MEDLEMSORGAN FOR RAUFOSS IDRETTSLAG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSORGAN FOR RAUFOSS IDRETTSLAG 2008"

Transkript

1 MEDLEMSORGAN FOR RAUFOSS IDRETTSLAG 2008 Raufoss Idrettslag 90 år

2 2 REDAKSJONELT RIL-posten RIL-postens redaksjon: Inger Lilleby Fløgum, ansvarlig red., Cathrine Guldbrandsen-Dahl, Roger Bjerkvold og Cato Dybdalh Kjære leser Her kommer RIL-posten for 2008 RIL-posten er et fellesorgan for alle lag innen RIL-aliansen. Redaksjonen håper at dette nummeret vil gi stedets befolkning et innblikk i den aktiviteten som Raufossidretten har drevet med i løpet av året. Vi ønsker fortsatt flere leserinnlegg om idrett og idrettslige opplevelser. Raufoss IL Allianse har fått egen webside. Adressen er: På denne adressen kan du komme inn på alle lag som tilhører Raufoss IL Allianse. Postadressen er fortsatt: Raufoss Idrettslag Boks 1, 2831 Raufoss Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! MEDLEMSKONTINGENT FOR 2008 Klasse 1: Aktive 18 år og eldre kr. 250,- Klasse 2: Barn og ungdom til og med 17 år kr. 125,- Klasse 3: Støttemedlemmer kr. 100,- ADRESSELISTE MED TLF NR FOR LEDERNE I RIL 2008 RIL ALLIANSE Leder Inger Lilleby Fløgum Hagebakkveien 3,2830 Raufoss Tlf. priv: Mob: Tlf. arb: E-post: Nestleder Cathrine Gulbrandsen Dahl Feltspatveien,2830 Raufoss Tlf.priv: Mob: E-post: Sekretær Cato Dybdahl Rudslåtten 2, 2830 Raufoss Tlf. mob: E-post: Konst. Kasserer Odd Håvard Larsen Øverbyveien 56, 2830 Raufoss Tlf: Mob: E-post: no Styremedlem/Leder Eldres Ivar Aamodt Furuveien 16, 2830 Raufoss Tlf: Mob: E-post: Styremedlem/ Leder Barneidrett Signe Nereng Skogheimvein 36, 2830 Raufoss Tlf: Mob: E-post: Varamedlem Elin Synnøve Solberg Feltspatveien 20, 2830 Raufoss Tlf.mob: E-post: Ungdomsrepresentant Andreas Hoff Sagvollveien 8, 2830 Raufoss Tlf: Mob: E-post: ALLIANSELAGENE I RIL Leder Fotball Stein Giæver Skogsrudsvingen 13, 2830 Raufoss Tlf: E-post: Leder Fotball jr Roy Olav Olsen Feltspatveien 40, 2830 Raufoss Tlf.priv: E-post: Fungerende Leder Friidrett Ole Andreas Elton Postboks 323, 2803 Gjøvik Tlf: E-post: Leder Hopp Ole Anders Hoff Sagvollveien 8,2830 Raufoss Tlf.priv: mob: E-post: Leder Langrenn Bjørn Thyli Nedre Tollerudvei 6, 2830 Raufoss Tlf : E.post: Leder Håndball Tore Even Iversen Engevold, 2830 Raufoss Tlf: Mob: E-post: Leder Orientering Rune Morten Kristiansen Vestbyveien 3,2830 Raufoss Tlf: E-post: Leder Svømming Erik Torp Humleveien 2, 2830 Raufoss Tlf Mob: E-post: Leder Turn Marit Løkken Rudsengveien 4, 2830 Raufoss Tlf.priv: Mob: E-post: Leder Innebandy Kjell Villanger Østvegen 15, 2830 Raufoss Tlf Mob E-post:

3 RIL-posten LEDEREN 3 Lederen har ordet! Raufoss IL er 90 år! En vital 90-åring full av aktiviteter, fremtidsvyer og samfunnsengasjement, men også en tradisjonsbærer som har mange og gode tradisjoner å ta vare på i årene fremover. I et stort og livskraftig idrettslag er det mange utfordringer, lagene har forskjellige krav til anlegg, visjoner og tanker om hvordan idretten skal drives. Av den grunn ble idrettslaget for 10 år tilbake omorganisert fra et fleridrettslag til et allianseidrettslag. Hver idrett ble selvstendige juridiske og økonomiske enheter med Raufoss IL Allianse som paraplyorganisasjonen. Vi vil med årets utgave av RIL-posten beskrive i grove trekk noe av den første historikken i Raufoss Ils histore + noe av aktiviteten fra de 10 siste årene i lagets historie. I en slik jubileumsskrift vil det ikke være mulig på noen få sider få med alle begivenheter. Heller ikke navn på alle de som stiller opp med sin fritid og forsakelse for å tilføre vårt idrettslag sine ideer og krefter i arbeidet for idretten. Det vil heller ikke være mulighet til å få med alle de aktive idrettsutøvere som gjennom trening og prestasjoner har bidratt til å kaste glans over RIL og Raufoss som lokalsamfunn. Raufoss Idrettslag er et lag som har gjort seg gjeldende i mange sammenhenger og med en utrolig innsats gjennom 90 år. I jubileumsåret er det registrert. barn og unge i alderen 6-19 år, fordelt på idrettene håndball, fotball, innebandy, turn, svømming, orientering, langrenn, hopp, friidrett og idrettskolen/barneidrettsgruppa. Vi håper årets RIL-posten med et historisk tilbakeblikk faller i smak og ønsker alle idrettsvenner en riktig god jul og godt nytt år. Inger L. Fløgum Leder Tid for FORNYELSE/VELVÆRE Alt innen: Hårpleie - Stylist Brudepynt/Make-Up Salg av produkter Velkommen til oss på Raufoss Kjøpesenter Timebestilling/Drop-In. Tlf

4 4 RAUFOSS IL 90 ÅR RIL-posten IDRETT PÅ RAUFOSS Skiløping er den eldste form for idrett her på stedet. Den første konkurranse med premiering ble holdt i Direktørhagen i Foreningens stiftelsesdato er , men allerede 16 år tidligere ble det første frø sådd, idet Rødfoss Turnforening ble stiftet 4. juni 1902 med Johan P. Roterud som laget første formann, Oskar Nilsen, Aksel Asak, Ludvig og Franz Johansen styremedlemmer. Denne foreningen begynte med turn, men kort tid etter ble både friidrett og fotball tatt opp. I 1903 ble det arrangert hopprenn, klubbkonkurranse i friidrett og orientering/terrengløp og fotballen rullet på Stueløkka fra samme år. 10. november 1908 fikk foreningen navnet Rødfoss Idrettslag. I 1918 ble det foretatt en reorganisering av lagets arbeid, og det ble holdt et bestyrelsesmøte 18. januar Selv om det ikke finnes noen protokoll fra den konstituerende generalforsamling, er det fastslått at den ble holdt den 10. februar 1918 og lagets navn ble Raufoss Turn og Idrettsforening (RTIF). Fotball, ski og turn sto på programmet, mens fridrett ble tatt opp i Foreningens merke var ovalt med blå bunn, hvite bokstaver og R.T.I.F 1918 inngravert. Medlemskontingenten var 8 kroner pr. år. På generalforsamlingen i 1926 ble det godkjent å ha med damer i foreningen mot redusert kontingent. I 1927 ble syklubben Grei dannet med det formål, gjennom forskjellige arrangementer, å skaffe penger til lagets drift. Man kan for så vidt si at denne dyklubb var en forløper til for de forksjellig støtteorganer som opp gjennom årene har vært etablert for dette formål Den 8. mai 1945 kunne idrettsfolkene igjen dukke fram. Når hjemmestyrkene marsjerte i stram giv akt inn i Raufoss gikk RAIL og RTIF-gutter side og side. I følge jubileumsberetningen fra 1948 gledet dette enhver som hadde sett frem til en ny samling av idretten på Raufoss. Det varte da heller ikke lenge før arbeidet med samlingen ble tatt opp. I juni 1945 ble det arrangert felles generalforsamling mellom RAIL og RTIF og sammenslutningen ble en realitet. Laget fikk navnet Raufoss Idrettslag (RIL) og Ivar Brekke ble første formann. Kontingenten ble satt til 5 kroner. Laget hadde fotball, friidrett og ski på programmet. Damenes stilling i RIL ble tatt opp og det ble dannet ei damegruppe med Marie Rønning som formann. I 1945 ble håndball tatt opp og i 1946 kom orientering med som grupper i RIL. RIL fikk med denne utbyggningen hele 7 grupper som det samlet seg stor interesse om, og det var også bemerkelsesverdig mange som på den tiden drev med flere idretter. Dette hadde de rikelig anledning til i og med at disse idrettene var samlet i en og samme idrettsorganisasjon. På medlemsmøte i april ble lagets farger bestemt til gul/svart stripet trøye og svarte benklær. Bandygruppe ble opprettet i 1949 og nedlagt sammen med nettball i 1952, I 1958 ble det opprettet junioravdeling i RIL. Samme år ble skøytegruppa gjenopptatt og ishockeygruppe ble opprettet i 1959, men begge ble nedlagt etter få år. Videre følger innsendte artikler fra lagenes aktivitet de siste årene. I løpet av sommeren 1927 ble Lønnbergbakken ombygget slik at den kunne presentere seg en mer moderne storbakke og være i stand til å motta enda mer kvalifiserte løpere. Etterhver fikk Raufoss Idrettslag ord på seg for å være en coming klubb når det gjaldt skisport, og foreningen fikk seg overlatt det ene store nasjonele renn etter det andre. Skøyter og svømming ble nye aktivieter i I 1939 ble det for første gang tatt opp spørsmål om å ansette egen fotballtrener, og dette ble en realitet samme år. I september 1940 ble det første skritt tatt til en sammenslutning av Raufoss Turn og Idrettsforening og Raufoss Arbeideridrettslag (RAIL), men krigen satte en stopper for videre planer. Skrivet fra Interimstyret 8. november 1940 gjorde at alt idrettsarbeid var uvisst. Generalforsamlingen i 1940 forlenget funksjonstiden til det sittende styret som besto av Ivar Brekke, Georg Jørgensen, Olav Næss og Einar Oppjordsmoen. I februar 1942 innkalte kretsidrettsleder O. Aasmundrud RILs styre til møte. Styret ønsket ikke å gå inn for den nye idrettsordningen og fikk sin avskjed. Den 25. februar ble regnskapet avsluttet og foreningens eiendeler overlatt til J.N. Seeberg som var innsatt som formann i Raufoss Idrettsforening etter Axel Stangs direktiv fra Dermed gikk det offisielle idrettsarbeid på Raufoss i dekning.

5 RIL-posten ET TILBAKEBLIKK LEDEREN 5 Historikk Raufoss IL allianse Raufoss idrettslag blir Allianseidrettslag Allerede tidlig på 1990 tallet var det krefter i gang for å gi gruppene større frihet med hensyn til økonomiske beslutninger. Det kom derfor som en naturlig prosess at styret foreslo for årsmøtet i 1996 å nedsette et utvalg som skulle se på nye organisasjonsformer innen idrettsslaget. Organisasjonskomiteen som den ble kalt, bestod av Tron Strand leder Hans Lage Hagen, Kari-Ann Slåttsveen og Iver Bjørklie. Organisasjonskomiteen hadde et om fattende mandat hvor blant annet å fremme forslag til organisasjonsmessige og lovmessige endringer til årsmøtet i På dette tidspunktet hadde Norges Idrettsforbund tre ulike basislovnormer for idrettslag: Idrettslag Allianseidrettslag Idrettslag organisert av allianseidrettslag. Under basisnorm for idrettslag er det både spesialidrettslag (organiserer kun en idrett f.eks fotball) og fleridrettslag. Etter å vurdert de ulike alternativer og høringer i gruppene gikk organisasjonskomiteen enstemmig inn for å anbefale en organisasjonsendring ved at Raufoss Idrettslag ble omdannet til et Allianseidrettslag med visse tilpasninger. Styret anbefalte forslaget og på årsmøtet 9. desember 1997 ble det besluttet å omdanne Raufoss idrettslag fra et fleridrettslag til et allianseidrettslag. Styret fikk i fullmakt å forberede det ekstraordinære årsmøtet som skulle danne Raufoss idrettslag allianse. 10. mars 1998 ble det ekstraordinære årsmøtet avholdt og Raufoss idrettslag hadde blitt et allianseidrettslag bestående av følgende selvstendige idrettslag: Raufoss il Allianse som det overbyggende lag Raufoss il Fotball Raufoss il Friidrett Raufoss il Hopp Raufoss il Håndball Raufoss il Langrenn Raufoss il Orientering Raufoss il Svømming Raufoss il Turn Elders og barneidrettskolen ble organisert som egne grupper under Raufoss il Allianse. Allianseidrettslaget Fra å være egne grupper under et fleridrettslag hvor alle hadde et felles ansvar for økonomiske beslutninger og andre juridiske forhold hadde vi nå 9 egne juridiske enheter med full økonomisk frihet, men som hadde forpliktet seg til å samarbeide i et alliansefellesskap. Raufoss il Allianse fikk fullmakt på vegne av lagene å gjennomføre en del fellesoppgaver. Følgende fellesoppgaver ble overlatt til Raufoss il Allianse: Det overordnede ansvaret for den idrettspolitiske oppfølging mot de offentlige organene Ha ansvaret for etiske normer innen alliansen. Utgiver av klubbavisen RIL-Posten. Ha hovedansvaret for arkiv og historikk. Ha ansvaret for lagets eiendeler i Sportshytta Ha ansvaret for å initiere og koordinere utbygging/rehabilitering av anlegg på kommunens eiendom. Koordinerer større lotterier. Ha ansvaret for alliansens fane, logo, merker, bordfaner og lignende. Fordeling av treningstider i idrettshaller og gymnastikksaler Innspill til kommunale handlingsplaner koordineres og prioriteres av RIL-A, mens søknader om spillemidler samordnes av RIL-A. Søknader om kulturmidler og eventuelt andre offentlige midler utføres av RIL-A på vegne av lagene. Fordeling til lagene skjer ut fra vedtatte regler. Hvert enkelt lag utarbeider underlag for søknaden. Arbeide aktivt for at hele alliansen bidrar med funksjonærer ved større arrangement innen ett av lagene. Inngår avtale med et eget statsautorisert revisjonskontor for revisjon av lagenes regnskaper. Det er opp til lagene å benytte seg av denne ordningen. Bidrag fra lagene til felles tiltak skal være opp til hvert enkelt lag å avgjøre. Hvert enkelt lag i alliansen skal være representert i idrettsrådet. Overordnet ansvar for barneidretten i Alliansen. Raufoss il allianse sine virksomhet Den første tiden som allianseidrettslag gikk med til å finne den nye arbeidsformen. Fra være det overordnede ledd i idrettslaget til å være det koordinerende ledd var en utfordring. Styret fant raskt ut at skulle RIL-allianse ha en rolle måtte det i tillegg til å jobbe med de pålagte oppgaver selv ta initiativet til prosjekter som kom hele idrettslaget til gode. Allerede i 1999 tok RIL-A i samarbeid med Raufoss il Friidrett initiativ til å få rehabilitert friidrettsbanen ved å få lagt nytt dekke. Etter kraftig politisk påvirkning gikk kommunestyret inn for saken slik at den kom på kommunes økonomiplan. I løpet av sommeren 2002 var det nye banedekket på plass og Raufoss Stadion hadde blitt en flott friidrettsarena. I samme periode ble det jobbet med å få prosjektert en sandvolleyballbane. Etter mang forslag til plassering ble det enighet om å legge denne på sørsida av vegen opp til Storhallen. Sommeren 2003 stod de nye sandvolleybanene ferdig til trening og moro. Sandvolleybanene ble åpnet med ei uhøytidlig turnering og derved var et nytt tilskudd til aktiviteter for ungdom og voksne på plass. I forlengelsen av sanvollyballprosjektet ble det fra barneidrettsgruppa tatt initiativ om å få bygd et skileikanlegg. Dette ble foreslått plassert i hellinga vest for sandvolleyballbanene. En nydelig vinterdag i februar 2004 var det offisiell åpning av skileikanlegget. Et nytt tilbud for Raufoss-idretten hadde sett dagens lys til glede for mange små skientusiaster. Som ledd i å supplere idrettstilbudet på Raufoss ble det høste 2004 igangsatt et innebandyprosjekt. Etter å ha testet interessen ble det påmeldt lag i serien og idrettslaget ble innmeldt i Norges Innbandyforbund. Et nytt idrettstilbud i Raufoss il Allianse har kommet for å bli. Raufoss il Allianse har i perioden vært opptatt av barn og ungdom skal forstette med idretten sin så lenge som mulig. En undersøkelse som ble gjort viste at droppout fra idretten i alderen år er på nær 50%. Det ble avholdt flere seminarer hvor dette var tema. Det ble satt i gang flere tiltak bl.a. åpen hall. Dette var et tilbud til ungdom som bare ville ha det litt idrettsmoro uten altfor stort alvor. Tilbudet ble dessverre nedlagt etter noen år på grunn av liten oppslutning.

6 6 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Et annet tema som var opp til debatt i var idretten og etikk. Det ble invitert til en grundig debatt om disse viktige spørsmål og resultatet ble et hefte hvor Raufoss idretten sine verdinormer ble nedfelt. Disse er GLEDE ÆRLIG- HET ALLSIDIGHET INKLUDERENDE GRENSESPRENGENDE. I 2004 gikk Raufoss idrettslag over til mer moderne informasjonskanaler ved at alle lag skulle få tilgang til bruk av egne Web-sider. Noen lag innen alliansen hadde allerede tatt dette verktøyet i bruk, men nå fikk alle muligheten til å kommunisere via egne websider. Du kan finne informasjon om alle lagene i Raufoss il allianse på Raufoss Idrettslags Hederspris 2007 Gunnor Andersen ble tildelt idrettslagets hederspris ved årsmøtet for Hun har gjort en stor innsats i mange år og er fremdeles aktiv under arrangementer og på dugnader for Hopp- og i Vestre Toten Idrettsråd. Som medlem i Raufoss Idrettslag har hun sittet i flere verv og komiteer gjennom en årrekke. De senere årene har hun vært nestleder av Hopplaget, samt medlem av organisasjonskomiteer ved alle store og små arrangementer i Lønnberget Hoppsenter. Gunnor har innehatt verv i Oppland Skikrets, og hun har vært banebrytende innenfor et ellers veldig mannsdominert idrettsområde og holder seg oppdatert på regler og forordninger fra sentrale hold. Dette er viktige momenter for å få tildelt arrangement og store mesterskap, og vi nevner arbeidet med søknaden for NM 2009, der arrangementet nå er tildelt Vind IL og Raufoss IL Hopp. Gunnor er en person som er positiv og har stor kompetanse på flere nivåer, noe spesielt Hopplaget har stor glede av og stadig trekker veksler på. Hedersprisen: På årsmøtet i 1998 ble det foreslått å opprette en hederspris i Raufoss idrettslag. Raufoss il allianse sitt styre fikk ansvaret for å for tildele denne utmerkelsen etter forslag fra lagene i alliansen. Hedersprisen deles ut på lagets årsmøte. Den første som fikk prisen var den mangeårige formann og kasserer av Raufoss il Rolf Gleditsch. Oversikt over hederprisvinnere: 1998 Rolf Gleditsch 1999 Rolf Gjersem 2000 Ivar Aamodt 2001 Asgeir Skartlien 2002 Eilert Bekkelund 2003 Thorbjørn Almsbakken 2004 Tom Løkken 2005 Tron Strand 2006 Ole Andreas Elton 2007 Gunnor Andersen Nestleder Dagfinn Hoff overrekker prisen til Gunnor Andersen Av Tron Strand Kolbu og Gotterud Tlf:

7 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR 7 Anlegg: Lønnberget Hoppsenter er det eneste anlegget som er eid av Raufoss IL og administreres av Raufoss IL Hopp. I perioden er det utført vanlig vedlikeholdsarbeid samt utbedring av vant i de to største bakkene for å tilfredsstille kravene til sikkerhet. Veritas har oppsyn med heisanleggene og inspiserer hvert år. Det ble ikke søkt om fornyet FIS-sertifikat for K90 i år 2000, da dette ville medført en kostbar utbedring av sletta. Det var også klart at det ikke lenger var aktuelt å være reservearena for Holmenkollen til det kombinerte WC-hopprennet i Holmenkollen Skifestival. Det er aktivitet i bakker med K5, 12, 15, 40, 60 og 90. K59 er plastbelagt. Mandager er fast dugnadskveld hele året gjennom. Vi har snøkanoner som vi starter så fort det er kaldt nok, dvs. rundt -5 C. Fagskolen i Gjøvik (tidligere Gjøvik tekniske fagskole) har i studentprosjekter utviklet nytt elektronisk vind- og hastighetsmålingsutstyr. Fra Hovedlandsrennet i 2005 tok vi i bruk det nye resultatserviceprogrammet Emit hoppsystem. Aktivitet: Lønnberget Hoppsenter er åpent for trening hele vinteren igjennom. Foruten egne hoppere og hoppere fra resten av Toten, benyttes det av tilreisende fra hele Vestoppland/Innlandet og Oslo-regionen. Vi har også langveisfarende klubber/ skikretser som har anlegget som turmål en helg. Det kan være opptil som hopper en vanlig treningskveld. Det er vanligvis hoppklart fra november/desember til mars/ april. Plastbakken brukes fra mai til oktober. I vintersesongen er det trening tirsdager, torsdager og lørdager, sommerstid torsdager og lørdager. Vi strekker oss langt for å imøtekomme forespørsler om treningsdager utenom vanlig åpningstid. Det betales avgift etter bakkestørrelse i de tre største bakkene, og der er det også tautrekk. Aktive: Det arrangeres hvert år hoppskole med deltagere fra ca år. De starter innendørs i oktober. Vi prioriterer å legge snø i småbakkene, slik at de små kommer fortest mulig over på ski. For de som er eldre, har vi fra høsten 2005 inngått treningssamarbeidet Lillehammer Hopp Rekrutt med klubber fra Hadeland, Lillehammerdistriktet og Toten, støttet av Oppland Skikrets. De trener hele året, med egentrening i enkelte perioder. I jubileumsåret er 5 gutter og 1 jente med fra Raufoss IL Hopp. Henriette Smeby har fra begynnelsen av dette tiåret vært med på å fronte norsk jentehopping. 12 år gammel var hun prøvehopper i K90 under SkiNM her i Hun har representert Norge, vært på det første landslaget for jenter og tatt gullmedalje i NM Hun har seier i Continental Cup i 2002, 2. og 3. plass i FIS-renn i 2003 og 2004, 2. plasser i Ladys Grand Prix i 2002 og 2004, og i plass i NM normalbakke og i plast- NM. I tillegg har hun deltatt på jentesamlinger i Oppland og Hedmark Skikrets for å rekruttere nye jenter til hoppsporten, noe som har resultert i egen satsing her i kretsen. I jubileumsåret har vi egne hoppere som er blant de 10 beste i klasse 15 år, jente og gutt. Av de som har brukt Lønnberget Hoppsenter til trening, er det flere lokale hoppere som har markert seg i helt i Norgestoppen i juniorklassen og også deltatt i junior-vm. Raufoss IL Hopp Arrangementer: Raufoss IL Hopp er en anerkjent arrangør. Vi har faste renn som gjentas fra år til år, men høydepunktet siste 10-år er SkiNM Nordiske grener 1999 sammen med Skrautvål IL. Det ble et strålende arrangement kronet med kongebesøk på avslutningsdagen med kombinert langrenn og spesielt hopprenn i flott vintervær. Rennledere var Geir Heimdahl, hopp og Thor Jakobsen, kombinert. Det andre store arrangementet dette 10-året var Hovedlandsrennet i K60 sammen med Gjøvik Skiklubb. Det er Norges-mesterskapet for 15- og 16-åringer i hopp, kombinert og langrenn. Rennleder var Roger Hugo Johnsen, hopp og Ole Anders Hoff, kombinert. I 2009 blir det på nytt SkiNM i Lønnberget Hoppsenter, nå sammen med Vind IL, Gjøvik. I november 2002 arrangerte vi mønstringsrenn i K90, hopp og kombinert for foreløpig siste gang i en lang, nærmest sammenhengende rekke. Årlig har vi disse rennene: RIL-lekene i K40 og K60 avholdes vanligvis i februar i hopp og kombinert med varierende deltagelse: Det har vært mellom 3 og ca. 20 kombinertløpere. Raufoss IL Langrenn og kombinertkomiteen i Oppland Skikrets har bistått under langrennet på Raufoss Skistadion. Fredrik-lekene er de minste sitt arrangement i Maurtua. Det samler rundt 70 deltakere som avslutning på rennsesongen i mars/april. Høstlekene går i plastbakken og har de senere årene hatt innlagt uoffisielt NM for veteranhopperne. NC- og/eller RC-renn i K90/K60 har også vært arrangert nesten årlig, også som kombinertrenn. Det siste var MobilData- Cup i kombinert i januar 2008 som et prøve-nm i samarbeid med Vind IL, Gjøvik. Totens Blad Cup er karusellrenn for de yngste i samarbeid med lokalavisa. Vi arrangerer 2 av 6 renn som går annenhver tirsdag. Avslutningen går på rundgang mellom Østre Toten Skilag, Kolbu KK og oss, og premier og bevertning holdes av avisa. Take-off. Norges Skiforbunds satsing på rekruttering har vært holdt over hele landet på samme dag om høsten i 2007 og Vi har stått for arrangementet for Hadeland og Toten, og rundt 70 små og store har møtt opp hver gang. Avslutning etter endt sesong holdes i Varmestua i mai med utdeling av premier for klubbmesterskapet (innlagt i TB-Cup) og påskjønnelser for innsats i anlegget eller renn gjennom året.

8 8 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten SkiNM 1999 Nordiske grener februar Etter å ha søkt om NM en rekke ganger fra sist på 80-tallet, ikke minst med tanke på 2006 da Fabrikken feiret 100-årsjubileum, ble Raufoss IL Hopp tildelt NM sammen med Skrautvål IL høsten Vi hadde også arrangert Junior-NM i 1992 for å bevise vilje og evne. Det nedlegges ufattelig mange timer i forberedelser og i innsats under et slikt arrangement. Det ble prikkfritt gjennomført, og vi fikk bare skryt av Skiforbundets representanter og andre. Leder i Organisasjonskomiteen var Wenche Aamodt Furuseth og i Organisasjonskomiteen i Skrautvål Ola N. Døvre, som også ledet Hovedkomiteen. Kommunens kulturdager var lagt til denne uka og åpningsseremonien var lagt til Minneparken tirsdag kveld. Så gikk det slag i slag med trening, offisiell trening og konkurranser slik: fredag: lagkonkurranse hopp kl.12 og kombinert hopprenn kl. 16 lørdag: kombinert langrenn kl. 10 og spesielt hopprenn kl. 11 søndag: kombinertsprint som uoffisiell øvelse, inntatt i NMprogrammet fra 2000 Lørdagen ble en spesiell dag med Kongebesøk, noe som krever helt spesielle forberedelser med Fylkesmannen som ansvarlig, flott vær og mange tilskuere med flagg, samt Skipresident og andre prominente gjester. Hovedlandsrennet 2005 Nordiske grener februar. Denne vinteren var uvanlig mild og snøfattig, men snøproduksjon ble satt i gang i hoppanlegget så fort det var kaldt nok. Langrennet måtte imidlertid flyttes fra Øverby Idrettspark, Gjøvik til Gåsbu Skistadion på Vangsåsen, Hedmark. Dette er et arrangement der antall deltakere og starter er den største utfordringen. Premieseremoniene blir derfor spesielle og var lagt til Fjellhallen på Gjøvik. Mens mange hundre hentet sine premier, ble det kjørt et bildeshow fra arrangementet. Leder for Rennkomiteen her var Roger Hugo Johnsen og på Gjøvik Øistein Lunde. Leder av Organisasjonskomiteen var Rune Aasheim, Gjøvik. Utmerkelser: Ivar Aamodt ble i 2008 tildelt Vestre Toten kommunes kulturpris etter forslag fra Raufoss IL Hopp. Den tildeles for innsatsen i både Hopp og Fotball. Han har også hatt tillitsverv sentralt i Norges Skiforbund og på kretsplan, samt fått utmerkelser for dette arbeidet tidligere. I 2001 fikk han Raufoss ILs Hederspris. Gunnor Andersen ble tildelt Hedersprisen i Raufoss IL for 2007 og fikk i 2001 Oppland Idrettskrets Hederstegn. Verv: Gunnor Andersen har sittet i styret i Oppland Skikrets fram til år 2000 (2 perioder). Ledere: Lederne i Raufoss IL Hopp har vært: Gunnor Andersen Ivar Aamodt Ole Anders Hoff Av Gunnor Andersen

9 RIL-posten RAUFOSS IL 90 ÅR 9 Velkommen til Sentrum Røntgeninstitutt Etter 30 års virksomhet med stadig fornyelse av teknologi og utstyr, er Sentrum Røntgeninstitutt i dag Norges største og mest moderne røntgeninstitutt, med avdelinger i Oslo, Lillestrøm, Gjøvik, Trondheim, Stavanger og Bergen. Vi har kort ventetid ved alle våre avdelinger. GJØVIK Niels Ødegaards g Gjøvik Timebestilling: VI UTFØRER: MR CT Mammografi Røntgen Ultralyd Benskjørhetsmåling Du er velkommen til oss uansett hvor du er henvist. Egenandelen er den samme som på sykehus. Pensjonsleverandør Industriparken Raufoss Plastal AS Postboks 94, 2831 Raufoss, Tlf Faks /

10 10 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Håndball Vi i håndballgruppa ønsker idrettslaget lykke til med 90 års jubileet, og passer samtidig på å gratulere oss selv med 50 års jubileum. Håndballgruppa ble startet 1958, som egen gruppe i RIL. Men vi fikk vår første kretsmester utendørs allerede i 1954, og siden er det blitt mange mesterskap på våre lag. Frem til 1972 ble alle kamper spilt utendørs. Det er nå lenge siden vi har hatt noen som har spilt med flagget på brystet, ikke siden Lisbeth Skarseterhagen var å finne der på slutten av 60 tallet. Men nå har vi faktisk 3 Raufossjenter på forskjellige landslag, Guro og Maja Jakobsen (Storhamar) og Ane Brustuen (Horsens Danmark) og disse jentene viser at selv om du kommer fra Raufoss, så kan en komme langt på håndballbanen. Det bør også nevnes at både Eilert Rønning og Laila Enger har mottatt bragdmerket i håndball. I jubileumsåret har vi i håndballen stor aktivitet, og er representert i nesten alle klasser.i år gjør også både dame- og herrelaget comeback i seriespill etter mange år uten senior på håndballen. Styret i Raufoss il håndball i jubileumsåret er: Leder: Tor Even Iversen Nestleder/sportslig leder: Åse Britt Ruen Kasserer: Bjørn Strande Sekretær/web ansv: Anders Ruen Styremedl/Matr. Forvalter: Jan Rune Trosterud Styremedlem: Eva Bråten Vara/ leder yngres: Marianne Hagebakken Vara/kiosk ansv: Frode Christiansen Vara/loddansv: Nan Bjerkvoll Vara/leder valgkom: Kari Rissmann Lagene: Lekgruppa: Her er det 11 spillere som trener en gang i uka, de spiller i aktivitetsserien i Totenhallen, og syntes dette er helt topp. Trenere for lekgruppa er Tor Erling og Jan Håvard Ruen, og disse to gjør en kjempejobb med barna. J8: Er en fin gjeng jenter som er ivrige både på trening og i kamp. De er så mange at de i år har med 2 lag i serien. Trener for lagene er Marianne Hagebakken og Tone Slåen. G8: Dette er en gjeng med friskusser, som krever ganske mye på trening, for de vil lære Og det er lenge siden vi har så mange unge guttespillere i Raufoss, og vi håper alle disse guttene fortsetter med håndball, så vi har noen å rekruttere til herre håndballen om noen år. Trenere for G8 er nå Marianne Hagebakken og Anne Lene Christiansen J9: Er en gjeng treningsvillige jenter som har det moro sammen både på trening og i kamp, de trener 1 gang i uka, og har hatt stor fremgang i år. Laget trenes av Else Frenning. J10 : J 10 er ei stor gruppe, som i serien stiller med 2 lag. Dette er en gjeng jenter som har potensialet til å nå langt i håndball, for her er det mange talenter. De trener 2 ganger i uka, og deltar i den regionale aktivitetsserien. Lagene trenes av Angelina Ingvaldsen og Iselin Løkken, oppmann er Ann Marit Sæther, og disse gjør en kjempejobb med jentene. G12: G12 er et lag bestående av 12 spillere (pr ) Forrige sesong klarte de akkurat å stille lag, og var avhengig av, i enkelte kamper, å hente inn spillere som egentlig hadde sluttet. De surfet gjennom serien, og vant alle kampene. I år stiller de i G12, selv om laget egentlig kunne stilt i G11. Dette for å få hardere matching. Det har de også fått, men det ser ut til at gutta takler dette veldig bra, selv om noen av guttene som de møter er minst ett hode høyere.. Laget er en blanding av gutter født i 1996, 1997 og 1998, og er en fin mix av erfarne og uerfarne spillere. Trener for laget er Åse Britt Ruen og oppmann er Bjørn Strande. J14: J14 er et lag som virkelig det ligger mye håndball i, de har hatt en litt turbulent tid, men jentene har virkelig vist at det bor mye i dem. De trener 2 ganger i uka, og noen av jentene trener en del sammen med damelaget, og gjør seg ikke bort der. Keeper Vilde Johansen er tatt utpå regionslaget j f:93, selv om hun er f 94. Gratulerer. Trener for laget er Kjersti Ruen, og oppmenn er Åse Johansen og Dag Otto Finsveen. Damer: Som tidligere nevn har vi i år både dameog herrelag. Damelaget spiller i 5 div og det er moro at vi kan stille lag i serien. Laget består av mange unge spillere på 16, 17 og 18 år, samt noen eldre og erfarne spillere som enten har kommet tilbake til Raufoss, eller som trekker i drakten igjen etter noen år borte fra hallen. Vi er pr.dd 23 spillere, og laget gjør bra ifra seg i serien. Trener for laget er Tor Even Iversen og oppmann er Knut Johansen Herrer: Herrelaget er på lik linje nyoppstartet, og stammen i laget er også som damelaget, en del yngre, samt en del eldre rever som fortatt vet hvor målet står på banen. Laget teller ca 22 spillere når alle er tilstede, og treningsiveren er stor, selv om både dame og herrelaget lider under dårlig med timer i hallen og at de selvsagt får de sene timene. Trener for laget er Anders Ruen og Åse Britt Ruen. Vi ønsker alle som ikke har prøvd å spille håndball velkommen til å prøve det hos oss, og kanskje det er noe skjulte talenter der ute på Raufoss. Tor Even Leder

11 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR Raufoss Skigruppe ble delt i en Langrennsgruppe og Hoppgruppe i Trolig var dette en fornuftig beslutning da kostnadene med å drive og utvikle Lønngerget var betydelige. Mange i langrennsmiljøet mente dette gikk utover langrennssatsingen. Knut Tokerud ble Langrennsgruppas første leder. I tillegg var Torbjørn Almsbakken og Roar Grøndalen lagets ledere i denne perioden. Ny løypetrase fra Sentralbanen via Badedammen og inn på lysløypa ble laget. Trude Børresen ble Nogesmester for juniorer,10km fristil i 1991.Det var en meget sterk prestasjon. Setrale løpere i denne perioden var Janne- og Espen Østlien, Trude Børresen, Atle Rørhus, Mona Evenrud, Nina Skjellerud, Lars Kleppe, Eiflif Gran,Roy Bakløkken, Tor Atle Fuglerud, Hege Østlien, Jørn Dragerengen, Marit Grøndalen, Ole M.Eriksen, Kent R. Nymoen, Randi Tøftum, Bente Tokerud, Nina Heggelund og Ronny Frydenlund Hansen Bjørn Fuglerud og Tor Solberg var Langrennsgruppas ledere i denne perioden. Raufoss IL Langrenn Det ble laget nye langrenns traseer som forberedelse til NM 1999,der Raufoss Langrenn arrangerte kombinert langrenn. Raufoss Idrettslag etablerte ny organisasjonsmodell i 1998,og ble et Allianse Idrettslag.Raufoss IL Langrenn ble etablert som en del av Alliansen. Tor Atle Fuglerud kvalifiserte seg til Junior VM i Sentrale løpere i tillegg til nevnte Fuglerud var Terje Dalby, Siv Astrid Bjørnerud, Ole M.Kvikstad, Øyvind Skjellerud, Halgeir Nordli og Johan Nordlie Bjørn Fuglerud, Svein A.Dalby og Roy Jakobsen var Raufoss Langrenns ledere i denne perioden. I 2003 ble det etablert lys i alle traseer i Raufosskogen. Dette var et nytt løft og gav nye treningsmuligheter på kveldstid. Raufoss Langrenn arrangerte sommerskirenn for Norgeseliten i Skoleparken i Sportslig var dette en god periode for Raufoss Langrenn. Terje Engen og Ronny Frydenlund Hansen bygde i denne perioden opp ei meget sterk ungdomsgruppe og disse to har vært meget viktige ressurser i arbeidet med å bygge opp toppløpere i klubben. Even Tajet og Tom Jevnaker har også bidratt i stor grad i dette arbeidet. Maja Jakobsen, Anders Kvikstad og Kent Erik Bådstad tok flere medaljer i Hovedlandsrennet. I tillegg presterte Stian Roterud, Atle Berger og Vetle Thyli helt i Norgestoppen. Espen Østlien presterte enkelt meget gode resultater og spesielt i sprint hadde han suksess. Therese Engen og Ingvild Aas kunne vise til sterke prestasjoner i Norges cupen og representerte Norge i enkelte Verdenscuprenn. I tillegg var sentrale løpere i denne perioden Tor Atle Fuglerud, Thomas Bøe Jevnaker, Kristian Dragerengen, Vegard Wangen, Jonas Tajet, Henriette Østby, Lene Roterud, Marius Beck og Marius Wangen. Torbjørn Almsbakken har gjennom en årrekke gjort en kjempejobb for klubben og han mottok Hedersprisen av Raufoss Allianse Leder i denne perioden var Roy Jakobsen. Anders Frisinger tok over i Lars Lodgaard og Trond Karsrud er sentale drivkrefter i arbeidet med å bygge opp neste generasjon løpere. Det satses stort på bredde og klubbrennene samler 250 løpere. Det vil være stor sannsylighet for at det vil komme nye gode løpere ut i fra denne satsingen. Espen Østlien fortsetter sin utvikling og har topplasseringer i Norgescup og Skandinavisk Cup å vise til. Anders Kvikstad, Stian Roterud, Atle Berger, Vetle Thyli og Jonas Tajet presterer på nivå rett bak våre aller beste juniorer og med enda litt mer trening og profesjonalisering vil noen av dem være i Norgestoppen. Roy Jakobsen

12 12 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Raufoss IL Turn Arrangementer 1988 Raufoss IL Turngruppe arrangerte det 46. Barnekretturnstevnet med 1500 turnere i alderen 7-16 år. Turngruppas lekeparti 3-5 år deltok med flott oppvisning. 72. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Elverum IL Turngruppe, her var vi representert Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Verdal IL Turngruppe, her var vi representert Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Raufoss IL Turngruppe juni. Det deltok ca. 400 turnere fra Sør/Nord Trøndelag, Hedmark og Oppland. Raufoss hadde 26 deltakere. Landsturnstevnet ble arrangert i Haugesund, her var vi representert. Representasjon På Norges Gymnastikk- og Turnforbunds 100 års jubileum på Hotell Plaza i Oslo. Representanter her var Thelma Irene Bjørnerud og Marit Løkken Generelt Medlemstallet i disse årene har vært opp og ned mellom 189 og 250 medlemmer Raufoss IL ble oppløst som fleridrettslag og Raufoss Idrettslag Allianse ble stiftet. Raufoss Idrettslag Turn ble stiftet 10. mars Vårt nye navn er RIL-TURN. Arrangementer Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Lillehammer, her deltok ca. 30 turnere. 75. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Røros, her var vi representert Barnekretsturstevnet ble arrangert i Nordre Land, her deltok vi med ca. 30 turnere. 76. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Hamar, her var vi representert. Vi deltok også på Glade RS-dager i Asker med 9 turnere Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Harestua. 77. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Verdal, her deltok vi med 30 turnere. Ved Ungdommens Landsturnstevne i Fredrikstad var vi representert i trampettgymnastikk, med 4 jenter og 3 gutter. GYM i Norden ble arrangert på Island, her deltok Nora Kongelstad, Mary Nysethbakken, Thelma Irene Bjørnerud og Astrid Lier Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Raufoss 5. juni. Over 800 barneturnere fra 24 foreninger i Oppland deltok. Lekepartiet 3-7 år sjarmerte publikum med sin sang og leke opptreden. 78. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Levanger IL Turngruppe, her deltok vi med 8 turnere. Landsturnstevnet ble arrangert i Bodø, her var vi representert. RS-jentene deltok i KM og Glade RS-dager i Asker, samt B-mesterskap i Holmestrand Barnekretsturnstevnet ble arrangert i Skjåk, ca. 30 turnere deltok. 79. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Malvik IL Turngruppe, her deltok vi med 15 turnere. Ungdommens Landsturnstevne ble arrangert på Sola, 6 turnere deltok Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Søndre Land IL Turngruppe 1-2 juni, ca. 30 turnere deltok. 80. Kretsturnstevnet for voksen ble arrangert på Lillehammer, vi deltok med 25 turnere. Gym-96 ble arrangert i Kristiansand juni, her deltok RS gruppa med 56 turnere. Under RA s 100 år jubileum deltok RS og Sportsdrill med flere oppvisninger i sentrum av Raufoss Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Brandbu IF og Gran IL Turn 31 mai 1 juni, her deltok vi med 52 turnere FLOTT. 81. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Steinkjer juni, her deltok vi med 16 turnere Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Gausdal IL Turngruppe, her deltok vi med 48 turnere. 82. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Moelv IL Turngruppe og Nes Sportsklubb Turngruppe, vi deltok med 18 turnere. Landsturnstevnet i Oslo juni, her deltok 14 turnere Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Gjøvik Turngruppe, her var vi representert. 83. Kretsturnstevne for voksne ble arrangert av Nordre Land IL Turngruppe juni, vi deltok med 15 turnere. 11.Gymnastrada i Gøteborg 4-10 juli, 3 veteraner og 3 dameturnere deltok. KM NM 1992 Kretsmester Rytmisk Sportsgymnastikk, klasse rekrutt II, Tina Østby, klasse rekrutt III, Ellen Paulseth, klasse senior apparat tau, Anne Grønland.

13 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR Kretsmester Rytmisk Sportsgymnastikk, klasse rekrutt I Silje Hilsen, klasse rekrutt III, Silje Johansen. Norgesmester, Raufoss drilltropp senior Norgesmester Sportsdrill, Raufoss tropp, Merete Jensen, Hilde Karin Nyhus, Monica Hagen, Christel Fauchal, Ina Therese Grythe og Mona Solberg., klasse par senior: Ann Kristin Sørebø, Maritza Haug Kretsmester Rytmisk Sportsgymnastikk, klasse III, Kirsti Kvernum, Klasse rekrutt B, Anne Mette Lilleng og Kjersti Hagen Espelid, klasse junior B, Linda Stenhammer, klasse senior B, Anne Grønland, klasse rekrutt-tropp, Raufoss, lag klasse B, Anne Grønland, Linda Stemhammer, Anne-Mette Lilleng. Norgesmester, Sportsdrill, klasse par junior Anette Rosenlund/Anja Kjesbu, klasse par senior, Hilde Karin Nyhus/Ina Therese Grythe, klasse TEAM, Raufoss, klasse tropp: Hilde Karin Nyhus,Ina Therese Grythe, Christel Fauchal, Monica Haugen Norgesmester, Sportsdrill, klasse par junior: Anja Kjesbu/Anette Roselund, klasse par senior: Ina Therese Grythe/Hilde Karin Nyhus, klasse tropp: Christel Fauchal, Monica Haugen, Ina Therese Grythe, Hilde Karin Nyhus Kretsmester, Rytmisk Sportsgymnastikk, klasse junior Kirsti Kværnum, apparat ringer, Raufoss tropp, apparat køller, Raufoss tropp junior. Norgesmester, Sportsdrill tropp: Raufoss, Nora Løkken Langballe, Sigrun Jembli, Anette Rosenlund, Anja Kjesbu, Ina Therese Grythe, Hilde Karin Nyhus Norgesmester, Senior par: Ina Therese Grythe/Hilde Karin Nyhus, rekrutt individuelt: Stine T. Ruttenborg Arrangementer Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Vestre Slidre IL Turngruppe mai, her deltok vi med 70 turnere. KJEMPE FLOTT. 84. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Stjørdal juni, vi deltok med 15 turnere Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Øyer/Tretten Turngruppe 9-10 juni, vi var representert her. 85. Kretsturnstevnet for voksne, ble arrangert av Elverum IL Turngruppe 5-6 mai, dette stevnet foregikk inne i Elverumshallen, vi deltok med 29 turnere. 27. Landsturnstevnet ble arrangert i Trondheim 4-7 juli, her deltok også en oppvisningstropp(ungdommer), totalt var vi 28 turnere. Oppvisningstroppen fikk kjempefin kritikk, de var veldig flinke Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Vardal Turngruppe, her var vi representert. 86. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Røros juni Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Gjøvik 7-8juni, vi var representert her. 87. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Kongsvinger IL Turngruppe, juni, her deltok vi med 15 turnere. 12. Gymnastrad ble arrangert i Lisboa juli, her deltok Hilde Halvorsrud, Toril Sørebø, Borgny Øye, Karen Marie Paulsrud og Marit Løkken Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Øystre Slidre, vi var representert her. 88. Kretsturnstevnet for voksne ble avholdt på Raufoss 4-6 juni, stevnet ble holdt i Hydrohallen, ca. 250 turnere deltok Barneturnstevnet ble arrangert på Raufoss 4-5 juni, ca. 800 turnere deltok. 89. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Levanger IL Turngruppe juni, vi deltok med 10 turnere, 7 av disse reiste videre til Landsturnstevnet i Mosjøen. Karen Marie Paulsrud og Marit Løkken, deltok på Norges Kvinnelige Veteraner s ting med ting middag Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Lillehammer mai, her deltok ca. 35 stk. 90. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert av Trondhjems Turnforening juni, vi deltok med 18 turnere Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Østre Toten IL Turngruppe 9-10 juni, vi deltok med ca. 40 turnere. 91. Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Hamar av Hedmark Gymn.- og turnkrets, vi deltok med 18 turnere Barnekretsturnstevnet blir arrangert av Vardal Turngruppe 7-8 juni, i skrivende stund er antall påmeldte til dette stevnet ikke klart. 92. Kretsturnstevnet for voksne blir arrangert av Øystre Slidre IL Turngruppe. Stevnet foregår på Beitostølen juni, vi deltar med 17 turnere. KM-NM 2000 Norgesmester, Sportsdrill, tropp senior: Raufoss, par junior: Sara og Lisa Burrell, par senior: Hilde Karin Nyhus og Ina Therese Grythe Kretsmester, Sportsdrill, rekrutt individuell: Henriette Horn Evensen, junior individuell Silje Christine Owrenn, par rekrutt: Chatrine Løkken/Christina Elnæs, par junior: Sara/Lisa Burrell, tropp rekrutt: Raufoss, tropp senior: Raufoss. Norgesmester, Sportsdrill, rekrutt individuell: Henriette Horn

14 14 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Evensen, par rekrutt: Christina Elnæs/Chatrine Løkken, par junior: Sara/Lisa Burrell, par senior: Hilde Karin Nyhus/Ina Therese Grythe, senior tropp: Maritza Haug, Ina Therese Grythe, Hilde Karin Nyhus, Ann Kristin Sørebø Kretsmester, Sportsdrill, rekrutt individuell: Helle Asplund, junior individuell: Christina Elnæs, senior individuell: Sara Burrell, par rekrutt: Beate Nereng Larsen/Trine Beck Andreassen, par junior: Sara/Lisa Burrell. Norgesmester, Sportsdrill, junior individuell: Christina Elnæs, par junior: Christina Elnæs/Chatrine Løkken Kretsmester, Sportsdrill, rekrutt individuell: Lisa Elnæs, junior individuell: Christina Elnæs, senior individuell, Heidi Robsahm Eng, par junior: Chatrine Løkken/Christina Elnæs, par senior: Sara/Lisa Burrell, tropp: Raufoss Kretsmester, Sportsdrill, rekrutt individuell: Lisa Elnæs, junior individuell: Christina Elnæs, senior individuell: Heidi Robsahn Eng, par rekrutt: Sara Østby Slåttum/Lisa Elnæs, par junior: Christina Elnæs/Chatrine Løkken, par senior: Sara/Lisa Burrell Utmerkelser Følgende turnere er tildelt Oppland Gymnastikk og Turnkrets Fortjenestemedalje i sølv med diplom: Nora Kongelstad, Mary Nysethbakken, Astrid Lier, Laila Myhre, Marit Løkken, Hilde Halvorsrud og Elin Synnøve Solberg Norges Gymnastikk- og Turnforbund Tina Østby Slåttum, Sara Østby Slåttum, Lisa Elnæs og Annika Skogen, er tatt ut til NTGF s talentutviklingsgruppe. Årlige arrangement Turnsportens dag og juleshow, blir arrangert hvert år. Dette er et meget populært arrangement. Turnerne som er for unge til å delta på det årlige Barnekretsturnstevnet får her vist hva de har lært/kan.. TURBO- GO TRENING Aerobic og trening til musikk 2006 Kretsmester, Sportsdrill, junior individuell: Lisa Elnæs, par rekrutt: Camilla Myhre Gustavsen/Mina Stensrud, par junior: Lisa Elnæs/Sara Østby Slåttum, tropp: Raufoss Kretsmester, Tumbling/trampett, tumbling rekrutt: Raufoss, rekrutt trampett: Raufoss, junior tumbling: Raufoss, junior trampett: Raufoss Kretsmesterskap for Sportsdrill er ikke avholdt enda. Kretsmesterskap i gymnastikkhjul, trampett, tumbling ble arranger av Raufoss 12. april, her tok vi hjem: Kretsmester tropp, trampett, senior, Raufoss: Morten Blien, Niclas Skjerva, Nora Aarøi, Guro Pettersen, Anette G. Lier, Silje Kristine T. Hagen. Kretsmester tropp, tumbling, junior, Raufoss: Guro Pettersen, Silje Kristine T. Hagen, Niclas Skjerva, Nora Aarøi, Anette G. Lier, Farid Khasay. Formenn Marit Løkken Borgny Øye Frøydis Weseth Elin Synnøve Solberg Toril Sørebø Kari Ranheim Monica Engh Solrun Elnæs Monica Vigerust Mona Lindmoen Irene Karlsen Marit Løkken Turbo Go Trening (TGT) er et breddekonsept som Norges gymnastikk og turnforbund (NTGF) har utviklet for å tilby spennende og effektive aktiviteter for voksne. Raufoss IL turn er en satsningsklubb som ønsker å gi alle et godt tilbud innen aerobic og trening til musikk. Denne sesongen har vi to treninger pr.uke på Korta skole. Tirsdag kl Aerobic og styrke. Onsdag kl Step m/styrke. I høst har vi hatt opptil 45 stykker benyttet seg av Raufoss rimeligste treningstilbud innen musikk tæl arbe og vi har plass til enda flere. Bli med du også!

15 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR 15 FRA KRETSMESTERSKAP TIL OLYMPISKE LEKER Høydepunkter fra friidrettsgruppas historie for perioden I perioden har friidrettsgruppa vært representert i EM-jr. EM u.23 år EM (senior) VM- jr. - VM (senior) og OL, altså fra kretsmesterskap til olympiske leker. Se følgende oversikt: RAUFOSS IL FRIIDRETT REPRESENTASJON INTERNASJONALE MESTERSKAP : 1989: Em-jr - varazdin: annette dave M heat : Em helsinki: karin solbakken M - heat : Vm-jr lisboa: john ertzgaard M heat 6 4 X 100 m st : Em-u.23 Gøteborg: john ertzgaard 200 M M : Vm sevilla: john ertzgaard M sf : Em-id gent: john ertzgaard M sf. Dns. 2000: Ol sidney: john ertzgaard M heat : Vm edmonton: john ertzgaard M qf M qf : Em-id wien: john ertzgaard - 60 M : Em munchen : john ertzgaard M sf M sf. Dnf. 2004: Vm-id - budapest: john ertzgaard - 60 M - dns. 2006: Em gøteborg: john ertzgaard M - heat 5. 4X100 m staf. Heat 5 Gruppas utøvere har satt følgende norske rekorder de siste 20 år som denne periode omfatter: 1989: 4 x 100 m Junior 47,22 (A.C.Karlsen/A.L.Raddum/ A.Dave/H.Dotseth) 1989: 4 x 100 m ungdom u.23 år 46,81 - gjeldende pr (A.C.Karlsen/A.L.Raddum/A.Dave/K.Solbakken) 1989: 4 x 100 m ungdom u.23 år 46,5 (manuell tid.) (H.Dotseth/A.L.Raddum/A.Dave/K.Solbakken). 1992: 4 x 200 m ID senior 1,40,94 (A.Dave/A.L.Raddum/K.Loeng/K.Solbakken). 1994: 100 m gutter 17 år 10,73 John Ertzgaard gjeldende pr : 200 m gutter 17 år 21,41 John Ertzgaard gjeldende pr : 100 m ungdom u.23 år 10,27 John Ertzgaard - gjeldende pr : 200 m ungdom u.23 år 20,47 John Ertzgaard er gjeldende pr Følgende av friidrettsgruppas utøvere har i perioden representert Norge i E-cup og andre ordinære landskamper, herav også for juniorer: REPRESENTASJON E-CUP 1989: Karin solbakken - 4x100 m staf : Karin solbakken - 4x100m staf : Karin solbakken - 4x100 m staf : Karin solbakken m 2 4x100 m staf 2 4x400 m staf : Annette dave m. 3 4x100 m staf : Karin solbakken m 6 4x100 m staf. 5 4x400 m staf : Karin solbakken - 4x100 m staf. Dq. 1997: Annette dave - 4x100 m staf. Dq. 1999: John ertzgaard m M - 3 4x100 m staf : John ertzgaard - 4x100 m staf : John ertzgaard - 100m M 2 4x100 m staf : John ertzgaard m - 3 4x100 m staf : John ertzgaard - 4x100 m staf : John ertzgaard m M 2 4x100 m staft : John ertzgaard m 7 4x100 m staf. 7 REPRESENTASJON LANDSKAMPER Karin solbakken Bent evenrud Ole johan dysthe Annette dave Anne line raddum Grethe lise nygård John ertzgaard Christian hanssen I perioden fra 1989 til 2008 ( i dag) har friidrettsgruppa på Raufoss vunnet i alt 116 medaljer og en kongepokal i norske mesterskap og ikke minst fått en europamester for ungdom under 23 år, de to sistnevnte ved John Ertzgaard. Medaljene fordeler seg med 40 gull 37 sølv og 39 bronsjemedaljer. Medaljene er oppnådd i EM u. 23 år, norske hovedmesterskap (NM), NM for junior, ungdomsmesterskap (UM), de siste 3 kategorier både utendørs og innendørs, samt mesterskap i terrengløp. Alle stafettmesterskap på bane og i terreng er selvsagt med. Mesterskapene gjelder i det aller vesentligste fra 15 års alder og oppover. Gruppas medaljer fra norske og nordiske veteranmesterskap er imidlertid ikke tatt med her.

16 16 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Totalt siden 1970 og frem til i dag har friidrettsgruppa vunnet 227 medaljer i norske og internasjonale mesterskap, herav 66 gull sølv- og 91 bronsjemedaljer.inklusive topplasseringene fra Holmenkollsstafetten på 1980 tallet. Årsakene til denne formidable idrettslige suksess gjennom de snart siste 40 år, ja for det må vi vel ha lov til å kalle det, er vel sikkert flere. Det kan være tilgangen på talenter, gruppas evne til å få ut det beste av hver enkelt utøver gjennom nitidig oppfølging og oppbacking av de aktive som er villige til å yte noe ekstra. Med andre ord legge forholdene til rette for den enkelte utøver. Rimelig gode treningsforhold på Raufoss, vaktmestere som aldri legger hindringer i veien for treningsvillige aktive og ivrige trenere. Vi har trofaste sponsorer som i en årrekke har sørget for at det økonomiske er på plass. Friidrettsgruppa på Raufoss vil her måtte fremheve Totens Sparebank som vi har hatt avtale med siden 1979 og som hele tiden har vært gruppas hovedsponsor. Det er sikkert mange flere momenter som kan nevnes her, godt miljø blant de aktve og profesjonelle gruppestyre til tider, men til sist vil vi måtte nevne de mange faglig dyktige og trofaste trenerne gjennom flere år. Faren for å utelate noen som bør nevnes her er stor, men vi har kommet fram til følgende liste over trenere som vesentlig har bidratt til friidrettsgruppas fremgang siden i alfabetisk orden: Karianne Aas, Einar Bjørnhaug, Bente Dyvesveen, Ole Andreas Elton, Olav Grasbakken, Arnt Hagen Håkon Haugen, Per Håvard Isachsen, Per Ivar Myhre, Karl Martin Ninive, Åge Nygård, Karin Solbakken, Ole Torgersen. Baneanlegget på Raufoss Stadion, løpebane m.m.,ble renovert og satt i top stand igjen og sto ferdig i Den store drivkraften i prosjektet var Thorvald Skaug. Uten hans dugnadsinnsats, kunnskaper og kontakter i forbund, kommune og departement ville neppe banen ha blitt pusset opp igjen. Vi vil også samtidig gi uttrykk for takknemlighet overfor Vestre Toten kommune som i disse årene har vist seg som en ekte idrettskommune. Når det gjelder dagens situasjon for friidrettsgruppa på Raufoss, må det sies at aktiviteten er betydelig lavere enn i glansdagene på 1970 og 1980 tallet. Vi savner nye folk som kan være med å ta et tak for friidretten, noen som er villige til å dra lasset for å prøve å skape noe innenfor vår idrett. Til slutt vil Ril Friidrett ønske Raufoss Idrettslag til lykke med 90 års jubileumet. oae Ole Andreas Elton

17 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR 17 RAUFOSS IL INNEBANDY HISTORIKK Mange ungdommer på Raufoss hadde ønske om et alternativ til de tradisjonelle RIL satsingene. Ivrige foreldre, ledet av Mette Evang Østby, satte i gang. Hun tok kontakt med innlandet bandyregion som velvillig stilte opp på briefing-kvelder. Det ble så satt i gang et prøveprosjekt under RIL-alliansen. Dette var i I dag er vi en egen klubb under RIL-alliansen. I første rekke siktet prosjektet seg inn mot ungdomsskolens elever, og spillerne som ble rekruttert var hovedsakelig gutter født mellom 89 og 91. Noen av spillerne har vært med fra starten, mens nye spillere har kommet til hvert år. I 2007 ble det også laget et alternativ for den litt yngre generasjonen. Erik Blakli, som har vært med siden starten, tok også på seg treneransvaret for dette laget. Spillerne er født i 94 og 95. Når tiden var inne for å stå på egne ben, laget vi oss en egen identitet ved å utlyse en logo- og navnekonkurranse innad i miljøet. Navnet ble Raufoss Tigers og logoen har preget våre drakter den siste sesongen. Raufoss Innebandy har engasjert veldig mange ungdommer siden oppstarten og forrige sesong hadde vi nesten 40 aktive spillere. Den siste sesongen stilte det eldste laget vårt i junior/herreklassen, mens de yngste gutta spilte i lillegutt serien. Sistnevnte oppnådde kjemperesultater og ble nummer to i kretsmesterskapet. Framgangen har fortsatt og denne sesongen melder vi for første gang på hele tre lag i sine respektive aldersklasser. I tillegg sender vi spillere på trener- og dommerkurs for å sikre den framtidige utviklingen. Spillerne fra det eldste laget har etter flere år i klubben fått erfaring til å bidra på trenersiden.

18 18 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten BARNEIDRETTEN Deltagelsen på barneidretten er gledelig stor, over 40 unger er påmeldt her. Hensikten er å smake på ulike idretter og øvelser samt å oppleve glede ved bevegelse. Vi møtes hver onsdag for å teste ut ulike idrettsgrener og øvelser. Tidlig i høst startet vi med ulike øvelser innen friidrett på Raufoss stadion. Deretter fikk ungene snuse på orienteringssporten. Første møte med orientering fant sted i skoleområdet på Korta skole og andre gangen fikk ungene litt større utfordringer da de orienterte seg fram i Raufoss skogen i nærheten av Skistadion. Innendørs har ungene utøvd turnaktiviteter, forskjellige ballspill, tradisjonelle salaktiviteter og bevegelse til musikk på Raufoss skole. Aktiviteter som stimulerer motorikken på forskjellig vis. Vi legger opp treningen så den blir variert og lystbetont. Etter jul forsetter barneidretten med skileik, hopp, skøyter og aking bla. Trenerene i år er Gry Ottesen, Per olav Moen, Geir Stensrud, Sonja Skibenes Guldbrandsen og Signe Nereng. gjensidige.no SNAKK FORSIKRING med noen som kjenner lokalmiljøet Vi i Gjensidige vet hvilke rammebetingelser din bedrift m forholde seg til og kan lettere finne de beste løsningene p bedriftens forsikringsbehov. A20010 T4M Kontakt oss p 03100, se gjensidige.no eller kom innom v rt kontor.

19 RIL-posten RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR 19 ORIENTERING ORIENTERING GRUPPAS LEDERE 1989 Gunnar Gudbrandsen 1990 Leif A. Strande Onno Verberne Eivor Cummins TURORIENTERING Leder Herman Sørlien 1992 Gunnar Gudbrandsen Jan Solbakken Bjørnar Nordby Aktiviteten er noe redusert i forhold til perioden rundt 1990 da vi solgte i overkant av 100 turorienteringsposer. Salgstallet i perioden ligger i gjennomsnitt på ca. 70 poser. KARTARBEID Leder Asgeir Skartlien NYE KART: 1991 Lønnberget 1993 Skjellbreia Nord 1996 Raufosskogen Knut Olav Sunde har vært til uvurderlig hjelp i alle år da han representerte vårt lag. TRENING OG INSTRUKSJON Leder 1989 Hans A. Tingvold 1990 Henning Dahl 1991 Aage Olsen 1992 Leif A. Strande Fellestrening 2 3 dager i uka O-skole Treningsløp Begynnerkarusell. Tur til Østfold for deltakelse i løp og sosialt samvær som start på løpssesongen. Barnas idrettsskole ledet av Ingrid Ravnan. Fra 1993 ble komiteen nedlagt p.g.a. lav aktivitet og at vi prioriterte våre arrangement Skumsjøstafett og KM-stafett. Medlemsmøte med bra frammøte. Tema: O-gruppas framtid Medlemsmøte Vi må stå samlet vedr. rekruttering og skolering av ledere/trenere. Kartarbeidet må fortsettes for å møte framtidas krav til orienteringskart. Turorienteringstilbudet og arrangement må opprettsholdes 1995 Trening og instruksjon oppdelt i 3 grupper: O-skole Treningsløp Østfoldtur. O-skole 10 deltakere Treningsløp 4 arrangement, liten deltakelse. Østfoldtur 14 deltakere treningsløp klubbmesterskap ingen Østfoldtur. SPORTSLIGE AKTIVITETER 1989 O-cup utslått i 2. runde NM Ski-O Damer Heidi Bergløkken, bronse 1990 O-cup utslått i 2. runde NM Ski-O Damer Heidi Bergløkken, gull ARRANGEMENT Skumsjøstafetten er arrangert i alle årene med synkende deltakelse i perioden O-cup Toten 2 dagers Totenåsløpet sammen med OL Toten Troll 1993 KM- stafett 1996 Orienteringsgruppas 50-års jubileum ble feiret samme dag som Skumsjøstafetten. Sted: Hytta i Lønnbergbakken. Feiringen samlet 32 personer. V. Totens ordfører Stein Knutsen og naboklubbene var innbudt. Jubileumsberetning ble framlagt, forfattet av Asgeir Skartlien. Alle våre kart fra starten av ble presentert. 24 i tallet, disse var innrammet og opphengt, et interessant skue for deltakerne som fikk se den store utviklingen som hadde skjedd på kartfronten. ORIENTERING GRUPPAS LEDERE 1989 Eivor Cummins Asgeir Skartlien Rune Morten Kristiansen TURORIENTERING Leder Bjørnar Nordby Jan Solbakken Aktiviteten er stabil, ca. 70 solgte poser pr. år i perioden. Fra 1997 ble det innført o-fortelling. Disse postene har i hovedsak blitt lagt i våre nærområder. De har blitt godt mottatt, og er de postene som har hatt flest besøk av deltakerne. Arrangementet i 2007 var det 36. året for turorientering. KARTARBEID Ledere: 1996 Asgeir Skartlien , 2004, Onno Verberne 2003, 2005 Hans A. Tingvold Nye kart: Raufosshallen 1997 Skumsjøen 2001 Raufoss Skole 2004

20 20 RAUFOSS LEDEREN IL 90 ÅR RIL-posten Korta Skole 2005 Skistadion 2005 Osbakken 2006 (Utgitt av Gjø-Vard OL på vårt kartområde) 1999 Oppgradert vår versjon av OCAD fra versjon 5 til 7, dvs. at vi da kan ta egne utsnitt av framtidige kart som er tilgjengelig i digitalt format. Eirik Ravnan har bidratt vedr. våre 2 skolekart ( Raufoss og Korta skoler) med synfaring, resynfaring og digitalisering. Asgeir Skartlien deltar i prosjektgruppa som har utarbeidet skiløypekart for Vardalsåsen utgitt i 2005 av Skiforeningen Gjøvik og Omegn, og sommerkartet Vardalsåsen som blir utgitt i 2008 av Gjøvik og Toten Turlag. TRENING OG INSTRUKSJON 1997 Alle skolebarn i V. Toten fikk innbydelse til opplæring i kart og kompass. Svært liten respons. Av den grunn ble tiltaket avlyst Raufoss og Korta skole hadde vi kontakt med og de skaffet seg mappe for begynneropplæring. Skolene har vist liten interesse og har derfor hatt dårlig kontakt med oss for å få eventuell bistand i opplæringen. Barneidrettsskolen i RIL s regi har hatt orientering på programmet for barn i alderen 6-10 år. Ingrid Ravnan gjorde en god innsats i barneidrettsskolen fra For de aktive løperne har det ikke vært organisert trening. ARRANGEMENT Skumsjøstafetten er vårt årlige arrangement, i 2007 var det 30. gang den ble arrangert. Markant nedgang i deltakerantall i de siste 20 år KM i samarbeid med Gjø-Vard OL og OL Toten Troll. Samlingsplassene er en vesentlig faktor for å kunne arrangere orienteringsløp, og de er et bevis på at vi har et gjensidig tilitsforhold til grunneierene. Vi nevner: Sentralbanen, Langrennsstadion, Lønnberget Hoppsenter, Vildåsberga skytebane, Nysetra lerduebane, Friarealet Skumsjøen, Kjeldsrudhytta, Putten, Knutbakken, Skumlien, Veset, Trollheim, Skjellerud, Gotterud flyplass, Nedre Berger, Bakkeberget ved Vestbakken, Vesterås, området nord for Skjellbreia, Hågår, Raufoss vidregående skole, Raufoss ungdomsskole, området ved Thune skole. DIVERSE I 1998 ble Raufoss IL. organisert som Allianseidrettslag og orienteringsgruppa fikk navnet Raufoss IL orientering. I 2001 ble Asgeir Skartlien tildelt Raufoss IL Allianse s Hederspris FRAMTIDA Det arbeides med å få arrangementet av O-festivalen 2010 til vårt distrikt. Dette vil da bli et samarbeid med Gjø-Vard OL og OL Toten Troll, samt Osloalliansen som består av 10 klubber i Osloregionen. Påtenkt samlingsplass er flyplassen på Gotterud. REKRUTTERINGSKOMITE Fra 2005 har vi hatt egen rekrutteringskomite ved Eivor Cummins, Eirin Lodgaard og Wegar Løkken. Komiteen har hatt orienteringskurs for begynnere og deltakelse i treningsløp i egen regi og i naboklubbene. I 2007 var det 11 rekrutter som fikk opplæring i bruk av kart og kompass. Det er komiteens målsetting å få til et samarbeid med Korta og Raufoss skoler for å bedre forståelsen i bruk av skolekartene i undervisningen. SPORTSLIGE AKTIVITETER Antall aktive løpere i perioden: , , , , , , , , , , Disse tall viser at aktive løpere har vært drastisk redusert i forhold til perioden fra Dette skyldes flere forhold. Rekrutteringsarbeidet har vært vanskelig. Løpere fra tidligere periode har lagt opp og at løpere mellom barne-og ungdomstrinnenne og den eldre garde har begrenset tilslutning. En vesentlig årsak er at ungdom som tar høyere utdanning har hatt en mulighet i arbeidsmarkedet utenfor vårt distrikt og har flyttet fra stedet. Det har også hatt en innvirkning at for dagens foreldregenerasjon er det vanlig at begge er i arbeid, og fritida ofte blir knapp. Det finnes også flere fritidstilbud enn før som skal prioriteres inn i en travel hverdag.

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte 19/8 08. Tid: 18.30 21.00. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: Saksliste: Sak.

Referat fra hovedstyremøte 19/8 08. Tid: 18.30 21.00. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: Saksliste: Sak. Referat fra hovedstyremøte 19/8 08 Tid: 18.30 21.00 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Karl Hope.JR ( leder) Eivind Kvisgaard (nest leder) Anne Møller (håndball)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

46 14:00 Nasjonale klasser Tumbling Rekrutt Kvinner Elnesvågen turnforening 47 14:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Susanne Viddal 48 14:08

46 14:00 Nasjonale klasser Tumbling Rekrutt Kvinner Elnesvågen turnforening 47 14:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Susanne Viddal 48 14:08 Startliste lørdag: Nr Klokke Gren Apparat Alder Kjønn Navn 1 11:00 Nasjonale klasser Frittstående Rekrutt Kvinner IL ROS 2 2 11:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Tina Marie Moe 3 11:08 Nasjonale

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE Norgesmesterskap på ski 2012 for juniorer Nordiske grener Holmenkollen nasjonalanlegg 16. mars -18. mars 2012 s1 Til alle Jr. skiløpere, -klubber og kretser i Norge På vegne

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

KAMPOPPSETT FOR REINSVOLLTURNERINGEN Versjon juni Side 1 av 8

KAMPOPPSETT FOR REINSVOLLTURNERINGEN Versjon juni Side 1 av 8 KAMPOPPSETT FOR REINSVOLLTURNERINGEN Versjon 3 8. juni 2017 Side 1 av 8 VELKOMMEN TIL REINSVOLL! Det er en glede å ønske vel møtt til årets Reinsvollturnering. Dette er faktisk 10. året på rad vi arrangerer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Dato: torsdag Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Til stedet: 18 stk (6 fra styret) Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede er: 17 stk Sak 2: Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister IL Jardar Hoppgruppas program Vinter 2016 Velkommen til Jardarrennet 30. januar 2016 Hopp og kombinertrenn Program/startlister Kjære løpere og publikum IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer