I år som i fjor er det et flott program som skulle passe noen og enhver. Ikke minst alle muligheter vi har for å treffe gamle kjente igjen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I år som i fjor er det et flott program som skulle passe noen og enhver. Ikke minst alle muligheter vi har for å treffe gamle kjente igjen!"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 2 Juni 2002 I dette nummeret: Rossfjord Grendeutvalg 4 Storleir 4H 6-7 Åpningstider Tangen 7 Rossfjord opplevelser 8 Heimkomstdagan mai Saker av interesse: Prosjekt i Rossfjordbygda s. 3 Endelig nærmer sommerferien seg og fastboende og fraflytta Rossfjordinger gleder seg for atter nye Heimkomstdaga! I år som i fjor er det et flott program som skulle passe noen og enhver. Ikke minst alle muligheter vi har for å treffe gamle kjente igjen! Hilsen fra Yvonne s klasse på Kretatur s. 10 Heimkomstdagan 2002: juli

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Grendeutvalget har ordet... HANDEL I RQSSFJORDBYGDENE: Opp gjennom tidene har det vært stor handelsaktivitet i Rossfjordbygdene, med butikker i di fleste bygdene i Rossfjord. Disse butikkene uten om Rossfjord Coop er nedlagt. På Tennskjær hadde familien Olsen sin virksomhet, Aksel Olsen hadde skipsekspedisjon, butikk og posthus. Den siste som drev butikken på Tennskjær var Atle Olsen. Lulla Dal hadde butikk i Vika på Grønnjorda og på Rokstad. Familien Bork hadde butikk på Grønnjorda fra 1960 til Sultindvik og Målsjord hadde posthus og dampskipsekspedisjon frem til Folk i Sultindvik brukte Målsnes som sitt handelssted frem til Da ble det bygd en filial av Målsnes S lag som sto på kaia i Hamna i Sultindvik var drifta konkurs. Ny butikk ble startet av Olaug Brox i samme lokalene. 15 år senere ble kaia ødelagt av isgang og butikken ble flyttet til den gamle skolen i Sultindvik i Senere ble det bygd en ny og tidsmessig butikk, men i 1987 ble butikken i Sultindvik nedlagt. Nå er det slik at ting forandrer seg, når ferdselsåren blir omlagt. Tidligere eller på den tiden ble Tennskjær og Sultindvik ferdselsårer betjent med båt, via Rossf ordreesset og til Tromsø. Men handelslekkasjen var ikke større en at butikkene på stedene kunne opprettholdes. I dag har vi i kun en butikk igjen, Rossfjord Coop. Hvor lenge varer det bruker vi vår lokale butikk? Det er vi som bestemmer om vi skal ha butikk i fremtiden men da må vi handle det meste vi trenger lokalt. La oss ikke handle så billig at vi mister den eneste butikken vi har i bygda, det kan bli en dyrekjøpt lærdom. La oss lære av våre forfedre de kronene som var kommet til bygda, skulle i hovedsak brukes i bygda, i den utstrekning det var mulig. Kjære bygdefolk La oss kjenne vår besøkelsestid. Støtt opp om Rossf ord Coop. På Langnes og i Tårnelva var det butikk fra først på 1950 og til ca 1965 Rossfjordnesset hadde sin største handelsvirksomhet i fra 1930 til Kaia ble bygd først på 30 tallet. På Rossfjordnesset var det tre butikker, uten om, material handel, kaffe, bakeri, skipsekspedisjon, posthus, telegraf og legekontor. Rossfjord Grendeutvalg Ole Henriksen leder. På østsiden av Straumen var det to butikker. Volmersen og Harald Dahl var det butikk på Tangen. Rossfjord samvirkelag åpna butikk lokalene til Fredheim i flytta samvirkelaget inn i nybutikken som er en del av nåværende Rossfjord Coop Når en ser på folketallet i Rossfjord den gang og nå, har ikke folketallet forandret seg nevneverdig, men bygdefolket tok i tider vare på bygdebutikkene sine og forsto viktigheten med og ha butikk i bygda.

3 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 3 Prosjektene i Rossfjordbygda NUR - administrerer f.t. følgende prosjekt Lokal Etablererskole ( 20 deltakere - hele 17 personer fra Rossfjordbygda deltar) Opplegget er blitt en suksess og det arbeides nå for å få til oppfølging etter at det første "kullet" er ferdig i oktober d.å. Prosjektet "Et bedre lag og forening" - Presentasjon og innledningen er foretatt kursing - bistand med tiltak og prosjekter avtales - Det blir en aktiv høst. Prosjekt - Ungdom - forberedelsen er startet - i august starter vi engasjementet med ungdommen. Ta kontakt med NUR - så får du vite mer om sakene. Grendeutvalget og Nur har også planlagt prosjektene Bredbånd i Rossfjordbygda Oppfølging av planer vedrørende Kombinasjonsnæringer Bygdetjeneste Disse prosjektene søkes det nå om finansiering til ved prosjektet Kombinasjonsnæringer langs en fjord. Avslutta prosjektdokumenter? Mange omkring i bygda har sikkert protokoller, korrespondanse eller interessante dokumenter etter avslutta prosjekter av ulikt slag. Det kan være nedlagte faglag, foreninger, ulike byggeprosjekter m.m. Og kanskje du ikke vet hva du skal gjøre med det, men allikevel har en følelse av at det kan være av interesse for ettertiden og kommende generasjoner? Kan stoffet kanskje brukes til særoppgaver, eller være en del av grunnlagsmaterialet for ei bygdebok? IKKE KAST DET! Rossfjord Skolebibliotek kan som en prøveordning ta vare på dette, og gjøre det tilgjengelig for andre. Ta kontakt med Arne Johansen på telefon , eller stikk innom skolebiblioteket i åpningstiden! Sommerkalender 2002\2003 Grønnjord Bygdehus skal for det meste ha konfirmasjoner og barndåper nå i sommer, men de regner med at det kommer til å bli arrangert en fest i forbindelse med heimkomsdagan. Det var alle de som skulle arrangere noe i sommer, og her kunne DIN annonse ha vært med hvis du hadde tipset oss! Hjelp oss med å lage Rossfjordposten! Det er mye enklere å lage en oversikt hvis dere er med på å hjelpe oss!

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Årsplan Rossfjord Grendeutvalg 2002 Rossfjord Grendeutvalg har som målsetting å ha et overordnet engasjement og i enkelte tiltak et overordnet ansvar for prosjekt og tiltak i Rossfjordbygda. Grendeutvalgets formål er å få frem ideer og bidra til iverksetting av : Miljømessige tiltak Sosiale Tiltak Engasjement i arealplanlegging Næringsmessige tiltak Bygdeutvikling I 2002 vil en i tillegg konkretisere innsatsen som følger Etter organisasjonsprosessen i 2000 og 2001 etablerer en nå som ei prøveordning en flatere struktur der en i hovedsak jobber mer resultatorientert ved at samtlige av Grendeutvalgsmedlemmene med vara er aktivt med i ulike prosjekt - tiltak etc. Den generelle drift organiseres av et arbeidsutvalg på 3 personer der også NUR inngår med en representant. NUR er i flere prosjekt eiere og drifter de fleste prosjektene. Ordinære styremøter begrenses til 1 møte pr. kvartal og behandler planer-strategierpolicy og spes. saker. Pr. dato fordeler en seg på følgende etablerte prosjekt-tiltak - Det jobbes med å få nedsatt flere ressursgrupper i Rossfjordbygda der Grendeutvalget har et engasjement enten i forbindelse med etablering eller drift event. begge deler. F.t jobbes det også med følgende oppgaver Veistandard i Rossfjordbygda ( Utredning - påvirkning etc. ) Prosjektet bygdetjeneste Formål - organisasjon og økonomi Kartlegging av ledige gårdsbruk / hus areal og tomter i Rossfjordbygda. Prosjektmodell - økonomi Bredbånd til Rossfjordbygda Prosjekt - økonomi Roller og oppgaver er fordelt mellom oss og NUR i samtlige tiltak og prosjekt. Vi har i regnskapet for 2002 avsatt kr ,- som på sikt skal bygges opp til en større kapitalbase som i hovedsak skal brukes som egenandeler i de prosjektene vi ønsker å få realisert. I denne sammenheng har vi beregnet et kapitalbehov på kr ,- hvis vi skal lykkes med å få etablert ulike prosjekt - tiltak som fremkommer i årsplanen Arbeidsutvalget (der også NUR er med ) jobber med planene. Rossfjordbygda, den Rossfjord Grendeutvalg Ole Henriksen leder Rossfjordposten Prosjektet Et bedre lag & Forening Prosjektet tiltak Ungdom Heimkomstdagene Rossfjord Opplevelser Prosjektet Næring

5 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 5 TAKK FOR FINE ÅR I ROSSFJORD Tiden min i Lenvik menighet nærmer seg ubønnhørlig slutten. Tre og et halvt år har gått fort, og er selvfølgelig altfor kort tid, men nå er det slik at vi må flytte på oss. Oslo venter med fast jobb til Per Morten og forhåpentligvis for meg også etter hvert. Det betyr ikke at vi ikke reiser fra Rossfjord med et lett hjerte, vi vil aldri glemme våre år her i bygda. Vi er takknemlig for tiden vi har vært her og for alle opplevelsene vi har hatt. Det er mange gode minner vi tar med oss. Rossfjord er mitt første arbeidssted og det er her jeg har høstet den viktige første-erfaringen. Og i møte med folk her i bygda har jeg fått med meg kunnskap og erfaring som det er viktig for en prest å ha med seg i livet. Jeg har fra første dag opplevd en varme og følt meg velkommen som prest her. Dere har tatt meg i mot på en måte som jeg unner alle nyutdannede prester å bli møtt. Jeg har mange fine opplevelser å se tilbake på, her jeg sitter med Straumen blikk stille, like utenfor stuevinduet og med midnattssol på kistefjellet. Tenk dere å komme hjem etter en lang arbeidsdag og på døra henger det nystekte fiskekaker. Det har jeg opplevd flere ganger. Andre dager har det hengt blomster med takk for en jobb jeg har utført. Det er ikke mange prester som opplever slike ting. Dette er opplevelser jeg aldri vil glemme. Dere her i Rossfjord og omegn har vært flinke til å si med ord at dere setter pris på presten og dere har tatt meg til dere og sagt til meg at du er vårres prest. Jeg håper jeg også har klart å formidle tilbake at jeg har trivdes med å være deres prest. Det er en menighet som det har vært fint og godt å arbeide i. naboer på alle kanter. Barna våre går inn og ut hos sine venner og vi trenger aldri være bekymret for dem. Slik er det ikke sikkert at vi vil oppleve igjen. Det å bo i et trygt og oversiktlig miljø er ikke alle forunt å oppleve. Det er mange jeg vil ønske å takke, og jeg vil benytte anledningen i Rossfjordposten, til å takke alle i Rossfjord og omegn for fine og innholdsrike år her i bygda. Takk for den fine og gode måten dere har tatt imot meg på. Takk for den takknemlighet dere har vist meg. Jeg vil samtidig ønske dere lykke til med den fine utviklingen her i Rossfjord. Helt til slutt ønsker jeg dere alle guds velsignelse og fred. Hilsen Yvonne. I skrivende stund har vi så smått begynt å pakke og forberede flyttingen. Vi gleder oss til å komme nærmere familie og venner i har sørpå. Samtidig gruer vi oss til å ikke ha det trygge bomiljøet vi har rundt oss her. Her i Straumen har vi hatt flotte

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord ble invadert av 4h ere Vanligvis er det låst og stengte dører på Rossfjord skole i helgene, men fra den april var det åpent for alle 4H ere fra hele Troms fylke. Den første dagen, fredag 5.april, var det først møte i gymsalen der alle skulle bli kjent med hverandre. Etter møtet var det tid for å starte med kursene, og hver enkelt av deltakerene, tilsammen 177.stykker, fulgte med sin egen kursleder, disse var foreldre til andre 4H ere. Førstehjelp, jaktforberedelser m/skyting, linedance (som forgikk på Vonheim), volleyball, mekking, baking, lage kniv, snekring, hemmelig kurs, alumnifiseringskurs, snowboard og toving, i alt 13 kurs var det som 4H erne kunne melde seg på. Etter kursene den første dagen, var det kveldsmat, og så var det var leggetid ca klokken Den andre dagen var en dag der de fleste var ganske sliten og trøtt etter gårsdagen. De aller fleste hadde ikke fått så mye søvn, men var allikevel opplagt for en ny spennende dag. kvelden var det kosekveld på Vonheim. Det var utdeling av pokaler og underholdning. Som avslutning spilte rossfjordbandet Fata Morgana noen rockesanger de selv hadde laget. Etter en travel dag, vendte de aller fleste tilbake til skolen for å få seg en god natts søvn, men klokka var da allerede blitt Den aller siste dagen var det årsmøte for Troms 4H, der det møtte opp ca 45 medlemmer. Konsekvensene av dette møtet i regi av Torgunn Strømeng, er det at det ble et nærmere forhold mellom alle 4H ere i Troms. Responsen fra deltakerne var det at de syntes det hadde vært en inspirerende og vellykket helg, og at de godt kunne tenkt seg å gjøre dette om igjen. Fra klokken ca var det kurs der det også var innlagt både pauser og måltider. Middagen var det foreldrene til Midnattssol 4H som hadde stått for. Senere på

7 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 7 Arrangørene av kursene syntes det at dette hadde vært et veldig lærerrikt arrangement, og de kunne godt tenkt seg å gjennomføre dette på nytt igjen. De har bare fått tilbake positiv respons fra både deltakere og andre. Kanskje alle disse deltakerene møtes igjen til sommeren på kystleir i Brensholmen helga juni Roger Skog- ÅPNINGSTIDER TANGEN GJESTESTUE, under HEIMKOMSTDAGAN Tangen Gjestestue vil i år som tidligere være det naturlige samlingspunktet. Tangen har for øvrig alle rettigheter. Utendørs er det servering av øl, vin og andre forfriskninger. Det er ikke tillat å servere brennevin utendørs! lørdag den 6.juli klokka ( 0230 hvis mye folk) søndag den 7.juli klokka ( 2400 hvis mye folk) mandag den 8.juli klokka ( 2400 hvis mye folk) tirsdag den 9.juli klokka ( 2400 hvis mye folk) onsdag den 10.juli klokka ( 2400 hvis mye folk) torsdag den 11.juli klokka (2400 hvis mye folk) fredag den 12.juli klokka ( 0230 hvis mye folk) lørdag den 13.juli klokka Fredag og lørdag er det aldersgrense 20 år.

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN ROSSFJORD OPPLEVELSER markedsføring av Rossfjordbygdas mange og varierte opplevelsestilbud Heimkomstdagene har sitt utspring fra Bygdemobiliseringsprosjektet som ble avsluttet i februar Ideen om Heimkomstdagene kom fra ei gruppe som kalte seg Rossfjord Opplevelser (R.O), organisert som et underutvalg av Grendeutvalget. Medlemmene i R.O ble veldig engasjert av Heimkomstdagene og gjorde en fantastisk jobb. De har utviklet ideen til ett årlig arrangement som er til glede for alle bygdas nåværende og tidligere innbyggere, samt andre besøkende. Grendeutvalget har i vinter valgt nye medlemmer til R. O, samtidig som tidligere medlemmer er invitert til videre deltakelse. Gruppas medlemmer i dag er Ole Henriksen, Renate Eide, Hanne Høer, Roe Årnes, Mona Andreassen og Erling Mikalsen (NUR). De første møtene er avholdt og gruppa ønsker å jobbe videre med markedsføring av Rossfjordbygda. I år planlegges å utarbeide en enkel brosjyre spisset mot Heimkomstdagenes program. Vi søker også å innlede ett samarbeid med Destinasjon Midt i Troms. Ei framtidsvy er å lage en større brosjyre som presenterer bredden av opplevelser som tilbys i bygda. Det være seg tilbud til lokalbefolkning og andre i regionen, personer som kommer hit i forbindelse med ferie og fritid eller kurs og konferanser, og sist, men ikke minst, turister. R.O Ønsker kontakt med innbyggere som har etablert eller har planer om å etablere et eller annet opplevelsestilbud. Dette for å kartlegge alle de eksisterende og planlagte tilbudene i Rossfjordbygda. Eksempler på opplevelsestilbud er natur eller turstier, gårdsbesøk, museumsvirksomhet, hagevandring, hesteutleie, overnatting, fisketurer, båtutleie, serveringstilbud etc. Hensikten med kartlegginga er å få oversikt over det som kan og bør presenteres i brosjyren senere år. Skriv eller ring til en av gruppas medlemmer hvis du sysler med noe av interesse. Vi ønsker i tillegg kontakt med folk som sitter i posisjon til å distribuere brosjyrer eller har ideer om hvordan markedsføringsarbeidet av bygda kan foregå. Vi setter pris på kontakt med utflyttede bygdefolk, som kan være bindeledd for markedsføring eller på annen måte ønsker å dele den flotte heimbygda si med personer i sin omgangskrets. Rossfjordbygda er så flott at den fortjener å bli lagt merke til og besøkes av mange opplevelseshungrige mennesker!

9 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 9 Nå er det vår!!! Nå er våren på kommet for fullt her i Rossfjord. Snøen er vekk, sola skinner, det er 20+, syklene er kommet ut, barnevognene er uten trekk, det er blad på trærne, det er begynt å grønnes i parken og det er fylt opp til randen med is på butikken og kiosken. Det er vår i Rossfjord. Rossfjord om sommeren er et helt fantastisk syn. Det er flott utsikt, vakker natur og hyggelige mennesker å ha med å gjøre. Selv om det ikke bestandig er så varmt, så er det allikevel kjempeflott å ta seg en sykkeltur rundt vannet, og se på de flotte omgivelsene, møte andre og ha seg en pause på turen med en pakke kjeks og litt brus. På denne opplevelsesfulle reisen kan man både ta seg en tur innom en gammel bekjent, treffe nye venner eller man kan ha med seg en venn eller to bare for selskapets skyld. Hvis man har lyst på å ta seg en skikkelig "oppdagelsesreise", så burde man ta seg en sykkeltur rundt Aglapsvik. Der får man se høye fjell, strender, hav så langt øyet kan se, man får ta seg en tur gjennom byen Finnsnes og på hjemturen får man seg bare nedoverbakker på hele Tårnelvsida. Jeg er selv en av de som sykler mye her i Rossfjord, og etter å ha syklet rundt vatnet over 500 ganger på to år, så er det likevel alltid like morsomt og spennende. Man ser alltid nye ting, og av og til kan man møte på både en rev, en hare og en elg. Til alle Rossfjordværinger: Dere aner ikke hvor vakker Rossfjord er om våren før dere har sett den fra alle retninger. Derfor synes jeg at det er på tide at alle som har en sykkel, burde ta den i bruk og ta seg en tur på den en kveld når det er solnedgang, og Rossfjord ligger å bryner seg i de gyllenfargede solstrålene fra oven. Dette er noe som bare må oppleves en eller annen gang i løpet av livet.. Dere kommer ikke til å glemme dette! - Roger Skog- Felles sykkeltur for alle de som har lyst! Onsdag 10. juli er det felles sykkeltur strekningen Tennskjær, Aglapsvik, Finnsnes og Rossfjord. Det er oppmøte utenfor samvirkerlaget klokken IKKE GLEM Å STØTTE ROSSFJORDPOSTEN!!! Våre kostnader er i sin helhet knyttet til distribusjon og trykking! Vi som arbeider med denne gjør dette på helt frivillig basis og håper at vi kan fortsette med det så lenge vi får dekket de faktiske kostnader! Kontonummer Rossfjordposten:

10 S IDE 10 Tiende klasse på Kreta tur Fra den til var tiende klasse ved Rossfjord skole på klassetur på Kreta. Onsdag Dag 1. I dag var dagen kommet. Vi skulle endelig på skoletur til Kreta, og bruke opp alle pengene vi hadde tjent inn på forskjellige arrangementer de tre siste årene. Klokken møtte vi alle spente og oppspilt opp på Bardufoss lufthamn. Vi tok farvel med foreldrene, og klokken satte vi oss ombord på flyet. Klokken var vi fremme på Gardermoen, hvor vi fant oss til rette. Nå hadde vi bare en 10 timers lang ventestund foran oss. Torsdag Dag 2. Etter en laaaang og slitsom natt, så var det endelig på tide å sjekke inn bagasjen vår. Klokken var vi på flyet, og vi satte kursen mot Kreta. Ca klokken var vi fremme, og vi tok buss i ca en time fram til hotellet vårt, Ibiscos Garden i Rethymnon. Selv om vi hadde vært våken i over et døgn, hadde vi likevel mye energi, og vi sjekket ut hotellet, og de fleste av oss gikk en tur inn til gammelbyen som lå et par kilometer fra hotellet. Klokken spiste vi alle middag på en restaurant rett nedenfor hotellet. Vi var alle såpass utslitt at allerede klokken var alle i seng. Fredag Dag 3. I dag måtte alle sammen stå opp klokken Vi var på morgenmøte nede i lobbyen på hotellet, der vi ble bedre kjent med guidene våre, Lasse og Maria. Hos dem fikk vi vite om forskjellige utflukter vi kunne foreta. Etter morgenmøtet fikk vi gjøre hva vi ville. Vi kunne sole oss, gå på restaurant, sove eller gå en tur inn i gammelbyen. De fleste valgte det siste alternativet, men enkelte av oss ble liggende igjen på hotellet og prøvde desperat å få litt brunfarge. ROSSFJORDPOSTEN Lørdag Dag 4. I dag sto mesteparten av oss opp rundt klokken (en enkelt av oss lå å drog seg til klokken 14.00) Vi alle sammen lå ute og solte oss, og når klokken passerte fant noen av oss ut det at de skulle kaste Arne i bassenget. Heldigvis ble han ikke sint, men han sverget på at han skulle ta hevn senere (noe som aldri skjedde) Søndag 21.onsdag Dag 5-7. På disse dagene var det mest bare soling, bading og shopping som preget hverdagen. Men på tirsdag var vi på båtutflukt der vi bla lette etter delfiner, og vi besøkte en gammel fiskelandsby der vi måtte spise et måltid på ca 7-8 minutter på grunn av tidspress. På onsdag besøkte vi det gamle Knossos som er det gamle tempelet på Kreta. Der så vi hvordan menneskene i det gamle Hellas levde, og hvordan kongen og dronningen på den tiden levde. Vi besøkte det historiske museet, hvor vi fikk se gamle, verdifulle gjenstander som har blitt funnet på Knossos. Vi fikk bla se de gamle smykkene, de håndlagde krukkene og deres våpen. Torsdag Dag 8. I dag sto vi alle opp klokken 09.00, og vi var ferdigpakket og ute av rommene til klokken var 10:30. Helt fram til klokken bedrev vi tiden men bla soling og kortspilling. Vi lærte to av de greske bartenderne å spille Olsen. Klokken tok flyet av, og vi satte kursen hjem mot kjære, gamle, gode Norge. Som et sammendrag av turen, kan jeg si det at dette har vært en toppers tur, og vi alle har kost oss enormt mye. Turen har vært veldig lærerik, og vi alle i klassen har fått besøke et nytt land. Vi alle vil takke spesielt til Sissel Rasmussen, Laila Svensli og Arne Johansen som tok seg tid til å være med oss! Takk fra Roger Skog på vegne fra alle i 10.Klasse v\rossfjord Skole. Senere på kvelden spiste vi middag på kinarestauranten John Long. Klokken var alle tilbake på hotellet, og vi satte oss sammen ned i lobbyen og slappet av og hadde en hyggelig prat sammen.

11 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 11 Hvor var Skjellselvbakken? Mange av Rossfjordpostens litt modne lesere vil nok drage kjensel på navnet. Kanskje kommer det frem minner eller gode historier! Redaksjon har nemlig fått vite at Skjellselvbakken var en nokså kjent hoppbakke på 40/50 tallet. Vi har bl.a. fått vite at på 50- tallet ble det arrangert Nord-Norges mesterskap i hopp her. Sverre Stenersen, olympisk mester i hopp, skal ha hoppet i bakken. Redaksjonen ønsker kontakt med folk som kjenner til historia i bakken. 2-3 år tilbake stod følgende dikt om bakken på trykk i Troms Folkeblad : Skjellselvbakken Er det nån som kan minnes Skjellselvbakken, Rossfjordbygdas Holmenkoll den var en gang. Bort i lia, under fjellet Hesten, ligg den, og e-en førti-femti meter lang. Roald, han var den som ivra mest for bakken, mange jobba dugnad for å få den tel. Og der bygde dem, tel dommaren, tribune, men unnarenne det blei farlig det. Eg var ikkje med og hoppa, torte ikkje, eg var berre bortom der en tur å såg. På det siste renne som var laga tel der, då uløkka sånn over bakken låg. Då han Søren spora av og for i skogen, innimella bjørken så det knakk og small. Og han Terje i en risdonge braut foten, men begge berga liv tross stygge fall. Ja, det ronget som et ekko i frå fjell. Om det ikkje gjekk heilt slik som mannen spådde, så lakka det for bakken i mot kveld. En honør tel bygdas mange barske ørner, som torte det de fleste ikkje tør. Var det tøffar folk i bygda på, den tia, eg svare ikkje, nei eg berre spør. Bakken den e no grodd tel av bjørk og via, så den e no ikkje det den var en gang. Men den ligg no der fremdeles bort i lia, og e- en førti femti meter lang. Skal det meira komme hoppera frå bygda, skal hoppsporten igjen en gang få gro. Vi får håpe framtia på det kan svare, men visa mi ho slutte her og no. Hoppe det skal bort og bakken skal fjernes EOR 1987

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2002 Tangen Gjestestue vil være åpen hver dag denne uken og vi vil oppfordre alle bydefolk til å ta formiddagskaffen på Tangen ca kl Se for øvrig åpningstider for Tangen side 7. Det vil her bli en info-tavle som forteller deg alt som skal skje de forskjellige dagene. Her blir det også liggende en gjestebok hvor du kan skrive ned dine opplevelser og evt. meninger om arrangementene. Vi tar imot både ris og ros og også evt. nye ideer til senere år! Det vil bli mulighet for at lag, foreninger eller privatpersoner kan lage sin egen stand mellom Statoil og Coopèn for salg av f. eks lodd, håndarbeid, bakverk og lignende, gjennom hele uken. Blant annet vil du her finne Grønjord Veilysforening. De blir hver dag å selge kaffe, vafler, håndarbeid + at de skal ha loddsalg, kakelotteri og tombola. Plasseringen avtales nærmere med Geir Kirkhaug ved Coopèn. Vi vil også i år som i fjor oppfordre bygdefolket til å pynte i avkjørslene slik at Rossfjordbygda kan vise seg fra sin beste side i disse heimkomstdagan. Plangruppa 2002 Arne Kvaal, Gunnar Solli, Elin Edvardsen. Lørdag 6. juli, 4H aktiviteter + åpningsfest på Vonheim 4H arrangerer barnas dag på Rossfjordneset. Vi tar ungene med i båt for å fiske, titte på livet i havet med vannkikkert. Salg av kaffe, saft, m. m. Grønjord Veilysforening vil på kvelden arrangere åpningsfest med levende musikk på Vonheim. Søndag 7. juli Gudstjeneste i Rossfjord Kirke v/john Daniel Solhaug. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Det blir også på kvelden fjelltur til Rapet. Oppmøte ved Rossfjord barnehage. Turen går langs oppmerka løype opp til varden 534 m.o.h. Turleder: Klara H. Myrvang. Mandag 8. juli Familiedag ved nordenden av Tårnevatnet Tårnelv bygdelag og Tårnelv vei og velforening arrangerer familiedag med blant annet rebusorientering, fiskekonkurranse, salg av grillmat og forfriskninger. Det blir også info om Tårnevatnets historie og kultiveringen av Tårnevatnet. Det blir ingen bompenger under arrangementet, men en inngangsbillett på kr for familier og kr for enkeltpersoner. Premie på inngangsbilletten.

13 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 13 Tirsdag 9. juli Håndarbeid gjennom tidene ved ungdomshuset Nordfløy, Sultindvik. - Det blir utstilling av gammelt håndarbeid innsamlet på gårdene i Sultindvik. Salgsutstilling av fotografier v/gunder Gabrielsen. Kafé og loddsalg i regi av bygdas Ungdomslag. Onsdag 10. juli Fjærakveld på bergan i Kravika. Vi gjentar suksessen fra i fjor! Tor Straumsnes vil selge oss deilig grillmat, mens vi prøver fiskerlykken fra bergan. Det er egen grillplass med mulighet for takoverbygg i tilfelle regn.. Dette er stedet du kan få både sei og sjøørret. Dersom du ønsker å fiske fra båt, kontakt Ole Berg i god tid. NB! Husk redningsvest! I dag vil også Finnsnes pistolklubb gi deg anledning til å prøve ulike våpen eller slå av en våpenprat. Dette vil skje på pistolbanen på Rokstad. De blir også salg av kaffe m.m. Torsdag 11. juli Åpen museumsdag på Årnes Gård. Det blir utstilling av nordlandsbåt bygd på Årnes, gamle traktorer m.m. Trolldanslaget vil ha en danseoppvisning med nordnorske danser, musikk ved Senja Trekkspillklubb. Kaffesalget står Grønjord Veilysforening for. Det blir også i dag en fjelltur. Denne gangen går turen til Kraknestinden 527 m.o.h. Oppmøte og start fra Tangen. Turen går langs oppmerka løype. Turleder: Sølvi Rasmussen. Fredag 12. juli Sykkeltur Rossfjordvatnet rundt Oppmøte og start fra Tangen. Vi stopper og tar pause etter behov og avslutter med sosialt samvær på Tangen. Turleder: Arne Kvaal. ETTER SYKKELTUREN blir det åpen diskusjon på Tangen! Det gjelder Bygda vår!!! Nåtid - fremtid - visjoner Bli med på en kreativ kveld - der vi lar ideene florere. Innledning ved NUR ( kort informasjon om løpende og planlagte prosjekt) Lørdag 13. juli Matgilde i Tennskjær- og Gjøvik Bygdehus. Vi starter med turmarsj etter gammelveien mellom Kravika og Tennskjær. Den lengste turen starter i Kravika hos Ole Berg, og den korteste i Gjøvika hos Hugo Kristoffersen. Veien kommer ned hos Odd Bendiksen, like ved bygdehuset. Stien er merket. I år som året før serveres det mat etter gamle tradisjoner. Vi regner med at det skal være noe for enhver smak. Til slutt ønsker Tangen velkommen til å avslutte heimkomstdagan med dans til levende musikk. Kortprogram for hele uke: Se siste side!

14 S IDE 14 ROSSFJORDPOSTEN 17.mai 2002 I år som i fjor ble 17.mai arrangert på Vonheim. Det hele startet med en gudstjeneste v/ Yvonne Andersen. Deretter spilte korpset noen sanger inne før Marius Møller Rokstad holdt tale for dagen. Etter talen ble det oppstilling ute for toget. Været var bra. Det var overskyet, men det regnet ikke. Rossfjord Bygdekorps spilte. Toget gikk fra Vonheim til Rossfjord Sykehjem. Der spilte de " Ja vi elsker " og " Kongesangen," før toget gikk tilbake til Vonheim igjen. Da toget var kommet tilbake til Vonheim åpnet kaféen og det ble salg av hamburger, lapskaus, brus, is og mange kaker. Kakelotteri og tombola ble også åpnet. Litt senere ble det leker ute for de aller minste. For de andre som ikke var ute ble det underholdning. Etter underholdningen ble det utdeling av statuetter for skikarusellen. Det ble også trekning av fruktkurv på programmets nummer.

15 Å RGANG 6, NUMMER 2 S IDE 15 Arkivskap Skolebiblioteket har bruk for et arkivskap med skuffer og hengemapper. Har du et som bare står i veien, vil vi svært gjerne overta dette. Henv. Arne Johansen Jobb: / Privat: Sommerjobber så det svir! Allerede i begynnelsen av april var det fullt av folk som ville ha det gjort pent til sommeren i hagene sine her i Rossfjord. Roger Skog og Ole Eivind Mikalsen var blant de som tok i et tak og var rundt i Rossfjord og hjalp de som ville ha det pent i hagene sine. " Det som er det fine med å jobbe med slikt er at man får fin kontakt med de andre i bygda, og samtidig som man hjelper andre, så tjener man seg penger som definitivt trengs i sommertiden.", var en av kommentarene fra Roger Skog. De har allerede fått tilbud om arbeid til enda en måned utover, og de håper på at selv om det har blitt sommer og de fleste har gjort det meste av arbeid i hagen, så håper de på det at de kan hjelpe dere med både maling, planting, innkjøp, skogsarbeid, vedlikehold og mye mer. Dere kan ringe de på dagtid mellom på telefon: Roger Skog: , eller Ole E. Mikalsen:

16 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: Kontonummer Rossfjordposten: Stoff/forslag til Rossfjordposten sendes: Rossfjord skole v/arne Johansen...eller E-post: Vi er på internett: besøkende pr. 10. juni 2002!!!! 224 på e-postlista! N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling: I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Prosjektet er dermed nå avsluttet! Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett: NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Prosjektleder: Erling Mikalsens stilling er nå finansiert gjennom 3 nye prosjekter i 2 neste åra. Disse midlene skal brukes til å styrke innsatsen mot lag og foreninger samt ungdommen og etablerere. Vi mener at kompetanse/engasjement er en viktig infrastruktur i et bygdesamfunn,- på linje med vei, energi og telefon... PROGRAM FOR HEIMKOMSTDAGAN: Lørdag 6. juli: Barnas dag med 4H i Rossfjord Kl Åpningsfest på Vonheim Kl Søndag 7. juli: Gudstjeneste i Rossfjord Kirke Kl Fjelltur til Rapet Kl Mandag 8. juli: Familiedag ved Tårnevatnet Kl Tirsdag 9. juli: Utstilling/Salgsutstilling, Sultindvik Kl Onsdag 10. juli: Fjærakveld i Kravika Kl Finnsnes Pistolklubb, Rokstad Kl Torsdag 11.juli Åpen museumsdag på Årnes Gård Danseoppvisning v/trolldanslaget Kl Fjelltur til Kraknestinden Kl Fredag 12. juli Sykkeltur Rossfjordvatnet rundt Kl Lørdag 13. juli Turmarsj fra Kravika Kl Matgilde på Tennskjær Kl Avslutningsfest på Tangen Kl

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 2 Juni 2003 I dette nummeret: Rossfjord småbåthamn 4-5 Fiske i vassdraget 6 17. mai 2003

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16.

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16. FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 8, Nummer 4 Desember 2004 I dette nummeret: Nytt fra skolen 4 U/L Nordfløy 11 Litteraturuke 17 Korpset

Detaljer

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!!

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 4 Desember 2000 I dette nummeret: FRAMSYN informerer 3 Rossfjord Grendeutvalg 4 Dividalstur 5 Rossfjord skole... 7 Kombinasjonsnæring

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN 2000... I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet

Detaljer

F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R

F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN N E T S O P D R ROSSFJO År gang 10, Nummer 2 Juni, 2006 I dette nummeret: Årsmøte Coop Heimkomstdagan

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMØTE FOR. Kristiansundsgruppa skal på tur til Magne Gaustad på Averøya torsdag den 30. mai.

ÅRSMØTE FOR. Kristiansundsgruppa skal på tur til Magne Gaustad på Averøya torsdag den 30. mai. ÅRSMØTE FOR Nr 2/2002 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 32 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Teksttelefon: 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks: 70

Detaljer

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høsten 2012 Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24 Foto: Dag O. Jensen Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Holmsens Magasin er borte, men vi har jo Bengts

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Nr. 3, oktober 2008. avis@fontenehuset.com. Vi minnes blant annet..

Nr. 3, oktober 2008. avis@fontenehuset.com. Vi minnes blant annet.. Nr. 3, oktober 2008 avis@fontenehuset.com Vi minnes blant annet.. Fontenen nr. 3, oktober 2008. 2 Innhold: Leder`n Side 3 Side 4-10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14-18 Side 19 Side 20-21 Side 22-25 Side

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2013 Innhold 2 Hvorfor Angstringen? 4 Angstringen - mange muligheter og aspekter! 5 Å være deltaker i Angstringen. 8 Frivillig:

Detaljer

Parkinson. bladet. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3. sept årgang 11

Parkinson. bladet. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3. sept årgang 11 Parkinson Nr 3. sept årgang 11 bladet Med Papya til Frosta Med Papaya til Frosta. Side 13-15 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr 3. sept

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Hauketo & Prinsdal. NR 2 2014 // 30. årgang. >Døpt til livet >Hyggetreffet. 17. mai. med historisk sus. Kongeveien 1

Hauketo & Prinsdal. NR 2 2014 // 30. årgang. >Døpt til livet >Hyggetreffet. 17. mai. med historisk sus. Kongeveien 1 Hauketo & Prinsdal NR 2 2014 // 30. årgang >Døpt til livet >Hyggetreffet 17. mai med historisk sus 1 FRA PRESTENS PENN Hauketo- Prinsdal menighet BESØKSADRESSE Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo Tlf 23 62 98 50,

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard!

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard! Våre Barn Nr. 3 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Ildsjelene The attacking Viking Challenge 2012 «Drømmedagen» Ungdomssamling på Bjøntegaard! Ferie Med Mening LEDER Det

Detaljer