteter for barn og ungdom under overskriften UNG HUSFLID. Det er planlagt aktiviteter for barn og ungdom våren 2014 blant annet «spikk din egen seljefløyte». Til det trengs det kniver, slirer og slipeutstyr totalt 16 kniver. Finansiering: Kostnad kr ,- Søknadssum: Kr ,- Skolekorpset i Lunner Korpset har drillgruppe, rekrutt-, junior- og hovedkorps totalt 44 medlemmer fra hele kommunen og med flere nasjonaliteter. Korpset har konserter i distriktet, spiller 1. og 17. mai, deltar på seminarer og kurs. En ønsker å holde kontingenten så lav som mulig og søker derfor om støtte til driften av korpset. Side 4 av 7

5 Finansiering: Kostnad kr ,- Søknadssum: Kr ,- Harestua Idrettslag Bordtennisgruppe Bordtennisgruppa bruker gymsalen ved Harestua skole. Der benyttes musikk til både oppvarming og øvelser men det er ikke høyttaleranlegg i gymsalen. Det er ønskelig å kjøpe inn en dokkingstasjon med høyttalere. Den vil stå innlåst i skap men kan brukes også av andre av idrettslagets undergrupper og av skolen. Finansiering: Kostnad kr ,- Søknadssum: Kr ,- Lunner Håndballklubb Klubben har 167 medlemmer under 18 år og har 17 lag i ulike serier. Det er aktivitet i Lunenrhallen og i Skøyenhallen ved Lunner barneskole. Det er behov for å kjøpe inn to håndballmål i Skøyenhallen + merke opp to baner i hallen. Dette vil også komme skolen til nytte. Finansiering: Kostnad kr ,- Egenfinansiering: 2 500,- Søknadssum: Kr ,- Lunner Ungdomsskole Lunner ungdomsskole søker om midler til innkjøp av utstyr til bordtennis nett og nettutstyr, racketer og baller + midler til utvikling av skolebiblioteket. Finansiering: Kostnad: ikke angitt Egenfinansiering: Skole og elevråd bidrar med mesteparten av midlene. Søknadssum: Kr ,- Lunner 4-H Klubben søker om - støtte til mat, utstyr og transport til turer gjennom året kr ,- - råvarer til bakedag i september kr ,- Finansiering: Kostnad: Totalsum ikke angitt Egenfinansiering: Noe egenbetaling fra medlemmene Søknadssum: Kr ,- Hadeland hundeklubb Side 5 av 7

6 Klubben ønsker å engasjere seg mer i arbeid med barn og unge og har bla arrangert treff i høst- og vinterferie, har opplegg for ei jentegruppe og barn av flyktninger. Har utdannet noen terapihunder som egner seg godt i samvær med barn og ungdom og ønsker å utdanne tre til. Det koster kr ,- pr stk. Finansiering: Kostnad: 9 000,- Søknadssum: Kr ,- Oversikt over søknadssummer Gran KFUK-KFUM-speidere Utstyr til leir- og turvirksomhet 7 200,- Lunner jeger- og fiskeforening Utstyr til diverse kurs 9 500,- Elevrådet ved Lunner barneskole Gitarer til skolen 8 000,- Hadeland Soul Children Støtte til å delta på festival 5 000,- Elevrådet ved Harestua skole T-skjorter og I-pad 5 042,- b.trinnet Støttekontaktgruppe, Lunner kommune 2 akematter 1 470,- Harestua 4H Støtte til leiropphold ,- Elevrådet ved Grua skole Innkjøp av lyskastere 5 000,- Lunner fotballklubb 2 overbygde innbytterbenker ,- Elevrådet ved Harestua skole Basketballkurv og kano ,- u.trinnet Lunner Husflidslag Knivsett m/16 kniver og slirer 4 672,- Skolekorpset i Lunner Støtte til drift ,- Harestua Idrettslag Bordtennisgruppe Dokkingstasjon med høyttalere 3 500,- Lunner håndballklubb 2 håndballmål og oppmerking i 7 500,- Skøyenhallen Lunner ungdomsskole Bordtennisutstyr og bøker/utstyr ,- til skolebibliotek Lunner 4-H Utstyr og støtte til turer og 5 000,- bakedag Hadeland Trekkhundklubb Utdanning av tre terapihunder 9 000,- Totalsum kr ,- Søknadssummen er større enn de kronene ungdomsrådet disponerer. Elevrådene ved den enkelte skole må derfor gjøre følgende: 1. Setter opp ei liste på de som de mener skal få støtte. Summen av søknadene på lista må være på maks kroner. Det bør vurderes å bare gi deler av søknadssummene også. Elevrådet kan selvsagt sette opp sin egen søknad også. 2. Vurdere om tiltakene kommer flest mulig barn og ungdommer til gode og at det er en viss fordeling nord, i midten og syd i bygda. På ungdomsrådsmøtet legges arbeidet opp slik: a) Elevrådene får presentere sin egen søknad og den innstillingen de har kommet fram til b) Elevene blir delt i grupper på tvers av skolene som jobber fram hver sin innstilling på Side 6 av 7

7 bakgrunn av de forslagene elevrådene har kommet med. Innstillingene presenteres i plenum. c) Det blir avstemming blant ungdomsrådsmedlemmene på hvilke av disse innstillingene som skal bli ungdomsrådets vedtak DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Ingen Øvrige dokument: Søknader fra: Gran KFUK-KFUM-speidere Lunner jeger- og fiskeforening Elevrådet ved Lunner barneskole Hadeland Soul Children Elevrådet ved Harestua skole b.trinnet Støttekontaktgruppe, Lunner kommune Harestua 4H Elevrådet ved Grua skole Lunner fotballklubb Elevrådet ved Harestua skole u.trinnet Lunner Husflidslag Skolekorpset i Lunner Harestua Idrettslag Bordtennisgruppe Lunner håndballklubb Lunner ungdomsskole Lunner 4-H Hadeland Trekkhundklubb Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7 av 7

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre

EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre EIGERSUND KOMMUNE Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Egersund Arena Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/14 Fordeling

Detaljer

Til Kontaktlærere for elevråd Lier, 26.09.14. De unges kommunestyre vil i år arrangeres den 31.10.14 kl. 0900 på Haugestad.

Til Kontaktlærere for elevråd Lier, 26.09.14. De unges kommunestyre vil i år arrangeres den 31.10.14 kl. 0900 på Haugestad. Lier kommune Politisk sekretariat Til Kontaktlærere for elevråd Lier, 26.09.14 De unges kommunestyre 2014 De unges kommunestyre vil i år arrangeres den 31.10.14 kl. 0900 på Haugestad. På bakgrunn av evalueringsmøte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014

Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014 Vang skolekorps Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013 Revidert 12. oktober 2014 Vang Skolekorps Postboks 4110 2307 Hamar www.vangskolekorps.no Kto nr. 1800.60.11264 Org nr. 970558721 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Fra kunstutstillingen på Minsaas kafe Bilde 2: Menn i uniform leser 1 Bilde fra lørdagskonsert

Detaljer

Satser på barnefotball

Satser på barnefotball Nr. 1-2014. Opplag: 750. Årgang 36 Ansvarlig redaktør:vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Satser på barnefotball En ny og ambisiøs sportsplan for barnefotball

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING

TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 07/750-44 Arkivnr.: A20 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Tiltak og utbedringer på Lunner

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Referat fra reise til Ukraina 2012-10-15-18. www.vennskap.net

Referat fra reise til Ukraina 2012-10-15-18. www.vennskap.net 1 Deltakere Freddy Johnsen Bjørg Irene Udnesseter Johnsen Roar Lunde Ingar Wold Harry Wold Aksjon Vennskap Aksjon Vennskap Aksjon Vennskap Aksjon Vennskap Betel Harestua 2 Om Aksjon Vennskap Aksjon Vennskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: 17.06.2003 Tid: kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer