HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Per Sæther for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/06 06/00238 REFERATER 0011/06 06/00100 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLASSETUR - FORELDREGRUPPA FOR 10 KL. V/HASVIK SKOLE 0012/06 06/00127 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ VEDTAK NR. 298/ /06 06/00127 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ AVSLAG OM TT-KUPONGER 0014/06 06/00127 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ AVSLAG OM TT-KUPONGER 0015/06 06/00086 SALG AV EIENDOMMEN GNR. 1 BNR. 159 SAMT EN PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 1 BNR. 3

2 0016/06 06/00086 SALG AV AV EIENDOMSTOMT GNR.1 BNR. 188 MASTERVEIEN 4, 9595 SØRVÆR 0017/06 05/00340 DØNNESFJORD VEGLAG 0018/06 05/00042 KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE SØKNAD OM STØTTE FRA HUT /06 05/00004 FORDELING, FORENKLING, FORBEDRING - INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - HØRING NOU 2005:18 TILLEGGSSAK: 0020/06 06/00055 ARNE HANSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK TILLEGGSSAK: 0021/06 06/00055 ØRNULF JACOBSEN OG JILL JACOBSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK TILLEGGSSAK 0022/06 06/00193 DRØFTINGSSAKER Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

3 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0010/06: REFERATER Referatene ble tatt til etterretning. Enstemmig. Saksutredning: 1) 05/ O-K/SKO/AH A /05 Utdannings- og forskningsdepartementet HØRING - FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN - STOPP FOR GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE SKOLER - FORSLAG OM ENDRING I FAGSK 2) 05/ ADM/SAADM/GAI /05 VEFAS IKS MØTEPROTOKOLL 3) 06/ ADM/SAADM/GAI P /06 Hasvik båtforening ENDRING I AVGIFTSREGULATIVET 4) 06/ ADM/SAADM/SM X /06 Politidirektoratet POLITIET SIN KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING MED KOMMUNAR OG ANDRE AKTØRAR PÅ LOKALT OG REGIONALT NIVÅ 5) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Fornyings- og administrasjonsdepartementet ORIENTERING OM JUSTERINGER AV EØS-TERSKELVERDIER OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED NYE ANSKAFFELSESFORSKRIFTER

4 6) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Finnmark Jordskifterett ÅRSMELDING- GOD SAKSTILGANG VED FINNMARK JORDSKIFTERETT 7) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Kvalsund kommune SVAR- OPPROP TIL STØTTE FOR REDNINGSSELSKAPET 8) 06/ ADM/KKA/AD U /06 Fylkesmannen i Finnmark KLAGE PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT - SØRØYA HAVFISKESENTER AS 9) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Alta kommune SAKSPROTOKOLL SP: HELSE NORD INVESTERINGSPLAN Rett utskrift: Odd Michelsen

5 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 06/00100 Sak 0011/05: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLASSETUR - FORELDREGRUPPA FOR 10. KL. V/HASVIK SKOLE Faglig tilråding: Legges frem uten faglig tilrådning. Siv O. Gamst erklærte seg inhabil. Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Hasvik formannskap støtter 10 kl. v/hasvik skole kr ,- i tilskudd pr. elev til klassetur. Totalt kr ,-. Beløpet belastes ansvarsområde Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Søknad, datert Foreldregruppa for 10. kl. v/hasvik skole søker om et tilskudd på kr ,- pr. elev, 13 elever. Totalt kr ,- Klasseturen er planlagt til april, og skal legges til utryddelsesleirene i Polen. Turen kommer på ca. kr ,- pr. elev. Formannskapet har, etter kommunestyrets vedtak i sak 3/06, kr ,- til disposisjon på budsjettet for Rett utskrift: Odd Michelsen

6 MØTEBOK Saksbehandler: Paul A. Lyder Arkiv: F50 Arkivsaksnr.: 06/00127 Unntatt offentlighet 5A Sak 0012/06: KLAGE PÅ VEDTAK NR. 298/05 MØTEBOK Saksbehandler: Paul A. Lyder Arkiv: F50 Arkivsaksnr.: 06/00127 Unntatt offentlighet 5A Sak 0013/06: KLAGE PÅ AVSLAG OM TT-KUPONGER MØTEBOK Saksbehandler: Paul A. Lyder Arkiv: F50 Arkivsaksnr.: 06/00127 Unntatt offentlighet 5A Sak 0014/06: KLAGE PÅ AVSLAG OM TT-KUPONGER

7 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0015/06: SALG AV EIENDOMMEN GNR. 1 BNR. 159 SAMT EN PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 1 BNR. 3 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar å selge eiendommen gnr. 1 bnr. 159, samt en 1600 m 2 stor parsell av eiendommen gnr. 1 bnr. 3 til Sørvær gjestehus for kr. 7,- pr. m 2, og at kommunen i denne sammenheng søker om deling av grunneiendom gnr. 1 bnr. 3 slik at salget av den ønskede parsellen kan realiseres. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Dok: Kopi av: søknad om overtakelse av eiendom 1/159 med mer.m. Kartskisse over den ønskede parsellen i målestokk: 1: 500 Saksutredning: Sørvær Gjestehus søker om å få kjøpe grunneiendommen gnr. 1 bnr De søker samtidig om å få kjøpe en 1600 m 2 stor parsell, med utstekning ned til flomålet (vist på vedlagt kartskisse), av grunneiendommen gnr. 1 bnr. 3, vest for eiendommene gnr. 1 bnr. 159 og gnr. 1 bnr Eiendommene gnr. 1 bnr. 3 og gnr. 1 bnr. 159 eies i dag av Hasvik kommune. Teknisk etat kan ikke se noen grunner til at Hasvik kommune ikke skal selge de overnevnte eiendommene til Sørvær gjestehus Vi anbefaler at prisen pr. m 2 settes til kr. 7,- i henhold til kommunens prisramme for eiendom utenfor regulert område, fastsatt i kommunale avgifter for Den ønskede parsellen av gnr. 1 bnr. 3 må for øvrig fradeles før det kan bli aktuelt for kommunen å selge denne. Kommunen som hjemmelshaver må derfor først søke om fradeling for den ønskede parsellen av grunneiendommen gnr. 1 bnr. 3. Området hvor den aktuelle parsellen er tenkt fradelt, omfattes ikke i dag av noen gjeldende reguleringsplan. Derimot er det angitt i kommuneplanens arealdel som tettstedsområde at: innenfor de i planen viste tettstedsområdene kan fradeling ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan.

8 Det vil derfor i bli snakk om en dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i henhold til 7 i plan- og bygningsloven, i denne saken. Rett utskrift: Odd Michelsen

9 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0016/06: SALG AV EIENDOMSTOMT GNR. 1 BNR. 188 MASTERVEIEN 4, 9595 SØRVÆR Faglig tilråding: Formannskapet vedtar å selge eiendommen gnr. 1 bnr. 188 på adressen Master. 4, til Manny Wasmuth for kr. 7,- pr. m 2. Elisabeth S. Mikalsen erklærte seg inhabil. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Dok: Kopi av: søknad om overtakelse av eiendom 1/188 med mer. Kartskisse over den ønskede parsellen i målestokk: 1: 500 Saksutredning: Manny Wasmuth søker om å kjøpe grunneiendommen gnr. 1 bnr Teknisk etat har ingen invendinger mot salgetda eiendommen allerede er etablert med eget gnr/bnr og Manny Wasmuth allerede fester den. Vi anbefaler at prisen pr. m 2 settes til kr. 7,- i henhold til kommunens fastsatte prisramme for eiendom utenfor regulert område, fastsatt i kommunale avgifter for Rett utskrift: Odd Michelsen

10 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 05/00340 Sak 0017/06: DØNNESFJORD VEGLAG Faglig tilråding: Formannskapet vedtar at kommunen etablerer et samarbeid med Dønnesfjord veglag for å bidra med opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien, i form av innsamling av penger og ved dugnadsarbeid, jf vedtektene 1,1. avsnitt. Når det gjelder vedtektenes 1, 3. avsnitt om innkreving av kontingent og evt. avgifter til dekning av veglagets utgifter, vil kommunen ikke akseptere at det innføres noen form for avgift for bruk av veien. Ved samarbeidet forplikter kommunen seg ikke til å bevilge midler til opprustning/ vedlikehold av Dønnesfjordveien, utover det som har vært vanlig de siste årene. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dønnesfjord veglag ble stiftet Veilaget har som formål i samarbeid med Hasvik kommune å bidra til å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien, i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeid. Veglaget har opprettet et interimstyre som skal fungere frem til første ordinære medlemsmøte. Dette er berammet til juli Det er utarbeidet vedtekter og disse ble godkjent av styret i møte Selskapet har sendt registreringsskjema til Brønnøysundregistret for å bli registrert som foretak. Veglaget har planlagt å sende ut et introduksjonsskriv til samtlige med bolig, fritidsbolig, hytte eiendom med adkomstvei via Dønnesfjordveien, samt invitere andre brukere av veien om å bli medlemmer av veglaget. I forkant av at introduksjonsskrivet sendes ut ønsker styret å få formalisert et samarbeidsforhold til Hasvik kommune, ved at Hasvik formannskap gir sin aksept til Dønnesfjord veglag som samarbeidspartner. Veglaget ser for seg at det i etterkant av slikt vedtak gjennomføres møter mellom veglaget og Hasvik kommune for å avklare hvilken rolle veglaget og kommunen skal ha i det videre arbeid. Fra veglagets side mener en at det bør munne ut i en samarbeidsavtale eller lign. mellom kommunen og veglaget. Veglaget imøteser et godt samarbeid med Hasvik kommune for i felleskap å sikre Dønnesfjordveiens fremtid både til nyttebruk og til rekreasjonsbruk

11 Vurdering: Med bakgrunn i at Dønnesfjordvegen er en kommunal veg, har det vært rutine at kommunen har stått for utgiftene til brøyting og åpning av Dønnesfjordveien etter vinterstengning. Utgiftene til dette har vært stipulert til ca kroner. Utover dette har kommunen, på grunn av den generelle økonomiske situasjonen, ikke kunnet stille økonomiske midler til vedlikehold. Veglaget mener å ha brakt i erfaring at det for 2005 var avsatt kr på detaljbudsjettet til vedlikehold av Dønnesfjordveien. I brevet fra veglaget henvises til en konto i detaljregnskapet 2005 som hadde betegnelsen Dønnesfjordveien med kroner i budsjettmidler. Beløpet på kontoen det vises til innholdt det beløp som var satt av til vedlikehold på alle kommunale veier i 2005, men kontobetegnelsen var ikke rettet opp. Den økonomiske situasjonen kommunen er i, tilsier ikke at kommunen de første årene vil være i stand til å avsette midler til vedlikehold av Dønnesfjordveien utover de siste års beløpsstørrelse. Administrasjonen ser allikevel positivt på at kommunen etablerer et samarbeid med Dønnesfjord veglag for å bidra med opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien, i form av innsamling av penger og ved dugnadsarbeid, jf vedtektene 1,1. avsnitt. Når det gjelder vedtektenes 1, 3. avsnitt om innkreving av kontingent og evt avgifter til dekning av veglagets utgifter, vil kommunen ikke kunne akseptere at det innføres noen form for avgift for bruk av veien. Ved et eventuelt samarbeid forplikter kommunen seg ikke til å bevilge midler til opprustning/ vedlikehold av Dønnesfjordveien, utover det som har vært vanlig de siste årene. Rett utskrift: Odd Michelsen

12 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00042 Sak 0018/06: KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE SØKNAD OM STØTTE FRA HUT 2005 Faglig tilråding: Formannskapet som kommunestyrets klageutvalg opprettholder vedtak fattet i Hasvik i utvikling KF styrets sak 26/05 den 14.april 2005, om avslag på søknad om tilskudd fra Sørøy Kino: Søknaden avslås med begrunnelse at tiltaket ikke anses å ligge under HUTs hovedformål; næringsutvikling. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: DOK: 1. Søknad fra Sørøy Kino om tilskudd kr til oppgradering av kinoutstyr, datert Særutskrift fra styremøte i Hasvik i utvikling KF sak 26/05 - avslag på søknad om tilskudd. 3. Klage på vedtak 26/05 fra Sørøy Kino. 4. Referat fra styremøte i Hasvik i utvikling KF sak 05 orientering/drøftingssaker klagesaken til Sørøy Kino utsatt til neste møte. Saksopplysninger fra klager: Breivikbotn Samfunnshus søker i brev datert HUT om tilskudd på kr ,- for oppgradering av kinoen. Av de totale investeringene på kr ,- skulle kr ,- dekkes med egne midler. Sørøy Kino gjør i sitt brev rede for driften, og den dugnadsinnsatsen som ligger bak driften. Det begrunnes også hvorfor Sørøy Kino kan gå inn med en såpass lav egenandel: Overskuddet av kinodriften har i de siste årene vært med på å holde driften ved samfunnshuset i gang.

13 Styret i HUT behandlet søknaden i styremøte den 14. april, og fattet der følgende vedtak: Søknaden avslås da tiltaket ikke anses å ligge under HUTs primære retningslinjer og siktemål Vedtaket ble fattet med 4 mot 3 stemmer ( styreleder brukte sin dobbeltstemme). Flertallet mener at HUTs primære satsingsområde er å stabilisere allerede etablerte arbeidsplasser samt bidra til etablering av nye. Dette er innskjerpet i løpet av året, og gjenspeiles i de vedtak styret gjør. Sørøy Kino viser i sin klage datert til HUTs Handlingsplan 2005 at kinoen er et av tiltakene under pkt.4.3 i planen. 1. Hvem som har klagerett Klagesaker kan foreligge for spesiell kompetanse der kommunen har myndighet etter særlovgivning eller etter alminnelig kompetanse for andre beslutninger etter kommuneloven. Det er det siste som skal behandles her. Hasvik i utvikling KF sine vedtekter 9, 2. avsnitt fastslår at forvaltningsloven gjelder. Vedtekter for kommunalt foretak er ikke bindende for om forvaltningslovens bestemmelser om klage over enkeltvedtak skal gjelde. I forbindelse med vedtakelsen av den nye kommuneloven ble forvaltningsloven 28 annet avsnitt endret slik at det nå er en alminnelig klageadgang også for kommunale enkeltvedtak. Et kommunalt foretak er ikke et eget rettssubjekt. Styret i et kommunalt foretak velges etter i kommuneloven 65. Det er det samme valgprinsippet som andre faste utvalg etter kommuneloven 10. Konklusjonen er at forvaltningsloven gjelder for kommunale foretak med mindre det er gitt unntaksregler for dette i kommuneloven kapittel 11 som omhandler kommunale foretak. Samme bestemmelse i fvl. 28 fastsetter hvem som har klagerett. Dette er for det første partene i saken og dernest andre med rettslig klageinteresse. Hvem som er parter i saken fremgår i forvaltningsloven 2 første avsnitt, bokstav e. Og for det andre må det foreligge enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jfr. fvl. 2, 1. avsnitt bokstav b. Næringsfondssaker anses for å gi rettigheter for personer. Sørøy Kino har derved klagerett. 2. Hvem som er klageinstans Kommunestyret har i politisk delegeringsreglement av punkt fastsatt at formannskapet er kommunens klageutvalg etter forvaltningsloven 28 annet avsnitt. Det betyr at formannskapet har personellkompetanse til å avgjøre klager på enkeltvedtak. 3. Klageinstansens kompetanse Klageinstansen har som utgangspunktet full kompetanse til å overprøve alle sider av det vedtak som påklages, jfr. forvaltningsloven 34 annet avsnitt. Klageinstansen kan også endre vedtaket til skade for den som har klaget dersom klageinstansen finner at hensynet til klageren må vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser.

14 Formannskapet har som kommunalt klageorgan derved myndighet til å treffe avgjørelse med det innhold som er aktuelt i det konkrete tilfelle. 4. Saksbehandlingen i klagesak Prosessuelle kompetanseregler er de krav som stilles til saksbehandlingen, jfr. forvaltningsloven og kommuneloven kapittel 6. Det er forvaltningsloven 33 som fastsetter hvordan en klagesak skal behandles. Det er i utgangspunktet det organ som traff førstegangsvedtaket som på nytt skal forestå saksforberedelsen. Før saken sendes til klageinstansen, skal dette organet ha foretatt de nye saksbehandlingsskritt som klagen foranlediger. Dessuten skal førsteinstansen behandle selve saken på nytt, og kan i tilknytning til denne saksbehandlingen gi klagen helt eller delvis medhold. Vedtaket kan imidlertid ikke endres i disfavør av den som har klaget. Etter at saken er ferdig forberedt av førsteinstansen, og vurdert på nytt, skal den sendes klageinstansen. Det endelige ansvar for at saken er forsvarlig forberedt før klagevedtaket treffes, ligger hos klageinstansen. Det er også her en viktig inhabilitetsbestemmelse i kommuneloven 40 nr. 3 c. Det heter i denne bestemmelsen at heller ikke ansatt som har vært med på å tilrettelegge saken for klageinstansen kan være med å tilrettelegge saken for klageinstansen. Denne bestemmelsen kan reise særlige problemer når rådmannen har forberedt saken for førsteinstansen. Ved siden av rådmannen, vil da heller ingen andre i administrasjonen kunne forberede saken for klageinstansen. Hasvik i utvikling KF har som førsteinstans i følge saksdokumentasjonen foretatt en ny behandling før saken skal opp i klageutvalget. HUT hatt myndighet til å treffe slike avgjørelser som næringsfondssaker. Vedtaket er innholdsmessig truffet lovlig. Bortsett fra at det i underretningen ikke er gjort rede for klagerett for enkeltvedtak. Betydningen av forannevnte formalier og at klagen ikke har vært realitetsbehandlet i HUT anser ikke å ha innvirket på realiteten i avgjørelsen. Styret i HUT har myndigheter til å treffe avgjørelser for sine saksområder, jfr. kommuneloven 67 og vedtektene 8. Det er i Handlingsplanen for 2005 vedtatt av kommunestyret i sak 0096/04 del 4 stedsutvikling og infrastruktur punkt 4.3 trivselstiltak å få inngangsatt bl.a. kinodrift. Kommunestyret har ikke gjennom handlingsplanen øremerket tilskudd til noe tiltak for kinodriften. Styret i HUTs avgjørelse anses å være truffet på innholdsmessig lovlig og skjønnsmessig vurdering. Hovedformålet med HUT er bidra til næringsutvikling, og flertallets styreavgjørelse å avslå søknad om midler til stedsutvikling vil derfor anses som en hensiktsmessig avgjørelse. Rett utskrift: Odd Michelsen

15 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 05/00004 Sak 0019/06: FORDELING, FORENKLING, FORBEDRING INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER HØRING NOU 2005: 18 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse: Inntektssystemutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 3. oktober Utvalget leverte sin utredning NOU 2005 : 18 Fordeling, forenkling, forbedring Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner den 10. oktober Utvalgets utredning er sendt ut på bred høring. Høringsfristen er satt til 1. februar Mandatet Mandatet ber utvalget om bred faglig gjennomgang av hele inntektssystemet. I tillegg ble utvalget i en del av mandatet bedt om å gi synspunkter på regionaltilskuddet, Nord Norgetilskuddet og forutsetningen om at kommunestruktur er en frivillig kostnad i deler av landet. Mandatet har helt klart styrt utvalgets arbeid direkte, på flere områder. Den forrige kommunalministeren hadde et klart uttrykt ønske om endringer i inntetktssystemet slik at dette skulle stimulere/ tvinge småkommuner til å slå seg sammen. I diskusjonen som har foregått mens utvalget har arbeidet, har det vært pekt på to momenter som skulle fært sterkere vektlagt i mandatet: Kommunesektoren og demokratisk utvikling Forutsigbarhet og robusthet for et inntektssystem Utvalgets sammensetning Inntektssystemutvalgets arbeid har stor betydning for kommunene over hele landet og dette burde reflekteres i utvalgets sammensetning. Det er derfor interessant at i tillegg til formannen for utvalget fra Trondheim og et medlem bosatt i Hammerfest, har de øvrige 11 medlemmene Oslo, Bærum, Oppegård og Drammen som bostedskommune. Utvalgets formann, professor Lars- Erik Borge ved NTNU, var også sekretær for det første inntektssystemutvalget som i 1996 var ledet av professor Jørn Rattsø ved samme institusjon. Utvalgets geografiske tilhørighet avviker lite fra det som har preget en rekke andre offentlige utvalg som har vært oppnevnt gjennom årene. Det er grunn til å stille spørsmål ved i hvilken utstrekning slike faktorer kan prege innholde i den politikk som utformes. Etter en grundig gjennomgang av Borgeutvalgets omfangsrike rapport er det også grunn til å stille spørsmål ved forholdet mellom fag og politikk. Hvor langt er det riktig å gå i rening av å la faglig baserte beregninger, som nødvendigvis må bygge på bruk av modeller og faglig skjønn, bestemme over politikkens innhold.

16 Nord Norge tilskuddet og regionaltilskuddet Borgeutvalgets kap. 15 Ved innføring av inntektssystemet i 1986 ble skatteutjevningsordningen videreført i Nord Norge tilskuddet.(nn-tilskudd) Begrunnelsen på det tidspunktet var dels at kommunene i Nord Norge hadde merkostnader knyttet til klimatiske og strukturelle forhold som ikke ble fanget opp i inntektssystemet, dels at heving av inntektsnivået var nødvendig pga det lave utbyggingsnivået etter krigen. (NOU s. 475). Rattsøutvalget (NOU ) pekte på tre begrunnelser for opprettholdelse av tilskuddet: Levekår Nasjonale interesser i naturressursforvaltningen Sårbarhet overfor svingninger i privat sektor i landsdelen I den senere tid (senest i St.prp. 1 ( )) har regjeringens begrunnelse for å opprettholde NN tilskuddet blitt endret til å gi kommuner og fylkeskommuner i Nord Norge muligheten til å ha et bedre kommunalt tjenestetilbud..for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Mandatet til Borgeutvalget var å utrede treffsikkerheten av NN tilskuddet og regionaltilskuddet i forhold til disse (nye) regionalpolitiske målsetningene og å vurdere om de burde inngå i inntektssystemet (s 459). Utvalget har ut fra dette vurdert kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel opp mot andre virkemidler. Utvalget konkluderer med at NN tilskuddet og regionaltilskuddet bør erstattes med et distriktspolitisk tilskudd med omfordeling til et utvidet grografisk område, der kriteriene gjenspeiler de indikatorene som inngår i inndelinen i distriktispolitiske virkeområder. Utvalget foreslår å slå sammen det som anses som regionalpolitisk relaterte tilskudd, dvs. NN tilskuddet, regionaltilskuddet og deler av skjønnstilskuddet, til et nytt Distriktspolitisk tilskudd. Dette nye tilskuddet foreslås fordelt med utgangspunkt i det virkeområdet som gjelder for virkemidlene i den lille eller smale distriktspolitikken. Dette virkeområdet er delt inn i 4 områder, område A (Finnmark og Nord Troms), område B (resten av Nord Norge unntatt Tromsø og Bodø og de høyest prioriterte delene av Sør Norge), område C (de to bykommunene i Nord Norge og de nest høyest prioriterte delene av sør Norge) og til sist område D, som består av den lavest prioriterte del av virkeområdet i Sør Norge. Utvalget foreslår at det nye distriktspolitiske tilskuddet begrenses til områdene A og B. Videre foreslås det gitt tl 17 kommuner fra område C og 2 kommuner fra område D. Dette utvalget av kommuner er gjort ut fra kriterier som utvalget selv har definert, dvs basert på skjønn. For fylkeskommunene foreslås dagens NN tilskudd opprettholdt. Forslagene fra Borge-utvalget blander kortene Kommunetilskudd skal sikre at det kan tilbys likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Distrikspolitiske virkemidler skal stimulere til næringsutvikling i såkalte næringssvake områder eller områder med store behov for omstillinger. Borge-utvalget blander sammen forutsetningene for kommunal tjenesteproduksjon med betingelsene for næringsutvikling. All statlig politikk har regionale konsekvenser og kan dermed oppfattes som regionalpolitikk i en viss forstand. Dette er godt akseptert og forstått. Det er summen av all statlig politikk vi vanligvis omtale som den brede regionalpolitikken. Den smale regionalpolitikken er den tilleggsinnsatsen som gjøres med sikte på næringsutvikling i distriktene. Distriktspolitikken er en del av den helhetlige regionalpolitikken, og er avgrenset geografisk til de delene av landet som defineres som distriktene.

17 Omfordeling fra Nord til Sør For å illustrere omfordelingsvirkningen som ligger i forslagene til Borge-utvalget, kan det være greit å sette opp en tabell. Tabellen under viser endringene for kommunene og fylkene i Nord-Norge. Tabell: Systemvirkninger for kommunene og fylkeskommunene i Nord-Norge Systemendring virkning pr Innb. Pr innbygger i kroner Samlet endring i hele tusen Kommunene i Nordland Kommunene i Troms Kommunene i Finnmark Kommunene i Nord-Norge Nordland fylkekommune Troms fylkekommune Finnmark fylkekommune Fylkene i Nord-Norge Kommunene og fylkene i Nord-Norge Tabellen viser at kommunene og fylkeskommunene i Nord-Norge vil tape ca 572 millioner kroner i inntekter dersom forslagene til Borgeutvalget blir tatt til følge. Slik systemet er utformet er det lagt inn en overgangsordning slik at ingen enkeltkommune skal tape mer 400 kroner pr innbygger pr år. For fylkeskommunene er beløpet satt til 100 kroner pr innbygger pr år. Dette er dramatiske endringer i rammebetingelsene knyttet til å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggerne i landsdelen. Først og fremst er disse endringene et resultat av at Borgeutvalget foreslår å øke treffsikkerheten i regional- og distriktspolitikken. Dette gjør utvalget ved å slå sammen Regionaltilskuddet (dvs små- kommune tilskuddet), Nord- Norge tilskuddet og de delene av det nåværende skjønnstilskuddet som er begrunnet ut fra særlige distriktspolitiske hensyn. Midlene som på denne måten frigjøres legges i en ny pott som kalles Det nye distriktspolititiske tilskuddet. Dette nye distriktspolitiske tilskuddet fordeles etter kriterier for det distriktspolitiske virkeområde for bedriftsrettet næringsstøtte. Resultatet blir et helt annet fordelingsmønster for disse midlene enn det et eget småkommunetilskudd og et eget Nord-Norge tilskudd gir. I realiteten fjernes Regionaltilskuddet som småkommunetilskudd, slik at små kommuner med under 2000 innbygger over hele landet taper på denne omleggingen. Særlig kommunene i Finnmark og Troms vil bli de store taperne dersom disse endringene blir gjennomført. Som nevnt var NN-tilskuddet bl.a. ment å skulle kompensere for merkostnader knyttet til klimatiske og strukturelle forhold som ikke fanges opp gjennom utgiftsutjevningen. At disse tilskuddene nå skal redefineres og redistribueres slik utvalget foreslår, mangler en faglig begrunnelse.

18 I rapporten Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og Næringsliv Norut NIBR Finnmark (2005:1) dokumenteres det at velferdstjenester som det er knyttet nasjonal standardkrav til har høye fast bunnkostnader terskeltjenester - kjennetegnes av at små og desentrale kommuner har høye enhetskostnader. Opptaksområdene til tjenestene er små, her har både demografiske, topografiske og klimatiske forhold stor betydning. Dette er driftsulemper som ikke fanges opp av den øvrige utgiftsutjevningsmekanismen i inntektssystemet. Regjeringsplattformen for den nye regjeringen har definert nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse og vil styrke nordområdearbeidet gjennom organisatoriske endringer og politiske vektlegging. Dette er senere konkretisert til også å legge til rette for bosetting og næringsutvikling i hele regionen, og er også helt nødvendig da det framvoksende internasjonale samarbeidet med tilknytning til Barentshavet tilsier en konsolidering av bosetningen i nord. Med de forslagene til omlegginger som Borge-utvalget foreslår kan dette vanskelig la seg gjennomføre. Byer og distrikter må ses under ett Regionalpolitikk innebærer en helhetlig tilnærming, der byer og distrikter blir sett under ett. De nordnorske vekstsentrene, Tromsø og Bodø, vil i særlig grad berøres av forslagene til Borge-utvalget. Både Tromsø og Bodø er store i geografisk utstrekning. Underoptimale opptaksområder gjelder for deler av tjenesteproduksjonen også for distriktene i disse kommunene. Det er imidlertid viktigere at Tromsø og Bodø`s betydning for sine omgivelser vektlegges. Politikken må bygge på en målstruktur for hele Nord-Norge som et sammenhengende geografisk område. I dette bildet er også en drøfting av indikatoren folketetthet på regionnivå i EUs strukturprogram interessant. NUTS II-regioner (landsdeler) regnes som områder med ekstra lav befolkningstetthet. Definisjonen er områder med mindre enn 8 personer per km2. Innenfor en slik avgrensning vil hele Nord-Norge og Nord-Trøndelag med byene inntakt være med. Det bør forventes at dette gjøres til gjenstand for en grundig politisk gjennomgang og behandling av de kompetente myndigheter. Regionaltilskuddet Regionaltilskuddselementet ble innført som kompensasjon etter at basistilskuddet (fastleddet i utgiftsutjamningen) ble sterkt redusert som følge av Rattsø-utvalget`s konklusjon om at småkommuner hadde blitt overkompensert i utjevningen. (s 476). I departementets mandat vises det til at i dagens inntektssystem betraktes kommunestørrelse som en ufrivillig kostnad, dvs. som en kostnad som tas som gitt. Systemet kompenserer derfor for smådriftsulemper, også i tilfeller der det var mulig å etablere en mer hensiktsmessig kommunestruktur. Utvalget blir bedt om å utrede en utforming av fordelingsmekanismene som i større grad kan tvinge fram frivillige kommunesammenslutninger. På bakgrunn av at det overordnede målet med overføringene gjennom inntektssystemet, skal være å sikre et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerene (min utheving) i alle deler av landet, skulle en tro at det ville være naturlig at ethvert utvalg som skulle se på dette måtte legge til grunn den kommunestrukturen vi faktisk har. Det kan være forskjellige meninger om hvilken kommunestruktur som er ønskelig, men dette spørsmålet må behandles utenfor inntektssystemet.

19 Legges det inn en forutsetning om at kommunestruktur er en frivillig kostnad i deler av landet, vil dette ikke være i samsvar med det overordnede målet om å sikre et likeverdig tjenestetilbud Å tvinge fram kommunesammenslutninger gjennom å redusere finansieringen av kommunale tjenester som skole og omsorg i disse kommunene må sies å være en betenkelig vei å gå. Smådriftsulemper I 1996 mente Rattsø-utvalget at det ikke kunne påvises at kostnadene per innbygger innen hjemmetjenester og institusjonsomsorg i kommuner med spredt bosetting og drift i liten skala var høyere enn gjennomsnittlig. Utgiftene innenfor pleie og omsorg var altså ikke ansett å være spesielt høye i mindre kommuner med små institusjoner og med store interne avstander. Etter at vi fikk KOSTRA fra 2001 er dette nå analysert og konklusjonen på analysene er at det er spredtbygdeffekter i pleie og omsorgssektoren. Slike forhold som her er omtalt kan bidra til å forklare den åpenbare tendens til at endringer over tid resulterer i en stadig sterkere sentralisering. Endringer i inntektssystemet som er foretatt siden 1986, og de forslag som settes fram av Borge-utvalget, peker som hovedtendens i en retning av fortsatt sterkere sentralisering. Det er fortsatt behov for et betydelig skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet brukes til å ivareta en rekke forhold; forhold som ikke fanges opp gjennom utgiftsutjevningen: Hjelpe kommuner og fylkeskommuner som er i en vanskelig økonomisk situasjon Kompensere kommuner og fylkeskommuner som taper på endringer i inntektssystemet Kompensere kommuner og fylkeskommuner med svak skattevekst Støtte kommunale utviklingsprosjekter Ivareta ekstraordinære hendelser som oppstår i løpet av budsjettåret Ivareta spesielle lokale forhold Utvalget argumenterer for at den andelen som skjønnsmidlene har i dag kan reduseres betydelig. Dette er det ikke faglig grunnlag for. Landet har en krevende geografi og kommunestrukturen er på mange måter sårbar. Mange kommunene har et ensidig næringsliv og kan oppleve store svingninger fra ett år til ett annet. Når dette inntreffer står kommunene overfor ekstraordinære omstillinger. Desentralisering av oppgaver har gjennom mange år vært omfattende. Innenfor helse og pleieog omsorgstjenestene omfatter dette også brukere med multihandikap. For disse tjenestene har kommunene har det finansielle ansvaret. Fordelingen av disse brukerne er imidlertid ikke såkalt statistisk rettferdig. Avvikling av statlige spesialskoler og nedbygging av sentrale HVPU institusjoner har vært ønskelig og nødvendig, men har gitt mange kommuner store utfordringer. Dette illustrerer at det er et mangfold av utfordringer som kostnadsnøkler og vekter i en modell for utgifts- og inntektsutjevning ikke helt og fullt kan fange opp. Det er derfor et stort behov for et sikkkerhetsnett Skjønnsmidlene er i dag dette sikkehetsnettet. Skjønnet ivaretas av Fylkesmennene som har lang erfaring i å utøve og ivareta denne oppgaven. Når skjønnsmidlene foreslås redusert over tid, vil det gi reduserte muligheter til å kompensere for ekstraordinære bortfall av inntekter.

20 Revisjon av kostnadsnøklene I motsetning til de beregninger som lå til grunn for de av kostnadsnøklene som ble utformet i 1996, har dette utvalget funnet ut at kommunestørrelse og bosettingsmønster har en systematisk effekt på kommunenes ressursbruk innen pleie- og omsorgssektoren: Analyser av enhetskostnader viser at små kommuner har kostnadsulemper i institusjonsomsorgen knyttet til manglende utnyttelse av stordriftsfordeler, og at kommuner med spredt bosetting har kostnadsulemper innen hjemmetjenesten knyttet til lange reiseavstander. I tillegg har små kommuner en høyere andel brukere i institusjon enn andre kommuner (avsn ) Landsdelsutvalget, i samarbeid med KS styrene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har fått gjennomført et eget arbeid: Moenutvalget ledet av professor Knut Ingar Westeren. I denne rapporten påpekes det at forslagene til revideringen av kostnadsnøklene som ligger til grunn for inntektssystemet bør vurderes på nytt. I denne kommentaren har jeg i tillegg til utredningen fra Borgeutvalget benyttet med av følgende utredninger: Effektutvalget Distriktskommisjons rapport Dessuten innspill fra: Inge Johansen, rådgiver KS Troms og Finnmark Paul Olav Berg, Handelshøgskolen i Bodø/Nordlandsforskning, Knut Ingar Westeren, Høyskolen i Nord-Trøndelag Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Rett utskrift: Odd Michelsen

21 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 06/00055 Sak 0020/06: ARNE HANSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Faglig tilråding: Dispensasjonsutvalget vedtar å gi Arne Hansen dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter Forskriftens 6 jfr. søknad av Det gies dispensasjon etter forskriftens 6 der særlig grunn skal oppgis, i dette tilfellet gjelder det kjøring mellom Hasfjord og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Kjøringen skal skje etter følgende inntegnede løyper: 1. Etter veg fra Hasfjord til Hasvik. 2. Fra Kobbenes til løype 1 i Bårdvik og etter løype 1 til Hasvik. Kjøretøyet har registreringsnr. ZV Dispensasjonen gjelder fra og frem til Vedtaket kan innen tre uker fra mottak av dette brev påklages til Fylkesmannen i Finnmark, via Formannskapet i Hasvik kommune, jfr. Forvaltningslovens kapittel 6. Eventuell klage sendes Hasvik kommune, 9593 Breivikbotn. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Vedlegg: Søknad fra Arne Hansen om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt kart over løypetrase, datert Bakgrunn: Arne Hansen søker om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, for å kjøre mellom Hasfjorden og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Løypetraseen er inntegnet på vedlagte kart. Det søkes om dispensasjon for tidsrommet: vinteren Vurdering: Saksbehandler går inn for å gi dispensasjon etter Forskriftens 6, der særlig grunn er kjøring Hasfjorden-Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Dersom Hasfjordveien er stengt, vil Hansen

22 ikke ha mulighet til annen kommunikasjon enn scooter eller båt. Saksbehandler er av den formening at det er en nødvendighet og et særlig behov for kjøring med scooter til og fra Hasfjorden. I søknaden fremgår det et alternativ over Skaret. Dette alternativet innvilges ikke da denne traseen vil ligger innenfor nedslagsfeltet til drikkevannskilden Korsvikvannet. Sakens legges frem for Formannskapet med følgende faglige tilråding: Dispensasjonsutvalget vedtar å gi Arne Hansen dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter Forskriftens 6 jfr. søknad av Det gies dispensasjon etter forskriftens 6 der særlig grunn skal oppgis, i dette tilfellet gjelder det kjøring mellom Hasfjord og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Kjøringen skal skje etter følgende inntegnede løyper: 1. Etter veg fra Hasfjord til Hasvik. 2. Fra Kobbenes til løype 1 i Bårdvik og etter løype 1 til Hasvik. Kjøretøyet har registreringsnr. ZV Dispensasjonen gjelder for perioden frem til Rett utskrift: Odd Michelsen

23 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 06/00055 Sak 0021/06: ØRNULF JACOBSEN OG JILL JACOBSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Faglig tilråding: Dispensasjonsutvalget vedtar å gi Ørnulf Jaobsen og Jill Jacobsen dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter Forskriftens 6 jfr. søknad av Det gies dispensasjon etter forskriftens 6 der særlig grunn skal oppgis, i dette tilfellet gjelder det kjøring mellom Hasfjord og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Kjøringen skal skje etter følgende inntegnede løyper: 3. Etter veg fra Hasfjord til Hasvik. 4. Fra Kobbenes til løype 1 i Bårdvik og etter løype 1 til Hasvik. Kjøretøyene har registreringsnr. ZV 9187 og ZV Dispensasjonen gjelder fra og frem til Vedtaket kan innen tre uker fra mottak av dette brev påklages til Fylkesmannen i Finnmark, via Formannskapet i Hasvik kommune, jfr. Forvaltningslovens kapittel 6. Eventuell klage sendes Hasvik kommune, 9593 Breivikbotn. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Vedlegg: Søknad fra Ørnulf Jacobsen og Jill Jacobsen om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt kart over løypetrase, datert Bakgrunn: Ørnulf Jacobsen og Jill Jacobsen søker om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, for å kjøre mellom Hasfjorden og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Løypetraseen er inntegnet på vedlagte kart. Det søkes om dispensasjon for tidsrommet: vinteren Vurdering: Saksbehandler går inn for å gi dispensasjon etter Forskriftens 6, der særlig grunn er kjøring Hasfjorden-Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Dersom Hasfjordveien er stengt, vil familien

24 Jacobsen ikke ha mulighet til annen kommunikasjon enn scooter eller båt. Saksbehandler er av den formening at det er en nødvendighet og et særlig behov for kjøring med scooter til og fra Hasfjorden. I søknaden fremgår det et alternativ over Skaret. Dette alternativet innvilges ikke da denne traseen vil ligger innenfor nedslagsfeltet til drikkevannskilden Korsvikvannet. Sakens legges frem for Formannskapet med følgende faglige tilråding: Dispensasjonsutvalget vedtar å gi Ørnulf Jacobsen og Jill Jacobsen dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter Forskriftens 6 jfr. søknad av Det gies dispensasjon etter forskriftens 6 der særlig grunn skal oppgis, i dette tilfellet gjelder det kjøring mellom Hasfjord og Hasvik når Hasfjordveien er stengt. Kjøringen skal skje etter følgende inntegnede løyper: 3. Etter veg fra Hasfjord til Hasvik. 4. Fra Kobbenes til løype 1 i Bårdvik og etter løype 1 til Hasvik. Kjøretøyene har registreringsnr. ZV 9187 og ZV Dispensasjonen gjelder for perioden frem til Rett utskrift: Odd Michelsen

25 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/00193 Sak 0022/06: DRØFTINGSSAKER Politisk møteplan for 2006 Bibliotekfilialene i kommunen Masseuttak i kommunen Vindmøller Budsjett KOU 2005:1 Trafikksikkerhetsplanen Saksutredning: Rett utskrift: Odd Michelsen

26 Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 10. februar 2006 Møtet hevet kl Geir A. Iversen (s) Bjørnar Hågensen (s) Elisabeth S. Mikalsen (s) Per Sæther (s) Siv O. Gamst (s)

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Odd Ivar Gladsø Roger

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver. Prinsipper og vurderinger av egnede virkemidler LARS HÅKONSEN

Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver. Prinsipper og vurderinger av egnede virkemidler LARS HÅKONSEN Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver Prinsipper og vurderinger av egnede virkemidler LARS HÅKONSEN TF-notat nr. 25/2009 TF-notat Tittel: Statlig styring og finansiering av kommunale

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.09.2013 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer